Ryslinge, 1875-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1875-1891, Ryslinge sogn, Gudme herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1876, 1601, 2501, Peder Pedersen, aftægtsgaardmand, 84, i Lørup
1876, 0305, 1005, Hans Vilhelm Mogensen, aftægtshusmand, 86½, paa Ryslinge Mark
1876, 1805, 2605, Rasmus Larsen, gaardmand, 53, i Brangstrup
1876, 1905, 2305, Johannes Clausen, 2, søn af pastor Clausen, i Ryslinge
1876, 2209, 2909, Lars Povlsen,1, søn af husmand Povl Sørensen, Ryslinge
1877, 2301, 0102, Hans Kristensen, 1 og 3 maaneder, søn af husmand Kristen Kristensen, i Lørup
1877, 1601, 2101, Dødfødt dreng, søn af husmand Niels Sørensen, Ryslinge Mark
1876, 2112, 2812, Kristian Kristensen, husmand, 53, paa Ryslinge Mark
1877, 2101, 2701, Hans Hansen, husmand, 38, i Bolteskov
1877, 2903, 0604, Niels Hansen, aftægtsmand, 87, paa Lørup Mark
1877, 1105, 1905, Mads Hansen, 22, Ryslinge Mark. Søn af husmand Hans Nielsen, Ryslinge Mark
1877, 1907, 2809, Frederik Kristian Johannes Frederiksen, 17, søn af gaardmand Lars Frederiksen, i Ryslinge
1877, 1909, 2709, Peder Dalsgaard Pedersen, 9½, søn af bager N. P. Pedersen
1877, 1907, -, Ove Larsen, husmand, 79, paa Maareskov
1878, 1003, 1803, Peder Rasmussen, gaardmand, 45, paa Ryslinge Mark
1878, 0804, 1304, Hans Hansen, indsidder, 48, paa Lørup Mark
1878, 1107, 1607, Mads Larsen, 32, Lørup Hede. Søn af husmand Hans Pedersen
1878, 0510, 1210, Georg Johannes Frederiksen, 1 og 1 maaned, søn af husmand Lars Frederiksen, Ryslinge
1878, 3010, 0611, Povl Rasmussen, aftægtsgaardmand, 78, paa Lørup Mark
1878, 1811, 2511, Hans Kristian Povlsen, gaardmand, 60, paa Lørup Hede
1878, 0312, 1112, Peder Salomonsen, indsidder, 32, paa Ryslinge Mark
1878, 2512, 02011879, Rasmus Kristensen, gaardmand, 81½, i Ryslinge
1878, 0912, 1512, Kristian Frandsen, indsidder paa Rynkeby Hede, Ringe Sogn, f.t. røgter paa Tøjstrup
1879, 0604, 1104, Frits Emil Jakobsen, 5 dage, søn af indsidder Jakob Pedersen, Ryslinge
1879, 1506, 2106, Jørgen Poulsen, gaardmand og træskomand, 44, paa Frørup Mark, Frørup Sogn
1879, 1906, 2606, Frederik Rasmussen, husmand, 61 og 9 maaneder, paa Lørup Hede
1879, 0212, 1212, Dines Pedersen, aftægtsmand, 77, af Forhaabningslund
1880, 2803, 0204, Vilhelm Birkedal Speyer, 6½, søn af enkefru Julie Kristine Speyer f. Birkedal, af Otterup
1880, 1405, 2005, Hans Jørgensen, aftægtsmand, 77½, paa Ryslinge Mark
1880, 1705, 2205, Hans Thomsen, 8½, datter af lærer Thomsen, Ryslinge
1880, 1406, 1906, Hans Evald Hansen, 2 og 9 maaneder, søn af gaardmand Hans Hansen, Holme
1880, 0609, 1109, Peder Rasmussen, aftægtsmand, 74 og 9 maaneder, paa Ryslinge Mark
1880, 0809, 1309, Niels Peder Kristensen, 4½ maaned, søn af husmand Jeppe Kristensen, Kragelund
1880, 1409, 2009, Anders Mortensen, husmand, 63 og 9 maaneder, Lørup Hede
1880, 1809, 2409, Hans Jørgensen, husmand, 64, Lørup Mark
1880, 0110, 0710, Hans Kristian Larsen Bruun, 11 dage, søn af husmand J. L. Bruun, Gislev Mark
1880, 0712, 1312, Niels Frederiksen, aftægtsmand, Ryslinge Mark [ingen alder noteret]
1880, 0210, 0810, Hans Jørgen Andersen, 11 maaneder, søn af gaardmand Kristian Andersen, i Villumstrup
1880, 2712, 04011881, Hans Hansen, gaardmand, 67½, paa Ryslinge Mark
1881, 0702, 1402, Rasmus Nielsen, aftægtsgaardmand, 81, i Lørup
1881, 3003, 0504, Svend Thomsen, 5, søn af lærer Thomsen, i Ryslinge
1881, 0905, 1405, Lars Larsen, aftægtsmand, 83 og 9 maaneder, paa Ryslinge Mark
1881, 0809, 1509, Jeppe Kristensen, husmand, 50, paa Herrested Mark
1881, 0912, 1612, Lars Pedersen, aftægtsmand, 76½, i Ryslinge
1881, 1711, 2711, Kristen Madsen, lærer og kirkesanger, 57, i Tellinge, Lerup Sogn. Født i Ryslinge Sogn
1882, 0801, 1601, Kristen Rasmussen, husmand, 70 og 10 maaneder, paa Ryslinge Mark
1882, 1403, 2203, Frederik Petersen, aftægtsmand, 86, paa Lørup Hede
1882, 2802, 0603, Klaus Pedersen, husmand, 85, paa Sandager Mark
1882, 0304, 1104, Kristian Kristoffer Kristensen, 1½, søn af gartner P. Kristensen, Ryslinge
1882, 0904, 1604, Udøbt dreng, ½ time, søn af husmand Povl Sørensen, Ryslinge
1882, 0806, 1306, Salomon Lindegaard Hansen, smed, 55, paa Ryslinge Mark
1882, 2207, 2707, Albrekt Johansen, aftægtsmand, 77½, paa Ryslinge Mark
1882, 0311, 1011, Lars Larsen, husmand, paa Ryslinge Mark
1883, 1501, Jørgen Hansen, gaardmand, 76, paa Sandager Mark
1883, 1301, 2001, Peder Vilhelm Hansen, 19. Søn af indsidder Hans Nielsen, Tøjstrup Skov
1883, 2201, 2901, Peder Johansen, husmand, 40, paa Lørup Hede
1883, 0802, 1502, Niels Hansen, aftægtsmand, 78, i Lørup
1883, 1702, 2502, Lars Povlsen, 24 timer, søn af husmand Povl Sørensen, Ryslinge Mark
1883, 2103, 2803, Anders Rasmussen, husmand, af Langholm, Lørup Mark
1883, 1904, 2704, Jens Rasmussen, hestehandler, i Ryslinge
1883, 2604, 0305, Henrik Anthonius Nielsen, ½, søn af husmand Mads Nielsen, Lørup Hede
1883, 1705, 2305, Jens Karl Pedersen, 11 maaneder, søn af gaardejer Fr. Pedersen, Forhaabningslund
1883, 1805, 2505, Niels Peder Nielsen, bestyrer, 62, paa Børnehjemmet i Ryslinge
1883, 2904, 0605, Frede Rasmussen, 3 uger, søn af skrædder Kr. Rasmussen, Langholm
1883, 2805, 0206, Kristian Rasmussen, husmand, 38, Lørup Mark
1883, 0408, 0908, Valdemar Fr. Edvard Johansen, 9½, søn af ugift Kristiane Johansen, Fattighuset
1883, 1207, 1607, Dødfødt dreng, søn af bødker Jørgen Hansen, Holme
1883, 0410, 1110, Hans Pedersen, aftægtsmand, 65½, paa Lørup Hede
1883, 0711, 1211, Niels Madsen, aftægtsmand, 79, paa Lørup Hede
1883, 0712, 1512, Niels Nielsen, ungkarl, 68, opholdende sig hos Orups enke, Ryslinge
1883, 2212, 2912, Emil Kristian Lundefryd, ungkarl, 19, i Fattighuset
1884, 0201, 0601, Dødfødt dreng, søn af pastor Lorenzen, Ryslinge
1884, 0801, 1501, Salomon Larsen Bruun, 8, søn af husmand Jens Larsen Bruun, Gislev
1884, 1701, 2301, Lars Larsen Bruun, 10, søn af husmand Jens Larsen Bruun, Gislev
1884, 1901, 2301, Rasmus Larsen Bruun, 6 og 9 maaneder, søn af husmand Jens Larsen Bruun, Gislev
1884, 1903, 2403, Kristian Larsen Bruun, 4 maaneder, søn af husmand Jens Larsen Bruun, Gislev
1884, 0504, 1204, Nikolaj Munk Rasmussen, 1 dag, søn af skrædder H. P. Rasmussen, Lørup
1884, 2203, 2803, Karl Andersen, 1 dag, søn af gaardmand Kristian Andersen, i Villumstrup
1884, 2408, 2708, Dødfødt dreng, søn af husmand Anders Kr. Andersen, af Lørup
1884, 2711, 3011, Dødfødt dreng, søn af skrædder P. Hansen, Ryslinge
1884, 3012, 05011885, Kristian Rasmussen, aftægtsgaardmand, 79, i Ryslinge
1885, 0908, 1708, Peder Jessen, konsulent, 39
1885, 2212, 2812, Peder Andersen, 3 maaneder, søn af husmand Anders Kr. Andersen, Lørup
1886, 1001, 1501, Rasmus Andreas Karlsen, ½, søn af husmand Lars Kr. Karlsen, Sandager
1886, 2603, 0104, Kristian Hansen, husmand, 63, paa Ryslinge Mark
1886, 0204, 1004, Peder Pedersen Appel, 75. Lærer Appels fader
1886, 0804, 1604, Emil Julius Rasmussen, 2 og 2 maaneder, søn af husmand Hans Nielsen Rasmussen, Lørup Hede
1886, 1704, 2404, Kristen Klausen, fhv. gaardmand, 87½, i Lørup
1886, 2804, 0205, Anders Kristian Andersen, 5 uger, søn af Ane Kirstine Hansen, tjener paa Maareskov og Jakob Andersen, tjener sammesteds. Plejebarn hos Niels Sørensen, Ryslinge
Mark
1886, 2206, 2806, Rasmus Henriksen, husmand, paa Sandager Mark
1886, 2206, 2906, Anders Briand, partikulier, 86, Brahetrolleborg Sogn
1886, 0107, 0607, Hans Henriksen, aftægtsmand, 85 og 4 maaneder, paa Ryslinge Mark
1886, 1812, 2712, Anders Andersen, 4 uger, søn af gaardmand Kr. Andersen, Ryslinge
1887, 0401, 1101, Kristian Karlsen, aftægtsmand, 87, i Ryslinge
1887, 1401, 2001, Kristen Hansen, husmand, 74, paa Ryslinge Mark
1887, 0502, 1102, Peder Henrik Rasmussen, husmand og snedker, 49, paa Lørup Mark
1887, 1902, 2602, Hans Nielsen, aftægtsgaardmand, 84, paa Ryslinge Mark
1887, 2302, 0203, Hans Andersen, gaardmand, 69, i Lørup
1887, 1204, 2004, Jens Jeppesen, husmand, 72, paa Ryslinge Mark
1887, 2405, 3105, Salomon Larsen Bruun, aftægtsmand, 80, i Gislev
1887, 1907, 2307, Hans Frederik Nielsen, 24. Søn af gaardmand Niels Hansen, Ryslinge Mark
1887, 0811, 1411, Peder Jakobsen, aftægtsmand, 85, i Ryslinge
1887, 0112, 0812, Rasmus Larsen, aftægtsgaardmand, 77, Lørup Hede
1888, 1203, 1903, Hans Jakob Larsen, kjøbmand og fotograf, 31, i Ryslinge
1888, 2603, 0104, Dødfødt dreng, søn af husmand Povl Sørensen, i Ryslinge
1888, 2004, 2604, Jørgen Pedersen, husmand, 79½, paa Ryslinge Mark
1888, 1411, 2011, Jørgen Nielsen, husmand, 70, i Lørup
1888, 2512, 3112, Jens Jensen, enkemand, indsidder og væver, 81, paa Ryslinge Mark
1889, 1703, 2303, Christian Nielsen, husmand, 72, paa Lørup Hede
1889, 1004, 1804, Peder Christian Jensen, 12 dage, søn af ugift Jensine Christiansen, Lørup Mark
1889, 2804, 0505, Peder Rasmussen, 10 uger, søn af husmand P. Rasmussen, Lørup Hede
1889, 1006, 1406, Henning Christiansen, aftægtdsmand, i Lørup
1889, 1306, 1806, Christian Sørensen, aftægtshusmand, 74, i Dalshuse
1889, 1308, 1908, Søren Larsen, aftægtsmand, 70, paa Ryslinge Mark
1889, 3012, 07011890, Hans Frederiksen, ungkarl og væver, 30, paa Lørup Hede
1890, 2601, 3101, Povl Andersen Møller, gaardejer, 25, i Ærenlund
1890, 0802, 1502, Mads Hansen, husmand, 66, i Lørup
1890, 1302, 2002, Anders Povlsen, gaardejer, 74, i Ryslinge
1890, 1802, 2402, Christen Nielsen, aftægtsmand, 79, paa Lørup Hede
1890, 1405, 3005, Karl Frederik Nielsen, 31. Søn af smed Niels Hansen, Ryslinge
1890, 0406, 1006, Niels Rasmussen, husmand, 49, paa Ryslinge Mark
1890, 1206, -, Peder Andersen, aftægtsmand, 88, paa Sandager Mark
1890, 0208, 0708, Christian Nielsen Faber, kammerraad og fhv. postfører, 71½, i Thisted
1891, 0501, 0801, Jakob Christian Hansen, ½, søn af husmand Frederik Hansen, Ryslinge
1891, 0602, 1202, Christen Christensen, husmand, 57, i Lørup
1891, 0203, 0503, Johannes Marius Sørensen, 1, søn af husmand Peder Sørensen, Ryslinge Mark
1891, 0304, 0604, Vilhelm Christian Lundberg, 5½, plejesøn af husmand Niels Sørensen, Ryslinge Mark
1891, 1005, 1505, Peder Hansen, husmand, 50, paa Lørup Mark
1891, 1506, 2006, Christen Hansen, aftægtsmand, 84 og 9 maaneder, i Ryslinge
1891, 2507, 3107, Niels Hansen, 6 uger, søn af gaardmand Erik Hansen, Ryslinge
1891, 3107, 0308, Niels Christian Hansen, 5, søn af husmand Peder Hansen, Ryslinge Mark
1891, 3110, 0511, Povl Hansen, ungkarl, 71, paa Forhaabningslund
1891, 0711, 1311, Rasmus Johannes Rasmussen, 14 dage, søn af husejer Jens Johan Rasmussen, af Odense
1891, 1211, 1711, Hans Frederik Andersen, fattiglem, 75 og 10 maaneder, paa Ryslinge Sogn
1891, 1512, 2212, Anders Clausen Madsen, aftægtsgaardmand, 71, Ryslinge
1891, 2812, 02011892, Christian Hansen Møller, aftægtshusmand, 75, paa Lørup Mark
1892, 0801, 1501, Lars Christian Sørensen, husmand og snedker, 40, i Ryslinge. Født i Fangel Sogn
1892, 1001, 1801, Jørgen Christiansen, indsidder, 64, i Ryslinge
1876, 0904, 1804, Bolette Sofie Jensen, ugift fruentimmer, 41, af Sødinge
1876, 2104, 2804, Katrine Thomsen, 2, datter af lærer Thomsen, Ryslinge
1876, 2604, 0405, Ane Katrine Kristensen, 33, Ryslinge. Gaardmand Jens Hansen
1876, 0405,-, Maren Okkels Jensen, 24. Datter af gaardmand Jens Eriksen, Snebjerg Sogn, Ribe Amt
1876, 2405, 3005, Marie Povlsen, 12½, datter af husmand Povl Sørensen, Ryslinge
1876, 2806, 0407, Birthe Kirstine Larsen, enke, 55, i Ringe. Gaardmand Jens Andersen
1876, 2508, 3108, Ane Marie Pedersdatter, 58, Boltingaardskov. Kristoffer Petersen
1877, 1401, 2201, Gjærtrud Andersdatter, aftægtsenke, 79, paa Lørup Mark
1877, 2001, 2701, Johanne Kirstine Rasmussen, 1½, datter af husmand Rasmus Povlsen, i Ryslinge
1877, 0101, 0801, Ane Katrine Hansen, 33. Indsidder Hans Jørgensen Lerbek
1877, 1102, 1802, Sara Lovise Orup, 24, paa Sindsygeanstalten i Vordingborg. Datter af afdøde gartner Orup
1877, 2004, -, Dødfødt pige, datter af gaardbestyrer Kristoffer M. Rasmussen, Lørup
1877, 1705, 2505, Birgitte Helene Pedersen, ½, datter af bager N. P. Pedersen, i Ryslinge
1877, 2911, -, Ane Dorthea Andersdatter, enke, 76, Ryslinge. Gaardmand Niels Hansen
1878, 2501, 2701, Johanne Marie Larsen, 1 dag, datter af gaardmand R. Larsen, i Sødinge
1878, 1102, 1802, Kirsten Hansdatter, 65½, Lørup. Gaardmand Kristen Klavsen
1878, 2903, 0304, Ane Katrine Rasmusdatter, enke, 79, Langholm. Rasmus Rasmussen
1878, 0804, 1404, Laura Elisabeth Marie Nielsen, ½, datter af gaardmand Jens Nielsen, Ryslinge Mark
1878, 2404, 0205, Elisabeth Nikoline Nielsdatter, aftægtsenke, 90, i Ryslinge
1878, 1806, 2506, Gjertrud Larsdatter, 66, Gislev. Gaardmand Torben Hansen
1878, 2806, 0207, Ane Johanne Ovesen Byskov, 26, Ryslinge. Lærer N. Højgaard
1879, 2401, 0102, Ane Frederiksdatter, 56, Ryslinge. Gaardmand Niels Hansen
1879, 0503, 0903, Emilie Lorenzen, 6 uger, datter af pastor Lorenzen, i Ryslinge
1879, 2803, 0504, Anne Katrine f. Jørgensen, 78, Forhaabningslund. Aftægtsgaardmand Dines Pedersen
1879, 0605, 1205, Mette Hansdatter, sypige, 58, i Ryslinge
1879, 1807, 2608, Maren Rasmusdatter, 53, Lørup Hede. Husmand Rasmus Nielsen
1879, 2308, 2808, Ane Margrethe Dorthea Nielsdatter, enke, 80, Ryslinge Mark. Husmand Mads Nielsen
1879, 2808, 0309, Ane Kristine Rasmussen, 37, Ryslinge Mark. Husmand Jørgen Jørgensen
1879, 1610, 2310, Ane Kirstine Rasmusdatter, aftægtsenke, 79 og 10 maaneder, paa Ryslinge Mark
1879, 3112, 08011880, Kristiane Hansdatter, aftægtsenke, 68½, paa Ryslinge Mark
1880, 1801, 2401, Ane Dorthea Andersen, aftægtsenke, 66½, paa Ryslinge Mark
1880, 2901, 0502, Sara Larsen, 23 og 4 maaneder. Datter af husmand Lars Larsen, i Dalshuse
1880, 1402, 2102, Maren Kirstine Ovesen, 6½, datter af husmand Hans Peder Ovesen, Lørup Hede
1880, 2902, 0503, Gjertrud Andersen, 1 dag, datter af gaardbestyrer Steffen Andersen, i Gislev
1880, 0503, 1003, Johanne Margrethe Jensen, 24, Ryslinge. Husmand Hans Rasmussen
1880, 0104, 0904, Karen Dorthea Rasmussen, 2, datter af husmand Peder Rasmussen, Lørup Hede
1880, 0604, 1204, Mette Kirstine Rasmussen, 17, datter af husmand Rasmus Nielsen, Lørup Hede
1880, 0403, 1203, Karen Sofie Jørgensen, 37, Gislev Mark. Gaardmand Hans Hansen
1880, 1205, 2005, Abelone Rasmusdatter, enke, 80, i Ryslinge. Husmand Povl Andersen
1880, 2405, 3105, Karen Berg, 75, i Lørup. Aftægtsgaardmand Rasmus Nielsen
1880, 1807, 2307, Mette Marie Madsdatter, 67½, Lørup Mark. Aftægtsmand Niels Madsen
1880, 1907, 2407, Ane Kirstine Henriksen, 35, Ryslinge. Bager Jeppe Jensen
1880, 1208, 1708, Petra Thora Berntsen, 3½, datter af gaardmand Jens Kr. Berntsen, Nørre Krumstrup
1880, 0410, 0910, Mette Margrethe Olsen, 46, Ryslinge Mark. Husmand Kristian Hansen
1881, 0303, 0603, Dødfødt pige, datter af gaardmand Knud Nielsen, Lørup Hede
1881, 3105, 0506, Kamilla Andrea Rasmussen, 3 maaneder, datter af husmand Peder Rasmussen, Lørup Hede
1881, 1708, 2308, Maren jensdatter, 51, enke, Langsted. Gaardmand Hans Kristoffersen
1881, 2703, 0404, Anna Johansen, 15 og 9 maaneder, datter af husmand Johan Rasmussen, Dong, Gislev
1881, 0609, 1209, Mathilde Hansen (tvilling), 1, datter af ugift Kirsten Hansen, i Kjøbenhavn. Plejedatter af bødker Jørgen Hansen, i Holme
1881, 1412, 1912, Anna Alberta Larsen Bruun, 9, datter af husmand Jens Larsen Bruun, Gislev
1881, 1812, 2412, Thora Kamilla Mikaelsen, 9 maaneder, datter af husmand Ib Knud Mikaelsen, Strarup
1881, 2912, 05011882, Mette Povlsdatter, 61½, Ryslinge Mark. Gaardmand Lars Hansen
1882, 1801, 2401, Sidsel Nielsdatter, 58, i Ryslinge. Gaardmand Erik Hansen
1882, 2502, 0303, Kristiane Andersdatter, 57, Lørup Mark. Husmand Hans Jørgensen
1882, 1904, 2604, Sidsel Marie Nielsen, enke, 48, i Lørup. Skomager Kristen Madsen
1882, 2204, 2804, Mette Marie Karlsdatter, enke, 77, Moseskov. Ove Larsen
1882, 3003, 0504, Rasmine Sofie Rasmussen, 24 og 11 maaneder, Sødinge. Gaardmand R. Larsen
1882, 1905, 2605, Maren Sørensen, 32. Datter af husmand Søren Larsen, Ryslinge Mark
1882, 2807, 0208, Secilie Henriksdatter, 70½, Lørup Mark. Snedker P. H. Rasmussens moder
1882, 1611, 2311, Maren Larsdatter, enke, 75, Ryslinge. Aftægtsgaardmand Rasmus Kristensen
1882, 0112, 0812, Mariane Jørgensdatter, 71, Ryslinge Mark. Gaardmand og landth… Kr. Rasmussen
1882, 0206, 0706, Johanne Rasmine Hansen, 24. Datter af gaardmand Hans Kr. Povlsen, Lørup Hede
1882, 0206, 0906, Jørgine Karoline Jørgensen, 25. Datter af gaardmand Jørgen Hansen, Sandager
1882, 2508, 3008, Andrea Rasmine Hansen, 3 maaneder, datter af husmand Frands Hansen, Vaadager
1883, 1702, 2502, Karen Povlsen, 24 timer, datter af husmand Povl Sørensen, Ryslinge Mark
1883, 2002, 2702, Karen Hansen, 56, Gislev. Gaardmand Søren Klavsen
1883, 0903, 1703, Kirsten Ernstsdatter, 68, Ryslinge. Husmand Ejler Kr. Sørensen
1883, 1603, 2403, Hulda Elisabeth Frederiksen, 6 uger, datter af lærer Lars Frederiksen, Ryslinge
1883, 1905, 2605, Nielsine Jensen, 22. Datter af gaardmand og sognefoged J. P. Faber, i Lørup
1883, 2805, 0406, Anne Esbensdatter, 84, Lørup Hede. Husmand Kr. Nielsens svigermoder
1883, 0307, 0707, Ane Johanne Alvilde Sørensen, 8 og 9 maaneder, datter af detaillist A. Sørensen
1883, 3107, 0708, Karen Larsdatter, enke, 79, Gultved. Husmand Frederik Hansen
1883, 1112, 1912, Maren Ovesen, 38, Ryslinge. Skrædder Anders Hansen
1883, 1311, 2111, Gjertrud Katrine Pedersen, 40. Datter af husmand P. Fr. Jørgensen, i Lørup
1884, 1501, 2201, Agathe Johanne f. Birkedal, 38, Ryslinge. Pastor Lorenzen
1884, 1401, 2301, Nielsine Larsen Bruun, 9, datter af husmand Jens Larsen Bruun, Gislev
1884, 1102, 1802, Marie Kirstine Hansen, 3 maaneder, datter af forpagter P. Hansen, Lørup Hede
1884, 1602, 2202, Kirsten Jensen, 29½, plejedatter af gaardmand Peder Larsen, Lørup Hede
1884, 2103, 2603, Laurine Kristiansdatter, indsidderske, 68, i Ryslinge
1884, 3003, 0504, Karen Sofie Mikaelsen, 2, datter af boelsmand Hans Lykke Mikaelsen, Strarup
1884, 2604, 3105, Maren Pedersen, husholderske, 41, hos skrædder A. Hansen, i Ryslinge
1884, 0606, 1206, Ane Margrethe Andersen, 43, Gislev. Husmand Jens Larsen Bruun
1884, 0506, 1006, Marie Sofie Magdalene Rasmussen, 16, datter af husmand Rasmus Hansen, Lørup Hede
1884, 1807, 2207, Laura Eleonore Kristine Frederiksen, 14, datter af husmand Lars Frederiksen, Ryslinge
1884, 1408, 1808, Ane Marie Kristoffersen, 29, Ryslinge. Gaardmand August Hr. Fr. Larsen
1884, 2608, 3008, Ane Sofie Johansen, gaardejerske, 52, paa Lørup Hede
1884, 1409, 1809, Mariane Dorthea Jensen, fattiglem, plejedatter af Hans Fr. Andersen
1884, 1709, 2209, Ane Marie Rifberg, ugift kvinde, 71, i Ryslinge
1884, 2510, 3010, Dorthea Larsdatter, enke, opholdende sig hos kjøbmand A. Sørensen, Ryslinge. Skrædder P. Jørgensen, Flødstrup
1885, 2905, 0306, Sara Jensen, Bolting??, Ringe. Husmand Peder Pedersen
1885, 0606, 1106, Martha Frederikke Jørgine Mortensdatter, 78, Ryslinge Mark. Aftægtsmand Hans Henriksen
1885, 0407, 0807, Ane Dorthea Kristensdatter, aftægtsenke, 75, paa Lørup Hede
1885, 2409, 0110, Petrine Laurine Pedersen Lynge, 12, steddatter af husmand Hans Rasmussen, Ryslinge
1885, 0710, 1210, Maren Kristoffersdatter, 77½, Ryslinge Mark. Husmand Jørgen Pedersen
1885, 1810, 2610, Ane Marie Jørgensen, 27½. Datter af snedker Jørgen Andersen, Lørup
1885, 2110, 2410, Dorthea Nielsen Beck, tjenestepige, 20, hos gaardmand N. Hansen, Ryslinge Mark
1886, 2201, 3001, Karen Marie Rasmussen, 28 og 9 maaneder, Lørup Hede. Murer Rasmus Andersen
1886, 1502, 2002, Emma Frederikke Larsen, 1 og 2 maaneder, datter af husmand Karl Kr. Larsen, Ryslinge
1886, 2507, 3007, Maren Frederiksdatter, 61, Dalshuse. Husmand Kristian Sørensen
1886, 0211, 1011, Mette Rasmusdatter, 91, Ryslinge. Smed Niels Hansens moder
1886, 2611, 0311, Kirsten Hansdatter, ugift, 76, paa Ryslinge Fattigvæsen
1887, 1001, 1701, Karen Marie Hansen, 75, Ryslinge. Aftægtsmand Kristen Hansen
1887, 0303, 0903, Dødfødt pige, datter af husmand og væver Mads Nielsen, Lørup Hede
1887, 1303, 1903, Ane Katrine Rasmussen, 49. Datter af afdøde gaardmand R. Christensen, Ryslinge
1887, 1105, 1705, Ane Katrine Peternille Jondsdatter, enke, 86½, Ryslinge. Niels Jensen
1887, 2307, 2907, Ane Rasmusdatter, enke, 80, Gislev. Salomon L. Bruun
1887, 1610, 2010, Anne Rasmine Johansen,19. Datter af husmand Mikael Hansen, Lørup Hede
1887, 3010, 0611, Kirsten Hansen, 38, Ryslinge Mark. Husmand Hans Nielsen
1887, 0811, 1411, Anna Jørgensen, ½, datter af indsidder Hans Jørgensen, Maareskov
1887, 2411, 3011, Johanne Hansdatter, 78, Lørup. Aftægtsmand Kr. Hansen
1888, 2401, 2901, Petra Amalia Rasmussen, 14 uger, datter af husmand Peder Rasmussen, Lørup Hede
1888, 1402, 2002, Karen Pedersdatter, 74, Ryslinge Mark. Husmand Kristen Ottesen
1888, 1306, 1906, Ane Marie Klausdatter, enke, 73, Lørup. Aftægtsmand Peder Pedersen
1888, 1507, 2007, Johanne Nikolajsdatter, enke, 73, Lørup Hede. Husmand Rasmus Pedersen
1888, 3107, 0607, Ane Kirstine Rasmussen, 48, Hvenegaard. Gaardmand Jens Pedersen
1888, 1712, 2412, Karen Jørgensdatter, enke, 86, Lørup Mark. Gaardmand Povl Rasmussen
1888, 2812, 05011889, Ane Marie Nielsdatter, 67, Ryslinge Mark. Husmand Jørgen Isaksen
1889, 2603, 0104, Maren Jakobsdatter, enke, 66, Ryslinge. Smed Karl Chr. Jørgensen
1889, 0705, 1305, Ane Margrethe Madsdatter, enke, 84½, i Lørup. Hans Chr. Sørensen
1889, 0808, 1408, Lavra Petra Justine Hansen, 4, datter af husmand Hans Hansen, Lørup Hede
1889, 2009, 2609, Ane Johansen, 59½, Ryslinge. Husmand Rasmus Povlsen
1889, 3009, 0510, Johanne Nielsen, enke, 44, Lørup Mark. Husmand Christian Rasmussen
1889, 2811, 0512, Gjertrud Marie Hansen, 22, Langholm. Datter af afdøde gaardmand Hans Christoffersen
1889, 2712, 08011890, Emilie Christiane Birkedal, enke, 74, Gjentofte. Pastor Birkedal
1890, 1101, 1701, Maren Andersdatter, 71, Ryslinge. Indsidder Hans Fr. Andersen
1890, 0503, 1303, Alhed Nielsen, 76, i Lørup. Husmand Peder Fr. Jørgensen
1890, 1103, 1703, Nanna Nielsen, 8, datter af urmager J. Nielsen, i Ryslinge
1890, 2804, 0505, Dorthea Mortensdatter, 76, Ryslinge Mark. Christen Christiansen
1890, 2704, 0305, Ane Margrethe Albrektsen, 55, i Espe. Banevogter Iver Jensen
1890, 0907, 1507, Maren Nielsen, pige, 44, af Lørup Hede
1890, 0809, 1309, Maren Dorthea Christoffersen, 16 og 4 maaneder, datter af husmand Hans Christoffersen
1890, -, 0609, Kirstine Christiane Christiansen, ugift tjenestepige, 20, paa Tøjstrup. Omkommet ved drukning og savnet 14.8. og fundet 4.9.
1890, 2311, 2911, Elise Kirstine Hansen Koborg, 43, Lørup Hede. Husmand Peder Rasmussen
1890, 2711, 0412, Charlotte Dorthea Eriksen, 34, Ryslinge. Gaardmand Hans Jensen
1890, 1012, 1612, Jensine Pedersen, 12, datter af indsidder Ole Pedersen, Lørup Mark
1891, 0301, 0801, Rigmor Nielsine Johanne Hansen, 6, datter af husmand Frederik Hansen, af Ryslinge
1891, 1002, 1702, Karen Methea Nielsen, 28 og 10 maaneder. Datter af husmand Niels Hansen, Ryslinge
1891, 2502, 0303, Martha Vibekke Jørgensdatter, enke, 66, i Dalshuse. Lars Larsen
1891, 0203, 0703, Valborg Rasmine Jørgensen, 7½, datter af gaardmand Jørgen Madsen, Ryslinge Mark
1891, 0803, 1203, Elna Vilhelmine Iversen, 3, datter af ugift Mette Kirstine Sørensen, Ryslinge
1891, 2603, 0204, Ane Sofie Hansen, 4½, datter af husmand Peder Hansen, Lørup Mark
1891, 1305, 1905, Anna Katrine Ingeborg Christensen, 10, datter af husmand Christen Christensens enke, Lørup
1891, 0606, 1206, Johanne Hansen, 2 og 9 maaneder, datter af husmand Peder Chr. Hansen, Lørup
1891, 1506, 1906, Malvina Marie Christiane Bang, 12 og 11 maaneder, datter af ugift Sofie Magdalene Bang, Fattighuset
1891, 2108, 2508, Petra Margrethe Jørgine Nielsen, 9½, datter af husmand Hans Nielsen, Ryslinge Mark
1891, 0712, 1412, Johanne Jørgensdatter, aftægtsenke, 85½, i Lørup
1891, 1512, 2312, Magdalene Hansdatter, 77, Ryslinge. Aftægtsmand Hans Sørensen
1891, 1912, 2412, Maren Andersen, 41½, Lørup Hede. Husmand Peder Chr. Hansen