Gislev, 1813-1824, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1813-1824, Gislev sogn, Gudme herred, Svendborg Amt
Copyright © Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1813, 0312, 1212, Niels Jørgensen, 14 dage, gaardmandssøn, i Dong
1814, 0301, 0901, Hans Knudsen, 18 dage, gaardmandssøn, i Sandager
1814, 1201, 1801, Peder Nielsen, ½, gaardmandssøn, i Fjellerup
1814, 2801, 0402, Hans Andersen, gaardmand, 74, i Sandager
1814, 2901, 0402, Mads Rasmusen, aftægtsmand, 83, i Dong
1814, 1302, 1802, Hans Nielsen, 1, gaardmandssøn, i Fjellerup
1814, 0503, 1103, Jens Nielsen, gaardmand, 35, i Holme
1814, 2904, 0105, Dødfødt dreng, søn af huusmand Hans Jørgensen, i Gislev
1814, 0105, 0605, Jens Hansen, aftægtsmand, 76, i Sandager
1814, 0106, 0506, Dødfødt dreng, søn af huusmand David Davidsen, i Lamdrup
1814, 2506, 2806, Lars Hansen, tjenestekarl, 20, i Gislew
1814, 0307, 0607, Peder Andersen, indsidder, 84, i Raundrup
1814, 1207, 1607, Hans Nielsen, gaardmand, 57, i Lamdrup
1814, 1809, 2509, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Rasmus Nielsen, af Holme
1814, 0210, 0810, Rasmus Johansen, huusmand, 48, af Holme
1814, 0312, 0812, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Knud Hansen, af Sandager
1814, 1012, 1612, Jørgen Jørgensen, hjulmand, 72, i Sandager
1814, 1612, 2312, Peder Pedersen, 14, søn af gaardmand Peder Larsen, i Raundrup
1815, 0301, 1001, Jørgen Larsen, boelsmand, 48, af Grøftehauge
1815, 0801, 1301, Rasmus Hansen, almisselem, 78, af Sandager
1815, 1701, 2201, Dødfødt dreng, søn af huusmand Rasmus Cornelius Andersen, i Grøftehaugen
1815, 0102, 0502, Jens Larsen, 9, søn af huusmand Lars Davidsen, i Grøftehauge
1815, 2202, 2602, Lars Jensen, søn af ungkarl Jens Jørgensen, i Holme
1815, 1203, 1903, Niels Jensen, 6, stifsøn af gaardmand Jens Mortensen, af Holme
1815, 2404, 3004, Hans Jensen, almisselem, 92, i Gislew
1815, 2804, 0405, Peder Jensen, 4, søn af afgangne gaardmand Jens Nielsen, af Holme
1815, 0205, 0705, Peder Knudsen, 9, søn af huusmand Knud Nielsen, i Sandager
1815, 1106, 1606, Christen Ditlewsen, tjenestekarl, 40, i Holme
1815, 1806, 2506, Lars Hansen, søn af huusmand og væver Hans Rasmussen, i Holme
1815, 2908, 0209, Hans Larsen, ungkarl, 24, tjente i Sandager
1815, 2109, 2409, Niels Jensen, tjenestekarl, 59, hos gaardmand Hans Hansen, i Sandager. Fra Lykkesholm
1815, 0710, 1210, Christian Lorentzen, huusmand, 54, i Gislew
1815, 1610, 2110, Henning Hansen, huusmand og skræder, 48, i Strarup
1815, 2411, 0512, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Rasmus Nielsen, i Grøftehauge
1815, 2511, 0312, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Knud Hansen, i Strarup
1815, 2212, 2612, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jens Madsen, i Lamdrup
1816, 0701, 1401, Rasmus Hansen, søn af huusmand Hans Hansen Væver, i Sandager
1816, 1602, 2302, Hans Nielsen, huusmand, 72, af Sandager
1816, 2306, 2806, Hans Pedersen, huusmand, 48, af Hylshuus ved Sandager
1816, 0108, 0408, Dødfødt dreng, søn af huusmand Christen Frederiksen, i Gislew
1816, 2408, 2908, Niels Andersen, søn af gaardmand Anders Ibsen, i Dong
1816, 0109, 0609, Hans Rasmusen, 2, søn af afgangne huusmand Rasmus Johansen, i Grøftehauge
1816, 0511, 0911, Anders Johansen, indsidder, 85, hos gaardmand Kristen Jensen, i Sandager
1816, 1312, 2112, Lars Pedersen, selveiergaardmand, 77, udi Holme
1816, 1412, 2212, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Stephen Christensen, i Giislew
1817, 1003, 1603, Dødfødt dreng, søn af huusmand Peder Jeppesen, i Holme
1817, 3003, 0404, Hans Christophersen, søn af hjulmand Christopher Christensen, i Sandager
1817, 1804, 2004, Dødfødt dreng, søn af tjenestekarl Jørgen Frederiksen og Karen Hansdatter, af Gislew
1817, 2204, 2704, Torben Christophersen, gaardmand, 71, i Sandager
1817, 1905, 2705, Rasmus Pedersen, boelsmand og byesmed, 68, i Sandager
1817, 0206, 0606, David Davidsen, huusmand, 57, i Lamdrup
1817, 2609, 0110, Rasmus Mikkelsen, indsidder, 83, i Giislew
1817, 1111, 1611, Christen Knudsen, smedesvend, 52, i Sandager
1817, 1512, 2112, Conrad Clausen, søn af huusmand Klaus Frederiksen, i Giislew
1817, 2412, 3012, Jørgen Christensen, huusmand, 50, i Raundrup
1818, 1503, 2103, Christen Jensen, selveiergaardmand, 43, i Sandager
1818, 1604, 1904, Espen Andersen, huusmand, 72, i Holme
1818, 2208, 2508, Jens Hansen, huusmand, 80, af Raundrup
1818, 2408, 2808, Anders Ibsen, gaardmand, 50, i Dong
1818, 1310, 1810, Mads Andersen, huusmand, 64, i Giislew
1818, 1311, 1811, Peder Johansen, huusmand og væver, 70, i Holme
1819, 0702, 1302, Niels Nielsen, gaardmand, 68, i Fjellerup
1819, 2005, 0706, Anders Hansen, tjenestekarl, 27, hos udfløttergaardmand Christopher Ibsen, af Holme
1819, 2809, 0310, Hans Nielsen, 3 maaneder, søn af Kirsten Hansdatter, af Giislew
1819, 3110, 0411, Stephen Christensen, gaardmand, 64, af Giislew
1820, 1901, 2601, Hans Frederik Trolle, skolelærer, 85, af Sandager
1820, 2001, 2301, Rasmus Clausen, 6, søn af gaardmand Klaus Rasmusen, i Giislew
1820, 2603, 3003, Dødfødt dreng, søn af huusmand Hans Jørgensen, i Giislew
1820, 2803, 3003, Peder Hansen, søn af gaardmand Hans Pedersen, af Holme
1820, 2105, 2505, Lars Nielsen, huusmand, 47, i Sandager
1820, 2307, 2707, Rasmus Stephensen, ungkarl, 26, i Sandager
1820, 1008, 1308, Dødfødt dreng (tvilling), søn af huusmand Anders Hansen, i Sandager
1820, 1608, 2008, Niels Larsen, indsidder og almisselem, 84, i Sandager
1820, 1210, 1510, Christian Knudsen, søn af Knud Kristensen og Ellen Hansdatter, i Herbek
1820, 1610, 2110, Lars Nielsen, gaardmand, 72, af Holme
1820, 2410, 3010, Rasmus Nielsen Teglbrænder, huusmand, 86, i Giislew
1821, 0101, 0401, Jørgen Andersen, indsidder og almisselem, 80, i Holme
1821, 0501, 0801, Peder Christensen, søn af gaardmand Kristen Hansen, i Dong
1821, 0403, 1103, Hans Jørgensen, 2, søn af boelsmand Jørgen Madsen, i Snedkerstedet
1821, 1904, 2604, Rasmus Hansen, gaardmand, 66, af Sandager
1821, 2105, 2705, Dødfødt dreng, søn af Klaus Hansen Bødker, i Raundrup
1821, 0707, 1107, Niels Larsen, 16, søn af gaardmand Lars Pedersen, i Lamdrup
1821, 2107, 2507, Søren Clausen, aftægtsgaardmand, 62, i Holme
1821, 2410, 2810, Anders Andersen, søn af Dorthe Andersdatter, af Holme
1821, 0211, 0611, Hans Jensen, 4, søn af gaardmand Jens Torbensen, af Sandager
1821, 0812, 1412, Rasmus Hansen, indsidder og fhv. smed, 77, i Holme
1821, 3012, 04011822, Anders Pedersen Kragelund, indsidder, 80, af Holme
1822, 0101, 0901, Peder Erichsen, ½, søn af gaardmand Erich Pedersen, i Dong
1822, 0401, 0901, Jens Eliasen, 18, i Giislew. Søn af Elias Bødker
1822, 2701, 0202, Hans Christensen, 5, søn af gaardmand Christen Hansen, i Dong
1822, 1702, 2502, Niels Johansen, 6, søn af gaardmand Johan Jensen, i Fiellerup
1822, 1803, 2503, Niels Jensen, 2, søn af selveiergaardmand Jens Hansen, i Holme
1822, 2703, 3103, Lars Madsen, ungkarl, 18, af et udfløttested fra Raundrup
1822, 1804, 2404, Hans Hansen, 4½, søn af huusmand Hans Rasmussen, i Holme
1822, 2704, 0405, Lars Hansen, indsidder og fhv. slagter, 85, i Raundrup
1822, 1606, 2106, Elias Rasmussen, huusmand og bødker, 48, i Giislew
1822, 2206, 2706, Anders Larsen, 11, søn af huusmand Lars Rasmussen, i Sandager
1822, 0411, 0811, Dødfødt dreng, søn af udfløtterhuusmand Niels Hansen, af Sandager
1822, 1312, 2212, Dødfødt dreng, søn af udfløttergaardmand Hans Nielsen, af Holme Iglemose
1823, 1602, 2102, Johan Frederik Jørgen Høier, en holstener, indsidder og grøftebonde, 48, i Ramdrup
1823, 1802, 2502, Hans Hansen, 17, af Sandager. Søn af gaardmand Hans Hansen
1823, 2003, 2303, Dødfødt dreng, søn af Anna Katrine Frederiksdatter, af Giislew
1823, 1304, 1904, Jeppe Mikkelsen, boelsmand, 65, i Holme Sølt
1823, 2205, 2405, Christian Johansen, 1½, søn af afgangne Johan Frederik Høier, i Lamdrup
1823, 3007, 0308, Hans Pedersen, ungkarl, 25, i Herbek
1823, 0110, 0910, Anders Mortensen, 4, søn af møller Morten Hansen, af Sandager Veirmølle
1824, 0901, Januar, Ove Jensen, huusmand og skræder, 52, i Raundrup
1824, 0402, 1002, Isak Christophersen, indsidder, 30, i Raundrup
1824, 0704, 1104, Frederik Andersen, 2, søn af enkemand Anders Larsen og Johanne M. Hansdatter, af Giislew
1824, 2404, 3004, Søren Jensen, ungkarl, 23, af Giislew
1824, 1505, 2105, Anders Ditlevsen, selveiergaardmand, 44, i Giislev
1824, 1707, 2107, Peder Jacobsen, selveier aftægtsgaardmand, i Giislew
1824, 1109, 1409, Peder Ottosen, søn af huusmand Otto Rasmussen, af Holme
1824, 2009, September, Christian Wenniche, 5, søn af skolelærer Trolle, i Sandager
1824, 2109, 2609, Jørgen Hansen, aftægtshuusmand, 68, i Sandager
1813, 0112, 0512, Sophie Maria Hendriksdatter, 2, huusmandsdatter, i Sandager
1814, 1701, 2301, Maren Rasmusdatter, huusmandsdatter, i Grøftehauge
1814, 0402, 0602, Dødfødt pige, datter af gaardmand Lars Kristoffersen, i Giislev
1814, 1302, 1802, Karen Nielsdatter, 5, gaardmandsdatter, 5, i Fjellerup
1814, 1402, 2002, Maren Rasmusdatter, indsidderske, 60, i Sandager
1814, 0103, 0603, Mette Maria Hansdatter, huusmandsdatter, i Sandager
1814, 0603, 1303, Maren Clausdatter, huusmandsenke, 81, i Raundrup
1814, 0904, 1504, Sophie Hansdatter, gaardmandskone, 78, i Gislev
1814, 0706, 1106, Mette Hansdatter, huusmandskone, 34, i Lamdrup
1814, 0806, 1106, Anne Nielsdatter, gaardmandskone, 26, i Holme
1814, 2206, 2606, Maren Pedersdatter, almisselem, 86, i Sandager
1814, 1907, 1607, Maria Hansdatter, huusmandsdatter, 18, i Sandager
1814, 2508, 2808, Kirsten Hansdatter, 5, gaardmandsdatter, af Holme
1814, 1009, 1509, Anne Sophie Rasmusdatter, 5, gaardmandsdatter, af Holme
1814, 2310, 2810, Catrine Dorthe Mortensdatter, 78, af Holme. Snidker Lund
1814, 3010, 0611, Mette Sophie Rasmusdatter, 18, Holme. Datter af Rasmus Johansen enke
1814, 0411, 1111, Karen Christensdatter, 1, datter af gaardmand Kristen Jensen, i Sandager
1814, 2311, 2811, Maria Rasmusdatter, 29. Steddatter af gaardmand Peder Larsen, i Raundrup
1814, 1912, 2612, Anne Maria Rasmusdatter, 5, pleiebarn hos gaardmand Lars Rasmusen, i Sandager
1815, 0101, 1001, Anne Kirstine Jørgensdatter, 26, i Grøftehaugen. Datter af afgangne boelsmand Jørgen Larsen
1815, 1301, 1801, Maria Hansdatter, 3, datter af selveiergaardmand Hans Nielsen, i Holme
1815, 2801, 0202, Jacobbine Jacobsdatter, 45, i Raundrup. Huusmand Rasmus Jensen
1815, 0202, 0502, Maren Knudsdatter, indsidderske, 75, i Raundrup
1815, 0802, 1302, Johanne Rasmusdatter, 56, i Sandager. Gaardmand Hans Johansen
1815, 1202, 1502, Anne Jørgensdatter, 17, datter af afgangne boelsmand Jørgen Larsen, i Grøftehaugen
1815, 1202, 1902, Anne Magrete Rasmusdatter, 4, datter af huusmand Rasmus Kornelius Andersen, i Grøftehaugen
1815, 2802, 0703, Maria Kirstine Nielsdatter, 62, i Sandager. Gaardmand Hans Larsen
1815, 2003, 2403, Birthe Jensdatter, 9, stifdatter af gaardmand Hans Mortensen, i Holme
1815, 0604, 0904, Dødfødt pige, datter af huusmand Hans Jørgensen, i Giislev
1815, 1504, 1904, Maren Frederichsdatter, enke, almisselem og inderste, 81, hos sønnen huusmand Peder Lorentsen, af Gislew. Lorents Andersen
1815, 0906, 1606, Anna Jørgensdatter, datter af gaardmand Jørgen Hansen, i Dong
1815, 1607, 1907, Maren Jørgensdatter, datter af boelsmand Jørgen Madsen, i Sneckerstedet ved Sandager Skjel
1815, 3011, 0512, Maren Knudsdatter, 36, i Grøftehauge. Boelsmand Rasmus Nielsen
1815, 0512, 1212, Magrethe Christophersdatter, 53, i Gislew. Gaardmand Anders Sørensen
1815, 1812, 2612, Karen Ovesdatter, 2, datter af huusmand Owe Jensen, i Raundrup
1815, 2312, 2612, Anna Ovesdatter, 5, datter af huusmand Owe Jensen, i Raundrup
1816, 0601, 1401, Dødfødt pige, datter af huusmand Rasmus Jensen, i Raundrup
1816, 0203, 0903, Johanne Clausdatter, 63, i Sandager. Gaardmand Peder Rasmusen
1816, 0205, 0505, Karen Rasmusdatter, 1½, datter af huusmand Rasmus Olsen, af Holme
1816, 2105, 0206, Dødfødt pige, datter af huusmand Kristen Pedersen, af Holme
1816, 2808, 0209, Frederikke Sophie Jensdatter, 50, i Sandager. Gaardmand Hans Hansen
1816, 2109, 2609, Christiane Hansdatter, 30, af Holme. Huusmand Hans Rasmusen
1816, 2111, 2311, Kirsten Nielsdatter, almisselem, 64, i Gislew
1817, 0502, 0902, Dødfødt pige, datter af huusmand Jacob Jacobsen, af Holme
1817, 2702, 0203, Barbara Nielsdatter, almisselem, omtrent 100, Raundrup
1817, 1203, 1903, Christiane Hansdatter, datter af huusmand Hans Hansen, i Sandager
1817, 3005, 0206, Anne Maria Jørgensdatter, tjenestepige, 20, hos gaardmand Niels Nielsen, i Fjellerup
1817, 2606, 0307, Karen Sophie Christophersdatter, datter af gaardmand Christopher Ibsen, af Holme
1817, 0510, 1010, Maren Andersdatter, indsidder, 65, hos gaardmand Mikkel Andersen, af Giislev
1817, 2210, 2610, Maria Jensdatter, 87, af Sandager. Huusmand Hans Kristensen Træskomand
1818, 2201, 2501, Else Maria Hansdatter, enke og almisselem, 84, af Giislev. Huusmand Rasmus Nikolaisen
1818, 1602, 2202, Anne Larsdatter, 33, af Giislev. Huusmand Lars Larsen
1818, 0804, 1204, Sara Jørgensdatter, almisselem, 87, i Giislev
1818, 2006, 2306, Maren Rasmusdatter, 64, i Giislev. Gaardmand Kristoffer Madsen
1818, 2406, 3006, Karen Hansdatter, 26, i Sandager. Datter af gaardmand Hans Larsen
1818, 0208, 0608, Christiane Hansdatter, enke, 67, i Giislev. hjulmand Kristen Kristoffersen
1818, 0308, 0608, Bodil Clausdatter, 2, datter af gaardbrugende Klaus Rasmusens enke, i Giislev
1818, 1408, 1608, Bolette Peitersdatter, datter af Peiter Lang, af Giislev Fattighuus
1818, 2808, 0309, Anne Sophie Madsdatter, 80, af Fjellerup. Gaardmand Albert Nielsen
1818, 1612, -, Anne Madsdatter, enke, 86, hos sønnen Hans Rasmusseni Ryslinge. Af Gislev
1818, 1812, 2012, Maren Jeppesdatter, enke, 80, af Sandager. Huusmand Peder Jensen
1819, 0701, 1001, Karoline Bekker, 67, paa Holmelund
1819, 1304, 1804, Anne Magrete Larsdatter, 13, datter af afdøde huusmand Lars Gregersen, af Sandager
1819, 1805, 2205, Dorthea Nielsdatter, 76, af Holme. Aftægtsmand Hans Jensen
1819, 2405, 2905, Anna Jensdatter, 68, i Giislev. Huusmand Søren Hjort
1819, 0706, 1306, Ingeborg Madsdatter, 67, i Holme. Huusmand Tobias Pedersen
1819, 1806, 2006, Karen Høibyes, enke og almisselem, 62, i Gudme
1819, 1609, 2009, Kirstine Maria Christensdatter, enke, 66, i Dong. Gaardmand Hans Pedersen
1819, 1310, 1510, Magrete Jørgensdatter, enke, 64, i Giislev. Indsidder Jørgen Johansen
1819, 2810, 0111, Anne Clausdatter, 1½, datter af gaardmand Klaus Rasmusen, i Giislev
1819, 1011, 1211, Birthe Pedersdatter, 54, i Sandager. Huusmand Knud Nielsen
1819, 0212, 0512, Kirsten Clausdatter, 4, datter af huusmand Klaus Frederiksen, i Giislev
1820, 2504, 3004, Dødfødt pige, datter af huusmand Christopher Christensen, i Sandager
1820, 2604, 0205, Maren Christophersdatter, enke, 71, af Holme. Gaardmand, Knud Madsen
1820, 0207, 0507, Maria ..., almisselem, 80, af Holme. Indsidder Hans Jensen
1820, 1807, 2207, Henriette Amalia Rasmusdatter, 10, datter af afgangne dragon Rasmus Hansen
1820, 1008, 1308, Dødfødt pige (tvilling), datter af huusmand Anders Hansen, i Sandager
1820, 2208, 2708, Anna Andersdatter, 39, af Giislev. Huusmand Anders Larsen
1820, 1109, 1509, Maria Kirstine Hansdatter, 40, af Sølt. Boelsmand Hans Hansen
1820, 1211, 2011, Maria Hansdatter, 27, af Sandager. Gaardmand Peder Rasmusen
1820, 2211, 2611, Mette Nielsdatter, 40, af Holme. Huusmand Jakob Jakobsen
1821, 0502, 1102, Mette Arntsdatter, 56, i Sandager. Huusmand Jørgen Hansen
1821, 0103, 0403, Johanne Magrete Andersdatter, datter af Maren Pedersdatter, af Sandager
1821, 2304, 2704, Kirsten Nielsdatter, enke, 73, af Holme. Gaardmand Lars Pedersen
1821, 2405, 2705, Anna Pedersdatter, 77, i Holme. Indsidder Jakob Jakobsen
1821, 2505, 3005, Maren Andersdatter, 9, datter af gaardmand Anders Jakobsen, af Lamdrup
1821, 2607, 3007, Johanne Larsdatter, 63, af Giislev. Huusmand Willads Henningsen
1822, 0101, 1101, Birthe Kirstine Andersdatter, 5, stifdatter af gaardmand Erik Pedersen, i Dong
1822, 0501, 1201, Christiane Nielsdatter, 2, datter af gaardmand Niels Hansen, i Giislev
1822, 2001, 2801, Maria Hansdatter, 2, datter af selveiergaardmand Hans Nielsen, i Holme
1822, 1702, 2302, Sdisel Jørgensdatter, 82, i Raundrup. Lars Hansen Slagter
1822, 1702, 2402, Anna Kirstine Christensdatter, 7, datter af huusmand Christen Ibsen, i Holme
1822, 1303, 1703, Anna Sussanne Andersdatter, 10, datter af gaardmand Anders Madsen, af Sandager
1822, 1903, 2403, Anne Elsebeth Frederiksdatter, 13, datter af skomager Frederik Stephansen, i Giislev
1822, 2703, 0404, Nicoline Cathrine Jespersdatter, 1, datter af Mette Kirstine Christophersdatter, af Sandager
1822, 1704, 2104, Sidsel Andersdatter, 1, datter af selveiergaardmand Anders Ditlevsen, af Giislev
1822, 1804, 2304, Anna Maria Nielsdatter, 72, af Giislev. Huusmand Frederik Jensen
182 1822, 2404, 2804, Mette Maria Jochumsdatter, 9, datter af huusmand og grøftegraver Jochum Dancher, af Sandager
1822, 1106, 1706, Johanne Pedersdatter, 73, i Holme. Aftægtsgaardmand Niels Andersen
1822, 1706, 2206, Maren Pedersdatter, 3, datter af gaardmand Peder Larsen, af Raundrup
1822, 0309, 1009, Maren Nielsdatter, 15, datter af gaardmand Niels Hansen, af Giislev
1822, 1411, 1911, Sidsel Jensdatter, 40, af Sandager. Udfløtter huusmand Niels Hansen
1823, ..12, 0201, Anna Magrethe Christophersdatter, enke, 66, i Sandager. Rasmus Pedersen Smed
1823, 0601, 1201, Anna Pedersdatter, 70, paa Giislevholme Mark. Jørgen Andersen Smed
1823, ..01, 1801, Maren Pedersdatter, 51, paa Giislev Holme Mark. Selveierhuusmand Lars Kristian Knudsen
1823, 2102, 2802, Maren Jensdatter, 20, paa Sandager Mark. Indsidder Anders Sørensen
1823, 1103, 1503, Maren Hansdatter, 27, af Lamdrup. Datter af aftægtsmand Hans Madsen
1823, 0504, 0904, Maren Nielsdatter, 68, i Giislev. Indsidder Hans Nielsen
1823, 0704, 1304, Maria Kirstine Nielsdatter, datter af Niels Rasmusen og Anne Magrete Rasmusdatter, af Giislev
1823, 0805, -, Anne Margrethe Christophersdatter, 29, i Sandager. Tømrer Jacob Madsen
1823, 1709, 2209, Johanne Jensdatter, 65, af Sandager. Huusmand Peder Klausen
1823, 2209, 2609, Karen Hansdatter, enke, 44, indlogeret hos huusmand Lars Davidsen, i Sølt
1823, 2112, 2912, Maria Rasmusdatter, 29, i Holme. Selveiergaardmand Jens Hansen
1824, 0301, 0701, Maren Andersdatter, 70, i Holme. Huusmand Anders Nielsen
1824, 0302, 0902, Gjertrud Nielsdatter, 73, i Holme. Huusmand Søren Mortensen
1824, 1203, 1903, Birthe Rasmusdatter, enke, 72, i Sandager. Skolelærer Hans Frederik Trolle
1824, 1805, 2505, Augusta Henrika Wildsøe, 64, i Strarup. Ib Jensen
1824, 1506, 2006, Johanne Hansdatter, 15, datter af gaardmand selveier Hans Nielsen, i Holme
1824, 2107, 2507, Anne Sophie Jensdatter, 11, stifdatter af gaardmand Hans Mortensen, af Holme
1824, 0708, 1308, Anne Maria Jacobsdatter, 62, af Holme. Aftægtsgaardmand Peder Eriksen
1824, 1809, 2509, Dødfødt pige, datter af huusmand Rasmus Olsen, i Holme
1824, 2109, 2509, Maria Rasmusdatter, 44, i Holme. Huusmand Rasmus Olsen
1824, 0910, 1410, Johanne Christensdatter, af Gisslev. Indsidder Jørgen Rasmusen, af Giislev