Gislev, 1825-1834, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1825-1834, Gislev sogn, Gudme herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1825, 0705, Christian Trolle, forpagter, 29, paa Lykkesholm og jomfru Ulrikka Eleonora Colding, 22, af Giislev Præstegaard
1825, 0406, Rasmus Christensen, ungkarl og huusfæster, 30, i Giislev og pige Anna Kirstine Hansdatter, 22, af Giislev
1825, 0907, Niels Andersen, ungkarl, 31, af Fjellerup og pige Bodil Nielsdatter, 24, af Giislev
1825, 0207, Christopher Hansen, enkemand og eier, 35, af gaarden Langholm, Ryslinge Sogn og pige Gjertrud Andersdatter, 27, af Giislev
1825, 1610, Peder Erichsen, aftægtsgaardmand, 67, af Holme og enke Karen Christensdatter (efter huusmand Kristian Lorentsen), 64, af Giislev
1825, 1111, Axel Hansen, ungkarl, 27, af Raundrup og tjenestepige Petronelle Rasmusdatter, 26, i Raundrup
1825, 1911, Rasmus Rasmussen, ungkarl, 25, fra Lamdrup og pige Woldborg Christensdatter, 26, af Sandager
1825, 0312, Anders Jørgensen, ungkarl, 30, fra Giislev og pige Maren Hansdatter, 35, af Lamdrup
1825, 1712, Claus Berntsen, selveiergaardmand, 38, af Raundrup og pige Maren Jørgensdatter, 18, gaardmand Jørgen Hansens datter i Dong
1826, 1803, Hans Nielsen, selveiergaardmand, 48, af Holme og pige Kirstine Hansdatter, 25, af Raundrup
1826, 2904, Peder Andersen Skoer, skomager, 51, i Giislev og almisselem, Karen Jensdatter, 59, i Giislev
1826, 0306, Hans Andersen, ungkarl og gammelmands søn, 31, hos gaardmand Anders Svensen i Giislev og pige Mathilde Cathrine Elisabeth Larsdatter, 21, af Giislev
1826, 0207, David Larsen, ungkarl, 28, fra Raundrup og Caroline Wilhelmine Henrichsdatter, 23, af Sølt
1826, 0107, Hans Jørgensen, ungkarl, 29, af Fjellerup og enke Mette Kirstine Poulsdatter, 40, af Sandager
1826, 2110, Niels Hansen, ungkarl, 26, af Refsvindinge Sogn og pige Karen Johansdatter, 24, af Herbek
1826, 2110, Hans Nielsen, ungkarl, 34, af Raundrup og pige Anne Cathrine Pedersdatter, 36, i Sølt
1826, 0411, Henrich Jørgensen, ungkarl, 28, af Giislev og Gjertrud Clausdatter, 31, af Giislev
1826, 2810, Jens Olesen, ungkarl og tjenestekarl, 29, hos gaardmand Mads Knudsen af Holme og pige Gjertrud Henrichsdatter, 24, af Sandager
1826, 0411, Niels Andersen, ungkarl og sadelmagersvend, 30, opholdende sig i Herrested paa sin profession, født i Haderslev og Maren Christensdatter, 25, paa Lykkesholm, men bortfløttes til huusmand Kresten Hansen
1826, 2612, Jørgen Jørgensen, ungkarl, 29, tjenende paa Lykkesholm og Maria Jeppesdatter, 29, tilhuse hos huusmand Peder Lorentsen boende ved Dahls Banke
1827, 0809, Anders Nielsen, ungkarl, 29, af Gudbjerg og pige Johanne Jørgensdatter, 22, af Dong
1827, 0610, Peder Jensen, ungkarl, 35, tjener gaardmand Jens Nielsen af Holme, født i Refsvindinge Kullerup og pige Anne Kirstine Jensdatter, 30, gaardmand Jens Nielsens datter af Holme
1827, 0610, Peder Madsen, ungkarl, 25, af Holme og pige Anne Dorthe Stephansdatter, 26, i Giislev
1827, 1310, Hans Pedersen, ungkarl, 29, af Lamdrup og pige Karen Hansdatter, 22, af Sandager
1827, 0610, Hans Larsen, ungkarl, 21, af Fjellerup, tjenende gaardmand Anders Hansen af Raundrup og pige Maren Rasmusdatter, 28, af Holme
1827, 0311, Hans Larsen, ungkarl, 23, af Rønninge Sogn og pige Mette Hansdatter, 37, af Holme
1827, 0311, Mads Andersen, ungkarl, 41, af Fjellerup, tjenende gaardmand Kresten Ibsen af Holme og enke Gjertrud Hansdatter (efter huusmand Hans Rasmussen), 36, af Holme
1827, 0311, Niels Jensen, enkemand og gaardmand, 41, af Hesselager og pige Kirsten Jensdatter, 28, af Lamdrup
1827, 1011, Niels Olsen, ungkarl, 30, af Refsvindinge og Maren Christiansdatter, 36, af Giislev
1828, 0202, Jørgen Nielsen, ungkarl, 28, af Raundrup og enke Mette Hansdatter, 50, af Raundrup
1828, 0607, Hans Rasmussen, ungkarl, 26, tjenende paa Holmelund og pige Juliane Maria Christensdatter, 26, tjenende paa Holmelund
1828, 2009, Christen Stephansen, ungkarl, 43, af Giislev og enke Kirsten Christensdatter, 72
1828, 2510, Søren Ovesen, ungkarl, 30, af Ladefogedhuset, Sandholt og pige Anna Frederichsdatter, 38, af Giislev
1828, 0811, Lars Christophersen, ungkarl, 23, af Sandager og pige Maren Jensdatter, 34, af Sandager
1828, 2211, Peder Hansen Ladefoged, ungkarl, 36, paa Lykkesholm og pige Anna Magrethe Willadsdatter, 26, i Giislev
1828, 1511, Jens Christian Hansen, ungkarl og bødker, 29, paa Egeschou Gaard og pige Anna Rasmusdatter, 37, i Giislev Kohauge
1828, 2911, Lars Jørgensen, ungkarl og smed, 29, af Kappendrup, Rolsted Sogn og pige Anna Andersdatter, 38, af Fjellerup
1828, 2112, Johan Christiansen, ungkarl, 37, af Herrested og Anna Hansdatter, 20, af Raundrup
1829, 1402, Stephan Henrichsen, ungkarl, 34, af Lamdrup og pige Karen Espensdatter, 32, af Lamdrup
1829, 3005, Jørgen Johansen Møller, ungkarl og skomagersvend, 22, fra Skjelskøer, Sjelland og pige Maren Nielsdatter, 30, af Giislev
1829, 1306, Hans Frederiksen, ungkarl og væver, 37, af Giislev og pige Anna Maria Rasmusdatter, 30, af Giislev
1829, 2410, Morten Johansen, huusmand, 49, af Trunderup og pige Johanne Sørensdatter, 26, af Holme
1829, 1511, Mads Hansen, tjenestekarl, 27, hos Kristoffer Ibsen af Holme og pige Anna Kirstine Maria Hansdatter, 23, hos faderen huusmand Hans Jørgensen i Giislev
1829, 3110, Rasmus Nielsen, ungkarl, 27, af Sandager og pige Abelone Carlsdatter, 34, af Sandager
1829, 0711, Niels Hansen, ungkarl, 30, tjenende i Giislev og pige Maren Jensdatter, hos moderen Jens Klausens enke i Giislev
1829, 2111, Hans Andersen, ungkarl, 30, af Aarslev og pige Karen Kirstine Hansdatter, 29, af Sandager
1829, 2811, Rasmus Rasmussen, ungkarl, 28, af Rønninge og pige Anna Maria Larsdatter, 25, af Holme Sølt
1830, 0602, Hans Nielsen, ungkarl, 33, af Giislev og enke Anna Torbensdatter (efter gaardmand Stephan Jensen), 42, af Giislev
1829, 3012, Christopher Bekker, 29, af Holmelund og enkemadam Anna Trolle (efter … Jensen), 37
1830, 0506, Knud Larsen, ungkarl og gaardbrugende enkes søn, 31, af Holme og pige Karen Hansdatter, 19, gaardmand Hans Nielsens datter i Iglemose
1830, 1206, Jens Hansen, ungkarl, 28, af Giislev og pige Karen Clausdatter, gaardmand Klaus Rasmussens datter af Kohauge
1830, 1906, Christopher Henrichsen, ungkarl, 36, tjenende paa Raundrupgaard og pige Maria Kirstine Hansdatter, 24, i Raundrup
1830, 2205, Rasmus Henrichsen, ungkarl, 32, fra Femtinge og pige Willadine Hansdatter, 35, fra Holme
1830, 3007, Jens Andersen, ungkarl, 26, af Giislev og pige Magrete Pedersdatter, 31, af Giislev Sølt
1830, 1610, Hermann Nielsen, enkemand, 65, i Holme Sølt og Maren Hansdatter, 28, i Giislev
1830, 2407, Peder Andersen, ungkarl, 28, af Strarup og pige Anna Sophia Larsdatter, 19, af Sandager
1830, 3010, Jens Nielsen, ungkarl, 37, sidst tjenende i Ørbæk Præstegaard, født her i Sognet og enke Johanne Hansdatter (efter Lars Espensen), 35, af Sandager
1830, 3010, Hans Rudolf Jacobsen, ungkarl, 25, fra Ellinge og pige Anna Maria Andersdatter, 24, af Giislev
1830, 2310, Peder Jensen, ungkarl, 29, af Lamdrup og pige Kirsten Hansdatter, 44, i Lamdrup
1830, 3010, Rasmus Madsen, enkemand og gaardfæster, 33, Slude, Frørup Sogn og pige Maren Larsdatter, 21, af Lamdrup
1830, 1311, Jacob Hansen, ungkarl, 24, af Giislev og pige Johanne Maria Conradsdatter, 30, af Holme
1830, 2711, Knud Jørgensen, ungkarl, 35, af Fjellerup og pige Else Rasmusdatter, 29, af Holme
1831, 1403, Rasmus Sørensen, ungkarl, 25, tjenende gaardmand Knud Larsen i Holme og pige Mette Larsdatter, 41, hos moderen aftægtsenke i Holme
1831, 2004, Hans Nielsen, ungkarl, 27, af Giislev og enke Johanne Christensdatter (efter Lars Christian Knudsen), 42, af Holme
1831, 2904, Jens Otto Lindegaard, candidatus, 37, besidder af Raundrupgaard, Frederica og frøken Christiane Ramshart, 38, paa Raundrupgaard
1831, 1009, Niels Christiansen, gaardfæster, 33, Haundrup Bye, Søllinge Sogn og pige Anne Marie Nielsdatter, 21, af Giislev
1831, 1510, Hans Nielsen, ungkarl, 39, af Gudbjerg og enke Anne Magrete Jensdatter (efter Hans Hansen Davidsen), i Sølt
1831, 1709, Niels Rasmussen, enkemand og gaardmand, 49, fra Haundrup, Hellerup Sogn og pige Karen Hansdatter, 25, af Giislev
1831, 1709, Peder Hansen, ungkarl, 32, fra Haagerup og pige Mette Kirstine Clausen, 33, fra Sandager
1831, 2910, Peder Rasmussen, enkemand, 29, fra Refsvindinge og pige Anna Marie Pedersdatter, 32, af Raundrup
1831, 2210, Christen Hansen, ungkarl, 36, af Giislev og pige Johanne Larsdatter, 24, af Giislev
1831, 1012, Anders Rasmussen, ungkarl, 27, af Holme Grøftehauge og pige Christiane Hansdatter, 28, af Holme
1832, 1102, Rasmus Poulsen, ungkarl, 26, af Langaae og pige Maren Rasmusdatter, 20, af Lamdrup
1832, 0402, Claus Rasmussen, ungkarl, 25, tjenende i Sandager, ellers fra Ryslinge og enke Lisbeth Nielsdatter (efter huusmand Rasmus Jørgensen), paa Raundrup Mark
1832, 1905, Anders Mortensen, ungkarl, 31, af Ørbek og Sophie Christensdatter, 28, hos moderen Rasmus Jokumsens enke i Sandager
1832, 1905, Jens Pedersen, 30, af Ellerup og pige Ane Maria Nielsdatter, 25, i Holme Sølt
1832, 1310, Peder Henrichsen, enkemand, 38, fra Ellerup, Gudbjerg Sogn og pige Christiane Hansdatter, 28, fra Giislev
1832, 1011, Hans Christensen, enkemand og huusmand, 60, i Holme og pige Abelone Knudsdatter, 38, tjenende i Giislev
1832, 1011, Niels Nielsen, ungkarl, 29, af Raundrup og pige Kirsten Espensdatter, 32, tjenende i Raundrup
1833, 3003, Jørgen Hansen, ungkarl og skræder, 33, fra Ryslinge og pige Maren Andersdatter, 24, af Giislev
1833, 0106, Peder Rasmussen, ungkarl og møllersvend, 33, paa Steenberg Veirmølle og enke Christiane Rasmusdatter (efter Jørgen Rasmussen), 40, i Grøftehaugen
1833, 1506, Christopher Christophersen, ungkarl, 31, af Ellested og pige Dorthea Nielsdatter, 21, af Giislev
1833, 2707, Lars Andersen, enkemand og gaardmand, 52, i Fjellerup og pige Mette Rasmusdatter, 26, af Fjellerup
1833, 2809, Ole Rasmussen, ungkarl og gaardmand, 28, i Herrested og pige Anna Maria Clausdatter, 21, af Holme Kohauge
1833, 1210, Jens Larsen, ungkarl, 30, i Holme og pige Anna Madsdatter, 19, af Holme
1833, 0311, Ditlev Frederik Willadsen, ungkarl, 34, af Holme og pige Mette Maria Christophersdatter, 24, af Holme
1833, 2109, Anders Justesen, optikus og mekanikus, 28, fra Horsens, Jydland og jomfru Anne Nicoline Colding, 25, af Giislev Præstegaard
1833, 0911, Hans Frederiksen, enkemand og huusfæster, 41, af Giislev og pige Anna Maria Christensdatter, 29, af Sandager
1833, 1611, Christopher Jørgensen, ungkarl, 35, af Giislev og pige Anne Dorthea Andersdatter, 20, af Giislev
1833, 2311, Anders Jensen, ungkarl, 27, af Frørup og enke Dorthea Andersdatter (efter huusmand Anders Nielsen), 40, af Holme
1833, 2011, Rasmus Rasmussen, ungkarl og gaardfæster, 35, i Dongshøirup og pige Christiane Hansdatter, 20, af Sandager
1834, 1901, Rasmus Hansen, ungkarl og bødker, 29, af Svindinge og pige Maren Christiansdatter, 28, af Holme
1834, 0401, Hans Hansen, ungkarl og indsidder, 24, af Svindinge og pige Kirsten Larsdatter, 30, af Grøftehaugen
1834, 2405, Jacob Jacobsen, enkemand og huusmand, 55, i Holme og pige Maren Andersdatter, 33, af Svindinge
1834, 3105, Jørgen Hansen, enkemand og huusmand, 35, af Giislev og pige Mette Nielsdatter, 29, fra Magelund, Ellested Sogn
1834, 1406, Christen Nielsen, ungkarl, 23, af Fjellerup og pige Maren Hansdatter, 27, af Giislev
1834, 1907, Espen Berntsen, enkemand og gaardmand, 50, i Eskildstrup og pige Christiane Christensdatter, 25, af Sandager
1834, 2211, Frederik Hansen, enkemand og huusmand, 58, i Raundrup og pige Karen Hansdatter, 39, tjenende i Giislev Præstegaard
1834, 0811, Peder Nielsen, enkemand og selveiergaardmand, 38, i Refsvindinge og pige Kirstine Hansdatter, 20, af Holme By, Giislev Sogn
1834, 0612, Peder Larsen, ungkarl, 33, af Lakkendrup og pige Johanne Maria Larsdatter, 26, af Raundrup
1834, 0612, Anders Madsen, ungkarl, 30, af Qverndrup og pige Johanne Maria Rasmusdatter, af Fjellerup
1835, 1001, Lars Andersen, enkemand og gaardmand, 54, i Fjellerup og pige Birthe Stephensdatter, 25, hjemme hos moderen Steffen Kristensens enke, i Giislev