Gislev, 1842-1851, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1842-1851, Gislev sogn, Gudme herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1842, 0503, Anders Nielsen, ungkarl, 44, af Sandager og enke Dorthea Larsdatter, 42, (efter boelsmand Christoffer Rasmussen) i Sandager
1842, 1203, Anders Christophersen, ungkarl, 27, af Holme og enke Anna Kirstine Hansdatter, 39, efter huusmand Rasmus Christensen af Giislev
1842, - [dato ikke indført - ei viet], Jacob Olsen, ungkarl, 34, tjenende paa Raunholt og enke Anna Maria Christensdatter (efter huusmand Hans Frederiksen) i Giislev
1842, 2606, Jørgen Rasmussen, ungkarl og væver, 46, boende i Giislev og pige Maren Nielsdatter, 36, i Giislev
1842, 0608, Knud Pedersen, ungkarl, 28, af Horne Præstegaard og pige og meierske Maren Jørgensdatter, 35, tjenende paa Raundrupgaarden
1842, 2210, Peder Justesen, ungkarl, 35, tjener i Refsvindinge og enke Anna Maria Christensdatter, 38, af Giislev (efter Hans Frederiksen)
1842, - [dato ikke indført], Jens Rasmussen, ungkarl og skræder, 24, af Ellerup og pige Anna Cathrine Nielsdatter, 30, af Grøftehaugen
1842, 1810, Peter Frederich Møller, toldbetjent, 36, i Frederichssund og jomfru Charlotte Lovise Henrichsen, 33, af Giislev
1842, 1211, Hans Ottosen, ungkarl og huusfæster, 30, i Raundrup og Maren Larsdatter, 30, hos forældrene i Sandager
1843, 2503, Søren Hansen, gartner, 37, paa Lykkesholm og Johanne Maria Bruun, 43, af Giislev
1843, 0605, Niels Clausen, ungkarl, 30, af Sandager og enke Anne Hansdatter, 38, (efter huusmand Hans Jensen) i Sandager
1843, 1111, Hans Jørgensen, enkemand og bødker, 37, i Holme og pige Maren Justsdatter, 39, i Holme
1843, 1111, Niels Olsen, ungkarl, 36, af Nyborg og pige Birthe Hansdatter, hjemme hos faderen gaardmand Hans Sørensen af Holme
1843, 1012, Jacob Pedersen, ungkarl, 40, af Heldager, Tvede Sogn og pige Maren Rasmusdatter, 30, af Egebjerg, Kirkeby Sogn
1844, 3003, Rasmus Sørensen, ungkarl, 33, af Haagerup og pige Marie Kirstine Hansdatter, 23, af Holme
1844, 0106, Mads Hansen, ungkarl, 42, af Langaae og enke Karen Rasmusdatter, 43 (efter gaardmand Peder Larsen)
1844, 0510, Jens Larsen, enkemand og gaardmand, 48, af Hellerup og pige Maren Christensdatter, 41, af Sandager
1844, 1808, Jens Jensen, ungkarl og skovfoged, 39, af Svindinge og pige Hansine Larsdatter, 27, af Giislev
1844, 0211, Jens Pedersen, ungkarl, 36, i Raundrup og pige Maren Clausdatter, 28, af Holme
1844, 1611, Hans Jensen, ungkarl, 31, i Sølt og pige Johanne Margrethe Madsdatter, 36, i Sølt
1844, 2311, Lars Pedersen, ungkarl, 31, af Holme og pige Johanne Marie Andersdatter, 28, paa Holme Mark
1844, 1611, Daniel Hansen, ungkarl, 26, af Kullerup og enke Anna Margrethe Willadsdatter, 42, paa Giislev Mark
1844, 2411, Niels Jørgensen, tjenestekarl, 28, af Raundrup og tjenestepige Marie Christensdatter, 27, af Raundrup
1844, 3011, Henning Christophersen, tjenestekarl, 30, af Maare Mark og pige Anna Marie Henrichsdatter, 24, af Giislew
1845, 1801, Erick Justsen, ungkarl, 32, af Ørbek og pige Bodil Hansdatter, 25, af Giislew
1845, 2505, Jens Pedersen, tjenestekarl, 26, i Sølt og pige Anna Maria Jeppesdatter, 31, i Sølt
1845, 1207, Jens Hansen, ungkarl, 26, af Sandager og pige Johanne Jensdatter, 23, af Sandager
1845, 0908, Johan Christopher Jørgensen, enkemand og boelsmand, 49, paa Rynkeby… og pige Ellen Dorthea Hansdatter, 42, af Raundrup
1845, 0208, Christian Rasmusen, tjenestekarl, 36, af Giislew og enke Anne Jensdatter, 40, i Sølt
1845, 1110, Peder Hansen, huusmand, 27, i Brungstrup, Ringe Sogn og pige Maren Hansdatter, 28, af Sandager
1845, 2211, Peder Jensen, tjenestekarl, 26, af Svindinge og enke Karen Christensdatter, 38, paa Sandager Mark
1845, 0811, Jeppe Jensen, ungkarl, smed og gaardmand, 41, af Hundtofte, Steenstrup Sogn og pige Sophie Clausdatter, 23, af Raundrup
1845, 1511, Søren Andersen, væver, 39, i Giislew og pige Maren Hansdatter, 25, af Holme
1845, 2811, Hans Christiansen, ungkarl, 32, Lykkesholm og pige Anne Margrethe Rasmusdatter, 26, af Sølt
1845, 2311, Hans Hansen, ungkarl, 28, af Hylshuus og pige Anne Sophie Rasmusdatter, 28, af Hylshuus
1846, 0404, Peder Jeppesen, ungkarl, 32, af Rødme, Steenstrup Sogn og enke Karen Nielsdatter, 31 (efter gaardmand Hans Rasmussen) i Sandager
1846, 2507, Henrik Magnus Rasmussen, ungkarl og indsidder, 35, i Herbek og pige og inderste Johanne Marie Hansdatter, 31, i Herbek
1846, 0108, Hans Christian Hansen, ungkarl, 23, af Lindknud By og Sogn og pige Marie Cathrine Larsdatter, 28, af Sandager Mark
1846, 2410, Niels Mortensen, ungkarl, 42, af Gudme og pige Johanne Kirstine Hansdatter, 23, af Grøftehauge i Sølt
1846, 1710, Jens Rasmusen, tjenestekarl, 29, af Trunderup og Augusta Henrikke Madsdatter, 21, af Sandager Mark
1846, 0711, Hans Rasmusen, ungkarl og gaardfæster, 35, af Fjellerup og enke Else Rasmusdatter, 45 (efter gaardmand Knud Jørgensen) i Fjellerup
1846, 0711, Jens Clausen, ungkarl, 28, af Giislew og pige Maren Hansdatter, 34, af Holme Mark
1846, 2111, Christen Andersen, enkemand og boelsmand, 54, paa Sandager Storemark og pige Johanne Pedersdatter, 47, af Sandager
1846, 2811, Hans Nielsen, ungkarl, 38, af Aarslev og enke Anne Kirstine Christensdatter, 50 (efter gaardmand Jens Hansen) i Holme
1847, 1704, Henrik Pedersen, ungkarl, 30, af Qverndrup og enke Anne Marie Rasmusdatter, 38 (efter huusmand Rasmus Rasmusen) paa Sandager Mark
1847, 2905, Niels Hansen, enkemand, 51, paa Holme Mark og tjenestepige Gjertrud Hansen, 24, paa Ravndrupgaard
1847, 1906, Jens Hansen, enkemand og huusmand, 61, af Svindinge og pige Christiane Larsdatter, 39, af Sandager
1847, 1610, Rasmus Christensen, ungkarl, 44, af Herrested og pige Karen Steffensdatter, 28, af Giislev
1847, 2011, Søren Mortensen, ungkarl, 27, af Sølt og pige Johanne Marie Rasmusdatter, 26, af Ravndrup
1847, 0512, Niels Mikkelsen, ungkarl og væver, 25, af Refsvindinge og ugift fruentimmer Maren Clausdatter, 35, af Ravndrup
1848, 1501, Hans Rasmussen, ungkarl, 37, af Holme og enke Abelone Knudsdatter, 53, i Holme
1848, 0801, Søren Justesen, ungkarl, 29, af Holme og pige Anne Marie Christensdatter, 27, af Giislev
1848, 1802, Henrik Hvidtfeldt Norsing, ungkarl, 25, af Giislev og pige Johanne Nielsdatter, 21, af Giislev
1848, 1305, Peder Frederik Christian Bruun, ungkarl, 35, i Giislev og pige Anne Larsdatter, 29, Ravndrup
1848, 2506, Rasmus Christensen, ungkarl, 34, af Lykkesholm og pige Anne Sophie Hansdatter, 26, i Fjellerup
1848, 1410, Christian Sørensen, muursvend, 33, af Ryslinge og tjenestepige Maren Frederiksdatter, 23, i Herbek
1848, 2010, Just Hansen, ungkarl, 42, i Holme og pige Kirsten Rasmussen, 36, i Holme
1848, 1911, Peder Rasmussen, ungkarl, 31, af Grøftehave Sølt og pige Mette Sophie Steffensdatter, 33, af Giislev
1848, 2311, Christian Jakobsen Burhøi, skolelærer og kirkesanger, 35, i Giislev og pige Anne Dorthea Andersdatter, 31, af Giislev
1849, 0601, Niels Andersen, ungkarl, 48, af Giislev og enke Maren Hansdatter, 46, i Sølt
1849, 2402, Hans Jensen, tjenestekarl, 30, af Ellerup og ugift fruentimmer Anne Margrethe Jørgensdatter, 33, i Sølt
1849, 0206, Christian Pedersen, ungkarl, 32, af Giislev og pige Anne Margrethe Hansdatter, 21, af Giislev
1849, 1905, Rasmus Nielsen, ungkarl og glarmester, 33, af Aarslev og pige Mette Marie Hansdatter, 35, af Sandager
1849, 0510, Jens Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 38, paa Lykkesholm og ugift fruentimmer Dorthea Sørensen, 25, af Giislev
1849, 2411, Peder Hansen, tjenestekarl, 32, i Gultved og enke Marie Christoffersdatter, 49 (efter huusmand Jens Nielsen), paa Sandager Mark
1849, 0311, Torben Jensen, ungkarl og gaardfæster, 34, i Sandager og pige Anne Marie Christensdatter, 23, i Sandager
1849, 1711, Jens Rasmussen, ungkarl, 31, af Holme og pige Anne Katrine Henriette Jensdatter, 25, af Holmelund
1850, 0202, Peder Jensen, enkemand og huusmand, 30, paa Sandager Mark og pige Karen Nielsdatter, 25, paa Holme Mark
1850, 2004, Christen Madsen, ungkarl, 36, af Holme og enke Maren Andersdatter, 49, af Holme
1850, 1005, Frederik Rasmussen, tjenestekarl, 24, af Ravndrup og pige Charlotte Eilersdatter, 26, af Giislev
1850, 2205, Lars Andersen, ungkarl, 29, af Sandager og pige Anne Margrethe Hansdatter, 35, af Sandager
1850, 0806, Niels Ovesen, tjenestekarl, 39, paa Glorup og pige Marie Poulsdatter, 30, af Giislev, tjener paa Lykkesholm
1850, 0612, Jørgen Salomonsen Kingo, maler, 34, i Giislev og enke Anne Kirstine Christensdatter, 31, i Giislev
1850, 2311, Jørgen Nielsen, ungkarl, 43, af Fjellerup og enke Maren Nielsdatter, 45, af Holme
1850, 1312, Johan Møller, ungkarl, 37, af Giislev og pige Anne Margrethe Clausdatter, 34, af Giislev
1850, 1412, Johannes Hansen, ungkarl, 38, af Sludegaard og enke Karen Rasmusdatter, 50, af Sandager Mark
1851, 1502, Anders Andersen, enkemand og huusmand, 39, af Ravndrup og pige Maren Andersdatter, 37, af Giislev
1851, 2803, Jens Andersen, ungkarl, 28, af Giislev og pige Maren Larsdatter, 30, af Ravndrup
1851, 1204, Niels Nielsen, ungkarl, 33, af Giislev og pige Anne Martha Margrethe Larsdatter, 30
1851, 1604, Salomon Madsen, ungkarl, 34, af Giislev og pige Anne Margrethe Christensdatter, 34, af Dong
1851, 1406, Anders Hansen, enkemand og gaardmand, 29, af Lakkendrup og pige Anne Kirstine Pedersdatter, 28, af Holme
1851, 1207, Peder Christensen, enkemand og gaardmand, 39, i Fjellerup og pige Kirsten Madsdatter, 41, af Dong
1851, 0808, Thomas Salomonsen, tjenestekarl, 30, paa Glorup og pige Karen Rasmusdatter, 33, i Giislev
1851, 1110, Christian Frederik Pedersen, ungkarl, 32, af Sandager og enke Maren Knudsdatter, 42, af Sandager
1851, 1710, Knud Pedersen, enkemand og huusmand, 34, af Sandager Mark og pige Anne Marie Hansdatter, 33, af Sølt
1851, 3110, Hans Jørgensen, tjenestekarl, 32, paa Lykkesholm og pige Anne Kirstine Larsdatter, 29, af Lambdrup
1851, 0811, Christen Hansen, ungkarl, 28, af Holme Mark og pige Anne Sophie Hansdatter, 39, af Holme
1851, 1511, Lars Nielsen, ungkarl, 28, af Sølt og pige Johanne Christensdatter, 26, af Dong
1851, 1511, Lars Jensen, tjenestekarl, 31, af Giislev og pige Johanne Marie Jensdatter, 24, af Holme
1851, 2211, Hans Henrik Henriksen, skomagersvend, 26, af Giislev og pige Anne Hansdatter, 24, af Giislev
1851, 2111, Conrad Frederiksen, tjenestekarl, 31, af Fjellerup og pige Johanne Kirstine Andersdatter, 27, af Giislev
1851, 2911, Mads Clausen, ungkarl og huusmand, 31, af Sandager Mark og pige Anne Jørgensdatter, 29, af Sandager
1851, 0512, Lars Madsen, ungkarl, 27, af Lambdrup og pige Karen Pedersdatter, 23, af Lambdrup
1851, 2012, Anders Pedersen, ungkarl, 26, af Giislev og pige Karen Sigvartsdatter, 26, af Giislev