Rise - Marstal, 1711-1728, trolovede og viede

Afskrift af kirkebog
Trolovede og viede 1711-1728, Rise og Marstal sogn, Ærø herred, Svendborg amt
Indtastet af Finn Christensen
Copyright © Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1711, Dom prima post ôpiphan, Viet, Erich Jensen, , , Karen Hermansdatter, , [sted ikke indført]
1711, Dom Rogat:, Viet, Jörgen Rasmusen, , af Ommel, Maren Kristensdatter, ,
1711, Dom 2 Trin, Viet, Rasmus Clausen, , , Kirsten Knudsdatter, , af Stochebÿ
1711, Dom 7 [Trinit], Viet, Jörgen Hansen, , , Karen Andersdatter, , af Maar [kilde skadet - antagelig Marstal]
1711, 20 Julii, Viet, Henrich Rasmusen, , af Stochebÿ, Karen Hansdatter, ,
1711, Dom: 8 Trinit, Viet, Claus Jorgensen, , , Annamagreta Clausdatter, , af Ommel
1711, Dom: 8 Trinit, Viet, Laus Hansen, , , Maren Pedersdatter, , af Duncher
1711, 28 Julii, Viet, Rasmus Bansen [dend ...værdige og meget vellærde mand Hr:], , Sogne Præst i Tranderup, Anna Maria Groth [Mademois], , gud give dem lÿche
1711, Dom 9 Trin, Viet, Toer Pedersen, , , Karen Albertsdatter, , af Maarstald
1711, Dom 12 Trin, Viet, Claus Hans[en], , , Cathrina Jensdatter, , [stednavn ikke indført]
1711, Dom 14 Trin:, Viet, Albert Hansen, , , Kirsten Hansdatter, , [sted ikke indført]
1711, Dom 2 Ad [Advent], Viet, Rasmus Hansen, , , Gie Rasmusdatter, , af Olde
1711, Dom 2 Ad [Advent], Viet, Rasmus Hansen, , , Ingebor Hansdatter, , af Kragsnis
1711, Dom 3 Ad:, Viet, Claus Hansen, , af Maarstald, Maren Albertsdatter, ,
1712, 21 Junu, Viet, Morten Christensen, , , Mette Erichsdatter, , [sted ikke indført]
1712, Dom Sexages: [Sexagesima], Viet, Jep Madsen, , , Anna Hansis, , af Ommel
1712, Festo Soteria, Viet, Anders Hansen, , , Kirsten Jörgensdatter, , [sted ikke indført]
1712, Dom 1 post Pasc:, Viet, Anders Huusmand, , , Ellen Christensdatter, , [sted ikke indført]
1712, Dom 3 Trinit:, Viet, Hans Michelsen, , af Tourup [antagelig Torup], Karen Erichsdatter, ,
1712, Dom 4 Trin, Viet, Niels Hansen, , af Kragsnes, Sidsel Christensdatter, ,
1712, Dom 5 Trinit, Viet, Peder Pedersen, , af Oldou, Johanne Erichsdatter, ,
1712, Dom 7 Trin, Viet, Peder Hansen, , af Tourup, Kirsten Albertsdatter, ,
1712, Dom 9 Trinit, Viet, Claus Jensen, , af Maarstald, Karen Hansdatter, ,
1712, Dom 10 Trinit:, Viet, Peder Lassen, , af Trarup, Maren Nielsis, , i Riise
1712, Dom 11 Trinit, Viet, Rasmus Pedersen, , af Riise, Voldbore Evansdatter, ,
1712, Dom 11 Trinit, Viet, Claus Erichsen, , af Maarstald, Anna Hansdatter, ,
1712, Dom 18 Trin:, Viet, Mads Rasmusen, , af Ommel, Maren Rasmusdatter, ,
1712, Dom 22 Trinit, Viet, Hans Jensen, , af Olde, -, , salige Laus Lausens Kone ....
1712, Dom 23 Trinit, Viet, Hans Christensen Fris, , , Anna, , salige Jörgen Nielsens Enke [sted ikke indskrevet]
1712, Festo Sanctorum omnium, Viet, Anders Jensen, , af Kiöbing, Ellen Michelsdsatter, , af Stochebÿ
1712, Dom 24 Trinit, Viet, Christen Simonsen, , , Karen Rasmusdatter, , af Duncher
1712, 16 Novemb, Viet, Hans Albertsen, , , Cathrina Nagel, , [måske fra hovedgården Gråsten ??]
1713, Dom 1 post Epiph:, Viet, Laus Christensen, , i Duncher, Maren Erichsdatter, ,
1713, Dom 4 Trinit, Viet, Laurs Lassen, , , Maren Christensdatter, , [sted ikke indskrevet]
1713, Dom Sexages, Viet, Jörgen Madsen, , , Sidsel Pedersdatter, , af Lille Riise
1713, Dom Esto mihi, Viet, Michel Jacobsen, , , Karen Lauusis, , i Duncher
1713, 2 Pasc: dag, Viet, Jens Nielsen, , , Maren Jenses, ,
1713, Dominica Qvasimod, Viet, Peder Michelsen, , , Boel Christensdatter, , [sted ikke indført]
1713, Dom 6 Trinit, Viet, Christen Hansen, , , Maren Hansdatter, , udi Maarstald
1713, Dom 18 Trin, Viet, Jens Christensen, , , Sidsel Albertsdatter, , bor i Lille Rise
1713, Dom 21 Trinit, Viet, Claus Pedersen, , , Anna Christensdatter, , af Lille Riise
1713, Dom 21 Trinit, Viet, Rasmus Erichsen, , , Anna Pedersdatter, , af Lille Riise
1713, Dom 24 [Trinit], Viet, Hans Jensen, , af Vindeballe, Kirsten Erichsdatter, , af Duncher
1714, Dom 3 Epiph:, Viet, Karl Pedersen, , , Kirsten Pedersdatter, , [sted ikke indført]
1714, Dom Sater: [er 01.04], Trolovet, Hans Erichsen Leÿmand, , af Maarstald, Sidsel Peders, ,
1714, Festo 2 Pas:, Trolovet, Hans Hansen, , af Ommel, Giertrud Rasmusdatter, ,
1714, Dom Qvasimod, Trolovet, Erich Hansen, , af Ommel, Maren Jörgensdatter, ,
1714, Dom Misericordia, Viet, Laus Nielsen, , af Trarup [Tranderup], Boel Jensdatter, , af Riise
1714, Dom: Jubil [Jubilate], Viet, Christen Hansen, , udi Stockebÿ, [Margreta], , salige Thomas Pedersens Enke
1714, Dom Cant, Trolovet, Knud Ditlevsen, , , Ellen Alberts, ,
1714, Festo 2 Pent:, Trolovet, Hans Madsen, , , Sÿnde Clausdatter, , af Maarstald
1714, Dom 1 Trinit, Viet, Knud Ditlevsen, , , Ellen Alberts, ,
1714, Dom 2 Trinit, Trolovet, Niels Hansen, , i Riise, Anna Chatrina Lausdatter, ,
1714, Dom 2 Trinit, Trolovet, Christen Madsen, , af Risinge, Maren Hansdatter, ,
1714, Dom 3 Trinit, Viet, Rasmus Thomæsen, , i Lille Riise, Karen Christensdatter, ,
1714, Dom 3 Trinit, Trolovet, Oluf Madsen, , , Johanne Peders, , i Olde
1714, Festo Johannis Baptis:, Viet, Hans Hansen, , af Ommel, Giertrud Rasmusdatter, ,
1714, Festo Johannis Baptis:, Trolovet, Hans Andersen, , af Maarstald, Karen Christensdatter Friis, ,
1714, Dom 5 Trin, Viet, Hans Erichsen Leÿmand, , , Sidsel Peders, , af Maarstald
1714, Dom 5 Trin, Viet, Laus Nielsen, , af Tranderup, Boel Jensdatter, , af Riise
1714, Festo Visit: Mariæ, Viet, Niels Hansen, , af Riise, Anna Cathrina Lausdatter, ,
1714, Dom 6 Trinit, Viet, Christen Hansen, , , Magreta Thomæsis, , i Stochebÿ
1714, Dom 8 Trinit, Trolovet, Anders Madsen, , , Sophia Clausdatter, , [sted ikke indført]
1714, Dom 9 Trinit, Viet, Oluf Madsen, , , Johanne Peders, , af Olde
1714, Dom 9 Trinit, Viet, Rasmus Hansen, , , Sophia Christensdatter, , af Maarstald
1714, Dom 10 Trinit, Viet, Erich Hansen, , af Ommel, Maren Jörgensdatter, ,
1714, Dom 10 Trinit, Trolovet, Michel Nielsen, , af Tranderup, Christina Christiansen, , af Stochebÿ
1714, Dom 11 Trinit, Viet, Christen Madsen, , af Lille Riise, Maren Hansdatter, ,
1714, Dom 11 Trinit, Trolovet, Peder Nielsen, , fra Fÿn, Maren Hansdatter, , i Kragsnes
1714, 4 Sept., Viet, Anders Madsen, , , Sophia Clausdatter, , af Lille Riise
1714, Dom 16 Trinit, Viet, Peder Nielsen, , , Maren Hansdatter, , af Kragsnis
1714, Festo Michaelis, Trolovet, Oluf Jensen, , , Maren Madsis, , i Oldou
1714, Dom 18 Trinit, Trolovet, Jörgen Rasmusen, , , Anna Cathrina Lausdatter, , [sted ikke indført]
1714, Dom 19 [Trinit], Viet, Philip Hansen, , i Riise, Maren Jensdatter, ,
1714, Dom 19 [Trinit], Viet, Michel Nielsen, , , Kirsten Andersdatter, ,
1714, Dom 20 Trinit, Viet, Las Hansen [Laus Hansen], , , Anna Hansis, , af Oldou
1714, Dom 20 Trinit, Trolovet, Hans Lassen, , , Maren Jörgensdatter, , af Stochebÿ
1714, Dom 21 Trinit, Trolovet, Anders Michelsen, , , Karen Christensdatter, , [sted ikke indført]
1714, Dom 21 Trinit, Viet, Hans Madsen, , af Maarstald, Sÿnde Clausdatter, ,
1714, Dom 22 Trinit, Viet, Hans Andersen, , af Maarstald, Karen Christensdatter Friis, ,
1714, Dom 24 Trinit, Viet, Anders Michelsen, , i Lille Riise, Karen Christensdatter, ,
1714, Dom 25 [Trinit], Viet, Jörgen Rasmusen, , i Duncher, Anna Cathrina Laursdatter, ,
1714, Dom 26 Trinit, Viet, Hans Lassen, , af Bregninge, Maren Jörgensdatter, ,
1714, Dom 1 Adventy, Viet, Oluf Jensen, , af Oldou, Maren Madsis, ,
1714, Dom 1 Adventy, Trolovet, Michel Christensen, , [træskomand] fra Bregninge, - [Mette], , salige Berthel Christensens kone i Lille Riise
1714, Dom 3 Adventy, Viet, Philip Hansen, , , Maren Jensdatter, , i Riise
1715, Festo Novi Anni, Viet, Laus Hansen, , i Oldou, Anna Hansis, , i Oldou
1715, Dom Primo post Epiphan:, Trolovet, Erich Erichsen [Leuchtenant], , , Maren Hansdatter, , af Maarstald
1715, Dom 2 post: Epiphan:, Viet, Michel Christensen, , fra Bregninge, Mette Bertelsi[s], , Lille Riise
1715, Dom Remini:, Trolovet, Jens Erichsen, , i Lille Riise, Maren Clausis, ,
1715, Dom Oculi, Trolovet, Niels Josephsen, , , Gie Erichsdatter, , af Risinge
1715, 101 aar for guds.hÿ paa pradichet[24/25], Viet, Jens Erichsen, , i Lille Riise, Maren Clausis, ,
1715, Dom Rogat, Trolovet, Jep Christensen, , i Riise, Anna Jörgens, ,
1715, Dominica Exaud, Trolovet, Hans Eren [Erenstsen], , , Chatrina Laursdatter [Anna Cathrina], , af Kiöbing
1715, Dom Trinit, Trolovet, Albert Michelsen, , , Ellen Jensdatter, , i Lille Riise
1715, Dom 2 Trinit, Viet, Erich [Erichsen] Leuchtenant, , i Maarstald, Maren Hansdatter, ,
1715, Dom 3 Trinit, Trolovet, Erich Clausen, , , Boed Christens, , af Oldou
1715, Dom 3 Trinit, Trolovet, Erich Hansen, , , Kirsten Christens, , af Marstald
1715, Dom 4 Trinit, Viet, Jep [kilde skadet - antagelig Christensen], , , Anna Pallch [Anna Jörgens ??], , af Riise
1715, Dom 4 Trinit, Trolovet, Jörgen Mauridtsen, , , Karen Pedersdatter, , [sted ikke indført]
1715, Dom 5 Trinit, Viet, Albert Michelsen, , , Ellen Jensdatter, ,
1715, Dom 7 Trinit, Viet, Erich Hansen, , af Maarstald, Kirsten Christens, ,
1715, Dom 8 Trinit, Trolovet, Albert Albertsen, , , Anna Hansdatter, , af Maarstald
1715, Dom 15 Trinit indfaldt Michelsdag, Viet, Jörgen Mauridtzen, , , Karen Pedersdatter, ,
1715, Dom 16 Trinit, Viet, Hans Erenstsen, , , Anna Cathrine Lausdatter, ,
1715, Dom 16 Trinit, Trolovet, Peder Martensen, , , Anna Maria Erenstdatter, , [sted ikke indført]
1715, Dom 16 [Trinit], Trolovet, Jörgen Rasmusen, , , Johanne Jensdatter, , af Duncher
1715, Dom 16 Trinit [spring i datorækkefølge], Trolovet, Jörgen Pedersen, , af Trarup, Anna Rasmusdatter, , af Olde
1715, 6 Novembis, Trolovet, Peder Madsen, , af Stochebÿ, Anna Rasmusis, , fra Fÿn
1715, 6 Novembis, Viet, Albert Albertsen, , , Anna Hansdatter, , af Maarstald
1715, Dom 1 Adventg, Viet, Jörgen Rasmusen, , af Duncher, Johanne Jensdatter, ,
1715, Dom 2 Adventg, Viet, Jörgen Pedersen, , af Trarup, Anna Rasmusdatter, , af Olde
1715, Festo Nativit Christi ... , Trolovet, Christen Nielsen, , i Maarstald, Kirsten Hansdatter, ,
1716, [dato ikke indført - før 8 januar], Viet, Jens Michelsen, , , Mette Thomæsdatter, ,
1716, Dom Septua:, Viet, Hans Madsen, , af Maarstald, Inger Alberts[datter], ,
1716, Dom Septua:, Viet, Jens Michelsen, , , Mette Thomædatter, , af Rising
1716, Dom: Rminiscere [Reminiscere], Trolovet, Rasmus Jepsen, , , Kirsten Jensis, , [sted ikke indført]
1716, Festo Soteri:, Trolovet, Mads Christensen, , af Ommel, Maren Jepsdatter, ,
1716, Festo Soteri:, Trolovet, Claus Pedersen, , af Tranderup, Inger Pedersdatter, , af Oldou
1716, Festo 2do Pasc:, Viet, Rasmus Jepsen, , , Kirsten Jensis, , af Riise
1716, Festo 2do Pasc:, Trolovet, Claus Mortensen, , , Anna Alberts, , af Maarstald
1716, Dom: Cant:, Trolovet, Rasmus [..tens.. ??], , af Ommel, Ellen Nielsdatter, ,
1716, Dom Rogate, Trolovet, Christen Clausen, , , Ellen Rasmusdatter, , [sted ikke indført]
1716, Dominica Exaudi, Trolovet, Christen Christensen, , af Maarstald, Anna Rasmusdatter, ,
1716, Dominica Exaudi, Trolovet, Anders Thomæsen, , , Berte Cathrina Andersdatter, , af Lille Riise
1716, Festo Pentecos 2, Viet, Hans Madsen, , , Inger Albertsdatter, ,
1716, Festo Trinitatis, Trolovet, Anders Jepsen, , , Else Christensdatter, , [sted ikke indført]
1716, Dom 1 Trnit, Viet, Christen Nielsen, , , Kirsten Hansdatter, , af Maarstald
1716, Dom 1 Trinit, Trolovet, Peder Madsen, , , Maren Madsdatter, , af Stochebÿ
1716, Dom 1 Trinit, Trolovet, Hans Hansen, , , Sidsel Jepsdatter, , af Ommel
1716, Dom 2 Trinitatis, Viet, Anders Thomæsen, , , Berte Cathrina Andersdatter, ,
1716, Dom 2 Trinitatis, Viet, Rasmus Christensen, , , Ellen Nielsdatter, , Ommel
1716, Dom 3 Trinit, Trolovet, Christen Erichsen, , af Bregninge, Karen Hansdatter, , af Riise
1716, Festo Visitationis Mariæ, Viet, Christen Clausen, , , Ellen Hansdatter, , af Maarstald
1716, Festo Visitationis Mariæ, Viet, Anders Jepsen, , , Else Christensdatter, , af Riise
1716, 3 Julii, Viet, Claus Pedersen, , af Tranderup, Inger Pedersdatter, , af Oldou
1716, Dom 5 Trinit, Trolovet, Rasmus Sörensen, , , Bathe Michelsdatter, , [sted ikke indført]
1716, Dom 5 Trinit, Viet, Mads Christensen, , i Ommel, Maren Jepsdatter, ,
1716, Dom 5 Trinit, Trolovet, Iver Pedersen, , , Maren Erichsdatter, , af Maarstald
1716, Dom 6 Trinit, Viet, Peder Madsen, , , Maren Madsdatter, , af Stochebÿ
1716, Dom 6 Trinit, Trolovet, Rasmus Christensen Friis, , , Ellen Hermansdatter, , [sted ikke indført]
1716, Dom 7 Trinit, Viet, Claus Mortensen, , , Anna Alberts, , af Maarstald
1716, Dom 8 Trinit, Viet, Christen Christensen, , af Maarstald, Anna Rasmusdatter, ,
1716, Dom 8 Trinit, Viet, Christen Erichsen, , fra Bregninge, Karen Hansdatter, , af Riise
1716, Dom 8 Trinit, Trolovet, Hans Erichsen, , af Tranderup, Kirsten Christensdatter, , af Riise
1716, Dom 8 Trinit, Trolovet, Hans Hansen Brun, , af Maarstald, Anna Christensdatter, , ibid: [Maarstald]
1716, Dom X Trinit [10 Trinit], Viet, Hans Hansen, , af Ommel, Sidsel Jepsdatter, ,
1716, Dom 15 Trinit, Viet, Hans Erichsen, , , Kirsten Christensdatter, , af Store Riise
1717, Dom 2 Epiphanis [intet indført 5/10-1/1], Viet, Hans Hansen Brun, , , Anna Christensdatter, , af Maarstald
1717, Dom Sexagesima, Trolovet, Laurs Pedersen, , i Riise, Anna Pedersdatter, , af Duncher
1717, Dom Sexagesima, Viet, Albert Hermansen, , , Sophia Rasmusis, , af Maarstald
1717, Festo Purificationis, Trolovet, Casper Christensen, , af Stochebÿ, Maren Rasmusdatter, , af Store Riise
1717, Dom Oculi, Viet, Erich Albertsen, , , Cathrina Lisbeth Nagel, , [måske fra hovedgården Gråsten ??]
1717, Dom Pas, Trolovet, Peder Jörgensen, , , Karen Madsdatter, , [sted ikke anført]
1717, Dom Cantate, Trolovet, Christen Hansen, , af Kragsnes, Berte Rasmusdatter, ,
1717, Dom Rogat, Trolovet, Claus Hansen, , , Maren Pedersdatter, , af Kragsnis
1717, Dom 1 Port Trinit., Trolovet, Nis Jörgensen, , , Ellen Andersdatter, , af Maarstald
1717, Dom 1 Port Trinit., Viet, Christen Hansen, , af Kragsnes, Berte Rasmusdatter, ,
1717, Dom 3 Trinit, Viet, Casper Christensen, , af Stochebÿ, Maren Rasmusdatter, , ..... [ulæseligt]
1717, Dom 3 Trinit, Trolovet, Strange Pedersen, , , Anna Jörgens, , af Duncher
1717, Dom 3 Trinit, Trolovet, Christen Erichsen, , , Karen Rasmusis, , af Oldou
1717, Dom 3 Trinit, Trolovet, Hans Sörensen [kilde skadet - senere tilføjelse], , , Kirsten Pedersdatter [kilde skadet - senere tilføjelse], , Rasmus Christensens Enke heri Stochebÿ [senere tilføjelse]
1717, Dom 3 Trinit, Viet, Claus Hansen, , , Maren Pedersis [kilde skadet - senere tilføjelse], , Kragnæs [kilde skadet - senere tilføjelse]
1717, Dominica 5 Trinit, Viet, Laurs Pedersen, , i Riise, Anna Pedersdatter, , af ...... [kilde skadet]
1717, Dom 7 Trinit, Viet, Strange Pedersen, , af Duncher, Anna Jörgensis, ,
1717, 20 Julii, Viet, Erich Albertsen, , , Cathrina Lisbeth Nagel, , af ... [ulæseligt]
1717, Dom 9 Trinit, Trolovet, Hans Hansen [kilde skadet], , af .. [kilde skadet], - [kilde skadet], ,
1719, Dom: 17 Trinit, Viet, Laurids Knudsen, , af Stochebÿ [sider ml. ca. 10 Trin 1717 til ca. 16 Trin 1719 mangler], Giertrud Jensdatter [kilde skadet], , af Duncher
1719, Dom 21 Trinit:, Viet, Claus Rasmusen, , , Karen Madsdatter, , af Lille Rise [= Risinge]
1719, Dom 23 Trinit, Viet, Jens Christensen, , af Vindeballe, Giertrud Jensdatter, , af Rise
1719, Dom 23 Trinit, Trolovet, Rasmus Hansen, , fra Biörnöe, Karen Rasmusdatter, , fra Fÿn [Diernæs, Sallinge Hrd]
1719, Dom 25 Trinit, Trolovet, Hans Nissen, , , Maren Hansis, , af Riise
1719, Dom 1 Adventg, Viet, Hans Hansen Brun, , , Sidsel Hansdatter, , af Maarstald
1719, Dom 1 Adventg, Trolovet, Hans Hansen, , af Riise, Johanne Pedersdatter, , af Duncher
1719, Dom 2 Adventg, Trolovet, Albert Jensen, , , Anna Cathrina Erichsdattter, , [sted ikke indført - antagelig Stokkeby]
1719, 18 Decem, Viet, Rasmus Hansen, , fra Biörnöe, Karen Rasmusdatter, , som var Föed i Fÿn i Diernesse [Diernæs Sogn, Sallinge Herred]
1719, Festo Nativit 2 die:, Trolovet, Andreas Olufsen, , af Maarstald, Maren Pedersdatter, ,
1719, Dom inter nat: et circum: Christi, Viet, Hans Nissen, , , Maren Hansdatter [Maren Hansis], , i Riise
1720, Dom 1 post Epiph:, Trolovet, Lauridtz Hansen, , af Duncher, Ellen Nisdatter, ,
1720, Dom 1 post Epiph:, Trolovet, Hans Jensen, , , Anna Maria Simonsdatter, , af Risinge
1720, Dom 2 Epiph, Trolovet, Nis Clausen, , af Maarstald, - [navn ikke indført - måske Kirsten], , salige Albert Andersens Enche
1720, Dom Septuages:, Viet, Hans Hansen, , i Riise, Johanne Pedersdatter, , af Duncher
1720, Festo Purificationis, Viet, Albert Jensen, , , Anna Cathrina Erichsdatter, , af Stochebÿ
1720, Dom Sexages:, Viet, Lauridtz [Hansen], , Smid i Duncher, Ellen Nisdatter, ,
1720, Dom: Esto mihi, Viet, Hans Jensen, , , Anna Maria Simonsdatter, , i Risinge
1720, Dom: Esto mihi, Trolovet, Erich Leuchtenant, , , Anna Cathrina Johansdatter Groth, , [sted ikke indført]
1720, Dom: Judica, Trolovet, Peder Lauridtzen, , af Bregninge, Ellen Albertsdatter, , af Riise
1720, Dom: Judica, Trolovet, Erich Kastensen [Carstensen], , Skoemager fra Aels, Maren Lauridtzdatter, , Skoemager Enche fra Odense
1720, Festo Viridium, Trolovet, Hans Jensen, , af Maarstald, Karen Rasmusdatter, ,
1720, Festo 2 Pasche:, Viet, Nis Clausen, , , Kirsten Alberts, , af Maarstald
1720, Festo 3 Pasch:, Viet, Albert Clausen, , , Anna Pedersdatter, , [sted ikke indført]
1720, Dom: Quasimod:, Trolovet, Strange Pedersen, , af Duncher, Magreta Pedersdatter, ,
1720, Dom: Cant, Trolovet, Christen Christensen, , fra Ærøe Kiöbing, Karen Madsdatter, , [Mads Böÿes datter ??] fra Maarstald
1720, Dom: Exaudi [Exaudi Domine vocem], Viet, Strange Pedersen, , , Magreta Pedersdatter, , af Riise
1720, Dom: 1 post Trinit, Trolovet, Claus Hansen, , , Kirsten Christensdatter, , af Maarstald
1720, Dom: 2 Trinit, Trolovet, Lauridtz Thomæsen, , , Johanne Hansdatter, , af Stochebÿ
1720, Dom: 2 Trinit, Trolovet, Jörgen Hansen, , i Maarstald, Karen Pedersdatter, ,
1720, Dom: 2 Trinit, Viet, Andreas Olufsen, , , Maren Pedersdatter, , i
1720, Dend 12 Junii, Viet, Erich Leuchtenant, , af Maarstald, Anna Cathrina [Johansdatter] Groth, ,
1720, Dom: 3 Trinit, Trolovet, Peder Jensen, , af Maarstald, Anna Erichsdatter, , af St... [kilde skadet - er Stockebÿ]
1720, Dom: 3 Trinit, Trolovet, Christen Christensen, , fra Ommel, Maren Ni.... [kilde skadet - er Nielsdatter], ,
1720, Dom: 3 Trinit, Trolovet, Erich Clausen, , af Duncher, Sophia Rasmusdatter, ,
1720, Dom: 4 Trinit, Trolovet, Erich Hansen, , , Maren Madsdatter, , af Maarstald
1720, Dom 5 Trinit, Viet, Peder Lauridtzen, , fra Bregninge, Ellen Albertsdatter, ,
1720, Dom 5 Trinit, Viet, Hans Jensen, , af Maarstald, Karen Rasmusdatter, , ibid [Maarstald]
1720, Dom: 6 Trinit, Viet, Rasmus Hansen, , af Maarstald, Karen Hansdatter, , af Ommel
1720, Dom 9 Trinit, Viet, Peder Jensen, , af Maarstald, Anna Erichsdatter, , af Stochebÿ
1720, Dom 9 Trinit, Trolovet, Claus Clausen, , af Maarstald, Else Clausdatter, ,
1720, Dom 10 Trinit:, Viet, Erich Hansen, , , Maren Madsdatter, , af Maarstald
1720, Dom: 13 Trinit:, Trolovet, Christen Christensen, , af Kragsnes, Maren Rasmusdatter, , i Maarstald
1720, Dom 16 Trinit, Viet, Erich Carstensen, , , Maren Lauridtzdatter, ,
1720, Dom: 17 Trinit, Viet, Lauridtz Thomæsen, , i Stochebÿ, Johanne Hansdatter, , ibid [Stochebÿ]
1720, d. 20 Trinit, Viet, Claus Clausen, , i Ommel, Else Clausdatter, , af Maarstald
1720, Dom 21 Trinit, Viet, Christen Christensen, , fra Ærös Kiöbing, Karen Madsdatter, , af Maarstald
1720, Dom 21 Trinit, Trolovet, Rasmus Nissen, , fra Riise, Johanne Michelsdatter, , udi Stochebÿ
1720, Dom 22 Trinit, Viet, Christen Christensen, , , Maren Rasmusdatter, , af Maarstald
1720, Dom 22 Trinit, Viet, Rasmus Hansen, , , Karen Hansdatter, , af Ommel
1720, Dom 22 Trinit, Trolovet, Rasmus Rasmusen Stage, , af Stochebÿ, Anna Peders, ,
1720, Dom 24 Trinit, Viet, Claus Hansen, , , Kirsten Christensdatter, , af Maarstald
1720, Dom 25 Trinit, Trolovet, Hans Hermandsen, , , Kirsten Hansdatter, , af Maarstald
1720, Dom 25 Trinit, Viet, Erich Clausen, , , Sophia Rasmusdatter, , af Duncher
1720, Dom 25 Trinit, Viet, Christen Christensen, , , Maren Nielsdatter, , af Ommel
1720, Dom: 26 Trinit, Viet, Rasmus Nissen, , , Johanne Michelsdatter, , af Stochebÿ
1720, Dom: Prima Advent:, Viet, Rasmus Rasmusen Stage, , af Stochebÿ, Anna Peders, ,
1720, Dom: Prima Advent:, Trolovet, Rasmus Hansen, , af Stochebÿ, Malena Cathrina, , salige Hans Hansens
1720, Dom 2 Adventg, Viet, Jörgen Hansen, , , Karen Pedersdatter, , af Maarstald
  1720, Feria 2 Nativit, Trolovet, Hans Rasmusen, , af Ommel, Karen Jensdatter, , ibid [Ommel]
 1721, Dom inter Circumcis: et Epiph:, Viet, Rasmus Hansen, , , Malena   Cathrina, , i Stochebÿ
 1721, Den 11 Februarii, Viet, Hans Hermansen, , , Kirsten Hansdatter, , af Maarstald
 1721, Den 11 Februarii, Viet, Hans Rasmusen, , , Karen Jensis, , af Ommel
 1721, Dom: Qvasimodogen:, Trolovet, Niels Pedersen, , af Oldau, Anna Hansdatter, ,
 1721, Dom: De bono Pastor [Pastor bonus], Trolovet, Peder Lassen, , af Stochebÿ, Ellen Rasmusis, ,
 1721, Dom: 3 Trinit, Viet, Hans Albertsen, , af Maarstald, Ingeborg Rasmusdatter, ,
 1721, Dom: 3 Trinit, Trolovet, Hans Nielsen, , af Duncher, Giertrud Hansis, ,
 1721, Festo Mariæ Visitationis, Trolovet, Hans Jensen, , af Ommel, Magdalena Jensdatter, ,
 1721, Dom 8 Trinit, Trolovet, Claus Erichsen, , i Riise, Maren Jacobsdatter, , ibid [Riise]
 1721, Dom 8 Trinit, Viet, Hans Nielsen, , , Giertrud Hansis, , af Duncher
 1721, 11 Sept:, Viet, Claus Erichsen, , i Riise, Maren Jacobsdatter, , af Riise
 1721, Dom 19 Trinit, Viet, Peder Lassen, , af Stochebÿ, Ellen Rasmusis, ,
 1721, Dom 19 Trinit, Trolovet, Hans Ditlevsen, , , Karen Thomædatter, ,
 1721, 4. Novem, Viet, Hans Albertsen, , , Ingebor[g] Rasmusdatter, , af Maarstald
 1721, Dom: 1 Adventg, Viet, Hans Ditlevsen, , , Karen Thomædatter, , af Stochebÿ
 1721, Dom: 1 Adventg, Trolovet, Albert Christensen, , , Ingeborg Albertsdatter, , [sted ikke indført]
 1721, Dom: 1 Adventg, Trolovet, Christen Rasmusen, , , Ellen Hansdatter, , af Stochebÿ
 1721, Dom 2 Adventg, Trolovet, Hans Madsen, , fra Sÿnder Broe.bÿ i Fÿn [Sønder Broby Sogn], Else Madsdatter, , i Maarstald
 1721, 3die Nativit Christi, Trolovet, Thomas Jorgensen [er Jörgensen], , , Else Knudsdatter, , af Stochebÿ
 1721, Dom: inter Nat et Circumcis:, Viet, Christen Rasmusen, , , Ellen Hansdatter, , af Stochebÿ
 1722, Dom 1 post Epiph, Viet, Hans Madsen, , fra Fÿn, Else Madsdatter, , af Maarstald
 1722, Dom 2 post Epiph, Trolovet, Mads Pedersen, , , Maren, , salige Michel Clausens
 1722, Dom: 3 Epiphan:, Viet, Albert Christensen, , , Ingeborg Albertsdatter, , af Maarstald
 1722, Dom: Sept:, Trolovet, Hans Rasmusen, , , Sophia Andersis, , af Lille Riise
 1722, Dom: Sept:, Viet, Thomas Jörgensen, , , Else Knudsdatter, , af Stochebÿ
 1722, Dom: Sexages, Trolovet, Henrich Michelsen, , , Karen Jeppis, , af Stochebÿ
 1722, Dom: Esto mihi, Viet, Mads Pedersen, , i Riise, Maren Michels, ,
 1722, Dom: Oculi, Viet, Hans Rasmusen, , i Lille Riise, Sophia Andersis, ,
 1722, 3die Pasch:, Trolovet, Albert Thomæsen, , af Duncher, Ellen Clausdatter, ,
 1722, Dom Rogat, Viet, Jens Pedersen, , af Olde, Karen Jeppis, , af Stochebÿ
 1722, Dom: Exaudi, Viet, Albert Thomæsen, , i Duncher, Ellen Clausdatter, ,
 1722, Dom: 3 Trinit, Trolovet, Lauritz Lauritzen, , i Duncher, Johanne Rasmusdatter, ,
 1722, Dom: 3 Trinit, Trolovet, Jörgen Madsen, , af Torup, Sidsel Thomædatter, , fra Bregninge
 1722, Dom 5 post Trinit, Viet, Jens Pedersen, , i Stochebÿ, Karen Jepis, , i Stochebÿ
 1722, Dom: 7 Trinit, Trolovet, Hans Erichsen, , i Riise, Giertrud Jensdatter, ,
 1722, Dom: 9 Trinit:, Viet, Jörgen Madsen, , af Torup, Sidsel Thomædatter, , af Bregninge forloverne er forhen indfört
 1722, d. 6 August:, Trolovet, Melchiör Broelund [Mond:], , , Anna Beata Riga [Jomfru], ,
 1722, Dom 12 Trinit, Viet, Anders Hansen, , , Johanne Jörgensdatter, , i Duncher
 1722, Dom 12 Trinit, Viet, Hans Erichsen, , , Giertrud Jensdatter, , i Riise
 1722, Dom: 13 Trinit, Trolovet, Hans Madsen, , fra Windeballe, Karen Rasmusdatter, , af Duncher
 1722, 20: Octobris, Viet, Melchiör Broelund, , , Anna Beata Riga, , offer 17 Rd.
 1722, Dom: 23 Trinit, Viet, Hans Madsen, , af Tranderup, Karen Rasmusdatter, , af Duncher
 1722, Dom: 23 Trinit, Trolovet, Rasmus Andersen Skade, , , Dorthe Lauritzdatter, , [sted ikke indført]
 1722, Dom: 24 Trinit, Viet, Anders Hansen, , af Duncher, Johanne Jörgensdatter, ,
 1722, Dom: 25 Trinit, Viet, Lauritz Lauritzen, , , Johanne Rasmusdatter, , af Duncher
 1722, Festo 3die Nat, Viet, Rasmus Andersen Skade, , , Dorthe Lauritzdatter, ,
 1723, Dom Sept:, Trolovet, Hans Jörgensen, , , Maren Erichsdatter, , af Riise
 1723, Dominica Oculi, Trolovet, Oluf [Hansen] Kock, , af Duncher, Karen Jensdatter, , af Riise
 1723, Dom Judica, Trolovet, Albert Rasmusen, , i Duncher, Kirsten Hansdatter, ,
 1723, 2 Die Pasch:, Trolovet, Mads Christensen, , af Ommel, Kirsten Erichsdatter, ,
 1723, Dom 1 post Pasc:, Trolovet, Christen Hansen [ÿngre], , af Riise, Johanne Erichsdatter, ,
 1723, Dom: Rogat:, Trolovet, Jörgen Hansen, , , Ellen Knudsdatter, , [sted ikke indført]
 1723, Festo Pentecost, Viet, Christen Hansen, , , Johanne Erichsdatter, , i Riise
 1723, Dom: Trinit, Viet, Oluf Hansen Kock, , af Duncher, Karen Jensdatter, , af Riise
 1723, Dom: Trinit, Viet, Niels Hansen, , , Karen Jensdatter, , af Riise
 1723, Dom: Foesto Johannis Baptistæ, Viet, Hans Jörgensen, , , Maren Erichsdatter, , i Riise
 1723, Dom: 6: Trinit, Viet, Mads Christensen, , , Kirsten Erichsdatter, , af Ommel
 1723, Dom: 6: Trinit, Trolovet, Rasmus Christensen, , , Maren Pouelsdatter, , af Kragsnes
 1723, Dom 7 Trinit, Trolovet, Rasmus Jensen, , , Ingebor[g] Rasmusdatter, , [sted ikke indført]
 1723, Dom 7 Trinit, Viet, Erich Rasmusen, , , Karen Clausdatter, , [sted ikke indført]
 1723, 14. Julii, Viet, Albert Rasmusen, , , Kirsten Hansdatter, , af Lille Riise
 1723, Dom: 9 Trinit, Viet, Jörgen Hansen, , af Maarstald, Ellen Knudsdatter, ,
 1723, Dom: 10 Trinit, Viet, Rasmus Christensen, , af Kragsnes, Maren Pouelsdatter, ,
 1723, Dend 11 August, Viet, Erich Rasmusen, , , Karen Klausdatter, , af Maarstald
 1723, Dom: 16 Trinit, Viet, Peder Thomæsen, , , Mette Caspersdatter, , af Stochebÿ
 1723, Dom: 18 Trinit, Viet, Rasmus Jensen, , , Ingeborre Erichsdatter, , af Kragsnes
 1723, Dom 19 Trinit, Viet, Peder Thomæsen, , , Mette Caspersdatter, , af Stochebÿ
 1723, Dom 22 Trin:, Viet, Niels Hansen, , , Karen Jensdatter, , af Riise
 1723, Dominica xma adventg, Trolovet, Hans Christensen, , fra Tranderup, Kirsten Rasmusdatter [Erichsdatter overstreget], , af Oldau
 1724, Dom 1 post Epiph:, Viet, Christian Carl Hansen, , af Maarstald, Anna Dorothea Henrichsdatter Baager, , fra Svenborg [Svendborg, Fyn]
 1724, Dom. 2da post Epiphan:, Viet, Hans Christensen, , fra Tranderup, Kirsten Rasmusdatter, , af Oldau
 1724, Dom: Septuagesima , Trolovet, Iver Hansen, , i Duncher, Bodel Andereis, ,
 1724, 23 Febru:, Viet, Christian Carl Hansen, , af Maarstald, Anna Dorothea Henrichsdatter Baager, , fra Svenborg
 1724, Dom: Esto mihi, Trolovet, Hans Rasmusen, , af Maarstald, Karen Jensdatter Bager, ,
 1724, Dominica Inocavit, Trolovet, Hans Hansen, , af Duncher, Ellen Andersdatter, , samme steds [Duncher]
 1724, Dom: Lætare, Viet, Iver Hansen, , , Bodel Andersis, ,
 1724, Dom: Palmarum, Viet, Andreas Johansen Groth, , , Thomæ Christensdatter [antagelig Karen Thomædatter], , i Duncher
 1724, Festo 2 Pasc:, Viet, Hans Hansen, , , Ellen Andersdatter, ,
 1724, 20 Aprilis, Viet, Johan Bondesen, , i Æris Kiöbing som hafde Kongens brev til [ægtefællen], Bodil, , salige Jacob Andersens i Duncher
 1724, Dom: Misericord:, Trolovet, Jens Jensen, , i Kragsnes, Kirsten, , salige Christen Nielsens af Maarstald
 1724, Dom: 1 post Trinit, Viet, Jens Jensen, , i Kragsnes, Kirsten, , salige Christen Nielsens fra Maarstald
 1724, Dend 21 Junii, Trolovet, Jens [Johansen] Groth [Mons:], , , Anna Cathrina Rabe [Jomfru], , [sted ikke indført]
 1724, Festo Johann: [Johannis baptistae], Viet, Andreas Johansen Groth, , , Karen Thomædatter, , af Duncher
 1724, Dom: 3 Trin:, Viet, Hans Rasmusen, , af Maarstald, Karen Jensdatter Bager ['Bager' er en senere tilføjelse], ,
 1724, Dom: 8 Trinit, Trolovet, Hans Madsen, , , Mette Nielsdatter, , [sted ikke indført]
 1724, Dom: 10 Trinit, Trolovet, Jens Jepsen, , , Ellen Madsdatter, , af Ommel
 1724, Festo Michaelis, Trolovet, Hans Andersen Stage, , i Oldau, Ellen Pedersdatter, ,
 1724, Dom 17 Trinit, Viet, Jens Jepsen, , , Ellen Madsdatter, , af Ommel
 1724, Dom 17 Trinit, Trolovet, Rasmus Pedersen, , , Maren Rasmusdatter, , af Duncher
 1724, 17 Octobr, Viet, Corfis Frederich Sparre [Hr:], , , Berte Maria [min ældste datter], ,
 1724, Festo Omnium Sanctorum, Viet, Hans Andersen Stage, , af Oldau, Ellen Pedersdatter, ,
 1724, Festo Omnium Sanctorum, Trolovet, Erich Christensen, , af Oldau, Sidsel Hansdatter, , af Stochebÿ
 1724, 28 Novem:, Viet, Jens Johansen Groth [Mons:], , , Anna Cathrina Rabe [Mademoiselle], , fra Graasteen
 1724, Festo Nativit Jesu: 2da die, Viet, Erich Christensen, , , Sidsel Hansdatter, , af Oldau
 1725, Som: 3 Epihan:, Trolovet, Jörgen Jörgensen, , af Maarstald, Bodild Erichs, , af Risinge
 1726, Festo Epiph:, Viet, Anders Jensen, , fra Tranderup, Karen Pedersdatter, ,
 1726, Dom: 2 post Epiph:, Trolovet, Christen Madsen, , af Maarstald, Aplone Andersdatter, , ibid [Maarstald]
 1726, Dom: 3 post Epiph:, Trolovet, Rasmus Jensen, , , Malena Maria Jacobsdatter [Magdalena], , af Maarstald
 1726, Dom: 3 post Epiph:, Trolovet, Rasmus Hansen, , , Anna Nielsdatter, , [sted ikke indført]
 1726, Festo Purificationis, Viet, Johan Clausen, , af Ommel, Anna Jörgensdatter, ,
 1726, 11 Febr, Trolovet, Albert Albertsen, , i Ommel, Maren Christens, ,
 1726, Dom: Septuagesima, Viet, Christen Madsen, , af Maarstald, Apelone Andersdatter, ,
 1726, Dom: Sexagesima, Viet, Rasmus Hansen, , , Anna Nielsdatter, , i Ommel
 1726, Dom: Sexagesima, Trolovet, Rasmus Pedersen, , , Sidsel Nielsdatter, , i Ommel
 1726, Dominica Esto mihi, Trolovet, Terkel Pedersen, , , Cathrina Pedersdatter, , af Riise
 1726, Dominica Esto mihi, Trolovet, Hans Hansen, , i Duncher, Cathrina Pedersdatter, ,
 1726, 2da die Pasch:, Trolovet, Hans Albertsen Friis, , i Maarstald, Sÿnde Hansdatter, ,
 1726, 2da die Pasch:, Viet, Albert Albertsen, , af Ommel, Maren Christens, ,
 1726, 3 post Pasch, Trolovet, Hans Christensen, , af Maarstald, Karen Madsdatter, , ibid [Maarstald]
 1726, Dom 4ta post Pasch, Viet, Rasmus Jensen, , , Magdalena Maria Jacobsdatter, , i Maarstald
 1726, Domin: 6 post Paschath, Trolovet, Hans Lauritzen, , af Oldau, Sidsel Christens, ,
 1726, Dom: 1 post Trin:, Trolovet, Peder Simonsen, , i Risinge, Anna Jörgensdatter, , af Duncher
 1726, Fiesto Johannis Baptis, Viet, Terkel Pedersen, , Smid i Riise, Cathrina Pedersdatter, , af Riise
 1726, 2 post Trinit, Viet, Hans Hansen, , i Duncher, Cathrina Pedersdatter, ,
 1726, 2 post Trinit, Viet, Rasmus Pedersen, , , Sidsel Nielsdatter, , [sted ikke indført]
 1726, Festo Visitationis Mariæ, Viet, Hans Lauritzen, , af Olde, Sidsel Christens, ,
 1726, Dom 4 Trinit, Trolovet, Lauritz Albertsen, , af Riise, Ellen Pedersdatter, , af Duncher
 1726, 5 Trinit, Viet, Hans Albertsen Friis, , af Maarstald, Sÿnde Hansdatter, , i ibid [Maarstald]
 1726, 5 Trinit, Trolovet, Rasmus Pedersen, , af Riise, Karen Christensdatter, ,
 1726, Dominica 6 Trinit, Viet, Hans Christensen, , af Maarstald, Karen Madsdatter, , ibid [Maarstald]
 1726, Dom: 7 Trinit, Trolovet, Rasmus Rasmusen, , af Maarstald, Ellen Jörgensdatter, ,
 1726, Dend 7 August, Viet, Peder Simonsen, , , Anna Jörgensdatter, , af Riise
 1726, Dom: 8 Trinit, Trolovet, Boÿe Jensen, , , Sÿnde Christensdatter, , af Maarstald
 1726, Dominica 9 Trinit, Trolovet, Johan Dideric[sen], , Skræder af Maarstald, Maren Pedersdatter, , Rising
 1726, Dom 13 Trinit, Viet, Rasmus Pedersen, , af Riise, Karen Christensdatter, ,
 1726, Dom: 14 Trinit, Viet, Rasmus Rasmusen, , af Maarstald, Ellen Jörgensdatter, , ibid [Maarstald]
 1726, 2 Octobris, Viet, Lauritz Albertsen, , i Duncher, Ellen Pedersdatter, ,
 1726, Dom: 17 Trinit, Trolovet, Mathis Pedersen, , i Duncher, Karen Pedersdatter, ,
 1726, Dom: 17 Trinit, Trolovet, Hans Christensen, , Möller i Duncher, Karen Madsdatter, ,
 1726, Dom: 18 Trinit, Viet, Rasmus Pedersen, , ibidem [Ommel], Maren Pedersdatter, , af Ommel
 1726, Dom: 19 Trinit, Trolovet, Christen Thomæsen, , , Maren Erichsdatter, , i Duncher
 1726, Dom: 19 Trinit, Viet, Boÿe Jensen, , af Maarstald, Sinnet Christensdatter [Sÿnde Christensdatter], ,
 1726, Dom: 21 Trinit, Viet, Hans Christensen [Møller], , , Karen Madsdatter, , af Duncher
 1726, Dom: 22 Trinit, Viet, Johan Didricsen, , , Maren Pedersdatter, , af Maarstald
 1726, Dom: 22 Trinit, Trolovet, Hans Christensen, , fra Bregninge, Kirsten Hansis, , i Duncher
 1726, Dom: 1ma Adventg, Viet, Rasmus Pedersen, , , Maren Pedersdatter, , af Ommel
 1726, Dom: 1ma Adventg, Viet, Rasmus Andersen, , af Duncher, Gie Rasmusdatter, ,
 1726, Dom: 2 Adventus, Trolovet, Albert Albertsen, , af Maarstald, Sophia Albertsdatter, ,
 1726, Dom: 2 Adventus, Viet, Mathis Pedersen, , , Karen Pedersdatter, , Dunkær [tilføjelse senere med anden skrift]
 1726, Festo Nativit Jesu Christi:, Viet, Christen Thomæsen, , , Maren Lauritsis [måske Erichsdatter], , i Duncher
 1727, Festo Novi Anni, Viet, Rasmus Andersen, , af Duncher, Gie Rasmusdatter, ,
 1727, Dom: 1 post Epiphan, Viet, Hans Christensen, , Bödkier i Duncher, Kirsten Hansis, , ibid [Duncher]
 1727, Dominica Sexagesima, Trolovet, Hans Ditlev[sen], , af Stochebÿ, Maren Nielsdatter, , af Bregninge
 1727, Dom: Esto mihi, Viet, Albert Albertsen, , , Sophia Albertsdatter, , i Maarstald
 1727, Dom: Esto mihi, Trolovet, Mathias Lauritzen, , , Gie Rasmusdatter, , af Oldau
 1727, Dominica Reminisc, Trolovet, Peder Rasmusen, , i Duncher, Maren Madsdatter, , ibid [Duncher]
 1727, Dominica Reminisc, Viet, Hans Ditlevsen, , i Stochebÿ, Maren Nielsdatter, , fra Bregninge
 1727, Dominica Oculi, Trolovet, Lauritz Knudsen, , i Stochebÿ, Giertrud Ditlevsdatter, ,
 1727, Dom: Lætare, Viet, Mathias Lauritsen, , , Gie Rasmusdatter, , af Oldau
 1727, Die Virid:, Viet, Peder Rasmusen, , , Maren Madsdatter, , i Duncher
 1727, Dominica Jubilat, Trolovet, Rasmus Ericsen, , i Stochebÿ, Anna Christens [antagelig Ericsdatter], , ibid [Stochebÿ]
 1727, F... [ulæseligt 8/7-19/7 - kilde skadet], Viet, Boÿe Jensen, , , [antagelig Maren Jensdatter - ulæseligt - kilde skadet], ,
 1727, Dom: 6 Trinit, Viet, Rasmus Ericsen, , af Stochebÿ, Anna Ericsdatter, ,
 1727, Dominica 7 Trinit, Viet, Jens Jensen, , af Maarstald, Anna Maria Hansdatter, ,
 1727, Dom: 9 Trinit, Viet, Rasmus Pedersen, , af Stochebÿ, Anna Rasmusdatter, ,
 1727, 12 Trinit, Viet, Jörgen Rasmusen, , Smid af Duncher, Johanna Pedersdatter, ,
 1727, Dom: 15 Trinit, Trolovet, Rasmus Rasmusen, , , Giertrud Madsdatter, , af Maarstald
 1727, Dom: 17 d. 1 Octbris, Viet, Peder Pedersen, , af Duncher, Sidsel Michelsdatter, ,
 1727, Dom: 17 d. 1 Octbris, Viet, Jörgen Rasmusen, , i Duncher, Johanna Pedersdatter, , ibid [Duncher]
 1727, Dom 20 Trinit, Viet, Rasmus Rasmusen, , , Giertrud Madsdatter, , fra Maarstald
 1727, Dom: 21 Trinit, Viet, Jens Jensen, , fra Maarstald, Anna Maria Hansdatter, , samme steds [Maarstald]
 1727, Dominica 23 Trinit, Viet, Peder Pedersen, , i Duncher, Sidsel Michelsdatter, ,
 1727, Dom: 1 Adventg, Trolovet, Clemen Jacobsen, , fra Lolland, Cathrine Nielsdatter, , af Riise
 1727, Festo 3tia die Nat: Christi, Viet, Clemen Jacobsen, , , Cathrina Nielsdatter, , [sted ikke indført]
 1728, Dom: inter Novum annum et Epiph:, Trolovet, Hans Andersen, , , Johanna Madsdatter, , i Oldau
 1728, Dom: 2 Epiph:, Trolovet, Christen Jensen, , , Maren Andersdatter, , [sted ikke indført]
 1728, Dom: 3 Epiphan, Trolovet, Albert Madsen, , i Maarstald, Karen Rasmusdatter, , af Ommel
 1728, Dom: Reminiscere, Viet, Hans Hansen, , i Stochebÿ, Maren Caspers, ,
 1728, Dom: Judica, Trolovet, Boÿe Jensen, , , Maren Jensdatter, , [sted ikke indført]
 1728, 2do dci Pasch:, Viet, Hans Andersen, , i Olde, Johanna Madsdatter, ,
 1728, 2do die Pasch:, Viet, Albert Madsen, , i Maarstald, Karen Rasmusdatter, ,
 1728, 3tia die Pasch:, Viet, Hans Hansen, , i Stochebÿ, Maren Caspers, ,
 1728, Dom: Misericord, Viet, Böÿe Jensen, , , Maren Jensdatter, , i Maarstald
 1728, Dom: Cantate, Viet, Christen Jensen, , af Maarstald, Maren Andersdatter, ,
 1728, Dom: Cantate, Trolovet, Rasmus Hansen, , af Ommel, Anna Maria Jensdatter, ,
 1728, Dom: Cantate, Trolovet, Christen Lauritzen, , , Maren Grægersdatter, , i Duncher
 1728, Festo Ascensionis Christi, Trolovet, Peder Christensen, , i Maarstald, Kirsten Madsdatter, ,
 1728, 2 Die Pentecost:, Trolovet, Christen Knudsen, , , Mette Hansdatter, , af Duncher
 1728, Festo Trinit, Trolovet, Albert Nissen, , af Riise, Mette Rasmusdatter, , af Duncher
 1728, Dom: 3 post Epiphaniam, Viet, Rasmus Hansen, , , Anna Maria Jensdatter, ,
 1728, Dom 4 Trinit, Viet, Albert Nissen, , , Mette Rasmusdatter, , i Riise
 1728, Dom: 5 Trinit, Viet, Albert Nissen [antagelig dobbelt indført - se 4 Trinit], , , Mette Rasmusdatter [antagelig dobbelt indført - se 4 Trinit], ,
 1728, 7 Julii, Viet, Christen Lauritzen, , i Duncher, Maren Grægersdatter, ,
 1728, Dom 13 Trin:, Trolovet, Christen Ericsen [måske Christen Madsen ??], , i Oldau, Maren Christensdatter, , fra Leebÿ
 1728, Dom 13 Trin:, Viet, Niels Ericsen, , i Maarstald, Maren Andersdatter, ,
 1728, Dom: 17 Trinit, Trolovet, Jens Lauritzen, , fra Olde, Else Thomæsis, , i Stochebÿ
 1728, Dom: 20 Trin:, Trolovet, Lauritz Knudsen, , i Stochebÿ, Ellen Laursdatter, , fra Olde
 1728, Dend 13 Octobr, Viet, Hans Hansen Fogt, , , Lisbeth Carolotte Rabe, , [sted ikke indført]
 1728, Dom: 21 Trinit, Trolovet, Claus Christensen, , i Lille Riise, Sophia Maria Johansdatter Rabe, ,
 1728, Dom: 21 Trinit, Viet, Hans Christensen, , i Kragsnes, Boed Pedersdatter, , i Riise
 1728, Dom: 22 Trinit, Trolovet, Christen Jörgensen, , Möller i Olde, Anna Pedersdatter, ,
 1728, Dom: 22 Trinit, Viet, Christen Knudsen, , i Duncher, Mette Hansdatter, , ibid [Duncher]
 1728, Dom: 22 Trinit, Trolovet, Nis Jörgensen, , , Sidsel Lauritsdatter, , [sted ikke indført]
 1728, Dom: 23 Trinit, Viet, Christen Madsen, , i Olde, Maren Christensdatter, ,
 1728, Festo Omnium Sanct [Omnium sanctorum], Trolovet, Hans Rasmusen, , i Maarstald, Karen Ericis, ,
 1728, Festo Omnium Sanct [Omnium sanctorum], Viet, Jens Lauritzen, , , Else Thomæsis, , fra Stochebÿ
 1728, Dom: 24 Trinit, Trolovet, Michel Madsen, , , Kirsten Hansis, , i Broe
 1728, Dom: 25 Trinit, Viet, Claus Christensen, , i Lille Riise, Sophia Maria [Johansdatter] Raben, ,
 1728, Dom: 25 Trinit, Trolovet, Henniche Rasmusen, , i Stochebÿ, Karen Hansdatter, , i Riise [kilde skadet]
 1728, Dom: 26 Trinit, Trolovet, Peder Laursen, , , Karen Rasmusdatter, , af Riise
 1728, Dom: 26 Trinit, Trolovet, Hans Hansen, , Kroemand i Broe, Mette Jensdatter, ,
 1728, Dom: 26 Trinit, Trolovet, Rasmus Jensen, , i Kragsnes, Boed Knudsdatter, , af Stochebÿ
 1728, Dom: 26 Trinit, Viet, Hans Christensen, , i Kragsnes, Boed Pedersdatter, , af Riise
 1728, Dom: 1 Adventg, Viet, Hans Rasmusen, , , Karen, , salige Eric Rasmusens fra Maarstald
 1728, Dom: 1 Adventg, Viet, Laurs Knudsen [Lauritz], , i Stochebÿ, Ellen Laursdatter, , af Olde
 1728, 1 Decem:, Trolovet, Christen Jörgensen, , Möller af Olde, Anna Pedersdatter, ,
 1728, Dom 2 Adventg, Trolovet, Andreas [Johansen] Groth, , , Giertrud Jepsdatter, , [sted ikke indført]
 1728, Dom 2 Adventg, Trolovet, Knud Lauritzen, , i Riise, Ellen Nisdatter, ,
 1728, Dom: 3tia Adventg, Trolovet, Christen Laursen, , i Lille Riise, - [ulæseligt - kilde skadet], ,