Gudbjerg, 1885-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1885-1891, Gudbjerg sogn, Gudme herred, Svendborg Amt
Copyright © Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1885, 1801, 2401, Kristen Olferd Pedersen, arbejdsmand og lejer, 49½, i Ebberup. Født i Oure
1885, 0802, 1302, Hans Jensen, enkemand og indsidder, 86, paa Lakkendrup Mark
1885, 2202, 0103, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jørgen Larsen, paa Ellerup Mark
1885, 1602, 2302, Peder Nielsen, enkemand, 92½, tilhuse hos sin svigersøn Jørgen Chr. Nielsen, i Mullerup Familiehus i Østerhæsinge
1885, 0403 ,1103, Jens Eriksen, husmand, 85, i Ellerup. Født i Vesterskjærninge
1885, 2703, 0304, Niels Madsen, indsidder, 66, i Mullerup Familiehus. Født i Tryggelev paa Langeland
1885, 2204, 2904, Niels Hansen, husmand og væver, 51, paa Ellerup Mark. Født i Gudme
1885, 1407, 2007, Anders Hansen, fæstegaardmand, 63½, paa Lakkendrup Mark. Født sammesteds
1885, 2707, 0208, Anders Christensen Hansen, 7 maaneder, søn af gaardbestyrer Knud Lyder Hansen, paa Ellerup Mark
1885, 2208, 2908, Hans Peder Rasmussen, 14 dage, søn af gaardmand Poul Rasmussen, paa Gudbjerg Skov
1885, 1111, 1711, Jesper Stenfeldt Fløjstrup, forstassistent, 68, boende paa Brændeskovsgaard. Født i Sørup
1885, 1711, 2411, Jeppe Christensen, smed, 79, i Brændeskov. Født i Lunde Sogn
1885, 0912, December, Peder Hansen Fald, aftægtsmand, 72 og 9 maaneder, i Brændeskov. Født sammesteds
1885 ,3012, 07011886, Jens Jakobsen, 18, søn af gaardmand Jakob Hjeriksen, i Ellerup Kohave. Født sammesteds
1886, 0301, 1001, Jens Christensen Jensen, 1½, søn af indsidder Jeppe Jensen, i Brændeskov. Født i Lunde Sogn
1886, 1902, 2602, Peder Pedersen, ungkarl, 26½ i Brænderup. Søn af gaardmand Christian Pedersen
1886, 2102, 0103, Christen Pedersen, gaardejer, 79 og 3 maaneder, i Ellerup. Født sammesteds
1886, 2402, 0403, Poul Hansen, fæstegaardmand, 65½, paa Ellerup Mark. Født sammesteds
1886, 2403, 2803, Dødfødt dreng, søn af ugift Caroline Frandsen, i Ellerup
1886, 0704, 1304, Niels Jørgensen, gift husmand, 35½, paa Lakkendrup Mark. Født i Ellerup
1886, 0605, 1405, Rasmus Peder Rasmussen, 12½, søn af husmand og væver Jens Rasmussen, paa Lakkendrup Mark. Født sammesteds
1886, 0806, 1406, Rasmus Peder Jensen, 4½, søn af indsidder Anders Niels Jensen, i Brændeskov. Født sammesteds
1886, 2806, 0507, Christen Jensen, gift fæstegaardmand, 79½, i Lakkendrup. Født sammesteds
1886, 2207, 2707, Anders Torben Hansen, 2 og 11 maaneder, søn af husmand Hans Hansen, paa Lakkendrup Mark. Født sammesteds
1886, 0808, 1308, Peder Hansen, gift husmand, 88 og 9 maaneder, paa Lakkendrup Mark. Født i Gudbjerg
1886, 0708, 1608, Christian Pedersen, gift gaardfæster, 53, i Brænderup. Født sammesteds
1886, 3108, 0509, Rasmus Rasmussen, 1, søn af husmand Herman Rasmussen, paa Lakkendrup Mark. Født sammesteds
1886, 1409, 1909, Niels Larsen, ½, søn af ugift Maren Hansen, af Gudbjerg Skov. Født sammesteds
1886, 1010, 1410, Hans Rasmussen, 1½ maaned, søn af husmand Rasmus Mortensen Rasmussen, i Ellerup. Født sammesteds
1886, 1310, 1710, Niels Hansen, ½ maaned, søn af ugift Johanne Marie Pedersen, i Lakkendrup. Født sammesteds
1886, 2611, 0212, Peter Frederik Rex, enkemand og forpagter, 72½, af Uglekrogstedet i Ellerup Kohave. Født i Kjøbenhavn
1886, 2811, 0712, Hans Andersen, gift gaardmand, 81 og 9 maaneder, i Lakkendrup. Født sammesteds
1886, 2212, 2712, Niels Clemmensen, gift røgter paa Mullerup, 65 hørende under Ringe Sogns Fattigvæsen
1887, 1601, 2301, Rasmus Hansen Piil, 2, søn af indsidder og sømand Carl Christian Piil, i Lundeborg. Født i Hesselager Sogn
1887, 1602, 2002, Martin Jensen, 3 maaneder, søn af husmand Anders Jensen, Lakkendrup Mark. Født sammesteds
1887, 1702, 2002, Dødfødt dreng, søn af husmand og bødker Christen Sohnesen, i Ellerup
1887, 1003, 1703, Rasmus Rejnholdsen, gift husmand, 86, paa Lakkendrup Mark. Født i Vormark
1887, 2503, 3003, Christian Henriksen, enkemand og aftægtshusmand, 83½, paa Lakkendrup Mark. Født i Gislev Sogn
1887, 2903, 0303, Dødfødt dreng, søn af indsidder Gustav Johannissen, i Mullerup Familiehus
1887, 1304, 2004, Hans Hansen, enkemand og aftægtshusmand, 85½, i Brændeskov. Født i Skaarup
1887, 2404, 0105, Jens Martin Pedersen, 9 maaneder, søn af kjøbmand Christoffer Pedersen, i Brændeskov. Født sammesteds
1887, 0305, 0905, Jens Andersen, enkemand og husmand, 45 og 3 maaneder, paa Ellerup Mark. Født sammesteds
1887, 2006, 2306, Hans Hansen, 9 maaneder, søn af ugift Johanne Andersen, Lakkendrup. Født sammesteds
1887, 1608, 2108, Udøbt dreng, 6 timer, søn af ugift Maren Dorthea Hansen, i Brændeskov. Født sammesteds
1887, 0509, 1009, Niels Peder Andersen, tjenestedreng, 18½, paa Mullerup. Født 16.1.1869 i Kolte, Søllerøe Sogn, Kjøbenhavns Amt
1887, 0611, 1211, Jens Nielsen Hansen, 24 og 3 maaneder, af Gudbjerg. Født sammesteds. Søn af gaardmand Jens Hansen
1887, 0412, 1212, Jørgen Rasmussen, fattiglem, 70, paa Trunderup Fattiggaard. Hørende under Gudbjerg Sogns Fattigvæsen. Født i Lakkendrup
1887, 2912, 06011888, Niels Christoffersen, enkemand og fattiglem, 81, paa Trunderup Fattiggaard. Hørende under Gudbjerg Sogns Fattigvæsen. Født i Egense
1888, 1101, 1501, Dødfødt dreng, søn af møller Frederik Rasmussen, i Gudbjerg
1888, 1901, 2701, Jens Hansen (Bøg), gift husmand, 70 og 9 maaneder, i Brændeskov. Født i Hønsehaven, Lunde Sogn
1888, 0402, 1002, Ejnar Carl Peder Rasmussen, ½, søn af skolelærer og kirkesanger P. Rasmusen, i Gudbjerg. Født sammesteds
1888, 0702, 1202, Christen Martin Christensen, 3 maaneder, søn af indsidder hans Larsen Christensen, af Brændeskov. Født sammesteds
1888, 2802, 0403, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Nicolaj Peder Kjær, af Gudbjerg Skov
1888, 1504, 2104, Jens Christensen, ugift, 48, af Ellerup Sejet. Født paa Ravndrup Mark, Gislev Sogn. Husmand Jacob Jensens svoger
1888, 2604, 0305, Jørgen Andersen, enkemand og aftægtsmand, 88½, i Brændeskov. Født i Gudme. Husmand Knud Jørgensens fader
1888, 2804, 0505, Hans Johansen, gift indsidder, 71, i Gudbjerg. Født i Nedrefløjstrup, Malling Sogn i Jylland
1888, 2904, 0305, Christen Pedersen, 1 og 9 maaneder, søn af slagter Jørgen Pedersen, af Ellerup. Født sammesteds
1888, 0305, 1005, Hans Nielsen, 22, af Brændeskov. Født sammesteds. Søn af husmand Niels Larsens enke
1888, 0505, 1205, Anders Pedersen, 20, af Ellerup Kohave. Født sammesteds. Gaardmand Niels Pedersen
1888, 0905, 1705, Christian Christiansen, enkemand og aftægtsmand, 81, hos sin svigersøn husmand Hans Rasmussen Holmegaard, af Brændeskov. Født i Ryslinge
1888, 2005, 2705, Alfred Hansen, ½, søn af ugift Pouline Knudsen, tjenende paa Mullerup. Født i Ellerup. Død i Kværndrup
1888, 2905, 0506, Jørgen Frederik Andersen, gift husmand, 86, i Gudbjerg. Født i Sønder Broby
1888, 1106, 1606, Peder Christensen, gift gaardmand, 80, af Gudbjerg. Født i Lunde Sogn
1888, 2006, 2606, Rasmus Rasmussen, gift gaardmand, 51, af Ellerup. Født sammesteds
1888, 2506, 0107, Hans Jørgen Hansen, 18 dage, søn af husmand Knud Hansen, af Ellerup. Født sammesteds
1888, 2906, 0507, Rasmus Christensen, gift gaardmand, 78, af Ellerup Mark. Født sammesteds
1888, 0607, 1007, Niels Pedersen, gift husmand, 58, paa Gudbjerg Mark. Født paa Ellerup Mark
1888, 0807, 1207, Rasmus Peder Andersen, enkemand og fattiglem, 72, i Gudbjerg Fattighus. Født i Lunde Sogn
1888, 0308, 0908, Peder Hansen, gift husmand, 66½, i Gudbjerg. Født i Snertinge paa Sjælland
1888, 2109, 2709, Jens Mogensen, enkemand og husmand, 87, i Brændeskov. Født i Oure
1888, 0110, 0710, Lars Pedersen, enkemand og husmand, 70, paa Lakkendrup Mark
1888, 2210, 2910, Rasmus Rasmussen, enkemand, fhv. gaardmand og aftægtsmand, 88½, hos gaardmand Peder Larsen, i Gudbjerg Skov. Født i Gudbjerg
1888, 1711, 2411, Anders Jensen, enkemand og aftægtshusmand, 89, hos sin søn husmand Henrik Andersen, af Ellerup Mark. Født i Ellerup
1888, 1012, 1712, Hans Rasmussen, gift husmand, 79 og 9 maaneder, paa Gudbjerg Mark. Født i Gudbjerg
1889, 2901, 0402, Niels Hansen, gift bestyrer, 34, paa Brænderupgaard. Født i Gislev Sogn
1889, 2402, 0303, Peder Pedersen, 2 dage, søn af ugift Johanne Marie Pedersen, i Lakkendrup. Født sammesteds
1889, 0603, 1503, Lars Hansen, gift aftægtshusmand, 74½, paa Lakkendrup Mark. Født i Lakkendrup
1889, 2704, 0305, Mads Madsen, gift husmand, 57, paa Gudbjerg Skov. Født i Aarup
1889, 0905, 1405, Anders Christensen, 21, i Brændeskov. Født paa Lakkendrup Mark. Søn af Indsidder Christen Larsen
1889, 2305, 2905, Christen Christensen (Rosager), 17, i Ellerup. Født i Vejstrup. Søn af afdøde friskolelærer Peder Christensen Rosager, Nørre Lyndelse
1889, 2706, 0207, Rasmus Frederiksen, enkemand og fattiglem, 77, paa Trunderup Fattiggaaard under Gudbjerg Sogns Fattigvæsen. Født i Tved
1889, 0207, 0607, Markus Knudsen, enkemand og røgter, 61, paa Mullerup. Født i Ørbæk
1889, 0407, 0907, Mads Nielsen, aftægtsmand, 83½, paa Gudbjerg Skov. Født i Espe. Død i Gudme
1889, 2207, 2707, Anders Hansen, enkemand og husmand, 70, i Lakkendrup. Født i Gudbjerg
1889, 0508, 1008, Hans Larsen, gift aftægtshusmand, 71, paa Gudbjerg Skov. Født i Snarup
1889, 1308, 1808, Hans Rasmussen, 11 dage, søn af husmand Rasmus Mortensen Rasmussen, af Ellerup. Født sammesteds
1889, 1709, 2309, Niels Rasmussen (Abraham), enkemand og røgter, 75, hos gaardmand Christen Pedersen, i Ellerup Grøftebjerg. Født i Gudme. Hørende under Gudme Sogns Fattigvæsen
1889, 3009, 0710, Harald Albert Nielsen, 4 maaneder, søn af husmand Rasmus Nielsen, af Lakkendrup Mark. Født sammesteds
1889, 0910, 1610, Carl Christian Ditlev Pedersen, 16½, plejesøn af indsidder Søren Hansen, af Lakkendrup. Født i Gudme Sogn
1889, 2511, 2911, Hans Frederik Kruse, ugift mejerikarl, 65, paa Mullerup. Født i Frederiksstad
1890, 0801, 1401, Hans Madsen, gift arbejdsmand, 59½, i Ellerup
1890, 2501, 0102, Peder Hansen, gift skomager og husmand, 37, paa Lakkendrup Mark. Født i Voermark
1890, 2702, 0203, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Larsen, af Lakkendrup Mark
1890, 0903, 1503, Rasmus Madsen, enkemand og aftægtsmand, 87, hos sin søn gaardmand Niels Rasmussen, af Ellerup. Født i Frørup
1890, 1103, 1603, Hans Christian Carl Hansen, 24 dage, søn af husmand Lars Hansen, af Gudbjerg Skov
1890, 2004, 2704, Alfred Horneman Hansen, 2 dage, søn af stenhugger Christian Henrik Hansen, af Gudbjerg Mark
1890, 2204, 2904, Niels Pedersen, gift gaardfæster, 55 og 9 maaneder, af Gudbjerg Mark. Født i Gudbjerg
1890, 2304, 2904, Niels Hansen, enkemand og væver, 84, i Sortebro
1890, 2606, 0207, Peder Rasmussen, ugift fattiglem, 70, paa Trunderup Fattiggaard. Født i Espe. Hørende under Gudbjerg Kommunes Fattigvæsen
1890, 1307, 1907, Niels Sørensen, gift gaardejer, 58, paa Gudbjerg Mark. Født i Voermark
1890, 0308, 0808, Anders Hansen, enkemand og gaardmand, 72, i Lakkendrup. Født sammesteds
1890, 0408, 0908, Carl Hansen, 10, søn af husmand Søren Pedersen, af Lakkendrup Mark. Født sammesteds
1890, 1608, 1708, Dødfødt dreng, søn af gaardbestyrer Niels Jensen, af Ellerup
1890, 2209, 2709, Ludvig Ulrik Kønich Qvist, aftægtsgaardmand, 72, i Brændeskov. Født i Vesterskjerninge
1890, 1010, 1610, Udøbt dreng, 24 dage, søn af murer Jens Christoffersen, i Brændeskov
1890, 2510, 0211, Lars Olsen Larsen, 5 maaneder, søn af gaardforpagter Jørgen Larsen, af Ellerup Kohave
1891, 2301, 3001, Claus Andersen, enkemand og aftægtshusmand, 91, hos husmand Mads Hansens enke, Gudbjerg Skov
1891, 2401, 3101, Lars Christensen, enkemand og fattiglem, 63, paa Trunderup Fattiggaard (hørende under Gudbjerg Sogns Fattigvæsen). Født i Svindinge
1891, 0204, 0904, Jens Pedersen, gift gaardejer, 73, i Lakkendrup. Født sammesteds
1891, 1704, 2504, Anders Hansen Andersen, 3 maaneder, søn af gaardbestyrer Rasmus Andersen, af Lakkendrup Mark. Født sammesteds
1891, 0905, 1505, Arthur Rasmussen, 1 dag, søn af gartner Søren Rasmussen, i Lakkendrup. Født sammesteds
1891, 2805, 0406, Christen Hansen, gift gaardfæster, 69, i Ellerup Grøftehave. Født sammesteds
1891, 0507, 1007, Villiam Rudolph Johan Poul Wiese, landvæsenselev, 17, paa Mullerup. Født paa Vritsholm i Sverrig
1891, 2909, 0510, Hans Holger Pedersen, enkemand og fattiglem, 73, paa Trunderup Fattiggaard (hørende under Gudbjerg Sogns Fattigvæsen). Født i Tved
1891, 0310, 1010, Lars Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 78, paa Gudbjerg Skov. Født i Hesselager
1891, 2908, 0309, Terkel Larsen, 1 dag, søn af slagter Hans Peder Larsen, paa Tved Mark. Født sammesteds
1891, 0610, 1110, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Nicolai Peder Kjær, af Gudbjerg Skov
1891, 1810, 2410, Rasmus Christian Rasmussen, 2 og 9 maaneder, søn af husmand Peder Johan Rasmussen, paa Gudbjerg Skov
1891, 2710, 0111, Niels Carl Rasmussen, 2 maaneder, søn af husmand Peder Johan Rasmussen, paa Gudbjerg Skov
1891, 1511, 2211, Knud Laurits Rasmussen, 5 og 9 maaneder, søn af høker Hans Rasmussen, i Brændeskov. Født sammesteds
1891, 2511, 2911, Jørgen Peder Rasmussen, 8 maaneder, søn af husmand Niels Rasmussen, af Gudbjerg Skov
1891, 2711, 0312, Carl Vilhelm Hansen, 3 maaneder, søn af murer Niels Hansen, i Ellerup
1891, 0212, 0912, Claus Peder Madsen, gift arbejdsmand og indsidder, 50, i Ellerup Sejet
1891, 1412, 2212, Jens Peder Andersen, 11 maaneder, søn af gaardbestyrer Rasmus Andersen, af Lakkendrup Mark
1891, 2712, 01011892, Poul Johan Møller, 3 dage, søn af skovfoged Thomas Henrik Møller, i Ellerup Vænge
1891, 2912, 06011892, Rasmus Madsen, gift husfæster, 75, i Ellerup Sejet. Født sammesteds
1885, 2701, 0102, Marie Kirstine Rasmussen, 7 maaneder, datter af væver og husmand Lars Christian Rasmussen, paa Lakkendrup Mark under Brændeskov
1885, 2302, 0103, Anne Hansen, 2 maaneder, datter af hørsvinger Hans Larsen, i Gudbjerg
1885, 0903, 1503, Udøbt pige, 7 uger, datter af husmand Niels Peder Vilhelmsen, paa Lakkendrup Mark
1885, 1503, 2303, Maren Rasmusdatter, 71, paa Gudbjerg Skov. Aftægtsmand Rasmus Olsen
1885, 1304, 1804, Ingeborg Gjærtrud Kirstine Hansen, 4½, datter af husmand og væver Niels Hansen, paa Ellerup Mark
1885, 2004, 2604, Maren Hansen, 2, datter af gaardbestyrer Knud Luder Hansen, paa Ellerup Mark
1885, 2104, 2804, Gjærtrud Marie Rasmussen, 59 og 9 maaneder, paa Gudbjerg Skov. Husmand Lars Rasmussen
1885, 0205, 0805, Johanne Rasmusdatter, enke, 93, i Ellerup Sejet. Husmand Hans Pedersen
1885, 2105, 2805, Marie Hansen, 9½, datter af gaardbestyrer Knud Lyder Hansen, paa Ellerup Mark
1885, 1308, 1608, Dødfødt pige, datter af gaardmand Jens Sørensen, paa Lakkendrup Mark
1885, 2308, 2908, Anne Knudsdatter, enke, 88, i Brænderup. Husmand Lars Andersen
1885, 2910, 0411, Nielsine Kirstine Johansen, 3 uger, datter af ugift Maren Kirstine Nielsen, i Mullerup Familiehus
1885, 2211, 2811, Dorthea Larsen, 68, i Gudbjerg. Husmand Jacob Hansen
1886, 1201, 2001, Laura Hermandine Frederiksen, 22 og 3 maaneder, i Gudbjerg. Datter af tømmermester Hans Frederiksen
1886, 1901, 2601, Pernille Pedersdatter, enke, 86, paa Lakkendrup Mark. Født i Østerhæsinge. Aftægtsmand Jørgen Nielsen
1886, 2301, 3001, Karen Andersdatter, enke, 85, i Ellerup. Født i Brudager. Husmand Hans Albrechtsen
1886, 2801, 0402, Johanne Marie Petrea Kirstein, 7 maaneder, datter af ugift Marie Dorthe Andersen, paa Lakkendrup Mark
1886, 0802, 1402, Petra Johanne Rasmussen, 10 uger, datter af husmand Hans Peder Rasmussen, i Gudbjerg
1886, 1002, 1602, Jørgine Christine Frederiksen, 12 timer, datter af tømmermand Anders Frederiksen, i Gudbjerg (Gudbjerg Mark)
1886, 1604, 2404, Ane Marie Pedersen, enke, 72 og 9 maaneder, i Brændeskov. Født i Lakkendrup. Husmand Peder Andersen
1886, 1505, 2105, Kirsten Rasmusdatter, gift, 64, i Gudbjærg. Født i Hesselager. Indsidder Lars Kristensen
1886, 2605, 0106, Anne Elisabeth Andersen, 9½, datter af ugift Karen Marie Karlsen, af Gudbjærg. I huset hos indsidder Carl Kristiansens enke, i Hospitalet i Gudbjærg
1886, 2006, 2506, Maren Eriksdatter, gift, 64 og 9 maaneder, i Lakkendrup Skov. Født i Melby, Kjærum Sogn ved Assens. Skovfoged Rasmus Madsen
1886, 1209, 1709, Benedikte Jensdatter, enke, 58, i Lakkendrup. Født i Malmø. Husmand Anders Pedersen
1886, 2410, 3010, Barbara Nielsdatter, enke, 75, i Gudbjerg. Født sammesteds. Gaardmand Rasmus Hansen
1886, 0812, 1612, Karen Knudsdatter, 70, paa Lakkendrup Mark. Født paa Aaby Mark, Skaarup Sogn. Gaardmand Lars Hansen
1886, 1812, 2312, Maren Nielsen, 37 og 9 maaneder, paa Ellerup Mark. Født sammesteds. Gaardbestyrer Knud Lyder Hansen
1886, 2512, 03011887, Ane Marie Pedersdatter, enke, 91½, i Brændeskov. Født i Tved. Husmand Peder Madsen
1886, 2912, 06011887, Karen Pedersen, 8 og 3 maaneder, datter af gaardmand unge Jens Pedersen, i Lakkendrup. Født sammesteds
1887, 1801, 2601, Johanne Marie Madsen, gift, 55 og 9 maaneder, i Lakkendrup. Født i Vejstrup. Husmand Anders Hansen
1887, 1702, 2302, Karen Petra Jensen, 11, datter af indsidder Anders Niels Jensen, i Brændeskov. Født paa Albjerg Mark
1887, 1403, 2203, Ellen Christensdatter, 67, i Brændeskov. Født i Østeraaby. Indsidder Hans Holger Pedersen
1887, 1604, 2004, Mette Marie Pedersen, 63½, i Ellerup. Født i Holbæk paa Sjælland. Husmand Anders Nielsen
1887, 0105, 0605, Karen Marie Cathrine Frederikke Pedersen, 6 og 3 maaneder, datter af husmand Jens Pedersen, i Brændeskov. Født sammesteds
1887, 2405, 0106, Karen Storm, enke, 54 og 3 maaneder, af Lakkendrup Mark. Født i Lørup. Gaardmand Hans Peder Christensen
1887, 1606, 2306, Karen Nielsdatter, 61½, i Brændeskov. Født i Tved. Husmand Johannes Christoffersen
1887, 3006, 0607, Ane Marie Larsen, 74 og 3 maaneder, i Gudbjerg. Født i Lumby, Nørre Lyndelse Sogn. Sadelmager Thomas Pedersen Mejer
1887, 1207, 1807, Johanne Marie Christensen, enke, 42, i Ellerup. Født i Ellerup. Friskolelærer Peder Christensen Rosager i Nørre Lyndelse
1887, 2608, 2908, Ane Marie Elisabeth Rasmussen Krogh, gift og tjente, 48, paa Mullerup. Født i Gultved, Kværndrup Sogn. Arbejdsmand Rasmus Christensen Krogh
1887, 1110, 1910, Birthe Sophie Madsdatter, 68 og 3 maaneder, af Lakkendrup Mark. Født i Lunde Sogn. Husmand Lars Pen…sen
1887, 2110, 2910, Kirsten Jørgensen, 39 og 9 maaneder, i Gudbjerg. Født i Øxendrup. Husmand Anders Jørgensen
1887, 2310, 3110, Christine Jørgensen, 38, af Brændeskov. Født i Stenstrup. Indsidder Hans Larsen Christensen
1887, 0711, 1411, Marie Kirstine Jacobsen, 53, i Lakkendrup. Født i Lakkendrup. Datter af smed Jacob Jespersen
1887, 0212, 0912, Ane Pedersdatter, enke, 74 og 9 maaneder, i Lakkendrup Mark. Født i Gudbjerg. Gaardmand Anders Madsen i Lakkendrup
1887, 2812, 05011888, Marie Nielsen, 36 og 9 maaneder, i Gudbjerg. Født i Langaa. Gaardmand Peder Larsen
1888, 0202, 0902, Maren Larsdatter, 68, af Lakkendrup Mark. Født i Lakkendrup. Gaardmand Jørgen Hansen
1888, 2202, 2902, Mette Kirstine Hansdatter, enke, 75½, hos sin søn bødker Frederik Hansen, i Brændeskov. Født i Svindinge. Bødker Peder Rasmussen i Svindinge
1888, 0303, 1103, Karen Larsen, 1 maaned, datter af gaardmand Hans Knudsen Larsen, paa Lakkendrup Mark. Født sammesteds
1888, 1503, 2203, Karen Rasmusdatter, enke, 87 og 9 maaneder, hos sin søn gaardmand Rasmus Rasmussen, i Ellerup. Født i Ellerup. Gaardmand Rasmus Nielsen
1888, 2604, 0305, Anne Marie Larsen, 35, af Gudbjerg Skov. Født paa Lakkendrup Mark. Husmand Rasmus Knudsen
1888, 2904, 0605, Dødfødt pige, datter af ugift Ane Hansen, af Gudbjerg Mark
1888, 2505, 3105, Karen Andersdatter, enke, 67½, af Ellerup Sejet. Født paa Ellerup Mark. Husmand Sohne Christensen
1888, 0406, 0906, Maren Rasmusdatter, 72, i Gudbjerg. Vejmand Anders Rasmussen
1888, 0906, 1606, Karen Kirstine Christensen, 29, af Ellerup. Født i Gudme. Murer Niels Hansen
1888, 0109, 0909, Kristine Marie Pedersen, 1 dag, datter af smed Andreas Pedersen, i Lakkendrup
1888, 1511, 2111, Birte Henriksdatter, enke, 77, af Gudbjerg Mark. Født i Svindinge. Fhv. gaardmand Peder Christensen
1888, 2211, 2911, Anne Knudsdatter, enke, 75½, af Ellerup Mark. Født i Øxendrup. Fhv. gaardmand Hans Hansen
1888, 2511, 2911, Ane Rasmussen, 9 maaneder, datter af husmand Rasmus Mortensen Rasmussen, af Ellerup
1888, 2512, 02011889, Anne Jensdatter, enke, 70 og 9 maaneder, i Ellerup. Født i Brænderup. Fhv. gaardmand Niels Nielsen
1889, 0402, 0902, Maren Hansen, enke, 34, hos husmand Samuel Rasmussens enke, i Gudbjerg. Født i Frørup. Indsidder Rasmus Larsen i Gjæsteløv
1889, 1803, 2303, Ane Jensdatter, 62, af Lakkendrup Mark. Født i Hesselager Sogn. Husmand Rasmus Peder Hansen
1889, 0906, 1306, Stine Nielsen, 2 og 9 maaneder, datter af huslejer Niels Nielsen, i Pasop ved Svendborg (St. Jørgens Sogn). Født i Gudbjerg
1889, 1206, 1706, Maren Ditlevsdatter, enke, 85, i Gudbjerg. Født sammesteds. Fhv. husmand Jørgen Frederik Andersen
1889, 2606, 0107, Karen Sophie Hansen, 21, af Lakkendrup. Født sammesteds. Datter af husmand Hans Larsen
1889, 0207, 0807, Karen Christensdatter, enke, 86, i Gudbjerg. Født sammesteds. Gaardmand Jens Larsen
1889, 0710, 1310, Maren Hansen, enke, 43, i Ellerup. Født i Brændeskov. Husmand Hans Mortensen
1889, 1410, 2210, Karen Jørgensen, 27½, af Lakkendrup Mark. Født i Ellerup. Gaardmand Hans Knudsen Larsen
1889, 3112, 07011890, Maren Larsen, 53, i Gudbjerg Præsteskov. Skovfoged Rasmus Rasmussen
1890, 0301, 0901, Petra Johanne Frandsine Rasmussen, 1½, datter af husmand Peder Rasmussen og Anne Kirstine Christensen, af Gudbjerg Mark
1890, 1202, 1602, Christine Marie Pedersen, 9 dage, datter af smed Andreas Pedersen, i Lakkendrup
1890, 1502, 2202, Ane Knudsen, 23, i Brændeskov. Datter af husmand Knud Andersen
1890, 2502, 0503, Ane Marie Hansdatter, enke, 82, ophold hos sin søn husmand Christen Rasmussen, af Gudbjerg Mark. Født i Lunde Sogn. Husmand Rasmus Christensen
1890, 0705, 1305, Dorthea Nicolajsen, 59, af Lakkendrup Mark. Født i Gudbjerg. Husmand Frederik Pedersen
1890, 0805, 1305, Karen Marie Rasmussen, 2, datter af husmand Niels Rasmussen, paa Gudbjerg Skov
1890, 1605, 2205, Ane Margrete Christensen, enke, 70, i Gudbjerg. Født paa Thurø. Kjøbmand Peder Olsen
1890, 1905, 2605, Cathrine Caroline Kjær, 1, datter af gaardmand Nicolaj Peder Kjær, af Gudbjerg Skov
1890, 1806, 2406, Johanne Marie Pedersen, 24, ophold hos hjulmand Jens Christiansen, i Lakkendrup. Født i Lakkendrup
1890, 2906, 0407, Ane Christensdatter, enke, 79, af Lakkendrup Mark. Født paa Lakkendrup Mark. Husmand Peder Rasmussen
1890, 2906, 0307, Ane Marie Jørgensen, 13 dage, datter af ugift Ane Marie Christiansen, af Lakkendrup Mark (Kilen)
1890, 1607, 2107, Ane Margrete Hansen, 23, af Ellerup. Født i Gudbjerg. Arbejdsmand Hans Christian Jørgensen
1890, 2107, 2607, Karen Hansen, ugift fattiglem, 55, paa Trunderup Fattiggaard. Født i Gudbjerg. Hørte under Gudbjerg Sogns Fattigvæsen
1890, 2907, 0408, Ane Knudsdatter, 48, i Ellerup. Født sammesteds. Husmand Jørgen Andersen
1890, 3007, 0508, Maren Rasmussen, 52, i Brænderup. Gaardmand Niels Caspersen
1890, 1509, 2009, Ane Marie Hansen, 20, i Svindinge. Datter af indsidder Hans Madsens enke
1890, 2310, 3010, Anne Kirstine Mortensdatter, enke, 90, i Brændeskov. Født i Holmdrup. Aftægtshusmand Christoffer Johansen
1890, 0112, 0912, Johanne Poulsdatter, enke, 92 og 9 maaneder, ophold hos husmand Niels Andersen, i Brændeskov. Indsidder Christen Albrektsen af Lakkendrup
1890, 0712, 1512, Ane Andersen Knudsen, 25, af Lakkendrup Mark. Husmand Ludvig Hansen
1890, 1612, 2112, Johanne Hansen, 4, datter af husmand Ludvig Hansen, af Lakkendrup Mark
1891, 0301, 0901, Trine Rasmusdatter, 82, af Gudbjerg Mark. Aftægtsgaardmand Peder Rasmussen (Garde)
1891, 2401, 3001, Karen Pedersen, enke, 62, i Gudbjerg. Husmand Samuel Rasmussen
1891, 2303, 3103, Ane Mortensdatter, 75, af Gudbjerg Skov. Født i Gudme. Gaardmand Christen Nielsen
1891, 2403, 3103, Kirsten Hansen, 36, af Lakkendrup Mark. Født i Lakkendrup. Boelsmand og træskomand Herman Rasmussen
1891, 0604, 1204, Alma Luvise Augusta Larsen, 7 maaneder, datter af arbejdsmand Rasmus Larsen, af Mullerup Familiehus. Født i Langaa
1891, 1404, 1904, Maren Hansen, 2 maaneder, datter af bødker Frederik Ferdinand Hansen, af Brændeskov
1891, 0505, 1205, Barbara Pedersdatter, enke, 84, af Gudbjerg Mark. Født i Gudbjerg. Husfæster Anders Knudsen
1891, 0906, 1406, Anna Elise Rasmussen, 8 dage, datter af bødker Rasmus Vilhelm Frederiksen, i Brændeskov
1891, 1306, 1806, Gjertrud Andersen, 52, i Brændeskov. Født i Lakkendrup. Indsidder Christian Larsen
1891, 2006, 2606, Karen Marie Larsen, 7, datter af skovløber Claus Larsen, i Brænderup Vænge
1891, 2306, 2706, Karen Rasmusdatter, enke, 72, af Gudbjerg Skov. Født i Gudbjerg. Husmand Hans Larsen
1891, 3008, 0309, Mette Jensen, 15 datter af gaardmand Christen Jensens enke, i Brændeskov
1891, 0610, 1210, Ane Margrete Larsen, 45, af Ellerup. Født i Svindinge. Husejer Knud Hansen
1891, 2011, 2911, Mathilde Marie Pedersen, 2 dage, datter af smed Andreas Pedersen, af Lakkendrup
1891, 1512, 2212, Anne Hansen, 1 maaned, datter af husmand Ludvig Hansen, af Lakkendrup Mark
1891, 1512, 2212, Mette Jensdatter, 65, af Ellerup Mark. Født i Ellerup. Gaardmand Hans Rasmussen
1891, 2012, 2812, Maren Hansen, 27, af Ellerup Mark. Født sammesteds. Husmand Peder Pedersen
1891, 2112, 2812, Ane Christjansen, 62, i Gudbjerg. Født i Brændeskov. Indsidder Christen Andersen
1891, 3112, 06011892, Anne Kirstine Jensdatter, enke, 76, ophold hos sin svigersøn rendemester Anders Hansen, i Gudbjerg. Husmand Hans Rasmussen