Gislev, 1879-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1879-1891, Gislev sogn, Gudme herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1878, 1512, 2112, Johan Jensen, gift, indsidder og væver, 62, i Lambdrup
1879, 1802, 2402, Anders Hansen, gift og husmand, 75, paa Ravndrup Mark. Født i Svindinge
1879, 1003, 1703, Hans Andersen, gift og aftægtsgaardmand, 83 og 10 maaneder, i Gislev
1879, 2004, 2804, Rasmus Steffensen, enkemand og aftægtsgaardmand, 73½, i Gislev. Født sammesteds
1879, 2404, 0105, Hans Nielsen Buch, 9 og 8 maaneder, søn af indsidder Anders Nielsen Buch, i Sandager. Født sammesteds
1879, 2504, 0305, Lars Christensen, gift og husmand, 85, paa Ravndrup Mark.
1879, 2904, 0405, Dødfødt dreng, søn af husmand Claus Rasmus Nielsen, i Herbæk
1879, 2505, 3105, Christen Nielsen, gift og aftægtsgaardmand, 67, i Fjellerup. Født sammesteds
1879, 2805, 0406, Hans Villads Johansen, 1 og 1 maaned, søn af gaardmand Johan Jørgen Johansen, af Gislev Mark
1879, 2707, 0208, Hans Rasmussen, 11 og 3 maaneder, søn af gaardmand Rasmus Clausen, af Holme Mark. Født sammesteds
1879, 1508, 2008, Anders Christensen, gift og gaardmand, 59, paa Sangager Mark. Født sammesteds
1879, 1909, 2509, Johannes Møller Jensen, 1 og 3 maaneder, søn af træskomand Rasmus Jensen, i Sandager
1879, 2809, 0310, Conrad Frederiksen, gift, husmand og kirkeværge, 58 og 10 maaneder, i Gislev
1879, 2809, 0410, Hans Andersen, gift, husmand og bødker, 56½, paa Gislev Mark
1879, 3010, 0411, Christoffer Salomonsen, 7½, søn af indsidder og hørsvinger Jørgen Salomonsen, i Sandager. Født sammesteds
1879, 1411, 2011, Julius Bernt Klavsen, 4 og 3 maaneder, søn af gaardejer Hans Klavsen, i Ravndrup
1879, 1611, 2411, Rasmus Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 80 og 11 maaneder, paa Ravndrup Mark. Født i Ravndrup
1879, 2111, 2711, Jens Christian Christensen, husmand og gift, 56, i Sandager. Født i Gunderup i Aarre Sogn ved Varde 1823
1880, 0401, 1201, Peter Sophussen, gift og indsidder, 56, i Gislev. Født i Gislev 1823. Søn af husmand Sophus Erhardsen
1880, 0602, 1102, Niels Peder Jeppesen (tvilling),14 minutter, søn af gaardmand Jeppe Frandsen, i Holme
1880, 0602, 1102, Jens Jeppesen (tvilling), 15 minutter, søn af gaardmand Jeppe Frandsen, i Holme
1880, 1404, 2104, Jørgen Andersen, møllebygger, husmand og gift, 65, i Holme. Født i Ringe Sogn
1880, 1406, 1906, Hans Evald Hansen, 2 og 9 maaneder, søn af gaardmand Hans Hansen, i Holme
1880, 0110, 0710, Hans Christian Larsen Bruun, 11 dage, søn af skomager og husmand Jens Larsen Bruun, paa Gislev Mark
1880, 1810, 2510, Anton Christensen, 3, søn af husmand Jørgen Christensen, i Sølt
1880, 2411, 2711, Carl Christian Trolle, 14½, søn af skolelærer Frederik Christian Trolle, i Sandager
1881, 1801, 2301, Ludvig Valdemar Petersen, 5 maaneder, søn af skolelærer Rasmus Petersen, i Holme
1881, 3101, 0702, Anders Andersen, gift og husmand, 69, i Ravndrup
1881, 0903, 1703, Hans Jørgen Rasmussen, 13, søn af forpagter Hans Rasmussen, af Gislev Præstegaard. Født sammesteds 1868
1881, 0604, 1304, Hans Jørgen Christoffersen, tjenestekarl, 17, hos gaardmand Anders Nielsen, i Ravndrup Vænge. Født i Lunde Sogn i Høisris 1864. Søn af husmand Jørgen Christoffersen
1881, 0804, 1404, Dødfødt dreng, søn af husmand Henrik Christensen, paa Sandager Mark
1881, 2404, 0205, Rasmus Larsen, gift og gaardfæster, 68½, paa Lambdrup Mark. Født sammesteds. Søn af gaardmand Lars Pedersen
1881, 2904, 0605, Anders Andersen, gift og husmand, 44, paa Gislev Mark. Født i Fløstrup 1837
1881, 1005, 1705, Hans Jørgensen, gift, aftægtshusmand og forhen forpagter, 76, i Sølt. Af Frørup Præstegaard
1881, 2305, 3105, Hans Espen Peder Hansen, ugift og gaardbestyrer, 27½, i Ravndrup. Født sammesteds 1853. Søn af afgangne gaardmand Hans Hansen
1881, 1006, 1606, Hans Peder Jensen, 7 maaneder, søn af husmand Jørgen Jensen, paa Sandager Mark
1881, 1406, 2006, Axel Vilhelm Nielsen, 3½, søn af møller Anders Christian Nielsen, af Holme Mølle
1881, 1606, 2106, Rasmus Henrik Nielsen, 5 maaneder, søn af husmand Niels Nielsne, paa Ravndrup Mark
1881, 2506, 2906, Jens Albert Christensen, 3½, søn af husmand Hans Christensen, paa Sandager Mark
1881, 1608, 2108, Niels Andreas Christensen, 1 maaned, søn af husmand Jørgen Christensen, i Sølt
1881, 2308, 2708, Rasmus Rasmussen, 11, født i Ringe Sogn 1870, søn af Caroline Hansen, i Gislev. Gift med husmand Jens Madsen
1881, 0709, 1109, Dødfødt dreng, søn af husmand og tømrer Jørgen Pedersen, af Herbæk
1881, 1710, 2310, Dødfødt dreng, søn af gaardeier Rasmus Pedersen, i Gislev
1881, 0111, 0611, Anders Peder Hansen, 3 maaneder, søn af indsidder Christen Hansen, af Gislev
1881, 0811, 1611, Rasmus Hansen, gift og husmand, 75, i Sandager Kohave. Født i Langaa
1882, 0701, 1301, Bernt Clausen, 6½, søn af gaardmand Jørgen Clausen, paa Ravndrup Mark. Født sammesteds
1882, 1801, 2501, Jørgen Jensen, gift og husmand, 51, i Strarup. Født i Lamdrup Gislev Sogn. Søn af husmand Jens Hansen, i Lamdrup Gislev Sogn
1882, 2001, 2601, Frede Petersen, 4 og 9 maaneder, søn af kjøbmand Carl Petersen, paa Holme Mark. Født sammesteds
1882, 2401, 0102, Carl Valdemar Petersen, 2 og 9 maaneder, søn af slagter Julius Edvard Petersen, i Gislev
1882, 0902, 1502, Hans Jørgen Hansen, gift og gaardmand, 38 og 9 maaneder, i Sølt. Født i Ellested Sogn 1843. Søn af afdøde gaardmand Hans Conradsen, i Kullerup
1882, 1902, 2702, Hans Peder Pedersen, 8 og 9 maaneder, søn af boelsmand Hans Pedersen, paa Holme Mark. Født sammesteds
1882, 2302, 0203, Andreas Gydesen Thaysen, gift og husmand, 52½, i Gislev. Født i Haderslev 1829
1882, 2802, 0603, Claus Pedersen, enkemand og husmand, 85, paa Sandager Mark. Født sammesteds
1882, 0103, 0803, Niels Henrik Hansen, 5 maaneder, søn af snedker Hans Jacob Andersen, af Ravndrup Mark. Født sammesteds
1882, 2103, 2803, Hans Henningsen, gift og gaardeier, 78, af Strarup. Født sammesteds
1882, 1805, 2505, Peder Nielsen, møller, 72½, paa Stenbjerg Mølle. Født i Lamdrup i Svindinge Sogn 1809. Søn af møller Niels Pedersen
1882, 1309, 1909, Hans Christian Hansen, 9 maaneder, søn af Hanne Hansdatter, i Sølt. Født sammesteds
1882, 1410, 2010, Niels Rasmussen Lykkesen, gift og husmand, 80 og 11 maaneder, i Faaborg. Født i Grønnerup, Brahetrolleborg Sogn
1882, 3110, 0711, Adolf Johansen, ungkarl, 24½, af Fjellerup Mark. Søn af husmand Hans Rasmus Johansen
1882, 0511, 1111, Vilhelm Pedersen, enkemand, huseier og tømrer, 63, i Sølt. Født 1819 i Ellested Sogn
1882, 1411, 1911, Knud Michaelsen Grønbjerg, 11 timer, søn af husmand Michael Hansen, i Sølt
1882, 0412, 1112, Jens Pedersen, aftægtsgaardmand og gift, 64½, i Sølt. Født i Espe Sogn. Søn af afgangne gaardmand Peder Jensen
1882, 1012, 1812, Peder Rasmussen, enkemand og husmand, 73½, i Gislev. Døbt i Svindinge 1809
1883, 0801, 1501, Jørgen Hansen, gift og gaardejer, 76, i Sandager. Født sammesteds. Søn af gaardmand Hans Jørgensen
1883, 2301, 2801, Lars Nielsen, 7 dage, søn af husmand Christian Nielsen, i Sølt
1883, 3101, 0402, Niels Frederik Eriksen, 4 dage, søn af pige Bodil Kirstine Nielsen, paa Holme Mark
1883, 0302, 1002, Johan Andersen, enkemand og aftægtsmand, 78½, i Sandager. Født sammesteds
1883, 0404, 0804, Dødfødt dreng, søn af husmand Søren Rasmussen, i Sølt
1883, 0904, 1604, Hans Hansen, gift og boelsmand, 36, paa Fjellerup Mark. Født i Sandager 1847. Søn af smed Hans Peder Madsen
1883, 1504, 2104, Hans Johansen, enkemand og aftægtsmand, 85 og 9 maaneder, i Sølt. Født sammesteds
1883, 1404, 2104, Mads Christian Madsen, ugift, 20½, i Gislev. Født i Holme 1862. Søn af husmand Jens Madsen
1883, 2004, 2704, Erik Christensen, gift og husmand, 63, af Holme Mark. Født i Ørbæk Sogn
1883, 1305, 2005, Hans Christian Jensen, 8 maaneder, søn af Johanne Marie Severine Andersen, i Holme. Født sammesteds
1883, 0607, 0907, Hans Lauritz Pedersen, 7 maaneder, søn af indsidder Hans Jacob Pedersen, af Familiehuset paa Fjellerup Mark
1883, 1207, 1607, Dødfødt dreng, søn af bødker Jørgen Hansen, i Holme
1883, 1907, 2407, Carl Christian Larsen, 10 maaneder, søn af husmand og væver Just Larsen, i Fjellerup
1883, 2907, 0408, Vilhelm Barfod Nielsen, 3 uger, søn af møller Niels Peter Nielsen, i Stenbjerg Mølle
1883, 2508, 0209, Niels Andreas Christensen, 1 dag, søn af husmand Jørgen Christensen, i Sølt
1883, 2609, 0210, Rasmus Jensen, 3, søn af ledvogter Hans Jensen, paa Sandager Mark. Født i Stenstrup Sogn
1883, 1210, 1910, David Larsen, enkemand og fattiglem, 85½, paa Arbejdsgaarden. Født i Holme. Søn af boelsmand Lars Davidsen
1883, 2910, 0411, Nikolaj Nielsen, 10 timer, søn af møller Anders Christian Nielsen, i Holme6/52,
1883, 0211, 0811, Hans Christian Christoffersen, gift og gaardmand, 41, i Sandager. Født paa Sandager Mark 1842. Søn af husmand Christoffer Christoffersen
1883, 0411, 1211, Johannes Hjalmar Tangaa, 6 uger, søn af murer Johannes Jensen, i Dong
1883, 0512, 1112, Niels Jensen, 6, søn af stenhugger Rasmus Jensen, i Gislev
1883, 1512, 2212, Claus Jørgen Madsen, ugift fattiglem, 25 og 11 maaneder, paa Arbejdsgaarden. Født 1858 i Gislev Sogn. Søn af indsidder Mads Clausen, i Herrested Sogn paa Maare Mark
1883, 2712, 02011884, Hans Clausen Hansen, 13½, søn af tømrer Peder Hansen, i Gislev. Født sammesteds 1870
1883, 3112, 07011884, Rasmus Rejnhold Petersen, 11, søn af slagter Julius Edvard Petersen, i Gislev. Født sammesteds
1884, 0101, 0801, Hans Larsen, ugift røgter, 63 og 11 maaneder, hos gaardmand A. Rasmussen, i Ryslinge. Født i Sandager
1884, 0801, 1501, Theodor Larsen Bruun, 5½, søn af skomager Jens Larsen Bruun, paa Gislev Mark. Født sammesteds
1884, 0801, 1501, Salomon Larsen Bruun, 8, søn af skomager Jens Larsen Bruun, paa Gislev Mark. Født sammesteds
1884, 1301, 1901, Hans Andreas Hansen, 3 og 9 maaneder, søn af indsidder Christen Hansen, i Gislev. Født sammesteds 1880
1884, 1701, 2301, Lars Larsen Bruun, 10½, søn af skomager Jens Larsen Bruun, paa Gislev Mark. Født sammesteds 1873
1884, 1901, 2301, Rasmus Larsen Bruun, 6½, søn af skomager Jens Larsen Bruun, paa Gislev Mark. Født sammesteds
1884, 0102, 0502, Carl Christian Larsen, 3 maaneder, søn af husmand og væver Just Larsen, i Fjellerup
1884, 0902, 1502, Jens Peder Olsen, gift, husmand og maler, 25, i Holme. Født i Skibby paa Sjælland 1858. Søn af brødhandler Ole Jensen, i Dannebrogsgade i Kjøbenhavn
1884, 1903, 2403, Christian Larsen Bruun, 3½ maaned, søn af skomager Jens Larsen Bruun, paa Gislev Mark. Født sammesteds 1883
1884, 0805, 1605, Jens Christian Thejll, ejer og gift, 72, af Holmelund. Født i Svendborg. Søn af postfører Christen Thejll
1884, 0406, 1006, Hans Jacob Larsen, 9½, søn af husmand Peder Larsen, i Sølt. Født sammesteds
1884, 0506, 1106, Lars Pedersen, aftægtshusmand og enkemand, 88½, paa Ravndrup Mark. Født i Gislev Lamdrup
1884, 1406, 2006, Hans Nielsen, gift og gaardejer, 68, i Sandager. Født i Lamdrup Svindinge Sogn. Søn af møller Niels Pedersen
1884, 0907, 1407, Salamon Rasmussen, gift og aftægtshusmand, 80, i Gislev
1884, 1508, 2008, Jens Knudsen, enkemand og forhenværende skovfoged, 77, af Gislev Mark
1884, 1909, 2509, Anders Nielsen, gift og gaardejer, 66, paa Holme Mark. Født i Bellinge i Ringe Sogn 1818. Søn af gaardmand Niels Andersen
1884, 2609, 0110, Søren Andersen, gift, husejer og væver, 78, paa Gislev Mark. Født i Gislev 1806. Søn af afgaaet boelsmand Anders Sørensen
1884, 0310, 0910, Christen Pedersen, ungkarl, 24, af Gislev Mark. Født sammesteds 1860. Søn af gaardejer Peder Rasmussen
1884, 1011, 1611, Dødfødt dreng, søn af træskomand Claus Nielsen, i Gislev
1885, 0201, 0801, Ib Christoffersen, gift og aftægtshusmand, 71 og 9 maaneder, paa Gislev Mark. Født i Gislev Sogn. Søn af gaardmand Christoffersen Ibsen
1885, 0701, 1201, Hans Nielsen, gift og indsidder, 32 og 9 maaneder, i Gislev. Født i Rynkeby Mark i Ringe Sogn 1852. Søn af afdøde husmand Niels Rasmussen
1885, 0901, 1401, Christen Andersen, 3 og 3 maaneder, søn af gaardmand Anders Andersen, i Fjellerup. Født sammesteds 1881
1885, 0202, 0702, Peder Justesen, husmand og enkemand, 77, i Gislev. Født i Herrested
1885, 0502, 1302, Niels Hansen, enkemand og fattiglem, 43½, paa Arbejdsgaarden. Født i Kullerup 1841. Søn af smed Peder Hansen, i Kullerup
1885, 1002, 1702, Hans Jakob Rasmussen, gift og smedesvend, 43½, i Gislev. Født i Tommerup 1841. Søn af smed Rasmus Rasmussen, i Tommerup
1885, 2303, 2803, Erik Madsen, enkemand og husmand, 72 og 9 maaneder, i Holme. Født i Vesteraaby 1812. Søn af indsidder Mads Hansen
1885, 2204, 2804, Carl Hansen, 3, søn af husmand Niels Hansen, i Sølt. Født sammesteds
1885, 1005, 1505, Johannes Gerhard Nielsen, 1, søn af husmand Jens Frederik Nielsen, af Ravndrup Mark
1885, 0506, 1106, Hans Larsen, enkemand, snedker og aftægtsgaardmand, 81, af Holme Mark. Født i Rønninge Sogn 1804. Søn af husmand Lars Hansen
1885, 2207, 2707, Hans Hansen, aftægtshusmand og enkemand, 72 og 9 maaneder, paa Sandager Mark. Født i Sandager 1812
1885, 1108, 1608, Jørgen Ibsen, 1 time, søn af ugift Karen Larsen, af Holme Mark
1885, 1608, 2108, Hans Andersen, enkemand, arbejdsmand og indsidder, 73, af Sandager Mark. Født i Sandager 1812. Søn af husmand Anders Hansen, i Sandager
1885, 2108, 2508, Hans Clausen Andersen, 1 maaned, søn af pige Mette Kirstine Andersen, paa Nielstrup i Ollerup Sogn. I pleje hos tømrer Peder Hansen, i Gislev. Født i Svendborg og døbt i Nicolaj Kirke
1885, 1010, 1710, Hans Jørgen Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 70, paa Gislev Mark. Født i Ravndrup 1815. Søn af indsidder Peder Hansen
1885, 2610, 3110, Mads Knudsen, enkemand og aftægtsmand, 89½, paa Sandager Mark. Født sammesteds 1796. Søn af gaardmand Knud Hansen
1885, 0212, 1012, Mads Hansen, gift og indsidder, 46, Sandager Mark. Født samemsteds 1839. Søn af husmand Rasmus Hansen, paa Sandager Mark
1886, 0601, 1401, Christian Christensen, gaardejer og gift, 67, paa Sandager Mark. Født i Sandager 1818. Søn af gaardmand Christen Jensen, i Sandager
1886, 1001, 1501, Rasmus Andreas Carlsen, 7 maaneder, søn af husmand Christian Carlsen, af Sandager Mark. I pleje hos gaardmand Niels Hansen, af Sandager Mark. Født sammested 1885
1886, 0402, 1402, Andreas Julius Ottesen, 8 maaneder, søn af husmand Hans Ottesen, i Holme. Født sammesteds
1886, 2202, 0103, Ole Rasmussen, gift og gaardejer, 65½, i Sandager. Født i Holme 1820. Husmand Rasmus Olsen
1886, 2302, 0203, Rasmus Madsen (Skjellerup), gift og forhenværende skovfoged, 76½, paa Sandager Mark
1886, 0503, 1203, Jørgen Hansen, ugift smedesvend, 41, i Gislev. Født sammesteds 1844. Søn af smed Niels Hansen
1886, 1803, 2703, Henrik Jørgensen, enkemand og aftægtsmand, 88, af Gislev Mark. Født i Gislev Sogn og døbt 1798. Søn af afdøde boelsmand Jørgen Mikkelsen, i Sølt
1886, 0704, 1304, Valdemar Hansen, 1, søn af arbejdsmand Jens Hansen, af Familiehuset paa Fjellerup Mark
1886, 2704, 0305, Albert Theodor Andersen, 1 og 3 maaneder, søn af ugift Anne Andersen. I pleje hos husmand Chr. Madsen, paa Holme Mark. Født paa Holme Mark
1886, 3004, 0705, Hans Frederik Kruse Andersen, gift, kjøbmand og detaillist, 64, paa Sandager Mark
1886, 1105, 1705, Rasmus Mortensen, gift og fæstehusmand, 82, i Ravndrup. Født i Lindeskov
1886, 2205, 2805, Anders Salomonsen, ugift møllersvend, 16 og 9 maaneder, paa Nybølle Mølle i Hillerslev Sogn. Født i Sandager 1869. Søn af væver Christoffer Salomonsen, i Sandager
1886, 2505, 3105, Jens Pedersen, enkemand og gaardejer, 77 og 9 maaneder, af Ravndrup Mark. Født i Ravndrup By 1808. Søn af afdøde gaardmand Peder Conradsen Nellemann
1886, 0206, 0806, Christen Pedersen (Thygesen), gift, aftægtsmand og fragtmand, 70, i Dong. Født i Ørbæk Sogn. Søn af husmand Peder Thygesen
1886, 2206, 2806, Rasmus Henriksen, enkemand og husmand, 68, paa Sandager Mark. Født i Holme i Gislev Sogn
1886, 0107, 0607, Rasmus Andersen (Vestinder), gift og husmand, 57, paa Holme Mose. Født paa Sandager Mark. Søn af husmand Anders Rasmussen
1886, 0508, 1108, Peder Hansen, enkemand og aftægtsmand, 69, af Sandager Mark. Født i Brangstrup i Ringe Sogn. Søn af husmand Hans Jørgensen
1886, 2908, 0309, Lars Clausen, enkemand og aftægtsmand, 81½, i Fjellerup. Født i Barløse. Søn af afdøde gaardmand Claus Sørensen
1886, 1009, 1409, Peter Frederik Severin Andersen, 2 dage, søn af skomager Johan Leopold Andersen, i Holme
1886, 1010, 1710, Carl Peder Larsen, 1 maaned, søn af Jakobine Johansdotter Falk, paa Rygaard. I pleje hos husmand Jens Madsen, i Gislev
1886, 1012, 1612, Michael Ibsen, enkemand og aftægtsmand, 85½, af Sandager Mark. Født sammesteds. Søn af Ib Jensen
1887, 1402, 2202, Lars Jørgensen, gift, gaardejer og forhenværende skytte, 82, af Ravndrup Mark. Født i Kjøng
1887, 1402, 2102, Hans Mortensen, gift og husmand, 73½, i Holme. Født i Brænderup i Gudbjerg Sogn 1813. Søn af skrædder Morten Hansen
1887, 1003, 1603, Ejnar Nielsen, 4 maaneder, søn af gaardmand Anders Nielsen, i Ravndrup Vænge
1887, 2405, 3105, Salomon Larsen Bruun, gift og aftægtsmand, 80, af Gislev Mark. Født i Gislev 1807. Søn af afdøde boelsmand Lars Bruun
1887, 2605, 3005, Dødfødt søn, søn af husmand Søren Rasmussen, i Sølt
1887, 3005, 0606, Anders Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 82 og 11 maaneder, i Holme. Født 1804. Søn af husmand Rasmus Johansen, i Sølt
1887, 1806, 2306, Dødfødt søn, søn af gaardmand Rasmus Pedersen, i Gislev
1887, 2906, 0407, Johannes Jørgensen, 3 dage, søn af skibsfører Johan Larsen Jørgensen, i Ravndrup
1887, 0308, 0708, Axel Johannes Jensen, 3 timer, søn af murer Frederik Vilhelm Jensen, af Gislev
1887, 0811, -, Rasmus Andersen, aftægtsmand og enkemand, 79, i Strarup
1887, 1512, 2012, Jørgen Hansen, husmand, bødker og gift, 45, i Holme
1887, 2212, 2812, Rasmus Ottesen, husmand og gift, 73, i Holme
1888, 2301, 3001, Niels Kristian Nielsen, ungkarl, 19, af Herbæk. Født i Gislev 1868. Søn af husmand Klaus Rasmus Nielsen
1888, 2701, 0202, Søren Michael Nielsen, 1½, søn af husmand og landpost Niels Michaelsen, af Gislev
1888, 0103, 0603, Rasmus Hansen, 15, søn af husmand Hans Hansen, af Holme. Født 5.7.1872
1888, 0403, 1203, Lars Kristian Karlsen, husmand og enkemand, 36, paa Sandager Mark
1888, 1103, 2003, Jørgen Jørgensen, ugift og fattiglem, 48, paa Fattiggaarden i Trunderup. Født i Ravndrup
1888, 1303, 1803, Anton Hansen, 10 maaneder, søn af ugift Mariane Andersen. I pleje hos husmand Jens Hansen, i Gislev. Født 1887
1888, 1703, 2503, Dødfødt dreng, søn af skomager Rasmus Larsen, af Sandager
1888, 2403, 3103, Niels Hansen, husmand, forhen smed og enkemand, 80, i Gislev. Født i Svendborg
1888, 0504, 1104, Jørgen Christensen, husmand og gift, 78, af Ravndrup Mark. Født i Svindinge
1888, 0604, 1404, Klaus Rasmus Nielsen, husmand, træskomand og gift, 49, i Herbæk
1888, 3004, 0705, Mads Hansen, fattiglem og enkemand, 86, paa Trunderup Fattiggaard. Født i Herrested
1888, 0905, 1605, Jens Hansen, gift og gaardmand, 69, i Sandager. Født sammesteds
1888, 2005, 2605, Lars Pedersen, snedker, aftægtsmand og gift, 76, paa Sandager Mark. Født i Ørbæk
1888, 2205, 2905, Karl Erik Hansen, 11, søn af gaardmand Hans Hansen, paa Gislev Mark
1888, 2106, 2706, Kristian Nikolaj Jensen, 7 uger, søn af indsidder Anders Jensen, i Sølt
1888, 2207, 2707, Hans Rasmussen, aftægtsmand, forhenværende hjulmand og enkemand, 78, i Holme. Født i Fjellerup
1888, 2808, 3108, Carl Andreas Juul, gartner og gift, 46, boende Kragsbjerg Vej 13 i Odense
1888, 0509, 1009, Herluf Torbensen, ½, søn af gaardmand Jens Kristian Torbensen, af Sandager
1888, 0709, 1409, Steffen Andersen, gift og gaardmand, 49, af Gislev By
1888, 2809, 0610, Lauritz Christian Jensen, 4, søn af gaardmand Jørgen Jensen, paa Gislev Mark
1888, 2410, 0111, Peder Hansen, 14, søn af gaardmand Hans Hansen, paa Gislev Mark
1888, 0311, 1011, Kristian Jakobsen, fattiglem, forhen skovfoged og enkemand, 88, paa Trunderup Fattiggaard. Født i Kværndrup Sogn
1888, 0811, 1411, Kristian Madsen, bødker og gift, 66, hos bødker Rasmus Hansen, i Sandager. Af Ringe Rynkeby
1889, 2202, 0303, Dødfødt dreng, søn af skomager Rasmus Larsen, af Sandager
1889, 3103, 0604, Hans Hansen, husmand og gift, 50, i Sølt
1889, 0405, 1105, Johan Rasmussen, husmand og gift, 66, i Dong. Født i Frørup Sogn
1889, 0605, 1105, Christian Rasmussen, aftægtshusmand og gift, 79, i Sølt
1889, 1105, 1805, Peder Larsen, husmand og gift, 60, i Sølt
1889, 0206, 0606, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Nikolaj Larsen og ane Hansine Pedersen, i Sandager
1889, 0306, 0806, Frederik Konradsen, aftægtsmand og enkemand, 91, i Herbæk. Født i Holme 1797
1889, 0306, 0606, Frede Sørensen,3 dage, søn af gaardbestyrer Klaus Sørensen, i Gislev
1889, 2006, 2606, Søren Klausen, gaardfæster og enkemand, 64, i Gislev
1889, 1307, 1807, Anders Kristiansen, huslejer og gift, 60, i Ravndrup under Lykkesholm
1889, 1808, 2308, Anders Jensen, husmand, skomager og gift, 61, paa Sandager Mark. Født i Kogbølle
1889, 3108, 0709, Peter Jensen, 20 dage, søn af pige Marie Elisabeth Pedersen, i Sølt
1889, 0909, 1409, Johannes Karl Marius Andersen, 11 maaneder, søn af indsidder Anders Andersen, i Holme
1889, 0711, 1611, Frede Marius Petersen, 3½ maaned, søn af skolelærer Rasmus Petersen, i Sølt
1889, 0612, 1312, Johanne Hjalmar Tangaa, 4 maaneder, søn af murer Johannes Jensen Tangaa, i Dong
1890, 2401, 3101, Rasmus Christensen, fattiglem, 76, paa Fattiggaarden i Trunderup. Født i Langaa
1890, 2601, 0102, Lars Kristoffersen, aftægtsmand og enkemand, 84, i Holme. Født i Sandager
1890, 0202, 0902, Ludvig Laurits Larsen, 3 uger, søn af forpagter Jens Peder Larsen, i Sandager Kohave
1890, 1002, 1702, Salomon Larsen Bruun, 9 maaneder, søn af husmand Peder Bruun, paa Gislev Mark
1890, 1302, 2302, Rasmus Karl Andersen, 8 maaneder, søn af indsidder Jens Andersen, i Sandager
1890, 1103, 1703, Hans Jørgensen, aftægtsmand og enkemand, 92, i Sandager. Født i Fjellerup 1797
1890, 1603, 2303, Jens Kristian Jensen, 1 maaned, søn af pige Mathilde Sophie Nielsen, i Gislev
1890, 1604, 2204, Hans Christian Jensen, enkemand, 49, boende hos broderen husmand Jørgen Hansen, paa Sandager Mark. Født i Rønninge
1890, 0605, 1405, Hans Hansen, husmand og væver, gift, 80, i Sandager
1890, 0906, 1506, Henrik Rasmus Henriksen, 3 maaneder, søn af indsidder Jens Henriksen, i Lykkesholm Familiehus paa Fjellerup Mark
1890, 1206, 1806, Peder Andersen, aftægtsmand og gift, 88, i Sandager. Født sammesteds
1890, 2706, 0307, Christian Andersen, husmand og gift, 63, i Holme Mose
1890, 2809, 0310, Frederik Jørgen Jakobsen, ugift, 75, til huse hos gaardmand Hans Clausen, i Sandager Kohave
1890, 3009, 0510, Ludvig Larsen, 1 time, søn af forpagter Jens Peter Larsen, af Sandager Kohave
1890, 3009, 0510, Mads Hansen, 2 dage, søn af husmand Jens Hansen, paa Sandager Mark
1890, 2510, 3110, Jørgen Valdemar Jensen, 5, søn af husmand Jens Hansen, af Sandager Mark
1890, 1611, 2311, Johannes Marius Pedersen, 2 maaneder, søn af smed Jens Peder Pedersen, i Holme
1890, 2012, 2712, Jens Clausen, fæstegaardmand og gift, 73, af Iglemosegaard paa Holme Mark
1891, 2001, 2701, Niels Klausen, husmand og enkemand, 77, af Sandager
1891, 2901, 0602, Peder Jensen, husmand og gift, 70, Sandager Mark
1891, 0102, 0702, Peder Jensen (Hvidkjær), gaardmand og gift, 67, Sandager Mark
1891, 2203, 2603, Karl Martin Hansen, 4 maaneder, søn af indsidder Hans Peder Hansen, af Ravndrup
1891, 2603, 0104, Viktor Kaspersen Larsen, ½, søn af gaardmand Kasper Larsen, i Sandager
1891, 0304, 1104, Carl Boysen, husmand og enkemand, 75, i Dong. Født i Kjerteminde
1891, 1304, 1904, Gustav Emil Madsen, 3 maaneder, søn af husmand Rasmus Frederik Madsen, i Holme
1891, 1505, 1805, Jens Peter Rasmussen, 15, hos gaardmand Lars Hansen, i Gislev. Søn af husmand og træskomand Lars Rasmussen, af Ellested Kullerup
1891, 2805, 3105, Oluf Carl Julius Olsen, 4½, søn af husmand Christian Olsen, i Holme
1891, 3005, 0206, Carl Anton Nielsen, 8, søn af husmand Jens Frederik Nielsen, paa Ravndrup Mark
1891, 1806, 2306, Claus Henriksen, husmand og gift, 58, i Sølt
1891, 1906, 2306, Udøbt dreng, ½ time, søn af forpagter Jens Peter Larsen, Sandager Kohave
1891, 1807, 2307, Christen Hansen, husmand, 79, af Sølt. Født i Lindeskov
1891, 2307, 2707, Christian Valdemar Kaspersen Larsen, 7½, søn af gaardmand Kasper Larsen, paa Sandager Mark
1891, 2907, 208, Emil Hansen, 4 maaneder, søn af boelsmand Jens Erik Hansen, af Sandager Mark
1891, 1208, 1708, Hans Christian Hansen, 10½, søn af husmand Ove Hansen, paa Gislev Mark
1891, 0709, 1409, Peder Madsen, tjenestekarl, 31, i Gislev. Søn af husmand Jens Madsen
1891, 2610, 3110, Kristen Rasmussen, 8, søn af gaardmand Hans Rasmussen, i Fjellerup
1891, 2111, 2811, Hans Jensen, aftægtsmand og gift, 78, boende hos sønnen husmand Poul Hansen, i Dong
1891, 1912, 2412, Hans Ottesen, fattiglem og enkemand, 80, af Gislev Kommune paa Trunderup Fattiggaard. Født i Frørup
1879, 0901, 1601, Anne Margrethe Clausdatter, 62 og 11 maaneder, i Sandager. Husmand Johan Møller
1879, 0702, 1502, Kirsten Hansdatter, enke, 85 og 3 maaneder, i Gislev. Født sammesteds. Gaardmand Claus Steffensen
1879, 0802, 1402, Ane Dorthea Pedersen, 6, datter af gaardmand Mads Pedersen, i Holme. Født sammesteds
1879, 2603, 0304, Kirstine Nielsdatter, gift, 67, af Gislev. Smed Niels Hansen
1879, 2703, 0304, Anne Margrete Nielsdatter, enke, 69, i Gislev. Indsidder Hans Hansen. Søster til Kirstine Nielsdatter
1879, 3103, 0604, Caroline Jensen, 1½, datter af husmand Jørgen Jensen, af Sandager Mark
1879, 0204, 0904, Anne Margrete Christoffersdatter, enke og aftægtskone, 73, i Herbæk. Husmand Christian Clausen i Gislev
1879, 2504, 2904, Ane Marie Christiansen, 44, af Holme. Gartner Mads Christensen
1879, 0605, 1405, Kirstine Nielsdatter, 62, paa Holme Mark. Født i Gislev Sogn. Gaardmand Peder Eriksen
1879, 1505, 2305, Marie Kirstine Larsen, ugift, 21, hos pleiemoderen Christen Godsens enke, i Dong. Født 20.2.1858 i Holme
1879, 1505, 2105, Maren Christine Larsen, 9 og 11 maaneder, datter af boelsmand Lars Jensen Hvidkjær, af Sandager Mark
1879, 0506, 0806, Elise Marie Christine Hansen, 3 maaneder, datter af husmand og snedker Hans Jacob Andersen, af Ravndrup Mark
1879, 2307, 2807, Maren Jørgensdatter, 54, i Gislev. Husmand og væver Jens Hansen
1879, 1909, 2509, Birthe Steffensen, enke og aftægtskone i Fjellerup, 70, hos svigersønnen Jens Larsen Bruun, paa Gislev Mark. Gaardmand Lars Andersen i Fjellerup
1879, 2409, 0110, Maren Jørgensdatter, aftægtskone og enke, 72, i Ravndrup. Gaardmand Claus Benrtsen
1879, 2909, 0610, Johanne Marie Frederiksdatter, 71½, paa Ravndrup Mark. Aftægtsmand Rasmus Nielsen
1879, 0410, 1010, Anne Dorthea Pedersen, ½, datter af gaardmand Mads Pedersen, i Holme
1879, 1110, 1710, Johanne Marie Hansdatter, ugift, 74½, i Sandager. Datter af gaardmand Hans Jørgensen
1879, 1410, 2210, Karen Christensdatter, fattiglem og enke, 84, under Gislev Ellested paa Trunderup Arbeidsgaard. Indsidder Frederik Frederiksen, i Holme
1879, 3010, 0611, Anne Marie Katrine Christensen, 7 maaneder, datter af gaardmand Jørgen Christensen, af Sølt
1879, 0111, 0711, Marie Hansen, 11 og 8 maaneder, datter af væver Hans Jørgen Jensen, af Sandager Mark
1879, 1511, 2211, Anne Christine Jensen, 2 og 9 maaneder, datter af gaardmand Jørgen Jensen, af Gislev Mark
1879, 2211, 2911, Maren Dorthea Hansen, 23, i Ravndrup. Født sammesteds. Datter af husmand Hans Jacob Andersen
1879, 2711, 0412, Maren Justesdatter, aftægtsenke, 77, i Holme. Født i Herrested Sogn. Husmand Hans Jørgensen
1880, 1001, 1801, Johanne Kirstine Camilla Larsen, 9 maaneder, datter af skrædder Laurits Larsen, i Ravndrup. Født i Gislev Sogn
1880, 1301, 2001, Karen Hansen, 38½, i Holme. Født i Frørup Sogn. Gaardmand Mads Pedersen
1880, 1002, 1602, Ane Christine Petersen, ugift og tjenestepige, 24½, i Gudbjerg Skov. Født i Brændekilde Sogn
1880, 2902, 0503, Gjertrud Andersen, 8 timer, datter af gaardbestyrer Steffen Andersen, i Gislev
1880, 0403, 1203, Karen Sophie Jørgensen, 37½, af Gislev Mark. Gaardmand Hans Hansen
1880, 2304, 3004, Charlotte Amalie Larsen Banke, ugift og meierske, 21, paa Ravndrupgaard. Født i Vester Aaby Sogn 1859
1880, 2804, 0305, Jacobine Knudsdatter, enke, 65, i Sølt. Aftægtshusmand Niels Hansen
1880, 0905, 1505, Else Rasmusdatter, enke, 79, i Fjellerup. Gaardejer Hans Rasmussen
1880, 1306, 1806, Anne Marie Hansdatter, enke og aftægtskone, 78, hos gaardmand Mads Rasmussen, af Gislev Mark. Gaardmand Hans Rasmussen, af Strarup
1880, 1407, 1907, Johanne Sophie Frederikke Larsen, 21, paa Ravndrup Mark. Datter af murer Lars Larsen
1880, 2807, 0308, Gjertrud Clausdatter, 84½, i Gislev. Aftægtsgaardmand Henrik Jørgensen
1880, 2408, 2908, Annine Maren Kirstine Ottesen, 2 maaneder, datter af husmand Niels Ottesen, i Holme
1880, 0109, 0709, Marie Boline Hansen, 2 og 9 maaneder, datter af husmand Peder Hansen, i Gislev
1880, 0209, 0809, Maren Hansdatter, 53 og 9 maaneder, af Lambdrup Mark. Gaardfæster Hans Rasmussen
1880, 1209, 1809, Kirsten Christensdatter, 85, af Sølt. Aftægtsgaardmand Hans Johansen
1880, 2009, 2609, Karen Kirstine Larsen, 17 dage, datter af pige Maren Dorthea Hansen, i Sølt
1880, 1810, 2510, Mette Sophie Christensen, 9½, datter af husmand Jørgen Christensen, i Sølt
1880, 1311, 2011, Maren Hansen, enke, 73, i Fjellerup. Aftægtsgaardmand Christen Nielsen
1880, 1711, 2211, Petra Johansen, 2½, datter af gaardmand Johan Johansen, af Gislev Mark
1880, 2612, 3112, Maren Lovise Rasmussen, 4, datter af tømrer Niels Rasmussen, af Gislev Mark
1881, 0601, 1301, Lovise Jensen, ugift, 31, i Sølt. Datter af gaardmand Jens Pedersen
1881, 2302, 2702, Dagmar Christine Petersen, ½, datter af skolelærer Rasmus Petersen, i Holme

1881, 2702, 0503, Christiane Jørgensdatter, enke, 68 og 11 maaneder, af Gislev Mark. Født i Dong. Aftægtsgaardmand Peder Jensen
1881, 2703, 0404, Anne Johansen, 15 og 9 maaneder, datter af husmand Johan Rasmussen, af Dong
1881, 3103, 0704, Maren Larsdatter, 78 og 9 maaneder, paa Trunderup Fattiggaard Under Gislev Fattigvæsen. Fattiglem Hans Ottosen
1881, 0704, 1304, Anne Sophie Christensen, 6½, datter af husmand Hans Christensen, paa Sandager Mark
1881, 2604, 0305, Karen Hansdatter, enke, 76, af Sandager. Aftægtsgaardmand Hans Pedersen
1881, 2804, 0505, Johanne Marie Pedersen, ugift pige, 23½, datter af afgangne gaardeier Villads Pedersen. Steddatter af gaardeier Johan Jørgen Johansen, af Gislev Mark
1881, 0405, 1005, Karen Hansdatter, 61, af Sandager Mark. Husmand, Jørgen Andersen
1881, 1705, 2305, Maren Sophie Larsen, 14½, datter af husmand Peder Larsen, i Sølt. Født sammesteds
1881, 2705, 0206, Karen Rasmusdatter, aftægtsenke, 81, paa Sandager Mark. Gaardmand Johannes Hansen
1881, 0406, 1106, Anne Kirstine Hansdatter, 78, i Gislev. Født i Gislev. Husmand Anders Christoffersen
1881, 0406, 1106, Sophie Marie Madsdatter, 61, af Sandager Kohave. Født sammesteds. Husmand Rasmus Henriksen
1881, 1406, 2006, Kirsten Rasmusdatter, enke, 69 og 3 maaneder, i Holme. Husmand Just Hansen
1881, 2106, 2706, Karen Larsdatter, 69 og 3 maaneder, i Holme. Husmand Erik Madsen
1881, 2007, 2407, Bodild Marie Nielsdatter, 52 og 2 maaneder, paa Sandager Mark. Husmand Jørgen Jensen
1881, 0609, 1209, Mathilde Hansen, 1, datter af ugift Kirsten Hansen, i Kjøbenhavn. I pleie hos bødker Jørgen Hansen, i Holme. Født paa Kjøbenhavns Fødselsstiftelse 1880
1881, 0211, 0811, Johanne Marie Andersdatter, 64 og 9 maaneder, paa Gislev Mark. Født i Gislev. Gaardmand Lars Pedersen
1881, 0312, 1012, Anne Hansdatter, 76½, af Sandager. Født i Lørup. Husmand Niels Clausen
1881, 0812, 1912, Johanne Marie Larsen Bruun, 2 maaneder, datter af husmand og skomager Jens Larsen Bruun, af Gislev Mark
1881, 1312, 2012, Christine Clausen, 43½, af Sandager Mark. Født i Ravndrup. Gaardmand Hans Madsen
1881, 1412, 1912, Anna Alberta Larsen Bruun, 9½, datter af husmand og skomager Jens Larsen Bruun, af Gislev Mark
1881, 1812, 2412, Thora Camilla Michaelsen, 9 maaneder, datter af husmand Ib Knud Michaelsen, af Sandager Mark
1882, 2002, 2802, Maren Jensdatter, 65, i Sølt. Husmand Claus Clausen
1882, 1003, 1503, Betty Lovise Petersen, 1 og 5 maaneder, datter af slagter Julius Edvard Petersen, i Gislev. Født sammesteds
1882, 1203, 1903, Christine Rasmine Sophie Nielsen, 1 og 3 maaneder, datter af husmand Jørgen Nielsen, paa Sandager Mark
1882, 3103, 0604, Elisabeth Andersen, 10 dage, datter af indsidder Jens Andersen, paa Ravndrup Mark
1882, 0105, 0805, Anne Sophie Hansdatter, 69 og 9 maaneder, paa Holme Mark. Født i Gislev. Gaardmand Christen Hansen
1882, 0205, 0605, Maren Kirstine Larsen, 35, paa Trunderup Fattiggaard. Født i Odense 1846. Almisselem Niels Hansen
1882, 0405, 1005, Alma Henriette Larsen, 8 maaneder, datter af skomager Hans Larsen, i Gislev
1882, 0206, 0906, Jørgine Caroline Jørgensen, ugift, 25, af Sandager Mark. Født sammesteds. Datter af gaardmand Jørgen Hansen
1882, 1506, 2006, Johanne Marie Jeppesen, 1, datter af gaardeier Jeppe Frandsen, af Holme
1882, 2706, 0307, Anna Camilla Petersen, 6, datter af slagter Julius Edvard Petersen, i Gislev
1882, 2807, 0108, Maren Hansdatter, enke, 79½, i Gislev. Født i Sandager. Husmand og smed Søren Albretsen
1882, 1808, 2308, Maren Sørensen, 34, af Sandager Mark. Arbeidsmand Mads Christoffersen
1882, 1109, 1609, Maren Bondesdatter, 77, i Holme. Født i Svindinge. Husmand Peder Rasmussen
1882, 2309, 2809, Anne Margrethe Conradsdatter, enke, 82, i Gislev. Født i Holme. Husmand Jens Larsen
1882, 1011, 1711, Anne Kirstine Madsen, 17, datter af husmand Jens Madsen, i Gislev. Født i Brudager
1883, 2301, 2901, Anne Margrethe Jensdatter, enke, 86, i Sandager. Født i Trunderup. Husmand og væver Salomon Christophersen
1883, 2002, 2702, Karen Hansen, 56½, i Gislev. Gaardmand Søren Clausen
1883, 1403, 2103, Johanne Marie Rasmusdatter, 62, i Ravndrup. Født sammesteds. Husmand og væver Søren Mortensen
1883, 2003, 2703, Karen Pedersdatter, aftægtskone og enke, 75½, i Sølt. Husmand Hans Jørgensen
1883, 0304, 0904, Kirsten Hansen, enke, 75, til huse hos husmand Christen Hansen, i Grøftehave i Sølt. Husmand Hans Eilersen, i Kullerup i Ellested Sogn
1883, 0604, 1104, Sophie Larsen, 17, datter af boelsmand Lars Jensen, af Sandager Kohave
1883, 1004, 1504, Maren Pedersen, 12 dage, datter af gaardmand Hans Pedersen, i Holme
1883, 0105, 0805, Ane Kirstine Marie Hansdatter, 78, i Holme. Fattiglem Mads Hansen
1883, 2107, 2407, Rasmine Sophie Nielsen, 16, steddatter af husmand Jens Madsen, i Gislev. Født i Ringe Sogn
1883, 2407, 3007, Karen Marie Larsen, 15½, datter af husmand Peder Larsen. Plejedatter af husmand Niels Nielsen, i Gislev
1883, 2808, 0309, Ane Marie Olsen, 33, af Strarup. Født i Sandager. Husmand Anders Nielsen
1883, 2908, 0409, Gjertrud Marie Jeppesen, 18, i Holme. Datter af gaardmand Jeppe Frantzen
1883, 2709, 0310, Mette Johansdatter, enke og aftægtskone, 86, i Herbæk. Født sammesteds. Husmand Hans Jensen
1883, 2909, 0610, Marie Frederikke Jørgensen, 40 og 9 maaneder, i Holme. Født i Skaarup Sogn. Skolelærer Rasmus Petersen
1883, 1410, 2010, Ane Kirstine Frederiksen, 6, datter af husmand Hans Frederiksen, i Herbæk. Født sammesteds
1883, 1211, 1911, Bolette Larsen, ugift, 21, af Sandager Mark. Født sammesteds. Boelsmand Lars Petersen
1883, 2811, 0412, Charlotte Jensen, 11, datter af stenhugger Rasmus Jensen, i Gislev. Født sammesteds
1884, 0201, 1001, Ane Magrethe Andersdatter, enke, 66, i Holme. Husmand Rasmus Nielsen
1884, 1401, 2301, Nielsine Larsen Bruun, 9, datter af skomager Jens Larsen Bruun, af Gislev Mark
1884, 1601, ..01, Anne Kirstine Jensen, ugift sypige, 26, i Sølt. Datter af indsidder Jens Pedersen
1884, 1601, 2301, Johanne Marie Mathilde Jepsen, ½, datter af gaardmand Jeppe Frantzen, i Holme
1884, 0402, 1102, Maren Clausdatter, 71 og 9 maaneder, i Gislev. Født i Ravndrup. Husmand og væver Niels Michaelsen
1884, 1302, 2102, Mathilde Chatrine Elisabeth Larsdatter, enke, 79, i Gislev. Aftægtsgaardmand Hans Andersen
1884, 1103, 1803, Anne Jacobsdatter, aftægtsenke, 90 og 9 maaneder, i Sølt. Født i Ellinge. Husmand Rasmus Cornelius Andersen
1884, 3003, 0504, Karen Sofie Michaelsen, 1, datter af husmand Hans Lykke Michaelsen, af Strarup
1884, 1404, 2104, Anne Christine Christensen, 64½, i Gislev. Født i Kjølstrup Sogn. Maler Jørgen Salomonsen Kingo
1884, 0205, 0905, Hansine Kirstine Jensen, 5½, datter af Ane Juliane Larsen. I pleje hos husmand Anders Hansen, af Ravndrup Mark. Født i Sandager
1884, 0705, 1105, Christine Nicoline Jensen, 11 maaneder, datter af indsidder Anders Jensen, i Holme. Født sammesteds
1884, 1405, 2005, Anne Margrethe Villadsdatter, enke, 82, af Gislev Mark. Gaardmand Daniel Hansen
1884, 2905, 0306, Anne Sophie Hansen, 61 og 9 maaneder, paa Fattiggaarden. Fattiglem Rasmus Christensen
1884, 0406, 1006, Maren Pedersdatter, aftægtsenke, 87 og 8 maaneder, i Herbæk. Husmand Lars Rasmussen
1884, 0606, 1206, Anne Margrethe Andersen, 43, af Gislev Mark. Husmand Jens Larsen Bruun
1884, 0307, 0807, Karen Sofie Christoffersen, ugift, 22, af Gislev Mark. Datter af afdøde husmand Henning Christoffersen
1884, 2107, 2607, Johanne Kristine Andersdatter, indsidderske og enke, 60, i Gislev. Født i Sandager. Husmand og kirkeværge Conrad Frederiksen
1884, 2108, 2708, Anne Marie Pedersdatter, 50, i Ravndrup. Født i Kværndrup Sogn. Husmand Niels Nielsen
1884, 0209, 0809, Henriette Susanne Knudsen født Zeuthen, enke, 85, i Gislev. Provst og sognepræst Knudsen
1884, 2309, 2909, Anne Margrete Larsen, 70, i Dong. Født i Taarup Frørup Sogn. Husmand Carl Christian Bøjsen
1884, 2209, 2909, Mette Marie Nielsen, 47, af Fjellerup. Født i Ørbæk. Gaardejer Hans Rasmussen
1884, 2609, 0210, Maren Jørgensen, 63, i Dong. Husmand Niels Christian Clemmensen
1884, 0710, 1310, Andrea Nielsen, 2 dage, datter af gaardejer Anders Nielsen, af Ravndrup Vænge
1884, 0910, 1510, Karen Clausdatter, 77, i Sølt. Født i Ravndrup. Aftægtsmand Jens Madsen
1884, 1111, 1611, Marie Albrechtsen, 5 uger, datter af husmand Albrecht Albrechtsen, i Gislev
1884, 1911, 2511, Anne Rasmussen, 60½, i Lamdrup. Født i Herrested Sogn. Husmand og smed Jens Hansen
1884, 2211, 2911, Anne Kirstine Larsen, 29, paa Fattiggaarden. Født i Kværndrup Sogn. Fattiglem Anders Johannes Johansen
1885, 1701, 2001, Dødfødt pige, datter af gaardmand Anders Andersen, i Fjellerup
1885, 0902, 1502, Karen Marie Ottilie Bruun, 8 maaneder, datter af husmand Otto Larsen Bruun, paa Gislev Mark. Født sammesteds
1885, 1303, 1803, Elise Henriette Hansen, 15, datter af indsidder Rasmus Hansen, i Gislev. Født sammesteds
1885, 0904, 1404, Maren Pedersen, 3 uger, datter af gaardejer Hans Pedersen, i Holme
1885, 1504, 2204, Anne Hansdatter, enke, 79 og 11 maaneder, i Holme. Husmand Otto Nielsen
1885, 1604, 2604, Hanne Nielsine Anne Kirstine Nielsen, 3 maaneder, datter af indsidder Hans Nielsen, paa Fattiggaarden. Født i Gislev 1885
1885, 2504, 0105, Betty Lovise Larsen, 3 maaneder, datter af skomager Hans Larsen, i Gislev
1885, 0106, 0706, Anna Charlotte Bahr, 3 uger, datter af sadelmager Christian Bahr, paa Sandager Mark
1885, 0106, 0606, Marie Torbensen, ½ time, datter af gaardbestyrer Jens Torbensen, i Sandager
1885, 0306, 0906, Karen Knudsdatter, aftægtskone og enke, 82½, i Sølt. Født i Frørup. Gaardmand Niels Larsen
1885, 0506, 1006, Dødfødt pige, datter af gaardejer Peder Pedersen, paa Lamdrup Mark
1885, 1107, 1607, Johanne Hjeriksdatter, 63, paa Sandager Mark. Husmand Ole Madsen
1885, 0708, 0908, Dødfødt pige, datter af indsidder Lars Pedersen, af Ravmdrup Mark
1885, 2808, 0409, Maren Dorthea Andersen, 31, paa Sandager Mark. Født sammesteds. Husmand Lars Christian Carlsen
1885, 0711, 1411, Karen Andersdatter, aftægtsenke, 87½, i Gislev. Født i Svindinge Lamdrup 1798. Husmand Frederik Hansen
1885, 1011, 1711, Karen Pedersen, ugift og husholderske, 25, af Gislev, hos gaardmand Peder Eriksen af Holme Mark. Født i Lunde Sogn. Steddatter af boelsmand Mads Rasmussen
1885, 1211, 1911, Karen Eggertsdatter, 86, i Herbæk. Født sammesteds. Aftægtsmand Frederik Conradsen
1885, 1412, 2112, Kirsten Larsen, 34, af Holme Mark. Husmand Christen Hansen
1885, 1912, 2412, Anne Marie Madsdatter, aftægtsenke, 81, Lamdrup. Smed Hans Jensen
1886, 0101, 0801, Bodil Marie Rasmussen, 57, i Strarup. Født i Stenstrup 1828. Husmand og væver Hans Jørgen Jensen
1886, 1902, 2502, Karen Andersen, 36, af Gislev Mark. Født i Aarslev 1850. Husmand og væver Jørgen Hansen
1886, 2002, 2602, Dorthea Christiansdatter, fattiglem, 56 og 11 maaneder, i Gislev Familiehus. Født i Frørup 1829. Boelsmand Niels Hansen
1886, 2004, 2604, Marie Hansen, 1, datter af arbejdsmand Jens Hansen, i Lykkesholms Familiehus paa Fjellerup Mark
1886, 1405, 2205, Anne Margrethe Jørgensdatter, 70½, i Sølt. Født i Hesselager Sogn. Husmand Hans Jensen
1886, 1905, 2505, Anne Dorthea Hansdatter, 71, af Sandager. Født i Sandager. Smed Hans Peder Madsen
1886, 2605, 3105, Nielsine Johansen, ½, datter af Anne Marie Johansen, paa Fjellerup Mark. Født sammesteds 1885
1886, 2605, 3105, Christiane Hansdatter, 56 og 9 maaneder, Herbæk. Født i Herbæk. Husmand Anders Rasmussen
1886, 3005, 0406, Karen Kristine Pedersen, ugift, 21, af Sandager. Født sammesteds. Datter af husmand Peder Jensen
1886, 0106, 0706, Marie Kirstine Knudsen, ugift, 29½, i Sølt. Født i Sølt. Datter af husejer og snedker Knud Mortensen
1886, 1706, 2406, Karen Larsdatter, enke, 73, af Holme Mark. Født paa Sandager Mark. Husmand Rasmus Jakobsen
1886, 1906, 2506, Maren Hansen, ugift, 39, i Gislev. Født sammesteds. Datter af gaardmand Torben Hansen
1886, 2007, 2607, Victoria Lovise Petersen, 16, datter af skolelærer Rasmus Petersen, i Sølt
1886, 2408, 3008, Kirsten Espensdatter, aftægtsenke, 86, af Ravndrup Mark. Født i Refsvindinge 1800. Husmand Niels Nielsen
1886, 0109, 0809, Dagmar Amalie Tangaa, 2 maaneder, datter af murer Johannes Jensen Tangaa, i Gislev
1886, 1809, 2409, Karen Mathilde Hansen, 25 og 10 maaneder, i Dong. Født sammesteds. Smed Hans Pedersen
1886, 0311, 1011, Anne Sophie Knudsen, 48, af Lamdrup Mark. Gaardmand Christen Hansen
1886, 1511, 2111, Juliane Helene Elisabeth Andersen, 2 maaneder, datter af indsidder Jens Andersen, i Sandager
1886, 1711, 2411, Karen Jakobsdatter, enke, 71, i Sølt. Født i Kullerup Ellested Sogn. Boelsmand Rasmus Holm
1886, 1911, 2711, Karen Jørgensdatter, 68 og 11 maaneder, paa Gislev Mark. Født i Øxendrup. Husmand Lars Pedersen
1887, 1401, 2101, Johanne Marie Pedersdatter, 70 og 3 maaneder, Ravndrup Vænge. Født i Ravndrup By. Gaardejer Hans Nielsen
1887, 1501, 2401, Karen Hansdatter, 67 og 3 maaneder, i Dong. Født i Paarup Frørup Sogn. Smed Hans Pedersen. Datter af husmand Hans Jensen, i Paarup Frørup Sogn
1887, 2703, 0104, Johanne Marie Bonnesen, 51, i Gislev. Født i Gjestelev. Skrædder Jørgen Jørgensen
1887, 1404, 1704, Dødfødt pige, datter af skomager Rasmus Larsen, i Sandager
1887, 0504, 1204, Marie Larsdatter, 72, hos husmand Anders Rasmussen, paa Sandager Mark. Født i Kværndrup. Datter af gaardmand Lars Nielsen, i Kværndrup. Aftægtsmand Rasmus Andersen
1887, 1507, 2007, Mette Larsdatter, enke, 90½, af Lamdrup. Født i Svindinge Lamdrup. Gaardmand Anders Rasmussen
1887, 2307, 2907, Anne Rasmusdatter, enke, 80, af Gislev Mark. Aftægtsmand Salomon Larsen
1887, 1408, 1908, Johanne Andersdatter, fraskilt og husmandskone, 76, født i Gislev
1887, 0209, 0909, Ane Hedevig Pedersen, jordemoder, 30 og 9 maaneder, af Gislev. Født i Svindinge 1856. Murer Frederik Vilhelm Jensen
1887, 0609, 1109, Hedevig Kristine Hansen, enke, 56, af Strarup. Født i Hesselager 1831. Kjøbmand Hans Frederik Kruse
1887, 3009, 0710, Anne Kristine Hansine Sivertsen, 14, datter af husmand Peder Sivertsen, af Sølt
1888, 0401, 1101, Karen Kristiansen, ugift husmandsdatter, 50, af Sølt
1888, 1501, 2301, Ane Marie Hansdatter, enke, 76, Holme Mark. Husmand Rasmus Ottesen
1888, 2502, 0203, Mariane Larsen, 52, Holme. Husmand Hans Hansen
1888, 0703, 1503, Ane Kirstine Jensdatter, 74, Sandager. Født i Ryslinge 1813. Husmand Hans Jørgensen
1888, 2403, 3003, Anna Hansine Jensen, 5 maaneder, datter af husmand Jens Hansen, paa Sandager Mark
1888, 2904, 0505, Ane Kirstine Andersen, 36, Holme Mose. Født i Kværndrup. Husmand Jens Henriksen
1888, 1006, 1506, Sidsel Hansdatter, enke, 80, til huse hos sønnen bødker Rasmus Hansen, Sandager. Indsidder Hans Johan Rasmussen, af Davinde
1888, 0907, 1407, Karen Kristiane Nielsen, 52, af Herbæk. Husmand Hans Frederiksen
1888, 0508, 1108, Johanne Marie Sørensen, 34, af Gislev. Væver og landpost Niels Michaelsen
1888, 0808, 1308, Johanne Sine Henriksen, ugift, 18, af Sølt. Husmand Klaus Henriksen
1888, 1708, 2108, Karoline Frederikke Hansen, 3 og 3 maaneder, datter af indsidder og arbejdsmand Hans Peter Hansen, i Ravndrup. Født i Odense
1888, 2008, 2708, Mette Margrethe Nielsen, 44, i Gislev By. Gaardmand Lars Hansen
1888, 2708, 0109, Ane Katrine Larsdatter, 80, Sandager Mark. Født i Espe. Husmand Johan Frederik Thomsen
1888, 1409, 2009, Johanne Kristine Jensen, 3, datter af husmand Jens Kristian Jensen, af Lamdrup Mark
1888, 0210, 0910, Anne Madsdatter, enke, 67, i Sølt. Født i Krarup Sogn. Husmand Hans Jørgen Michaelsen
1888, 3110, 0611, Karen Kirstine Rasmussen, enke, 32, opholdende sig hos husmand Anders Nielsen, i Ravndrup. Rasmus Hansen
1888, 1511, 2011, Dagmar Amalie Tangaa, 3½ maaned, datter af murer Johannes Jensen Tangaa, i Dong
1889, 0404, 1104, Ida Albretsen, enke, 45, i Strarup. Husmand Jørgen Jensen
1889, 0604, 1504, Nikoline Rasmussen, 59, Lamdrup. Gaardmand Morten Andersen
1889, 2304, 2704, Hansine Kirstine Dorthea Jakobsen, 14 dage, datter af ugift Karen Jacobsen, ved Holme Mølle
1889, 0205, 1005, Ane Margrete Hansen, 32, Holme Mark. Gaardmand Rasmus Klausen
1889, 2705, 0106, Martha Marie Konradsen, 1, datter af murer Jacob Konradsen, i Gislev
1889, 2407, 3107, Johanne Dorthea Marie Jørgensen, 30, af Sandager. Gaardbestyrer Jens Kr. Torbensen
1889, 0508, 1008, Maren Knudsdatter, enke, 62, i Holme. Født i Herringe. Husmand Jakob Hansen
1889, 1609, 2309, Sidsel Hansdatter, enke, 83, i Gislev. Født i Lindeskov. Husmand Salomon Rasmussen
1889, 1609, 2309, Karoline Jørgensen, enke, 84, Ravndrup Mark. Boelsmand Lars Jørgensen
1889, 2010, 2510, Marie Jensen, 48, i Ravndrup. Født i Svindinge. Indsidder Frederik Rasmussen
1889, 1311, 2011, Johanne Larsen, 20, i Sølt. Datter af afdøde husmand Peder Larsen
1889, 1611, 2211, Petrine Petersen, 26, i Gislev. Gaardfæster Klaus Sørensen
1890, 0801, 1501, Marie Kirstine Knudsdatter Højgaard, 59, af Sølt. Husmand Hans Jørgensen
1890, 2301, 3101, Karen Hansdatter, enke, 84, Gislev. Vogter Mads Jørgensen, paa Lykkesholm
1890, 2302, 0103, Ane Pedersdatter, 56, i Sølt. Husmand Rasmus Sivertsen
1890, 2302, 0403, Maren Hansdatter, enke, 74, paa Holmelund. Født i Tved Sogn. Gaardmand Jens Chr. Thejll
1890, 0903, 1503, Johanne Margrete Madsdatter, 81, af Sølt. Husmand Hans Jensen
1890, 0804, 1504, Johanne Marie Severine Jensen, 29, i Holme Mose. Husmand Christian Andersen
1890, 0904, 1404, Johanne Marie Jensen, 2½, datter af fragtmand Anders Jensen, i Gislev
1890, 1504, 2104, Anne Marie Henriksdatter, enke, 69, Gislev Mark. Husmand Henning Kristoffersen
1890, 0305, 0805, Anne Margrethe Hansen, 51, af Sandager Mark. Slagter Klaus Kristian Frederik Eicke
1890, 1905, 2405, Mette Marie Larsen, 33, af Holme Mark. Maltgjører Niels Knudsen
1890, 2005, 2705, Dagmar Viktoria Kaspersen Larsen, 1, datter af gaardmand Kasper Larsen, paa Sandager Mark
1890, 1106, 1506, Jensine Rasmine Hansen, 1 og 3 maaneder, datter af indsidder Rasmus Hansen, i Familiehuset i Holme
1890, 1506, 2106, Marie Kirstine Rasmussen, 40, af Strarup. Husmand Jens Hansen
1890, 0207, 0707, Anne Katrine Jensdatter, enke, 66, Gislev Mark. Husmand Erik Christensen
1890, 1507, 2007, Helga Thomsen, 3½, datter af lærer Otto Fr. Theodor Thomsen, i Gislev
1890, 2807, 0208, Martha Hansdatter, enke, 83, Sandager Mark. Gaardmand Hans Nielsen
1890, 2909, 0610, Maren Hansdatter, enke, 88, i Sølt. Husmand Niels Andersen
1890, 1410, 1910, Else Thomsen (tvilling), 1½ time, datter af skolelærer Otto Frederik Theodor Thomsen, i Gislev
1890, 1410, 1910, Ingeborg Thomsen (tvilling), 6 timer, datter af skolelærer Otto Frederik Theodor Thomsen, i Gislev
1890, 0811, 1711, Ane Marie Jørgensen, datter af husmand Ib Knud Michaelsen, af Strarup
1890, 2012, 2712, Mariane Camilla Marie Christiansen, ugift, 23, paa Eskelund. Datter af forpagter R. Christiansen
1890, 3012, 06011891, Kirsten Madsdatter, 64, af Holme Mose. Husmand Peder Mortensen
1891, 0501, 1201, Gjertrud Nielsen, 45, af Gislev. Slagter Julius Edvard Petersen
1891, 1802, 2402, Karen Sophie Andersen, 10, datter af skomager Johan Leopold Andersen, af Gislev
1891, 0204, 0904, Kirsten Nielsen, 7 maaneder, datter af husmand Niels Nielsen, paa Ravndrup Mark
1891, 0204, 0904, Mette Nielsdatter, 85½, af Gislev. Murer Rasmus Kristensen
1891, 0304, 1104, Karen Ovesdatter, enke, 76, hos sønnen husmand Ove Hansen, paa Gislev Mark. Gaardmand Hans Ovesen, Ellested Kullerup
1891, 2404, 2804, Thyra Amalie Charlotte Jørgensen, 1½, datter af gaardmand Hans Jørgensen, i Fjellerup
1891, 2404, 3004, Marie Dorthea Oline Olsen, 9 maaneder, datter af gaardbestyrer Rasmus Olsen, paa Sandager Mark
1891, 0805, 1505, Marie Kristine Rasmine Jensen, 18, i Strarup. Datter af husmand Jens Hansen
1891, 0106, 0806, Maren Knudsdatter, enke, 82, paa Sandager Mark. Husmand Chr. Frederik Petersen
1891, 1406, 2006, Sidse Marie Hansine Pedersen, ugift, 20, i Sandager. Datter af væver Hans Pedersen
1891, 1209, 1509, Abelone Christensen, ugift og mejerielev, 17, paa Trunderup Mejeri. Datter af snedker Henrik Christensen, i Sandager Kohave
1891, 2109, 2409, Marie Sofie Christoffersen, 43, Sandager Kohave. Snedker Henrik Christens
1891, 2010, 2410, Anna Marie Carlsen, 3, datter af murer Jens Christian Carlsen, i Sandager
1891, 3010, 0611, Maren Andersdatter, enke, 78, i Ravndrup. Husmand Anders Andersen
1891, 1411, 2111, Johanne Henriette Rasmussen, enke, 88, af Fjellerup. Gaardmand Rasmus Torbensen, Født i Holme
1891, 2411, 0112, Inger Jensdatter, enke, 82, i Sølt. Husmand Peder Christiansen. Født i Ørbæk
1891, 0212, 0612, Fanny Petersen, 8, datter af kjøbmand Carl Petersen, Holme Mark
1891, 1512, 2112, Karen Frederiksdatter, 66, Ravndrup Mark. Husmand Hans Andersen