Rise, 1868-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1868-1891, Rise sogn, Ærø herred, Svendborg Amt
Copyright © Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1868, 2201, 2501, Jens Albertsen, aftægtsmand, 63, af Dunkjær. Født sammesteds. Søn af kaadbo Albert Thomsen af Dunkjær
1868, 2801, 3101, Claus Hansen Clausen, ½, søn af indsidder Peder Clausen, af Stokkeby
1868, 1502, 1902, Christen Pedersen Jensen, 3 maaneder, søn af husmand Jens Brandt Jensen, af Dunkjær
1868, 1403, 1803, Christen Hansen, 27½, af Graasteens. Søn af Hans Albertsen Hansen
1868, 1903, 2203, Rasmus Pedersen, 1 og 3 maaneder, søn af indsidder Peder Rasmussen Pedersen, af Dunkjær
1868, 1904, 2304, Rasmus Nielsen, aftægtsmand, 74 og 3 maaneder, af Lille Rise. Født sammesteds. Søn af husmand Niels Christensen Nielsen af Lille Rise
1868, 2704, 0205, Peder Thomsen Christensen, kaadbo, 72, i Olde. Født sammesteds. Søn af boelsmand Christen Laursen Christensen af Olde
1868, 1705, 2205, Christen Therkelsen, aftægtsmand, 70, af Store Rise. Født sammesteds. Søn af smed Therkel Christensen Therkelsen af Store Rise
1868, 1305, 1605, Hans Andersen Christensen, 2½, søn af indsidder Christen Hansen Christensen, af Graasteens
1868, 2105, 2505, Christen Eriksen, huusejer, 90, af Tranderup. Født i Bregninge. Søn af indsidder Erik Hansen af Bregninge
1868, 1706, 2106, Hans Andersen Albertsen, ungkarl, 25, af Dunkjær. Søn af kurvemager Claus Jensen Albertsen
1868, 2310, 2710, Niels Hansen, boelsmand, 53, af Store Rise. Født sammesteds. Søn af boelsmand Jens Pedersen Christensen af Store Rise
1868, 2310, 2710, Hans Jensen, aftægtsmand, 80, af Stokkeby. Født i Store Rise. Søn af husmand Jens Hansen af Store Rise
1869, 2401, 2801, Jens Groth Hansen, aftægtsmand, 63½, af Rise. Født i Eske. Søn af … Hans Jensen Groth af Eske
1869, 2901, 0302, Christen Hansen Eriksen, aftægtsmand, 73, af Olde. Født i Dunkjær. Søn af kaadbo Erik Johansen i Dunkjær
1869, 0702, 1102, Christen Johansen, gaardmand, 72, af Stokkeby. Født sammesteds. Søn af smed Johan Hansen af Stokkeby
1869, 1202, 1702, Therkel Christensen Larsen, 12 uger, søn af boelsmand Lars Larsen, af Dunkjær
1869, 0303, 1103, Hans Pedersen Eriksen, boelsmand, 80, af Olde. Født i Store Rise. Søn af boelsmand Erik Pedersen af Store Rise
1869, 0803, 1303, Simon Hansen, enkemand og aftægtsmand, 62, af Lille Rise. Født sammesteds. Søn af kaadbo Hans Pedersen af Lille Rise
1869, 1803, 2303, Mikkel Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 88, af Dunkjær. Født i Tranderup. Søn af husmand Peder Albertsen af Tranderup
1869, 2203, 2703, Hans Simonsen, 1/4 boelsmand, 68, af Lille Rise. Født sammesteds. Søn af 1/4 boelsmand Simon Pedersen af Lille Rise
1869, 2703, 0304, Peder Christensen, enkemand og aftægtsmand, 85, af Dunkjær. Født i Vindeballe. Søn af baardmand Christen Hansen i Vindeballe
1869, 1804, 2104, Rasmus Jacobsen, kaadbo, 71, af Dunkjær. Født i Olde. Søn af smed Jacob Jacobsen af Olde
1869, 0805, 1305, Ole Lauritzen Christiansen, aftægtsmand og steenhugger, 69, af Olse. Født i Store Rise. Søn af husmand Christen Jepsen af Store Rise
1869, 2605, 3105, Peder Eriksen, ungkarl, 68, af Store Rise. Født sammesteds. Søn af boelsmand Erik Pedersen af Store Rise
1869, 1306, 1706, Johan Jørgensen Hansen, aftægtsmand, 72, af Bro. Født sammesteds. Søn af boelsmand Hans Andersen Kromann af Bro
1869, 2506, 2906, Hans Therkelsen, 1 dag, søn af gaardmand Christen Hansen Therkelsen, af Dunkjær
1869, 0707, 1207, Lorentz Hansen Jensen, 2, søn af gaardmand Jens Thomsen, af Stokkeby
1869, 2207, 2507, Hans Madsen, 8 uger, søn af indsidder Lars Hansen Madsen, af Graasteen
1869, 2112, 2712, Peder Nielsen, gaardmand, 65, af Lille Rise. Født sammesteds. Søn af boelsmand Niels Pedersen af Lille Rise
1870, 0102, 0702, Hans Knudsen, 2½, søn af husejer Jens Hansen Ditlev Knudsen, af Stokkeby
1870, 0702, 1002, Hans Albertsen, 15 uger, søn af fruentimmer Anne Marie Albertsen, af Stokkeby
1870, 1102, 1502, Jens Hansen Jensen, ½, søn af ugift fruentimmer Kirsten Jensen, af Snekkemose
1870, 2502, 2802, Jørgen Hansen Christensen, 8 uger, søn af gaardmand Jørgen Hansen Christensen, af Olde
1870, 1603, 1903, Christen Simonsen Møller, tjenestekarl, 20 og 3 maaneder, af Kragnes. Født sammesteds. Søn af husmand Johan Christopher Møller af Kragnes
1870, 2705, 3105, Anders Clausen Albertsen, 1 dag, søn af kaadbo Albert Thomsen Albertsen og Maren Clausen af Dunkjær
1870, 2806, 0406, Sigvard Poulsen, sognepræst, 69, for Rise Menighed
1870, 0406, 0906, Christen Lauritzen Pedersen, aftægtsmand, 91, fra Snekkemose. Født i Store Rise
1870, 2207, 2707, Erik Philipsen Pedersen, gaardfæster, 59, i Dunkjær. Født i Dunkjær. Søn af forhen boelsmand Peder Jørgensen af Dunkjær
1870, 0308, 0708, Claus Christensen Hansen, søn af husmand Mads Peder Hansen, i Dunkjær
1870, 1308, 1608, Dødfødt dreng, søn af huusmand Thyge Nielsen Hansen, af Snekkemose
1870, 2008, 2408, Hans Pedersen, aftægtsmand, 62, i Dunkjær. Født i Rise. Søn af gaardmand Peder Hansen af Rise
1870, 0710, 1110, Hendrik Andersen, enkemand og aftægtsmand, 81, i Løndsbjerg. Født i Tranderup
1870, 1211, 1711, Rasmus Jensen Pedersen, enkemand og gaardmand, 65, i Bro. Født sammesteds
1870, 1911, 2311, Peder Rasmussen, tjenestekarl, 22, paa Als.  Født i Tranderup. Søn af Christen Rasmussen i Store Rise
1870, 0212, 0812, Rasmus Jensen, gift aftægtsmand, 67, i Dunkjær
1870, 1312, 1612, Thomas Pedersen, gift fattiglem, 81, i Stokkeby
1870, 1412, 1712, Christian Christiansen, enkemand og fattiglem, 85, i Dunkjær
1870, 2412, 3012, Terkel Jensen Clausen, gift gaardmand, 25, boede i Lille Rise. Født i Graasten. Søn af Claus Jørgen Clausen
1870, 2512, 3012, Hans Hendrik Christensen, 6 dage, søn af indsidder Jens Rasmussen, i Olde
1871, 1501, 1901, Jens Groth Christensen, enkemand og aftægtsmand, 59 og 9 maaneder, i Stokkeby
1871, 2001, 2401, Hans Knudsen, gift aftægtsmand, 60, i Store Rise
1871, 1102, 1402, Jørgen Jensen Jørgensen, ugift, 49, havde ophold hos broderen i Lille Rise
1871, 1002, 1402, Anders Iversen Andersen, gift indsidder, 48, i Dunkjær. Født sammesteds
1871, 2504, 2904, Christen Hansen, 1 og 3 maaneder, søn af tjenestekarl Erik Christensen Hansen og pige Bodil Olsen i Egernsund
1871, 0705, 1205, Christen Pedersen Møller, gift gaardmand, 55, i Olde
1871, 2305, 2705, Terkel Jensen Hansen, gift gaardmand, 36. Født i Graasteen. Søn af Rasmus Hansen i Graasteen
1871, 2505, 3005, Jens Hansen Ditlev Knudsen, gift fattiglem, 39. Født i Stokkeby. Søn af gaardmand Hans Knudsen i Stokkeby
1871, 1006, 1406, Dødfødt dreng, søn af indsidder Erik Albertsen Olsen, af Olde
1871, 3006, 0407, Peder Larsen, enkemand og aftægtsmand, 71, i Olde
1871, 0307, 0607, Rasmus Andersen Hansen, 10, søn af husmand Jens Hansen i Lille Rise
1871, 2907, 0108, Hans Knudsen, 10 maaneder, søn af afdøde Jens Ditlev Knudsen, i Stokkeby
1871, 2908, 0109, Hans Dauer Christiansen, gift huusmand, 42, i Møllehus i Graasten
1871, 0909, 1309, Jens Hansen Jensen, ugift fattiglem, 75, i Dunkjær
1871, 1809, 2109, Christen Hansen Christensen, gift gaardmand, 54, i Dunkjær
1871, 2409, 2909, Peder Simonsen Pedersen, gift huusmand, 65, i Snekkemose
1871, 2909, 0210, Lauritz Hansen, gift huusmand, 63, i Lindsbjerg
1871, 3009, 0410, Christen Thomsen, gift, 61, paa Graasten
1871, 0910, 1410, Jørgen Clausen, 12, søn af gaardmand Claus Rasmussen Clausen
1871, 1210, 1810, Frederik Schinkel Müller, gift gaardmand og dannebrogsmand, 78, i Olde
1871, 1311, 1711, Mads Hansen Madsen, gift hjulmand, 55, i Olde
1871, 2411, 2811, Peder Olsen, gift fattiglem, 86, i Dunkjær
1871, 2911, 0412, Dødfødt dreng, søn af bager Martin Christian Møller, i Dunkjær
1872, 0901, 1301, Peder Knudsen Christensen, tjenestekarl, 25, i Olde. Født 1847 i Olde. Søn af gaardmand Hans Nielsen Christensen
1872, 2801, 3101, Jens Jørgen Andersen, ½, søn af indsidder Jens Hansen Andersen, Store Rise
1872, 3101, 0402, Rasmus Pedersen Jensen, 24 timer, søn af gaardmand Jens Mouritzen Jensen, af Stokkeby
1872, 2102, 2702, Christen Pedersen Christensen, 21, i Olde. Født 1851. Søn af Hans Nielsen Christensen
1872, 2603, 0403, Hans Pedersen Madsen, 19, i Dunkjær. Født 1853. Søn af møller Jørgen Madsen
1872, 0603, 0903, Hans Lorentzen, enkemand og aftægtsmand, 70, i Lille Rise
1872, 1103, 1303, Hans Pedersen Darum, ungkarl og skræddersvend, 22, fra Olde. Født 1850 i Nordborg. Søn af Anne Marie Nielsen
1872, 0604, 1004, Lars Jørgensen, enkemand, husmand og aftægtsmand, 95, i Lille Rise
1872, 1605, 2105, Peder Clausen Hansen, gift aftægtsmand, 62½, i Olde
1872, 1207, 1607, Dødfødt dreng, søn af indsidder Johan Jørgensen Johansen, Dunkjær
1872, 1307, 1607, Hans Pedersen Hansen, 6 uger, søn af gaardmand Hans Andersen Hansen, i Lille Rise
1872, 1708, 2108, Christen Jørgen Larsen, gift husmand og tømmermand, 71, af Lille Rise. Født i sammesteds
1872, 2108, 2408, Rasmus Hansen, 14 dage, søn af husmand Jens Hansen, i Store Rise
1872, 0609, 1009, Mads Olsen Madsen, 9 dage, søn af indsidder Ole Madsen, i Thor...
1872, 2609, 0110, Anders Clausen Albertsen, 4 uger, søn af kaadbo Albert Thomsen, i Dunkjær
1872, 0910, 1410, Peder Hansen, sætte..., 48, i Stokkeby
1872, 0511, 0811, Claus Andersen, skræddersvend, 21½, i Store Rise. Født 1851 sammesteds. Søn af enke Anne Marie Sten
1872, 2611, 2911, Hans Rasmussen Hansen, 2 maaneder, søn af Hans Christensen Hansen, Lindsby
1872, 2312, 2812, Søren Madsen, gift husmand, 61, i Store Rise
1873, 1301, 1801, Jens Hansen, 13 dage, søn af husmand Hans Hansen, i Snekkemose
1873, 1501, 2001, Jørgen Larsen, 13 dage, søn af husmand Jørgen Larsen, i Dunkjær
1873, 1901, 2301, Rasmus Peter Lauritsen, enkemand og aftægtsmand, 71, i Dunkjær
1873, 0102, 0402, Lars Rasmussen Pedersen, 7 dage, søn af husmand Peder Thomsen Pedersen, i Stokkeby
1873, 1102, 1502, Simon Pedersen Lauritsen, gift husmand, 68½, i Store Rise
1873, 0503, 1003, Claus Jensen Albertsen, gift kurvemager, 59, i Dunkjær
1873, 0803, 1103, Lars Pedersen Hansen, ½, søn af gaardmand Christen Hansen, i Store Rise
1873, 1003, 1503, Hans Andersen, enkemand og aftægtsmand, 80, i Stokkeby
1873, 1803, 2203, Anders Bærent Nielsen, gift aftægtsmand, 54, i Risemark
1873, 1803, 2203, Jens Rasmussen Madsen, 15½, søn af gaardmand Mads Albertsen Madsen, i Torup
1873, 1903, 2403, Andreas Hansen Nielsen, 1 maaned, søn af møllersvend Jørgen Clausen Nielsen, i Lille Rise
1873, 0205, 0505, Erik Christensen, enkemand og aftægtsmand, 84½, i Store Rise
1873, 2305, 2805, Laurits Rasmussen Caspersen, gift aftægtsmand, 79½, i Dunkjær
1873, 2106, 2506, Jakob Hansen Creutz, ugift skolelærer, 43, i Store Rise
1873, 0707, 1007, Johan Jørgensen, gift gaardmand, 73, i Dunkjær
1873, 1407, 1807, Claus Hansen Knudsen, gift indsidder, 50, i Stokkeby
1873, 1307, 1807, Johan Carlsen, 1½, søn af ugift fruentimmer Mette Marie Christine Knudsen, i Stokkeby
1873, 1008, 1408, Jørgen Pedersen, 1 uge, søn af indsidder Peder Christensen Pedersen, i Lindsbjerg
1873, 1110, 1510, Erik Eriksen, gift gaardmand, 61, i Stokkeby
1873, 1010, 1510, Dødfødt dreng, søn af husmand Knud Christensen Knudsen, i Dunkjær
1873, 1811, 2311, Rasmus Pallesen, enkemand og indsidder, 62, i Store Rise
1873, 2511, 2911, Rasmus Larsen, enkemand og gaardejer, 78, i Olde
1873, 1612, 1912, Thomas Christensen, enkemand og aftægtsmand, 88, i Kallehauge
1873, 1612, 2012, Hans Henrik Christensen, 6 dage, søn af indsidder Jens Rasmussen Christensen, i Olde
1874, 1402, 2002, Jens Hansen, 2 dage, søn af husmand Hans Hansen, i Snekkemose
1874, 0303, 0703, Christen Nielsen, enkemand og indsidder, 72, i Dunkjær
1874, 1603, 2003, Rasmus Jensen Hansen, gift aftægtsmand, 68, i Bro
1874, 3103, 0304, Erik Hansen, ugift fattiglem, 74½, i Store Rise
1874, 1905, 2305, Christen Christensen, gift gaardmand, 70, i Olde
1874, 3105, 0406, Lars Rasmussen Madsen, ½, søn af indsidder Lars Madsen, i Dunkjær
1874, 0906, 1306, Peder Christensen, ugift uhrmager, 64½, i Olde
1874, 1706, 2206, Anders Rasmussen Knudsen, ungkarl og fattiglem, 61½, i Olde
1874, 2706, 0107, Mikkel Pedersen Nielsen, gift fattiglem, 75, i Dunkjær
1874, 2507, 2807, Lars Rasmussen Larsen, 5 uger, søn af husmand Rasmus Larsen, i Stokkeby
1874, 0108, 0508, Claus Thomsen, gift fattiglem, 52, i Dunkjær
1874, 1111, 1511, Christen Jakobsen, almisselem, 74, i Stokkeby
1874, 1312, 1812, Peder Christensen Pedersen, 8½, søn af snedker Peder Christensen, i Stokkeby
1874, 2912, 02011875, Jørgen Hansen Jørgensen, tjenestekarl, 18, i Stokkeby. Født sammesteds. Søn af aftægtsmand Jørgen Hansen Jørgensen
1875, 0201, 0601, Niels Christiansen, 5 dage, søn af husmand Rasmus Simonsen Christiansen, i Dunkjær
1875, 0301, 0701, Hans Thomsen Mikkelsen, 1½, søn af gaardmand Hans Thomsen Mikkelsen, i Stokkeby
1875, 0202, 0502, Peder Pedersen Clausen, ungkarl, 59½, i Store Rise
1875, 0602, 1002, Casper Mikkelsen Nielsen, 1½, søn af kaadbo Niels Mikkelsen Nielsen, i Dunkjær
1875, 1802, 2202, Frits Nielsen Hansen, 10½ maaned, søn af styrmand Laurits Pedersen Hansen, i Vraa
1875, 2202, 2602, Hans Hansen, gift smed, 75, i Lille Rise
1875, 2502, 0203, Christen Hansen, enkemand og aftægtsmand, 84, i Dunkjær (Langeagre)
1875, 2602, 0103, Lars Albertsen Lorentsen, 9 maaneder, søn af gaardmand Lorents Hansen Lorentsen, i Lille Rise
1875, 1303, 1803, Mads Olsen Lauritsen, enkemand og gaardmand, 59, i Lille Rise
1875, 0505, 0805, Hans Hansen, enkemand og aftægtsmand, 68, i Lille Rise
1875, 0605, 0905, Christen Pedersen Jørgensen, ½, søn af husmand Hans Jensen Jørgensen, i Stokkeby
1875, 0805, 1205, Peder Rasmussen, gift aftægtsmand, 61, i Dunkjær
1875, 1206, 1606, Hans Jakobsen, enkemand og husejer, 80, i Olde
1875, 1306, 1906, Hans Thomsen Hansen (tvilling), 17 dage, søn af indsidder Hans Thomsen Hansen, i Stokkeby
1875, 1506, 1906, Jens Larsen Hansen (tvilling), 15 dage, søn af indsidder Hans Thomsen Hansen, i Stokkeby
1875, 0407, 0707, Christen Pedersen Nielsen, 19 dage, søn af indsidder Søren Nielsen, i Olde
1875, 2607, 3007, Peder Rasmussen Christensen, 9, søn af indsidder Rasmus Christensen, i Dunkjær
1875, 1509, 1909, Hans Jørgen Lauritsen, gift hjulmand og boelsparcellist, 60, i Lille Rise
1875, 0810, 1210, Christen Hansen Christensen, ungkarl, 47, i Olde
1875, 0511, 0811, Jens Terkelsen, gift gaardmand, 64, i Dunkjær
1875, 1511, 1911, Albert Eriksen Thomsen, 8 dage, søn af indsidder Rasmus Pedersen Thomsen, i Stokkeby
1875, 2311, 2711, Jens Eriksen, enkemand og gaardmand, 83, i Store Rise
1875, 3011, 0312, Bertel Bærentsen, 6, søn af skomager Christen Bærentsen, i Store Rise
1875, 2512, 2812, Lars Olsen, 27 uger, søn af skrædder Lars Olsen, i Dunkjær
1876, 1601, 2001, Rasmus Pedersen Mikkelsen, 1 og 3 maaneder, søn af Albert Nielsen Mikkelsen, i Stokkeby
1876, 2201, 2601, Jens Pedersen, 1, søn af gaardmand Peder Andersen, i Risemark
1876, 0402, 0902, Hans Christian Christensen, gift aftægtsmand, 73, i Stokkeby
1876, 0802, 1202, Hans Larsen Kromann, 17, søn af gaardmand Hans Andersen Kroman, i Dunkjær. Født i Dunkjær
1876, 2102, 2502, Peder Christensen Pedersen, ½, søn af snedker Peder Christensen Pedersen, i Snekkemose
1876, 3103, 0404, Peter Hansen, ugift skræder, 28½, i Oldemark. Født i Stokkeby. Søn af Peter Hansen
1876, 0404, 0704, Peder Thomsen Pedersen, 5 maaneder, søn af indsidder Peder Hansen Pedersen, i Stokkeby
1876, 2704, 0805, Rasmus Eriksen, bondekarl, 26, Stokkeby af Rise Sogn. Født i Stokkeby. Søn af gaardmand Erik Eriksen
1876, 2704, 2405, Terkel Christensen Nielsen, gift husmand, 38, i Dunkjær. Født i Dunkjær
1876, 2705, 3005, Bertel Bærentsen, 5 maaneder, søn af skomager Christen Bærentsen, i Rise
1876, 1206, 1606, Jørgen Jørgensen Johansen Hansen, gift halvgaardmand, 33, i Stokkeby. Født i Stokkeby. Søn af Johan Jørgen Hansen
1876, 1906, 2406, Eli Sophus Klestrup, gift partikulier, 63, Aldersro
1876, 2506, 2806, Christen Rasmussen, 10, søn af kromand Christen Rasmussen, i Store Rise
1876, 0907, 1307, Mikkel Rasmussen Hansen, enkemand og aftægtsmand, 77, i Bro
1876, 0408, 0808, Rasmus Pedersen Thomsen, 8, søn af indsidder Rasmus Pedersen Thomsen, i Stokkeby
1876, 0908, 1208, Christen Jensen, enkemand og smed, 68, i Dunkjær
1876, 2709, 0210, Anders Rasmussen Andersen, enkemand og almisselem, 63, i Stokkeby
1876, 2910, 0311, Gustav Ludvig Hansen, gift førstelærer og organist, 58, i Rise
1876, 2411, 2811, Mads Hansen Christensen, gift aftægtsmand, 69 og 9 maaneder, i Dunkjær
1876, 2511, 0212, Rasmus Pedersen, gift gaardmand, 61, i Risemark
1877, 0201, 0701, Christen Hansen Jensen, 2 maaneder, søn af gaardmand Knud Pedersen Jensen, i Dunkjær
1877, 2001, 2301, Peder Madsen Pedersen, enkemand og almisselem, 91, i Dunkjær
1877, 2702, 0303, Mikkel Henriksen, gift husmand, 48, i Stokkeby
1877, 0303, 0703, Laurits Pedersen Hansen, 11½ maaned, søn af gaardmand Christen Hansen, i Store Rise
1877, 2003, 2403, Hans Jakob Hansen, 1, søn af gaardmand Christen Hansen, i Store Rise
1877, 2603, 3103, Mads Albertsen Madsen, 9 dage, søn af indsidder Hans Albertsen Madsen, i Torup
1877, 2803, 0204, Dødfødt dreng, søn af kaadbo Lars Peter Hansen, i Dunkjær
1877, 3003, 0304, Peder Thomsen Christensen, 7, søn af parcellist Peder Pedersen Christensen, i Helle
1877, 1006, 1306, Jørgen Johansen Jørgensen, ½, søn af parcellist Jørgen Johansen Jørgensen, i Æske
1877, 0408, 0808, Niels Caspersen, enkemand og aftægtsmand, 84 og 9 maaneder
1877, 0408, 0908, Henning Eriksen, ungkarl og gaardmand, 60
1877, 1808, 2208, Anders Hansen Kromann, 78, af Græsvænge
1877, 1110, 1710, Jakob Jakobsen, gift husmand, 65, i Store Rise
1877, 0212, 0612, Peder Larsen Jensen, gift aftægtsmand, 85, i Dunkjær
1877, 0112, 0612, Dødfødt dreng, søn af indsidder Christen Hansen, i Helle
1877, 2712, 3112, Lars Hansen, enkemand og aftægtsmand, 87, i Lensbjerg
1878, 1101, 1501, Eli Bernhard Hansen, 2 og 9 maaneder, søn af gaardmand Hans Pedersen Madsen, i Oldemark
1878, 1701, 2201, Udøbt dreng, 2 dage, søn af smed Christen Jensen Rasmussen, i Olde
1878, 2701, 3101, Laurits Rasmussen Larsen, 9 maaneder, søn af stenhugger Rasmus Larsen, i Stokkeby
1878, 0202, 0602, Dødfødt dreng, søn af husmand Rasmus Rasmussen, i Stokkeby
1878, 0602, 0902, Jørgen Rasmussen Christensen, 8 dage, søn af husmand Jens Pedersen Christensen, i Snekkemose
1878, 2702, 0203, Hans Hansen Kromann, 1½, søn af tjenestemand Hans Andersen Kromann, i Dunkjær
1878, 1003, 1503, Christen Hansen Groth, ungkarl, 20½, i Dunkjær. Født 1857 i Dunkjær. Søn af kaadbo Jens Andresen Groth
1878, 2604, 3004, Christian Clavsen, gift gaardmand, 53, i Bro
1878, 3004, 0405, Hans Madsen, 1, søn af husmand Anders Christian Madsen, i Thorup
1878, 0405, 0805, Bæhrend Andersen Rasmussen, 4 og 3 maaneder, søn af husmand Peder Rasmussen, i Dunkjær
1878, 1905, 2305, Jens Christensen Møller, gift aftægtsmand, 65, i Store Rise
1878, 1905, 2305, Niels Nielsen, ugift, 26, i Olde. Søn af gaardmand Christen Nielsen
1878, 2505, 2905, Rasmus Pedersen, 9, i Stokkeby, søn af gaardmand Rasmus Pedersen Bladt, Holmeskov i Svendborg Sogn
1878, 2006, 2406, Hans Pedersen, 1, søn af parcellist Christen Larsen Pedersen, i Lensbjerg
1878, 2106, 2506, Jørgen Jakobsen, 2 og 9 maaneder, søn af husmand Martin Peder Jakobsen, i Dunkjær
1878, 0107, 0407, Claus Jørgen Clavsen, 4½ maaned, søn af jordbruger Clavs Jørgen Clavsen, paa Orehoved
1878, 0907, 1207, Albert Christensen Andersen, gift kaadbo, 67, i Dunkjær
1878, 0609, 1009, Claus Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 79, i Dunkjær
1878, 2209, 2609, Hans Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 75, i Rise Mark
1878, 1211, 1611, Jørgen Albertsen, gift indsidder, 61, i Dunkjær
1878, 2912, 02011879, Hans Lauritsen, gift fattiglem, 82, i Store Rise
1879, 1502, 2102, Dødfødt dreng, Rise Mark, søn af Lars Pedersen Larsen, for tiden i Amerika
1879, 2702, 0403, Niels Pedersen, gift aftægtsmand, 84, i Store Rise
1879, 0303, 0703, Jens Mikkelsen, gift aftægtsmand, 78, i Olde
1879, 0603, 1003, Andreas Knudsen, 12, søn af husmand Andreas Knudsen, i Stokkeby
1879, 0503, 1003, Rasmus Hansen Nissen, 9 maaneder, søn af parcellist Rasmus Hansen Nissen, i Stokkeby
1879, 1504, 1904, Erik Philipsen Pedersen, 3 dage, søn af tjenestemand Erik Philipsen Pedersen, i Snekkemose
1879, 1705, 2105, Andreas Pedersen Nymann, enkemand og aftægtsmand, 75, i Stokkeby
1879, 1905, 2305, Hans Jensen Nielsen, gift tjenestemand, 26, i Lille Rise
1879, 2605, 2905, Jørgen Hansen Christensen, 3 maaneder, søn af smed Jørgen Christensen Jørgensen, i Dunkjær
1879, 3005, 0406, Hans Madsen, 4 uger, søn af hjulmand Hans Peder Madsen, i Store Rise
1879, 2506, 3006, Rasmus Andersen, 18, i Dunkjær. Søn af kaadbo Hans Andersen
1879, 0807, 1107, Christen Jensen Larsen Bærentsen, 14 dage, søn af skomager Bærentsen, i Store Rise
1879, 0907, 1407, Rasmus Rasmussen Christensen, gift husmand, 65, i Dunkjær
1879, 2507, 2807, Peder Lauritsen, enkemand og aftægtsmand, 83, i Lensbjerg
1879, 1508, 1808, Christen Hansen Christensen, gift husmand, 42, i Stokkeby
1880, 1801, 2201, Clavs Peder Hansen, ungkarl og før hestehandler, 67, i Dunkjær
1880, 2501, 2801, Anders Christian Nissen, 6 dage, søn af skrædder Niels Andersen Nissen, i Olde
1880, 3101, 0502, Peter Hansen Rasmussen, 4 maaneder, søn af indsidder Peter Hansen Rasmussen, i Stokkeby
1880, 2402, 2802, Peder Nielsen Pedersen, gift husmand, 66, i Lille Rise
1880, 0403, 0803, Thomas Christensen, ugift aftægtsmand, 90½, i Tranderup
1880, 1904, 2404, Jens Hansen, gift husmand, 69, i Store Rise
1880, 2504, 2904, Anders Mikkelsen, gift gaardmand, 61, i Stokkeby
1880, 0205, 0705, Hans Nielsen Knudsen, gift parcellist, 66, i Stokkeby
1880, 1505, 1805, Hans Andersen Jørgensen, 3 maaneder, søn af smed Jørgen Christensen Jørgensen, i Dunkjær
1880, 3005, 0306, Hans Albertsen Hansen, gift husmand, 59, i Møllesøen
1880, 2205, 2705, Hans Jørgen Hansen, 9 maaneder, søn af smedesvend Hans Jørgen Hansen, i Lille Rise
1880, 2506, 3006, Erik Rasmussen, gift husmand, 71, i Store Rise
1880, 1508, 1908, Hans Terkelsen, enkemand og aftægtsmand, 79½, Graasteen
1880, 0109, 0409, Peder Andersen Nielsen, ugift fattiglem, 43, i Rise Fattiggaard
1880, 0410, 1110, Albert Andersen Hansen, rekrut no 398, 23, ved 7 Btl. 4 Comp. Født 1857. Søn af gaardmand Hans Jensen Groth
1880, 3010, 0211, Hans Nielsen Hansen, enkemand og fattiglem, 84, i Fattighuset
1880, 1812, 2312, Hans Albertsen Madsen, gift aftægtsmand, 78, i Dunkjær
1881, 0701, 1101, Hans Mikkelsen Rasmussen, 4 dage, søn af sognefoged Rasmus Pedersen Rasmussen, i Store Rise
1881, 2001, 2501, Jens Hansen, hørsvinger, 70, i Lille Rise
1881, 2301, 2801, Jens Rasmussen Christensen, enkemand og møller, 80, i Olde
1881, 0102, 0702, Bernhard Ludvig Clavsen, gift kromand, 56, i Dunkjær
1881, 0302, 0702, Ole Hansen, gift indsidder, 82, i Snekkemose
1881, 0602, 1002, Hans Henningsen, ugift aftægtsmand, 97, i Stokkeby
1881, 0603, 1103, Frits Nielsen Hansen, 8 maaneder, søn af fisker Laurits Peter Hansen, i Stokkebymark
1881, 2804, 0305, Philip Hansen, gift tjenestemand, 23 og 9 maaneder, i Store Rise
1881, 0605, 1005, Niels Jensen, enkemand og fattiglem, 88, i Store Rise
1881, 2305, 2705, Peder Hansen Nielsen, ugift fattiglem, 71, i Store Rise
1881, 0506, 1006, Jørgen Hansen, 9 maaneder, søn af gaardmand Thomas Hansen, i Stokkeby
1881, 0807, 1107, Hans Madsen Groth, 17½, søn af gaardmand Hans Madsen Groth, i Skovbrynke
1881, 2608, 3108, Hans Rasmussen, enkemand og husmand, 73, Store Rise
1881, 0309, 0709, Niels Lauritsen Simonsen, ugift, 26, i Lille Rise. Søn af husmand Hans Simonsen
1881, 2809, 0310, Laurits Hansen, gift aftægtsmand, 70, i Lille Rise
1881, 1010, 1410, Christen Hansen, enkemand og aftægtsmand, 76, i Borgnæs (Tranderup)
1881, 1310, 1810, Albert Nielsen Hansen, gift aftægtsmand, 74, i Store Rise
1881, 2211, 2811, Hans Peder Madsen, gift gaardejer, 70, i Oldemark
1881, 1912, 2312, Albert Albertsen, gift snedker, 58, i Dunkjær
1882, 0202, 0602, Erik Eriksen Hansen, 7 maaneder, søn af gaardmand Hans Andersen Hansen, i Dunkjær. Født 1881
1882, 0303, 0703, Lars Thomsen Rasmussen, gift aftægtsmand, 51, i Olde
1882, 0403, 0903, Mads Pedersen Jensen, gift husmand med jord, 67, i Dunkjær
1882, 1103, 1503, Hans Jørgen Hansen, 34 uger (i 8de maaned), søn af smedesvend Hans Hansen, i Lille Rise
1882, 1903, 2303, Peder Rasmussen Pedersen, enkemand og fattiglem, 73, i Store Rise
1882, 2104, 2504, Peder Hansen Andersen, 9 maaneder, søn af slagter Johan Andersen, i Lille Rise
1882, 2304, 2704, Peder Thomsen Pedersen, gift aftægtsmand, 64, i Stokkeby
1882, 1604, -, Peder Pedersen, gift sømand og matros, 29, paa skonnerten 'Maja', i Store Rise. Født 1851 i Ærøskjøbing. Søn af sømand Jens Peder Pedersen af Ærøskjøbing
1882, 3005, -06, Erik Pedersen Eriksen, ugift gaardejer, 53, i Olde
1882, 2506, 2906, Christen Christensen, 11, søn af gaardmand Peder Thomsen Christensen, i Olde
1882, 2711, 0112, Hans Simonsen Hansen, gift aftægtsmand, 80, i Store Rise
1882, 2612, 3012, Hans Andersen Thomsen, enkemand og aftægtsmand, 63½, i Dunkjær
1883, 0701, 1101, Christen Hansen, 13, søn af gaardmand Christen Hansen, i Store Rise
1883, 0801, 1301, Dødfødt dreng, søn af pige Ane Thomsen, i Snekkemose
1883, 1201, 1701, Niels Peder Larsen, gift indsidder, 65, i Lille Rise
1883, 1303, 1903, Johan Christopher Clausen, enkemand og aftægtsmand, 95, Urehoved i Ærøskjøbing Sogn
1883, 0404, 0904, Albert Nielsen Thomsen, enkemand og aftægtsmand, 68, i Dunkjær
1883, 2605, 3105, Bernhard Ludvig Groth, 12 dage, søn af indsidder Johan Jensen Groth, i Dunkjær
1883, 2107, 2407, Thomas Hansen, 18, i Stokkeby. Søn af gaardmand Hans Thomsen
1883, 2408, 2808, Hans Albertsen Brandt Petersen, gift husmand, 72
1883, 1810, 2210, Jens Pedersen Eriksen, tjenestekarl, 21, i Stokkeby. Født i 1862. Søn af afdøde gaardmand Erik Eriksen
1883, 0511, 0911, Christen Hansen Christensen, enkemand og kaadbo, 80, i Olde
1883, 2112, 2712, Jørgen Hansen Jørgensen, enkemand og aftægtsmand, 68, i Stokkeby
1884, 0201, 0701, Hans Mikkelsen Rasmussen, 4 dage, søn af sognefoged R. P. Rasmussen, i Store Rise
1884, 0301, 0801, Anders Andersen, 7, søn af indsidder Anders Andersen, i Øxemark
1884, 0801, 1201, Lars Pedersen, gift aftægtsmand, 76, i Lindsbjerg
1884, 2701, 0102, Peder Rasmussen Pedersen, 21, i Risemark. Født 7.11.1862 i Risemark. Søn af gaardmand Rasmus Pedersen
1884, 1602, 2002, Mads Olsen Andersen, 3 og 8 maaneder, søn af husmand Johan Hansen Andersen, i Lille Rise
1884, 0603, 1103, Christen Hansen, gift gaardmand, 58, i Store Rise
1884, 3103, 0504, Claus Thomsen, enkemand og aftægtsmand, 77, i Store Rise
1884, 1804, 2104, Hans Lorentsen, 1½, søn af pige Ægidie Lorentsen, i Lille Rise
1884, 0805, 1205, Claus Lauritsen Clausen, ½, søn af gaardmand Laurits Clausen, i Bro
1884, 1307, 1707, Hans Pedersen, enkemand og fattiglem, 79, i Rise Fattiggaard
1884, 0510, 1010, Thyge Nielsen, gift husmand, 59, i Snekkemose
1884, 0810, 1310, Hans Andersen Lauritsen, gift aftægtsmand, 66, i Lille Rise
1884, -, 1210, Johan Joachim Friederich Blaas, fisker, af Ellerbæk
1884, 1810, 2210, Jørgen Hansen, 2, søn af gaardmand Hans Pedersen Hansen, i Stokkeby
1885, 0301, 0801, Henrik Hansen Rode, gift husejer, 56, i Store Rise
1885, 0401, 0801, Dødfødt dreng, søn af Bernt Andersen Hansen, i Store Rise
1885, 2601, 3101, Jeppe Thomsen, gift aftægtsmand, 75, i Store Rise
1885, 1502, 2002, Joseph Christensen Steen, gift aftægtsmand, 74, i Risemark
1885, 1802, 2402, Laurits Clausen, gift gaardmand, 43, i Bro
1885, 1802, 2402, Hans Pedersen Hansen, 13, søn af jordbruger Christen Christensen Hansen, ved Ærøskjøbing
1885, 2803, 0104, Claus Andersen, enkemand og aftægtsmand, 79, i Lille Rise
1885, 1204, 1604, Philip Moritsen, 13 uger, søn af møller Philip Moritsen, i Løkkemølle
1885, 2804, 0205, Christen Christensen, gift husmand, 61, i Lille Rise
1885, 1705, 2205, Christen Hansen Christensen, 6 dage, søn af indsidder Jens Groth Christensen, i Lille Rise
1885, 2805, 0206, Hans Hansen Valdemar Andersen, 9½, søn af skrædder Rasmus Andersen, i Olde
1885, 2606, 3006, Dødfødt dreng, søn af indsidder Christian Peder Hansen, paa Gravendal
1885, 2807, 0108, Simon Rasmussen Simonsen, 9 maaneder, søn af parcellist Rasmus Simonsen, i Stokkeby
1885, 0410, 0710, Peder Andersen, enkemand og fhv. gjæstgiver, 79, i Ærøskjøbing
1885, 1610, 2110, Jens Peter Karlsen, gift maler, 43, i Dunkjær
1885, 1510, 2110, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Cornelius Nissen Clausen, i Lille Rise
1885, 2511, 3011, Hans Hansen Kromann, enkemand og aftægtsmand, 88, i Dunkjær
1886, 1001, 1501, Hans Hansen, ugift tjenestekarl, 84, som underholdes paa gaarden i Store Rise
1886, 0403, 0703, Peder Hansen Larsen, 3 dage, søn af indsidder Hans Larsen, i Dunkjær
1886, 1603, 2203, Erik Hansen Clausen, gift gaardmand, 62½, i Store Rise
1886, 1904, April, Erik Pedersen Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 83, i Lille Rise
1886, 0805, 1205, Hans Hansen, gift aftægtsmand, 79, i Lille Rise
1886, 0906, 1506, Christen Nielsen Thomsen, 1 og 11 maaneder, søn af gaardmand Claus Rasmussen Thomsen, i Store Rise
1886, 1006, 1506, Erik Philipsen Pedersen, gift husmand, 30, i Snekkemose
1886, 1907, 2307, Peder Nielsen Christensen, ugift husmand, 61, med jord i Store Rise
1886, 2308, 2608, Jens Andersen Rasmussen, gift husmand, 47, i Olde
1886, 0409, 0709, Hans Jensen Jørgensen, gift husmand, 43, i Stokkeby
1886, 2510, 2910, Dødfødt dreng, søn af indsidder Johan Jensen, i Olde
1886, 2412, 3012, Kristen Peter Jensen, gift husmand, 79, i Lille Rise
1887, 0201, 1101, Ole Peter Olsen, gift mejeriforpagter, 25, i Rise. Født 1861 i Brøndbyvester paa Sjælland. Søn af gaardejer Kristen Olsen i Brøndbyvester
1887, 1101, 1701, Jens Thomsen, 23, af Store Rise. Født 1863 i Store Rise. Søn af gaardmand Thomas Kristensen Thomsen
1887, 0102, 0602, Hans Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 74, Lille Rise
1887, 0302, 0802, Lorens Hansen Lorensen, gift gaardmand, 36, i Lille Rise
1887, 0402, 0902, Hans Jensen Groth Hansen, gaardmand, 55, i Risemark
1887, 0602, 1002, Hans Kristjan Kromann, 2, søn af indsidder Hans Andersen Kromann, Dunkjær
1887, 1102, 1502, Hans Kristjan Madsen, 12 uger, søn af hjulmand Hans Peter Madsen, i Store Rise
1887, 0203, 0703, Simon Rasmussen Simonsen, 1, søn af parcellist Rasmus Simonsen, af Stokkeby
1887, 0703, 1203, Vilhelm Hansen, gift murer, 36, Rise Skole. Født 1850 i Ærøskjøbing. Søn af murmester Hansen i Ærøskjøbing
1887, 1603, 2203, Kristen Rasmussen Hansen, enkemand og aftægtsmand, 86, i Store Rise
1887, 2203, 2603, Hans Thomsen Mikkelsen, gift indsidder, 52, i Stokkeby
1887, 1504, 1904, Jens Lauridsen Petersen, gift parcellist, 71, paa Olde Mark
1887, 1504, 1904, Rasmus Pedersen Mikkelsen, 11, søn af indsidder Albert Nielsen Mikkelsen
1887, 2504, 2904, Klavs Thomsen, gift indsidder, 29, i Store Rise. Født 1857 i Store Rise. Søn af gaardmand Thomas Kristensen Thomsen i Store rise
1887, 1605, 2005, Hans Andersen Larsen, 20, i Dunkjær. Født 1867 i Dunkjær. Søn af gaardmand Lars Larsen
1887, 0906, 1406, Peder Pedersen Nissen, ½, søn af gaardmand Anders Hansen Nissen, i Olde Mark
1887, 2608, 3008, Hans Vilhelm Lundtang, gift aftægtsmand, 71, i Store Rise
1887, 3008, 0309, Kristen Larsen Kristensen, ugift husmand, 51, i Olde
1887, 2109, 2609, Peter Klausen, aftægtsmand, 74, i Lille Rise
1887, 2809, 0110, Dødfødt dreng, søn af husmand H. H. Henningsen, i Lille Rise
1887, 1510, 2010, Jakob Andresen Bladt, enkemand og aftægtsmand, 78, i Store Rise
1887, 1710, 2110, Dødfødt dreng, søn af indsidder Johan Jessen, af Olde
1887, 2710, 0111, Kasper Lauritsen, gift aftægtsmand, 77, paa Olde Mark
1887, 2012, 2712, Terkel Kristensen Terkelsen, aftægtsmand, 62, af Gravsteen
1888, 1301, 1801, Anders Hansen, gift aftægtsmand, 86, af Bro
1888, 1902, 2402, Erik Johansen, gift husmand, 75, i Langeagre
1888, 2802, 0303, Laurits Eriksen Thomsen, enkemand og aftægtsmand, 68, i Snekkemose
1888, 1303, 1703, Kasper Jørgensen Madsen, 9 maaneder, søn af husmand Lars Madsen, af Dunkjær
1888, 2403, 2803, Jørgen Hansen Jensen, 10 maaneder, søn af husmand Peter Madsen Jensen, af Dunkjær
1888, 0104, 0604, Peder Madsen, gift aftægtsmand, 84, paa Dunkjær Mark
1888, 0204, 0704, Hans Petersen Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 67, i Lingsbjerg
1888, 0205, 0705, Hans Andersen, gift kaadbo, 70, i Dunkjær
1888, 2005, 2305, Rasmus Petersen Thomsen, gift bestyrer, 48, paa Rise Fattiggaard
1888, 0606, 0906, Jens Jørgensen, 4 maaneder, søn af indsidder og smed Jørgen Kristensen Jørgensen, af Dunkjær
1888, 2807, 0208, Peter Larsen Petersen, gift aftægtsmand, 76, i Møllesøen
1888, 3107, 0308, Hans Kristjan Jørgensen, gift husmand og fisker, 32, paa Risemark
1888, 3107, 0308, Albert Petersen Sten, gift husmand og fisker, 31, paa Risemark
1888, 0608, 1008, Dødfødt dreng, søn af gaardmand H. P. Larsen og Anne Sofie Madsen, af Graastensmark
1888, 3009, 0510, Kristen Hansen, enkemand og aftægtsmand, 77, paa Dunkjærmark
1888, 0110, 0510, Albert Larsen Hansen, enkemand og fattiglem, 73, paa Rise Fattiggaard
1888, 1010, 1510, Hans Andersen Lauridsen, 7 dage, søn af husmand Hans L. Lauritsen, af Lille Rise
1888, 1510, 1910, Kristen Terkelsen, 24, i Store Rise. Søn af smed Terkel Kristensen
1888, 1910, 2310, Hans Andersen Larsen, 1 maaned, søn af arbejdsmand Hans Larsen, i Dunkjær
1888, 1910, 2410, Hans Jørgen Johansen, ugift arbejdmsand, 62, i Thorup
1888, 0111, 0611, Kristen Jensen, gift gaardmand, 72, i Olde
1888, 2011, 2411, Hans Simonsen Jensen, aftægtsmand, 76, af Lille Rise
1889, 2401, 2701, Hans Jensen Petersen, søn af husmand Jens Rasmussen Petersen, af Risemark
1889, 2405, 2905, Klaus Jørgen Klausen, gift husmand, 61, i Urehoved
1889, 1106, 1506, Rasmus Rasmussen Olsen, gift husmand, 58, i Stokkeby
1889, 2706, 0107, Anders Andersen Hansen, 12, søn af parcellist Kristen Hansen, Harremarken ved Ærøskjøbing
1889, 1507, 1907, Rasmus Hansen Jensen, enkemand og aftægtsmand, 90, i Olde
1889, 3007, 0308, Peter Larsen Hansen, enkemand og aftægtsmand, 83, paa Dunkjær Mark
1889, 0209, 0509, Hans Fris, gift husmand, 47, i Store Rise
1889, 0509, 1009, Johan Vilhelm Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 76, i Dunkjær
1889, 0609, 1009, Jørgen Nielsen Larsen, 8 dage, søn af stenhugger Rasmus Larsen, i Stokkeby
1889, 0909, 1209, Thomas Kristensen, enkemand og aftægtsmand, 83, paa Risemark
1889, 2109, 2509, Hans Petersen Kristensen, 1, søn af indsidder Kristen Kristensen, i Store Rise
1889, 2810, 0211, Hans Andersen Hansen, 2, søn af gaardmand Hans Petersen Hansen, af Stokkeby
1889, 1211, 1611, Hans Peter Madsen, gift hjulmand, 46, i Store Rise
1889, 2612, 3112, Lars Albertsen Henriksen, 25. Født 1864 i Stokkeby. Søn af afdøde indsidder Mikkel Henriksen
1890, 0801, 1401, Anders Hansen Larsen, 26, af Rise. Født 1863 paa Risemark. Søn af gaardmand Kristen Jensen Larsen
1890, 2201, 2701, Jens Therkelsen Jensen, gift aftægtsmand, 72, Lange Agre
1890, 2201, 2601, Laurits Johansen, ½, søn af indsidder Jørgen Jørgensen Johansen, af Dunkjær
1890, 1202, 1802, Kristen Hansen, gift aftægtsmand, 51, i Store Rise
1890, 1103, 1503, Hans Kristensen Thomsen, 8 dage, søn af husmand Mikkel Mikkelsen Thomsen, af Snekkemose
1890, 1203, 1803, Hans Kristjan Hansen, gift gaardmand, 54, i Bro
1890, 1403, 1803, Andreas Kristjan Drejer, 1 og 2 maaneder, søn af lærer Drejer, i Dunkjær
1890, 1503, 2003, Kristen Lauritsen Kristensen, enkemand og aftægtsmand, 84 og 9 maaneder, i Olde
1890, 1703, 2103, Peder Ernst, fattiglem, 86, paa Rise Fattiggaard
1890, 2603, 2903, Hans Peter Jepsen, 2, søn af indsidder Jens Hansen Jepsen, af Olde
1890, 2803, 0104, Udøbt dreng, 15 timer, søn af husmand Hans Andersen Hansen, af Store Rise
1890, 1806, 2306, Andreas Knudsen, gift indsidder, 70, i Stokkeby
1890, 2807, 0108, Hans Jørgen Hansen, gift aftægtsmand, 72, paa Risemark
1890, 3107, 0408, Thomas Jensen Thomsen, gift husmand, 61, Lange Agre
1890, 1708, 2108, Thomas Clausen, gift kromand, 39, i Dunkjær
1890, 0110, 0410, Hans Andersen Petersen, enkemand og aftægtsmand, 90, i Stokkeby
1890, 1710, 2110, Hans Petersen Drejø, gift og fhv. kjøbmand i Ærøskjøbing, 59, boende paa Aldersro
1890, 1211, 1711, Peter Kaspersen, gift møller, 51, i Lille Rise
1891, 1701, 2201, Rasmus Hansen, gift aftægtsmand, 59, paa Steget i Graastensmark
1891, 0702, 1202, Rasmus Jensen Thomsen, 31, af Store Rise. Født 1859 i Store Rise. Søn af gaardmand Thomas Christensen Thomsen
1891, 1602, 2002, Hans Nielsen Petersen, 16, søn af indsidder Kristjan Jensen Petersen, i Store Rise
1891, 0804, 1104, Anders Bernth Nielsen, 4 maaneder, søn af hjulmand Niels Andersen Nielsen, af Dunkjær
1891, 2104, 2604, Mads Peter Caspersen, 16, søn af afdøde møller Peter Caspersen, af Lille Rise
1891, 1205, 1605, Kristen Hansen Groth Moritsen, 5 maaneder, søn af møller Filip Moritsen, af Lykke Mølle
1891, 1405, 1905, Peder Madsen, gift parcellist, 61, i Nevre
1891, 1505, 1905, Gustav Andersen, 24 dage, søn af slagter Johan Hansen Andersen, af Lille Rise
1891, 2106, 2606, Jens Ditlev Petersen, 3, søn af mejerist Hans Petersen, i Stokkeby
1891, 2908, 0309, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Simonsen Hansen, af Dunkærmark
1891, 1610, 2010, Udøbt dreng, søn af parcellist Peter Rasmussen, i Graastens Mark
1891, 2711, 0212, Kristen Møller Kristensen, 6, søn af gaardmand Kristen Kristensen Møller, i Store Rise
1891, 3012, 04011892, Lars Eriksen Larsen, gift husmand, 77, i Rise
1891, 3012, 03011892, Hans Andersen Larsen, 6 maaneder, søn af husmand Niels Peder Larsen, af Lille Rise
1891, 2912, 04011892, Anders Hansen, enkemand og aftægtsmand, 85, af Dunkjær
1891, 3112, 05011892, Mikkel Mikkelsen Eriksen, ½ time, søn af indsidder Jens Eriksen, af Rise
1868, 1401, 1801, Anne Hansen, enke, 78, af Gravensten. Hans Jensen Nielsen
1868, 1401, 1801, Sidsel Marie Clausen, 5 og 9 maaneder, datter af ½ boelsmand Peder Clausen, i Lille Rise
1868, 3101, 0402, Sidsel Rasmussen, enke, 76, af Dunkjær. Husmand Christen Knudsen
1868, 3001, 0402, Anne Christine Hansen, 4, datter af husmand Christen Hansen, af Dunkjær
1868, 1003, 1703, Anne Marie Andersen f. Stein, enke, 85 og 9 maaneder, til Gravendal. Proprietair Hans Andersen
1868, 1204, 1604, Anne Cathrine Groth, 6 uger, datter af husmand Mads Thomsen Groth, af Risemark
1868, 1105, 1505, Eidire Hansen, 14, datter af husmand Hans Hansen, af Snekkemose
1868, 0206, 0606, Dødfødt pige, datter af snedker Hans Pedersen Eriksen, af Stokkeby
1868, 1106, 1506, Karen Clausen, enke, 72½, af Bro. Boelsmand Peder Rasmussen
1868, 1006, 1406, Karen Andersen, 21 uger, datter af tredielærer Peder Andersen, i Store Rise
1868, 1706, 2106, Laura Eline Hansen, 1 og 9 maaneder, datter af førstelærer Gustav Ludvig Hansen, ved Rise Skole
1868, 1808, 2108, Mette Cathrine Thomsen, enke, 81½, af Store Rise. Kaadbo Christen Thomsen Christensen
1868, 2408, 2808, Sidsel Christensdatter, 77, af Dunkjærmark. Boelsmand Peder Madsen
1868, 2509, 2909, Anne Cathrine Hansen, 14, datter af kaadbo Christoffer Hansen, af Stokkeby
1868, 2210, 2610, Mette Larsen, 63, af Lindbjerg. Aftægtsmand Lars Hansen
1868, 2710, 3010, Johanne Marie Pedersen, fattiglem, 70, af Stokkeby. Datter af husmand Peder Simonsen
1868, 0811, 1111, Sidsel Marie Jensen, 33 og 3 maaneder, i Nævre. Boelsparcellist Thomas Pedersen Thomsen
1868, 1111, 1511, Dødfødt pige, datter af boelsparcellist Christian Hellmann Ishøy, af Dunkjær
1868, 2311, 2611, Anne Hansen, enke, 50, i Lille Rise. Indsidder Peder Hansen
1869, 2701, 0102, Ellen Cathrine Mikkelsen, enke, 63, af Stokkeby. Boelsmand Casper Therkelsen
1869, 0202, 0602, Anne Marie Christensen, 1, datter af indsidder Jørgen Christensen, af Olde
1869, 2002, 2502, Dødfødt pige, datter af husmand Peder Caspersen, af Lille Rise
1869, 0103, 0403, Anne Egidie Albertsen, 5 dage, datter af husmand Albert Thomsen Albertsen, af Dunkjærmark
1869, 0903, 1303, Kirsten Larsdatter, 77, af Dunkjær. Aftægtsmand Johan Christoffer Clausen
1869, 1903, 2403, Anne Margrethe Olsen, 32, af Lille Rise. Husmand Peder Caspersen
1869, 2903, 0104, Anne Magdalene Cecilie Andersen, 2½, datter af fruentimmer Lovise Johanne Marie Henriette Kock, af Vissenbjerg Sogn
1869, 0104, 0504, Kirsten Sørensen, 36½, af Store Rise. Fattiglem Lars Olsen
1869, 1704, 2104, Kirsten Christensen f. Nielsen, enke, 67, af Stokkeby. Aftægtsmand Claus Rasmussen Christensen
1869, 1604, 2104, Anne Cathrine Christiansen, ugift, 47, af Lille Rise. Fattiglem, Christian Christiansen
1869, 0605, 1005, Johanne Eriksen, 1 dag, datter af snedker Hans Pedersen Eriksen, af Stokkeby
1869, 2105, 2505, Anne Christine Christensen, enke, 84, af Lille Rise. Skrædder Hans Andersen Christensen
1869, 2205, 2605, Ellen Marie Lauritzdatter, enke, 72, af Dunkjær. Aftægtsmand Lauritz Nielsen
1869, 1306, 1606, Anne Rasmussen, 41, af Stokkeby. Husmand Christen Hansen
1869, 1406, 1706, Dorthe Marie Jensen, 20½, af Olde. Datter af afdøde aftægtsmand Hans Jensen
1869, 2206, 2606, Ellen Christiansen, enke, 78, af Dunkjær. Smed Hans Christiansen
1869, 1107, 1507, Anne Cathrine Jensen, 15½, datter af husmand Jens Hansen Jensen, af Olde
1869, 0208, 0608, Anne Marie Jacobsen, 4, datter af indsidder Jacob Christensen Jacobsen, af Stokkeby
1869, 2810, 0111, Anne Marie Pedersen, 24, af Vinderup. Datter af Peder Madsen Jensen
1869, 1411, 1711, Maren Sophie Jensen, ugift, 30½, af Dunkjær. Datter af fattiglem Karen Jensen
1869, 1112, 1612, Ellen Cathrine Lauritzen, 15 uger, datter af indsidder Albert Jensen Lauritzen, af Olde
1870, 0501, 1001, Karen Hansen, 64, af Lille Rise. Skrædder Hans Hansen
1870, 2601, 2901, Kirsten Hansen, 62, af Store Rise. Indsidder Rasmus Pallesen
1870, 0202, 0702, Sidsel Marie Knudsen, 6½, datter af huusejer Jens Hansen Ditlev Knudsen, af Stokkeby
1870, 0602, 0902, Maren Hansdatter, fattiglem, 80, i Dunkjær Fattighuus
1870, 1202, 1602, Anne Pedersen, 1, datter af gaardmand Hans Thomsen Pedersen, af Stokkeby
1870, 2502, 2802, Anne Cathrine Christensen, 5 uger, datter af gaardmand Jørgen Hansen Christensen, af Olde
1870, 1504, 1804, Karen Christensen, enke, 66, af Olde. Huusmand Ole Lauritzen Christiansen
1870, 2504, 2804, Abel Cathrine Christensen, 78½, af Store Rise. Aftægtsmand Erik Christensen
1870, 2705, 3105, Anne Egidie Albertsen, 1 dag, datter af kaadbo Albert Thomsen Albertsen, af Dunkjær
1870, 0607, 1107, Egidie Pedersen, 24 uger, datter af indsidder Andreas Pedersen Nymann, af Stokkeby
1870, 2207, 2607, Anne Cathrine Rasmusdatter, enke, 77, af Lille Rise. Gaardmand Peder Lauritzen Jørgensen
1870, 3007, 0208, Dødfødt pige, datter af gaardmand Christen Hansen, af Store Rise
1870, 1208, 1908, Johanne Christine Knudsen, 8 dage, datter af huusmand Knud Christensen Knudsen, af Dunkjær
1870, 3008, 0309, Anne Margrethe Hansen, enke, 69½, af Dunkjær. Huusmand Hans Andersen Olsen
1870, 0509, 0909, Anne Cathrine Nielsen, 57, i Store Rise. Gaardmand Claus Thomsen
1870, 0210, 0710, Ellen Marie Nielsen, 52, af Stokkeby. Arbeidsmand Hans Albertsen
1870, 1510, 1910, Birthe Cathrine Christensen, 1 og 3 maaneder, datter af Christen Hansen Christensen, af Graasten
1870, 1011, 1411, Sidsel Marie Mikkelsen, 7 dage, datter af gaardmand Hans Thomsen Mikkelsen, af Stokkeby
1870, 0612, 1012, Johanne Hansen, 34½, i Dunkjær. Træskomager Jens Lauritsen
1870, 1212, 1512, Ellen Olesdatter, enke, 75, af Dunkjær. Aftægtsmand Rasmus Jensen Winther
1871, 0501, 1001, Ane Christensdatter, enke og fattiglem, 74 og 9 maaneder, i Stokkeby. Indsidder Anders Hansen Andersen
1871, 0701, 1201, Birthe Cathrine Hansen, aftægtskone, 86, i Dunkjær. Christen Jensen
1871, 1101, 1401, Sidsel Hansen, ugift fattiglem, 47, i Lille Rise
1871, 2901, 0202, Ane Marie Terkelsen Jensen, 52, i Dunkjær. Huusmand Hans Rasmussen
1871, 0202, 0702, Sidsel Marie Andersen, 23 og 9 maaneder, i Stokkeby. Datter af gaardmand Anders Andersen
1871, 0204, 0804, Ingeborg Pedersen f. Olsen, enke, 46, i Stokkeby. ½ boelsmand Christen Pedersen Møller
1871, 1504, 1804, Sidsel Marie Hansen, 66, i Rise. Aftægtsmand Ole Rasmussen Hansen
1871, 0605, 1105, Egidie Albertsen, enke, 73, af Dunkjær. Kaadbo Thomas Albertsen
1871, 1305, 1705, Margrethe Sophie Clausen, enke, 81, i Store Rise. Gaardmand Jørgen Clausen
1871, 0408, 0808, Dødfødt pige, datter af gaardmand Christen Hansen, i Store Rise
1871, 3008, 0209, Anne Christensen, enke, 70, i Store Rise. Kaadbo Claus Christensen
1871, 1010, 1410, Gjertrud Marie Christensen, 11, datter af gaardmand Jens Christensen Møller, i Lille Rise
1871, 2110, 2410, Anne Margrethe Hansen, 5, datter af gaardmand Hans Andersen Hansen, i Lille Rise
1872, 1902, 2302, Anne Marie Jensen, 6, datter af gaardmand Jens Rasmussen Jensen, i Oldemark
1872, 2902, 0503, Maren Pedersen f. Jørgensen, 51, i Stokkeby. Huusmand Hans Andersen Pedersen
1872, 1904, 2204, Anne Cathrine Lorentzen, 29, af Lille Rise. Datter af aftægtskone Sidsel Lauritzen
1872, 2904, 0405, Mette Marie Simonsen f. Pedersen, 22, af Ærøeskjøbing. Jordbruger Hans Peder Simonsen
1872, 1506, 1806, Anne Christensen, 63½, i Lille Rise. Aftægtsmand Simon Pedersen
1872, 2107, 2507, Anne Marie Clausen, 36, i Dunkjær. Indsidder Jørgen Johansen
1872, 3107, 0408, Ellen Marie Pedersen, enke, 76, i Stokkeby. Indsidder Thomas Pedersen
1872, 2308, 2708, Cicilie Marie Jensen, enke, 72, af Lille Rise. Huusmand Christen Jørgen Larsen
1872, 2611, 0212, Maren Creutz f. Hansen, enke, 72 og 9 maaneder, i Store Rise. Landtjener Nicolai Diderik Creutz
1872, 1412, 1912, Mette Jensdatter, enke, 88, i Store Rise. Fhv. ½ boelsmand …
1873, 0401, 0801, Anne Elise Kirstine Gradmann f. Madsen, 22½, i Dunkjær. Dyrlæge Christian Frederik Gotlob Gradmann
1873, 0102, 0402, Birthe Marie Caspersen, 2 dage, datter af huusmand Peder Caspersen, i Lille Rise  
1873, 0502, 0802, Magdalene Kirstine f. Bang, enke, 86, i Oldemark. Parcellist Claus Rasmussen
1873, 1303, 1703, Mette Margrete Andersen, enke, 63, i Olde. Indsidder Peder Rasmussen Pedersen
1873, 2703, 0104, Sine Marie Knudsen, 20, i Olde. Bødker Erik Peter Knudsen
1873, 2903, 0104, Marie Kirstine Rasmussen, 55, i Stokkeby. Kaadbo Rasmus Pedersen Christensen
1873, 0105, 0505, Birthe Cathrine Hansen, enke, 75. Parcellist Hans Andersen Christensen
1873, 1505, 1905, Karen Nielsen, 66, i Dunkjær. Datter af indsidder Niels Christensen
1873, 2505, 3105, Ellen Eriksen, enke, 72, i Olde. Gaardmand Hans Pedersen Eriksen
1873, 1906, 2206, Grethe Susanne Cathrine Madsen, 5, datter af enke Sophie Steen f. Madsen, i Store Rise
1873, 2607, 2907, Karen Pedersen, 71, i Stokkeby. Aftægtsmand Jens Hansen Lauritsen
1873, 0210, 0510, Maren Pedersen, 73, i Olde. Huusmand Anders Pedersen Andersen
1873, 1510, 2010, Maren Kirstine Jepsen, 26½, i Lille Rise. Arbejdsmand Henning Hansen Henningsen
1873, 2810, 0111, Ane Cathrine Clausen, 3 maaneder, datter af husmand Claus Jørgen Clausen, i Dunkjær
1873, 0611, 1111, Sidsel Marie Hansen, 67, i Ærøskjøbing. Værtshusholder Peder Andersen
1873, 0912, 1212, Marie Kirstine Jørgensen, 13 uger, datter af indsidder Hans Jensen Jørgensen, i Stokkeby
1873, 3112, 03011874, Johanne Hansen, 28, i Lensbjerg. Parcellist Lars Hansen
1874, 0501, 0901, Karen Madsen, 56, i Olde. Husmand Hans Jakobsen
1874, 1602, 2002, Ellen Kirstine Jensen, 31½, i Snekkemose. Husmand Hans Hansen
1874, 0503, 0903, Sidsel Rasmussen, enke, 56, i Nevre. Parcellist Erik Philpsen Pedersen
1874, 2203, 2603, Anne Marie Hansen, 52, i Store Rise. Husmand Christian Thomsen
1874, 3004, 0505, Anne Rasmussen, enke og aftægtskone, 80, i Olde. Gaardmand Christen Albertsen
1874, 3004, 0505, Karen Johansen, enke og aftægtskone, 79, i Snekkemose. Husmand Albert Lauritsen Mikkelsen
1874, 0505, 0905, Maren Terkelsen, 64, i Graastensmark. Gaardmand Rasmus Hansen
1874, 0507, 0907, Anne Marie Hansen, 2½ maaned, datter af husmand Hans Jakob Hansen, i Stokkeby
1874, 1007, 1307, Ane Pedersen f. Rasmussen, 35, i Stokkeby. Husmand Peder Thomsen Pedersen
1874, 2407, 2807, Mette Marie Hansen, enke, 72, i Dunkjær. Husmand Hans Pedersen
1874, 2409, 2709, Karen Hansen, ½, datter af husmand Hans Hansen, i Helle
1874, 0411, 0911, Bodil Hansen f. Christensen, aftægtsenke, 90
1874, 0412, 0912, Sophie Setzer Rasmussen, aftægtsenke, 52, i Snekkemose
1874, 1312, 1712, Ellen Andersdatter, aftægtsenke, 79, i Stokkeby
1875, 2001, 2501, Johanne Kirstine Jørgensen, 8, datter af husmand Hans Jensen Jørgensen, i Stokkeby
1875, 0402, 0802, Kirsten Hansen, 1, datter af gaardmand Christen Hansen, i Store Rise
1875, 0702, 1102, Maren Hansen, enke, 64, i Æske. Gaardmand Mads Hansen Groth
1875, 2702, 0303, Karen Mikkelsen, 1 og 3 maaneder, datter af gaardmand Mikkel Mikkelsen, i Stokkeby
1875, 2702, 0403, Ellen Mikkelsen f. Hansen, enke, 70, i Stokkeby. Gaardmand Mikkel Mikkelsen
1875, 2203, 2703, Ingeborg Terkelsen, 8 maaneder, datter af smed Terkel Christensen Terkelsen, i Store Rise
1875, 1504, 2004, Karen Lauritsen, enke, 85, i Stokkeby. Kaadbo Hans Lauritsen
1875, 2304, 2704, Magdalene Juliane Groth, 1 time, datter af indsidder Terkel Christensen Groth, i Graastensmark
1875, 2005, 2405, Ane Rasmussen f. Jørgensen, enke, 58, i Dunkjær. Aftægtsmand Peder Rasmussen
1875, 2405, 2805, Karen Hansen, 67, i Store Rise. Husmand Christen Rasmussen Hansen
1875, 0307, 0607, Dorthea Marie Hansen, 31, ved Ærøskjøbing. Jordbruger Christen Christensen Hansen
1875, 2308, 2508, Anne Kirstine Christensen, tjenestepige, 54, i Kragnæs
1875, 0109, September, Anne Clausen, enke, 68, i Thorup. Boelsparcellist Hans Simonsen
1875, 2410, 2810, Bodil Olsen, enke, 79. Parcellist Jørgen Pedersen i Graastensmark
1875, 0911, 1311, Ane Cathrine Mikkelsen, 37½, i Stokkeby. Gaardmand Hans Pedersen Hansen
1875, 0812, 1312, Ane Pedersen, 5, datter af husmand Peder Christensen Pedersen, i Dunkjær
1875, 1112, 1512, Mette Marie Hansen, 11 dage, datter af indsidder Hans Simonsen Hansen, i Dunkjærmark
1875, 2512, 2912, Ane Cathrine Thomsen, 1 og 10 maaneder, datter af indsidder Claus Rasmussen Thomsen, i Store Rise
1876, 0301, 0601, Johanne Thomsen, 70, i Store Rise. Aftægtsmand Jørgen Pedersen
1876, 0601, 1101, Johanne Hansine Clausen, 9 maaneder, datter af indsidder og snedker Peder Clausen, i Stokkeby
1876, 1701, 2101, Jørgine Marie Hansen, 2 og 9 maaneder, datter af parcellist Hans Hansen, i Olde
1876, 1801, 2201, Marie Cathrine Kaad, 30, i Rise. Skomager Christen Bærentsen
1876, 2001, 2401, Sidsel Kirstine Pedersen, 9 maaneder, datter af parcellist Hans Pedersen, i Nevre
1876, 0602, 0902, Ellen Marie Andersen, ugift, 42, i Dunkjær. Datter af indsidder Rasmus Andersen
1876, 0902, 1202, Johanne Eriksen, 63, i Dunkjær. Husmand Christen Hansen
1876, 2003, 2403, Marie Cathrine Jensdatter, aftægtsenke, 88, i Lille Rise. Gaardmand Rasmus Hansen
1876, 1104, 2604, Agnes Andersen, 60, i Store Rise. Gaardmand Jens Larsen Jensen
1876, 1904, 2204, Dødfødt pige, datter af parcellist Hans Pedersen Rasmussen, i Graastensmark
1876, 0705, 1105, Sidsel Marie Hansen, 22, i Stokkeby. Datter af husmand Jens Ditlev Hansen
1876, 0606, 1006, Sidsel Marie Pedersen, 3 uger, datter af parcellist Rasmus Pedersen, i Nevre
1876, 2506, 2906, Sidsel Marie Pedersen, 68, i Bro. Aftægtsmand Mikkel Rasmussen Hansen
1876, 1408, 1808, Maren Sophie Dauer, enke, 76, i Store Rise. Husmand Hans Knudsen
1876, 1110, 1610, Ane Margrethe Olsen, 10, datter af husmand Erik Johansen Olsen, i Store Rise
1877, 2901, 0302, Maren Sørensdatter, 59, i Risemark. Husmand Thomas Christensen
1877, 2002, 2402, Ane Kirstine Nielsen, ugift fattiglem, 80, i Dunkjær
1877, 1703, 2103, Egidie Christensen, aftægtsenke, 59, i Olde
1877, 2103, 2703, Sidsel Rasmussen, enke, 80, i Stokkeby. Parcellist Jens Christensen Brandt
1877, 0904, 1604, Sidsel Pedersen, 1½ døgn, datter af gaardmand Jens Hansen Ditlev Pedersen, i Stokkeby
1877, 2107, 2507, Juliane Magdalene Pedersen, 4½ maaned, datter af gaardmand Jens Hansen Ditlev Pedersen, i Stokkeby
1877, 2307, 2607, Mette Pedersen, 70, i Dunkjær. Husmand Claus Rasmussen
1877, 0108, 0408, Caroline Hansen, 4 dage, datter af fisker Lars Pedersen Hansen, i Stokkebymark
1877, 1308, 1708, Ane Johansen, 77, i Dunkjær. Claus Jørgen Olsen
1877, 0510, 0910, Sidsel Pedersen, ugift, 87, i Store Rise
1877, 2310, 2710, Ane Marie Andersen, 70, i Stokkeby. Aftægtsmand Andreas Pedersen Nymann
1877, 1811, 2311, Ane Margrethe Jensen, 2 og 3 maaneder, datter af gaardmand Mikkel Mikkelsen Jensen, i Lille Rise
1877, 2212, 2712, Louise Gradmann f. Lassen, enkefrue, 69, i Dunkjær
1877, 2312, 2712, Kirsten Hansen, 10, plejedatter af husmand Hans Hansen Pedersen, i Store Rise
1877, 2412, 2712, Sidsel Marie Hansen, 10 dage, datter af indsidder Hans Simonsen Hansen, i Dunkjærmark
1878, 1601, 1901, Kirsten Christensen, 69, i Olde. Kaadbo Christen Hansen
1878, 2501, 2901, Karen Pedersen, 9 maaneder, datter af gaardmand Jens Hansen Ditlev Pedersen, i Stokkeby
1878, 0102, 0602, Maren Christensen, 76, i Olde. Møller Jens Rasmussen Christensen
1878, 0802, 1202, Marie Cathrine Bærendsen, 1, datter af skomager Christen Bærendsen, i Store Rise
1878, 0603, 1103, Magdalene Juliane Hansen, enke, 96½, i Dunkjærmark. Gaardmand Terkel Christensen
1878, 0803, 1203, Ellen Marie Mikkelsen, enke, 96½, i Olde. Husmand Christen Mikkelsen
1878, 2903, 0404, Sidsel Marie Pedersen, 56, i Olde. Bødker Erik Pedersen Knudsen
1878, 0304, 0704, Sophie Madsen, enke og almisselem, 46, i Store Rise. Husmand Christen Sten
1878, 0804, 1304, Dødfødt pige, datter af parcellist Hans Peter Hansen, i Lensbjerg
1878, 0804, 1304, Birthe Cathrine f. Hansen, enke, 77, i Stokkeby. Husmand Peder Thomsen Mikkelsen
1878, 0904, 1304, Johanne Hansen, 69, i Dunkjær. Husmand Rasmus Jørgensen Albertsen
1878, 1304, 1804, Marie Elisabeth Hansen, 8, datter af pige Ane Marie Hansen, i Dunkjær
1878, 0205, 0605, Marie Clavsen f. Nissen, enke, 78, paa Stokkebymark. O. L. Clavsen
1878, 0905, 1305, Cathrine Elisabeth Hansen, 10, datter af afdøde gaardmand Terkel Jensen Hansen, i Lille Rise
1878, 2405, 2805, Sidsel Marie Madsen, 3½, datter af hjulmand Hans Peder Madsen, i Store Rise
1878, 0206, 0606, Magdalene Juliane Hansen, 3, datter af husmand Mads Peter Hansen, i Dunkjær
1878, 0706, 1106, Bodil Marie Rasmussen, 11 timer, datter af husejer Christian Rasmussen, i Stokkeby
1878, 2406, 2806, Ane Jakobsen, ugift fattiglem, 71, i Store Rise
1878, 0407, 0807, Birthe Cathrine Nielsen, 53, i Dunkjær. Husmand Erik Johansen
1878, 1707, 2007, Mathilde Larsen, 6, datter af stenhugger Rasmus Larsen, i Stokkeby
1878, 2207, 2607, Maren Kirstine Smidt, 16, datter af parcellist Erik Pedersen Smidt, i Ronæs
1878, 2607, 3007, Nielsine Ane Cathrine Hansen, 6 dage, datter af husmand Niels Simonsen Hansen, i Risemark
1878, 0610, 1010, Karen Rasmussen, 66, i Stokkeby. Indsidder Peder Pedersen
1878, 1210, 1710, Marie Kirstine Rasmussen, 5 maaneder, datter af sognefoged Rasmus Pedersen Rasmussen, i Store Rise
1878, 2211, 2711, Ane Margrethe Jensen, aftægtsenke, 82, i Græsvænge
1878, 0212, 0612, Johanne Clavsen, enke, 64, i Dunkjær. Indsidder Jørgen Albertsen
1878, 2912, 02011879, Maren Clavsen, 36, i Dunkjær. Husmand Albert Thomsen Albertsen
1879, 1101, 1501, Katrine Marie Kromann, 32, i Dunkjær. Indsidder Hans Andersen Kromann
1879, 1602, 2202, Bodil Marie Hansen, 49, paa Langeagre. Husmand Lars Jepsen
1879, 2102, 2502, Ane Marie Petersen, 37, i Risemark. Gaardmand Hans Mikkelsen Hansen
1879, 0103, 0503, Marie Albertsen, ugift, 80, i Dunkjærmark
1879, 2003, 2603, Gertrud Hansen, ugift, 43, i Olde. Aftægtsmand Christen Hansen
1879, 0404, 0804, Gertrud Kirstine Groth, 8 dage, datter af indsidder Terkel Christensen Groth, i Skovbrynke
1879, 2004, 2604, Kirsten Thomsen, 28, i Dunkjær. Indsidder Jens Marius Marcussen
1879, 2606, 3006, Maren Rasmussen, 43, i Lensbjerg. Parcellist Hans Pedersen Rasmussen
1879, 2806, 0207, Kirsten Hansdatter, enke, 72, i Stokkeby. Kaadbo Mikkel Mikkelsen
1879, 2906, 0307, Maren Nielsen, 26½, i Lille Rise. Datter af indsidder Niels Christensen Nielsen
1879, 0207, 0707, Ane Kirstine Christensen, 45 og 9 maaneder, i Helle. Parcellist Hans Pedersen Larsen
1879, 2708, 3108, Gertrud Marie Larsen, ugift, 43, i Lensbjerg
1879, 2808, 0209, Margrete Frederikke Magdalene Madsen, 6, datter af indsidder Oluf Madsen, i Thorup
1879, 0109, 0409, Ane Marie Christensen, 8 dage, datter af indsidder Jens Pedersen Christensen, i Olde
1879, 1812, 2312, Birte Cathrine Lorentsen, 21, i Lille Rise. Datter af afdøde Mads Albertsen Lorentsen
1880, 2701, 3101, Mette Marie Andersdatter, 72, i Stokkeby. Indsidder Peder Ernst Pedersen
1880, 2503, 3003, Ane Cecilie Marie Pedersen, 8 dage, datter af gaardmand Rasmus Pedersen, i Nevre
1880, 2703, 0104, Ane Marie Møller f. Eriksen, enke, 60, i Store Rise. Aftægtsmand Jens Christensen Møller
1880, 1904, 2404, Armgoth Sophie Pedersen, enke, 61, i Stokkeby. Arbejdsmand Christian Henriksen
1880, 1505, 1805, Ane Eline Birkholm, 48½, i Snekkemose. Husmand Laurits Birkholm
1880, 2406, 2806, Sidsel Lauritsen, enke, 60, i Lille Rise. Gaardmand Mads Albertsen Lorentsen
1880, 1307, 1607, Sidsel Marie Madsen, 11 uger, datter af hjulmand Hans Peder Madsen, i Store Rise
1880, 0608, 1008, Gjertrud Kirstine Rasmussen, 55, i Skovbrinke. Parcellist Hans Madsen Groth
1880, 1809, 2309, Johanne Hansen, ugift, 31, i Lille Rise. Husmand Hans Hansen
1880, 1809, 2209, Ane Marie Steen, enke og fattiglem, 69, i Rise Fattighus
1880, 1710, 2110, Sidsel Christensen, 62, i Møllesøen. Parcellist Thomas Christensen
1880, 2510, 2910, Ingeborg Jensen, ugift sypige, 57½, i Lille Rise
1880, 0111, 0411, Dødfødt pige, datter af gaardmand Mikkel Mikkelsen, i Stokkeby
1880, 1711, 2011, Cathrine Rasmussen, enke, 78, i Stokkeby. Husmand Claus Thomsen
1880, 2711, 3011, Kirstine Marie Nymann, 36, i Ærøskjøbing. Jordbruger Hans Holm Pedersen
1880, 2611, 3011, Mette Marie Pedersen, 28 tomer, datter af jordbruger Hans Holm Pedersen, i Ærøskjøbing
1881, 1901, 2401, Marie Knudsen, ugift, 70, i Olde
1881, 0102, 0502, Johanne Rasmussen, enke, 70, i Stokkeby. Husmand Thomas Hansen Rasmussen
1881, 0702, 1102, Ingeborg Hansen, 75, i Olde. Husmand Jens Pedersen
1881, 0802, 1202, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Rasmussen Hansen, i Thorup
1881, 2602, 0303, Ægidie f. Hansen, enke, 77, i Dunkjær. Aftægtsmand Hans Albertsen Madsen
1881, 2602, 0303, Maren f. Jensen, enke, 86, i Olde. Kaadbo Hans Jensen
1881, 0204, 0604, Ane Hansen, enke, 71, i Store Rise. Gaardmand Jakob Olsen Hansen
1881, 1304, 1804, Ellen f. Jensen, 71, i Store Rise. Husmand Clavs Madsen Mortensen
1881, 1805, 2105, Ane Katrine f. Jensen, 77, i Dunkjær. Aftægtsmand Mads Peder Hansen
1881, 2905, 0206, Kirsten Christensen, 2, datter af gaardmand Christen Christensen Møller, i Store Rise
1881, 2906, 0207, Kirsten Eriksen, 56, i Stokkeby. Gaardmand Rasmus Eriksen
1881, 0807, 1207, Kirsten Hansen, 41, i Olde. Husmand Christen Henriksen
1881, 1807, 2207, Ane Marie Groth, 50, i Ærøskjøbing. Værtshusholder Mads Thomsen Groth
1881, 0708, 1108, Sophie Olsen, 58, i Snekkemose. Husmand Ole Madsen Olsen
1881, 0809, 1209, Birte Marie Pedersen, 65, i Risemark. Aftægtsmand Mads Pedersen
1881, 0311, 1111, Margrethe Frederikke Magdalene Andersen f. Hornemann, enke, 72, i Dunkjærmark. Gaardejer Lorents Moritsen Andersen
1882, 0501, 0901, Ellen Marie Larsen, 62, i Øsmark. Gaardmand Jens Hansen Christensen
1882, 1701, 2101, Maren Albertsen, aftægtsenke, 80, i Dunkjær
1882, 2601, 3101, Ane Larsen, 10 uger, datter af skrædder Lars Olsen, i Store Rise
1882, 2801, 0302, Ellen Christensen, 56, i Skovbrynke. Gaardmand Hans Madsen Pedersen
1882, 1003, 1603, Sidsel Marie Thomsen, 54, i Dunkjær. Parcellist Hans Andersen Thomsen
1882, 1103, 1803, Ellen Albertsen f. Hansen, enke, 72, i Dunkjær. Kurvemager Clavs Jensen Albertsen
1882, 1404, 1904, Ingeborg Terkelsen, 76, i Lille Rise. Husmand Hans Simonsen Jensen
1882, 2304, 2704, Ane Cathrine Hansen, 3 maaneder, datter af gaardmand Simon Hansen, i Lille Rise
1882, 3004, 0405, Bodil Marie Hansen f. Christensen, 70, i Stokkeby. Husmand Albert Lauritsen Hansen
1882, 0805, 1205, Ane Cathrine Clavsen, 7 maaneder, datter af husmand Johan Clavsen, i Dunkjær
1882, 1205, 1705, Karen Larsen, 13, datter af gaardmand Lars Thomsen Madsen Larsen, i Olde
1882, 1205, 2005, Christiane Marie Møller f. Gjørup, enke, 92, i Olde. Aftægtsmand Frederik Schinkel Møller
1882, 1805, 2205, Ellen Jakobsen f. Andersen, 52, i Stokkeby. Husmand Peder Hansen Jakobsen
1882, 0806, 1106, Ellen Andersen f. Mikkelsen, 33, i Snekkemose. Indsidder Anders Andersen
1882, 2206, 2506, Maren Nielsen f. Larsen, 33, i Lille Rise. Møllersvend Knud Hansen Nielsen
1882, 1808, 2208, Gertrud Katrine Nielsen, enke og fattiglem, 39
1882, 2410, 2710, Egidie Marie Albertsen, ugift, 72, i Dunkjærmark
1882, 1411, 2011, Sidsel Marie Pedersen, aftægtsenke, 79, i Store Rise
1882, 0112, 0812, Mette Cathrine Rasmussen, ugift, 38, i Olde. Husmand Hans Jørgen Rasmussen
1882, 0112, 0712, Cathrine Marie Hansen, 67, i Stokkeby. Husmand Christopher Hansen
1883, 0301, 0901, Ingeborg Terkelsen, 15½, datter af afdøde gaardmand Jens Terkelsen, i Lange Agre
1883, 0702, 1002, Sidsel Marie Lauritsen, ugift, 53, i Stokkeby
1883, 1802, 2302, Anne Olsen, enke og fattiglem, 76, i Dunkjær
1883, 0304, 0904, Jensine Larsen, 5, datter af gaardmand Lars Thomsen Madsen, i Olde
1883, 0404, 0904, Ane Marie f. Lorentsen, aftægtsenke, 74, i Risemark
1883, 1705, 2305, Cicilie Langendorf, 65, i Olde. Husmand Rasmus Jørgen Kock
1883, 1805, 2205, Maren Christensen f. Groth, 64, i Dunkjærmark. Gaardmand Peder Nielsen Christensen
1883, 2805, 0206, Karen Lorentsen, ugift tjenestepige, 24, i Lille Rise
1883, 1707, 2107, Ane Marie Terkelsen f. Hansen, 48, paa Graasten. Gaardmand Terkel Christensen Terkelsen
1883, 1907, 2307, Maren Clavsen f. Jørgensen, 62, i Lille Rise. Aftægtsmand Peder Clausen
1883, 1211, 1611, Ane Cathrine Christensen, 8 dage, datter af husmand Thomas Christensen, i Møllesøen
1883, 1811, 2211, Johanne Hansen f. Albertsen, 52, i Lindebjerg. Parcellist Hans Simonsen Hansen
1883, 2312, 2912, Ellen Jensen født Thomsen, 68, i Olde. Snedker Jens Hansen Jensen
1883, 3012, 03011884, Marie Katrine Jakobsen f. Mathisen, enke, 71, i Dunkjær
1884, 2002, 2602, Anne Jensen f. Hansdatter, enke, 80, i Dunkjær. Husmand Peder Larsen Jensen
1884, 1803, 2203, Sidsel Marie Hansen f. Pedersen, enke, 83, i Stokkeby. Husmand Ole Hansen
1884, 2006, 2606, Birthe Marie Lauritsen f. Christensen, 51, i Olde. Gaardmand Anders Lauritsen
1884, 0707, 1007, Agnes Hedevig Hansen f. Kromann, 68, i Dunkjærmark. Aftægtsmand Christen Hansen
1884, 0808, 1108, Sidsel Marie Christensen f. Hansen, 60, i Lille Rise. Husmand Christen Christensen
1884, 1208, 1508, Marie Hansen, ugift, 63, i Store Rise
1884, 0309, 0809, Maren Rasmussen, ugift, 31, i Dunkjær
1884, 2909, 0310, Karen Terkelsen, 80, i Stokkeby. Arbejdsmand Peder Albertsen
1884, 0110, 0610, Inger Christiane f. Christensen, 66, i Store Rise. Aftægtsmand Ole Olsen
1884, 1511, 1911, Dødfødt pige, datter af indsidder Terkel Christensen, i Dunkjærmark
1884, 1711, 2111, Cathinka Andersen, 13 dage, datter af gaardejer Hans Moritsen Andersen, i Dunkjærmark
1884, 1412, 1812, Ane Katrine f. Pedersen, 61, i Lindsbjerg. Parcellist Ole Groth
1884, 1912, 2312, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Rasmussen Hansen, i Thorup
1884, 2112, 2412, Marie Andersen, enke, 46, i Oldemark. Husmand Lars Thomsen Rasmussen
1884, 2712, 01011885, Bodil Rasmussen f. Mikkelsen, enke, 67, i Dunkjær. Indsidder Johan Frederik Rasmussen
1885, 1701, 2201, Birthe Marie f. Christensen, enke og aftægtskone, 87, i Langeagre. Husmand Peder Hansen
1885, 2302, 2802, Sidsel Marie f. Christensen, enke, 81, i Store Rise. Aftægtsmand Hans Simonsen Hansen
1885, 1903, 2403, Ane Christensdatter, enke, 81, i Lindsbjerg. Parcellist Hans Pedersen
1885, 2103, 2703, Ægidie Kathrine Rasmussen, 70, i Olde. Aftægtsmand Hans Jørgen Rasmussen
1885, 0904, 1404, Ellen Mikkelsen, 6, datter af parcellist Rasmus Lauritsen Mikkelsen, i Stokkeby
1885, 1804, 2304, Sidsel Hansen f. Eriksen, aftægtsenke, 73, i Stokkeby
1885, 0305, 0705, Johanne Hansen, 6 maaneder, datter af indsidder Hans Jensen Hansen, i Graastensmark
1885, 0505, 0805, Ellen Sophie Pedersen f. Pedersen, enke, 77, i Møllesøen. Husmand Mads Pedersen
1885, 1705, 2105, Karen Terkelsen f. Olsen, enke, 78, i Store Rise. Smed Christen Terkelsen
1885, 2905, 0106, Ane Andersen f. Hansen, 76½, i Stokkeby. Aftægtsmand Anders Andersen
1885, 1106, 1606, Ane Kirstine Marie Andersen, 4, datter af skrædder Rasmus Andersen, i Olde
1885, 1406, 1706, Astrid Vesterboe, 10½ maaned, datter af mejeriejer Vesterboe, i Dunkjær
1885, 2906, 0307, Ane Katrine Andersen, 10½ maaned, datter af gaardejer Hans Mortisen Andersen, i Dunkjærmark
1885, 2308, 2708, Ane Katrine Bladt, 38, i Store Rise. Aftægtsmand Jacob Andresen Bladt
1885, 0309, 0709, Ingeborg Hansen, 12 dage, datter af gaardmand Hans Rasmussen Hansen, i Bro
1885, 2709, 3009, Anne Rasmussen, 14 dage, datter af gaardmand Christen Hansen Rasmussen, i Lille Rise
1885, 0611, 1211, Johanne Knudsen f. Rasmussen, enke, 70 og 9 maaneder, i Stokkeby. Aftægtsmand Hans Nielsen Knudsen
1885, 2211, 2611, Kirstine Nielsen, 1, i Stokkeby, datter af Ane Katrine Nielsen, paa Als
1885, 2311, 2811, Sidsel Marie Andersen, enke, 73, i Store Rise. Husmand Jens Hansen Østermand
1885, 0812, 1212, Maren Jørgensen, 5 maaneder, datter af kaadbo Jens Groth Jørgensen, i Lille Rise
1886, 1001, 1401, Johanne Nielsen f. Pedersen, 65, i Olde. Gaardmand Christen Nielsen
1886, 2001, 2501, Mette Kirstine Thomsen f. Mikkelsen, 63, i Snekkemose. Aftægtsmand Laurits Eriksen Thomsen
1886, 1002, 1502, Karen Sophie Jessen, 25 uger, datter af indsidder Johan Jessen, i Olde
1886, 1202, 1602, Ægidie Rasmussen f. Hansen, 72, i Lille Rise. Aftægtsmand Hans Rasmussen
1886, 2303, 2703, Marie Dorthea Andersen, 14 og 9 maaneder, datter af lærer Andersen, i Rise Skole
1886, 0304, 0904, Marie Cathrine f. Hansen, enke, 77, i Dunkjær. Mads Hansen Christensen
1886, 2205, 2505, Maren Rasmussen, enke og fattiglem, 76, i Store Rise. Indsidder Erik Rasmussen
1886, 1407, 1907, Dorthea Maria Hansen, 6, datter af husmand Christen Christensen Hansen, ved Ærøskjøbing
1886, 0608, 1008, Bodil Marie Jensen, 39, i Lille Rise. Smed Hans Hansen
1886, 1911, 2511, Ane Katrine Hansine Madsen, 38, af Dunkjærmark. Gaardejer Hans Moritsen Andersen
1886, 1512, 2012, Bodil Marie Hansen, 3, datter af husejer Hans Jensen Hansen, af Stokkeby
1886, 2512, 3012, Dorthea Marie Larsen, 35, af Dunkjær. Husmand Hans Rasmussen
1887, 2901, 0402, Ane Marie Terkelsen, 16 dage, datter af gaardejer Lars Hansen Terkelsen, af Graasten
1887, 0902, 1402, Anna Olsen, 66, af Graadtensmark. Parcellist Lars Petersen
1887, 0902, 1502, Sidsel Marie Rasmussen, 18, af Dunkjærmark. Datter af husmand Hans Peter Rasmussen
1887, 2002, 2502, Ane Margrete Eriksen, 31, i Stokkeby. Gaardmand Erik Eriksen
1887, 2203, 2803, Mette Kirstine Mikkelsdatter, enke, 94, i Stokkeby. Gaardmand Kristen Johansen
1887, 0104, 0504, Juliane Marie Kristensen, 67, af Graastens Mark. Aftægtsmand Jens Groth Johansen
1887, 0504, 0904, Mette Jacobsen, aftægtsenke, 87, i Store Rise
1887, 0705, 1305, Kirsten Eriksen, enke, 53, af Store Rise. Gaardmand Albert Nielsen Hansen
1887, 1805, 2305, Maren Pedersen, 5 dage, datter af husmand Peter Petersen, af Stokkeby
1887, 2305, 2705, Kristine Rasmussen, 63, af Store Rise. Høker Kristen Rasmussen
1887, 2405, 2805, Mette Mikkelsen, ugift, 52, af Olde. Datter af afdøde Jens Mikkelsen
1887, 0507, 0807, Sidsel Marie Hansen, enke, 81, i Dunkjær. Indsidder Lars Rasmussen Kaspersen
1887, 0507, 0907, Karen Sofie Lauridsen, 51, af Oldemark. Pilot Lars Peter Larsen
1887, 1407, 1707, Dorthe Marie Groth, 36, af Olde. Husmand Rasmus Mikkelsen
1887, 2408, 2708, Ellen Marie Larsen, 23, af Store Rise. Husmand Niels Kristensen Thomsen
1887, 2109, 2609, Sidsel Marie Kristensen, 2, datter af gaardmand Hans Kristensen, af Store Rise
1887, 2509, 2809, Sidsel Marie Rasmussen, 64, af Lille Rise. Aftægtsmand Hans Kristensen Nielsen
1887, 2509, 2909, Ellen Marie Petersen, 62, i Lille Rise. Aftægtsmand Jens Jørgensen
1887, 3110, 0411, Johanne Knudsen, 34, af Stokkeby. Parcellist Rasmus Larsen Mikkelsen
1887, 3011, 0512, Marie Katrine Simonsen, 39, af Dunkjær. Skomager Martin Peter Jacobsen
1887, 1512, 2212, Maren Petersen, 69, af Lille Rise. Gaardmand Hans Mikkelsen Madsen
1887, 2412, 2812, Karen Kirstine Jensen, 36, af Olde. Stenhugger Peder Nielsson
1888, 0901, 1301, Sidsel Marie Hansen, 78, af Risemark. Aftægtsmand Hans Madsen
1888, 2101, 2501, Karoline Katrine Larsen, 8 dage, datter af husmand Jørgen Larsen, i Dunkjær
1888, 2401, 2801, Anne Katrine Faigh, 11 uger, datter af indsidder Johan Clausen Faigh, af Store Rise
1888, 2701, 3101, Sidsel Marie Hansen, 3 maaneder, datter af hjulmand Kristen Hansen, af Dunkjær
1888, 1702, 2302, Magdalene Juliane Hansen, 54, af Stokkeby. Gaardmand Anders Hansen
1888, 2702, 0303, Hansine Mathilde Nissen, 3 uger, datter af indsidder Anders Hansen Nissen, i Oldemark
1888, 0503, 1203, Ellen Lauritsen, 70, af Nevre. Gaardmand Jens Peter Moritsen
1888, 0603, 1003, Magdalene Juliane Larsen, ugift og fik aftægt, 57, hos gaardmand Hans Petersen Larsen, i Helle
1888, 3103, 0404, Anne Lauridsen, 3, datter af husmand Hans Jørgen Lauritsen, i Lille Rise
1888, 3103, 0404, Ane Hansen, enke, 87, af Olde. Kaadbo Peter Thomsen Kristensen
1888, 0404, 0904, Ellen Jørgensen, 61, af Store Rise. Gaardmand Hans Madsen Klavsen
1888, 2904, 0305, Magdalene Juliane Petersen, 9 maaneder, datter af indsidder Hans Petersen, af Kallehave
1888, 0205, 0605, Maren Sofie Kristensen f. Hansen, enke, 69, af Møllesøen. Tjenestekarl Hans Dauer Kristensen
1888, 0305, 0805, Ægidie Jensen, enke, 67, af Møllegraven. Parcellist Hans Albert Hansen
1888, 1205, 1705, Ægidia Albertsen, enke, 75, i Stokkeby. Aftægtsmand Hans Kristensen
1888, 0606, 1106, Maren Klausen, 68, af Olde. Aftægtsmand Mads Albertsen Nielsen
1888, 1506, 1906, Ingeborg Ostenfeldt Hansen, 9 maaneder, datter af lærer H. C. Hansen, ved Rise Skole
1888, 0307, 0707, Maren Kristensen, 74, af Rise Fattiggaard. Fattiglem Kristoffer Olsen
1888, 2107, 2507, Ellen Hansen, 74, af Stokkeby. Aftægtsmand Jens Hansen Lauritsen
1888, 1208, 1608, Caroline Hansine Nielsen, 46, af Stokkeby Mark. Indsidder Laurids Pedersen Hansen
1888, 2908, 0209, Karen Jensen, 4½ maaned, datter af husmand Lars Andersen Jensen, af Lange Agre
1888, 1509, 1909, Kirstine Mogensen, 7 maaneder, datter af husmand Knud Mathias Mogensen, af Stokkeby
1888, 1811, 2411, Else Nielsen, 66, i Lille Rise. Aftægtsmand Niels Nielsen
1888, 1812, 2212, Karen Andersen, enke, 59, i Olde. Indsidder Kristen Pedersen Kristensen
1888, 2912, 03011889, Anne Kathrine Hansen f. Jørgensen, enke, 90, af Bro. Gaardmand Johan Jørgensen Hansen
1889, 0301, 0801, Kirsten Albertsen, 35, af Stokkeby. Husmand Kristen Josefsen Birkholm
1889, 0502, 0902, Mette Marie Kaspersen, 65, af Dunkjær. Aftægtsmand Peter Larsen Hansen
1889, 1802, 2102, Magdalene Jørgensen, 16 dage, datter af smed Jørgen Kr. Jørgensen, af Dunkjær
1889, 0903, 1303, Kirsten Jørgensen, enke, 80, i Stokkeby. Gaardmand Johan Jørgensen Hansen
1889, 1703, 2103, Karen Hansen, 49, af Store Rise. Husmand Peter Olsen Petersen
1889, 2703, 0104, Sidsel Marie Kristensen, 91, i Olde. Aftægtsmand Rasmus Hansen Jensen
1889, 0204, 0604, Mette Marie Petersen, 19, i Stokkeby. Datter af gaardmand Andreas Petersen Nymand
1889, 1204, 1604, Sidsel Henningsen, enke og fattiglem, 84, paa Rise Fattiggaard
1889, 1604, 2004, Marie Nielsen, enke, 79, i Thorup. Husmand Hans Rasmussen
1889, 2104, 2504, Ane Marie Hjulmand, enke, 72, i Snekkemose. Husmand Jørgen Rasmussen
1889, 2604, 3004, Karen Hansen, enke og fattiglem, 89, paa Rise Fattiggaard
1889, 0506, 0806, Anne Marie Hansdatter, ugift, 74, boede i Lille Rise
1889, 0906, 1306, Ane Thomsen, enke, 77, paa Rise Fattiggaard. Fattiglem Jakob Jakobsen
1889, 2006, 2406, Anne Marie Hansen, 60, i Dunkjær. Skrædder Kristen Kristensen
1889, 2906, 0207, Kristine Marie Jørgensen, 8, datter af afdøde husmand Hans Kristjan Jørgensen, paa Risemark
1889, 0307, 0707, Anne Kristine Petersen, 74, af Store Rise. Indsidder Anders Hansen Petersen
1889, 2707, 3107, Karen Andersen, ugift, 28, af Stokkeby. Gaardmand Anders Hansen Andersen
1889, 0808, 1208, Ane Hansen, aftægtsenke, 84, af Olde. Aftægtsmand Knud Hansen
1889, 1308, 1708, Maren Petersen, enke og fattiglem, 81, paa Rise Fattiggaard. Claus Thomsen, i Dunkjær
1889, 0309, 0709, Maren Albertsen, ugift fattiglem, 77, paa Rise Fattiggaard
1889, 0510, 0910, Marie Madsen, ½ time, datter af indsidder Lorents M. Andersen, af Dunkjær
1889, 2212, 2812, Anne Katrine Nielsen, enke, 71, i Stokkeby. Halvboelsmand Rasmus Petersen Rasmussen
1889, 3112, 04011890, Gjertrud Kristine Hansen, 19 dage, datter af gaardmand Hans Simonsen Hansen, i Dunkjærmark
1890, 1101, 1401, Kirsten Hansen, 17, datter af afdøde gaardmand Jørgen Jørgensen Johansen, af Stokkeby
1890, 1401, 1801, Ellen Marie Kristensen, 1 maaned, datter af husmand Jens Kristensen, i Store Rise
1890, 0203, 0603, Gjertrud Hansen, ugift fattiglem, 85, paa Rise Fattiggaard
1890, 1703, 2203, Karen Hansen, 52, af Dunkjær Mark. Husmand Hans Petersen Rasmussen
1890, 2603, 3003, Else Kristine Rasmussen, ugift, 59, i Stokkeby
1890, 3103, 0504, Cathrine Marie Lauritsen, ugift, 71, i Stokkeby
1890, 0204, 0804, Ane Pedersen, 17½, datter af husmand Rasmus Petersen, af Thorup
1890, 0604, 1004, Maren Jørgensen, 49, af Olde. Gaardmand Jørgen Hansen Kristensen
1890, 1704, 2104, Ane Marie Jensen, 27, af Sønderborg. Datter af husmand Anders Rasmussen Jensen af Store Rise. Arbejdsmand Johannes Georg Jørgensen
1890, 1804, 2204, Marie Elisabeth Hansen, enke, 77, i Bro. Gaardmand Rasmus Jensen Hansen
1890, 2904, 0105, Maren Kristine Nissen, 18, datter af skrædder Niels Andersen Nissen, af Olde
1890, 1105, 1605, Kirstine Groth, 75, af Lindsbjerg. Husmand Jens Rasmussen
1890, 1806, 2106, Anne Petersen, 6 dage, datter af parcellist Kristen Larsen Petersen, i Lindsbjerg
1890, 1207, 1507, Elisabeth Cathrine Mikkelsen, 9, datter af husmand Rasmus Mikkelsen, i Oldemark
1890, 1507, 2107, Birthe Cathrine Rosenvæk, 63, af Graastensmark. Aftægtsmand Laurits Rasmussen Larsen
1890, 2007, 2407, Anne Kristensen, 1 dag, datter af indsidder Rasmus Kristensen, af Dunkjær
1890, 2807, 0108, Sidsel Hansen, enke, 65, i Dunkjær. Kromand Bernhard Ludvig Klausen
1890, 1608, 2008, Ellen Sofie Kaspersen, ugift, 52, opholdt sig hos sin broder husmand Hans A. Kaspersen, i Store Rise
1890, 2910, 0411, Anne Terkelsen, ugift, 30, af Store Rise. Datter af smed Terkel Kristensen Terkelsen
1890, 0211, 0611, Karen Rasmussen, 65, af Olde. Indsidder Mathias Jensen Madsen
1890, 2811, 0412, Anne Sofie Lundtang, enke, 77, i Store Rise. Gaardmand og sandemand Peder Rasmussen
1890, 0212, 0612, Maren Jensen, ugift fattiglem, 87, paa Rise Fattiggaard
1890, 1212, 1812, Dorthe Marie Jørgensen, 65, af Risemark. Husmand Claus Jørgen Pedersen
1890, 3112, 07011891, Ane Marie Jørgine Helmann, 18, af Dunkjær. Datter af husmand Chr. Helmann Ishøy
1891, 2501, 2901, Gide Petersen, enke, 77, af Lille Rise. Gaardmand Laurits Hansen
1891, 3101, 0402, Sidsel Marie Andersen, 8, datter af smed Johannes Hansen Andersen, af Stokkeby
1891, 0803, 1203, Margrete Kirstine Kristensen f. Hansen, 45, i Olde. Gaardmand Peter Thomsen Kristensen
1891, 0604, 1104, Anne Kathrine Jørgensen, enke, 68, af Stokkeby. Aftægtsmand Peter Thomsen Petersen
1891, 1104, 1504, Johanne Marie Andersen, 59, af Rise Skole. Lærer P. Andersen
1891, 0205, 0605, Elisabeth Katrine Petersen, enke, 85, af Olde. Husmand Jens Mikkelsen
1891, 1505, 1905, Marie Kathrine Knudsen, 72, af Lille Rise. Smed Hans Jørgen Hansen
1891, 2905, 0306, Kirsten Lauritsen, 68, Gravendal. Gaardejer Hans Christjan Hansen
1891, 0707, 1107, Karen Mikkelsen, 18 dage, datter af indsidder Mikkel Mikkelsen, i Æske
1891, 2808, 0209, Sidsel Marie Nielsen, 79, af Lille Rise. Aftægtsmand Hans Jørgensen Clausen
1891, 0911, 1311, Karen Larsen, ugift, 55, i Store Rise. Datter af indsidder Hans Larsen
1891, 0512, 1012, Marie Kathrine Hansen, enke og fattiglem, 88, af Dunkjær. Mikkel Peter Nielsen