Gislev, 1814-1824, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1814-1824, Gislev sogn, Gudme herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1814, 0304, Mads Rasmussen, konstabel, 36, tjenende i Frørup og Karen Jørgensdatter, 31, hjemme hos faderen Jørgen Hjulmand, Sandager
1814, 1806, Jens Christensen, enkemand og huusmand, 29, boende i Gislew og Kirsten Jensdatter, 52, kom fra Odense hvor hun sidst har tjent
1814, 2506, Stephen Jensen, enkemand og gaardmand, 61, Gislew og Anne Torbensdatter, 28, hjemme hos faderen gaardmand Torben Christophersen, Sandager
1814, 0207, Christen Frederiksen, hjulmand, 32, Gislew og Anne Magrete Christensdatter, 32, hjemme hos moderen Christen Christophersens enke, Gislew
1814, 3007, Henrik Hansen, gaardmand, 49, Kullerup Bye, Ellested Sogn og Johanne Pedersdatter, 30, hjemme hos faderen gaardmand Peder Jacobsen udflytter af Gislew
1814, 2011, Hans Rasmussen, tjenestekarl, 57, Gislew og enke Christiane Hansdatter, 31, (efter huusmand Lars Holme)
1814, 2910, Hans Mortensen, tjenestekarl, 38, Gislew og enke Abelone Nielsdatter, 34, (efter gaardmand Jens Nielsen), Holme
1814, 2310, Lars Andersen, tjenestekarl, 33, Fjellerup og enke Anne Rasmusdatter, 57, (efter gaardmand Hans Nielsen), Fjellerup
1814, 2210, Jens Torbensen, gaardmand, 38, Sandager og Sophie Hansdatter, 31, hjemme hos faderen gaardmand Hans Espensen, Raundrup
1814, 0511, Jens Christensen, ungkarl og huusmand, 32, Kullerup Bye, Ellested Sogn og Anne Magrete Pedersdatter, 25, kom fra Eskildstrup, Søllinge Sogn, men ellers hjemme Fjellerup
1814, 2311, Gunder Hansen, mester og forstander, 29, Hørfabriqwen paa Moltkenborg, Svindinge Sogn og Maria Kirstine Berntsdatter, 24, hos faderen selveiergaardmand Bernt Espensen, Raundrup
1814, 3010, Michael Jespersen, stykkudsk, 29, født Hasmark, Nørup Sogn og Anna Catrrine Hansdatter, 31, hjemme hos faderen gaardmand Hans Madsen, Lamdrup
1814, 2011, Mads Tobiesen, landsoldat, 26, tjener paa Holmelund og Anne Marie Nielsdatter, 28, tjener paa Holmelund
1815, 1203, Niels Hansen, ungkarl og annekteret soldat ved Kronens Regiment, 39, Skaarup Bye og enke Anne Andersdatter, 40, boende Grøftehaugen, Gislev Sogn
1815, 0804, Hans Madsen, enkemand og gaardmand, 61, Moltkenborg Gods, boende i Lamdrup og pige Anna Jensdatter, 38, tjenende hos gaardmand Hans Pedersen, Giislev
1815, 2506, Rasmus Jensen, enkemand og huusmand, 36, Raundrup og pige Anna Rasmusdatter, 32, tjenende paa Raundrupgaarden
1815, 2506, Gomme Gommesen Bekker, studiosus, 29, Holmelund og pige Anna Nielsdatter, 24, opholder sig hos Hans Kristensen Skræders enke, Holme
1815, 1811, Hans Hansen, ungkarl og forhen ladefoged, 50, Lykkesholm, nu tilhuse hos huusmand Lars Rasmussen, Sandager og pige og bryggerpige Karen Pedersdatter, 42, tjenende paa Lykkesholm
1816, 1002, Rasmus Nielsen, enkemand og boelsmand, 40, Grøftehauge og pige Kirsten Pedersdatter, 20, hjemme hos faderen gaardmand Peder Eriksen, Holme
1816, 1402, Jacob Pedersen, ungkarl, 28, tjenende faderen Peder Jacobsen udflytter, Gislev og enke Mette Maria Andreasdatter, 43, boende i Holme Sølt (efter Rasmus Nielsen)
1816, 0405, Jørgen Poulsen, ungkarl, 20, Rynkebye, Ringe Sogn og pige Johanne Hansdatter, 33, tjener hos gaardmand Peder Larsen, Raundrup
1816, 2906, Jonas Jensen, ungkarl, 36, tjente hos kudsk, Lammedrup til sidste maidag og enke Karen Rasmusdatter, 40, Strarup (efter Henning Hansen Skrædder)
1816, 2909, Hans Madsen Snarup, ungkarl, 38, tjener hos gaardmand Niels Hansen Strarup udflytter, Gislev og pige Christiane Davidsdatter, 33, tilhuse hos selveier Christen Hansen, Grøftehaugen
1816, 0911, Christen Hansen, ungkarl, 29, hjemme hos moderen og forestaaer hendens gaard, Gislev Dong og kokkepige Mette Pedersdatter, 33, tjenende paa Raundrupgaarden
1816, 2610, Hans Rasmussen, enkemand og boelsmand, 36, Brangstrup, Ringe Sogn og pige Kirsten Knudsdatter, 35, hjemme hos faderen gaardmand Peder Rasmussen, Sandager
1816, 0911, Hans Rasmussen, enkemand og huusmand, 40, Holme, Lykkesholme Gods og Gjertrud Hansdatter, 24, tjener hos gaardmand Kristoffer Ibsen, Holme
1816, 1611, Hans Jørgen Jørgensen, ungkarl, 30, tjenende gaardmand Peder Rasmussen, Sandager og enke Elisabeth Nielsdatter, 42, boer i og er fæster af Hylshuus, Sandager (efter husmand Hans Pedersen)
1816, 0311, Niels Trolle, skolelærer, 25, Sandager og stuepige Karen Hansdatter, 25, tjenende i Præstegaarden
1816, 0311, Henrik Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 30, Giislev og enke Anna Magrete Thomasdatter, 37, Giislev
1816, 2311, Lars Hansen, ungkarl, 21, hjemme hos faderen boelsmand Hans Pedersen – udfløtter, Freltofte og pige Maren Larsdatter, 21, hjemme hos faderen gaardmand Lars Nielsen udfløtter, Holme
1816, - [dato ikke indført], Jørgen Frederiksen, ungkarl, 33, tjener gaardmand Hans Johansen, Sandager og pige Karen Hansdatter, 25, sidder til huse hos huusmand Lars Hansen, Giislev
1817, 0106, Knud Pedersen, enkemand og huusmand, 63, Trunderup og husmandsenke Anne Maria Clausdatter, 57, Sandager
1817, - [dato ikke indført, ei viet], Hans Andersen, ungkarl og landsoldat, 26, tjenende huusmand Anders Hansen, Svindinge og enke Anne Larsdatter, 25, (efter huusmand David Davidsen), Lamdrup
1817, 1511, Lars Madsen, ungkarl, 26, tjenende gaardmand Anders Larsen, Svindinge og enke Anne Larsdatter, 25, (efter huusmand David Davidsen), Lamdrup
1817, 0811, Peder Rasmussen, ungkarl og gaardbrugende enkes søn, 34, hos moderen Rasmus Pedersens enke, Sandager og pige Maren Hansdatter, 24, hjemme hos faderen gaardmand Hans Larsen, Sandager
1817, 2012, Hans Christensen, enkemand og huusmand, 61, boende i Sandager og enke Maren Jensdatter, 40, tilhuse hos enkemand og huusmand Hans Christensen, Sandager
1817, 2012, Jens Hansen, ungkarl og huusfæster, 28, boende i Sandager og pige Anne Magrete Jørgensdatter, 32, hos gaardmand Hans Hansen, Sandager
1818, 2106, Jørgen Knudsen, ungkarl, 35, Sandager og pige og kokkepige Mette Rasmusdatter, 33, tjenende paa Ramdrupgaarden
1818, 0606, Hans Hansen, enkemand og gaardmand, 63, Sandager og Catrine Rasmusdatter, 47, tjenende gaardmand Hans Hansen, Sandager
1818, 1010, Peder Hansen, ungkarl og fæstermøller, 26, Kogsbølle Mølle og pige Anne Magrete Hansdatter, 31, hjemme hos faderen gaardmand Hans Jensen, Holme
1818, 2606, Gebhard Helm, hr. sognepræst, 25, til Langaae og Øxendrup menigheder og jomfru Elise Marie Lovise Colding, 20, Giislev Præstegaard
1818, 1010, Anders Rasmussen, enkemand og fæstegaardmand, 58, Ørbecklunde Gods, boende i Frørup Bye og pige Karen Jensdatter, 36, hos gaardmand Anders Jacobsen, Lamdrup
1818, 3110, Erich Pedersen, ungkarl og fæster, 26, af afgangne Anders Ibsens gaard i Dong og enke Anne Dorthe Larsdatter, 36, (efter gaardmand Anders Ibsen), Dong
1818, 2811, Frederik Christian Møller, ungkarl og husfæster, 53, Lykkesholm Gods, Giislev og Anne Maria Andersdatter, 35, har sidst tjent hos birkedommer Haastrup, Liselund
1818, 1212, Rasmus Christophersen, ungkarl og gammel gaardmands hjælpende søn, 28, Giislev og pige Anne Sophie Pedersdatter, 20, hos forældrene gaardfolk, Holme
1819, 0901, Lars Hansen, ungkarl, 30, hos sin moder afg. gaardmand Hans Geertsens enke, Freltofte, Lyndelse og pige Maria Andersdatter, 29, hjemme hos faderen gaardmand Anders Larsen, Fjellerup
1819, 2802, Lars Christensen, ungkarl, 25, tjenende paa Raundrupgaarden og pige Karen Rasmusdatter, 28, tjenende paa Raundrupgaarden
1819, 0603, Rasmus Jochumsen, ungkarl, 37, hos selveiergaardmand Lars Knudsen, Refsvindinge og enke Karen Maria Andersdatter, 40, (efter selveiergaardmand Christen Jensen), Sandager
1819, 1403, Carl Emil Frisch, skrædersvend, 21, Nyborg og pige Karen Nielsdatter, 25, tjenende paa Holmelund
1819, 1505, Hans Pedersen, ungkarl, 28, har fæstet faderens Peder Eriksens gaard, Holme og pige Lovise Hansdatter, 29, hjemme hos moderen, Dong
1819, 0105, Rasmus Torbensen, ungkarl, 36, Sandager og enke Anne Pedersdatter, 42, (efter gaardmand Niels Nielsen), Fjellerup
1819, 1807, Rasmus Jensen, enkemand og huusfæster, 65, Svindinge og pige Mette Hansdatter, 28, tjener gaardmand Peder Nielsen, Lamdrup
1819, 2910, Jens Hansen, ungkarl, 24, Lamdrup og pige Karen Hansdatter, 19, Lamdrup Koehauge
1819, 1311, Claus Knudsen, ungkarl, 40, Sandager og enke Anne Rasmusdatter, 46, (efter Mads Andersen), Giislev
1819, 2011, Lars Rasmussen, enkemand og huusmand, 66, Sandager, Krumstrup Gods og pige Mette Kirstine Poulsdatter, 33, tjener gaardmand Claus Bendixen, Sandager
1819, 2711, Hans Pedersen, ungkarl og selveiergaardmand, 43, Lørup, Ryslinge Sogn og pige Karen Rasmusdatter, 36, tjenende gaardmand Christopher Madsen, Giislev
1819, 0412, Jens Hansen, ungkarl, 34, tjenende gaardmand Christen Lykkesen, Ellerupgaarden, Gudbjerg Sogn og pige Karen Larsdatter, 20, hjemme hos faderen Lars Davidsen, Grøftehaugen
1819, 0412, Geert Hansen, ungkarl, 28, Freltofte, Lyndelse Sogn og pige Karen Jørgensdatter, 26, hos gaardmand Niels Rasmussen, Fjellerup
1820, 1601, Knud Nielsen, enkemand, 54, Sandager og pige Johanne Knudsdatter, 48, Sandager
1820, 0203, Hans Rasmussen, ungkarl, 31, Sandager og pige Maren Rasmusdatter, 25, Giislev
1820, 2204, Rasmus Jørgensen, ungkarl og gaardfæster, 36, Frørup Sogn og pige Karen Johansdatter, 18, Grøftehaugen
1820, 1803, Jørgen Larsen, enkemand, 45, Refsvindinge Bye og pige Karen Conradsdatter, 34, tjenende gaardmand Peder Eriksen, Holme
1820, 2204, Jacob Jensen, ungkarl og kudsk, 40, tjenende paa Lykkesholm og pige Anne Maria Jensdatter, 25, hjemme hos moderen Jens Klausens enke, Giislev
1820, 1410, Anders Jensen, ungkarl, 26, Ellinge Bye, henhørende under Skiellerup Sognekald og enke Karen Rasmusdatter, 43, (efter huusfæster Lars Nielsen), Sandager
1820, 1811, Sivert Rasmussen, ungkarl, 35, Giislev, hos moderen gaardmandsenke efter Rasmus Clausen og pige Anne Dorthe Hansdatter, 20, hjemme hos faderen gaardmand Hans Christensen, Giislev
1820, 2511, Hans Hansen, enkemand og selveierboelsmand, 68, Sølt og pige Magrete Jensdatter, 25, tjener hidtil Ole Pedersens enke, Kullerup
1821, 1301, Jacob Jacobsen, enkemand og huusmand, 42, Holme og pige Anna Rasmusdatter, 43, tjener her i sognet
1821, 0206, Peder Larsen, enkemand og selveiergaardmand, 46, Holme og pige Karen Rasmusdatter, 20, gaardmand Rasmus Nielsens datter, Lamdrup
1821, 3006, Niels Jørgensen, tjenestekarl, 30, Holme og pige Abelone Johansdatter, 22, hos faderen Johan Jensen, Grøftehaugen
1821, 0311, Jacob Albrectsen, smedesvend, 27, hos smeden i Sandager og Cathrine Marie Jørgensdatter, 28, hos faderen huusmand Jørgen Hansen, Sandager
1821, 1011, Mads Knudsen, ungkarl, 26, hjemme hos faderen Knud Hansen, Sandager og pige Gjertrud Maria Ibsdatter, 21, hjemme hos faderen Ib Jensen, Strarup
1821, 0812, Christian Andersen, ungkarl, 30, tjener i Nyborg hos smedemester Jensen og pige Sophie Maria Christensdatter, 29, hjemme hos stiffaderen huusmand Jørgen Hansen,  Herbekshuset
1822, 0501, Christopher Schow Hviid, ungkarl, 25, Sandagergaard, Sandager Sogn, Bjerbye Herred ved Bogense og pige Anna Maria Henrichsdatter, 22, hjemme hos faderen husmand Henrich Pedersen, Sandager Mark, Giislev
1822, 2303, Hans Christensen, enkemand og huusmand, 65, boende i Sandager og Kirsten Mortensdatter, 41, tjenende Mikel Andersen
1822, 0106, Jens Jørgensen, ungkarl, 26, Holme og Anne Maria Hansdatter, 27, tjenende paa Raundrupgaarden
1822, 0405, Peder Madsen, ungkarl, 29, Kogsbølle, Windinge Sogn og pige Anne Madsdatter, 25, Holme
1822, 1805, Claus Stephansen, ungkarl, 38, Giislev og pige Kirsten Hansdatter, 23, Giislev
1822, 1805, Niels Espensen, avlskarl, 41, tjener paa Krumstrup og pige Maren Rasmusdatter, 28, hjemme hos moderen gaardmandsenke, Sandager
1822, 3006, Hans Rasmussen, ungkarl og skræder, 36, Giislev og pige Johanne Maria Jensdatter, 21, Giislev
1822, 1210, Peder Rasmussen, enkemand og gaardmand, 39, Sandager og pige Anne Maria Rasmusdatter, 26, Sandager
1822, 1210, Johan Carl Rasmussen, ungkarl, 41, Lørup Bye, Ryslinge Sogn og pige Anna Pedersdatter, 32, hos forældrene, Giislev
1822, 1910, Christopher Knudsen, ungkarl, 45, tjenende paa Raundrupgaarden og pige Maren Rasmusdatter, 22, tjenende paa Raundrupgaarden
1822, 0211, Michael Ibsen, ungkarl, 21, hjemme hos forældrene, Sandager Straruphuse og pige Anna Dorthea Knudsdatter, 29, hjemme hos forældrene, Sandager
1822, 1711, Jørgen Jørgensen, ungkarl, 40, tjener gaardmand Hans Hansen, Sandager og pige Karen Pedersdatter, 25, sidder tilhuse hos huusmand Anders Jæger, Sandager
1822, 0712, Rasmus Willads Holst, ungkarl og møllebygger, 26, Faaborg og Johanne Marie Nielsdatter, 22, Sandager
1822, 1412, Jacob Madsen, tømmersvend, 23, Faaborg og pige Anna Magrete Christophersdatter, 29, Sandager
1822, 0712, Hans Knudsen, ungkarl og gaardfæster, 36, Kappedrup og pige Anna Kirstine Johansdatter, 28, Grøftehaugen
1823, 2601, Niels Rasmusen, ungkarl, 30, Gudbjerg og pige Maria Kristine Jørgensdatter, 21, tjener paa Holmelund
1823, 2510, Niels Hansen, enkemand og huusmand, 47, boende paa Sandager Mark og pige Bodil Johansdatter, 24, tjenende gaardmand Erich Pedersen, Dong
1823, 0507, Peder Rasmusen, ungkarl, 40, Østeraabye og pige Lucie Charlotte Jeppesdatter, 21, tjenende paa Holmelund
1823, 2510, Hans Jørgen Hansen, tjenestekarl, 31, Holme og enke Karen Rasmusdatter, 43, (efter Jørgen Mikkelsen), Holme Sølt
1823, 0811, Jens Larsen, ungkarl og tjenestekarl, 29, Giislev og pige og tjenestepige Magrete Conradsdatter, 24, Giislev
1823, 0811, Anders Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 27, Ørbek og pige Kirsten Andersdatter, 26, Holme
1823, 2911, Lars Rasmussen, tjenestekarl, 28, Lundsgaard, Frørup Sogn og pige Maren Pedersdatter, 27, hjemme hos forældrene, Herbekhusene
1824, 0702, Jens Hansen, enkemand og selveiergaardmand, 42, Holme og pige Anne Kirstine Christensdatter, 27, Sandager
1824, 1004, Anders Nielsen, enkemand og huusmand, 54, Holme og pige Dorthe Andersdatter, 34, Holme
1824, 1206, Peder Jørgensen, ungkarl og skræder, 32, Giislev og pige Else Hansdatter, 31, Giislev
1824, 1206, Morten Nielsen, ungkarl, 30, Frørup og pige Karen Pedersdatter, 22, tjenende paa Raundrupgaard
1824, 2205, Hans Rasmusen, ungkarl, 26, Sandager og pige Anna Maria Hansdatter, 22, Sandager
1824, 2606, Frederich Conradsen, ungkarl, 27, tjenende udfløttegaardmand Hans Nielsen, Iglemose og pige Karen Eggertsdatter, 25, hjemme hos faderen Eggert Knudsen, Herbek
1824, 1906, Hans Knudsen, ungkarl, 34, tjenende paa Raundrupgaarden og pige Karen Maria Andersdatter, tjener gaardmand Mads Knudsen, Holme
1824, 0910, Peder Stephansen, ungkarl, 35, Giislev og enke Johanne Jensdatter, 36, (efter Anders Ditlevsen), Giislev
1824, 3010, Frederik Hansen, ungkarl, 48, Raundrup og pige Anne Nielsdatter, 23, Raundrup
1824, 1111, Johan Jacob Sander, borger og bagermester, 30, Odense og jomfrue Magrethe Bekker, 25, Holmelund
1824, 0412, Jens Hansen, ungkarl, 28, Ellerup og pige Karen Henrichsdatter, 21, Sandager