Vejstrup, 1859-1891, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1859-1891, Vejstrup sogn, Gudme herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1859, 0605, Otto Jørgensen, ungkarl og murer, 27, Weistrup og tjenestepige Johanne Jørgensen, 25, Weistrup
1859, 1006, Niels Peter Schandorff Schwendsen, herr., ungkarl og forpagter, 25, Skovsgaard, Espe Sogn og jomfru Hansine Pouline Jørgensen, 26, datter af herr. avsleier C. U. Jørgensen, Thidselholt
1859, 1111, Rasmus Jespersen, ungkarl og gaardfæster, Gudbjerg og pige Kirsten Christiansen, Brændeskov, tjenende paa Weistrupgaard
1859, 1811, Jacob Olsen, ungkarl og sømand, 31, Bødstrup Sogn, Langeland og pige Maren Christensen, 24, afdøde gaardmand Christen Jørgensens datter, Weistrup Mark
1859, 1111, Søren Friis, ungkarl og hørsvinger, 34, Oure Sogn og pige Karen Henningsen, 25, tjenende paa Weistrupgaard
1859, 0212, Christopher Hansen, ungkarl, 31, tjener hos boelsmand Peder Madsen, Weistrup Mark og pige Maren Pedersen, 27, boelsmand Peder Madsens datter, Weistrup Mark
1860, 0205, Rasmus Andersen Bech, ungkarl og væver, 29, Weistrup Mark og tjenestepige Maren Andersen, 29, hos madam Mathiesen, Carlsro, Weistrup Mark
1860, 1105, Rasmus Hansen, ungkarl og privat lærer, 35, Weistrup Mark og tjenestepige Barbara Rasmussen, 25, hos gaardmand Hans Christensen, Weistrup Mark
1860, 0311, Hans Holgersen, ungkarl og skomager, 37, Oure og sypige Karen Nielsen, 28, Weistrup
1860, 1711, Niels Nielsen, ungkarl, 27, tjener hos gaardeier Hans Christensen, Albjerg Mark og Ellen Jensen, 20, indsidder Jens Rasmussens datter, Weistrup
1860, 3011, Niels Hansen Edelgaard, ungkarl, 28, hjemme hos sin fader gaardmand Hans Jørgensen, Weistrup Mark og Johanne Margrethe Hansen, 19, gaardmand Hans Hansens datter, Weistrup Mark
1861, 1603, Hans Pedersen Rasmussen, ungkarl og tømmerkarl, 30, Oure og pige Anne Kirstine Christensdatter, 32, gaardmand Christen Jørgens enkes datter, Weistrup Mark
1861, 0507, Anders Vilhelm Larsen, ungkarl, 29, tjenende paa Weistrupgaard og enke Anne Marie Christensdatter, 73, Weistrup, (efter boelsmand Casper Hansen)
1861, 2007, Hans Jørgen Sandbeck, ungkarl, 34, tjenende i Wormark og sypige Johanne Amalie Rasmusdatter, 31, hjemms hos sin fader huusmand Rasmus Jørgensen, Weistrup Mark
1861, - [ei viet], Jørgen Hansen, ungkarl, 29, tjenende i Svendborg og indleier Karen Marie Rasmussen, 26, Weistrup
1862, 1001, Hans Andersen, ungkarl, 28, tjener hos sin fader i Brudager gaardmand Anders Hansen og Anne Kirstine Rasmussen, 24, gaardmand Rasmus Pedersens datter, Weistrup Mark
1862, 0702, Niels Andersen, ungkarl, 30, tjener paa Thidselholt og Johane Marie Madsen, 24, hjemme hos sin moder, Weistrup
1862, 1907, Niels Jensen Nørregaard, ungkarl, 26, Weistrup, tjener hos sin broder gaardmand Peter Jensen og Maren Jensen, 24, steddatter af gaardmand Peder Hansen, Weistrup Mark
1863, 0901, Hans Hansen, tjenestekarl, 43, Weistrup, tjener hos boelsmand Rasmus Hansens enke, Weistrup og ugift Karen Rasmussen], 44, hjemme hos sin moder boelsmand Rasmus Hansens enke, Weistrup
1863, - [dato ikke indført], Peder Rasmussen, ungkarl og kudsk, 33, Langkildegaard, Lunde Sogn og ugift pige Sophie Henriette Florentine J..ang, 31, tjenende paa Weistrup Mark
1863, 2011, Christen Larsen, ungkarl og væver, 27, Weistrup og ugift pige Karen Marie Nielsen, 26, tjener i Weistrup
1863, 2811, Christian Rasmussen, ungkarl og smed, 21, tjener i Gudme som smedesvend og ugift pige Henriette Antonette Nielsen, 22, hjemme hos sine forældre, Weistrup
1864, 1001, Hans Christian Larsen, ugift tjenestekarl, 30, Skaarup Sogn og ugift pige Anne Jensen, 27, tjenende paa Weistrup Mark
1864, 1006, Anders Rasmussen, ugift tjenestekarl, 36, Thidselholt, Weistrup Sogn og ugift pige Anne Marie Jensen, 27, Weistrup Sogn
1864, 0610, Frederich Wilhelm Constantin Schmidt, ugift ungkarl og hr. forpagter, 48, Rønningesøegaard, født 1816 og ugift frøken Pouline Marie Møller, 24, Weistrupgaard, født 1840
1864, 1811, Peder Simonsen, ungkarl, 34, tjenende paa Juliegaard huusmandsenke Anne Larsen, 36, Weistrup
1864, 1111, Jens Hansen Rasmussen, ungkarl, 33, tjenende paa Weistrupgaard og sypige Hedevig Rasmussen, 25, Weistrup
1865, 1301, Anders Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 26, Thidselholt og ugift fruentimmer Kirsten Rasmussen, 30, Weistrup Mark
1865, 0302, Jens Hansen Østrehuse, ungkarl og huusfæster, 45, Broehauge, født 1821 paa Langeland og ugift fruentimmer Anne Marie Frederiksen Kjerting, 28, Broehauge
1865, 2402, Jens Mogensen, ungkarl og smed, 29, Østeraaby, Skaarup Sogn og bødkerenke Maren Marie Jørgensen, 29, Weistrup By
1865, 2502, Niels Hansen Jørgensen, ungkarl og møllersvend, 33, Svendborg, født 1831 i Riise Sogn, Ærø og ugift fruentimmer Maren Larsen, 25, Weistrup Mark, født 1839 paa Oure Mark
1865, 1703, Niels Hansen Edelgaard, enkemand og gaardmand, 32, Holmstrup, Sjelland, født 1832 Weistrup Mark og ugift pige Maren Rasmussen, 29, Weistrup Mark, født 1835
1865, 2406, Niels Jørgensen, ungkarl og tømmerkarl, 37, Taasing, Lundby, Landet Sogn, født 1828 og ugift fruentimmer Maren Hansen, 27, huusmand Hans Rasmussens datter, Weistrup, født 1838
1865, 0206, Hans Henrik Hansen, ungkarl og møllebestyrer, 33, Egense Sogn, født 1832 i Bødstrup Sogn, Langeland og ugift Rasmine Petrine Marie Hansen, 22, gaardmand Hans Henriksens datter, Weistrup Mark, født 1842
1866, 0303, Hans Christian Jensen, enkemand og indsidder, 41, Weistrup, født 1825 og ugift pige og inderste Johanne Pedersen, 41, Weistrup
1866, 2303, Søren Christiansen, ungkarl, 35, Østeraaby Mark, født 1829 ugift pige Maren Rasmussen, 32, gaardmand Rasmus Jacobsens datter, Weistrup Mark
1866, 2809, Mads Rasmussen, ungkarl, 38, Weistrup og ugift fruentimmer Johanne Johansen, 33, Liselundgaard, Weistrup Mark, gaardmand Johan Hansens datter
1866, 0610, Peder Mogensen, ungkarl og væver, 40, Oure og pige og gaardmandsdatter Karen Rasmussen, 41, Weistrup
1867, 1301, Mads Rasmussen, ungkarl og indleier, 24, Weistrup og indleier Anne Kirstine Madsen, 33, Weistrup
1867, 2803, Hans Christensen, ungkarl, 28, Weistrup Mark og Karen Hansen, 18, gaardmand Hans Andersens datter, Weistrup Mark
1867, 2107, Hans Christensen, ungkarl, 29, tjenende paa Weistrupgaard og indleier Maren Pedersen, 33, Lillemølle hos huusmand Hans Nielsen
1867, - [ei viede], Ernst Christian Friederich Siemen, meieribestyrer, 23, Hesselagergaard og tjenestepige Anne Kirstine Poulsen, 19, Weistrupgaard
1867, 3110, Hans Peter Christian Lund, ungkarl og skomager, 23, Weistrup og ugift tjenestepige Eline Sophie Nielsen, 22, Weistrup hos gaardmand Rasmus Rasmussen
1867, 2311, Jacob Moritz Christensen, ungkarl og hr. lieutenant, 26, tjenende paa Broholm, født 1841 og Elise Jensine Kirstine Hansen, 22, Veistrup Sogn, født 1845
1868, 0606, Morten Rasmussen Schou, ungkarl, 30, Ulbølle Sogn og Ane Jensen, 26, gaardmand Peder Hansens steddatter, Weistrup Mark
1869, 3004, Lars Hansen, ungkarl og gartner, Veistrupgaard, født 1832 i Gamtofte Sogn og jomfru Marie Sophie Frederikke Brodersen, Veistrupgaard, født 1839 i Odense
1869, 0205, Peder Jensen, ungkarl og tjenestekarl, Broholm og tjenestepige Hansine Christoffersen, 29, Veistrup Mark
1869, 2305, Anders Peder Storm, ungkarl og tjenestekarl, 33, Veistrupgaard og Maren Hansen, 32, Veistrup, født i Egense
1869, 2905, Hans Nielsen, ungkarl, 28, Veistrup og Hanne Caroline Hansen, 26, Veistrup
1869, 0107, Hans Nielsen, ungkarl, søn af gaardmand Niels Christensen, Veistrup, født 1844 og Karen Christensen, gaardmand Christen Hansens datter, Veistrup Mark, født 1844
1869, 0710, Niels Christensen, ungkarl, 27, søn af gaardmand Christen Hansen, Veistrup Mark og Mathilde Rasmussen, 29, gaardmand Rasmus Pedersens datter, Veistrup Mark
1869, 0312, Anders Vognsen Møller, ungkarl og proprietair, Mosarp, Sverrig, født 1842 paa Lysmosegaard, Aunslev og jomfru Mette Marie Pedersen Møller, født 1850 i Diget, Haarslev Sogn
1870, 2502, Rasmus Peder Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 23, Veistrup Mark og Karen Hansen, 20, gaardmand Hans Henriksens datter, Veistrup Mark
1870, 1804, Mads Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, Brudagergaard, født i Nyborg 1839 og pige Johanne Elisabeth Rasmusdatter, tjener paa Veistrupgaard, født 1829 i Albjerg
1870, 2005, Andreas Ditlev Løndal, ungkarl og bødker, Faaborg, født 1840 og pige Laura Andrea Marie Hansine Kjær, født 1848 i Rørup Sogn, Sjælland
1870, 1405, Jens Peder Jørgensen, ungkarl og murer, født 1841 i Gislev og jomfru Karen Laurine Rasmussen, født 1844 i Skaarup
1870, 1809, Niels Jensen, ungkarl og tjenestekarl, Nøisomhed Skaarup Sogn, født 1842 paa Veistrup Mark (Brohave) og pige Sofie Hansen, tjener paa Veistrup Mark, født 1851 i Veistrup
1870, 0212, Hans Holgersen, enkemand og skomager, Veistrup, født 1823 og pige Mariane Kirstine Beck, tjenende hos gaardmand Niels Christensen, Veistrup, født 1844
1870, 0812, Rasmus Larsen, ungkarl og tjenestekarl, Holmdrup, Skaarup Sogn, født 1846 og pige Ernestine Rasmusdatter, Veistrup Mark, født 1836
1870, 3012, Jens Petersen, ungkarl og tjenestekarl, Østeraaby, Skaarup Sogn, født 1838 og enke Anne Marie Jensen, født 1837 i Veistrup
1871, 1102, Johan Sørensen, ungkarl og møllebygger, Ullerslev Mark, født 1845 og pige Elsebeth Jørgensen, Lillemølle, født 1843
1871, - [ei viede], Heinrich Poch...kel, enkemand og kommissianær, Svendborg og jomfru Anne Christine Henriette Bleibach, Svendborg
1871, 2502, Mads Hansen, ungkarl, født 1845 i Albjerg 1845 og pige Mette Marie Nielsen, født 1848 paa Aarslev Mark
1871, 1205, Jens Hansen, ungkarl, Ollerup, født 1843 og enke Karen Hansdatter, født 1817, Veistrup Mark, (efter gaardmand Hans Christensen)
1871, 2705, Anders Christoffersen, ungkarl og skomager, Oure Mark, født 1842 og pige Anne Kirstine Christensen, Brohave, født 1840
1871, 2707, Niels Christensen Nielsen, ungkarl, Gudbjerg Sogn, født 1844 og pige Anne Elisabeth Madsen, datter af gaardmand Mads Nielsen, Veistrup, født 1850
1872, 1611, Anders Christian Ernstsen, ungkarl og smedesvend, født 1847 i Ulbølle Sogn og pige Laurine Frederiksen, født 1845 i Vejstrup
1872, 2012, Hans Knudsen, enkemand og huusmand, Ellerup, født 1817 og enke Anne Kathrine Larsdatter, født 1823, (efter huusmand Anders Andersen Skov)
1873, 1402, Christen Adamsen, ungkarl, Vejstrup Mark, født 1834 og Karen Henriette Jensen, Vejstrup, født 1849
1873, 3105, Hans Madsen, ungkarl, Frørup, født 1843 i Gieslev og pige Anne Marie Jørgensen, Lillemølle, født 1841 i Slæbek, Kirkeby Sogn
1873, 2707, Anthon Bøysen, ungkarl, Vorbasse Sogn, født 1846 og pige Sidsel Kirstine Danielsen, født 1838 i Veistrup
1873, 1710, Lars Andersen, ungkarl, Albjerg, født 1845 og pige Jensine Sørensen, født 1848 i Østeraaby, Skaarup Sogn
1873, 3110, Hans Rasmussen (Klingstrup), ungkarl og tjenestekarl, født 1843 i Skaarup og pige Anne Margrethe Rasmussen, hos forældrene staldkarl Rasmus Hansen, Tiselholt, født 1844 i Vejstrup
1874, 1303, Rasmus Larsen, enkemand og for tiden tjenestekarl, 31, hos gaardmand Peder Jensens enke, Vejstrup, født 1843 og pige Hansine Hansen, 24, hos forældrene husmand Hans Hansen, Vejstrup, født 1849
1874, 0104, Jens Olsen, ungkarl, født 1848 i Asminderup, Holbek Amt og pige Hanne Marie Johansen, født 1848 i Skaarup Sogn
1874, 0606, Anders Danielsen, ungkarl, født 1842 i Skaarup Sogn og pige Pauline Nielsen, født 1850 i Tved
1874, 2911, Rasmus Andersen, ungkarl, født 1846 i Ellerup, Gudbjerg og pige Anna Petrea Jørgine Jakobsen, født 1845 i Albjerg
1874, 2811, Jørgen Pedersen, ungkarl, 22, Tiselholt Familiehus og pige Mette Marie Hansen, 25, Tidselholt Familiehus
1874, 2811, Frands Madsen, ungkarl, 41, Vejstrup og pige Karen Poulsen, 28, Vejstrup
1875, 1004, Hans Henningsen, ungkarl og maler, 28, Vejstrup og pige Betty Tønnersen, 25, Vejstrup
1875, 2304, Erik Christoffer Pedersen, ungkarl, 25, Vejstrup, født i Brudager og pige Marie Hansen, 28, Vejstrup, født i Gudbjerg
1875, 2810, Hans Hansen, ungkarl og sergeant i 2det Dragon Regiment, 27, Odense, født i Skaarup og pige Maren Johansen, 41, født paa Vejstrup Mark
1875, 2711, Hans Jensen, ungkarl og gaardbestyrer, 34, født i Vejstrup og enke Ane Marie Jensdatter, 40, (efter gaardmand Peder Jensen)
1875, 2711, Niels Jensen, ungkarl, 25, Ladby, Kjerteminde og pige Maren Madsen, 23, Vejstrup Mark
1876, 1706, Hans Rasmussen, ungkarl, 30, Ørbek Sogn og pige Maren Jensen, 24, Vejstrup
1876, 0306, Rasmus Daniel Pedersen, ungkarl og daglejer, 23, Tiselholts Familiehus og pige Karen Kirstine Rasmussen, 43, Tiselholts Familiehus
1876, 2106, Gunder Sørensen, ungkarl og smedesvend, 27, født i Bars, Jylland og enke Hedevig Rasmussen, 37, Vejstrup
1876, 0510, Peder Nielsen, ungkarl, 24, Vejstrup og pige Anne Mortensen, 22, Vejstrup Mark
1876, 1811, Hans Rasmussen, ungkarl, 40, Landet Sogn, Thorseng og pige Anne Marie Rasmussen, 25, Vejstrup
1876, 1111, Hans Olsen, ungkarl og smed, 25, Gudme og pige Rasmine Frandsen, 21, Vejstrup
1876, 0212, Hans Larsen, ungkarl, 23, Bødstrup, Langeland og enke Anne Kirstine Rasmussen, 35, af Brohave
1877, 2803, Hans Pedersen Rasmussen, enkemand og tømmermand, 45, Vejstrup Mark og pige Ingeborg Hansen, 33, Vejstrup Mark
1877, 2304, Anders Hansen, ungkarl, 25, Østeraaby, Skaarup Sogn og pige Anne Kirstine Hansen, 24, Vejstrup
1877, 0505, Jens Rasmussen, ungkarl, 33, Oure Mark og pige Kirsten Andersen, 31, Vejstrup
1877, 1405, Jørgen Ditlev Jørgensen, ungkarl, 26, Rudme, Herringe Sogn og pige Anne Marie Kristensen, 21, Vejstrup Mark
1877, 0306, Laurits Martin Mortensen Brun, ungkarl, 35, Vejstrup Mark og pige Anne Marie Olsen, 31, Vejstrup Mark, Tiselholts Familiehus
1877, 2207, Rasmus Vilhelm Frederiksen, ungkarl og bødker, 20, Vejstrup og pige Rasmine Jensen, 19, Vejstrup
1877, 0107, Jørgen Vilsø Adolfsen, ungkarl og møllersvend, 24, Rudkjøbing, Langeland og pige Maria Jørgensen, 26, Magleby Sogn, pt. paa Vejstrupgaard
1877, 2407, Daniel Martinus Luther Dyrholm, ungkarl, 25, Brudager og pige Mette Hansdatter, 31, Vejstrup Højskole
1877, - [dato ikke indført], Rasmus Hansen Stær, ungkarl og tjenestekarl, 24, Hvidkilde, Egense Sogn og pige Anne Marie Hansen, 24, Vejstrupgaard
1877, 0511, Knud Hansen Ejbyl, enkemand og klejnsmed, 52, Lundborg og jomfru Laura Kirstine Juul, 34, Tiselholt
1877, 0512, Aksel Adrian Lindbom, ungkarl og garveribestyrer, 35, Silkeborg og pige Nikoline Amalie Kristiansen, 23, Vejstrup Mark
1877, 2312, Johan Jensen, ungkarl og mejeriforpagter, 23, Dollerupgaard og pige Jensine Madsen, 21, Vejstrup Mark
1878, 1505, Hans Peder Nielsen, ungkarl og forpagter, 26, Vejstrup og pige Gunhold Marie Malvine Knudsen, 23, Vejstrup
1878, 2505, Niels Rasmussen, ungkarl, 29, Lundeborg og pige Abelone Marie Hansen, 28, Vejstrup
1878, 3107, Jonas Nikolaj Johannes Poulsen, enkemand og overretsassessor, 42, Kjøbenhavn og frøken Marie Elisabeth Lemming, 24, Vor Frelsers Sogn, Kristianshavn
1878, 2809, Anders Christian Jensen, ungkarl og tjenestekarl, 20, Thurø og pige Nikoline Hermansen, 23, Vejstrup Mark
1878, 1810, Jens Rasmussen, ungkarl, 31, Vejstrup og pige Johanne Marie Rasmussen, 25, Vejstrup
1878, 0211, Frederik Hansen, ungkarl og træskomand, 29, Vejstrup og pige Anne Kristine Frederikke Pedersen, 27, tjener paa Tiselholt
1878, 2811, Hans Ditlev Wacker Gundesen, friskolelærer, 33, Svendborg og pige Marie Kristine Fog, 32, Vejstrup
1879, 0903, Georg Dynesen, ungkarl og pt. kusk, 26, Gl. Klingstrup, født i Ansager Sogn, Jylland og pige Johanne Kirstine Jensen, 28, pt. paa Tiselholt, født paa Lakkendrup Mark, Gudbjerg Sogn
1879, 1405, Andreas Kristensen, ungkarl, 28, Vejstrup Mark og pige Birthe Marie Pedersen, 22, Vejstrup
1879, 2110, Niels Rasmussen, ungkarl og gymnastiklærer, 26, Nyborg og pige Jensine Pedersen, 20, Vejstrup
1879, 2510, Anders Simonsen, ungkarl og gaardmand, 40, Revsøre, Hesselager Sogn og pige Anne Kirstine Andreasen, 41, Vejstrup
1879, 2510, Hans Kristensen Lund, ungkarl og sadelmager, 26, Svendborg og pige Anne Margrethe Hansen, 27, Vejstrup Mark
1880, 0904, Christian Johansen Lavlundegaard, ungkarl, født 1831 paa Vejstrup Mark og pige Hansine Nielsen, født 1848 paa Skaarup Mark
1880, 0506, Rasmus Peder Larsen, ungkarl, 31, Albjerg Mark og pige Jørgine Karoline Abelone Jørgensen, 25, Vejstrup
1880, 1010, Peder Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 26, Vejstrup Mark og pige Karen Jensen, 29, Gudme
1880, 3010, Niels Henriksen, ungkarl, 30, Egense Mølle og pige Anne Marie Madsen, 26, Vejstrup Mark
1880, 2812, Hans Nielsen, ungkarl og sergeant, 27, Skaarup og pige Christine Rasmussen, 25, Vejstrup
1881, 1401, Kristen Rasmussen, ungkarl og tømrer, 26, Aaby, Skaarup Sogn og pige Birthe Marie Sivertsen, 25, Vejstrup
1881, 3001, Carl Herman Gotthilf Jæger, enkemand og skomager, 48, Ollerup og pige Hansine Hansen, 30, Vejstrup
1881, 1705, Hjeronimus Jakobsen, ungkarl og tjenestekarl, 29, Vejstrup Mark og pige Marie Jensen, 31, Vejstrup Mark
1881, 1107, Jens Andreas Sofus Frandsen, ungkarl og skomager, 27, Svendborg og pige Anne Marie Hermansen, 21, Vejstrup Mark
1881, 1908, Martin Luther Hansen, ungkarl, 26, Aaby Mark og pige Hansine Hansen, 24, Vejstrup
1881, 2810, Jens Kristensen, ungkarl og tjenestekarl, 42, Oure Præstegaard og pige og tjenestepige Johanne Kathrine Marie Larsen, 28, Vejstrup Mark
1881, 0611, Rasmine Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 26, Tiselholt og pige Else Marie Pedersen, 34, tjener paa Fattiggaarden
1881, 2907, Lars Pedersen, ungkarl og skrædder, 28, Vejstrup og pige Anne Marie Jørgensen, 29, Vejstrup
1882, 1802, Edvard Ferdinand Rasmussen, ungkarl, 29, Sørup og pige Nielsine Mathilde Madsen, 21, Vejstrup
1882, 0303, Niels Andersen, ungkarl og smedesvend, 22, Nyborg og pige Karen Kirstine Hansen, 26, Vejstrup
1882, 0405, Hans Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 25, Vejstrupgaard og pige Anthonette Mathilde Madsen, 27, Vejstrup
1882, 2104, Jens Hansen, ungkarl og gaardbestyrer, 30, Vejstrup Mark og pige Anne Kirstine Nielsen, 29, Vejstrup Mark
1882, 0206, Hans Kristensen, ungkarl og husejer, 36, Vejstrup Mark og pige Johanne Marie Andersen, 36, Vejstrup
1882, 2906, Hans Jørgensen, ungkarl og væver, 28, Oure Mark og pige Mette Kirstine Nielsen, 33, Vejstrup
1882, 1507, Niels Kristensen, ungkarl og gaardejer, 44, Brohave og pige og husholderske Hanne Mortensen, 32, Brohave
1883, 2801, Christian Sivertsen, ungkarl, 32, Tved og pige Stine Tønnersen, 32, Vejstrup
1883, 1503, Jørgen Andersen, ungkarl og tjenestekarl, 26, Vejstrupgaard og pige Inger Marie Hansen, 23, Vejstrup Mark
1883, 1304, Hans Frederik Nielsen, ungkarl og tømrer, 33, Aaby Mark og pige Maren Hansen, 33, Vejstrup Mark
1883, 1304, Karl Kristian Nielsen Hansen, ungkarl og købmand, 28, Svendborg og pige Marie Kathrine Hansen, 27, Vejstrup
1883, 2804, Kristen Rasmussen, ungkarl, 36, Oure Mark og pige Maren Jørgensen, 40, Vejstrup Mark
1883, 1307, Morten Johannes Hansen, ungkarl og gaardmand, 25, Lakkendrup og pige Rasmine Hansen, 20, Vejstrup Mark
1883, 0211, Jens Peder Jensen, ungkarl og møllersvend, 33, Svendborg og pige Anne Marie Hansen, 26, Vejstrup
1884, 2202, Niels Jørgensen, ungkarl og gaardbestyrer, 37, Lørup og pige Anne Kathrine Hansen, 35, Vejstrup Mark
1884, 0605, Johan Jørgen Caspersen Hansen, enkemand og portør, 36, Svendborg og pige Mathilde Marie Jørgensen, 29, Vejstrup
1884, 1005, Sigvart Hansen, ungkarl og friskolelærer, 26, Maugstrup, Slesvig, p.t. i Vejstrup og pige Anne Kerstine Nielsen, 27, Vejstrup
1884, 0805, Niels Peder Rasmussen, ungkarl og skomager, 29, Vejstrup og pige Maren Jørgensen, 24, Vejstrup Mark
1884, 1605, Niels Nielsen, ungkarl og væver, 25, Stenstrup, pt. Vejstrup og pige Lovise Emerentze Rasmussen, 26, Vejstrup
1884, 0806, Ernst Peder Jensen, ungkarl og tjenestekarl, 22, Skaarup Sogn og pige Maren Kirstine Madsen, 24, Vejstrup
1884, 2906, Hans Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 29, Holmdrup, Skaarup Sogn og pige Else Marie Jørgensen, 25, Vejstrup
1884, 0110, Hans Mikkelsen Lund, ungkarl og friskolelærer, 32, Aaby Mark og pige Marie Mortensen, 28, Vejstrup Kohave
1884, 2012, Anders Sørensen, ungkarl og skolebestyrer, 47, Hobro og enke Rose Marie Kirstine Laurent, 45, hos enkefru Laurent, Vejstrup Mark, (efter … Hansen)
1885, 0702, Anders Pedersen, ungkarl og cigarmager, 23, Svendborg og pige Anne Maren Hansine Møller Hansen, 37, Vejstrup Mark
1885, 1811, Poul Jørgensen, ungkarl og tjenestekarl, 27, Vejstrup Mark og pige Anne Elisabeth Hansen, 25, Flakkebjerg, Sjælland, pt. Vejstrup
1886, 2401, Peder Nielsen Larsen, ungkarl og tjenestekarl, 29, Vejstrup og pige Hansine Pedersen, 28, Vejstrup Mark
1886, 1202, Vilhelm Lund, ungkarl og skomager, 37, Vejstrup, og pige Johanne Petrine Hansen, 29, Vejstrup Mark
1886, 1607, Hans Hansen, enkemand, 43, Vejstrup og pige Bodil Rasmussen, 38, Vejstrup Mark
1886, 0809, Knud Kristensen, ungkarl og skrædder, 27, Egebjerg, Kirkeby Sogn og pige Anne Kirstine Hansen, 22, Vejstrup Mark
1886, 0810, Mogens Hansen, ungkarl og gaardejer, 49, Gjaldbjerg og pige Anne Marie Elisabeth Rasmussen, 44, Vejstrup Mark
1887, 0201, Carl Emil Suhr Petersen, ungkarl og sømand, 25, Tved og pige Eriksine Mathilde Hansen, 22, Vejstrup
1887, 2101, Rasmus Madsen, ungkarl og tjenestekarl, 24, Vejstrup Mark, født 1862 i Gudme og pige Mette Kirstine Larsen, 28, Vejstrup
1887, 2003, Peder Henrik Svendsen, ungkarl og tjenestekarl, 26, Broholm, født 1860 i Gudme og pige Kristiane Sofie Jensen, 31, Vejstrup, født 1856 i Nordenbro, Magleby Sogn, Langeland
1887, 0405, Søren Hansen, ungkarl og husejer, 34, Freltofte, født 1852 i Vantinge og pige Maren Kirstine Vilhelmsen, 27, Vejstrup, født 1860 Brohave, Vejstrup
1887, 1609, Jens Rasmussen, ungkarl, 37, Vejstrup, født 1850 i Frørup og pige Johanne Sofie Frandsen, 27, Vejstrup, født 1859 i Skaarup
1887, 0511, Hans Christoffer Nikolai Rasmussen, hjulmand, 32, Vejstrup, født 1855 i Horne, Svendborg Amt og pige Maren Kirstine Jørgensen, 30, Vejstrup, født 1857
1887, 1811, Kristian Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 28, Klingstrup, født 1858 i Vejstrup og pige Ane Margrethe Hansen, Vejstrup, født 1860 i Vesterskjerninge Sogn
1888, 1902, Victor Theodor Karlson, ungkarl og sømand, 25, Loftehammar, Sverrige, født 1862 og pige Cæcilie Kristine Hermansen, 25, Vejstrup, født 1862 paa Albjerg Mark, Oure Sogn
1888, 0505, Rasmus Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 39, Vejstrup Mark, født 1848 og tjenestepige Maren Sofie Rasmussen, 27, Vejstrup Mark, født 1860
1888, 1806, Lars Kristian Rasmussen, ungkarl og mejeribestyrer, 28, Ringe, født 1859 i Ryslinge og pige Petra Pedersen, 24, Vejstrup Mark, født 1863
1888, 2107, Rasmus Jensen, ungkarl og tømrer, 29, Vejstrup Mark, født 1859 Langaa og tjenestepige Gjertrud Marie Hansen, 36, Vejstrup, født 1851
1888, 0109, Christoffer Pedersen, enkemand og arbejdsmand, 38, Brudager, født 1850 og tjenestepige Doris Claudine Juliane Chrestine Jacobsen, 34, Vejstrup Mark, født 1853 i Gudbjerg Sogn
1888, 2909, Niels Jensen, ungkarl og husmand, 45, Vejstrup, født 1843 i Øster Skjærninge og pige ogtjenestepige Maren Rasmussen, 48, Vejstrup, født 1840
1888, 2610, Laurits Petersen Schou, ungkarl, 29, Ørritslev, Voer Herred, født 1859 og pige Anna Kirstine Jensen, 25, Vejstrup, født 1863
1888, 3011, Hans Kristian Hansen, ungkarl og tømrer, 29, Stokkebæk, Hesselager Sogn, født 1859 og pige Anne Katrine Sørensen, 26, Vejstrup, født 1862
1889, 1502, Hans Christian Frederiksen, ungkarl og landmand, 21, Aaby, Skaarup Sogn, født 1867 og pige Nielsine Hansen, 29, Vejstrup Mark, født 1859
1889, 2203, Kristen Hansen, ungkarl og maltgjører, 25, Tved, født 1864 i Vejstrup og pige Kirstine Ane Dorthea Olsen, 21, Vejstrup Mark, født 1867 i Nidløse, Sorø
1889, 2604, Hans Hansen, ungkarl og landmand, 40, Oure Mark, født 1848 samme sted og pige Karen Marie Nielsen, 27, Vejstrup Mark, født 1861 i Tommerup
1889, 3105, Henrik Jensen, ungkarl og gaardbestyrer, 32, Vejstrup Mark, født 1857 samme sted og pige Maren Hansen, 33, Vejstrup, født 1856 samme sted
1889, 1406, Jens Rasmussen, ungkarl og gaardejer, 52, Vejstrup Mark, født 1836 samme sted og pige Abelone Marie Kristensen, 38, Vejstrup Mark, født 1851 samme sted
1889, 1805, Mads Jensen, ungkarl og skolelærer, 28, Vejstrup, født 1860 i Skamby Sogn og pige Sofie Konradine Tønnersen, 18, Vejstrup, født 1870 i H..by
1889, 1512, Rasmus Peder Sørensen, ungkarl og arbejder, 22, Vejstrup Lillemølle, født 1866 samme sted og pige Marie Hansen, 20, Vejstrup, født 1869 i Bovense
1890, 2803, Adolf Christian Eriksen, ungkarl og tjenestekarl, 24, Tiselholt, født 1865 i Skaarup og pige Maren Pedersen, 36, Tiselholt, født 1853 i Stavrby, Sjælland
1890, 0204, Hans Windeløv, enkemand og hotelejer, 32, Nykjøbing, Sjælland, født 1857 i Kolding Sogn og pige Anne Hansine Hansen, 22, Vejstrup Mark, født 1867 sammesteds
1890, 1405, Niels Kristian Larsen, ungkarl og møller, 23, Øster Aaby Mark, født 1867 i Lild Sogn, Thisted Amt og pige Martha Mortensen, 29, Vejstrup Mark, født 1861 sammesteds
1890, 2805, Lars Henriksen, ungkarl og møllebygger, 28, Frederikberg Sogn, født 1861 i Hesselager Sogn og pige Mathilde Vilhelmine Nielsen, 27, Vejstrup, født 1863 paa Drejø
1890, 2805, Kristine Nielsen, ungkarl og mejerist, 27, Videbæk, Kallehauge Sogn, Sjælland, født 1863 i Hjørlunde og pige Marie Andrine Nielsen, 23, Vejstrup, født 1867 i Sørup
1890, 3008, Rasmus Henrik Jørgensen, ungkarl og skolelærer, 23, Resen, Struer, født 1867 i Rudme og pige Anne Lavrine Amalie Tønnersen, 25, Vejstrup, født 1864 i Hesselager
1891, 0603, Jørgen Johansen, smed og maskinarbejder, 22, Svendborg, født 1868 i Birkende, Odense og pige Lavra Hermansen, 20, Vejstrup, født 1870 sammesteds
1891, 1704, Niels Larsen, enkemand, snedker og husmand, 39, Eskildstrup Mark, Søllinge Sogn, født 1852 i Sandager, Gislev Sogn og enke Johanne Marie Rasmussen, 37, Vejstrup, født 1853 i Morudskov, Herrested Sogn
1891, 0905, Jørgen Rasmussen Hansen, ungkarl og pladskarl, 26, Heldager, Tved Sogn, født 1864 i Brændeskov, Gudbjerg Sogn og pige Anne Hansen, 29, Vejstrup Mark, født 1861 samme steds
1891, 0311, Hans Hansen, ungkarl og gaardejer, 32, Albjerg Mark, født 1859 sammesteds og pige Anne Dorthea Hansen, 32, Vejstrup Mark, født 1859 sammesteds
1891, 2211, Hans Jørgen Andersen, ungkarl og bagersvend, 27, Thurø, født 1864 i Svendborg, Vor Frue og pige Anne Marie Knudsen, 20, Vejstrup, født 1871 sammesteds
1891, 2012, Hans Pedersen, ungkarl og tømrer, 29, Oure, født 1862 i Gudme og pige Anne Mortensen, 25, Vejstrup, født 1866 i Lundeborg, Oure Sogn