Vejstrup, 1858-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1858-1891, Vejstrup sogn, Gudme herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1859, 2302, 0103, Hans Sophus Ferdinand Nielsen, 1 og 7 maaneder, søn af smed Niels Christian Antonsen, i Weistrup. Født i Weistrup
1859, 2507, 3107, Jens Nielsen Jensen, 6 dage, søn af Maren Jensen (steddatter af gaardmand Peder Hansen), paa Weistrup Mark
1860, 2202, 2702, Rasmus Pedersen, indsidder og dagleier, 46, i Weistrup. Født i Oure. Søn af afdøde huusmand Peder Jensen
1860, 2704, 2904, Dreng, søn af indsidder og hørsvinger Søren Friis, i Weistrup
1860, 1406, 1906, Peder Jørgen Sørensen, 1, søn af huusmand Søren Jensen, paa Weistrup Mark. Født paa Weistrup Mark
1860, 1412, 2212, Casper Hansen, boelsmand, 82, i Weistrup. Født 1778 i Hesselager
1861, 0302, 1002, Andreas Pedersen (tvilling), 5 timer, søn af huusmand og tømmermand Peder Mortensen Nielsen, paa Weistrup Mark
1861, 0302, 1002, Niels Peder Pedersen (tvilling), 10 timer, søn af huusmand og tømmermand Peder Mortensen Nielsen, paa Weistrup Mark
1861, 0905, 1605, Carl Ulrich Jørgensen, enkemand og eier, 57, af Thidselholt med underliggende Gods. Født 1804 paa Rygaard. Søn af forpagter Jørgen Lars Jørgensen
1861, 0607, 1107, Anders Christensen, 13 og 8 maaneder, søn af Karen Hansdatter, Født i Weistrup. Pleiebarn hos boelsmand Adam Sørensen, paa Weistrup Mark
1862, 0701, 1401, Hans Hansen, gaardmand, 76, paa Weistrup Mark. Født 1785 i Weistrup
1862, 1003, 1503, Peder Hansen Lykkehuus, 30 og 9 maaneder, i Weistrup. Født 1831 i Weistrup. Søn af huusmand Hans Rasmussen
1862, 1903, 2603, Peder Nielsen, indsidder, 61, i Weistrup. Født 1801 i Wormark, Hesselager Sogn. Søn af indsidder Niels Pedersen, i Wormark
1862, 2304, 3004, Peder Madsen, boelsmand, 76, paa Weistrup Mark. Født i Weistrup. Søn af Mads Møller
1862, 2606, 2906, Dødfødt dreng, søn af gaardmedhjælper Hans Andersen, paa Weistrup Mark
1862, 0309, 0709, Peder Nielsen, 9 maaneder, søn af smed Niels Christian Mortensen, i Weistrup. Født 1861 i Weistrup
1862, 2812, 03011863, Lars Christensen, huusmand, 62, i Weistrup. Født i Gusbjerg. Søn af Christen Larsen
1863, 0510, 1110, Hans Hansen, 1, søn af boelsmand Christopher Hansen, paa Weistrup Mark
1863, 0312, 1012, Peder Hansen, huusmand og vaabenbroder, 44 og 8 maaneder, Weistrup. Født 1819 i Weistrup. Søn af Hans Pedersen
1863, 2212, 2912, Hans Pedersen, enkemand og aftægtsgaardmand, 73, paa Weistrup Mark. Født 1790 i Allerup. Søn af Peder Rasmussen
1864, 0708, 1208, Lars Rasmussen, enkemand og almisselem, 72, i Weistrup. Født i Gudme. Søn af Rasmus Larsen. Huusmand Anders Andersens svigerfader
1864, 0709, 1309, Henning Jørgensen, indsidder, 64, i Weistrup. Født 1800 i Weistrup. Søn af Jørgen …
1864, 1909, 2609, Rasmus Hansen, indsidder, 60, i Weistrup. Født 1804 i Gudme. Søn af Hans Olsen
1864, 2309, 3009, Peder Rasmussen, huusmand, 70, i Weistrup. Født 1794 i Skaarup
1865, 1702, 2302, Hans Christiansen, enkemand og aftægtshuusmand, 87½, i Broehauge. Født 1777 i Skaarup
1865, 2503, 3103, Rasmus Hansen, enkemand og aftægtshuusmand, 77, i Weistrup. Født 1788 i Ellerup, Gudbjerg Sogn
1865, 2206, 2506, Dødfødt dreng, søn af pige Karen Rasmusdatter, i Weistrup
1865, 3006, 0607, Jørgen Christensen, huusmand, 46, paa Weistrup Mark. Født 1819 i Weistrup
1865, 0307, 0907, Anders Peder Andersen, 4 dage, søn af væver Rasmus Andersen, paa Weistrup Mark
1865, 2409, 3009, Jens Nielsen, huusmand og væver, 57, i Weistrup
1866, 0901, 1501, Hans Henning Sørensen, 2 og 3 maaneder, søn af hørsvinger Søren Friis Pedersen, i Weistrup
1866, 2101, 2901, Hans Rasmussen Adolphsen, huusleier og høker, 30, i Kjøbenhavn. Født 1835 paa Østeraaby Mark. Søn af Maren Knudsdatter
1866, 0902, 1602, Christen Hansen, ½, søn af gaardmand Hans Christensen, paa Weistrup Mark
1866, 2605, 3105, Morten Marcussen, aftægtsgaardmand, 84, paa Weistrup Mark. Født 1782 i Weistrup
1866, 0710, 1310, Adam Gotlieb Sørensen, boelsmand, 73, paa Weistrup Mark
1866, 2110, 2610, Jens Erik Rasmussen, ungkarl, træskomand og indsidder, 40, i Weistrup. Født paa Langeland
1866, 2311, 2811, Anders Rasmussen, indsidder og træskomand, 38, i Weistrup. Født paa Langeland
1866, 2612, 02011867, Jens Peder Nielsen Grønlund, 2½, søn af huusmand og væver Niels Christensen Grønlund, i Weistrup
1867, 2201, 3001, Frederik Hansen, 2½, søn af gaardmand Hans Rasmussen, paa Weistrup Mark
1867, 1904, 2604, Hans Henriksen, enkemand og gaardmand, 69, paa Weistrup Mark. Født 1797 i Oure
1867, 2104, 2604, Hans Rasmussen, huusmand, 73, i Weistrup. Født 1794 i Gudme
1867, 2505, 3005, Anders Andersen, 1, søn af indsidder Niels Andersen, i Weistrup
1867, 0506, 1206, Hans Søren Nielsen, 5 og 9 maaneder, søn af huusmand Niels Sørensen, paa Weistrup Mark
1867, 1007, 1607, Martin Madsen, 1½, søn af indsidder Mads Rasmussen, i Weistrup
1867, 1807, 2507, Christen Hansen, aftægtshuusmand, 81, i Weistrup. Født 1786 i Weistrup
1867, 0911, 1011, Dødfødt dreng, søn af indsidder Rasmus Herman Thomsen, i Tidselholthuset paa Weistrup Mark
1867, 1411, 2111, Johan Hansen, ungkarl, 28½, paa Weistrup Mark (bestyrede gaarden for sin moder. Søn af gaardmand Hans Hansen
1868, 2704, 0205, Rasmus Rasmussen, enkemand og aftægtsgaardmand, 88, i Weistrup. Født 1780 i Rolfsted
1868, 1706, 2006, Jens Andersen, ungkarl, 49, hos gaardmand Hans Andersen, paa Østeraaby Mark. Født 1819 paa Weistrup Mark. Søn af afdøde gaardmand Anders Hansen paa Veistrup Mark
1868, 0107, 0607, Hans Christensen, aftægtsgaardmand, 87½, paa Weistrup Mark. Født 1781 i Weistrup
1868, 0807, 1407, Niels Peter Lund, skomager og høker, 54, i Weistrup. Født 1814 i Kjøbenhavn
1868, 0608, 1208, Niels Henrik Christensen, 36, i Weistrup. Født 1832 i Weistrup 1832. Søn af smed Christen Nielsen
1868, 2810, 0311, Poul Nielsen, tømmermand, 53. Født i Skaarup Sogn
1869, 0402, 1002, Hans Eriksen, fæstehusmand, 71, i Lillemølle. Født 1797 i Egense
1869, 1202, 1802, Lars Nielsen, husmand, 78, i Veistrup. Født 1790 i Skaarup
1869, 2702, 0503, Peder Jensen Nørregaard, gaardmand, 39, i Veistrup. Født 1830 i Veistrup. Søn af gaardmand Jens Nielsen
1869, 3005, 0406, Alfred Jørgensen, 1, søn af proprietær Jørgensen, Tiselholt
1869, 0407, 0707, Frederik Valdemar Madsen, 4 maaneder, søn af skrædder Mads Anthonsen, i Veistrup
1869, 2707, 0208, Ditlev Pedersen, gaardmand, 52, paa Veistrup Mark. Født i Ellerup
1869, 1709, 2309, Peder Søren Madsen, 9½, søn af gaardmand Mads Nielsen, Vejstrup Mark
1870, 2603, 0104, Hans Peder Rasmussen, 23, Veistrup. Søn af husmand Rasmus Hansen
1870, 2504, 2804, Dødfødt dreng, søn af tjenestekarl Niels Pedersen og pige Anne Katrine Jensen, Svendborg
1870, 1807, 2307, Hans Christensen, gaardmand, 45, paa Veistrup Mark. Søn af gaardmand Christen Jørgensen
1870, 2610, 0311, Andreas Peder Sørensen, 2, søn af boelsmand Søren Jensen, Veistrup Mark
1871, 0401, 1201, Jørgen Christian Jørgensen, 20, Veistrup Mark. Søn af husmand og væver Christian Jørgensen
1871, 0302, 1102, Niels Mogensen, 1, søn af smed Jens Mogensen, i Veistrup
1871, 1902, 2402, Mads Larsen, bødker og skovfoged, 63, Veistrup
1871, 2002, 0203, Johan Hansen, gaardmand, 78, paa Veistrup Mark
1871, 2403, 3003, Hans Hansen, 6, søn af boelsmand Christoffer Hansen, paa Veistrup Mark
1871, 2004, 2604, Hans Lauritz Vilhelmsen, 3, søn af sømand Vilhelm Carlsen, i Brohave
1871, 0705, 1305, Christian Rasmussen, tyende, 23, Veistrup. Søn af ugift og afdøde Karen Hansen
1871, 2705, 0406, Rasmus Rasmussen, 7 dage, søn af indsidder Hans Rasmussen, Tiselholts Familiehus
1871, 0208, 0508, Anders Andersen, husmand, 56, i Veistrup. Født i Øxendrup
1871, 0908, 1208, Hans Hansen, indsidder, 64. Født i Veistrup
1871, 0509, 1009, Anders Mourits Andersen, ½, søn af pige Johanne Christine Mouritsen
1871, 1209, 1609, Christian Jørgensen, husmand og væver, 53, paa Veistrup Mark
1871, 2009, 2609, Hans Andersen, husmand, 72, i Veistrup
1872, 2203, 3003, Rasmus Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 49, i Veistrup Mølle. Broder til mølleren
1872, 2206, 2706, Jens Peder Emil Jensen, 1½, søn af arbeidsmand Niels Jensen, i Veistrup
1872, 0510, 1110, Peder Rasmussen, ungkarl, 42, bestyrer af moderens Rasmus Hansens enkes sted, i Vejstrup
1872, 1210, 2010, Lars Andersen, 3 maaneder, søn af ugift Karen Larsen, i Vejstrup
1872, 2610, 3110, Jens Rasmussen, indsidder, 73, i Vejstrup Hospital
1872, 0811, 1611, Hans Larsen, pensioneret skolelærer, 73, i Vejstrup
1872, 1711, 2311, Hans Jeppesen, husmand, 72, i Vejstrup
1872, 2912, 04011873, Christian Emil Larsen Albjerg, 4, søn af indsidder Frands Larsen Albjerg, i Vejstrup Fattighus
1873, 1508, 1808, Dødfødt dreng (tvilling), søn af husmand Jens Hansen Rasmussen, Vejstrup
1873, 0201, 0901, Søren Henning Sørensen, 9 maaneder, søn af hørsvinger Søren Frits Petersen, Vejstrup
1873, 1302, 2002, Dødfødt dreng, søn af husmand Jens Hansen, Brohave
1873, 2103, 2803, Niels Christensen, gaardmand, 60, i Vejstrup
1873, 2503, 3103, Niels Jensen, gaardmand, 56, i Vejstrup
1873, 1404, 1904, Terman Pedersen, indsidder og kludesamler, 56, i Vejstrup
1873, 0605, 1305, Peder Nielsen, husmand, 74, i Vejstrup
1873, 0707, 1307, Niels Peder Nielsen, 2 timer, søn af husmand Anders Nielsen, i Vejstrup
1873, 3110, 0711, Jens Peder Christensen, 3 maaneder, søn af gaardmand Christen Adamsen, Vejstrup Mark
1873, 3012, 2712, Niels Jørgensen, ugift og indsidder, 63, i Vejstrup
1874, 0102, 0902, Niels Nielsen, 3, søn af gaardmand Niels Christian Nielsen og Maren Hansen, Vejstrup Mark
1874, 0802, 1302, Niels Andersen, gift indsidder, 52, i Vejstrup Hospital
1874, 2604, 0205, Rasmus Jørgensen, gift husmand, 84, paa Vejstrup Mark
1874, 2904, 0605, Jens Hansen Rasmussen, gift husmand og dagleier, 43, i Vejstrup
1874, 0107, 0607, Hans Jørgensen, enkemand og gaardmand, 77, paa Vejstrup Mark
1874, 1907, 2707, Peder Madsen Jørgensen, 1 og 9 maaneder, søn af stenhugger Hans Jørgensen, i Vejstrup
1874, 2107, 2807, Hans Bredahl Møller, gift ejer, 72, af Vejstrupgaard
1874, 2707, 3107, Niels Peder Nielsen, 14 uger, søn af ugift fruentimmer Gjertrud Hansen (tjenende i Frørup), i Tidselholts Familiehus
1874, 1708, 2308, Peder Andreas Holgersen, 19 dage, søn af skomager Hans Holgersen, af Vejstrup
1874, 3011, 0612, Ole Christian Pedersen, 6 uger, søn af pige Birthe Sofie Olsen, i Vejstrup
1875, 2701, 0202, Julius Hansen, 5 uger, søn af gaardmand Kristoffer Hansen og Maren Pedersen, Vejstrup Mark
1875, 0803, 1403, Frederik Ferdinand Moldrup, bødkersvend, 31, hos Lars Madsen i Vejstrup. Født i Odense
1875, 2905, 0506, Christian Christiansen, matros, 16, i Vejstrup. Søn af indsidder Christian Christiansen
1875, 1406, 1906, Jens Hansen, gift husmand, 56, i Brohave
1875, 0807, 1207, Knud Jakobsen, gift husmand og fisker, 48, paa Vejstrup Mark
1875, 2903, 0504, Hans Jensen, gift boelsmand, 60, af Vejstrup
1875, 2208, 2608, Udøbt dreng, ½ time, søn af gaardmandsenke Marie Jensen, ved ungkarl Hans Jensen, Vejstrup
1875, 1510, 2010, Jørgen Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 80, hos smed Jens Mogensen i Vejstrup
1875, 1711, 2611, Kristen Larsen, gift gaardmand, 57, paa Vejstrup Mark
1876, 1001, 1501, Rasmus Pedersen, enkemand og aftægtsgaardmand, 77, paa Vejstrup Mark
1876, 1502, 2202, Hans Rasmussen, gift gaardmand, 71, paa Vejstrup Mark
1876, 0802, 1302, Udøbt dreng, ½ time, søn af indsidder Rasmus Larsen, Vejstrup
1876, 3008, 0309, Søren Sørensen (tvilling), 10 timer, søn af smedesvend Gunder Sørensen og Hedevig Rasmussen, af Vejstrup
1876, 2212, 2912, Peder Hansen, enkemand, 74, boende hos sønnen tmd. Hans Pedersen, paa Vejstrup Mark
1877, 2001, 2601, Lars Jørgen Hansen, 14, søn af husmand Hans Hansen Skræp, paa Veistrup Mark
1877, 1603, 2203, Niels Frederik Nielsen, 9 maaneder, søn af uldhandler Niels Chr. Nyby, af Vejstrup
1877, 0110, 0510, Thorvald Andersen, 6, søn af lærer Niels Chr. Andersen, ved Højskolen
1878, 0301, 1101, Kristen Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 69, i Brohave
1878, 1904, 2604, Jørgen Julius Knudsen, 3 og 7 maaneder, søn af husmand Knud Rasmussen (Vejle), i Vejstrup
1878, 1906, 2506, Hans Thomsen, enkemand og aftægtsmand, 84, paa Vejstrup Mark
1878, 0812, 1512, Karsten Viggo Nielsen, 1 og 4 maaneder, søn af frugthandler Kristen Nielsenpaa Vejstrup Mark
1879, 2502, 0303, Harald Anthon Laurent Lund, 8, søn af højskoleforstander Jens Lund, paa Vejstrup Mark
1879, 0805, 1305, Niels Jensen, enkemand og indsidder, 85, paa Vejstrup Mark
1879, 1307, -, Jens Pedersen, husmand og enkemand, opholdt sig hos sin svigersøn væver Niels Kristensen, i Vejstrup. Af Vejstrup Mark
1879, 0909, 1609, Niels Nielsen, gift husmand, 66, paa Vejstrup Mark
1879, 0110, 0710, Hans Pedersen, husmand og fhv. kusk, 68, paa Vejstrup Mark. Kusk paa Tiselholt
1879, 3110, 0611, Hans Kristian Hansen, 2, søn af træskomand Frederik Hansen, i Vejstrup
1879, 1911, 2911, Rasmus Kristensen, ungkarl, 27, paa Vejstrup Mark. Søn af afdøde gaardmand Kristen Larsen
1879, 1911, 1912, Johannes Kristensen, ungkarl, 18, paa Vejstrup Mark. Søn af afdøde gaardmand Kristen Larsen
1879, 2412, 3112, Hans Laurits Jørgensen, 9, søn af murer Jens Peder Jørgensen, i Vejstrup
1880, 0103, 0703, Andreas Kastrup Jensen, 4 timer, søn af fattiglem Rasmus Jensen, paa Fattiggaarden
1880, 1403, 1603, Dødfødt dreng, søn af forpagter Hans Peder Nielsen, paa Vejstrup Mark
1880, 0605, 0905, Hans Simon Hansen, 14 dage, søn af arbejdsmand Rasmus Hansen, i Vejstrup
1880, 1209, 1609, Hans Pedersen (Dyrmand), enkemand og aftægtsmand, 83, hos husmand Peder Simonsen, i Vejstrup
1880, 1108, 1408, Kristen Andreassen Rosager, 11 dage, søn af gaardbestyrer Andreas Kristensen Rosager, paa Vejstrup Mark
1880, 1709, 2309, Hans Nielsen, husmand, 82, i Lillemølle
1880, 1512, 2212, Hans Peder Hansen, gaardmand, 35, paa Vejstrup Mark
1881, 2801, 0402, Anders Andersen, husmand, 69, i Vejstrup
1881, 0504, 1104, Jørgen Knudsen, husmand, 66, i Lillemølle
1881, 1005, 1605, Hans Peder Hansen, enkemand og fattiglem, 70
1881, 0606, 1206, Hans Larsen Jensen, 8 dage, søn af indsidder Hans Peder Jensen, paa Vejstrup Mark
1881, 1212, 1712, Peter Thorvald Hansen Rosenlund, 3 og 4 maaneder, søn af husmand Hans Peder Hansen Rosenlund, Vejstrup Mark
1881, 2711, 0512, Mads Nielsen, enkemand og gaardmand, 62, paa Vejstrup Mark
1882, 3101, 0502, Udøbt dreng, 5 dage, søn af ugift Anthonette Mathilde Madsen, hos sin fader skrædder Mads Anthonsen, i Vejstrup
1882, 0702, 1302, Niels Peder Nielsen, 3 maaneder, søn af husmand Jens Nielsen og Anne Poulsen, af Vejstrup
1882, 0204, 0704, Rasmus Kristian Larsen, 11 maaneder, søn af ugift Mathilde Frederiksen, af Skaarup. Plejebarn hos murer Jens Klemmensen, i Vejstrup
1882, 3105, 0606, Hans Hansen, husmand, 66, Bankehuset i Vejstrup
1882, 0211, 0811, Rasmus Pedersen (Krogh), husmand, 66, i Vejstrup
1882, 0511, 1111, Hans Hansen (Skræp), enkemand og husmand, 83, paa Vejstrup Mark
1883, 1801, 2301, Jens Rasmussen, enkemand og træskomand, 84, paa Oure - Vejstrup Fattiggaard
1883, 1002, 1602, Kristian Julius Nielsen, 2, søn af maler Christian Julius Nielsen, Svendborg Hømark, Frue Sogn i Svendborg
1883, 2402, 2802, Dødfødt dreng, søn af indsidder Hans Rasmussen, i Tiselholts Familiehus
1883, 2702, 0803, Mads Anthonsen, gift skrædder, 58, i Vejstrup
1883, 1803, 2303, Jens Peder Rasmussen (tvilling), 1 maaned, søn af indsidder Hans Rasmussen, i Tiselholts Familiehus
1883, 0204, 0904, Rasmus Ludvigsen, gift husmand, 83, i Vejstrup
1883, 0704, 1404, Peder Andreasson Rosager, 1, søn af gaardbestyrer Andreas Kristensen Rosager, paa Vejstrup Mark
1883, 1005, 1405, Rasmus Peder Nielsen, 1 time, søn af træskomand Lars Nielsen, af Vejstrup
1883, 0905, 1605, Rasmus Hansen, gift friskolelærer, 58, paa Vejstrup Mark
1883, 0608, 1008, Lars Jensen (Skov), gift fattiglem, 72, paa Vejstrup Fattiggaard
1883, 2301, 3001, Niels Henriksen Hvidtfeldt, gift møller, 33, paa Aaby Mark. Født i Gudme. Søn af husmand og vejmand Henrik Hvidtfeldt, i Oure
1884, 1106, 1606, Lars Tønnesen, enkemand og sadelmager, 81, i Vejstrup
1885, 2501, 0202, Peder Nielsen, gift husmand og væver, 59, i Vejstrup
1885, 0302, 0802, Marius Larsen, 4 maaneder, søn af tjenestekarl Peder Nielsen Larsen og ugift Hansine Petersen, paa Vejstrup Mark
1885, 1203, 2003, Mads Svendsen, gift skrædder og husmand, 73, paa Vejstrup Mark
1885, 2506, 3006, Rasmus Peder Kørner, enkemand og indsidder, 76, hos sin plejedatter i Skaarup
1885, 1407, 2007, Hans Peder Rasmussen, 5, søn af boelsmand Jens Rasmussen og Marie Rasmussen, Vejstrup
1885, 1908, 2408, Anders Kristensen, enkemand og husmand, 89, paa Vejstrup Mark
1886, 0601, 1301, Anders Hansen, gift husmand, 80, paa Vejstrup Mark
1886, 0204, 0904, Rasmus Jakobsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 81, paa Vejstrup Mark
1886, 0905, 1505, Jens Peder Rasmussen, 5, søn af husmand Peder Rasmussen (Krogh), i Vejstrup
1886, 0411, 0711, Søren Karl Vedel, 3, søn af Kristen Carl Vedel, i Tiselholts Familiehus
1886, 2111, 2711, Jens Jakobsen, gift hjulmand og husmand, 67, i Vejstrup
1887, 1402, 2202, Peder Mogensen, enkemand, indsidder og væver, 60, i Vejstrup
1887, 0706, 1106, Frands Nielsen, gift husmand, 67, i Vejstrup
1887, 0806, 1306, Peder Rasmussen, enkemand og fattiglem, 89, Vejstrup Fattiggaard
1887, 2706, 0207, Jens Lauritz Nielsen Albjærg, 18, i Oure. Søn af gaardejer Niels Andersen Albjærg, i Oure
1887, 2707, 0108, Hans Andersen, gift husmand, 68, i Vejstrup
1888, 3001, 0402, Lars Kristian Kristensen, enkemand, fattiglem og stenhugger, 72, Vejstrup Fattiggaard
1888, 0802, 1502, Jens Rasmussen, gift boelsmand, 40, i Vejstrup
1888, 0604, 1204, Christen Nielsen, gift indsidder og uldhandler, 49, Vejstrup Mark
1888, 1404, 2004, Jørgen Rasmussen, gift (separeret) arbejdsmand og fattiglem, 58, fra Taasinge Fattiggaard
1888, 2304, 2804, Frederik Kristian Rasmussen, enkemand og fhv. brøndgraver, 75, Vejstrup Fattiggaard. Født 1813 i Espe
1888, 2104, 2804, Jørgen Hansen, gift og fhv. gaardmand, 74, i Albjærg. Født 1813 i Albjærg
1888, 0605, 1005, Rasmus Rasmussen, 1 dag, søn af husmand Rasmus Rasmussen, Vejstrup
1888, 1411, 2211, Frederik Kristian Madsen, 12, søn af indsidder Frants Madsen, Tiselholts Familiehus
1889, 1001, 1701, Jens Nielsen, gift, aftægtsmand og fhv. husmand, 66, i Vejstrup. Født i Lamdrup, Svindinge Sogn
1889, 1201, 1801, Rasmus Peter Rasmussen, 1, søn af husmand Christian Rasmussen og Anne Margrethe Hansen, Vejstrup. Født i Vesterskerninge
1889, 1805, 2405, Rasmus Peter Rasmussen, 6, søn af husmand Peder Rasmussen, af Vejstrup. Født 1882 i Vejstrup
1889, 0507, 1207, Hans Peter Andersen, gift gaardejer, 45, Oure Mark. Født 1844
1889, 2808, 3108, Rasmus Hansen, enkemand og fattiglem, 75, Vejstrup Fattiggaard. Født 1814 i Oure
1889, 2210, 2710, Rasmus Ejnar Knudsen, 25 dage, søn af arbejdsmand Jens Knudsen, Hesselager Mejeri. Født i Vejstrup
1889, 2711, 0112, Dødfødt dreng, søn af tømrer Andreas Jørgensen og Karen Nielsen, i Albjærg
1889, 2305, 2905, Kristen Kristensen (Rosager), ungkarl, 17, af Ferritslev. Født 1872 i Vejstrup. Søn af afdøde friskolelærer Peder Kristensen (Rosager)
1890, 2702, 0603, Lars Nielsen, gift husmand, 70, i Vejstrup. Født paa Aaby Mark
1890, 0704, 1204, Carl Sivertsen, enkemand, husmand og fhv. gaardmand, 58, paa Aaby Mark. Født i Øster Aaby
1890, 2507, 0208, Hans Nielsen, gift husmand og tømrer, 75, Vejstrup Mark. Født 1815 sammesteds. Søn af husmand Niels Christophersen
1890, 1408, 2008, Hans Hansen (Raarud), gaardmand, 71, i Vejstrup. Født 1819 i Raarud, Kirkeby Sogn. Søn af husmand Hans Pedersen
1890, 1510, 2210, Andreas Knudsen, enkemand og fhv. guldsmed, 86, i Vejstrup (guldsmed i København). Født i Svendborg
1890, 2112, 2912, Hans Rasmussen, gift gaardejer, 70, Oure Mark
1891, 0603, 1203, Andreas Ditlev Løndahl, gift bødker, 50, i Vejstrup. Søn af Frederik Løndahl
1891, 1404, 2104, Rasmus Hansen, gift forpagter, 28, Oure Præstegaard. Født 1862 paa Albjerg Mark. Søn af Jens Hansen, Albjerg Mark
1891, 0105, 0505, Andreas Thorvald Nielsen, 12, søn af husmand og skrædder Niels Jensen Nielsen, i Oure. Født 1878 sammested
1891, 2405, 2805, Harald Hansen, 2, søn af enke Maren Kirstine Jakobsen, af Oure Præstegaard. Enke efter forpagter Rasmus Hansen
1891, 2705, 0206, Niels Kristian Andersen, gift lærer, 47, ved Vejstrup Højskole
1891, 0810, 1310, Aksel Nielsen Lindegaard, 2, søn af mejerist og gaardejer Peder Nielsen Lindegaard, Vejstrup. Født 1889 sammesteds
1891, 3011, 0412, Ejnar Kristensen Rosager, 4, søn af gaardejer Hans Kristensen Rosager, Vejstrup Mark
1891, 1712, 2412, Rasmus Hansen, enkemand, husmand og fhv. gaardmand, 78, paa Vejstrup Mark. Født 1813 i Vejstrup. Søn af gaardmand Hans Petersen, af Vejstrup
1891, 1812, 2312, Marcus Mortensen, gift gaardejer, 74, paa Vejstrup Mark. Født 1817. Søn af gaardejer Morten Marcussen, paa Vejlstrup Mark
1891, 2912, 0401, Hans Sofus Oluf Mortensen, 8, søn af husmand Laurits Martin Mortensen, af Vejstrup. Født 1883 sammesteds
1859, 0101, 0701, Kirstine Møller født Maÿntze, enke og eierinde, 43, af Magaard, Skaarup Sogn. Forpagter Peter Christian Møller af Weistrupgaard
1859, 2002, 0103, Anne Pedersdatter, inderste og dagleierske, 65, paa Weistrup Mark
1859, 0503, 0803, Dødfødt pige, datter af indsidder og træskomand Claus Pedersen, i Weistrup
1859, 1010, 1710, Johanne Marie Nielsdatter, enke og almisselem, 73, i Weistrup Fattighuus
1859, 2310, 2810, Kirsten Hansdatter, 54, paa Weistrup Mark. Huusmand Anders Hansen
1860, 1601, 2401, Johanne Jensen, 3 og 4 maaneder, datter af boelsmand Jens Mortensen, paa Weistrup Mark
1860, 0902, 1402, Mine Marie Jensen, 1 og 10 maaneder, datter af boelsmand Jens Mortensen, paa Weistrup Mark
1860, 1904, 2604, Anne Hansen, 6½, datter af tømmermand Hans Nielsen, paa Weistrup Mark
1860, 2505, 3105, Dorthea Lund født Hansen, enke og inderste, 100, i Weistrup. Blytækkermester Andreas Peter Lund
1860, 2605, 3105, Elise Jensen, 6 og 5 maaneder, datter af boelsmand Jens Mortensen, paa Weistrup Mark
1860, 1406, 2106, Anne Rasmusdatter, 84, paa Weistrup Mark. Aftægtsgaardmand Hans Pedersen
1860, 2006, 2506, Kirsten Larsen, tjenestepige, 17, hos boelsmand Adam Gotlieb Sørensen, paa Weistrup Mark
1860, 2806, 0407, Rasmine Hansen, 3 og 5 maaneder, datter af gaardmand Hans Rasmussen, paa Weistrup Mark
1860, 1112, 1812, Semine Marie Møller født Møller, fru, 55 og 9 maaneder, paa Weistrupgaard. Herr. proprietair H. B. Møller
1861, 0704, 1304, Sidsel Rasmusdatter, ugift huuseierinde, 82 og 3 vmaaneder, i Weistrup
1861, 0106, 0606, Anne Cathrine Sørensen, 6, datter af hørsvinger Søren Friis, i Weistrup
1862, 0605, 1205, Barbara Nielsdatter, 67, paa Weistrup Mark. Huusmand Anders Christensen
1862, 3112, 05011863, Maren Nielsdatter, enke og almisselem, 71, i Weistrup. Skrædder Anton Morten Madsen
1863, 1201, 1701, Anne Marie Christensdatter, 74, i Weistrup. Boelsmand Anders Vilhelm Larsen
1863, 1501, 2001, Anne Kirstine Hansen, 8, datter af huusmand Hans Peter Larsen, i Weistrup
1864, 2503, 3103, Anne Margrethe Larsdatter, enke, 83 og 9 maaneder, i Weistrup. Huusmand Hans Andersens svigermoder
1864, 2903, 0304, Anne Hansine Pedersen, 17 dage, datter af møllersvend Hans Pedersen, i Lillemølle og pige Anne Marie Jørgensen, i Hundstrup
1864, 0106, 0606, Karen Nielsen, 27, i Weistrup. Gaardmand Niels Christensen
1864, 1706, 2306, Anne Poulsdatter, 82, paa Weistrup Mark. Aftægtsgaardmand Morten Markussen
1864, 2407, 3007, Maren Jensdatter, 67, paa Weistrup Mark. Huusmand Niels Andersen
1864, 0308, 0908, Anne Andersen, 33 og 9 maaneder, paa Weistrup Mark. Boelsmand Anders Wilhelm Larsen
1864, 1811, 2411, Kirsten Nielsdatter, enke, 56, af Broehauge. Født 1808, i Bjerreby, paa Taasinge. Huusmand Jens Rasmussen
1865, 1804, 2404, Anne Marie Nielsen, 7 uger, datter af huusmand Niels Sørensen, paa Weistrup Mark
1865, 0207, 0807, Bodil Cathrine Mathiassen, 23, paa Weistrup Mark. Gaardmand Hans Christensen
1865, 0912, 1412, Maren Dorthea Andersen, 3 maaneder, datter af huusmand Anders Nielsen, paa Weistrup Mark
1866, 2904, 0505, Anne Henriksdatter, 62, i Weistrup. Huusmand Andreas Christiansen
1867, 0401, 1201, Anne Mikkelsdatter, 81, paa Weistrup Mark. Huusmand Hans Thomsen
1867, 1002, 1602, Karen Sørensdatter, enke, 83, i Weistrup. Huusmand Jørgen Christensens moder. Huusmand Peder Rasmussen
1867, 2003, 2403, Abelone Wilhelmsen, 16 dage, datter af sømand og huusmand Wilhelm Carlsen, i Brohauge
1867, 1905, 2505, Anne Marie Andersen, 3, datter af indsidder Niels Andersen, i Weistrup
1867, 3006, 0507, Edel Marie Rasmussen, 1 og 10 maaneder, datter af indsidder Anders Rasmussens enke, i Weistrup Fattighuus
1867, 0810, 1510, Anne Poulsen, 18, paa Weistrup Mark. Datter af huusmand Jørgen Christensens enke
1867, 1510, 1910, Johanne Hansen, tjenende, 21, gaardmand Christen Hansen, paa Weistrup Mark
1868, 1401, 2101, Anne Kirstine Hansdatter, 70, paa Weistrup Mark. Aftægtsgaardmand Hans Jørgensen
1868, 1501, 2201, Anne Catrine Jørgensdatter, enke, 66, i Weistrup. Huusmand Hans Rasmussen
1868, 2603, 0204, Anne Catrine Sørensen, 4, datter af boelsmand Søren Jensen, paa Weistrup Mark
1868, 0104, 0804, Nielsine Jørgine Christiane Mogensen, 2, datter af smed Jens Mogensen, i Weistrup
1868, 1807, 2407, Anne Marie Rasmusdatter, aftægtsenke, 82, paa Weistrup Mark. Boelsmand Jens Mortensens moder, paa Weistrup Mark. Boelsmand Morten Rasmussen
1868, 1008, 1508, Karen Kirstine Rasmussen, 1 og 4 maaneder, datter af huusmand Jens Hansen Rasmussen, i Weistrup
1869, 0204, 0804, Maren Christensen, enke, 77, i Lille Mølle. Huusmand Hans Eriksen
1869, 2104, 2804, Karen Nielsen, 36, i Weistrup. Skomager Hans Holgersen
1869, 0506, 1106, Birthe Larsdatter, enke, 66, i Weistrup. Huusmand og væver Jens Nielsen
1869, 1609, 2109, Maren Hansdatter, 68, Veistrup Mark. Gaardmand Henrik Jensen
1870, 0104, 0704, Kirsten Nielsdatter, 50, Veistrup. Væver Hans Hansen
1870, 1404, 1904, Udøbt pige, 11 dage, datter af lærer Poulsen, paa Weistrup Høiskole
1870, 1504, 2304, Anne Chatrine Nielsdatter, enke, 86, i Veistrup. Gaardmand Jens Mikkelsen
1870, 0907, 1107, Maren Rasmussen, malkepige, 24, paa Veistrup. Født i Gudbjerg
1870, 1708, 2208, Karen Lovise Pedersen, 4, datter af gaardmand Peder Jensen Nørregaards enke, i Weistrup
1870, 2910, 0511, Charlotte Dagmar Madsen, 5, datter af skrædder Mads Anthonsen, i Veistrup
1870, 2910, 0811, Signe Magdalene Christensen, ½, datter af gaardmand Hans Christensen, Veistrup Mark
1871, 1001, 1701, Sofie Hansen, 1½, datter af tømmermand Hans Nielsen, paa Veistrup Mark
1871, 3001, 0602, Ernestine Rasmussen, 34, i Skaarup Nørremark. Gaardmand Rasmus Larsen
1871, 0403, 1003, Karen Larsen, tjenestepige, 33½, hos væver Christen Larsen, i Veistrup. Datter af huusmand Lars Christensen
1871, 1106, 1506, Christiane Hansdatter, enke, 78, i Veistrup. Huusmand Rasmus Nielsen
1871, 0207, 0807, Inger Christensdatter, 53, paa Veistrup Mark. Husmand Hans Hansen Skræp
1871, 1507, 2107, Elise Cathrine Jensen, 2 uger, pleiebarn hos indsidder Peder Jensen, i Veistrup
1871, 2508, 3008, Anne Margrethe Hansdatter, 68, paa Weistrup Mark. Gaardmand Peder Hansen
1871, 1910, -, Anne Magdalene Jensdatter, enke, 72, Veistrup Mark. Født i Hesselager
1871, 2111, 2411, Martha Jørgensen (tvilling), 9, datter af murer Otto Jørgensen, i Veistrup
1871, 2712, 02011872, Rasmine Sofie Hansen (tvilling), ½, datter af gaardmand Hans Rasmussen, paa Veistrup Mark
1872, 1306, 1706, Maren Hansdatter, 77. Husmand og aftægtsmand Jørgen Rasmussen (Klokker)
1872, 1606, 2106, Karen Hansdatter, 80, i Tiselholts Familiehus (af Langaa). Arbeidsmand Rasmus Hansen
1872, 2008, 2708, Hanne Marie Ley Lund, 6 uger, datter af højskoleforstander Jens Lund, Veistrup Mark
1872, 2708, 0309, Johanne Margrethe Rasmussen, 52, i Vejstrup. Gaardmand Niels Jensen
1872, 1211, 1811, Hansine Hansen, 5 maaneder, datter af gaardmand Christoffer Hansen, Vejstrup Mark
1872, 3012, 04011872, Eline Sofie Nielsen, 27, i Vejstrup. Skomager H. P. Lund
1872, 2212, 2812, Bodil Kirstine Pedersen, 37. Indsidder P. Danielsen
1873, 1002, 1502, Kirsten Andersdatter, 73, Vejstrup. Indsidder Rasmus Hansen
1873, 1202, 1802, Malene Hansdatter, ugift indsidderske, 72, i Vejstrup
1873, 1302, 2002, Anne Marie Frederiksen Kjersting, 37, i Brohave. Husmand Jens Hansen
1873, 0804, 1504, Marie Andersen, ugift, 70, i huset hos sine slægtninge murer Hans Nielsen, Veistrup Mark
1873, 0601, 1001, Anne Katrine Jensen, 37, i Vejstrup. Datter af indsidder Jens Nielsen
1873, 2007, 2607, Ellen Jørgensdatter, enke, 89, i Vejstrup. Aftægtsboelsmand Rasmus Hansen
1873, 0511, 1211, Johanne Madsdatter, enke, 67, i Brohave. Af Vejstrup. Smed Frederik Kjersting
1874, 2604, 0405, Jakobine Rasmusdatter, 25, Vejstrup Mark. Datter af gaardmand Rasmus Jakobsen
1874, 0206, 0706, Dødfødt pige, datter af indsidder Niels Peder Madsen, i Tiselholts Familiehus
1874, 2106, 2706, Anne Marie Pedersdatter, enke, i Vejstrup. Født 1797 i Hesselager. Skolelærer og kirkesanger H. Larsen
1874, 2307, 2907, Anne Jensdatter, enke, 72, Vejstrup. Husmand Hans Andersen
1874, 2407, 2907, Anne Marie Andersen, 6, datter af arbejdsmand Niels Andersen Jyde, í Vejstrup
1874, 0208, 0608, Hansine Johanne Nielsen, 6, datter af gaardeier Niels Christian Nielsen, Vejstrup Mark
1874, 0410, 1010, Karen Kristensdatter, enke, 55, i Vejstrup. Skomager Niels Peder Lund
1874, 2011, 2711, Anne Christine Christensdatter, 46, Vejstrup Mark. Tømmermand Hans Peder Rasmussen
1875, 0801, 1301, Johanne Nielsen, datter af gaardmand og forpagter Kristen Nielsen og Abelone Marie Madsen, Brudager Mark
1875, 0804, 1304, Karen Marie Larsen, ½, datter af indsidder Rasmus Larsen og Hansine Hansen, Vejstrup Mark
1875, 0205, 1705, Kirsten Rasmusdatter, sypige, 63, opholdt sig hos husmand og væver Christen Larsen
1875, 2602, 0703, Hansine Karen Marie Pedersen, 1½ maaned, datter af arbejdsmand Jørgen Pedersen, Tidselholdhus
1875, 3107, 0408, Ingefred Lund, 14 dage, datter af højskoleforstander Jens Lund, Vejstrup Mark
1875, 2111, 2611, Anne Nielsdatter, enke, 93, i Vejstrup Kohave. Gaardmand Hans Kristensen
1876, 0207, 0607, Ellen Rasmussen, 25, Vejstrup. Datter af husmand Rasmus Ludvigsen
1876, 3008, 0309, Dødfødt pige (tvilling), datter af smedesvend Gunder Sørensen og Hedevig Rasmussen, i Vejstrup
1876, 0912, 1712, Sørine Kristine Kristiansen, 1 maaned, datter af ugift Sofie Amalie Olsen, af Vejstrup, hos indsidder Mads Rasmussen
1877, 2001, 2801, Karen Marie Petrine Laura Petersen, ½, i Vejstrup, datter af ugift Hansine Nielsen, tjener i Brændeskov
1877, 2104, 2804, Anne Margrethe Pedersdatter, enke og aftægtskone, 77, Vejstrup Mark. Gaardmand Adam Gottlib Sørensen
1877, 2207, 2507, Karen Rasmussen, 6, datter af gaardmand Morten Rasmussen, paa Vejstrup Mark
1877, 1710, 2210, Elisabeth Storm, ugift, 42, opholdt sig hos sin broder Lars N. Storm, i Vejstrup
1877, 0711, 1111, Martha Kristiane Hansen, 3 maaneder, datter af ugift Anne Kirstine Hansen, af Oure. I pleje hos indsidder Mads Rasmussen, i Vejstrup
1877, 1612, 2212, Lovise Jenny Nielsen, 1 og 8 maaneder, datter af husmand Martin Nielsen, i Vejstrup
1877, 2212, 2712, Gjertrud Dagmar Kristensen, 3½, datter af gaardmand Hans Kristensen og Karen Hansen, Vejstrup Mark
1878, 0101, 0601, Dødfødt pige, datter af Søren Termansen og ugift Kristine Kristensen, i Vejstrup
1878, 0601, 1201, Anne Sofie Madsen, enke, 68, hos sin svigersøn husmand Hans Peder Rosenlund, paa Vejstrup Mark
1878, 1501, 1801, Martha Kristensen, 14, datter af gaardmand Kristen Larsen og Dorthea Larsdatter, paa Vejstrup Mark
1878, 3001, 0302, Dødfødt pige, datter af kusk Jørgen Andersen og Kirsten Frandsen, Tiselholt
1878, 1104, 1704, Kirsten Rasmusdatter, enke, 83, opholdt sig hos gaardmand Jens Hansen, paa Vejstrup Mark. Gaardmand Hans Andersen, paa Oure Mark
1878, 1703, 2203, Dagmar Marie Hansen, 4½, datter af ugift Line Martine Jensen, opholdt sig hos forældrene murer Jens Klemmensen, i Vejstrup
1878, 0909, 1409, Maren Kristensdatter, 68, paa Vejstrup Mark. Husmand Jens Pedersen
1878, 1902, 2502, Marie Elisabeth Olesen, ugift, 71, ophold paa Vejstrupgaard. Datter af afgangne birkedommer og kancelliraad Olesen
1878, 0210, 0710, Maren Larsen, 6, datter af husmand Lars Nielsen, i Vejstrup
1878, 2110, 2610, Hansine Sørine Nielsen, 11, datter af husmand Niels Sørensen, paa Vejstrup Mark
1878, 2410, 2910, Hansine Frederikke Mogensen, 6 og 9 maaneder, datter af smed Jens Mogensen, i Vejstrup
1878, 0211, 1011, Hansine Sofie Olivia Mortensen, 1½, datter af indsidder Laurits Martin Mortensen, i Tiselholt Familiehus
1879, 0201, 0901, Emilie Schaumann, 4 maaneder, datter af kirkeværge og væver Hans Peder Schaumann og Marie Petersen, af Vejstrup
1879, 3012, 0501, Dødfødt pige, datter af husmand og bestyrer Anders Nielsen, paa Fattiggaarden, Vejstrup Mark
1879, 2402, 0403, Nora Kristiane Mogensen, 2, datter af smed Jens Mogensen, i Vejstrup
1879, 2003, 2903, Karen Kristiansen, enke, 80, paa Vejstrup Mark. Gaardmand Johan Hansen
1879, 1505, 2105, Maren Hansdatter, enke og fattiglem, 56, paa Vejstrup Mark. Fisker Knud Jakobsen
1879, 1509, 2209, Kirsten Kristensdatter, enke, 80, paa Vejstrup Mark. Boelsmand Peder Madsen
1879, 2610, 3110, Anne Barbara Hansdatter, 85, paa Vejstrup Mark. Væver Peder Kørner
1879, 0411, 0911, Marie Dagmar Hansen, 1 dag, datter af ugift Anthonette Mathilde Madsen, tjente paa Klingstrup
1879, 0711, 1411, Maren Johanne Hansen, 16, plejedatter af gaardmand Jens Hansen, paa Vejstrup Mark
1879, 0812, 1412, Dødfødt pige, datter af ugift Anne Marie Hermansen, hos forældrene indsidder Herman Thomsen, paa Vejstrup Mark
1879, 1412, 2012, Marie Kristensdatter, enke, 82, paa Vejstrup Mark. Husmand Rasmus Jørgensen
1880, 0503, 1303, Rasmus Sørensen, 55, paa Vejstrup Mark. Gaardejer Mads Nielsen
1880, 1904, 2404, Birthe Marie Rasmussen, ugift, 65, opholdt sig hos sin søn Kristian Kristiansen, Tiselholt Familiehus
1880, 1711, 2111, Hansine Olivia Jensen, 1 dag, datter af indsidder Erik Jensen, i Vejstrup
1880, 0612, 1112, Birthe Marie Hansen, 33, i Vejstrup. Indsidder Erik Jensen
1881, 1703, 2303, Anne Marie Kirstine Larsen, 13, paa Fattiggaarden
1881, 0904, 1604, Kirsten Osbensen, enke, 75, paa Fattiggaarden
1881, 3004, 0605, Karen Johanne Marentine Dynesen, 2, datter af arbejdsmand Georg Dynesen, i Vejstrup
1881, 1205, 2005, Inger Jensdatter, 81, paa Vejstrup Mark. Gaardmand Rasmus Jakobsen
1881, 1909, 2709, Bodil Chatrine Madsen, enke, 69, paa Vejstrup Mark. Gaardmand Hans Hansen
1881, 1710, 2510, Anne Margrethe Nielsdatter, 72, paa Vejstrup Mark. Gaardmand Rasmus Hansen
1881, 1909, 2209, Anne Markusen, 23, paa Vejstrup Mark. Datter af gaardmand Markus Mortensen
1882, 1002, 1702, Abelone Marie Madsen, 36, i Vejstrup. Fhv. forpagter Christen Nielsen
1882, 0103, 0603, Ellen Marie Larsdatter, enke, 81, paa Oure, Vejstrup Fattiggaard
1882, 0904, 1704, Johanne Nielsen, 36, paa Oure Vejstrup Fattiggaard. Bestyrer Anders Nielsen, af Oure Vejstrup Fattiggaard
1882, 0205, 0805, Anne Kirstine Nielsdatter, enke, 81, i Vejstrup. Arbejdsmand Mads Albrektsen
1882, 0310, 0910, Jensine Petrine Olga Madsen, 7, datter af enke Anne Margrethe Mogensen, i Vejstrup
1883, 0402, 0902, Inger Pedersdatter, enke og fattiglem, 74, paa Oure Vejstrup Fattiggaard
1883, 0602, 0902, Udøbt pige, 3 dage, datter af husmand og fisker Hans Larsen, i Brohave
1883, 2302, 0303, Karen Hansen, 53, paa Vejstrup Mark. Gaardmand Jens Mortensen
1883, 0803, 1403, Jakobine Jakobsen, 78, paa Fattiggaarden. Lars Kristian Kristiansen
1883, 1803, 2303, Karoline Marie Sørensen, 8 maaneder, datter af snedker Hans Nikolaj Sørensen, i Vejstrup
1883, 2803, 0404, Anne Kristiansdatter, 74, i Vejstrup. Sadelmager Lars Tønnesen
1883, 0504, 1204, Johanne Marie Sørensen, 41, paa Vejstrup Mark. Gaardmand Peder Hansen
1883, 2204, 3004, Karen Hansdatter, enke, 65, paa Vejstrup Mark. Gaardmand Ditlev Petersen
1883, 1712, 2212, Maren Hansen, enke, 82, ophold hos datteren, i Skaarup. Indsidder Jens Rasmussen, i Vejstrup
1884, 0201, 0801, Hedvig Kirstine Frandsen, enke, 66, højskolelærer Andersens moder, Vejstrup Højskole. Husmand A. Nielsen, af Hovstrup, Taars Sogn
1884, 2601, 0102, Magdalene Andersdatter, enke og fattiglem, 88. Skomager Peter Chr. Hansen Storm
1884, 2902, 0703, Anne Elisabeth Rasmusdatter, enke, 75, i Vejstrup. Husmand Lars Kristensen
1884, 2609, 0410, Karen Knudsdatter, 75, paa Vejstrup Mark. Hjulmand Mads Larsen
1884, 1012, 1312, Dødfødt pige, datter af højskoleforstander Jens Lund, paa Vejstrup Mark
1884, 2712, 01011885, Dødfødt pige, datter af fisker Henrik Kristensen, paa Vejstrup Mark
1885, 2905, 0306, Johanne Jakobsdatter, enke, 80, af Vejstrup Mark. Bosiddende i Oure. Gaardmand Kristen Jørgensen
1885, 0710, 1310, Marie Henriksdatter, 69, af Vejstrup. Indsidder Niels Rasmussen (Nyborgs)
1885, 3012, 07011886, Dorthea Larsdatter, enke, 57, paa Vejstrup Mark. Gaardmand Kristen Larsen
1886, 3101, 0802, Maren Henriksdatter, 85, i Vejstrup. Husmand og smed Kristen Nielsen
1886, 0502, 1102, Marie Sofie Nielsdatter, enke og fattiglem, 78. Indsidder og fattiglem Lars Jensen (Skov)
1886, 0905, 1505, Nikoline Mortensen, 12, datter af husmand Jens Peder Mortensen, Vejstrup
1886, 1105, 1705, Bertholine Jakobsdatter, enke, 83, af Lillemølle. Husmand Hans Nielsen
1886, 0707, 1307, Anne Dorthe Pedersdatter, enke og fattiglem, 100, i Vejstrup. Født 1785 i Tved Sogn. Husmand Peder Rasmussen
1886, 2008, 2608, Sara Hansdatter, 62, i Vejstrup. Husmand og væver Jens Hansen
1886, 0810, 1410, Anne Margrethe Andersdatter, enke, 74, paa Vejstrup Fattiggaard. Hans Jensen Langelænder, i Lundeborg
1886, 1110, 1810, Gjertrud Madsdatter, 69, hos datteren paa Vejstrup Mark. Af Albjerg. Aftægtsgaardmand Hans Madsen
1886, 1711, 2511, Karen Findsdatter, enke, 78, i Vejstrup. Boelsmand Hans Jensen (Bødker)
1886, 2602, 0503, Anna Kristine Storm, 14, datter af indsidder Hans Kristian Peder Storm, af Vejstrup
1887, 1601, 2301, Emilie Mathilde Andersen, 8 maaneder, datter af ugift Frederikke Andersen, tjener paa Hammerværket i Frørup Sogn. Plejebarn hos husmand Mads Rasmussen, i Vejstrup
1887, 2407, 3007, Maren Nielsen, 75, …gaard paa Vejstrup Mark. Gaardeier Kristen Hansen
1887, 0209, 0909, Ane Dorthea Rasmussen, 51, Albjærg Mark. Boelsmand Jens Hansen
1887, 3011, 0712, Mette Voldborg Hansdatter, 61, hos sønnen Hans Nielsen i Vejstrup. Indsidder Rasmus Olsen, Oure Mark
1887, 0612, 1212, Ane Marie Jørgensdatter, enke, 68, Vejstrup. Husmand og hjulmand Jens Jakobsen
1888, 0902, 1702, Anne Katrine Sørensdatter, enke, 85, Vejstrup. Huusmand Henning Jørgensen
1888, 0805, 1405, Maren Nielsdatter, enke, 75, i Vejstrup. Gaardmand Niels Kristensen
1888, 1105, 1705, Anne Marie Rasmussen, 2, datter af husmand Peder Rasmussen, Vejstrup
1888, 1711, 2611, Mætte Kirstine Pedersdatter, 68, Vejstrup. Husmand Rasmus Hansen
1889, 2401, 3101, Karoline Andersen, 71, Lillemølle. Husfæster Jørgen Johansen
1889, 1503, 2103, Maren Kirstine Rasmussen, 4, datter af husmand Peder Rasmussen, i Vejstrup
1889, 2003, 2803, Kirsten Jensdatter, enke, 71, Vejstrup Mark. Født 1817 i Skaarup. Skrædder Mads Svendsen
1889, 0405, 0505, Dødfødt pige, datter af bager Carl Christian Hansen og Anne Marie født Rasmussen, af Vejstrup
1889, 0606, 1006, Marie Kirstine Mortensen, 2 maaneder, datter af ugift tjenestepige Ane Mortensen, paa Broholm. Født 1889 i Gudme
1889, 1707, 2207, Maren Kirstine Christensen, ugift, 25, Oure Mark. Født 1863 samme sted. Datter af husmand Christen Rasmussen, Oure Mark
1889, 0711, 1411, Petra Vilhelmine Nielsen, 11 maaneder, i Vejstrup, datter af ugift Johanne Marie Rasmine Nielsen. Født 1888 samme sted
1890, 0801, 1501, Maren Nielsdatter, enke, 69, i Albjerg Vejstrup Mark. Født 1820 i Albjerg. Gaardfæster og senere aftægtsmand Jørgen Hansen
1890, 1802, 2502, Hansine Jensen, enke, 63, Vejstrup Mark. Født i Skaarup. Gaardmand Hans Rasmussen
1890, 2008, 2508, Karen Nielsdatter, 72, af Vejstrup. Født 1818 i Espe Sogn. Tømrer Jørgen Pedersen
1891, 0206, 0706, Margrete Pedersen, 4 maaneder, datter af gaardejer Johannes Pedersen, Oure Mark
1891, 2111, 2511, Gertrud Kristensen Rosager, 11, datter af gaardmand Hans Kristensen Rosager, Vejstrup Mark
1891, 0912, 1612, Karen Hansdatter, enke og fattiglem, 85, af Oure. Født 1806 i Svendborg. Indsidder Kristen Hansen
1891, 1112, 1712, Maren Andersen, enke og fattiglem, 84, af Vejstrup. Født 1807 i Oure. Bødker Mads Larsen
1892, 1301, 2101, Ane Hansdatter, 74, Vejstrup Mark. Født 1817. Fisker Hans Hansen og Lene Jensen, ved Skovsgaard. Indsidder Jesper Hansen
1891, 1812, 2912, Karen Jensdatter, enke, 79, Oure Mark. Gaardejer Rasmus Kristensen