Marstal, 1880-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1880-1891, Marstal sogn, Ærø herred, Svendborg Amt
Copyright © Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1880, 1802, 2202, Albert Hansen Kromann, enkemand og sejlmager, 75, Skippergade
1880, 2102, 2602, Erik Hansen Rasmussen, gift høker og fhv. skipper, 57, Skolegade
1880, 2202, 2602, Daniel Lauritsen Fabrisius, enkemand og fisker, 57, Peter Madsens Gang
1881, 2802, 0203, Emmerik Petersen, gift sømand, 81½, Tværgade
1880, 1704, 2104, Dødfødt dreng, søn af matros Jokum Hansen Klavsen, færgestræde
1880, 1205, 1605, Albert Jørgensen Krull, gift krydsbetjent, 76, Markgade
1880, 0406, 0906, Hans Albert Boye Hansen, gift skipper, 78, Prinsensgade
1880, 1407, 1807, Karl Nielsen, 1, søn af skræddermester Nielsen, Brøndstræde
1880, 2007, 2407, Heinrich Otto Stalten Berg, gift sømand, 32, Færgestræde
1880, 2907, 0708, Christian Carl Eschen, enkemand og skipper, 53, Toldbodgade
1880, 0408, 0708, Lars Hansen Bay, gift skipper, 84, Færgestræde
1880, 1008, 1308, Klaus Rasmussen Klavsen, enkemand og daglejer, 72, Færgestræde
1880, 2508, 2808, Kristian Kristensen Kromann, 11, søn af skipper Rasmus Rasmussen Kromann
1880, 0909, 1309, Karl Vilhelm Avgust Steenhoff, gift bagermester og invalid, 62, Skippergade
1880, 2609, 3009, Johannes Frederik Mygind, 13 dage, søn af postexpeditør Th. Mygind, Kongegade
1880, 0410, 0810, Kristen Hansen Eriksen, gift havnefoged, 68, Kirkestræde
1880, 1010, 1510, Hans Hermansen Andersen, gift skipper, 51, Kongegade
1880, 2610, 2910, Peter Olaf Hejtmann, 1½, søn af styrmand Karl Hejtmann, Søndergade
1880, 2810, 0411, Mads Hansen Albertsen Boye, gift skipper, 56, Fiolstræde
1880, 0611, 1011, Dødfødt dreng, søn af styrmand Frederik Julius Hansen, Lærkegade
1880, 1611, 2211, Johannes Levin Kromann, ugift læge, 33, i Tværgade
1880, 1411, 2011, Børre Friis, 2 maaneder, søn af skibsfører H. A. Friis, Tværgade
1880, 0812, 1412, Albert Kristian Albertsen, 1, søn af skipper Alb. Kr. Albertsen, Møllegade
1880, 1412, 2012, Hans Jørgen Brigstedt, gift styrmand, 38½, Snaregade
1880, 1812, 2212, Hans Klausen, enkemand og fisker, 81, Møllegade
1881, 0401, 0901, Henrik Karl Eschen, enkemand og fhv. skipper, 75, Strandstræde
1881, 1001, 1401, Albert Albertsen Friis, ugift sømand, 27, Fiolstræde
1881, 1403, 2003, Dødfødt dreng, søn af daglejer Andreas P. Kock, Søndergade
1881, 1304, 1804, Hans Jørgen Hansen, 1½, søn af daglejer Jens Julius Hansen, Strandstræde
1881, 1404, 2004, Henrik Albertsen, 1, søn af styrmand Henrik Hansen Albertsen, Skovgyden
1881, 2104, 2304, Dødfødt dreng, søn af pige Charlotte Louise Hansen, Teglgade
1881, 2204, 2704, Christen Nielsen Halmø, enkemand og skibsreder, 64, Nygade
1881, 0804, 2404, Rasmus Eriksen Rasmussen, ugift styrmand, 33, Tværgade
1881, 2005, 2605, Johan Henrik Sejer, gift skibstømrer, 65, Kongegade
1881, 3005, 0306, Hans Frederik Ishøj, enkemand og pensioneret overlærer, 88, Ny Møllegade
1881, 0306, 0606, Albert Rasmussen Kromann, enkemand og fhv. pakhusforvalter, 82, Kongegade
1881, 0506, 1006, Jokum Hansen Petersen, ugift kurvemager, 25, Søndergade
1881, 0606, 1006, Niels Hansen Nielsen, ugift sømand, 22, Teglgade
1881, 0706, 1206, Knud Jensen Bager, enkemand og fhv. skipper, 84, Toldbodgade
1881, 1006, 1506, Mathias Pedersen Hay, enkemand og arbejdsmand, 79½, Kongegade
1881, 2306, 2706, Jens Klavsen Fabrisius, enkemand og fisker, 56, Markgade
1881, 0207, 0607, Klavs Hansen, gift skipper, 68, Tværgade
1881, 2308, 2808, Johannes Kristian Nielsen, 11 dage, søn af matros Johan Nielsen, Vinkelstræde
1881, 1809, 2209, Christen Nielsen Jørgensen, enkemand og skibstømrer, 84, Kongegade
1881, 2209, 2709, Laurids Johannes Antonius Marius Japetus Lauridsen, 16 og 9 maaneder, søn af overlærer Jeppe Lauridsen, Marstal Skole
1881, 0110, 0410, Jørgen Christian Lund, gift og fhv. billetkasser i Svendborg, 76, boende hos blikkenslager Lund, Markgade
1881, 0411, 0811,3 Frederik Hansen Andersen, 1 dag, søn af skipper Fr. H. Andersen, Prinsensgade
1881, 0412, 0912, Peter Rasmus August Boye, 1½ maaned, søn af afdøde styrmand Peter August Boye, Tværgade
1881, 0612, 0912, Johan Henrik Johansen Degn, ½ dag, søn af arbejdsmand Mads Hansen Degn, Færgestræde
1881, 1712, 2212, Niels Albert Jørgensen, 12, søn af bagermester Rasmus Christian Jørgensen, Prinsensgade
1881, 2912, 03011882, Albert Hermansen Boye, gift styrmand, 40, Søndergade
1882, 0501, 0901, Børre Friis, 3 uger, søn af skibsfører Herman Albert Friis, Tværgade
1882, 1002, 1502, Hans Hansen Folmer, gift skipper, 74, Peter Madsens Gang
1882, 2202, 0203, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Andreas Petersen Kock, Søndergade
1882, 1803, 2403, Hans Jensen Bager, 2 uger, søn af skipper H. J. Bager, Markgade
1882, 3003, 0204, Herman Hermansen Jensen, 4 maaneder, søn af styrmand Johan Nikles Jensen, Kongegade
1882, 0104, 0804, Albert Marius Olsen, 8 maaneder, søn af tækkemester Ole Larsen Olsen, Markgade
1882, 1104, 1504, Hans Gotthilf Christensen, 4 maaneder, søn af styrmand Gotthilf Vilhelm Bekker Christensen
1882, 1105, 1405, Henning Jørgensen Krull, gift og fhv. vægter, 79, Skolegade
1882 ,2306, 2706, Jørgen Rasmussen Føns, ugift skipper, 30 og 9 maaneder, Sølvgade
1882, 0608, 2408, Hans Boye Albertsen, gift skipper, 32, Brøndstræde. Omkom ved skonnerten Neptun
1882, 0608, 2408, Jørgen Frederik Krull, gift styrmand, 28, Brøndstræde. Omkom ved skonnerten Neptun
1882, 3008, 2009, Johan Karl Rasmussen, ugift sømand, 26, Skovgyden
1882, 0609, 1309, Johan Arnold Kristensen, gift sømand, 35, Kirkestræde. Omkom om bord paa skonnerten Ærø
1882, 1909, 2409, Albert Kristensen Olsen, ugift sømand, 28, Markgade
1882, 2409, 2809, Albert Albertsen Boye, ugift arbejdsmand, 70, Filosofgangen
1882, 0610, 1010, Albert Henriksen, enkemand og fhv. sømand, 86, Søndergade
1882, 0910, 1410, Peter Jensen Schmidt, gift skibsfører, 41, Kongegade
1882, 1310, 1510, Albert Hermansen Boye, gift fattiglem og fhv. snedker, 76, Fattiggaarden
1882, 1610, 2210, Hans Rasmussen Dreymann, ugift sømand, 82, Teglgade
1882, 2010, 2510, Peter Kristensen Petersen, 3, søn af sejlmagermester Erik Eriksen Petersen, Skolegade
1883, 1201, 1601, Mads Rasmussen, enkemand og fhv. skipper, 84, Prinsensgade
1883, 1201, 1901, Albert Kromann, 2 dage, søn af skipper Albert Minor Kromann, Møllegade
1883, 1901, 2501, Hans Jensen Madsen, 9, søn af skipper Hans Jensen Madsen, Teglgade
1883, 0303, 0903, Jørgen Nielsen Jørgensen, enkemand og matros, 81, Møllegade
1883, 2403, 3003, Christen Hansen Levisen, ugift styrmand, 26, Vinkelstræde
1883, 2603, 0104, Jens Klavsen Hansen, gift skipper, 75, Buegade
1883, 0204, 0604, Knud Jensen Bager, enkemand og væver, 92, Brøndstræde
1883, 1704, 2104, Kristen Hansen, 18, søn af sømand Kristen Hansen, Skolegade
1883, 2605, 2905, Knud Eriksen Knudsen Grønne, 12, søn af arbejdsmand Kristian Grønne, Færgestræde
1883, 1506, 1806, Hans Petersen Nielsen, gift skipper, 71, Buegade
1883, 0108, 0408, Jens Jensen Bager, gift skibstømmermester, 53, Nygade
1883, 0508, 0808, Hans Jakob Jensen, gift skibsreder, 80, Kongegade
1883, 2308, 2708, Knud Hansen Knudsen, gift skipper, 52, Møllegade
1883, 2809, 0310, Karl Friis, 8 maaneder, søn af skipper Albert Friis, Tværgade
1883, 0910, 1410, Johannes Kristian Nielsen, 5 dage, søn af matros Johan Kristian Nielsen, Vinkelstræde
1883, 1510, 1810, Jørgen Hansen Klavsen, ugift, 28, Skovgyden. Søn af matros Johan Jensen Klavsen
1883, 1610, 2010, Hans Hansen Folmer, gift skipper, 50, Snaregade
1883, 2510, 2810, Asmus Peter Hansen, 7 uger, søn af arbejder Asmus Peter Hansen, Søndergade
1883, 0911, 1311, Morten Rasmussen Weber, 2 dage, søn af skipper Morten Rasmussen Weber, Nørregade
1883, 1211, 1611, Niels Kristensen Nielsen, gift fattiglem, 69, Fattiggaarden
1883, 1012, 1412, Kristen Hansen Kristensen, ugift sømand, 23, Tværgade
1883, 1212, 1412, Udøbt dreng, 5 uger, søn af skipper Albert Rasmussen Albertsen, Strandstræde
1884, 0101, 0601, Dødfødt dreng, søn af skibstømrer Anders Albertsen, Sølvgade
1884, 0102, 0602, Hans Peter Kromann, enkemand og fhv. skipper, 78 og 9 maaneder, Skippergade
1884, 1402, 1802, Jørgen Frederik Krull Petersen, 9 maaneder, søn af skipper Andreas Hansen Petersen, Markgade
1884, 1502, 2202, Niels Nielsen Bruun, enkemand og fhv. skipper, 91½, Skolegade
1884, 2202, 2702, Hans Frederik Julius Stenhoff, ugift fattiglem, 71½, Fattighuset
1884, 1703, 2103, Herman Kristensen, 2 og 9 maaneder, søn af snedker H. Kristensen, Strandstræde
1884, 2003, 2503, Jens Hermansen Karlsen, 2½, søn af skipper Johan Niklas Karlsen, Tværgade
1884, 3003, 0304, Hans Jensen Fyhn, gift postfører, 75, Prinsensgade
1884, 0904, 1404, Kristen Møllmann, 5½ maaned, søn af skipper Johannes Mathæus Peter Kasper Karolin Theodorus Møllmann, Lærkegade
1884, 2704, 3004, Jens Albert Boye, enkemand og fhv. skomager, 77, Dronningstræde
1884, 2904, 0405, Albert Kristian Albertsen, 7 maaneder, søn af skipper Albert Kristian Albertsen, Møllegade
1884, 0305, 0805, Hans Hansen Bay, gift krydsbetjent, 58, Skovgyden
1884, 0406 0806, Julius Konrad Møller, 1 maaned, søn af styrmand Julius Konrad Møller, Snaregade
1884, 2406, 2806, Hans Andreas Hansen, sømand, 18, Søndergade. Søn af arbejdsmand Asmus Peter Hansen
1884, 1708, 2008, Valdemar Petersen, 3½ maaned, søn af sejlmagermester Niels Petersen, Prinsensgade
1884, 1708, 2108, Jens Hansen Bager, ugift skipper, 74, Vinkelstræde
1884, 0209, 0609, Jørgen Andersen Jørgensen, 3½ maaned, søn af urmager Ditlev Kristian Jørgensen, Skolegade
1884, 1009, 1409, Rasmus Hansen Minor, gift skipper, 48, Nørregade
1884, 2909, 0410, Jørgen Albertsen, gift skipper, 67, Brøndstræde
1884, 0310, 0810, Holger Bernhardt Sørensen, 3 uger, søn af værtshusholder Fred. Sørensen, Tværgade
1884, 1110, 1510, Erik Albert Boye, enkemand og skibsreder, 78, Buegade
1884, 3010, 0211, Peter Jensen Petersen, 6 dage, søn af pige Augusta Eline Rasmussen, Buegade
1884, 0211, 0811, Jakob Jørgensen, enkemand og skipper, 83, Skippergade
1884, 2911, 0812, Kristian Jepsen Bager, gift tømmermester, 72, Vinkelstræde
1884, 2911, 0412, Jørgen Mortensen Jørgensen, 2½ maaned, søn af styrmand Jørgen Hansen Jørgensen, Brøndstræde
1884, 0212, 0512, Hans Henrik Zepelin, gift fattiglem, 77, Skippergade
1884, 0812, 1412, Aners Peter Jørgensen, enkemand og fhv. sømand, 95, Kongegade
1884, 0912, 1212, Herman Jensen, 6 dage, søn af skipper Johan Niklas Jensen, Kongegade
1884, 3012, 04011885, Niels Jepsen, gift matros, 72, Toldbodgade
1885, 2702, 0403, Kristen Hansen, ugift skibsfører, 52, Søndergade
1885, 0103, 0503, Rasmus Hansen Kromann, ugift og fhv. sømand, 42, Strandstræde
1885, 1903, 2203, Hans Klavsen Stoffer, enkemand og fattiglem, 85½
1885, 0404, 0904, Levin Hansen Eriksen, økonom, 63, paa Fattiggaarden
1885, 1404, 1904, Albert Klavsen Andersen, gift arbejdsmand, 68, Sølvgade
1885, 2104, 2604, Gottlieb Ernst Eriksen, ½, søn af styrmand Avgust Peter Valdemar Eriksen
1885, 1805, 2305, Karl Vilhelm Kristian Klavsen, 7 maaneder, søn af skipper Karl Vilhelm Klavsen, Vinkelstræde
1885, 2605, 2905, Erik Jensen Eriksen, ugift fattiglem, 78
1885, 2705, 3105, Kristian Eriksen, gift fisker, 62, Markgade
1885, 2905, 3105, Udøbt dreng, 1 dag, søn af fisker Peter Hansen Madsen, Færgestræde
1885, 0206, 0606, Henrik Friis Rasmussen, 19 dage, søn af skipper Erik Rasmussen, Kongegade
1885, 0206, 0506, Morten Rasmussen Weber, 7 maaneder, søn af skipper Morten Rasmussen Weber, Nørregade
1885, 0606, 1106, Hans Kristian Hermansen, enkemand og fhv. lods, 73, Prinsensgade
1885, 2706, 0207, Rasmus Rasmussen Kromann, gift skibsreder, 60, Dronningstræde
1885, 0907, 1307, Marx Henrik Rauer, gift skomagermester, 54, Kirkestræde
1885, 2007, 2307, Dødfødt dreng, søn af styrmand Herman Kristian Kromann, Strandstræde
1885, 2507, 2807, Albert Petersen Hansen, 10 maaneder, søn af skipper Albert Petersen Hansen, Prinsensgade
1885, 2408, 2908, Kristen Jensen Kristensen, gift og fhv. kaadbo, 81, Skippergade
1885, 0509, 0809, Dødfødt dreng, søn af skipper Albert Hansen Petersen, Nygade
1885, 1310, 1810, Lavrids Kristian Palle, 14 dage, søn af tømmermand Lavrids Kristian Palle, Færgestræde
1885, 2811, 0212, Rasmus Hansen Jørgensen, ugift telegrafmedhjælper, 18, Kongegade
1885, 0112, 0912, Kristen Jørgensen Bastrup, gift tømmermand, 72, Kongegade
1885, 1712, 2212, Jørgen Nissen Jepsen, gift matros, 58, Kongegade
1886, 1001, 1401, Erik Hansen Boye, gift matros, 34, Brøndstræde
1886, 1702, 2302, Mads Hansen Albertsen, ugift styrmand, 31, Sølvgade
1886, 0703, 1303, Hans Kristian Nielsen, enkemand og snedker, 69, Markgade
1886, 2303, 2803, Albert Hansen Petersen, 3½, søn af styrmand Kristen Jørgensen Boye Petersen, Fiolstræde
1886, 0505, 0905, Jørgen Peter Kristian Krull, 1, søn af slagter Frederik Hansen Krull, Nørregade
1886, 0705, 1105, Mads Peder Kristensen, gift arbejder, 59, Strandstræde
1886, 1605, 1905, Herman Jensen Hermansen, gift og fhv. skipper, 77, Skovgyden
1886, 1805, 2205, Lavrids Theodor Hansen Fabrisius, 1 og 3 maaneder, søn af styrmand Johan Heinrich Fabrisius, Strandstræde
1886, 2505, 2905, Lorents Hansen Lorentsen, gift vognmand, 40, Kongegade
1886, 2106, 2406, Rasmus Kristoffer Mogensen, 4 maaneder, søn af pige Sidsel Marie Sofie Frederikke Mogensen, af Ærøskjøbing. I pleje hos styrmand Kr. M. Fich, Kongegade
1886, 0307, 0707, Erik Eriksen, 8 maaneder, søn af skipper Erik Eriksen, Toldbodgade
1886, 1207, 1707, Peter Jensen Fauerskov, gift og fhv. krydsbetjent, 33, Lærkegade
1886, 2707, 3107, Kristian Lauritsen Petersen, 14 dage, søn af blokkedrejer Rasmus Pedersen, Fiolstræde
1886, 2708, 0109, Hans Jørgen Hansen, gift skibsreder, 72, Møllegade
1886, 2209, 2609, Gert Valdemar Iversen, 11 dage, søn af styrmand Gert Iversen, Nørregade
1886, 2309, 2609, Jørgen Rasmussen Krull, gift, fhv. sømand og fattiglem, 66, Fattiggaarden
1886, 0210, 0710, Hans Kristian Kromann, gift, fhv. sejlmager og fattiglem, 80, Fattiggaarden
1886, 1410, 2110, Sofus Thomsen, 14 maaneder, søn af skipper Peter Thomsen, Toldbodgade
1886, 1311, 1811, Jakob Kristensen Kjeldsen, gift smedemester, 63, Kirkevejen
1886, 2211, 2511, Mads Hansen Kristensen, gift, kjøbmand og skibsreder, 80, Skolegade
1886, 2511, 3011, Hans Alfred Kromann, enkemand og styrmand, 30, Buegade
1886, 2612, 3012, Peter Hansen Kristensen, 11, søn af afdøde arbejdsmand Mads Peter Kristensen, Markgade
1886, 2912, 03011887, Hans Filip Møller, enkemand og fhv. skipper, 71, Vinkelstræde
1887, 1702, 2002, Albert Hansen Albertsen, enkemand og fhv. matros, 82, Filosofgangen
1887, 2402, 2802, Erik Boye Kristensen, 13, søn af skipper Albert Hermansen Kristensen, Enighedsstræde
1887, 0503, 1003, Erik Nielsen Eriksen, enkemand og skipper, 82, Søndergade
1887, 1303, 1703, Peter Rasmussen Hansen, gift matros i Krydsvæsenet, 58, Vinkelstræde
1887, 1603, 1903, Frederik Juhl Albertsen, handelskommis, 20 og 9 maaneder, Toldbodgade. Søn af kornhandler Alb. H. Albertsen
1887, 2504, 2904, Andreas Peter Brigstedt, enkemand og sømand, 79, Søndergade
1887, 0905, 1405, Peter Hansen Kromann, gift og fhv. skipper, 56, Skolegade
1887, 2505, 2905, Kristen Albertsen Kristensen, gift og fhv. skipper, 64, Markgade
1887, 1306, 1806, Mads Kristian Rasmussen, gift arbejder, 45, Kjøbenhavn
1887, 1806, 2106, Dødfødt dreng, søn af slagter Frederik Hansen Krull, Nørregade
1887, 0408, 0708, Herman Albert Bager, gift styrmand, 46, Fiolstræde
1887, 1108, 1408, Kristian Lauritsen Petersen, 16 dage, søn af blokkedrejer Rasmus Petersen, Fiolstræde
1887, 1110, 1810, Henrik Jensen Fabrisius, enkemand og fisker, 69, Skippergade
1887, 1110, 1810, Hans Jørgen Andersen, gift fisker, 52, Skippergade
1887, 1811, 2211, Kristen Hermansen Bruun, enkemand og matros, 57, Fiolstræde
1887, 2511, 0112, Jørgen Mortensen Jørgensen, 2 maaneder, søn af styrmand Jørgen Hansen Jørgensen, Brøndstræde
1887, 1912, 2312, Johan Albertsen, gift styrmand, 42, Markgade
1888, 0801, 1201, Dødfødt dreng, søn af gjæstgiver Johan Eberhard Weber, Tværgade
1888, 0602, 1002, Hans Kristian Petersen, 4, søn af tømmermand Ole Petersen, Brøndstræde
1888, 1602, 2002, Albert Hansen Boye, gift skibsreder, 69, Kongegade
1888, 2802, 0203, Dødfødt dreng, søn af kjøbmand Jens Kristian Jensen, Kirkestræde
1888, 0104, 0504, Albert Kristensen Krull, ugift sømand, 31, Strandstræde
1888, 2704, 0205, Hans Ferdinand Palle, 4½, søn af tømmermand Laurits Chr. Palle, Færgestræde
1888, 0605, 1005, Albert Andersen Albertsen, enkemand og snedker, 74
1888, 1805, 2205, Jørgen Rasmussen Boye, 8 maaneder, søn af skipper Albert Hansen Boye, Kongegade
1888, 1706, 2206, Hans Nielsen Petersen, enkemand og fhv. skipper, 71, Snaregade
1888, 1108, 1508, Johan Albertsen, enkemand og fhv. skipper, 82, Prinsensgade
1888, 3009, 0610, Hans Hermansen Dreymann Philipsen, gift fisker, 62, Møllegade
1888, 3009, 0610, Hans Hermansen Philipsen, ugift fisker, 25, Møllegade
1888, 3009, 0610, Hans Albertsen, ugift fisker, 49, Færgestræde
1888, 0810, 1310, Hans Peter Klavsen, gift tømmermand, 61, Toldbodgade
1888, 1611, 1911, Karl Peter Degn, 11 maaneder, søn af arbejder Mads Hansen Degn, Snaregade
1889, 0701, 1101, Rasmus Hansen Rasmussen, 4, søn af styrmand Rasmus Hansen Rasmussen, Brøndstræde
1889, 1102, 1502, Klavs Henriksen, enkemand og fhv. skipper, 87 og 9 maaneder, Møllegade
1889, 1102, 1702, Hans Jørgen Hansen Raahauge, 2 og 3 maaneder, søn af styrmand Erik Hansen Raahauge, Møllegade
1889, 1502, 1802, Hans Peter Hermansen, 7 uger, søn af barber Adolf Egholm Hermansen, Prinsensgade
1889, 2402, 0103, Kristian Hansen Kromann, gift skibsreder, 82, Kongegade
1889, 2403, 2903, Kristen Hemming Jensen, enkemand og bagermester, 73½, Kirkestræde
1889, 3003, 0504, Herman Albert Friis, 5½ maaned, søn af skipper Herman Albert Friis, Tværgade
1889, 2104, 2604, Kristian Hansen Kromann, 24, Kongegade. Søn af kjøbmand Rasmus Jørgensen Kromann
1889, 3004, 0505, Peter Andersen, gift kludehandler, 76, Lærkegade
1889, 1405, 1705, Rasmus Jensen Hansen, 4 maaneder, søn af matros Hans Hansen, teglgade
1889, 0906, 1206, Klavs Larsen Bruun, 20, Fattiggaarden. Søn af afdøde matros Kristen Hermansen Bruun
1889, 1506, 1706, Kristian Frederik Krull, 2½ maaned, søn af styrmand Frederik Kristen Krull, Markgade
1889, 1706, 2206, Jens Klavsen Schmidt, gift skipper, 52, Strandstræde
1889, 2206, 2606, Albert Andersen Hansen, ugift skomager og fattiglem, 23, paa Fattiggaarden
1889, 2407, 2807, Laurids Sørensen Weber, 6 uger, søn af styrmand Anders Jørgensen Weber, Kongegade
1889, 1908, 2408, Simon Kristensen, 2½ maaned, søn af snedker Kristen Herman Kristensen, Lærkegade
1889, 2608, 3008, Jakob Hansen (Stær), enkemand og skibstømrer, 73, Skippergade
1889, 2708, 3008, Rasmus Lauritsen Krog, gift skrædder, 67, Kirkestræde
1889, 3008, 0409, Hans Kristian Harris, 3 uger, søn af skipper Vilhelm Alfred Harris, Møllebanken
1889, 1109, 1409, Kristian Brandt Schmidt, enkemand og skibsreder, 87, Strandstræde
1889, 1409, 1709, Arent Jørgensen Krull, enkemand og fhv. skipper, 79, Kongegade
1889, 1810, 2110, Hans Terkelsen, ½ time, søn af kjøbmand Hans Terkelsen, Nørregade
1889, 0611, 1011, Peter Nielsen Jensen, ugift mursvend, 23½, Kongegade
1889, 0611, 1011, Anders Knudsen Andersen, ugift og fhv. skipper, 63, Skolegade
1889, 1911, 2311, Hans Kristensen, gift, pensioneret krydsbetjent og Dannebrogsmand, 75, Toldbodgade
1889, 2211, 2411, Karl Johannes Stegmann, 3½, søn af styrmand Anton Vilhelm Stegmann, Færgestræde
1889, 0112, 0412, Frederik Krull Hansen, 20 timer, søn af skipper Kristen Frederik Krull Hansen
1890, 0201, 0501, Hans Jensen Bager, 5, søn af skipper Jens Hansen Bager, Nørregade
1890, 0201, 0501, Jørgen Hansen Gotfredsen, 4 uger, søn af skomager Hans Henrik Gotfredsen, Skolegade
1890, 0701, 1201, Kristian Kromann, enkemand og skibsreder, 89, Dronningestræde
1890, 1301, 1801, Kristian Hansen Levinsen, gift fisker, 67, Vinkelstræde
1890, 1601, 1901, Kristen Black Bager, 3, søn af skipper Jens Hansen Bager, Nørregade
1890, 1601, 2201, Kristian Karl Nissen, gift skibsreder, 74, Kongegade
1890, 2001, 2601, Hans Andersen Hansen, gift arbejdsmand, 69, Kirkestræde
1890, 1902, 2402, Jørgen Frederik Jørgensen, gift og pens. formand hos Muddermaskinen no 1 i Kjøbenhavn, 63, Færgestræde
1890, 2302, 2702, Peter Henriksen, enkemand og fhv. skipper, 83½, Fattiggaarden
1890, 0203, 0503, Johan Adelhard Svendsen Eriksen, 3, søn af skipper Erik Eriksen, Skippergade
1890, 0403, 0703, Kristen Peter Hansen, 1 og 3 maaneder, søn af matros Niels Kristian Hansen, Brøndstræde
1890, 0303, 0803, Jens Pofler Bager, 3 maaneder, søn af skibstømrer Lars Jensen Bager, Kongegade [fødenavn Lars Jensen Bager]
1890, 1003, 1403, Jørgen Ludvig Rasmussen, 3½, søn af matros Kristian Bernhard Rasmussen, Brøndstræde
1890, 1003, 1503, Rasmus Peter Rasmussen, enkemand og fhv. værkspinder, 88 og 3 maaneder, Brøndstræde
1890, 2904, 0305, Martin Møller, 13 dage, søn af styrmand Julius Konrad Møller, Snaregade
1890, 2306, 2706, Hans Mortensen Hansen, gift og fhv. skipper, 69½, Markgade
1890, 0207, 0507, Jørgen Kock, 4½, søn af styrmand Jørgen Rasmussen Kock, Sølvgade
1890, 0607, 1107, Johannes Sofus Møllmann, 8 maaneder, søn af skipper Johannes M. T. K. K. Th. Møllmann, Toldbodgade
1890, 1307, 1707, Lars Jensen Bager, enkemand og fhv. skibstømmermester, 85, Toldbodgade
1890, 1407, 2107, Georg Harald Simonsen, gift, fhv. hørkræmmer og grosserer fra Kjøbenhavn, 48, ophold hos kjøbmand B. Kromann jun., Marstal
1890, 2708, 3008, Hans Hermansen, 5, søn af skipper Hansen Hermansen, Fiolstræde
1890, 0309, 0609, Marius Eli Hansen, 4 dage, søn af møllersvend Rasmus Eriksen Hansen, Sølvgade
1890, 3009, 0610, Anders Hansen, gift skibsreder, 67½, Sølvgade
1890, 0710, 1110, Laurits Povlsen Schmidt, 7 og 9 maaneder, søn af skipper Niels Eriksen Schmidt, Ny Møllegade
1890, 2510, 2910, Klavs Mortensen Klavsen, gift fisker, 69, Filosofgangen
1890, 2510, 2810, Jørgen Nielsen Albertsen, enkemand og tømmermand, 76, Skovgyden
1890, 2011, 2411, Albert Hansen, enkemand og sømand, 70, Prinsensgade
1891, 0701, 1301, Peter Hansen Kromann Madsen, gift fisker, 86, Færgestræde
1891, 0902, 1302, Albert Hansen Larsen, enkemand og fhv. skipper, 83, Tværgade
1891, 0703, 1103, Kristen Jørgen Kristensen, 4, søn af skipper Erik Kristensen, Nørregade
1891, 1504, 1904, Albert Friis Rasmussen, 7 uger, søn af skipper Anders Eriksen Rasmussen, Sølvgade
1891, 1504, 1904, Andreas Mortensen, 4, søn af styrmand Andreas Mortensen, Nørregade
1891, 2204, 2704, Ole Larsen Olsen, gift tækkemester, 49, Markgade
1891, 1105, 1405, Jes Peter Jensen, 9 maaneder, søn af styrmand Kr. P. Jensen, Møllegade
1891, 1705, 2205, Hans Andersen Petersen, enkemand og snedkermester, 42½, Strandstræde
1891, 2005, 2405, Erik Albert Levinsen, gift og fhv. skipper, 79, Kongegade
1891, 2906, 0207, Erik Hansen Rasmussen, 1 og 3 maaneder, søn af skomager M. C. Rasmussen, Tværgade
1891, 0307, 0707, Kristian Peter Jørgensen, 2½, søn af sømand Anders Jørgensen, Teglgade
1891, 1107, 1607, Johan Andreas Ishøj, gift skibsmægler, 70, Ny Møllegade
1891, 1407, 1907, Kristen Madsen Eriksen, gift fisker, 56, Kongegade
1891, 0508, 1008, Rasmus Hansen Rasmussen, gift skipper, 77½, Skovgyden
1891, 1808, 2008, Kristian Peter Marius Simonsgaard Hansen, 8 uger, søn af pige Anne Hansen, Møllebanken
1891, 0309, 0609, Jørgen Nielsen Krull, fattiglem og fhv. sømand, 66
1891, 0609, 1009, Frands Marius Boye, 8 maaneder, søn af skipper Albert Hansen Boye, Kongegade
1891, 2509, 2809, Rasmus Raahauge Fabrisius, gift forsyningsmand, 57, Tværgade
1891, 0310, 0610, Hans Rasmussen Bager, 3 uger, søn af skipper Klavs Hermansen Bager, Markgade
1891, 0810, 1110, Frederik Kristensen Krull Hansen, gift skibsreder, 60, Buegade
1891, 1910, 2210, Markus Nielsen Gothilf, gift skibsreder, 64, Prinsensgade
1891, 2210, 2510, Dødfødt dreng, søn af skipper Rasmus Kristensen, Færgestræde
1891, 0311, 0711, Erik Petersen Schmidt, gift skipper, 35, Vinkelstræde
1891, 1111, -, Mads Raahauge, gift fisker, 42, Strandstræde. Fundet 15.11.1891
1891, 1112, 1512, Hans Jensen Madsen, gift skipper, 60, Teglgade
1891, 1912, 2412, Kristian Kristiansen Kromann, gift og fhv. skipper, 69, Nygade
1880, 0901, 1501, Marie Kirstine Petersen f. Kromann, gift, 64, Møllegade. Skipper Hans Nielsen Petersen
1880, 2401, 2801, Else Petersen f. Jensen, enke, 85, Brøndstræde. Matros Jørgen Petersen
1880, 0202, 0502, Albertine Frisine Rasmussen, 3, datter af skipper Peter Rasmussen, Skippergade
1880, 2202, 2802, Ane Sofie Frandsen, enke, 79, Buegade. Skipper Hans Frandsen
1880, 2902, 0803, Maren Bay f. Kristensen, enke, 78, Markgade. Høker Hans Sørensen Bay
1880, 2003, 2603, Cecilie Marie Rode f. Bang, gift, 54, torvet. Kjøbmand Joh. F. Rode
1880, 0704, 1104, Ane Margrete Kromann f. Rasmussen, gift, 79, Dronningstræde. Skibsreder Chr. Chr. Kromann
1880, 0405, 0805, Ellen Sofie Boye, ugift brødsælgerske, 69, Kirkestræde
1880, 1706, 2006, Karoline Sofie Kromann f. Wulff, gift, 71, Skippergade. Fhv. skipper Hans Peter Kromann
1880, 0107, 0607, Hansine Laurine Rasmussen, 9½ maaned, datter af afdøde skipper Hans Larsen Rasmussen, Dronningstræde
1880, 2407, 2707, Eleonore Folmer f. Hansen, enke, 64, Søndergade. Matros Kristen Jørgensen Folmer
1880, 2907, 0708, Karoline Sofie Eschen, ugift, 18, Toldbodgade. Datter af Christian Carl Eschen, enkemand og skipper, 53, Toldbogade
1880, 0108, 0508, Cecilie Marie Minor, ugift, 31, Teglgade. Datter af skipper Rasmus Christensen Minor
1880, 0408, 0708, Kristine Severine Hansen, 1, datter af styrmand Anton Hansen, Brøndstræde
1880, 1508, 1908, Karen Kay f. Kromann, gift, 67, Kongegade. Møllersvend Mathias Petersen Kay
1880, 2608, 3008, Gjertrud Eriksen, enke, 83, Færgestræde. Sømand Jørgen Friis Eriksen
1880, 1909, 2309, Karen Eriksen f. Rasmussen, enke, 76, Fiolstræde. Sømand Klavs Eriksen
1880, 1510, 1910, Johanne Marie Sindt, 12½, datter af afdøde murer E. G. Kr. Sindt, Buegade
1880, 1610, 1910, Ane Marie Johansen, 13 uger, datter af tømmermand Peter Johansen, Færgestræde
1880, 2210, 2510, Karen Klavsen f. Eriksen, gift, 47, Fiolstræde. Skipper Hans J. Klavsen
1880, 0111, 0611, Ane Dorthea Schmidt, 6 uger, datter af skipper Erik Peter Schmidt, Strandstræde
1880, 0812, 1412, Jørgine Vilhelmine Raahauge, 3, datter af styrmand Rasmus Rasmussen Raahauge, Færgestræde
1880, 2212, 2812, Ellen Katrine Madsen, 12 dage, datter af matros Rasmus Hansen Madsen, Færgestræde
1881, 0501, 0901, Ane Katrine Dreymann f. Albertsen, enke, 75, Skovgyden. Matros Jørgen Hansen Dreymann
1881, 1103, 1603, Sofie Marie Kristensen, enke, 89, Skovgyden. Sømand Chr. Carl Christensen
1881, 1203, 1703, Kristine Marie Hansen f. Eriksen, gift, 53, Færgestræde. Skipper Hans Mortensen Hansen
1881, 2303, 2803, Ane Elsken Christensen, ugift, 59, Møllegade
1881, 1904, 2304, Ane Kirstine Jørgensen, 9 maaneder, datter af skomager Niels Alberg Jørgensen, Skolegade
1881, 1205, 1805, Ane Kromann f. Hermansen, gift, 77, Kongegade. Pakhusforvalter Alb. R. Kromann
1881, 1505, 1905, Ane Christine Bruun f. Friis, gift, 49, Fiolstræde. Matros Chr. H. Bruun
1881, 0806, 1206, Ane Hansdatter (kaldet Bager), ugift, 86, Toldbodgade
1881, 1108, 1408, Gjertrud Jørgensen, ugift, 31, Buegade
1881, 1309, 1609, Barbara Olsen f. Albertsen, enke, 76, Tværgade. Skipper Jens Olsen
1881, 1510, 1910, Dødfødt pige, datter af skipper Andreas Jensen, Færgestræde
1881, 3110, 0311, Johanne Karoline Jensen f. Karlsen, gift, 43, Færgestræde. Skipper Andreas Jensen
1881, 0111, 0311, Dødfødt pige, datter af kurvemager Joh. Chr. Mathiesen, Kongegade
1881, 0411, 0811, Marie Henriette Rasmussen f. Kromann, gift, 69, Prinsensgade. Gjæstgiver Alb. H. Rasmussen
1881, 2011, 2411, Ane Katrine Friis f. Boye, enke og distriktsjordemoder, 72½, Kongegade
1881, 1412, 1812, Nielsine Kirstine Madsen, 12, steddatter af afdøde matros Albert Hermansen Boye, Brøndstræde
1882, 0301, 0701, Ingeborg Kristensen f. Albertsen, enke, 85, Færgestræde. Skipper Hans Kristensen
1882, 1701, 2001, Dødfødt pige, datter af skipper Erik Nielsen Kristensen, Kirkevejen
1882, 1901, 2201, Maren Hansen, gift, 58½, Møllebakken. Slagter Kristen Peder Hansen
1882, 2701, 0302, Eleonor Friis f. Hansen, enke, 69½, Snaregade. Skipper Albert Klausen Friis
1882, 0504, 0804, Ane Marie Boye f. Albertsen, gift, 66, Dronningstræde. Fhv. skomager Jens Albert Boye
1882, 2104, 2604, Maren Johanne Kristine Raahauge, 1 dag, datter af styrmand Klavs Klavsen Raahauge, Sølvgade
1882, 0205, 0705, Karen Hansen, enke, 68, Skippergade. Fisker Hans Hansen
1882, 0705, 1105, Ane Bruun f. Kromann, gift, 88, Skolegade. Skibsreder Niels Nielsen Bruun
1882, 1605, 2205, Eleonore Hansen f. Frandsen, enke, 61, Søndergade. Skibsfører Jochum Hansen
1882, 2306, 2706, Ane Katrine Klavsen f. Rasmussen, gift, 54, Søndergade. Lods Klavs Jakob Klavsen
1882, 2006, 2406, Katrine Hansine Jørgine Kristensen, 4 maaneder, datter af matros Johan Arnold Kristensen, Kirkestræde
1882, 1707, 2107, Magdalene Kristiane Petersen, 1, datter af sejlmager N. Petersen, Prinsensgade
1882, 1408, 1808, Jensine Alberta Karlsen, 5 og 9 maaneder, datter af skipper Johan Niklas Karlsen, Tværgade
1882, 0409, 0809, Petrine Jørgensen f. Kølle, gift, 60, Sølvgade. Tømmermand Peter Andersen Boye Jørgensen
1882, 1809, 2209, Elisabeth Charlotte Amalie Juhl f. Eriksen, gift, 75, Strandstræde. Landvæsenskommissær Fr. Shak Juhl
1882, 1909, 2309, Ingeborg Kristensen, ugift, 60, Markgade
1882, 3009, 0310, Inger Marie Nagel, 10, datter af skipper Hans Hansen Nagel, Kongegade
1882, 1610, 2010, Abelone Marie Tønnesen f. Friis, enke, 74, Bagergade. Sømand Klaus Rasmussen
1882, 1510, 1910, Ane Sofie Friis f. Bager, gift, 62, Fiolstræde. Tømmermand Albert Albertsen Friis
1882, 1710, 2110, Udøbt pige, 3½ maaned, datter af pige Ane Marie Hansen, Færgestræde
1882, 1910, 2410, Gjertrud Marie Kamilla Madsen, 3, datter af styrmand Jens Peter Madsen, Lærkegade
1882, 2110, 2810, Ane Kristine Cecilie Albertsen f. Petersen, gift, 28, Ny Møllegade. Skibsfører Rasmus Albertsen
1882, 0211, 0511, Dødfødt pige, datter af styrmand Erik Eriksen, Toldbodgade
1882, 2111, 2411, Katrine Elisabeth Levinsen, ugift, 76, Snaregade
1882, 0212, 0912, Gunild Katrine Jensine Schultz, ugift, 25, Færgestræde
1882, 0512, 1112, Maren Klavsen, enke, 84, Dronningstræde. Sømand Kristen Klavsen
1882, 0812, 1312, Karoline Dorothea Elisabeth Kromann, ugift fattiglem, 72, Fattiggaarden
1883, 1201, 1901, Maren Kristensen f. Boye, enke, 68, Kirkestræde. Bødker Gert Diderik Kristensen
1883, 2401, 2801, Erikgine Kristine Eriksen, ugift syjomfru, 33, Strandstræde
1883, 1303, 1903, Inger Kirstine Boas, 2½, datter af detaillist Sofus Egidius Boas, …regade
1883, 1403 ,1803, Ane Marie Thomsen f. Krull, enke, 75, Færgestræde. Tømmermand Lars Thomsen
1883, 1503, 1803, Ane Dorothea Hansen f. Phillipsen, gift, 48, …lgade. Arbejdsmand Hans Nielsen Hansen
1883, 2303, 2603, Karen Albertsen f. Petersen, enke, 87, Fiolstræde. Havnefoged Jørgen Albertsen
1883, 1204, 1804, Marie Katrine Kromann f. Tofte, gift, 39, Strandstrædere. Skipper Niels Peter Kromann
1883, 1204, 1804, Dødfødt pige, datter af skipper Niels Peter Kromann og Marie Katrine f. Tofte, Strandstræde
1883, 1604, 2204, Anna Johanne Maren Karoline Krull, 14 maaneder, datter af slagter Frederik Hansen Krull, Nørregade
1883, 1604, 2204, Ane Margrete Friis f. Rasmussen, enke, 67, Kongegade. Skipper Henrik Hansen Friis
1883, 0905, 1205, Eleonora Schultz f. Hansen, enke, 67, Møllegade. Skipper Jørgen Kristian Schultz
1883, 2505, 2905, Ane Katrine Olsen f. Jørgensen, gift, 42, Markgade. Takkelmester Ole Larsen
1883, 0706, 1006, Ane Kirstine Jørgine Rasmussen, 2, datter af matros Kristian Bernhard Rasmussen, Markgade
1883, 1106, 1306, Katrine Elisabeth Boye, ugift husholderske, 56, Skovgyden
1883, 2306, 2606, Anne Christine Folmer, enke, 73, Peder Madsens Gang. Hans Hansen Folmer
1883, 0507, 0907, Karen Albertsen f. Hermansen, enke, 70 og 9 maaneder, Strandstræde. Skipper Albert Albertsen
1883, 1308, 1708, Marie Katrine Minor f. Andersen, enke, 75, Dronningstræde. Slagter Kristen Rasmussen Minor
1883, 1808, 2108, Karen Jørgensen f. Hansen, enke, 81, Fattiggaarden. Sømand Gothard Nissen Jørgensen
1883, 0309, 0809, Kristine Marie Fabrisius f. Schmidt, enke, 86½, Strandstræde. Matros Peter Klavsen Fabrisius
1883, 0909, 1109, Gjertrud Kristensen, 45 minutter, datter af skipper Rasmus Boye Kristensen, Skovgyden
1883, 1409, 1809, Karen Petersen f. Madsen, enke, 77½, Fattiggaarden. Arbejder Peter Petersen (Olde)
1883, 2409, 2809, Ane Katrine Albertine Andersen, 5 dage, datter af skipper Frederik Hansen Andersen, Prinsensgade
1883, 2909, 0310, Ane Katrine Boye f. Eriksen, enke, 54, Prinsensgade. Skipper Jørgen Rasmussen Boye
1883, 3010, 0211, Karoline Sperling, 4 timer, datter af kapellan Edvard Alexander Sperling, Kirkevejen
1883, 1911, 2511, Matilde Jørgine Boye, 8 maaneder, datter af blokkedrejer Albert Hermansen Boye, Teglgade
1883, 2812, 02011884, Ingeborg Larsen f. Schmidt, gift, 76, Strandstræde. Fhv. skipper Albert Hansen Larsen
1884, 0101, 0601, Kirstine Margrete Stoffer f. Minor, gift, 84, Skippergade. Fattiglem Hans Klavsen Stoffer
1884, 0201, 0601, Katrine Hansen f. Jensen, enke, 80, Fattiggaarden. Fhv. skipper Rasmus Hansen
1884, 0601, 0901, Anne Katrine Hansen, 1 og 3 maaneder, datter af arbejdsmand Hans Andersen Hansen, Snaregade
1884, 1001, 1601, Anne Katrine Hansen, 2 og 9 maaneder, datter af skipper Jens Kristensen Hansen, Sølvgade
1884, 2601, 2501, Ellen Henriksen f. Jørgensen, gift, 86, Møllegade. Skipper Klaus Henriksen
1884, 0702, 1102, Anne Kristensen, 9 uger, datter af skibsfører Gothilf Vilhelm Bekker Kristensen, Markgade
1884, 2302, 2802, Anne Kirstine Dregmann f. Andersen, enke, 95 og 3 maaneder, Brøndstræde. Sømand Klavs Dregman
1884, 0703, 1003, Ane Marie Bager, 7 dage, datter af skipper Eli Bager, Markgade
1884, 2303, 2803, Hansine Kristine Madsen,7½, datter af skipper Hans Kristian Madsen, Søndergade
1884, 1004, 1404, Erikgine Johanne Eriksen, 3 timer, datter af skipper Erik Eriksen, Toldbodgade
1884, 1604, 2004, Dødfødt pige, datter af skipper Jens Hansen, Peter Madsens Gang
1884, 0905, 1205, Hansine Hannemine Albertsen, ugift,48, Strandstræde. Datter af skipper Albert Rasmussen Albertsen
1884, 1805, 2105, Gjertrud Albertsen, ugift husholderske, 48, Teglgade
1884, 3005, 0206, Ane Kristine Kromann f. Jepsen, enke, 67, Skolegade. Skibsfører Hans Albert Boye Kromann
1884, 0306, 0606, Ellen Katrine Olsen, 57, Tværgade. Datter af skipper Jens Olsen
1884, 0606, 0906, Maren Hansen f. Raahauge, enke, 69, Buegade. Skipper Jens Klavsen Hansen
1884, 1106, 1406, Maren Nielsen f. Dreymann, gift, 69, Markgade. Snedker Hans Kristian Nielsen
1884, 1506, 1806, Katrine Marie Madsen f. Hansen, enke, 77, Kirkestræde. Sømand Hans Madsen
1884, 1906, 2406, Anna Kristiane Marie Petersen, 9, datter af skipper Kristian Petersen, Buegade
1884, 2106, 2406, Maren Albertsen f. Hansen, gift, 83½, Filosofgangen. Matros Albert Hansen
1884, 2906, 0307, Sidsel Marie Klavsen, enke, 79½, Pæregaardstræde. Matros Mads Hansen Klavsen
1884, 1007, 1307, Ane Marie Andersen f. Jensen, enke, 53, Kongegade. Skipper Hans Hermansen Andersen
1884, 2807, 0308, Anne Petersen, 4 uger, datter af tømmermand Hans Petersen, Markgade
1884, 1008, 1308, Ane Marie Jørgensen, 83½, Kongegade. Datter af skipper Rasmus Jørgensen
1884, 1308, 1608, Tekla Elisabeth Boye, 8 maaneder, datter af skipper Hans Albert Eriksen Boye, Enighedsstræde
1884, 1808, 2108, Ida Katinka Luise Rasmussen, ugift, 38, i huset hos kunstmaler Karl Rasmussen, Teglgade
1884, 2508, 2808, Ellen Katrine Albertsen, ugift fattiglem, 73, Fattiggaarden. Datter af skipper Jens Albertsen
1884, 1009, 1509, Ellen Katrine Kromann f. Jensen, enke, 83, Skolegade. Baadfører Hermann Kristian Kromann
1884, 3009, 0410, Sofie Albertsen f. Boye, enke, 67, Brøndstræde. Skipper Jørgen Albertsen
1884, 0411, 0911, Karen Petersen f. Jensen, enke, 87, Sølvgade. Skipper Peter Petersen
1884, 1011, 1611, Ane Katrine Petersen f. Petersen, gift, 65, Sølvgade. Skomager Jens Petersen
1884, 2311, 2811, Anne Marie Rasmussen f. Hermansen, gift, 65, Teglgade. Snedker Hans Rasmussen
1884, 2311, 2811, Anna Katrine Rasmussen f. Schulz, enke, 89, Kirkevejen. Daglejer Rasmus Rasmussen
1884, 2811, 0212, Elmine Cardine Marline Nielsen f. Schultz, gift, 47, Kongegade. Matros Jens Barh Nielsen
1884, 0212, 0912, Elsken Katrine Hermansen, ugift, 45, Møllegade. Datter af afdøde skipper Kr. Hermansen
1884, 0112, 0712, Karen Albertsen f. Boye, gift, 70, Skippergade. Skipper Johan Albertsen
1884, 0412, 1112, Ino Fransiska Amalie Raahauge, 2, datter af skipper Erik Hansen Raahauge, Nørregade
1884, 0712, 1112, Johanne Katrine Kristensen f. Hansen, gift, 24, Ny Møllegade. Navigationslærer Hans Jakob Kristensen
1884, 1612, 2112, Jensine Hermine Gjertrine Jensen f. Hansen, enke, 54, Prinsensgade. Murer Kristian Jensen i Kjøbenhavn
1884, 3012, 03011885, Karoline Grube, 2, datter af skipper Hans Hansen Grube, Snaregade
1885, 2801, 3101, Dødfødt pige, datter af skipper Jens Olsen, Kongegade
1885, 2202, 2602, Ellen Katrine Eriksen f. Kristensen, gift, 56, Skovgyden. Skipper Rasmus Eriksen
1885, 2302, 2802, Martine Ellen Katrine Albertsen, 3 og 3 maaneder, datter af tømmermand Anders Albertsen, Sølvgade
1885, 1903, 2203, Ane Nielsen, 73, Skolegade. Datter af sømand Niels Nielsen
1885, 0104, 0604, Anna Katrine Rasmussen f. Hansen, enke, 80, Fiolstræde. Postexpeditør Rasmus Madsen Rasmussen
1885, 1904, 2304, Karen Levinsen f. Hansen, enke, 92, Søndergade. Skipper Hans Albert Hansen Levinsen
1885, 2504, 2904, Henriette Knudsen, 43, Skippergade. Datter af sømand Erik Knudsen
1885, 1305, 1705, Maren Hansen f. Eriksen, enke, 85, Søndergade. Matros Erik Peter Hansen
1885, 1905, 2305, Emma Friis, 5 maaneder, datter af skipper Herman Albert Friis
1885, 2505, 2905, Anna Elsken Petersen f. Eriksen, enke, 70½, Skolegade. Skipper Jens Petersen
1885, 1206, 1506, Anne Katrine Degn f. Knudsen, enke, 84½, Tværgade. Skrædder Hans Mikkelsen Degn
1885, 1406, 1806, Johanne Grube, 4½, datter af skipper Hans Hansen Grube, Snaregade
1885, 2006, 2306, Erikka Petersen, 9 og 9 maaneder, datter af sejlmagermester Erik E. Petersen, Skolegade
1885, 2706, 0307, Kristine Hansen f. Hansen, enke, 58, Kongegade. Skipper Rasmus Eriksen Hansen
1885, 1007, 1407, Kristine Hermansen, 5 og 9 maaneder, datter af skipper Hans Kristensen Hermansen, Kongegade
1885, 1407, 1807, Ane Marie Nielsen f. Kristensen, enke, 72, Strandstræde. Matros Jens Andersen Nielsen
1885, 1208, 1708, Jensine Hermine Boye, ugift, 26, Teglgade. Datter af skipper Mads Kristian Boye
1885, 1808, 2208, Cecilie Jensine Fauerskov, 5, datter af krydsbetjent Peter Jensen Fauerskov, Lærkegade
1885, 0110, 0810, Kristine Elisabeth Kristensen f. Hansen, gift, 33, Skolegade. Skipper Niels Peter Kristensen
1885, 2610, 3110, Ane Marie Weber f. Bay, enke, 67 og 9 maaneder, Markgade. Matros hans Nielsen Weber
1885, 0411, 0811, Karoline Marie Fauerskov, 4, datter af krydsbetjent Peter Jensen Fauerskov, Lærkegade
1885, 0412, 0912, Gjertrud Petersen f. Kromann, gift, 40, Skolegade. Sejlmagermester Erik Eriksen Petersen
1885, 0512, 1012, Marie Katrine Kromann f. Boye, enke, 79, Skippergade. Matros Henrik Roth Kromann
1885, 2812, 01011886, Sørine Kristine Folmer f. Hansen, enke, 46, Snaregade. Skipper Hans Hansen Folmer
1886, 0101, 0601, Katrine Jakobine Fyhn f. Mogensen, enke, 73, Prinsensgade. Postfører Hans Jensen Fyhn
1886, 1601, 2001, Ane Katrine Eschen f. Krull, enke, 78, Fattiggaarden. Matros Johan Kristoffer Eschen
1886, 1901, 2301, Frederikke Eline Jørgensen, 1 uge, datter af styrmand Jørgen Hansen Jørgensen, Brøndstræde
1886, 2101, 2701, Heigle Rasmussen, 19, Kirkevejen. Datter af havnefoged Peter Hansen Rasmussen
1886, 0802, 1302, Karoline Jørgensen f. Zepelin, gift, 26, Skippergade. Matros Jørgen Hansen Jørgensen
1886, 1202, 1702, Maren Karlsen, ugift fattiglem, 88, Fattiggaarden
1886, 2502, 0203, Karen Johansen f. Petersen, enke, 79, Skippergade. Søfarende Johan Henrik Johansen
1886, 1103, 1603, Else Kromann f. Hansen, enke, 87, Skolegade. Skipper Hans Hermansen Kromann
1886, 1203, 1803, Karen Kromann f. Boye, enke, 82½, Enighedsstræde. Sømand Herman Peter Kromann
1886, 1303, 1803, Anna Marie Kristensen f. Eriksen (Nørre), enke, 73½½, Skippergade. Jordbruger Kristen Jensen Kristensen
1886, 2503, 3003, Johanne Marie Kromann f. Krull, gift, 23 og 9 maaneder, Prinsensgade. Styrmand Hans Alfred Kromann
1886, 1604, 2204, Ane Katrine Hermine Hermansen, ugift, 50½, Prinsensgade. Datter af gjæstgiver Albert Hermansen
1886, 2404, 2804, Maren Friis eller Thorsen (kaldet Maren Bager), ugift fattiglem, 76½, Fattiggaarden
1886, 0105, 0605, Ellen Katrine Henriksen f. Petersen, 58, Kirkevejen. Skipper Hans Albert Klavsen Henriksen
1886, 1105, 1605, Anne Dorothea Hartvig f. Kristensen, gift, 76, Prinsensgade. Væver Jens Hartvig
1886, 1405, 1805, Marie Katrine Boye, ugift, 77, Søndergade. Datter af skipper Hans Albert Boye
1886, 1505, 1905, Gjertrud Marie Bager f. Eriksen, gift, 83, Toldbodgade. Skibsbygmester Lars Jensen Bager
1886, 2205, 2605, Maren Fransen, ugift, 69, Fiolstræde. Datter af skipper Ole Fransen
1886, 2405, 2905, Anne Kristine Hermansen f. Bay, enke, 62, Skovgyden. Skipper Herman Jensen Hermansen
1886, 1306, 1606, Dødfødt pige, datter af matros Niels Kristian Hansen, Færgestræde
1886, 2506, 3003, Freda Friis, 5 maaneder, datter af skipper Herman Albert Friis, Tværgade
1886, 0107, 0507, Abelone Marie Albertsen, enke, 78, Markgade. Matros Lars Albertsen
1886, 1107, 1607, Katrine Marie Frederikke Madsen, 16, datter af skipper Hans Kristian Madsen, Søndergade
1886, 1507, 1707, Vilhelmine Frederikke Tessner, 7 timer, datter af matros August Heinrich Otto Tessner, Buegade
1886, 1707, 2107, Anne Kirstine Sørensen, 10 uger, datter af rebslagersvend Anders Sørensen, Skippergade
1886, 0608, 1008, Anne Marie Kristine Petersen f. Hansen, gift, 49, Buegade. Skipper Kristian Petersen
1886, 2308, 2708, Johanne Gotthilf f. Nielsen, enke, 80½, Prinsensgade. Skipper Kristen Hansen Gotthilf
1886, 2308, 2608, Ingeborg Brigstedt f. Jørgensen, gift, 76 og 9 maaneder, Søndergade. Fhv. matros Andreas Brigsted
1886, 0209, 0509, Ingeborg Nielsen, ugift væverske, 76, Peter Madsens Gang
1886, 2909, 0410, Ane Marie Petersen, 12, datter af vognmand Johan Jørgen Petersen, Skippergade
1886, 2711, 0112, Jørgine Kristine Bastrup, ugift, 35, Kongegade. Datter af tømmermand Kr. Bastrup
1886, 0612, 1012, Udøbt pige, 5 dage, datter af skipper Hans Peter Tofte, Kongegade
1886, 1512, 2012, Hansine Albertsen, ugift, 26, Skippergade. Datter af afdøde havnefoged Jens Kr. Schmidt Albertsen
1886, 1512, 2012, Maren Krull, enke, 85, Markgade. Krydsbetjent Albert Jørgensen Krull
1886, 1512, 1112, Maren Hermine Hermansen, 3 maaneder, datter af skipper Herman Hansen Hermansen, Brøndstræde
1886, 1912, 2612, Maren Johanne Kristine Jørgensen, 1 maaned, datter af styrmand Mathias Jørgensen, Brøndstræde
1886, 2912, 04011887, Maren Minor f. Boye, enke, 71, Teglgade. Brygger Rasmus Kristensen Minor
1887, 1001, 1601, Ellen Marie Hansen, enke, 84, Kirkestræde. Matros hans Albert Hansen
1887, 0102, 0602, Anna Katrine Hansen, 1 og 9 maaneder, datter af arbejdsmand Rasmus Jensens enke, Skippergade
1887, 1702, 2302, Hejlga Albertsen f. Kromann, enke, 84, Prinsensgade. Skipper Klavs Madsen Albertsen
1887, 2002, 2502, Marie Katrine Kristensen f. Boye, gift, 77½, Sølvgade. Skipper Kristen Madsen Kristensen
1887, 2002, 2502, Ane Marie Schmidt f. Jensen, gift, 79, Strandstræde. Skibsreder Kristian Brandt Schmidt
1887, 2203, 2603, Johanne Filipsen f. Petersen, enke, 83½, Fattiggaarden. Sømand Erik Filipsen
1887, 2303, 2703, Maren Sofie Hansen f. Andresen, enke, 74, Tværgade. Skipper Hans Kromann Hansen
1887, 3004, 0405, Johanne Olsen, 9 maaneder, datter af skipper Jens Olsen, Kirkestræde
1887, 2105, 2405, Hansine Maren Kristine Hansen, 5 dage, datter af ugift Ane Margrete Hansen, Møllebakken
1887, 2708, 3108, Anne Albertsen f. Pasch, enke, 86, Vinkelstræde. Skipper Rasmus Albertsen
1887, 0109, 0509, Anne Margrethe Rasmussen, ugift, 66, Sølvgade. Datter af skipper Albert Rasmussen
1887, 0209, 0409, Alma Friis, 18 dage, datter af skipper Herman Albert Friis, Tværgade
1887, 0210, 0710, Anne Katrine Petersen, ugift hattesyerske, 63, Markgade. Datter af arbejdsmand Rasmus Jørgen Petersen
1887, 3010, 0611, Maren Knudsen, enke, 88, Færgestræde. Sømand Erik Knudsen
1887, 1011, 1311, Ane Marie Rasmussen f. Phillipsen, 22, Møllegade. Styrmand Rasmus Rasmussen
1887, 2511, 2911, Ellen Katrine Rasmussen, 1 og 3 maaneder, datter af skipper Herman Jensen Rasmussen, Tværgade
1887, 0212, 0612, Ingeborg Hansine Alberta Jørgensen, 3 og 9 maaneder, datter af skomager Niels Alberg Jørgensen, Kirkestræde
1888, 0801, 1501, Ane Sofie Stoffer f. Møller, gift, 79, Teglgade. Fhv. sømand Kristen Hansen Stoffer
1888, 0901, 1201, Karoline Weber f. Petersen, gift, 30, Tværgade. Gjæstgiver Johan Eberhard Weber
1888, 2301, 3001, Maren Raahauge f. Hansen, gift, 30, Nørregade. Skipper Erik Hansen Raahauge
1888, 2601, 3101, Sidsel Marie Albertsen f. Jørgensen, gift, 82, Kongegade. Snedker Albert Andersen Albertsen
1888, 2901, 0302, Anne Katrine Weber f. Petersen, enke, 69, Skippergade. Skipper Søren Larsen Weber
1888, 0403, 0703, Karen Raahauge, ugift fattiglem, 79½, Fattiggaarden
1888, 0603, 1203, Anne Margrete Kromann f. Hansen, enke, 65, Søndergade. Skipper Levin Kromann
1888, 1803, 2303, Karen Albertine Hansen, 11 maaneder, datter af skipper Hans Levin Hansen, Kongegade
1888, 2603, 3003, Henriette Mette Marie Kromann, ugift, 87, Skippergade. Datter af skipper Hans Hansen Kromann
1888, 2304, 2804, Ane Eline Rosenbæk, 25, Markgade. Datter af arbejdsmand Peter Jensen Rosenbæk
1888, 0205, 0505, Marie Kristine Eriksen f. Møller, gift, 35 og 9 maaneder, Brøndstræde. Styrmand Albert Eriksen
1888, 1005, 1405, Johanne Eline Kristin f. Eschen, gift, 48, Kirkestræde. Bagermester Arnold Kristin
1888, 1105, 1605, Hansine Sofie Albertsen, 1, datter af skipper Albert Rasmussen Albertsen, Strandstræde
1888, 1305, 1805, Else Zepelin f. Christensen, enke, 62½, Vinkelstræde. Arbejder hans Henrik Zepelin
1888, 2605, 3105, Gjertrud Hansen f. Hermansen, enke, 87, Prinsensgade. Skipper Hans Albert Boye Hansen
1888, 1006, 1406, Ane Katrine Eriksen, ugift, 79, Toldbodgade. Datter af arbejder Erik Eriksen
1888, 2406, 2706, Kristiane Jørgensen, 14 timer, datter af skipper Niels H. Jørgensen, Peter Madsens Gang
1888, 2706, 0107, Jensine Olsen, 9 maaneder, datter af skipper Jens Olsen, Kirkestræde
1888, 2407, 2807, Karen Johanne Dahl f. Rasmussen, enke, 69, Toldbodgade. Sejlmager Peter Ipsen Dahl
1888, 0108, 0508, Marie Kristine Petersen, ugift handlende, 73, Markgade
1888, 1108, 1508, Cecilie Kirstine Birkholm f. Hansen, enke, 83, Strandstræde. Sejlmager Kr. Alb. Birkholm
1888, 1608, 1908, Bolette Kristiane Valborg Friis, 2, datter af matros Markus Kristensen Friis, Søndergade
1888, 2508, 2808, Ane Marie Rasmussen f. Eriksen, gift, 65 og 9 maaneder, Kirkevejen. Gjæstgiver P. K. Rasmussen
1888, 0409, 0709, Maren Katrine Hansine Jørgine Petersen, 10 og 9 maaneder, datter af skomager Niels Petersen, Kongegade
1888, 0709, 1209, Laura Gottine Nielsine Kristensen f. Jørgensen, enke, 34, Møllegade. Matros Johan Arnold Kristensen
1888, 1709, 2109, Sofie Marie Agathe Lund f. Bauer, enke, 81 og 9 maaneder, Markgade. Billettør i Svendborg fhv. skomager Jørgen Kristian Lund
1888, 0411, 0811, Else Kirstine Andersen, 13 og 9 maaneder, datter af husmand Andreas Rasmussen Andersen, paa Branderup Mark ved Kolding. I huset hos murmester P. Jørgensen, Strandstræde
1888, 1911, 2511, Maren Eline Katrine Jakobsen. Datter af smedemester Jakob Klavsen Jakobsen
1888, 2011, 2411, Anna Katrine Madsen, 5, datter af fisker Peter Kromann Madsen, Færgestræde
1888, 1112, 1312, Dødfødt pige, datter af vognmand Klavs Hansen Petersen, Fiolstræde
1888, 2212, 2812, Karoline Katrine Simonsen, 14½, datter af skipper Niels Simonsen, Sølvgade
1889, 2601, 2901, Katrine Klavsen (tvilling), 5 timer, datter af snedker Anders Albertsen Klavsen, Skovgyden
1889, 2601, 2901, Ellen Klavsen (tvilling), 5 timer og 15 minutter, datter af snedker Anders Albertsen Klavsen, Skovgyden
1889, 3001, 0302, Karen Johanne Jørgensen, 24, Nørregade. Datter af murmester C. P. Jørgensen
1889, 1502, 2202, Kristiane Vilhelmine Svendsen f. Eriksen, gift, 41, Sønderho, Fanø. Strandkontrollør Andreas Julius Svendsen
1889, 2102, 2502, Hansine Mariane Petersen f. Hartvig, gift, 42, Prinsensgade. Sejlmager og skibsreder Niels Petersen
1889, 2202, 2602, Kristine Kristensen, 3 timer, datter af skipper Hans Jørgen Hansen Kristensen, Enighedsstræde
1889, 0103, 0503, Maren Eline Hansine Kristensen, 12½, datter af tømmermand Rasmus Kristensen, Teglgade
1889, 0203, 0703, Else Bager f. Nielsen, enke, 69, Kongegade. Matros Erik Hansen Bager
1889, 1903, 2203, Sofie Kristine Weber, 2½, datter af skipper Morten Rasmussen Weber, Kongegade
1889, 0104, 0404, Dorothea Sofie Kock f. Mortensen, gift, 83 og 9 maaneder, Sølvgade. Skipper Jens Rasmussen Kock
1889, 0604, 1004, Sofie Marie Petersen f. Hansen, enke, 77, Teglgade. Matros Hans Nielsen Petersen
1889, 0704 ,1404, Marie Sofie Kristensen f. Friis, gift, 34, Kongegade. Skipper Kristen Nielsen Kristensen
1889, 1889, 1204, 1704, Hansine Cecilie Jensen f. Bay, gift, 53, Markgade. Sømand Hermansen Jensen
1889, 2104, 2504, Anne Marie Rasmussen f. Hjulmand, enke, 72, opholdssted i Brøndstræde. Husmand Jørgen Rasmussen i Stokkebymark
1889, 2704, 0205, Kristine Olsen f. Hansen, gift, 28, Teglstræde. Skipper Jens Olsen
1889, 2804, 0205, Karen Kromann f. Kristensen, enke, 82, Færgestræde. Sømand Jens Bager Kromann
1889, 2905, 0106, Ellen Marie Fabrisius, ugift væverske, 83 og 9 maaneder, Skovgyden
1889, 0806, 1206, Helga Karoline Margrete Andersen, 8 maaneder, datter af skipper Albert Minor Andersen, Ny Møllegade
1889, 1306, 1606, Maren Nielsen, ugift handlende, 47½, Strandstræde. Datter af matros Jens Andersen Nielsen
1889, 0107, 0407, Valborg Svane, 7 maaneder, datter af skipper Hans Albert Hermansen Svane, Toldbodgade
1889, 0407, 0807, Karoline Marie Kristensen, 5 og 9 maaneder, datter af krydsbetjent Kristen Jørgensen Kristensen, Kongegade
1889, 1007, 1407, Johanne Nielsine Kristensen, 6 maaneder, datter af styrmand Jens Bager Kristensen, Snaregade
1889, 0608, 1008, Angelika Kirstine Raahauge, 8 maaneder, datter af styrmand Klavs Klavsen Raahauge, Sølvgade
1889, 1908, 2508, Ellen Katrine Kromann, enke, 79, Kongegade. Skipper Kristian Hansen Kromann
1889, 0710, 1110, Maren Andresen f. Styrmand, enke, 93, Markgade. Skrædder Johan Arendt Andresen
1889, 0810, 1110, Laurine Bolette Kristensen f. Eriksen, enke, 51, Fiolstræde. Skipper Jørgen Hansen Kristensen
1889, 1111, 1411, Ane Katrine Hansen f. Rasmussen, gift, 65, Prinsensgade. Sømand Albert Hansen
1889, 1111, 1711, Elsken Katrine Albertsen f. Minor, gift, 79 og 9 maaneder, Teglgade. Drager Peter Hansen Albertsen
1889, 2111, 2411, Laura Sofie Krull, 3 maaneder, datter af skomager Jørgen Charles Krull, Buegade
1889, 3011, 0412, Else Katrine Hansen, 8 timer, datter af skipper Kristen Frederik Krull Hansen, Prinsensgade
1889, 1112, 1612, Sidsel Marie Bager f. Kristensen, gift, 67, Toldbodgade. Vognmand Mads Hansen Bager
1889, 1212, 1512, Helga Kristine Thaysen, 9 og 9 maaneder, datter af styrmand Kristian Thaysen, paa als. I huset hos styrmand Kristian Friis, Prinsensgade
1889, 2212, 2712, Ellen Katrine Karlsen, enke, 78, Skovgyden. Skipper Kristen Hansen Karlsen
1890, 0101, 0501, Adolfine Hansine Eline Hansen, 6, datter af afdøde matros Filip Hansen, Færgestræde. Moderen gift med A. H. O. Thosmer
1890, 0301, 0801, Anne Marie Bager, 8½, datter af matros Knud Jensen Bager, Toldbodgade
1890, 0501, 1301, Anna Kristine Holm f. Schjøt, gift, 67, Sølvgade. Toldassistent Frederik Kristian Holm
1890, 1401, 1801, Harryette Sofie Petræa Krull, 1½, datter af skomager Jørgen Charles Krull, Buegade
1890, 2601, 3101, Maren Boye f. Olsen, enke, 82, Møllegade. Skipper Erik Albert Boye
1890, 0302, 0602, Kristiane Karoline Jensine Bager, 1, datter af skipper Jens Hansen Bager, Nørregade
1890, 0502, 1102, Albertine Karoline Rasmussen f. Minor, gift, 60 og 9 maaneder, Kirkevejen. Havnefoged Peter Hansen Rasmussen
1890, 0802, 1202, Anne Katrine Kristensen, 3, datter af skipper Hans Jørgen Hansen Kristensen, Enighedsstræde
1890, 1602, 1902, Ane Kristine Bay f. Jakobsen, enke, 83 og 9 maaneder, Færgestræde. Skipper Laurits Hansen Bay
1890, 0503, 0903, Sidsel Marie Kristensen f. Zepelin, enke, 88 og 9 maaneder, Fattiggaarden. Sømand Kristen Kristensen
1890, 0703, 1103, Erika Eriksen, 1 og 3 maaneder, datter af skipper Erik Eriksen, skippergade
1890, 0703, 1103, Karoline Antonie Eriksen, 3, datter af skipper Erik Eriksen, Skippergade
1890, 1103, 1403, Birthe Sofie Hermansen, ugift arbejderske, 83, Teglstræde
1890, 1303, 1603, Klara Ferdinandine Nielsine Palle, 7 maaneder, datter af tømmermand Laurits Kr. Palle, Møllegade
1890, 2303, 2803, Maren Andersen f. Lauritsen, enke, 71, Sølvgade. Arbejder Albert Klausen Andersen
1890, 1804, 2204, Anne Katrine Palle, 10, datter af tømmermand Laurits Kristian Palle, Møllegade
1890, 0205, 0605, Anne Katrine Larsen, 10 maaneder, datter af jernbanekonduktør Kristian Larsen, i Korsør
1890, 2605, 2905, Kristiane Hansen f. Kromann, enke, 79, Kirkevejen. Skipper Hans Jokum Hansen
1890, 0506, 0906, Katrie Marie Krøyer f. Andersen, gift, 44½, Lærkegade. Styrmand Niels Hermansen Krøyer
1890, 1806, 2206, Nielsine Kristine Petersen f. Nielsen, gift, 36, Strandstræde. Snedker Hans A. Petersen
1890, 2406, 2906, Ida Johanne Louise Kristensen f. Madsen, gift, 34, Kirkevejen. Skipper Erik Nielsen Kristensen
1890, 0307, 0607, Gjertrud Fauerskov f. Holmer, gift, 67, Færgestræde. Fhv. lods Kr. P. Fauerskov
1890, 2907, 0208, Ane Katrine Zelepin, 27, Skippergade. Datter af afdøde arbejder Hans Henrik Zepelin
1890, 0208, 0608, Anna Karoline Bager, 6 og 3 maaneder, datter af skipper Kristian Hansen Bager, Vinkelstræde
1890, 0209, 0709, Meta Kristine Eline Jepsen f. Nielsen, gift, 36, Møllegade. Skipper Niels Jepsen
1890, 0510, 0910, Katinka Dorotea Fabrisius, 7, datter af fisker Daniel Lauritsen Fabrisius, Skippergade
1890, 2810, 0511, Maren Steen f. Hermansen, enke, 76, Sølvgade. Toldassistent Jørgen Heinrich Steen
1890, 2710, 3110, Ane Marie Matzen f. Boye, gift, 72, Lærkegade. Arbejder Andreas Matzen
1890, 1711, 2011, Jutta Kristine Jensen f. Jakobsen, 22½, Kirkevejen. Garver Niels West Jensen
1890, 2211, 2611, Agnes Hedevig Weber, 1, datter af skipper Søren Larsen Weber, Kongegade
1890, 0412, 0712, Aline Jensine Petrine Husum, 18, datter af styrmand Henrik Kr. Husum, i Nykøbing paa Falster. I huset hos sin morfader Andreas Matzen, Lærkegade
1890, 1912, 2312, Anne Marie Kube f. Frederiksen, enke, 93½, Strandstræde. Skomager Frits Kube
1891, 0301, 0401, Dødfødt pige, datter af styrmand Kristian Henrik Petersen, Brøndstræde
1891, 0701, 1001, Sofie Emilie Tholle, 5½, datter af sognepræst T. H. G. Tholle, Kirkestræde
1891, 0801, 1401, Ellen Marie Sejer f. Boye, enke, 69 og 3 maaneder, Kongegade. Tømmermand Johan Henrik Sejer
1891, 1002, 1602, Agda Petersen, 3 og 9 maaneder, datter af sejlmager Niels Petersen, Prinsensgade
1891, 0403, 0703, Maren Dorothea Petersen f. Johansen, enke, 76, Buegade. Matros Hans Petersen
1891, 2603, 3103, Katrine Elisabeth Jørgensen f. Andersen, enke, 72, Toldbodgade. Skipper Nisse Jørgensen
1891, 2504, 3104, Thyra Anna Sommermine Sommer, 21, Lærkegade. Datter af skomager Max Frederik Sommer
1891, 0305, 0705, Maren Johanne Kristian Mortensen, 6, datter af styrmand Andreas Mortensen, Nørregade
1891, 1405, 1905, Maren Hansen Jørgensen, 45, Møllegade. Datter af matros Hans Levin Jørgensen
1891, 1605, 2305, Sofie Andersen f. Minor, gift, 72, Fiolstræde. Kæmner Anders Knudsen Andersen
1891, 2605, 2905, Kristiane Filipsen f. Hansen, gift, 32, Buegade. Skipper Jakob Johan Filipsen
1891, 2705, 3105, Ida Rasmussen, 8 uger, datter af lærer R. Lundby Rasmussen, Vestergade
1891, 3105, 0306, Karoline Sofie Boye, ugift og fhv. tjenestepige, 66, Markgade
1891, 0906, 1406, Ellen Marie Hansen f. Hansen, enke, 75, Møllegade. Skipper Klaus Kristian Hansen
1891, 1806, 2206, Klavdine Mortensen, 1½, datter af styrmand Andreas Mortensen, Nørregade
1891, 2306, 2606, Alberta Hansen, 15 dage, datter af skipper Albert Petersen Hansen, Møllegade
1891, 0808, 1208, Maren Kromann f. Krull, enke, 82, Kongegade. Skibsreder Kristian Hansen Kromann
1891, 1308, 1708, Bertine Gjertrudmine Bager, 8 dage, datter af styrmand Rasmus Kromann Bager, Dronningestræde
1891, 1608, 2008, Ellen Marie Fabrisius, ugift væverske, 70, Strandstræde
1891, 2308, 2608, Bodil Marie Petersen f. Rasmussen, enke, 70, Fattiggaarden. Sømand Emmerik Petersen
1891, 1810, 2110, Ane Marie Sofie Kristine Hansen f. Eschen, gift, 47, Kongegade. Matros Jørgen Hansen
1891, 2711, 0212, Marie Ernestine Madsen, 4 maaneder, datter af mursvend Anders Madsen, Færgestræde
1891, 3011, 0312, Johanne Thomsen f. Nielsen, enke, 80, Toldbodgade. Baadfører Peter Thomsen
1891, 2412, 2912, Anne Marie Albertsen f. Hansen, enke, 62, Møllegade. Skipper Rasmus Albertsen