Gislev, 1842-1851, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1842-1851, Gislev sogn, Gudme herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1842, 0101, 0901, Peder Knudsen, indsidder, snedker og almisselem, 65, hos sin søn huusmand Knud Pedersen, paa Sandager Mark. Af Frørup
1842, 0701, 0901, Rasmus Jespersen, 3 uger, søn af brændevinskarl Rasmus Jespersen, i Svendborg
1842, 0302, 0602, Christopher Larsen Hansen, 4 dage, søn af indsidder Torben Hansen, i Giislev
1842, 2102, 2702, Peder Nielsen, 8 dage, søn af huusmand Niels Nielsen, paa Raundrup Mark
1842, 0903, 1803, Søren Andersen, aftægtsgaardmand, 76, paa Sandager Mark
1842, 2703, 0204, Jens Henrich Hansen, 3½, søn af skovfoged Kristen Hansen, i Lambdrup Kohauge
1842, 2803, 0204, Peder Clausen, aftægtshuusmand og enkemand, 80, Sandager
1842, 3003, 0704, Anders Rasmussen, indsidder, 35, paa Sandager Mark
1842, 2607, 0208, Peder Stephansen, gaardmand, 54, paa Giislev Mark
1842, 1312, 2112, Hans Rasmussen, enkemand og aftægtshuusmand, 87, hos huusmand Hans Jørgensen, i Sølt
1842, 2412, 01011843, Hans Hansen, ½, søn af huusmand Niels Hansen, i Sølt
1842, 2208, 2808, Dødfødt dreng, søn af væver Søren Kristensen, paa Glorup
1843, 0101, 0701, Hans Jensen, huusmand og hjulmand, 33, i Sandager
1843, 1403, 1903, Christian Hansen, ungkarl, 22, i Holme. Søn af afgangne indsidder Hans Hansen
1843, 1405, 1905, Frederik Johansen, 1, søn af pige Hansine Madsdatter, i Sølt
1843, 2605, 3105, Dødfødt dreng, søn af huusmand Hans Jørgensen, i Holme
1843, 3005, 0306, Hans Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 86, Giislev
1843, 3005, 0606, Anders Rasmussen, aftægtshuusmand, 76, i Sandager Strarup
1843, 0808, 1308, Knud Nielsen, aftægtshuusmand, 78, i Sandager
1843, 2510, 0311, Peder Larsen, selveiergaardmand, 69, i Holme
1843, 1811, 2511, Hans Johansen, aftægtsgaardmand og enkemand, 85, paa Holme Mark
1843, 1911, 2611, Johan Frederiksen, almisselem, 80, i Herbek
1843, 3011, 0812, Hans Christophersen, selveiergaardmand, 84, paa Giislev Mark
1844, 1001, 1301, Hans Christiansen, almisselem og enkemand, 70, i Holme
1844, 0702, 1102, Søren Mortensen, huusmand, 71, i Holme
1844, 1602, 2502, Claus Frederiksen, aftægtshuusmand og enkemand, 69, i Giislev
1844, 2102, 2802, Rasmus Cornelius Andersen, selveierhuusmand, 85, i Sølt
1844, 2103, 2903, Christopher Bekker, eier, 44, af Holmelund
1844, 2603, 2903, Hans Jørgensen, tjenestekarl, 29, hos gaardmand Hans Jørgensen, paa Holme Mark
1844, 0504, 1204, Johan Henrik Colding, consistorialraad og sognepræst, 80, for Giislev og Ellested Menigheder
1844, 2304, 2804, Johan Wilhelm Mikkelsen, vagabond og almisselem, 39, under Giislev Fattigvæsen
1844, 1106, 1606, Jens Henrich Hansen, 2 uger, søn af huusmand Christen Hansen Skovfoged, i Lambdrup Kohauge
1844, 2611, 0112, Dødfødt dreng, søn af huusmand Rasmus Hansen, paa Sandager Mark
1844, 2312, 3012, Wilhelm Knudsen, pharmaceut, 20, i Odense
1845, 0502, 1302, Lars Hansen, 14, søn af gaardmand Hans Pedersen, i Sandager
1845, 0503, 1203, Peder Hansen, ungkarl og røgter, 70, paa Holmelund
1845, 2003, 2703, Hans Jørgensen, huusmand, 64, i Sølt
1845, 2504, 0105, Niels Jørgensen, huusmand, 49, paa Sandager Mark
1845, 2405, 3105, Claus Bendixen, gaardmand, 83, paa Sandager Mark
1845, 2306, 2906, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Peder Hansen, i Sandager
1845, 0409, 0709, Ole Hansen, 14 dage, søn af indsidder Hans Christensen, i Giislev
1845, 1509, 2009, Peter Hansen, 12 dage, søn af gaardmand Hans Hansen, i Raundrup
1845, 0310, 0910, Jørgen Jørgensen, huusmand, 48, i Holme
1845, 1411, 2111, Peder Conrad Pedersen, 9 maaneder, søn af boelsmand Jens Pedersen, i Raundrup
1845, 1811, 2711, Hans Rasmussen, selveiergaardmand, 35, i Sandager
1846, 1701, 2401, Jørgen Mikkelsen, aftægtshuusmand, 83, paa Gislev Mark
1846, 1202, 1502, Christopher Nielsen (tvilling), søn af fruentimmeret Karen Sofie Pedersdatter, paa Holme Mark
1846, 1202, 1502, Peder Nielsen (tvilling), søn af fruentimmeret Karen Sofie Pedersdatter, paa Holme Mark
1846, 1503, 2203, Christian Madsen, almisselem og forhen gaardmand, 75, i Holme
1846, 2403, 2903, Hans Peder Nielsen, 2, søn af huusmand Niels Hansen, i Sølt
1846, 0805, 1605, Knud Jørgensen, gaardmand, 51, i Fjelerup
1846, 1605, 2005, Peder Christian Hansen, 9 dage, søn af fruentimmeret Maren Nielsdatter, i Giislev
1846, 0306, 0806, Andreas Frederiksen, ungkarl, 26, i Gislev. Søn af huusmand Frederik Christiansen
1846, 0406, 0906, Peder Hansen, 20, i Holme. Søn af huusmand og smed Hans Rasmussen
1846, 1307, 1807, Jens Hansen, selveiergaardmand, 67, i Holme
1846, 0308, 0708, Christen Hansen, huusmand, 74, i Sølt
1846, 0308, -, navn ikke indført, tjenestekarl, hos H. Nielsen, i Fuglemose paa Holme Mark
1846, 1208, 1708, Peder Larsen, 4, søn af gaardmand Peder Larsen, paa Holme Mark
1846, 2408, 2908, Anders Sørensen, selveier og boelsmand, 50, paa Sandager Mark
1846, 1709, 2509, Anders Andersen, 4, søn af fruentimmeret Anne Larsdatter, i Sandager
1846, 2909, 0510, Rasmus Rasmussen, selveierhuusmand, 33, paa Sandager Mark. Søn af Rasmus Pedersen Gultved
1846, 2110, 2510, Mads Rasmussen, 5 dage, søn af tjenestekarl Jens Rasmussen, i Trunderup
1846, 0512, 1112, Christen Justesen, 1 og 5 maaneder, søn af huusmand Peder Justesen, i Giislev
1846, 2512, 02011847, Lars Rasmussen, 7, søn af Kirsten Andersdatter, i Lambdrup
1847, 0403, 1203, Jens Torbensen, gaardmand, 71, i Sandager
1847, 1303, 2003, Niels Rasmussen, aftægtsgaardmand og enkemand, 77, i Fjellerup
1847, 1703, 2103, Rasmus Andersen, 10 dage, søn af Peder Andersen, i Sandager Strarup
1847, 0304, 0904, Hans Nielsen, selveiergaardmand, 69, i Holme
1847, 1704, 2304, Hans Jørgensen, gaardmand, 40, paa Holme Mark
1847, 1904, 2504, Peder Johansen Schnor, skomager og fattiglem, 72, i Giislev
1847, 2704, 0405, Hans Christensen, huusmand, 75, i Holme
1847, 1905, 2405, Niels Danielsen, 15 minutter, søn af slegfredmoder Birte Kirstine Danielsdatter, i Giislev
1847, 1907, 2407, Jeppe Henriksen, skolelærer og kirkesanger, 68, i Giislev
1847, 1508, 2108, Hans Christophersen, aftægtsgaardmand, 87, i Sandager
1847, 2611, 0512, Johan Henrik Jensen 10 uger, søn af Anne Margrethe Andersdatter. Hos Hans Ottosen, i Raundrup. Født i Ørbæk
1848, 0701, 1601, Lars Madsen, 5 dage, søn af huusmand Jens Madsen, i Sølt
1848, 1101, 1601, Hans Hansen, aftægtsmand, 72, hos huusmand Otto Nielsen, i Giislev. Af Lindeskov
1848, 1401, 2301, Erik Rasmussen, tjenestekarl, 28, hos unge Hans Nielsen, i Holme
1848, 1102, 1802, Wilhelm Madsen, 10 maaneder, søn af Caroline Madsdatter, i Frørup Sogn. Født i Nyborg
1848, 2202, 0103, Peder Andersen, aftægtsmand, 85, paa Holme Mark
1848, 1403, 2103, Lars Bruun, gaardmand og snedker, 79, i Giislev
1848, 2204, 2904, Rasmus Nielsen, gaardmand, 74, i Sølt
1848, 2904, 0605, Hans Madsen, boelsmand, 76, i Ravndrup
1848, 0605, 1405, Christen Sørensen, 5 dage, søn af huusmand Søren Justesen, i Giislev
1848, 1206, 1806, Jørgen Jørgensen, husmand, 7, søn af Niels Jørgensen. Stedsøn af Peder Jensen, paa Sandager Mark
1848, 2506, 0207, Frederik Steffensen, skomager og fattiglem, 81, i Giislev
1848, 2507, 3007, Jørgen Jørgensen, 17 dage, søn af Kirsten Rasmusdatter, i Giislev
1848, 2509, 0210, Hermann Nielsen, huusmand, 82, i Sølt
1848, 2610, 0211, Niels Johansen, huusmand, 49, i Ravndrup
1848, 2710, 0411, Hans Stephansen, væver, 56, i Giislev
1848, 0612, 1312, Knud Frederik Bagger Knudsen, studiosus theologia, 25, i Giislev. Søn af præst Knudsen
1848, 0612, 1412, Knud Madsen, fæstegaardmand, 40, paa Holme Mark
1849, 1202, 1802, Peder Henriksen, 10 maaneder, søn af huusmand Henrik Pedersen, paa Sandager Mark
1849, 1602, 2102, Rasmus Rasmussen, 10, født i Ørbek, søn af Sidsel Pedersdatter
1849, 2402, 0203, Jens Nielsen, huusmand, 56, i Sandager
1849, 1703, 2303, Jens Jensen, 5 maaneder, søn af indsidder Jens Hansen, i Sandager
1849, 2703, 0504, Marcus Clausen, 1 og 2 maaneder, søn af gaardmand Klaus Bernthsen, i Ravndrup
1849, 2004, 3004, Mogens Rasmussen, 11 maaneder, søn af Maren Rasmusdatter, i Ravndrup
1849, 0305, 2205, Jens Larsen, skrædder, 33, i Sandager. Søn af huusmand Lars Nielsen
1849, 1906, 2406, Peder Pedersen, fattiglem, 70, Fattigvæsenets huus i Holme
1849, 2407, 0107, Christopher Christensen, aftægtshuusmand, 71, paa Sandager Mark
1849, 2507, 3007, Lars Pedersen, gaardmand, 76, i Lambdrup
1849, 2508, 0109, Jakob Jakobsen, huusmand, 71, i Holme
1849, 2309, 2909, Peder Ottessen, 24, i Holme. Søn af huusmand Otto Rasmussen
1849, 0910, 1410, Christen Steffensen, aftægtsmand, 64, paa Giislev Mark
1849, 1610, 2310, Jens Jørgensen, boelsmand, 53, paa Holme Mark
1849, 2412, 3012, Hans Christoffersen, 9, søn af huusmand Christen Christoffersen, paa Sandager Mark
1850, 0302, 1102, Claus Jensen, gaardmand, 70, i Giislev
1850, 2202, 2802, Anders Rasmussen, aftægtshuusmand, 84, i Sandager
1850, 0503, 1403, Jørgen Rasmussen, huusmand og væver, 54, i Holme
1850, 2803, 0404, Niels Rasmussen, aftægtsmand og skræder, 71, i Holme
1850, 3003, 0504, Jørgen Hansen, selveierhuusmand og skræder, 51, i Giislev
1850, 1704, 2504, Poul Espensen, aftægtshuusmand, 75, hos Jakob Hansen, i Holme. Af Kullerup
1850, 1607, 2107, Jørgen Nielsen, enkemand og snedker, 66, i Sølt
1850, 2707, 0408, Hans Salomonsen, 11, søn af huusmand Salomon Christoffersen, i Sandager
1850, 2108, 2708, Rasmus Hansen, 3, søn af huusmand Hans Mouritzen, paa Giislev Mark
1850, 1710, 2410, Peder Larsen, 41, paa Holme Mark. Søn af huusmand Lars Christensen, i Sødinge
1850, 1810, 2410, Lars Rasmussen, indsidder og almisselem, 72, i Sandager
1850, 2710, 0411, Hans Jørgensen, fæstegaardmand, 77, paa Lambdrup Mark
1850, 2411, 0112, Rasmus Hansen, fattiglem, 82, i Giislev
1851, 1001, 1701, Henrik Pedersen, huusmand, 83, paa Sandager Nørremark
1851, 0202, 0902, Dødfødt dreng, søn af Anne Marie Frederiksdatter, i Giislev
1851, 1903, 2703, Hans Hansen, væver og huusmand, 74, i Sandager
1851, 2603, 0304, Peder Hansen, selveiergaardmand, 54, i Sandager
1851, 2604, 0305, Niels Hansen, huuseier, 52, i Sandager
1851, 1005, 1905, Ib Jensen, aftægtsmand, 86, i Strarup
1851, 1905, 2505, Rasmus Henriksen, 15 dage, søn af indsidder Henrik Rasmussen, i Giislev
1851, 2705, 0106, Niels Andersen, 5 uger, søn af Anne Katrine Frederiksdatter, i Herbek
1851, 2406, 0307, Dødfødt dreng, søn af huusmand Knud Pedersen (Gavl), paa Sandager Mark
1851, 0608, 1008, Christopher Christophersen, 10½, søn af huusmand Christen Christoffersen, paa Sandager Mark
1851, 1708, 2108, Rasmus Christensen, huusmand, 56, i Holme
1851, 2708, 3108, Niels Salomonsen, 1, søn af huusmand Salomon Rasmussen, i Giislev
1851, 0212, 1112, Anders Larsen, 5 og 3 maaneder, søn af gaardmand Lars Pedersen, paa Giislev Mark
1851, 0912, 1412, Hans Jørgensen, almisselem, 85, i Giislev
1851, 0812, 1412, Anders Rasmussen, almisselem, 56, i Holme
1851, 2612, 03011852, Rasmus Larsen, indsidder og tømmermand, 80, i Holme
1842, 1002, 1602, Magdalene Christine Henningsen, 75, i Giislev. Almisselem og indsidder Frederik Steffensen Skomager
1842, 2202, 2702, Anna Margrethe Hansdatter, 84, af Giislev. Aftægtshuusmand Niels Hansen
1842, 0603, 1303, Ida Helvig Hansen, 14 dage, datter af huusmand Niels Hansen Smed, paa Giislev Mark
1842, 0704, 1004, Maren Frederichsdatter, almisselem og enke, 86, i Sølt. Jørgen Hansen
1842, 2004, 2404, Anna Rasmusdatter, 70, i Giislev. Almisselem og indsidder Anders Larsen
1842, 2505, 2905, Maren Sigvartsen, 1, datter af huusmand Sigvart Rasmussen, i Giislev
1842, 0409, 0909, Anna Dorthea Sørensdatter, enke, 86, i Sandholt. Boelsmand Ove Rasmussen
1843, 2002, 2602, Kirsten Andersen, 1, datter af Maren Andersdatter. Hos Anders Jæger, i Sandager
1843, 2402, 2602, Karen Rasmussen, 8 dage, datter af huusmand Rasmus Rasmussen Væver, i Sandager
1843, 0903, 1703, Mette Pedersdatter, enke, 75, paa Giislev Mark. Selveiergaardmand Jens Nielsen
1843, 2204, 3004, Ellen Holm, 4, datter af huusmand Rasmus Holm, i Sølt
1843, 0905, 1405, Anna Magrete Jensen, 8, datter af huusmand Hans Jensen, i Herbek
1843, 1105, 1905, Birthe Lorentsdatter, enke og aftægtskone, 77, i Lambdrup. Huusmand Jens Jensen
1843, 1205, 1905, Karen Knudsdatter, 75, paa Holme Mark. Aftægtsgaardmand Hans Johansen
1843, 2405, 2805, Anna Cathrine Pedersdatter, enke, 85, i Herbek. Almisselem Eggert Knudsen
1843, 2605, 3105, Maren Christensdatter, 34, i Holme. Huusmand Hans Jørgensen
1843, 2607, 0208, Maren Andersdatter, 20, i Lambdrup. Datter af gaardmand Anders Jakobsen
1843, 2608, 0109, Frederikke Sophie Hansdatter, 14, datter af gaardmand Hans Pedersen, i Sandager
1843, 2709, 110, Sophie Hedevig Pedersen, 2 og 3 maaneder, datter af, gaardmand Peder Madsen, i Holme
1843, 0610, 1110, Anne Maria Christensdatter, 39, i Giislev. Huusmand Peder Justesen
1843, 1010, 1510, Sidsel Knudsdatter, enke, 86, i Holme. Huusmand Hans Christensen Skræder
1843, 2410, 3110, Karen Christophersdatter, enke, 76, paa Giislev Mark. Selveiergaardmand Rasmus Andersen
1843, 1112, 1712, Dødfødt pige, datter af tjenestekarl Rasmus Nielsen og Anna Bekker, i Holme
1843, 2412, 3112, Dødfødt pige, datter af huusmand Rasmus Nielsen, i Raundrup
1844, 0401, 1301, Anne Cathrine Nielsdatter, 31, i Sølt. Indsidder og almisselem Niels Hansen
1844, 0501, 1301, Anne Marie Jensdatter, 83, i Giislev. Gaardmand Rasmus Madsen
1844, 2501, 2801, Dødfødt pige, datter af huusmand Niels Hansen Tømmermand, i Giislev
1844, 2303, 3103, Marie Jensdatter, enke, 75, i Lambdrup. Huusmand Hans Nielsen
1844, 0505, 1205, Dorthea Andersdatter, enke, 78, af Sandager. Aftægtsmand Søren Anders Andersen
1844, 3005, 0906, Maren Andersen, 50, i Giislev. Skomager Søren Wilhelm Hansen
1844, 0106, 0906, Anne Rasmusdatter, enke, 70, i Giislev. Huusmand Claus Knudsen
1844, 2608, 0209, Kirsten Christophersdatter, 82, i Sandager. Forhen gaardmand Hans Christoffersen
1844, 1909, 2909, Birthe Axelsdatter, enke, 71, hos smed Niels Hansen, i Giislev. Dagleier Hans Jørgensen, i Svendborg
1844, 2409, 2909, Abelone Mortensdatter, enke, 70, i Fjellerup. Huusmand Rasmus Justesen
1844, 2110, 2910, Anna Cathrine Henrichsen født Østrup, 75, i Giislev. Skolelærer Henriksen
1844, 0111, 0911, Caroline Gustavsdatter, tjenestepige, 23, hos sin pleiefader Niels Johansen, i Sandager
1844, 0112, 0812, Anna Sophie Ibsen, 10 uger, datter af indsidder Ib Christoffersen, i Giislev
1845, 0801, 1501, Abelone Nielsdatter, inderste, 36, hos gaardmand Claus Jensen, i Giislev
1845, 2102, 2602, Dødfødt pige, datter af Anna Margret Jensdatter, af Sølt
1845, 2303, 0104, Gjertrud Christensdatter, 90, i Fjellerup. Aftægtsgaardmand Niels Rasmussen
1845, 1004, 1904, Bodild Poulsdatter, 58, ved S..aabroe paa Holme Mark. Boelsmand Niels Hansen
1845, 2604, 0105, Anne Marie Nielsen, 1, datter af tjenestepige Karen Andersdatter, i Nyborg
1845, 0409, 0909, Johanne Jacobsdatter, almisselem og indsidderenke, 63, i Raundrup
1845, 1410, 1910, Dødfødt pige, datter af smed Hans Jensen, i Lambdrup
1845, 2412, 2812, Anna Margrete Larsdatter, almisselem og enke, 85, i Herbek. Huusmand Johan Frederichsen
1846, 1501, 2201, Maren Ebbesdatter, aftægtsenke, 80, i Lambdrup. Gaardmand Hans Nielsen
1846, 1701, 2501, Margrete Jensdatter, 80, paa Sandager Mark. Huusmand Henrik Pedersen
1846, 1302, 2002, Kirsten Christensdatter, 89, paa Giislev Mark. Selveiergaardmand Christen Steffensen
1846, 1602, 2002, Mette Nielsdatter, ugift og almisselem, 43
1846, 2602, 0603, Bodil Rasmusdatter, 69, Sandager. Selveiergaardmand Claus Ben.... (Bendixen)
1846, 1304, 1904, Caroline Pedersdatter, fattiglem, 17, i kost hos huusmand Jacob Andersen, paa Giislev Mark
1846, 0105, 0705, Anna Hansen, 4½, datter af afdøde huusmand Hans Jørgensen, i Sølt
1846, 0605, 1005, Elise Busch, 13 maaneder, datter af Anne Margrete Andersdatter, af Holme
1846, 2206, 2506, Dødfødt pige, datter af slegfredmoder Anne Marie Jørgensdatter, i Giislev
1846, 2806, 0307, Anna Poulsen, 3 og 9 maaneder, datter af Rasmine Hansdatter, i Sandager
1846, 1407, 1907, Maria Elisabeth Larsen, 7, datter af huusmand Hans Nielsen, af Hylshuus
1846, 2507, 0208, Maren Henrichsen, ½, datter af Charlotte Eilersdatter. Pleiebarn hos Eiler Møllers enke, i ..., , , , Charlotte Eilersdatter,
1846, 1308, 1808, Birgitte Christensdatter, 40, i Sandager Nørremark. Huusmand Christian Andersen
1846, 1710, 2310, Anne Margrethe Pedersen, 15½, datter af gaardmand Peder Madsen, i Holme
1846, 0811, 1311, Marie Larsdatter, enke, 69, i Holme. Almisselem Peder Jeppesen
1846, 1711, 2511, Marie Knudsdatter, almisselem, 45, i Sandager. Huusmand Knud Nielsen
1847, 1202, 2002, Mette Marie Rasmusdatter, 76, i Holme. Tømmermand og huusmand Rasmus Larsen
1847, 1902, 2402, Karen Davidsdatter, 22, i Ravndrup. Tjente i Lambdrup. Datter af indsidder David Larsen
1847, 0403, -, Kirsten Jensdatter, enke, 96, opholdsted hos huusmand Claus Pedersen, i Sandager. Gaardmand Hans Larsen, i G…
1847, 0903, 1403, Maren Andersen, 2 dage, datter af huusmand Peder Andersen, i Sandager Strarup Mark
1847, 1803, 2103, Sara Christiansen, 6 dage, datter af huusmand Christian Rasmussen, i Sølt
1847, 0104, 0504, Dødfødt pige, datter af Marie Hansdatter, i Sølt
1847, 0806, 1306, Karen Nielsen, 6 uger, datter af huusmand Niels Christiansen, i Sølt
1847, 1106, 1706, Johanne Marie Conradsen, 3 maaneder, datter af Maren Andersdatter, i Sandager
1847, 1707, 2307, Elisabeth Olsen, enke, 57, i Giislev. Maler Salomon Kingo
1847, 2809, 0310, Johanne Nielsen, 3, datter af indsidder Niels Rasmussen, i Raundrup
1847, 0311, 1311, Marie Kirstine Hansdatter, 80, i Holme. Aftægtsmand Niels Rasmussen
1847, 0511, 1311, Anna Marie Pedersen, 3 maaneder, datter af Marie Elisabeth Andersdatter, i Ravndrup
1847, 1311, 2111, Anne Margrethe Johansen, 7 dage, datter af Anne Hansdatter, i Sølt
1847, 2112, 2812, Johanne Knudsdatter, enke, 77, i Sandager. Huusmand Knud Nielsen
1848, 1501, 2301, Karen Jensdatter, almisselem og enke, 84, i Holme. Peder Johansen Schnor
1848, 3101, 0502, Kirstine Lerke, enke og almisselem, 80, hos Lars Andersen, i Giislev. Muurmester Beck
1848, 0302, 1002, Anne Kirstine Esbensdatter, aftægtskone og enke, 75, i Holme. Huusmand Conrad Frederiksen
1848, 1803, 2503, Anne Torbensdatter, 60, i Giislev. Gaardmand Hans Nielsen
1848, 0104, 0804, Gjertrud Marie Hansen, 9 maaneder, datter af huusmand og smed Hans Jensen, i Lambdrup
1848, 0904, 1604, Sophie Torbensen, 5 dage, datter af Anne Marie Christensdatter, i Sandager
1848, 2104, 2804, Anne Hansen, 6 dage, datter af Marie Hansdatter, i Giislev
1848, 2904, 0705, Anne Marie Jensen, 3 og 3 maaneder, datter af huusmand Jens Rasmussen, paa Sandager Mark
1848, 2005, 2505, Maren Hansen, 6 dage, datter af Anne Marie Jensdatter, i Sandager
1848, 2506, 3006, Inger Gregersdatter, indsidderske og enke, 75, i Holme. Huusmand Rasmus Nielsen
1848, 0307, 0907, Anne Clausen, 20 dage, datter af huusmand Christian Clausen, i Giislev
1848, 1209, 2009, Karen Clausdatter, 38, i Giislev. Gaardmand Hans Christian Nielsens Strarup
1848, 2710, 0111, Johanne Hansen, 4 maaneder, datter af indsidder Torben Hansen, i Giislev
1848, 1412, 2112, Bodil Rasmusdatter, enke, 78, i Giislev. Huusmand Hans Jørgensen
1849, 0401, 1101, Maren Nielsdatter, enke, 79, i Sandager. Gaardmand Hans Jørgensen
1849, 1401, 2101, Anne Kirstine Nielsen, 4 maaneder, datter af Anne Bekker, i Holme
1849, 1901, 2701, Anne Marie Knudsdatter, 67, paa Holme Mark. Aftægtsgaardmand Hans Nielsen
1849, 0204, 0904, Karen Jørgensdatter, 66, hos Hans Ottesen, i Ravndrup. Af Frørup. Huusmand og bødker Rasmus Hansen
1849, 0505, 1105, Hansine Davidsen, 14, datter af indsidder David Larsen, i Ravndrup
1849, 0205, 1105, Anne Marie Nielsdatter, enke, 73, i Lambdrup. Gaardmand Rasmus Nielsen
1849, 2305, 2905, Anne Marie Andersen, 20, i Giislev. Datter af huusmand Anders Madsen
1849, 1206, 1606, Dorthea Hansdatter, 72, i Giislev. Almisselem Rasmus Hansen
1849, 2406, 3006, Anne Kirstine Hansen, 6, datter af huusmand og smed Niels Hansen, i Holme
1849, 2906, 0807, Margrethe Hansen, 4 uger, datter af huusmand Hans Klausen, i Holme
1849, 0707, 1307, Karen Hansdatter, 39, paa Holme Mark. Gaardmand Knud Larsen
1849, 1808, 2408, Karen Rasmusdatter, 73, i Sandager. Huusmand Anders Jensen
1849, 2110, 2810, Frederikke Christiane Jørgensen, 3, datter af boelsmand Lars Jørgensen, i Ravndrup
1849, 2510, 3110, Lovise Lorentsdatter, aftægtskone, 86, hos Niels Hansen Tømmermand, i Giislev
1849, 3010, 0811, Karen Christensdatter, 43, paa Sandager Mark. Huusmand Peder Jensen
1850, 1501, 2101, Anne Larsdatter, 58, i Lambdrup. Huusmand Lars Madsen
1850, 0603, 1403, Elisabeth Nielsdatter, 76, i Hylshuus. Aftægtsmand Hans Jørgensen
1850, 0404, 0704, Dødfødt pige, datter af huusmand Rasmus Hansen, paa Sandager Mark
1850, 0604, 1204, Karen Larsen, 2, datter af Maren Hansdatter, i Lambdrup
1850, 1804, 2204, Anne Margrethe Davidsen, 12, datter af indsidder David Larsen, i Ravndrup
1850, 1204, 1904, Charlotte Dorthea Gotholdine Felding, enke, 76, i Giislev. Lars Mathiesen Bruun
1850, 0105, 0805, Anne Katrine Hansdatter, enke, 80, i Fjellerup. Gaardmand Christen Frederiksen
1850, 0206, 0706, Karen Marie Andersdatter, enke, 73, i Sandager. Gaardmand Rasmus Jochumsen
1850, 1106, 1506, Maren Nielsdatter, aftægtskone og enke, 81, paa Sandager Nørremark. Boelsmand Christen Henriksen
1850, 2306, 2906, Anne Jensdatter, enke, 73, i Lambdrup. Gaardmand Hans Madsen
1850, 1608, 2208, Karen Rasmusdatter, 75, paa Sandager Mark. Aftægtsmand Jonas Jensen
1850, 1209, 1709, Charlotte Mathilde Andersen, 12½, datter af huusmand Anders Madsen, i Giislev
1850, 1110, 1510, Karen Larsen, 4 timer, datter af huusmand Lars Andersen, i Sandager
1850, 1310, 2210, Johanne Nielsdatter, enke, 56, i Giislev. Gaardmand Klaus Jensen
1850, 1811, 2511, Anne Henriksdatter, enke, 87, paa Giislev Mark. Aftægtsmand Jørgen Mikkelsen
1850, 1612, 2312, Karen Jensdatter, 39, i Ravndrup. Huusmand Anders Andersen
1851, 1301, 1901, Mette Kirstine Justesen, 3 maaneder, datter af huusmand Just Hansen, i Holme
1851, 0503, 1403, Anne Christine Knudsen født Evald, enke, 88 og 3 maaneder, i Giislev Præstegaard. Sognepræst Knud Knudsen, til Nørre Næraae og Bederslev
1851, 2203, 2903, Karen Nielsdatter, 43, i Fjellerup. Gaardmand Peder Christensen
1851, 1004, 1904, Anne Margrethe Torbensdatter, 78, i Giislev. Gaardmand Lars Christoffersen
1851, 2104, 2804, Mette Clausdatter, 31, i Sandager. Gaardmand Klaus Bendixen
1851, 2606, 0207, Abelone Nielsdatter, 71, paa Holme Mark. Gaardmand Hans Mortensen
1851, 2806, 0307, Anne Marie Matthiasdatter, 42, paa Sandager Mark. Huusmand Knud Pedersen
1851, 0210, 0910, Johanne Andersdatter, 56, paa Ravndrup Mark. Huusmand Lars Pedersen