Gudme, 1863-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1863-1891, Gudme sogn, Gudme herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1863, 0206, 0706, Thorkild Sehested, 1 og 3 maaneder, søn af herr. hofjægermester Sehested, paa Broholm
1863, 2606, 0107, Rasmus Peder Rasmusen, 4½, søn af huusmand Peder Rasmusen, i Gudme
1863, 2910, 0511, Rasmus Hansen Lang, 4, søn af gaardmand Hans Lang
1863, 0111, 0711, Lars Hansen, aftægtsmand, 77, hos sønnen gaardmand Hans Larsen, i Gjaldby
1864, 1004, 1804, Niels Thune, 2½, pleiesøn hos huusmand og væver Niels Rasmusen, i Gudme
1864, 2404, 3004, Hans Hansen, fæstehuusmand, 67, i Gudme
1864, 2604, 0205, Rasmus Rasmusen, 12½, søn af gaardmand Rasmus Nielsen, i Gjaldbjerg
1864, 2804, 0605, Hans Larsen, jordløs huusmand, 41, i Gudme
1864, 1806, 2406, Hans Peder Hansen, 23, i Kohauge. Søn af huusmand Peder Hansen
1864, 0711, 1211, Hans Madsen, gaardmand, 82, paa Gjaldbjerg Mark
1864, 2211, 2811, Jens Jensen, 9, søn af huusmand Jens Hansen, Gudme Mark
1864, 1112, 1712, Jørgen Hendriksen, huusmand og hjulmand, 49, i Gudme
1865, 0501, 1201, Hans Jacobsen, 25½. Søn af gaardmand Jacob Pedersen
1865, 0802, 1502, Rasmus Nielsen, gaardmand, 49, i Gjaldbjerg
1865, 2602, 0403, Rasmus Rasmusen (Christ.), huusmand, 50, i Gudme
1865, 0103, 0903, Hans Jensen, indsidder, 64, i Gudme
1865, 1403, 2103, Niels Hansen (tvilling), 15 dage, søn af Christen Hansen, Galdbjerg
1865, 1503, 2103, Hans Hansen (tvilling), 16 dage, søn af Christen Hansen, Galdbjerg
1865, 1007, 1507, Ole Christian Nielsen, 3½, søn af huusmand Niels Olsen, Gudme
1865, 2208, 2808, Rasmus Pedersen, gaardmand, 67, i Gudme
1865, 1709, 2309, Hans Rasmusen, 23½. Søn af gaardmand R. Larsen, i Gjaldbjerg
1865, 0112, 0812, Peder Rasmusen, gaardmand, 86, i Gudme
1866, 3005, 0506, Lars Andersen, skrædder, 29, i Gudme
1866, 0406, 1106, Hans Nielsen, smed, 62, i Gudme
1866, 2307, 2707, Andreas Waugberg, detailhandler, 47, i Gudme
1866, 1309, 1609, Johan Petersen Trællund, 16 dage, søn af pige Caroline Johansen
1866, 0810, 1310, Henrik Schmidt, indsidder, 47, paa Teglværket
1866, 2810, 0411, Peder Christensen, 14½, søn af Christen Reinholt
1866, 1411, 2311, Christoffer Salomonsen, aftægtsgaardmand, 78 og 9 maaneder, i Gudme
1866, 2511, 0112, Rasmus Hansen, 32, i Gjaldbjerg. Søn af gaardmand Hans Andersen
1866, 1212, 2012, Niels Christensen, aftægtsmand, 81, i Gjaldbjerg
1867, 2401, 3101, Hans Nielsen, 13 uger, søn af gaardmand Hans Pedersen og huusholderske Ane Frantzen
1867, 2602, 0503, Jens Rasmussen, 28, i Gjaldbjerg. Søn af gaardmand Rasmus Larsen
1867, 0603, 1403, Jens Pedersen, aftægtsmand, 84, hos sønnen huusmand Rasmus Jensen, i Gudme
1867, 3107, 0608, Jens Rasmusen, gaardmand, 69, i Gudme
1867, 1112, 1912, Lars Madsen, gaardmand, 53, i Gudme. Søn af aftægtsmand Mads Jørgensen
1867, 1612, 1912, Mads Jørgensen, aftægtsmand, 89
1868, 2002, 2602, Niels Johansen, 38. Søn af gaardmand Joh. Jørgensen
1868, 1906, 2506, Anders Rasmusen, 27. Søn af gaardmand Rasm. Hansen
1868, 0608, 1208, Niels Rasmusen, 22½, i Gjaldstrup. Søn af gaardmand Rasm. Nielsen
1868, 2008, 2608, Niels Mogensen, huusmand og væver, 44½, i Gudme
1868, 1209, 2009, Dødfødt dreng, søn af huusmand Andreas Pedersen, i Gjaldbjerg
1868, 2511, 2911, Hans Hansen, 1, søn af ugift Christine Madsen
1869, 1804, 2304, Hans Christian Pedersen, 1, søn af huusmand Niels Pedersen
1869, 2004, 2704, Jørgen Jørgensen, huusmand, 79, i Gudme
1869, 0406, 1006, Rasmus Jensen, indsidder, 71, Storkeh., i Gudme
1869, 2406, 0107, Christian Pedersen, 3, søn af huusmand Andreas Pedersen
1869, 1907, 2307, Peder Madsen, gaardmand, 66, i Gudme
1869, 2507, 0108, Jørgen Rasmussen, 4 dage, søn af indsidder Hans Rasmussen
1869, 2907, 0108, Lars Bendix, aftægtsmand, 77, i Gudme
1869, 1208, 1608, Mads Larsen, gaardmand, 54, i Gudme
1870, 2401, 3101, Niels Daniel Nielsen, 2, søn af indsidder Jens Nielsen, Teglværk
1870, 0804, 1604, Johan Jørgensen, gaardmand, 76, i Gudme
1870, 2304, 2904, Reinholt Hansen, aftægtsmand, 81, i Gudme
1870, 3105, 0406, Rasmus Vangberg Helgesen, 9 dage, søn af Marie Caroline Vangberg
1870, 2708, 0209, Johan Sørensen, 24, Gjaldbjerg. Søn af smed Søren Pedersen
1870, 2011, 2511, Rasmus Rasmusen, 6 dage, søn af slagter Jens Rasmussen
1871, 0701, 1501, Christen Pedersen, 2, søn af huusmand Peder Rasmus.
1871, 0202, 0902, Jacob Johansen, gaardmand, 43, i Gudme
1871, 0402, 1102, Jørgen Larsen, husmand, 64, i Gudme
1871, 1503, 2203, Hans Claus Bærnt Andersen, 4, pleiebarn hos huusmand Niels Knudsen, i Gjaldbjerg
1871, 2404, 3004, Iver (Frederiksen) Larsen, 4 uger, søn af huusmand Frederik Larsen, i Gjaldbjerg
1871, 2406, 2908, Ole Olsen, 2 dage, søn af smedesvend Peter Olsen
1871, 2508, 3108, Hans Knudsen, huusmand og tømmermand, 64, i Gudme
1871, 0511, 1111, Lars Hugo, almisselem, 71, i Gudme
1872, 1702, 2602, Niels Rasmussen, husmand og væver, 71, i Gudme
1872, 2506, 3006, Johan Carl Fischer, almisselem, 54, i Gudme
1872, 2207, 2807, Dødfødt dreng, søn af husleier Lars Nielsen
1872, 1509, 2009, Niels Weller Hansen, 23. Søn af afdøde smed Hans Nielsen
1873, 1501, 1901, Peder Rasmussen, 6 uger, søn af husmand Christen Rasmussen
1873, 1903, 2303, Dødfødt dreng, søn af husmand og tømmermand Hans Hansen
1873, 2204, 2904, Jacob Andersen, gaardmand, 76, i Gudme
1873, 0906, 1406, Hans Hansen, skovfoged, 56, i Skjelmose
1873, 0708, 1307, Emil Marius Jacob Pedersen, 6 uger, søn af husmand og tømrer Niels Pedersen
1873, 0909, 1309, Peder Hansen, husmand, 63, i Gudme Skjelmose
1873, 2409, 3009, Carl Christian Johansen, gartner, 46½, paa Broholm
1873, 1210, 1610, Peder Pedersen, 2 dage, søn af gaardmand Niels Pedersen jun.
1873, 0211, 0811, Rasmus Pedersen, 78. Søn af husmand Christen Rasmussen
1873, 0812, 1412, Jørgen Andersen Brun Nielsen, 4½, søn af husmand Jørgen Nielsen
1873, 0907, 1507, Mads Jacobsen, indsidder og aftægtsmand, 87, fra Oure Mark
1874, 2601, 0402, Ole Olsen, smed, 60, i Gudme
1874, 2804, 0505, Niels Hansen, husmand, 74½, paa Gudme Mark
1874, 0105, 0905, Christian Frederik Kørner, almisselem fra Gudbjerg, 51, i huset hos husmand Jens Nielsen
1874, 2305, 2905, Christen Larsen, husmand, 67, i Gudme
1874, 1006, 1506, Hans Rasmussen, snedker, 63, i Gudme
1874, 2206, 2606, Hans Peder Jensen, 2½, søn af indsidder Anders Niels Jensen
1874, 0707, 1207, Rasmus Pedersen, 11½, søn af husmand Peder Rasmussen
1874, 3107, 0608, Rasmus Hansen Lang, 1, søn af gaardmand Hans Rasmus Lang
1874, 1112, 1712, Anders Rasmussen, 1, søn af gaardmand Anders Rasmussen
1875, 0801, 1501, Peder Nielsen, husmand, 54, i Gudme
1875, 1305, 2005, Niels Mortensen, aftægtsmand, 87, i Gjaldbjerg
1875, 3006, 0507, Hans Pedersen, gaardmand, 62, i Gudme
1875, 3107, 0508, Peder Madsen, indsidder, 29, i Gudme
1875, 2509, 3009, Hans Nielsen, 7, søn af huslejer Rasmus Nielsen
1875, 2609, 3009, Jens Hansen, 1 og 3 maaneder, søn af ugift Maren Kirstine Rasmussen
1875, 0110, 0610, Kristen Pedersen, 3 og 9 maaneder, plejesøn af indsidder Hans Jespersen
1875, 0710, 1210, Hans Jespersen, indsidder, 60, i Gudme
1875, 2010, 2410, Kristen Larsen Nielsen, 17 dage, søn af ugift Maren Christensen
1876, 1401, 2301, Dødfødt dreng, søn af ugift Marie Kirstine Hansen
1876, 3001, 0402, Jens Peter Reinholtsen, 1, søn af gaardmand Hans Reinholtsen, i Gudme
1876, 1102, 1802, Rasmus Hansen, gaardmand, 81, i Gudme
1876, 0203, 0903, Lars Christensen, husmand, 74, i Gudme
1876, 1005, 1705, Rasmus Nielsen, 3½, søn af gaardmand Peder Nielsen, i Gjalbjerg
1876, 1906, 2206, Niels Mortensen Nielsen, 4 dage, søn af gaardmand Morten Nielsen, i Gjaldbjerg
1876, 3107, 0508, Rasmus Nielsen Helgesen, ejer, 75, af Stobshoved
1876, 1008, 1408, Hans Rasmussen, 27. Gaardmand Peder Nielsens broder i Gjaldbjerg
1876, 1609, 2009, Jens Rasmussen, indsidder, 63, i Gudme
1876, 0310, 0810, Jens Rasmussen, 3 dage, søn af gaardmand Peder Rasmussen
1876, 1610, 2310, Hans Magnus Kjær, sognepræst, 75, til Gudme og Brudager
1876, 1612, 2212, Peter Christian Thaarup, godsforvalter, 59, paa Broholm
1876, 2812, 04011877, Niels Nielsen, indsidder, 48, i Kørnerhuset, Oure Sogn
1877, 1203, 1903, Peder Pedersen, smedesvend, 18 i Svindinge. Søn af … i Gjaldbjerg
1877, 1204, 1904, Peder Pedersen, 27. Søn af indsidder Peder Larsen i Gudme
1877, 1404, 2104, Rasmus Rasmussen, 10, søn af indsidder Hans Rasmussen, Gudme
1877, 0605, 1305, Dødfødt dreng, søn af husmand Laus Nielsen, i Gudme
1877, 0306, 0906, Peder Jørgensen, skrædder, 48, i Gudme
1877, 1106, 1606, Niels Hansen, 5, søn af husmand og murer Lars Hansen
1877, 1106, 1606, Jens Kristen Jensen, 2,m søn af gaardmand Hans Jensen, i Gudme
1877, 1206, 1606, Peder Hansen, 7, søn af husmand og murer Lars Hansen
1877, 1510, 2110, Hans Kristian Hansen, 19 dage, søn af ugift Karen Marie Hansen
1877, 3012, 05011878, Niels David Nielsen, 8 maaneder, søn af teglværksbestyrer Jens Nielsen, Gudme
1878, 1501, 2201, Peter Mortensen Nielsen, 18 og 3 maaneder, søn af gaardmand Niels Mortensen, i Gudme
1878, 0102, 0602, Rasmus Hansen, 8 og 9 maaneder, søn af afdøde arbejdsmand Andreas Hansen, paa Gudme Fattiggaard. Født i Vornæs paa Taasinge
1878, 0302, 0802, Johannes Nielsen, husmand, 54 og 3 maaneder, i Gjaldbjerg. Født 15.5.1823 i Langaa
1878, 0602, 1002, Lavrits Martin Kristiansen, 9 maaneder, søn af indsidder Kristian Petersen, i Gudme Kohave
1878, 0103, 0803, Lars Kristensen, arbejdsmand, 82, paa Gudme Fattiggaard
1878, 2403, 0104, Anders Nielsen, indsidder, 90, i Gudme
1878, 2204, 2904, Hans Jørgensen, stenhugger og husmand, 42, i Gudme
1878, 1005, 1205, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Morten Nielsen, i Gjaldbjerg
1878, 2406, 2906, Hans Peter Jensen, 1, søn af ugift Hansine Jensen, i Gudme
1878, 2506, 0107, Lars Larsen, aftægtshusmand, 56, i Gjaldbjerg
1878, 2508, 3008, Peter Andersen, aftægtshusmand, hos husmand Hans Nielsen, Gudme Mark [ingen alder noteret]
1878, 0111, 0711, Jens Rasmussen, ½, søn af ugift Maren Rasmussen, Gudme
1878, 2012, 2712, Anders Jensen, aftægtshusmand, 78, paa Gudme Mark
1879, 0202, 0902, Dødfødt dreng, søn af tømrer Niels Petersen, i Gudme
1879, 2604, 0405, Martin Knudsen, 7 dage, søn af gaardmand Andreas Knudsen, Gudme Mark
1879, 2704, 0505, Niels Hansen, gaardmand, 72 og 10 maaneder, i Gudme
1879, 0205, 0605, Jakob Andersen, røgter, 42, hos gaardmand Anders Petersen, i Gudme
1879, 0705, 1105, Jørgen Jørgensen, 5 uger, søn af ugift Ane Rasmussen
1879, 1105, 1605, Jørgen Peter Jensen, 1 og 3 maaneder, søn af husmand Peter Jensen, i Gudme
1879, 1506, 2106, Jens Kristensen, gaardmand, 68½, i Gjaldbjerg
1879, 2604, 0305, C. F. Christensen, s…, 54, paa Hesselagergaard
1879, 1412, 2012, Hans Larsen, 17, søn af husmand Niels Larsen, Gudme Mark
1880, 0401, 1001, Mads Jørgensen, røgter, 68, paa Broholm
1880, 2201, 2901, Anders Poulsen, husmand, 54, paa Gudme Mark
1880, 0302, 0702, Peter Hansen, 5½, søn af husmand Hans Hansen, Gudme Mark
1880, 0602, 1202, Jens Hansen, 3 maaneder, søn af husmand Jens Hansen, Gudme Mark
1880, 1902, 2602, Knud Nielsen, husmand, 79, i Gudme
1880, 2802, 0603, Peter Kristian Sørensen, husmand, 61½, i Gudme
1880, 2403, 0104, Johan Valentin Simonsen, skomager, 52, i Gudme
1880, 0304, 0804, Hans Pedersen, ugift tjenestekarl, 31
1880, 1804, 2404, Vilhelm Rasmussen, 12, søn af fattigbestyrer Vilhelm Rasmussen, Gudme
1880, 2104, 2704, Rasmus Kristian Hansen, 19 dage, søn af træskomand Hans Peter Hansen, Gudme
1880, 1205, 1705, Peter Petersen Lang, 1 dag, søn af gaardmand Peter Petersen Lang, Gudme
1880, 2108, 2608, Hans Jensen, aftægtsgaardmand, 82½, i Gudme
1880, 0910, 1410, Peter Petersen, aftægtsgaardmand, 73, i Gudme
1880, 1411, 2011, Jens Petersen, husmand, 69½, i Gjaldbjerg
1880, 2512, 3112, Kristen Vilhelm Kristensen, 8, søn af møller Hans Henrik Kristensen, Tangaa Mølle
1881, 2701, 0302, Ole Hansen, aftægtshusmand, 94, i Gudme
1881, 1602, 2002, Peter Mortensen, 5 uger, søn af ugift Hansine Petersen, Gjaldbjerg
1881, 1902, 2402, Jens Jakobsen, indsidder, 68, i Gudme
1881, 2302, 0303, Hans Andersen, aftægtsgaardmand, 75 og 9 maaneder, i Gjaldbjerg
1881, 0904, 1504, Niels Peter Hansen, 2, søn af husmand og murer Lars Hansen, Gudme
1881, 0906, 1506, Kristian Valdemar Renter, indsidder og hjulmand, 44, i Gudme
1881, 2606, 0307, Niels Kristian Nielsen, 7 maaneder, søn af husmand Hans Nielsen, Gudme
1881, 2706, 0207, Niels Petersen, gaardmand, 39, i Gudme
1881, 0707, 1307, Rasmus Peter Hansen, maler, 71, i Gudme. Forsørget af Fattigvæsenet
1881, 0807, 1308, Dødfødt dreng, søn af husmand Frederik Larsen, Gjaldbjerg
1881, 1007, 1707, Jens Jørgen Jensen, 3 uger, søn af ugift Edel Marie Petersen, Gudme Mark
1881, 2607, 3107, Jakob Peter Jakobsen, 16 dage, søn af gaardmand Peter Jakobsen, Gudme Mark
1882, 0601, 1301, Johan Kristian Frederik Hein, bager, 33, i Gudme
1882, 1101, 1901, Rasmus Bondesen, husmand og smed, 67½, i Gjaldbjerg
1882, 1501, 1701, Dødfødt dreng, søn af indsidder Anders Danielsen, Gudme Mark
1882, 1501, 2401, Niels Frederik Bernhard Sehested, ejer, af Stamhuset Broholm [ingen alder noteret]
1882, 2802, 0803, Andreas Madsen, husmand, 69 7/8, i Gudme
1882, 2705, 0206, Hans Hansen Lang, 21 og 2 maaneder. Søn af gaardmand Hans Rasmussen Lang, Gudme
1882, 0407, 0807, Rasmus Kristensen, gaardmand, 56, i Gudme
1882, 1508, 2008, Johan Blaaberg Petersen (tvilling), søn af ugift Betty Rebekka Sara Johansen, Gudme
1882, 1508, 2008, Peter Blaaberg Petersen (tvilling), søn af ugift Betty Rebekka Sara Johansen, Gudme
1882, 1911, 2511, Jens Nielsen, fattiglem, 72½, paa Gudme Fattiggaard
1882, 1712, 2712, Hans Marius Kristian Hansen, 5 dage, søn af ugift Karen Marie Hansen, paa Gudme Fattiggaard
1882, 2611, 0212, Johan Ditlev Petersen, fhv. skytte, paa Broholm [ingen alder noteret]
1882, 0312, 1012, Theodor Herman Bendtsen
1883, 0801, 1201, Jens Rasmussen, fattiglem, 72 og 9 maaneder, paa Gudme Fattiggaard
1883, 1201, 1901, Peter Hansen, fattiglem, 78, paa Gudme Fattiggaard
1883, 2101, 2701, Rasmus Nielsen Rasmussen, hestepasser af 2det Dragonregiment og tjenestegørende ved 19de Bataillon Stab 58/1882, 22. Søn af gaardmand Anders Rasmussen, i Gudme
1883, 1102, 1802, Hans Frederik Hansen, 7 uger, søn af ugift Kirsten Henriksen, Gudme
1883, 0703, 1403, Rasmus Jørgensen, huslejer, 27, i Gudme
1883, 2403, 3003, Rasmus Hansen, ungkarl, 18 og 11 maaneder, tjener hos gaardmand Jens Rasmussens enke, i Gudme
1883, 1604, 2204, Mogens Hansen, 9 maaneder, søn af ugift Ane Marie Petersen, Gudme Mark
1883, 0305, 1005, Hans Kristian Jensen, 3 og 4 maaneder, søn af skomager Hans Jensen, Gudme
1883, 0605, 1005, Frederik Iversen, husmand, 66, i Gudme
1883, 1305, 2005, Jens Peter Nielsen, 11 uger, søn af huslejer Jens Nielsen, i Gudme
1883, 1708, 2208, Dødfødt dreng, søn af ugift Hanne Jensen, i Gjaldbjerg
1883, 1210, 1910, Jens Rasmussen, husmand, 70, i Gudme
1883, 1311, 2011, Rasmus Andersen, gaardmand, 71 og 9 maaneder, i Gjaldbjerg
1884, 1902, 2402, Rasmus Kristian Ludvig Nielsen, 3 uger, søn af indsidder Jens Nielsen, i Gjaldbjerg
1884, 2504, 0205, Niels Knudsen, husmand, 76, i Gjaldbjerg
1884, 0205, 0805, Hans Henrik Kristensen, møller, 61 og 4 maaneder, i Broholms Tangaa Mølle
1884, 2706, 0107, Jens Oluf Jensen, 5 uger, søn af ugift Maren Jensen, død i Gudme
1884, 0107, 0407, Rasmus Hansen, aftægtsboelsmand, 80, i Gudme
1884, 1909, 2209, Rasmus Hansen, huslejer, 32, i Gjaldbjerg
1884, 2210, 2710, Jens Nielsen, gaardmand, i Gudme [ingen alder noteret]
1885, 1001, 1601, Rasmus Jensen, husmand, 62½, i Gudme
1885, 0104, 0804, Jørgen Kristoffersen, arbejdsmand, 71, Gudme Kohave
1885, 0304, 0704, Laurits Alfred Rasmussen, ½, søn af arbejdsmand Peter Rasmussen, Gudme
1885, 1805, 2905, Rasmus Madsen Stuhr, 4 uger, søn af møllebestyrer Jokum Stuhr, Gudme
1885, 2905, 0306, Hans Rasmussen, 21½. Søn af gaardmand Anders Rasmussen, Gudme
1885, 0810, 1110, Anders Povlsen, ½ dag, søn af slagter Jørgen Johan Povlsen, Gudme
1885, 2112, 2812, Hans Hansen, husmand, 69, i Gudme
1885, 3012, 06011886, Anders Kristensen Møller, skrædder, 69, af Skaarup
1886, 2901, 0502, Niels Petersen, aftægtsgaardmand, 76½, i Gudme
1886, 0402, 0902, Lars Andersen, arbejdsmand, 64, i Svendborg
1886, 2002, 2802, Hans Kristian jensen, 7 uger, søn af skomager Hans Jensen, Gudme
1886, 2402 ,2802, Niels Avgust Abrahamsen, 4½ maaned, søn af indsidder Svend Abrahamsen, Gudme
1886, 2305, 2805, Hans Henrik Rasmussen, huslejer, 32, i Gudme Kohave
1886, 0406, 1006, Rasmus Mortensen, fæstehusmand, 77 og 9 maaneder, i Gudme
1886, 1106, 1406, Hans Peter Kristian Niels Knudsen, 4 uger, søn af ugift ane Ludvigsen, Gudme
1886, 2908, 0209, Niels Nielsen, 28. Søn af Træskomand Hans Nielsen, Gudme Mark
1886, 0310, 0610, Niels Peter Olsen, 10, søn af husmand og smed Hans Olsen, Gudme
1886, 2210, 2610, Lars Jensen, murer, 88, i Gudme
1887, 1401, 2001, Niels Peter Termansen, 1 og 11 maaneder, søn af indsidder Kristian Termansen, Oure
1887, 2701, 0102, Niels Marius Nielsen, 8 maaneder, søn af ugift Kirsten Rasmussen, Gjaldbjerg
1887, 0102, 0802, Kasper Jørgensen, fattiglem, 86, Gudme
1887, 2303, 3103, Peder Kristensen, husmand, 86, i Gjaldbjerg
1887, 2006, 2606, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Niels Hansen, i Gjaldbjerg
1887, 1107, 1507, Mads Villumsen, 82½, paa Gudme Fattiggaard
1887, 0610, 1310, Johannes Nielsen, 15½, søn af husmand Jørgen Nielsen, Gudme
1887, 0611, 1211, Udøbt dreng, 1 maaned, søn af gaardmand Hans Nielsen, Gudme
1888, 1801, 2401, Kristian Karl Kristensen, 10 dage, søn af indsidder Povl Kristensen, Gudme
1888, 0402, 1002, Lavrits Nielsen, 1 og 3 maaneder, søn af huslejer Jørgen Nielsen, i Gudme Kohave
1888, 2905, 0406, Kristen Andersen, gaardejer, 70, i Gjaldbjerg
1888, 2507, 3107, Jørgen Jensen, 19. Søn af husmand Jens Hansen, Gudme Mark
1888, 3108, 0508, Jens Jensen, 13, søn af boelsmand Hans Jensen, i Hundtofte
1888, 2610, 0111, Kristen Rasmussen, 22 og 11 maaneder. Søn af gaardmand Anders Rasmussen, i Gudme
1889, 0505, 1005, Hans Larsen, husmand, 70 og 8 maaneder, i Gjaldbjerg
1889, 2005, 2605, Jens Peter Marius Nielsen, 5 uger, søn af ugift Jensine Petrine Nielsen, Gudme
1889, 2905, 0406, Niels Peter Storm, hjulmand, 83, i Gudme
1889, 0407, 0907, Mads Nielsen, aftægtsgaardmand, 83 og 10 maaneder, i Gudbjærg
1889, 2007, 2507, Hans Andersen, 27. Søn af husmand Peter Andersen, Gudme Mark
1889, 1709, 2309, Niels Rasmussen, fattiglem, 75, Gudme
1889, 2009, 2609, Johan Jørgen Madsen, 15, søn af gaardmand Peter Madsen, Gudme
1889, 0110, 0710, Hans Nielsen, ungkarl, 73½. Søn af gaardmand Niels Mortensen, Gjaldbjærg
1889, 0810, 1310, Hans Marius Hansen, 1 maaned, søn af gaardmand Niels Hansen, Gjaldbjærg
1889, 2510, 0711, Peter Kristensen, husmand og røgter paa Skabshoved, 50, i Oure
1889, 1011, 1611, Peter Jørgensen, indsidder, 80½, i Gudme Kohave
1890, 0803, 1403, Vilhelm Andreas Hansen, 5 maaneder, søn af husmand Johan Kristian Hansen, Gjaldbjerg
1890, 2103, 2803, Niels Peter Nielsen, smedesvend, 26. Søn af husmand Jørgen Nielsen, Gudme
1890, 0106, 0706, Lars Hansen, gaardmand, 67, i Gudme
1890, 0707, 1407, Hemming Kristiansen, arbejdsmand, i Gudme [ingen alder noteret]
1890, 2307, 3007, Niels Peter Julius Rasmussen, 9, søn af skovfoged Kristen Rasmussen, Gudme. Født i Gudbjerg Sogn
1890, 2010, 2610, Kristen Magnus Hansen, 2 maaneder, søn af gaardmand Niels Hansen, Gjaldbjerg
1890, 1211, 1811, Karl Vilhelm Frederiksen, husmand, 39, i Gudme
1890, 0108, 0608, Hans Nielsen, 12, søn af husmand Hans Nielsen, Gudme Mark
1891, 1401, 2501, Hans Lang Andersen, 7 dage, søn af gaardbestyrer Anders Hansen Andersen, Gudme
1891, 1801, 2301, Hans Mortensen, husmand, 78, i Gudme
1891, 2701, 0102, Niels Kristian Hansen, 1 maaned, søn af husmand og væver Jens Hansen, Gudme
1891, 0805, 1605, Jens Kristian Rasmussen, 3 uger, søn af husmand Lars Rasmussen, Gjaldbjerg Kohave
1891, 2506, 3006, Rasmus Nielsen, husmand, 81, i Gudme
1891, 0507, 1007, Rasmus Larsen, aftægtsgaardmand, 86, i Gjaldbjerg
1891, 1407, 1807, Jens Nielsen, indsidder, 55, i Gudme
1891, 1410, 1810, Hans Peter Termansen, 4 maaneder, søn af indsidder Kristian Termansen, Gudme
1891, 2810, 0411, Niels Kristian Købke, 1, søn af husmand Kristian Frederik Henrik Købke, Gjaldbjerg
1891, 3012, 07011892, Niels Nielsen, aftægtsgaardmand, 80 og 9 maaneder, i Gjaldbjerg
1863, 1506, 2106, Karen Reinholtsdatter, enke, 68, i Gudme. Huusmand Jens Hansen
1863, 1408, 1908, Karen Kirstine Rasmussen, 1 dag, datter af pige Karen Marie Pedersen, i Gudme
1863, 1509, 1909, Emma Louise Catrine Hansen, huusjomfru, 34, paa Broholm
1863, 0610, 1110, Ane Kirstine Larsen, 6 dage, datter af pige Johanne Larsen
1863, 2610, 0111, Udøbt pige, 10 uger, datter af huusmand Peder Rasmussen
1863, 2011, 2611, Ane Kirstine Hansdatter, indsidderske, 69. Indsidder Anders Nielsen
1864, 1903, 2503, Severine Elisabet Jensen, 3½, datter af bødker Jens Sørensen
1864, 2203, 2903, Mette Jørgensdatter, 80. Gaardmand Lars Jørgensens svigermoder
1864, 1006, 1506, Karen Larsdatter, aftægtskone, 78, hos gaardmand H. Jensen
1864, 2406, 2906, Ane Margrete Christesen, 63, i Gjaldbjerg. Smed Søren Pedersen
1864, 0607, 1307, Gjertrud Johanne Hansen, 28, i Gudme. Gaardmand Hans Lang
1864, 2308, 2808, Dødfødt pige, datter af huusmand Hans Hansen
1864, 2812, 04011865, Ane Jensen, 23½. Datter af huusmand Jens Knudsen
1865, 0402, 1302, Marie Clausdatter, enke, 66. Gaardmand Jens Hansen
1865, 2402, 0303, Karen Jacobsdatter, 80. Gaardmand Anders Nielsens moder
1865, 2404, 2904, Kirstine Hansdatter, 47½. Bødker Jens Sørensen
1865, 2504, 0205, Marie Nielsdatter, 55, i Gjaldbjerg. Huusmand Peter Christesen
1865, 2105, 2505, Mathilde Rasmusen, 2½, datter af snedker Rasmussen
1865, 2912, 07011866, Johanne Rasmusen, 6 uger, datter af Maren Sophie Rasmusen
1866, 2403, 3103, Maren Nielsdatter, enke, 64. Indsidder Peder Nielsen
1866, 0304, 0904, Marie Catrine Larsdatter, 88½. Aftægtsmand Jens Pedersen
1866, 0507, 0807, Dødfødt pige, datter af huusmand Peder Nielsen
1866, 1412, 2112, Marie Nielsdatter, 62. Huusmand Christoffer Jørgensen
1867, 1101, 1701, Maren Rasmusen, 16 uger, datter af indsidder Jens Rasmusen
1867, 2701, 0302, Catrine Magdalene Hugo, almisselem, 76, i Hospitalet
1867, 1703, 2603, Maren Pedersdatter, enke, 85, hos huusmand Jørgen Larsen, Gudme Mark. Gaardmand Jørgen Nielsen
1867, 2203, 2703, Johanne Marie Andersen, 6 uger, datter af pige Kirsten Pedersen
1867, 0304, 0804, Ane Lisbeth Hansdatter, 55. Gaardmand Rasmus Hansens søster
1867, 0208, 0608, Ane Kirstine Nielsdatter, 70, i Hospitalet. Niels Andersen
1867, 1409, 2009, Ane Margrete Hansdatter, 79. Huusmand Niels Olsens moder
1867, 1911, 2611, Karen Axelsdatter, enke, 68, Gaardmand R. Pedersen
1867, 0112, 0812, Udøbt pige, 26 dage, datter af ugift fruentimmer Ane Kirst. Nielsen
1867, 2012, 2712, Kirsten Andersen, 23½. Datter af huusmand Anders Jensen
1867, 0811, 1411, Ane Marie Andersdatter, 60, i Gjaldbjerg
1868, 1701, 2601, Nielsine Kirstine Nielsen, 3 uger, datter af indsidder Anders Nielsen
1868, 3001, 0602, Ane Jensdatter, enke, 78. Gaardmand Hans Madsen
1868, 0204, 1004, Maren Sophie Rasmussen, 50. Indsidder Christen Reinh.
1868, 0511, 1111, Maren Rasmusen, 8 uger, datter af huusmand Peder Rasmusen
1868, 1312, 2112, Maren Andersen, 63. Huusmand Mads Jørgensen
1868, 1512, 2312, Karen Hansdatter, 68½. Gaardmand Reinholt Hansen
1869, 1301, 1801, Amalie Cathrine Myhlendorph, kammerjomfru, 58, paa Broholm
1869, 2301, 3001, Maren Madsen, 5½, datter af gaardmand Lars Madsen
1869, 2703, 0304, Ane Marie Pedersen, 3½, datter af huusmand Niels Pedersen
1869, 1209, 1609, Karen Marie Reinholtsen, 14 dage, datter af gaardmand Hans Reinholtsen
1870, 0201, 0902, Maren Jensdatter, 61, i Gjaldbjerg. Gaardmand Rasmus Larsen
1870, 0104, 0604, Dødfødt pige, fatter af huusmand Niels Pedersen
1870, 1906, 2506, Karen Hansen, 9½ maaned, datter af gaardmand R. Hansen, i Gjaldbjerg
1870, 0110, 0810, Marie Eleonore Jensen, 12, datter af skrædder Jens Christiansen
1871, 1302, 2102, Ane Hansdatter, 62½. Huusmand Rasmus Mortesen
1871, 1502, 2602, Maren Vilhelmine Jensen, 8 dage, datter af huusmand Jens Nielsen
1871, 1702, 2302, Maren Rasmusdatter, 69. Indsidder Jens Nielsen
1871, 2502, 0403, Johanne Rasmussen, 34½. Huusmand Peder Nielsen
1871, 2003, 2803, Sophie Amalie Kørner, 45. Huusmand og tømrer Jens Nielsen
1871, 2603, 0104, Marie Elisabeth Roulund, stuepige, 31, paa Broholm
1871, 0507, 0907, Dødfødt pige, datter af huusmand Peder Rasmussen
1871, 1309, 1809, Gjertrud Pedersen, 54, i Kohaven. Huusmand Peder Hansen
1871, 2409, 0210, Ane Andreasdatter, enke, 92. Gaardmand M. Jørgensen
1871, 0611, 1311, Maren Hansdatter, 69, i Gjaldbjerg. Gaardmand N. Mortesen
1872, 0102, 0902, Maren Jensen, 41½, i Gjaldbjerg. Huusmand Peder Christesen
1872, 1302, 1802, Ane Rasmusen, 17 dage, datter af ugift Karen Jensen, Gudme
1872, 0203, 0903, Ane Pedersdatter, 88, Gjaldbjerg. Huusmand Hans Larsens moder
1872, 0304, 0904, Ane Marie Jacobsdatter, enke, 74, i Hospitalet. Lars Hugo
1872, 0504, 1204, Ane Marie Jespersdatter, enke, 60, Gjaldbjerg. Gaardmand R. Nielsen
1872, 1604, 2304, Ane Kirstine Jørgensdatter, enke, 69, Gudme. Huusmand H. Hansen
1872, 1604, 2104, Maren Rasmusen, 3 uger, datter af gaardmand Peder Rasmussen
1872, 3004, 0605, Mette Nielsen, 23. Datter af gaardmand Niels Hansen
1872, 0705, 1205, Dødfødt pige, datter af huusmand Niels Larsen
1872, 1006, 1406, Kirsten Marie Nielsen, 1, datter af indsidder Jens Nielsen, Teglværket
1872, 1108, -, Nicoline Jantzen, frøken fra Kjøbenhavn, 48½, paa Broholm
1872, 2010, 2610, Udøbt pige, 4 uger, datter af gaardmand Peder Madsen
1872, 2110, 2810, Inger Marie Nielsdatter, 70, Gjaldbjerg. Sognefoged Niels Nielsen
1872, 0911, 1511, Karen Pedersen, 66. Husleier Lars Rasmussen
1872, 0912, 171, Maren Nielsen, 36. Huusmand Christen Rasmusen
1872, 3112, 08011873, Sophie Mortensen, 56. Gaardmand Peder Lang
1873, 0902, 1502, Mette Hansdatter, enke, 68, Huusmand Niels Rasmussen
1873, 1603, 2203, Ane Catrine Hansdatter, 75. Aftægtsmand Rasmus Pedersen
1873, 1703, 2403, Maren Jensen, 41½. Skrædder Peder Jørgensen
1873, 0511, 0911, Karen Pedersdatter, almisselem, 89, i Gudme
1873, 3012, 04011874, Mette Rasmusen, aftægtsenke, 87, hos huusmand Morten Bærthelsen, i Gudme
1874, 0401, 1201, Maren Andreasdatter, enke, 93. Gaardmand Rasm. H. Lang
1874, 2201, 2701, Maren Hansdatter, enke og almisselem, 80. L. Bendix
1874, 1505, 2105, Ane Hansen, 33. Plejedatter hos gaardmand N. Hansens enke
1874, 1406, 2006, Bergitte Henriette Kørner f. Hyldeqvist, fhv. jordemoder, 86
1874, 1511, 2111, Karen Jensdatter, paa aftægt, 79, hos gaardmand Ped. Madsen, i Gudme
1874, 1012, 1812, Maren Rasmusdatter, 67. Gaardejer Rasmus Helgesen
1874, 1712, 2312, Marie Rasmusen, 17, datter af skomager Vilhelm Rasmusen
1875, 3103, 0604, Kirsten Jensdatter, enke, 78, Husmand Hans Hansen
1875, 1604, 2604, Rasmine Rasmusen, 10, datter af husmand Peder Rasmusen
1875, 1307, 1707, Maren Mariane Helgesen, 2 dage, datter af gaardejer Rasmus Helgesen
1875, 2508, 3008, Ane Marie Hansen, 20 uger, datter af ugift Kirsten Pedersen
1875, 1210, 1810, Maren Christensen, 37½. Datter af afdøde husmand Christen Larsen
1875, 2810, 0511, Ane Nielsdatter, 50. Gaardmand Hans Rasmusen
1875, 1912, 2412, Johanne Mortensdatter, almisselem, 68, i Gudme
1876, 2701, 0302, Karen Frederiksdatter, 47, i Gjaldbjerg. Husmand Hans Larsen
1876, 0902, 1502, Marie Sophie Poulsen, 3, datter af husmand Poul Henriksen
1876, 2802, 0403, Ane Sophie Lang, 14 maaneder, datter af gaardmand Peder Pedersen Lang
1876, 2803, 0504, Hilda Pouline Mortensen, 1½, datter af pige Maren Sørensen
1876, 1308, 1808, Johanne Marie Henriksdatter, 64. Husmand Andreas Madsen
1876, 2710, 0211, Nielsine Frederikke Nielsen, 10 maaneder, datter af huslejer Jens Nielsen
1877, 0502, 1402, Rasmine Andersen, 26, Gudme. Datter af husmand Hans Larsen
1877, 0303, 1103, Kristiane Jørgensen, fraskilt, 59. Husmand Niels Rasmusen
1877, 2603, 0304, Gjertrud Hansdatter, 82. Gaardmand Anders Rasmusens moder
1877, 1704, 2404, Katrine Marie Kristensen, enke, 75, Gudme. Husmand Kristen Larsen
1877, 2504, 0205, Maren Pedersen, 71. Hjulmand N. P. Storm
1877, 1705, 2405, Ane Marie Christensdatter, enke, 80, i Gudme. Gaardmand Jacob Andersen
1877, 0309, 0909, Dødfødt pige, datter af maler Carl Sigv. Jørgensen
1877, 1309, 1609, Ane Marie Nielsen, 2 dage, datter af husmand Jørgen Nielsen
1878, 0601, 1401, Jakobine Marie Simonsen, 7 og 9 maaneder, datter af skomager Johan Valentin Simonsen
1878, 0403, 1103, Johanne Hansdatter, enke, 95. Husmand Niels Kristiansen
1878, 1503, 2203, Marie Hansdatter, enke, 72½. Husmand Jørgen Henriksen
1878, 2803, 0204, Anna Jørgensen, 4½, maaned, datter af ugift Anna Rasmussen, i Gjaldbjerg
1878, 2804, 0405, Maren Nielsen, 21½, i Gudme. Datter af gaardmand Niels Mortensen
1878, 1005, 1605, Maren Kirstine Nielsen, 1½, datter af husmand Hans Nielsen, Gudme Mark
1878, 2705, 0106, Karen Nielsdatter, enke, 54 og 9 maaneder, Gjaldbjerg. Husmand Johannes Nielsen
1878, 0110, 0610, Nielsine Frederikke Nielsen, 2½ maaned, datter af teglværksbestyrer Jens Nielsen, Gudme
1878, 0711, 1511, Anna Kirstine Jensen, 9½, datter af ugift Anna Kirstine Nielsen
1878, 3011, 0612, Karen Hansen, 55, Gudme. Indsidder Lars Andersen
1879, 2503, 0104, Karen Hansdatter, enke, 81 og 3 maaneder, i Gudme. Gaardmand Rasmus Hansen
1879, 2503, 3003, Hansine Nielsen, 3 dage, datter af arbejdsmand Niels Nielsen, i Gudme
1879, 2803, 0404, Johanne Kristensen, enke, 75 og 8 maaneder, Gudme. Gaardmand Niels Hansen
1879, 2507, 3007, Maren Kristine Jensen, 11½, datter af husmand Hans Jensen, Gudme Mark
1879, 2510, 0211, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Jensen, Gudme Mark
1880, 3001, 0702, Karen Kirstine Johansen, 9½, datter af husmand Hans Jensen, Gudme Mark
1880, 2702, 0603, Maren Petersdatter, enke, 86½, Gudme Mark. Gaardmand Mads Larsen
1880, 1603, 2203, Ane Marie Petersdatter, 79 og 9 maaneder, Gudme. Murer Lars Jensen
1880, 1703, 2103, Maren Rasmussen, 1 time, datter af gaardmand Rasmus Rasmussen, Gudme
1880, 1603, 2303, Hansine Petrine Andersen, 5, datter af indsidder Anders Danielsen, Gudme Mark
1880, 2204, 3004, Kirsten Kristine Jørgensen, 1 og 9 maaneder, datter af murer Mads Jørgensen, Gudme Mark
1880, 2204, 3004, Karen Marie Hansen, 3 og 3 maaneder, datter af husmand Peter Kristian Hansen, Gudme Mark
1880, 2806, 0307, Dorthea Hansdatter, 69 og 8 maaneder, Gudme Fattiggaard. Indsidder Jens Rasmussen
1880, 1709, 2309, Ane Marie Hansdatter, 73, Gudme. Husmand Jens Rasmussen
1880, 1310, 1710, Mathilde Hansen (tvilling), 14 dage, datter af uhrmager E. Hansen, Gudme Mark
1880, 1310, 1710, Henriette Hansen (tvilling), 14 dage, datter af uhrmager E. Hansen, Gudme Mark
1880, 1711, 2411, Bodil Rasmusdatter, enke, 70, Gudme. Kjøbmand Andreas Vangberg
1880, 1912, 2812, Hedvig Kirstine Kjær f. Fries, enke, 69, Svendborg. Sognepræst M. Kjær
1881, 1201, 1901, Karen Marie Hansen, 45, Gudme. Husmand Peter Kristian Hansen
1881, 1504, 2204, Severine Elisabeth Bøggild, enke, 88, Gudme. Husmand Hans Rasmussen
1881, 1906, 2406, Karen Marie Hansen, 7 maaneder, datter af husmand Peter Kristian Hansen, Gudme
1881, 0407, 0807, Kirsten Jensdatter, 82 og 9 maaneder, Gudme. Husmand Hans Mortensen
1881, 0612, 1212, Maren Nielsen, 71½, Gudme. Husmand Frederik Iversen
1882, 0201, 0701, Marie Elisabeth Petersdatter, ugift, 65, Gudme Fattiggaard
1882, 0402, 0902, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Jensen, Gudme
1882, 0403, 1103, Maren Nielsdatter, enke, 66½, Gjaldbjerg. Husmand Jens Petersen
1882, 1603, 2303, Karen Helene Paust, enke, 79 og 9 maaneder, Gudme. Maler Rasmus Peter Lybeker
1882, 0605, 1305, Kirsten Nielsen, 25½, Gudme. Datter af gaardmand Niels Mortensen
1882, 1706, 2306, Karen Hansdatter, enke, 82 og 9 maaneder, i Gjaldbjerg. Gaardmand Peter Jørgensen i Tved
1882, 0207, 0707, Maren Larsdatter, enke, 78, i Gudme. Indsidder Hans Hansen
1882, 0207, 0707, Mathilde Rasmussen, 42, Gudme. Gaardmand Niels Kristensen
1882, 2705, 0206, Karen Nielsdatter, 58, Gudme. Gaardmand Anders Nielsen
1882, 2107, 2607, Maren Jensen, 21. Datter af husmand og tækkemand Jens Hansen
1882, 2707, 0108, Inger Larsdatter, enke, 82, Gudme. Gaardmand Peter Rasmussen
1882, 2507, 0108, Kathrine Hansen, 70, Gjaldbjerg. Husmand Karl Sivertsen
1882, 2608, 0209, Maren Hansen, datter af fhv. skytte paa Broholm Johan Ditlev Petersen
1883, 1401, 2001, Ida Vilhelmine Madsdatter, enke, 81 og 10 maaneder, Gudme. Husmand Lars Kristensen
1883, 1503, 2103, Johanne Marie Nielsen, 3 uger, datter af gaardmand Jens Nielsen, Gudme
1883, 2504, 3004, Maren Kristensdatter, enke, 64, Gudme. Gaardmand Niels Hansen
1883, 1706, 2306, Maren Hansen, enke, 70½, i Gudme. Indsidder Rasmus Jensen
1883, 1108, 1408, Ane Marie Rasmusdatter, ugift, 55 og 10 maaneder, tjenende paa Broholm
1883, 0709, 1509, Karoline Karlsdatter, ugift, 24, opholdt sig hos husmand Frederik Larsen, i Gjaldbjerg. Født i Sverrig
1883, 0210, 0810, Johanne Nielsdatter, 63, Gjaldbjerg. Husmand Niels Knudsen
1883, 2710, 0111, Caroline Søderberg, tjenestepige, 36, paa Broholm
1883, 1311, 1611, Johanne Marie Andersen, enke, 67, Svendborg. Smed Hans Nielsen i Gudme
1884, 2602, 0203, Marie Kirstine Povlsen, 6 uger, datter af slagter Jørgen Johan Povlsen, Gudme
1884, 0603, 1203, Ane Sofie Jørgensen, 5½, datter af afdøde husmand Rasmus Jørgensen, Gudme
1884, 2705, 0206, Karen Marie Knudsen, 7 uger, datter af ugift Ane Ludvigsen, Gudme
1884, 2506, 2906, Ane Mortensen, 4 uger, datter af ugift Juliane Mortensdatter, Gjaldbjerg
1884, 2408, 2908, Sofie Rasmussen, 53½, Gudme. Husmand Rasmus Jensen
1884, 1610, 1910, Marie Sofie Jørgensen, 5 uger, datter af væver Jørgen Kristian Jørgensen, Gudme
1885, 0802, 1202, Thyra Julie Nielsen, 1 og 7 maaneder, datter af væver Niels Nielsen, Gjaldbjerg
1885, 2405, 2905, Elisabeth Madsen, 31, Gudme. Møllebestyrer Jokum Stuhr
1885, 2710, 0111, Rasmine Jørgensen, 2 og 4 maaneder, datter af husmand Jørgen Andreasen, Gudme
1885, 1512, 2012, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Jørgen Petersen, Gudme Mark
1885, 1812 ,2312, Gjertrud Kirstine Rasmusdatter, 74 og 4 maaneder, Gjaldbjerg. Husmand Peter Hansen
1885, 1006, 1406, Ingeborg Kristiansen Aagaard, 16 dage, datter af husmand Jens Kristiansen, Gudme
1886, 2601, 3101, Juliane Alexandra Hansen, 5 maaneder, datter af ugift Povline Hansen, Gudme
1886, 2801, 3101, Dagmar Oline Knudsen, 1 og 4 maaneder, datter af arbejdsmand Knud Kristian Andersen, Gudme
1886, 1603, 2103, Jensine Nielsen, 1 og 3 maaneder, datter af afdøde gaardmand Jens Nielsen, Gudme
1886, 1903, 2503, Maren Petersen, 18 og 10 maaneder, datter af indsidder Niels Petersen, Gudme
1886, 2504, 0205, Jensine Petrine Nielsen (tvilling), 1 dag, datter af ugift Jensine Petrine Nielsen, Gudme
1886, 2504, 0205, Anne Marie Nielsen (tvilling), 1 dag, datter af ugift Jensine Petrine Nielsen, Gudme
1886, 2704, 0505, Karen Hansdatter, 70½, Gudme. Væver Anders Rasmussen
1886, 3005, 0406, Karen Larsdatter, enke, 90½, Bøgeskovgaard, Skaarup Sogn. Gaardmand Rasmus Rasmussen, Gudme
1886, 0607, 1207, Karen Jensdatter, enke, 74 og 9 maaneder, Gudme. Gaardmand Niels Petersen
1886, 2809, 0210, Rasmine Petersen, 1 og 9 maaneder, datter af gaardmand Lars Petersen, Gudme
1886, 0712, 1412, Sofie Dorthea Amalie Nielsen, 34, Gudme Mark. Husmand Hans Jørgen Petersen
1886, 3110, 0711, Hanne Andrea Larsen, 5 uger, datter af husmand Frederik Larsen, Gjaldbjerg
1887, 1401, 2201, Maren Hansdatter, 82 og 3 maaneder, Gudme Mark. Aftægtsgaardmand Jakob Petersen
1887, 3001, 0502, Maren Sofie Termansen, 4 og 9 maaneder, datter af indsidder Kristian Termansen, Oure
1887, 2202, 0103, Sofie Jensdatter, 70 og 9 maaneder, Gudme. Snedker Hans Rasmussen
1887, 2502, 0103, Dødfødt pige, datter af maler Karl Sigvard Jørgensen, Gudme
1887, 0705, 1205, Ane Rasmusdatter, enke, 82 og 8 maaneder, Gudme. Indsidder Hans Jensen
1887, 1805, 2405, Ane Elisabeth Hansen, enke, 55½, Gudme. Husmand Peter Nielsen
1887, 0507, 0907, Ane Hansdatter, 75, Gudme Kohave. Aftægtsmand Peter Jørgensen
1887, 0707, 1107, Laurine Jensen, 29. Datter af afdøde stenhugger Hans Jensen, i Svendborg
1887, 0509, 1009, Kristine Marie Hansen, 10, datter af gaardbestyrer Anders Kristine Hansen, Gjaldbjerg
1887, 1409, 1909, Kirsten Jensen, 24½, Gudme Mark. Datter af husmand og tækkemand Jens Hansen
1887, 2610, 3010, Dødfødt pige, datter af husmand og murer Niels Andersen, Gudme
1887, 2711, 0412, Maren Sofie Termansen, 4 maaneder, datter af indsidder Kristian Peter Termansen, Oure
1887, 0412, 1012, Ane Kirstine Nielsen, 34 og 8 maaneder, Gudme. Husmand og murer Jørgen Nielsen
1887, 3012, 06011888, Marie Larsdatter, enke, 69½, Gudme. Indsidder Hans Jespersen
1888, 1503, 2203, Hansine Kristine Hansen, 20 og 3 maaneder, Gudme. Datter af husmand Jens Hansen
1888, 1503, 2303, Maren Rasmussen, 47 og 9 maaneder, Gudme. Gaardmand Hans Rasmussen Lang
1888, 2504, 0205, Ane Margrethe Rasmusdatter, 70, Gudme. Husmand Niels Henrik Andersen
1888, 0107, 0607, Maren Johansen, 43. Gaardmand Peter Petersen
1888, 1610, 2210, Ane Kirstine Povlsen, 22, Gudme Kohave. Husmand Povl Henriksen
1888, 2211, 2911, Kristine Andersen, enke, Gudme. Sømand (litsenbroder?) Johs Nielsen, i Svendborg
1889, 1001, 1701, Karen Petersdatter, 63 og 8 maaneder, Gudme Mark. Indsidder Peter Larsen
1889, 0802, 1402, Maren Kristine Abelone Petersen, 1, datter af ugift og tjenende i Gislev Karen Olsen, Gudme
1889, 1002, 1802, Sidsel Olsen, 11, datter af husmand Hans Olsen, Gudme
1889, 1602, 2202, Mette Marie Nielsen, 49, Gudme. Murer Jakob Hansen
1889, 0504, 1204, Karen Marie Rasmussen, 22, Gudme. Datter af husmand Jens Rasmussen
1889, 2605, 3105, Maren Nielsen, 48, Gjaldbjerg. Gaardmand Anders Rasmussen
1889, 2107, 2507, Ane Kathrine Povlsdatter, 69, Gudme. Indsidder Kristoffer Johansen
1889, 0811, 1511, Trine Andersen, 31, Gudme. Datter af gaardmand Anders Petersen
1889, 0912, 1412, Karen Rasmusdatter, enke, 81 og 11 maaneder, Gudme Mark. Husmand Peter Andersen
1890, 0902, 1602, Udøbt pige, datter af ugift Johanne Nielsen, Gjaldbjerg
1890, 1802, 2302, Hilde Petra Thora Svensson, 3 maaneder, datter af ugift Anne Svensdatter, Gudme
1890, 1503, 2103, Martha Hansen, ugift kvinde, 89, Svindinge
1890, 0304, 1004, Marie Hansen Møller, 1 og 8 maaneder, datter af gaardmand Hans Kristian Hansen, Gudme Mark
1890, 1304, 1904, Ane Dorthe Larsen, 38, Gudme. Skomager Hans Jensen
1890, 2804, 0305, Johanne Kristensen, 54, Gudme. Gaardmand Anders Rasmussen
1890, 1507, 2207, Maren Dinesdatter, 74½, Gudme Mark. Husmand Jens Rasmussen Hansen
1890, 1507, 2107, Maren Marie Kristensen Rosager, 15 og 4 maaneder, datter af gaardmand Niels Kristensen, Gudme
1890, 2307, 2807, Anna Marie Andersen, 11½, datter af ugift Johanne Andersen, Gudme Mark
1891, 1501, 2201, Jensine Martine Jensen, 11, datter af husmand Hans Henrik Jensen, Gjaldbjerg
1891, 2101, 2501, Maren Andersen, 14 dage, datter af gaardbestyrer Anders Hansen Andersen, Gudme
1891, 1701, 2301, Ane Kirstine Jensdatter, enke, 79, Gudme. Husmand Knud Nielsen
1891, 2701, 0102, Johanne Dorthea Hansen, 1 maaned, datter af husmand og væver Jens Hansen, Gudme
1891, 2801, 0102, Frederikke Laura Hansen, 1 maaned, datter af husmand og væver Jens Hansen, Gudme
1891, 0405, 1105, Kirstine Jensdatter, enke, 87, Gudme. Husmand Jørgen Larsen af Lakkendrup Mark
1891, 1506, 2006, Kristiane Nielsen, 82½, Gudme. Husmand Rasmus Nielsen
1891, 2606, 3006, Anne Sofie Amalie Petersen, 4 uger, datter af husmand Hans Jørgen Petersen, Gudme Mark
1891, 0112, 0812, Karen Hansdatter, enke, 82, Gudme. Husmand Jørgen Jørgensen
1891, 1912, 2812, Ane Marie Petersen, 70, Gjaldbjerg. Gaardmand Rasmus Hansen
1891, 2112, 2812, Mette Kirstine Kristensdatter, ugift kvinde, 59, hos husmand Jens Hansen, Gudme Mark
1891, 2612, 02011892, Kirsten Jørgensdatter, enke, 80, Gudme Mark. Husmand Niels Hansen
1891, 3112, 07011892, Maren Kristensdatter, enke, 77, Gjaldbjerg. Gaardmand Kristen Andersen
1891, 2912, 05011892, Ane Marie Eriksdatter, enke, 72, Gudme. Gaardmand Jens Rasmussen