Gislev, 1835-1841, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1835-1841, Gislev sogn, Gudme herred, Svendborg Amt

1835, 1403, Hans Hansen, enkemand og huusmand, 47, i Holme og Anne Magrete Hansdatter, 36, fra Østerskjerninge
1835, 0711, Anders Rasmusen, ungkarl, 32, af Sandager og pige Anna Catrine Jochumsdatter, 27, af Sandager
1835, 1912, Hans Larsen, væversvend, 23, af Nyborg og pige Karen Christensdatter, 24, af Holme Sølt
1836, 2301, Knud Pedersen, huusfæster, 27, i Frørup og Anna Maria Mathiasdatter, 26, af Sandager
1836, 3004, Christen Andersen, ungkarl, 43, af Frørup Sogn og pige Birgitte Christensdatter, 30, af Sandager Mark
1836, 2304, Isbrand Bekker, styrmand, 31, af Holmelund og jomfru Johanne Maren Margret Albjerg, 24, af Holmelund
1836, 0611, Lars Hansen, ungkarl, 34, af Herrested og enke Gjertrud Hansdatter, 45, (efter huusmand Mads Andersen) af Holme
1836, 2310, Jens Madsen, ungkarl, 30, tjener i Refsvindinge og pige Karen Clausdatter, 29, i Raundrup
1836, 2611, Peder Hansen, ungkarl og smed, 27, i Kullerup og pige Anna Cathrine Nielsdatter, 21, af Fjellerup
1836, 1211, Anders Rasmussen, ungkarl, 28, af Lambdrup og enke Mette Larsdatter, 40, (efter gaardmand Peder Nielsen) af Lambdrup
1836, 1211, Peder Larsen, ungkarl, 35, af Svindinge og pige Maren Pedersdatter, 30, af Fjellerup
1836, 1911, Viet, Poul Tønnesen, selveierboelsmand, 32, af Frørup og pige Maren Stephansdatter, 24, af Giislev
1836, 2611, Ole Mikkelsen, tjenestekarl, 29, af Sandager og pige Maren Hansdatter, 39, af Sandager
1837, 1504, Hans Clausen, ungkarl, 28, af Raundrup og pige Karen Hansdatter, 29, af Sandager
1837, 0306, Peder Eliasen, ungkarl og bødker, 34, i Giislev og pige Johanne Hansdatter, 19, af Bobjerg, Lunde Sogn
1837, 2705, Peder Nielsen, ungkarl og gaardmand, 30, i Kullerup og pige Birthe Hansdatter, 18, af Holme
1837, 2309, Christen Nielsen, tjenestekarl, 39, af Fjellerup og Christiane Rasmusdatter, 30, af Holme
1837, 0710, Niels Jørgensen, ungkarl, 40, tjenende paa Lykkesholm og pige Karen Christensdatter, 30, af Fjellerup
1837, 2110, Hans Christian Nielsen, ungkarl, 33, gaardbrugende enkes søn, af Giislev og enke Karen Clausdatter, 27, (efter Jens Hansen) i Kohauge
1837, 1811, Niels Hansen, ungkarl, 40, af Holme, tjener gaardmand Hans Mortensen i Holme og pige Maren Knudsdatter, 28, af Sandager
1837, 0411, Niels Hansen, enkemand, 37, af Holme og Kirsten Jørgensdatter, 26, i Holme
1837, 0212, Niels Jensen, ungkarl, 34, fra Sandager Veirmølle og enke Maren Nielsdatter, 38,  (efter skomager Jørgen Møller) i Giislev
1837, 1111, Niels Madsen, selveiergaardmand, 24, af Refsvindinge og pige Anna Maria Elisabeth Pedersdatter, 26, af Raundrup
1837, 1811, Mads Jørgensen, tjenestekarl, 43, paa Lykkesholm og pige Karen Hansdatter, 31, af Giislev
1837, 1012, Niels Hansen, ungkarl, 40, af Røde Mølle og pige Jacobine Knudsdatter, 23, fra Frørup, nu i Giislev
1837, 0212, Lars Andersen, ungkarl og gaardfæster, 30, af Giislev Dong og pige Johanne Marie Madsdatter, 25, af Holme
1838, 1302, Hans Jacob Christian Frederik Wolf, sognepræst, 29, for Naur og Sur Menigheder i Ribe Stift, Judland og jomfru Christiane Henriette Colding, 26, af Giislev Præstegaard
1838, 1104, Anders Christensen, ungkarl, 45, af Oure og enke Christiane Rasmusdatter, 44, af Sølt (efter Jørgen Hansen)
1838, 0408, Niels Andersen, ungkarl, 28, af Lunde og pige Maren Nielsdatter, 32, hjemme hos faderen huusmand Niels Hansen i Giislev
1838, 0906, Hans Jørgensen, ungkarl, 32, af Holme og pige Maren Christensdatter, 28, af Sandager
1838, 2807, Peder Jensen, enkemand og gaardmand, 47, af Sølt og pige Christiane Jørgensdatter, 26, af Dong
1838, 2710, Niels Pedersen, ungkarl, 27, af Holme og enke Kirsten Hansdatter, 53, af Lamdrup (efter gaardmand Peder Jensen)
1838, 3009, Johan Christian Jacobsen, ungkarl, 42, tjenende gaardmand Jens Andersen i Sølt og enke Anna Nielsdatter, 50, af Holme (efter Gunner Bekker)
1838, 0311, Christen Jørgensen, ungkarl, 29, fra Fjellebroe og Karen Jacobsdatter, 24, af Holme
1838, 2312, Hans Larsen, ungkarl, 26, fra Nyborg og pige Karen Hansdatter, 26, af Hylshuus
1838, 1512, Peder Nielsen, ungkarl og møller, 29, af Steenbjerg Veirmølle og pige Karen Clausdatter, 21, af Raundrup
1839, 2004, Mads Nielsen, ungkarl, 32, af Trunderup og pige Johanne Nielsdatter, 25, af Raundrup
1839, 2505, Hans Peter Christensen, ungkarl, 26, af Lakkendrup og pige Johanne Cathrine Andersdatter, 25, af Lambdrup
1839, 2610, Michael Ibsen, enkemand og huusmand, 38, i Strarup og pige Karen Hansdatter, 32, af Sandager
1839, 2610, Hans Nielsen, ungkarl, 28, fra Trunderup og pige Johanne Marie Pedersdatter, 23, af Raundrup
1839, 1910, Jacob Albrectsen, enkemand og huusmand, 45, af Sandager og pige Cathrine Maria Bender, 31, af Herringe, tjenende paa Lykkesholm
1839, 2610, Peder Hansen, ungkarl, 42, af Sandager og pige Marthe Hansdatter, 33, af Giislev
1839, 0911, Hans Larsen, ungkarl, 30, af Giislev og pige Karen Nielsen, 24, af Fjellerup
1839, 1611, Christen Christophersen, ungkarl, 25, af Sandager og pige Anna Hansdatter, 33, af Giislev
1839, 3011, Søren Albretsen, ungkarl, af Sandager og pige Maren Hansdatter, 36, af Sandager
1839, 1412, Ole Nielsen Lerche, enkemand og huusmand, 57, i Meistrup og pige Karen Findsdatter, 29, af Giislev
1840, 2803, Lars Jørgensen, ungkarl, 35, tjenende hos Skytte paa Lykkesholm og pige Caroline Jørgensdatter, 35, af Holme
1840, 1104, Hans Jørgensen, ungkarl og gaardfæster, 33, i Holme og pige Kirstine Nielsdatter, 23, af Giislev
1840, 0711, Christen Christiansen, ungkarl, 27, af Raundrup og enke Anna Maria Nielsdatter, 33, hos faderen Niels Brydekrog i Holme Sølt (efter huusmand Jens Pedersen)
1840, 2811, Niels Hansen, ungkarl, 35, tjenende i Qverndrup Sogn og enke Karen Larsdatter, 40, (efter Jens Hansen) i Sølt
1840, 0512, Peder Christensen, ungkarl, 29, af Fjellerup og pige Karen Nielsdatter, 32, tjenende paa Holmelund
1840, 2111, Johan Andersen, ungkarl og bødker, 36, i Sandager og pige Dorthea Maria Rasmusdatter, 38, i Sandager
1840, 1912, Lars Pedersen, ungkarl, 28, tjenende i Kullerup og pige Anna Cathrine Hansdatter, 35, af Sandager
1840, 1212, Lars Jensen, ungkarl, 32, af Hedehuus, Ellested Sogn og pige Karen Sophie Justsdatter, 20, af Hedehuus
1841, 0602, Hans Rasmusen, ungkarl, 28, af Ryslinge og enke Karen Nielsdatter, 26, i Sandager (efter gaardmand Hans Larsen)
1841, 0603, Hans Jørgensen, ungkarl, 31, af Dong og enke Sophie Mikkelsdatter, paa Holme Mark (efter Hans Pedersen)
1841, 0304, Morten Rasmusen, ungkarl, 27, af Fjellerup og pige Johanne Hansdatter, 31, i Sølt
1841, 2803, Hans Jørgensen, enkemand og gaardmand, 67, i Lambdrup Kohauge og ugift Anne Maria Pedersdatter, 52, født i Trunderup
1841, 0304, Niels Henrichsen, ungkarl, 22, af Giislev og pige Anna Jørgensdatter, 27, af Giislev
1841, 1408, Jens Rasmusen, ungkarl og gaardmand, 42, i Gudme og pige Anne Maria Eriksdatter, 22, af Dong
1841, 2706, Hans Hansen, ungkarl og væver, 36, i Sandager og enke Karen Pedersdatter, 44, i Sandager (efter indsidder Jørgen Jørgensen)
1841, - [dato ikke indført], Hans Jespersen, ungkarl og brændeviinskarl, 29, i Svendborg og pige Anna Jochumsdatter, 28, paa Raundrup Mark
1841, 2011, Peder Hansen Clausen, ungkarl, 36, af Lambdrup og pige Maren Hansdatter, 30, Lambdrup
1841, 0412, Torben Hansen, ungkarl, 30, af Giislev og pige Gjertrud Larsdatter, 30, af Giislev