Svindinge, 1878-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1878-1891, Svindinge sogn, Gudme herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1878, 0503, 1003, Hans Peder Hansen, 4 maaneder, søn af husmand unge Hans Hansen, i Kokkevængerne
1878, 2503, 3103, Julius Mikkelsen, 15 uger, søn af maler Mikkelsen, i Svindinge
1878, 2306, 2906, Peder Marcus Larsen, ungkarl og skrædder, 30, Sønder Næraa
1878, 1211, 1811, Christen Pedersen, væver og brevsamler, 71, i Svindinge
1878, 1512, 2112, Johan Jensen, indsidder og væver, 62, i Gislev Lamdrup
1879, 0803 ,1303, Mads Olsen, enkemand og fattiglem, 84½, Svindinge
1879, 2603, 3003, Peder Laurits Knudsen, 7 maaneder, søn af ugift fruentimmer Christiane Nielsen, paa Rygaard
1879, 0706, 1406, Jens Iversen, enkemand og aftægtshusmand, 71, i Svindinge
1879, 2606, 0307, Mads Hansen, gaardmand og aftægtsmand, 79 og 3 maaneder, i Svindinge
1879, 0308, 0808, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Pedersen, i Svindinge
1879, 2811, 0812, Peder Rasmussen, husmand og bødker, 67½, i Svindinge
1879, 3112 ,06011880, Dødfødt dreng, søn af ugift fruentimmer Maren Rasmussen, tjener paa Glorup
1879, 3112, 06011880, Fredrik Ferdinand Biering, sognepræst siden 1848, 66½, i Svindinge
1880, 1102, 1902, Adam Christiansen, 10, søn af skovfoged Jens Christiansen, af Snapind
1880, 2102, 2602, Henrik Georg Mikkelsen, 4, søn af maler Alex Mikkelsen, i Svindinge
1880, 0203, 0703, Hans Rasmussen, fattiglem, 67, i Svindinge
1880, 0705, 1305, Johan Christoffer Eltzholtz, 11, søn af gartner D. C. C. Eltzholtz, paa Glorup
1880, 2708, 0109, Peder Bondo Thomsen, 22 uger, søn af murer Anders Thomsen, i Svindinge
1880, 1212, 1812, Anders Nielsen, ungkarl og væver, 59, Svindinge Mark
1881, 2601, 3001, Hans Christian Christensen, tjenestekarl, 23, paa Anhof
1881, 2604, 0305, Christen Andersen, gaardejer, 62, i Svindinge
1881, 1009, 1409, Peder Larsen, gaardfæster, 80, i Svindinge
1881, 3009, 0410, Jens Christian Pedersen, 12 dage, søn af ugift Elna Nielsen, i Svindinge
1881, 1810, 2210, Jens Jensen, indsidder, 60, i Svindinge
1881, 1611, 2111, Niels Pedersen, træskomager, tækkemand og indsidder, 56½, i Svindinge
1882, 3101, 0502, Ole Nilsson, tjenestekarl, 36, paa Anhof. Født i Bjellerup i Sverig
1882, 0202, 0502, Anders Christensen, tjenestekarl, 48, paa Anhof
1882, 1002, 1402, Knud Peder Knudsen, 3 uger, søn af ugift Christiane Nielsen, i Svindinge
1883, 1701, 2401, Jens Hansen, gaardfæster, 54, i Svindinge Skjælbæk
1883, 0202, 0802, Jørgen Frederiksen, husmand, 65, i Svindinge
1883, -, 1702, Hans Peder Jørgensen, forhen mølleforpagter, 56, i Lunde mølle
1883, 0404, 1004, Carl Anthon Mourier, cand. phil. og forhen organist, 63, i Svindinge
1883, 2504, 2904, Thorvald Hans Jørgen Larsen, 2, søn af indsidder Claus Larsen
1883, 3004, 0505, Rasmus Andersen, ungkarl, 40
1883, 1005, 1405, Ludvig Aarslef, kjøbmand, 61, Svindinge
1883, 2705, 0206, Jens Rasmussen, gaardmand, 65, i Lamdrup
1883, 0408, 0808, Bendix Frederik Wilhelm Pedersen, skrædder og fattiglem, 83
1883, 0809, 1409, Vilhelm Berthelsen, practiserende læge, 33, Svindinge
1883, 2510, 3010, Jens Laurits Rasmussen, 10, søn af afdøde gaardmand Jens Rasmussen og Anne Marie Jensen, Lamdrup
1884, 0902, 1502, Thorvald Rasmussen, 2 maaneder, søn af gaardejer Niels Rasmussen, paa Svindinge Mark
1884, 2502, 2902, Thorvald Sørensen, 7 og 10 maaneder, søn af skomager Sørensen, i Svindinge
1884, 0403, 1103, Niels Peder Nielsen, 9, plejesøn af husmand Jacob Olsen, Svindinge Mark
1884, 0503, 1203, Jens Peder Møller, forhen godsforvalter, 67, paa Glorup
1884, 3003, 0504, Hans Pedersen, skovbetjent, 30, Glorup Dyrehave
1884, 2304, 2904, Niels Nielsen, indsidder, 79, i Svindinge
1884, 2609, 0310, Niels Pedersen, hjulmand og husmand, 48, i Svindinge
1884, 1812, 2412, Lars Peder Hansen, 16, søn af afdøde skomager Hans Mikkelsen og Maren Kirstine (nu gift med husmand Knud Jacobsen) i Svindinge
1885, 2503, 0204, Rudolf August Ingrid Lundegaard, 1½, søn af skrædder Niels Rasmussen og Clara Frederiksen
1885, 2603, 3103, Jens Rasmus Jensen, staldkarl, 20, paa Glorup Ridestald
1885, 1404, 2004, Thorvald Emil Pedersen, 9 uger, søn af indsidder Knud Pedersen og Jensine Jacobine Pedersen, af Svindinge
1885, 2704, 3004, Carl Frederik Julius Jacobsen, ugift,36, hjemme hos moderen enke af postion.. Jacobsen, i Svindinge
1885, 2904, 0505, Otto Pedersen, forpagter, 61, af Tangaa Mølle
1885, 2605, 3005, Mads Jørgensen, 3½, søn af gaardmand Jørgen Madsen, i Svindinge
1885, 2705, 0206, Christen Madsen, ungkarl, 28, opholdt sig hos broderen gaardmand Rasmus Madsen, i Svindinge
1885, 0207, 0707, Peder Hansen, husmand, 64, i Svindinge
1885, 2010, 2610, Niels Rasmussen, indsidder, 70, i Svindinge
1885, 2611, 0312, Hans Larsen, gaardmand, 68, paa Svindinge
1885, 0712, 1412, Jens Nielsen, 3 uger, søn af indsidder Mikkel Chr. Nielsen, af Svindinge
1885, 0612, 1212, Rasmus Rasmussen, forhen gaardmand, 86, i Lamdrup
1886, 2901, 0702, Peder Christensen, ungkarl, 19 0g 9 maaneder, tjente hos gaardmand Jens Hansen, i Svindinge. Søn af husmand Laust Christensen af Sulkendrup
1886, 2402, 2802, Christen Pedersen Madsen, nyfødt, søn af Andreas Madsen, i Svindinge
1886, 1204, 1804, Dreng, 2 timer, søn af indsidder Paul Christensen, paa Svindinge Mark
1886, 0912, 1612, Rasmus Pedersen, 9 og 9 maaneder, søn af gaardmand Hans Pedersen, af Svindinge
1887, 2301, 3001, Hans Peder Reimer, 79, fra Broager Sogn i Slesvig. Indsidder Jens Chr. Pedersens svigerfader
1887, 2701, 0302, Hans Olsen, husmand, 78, paa Svindinge Mark
1887, 1902, 2502, Jens Hansen, ungkarl, 30, i Kokkevangen. Broder til husmand gl. Hans Hansen
1887, 0406, 1006, Emil Johan Heinrich Koch, lærer, 56, ved Svindinge Skole
1887, 2207, 2707, Erik Christian Hansen, 5 dage, søn af tømrer Søren Peter Hansen, i Svindinge
1887, 1808, 2308, Lars Peter Olsen, 7 maaneder, søn af Mette Marie Larsen. I pleje hos husmand Frits Jensen i Svindinge
1887, 0410, 0910, Dødfødt dreng, søn af gaardbestyrer Hans Hansen, Svindinge Mark
1887, 0610, 1110, Dødfødt dreng, søn af gartner Joh. Kr. Larsen, Svindinge
1888, 2802, 0703, Kristen Larsen, husmand og aftægtsmand, 83, hos R. Christensen i Svindinge
1888, 0503, 1103, Rasmus Peder Bengtsen, 4 maaneder, søn af ugift Mette Sofie Hansen. I pleje hos husmand Frits Jensen i Svindinge
1888, 0204, 0804, Karl Valdemar Pedersen, 7 maaneder, søn af arbejdsmand Karl Pedersen, Langaa. I pleje hos husmand Niels Nielsen, her
1888, 0804, 1304, Anders Isaksen, enkemand og indsidder,75, opholdt sig hos svigersønnen husmand Henrik Jakobsen, her
1888, 0705, 1405, Hans Kristensen Kullerup, enkemand og aftægtsmand, 93, i Svindinge
1888, 2706, 0107, Karl Anton Andersen, 3, søn af møller Andersen, Lunde Mølle
1888, 2008, 2608, Hans Nielsen, 3 uger, søn af Peder Nielsen og Maren f. Andersen, Svindinge Mark
1888, 2309, 2809, Andreas Nielsen, 14, søn af kjøbmand Jørgen Nielsen, Svindinge
1889, 0603, 1303, Nikolaj Mortensen Brun, snedker, 82, i Svindinge
1889, 3005, 0406, Jørgen Nielsen, kjøbmand, 64, i Svindinge
1889, 0107, 0507, Knud Jørgensen, gaardmand, 77, i Svindinge
1889, 1607, 2007, Erik Werner Willumsen, 3½ maaned, søn af forpagter Willumsen, Anhof
1890, 2501, 3101, Otto Engelsted, gartnerelev, 18, paa Glorup. Søn af pastor Engelsted i Svindinge
1890, 1003, 1703, Peder Pedersen Kristian Heegaard, ungkarl, 78, opholdt sig hos gaardmand Hans Pedersen, Svindinge Mark
1890, 1103, 1703, Hans Nielsen, skrædder, 63, i Svindinge
1890, 1203, 1603, Rasmus Peder Rasmussen, 1, søn af murer Rasmus Rasmussen, i Svindinge
1890, 0805, 1105, Karl Kristian Henrik Lydolf, ½, søn af slagter Lydolf, i Svindinge
1890, 1105, 1605, Rasmus Frederiksen, gift indsidder og tjener paa Glorup, 58, i Svindinge
1890, 2805, 0406, Esben Hansen, gift gaardmand, 76, paa Svindinge
1890, 1207, 1807, Henrik Pedersen, 15½, søn af gaardmand Hans Pedersen, Svindinge
1890, 0710, 1310, Christen Jensen, aftægtshusmand, 77, hos Lars Kristoffersen, Svindinge Mark
1890, 2610, 3110, Malte Jakob Peder Neergaard Engelsted, sognepræst, 65 og 9 maaneder, i Svindinge
1891, 0202, 0602, Harald Anton Nielsen, 2, søn af afdøde kjøbmand Jørgen Nielsen, i Svindinge
1891, 1102, 1702, Hans Larsen, gaardmand, 74, i Lamdrup
1891, 0404, 1104, Rasmus Christensen Tofte, gaardmand, 46, i Lamdrup
1891, 1205, 1605, Karl Kristian Poulsen, 7 dage, søn af arbejdsmand Morten Kristian Poulsen, Justenborg
1891, 2405, 2905, Mads Jakob Jensen, 14, søn af husmand Jens Jensen, tjenende hos gaardmand A. Hansen, Svindinge
1891, 0706, 1306, Jens Clausen, aftægtsgaardmand, 79, paa Svindinge Mark
1891, 1006, 1506, Jakob Peder Lydolf, slagter, 40, i Svindinge
1891, 0107, 0607, Hans Peder Frederiksen, bødker og husmand, 34, i Svindinge
1878, 1903, 2503, Birthe Hansdatter, enke, 71, af Svindinge. Gaardmand Rasmus Rasmussen
1878, 2204, 2904, Mette Marie Pedersen, enke, 77, i Svindinge. Kromand Christen Pedersen
1878, 2110, 2710, Dødfødt pige, datter af husmand og sadelmager Lars Tønner, i Svindinge
1878, 2710, 0411, Karen Rasmusdatter, enke, 76½, af Ørbæk. Gaardfæster Jens Johansen af Ørbæk
1879, 0803, 1503, Ane Kirstine Hansdatter, enke, 75½, i Svindinge. Gaardfæster Peder Jensen
1879, 2904, 0705, Valborg Christensen, 80, i Svindinge Lamdrup. Gaardmand Rasmus Rasmussen
1879, 2007, 2607, Karen Sofie Larsen, 18, datter af afdøde Lars Jensen, i Svindinge
1879, 0609, 1309, Maren Bjørnø, enke, 82½, i Svindinge. Skovfoged Christian Oversen i Thaaruplunde
1879, 1110, 1910, Ane Marie Hansen, 14 maaneder, datter af indsidder Rasmus Andersen Hansen, i Svindinge
1880, 0501, 1101, Marie Mathilde Christiansen, 8, datter af skovfoged Jens Christiansen, Snapind
1880, 0702, 1402, Maren Hansen, 19, af Kokkevængerne. Datter af husmand Lars Hansen Christoffersen
1880, 2002, 2602, Anne Larsdatter, enke, 79, Svindinge. Gaardmand Rasmus Jørgensen
1880, 2402, 0103, Karen Rasmussen, 18½, tjente i Svindinge. Datter af Lisbeth Henriksen (gift med husmand Hans Pedersen), i Herbæk
1880, 0603, 1403, Ane Cathrine Rasmine Jensen, 4, datter af gaardmand Henrik Jensen, af Svindinge
1880, 1705, 2205, Ane Marie Rasmusdatter, enke, 74½, hos sønnen Lars Nielsen, i Tved Sogn. Husmand Niels Henriksen af Kokkevængerne
1880, 0307, 0707, Mette Kirstine Poulsdatter, 52, i Svindinge. Indsidder Erik Isak Frederiksen
1880, 1908, 2408, Ane Elisabeth Hansen, 1½, datter af gaardmand Jens Hansen, i Skjelbæk
1880, 0109, 0609, Anna Cæcilie Sørensen, 4½, datter af væver Jakob Sørensen, i Svindinge
1880, 2810, 0311, Anna Sofie Kirstine Knudsen, 8 maaneder, datter af ugift Christiane Nielsen, af Ørbæklunde
1880, 0912, 1512, Ane Nielsdatter, enke, 67, i Svindinge. Husmand Jens Andersen
1881, 0202, 0602, Ane Margrethe Rasmussen, 7 dage, datter af indsidder Anders Rasmussen, i Lamdrup
1881, 1903, 2503, Laura Nicoline Lovise Lüdolph, 8 maaneder, datter af indsidder og slagter Jakob Peter Lüdolph, i Svindinge
1881, 2904, 0105, Dødfødt pige, datter af husejer Poul Hansen, af Kokkevængerne
1881, 2404, 2904, Anna Marie Knudsdatter, fattiglem, 86 og 9 maaneder, i Svindinge
1881, 0508, 1108, Mette Magdalene Andersen, enke,71, opholdt sig hos svigersønnen And. Pedersen, i Svindinge. Peder Nykjøbing paa Lolland
1881, 1709, 2309, Elise Marie Frederiksen, 24, paa Brændegaard, Vester Aaby Sogn. Steddatter af husmand Lars Hansen Christoffersen, Kokkevængerne
1882, 1901, 2201, Udøbt pige, 3 uger, datter af murmester Hans Ped. Rasmussen og maren Larsen, af Svindinge
1882, 2704, 305, Karen Hansen, enke, 62, af Svindinge. Husmand Jørgen Poulsen
1882, 0305, 1005, Marie Jensdatter, enke, 77, af Skjelbæk. Gaardmand Rasm. Hansen
1882, 0506, 1006, Karen Marie Larsen, 4½, datter af indsidder Claus Larsen
1882, 1806, 2306, Christiane Larsen, 74, af Koledhus. Skrædder og husmand Hans Nielsen
1882, 2306, 2606, Ane Kirstine Andersen f. Christensen, enke, 68, Svindinge Mark. Gaardmand Christian Andersen
1882, 1807, 2307, Johanne Marie Andersen, 9 maaneder, datter af ugift Johanne Nielsen. I pleje hos husmand Hans Hansen paa Svindinge Mark
1882, 1110, 1510, Dødfødt pige, datter af husmand Rasmus Madsen, af Svindinge
1883, 0501, 1301, Ane Elisabeth Hansen, 1 og 8 maaneder, datter af gaardmand Jens Hansen (Skjelbæk) og Ane Margr. Pedersen
1883, 0903, 1703, Karen Clausen, enke, 55, af Svindinge. Gaardmand Lars Hansen
1883, 1503, 1803, Hermine Albertine Jakobsen, 9, datter af mølleforpagter Jakobsen, Røde Mølle
1883, 1603, 2103, Johanne Elise Jørgensen, 3½, datter af fruentimmer Karen Andersen, i Svindinge
1883, 0405, 0805, Maren Sofie Rasmussen, … fra Fattigvæsenet, 24, anbragt hos gaardmand R. Chr. Tofte i Lamdrup. Datter af afdøde Rasm. Krum
1883, 0710, 1310, Frederikke Madsdatter, enke, 76, af Svindinge. Husmand og smed Jørgen Carlsen
1883, 0810, 1410, Karen Marie Jørgensen, 30, af Svindinge. Datter af afdøde husmand Jørgen Poulsen af Svindinge
1884, 2302, 0103, Maren Andersen, 64, paa Svindinge Mark. Gaardmand Rasmus Frederiksen
1884, 2802, 0503, Anne Margrethe Rasmussen, 11 uger, datter af indsidder Anders Rasmussen, af Lamdrup
1884, 1503, 2103, Bodil Rasmussen, enke, 81, af Svindinge Mark. Gaardfæster Mads Rasmussen
1884, 0804, 1504, Karen Andersen, 47, paa Svindinge Mark. Gaardmand Hans Larsen
1884, 1204, 1904, Maren Pedersen, enke, 83, paa Lundsgaard, Frørup Sogn. Husmand Hans Eriksen
1884, 1705, 2305, Karen Jørgensdatter, enke, 74, i Svindinge. Gaardmand Peder Pedersen
1884, 2306, 2706, Mette Kirstine Rasmussen, fattiglem, 50, Svindinge Lamdrup
1884, 1807, 2407, Hansine Alfrede Nielsen Koch, 20, i Svindinge. Plejedatter af lærer Koch i Svindinge
1884, 1907, 2307, Marie Christensen, 13½, datter af husejer Rasmus Christensen, i Svindinge
1884, 1908, 2308, Karen Larsdatter, 66, i Svindinge. Indsidder Ped. Jensen (Bjelkerup)
1884, 2709, 0210, Anne Jacobsdatter, enke, 79, af Lamdrup. Husmand Rasmus Jørgensen
1884, 0110, 0710, Bodil Larsdatter, enke, 69, af Svindinge. Gaardmand Jens Thomsen
1884, 2310, 3010, Mette Kirstine Hansdatter, enke, 83, ophold hos husmand Jacob Olsen, Kokkevænge
1884, 0311, 1011, Anne Cathrine f. Jacobsen, enke, 75, i Refsvindinge. Husmand Jens Rasmussen
1884, 2212, 2712, Juliane Andersen f. Petersen, enke, 36, i Øxendrup. Skolelærer Andersen
1885, 2101, 2801, Maren Lovise Termansen, 3 maaneder, datter af Frederikke Andersen. I pleje hos indsidder Niels Lundegaard i Svindinge
1885, 2501, 3001, Marie Kristine Lund, 2, datter af slagter Peder Nielsen Lund og Marie Hansen, af Svindinge
1885, 2402, 0203, Amalie Pedersen, 33, af Svindinge. Husmand og murer Anders Pedersen
1885, 2701, 0202, Christiane Marie Leopoldine f. Rosendahl, 65, paa Glorup. Forvalter Clausen
1885, 2204, 2704, Maren Hansen, 57, af Svindinge Mark. Gaardmand Christen Nielsen
1885, 1112, 1812, Emma Christine Camilla Hansen, 1 og 2 maaneder, datter af indsidder Rasmus Andersen Hansen, af Lamdrup
1886, 0303, 1203, Anna Henriksen, 32, af Lamdrup. Gaardmand Rasmus Christensen Tofte
1886, 2103, 2803, Augusta Marie Agnes Rosengren, 5 maaneder, datter af ugift Hulda Josefine Rosengren, af Svindinge
1886, 1806, 2506, Anne Margrethe Haugsted, 18, datter af skomager And. Haugsted, af Svindinge
1886, 1806, 2506, Hilma Theresia Matson, 6 maaneder, datter af ugift Theoline Charlotte Frederiksen (af Sverig)
1886, 0509, 1009, Maren Sørensen, 50, paa Svindinge Mark. Gaardejer Jens Hansen
1886, 1409, 1809, Jacobine Laurine Rasmussen, 4 maaneder, datter af indsidder Rasm. Rasmussen, af Svindinge
1886, 2910, 0311, Maren Larsen, enke, 83, i Svindinge. Husmand Peder Hansen
1886, 1112, 1812, Marie Sofie Frederikke Thybo f. Brolund, 62, i Lindeborg. Kjøbmand Thybo
1887, 0301, 0901, Alvilde Henriette Hansen, 1½, datter af ugift Sofie Tønnes, i Svindinge
1887, 2601, 0102, Anne Jensen, 64, i Lamdrup. Gaardmand Hans Larsen
1887, 2202, 2802, Karen Andersen, 54, af Svindinge. Husmand Hans Johan Hansen
1887, 3003, 0604, Johanne Mathilde Madsen, 1½, datter af gaardmand Rasmus Madsen, af Skjelbæk
1887, 0204, 0904, Caroline Agnete Hansen, 56, af Kokkevangerne. Husmand Lars Hansen Christoffersen
1887, 0307, 0707, Martine Christiane Brolund, ugift, 63. Datter af sognepræst Brolund i Svindinge
1887, 1107, 1407, Caroline Louise Lydolf f. Larsen, 43. Slagter Jacob Peter Lydolf
1887, 0910, 1410, Ane Hansdatter, enke, 69, Svindinge. Husmand Jørg. Frederiksen
1887, 1511, 2011, Elisabeth Pedersen, 11 dage, datter af murer Niels Pedersen, Svindinge
1887, 1212, 1812, Anna Margrethe Hansine Poulsen, 3 uger, datter af skolelærer A. Poulsen, i Svindinge
1888, 0601, 1301, Ane Madsen f. Christensen, gift, 29, Svindinge. Husmand Andreas Madsen
1888, 2202, 2902, Mette Kirstine Hansdatter, enke, 75, Brændeskov, Gudbjerg sogn. Bødker P. Rasmussen
1888, 1006, 1506, Kirsten Pedersen f. Rasmussen, enke, 74, Svindinge. Skrædder Pedersen
1888, 1806, 2206, Sofie Hedevig f. Pedersen, enke, 92, Svindinge Mark. Niels Andersen
1889, 0109, 0609, Ane Marie Rasmussen, enke, 73, opholdt sig hos husmand Hans Rasmussen, i Lamdrup. Husmand Hans Jokumsen i Egense
1889, 0412, 1012, Ane Kirstine Andersen f. Hansen, enke, 73, opholdt sig hos datteren kjøbmand Jørg. Nielsens enke, Svindinge. Bagermester Andersen
1890, 2702, 0203, Gjertrud Rasmussen, 3 maaneder, datter af gaardmand Niels Rasmussen, Svindinge Mark
1890, 1503, 2103, Martha Hansen, ugift, 89, i Svindinge
1890, 2703, 0104, Mette Kirstine Jakobsen f. Busk, enke, 74. Postkontrollør Jakobsen, Kjøbenhavn
1890, 0205, 0805, Ellen Theresia Josefine Pedersen, 11 maaneder, datter af enke og kokkepige Mathilde Agustine Petersen, paa Glorup. I pleje hos murer N. Nielsen i Svindinge
1890, 1105, 1505, Marie Mikkelsen (tvilling), 2 dage, datter af maler Mikkelsen, i Svindinge
1890, 1509, 2009, Anna Marie Hansen, 20. Datter af afdøde indsidder Hans Madsen i Ellerup
1890, 1809, 2409, Maren Rasmussen, 15, datter af gaardmand Anders Rasmussen og Anne Rasmussen
1891, 1702, 2402, Ane Sofie Frederikke Bjerring, ugift, 85, boede til leje hos husmand Søren Jensen, Svindinge
1891, 1802, 2402, Johanne Kristensen, 67, Svindinge. Indsidder Kristian Pedersen
1891, 2303, 2803, Ane Marie Kirstine Nielsen, 24. Plejedatter af gaardmand Hans Pedersen af Svindinge Mark
1891, 0604, 1404, Maren Rasmussen, 26½. Datter af gaardmand Mads Rasmussen, Svindinge
1891, 1205, 1905, Sidsel Andersdatter, enke, 80, opholdt sig hos sønnen gaardmand Anders Jensen, Lamdrup. Gaardmand Jens Knudsen i Saaderup
1891, 0609, 1209, Ane Nielsen, 23. Datter af gaardmand Jens Nielsen, Svindinge
1891, 3110, 0611, Ane Olsen, 55, Svindinge. Husmand Rasmus Christensen
1891, 1612, 2112, Mette Ma… Hansdatter, enke, 75, opholdt sig paa Glorup. Niels Mathiesen i Sørup
1891, 2512, 3112, Johanne Pedersen, enke, 72, Lamdrup. Indsidder Johan Jensen