Langaa, 1860-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1860-1891, Langaa sogn, Gudme herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1860, 2603, 0104, Hans Hansen, 1, søn af fruentimmer Karen Hansdatter, i Langaa
1860, 0504, 1104, Niels Christensen, 1½, søn af enkemand og huusaftægtsmand Christen Nielsen, paa Langaa Mark. Hos sin pleiefader Jens Poulsen i Falled
1860, 1004, 1804, Peder Jørgensen, 9 maaneder, søn af gaardmand Jørgen Rasmussen og Gjertrud Pedersdatter, paa Langaa Mark
1860, 1106, 1806, Hans Hansen, gaardmand, 68, i Langaa
1860, 1706, 2206, Lars Pedersen, 5 og 3 maaneder, søn af indsidder Peder Olsen og Ane Margrethe Jensdatter, i Langaa
1860, 3108, 0609, Peder Knudsen, gaardmand, 64, i Langaa
1860, 3108, 0409, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Christopher Nielsen og Karen Jensdatter, paa Langaa Mark
1861, 0503, 1203, Jens Andersen, tjenestekarl, 22, hos gaardmand Peder Rasmussen Dam, paa Langaa Mark. Søn af huusmand Anders Hansen i Hesselager
1861, 0607, 1207, Rasmus Jørgensen, 5, søn af gaardmand Jørgen Larsen og Maren Rasmusdatter, paa Langaa Mark
1861, 1411, 2011, Ole Pedersen, 27. Søn af smed Peder Jespersen og Kirsten Olesdatter, i Langaa
1861, 0911, 1611, Dødfødt dreng, søn af indsidder Hans Rasmussen og Karen Pedersdatter, i Langaa
1862, 1806, 2406, Rasmus Hansen, aftægtsmand, 81, boende hos huusmand Jens Lundehuus, paa Langaa Mark
1862, 2512, 2812, Anders Andersen, 17 dage, søn af ugift fruentimmer Karen Andersen, i Langaa
1863, 1201, 1901, Hans Jørgen Trojel Laub, sognepræst, 45½, for Langaa og Øxendrup Menigheder
1863, 2003, 2603, Rasmus Hansen Høibarke, tjenestekarl, 25, paa Ryegaard. Født i Hillerslev
1863, 1906, 2306, Peder Jespersen, smed, 73, i Langaa
1863, 2508, 2808, Henrik Rasmussen, indsidder, 38 og 4 maaneder, i Langaa
1863, 2109, 2809, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Rasmus Jensen og Maren Hansen, paa Langaa Mark
1863, 1611, 2211, Hans Madsen, 11 uger, søn af gaardmand Mads Knudsen og Johanne Nielsdatter, i Langaa
1863, 0912, 1712, Niels Hansen, gaardmand, 82, i Langaa
1864, 1401, 2201, Rasmus Jørgensen, 7 uger, søn af gaardmand Jørgen Larsen, paa Langaa Mark
1864, 0602, 1302, Lars Nielsen, gaardmand, 68, paa Langaa Mark
1864, 1105, 1705, Hans Hansen, 7 maaneder, søn af ugift fruentimmer Karen Hansen, paa Langaa Mark
1864, 1507, 2107, Mads Knudsen, gaardmand, 51, i Langaa
1865, 1503, 2303, Peder Rasmussen, gaardmand, 66, paa Langaa Mark
1865, 1004, 1804, Christen Nielsen, huusaftægtsmand, 72, paa Langaa Mark
1865, 2510, 2910, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Niels Rasmussen, paa Langaa Mark
1865, 1511, 2211, Jens Nielsen, ungkarl,32, opholdende sig hos gaardmand Christoffer Nielsen, paa Langaa Mark
1865, 1412, 2112, Hans Jørgensen Bæk, almisselem, 86, i Langaa
1867, 0701, 1501, Hans Rasmussen, gl. gaardmand, 79, paa Langaa Mark
1867, 0210, 0810, Henrik Andersen, almisselem, 53
1868, 1105, -, Jens Nielsen, indsidder, 48, paa Langaa Mark
1868, 0607, 1107, Søren Hansen, indsidder, 43, paa Langaa Mark
1868, 1910, 2610, Dødfødt dreng, søn af pige Marie Jørgensen, paa Langaa Mark
1868, 0411, 1111, Hans Pedersen, 5, søn af smed Peder Henriksen
1869, 0901, 1501, Christen Nielsen, huusmand, 40, i Langaa
1869, 1804, 2404, Rasmus Hansen, indsidder, 73½, i Langaa
1869, 0306, 1006, Peder Rasmussen, gaardmand, 80, i Langaa
1869, 1408, 2108, Christen Christensen, almisselem, 71
1869, 0512, 0812, Dødfødt dreng, søn af skrædder Jens Pedersen, i Langaa
1870, 1102, 1902, Lars Pedersen, aftægtsmand, 80, i Langaa
1870, 1702, 2402, Frederik Andersen, 26. Søn af gaardmand Anders Christensen, i Langaa
1870, 0205, 0905, Niels Jørgensen, indsidder, 85, i Langaa
1870, 2009, 2509, Niels Johannes Jørgensen, 2 maaneder, søn af pige Maren Nielsen, paa Langaa Mark
1870, 1712, 2312, Anders Pedersen, indsidder, 69, i Langaa
1871, 1803, 2503, Rasmus Pedersen, indsidder, 44, i Langaa
1871, 21403, 2603, Niels Christian Hansen, 2 uger, søn af gaardmand Hans Andersen, paa Langaa Mark
1871, 1304, 2104, Niels Hansen, huusmand og høker, 50, i Langaa
1871, 1709, 2509, Peder Nielsen, aftægtsmand, 59, i Langaa
1871, 2409, 3009, Christian Hansen, 2 uger, søn af pige Ane Margrethe Pedersen, i Langaa
1872, 2502, 0403, Hans Hansen, 4½, søn af gaardmand Hans Hansen Fuglsang, paa Langaa Mark
1872, 1804, 2504, Jens Svendsen, pensioneret skolelærer og kirkesanger, 80½, i Langaa. Født i Svindinge. Søn af murermester Svend Jensen (død 1820, Glorup skifte)
1873, 3001, 0502, Peder Christian Carlsen, indsidder, 90, i Langaa
1873, 1406, 2006, Jørgen Pedersen, gaardmand, 76, i Langaa
1873, 2110, 2610, Rasmus Pedersen, 2 dage, søn af skrædder Jens Pedersen, i Langaa
1873, 2110, 2610, Dødfødt dreng, søn af skrædder Jens Pedersen, i Langaa
1874, 2504, 3004, Ernst Brandt West, 6½, søn af hr. forpagter West, paa Rygaard
1874, 1706, 2506, Niels Hansen (Bødker), indsidder, 56, i Langaa
1874, 2310, 2910, Anders Christensen, gaardmand, 69, paa Langaa Mark
1875, 01140, 0710, Dødfødt dreng, søn af indsidder Hans Pedersen, i Langaa
1875, 2510, 3010, Peder Christian Pedersen, 2, søn af indsidder Hans Pedersen, i Langaa
1876, 0801, 1701, Rasmus Nielsen, huusmand og hjulmand, 73, i Langaa
1876, 0504, 1204, Lars Sørensen, huusmand, 64, paa Langaa Mark
1876, 3105, 0306, Christian Christiansen, tjenestetyende, 69, paa Rygaard
1876, 0908, 1508, Niels Johansen, gaardaftægtsmand, 85, i Langaa
1877, 2304, 2804, Peder Nielsen, 20½. Søn af indsidder Niels Pedersen, i Langaa
1877, 1906, 2506, Gebhard Hansen, indsidder, 52, i Langaa
1878, 0704, 1304, Lars Peder Martin Hansen, 1 uger, søn af pige Ernstine Pedersen, i Langaa
1878, 0908, 1308, Johan Ferdinand Lakjer, 9, søn af hr. pastor Lakjer, i Langaa
1879, 1903, 2303, Christian Gebhardsen, 11 dage, søn af indsidder Hans Peder Gebhardsen
1879, 2703, 0404, Christen Jørgensen, husaftægtsmand, 96, i Langaa
1879, 2006, 2606, Jørgen Larsen, gaardmand, 63, paa Langaa Mark
1879, 1606, 2206, Carl Frederik Kandemann, fattiglem, 60, paa Rygaard
1879, 1912, 2412, Peder Nielsen, indsidder, 77, paa Langaa Mark
1880, 2403, 3003, Valdemar Hansen, 1, søn af skovfoged Christen Hansen
1880, 2204, 3004, Niels Nielsen, 21. Søn af gaardmand Anders Nielsen
1880, 3011, 0612, Jens Hansen, arbejdsmand, 80, tilhuse hos gaardmand Anders Andersen, i Langaa
1881, 1202, 2002, Christian Pedersen, 5, søn af indsidder Hans Andersen, paa Langaa Mark
1881, 0906, 1306, Jens Pedersen, tjenestekarl, 28, i Præstegaarden. Søn af husmand i Svindinge Landsogn
1881, 1609, 2009, Peder Knudsen, ugift arbejdsmand,71, opholdende sig hos gaardejer Knud Clausen, i Langaa
1881, 0111, 0811, Hans Larsen, gaardaftægtsmand, 76, paa Langaa Mark
1881, 0812, 1412, Peder Olsen, indsidder, 82, i Langaa
1882, 3010, 0611, Rasmus Nielsen, gaardmand, 62, i Langaa
1883, 1405, 1805, Hans Peder Sørensen, 4, søn af indsidder Adam Sørensen, paa Langaa Mark
1883, 1803, 2403, Johan Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 90, hos husmand Anders Frederiksen, af Langaa Mark
1884, 1501, 2201, Niels Pedersen, gaardaftægtsmand, 68, i Langaa
1885, 0904, 1504, Ernst Alfred Andersen, 1 dag, søn af ugift Johanne Andersdatter, paa Rygaard
1885, 1904, 2504, Jens Peder Sørensen, 1½, søn af indsidder Adam Sørensen, paa Langaa Mark
1885, 2806, 0307, Peder Jensen, almisselem, 65, i Langaa
1886, 1102, 1902, Jørgen Rasmussen, gaardmand, 63, i Langaa
1886, 2502, 0303, Dødfødt dreng, søn af ugift Johanne Jakobsen, i Langaa
1886, 0706, 1206, Rasmus Nielsen, gaardmand, 70, i Langaa
1887, 2204, 3004, Niels Larsen, 21. Søn af gaardmand Johan Larsen, i Langaa
1887, 0906, 1406, Jens Hansen, husmand, 74, paa Langaa Mark
1888, 1904, 2504, Niels Christian Hansen, 6, søn af husmand Anders Christian Hansen, i Langaa
1888, 1904, 2204, Peter Anton Tejsen, 2 dage, søn af forpagter Tejsen, paa Rygaard
1888, 1008, 1608, Peder Pedersen Madsen, enkemand, 69, havde ophold hos boelsmand Hans Peter Madsen, paa Langaa Mark
1888, 1509, 2209, Peder Pedersen, 16½, søn af indsidder Hans Andersen, i Langaa
1888, 1512, 2012, Andreas Petersen Madsen, 12, søn af gaardmand Hans Petersen Madsen, paa Langaa Mark
1889, 2901, 0202, Niels Hansen Aaby, enkemand og gaardmand, 90, i Langaa
1889, 0403, 1003, Ejnar Lars Peter Larsen, 1 maaned, søn af ugift Ingrid Kristine Johansen, i Langaa
1889, 2506, 2906, Lars Jakobsen, skomager, 30, i Langaa. Havde ophold hos sin fader indsidder Jakob Hansen af Langaa
1889, 3108, 0609, Christian Jørgensen, gift skolelærer og kirkesanger, 53, af Langaa
1889, 1212, 1912, Jørgen Nielsen (Bjerg), ugift husmand, 67, i Langaa
1890, 0705, 1305, Anders Andersen, gift gaardmand, 68, i Langaa
1890, 0506, 1106, Peder Rasmussen, gift husmand, 70, i Langaa
1890, 0210, 0810, Henrik Mathias Frederik Theodor Tejsen, gift forpagter, 40, af Rygaard
1890, 0711, 1411, Hans Jensen, ungkarl, 30, i Langaa. Søn af gaardmand Rasmus Jensen, af Langaa
1891, 2302, 2802, Rasmus Henrik Andersen, 8, søn af husmand Jens Andersen, af Langaa
1891, 1012, 1712, Anders Jensen, aftægtsmand, 79, i Langaa
1891, 3012, 06011892, Hans Rasmussen, enkemand, indsidder og arbejdsmand, 69, i Langaa
1860, 0907, 1507, Pouline Jensine Rasmussen, 3 maaneder, datter af gaardmand Rasmus Nielsen og Karen Andreasdatter, i Langaa
1860, 2108, 2508, Inger Sophie Larsdatter, enke, 74, paa Langaa Mark. Gaardmand Mads Pedersen
1860, 2208, 2708, Maren Hansdatter, enke, 92½, opholdende sig hos gaardmand S. Jensen, Rygaards Skov. Kornmaaler Anders Hansen, i Odense
1861, 0106, 0706, Maren Nielsdatter, enke, 68, i Langaa. Huusmand Niels Poulsen
1861, 1808, 2408, Dødfødt pige, datter af pige Karen Hansen, opholdende sig hos faderen gaardmand Hans Larsen, paa Langaa Mark
1862, 0109, 0509, Rasmus Rasmussen, 1 og 3 maaneder, datter af indsidder Rasmus Rasmussen og Ane Kirstine Hansen, i Langaa
1862, 0810, 1310, Mette Rasmusdatter, 81, i Langaa. Aftægtsmand Hans Jørgensen Bæk
1862, 0211, 0911, Ane Margrethe Christiansdatter, 54, i Storkebankehuset. Indsidder Peder Nielsen
1863, 0101, 0401, Maren Andersen, 3 uger, datter af ugift fruentimmer Karen Andersen, i Langaa
1863, 1008, 1308, Johanne Rasmussen, 14 uger, datter af ugift fruentimmer Marie Rasmussen (Rasmus Krogs enkes datter), i Langaa
1863, 2409, 2909, Mette Marie Christensdatter, enke, 83, i Langaa. Indsidder Rasmus Nielsen. Gift 27.8.1775 i Langaa
1863, 3110, 0611, Karen Jørgensdatter, enke, 77, i Langaa. Gaardmand Anders Hansen
1863, 2612, 02011864, Marie Rasmussen, 33, i Langaa. Datter af aftægtsmand Rasmus Krogs enke
1864, 1303, 1903, Karen Knudsdatter, ugift fruentimmer og almisselem, 50, i Langaa
1864, 1704, 2304, Birthe Andersdatter, enke, 62, paa Langaa Mark. Gaardmand Niels Christoffersen
1864, 2705, 0306, Inger Madsdatter, 75, i Langaa. Indsidder Niels Bjerg
1864, 2110, 2610, Karen Jensen, 20½. Datter af huusmand Jens Hansen og Ane Margrethe Hansdatter
1864, 0811, 1411, Ane Jensen, 1 time, datter af gaardmand Rasmus Jensen, i Langaa
1865, 2403, 3103, Karen Rasmussen, 14½, datter af gaardmand Rasmus Nielsen, i Langaa
1865, 2210, 2810, Birthe Sophie Pedersen, 23. Datter af indsidder Peder Olsen, i Langaa
1866, 0704, 1404, Gjertrud Nielsdatter, 42, paa Langaa Mark. Husmand Peder Rasmussen
1866, 2505, 3005, Maren Hansen, 3, datter af indsidder Hans Rasmussen, i Langaa
1866, 2410, 2910, Mette Cathrine Hansen, 30. Datter af afdøde gaardmand Hans Hansen
1867, 0502, 1002, Maren Andersen, 14 dage, datter af fruentimmer Mette Andersen, af Langaa
1867, 0504, 1304, Johanne Andersen, 13, datter af gaardmand Anders Jensen, i Langaa
1867, 2106, 2906, Karen Jørgensdatter, enke, 96, paa Langaa Mark. Huusmand Anders Rasmussen
1867, 2706, 0307, Mette Kirstine Nielsdatter, 52, paa Langaa Mark. Indsidder Henrik Andersen
1867, 1608, 2308, Karen Nielsdatter, 47, i Langaa. Huusmand Steffen Henriksen
1868, 1101, 1701, Mette Marie Pedersdatter, enke og almisselem, 84. Indsidder Rasmus Hansen
1868, 2202, 2902, Karen Larsdatter, 73, paa Langaa Mark. Gaardmand Peder Rasmussen
1868, 0303, 1003, Ane Steffensdatter, enke, 63, i Langaa. Huusmand Henrik Poulsen
1868, 1803, 2603, Karen Pedersdatter, enke, 86, paa Langaa Mark. Huusmand Hans Pedersen
1868, 1408, 2008, Mette Christensdatter, enke, 65, paa Langaa Mark. Gaardmand Anders Lydersen
1868, 1910, 2610, Marie Jørgensen, ugift fruentimmer, 30, opholdende sig hos gaardmand Peder Rasmussen, paa Langaa Mark
1868, 3010, 0511, Sofie Pedersen, 2½, datter af gaardmand Peder Henriksen
1868, 1712, 2312, Karen Hansdatter, ugift fruentimmer og indsidderke, 59, i Langaa
1869, 1407, -, Elisabeth Charlotte f. Nielsen, enke, 74. Skovrider Bredahl paa Glorup
1869, 1607, 2207 Karen Hansdatter, enke, 72, i Langaa. Aftægtsmand Rasmus Hansen Krog
1869, 1412, 2212, Karen Jørgensen, 17, datter af gaardmand Jørgen Rasmussen, paa Langaa Mark
1871, 2504, 0205, Ane Sofie Hansdatter, enke, 94, paa Langaa Mark. Gaardmand Rasmus Jensen
1871, 1906, 2606, Ane Cathrine Olesdatter, indsidderske, 71, i Langaa
1871, 2706, 0307, Ane Nielsdatter, enke, 76, i Langaa. Indsidder Niels Christensen
1871, 0910, 1710, Ane Johansdatter, enke, 73, paa Langaa Mark. Gaardmand Lars Nielsen
1872, 1606, 2106, Karen Hansdatter, enke, 80, i Langaa. Indsidder Rasmus Hansen
1872, 2507, 3007, Kirsten Hansen, 21½. Pleiedatter af gaardmand Jørgen Pedersen, paa Langaa Mark
1872, 1109, 1509, Dødfødt pige, datter af pige Ane Margredthe Andersen, opholdende sig hos moderen huusmand Christen Nielsens enke, i Langaa
1873, 3112, 07011874, Ane Marie Hansen, 2, datter af indsidder Hans Rasmussen, i Langaa
1874, 2204, 3004, Emma Elisabeth West, 9, datter af hr. forpagter West, paa Rygaard
1874, 2904, 0205, Else Caroline Birgitte Laura Marie West, 1½, datter af hr. forpagter West, paa Rygaard
1874, 2112, 2712, Udøbt pige, 2 timer, datter af pige Matte Andersen, i Langaa
1875, 0601, 1101, Karen Hansen, enke, 68½, paa Langaa Mark. Gaardmand Jørgen Petersen
1875, 1005, 1505, Johanne Margrethe Larsen, enke, 68, i Langaa. Aftægtsmand Lars Pedersen
1875, 1208, 1608, Kirsten Rasmussen, tjenestepige, 33, hos gaardmand Rasmus Rasmussen
1875, 1510, 2110, Sofie Larsen, 7½, datter af huusmand Peder Larsen, paa Langaa Mark
1875, 1711, 2311, Karen Hansdatter, enke, 66, paa Langaa Mark. Gaardmand Hans Rasmussen
1875, 2111, 2711, Ane Sofie Pedersen, 5, datter af indsidder Hans Pedersen, paa Langaa Mark
1876, 0510, 1110, Marie Hansen, 1 uge, datter af pige Ernstine Pedersen, i Langaa
1876, 1410, 1810, Ane Andersdatter, enke, 71. Aftægtsmand Niels Johansen
1877, 0901, 1401, Dødfødt pige, datter af pige Mette Kirstine Hansen
1877, 2901, 0302, Maren Hansen, 12½, datter af gaardmand Hans Rasmussen
1877, 2004, 2704, Ane Marie Johansen, 1 dag, datter af pige Johanne Marie Sørensen
1877, 1106, 1606, Maren Andersdatter, 73, i Langaa. Husaftægtsmand Mads Pedersen
1878, 0902, 1602, Gjertrud Nielsdatter, 60. Husmand Jørgen Nielsens søster
1878, 1804, 2404, Maren Hansen, enke, 59. Gaardmand Peder Rasmussen
1878, 1110, 1610, Ane Marie Jensen, 49. Husmand Jens Rasmussen
1879, 2806, 0307, Karen Jensen, 54. Gaardmand Niels Hansen Aabye
1879, 2507, 3107, Ane Hansen, enke, 61. Indsidder Gebhard Hansen
1880, 0305, 1105, Kirsten Olesdatter, enke, 77, i Langaa. Smed Peder Jespersen
1880, 0106, 0506, Karen Hansdatter, indsidder, 60, i Langaa
1880, 2406, 2906, Maren Pedersen, ugift, 39, opholdende sig hos broderen smed Hans Pedersen, i Langaa
1880, 2308, 2808, Johanne Marie Jensen, 5 maaneder, datter af gaardmand Christen Jensen, paa Langaa Mark
1880, 2609, 3009, Dødfødt pige, datter af indsidder Niels Andersen
1880, 0712, 1412, Mette Sofie Rasmusdatter, enke, 87, til huse hos husmand Rasmus Christensen, paa Langaa Mark. Husmand Christen Rasmussen, i Ellerup
1881, 0205, 0905, Johanne Knudsdatter, enke, 75. Hjulmand Rasmus Nielsen
1881, 1511, 2011, Laurine Hansine Hansen, 2 dage, datter af gaardmand Hans Hansen Fuglsang, paa Langaa Mark
1882, 2603, 0104, Karen Johansen, enke, 72, paa Langaa Mark. Gaardmand Anders Christensen
1882, 0704, 1004, Marie Kirstine Johansen, 2 uger, datter af pige Johanne Marie Sørensen, i Langaa
1883, 0407, 1107, Ida Hedevig Rasmussen, enke, 80½, i Langaa. Indsidder Anders Væver
1883, 2107, 2607, Johanne Nielsdatter, enke, 65, i Langaa. Gaardmand Mads Knudsen
1883, 2707, 3107, Mette Jensdatter, 62, i Langaa. Gaardmand Lars Nielsen
1883, 0510, 1210, Mette Marie Jensen, 25. Datter af gaardmand Rasmus Jensen, paa Langaa Mark
1884, 1306, 2006, Maren Georgsdatter, enke, 70, Ellerup. Arbejdsmand Jens Hansen af Ellerup
1884, 1210, 1810, Kirsten Rasmusdatter, enke, 69, paa Langaa Mark. Gaardmand Hans Larsen
1885, 0702, 1402, Karen Jensdatter, enke, 71, paa Langaa Mark. Gaardmand Niels Pedersen
1885, 1106, 1706, Ane Margrethe Jensdatter, enke, 73, i Oure. Indsidder Peder Olsen
1885, 0709, 1209, Johanne Rasmussen, enke, 53, i Langaa. Indsidder Rasmus Pedersen
1885, 1010, 1410, Ane Katrine Marie Rasmussen, 20. Datter af høker Chr. Iver Rasmussen, i Langaa
1885, 2009, 2609, Ernstine Deichmann Laub f. Simmemann, enke, 58, i Langaa. Sognepræst Laub
1886, 2003, 2403, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Eriksen
1886, 0806, 1206, Selma Alfride Andersen, 1 dag, datter af ugift Johanna Andersdatter, i Langaa1886, 3110, 0711, Hanna Andrea Larsen, 5 uger, datter af husmand Frederik Larsen, paa Gjallebjerg Mark
1886, 0412, 1112, Karen Andreasdatter, enke, 63, i Langaa. Gaardmand Rasmus Nielsen
1887, 2202, 2802, Sofie Axelsen, 58, i Langaa. Tømmermand Peder Larsen
1888, 0602, 1302, Maren Kirstine Pedersen, 6, datter af smed Hans Pedersen, i Langaa
1888, 2602, 0303, Ane Margrethe Hansdatter, enke, 74. Husmand Jens Hansen Lysemose
1888, 2705, 0206, Marie Henriksen, 9, datter af indsidder Niels Henriksen, i Langaa
1888, 1006, 1606, Ane Johanne Rasmussen, 45, i Langaa. Indsidder Niels Henriksen
1888, 0910, 1510, Jensine Maren Kirstine Larsen, 17, datter af husmand Peder Larsen, paa Langaa Mark
1889, 0903, 1403, Johanne Mortensen, 9½, datter af bødker Niels Mortensen, i Langaa
1889, 1610, 2310, Ane Dorthea Clausen, 69, af Langaa. Gaardmand Anders Jensen
1891, 0609, 1309, Karen Pedersen, 70, i Langaa. Væver Hans Rasmussen
1891, 0703, 1203, Anna Marie Rasmine Madsen, 2 maaneder, datter af Ane Pedersen, af Langaa
1891, 1804, 2204, Kamilla Amalie Josefine Hansen, 4, datter af væver Jens Hansen, af Langaa
1891, 0305, 0705, Maren Jørgensen, 3 dage, datter af gaardbestyrer Anders Jørgensen, i Langaa
1891, 2108, 2608, Ane Kirstine Rasmussen, 21, af Langaa. Arbejdsmand Henrik Madsen
1891, 0510, 1010, Ane Rasmussen Greve, 78, af Langaa. Husmand og murer Jens Sundehus
1891, 1812, 2312, Ane Rasmusdatter, 74, af Langaa. Gaardmand, sognefoged og Dannebrogsmand Peder Madsen