Rise - Marstal, 1698-1710, trolovede og viede

Afskrift af kirkebog
Trolovede og viede 1698-1710, Rise og Marstal sogn, Ærø herred, Svendborg amt
Indtastet af Finn Christensen
Copyright © Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1698, d. 17. Jan:, Trolovet, Jörgen Christophersen Rose, , , Mari Lisbeth Jörgensdatter [Mari Elisabeth], , paa Graastiin
1698, Dom. 5. p. Epiph., Viet, Matz Hansen, , , Eleonor Cathrin Matzdatter, ,
1698, Dom. 6. p. Epiph., Trolovet, Rasmus Hansen, , , Maren Christensdatter, , af Kragnes
1698, d. 1. Mart, Viet, Jörgen Christophersen Rose, , , Mari Elisabeth Jörgensdatter, ,
1698, Dom: Qvadeagesima [rettet - overskrevet], Trolovet, Rasmus Christensen, , , Karen Hansdatter, , Ollde [Olde]
1698, Dom: Qvadeagesima, Trolovet, Hans Paulsen, , , Karen Hansdatter, , af Ollde
1698, Dom. Reminiscere., Trolovet, Lauritz Hansen, , , Karen Pedersdatter [Hansdatter overstreget], , af Rise
1698, Dom. Reminiscere., Trolovet, Jep Nissen, , , Karen Christensdatter, , af Stokkeby
1698, Dom. Oculi, Trolovet, Erik Jensen, , , Ingeborg Eriksdatter, , af Rising
1698, Dom. Oculi, Trolovet, Hans Christensen, , , Karen Hansdatter, , Duncher
1698, Dom. Lætare., Trolovet, Anders Paulsen, , , Gÿde Hansdatter, , [sted ikke indført]
1698, Dom. Lætare., Viet, Rasmus Hansen, , , Maren Christensdatter, ,
1698, Dom. Judica, Viet, Hans Paulsen, , , Karen Hansdatter, ,
1698, Feria 2. Pasch., Trolovet, Rasmus Rasmusen, , , Maren Pedersdatter, , af Stokkeby
1698, Dom. Qvasimod., Viet, Hans Christensen, , , Karen Hansdatter, , af Dunkier
1698, Dom. Exaudi., Viet, Erik Jensen, , , Ingeborg Eriksdatter, , af Rising
1698, Feria 2. Pent:, Trolovet, Hans Rasmusen, , , Maren Jensdatter, , af Broe
1698, Feria 2. Pent:, Viet, Rasmus Rasmusen, , , Maren Pedersdatter, , af Stokkebÿ
1698, Festo Trinit., Viet, Anders Paulsen, , , Gÿde Hansdatter, ,
1698, Dom. 1. p. Trinit., Viet, Rasmus Christensen, , , Karen Hansdatter, , af Ollde
1698, d. 28. Jun., Viet, Lauritz Hansen, , , Karen Pedersdatter, , af Rise
1698, d. 1. Jul., Viet, Jep Nissen, , , Karen Christensdatter, , af Stockebÿ
1698, Dom. 2. p. Trinit., Trolovet, Peder Albertsen, , , Karen Jensdatter, , af Marstal
1698, Dom. 5. p. Trinit., Trolovet, Thomas Pedersen, , , Margrete Andersdatter, , af Stokkeby
1698, Dom. 5. p. Trinit., Viet, Christen Nielsen, , , Anna Clausdatter, , [sted ikke indført]
1698, Dom. 6. p. Trinit., Viet, Erich Hansen, , , Johanne Hansdatter, ,
1698, Dom. 6. p. Trinit., Trolovet, Hans Hansen, , , Karen Rasmusdatter, , af Dunkier
1698, Dom. 7. p. Trin., Viet, Hans Rasmusen, , , Maren Jensdatter, , af Dunkier
1698, Dom. 8. p: Trinit., Trolovet, Hans Rasmusen, , Kiærbye, Ellen Rasmusdatter, , af Rising
1698, Dom. 8. p: Trinit., Viet, Christen Rasmusen, , , Kiersten Lasdatter, , af Marstal
1698, d. 5. Oct, Viet, Hans Hansen, , , Karen Rasmusdatter, ,
1698, Dom. 17. post Trinit., Viet, Christen Rasmusen, , , Kiersten Lasdatter, , af Marstal
1698, d. 2. Nov., Viet, Hans Rasmusen, , , Ellen Rasmusdatter, , Rising
1698, d. 10. Nov., Viet, Peder Albertsen Boÿ, , , Karen Jensdatter, , af Marstal
1698, Dom. 21. Trinit., Trolovet, Rasmus Rasmusen, , , Ellen Hansdatter, , af Stokkebÿ
1698, d. 28. Nov., Viet, Thomas Pedersen, , , Margrete Andersdatter, , aff Stokkebÿ
1698, d. 30. Nov., Viet, Christen Nielsen, , , Anna Clausdattter, , aff Marstal
1698, Festo Circumcisionis, Viet, Rasmus Rasmusen, , , Ellen Hansdatter, , aff Stockebÿ
1699, Dom. 4. p. Trinit, .. die Visit: Mariæ, Trolovet, Rasmus Hansen, , , Gÿde Christensdatter, , af Omel
1699, Dom. 9. p. Trinit., Viet, Rasmus Hansen, , , Gÿde Christensdatter, , af Omel
1699, Dom. 17. p. Trinit., Trolovet, Matz Rasmusen, , , Agnete Christensdatter, ,
1699, Dom. 21. post Trinit., Trolovet, Christian Rasmusen, , , Bothild Hansdatter, , af Rising
1699, Dom. 21. post Trinit., Viet, Christen Albertsen, , , Bothild Jepsdatter, , af Rise
1699, die 6. Dec., Viet, Matz Rasmusen, , , Agnete Christensdatter, , aff Marstal
1700, Festo Ciecumcis, Viet, Christian Rasmusen, , , Bothild Hansdatter, , af Rising
1700, Dom. 1. p. Epiph., Viet, Rasmus Strangesen, , , Bothild Pedersdatter, ,
1700, Dom. 3. p. Epiphan., Trolovet, Rasmus Pedersen, , , Gertrud Pedersdatter, , af Rising
1700, Dom. 3. p. Epiphan., Trolovet, Erik Eriksen, , , Kiersten Eriksdatter, , Omel
1700, Dom. Septugesima, Trolovet, Peder Rasmusen, , , Ingeborg Eriksdatter, , aff Rising
1700, Festo. Purificat., Trolovet, Henrik Albertsen, , , Kiersten Albertsdatter, , aff Marstal
1700, d. 6. Febr, Viet, Rasmus Strangesen, , , Bothild Pedersdatter, , Stokkeby
1700, Dom: Reminiscere, Trolovet, Lauritz Strangesen, , , Maren Christensdatter, , af Dunkier
1700, Dom: Reminiscere, Viet, Erik Eriksen, , , Kiersten Eriksdatter, ,
1700, Dom. Oculi., Viet, Rasmus Pedersen, , , Gertrud Pedersdatter, , aff Dunkier
1700, Dom. Lætare., Viet, Peder Rasmusen, , , Ingeborg Eriksdatter, , af Rising
1700, Dom. in Albis., Viet, Lauritz Strangesen, , , Maren Christensdatter, , af Dunkier
1700, Dom Qvasimod., Trolovet, Lauritz Pedersen, , , Kiersten Rasmusdatter, , af Rise
1700, Dom Qvasimod., Trolovet, Christen Jensen [Müller], , , Karen Rasmusdatter, , aff Dunkier
1700, Ferià 1. f 2. Pentecostes, Viet, Henrik Albertsen, , , Kiersten Albertsdatter, ,
1700, d. 3. Jun., Viet, Christen Jensen Müller, , , Karen Rasmusdatter, , i Dunkier
1700, Festo Trinit., Viet, Lauritz Pedersen, , , Kiersten Rasmusdatter, ,
1700, Dom. 1. p. Trinit., Trolovet, Hans Rasmusen, , af Tranderup, Karen Christensdatter, , af Stokkebÿ
1700, Dom. 5. p. Trinit., Viet, Hans Rasmusen, , , Anna Christensdatter [måske Karen Christensdatter], , aff Tranderup
1700, Dom. 9. p. Trinit., Trolovet, Hans Eriksen, , , Karen Hansdatter, , aff Stokkebÿ
1700, Dom. 18. p. Trinit., Trolovet, Hans Pedersen, , , Ellen Clausdatter, , af Kragnes
1700, Dom. 18. p. Trinit., Trolovet, Lauritz Clausen, , , Karen Hermansdatter, , af Dunkier
1700, Dom. 20. Trinit., Viet, Hans Christensen, , , Karen Hansdatter, , af Stockeby
1700, d. 27. Oct., Viet, Knud Pedersen, , i Kiöbing [Ærøskøbing], Magdalene Brandt [min L. Datter], ,
1700, Dom. 22. p. Trinit., Viet, Rasmus Clausen [måske Lauritz Clausen], , , Karen Hermansdatter, , af Dunkier
1700, Dom. 23. p. Trinit., Viet, Hans Pedersen, , , Ellen Clausdatter, , Kragnes
1700, Dom: 1. Advent., Trolovet, Hans Hansen, , , Ellen Jacobsdatter, , af Rise
1701, Dom. post. Natalitia, Viet, Matz Mikkelsen, , , Maren Pedersdatter, , aff Olde
1701, Dom. 2. p. Epiph., Viet, Hans Hansen, , , Ellen Jacobsdatter, , aff Rise
1701, d. 19 Jan., Viet, Hans Paulsen, , , Margrete Pedersdatter, , aff Ollde
1701, Dom. Sexaget., Trolovet, Caspar Christensen, , , Maren Jürgensdatter, , aff Stokkebÿ
1701, Dom. Reminiscere, Trolovet, Lauritz Rasmusen, , , Margrete Pedersdatter, , af Rise
1701, Dom. Oculi, Trolovet, Erik Hansen, , , Karen Rasmusdatter, , aff Rise
1701, Dom. Lætare., Trolovet, Christen Hansen, , , Maren Jürgensdatter, , af Kragnes
1701, Ferià 2da Pasch, Viet, Rasmus Christensen, , , Kiersten Pedersdatter, , af Stokkebÿ
1701, Ferià 2da Pasch, Viet, Christen Hansen, , , Maren Jürgensdatter, , aff Kragnes
1701, Ferià 3. Pasch., Viet, Caspar Christensen, , , Maren Jürgensdatter, , aff Stokkeby
1701, Dom. Miser. Dom., Trolovet, Erik Albertsen, , , Kiersten Nielsdatter, , af Marstal
1701, Dom. Miser. Dom., Trolovet, Jürgen Thomsen, , , Karen Christensdatter, , aff Rising
1701, Dom. Cantate, Viet, Erik Hansen, , , Karen Rasmusdatter, , aff Rise
1701, Dom. 2. p. Trinit., Trolovet, Jens Rasmusen, , af Marstal, Maren Hansdatter, , ibid [Marstal]
1701, d. 28. Jun., Viet, Rasmus Christensen, , , Kiersten Pedersdatter, , af Stockebÿ
1701, d. 6. Jul., Viet, Lauritz Rasmusen, , , Margrete Pedersdatter, , af Broe
1701, d. 20. Jul., Viet, Erik Albertsen Boÿ, , , Kiersten Nielsdatter, , af Marstal
1701, Dom. 10. p. Trinit., Trolovet, Peder Hansen Kromand, , , Sidzel Hansdatter, , af Marstal
1701, Dom. 10. p. Trinit., Viet, Jens Rasmusen, , , Maren Hansdatter, , aff Marstal
1701, Dom. 16. p. Trinit., Trolovet, Hans Rasmusen, , aff Dunkier, Giertrud Andersdatter, , aff Dunkier
1701, Dom. 21. p. Trinit, Viet, Hans Rasmusen, , , Giertrud Andersdatter, , af Dunkier
1701, d. 19. Oct, Viet, Gumme Bummesen [svoger], , , Ingeborg Brandt [min datter], , [sted ikke indført]
1701, d. 2. Nov., Viet, Peder Hansen [Kromand], , , Sidzel Hansdatter, , af Marstal
1701, Dom. 1. Adventus, Viet, Henrik Andersen, , , Kiersten Christensdatter, , af Marstal
1701, Dom. 2. Adventus., Trolovet, Jacob Jacobsen, , , Anna Knudsdatter, , af Marstal
1701, Dom. 2. Adventus., Viet, Jens Jensen, , , Maren Hansdatter, , af Marstal
1702, Dom. 2. p. Epiph., Trolovet, Hol... Rasmusen, , , Ellen Rasmusdatter, , af Stokkebÿ
1702, d. 17. Febr:, Viet, Jacob Jacobsen, , , Anna Knudsdatter, , af Marstal
1702, Dom. Esto Mihi, Viet, Holden Rasmusen, , , Ellen Rasmusdatter, , af Stockebÿ
1702, d. 15. Mart., Viet, Jens Jensen, , , Maren Hansdatter, , af Marstal
1702, Dom. Lætare., Trolovet, Christen Hansen, , , Anna Hansdatter, , af Olde
1702, Dom. Judica, Trolovet, Rasmus Rasmusen, , , Anna Hansdatter, , af Marstal
1702, Ferià 2da Paschatos, Trolovet, Jürgen Jensen, , , Johanna Thomasdatter, , af Broe
1702, Ferià 2da Paschatos, Viet, Christen Hansen, , , Anna Hansdatter, , af Olde
1702, Feria 3. Pasch. (3. dag), Trolovet, Claus Clausen, , , Anna Hansdatter, , af Marstal
1702, Dom. Qvasimod., Trolovet, Oluf Nielsen, , , Karen Hansen, , af Dunkier
1702, Dom. Jubilate, Trolovet, Peder Clausen, , , Maren Pedersdatter, , i Rise
1702, Ferià 2. Pentecostes, Viet, Peder Clausen, , , Maren Pedersdatter, , Rise
1702, Ferià 3. Pentecostes, Trolovet, Christen Rasmusen, , , Bothild Hansdatter, , af Dunkier
1702, Dom. 1. p. Trinit., Trolovet, Jürgen Jensen, , , Johanna Thomasdatter, , af Dunkier
1702, Dom. 2. p. Trinit., Trolovet, Hans Eriksen, , , Ingeborg Christensdatter, , af Kragnes [Omel er indført ovenover]
1702, Dom. 2. p. Trinit., Viet, Oluf Nielsen, , , Karen Hansdatter, , af Dunkier
1702, Festo Visitat. Mariæ, Trolovet, Rasmus Rasmusen, , , Anna Hansdatter, , af Marstal
1702, Dom. 5. p. Trinit., Viet, Christen Rasmusen, , af Dunkier, Bothild Hansdatter, ,
1702, d. 2. Aug., Viet, Claus Clausen, , , Anna Hansdatter, , af Marstal
1702, Dom. 8. p. Trinit., Viet, Hans Eriksen, , , Ingeborg Christensdatter, , af Kragnes
1702, Dom. 16. p. Trinit., Trolovet, Hans Christensen, , , Gertrud Jensdatter, , af Dunkier
1702, Dom. 17. p. Trinit., Trolovet, Rasmus Rasmusen, , , Sidzel Hansdatter, , af Dunkier
1702, Dom. 19. p. Trinit., Viet, Hans Christensen, , , Gertrud Jensdatter, , af Dunkier
1702, Dom. 22 p. Trinit:, Viet, Rasmus Rasmusen, , , Sidzel Hansdatter, , af Dunkier
1702, d. 5. Dec., Viet, Jeg [Præsten], , , min kierste, , udaf Sr. Prousten
1703, Fest. Circumcis:, Trolovet, Peder Andersen, , , Maren Jensdatter, , af Rising
1703, Dom. Septuges., Trolovet, Jens Lassen, , , Anna Christensdatter, , af Rise
1703, Fest. Grat., Viet, Peder Andersen, , , Maren Jensdatter, , af Rising
1703, Dom: Qvadrages:, Trolovet, Erik Christensen, , , Bothild Hansdatter, , af Ollde
1703, Dom. Oculi, Trolovet, Jens Lassen, , , Anna Christensdatter, , af Rise
1703, Dom. Palm:, Trolovet, Jens Lassen, , , Karen Johansdatter, , af Kegnes
1703, Dom. Palm:, Trolovet, Lauritz Hansen, , , Mari Pedersdatter, , af Rise
1703, Dom. Cantate, Viet, Jens Lassen, , , Karen Johansdatter, , af Kragnes
1703, d. 8. Jun., Viet, Erich Christensen, , , Bothild Hansdatter, , af Olde
1703, d. 3. Jul., Viet, Lauritz Hansen, , , Mari Pedersdatter, , af Rise
1703, Dom. 4. p. Trinit., Trolovet, Matthis Pedersen, , , Else Christensdatter, , af Dunkier
1703, Dom. 8. p. Trinit., Viet, Matthis Pedersen, , Muncheboe Sogn, Else Christensdatter, , af Dunkier
1703, Dom: 3 Adventg, Viet, Casper Pedersen, , , Johanna Pedersdatter, ,
1704, Festo. Epiph:, Viet, Rasmus Clausen, , , Maren Lauritzdatter, , i Dunker
1704, Dom: 2 p: Epiph:, Trolovet, Hans Pedersen, , , Bergita Thomasdatter, , i Rise
1704, Dom: Sexages, Trolovet, Rasmus Andersen, , , Anna Pedersdatter, , [sted ikke indført]
1704, Dom: Sexages, Trolovet, Anders ..... [ulæseligt og ovenover rettet/tilføjet '.u.itz.' - antagelig Lauritzen], , , Dorthe Clausdatter, , [sted ikke indført]
1704, Dom: Reminis:, Trolovet, Hermand Hansen, , , Karen Andersdatter, , [sted ikke indført]
1704, Dom: Reminis:, Viet, Hans Pedersen, , , Bergitta Thomasdatter, , i Rise
1704, Dom: Lætare, Trolovet, Oluf Nielsen, , , Anna Andersdatter, , af Dunker
1704, Dom: Lætare, Viet, Rasmus Andersen, , , Anna Pedersdatter, , i Risinge
1704, Dom: 1 post Pasc:, Viet, Hermand Hansen, , , Karen Andersdatter, , (i Marstal) [senere tilføjelse med nyere skrift]
1704, Dom: 3 post Pasc:, Viet, Anders Lauritzen [ulæseligt tilføjet ovenover '....nvch.', , , Dorthe Clausdatter, ,
1704, Dom: 5 p: Pasc:, Viet, Peder Nielsen, , , Karen Hansdatter, ,
1704, d: 7: p: Trinit:, Viet, Oluf Nielsen, , , Anna Andersdatter, , i Dunker
1704, Dom: 10 p: Trinit:, Viet, Christen Rasmusen, , , Kirsten Andersdatter, , i Stochebÿ
1704, Dom: 20 p: T:, Viet, Hans Hansen, , , Maren Rasmusdatter, , af Ommel
1704, Dom: 22 Tri, Trolovet, Rasmus Palesen, , i Rise, Anna Erichsdatter, , af Dunker
1704, d: 23 p: Trint:, Viet, Hans Christensen, , , Maren Christensen, , af Kragsnes [herfra og indtil 1714 ses ingen trolovelser]
1704, Dom: 2 Adventg, Viet, Rasmus Pedersen Koch, , , Bergitta Catharina Andersdatter, , [sted ikke indført]
1705, Festo Novi, Viet, Rasmus Pallesen, , , Anna Erichsdatter, , i Rise
1705, Dom: 2 jejun: [Jejuniorum], Viet, Jörgen Mathisen, , , Sidsel Mortensdatter, , i Olde
1705, Festó Pasc: 2dô, Viet, Hans Hansen, , , Anna Hansdatter, , af Maarstald [antagelig Marstal]
1705, Dom:1 post Pasc:, Viet, Erich Brand [Brandt ??], , , Kirsten Erichsdatter, , af Kiöbing
1705, Festô Pantecos: 2dô, Viet, Henrich Erichsen, , , Kirsten Hansdatter, , [sted ikke indført]
1705, Dom: 1 post Trinit:, Viet, Albert Thomsen, , , Gie Thomasdatter, , af Olde
1705, Dom: 2 p: Trinit:, Viet, Michel Clausen, , , Maren Thomasdatter, , af Rise
1705, 27 Junÿ, Viet, Peder Nielsen, , , Berte Matzdatter, , i Dunker
1705, Festo Visitationis Mariæ, Viet, Hans Christensen, , , Boel Erichsdatter, , af Olde
1705, Dom: 4 p: Trinit:, Viet, Niels Jensen, , , Maren Jensdatter, , af Rise
1705, Dom: 16 p: Trinit:, Viet, Peder Pedersen, , , Sidsel Pedersdatter, , af Rise
1705, Festô Michaelis, Viet, Lauritz Hansen, , , Karen Mortensdatter, , af Vindeballe
1705, Paa Alle Helgensdag 20 p: Trinit, Viet, Johan Loresen [Lorentzen ??], , , Maren Hansdatter, , af Dunker
1705, Dom: 22 p: Trinit:, Viet, Anders Lassen, , , Sophia Nisdatter, , af Leebÿ
1705, Dom: 23 p: Trinit, Viet, Henrich Hansen, , , Maren Erichsdatter, ,
1705, Dom: 2 Adventg, Viet, Claus Jörgensen, , i Risinge, [brud ikke indført], ,
1705, Festo Nati.t: 2do, Viet, Lauritz Jensen, , , Anna Clausdatter, , af Maarstald
1706, Dom: inter Nat: cd Epiph:, Viet, Christian Jensen, , , Anna Erichsdatter, , af Dunker
1706, Festô Epiph:, Viet, Gregers R...sen, , , Bert Lauritzdatter [Berte ??], , af Rise
1706, Fastelavns Söndag, Viet, Hans Albertsen, , , Anna Albertsdatter, , af Maarstald
1706, 2 Pinsedag, Viet, Jacob Andersen, , , Karen Knudsdatter, , ...olse i Duncher [trolovelse i Duncher ??]
1706, Dom: 6 p: Trinit:, Viet, Hans Rÿtter, , , Anna Hansdatter, , af Omel
1706, Dom 8 Trinit, Viet, Michel Hansen, , af Duncher, Abel , , salige Anders Rasmusens: ....
1706, Dom 23 Trin:, Viet, Hans Christensen, , , Ellen Hansdatter, , i Lille Riise
1706, Dom 2 Advent, Viet, Laurs Rasmusen, , af Duncher, Ellen Andersdatter, ,
1707, Dom 2 Epiphanias, Viet, Jens Erichsen, , , Anna Pedersdatter, , [sted ikke indført]
1707, Fest 2 Pas, Viet, Albert Ibsen, , , Boed Hansdatter, , af Riise
1707, Festo 2 Pent, Viet, Rasmus Hansen, , , Ellen Rasmusdatter, , af Ommel
1707, St Hans Dag, Viet, Mads Olufsen, , i Stochebÿ, Dorthe Danielsdatter, ,
1707, Dom 4 Trin:, Viet, Marcus Nielsen, , fra Egense i Fÿn, Maren Hansdatter, , af Olde
1707, Dom 5 Trin, Viet, Hans Jensen, , , Maren Hansdatter, , af Maarstald
1707, Dom 7 Trin:, Viet, Jörgen Nissen, , , Anna Andersdatter, , i Maarstald
1707, Dom 1 Advent, Viet, Hans Lassen, , , Maria Jacobsdatter, , af Riise
1707, Dom 1 Advent, Viet, Rasmus Nielsen, , , Karen Jacobsdatter, , af Maarstald
1707, Dom 2 Advent, Viet, Jacob Madsen, , ..udsvend paa Gudsgave [daværende hovedgård], Maren Hansdatter, ,
1708, Dom 3 Epiphan, Viet, Jörgen Nissen, , , Ann ?? Simonsdatter, , ..... [sted ulæseligt]
1708, Dom 1 Trin:, Viet, Mads Rasmusen, , , Karen Rasmusdatter, , af Ommel
1708, Dom 3 Trin, Viet, Hans Erichsen, , , Karen Hansdatter, , [sted ikke indført]
1708, Dom 21 Trin, Viet, Hans Hansen, , af Ommel, Ellen Rasmusis, ,
1708, Dom 23 Trin, Viet, Rasmus Nielsen, , , Ellen Erichsdatter, , [sted ikke indført]
1708, Dom 24 Trin, Viet, Niels Hansen, , af Marstal, Hanna Hansdatter, ,
1708, Dom 25 Trin:, Viet, Jörgen Jepsen, , , Anna Rasmusis, , af Riise
1708, Dom 1 Ad: [Advent], Viet, Oluf Jensen, , , Karen Clausdatter, , i Marstal
1709, Dom Esto mihi, Viet, Rasmus Pedersen, , i Stochebÿ, Magdalena Johansdatter, ,
1709, Festo 3 Pasca:, Viet, Frederich Persen ??, , , Anna Clausis, , i Duncher
1709, Dom 1 Post. Pasc:, Viet, Rasmus Michelsen, , , Johanne Hansdatter, , af Lille Riise
1709, Dom 4: Trin, Viet, Jens Rasmusen, , i Kragsnis, Maren Christensdatter, ,
1709, Dom 11 Trin, Viet, Rasmus Andersen, , i Maarstald, Sidsel Jörg.... [kilde skadet], ,
1709, Dom 13 Trin, Viet, Peder Hansen, , , Anna Hansdatter, , af Duncher
1709, Dom 16 Trin, Viet, Christen Lausen, , af Olde, Boed Hansdatter, ,
1709, Dom 17 Trin, Viet, Christen Nielsen, , , Anna Maria Rasmusdatter, , [sted ikke indført]
1709, Dom 19 Trinit, Viet, Jep Christensen, , af Kragsnis, Karen Hansdatter, , Østergaard
1709, Dom 24 Trin, Viet, Henrich Hansen, , af Maarstald, Beata Nisdatter, ,
1709, Dom: 1 Advent, Viet, Söfren Caspersen, , , Karen Albertsdatter, , af Maarstald
1709, Dim: 2da Adventus, Viet, Rasmus Nielsen, , Oldou, Anna Rasmusdatter, ,
1710, Dom inter cirum et Epiph, Viet, Jens Michelsen, , i Stochebÿ, Maren Hansdatter, ,
1710, Festo Epiph, Viet, Christian Tögersen, , , Maren Hansdatter, , [sted ikke indført]
1710, Festo Purifications, Viet, Povel Michelsen, , , Magreta Christensdatter, , [sted ikke indført]
1710, Dom Septuages, Viet, Laus Paulsen, , af Strÿn [antagelig Strynø], Anna Hansdatter, ,
1710, Dom Septuages, Viet, Christen Knudsen, , , Ingeboere Hansdatter, , [sted ikke indført]
1710, Dom Invocat, Viet, Rasmus Hansen, , , Maren Rasmusis, , af Stochebÿ
1710, Dom 2 Pasch, Viet, Hans Christensen, , af Olde, Ingebor Christensdatter, ,
1710, Dom 1 post Pasc, Viet, Peder Rasmusen, , af Langelands Kiöbing [Rudkøbing], Magreta Nagel, , Gudsgave [antagelig daværende hovedgård]
1710, Dom 5 post Pas:, Viet, Claus Pedersen, , Smid i Olde, Anna Jensdatter, ,
1710, Dom 5 Trin, Viet, Jens Erichsen, , , Maren Christensdatter, , af Ommel
1710, Dom 9 Trint, Viet, Erich Erichsen, , , Ellen Olufsdatter, , af Maarstald
1710, Dom 10 Trint, Viet, Oluf Lausen, , i Olde, Kirsten Rasmusdatter, ,
1710, Dom 14 Trinit, Viet, Ramus Rasmusen, , i Duncher, Maren Hansdatter, ,
1710, Dom 15 Trinit, Viet, Christopher Hansen, , , Sidsel Christensdatter, , i Duncher
1710, 26 Octobris, Viet, Niels Lassen, , , Maren Sinionsdatter [Sic!], , i Riise
1710, Dom 21 Trin, Viet, Laus Krog, , i Riise, Sidsel Erichsdatter, ,