Snøde, 1862-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1862-1891, Snøde sogn, Langelands Nørre herred, Svendborg Amt
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

Aar, dødsdato, begravelsesdato/aar, navn, erhverv, sted, alder, ægtefælle

1862, 0301, 09011862, Carl Hansen Mathiesen, 3 maaneder, søn af tjenestekarl Hans Jørgen Mathiesen, Snøde
1862, 2802, 07031862, Peder Hansen, aftægtshuusmand, Østre paa Hou, 87
1862, 1403, 19031862, Jørgen Bernhard, ½ dag, søn af pigen Kristiane Jørgensen
1862, 3004, 05051862, Hans Hansen, almisselem, Snøde Arbeidshuus, 70
1862, 2007, 25071862, Frederik Jensen, huusmand, Tressebølle, 57
1862, 2307, 27071862, Hans Peder Hansen, 5 maaneder, søn af pigen Anna Elisabeth Hansen, Skiften
1862, 2707, 11081862, Niels Madsen, gaardmand, Tressebølle, 66
1862, 2907, 03081862, Dødfødt dreng, søn af pigen Anne Maria Pedersen, Ennebølle
1862, 1609, 19091862, Kristian Nielsen, 13 ¾, stedsøn af huusmand Jakob Hansen, Snøde
1862, 1709, 22091862, Jens Jørgensen, aftægtsmand, Østrehuse, 78
1862, 2310, 29101862, Rasmus Larsen, tjenestekarl, havde ophold i Tressebølle, 34
1862, 0411, 10111862, Søren Hansen, 13, søn af huusmand Hans Jørgen Sørensen, Ennebølle
1862, 0512, 13121862, Niels Andersen, indsidder, Snøde Sandgrav, 53
1863, 0602, 12021863, Martin Johan Frederiksen, 21 uger, søn af huusmand Frederik Pedersen, Snøde Hesselbjerg
1863, 1805, 23051863, Søren Jensen, 8, søn af huusmand Jens Sørensen, Snøde Hesselbjerg
1863, 0106, 04071863, Carl Frederik Frederiksen, boelsmand, Hou, 64
1863, 0807, 13071863, Janus Emanuel Schouboe, pensioneret premierleutenant, Snøde, 82½
1863, 2211, 26111863, Rasmus Rasmussen, fattiglem, Snæde Arbeidshuus, 63
1863, 1012, 16121863, Hans Kristiansen, tjenestekarl, hos gaardmand Mads Rasmussen Hansen, Uglebjerg, 26
1863, 2512, 31121863, Jakob Rasmussen, gaardeier, Snøde, 40
1864, 1403, 20031864, Hans Frederik Madsen, 3, søn af indsidder Hans Jørgen Madsen, Snøde Hesselbjerg
1864, 0906, 16061864, Hans Larsen, huusmand, Snøde, 64
1864, 1506, 19061864, Hans Kristian Nielsen, fattiglem, Snøde Arbeidshuus, 51
1864, 0709, 11091864, Dreng døde før daab, 4 uger, søn af baadfører Hans Pedersen, Ennebølle
1864, 1710, 22101864, Niels Hansen Kristensen, Lillesnøde, 23. Søn af huusmand Kristen Hansen
1864, 3011, 06121864, Rasmus Kristensen, huussmed, Snøde, 62
1865, 0502,11021865, Hans Nielsen, tjenestekarl, Snøde, 68
1865, 1702, 23021865, Kristen Hansen, aftægtshuusmand, Lillesnøde, 67
1865, 1703, 27031865, Rasmus Jakobsen, gaardeier, Skiften, 39
1865, 2603, 01041865, Mads Hansen, gaardeier, Ennebølle, 55
1865, 2504, 01051865, Rasmus Nielsen, 8½, søn af huusmand Jørgen Nielsen, Nørrevænge
1865, 0505, 11051865, Anders Hansen, aftægtshuusmand, Snøde, 70
1865, 0805, 13051865, Mads Grægersen, ungkarl og tjenestekarl, Snøde, 60
1865, 1507, 19071865, Dreng, ikke døbt, søn af indsidder Frederik Pedersen, Snøde
1865, 1308, 17081865, Kristian Pedersen, eiendomshuusmand, Lillesnøde, 59
1865, 1612, 22121865, Rasmus Rasmussen, gaardmand, Tressebølle, 68
1866, 0201, 06011866, Søren Rasmussen, aftægtshuusmand, Snøde, 65
1866, 1801, 24011866, Hans Philip Sørensen, almisselem, Tressebølle, 74
1866, 2501, 31011866, Anders Nielsen Salomonsen, aftægtshuusmand, Snøde, 80
1866, 0903, 17031866, Hans Jakob Rasmussen, 6, søn af pigen Mette Marie Hansen, Snøde Hesselbjerg
1866, 1203, 20031866, Hans Nielsen, aftægtsgaardmand, Lohals, 84
1866, 2403, 30031866, Søren Sørensen, aftægtshuusmand, Tressebølle, 87
1866, 2503, 31031866, Rasmus Jensen, huusmand og maler, Tressebølle, 45
1866, 0504, 12041866, Herlev Børre Jakobsen, aftægtsmand, Piben, 82
1866, 2204, 26041866, Hans Pedersen, tjenestekarl, Snøde, 24
1866, 2204, 28041866, Niels Hansen, tjenestekarl, Ennebølle, 24½
1866, 0605, 10051866, Rasmus Pedersen, almisselem, Snøde, 63
1866, 1506, 20061866, Peder August Pedersen, 5, søn af huusmand Rasmus Larsen Pedersen, Snøde Hesselbjerg
1866, 2206, 26061866, Hans Jørgen Pedersen, 11½, søn af huusmand Peder Jensen, Ennebølle
1866, 2706, 02071866, Andreas Jensen, huusmand, Snøde Sandgrav, 69½
1866, 0107, 06071866, Peder Henrik Pedersen, 11, stedsøn af huusmand Hans Henrik Johansen, Lillesnøde
1867, 2501, 01021867, Hans Børresen, boelsmand, Piben paa Hou, 45
1867, 0204, 09021867, Kristen Andersen, huusmand, Skiften, 56
1867, 0705, 13051867, Anders Frandsen, huusmand, Tressebølle, 40
1867, 0408, 07081867, Anton Martin Henriksen, 5 maaneder, søn af pigen Maren Sophie Henriksen, Lillesnøde
1867, 1008, 13081867, Peder Jensen, fattiglem, Snøde Fattighuus, 56
1867, 1410, 21101867, Ole Jakobsen, huusmand, Østrehuse paa Hou, 80
1867, 0812, 14121867, Hans Rasmussen, aftægtsgaardmand, Snøde, 84
1868, 1901, 25011868, Peder Nielsen, huusmand, Loddenborg, 41
1868, 1704, 22041868, Kristian Julius Kristensen, 3½ maaned, søn af gaardmand Jørgen Frandsen Kristensen, Snøde
1868, 2005, 26061868, Laurits Rasmussen, 7, søn af gaardmand Hans Rasmussen, Tressebølle
1868, 2906, 03071868, Peder Hansen, 6, søn af gaardmand Hans Rasmussen, Tressebølle
1868, 1208, 17081868, Carl Gotfredsen, 5 uger, søn af gaardmand Lars Gotfredsen, Snøde
1868, 1808, 24081868, Hans Peder Andersen, 7, søn af boelsmand Anders Rasmsusen, Østrehuse
1868, 0110, 06101868, Frederik Rasmussen, aftægtsmand, Østrehuse, 71
1868, 3110, 05111868, Christian Rasmussen, indsidder, Tressebølle, 31
1868, 1111, 15111868, Jørgen Jensen Pedersen, 1, søn af husmand Peder Hansen, Ennebølle  
1868, 2011, 28111868, Rasmus Mandrup Thomsen, skolelærer og kirkesanger, Snøde, 64½
1868, 0112, 05121868, Frederik Nielsen Pedersen, husmand, Tressebølle, 45
1868, 3012, 05011869, Peder Hansen, boelsmand, Ennebølle, 44
1869, 2701, 03021869, Jørgen Frandsen Christensen, gaardfæster, Snøde, 28
1869, 1202, 17021869, Sophus Rasmus Thomsen, 14 dage, søn af sømand Harald Thomsen, Tressebølle
1869, 2502, 04031869, Anders Christoffersen, fattiglem, Snøde Fattighuus, 76
1869, 2303, 30031869, Christian Nielsen, 15 aar, søn af huuseier Christen Madsen Nielsens, Snøde
1869, 1005, 15051869, Hans Andreasen, gaardmand, Lillesnøde, 39
1869, 0306, 08061869, Niels Jensen, huusmand, Ennebølle, 56
1869, 0412, 10121869, Niels Kristian Hansen, forpagter, Steensgaard, 71½
1870, 1101, 17011870, Niels Nielsen, aftægtsmand og enkemand, Snøde, 55 3/4
1870, 1901, 26011870, Jens Jespersen, sømand, Snøde, 24 3/4
1870, 2601, 02021870, Peder Andreasen, aftægtsgaardmand, Lillesnøde, 74
1870, 2603, 01041870, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Kristen Laursen, Lohals
1870, 0106, 07061870, Otto Emil Bruun, møllesvend, Snøde, 27
1870, 1306, 20061870, Hans Grægersen, aftægtshuusmand, Snøde, 69
1870, 0508, 09081870, Peder Kristian Arasmie, 5 maaneder, søn af sømand H.C. Pederson, fra Sverig
1870, 2009, 25091870, Dødfødt dreng, søn af husmand Jens Jeppesen Pedersen, Snøde
1870, 0710, 14101870, Lars Pedersen, aftægtsmand og tømmermand, Snøde, 69
1870, 2510, 31101870, Niels Jensen Flindt, skipper og huuseier, paa Skiften, 53
1870, 1111, 16111870, Søren Jørgensen, smed, paa Skiften, 54
1870, 1311, 19111870, Rasmus Jakobsen, aftægtsgaardmand, Snøde, 80
1871, 2302, 01031871, Karl Martin Madsen, 1½, søn af sømand Mads Jørgensen Madsen, ved Lohals
1871, 1103, 20031871, Niels Hansen Schouboe, opsynsmand, Snøde Fattighuus, 38
1871, 1204, 18041871, Karl Johan Hamann, forhenværende meieriforpagter, Lille Snøde, 70½
1871, 2104, 26041871, Johannes Johansen, 15, søn af muurmester Johannes Sørensen Johansen, Snøde
1871, 2104, 28041871, Karl Nielsen Gotfredsen, 10 uger, søn af pigen ane Kirstine Nielsen, Snøde
1871, 2704, 03051871, Hans Nielsen, aftægtsmand, Snøde, 80
1871, 2707, 02081871, Lars Kristensen, aftægtsgaardmand, Tressebølle, 90
1871, 3110, 06111871, Erik Hansen, gaardmand, Tressebølle, 63
1871, 0811, 13111871, Peder Hansen, aftægtshusmand, Østrehuse, 71
1872, 0501, 11011872, Kristian Sørensen, indsidder, Piben paa Hou, 76½
1872, 0104, 06041872, Peter Madsen, husmand og tømmermand, Østerhuse, 72
1872, 2905, 03061872, Rasmus Nielsen, almisselem, Ennebølle, 88
1872, 3108, 07091872, Hans Peder Nielsen, sømand, paa Skiften, 14
1872, 2209, 26091872, Dødfødt dreng, søn af gaardejer Jens Hansen Nogel, paa Skiften
1872, 2609, 02101872, Peder Nielsen, indsidder, Lille Snøde, 63
1872, 2909, 05101872, Rasmus Anton Jørgensen, 4 maaneder, søn af skipper Jens Jørgensen, paa Skiften
1872, 0310, 08101872, Karl Frederik Georgius Hansen, 19, Snøde, søn af skomager Frederik Hansen
1872, 3010, 03111872, Dødfødt dreng, søn af snedkermster Karn Kristian Krøyer, Snøde
1872, 0311, 07111872, Udøbt dreng, 2 timer, søn af enken Mette Marie Larsen, Tressebølle
1872, 0911, 14111872, Frederik Kristian Jakobsen, sømand, opholdt sig i Snøde Fattighus, 54
1872, 2312, 28121872, Jakob Hansen, 6 dage, søn af husmand Andreas Hansen, Snøde
1873, 1202, 16021873, Udøbt dreng, søn af tjenestepige Ane Margrete Pedersen, Snøde
1873, 0904, 15041873, Laurits Kristian Larsen, 16 uger, søn af gaardmand Ole Larsen, Snøde
1873, 1306, 18061873, Ole Larsen, gaardmand, Snøde, 33
1873, 1806, 23061873, Frederik Pedersen, husmand og tømmermand, Snøde, 65 3/4
1873, 0807, 12071873, Alexanders Hansen, husmand og tømmermand, paa Skiften, 56
1873, 0507, 10071879, Ludvig Kristian Andersen, kjøbmand, Snøde, 78 3/4
1873, 2808, 02091873, Jørgen Hansen, 3 1/3, søn af gaardmand Anders Hansen, Tressebølle
1873, 2010, 25101873, Rasmus Kristensen, fattiglem, Snøde, 81
1873, 1311, 18111873, Rasmus Jeppesen, aftægtsgaardmand, Snøde, 71
1874, 1002, 17021874, Kristen Kristiansen, husejer og skomager, Lille Snøde, 47
1874, 0804, 13041874, Hans Poulsen, aftægtsgaardmand og enkemand, Tressebølle, 83 1/3
1874, 0506, 10061874, Kristen Jensen, 17½, søn af gaardmand Ole Jensen, Uglebjærg paa Hou
1874, 0407, 06071874, Helmer Blom, 4 maaneder, søn af kapellan Blom, Lille Snøde
1874, 2407, 28071874, Niels Steffensen, husejer og skipper, paa Skiften, 43 3/4
1874, 0408, 08081874, Klavs Nielsen, ungkarl, havde ophold i Holmestedet paa Hou, Snøde Sogn, 65
1874, 1211, 18111874, Peter Frederik Ferdinand Rasmussen, husejer og malermester, Snøde, 37
1874, 0412, 10121874, Jens Rasmussen, aftægtsmand, Snøde, 71 10/12
1874, 1612, 23121874, Niels Nielsen, husejer og skipper, paa Hou, 58
1875, 0501, 11011875, Hans Pedersen, aftægtsmand og enkemand, Snøde, 77½
1875, 1502, 23021875, Jørgen Larsen, gaardmand, Ennebølle, 58
1875, 2102, 27021875, Rasmus Hansen, aftægtsmand, Lohals, 80
1875, 0907, 11071875, Dødfødt dreng, søn af indsidder og murer Rasmus Hansen Nielsen, Snøde
1875, 3108, 05091875, Hans Olsen Kristensen (tvilling), 2 uger, søn af husejer Jørgen Kristensen, Østerhuse
1875, 1009, 15091875, Laurits Adolf Henningsen, 17 dage, søn af malermester Hans Henningsen, Snøde
1875, 2609, 30091875, Hans Julius Pedersen, 9 uger, søn af husmand og tømrer Poul Pedersen, Snøde
1875, 1911, 26111875, Hans Jakob Jeppesen, ugift indsidder, Snøde, 70
1875, 2612, 30121875, Laurits Olsen, 12 uger, søn af pigen Cecilie Grægersen, Snøde
1876, 2002, 27021876, Laurits Theodor Sivebæk, 6½ maaned, søn af mølleforpagter Laurits Sivebæk, Lille Smøde
1876, 3103, 07041876, Jørgen Nielsen, gaardmand, Snøde, 66
1876, 0604, 09041876, Karl Nielsen Kristiansen, 3/4, søn af indsidder Rasmus Kristiansen, Lohals
1876, 2207, 28071876, Niels Villardsen, aftægtshusmand, paa Skiften, 81
1876, 2507, 30071876, Niels Nielsen, 10 maaneder, søn af indsidder Kristian Nielsen, Snøde
1876, 1708, 21081876, Hans Eriksen, gaardejer, Ennebølle, 60
1876, 2110, 26101876, Dødfødt drengebarn, søn af skipper Niels Willardsen, paa Skiften
1877, 1302, 19021877, Rasmus Hansen, aftægtsgaardmand, Snøde, 84
1877, 1104, 17041877, Peder Nielsen, sømand, Snøde, 20 3/4
1877, 2104, 28041877, Axel Frandsen Hansen, 21, søn af gaardmand Frands Hansen, paa Hou
1877, 1206, 18061877, Peder Nielsen, gaardmand, Snøde, 57
1877, 2406, 29061877, Anton Otto Karlsen, 7, søn af Marie Rebekka Rasmussen, Hesselbjærg
1877, 1607, 21071877, Harald Anders Barfoed, 7½, søn af godsforvalter Barfoed, Snøde Mølle
1877, 0609, 13091877, Hans Jørgen Sørensen, aftægtshusmand, Ennebølle, 63½
1877, 3112, 07011878, Niels Kristian Nielsen, møllebestyrer, Longelse, 68 3/4
1878, 2701, 03021878, Dødfødt dreng, søn af bødker Hans Andersen Larsen, Ennebølle
1878, 2501, 01021878, Niels Jørgensen, ungkarl og tjenestekarl, 19
1878, 2404, 30041878, Peder Emil Ferdinand Thomsen, skipper og husejer, Snøde, 47 10/12
1878, 2504, 01051878, Lars Henriksen, aftægtsmand og enkemand, Tressebølle, 83
1878, 2804, 04051878, Kristen Jensen, aftægtsmand, paa Hou, 61
1878, 0306, 08061878, Peder Rasmussen, indsidder og enkemand, Tressebølle, 83
1878, 0207, 04071878, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Niels Peder Olsen, paa Hou
1878, 0508, 09081878, Jens Hansen, enkemand og aftægtsmand, ved Lohals, 84
1878, 1608, 21081878, Georg Kristian Goltermann, husmand og sadelmager, Tressebølle, 59
1878, 1010, 13101878, Jakob Bremholm Madsen, 12 dage, søn af skipper Mads Jørgensen Madsen, ved Lohals
1878, 0712, 13121878, Laurits Andersen, 7 maaneder, søn af pigen Ane Sofie Rasmussen, Snøde
1879, 0801, 15011879, Jørgen Mathisen Nielsen, aftægtshusmand og enkemand, Snøde, 74 5/12
1879, 1201, 18011879, Kristian Hansen, forpagter, paa Stensgaard, 44
1879, 2701, 31011879, Rasmus Alfred Hansen, 3½ maaned, søn af pigen Ane Sine Laurine Frederiksen, Snøde
1879, 1102, 16021879, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Rasmus Hansen, Snøde
1879, 1802, 26021879, Lars Jørgensen, gaardejer, Ennebølle, 75
1879, 2203, 30031879, Edmund Andersen, 1 3/4, søn af skipper Niels Andersen, Lohals
1879, 2504, 01051879, Rasmus Larsen, husmand, Snøde, 74
1879, 1506, 17061879, Dødfødt dreng, søn af husmand Jens Jeppesen Pedersen, Snøde
1879, 1906, 24061879, Karl Kristian Rasmussen, ½, søn af indsidder Jens Larsen Rasmussen, Tressebølle
1879, 2707, 31071879, Niels Pedersen, fattiglem, Snøde, 49
1879, 3107, 04081879, Anton Andersen, gjæstgiver, Snøde, 51 7/12
1879, 0909, 14091879, Hans Johannes Madsen, 6 dage, søn af husejer Karl Henrik Madsen, Ennebølle
1879, 2609, 01101879, Morten Rasmussen, gaardejer og enkemand, Ennebølle, 75
1879, 1010, 15101879, Johan Henrik Hansen, ungkarl, 19, søn af husmand Hans Johansen, Snøde
1879, 1811, 25111879, Mathias Kristiansen, ungkarl og baadfører, Østrehuse, 29 5?/12
1880, 1701, 23011880, Hans Jørgen Hansen, aftægtsgaardmand, Snøde, 76
1880, 1901, 26011880, Georg Edvard Hansen, 6½, søn af skipper Niels Kristian Hansen, ved Lohals
1880, 0802, 16021880, Lars Hansen, gaardmand, Tressebølle, 81
1880, 1402, 19021880, Hans Jørgen Larsen, 2, søn af husmand og murer Søren Larsen, Snøde
1880, 1902, 23021880, Niels Peder Nielsen, 5 maaneder, søn af gaardmand Mads Nielsen, Tressebølle
1880, 2402, 03031880, Henrik Hansen, aftægtsgaardmand, Ennebølle, 75
1880, 2402, 02031880, Peder Pedersen, husejer, Snøde, 41
1880, 0503, 12031880, Hans Pedersen, husmand og fattiglem, Tressebølle, 74
1880, 2503, 31031880, Niels Andersen, Snøde, 27, søn af husmand Anders Henrik Olsen
1880, 1304, 18041880, Mads Vilhelm Gerster, 5½ uge, søn af pigen Ane Margrethe Hansen, Ennebølle
1880, 2404, 30041880, Niels Jørgensen, aftægtsmand, paa Skiften, 72
1880, 0707, 13071880, Ole Jensen, gaardejer, Uglebjærg, 59
1880, 0608, 11081880, Jakob Olsen, enkemand og aftægtsmand, Ennebølle, 68
1880, 2608, 01091880, Niels Hansen Grægersen, 14 10/12, søn af husmand Hans Grægersen, Snøde
1880, 0409, 08091880, Hans Hansen, enkemand og fattiglem, Snøde Fattighus, 80
1880, 2110, 27101880, Jørgen Rasmussen, gift, husmand, Ennebølle, 67
1880, 2910, 04111880, Ole Jepersen, skipper, paa Skiften, 64
1880, 2212, 29121880, Peder Olsen, husmand, paa Skiften, 64
1880, 2110, 30121880, Peder Hansen, skipper, af Assens, 37
1880, 2812, 04011881, Anders Henrik Olsen, husmand, Snøde, 65
1881, 0201, ..., Lars Jensen Andersen, arbejdsmand, 28. Bødstrup kirkegaard
1881, 0102, 05021881, Rasmus Thomsen, aftægtshusmand, paa Hou, 89
1881, 0802, 16021881, Frederik Karl Nielsen, ungkarl og sømand, Snøde, 18
1881, 0704, 13041881, Henrik Pedersen, aftægtshusmand, Snøde, 82
1881, 1505, 21051881, Karl Kristian Sørensen, husejer, Vestrehuse paa Hou, 33
1881, 2305, 25051881 ubekjendt mandsperson, ... forlist jagt ... 20-21.oktober s.aa.
1881, 0408, 07081881, Niels Victor Theodor Jeppesen, 3 uger, søn af gaardmand Jeppe Jeppesen, Snøde
1881, 0409, 08091881, Martin Rasmus Jeppesen,  7 10/12, søn af gaardmand Jeppe Jeppesen, Snøde
1881, 1609, 20091881, Laurits Olsen, 4 8/12, søn af husmand Julius Olsen, Snøde
1881, 1610, 22101881, Grægers Grægersen, husmand, ved Lohals, 51 10/12
1881, 2911, 03121881, Jakob Hegerman Holstebro, 2, søn af indsidder Johan Holstebro, Snøde Hesselbjerg
1881, 1912, 24121881, Jørgen Grægersen, husmand og enkemand, paa Sandet, Hou Distrikt, 80
1882, 0101, 09011882, Hans Christian Olsen, skolelærer og kirkesanger, Snøde, 63 3/4
1882, 1101, 19011882, Peder Jørgensen, gaardmand, Ennebølle, 37
1882, 1002, 16021882, Johan Jørgensen Hansen, 11 11/12, søn af gaardmand Hans Kristian Hansen, Ennebølle
1882, 2703, 02041882, Laurits Kristensen, 1 dag, søn af tjenestekarl Kristen Kristensen, Snøde
1882, 2204, 26041882, Georg Edvard Hansen, 1 dag, søn af skipper Niels Christian Hansen, af Skiften
1882, 2005, 24051882, Niels Thomsen Svendsgaard, 8 5/12, søn af ugift ellen Marie Hansens, Tressebølle
1882, 0606, 12061882, Niels Hansen, aftægtsmand, Snøde, 86
1882, 2906, 1882, 0207, Anton Rasmussen, 4, søn af husmand Jens Larsen Rasmussen, Tressebølle
1882, 0607, 09071882, Rasmus Rasmussen, 8½, søn af husmand jens Larsen Rasmussen, Tressebølle
1882, 1907, 23071882, Alfred Carli Christiansen, 4½, søn af sømand L. Christiansen, Snøde Sandgrav
1882, 3007, 03081882, Peter Nielsen, ungkarl og skomagersvend, Ennebølle, 25
1882, 3007, 04081882, Jens Sørensen, husmand, Tressebølle, 58
1882, 2208, 26081882, Laurits Hansen, 4, søn af husmand Anders Christian Hansen, Ennebølle
1882, 0609, 12091882, Sten Hjalmar Hald Gerster, 4 maaneder, søn af pigen Anthommine Nielsen
1882, 1209, 18091882, Peter Mortensen, forhenværende skipper og enkemand, Snøde, 85
1883, 0801, 14011883, Rasmus Olsen Kristiansen, 4 maaneder, søn af indsidder Kristian Anton Kristiansen, Ennebølle
1883, 2801, 02021883, Rasmus Madsen, fattiglem, Snøde Fattighus, 72
1883, 1802, 26021883, Anders Kristensen, fhv. tjenestekarl, ophold sig i Uglebjerg paa Hov, 78
1883, 2403, 28031883, Dødfødt drengebarn, søn af tjenestekarl Frederik Andersen, af Stoense. Født i Lille Snøde
1883, 0504, 10041883, Karl Kristensen, 4½ maaned, søn af pigen ane Sofie Kristensen, ved Lohals
1883, 2004, 26041883, Jens Bek Hansen, skrædder og aftægtsmand, paa Lohals, 86
1883, 0106, 07061883, Jakob Petersen, husmand, Snøde, 52
1883, 2707, 02081883, Hans Petersen, husmand, Tressebølle, 72
1883, 2208, 27081883, Niels Nielsen, husmand, Snøde Udflyttere, 74
1883, 1709, 22091883, Niels Peter Madsen, sømand, 19. Søn af husmand Hans Jørgensen Madsen, Lohals
1883, 2310, 29101883, Peter Rasmussen Hvid, aftægtsgaardmand og enkemand, Snøde, 89
1883, 1011, 16111883, Niels Jakobsen, baadfører, Rudkjøbing, 71
1883, 1112, 19121883, Hans Andersen, aftægtsgaardmand, Tressebølle, 68
1883, 2212, 29121883, Peter Rasmussen, smed ved Stensgaard, 69. Født i Oure paa Fyn, søn af Rasmus Pedersen
1884, 2802, 04031884, Anders Hansen Andersen, 8, søn af husmand Morten Kristian Andersen, Ennebølle
1884, 0504, 09041884, Hans Christian Andresen Watson, 9, søn af skovfoged Christan Andresen Watson, Karskov
1884, 0406, 11061884, Niels Larsen, husmand, Ennebølle, 76
1884, 0508, 11081884, Hans Jørgen Sørensen, gaardejer og sognefoged, Lille Snøde, 43
1884, 0908, 14081884, Lars Jakob Petersen, husmand, Piben paa Hov, 79
1884, 1208, 16081884, Mads Rasmussen Hansen, aftægtsgaardmand, Uglebjerg paa Hov, 74
1884, 2009, 25091884, Rasmus Jensen, husmand, Østrehuse, 65
1884, 0810, 10101884, Karl Nielsen, ½, søn af gaardmand Mads Nielsen, Tressebølle
1884, 1512, 21121884, Anders Marius Bertelsen, fyrbøder paa Stensdatter, 22. Søn af pakhusforvalter Bertelsen, Kjøbenhavn
1885, 1901, 24011885, Jens Jeppesen, aftægtsgaardmand, Snøde, 90. Født i Snøde, søn af Jeppe Jensen
1885, 0102, 05021885, Dødfødt dreng, søn af fisker Julius Nielsen, Snøde
1885, 0803, 14031885, Kristen Pedersen, gaardmand, Arnebjerg, 73. Født i Arnebjerg, søn af Peder Kristensen
1885, 1407, 19071885, Lavrits Aagesen, 5 uger, søn af ugift Lavrentine Rasmussen, Tranekjær. Plejebarn af husmand Lars Nielsen, Tressebølle
1885, 1408, 20081885, Rasmus Rasmussen, møller, Ennebølle, 47
1886, 0101, 05011886, Niels Alfred Larsen, 4 maaneder, søn af kusk Carl Christian Larsen, paa Nedergaard
1886, 1001, 15011886, Niels Hansen, 3/4, søn af ugift Dorthea Hansen, tjenende paa Nedergaard. Plejebarn af husmand Niels Peder Hansen, Snøde
1886, 1101, 16011886, Frederik Henriksen, 2 dage, søn af husmand Hans Alexander Henriksen, Snøde Hesselbjerg
1886, 1003, 16031886, Mads Pedersen, aftægtshusmand, Uglebjerg, 93
1886, 1303, 16031886, Dødfødt dreng, søn af husmand Julius Olsen, Snøde Udflyttere
1886, 2503, 01041886, Lars Kristian Thomsen, 2, søn af gaardmand Peter Thomsen, Lille Snøde
1886, 2706, 01071886, Jørgen Nielsen, tjenestekarl, Tresssebølle, 30. Søn af husmand Niels Jørgensen, Tressebølle
1886, 0207, 06071886, Johannes Hansen, fattiglem, Ennebølle, 90. Født i Ennebølle
1886, 2809, 03101886, Anders Harald Andersen, 3 uger, søn af sadelmager Andreas Julius Andersen, Snøde
1886, 2010, 24101886, Karl Jeppesen Hansen, 10 dage, søn af gaardejer Jens Jeppesen Hansen, Snøde
1886, 0712, 12121886, Thorvald Rasmussen, 6 dage, søn af gaardejer Hans Peder Rasmussen, Ennebølle
1886, 2112, 28121886, Søren Larsen, murer, Snøde, 44
1887, 0101, 07011887, Hans Hansen, skrædder, Snøde, 84. Født i Tressebølle, søn af Hans Larsen
1887, 2801, 05021887, Hans Hansen, aftægtsmand, Østre Huse, 89. Født sammesteds
1887, 0502, 10021887, Jørgen Olsen, fattiglem, Snøde Fattighus, 87. Født i Stoense
1887, 1202, 19021887, Anders Jørgensen, gaardmand, Ennebølle, 67
1887, 2802, 04031887, Dødfødt drengbarn, søn af ugift tjenestepige Anna Sofie Bordinghaus, Tressebølle
1887, 0403, 12031887, Jens Jensen, aftægtsmand, Snøde, 76. Født i Søndenbro, Magleby Sogn, søn af Jens Jensen
1887, 1903, 26031887, Søren Hansen Sørensen, skomager, Snøde, 78
1887, 2903, 04041887, Rasmus Jørgensen Rasmussen, gaardejer, Snøde, 52
1887, 0904, 14041887, Udøbt drengebarn, 5 timger, søn af bødker Hans Kristian August Rasmussen, Tressebølle
1887, 2604, 03051887, Jens Sørensen, husmand, Snøde Hessselbjerg, 72. Død i Bas..mose, født i Ennebølle, søn af Søren Hansen
1887, 1006, 16061887, Peder Sørensen, kjøbmand, Snøde, 66. Født i Ennebølle, søn af Søren Hansen
1887, 1206, 17061887, Hans Madsen Hansen, gaardmand, Uglebjerg, 39
1887, 2407, 29071887, Karl Frederik Jaknigen, kantor, ved Holmens Kirke i Kjøbenhavn, 74
1887, 1809, 25091887, Peder Jensen Christensen (tvilling), 18 dage, søn af husmand Christen Christensen, Snøde Udflyttere
1887, 1809, 25091887, Lavrits Jakob Christensen (tvilling), 18 dage, søn af husmand Christen Christensen, Snøde Udflyttere
1887, 1909, 24091887, Lars Povlsen, husmand, Snøde, 40
1888, 1801, 23011888, Valdemar Rasmussen, 7, søn af gaardejer Hans Peder Rasmussen, Ennebølle
1888, 0402, 10021888, Rasmus Olsen, skræddersvend, Lohals, 19. Født ved Lohals, søn af indsidder Lars Olsen
1888, 2003, 24031888, Hans Nielsen Madsen, fattiglem, Snøde, 52
1888, 0503, 14041888, Frederik Kristian Hansen, skolelærer, Vejlby, Horns Herred i Sjælland, 23. Født i Mangstrup, Sønderjylland, søn af Niels Hansen
1888, 2504, 30041888, Dines Hansen, fattiglem, Snøde, 85
1888, 1105, 18051888, Frands Karl Mathias Andersen, Lohals, 22. Søn af skipper Niels Andersen
1888, 0706, 13061888, Jakob Jørgensen, gaardmand, Lille Snøde, 67. Født samme sted, søn af Jørgen Jakobsen
1888, 1906, 21061888, Dødfødt drengebarn, søn af fisker Peder Nielsen, Lohals
1888, 3007, 05081888, Hans Peder Nielsen, 1, søn af ugifte Ane Kathrine Nielsen, Snøde
1888, 1808, 23081888, Anders Rasmussen, bolsmand, Østre Huse paa Hou, 68. Født i Østre Huse, søn af Rasmus Sørensen
1888, 1709, 22091888, Marius Kristian Larsen, 7, søn af sømand Niels Larsen, Snøde
1889, 1001, 17011889, Rasmus Anton Rasmussen, aftægtsbolsmand, Snøde, 91
1889, 2101, 28011889, Frederik Petersen, forhen husmand, Stoense, 88. Død i Snøde
1889, 1204, 17041889, Dødfødt dreng, søn af bødker Hans Andersen Larsen, Ennebølle
1889, 2805, 01061889, Kristian Hansen, 2, søn af bødker Kristen Hansen, Snøde
1889, 0206, 05061889, Laurits Reinhard Jensen, 2, søn af husmand Jens Peder Jensen, Snøde
1889, 1406, 18061889, Peder Kristian Pedersen, arbejdsmand, Snøde, 64. Død i Fattighuset
1889, 1007, 16071889, Hans Pedersen, baadfører, Ennebølle, 58
1889, 0108, 05081889, Hans Jørgen Mathiesen, husmand, Tressebølle, 60
1889, 1808, 23081889, Niels Christensen, husmand, paa Skiften, 64
1889, 2309, 30091889, Preben Barfoed, handelskommis, Odense, 25
1889, 1009, 14091889, Lars Christensen, stenhugger, Snøde, 53
1889, 2709, 04101889, Hans Madsen, boelsmand, Østrehuse, 87
1889, 1010, 15101889, Christen Olsen, ungkarl og forhenværende tjenestekarl, Snøde, 59
1889, 1211, 19111889, Frederik Pedersen, gaardmand, Snøde Udflyttere, 47
1889, 0112, 06121889, Udøbt drengebarn, 3 uger, søn af smed Lars Peder Valdemar Sørensen, Ennebølle
1889, 1112, 17121889, Jørgen Kristensen, husmand, Østre Huse paa Hou, 45
1889, 2912, 04011890, Jørgen Nielsen, husmand, Snøde, 67
1890, 1401, 22011890, Mads Nielsen, gaardmand, Tressebølle, 47. Født i Tressebølle, søn af Niels Madsen
1890, 2201, 28011890, Kristian Pedersen, skrædder, Snøde, 85
1890, 2301, 30011890, Kristen Hansen, bødker, Snøde, 48
1890, 2301, 29011890, Rasmus Rasmussen, smed, Snøde, 76
1890, 3003, 03041890, Anders Frederik Andersen, 12 dage, søn af sadelmager Andreas Julius Andersen, Snøde
1890, 0204, 07041890, Peder Larsen, 1 maaned, søn af ugift Petra Frederikke Jespersen, Snøde Udflyttere
1890, 2204, 28041890, Hans Hansen, fattiglem, Ennebølle, 84
1890, 2007, 24071890, Lavrits Jeppesen, tjenestekarl, paa Stensgaard, 25
1890, 2507, 29071890, Peder Jensen Nielsen, husmand, Snøde, 56
1890, 1309, 19091890, Johannes Sørensen Johansen, murmester, Snøde, 76. Født i Tikøb 29.12.1813, søn af tømmermand Søren Johansen og Ellen Pedersdatter
1890, 1309, 18091890, Frederik Wilhjelm, entlediget sognepræst for Snøde og Stoense Menigheder, 84
1890, 2109, 26091890, Morten Kristian Andersen, husmand, ved Lohals, 45
1890, 1710, 22101890, Peder Julius Pedersen, 1 3/4, søn af fisker Lars Rasmussen, Snøde Udflyttere
1890, 0611, 12111890, Jakob Nielsen, husmand, Snøde Udflyttere, 71
1891, 1203, 19031891, Levy Gerhard Pedersen, 3 maaneder, søn af snedker Hans Kristian Pedersen, Østrehuse
1891, 2103, 27031891, Niels Kristian Andersen, sømand, Lohals, 23. Søn af skipper Niels Andersen i Lohals
1891, 1704, 22041891, Karl Ludvig Petersen, skomager, Snøde, 35
1891, 2605, 01061891, Mads Nielsen, skipper og husmand, paa Hou, 69
1891, 1706, 22061891, Knud Madsen Olsen, aftægtshusmand, Karskov, 82
1891, 1707, 23071891, Rasmus Nielsen, aftægtsgaardmand, Bremholmsgaarden, 88
1891, 2107, 26071891, Hans Peder Pedersen, 11 dage,søn af husmand Frederik Julius Pedersen, Snøde Udflyttere
1891, 0212, 07121891, Kristian Bernhard Frederiksen, 1 maaned, søn af sømand Karl Anton Frederiksen, Hesselbjerg
1891, 2212, 29121891, Frands Hansen, gaardejer, Tressebølle, 68. Født i Snøde Sogn, søn af Hans Pedersen
1862, 0201, 10011862, Mathilde Barfod, 16 maaneder, datter af hr. forvalter Barfod, Snøde
1862, 1101, 18011862, Pige udøbt, 1 maaned, datter af huusmand Peder Sørensen, Snøde
1862, 2301, 28011862, Johanne Magrete Nielsdatter, almisselem, Snøde Arbeidshuus, 78
1862, 2502, 05031862, Anine Frederikke Hansen, 12 uger, datter af gaardmand Peder August Hansen, Snøde
1862, 0903, 17031862, Kirstine Pedersdatter, enke, ved Fruens Broe, 85. Boelsmand Ole Rasmussen
1862, 0606, 12061862, Johanne Pedersdatter, enke, paa Hou, 60.  Boelsmand Ole Rasmussen
1862, 0210, 06101862, Karen Jensdatter, gift, paa Hou, 39. Huusmand Lars Jakob Pedersen
1862, 0711, 13111862, Katrine Jakobsdatter, gift, Østrehuse, 64. Huusmand Peder Hansen
1862, 1512, 22121862, Severine Sørensen, Tressebølle, 20. Datter af indsidder Hans Philip Sørensen
1862, 1712, 21121862, Mariane Larsdatter, almisselem, Snøde Arbeidshuus, 34
1863, 1804, 25041863, Mette Marie Jakobsen, gift, Snøde, 33. Gaardmand Peder Nielsen. Gaardmand Rasmus Jakobsens datter i Snøde
1863, 2504, 30041863, Karen Madsdatter, gift, Snøde, 84. Bødker Rasmus Kristensen
1863, 0405, 09051863, Anne Kirstine Frandsdatter, gift, Snøde, 63. Gaardmand Hans Pedersen
1863, 1906, 23061863, Marie Andrea Rasmussen, 1½, datter af smed Hans Kristian Ramsussen, Snøde
1863, 2506, 29061863, Margrete Kathrine Sch..is, gift, Tressebølle, 61. Almisselem, indsidder Hans Philip Sørensen
1863, 2806, 02071863, Mette Sophie Rasmussen, 14 dage, datter af pigen Kristiane Thomsen, Lillesnøde
1863, 0508, 08081863, Anne Marie Rasmussen, enke, almisselem, Snøde, 54. Indsidder Ole Henriksen
1863, 1508, 20081863, Anne Marie Andersdatter, enke, Lillesnøde, 63. Gaardmand Mathias Andersen
1863, 2008, 25081863, Bodil Kirstine Henriksdatter, gift, Lillesnøde, 47. Huusmand Kristian Pedersen
1863, 0609, 11091863, Kristiane Olsdatter, enke, Snøde, 53. Huusmand Lars Hansen
1863, 1311, 20111863, Anne Katrine Olsen, enke, Østrehuse, 65. Huusmand Jørgen Hansen
1863, 2612, 31121863, Lovise Juliane Mette Marie Larsen, 3 maaneder, datter af boelsmand Rasmus Jensen Larsen, Snøde
1864, 1901, 25011864, Anne Andersen, enke, Nørrevænge, 70. Skovfoged Peder Nielsen
1864, 0502, 12021864, Martha Hansdatter, gift, Ennebølle, 50. Gaardmand Jakob Olsen
1864, 1104, 18041864, Anne Katrine Rasmusdatter, aftægtsenke, Ennebølle, 76
1864, 1905, 24051864, Maren Jensdatter, gift, Snøde, 60½. Husejer Peder Hansen
1864, 2206, 28061864, Mette Marie Jensen, Uglebjerg, 19½. Datter af gaardmand Ole Jensen
1864, 3007, 03081864, Anne Katrine Nielsdatter, almisselem, Snøde Arbeidshuus, 85
1864, 2208, 27081864, Kirsten Hansen, Snøde, 27. Steddatter af gaardmand Jakob Olsen
1864, 2808, 01091864, Hilleborg Nielsdatter, almisselem, Snøde, 83
1864, 0409, 09091864, Maren Nielsdatter, gift, Snøde, 78. Huusmand Søren Rasmussen
1864, 0310, 09101864, Dødfødt pige, datter af skipper Niels Steffensen, ved Lohals
1864, 1511, 22111864, Maren Nielsdatter, enke, ved Lohals, 52. Huusmand  Jakob Madsen
1864, 1212, 19121864, Anne Margrete Rasmusdatter, gift, paa Hou, 37. Boelsmand Niels Peder Olsen
1865, 0601, 12011865, Johanne Marie Hansen, indsidderske og ugift, Snøde, 51
1865, 1301, 20011865, Martesine Augusta Nielsen, gift, Tressebølle, 21. Gaardmand Mads Nielsen
1865, 0602, 15021865, Hansine Magrete Hansen, Østrehuse, 27. Datter af gaardmand Hans Hansen
1865, 1104, 18041865, Anni Marie Jørgensen, gift, Snøde, 55. Huusmand Niels Nielsen
1865, 1106, 17061865, Anne Magrete Nielsen, Nørrevænge, 24. Datter af huusmand Jørgen Nielsen
1865, 1108, 18081865, Ane Kirstine Wilhjelm født Grønlund, enke, Snøde, 88. Pastor emeritus Wilhjelm
1865, 0911, 14111865, Marie Adelhed Schaumann, gift, Snøde Sandgrav, 47. Indsidder Peder Nielsen
1865, 2111, 27111865, Marie Poulsdatter, gift, Tressebølle, 81. Aftægtshuusmand Søren Sørensen
1865, 2411, 30111865, Karen Pedersdatter, gift, Snøde, 74. Aftægtsgaardmand Hans Nielsen
1866, 1301, 21011866, Mathilde Nielsen, 7 dage, datter af huusmand Niels Nielsen, Snøde
1866, 2101, 27011866, Anne Marie Rasmusdatter, gift, Snøde, 37. Huusmand Niels Nielsen
1866, 1302, 19021866, Ellen Marie Hansdatter, enke, Arnebjerg, 83. Aftægtsmand Peder Kristensen
1866, 1602, 23021866, Jørgine Hansen, gift, Tressebølle, 44. Huusmand Hans Nielsen
1866, 2102, 01031866, Anne Magrete Rasmusdatter, enke og fattiglem, Snøde Arbeidshuus, 88
1866, 2202, 01031866, Anne Magrete Nielsdatter, fattiglem, Snøde Arbeidshuus, 54
1866, 1003, 17031866, Johanne Magrete Jeppesen, gift, paa Hou, 66. Huusmand Niels Hansen
1866, 2003, 24031866, Elise Klarine Nielsen, 5 maaneder, datter af huusmand Niels Hansen
1866, 1004, 16041866, Anne Magrete Klausdatter, aftægtsenke og almisselem, paa Skiften, 84
1866, 2604, 02051866, Anne Kirstine Hansdatter, gift, Snøde, 66. Aftægtsgaardmand Peder Rasmussen
1866, 2106, 26061866, Anne Sophie Dorthe Charlotte Andersdatter, huusmandsenke og aftægtsenke, Snøde, 81
1866, 2606, 30061866, Frederikke Sophie Jespersen, 15½, datter af huusmand Peder Jespersen, Snøde
1866, 1608, 22081866, Anne Kirstine Hansen, paa Hou, 32. Datter af huusmand Rasmus Thomsen
1866, 2308, 26081866, Dødfødt pige, datter af indsidder Frederik Pedersen, Snøde
1867, 0805, 15051867, Anne Katrine Nielsen, gift, Hesselbjerg, 46. Huusmand Rasmus Hansen
1867, 2005, 25051867, Henriette Eline Madsen, 1, datter af gaardmand Mads Jakob Madsen, Ennebølle
1867, 0207, 06071867, Anne Marie Madsen, Tressebølle, 18. Datter af gaardmand Niels Madsen
1867, 0408, 08081867, Dødfødt pige, datter af boelsmand Niels Peder Olsen, paa Hou
1867, 1108, 15081867, Anne Hansdatter, aftægtsenke, Lillesnøde, 79
1867, 2710, 05111867, Mette Hansdatter, enke, paa Skiften, 82. Boelsmand  Børre Jakobsen
1867, 1310, 21101867, Dorthe Rasmussen, enke, paa Skiften, 51. Huusmand Kristen Andersen
1867, 1411, 20111867, Gjertrud Kirstine Pedersdatter, aftægtsenke, Snøde, 70. Skræder Jens Wilhelm Nielsen
1867, 1911, 25111867, Johanne Marie Hansen, tjenestepige, Snøde, 41
1867, 0412, 08121867, Anne Martine Larsen, 5½ uge, datter af pigen Hanne Kirstine Pedersen, Snøde
1867, 1912, 27121867, Dorthe Katrine Kristensdatter, enke, Lillesnøde, 77. Huusmand Rasmus Jørgensen
1867, 2112, 27121867, Ellen Marie Hansdatter, almisselem, Østrehuse, 88
1868, 1501, 21011868, Maren Katrine Madsen, fattiglem, Snøde Fattighuus, 80
1868, 2103, 26031868, Anne Pedersdatter, enke, Snøde, 78. Huusmand Jørgen Hansen
1868, 1606, 21061868, Laura Lovise Sophie Pedersen, 8 uger, datter af indsidder Frederik Pedersen, Lillesnøde
1868, 0407, 08071868, Johanne Pedersdatter, almisselem og enke, Snøde, 73. Indsidder Andreas Jeppesen
1868, 1807, 23071868, Laurentine Pedersen, gift, Lærkestedet, 42. Boelsmand Peder Hansen
1868, 2907, 02081868, Marie Karentine Jensen, 5 uger, datter af indsidder Hans Jensen, Ennebølle
1868, 3107, 04081868, Metas Emanuelline Kirstine Rasmussen, 4 uger, datter af maler Rasmussen, Snøde
1868, 2010, 27101868, Inger Jørgensdatter, gift, Snøde, 42. Gaardmand Hans Hansen, Snøde
1868, 2211, 27111868, Alva Constance Caroline Rasmussen, 6 uger, datter af gaardejer Rasmus Jørgensen Rasmussen, Snøde
1869, 1301, 17011869, Anine Laurentine Larsen, 5 dage, datter af pigen Anne Kirstine Knudsen, Tressebølle
1869, 1102, 19021869, Sidsel Marie Hansdatter, enke, Tressebølle, 92. Gaardmand Rasmus Madsen
1869, 1004, 16041869, Ane Marie Nielsdatter, aftægtsenke, Snøde, 80
1869, 0110, 08101869, Karen Rasmusdatter, aftægtsenke, Laadenborg, 78
1869, 0410, 11101869, Johanne Jørgensdatter, pige og husholderske, Ennebølle, 43. Hos gaardmand Lars Jørgensen
1869, 0911, 15111869, Henriette Margrethe Hansen, Ennebølle, 23. Datter af gaardeier Hans Eriksen
1869, 2711, 02121869, Kristiane Kristine Krøyer, 4 uger, datter af snedkermester Krøyer, Snøde
1870, 2502, 04031870, Lisbeth Hansdatter, almisselem, Snøde Fattighuus, 84
1870, 1804, 23041870, Karen Nielsen, gift, ved Lohals, 36. Arbeidsmand Kristen Laursen
1870, 2305, 28051870, Dorthea Marie Mathiasdatter, gift, Østrehuse, 68. Husmand Peder Madsen
1870, 1509, 22091870, Ane Marie Sørensen, gift, Tressebølle, 67. Indsidder Peder Rasmussen
1870, 1111, 18111870, Anine Gusta Hansen, 15 maaneder, datter af gaardmand Frands Hansen, Tressebølle
1870, 1112, 19121870, Kirsten Nielsen, enke, Ennebølle, 80. Aftægtsgaardmand Lars Pedersen
1871, 0301, 11011871, Marie Katrine Jeppesdatter, enke, Ennebølle, 72. Huusmand Hans Pedersen
1871, 1702, 21021871, Dødfødt pige, datter af huusmand Jens Sørensen, Tressebølle
1871, 1404, 20041871, Ane Mathiasdatter, gift, Snøde, 54 3/4. Indsidder Kristian Madsen
1871, 2006, 27061871, Johanne Marie Nielsdatter, gift, Laadenborg, 53. Husmand Niels Sørensen
1871, 2207, 26071871, Dødfødt pige, datter af snedkermester Karl Kristian Krøyer, Snøde
1871, 0910, 14101871, Ane Kirstine Kristensdatter, aftægtsenke, Tressebølle, 95
1872, 0401, 10041872, Dorthea Katrine Andersen født Eriksen, Snøde, 82. Kjøbmand Andersen
1872, 2201, 29011872, Ane Marie Wilhjelm født Leth, gift, Lillesnøde, 59½. Snedkermester A. Wilhjelm
1872, 2501, 01021872, Kirstine Hansen, enke, Lille Snøde, 90. Jørgen Jakobsen
1872, 1702, 23021872, Anine Dorthea Hansen, 4 uger, datter af pigen Ane Kirstine Knudsen, Snøde
1872, 1903, 25031872, Ane Kirstine Rasmussen, gift, Snøde, 37. Gaardmand Hans Hansen Pryds
1872, 0507, 10071872, Elsebeth Larsen, gift, Snøde, 74. Aftægtsmand Rasmus Hansen
1872, 3008, 04091872, Hanne Sørensen, gift, Ennebølle, 37. Husmand Anders Kristian Hansen
1872, 1109, 16091872, Marthe Dorthea Nissen, gift, Snøde, 52. Aftægtsmand Rasmus Jeppesen
1872, 1609, 21091872, Gjertrud Jensdatter, enke, indsidderske, Snøde Sandgrav, 80
1872, 2009, 26091872, Inger Andersdatter, gift, Tressebølle, 77. Aftægtsmand Hans Poulsen
1872, 1810, 22101872, Augusta Juliane Petersen, 1 1/3, datter af pigen Hansine Jørgensen, paa Skiften
1872, 1011, 15111872, Maren Olsdatter, aftægtsenke, Snøde, 89½
1873, 1101, 17011873, Ane Kirstine Jepsen, 12 dage, datter af Thor Jepsen, paa Hou
1873, 2602, 05031872, Karen Pedersen, husenke, Snøde, 62
1873, 0805, 15051873, Karoline Hansen, Uglebjærg, 28. Datter af gaardmand Mads Rasmussen Hansen
1873, 0805, 14051873, Karoline Rasmusdatter, enke og fattiglem, Ennebølle, 80. Under Bødstrup Sogn, opholdt sig i Ennebølle
1873, 1306, 20061873, Betzy Georgia Frandsine von der Pahlen, gift, Snøde, 56. Sognepræst Wilhjelm
1873, 1009, 16091873, Mathilde Nielsen, 15½, datter af gaardmand Peder Nielsen, Snøde
1873, 1209, 18091873, Kristiane Henriksen, gift, Snøde, 59. Husmand Rasmus Rasmussen
1873, 1011, 17111873, Karen Marie Mortensen, enke, paa Skiften, 87. Gaardmand Rasmus Jakobsen
1874, 2204, 29041874, Johanne Marie Hansen, fraskilt kone, Lille Snøde, 32
1874, 0105, 06051874, Karen Rasmusdatter, enke, Snøde Fattighus, 85
1874, 1007, 15071874, Karen Olsen, pige og indsidderske, Tressebølle, 71
1874, 2111, 27111874, Maren Jakobsen, ugift indsidderske, Tressebølle, 58
1874, 2612, 02011875, Hilleborg Hansdatter, enke, Sejerlund paa HOu, 87. Gaardmand Gotfred Nielsen
1875, 2501, 01021875, Eline Henriette Thomsen født Wilhjelm, enke, Snøde, 67. Skolelærer og kirkesanger Thomsen
1875, 2602, 04031875, Birthe Katrine Rasmussen, gift, Snøde Hesselbjærg, 56. Husmand Jens Sørensen
1875, 1603, 19031875, Nora Marie Jeppesen, 2 maaneder, datter af gaardmand Jeppe Jeppesen, Snøde
1875, 1106, 17061875, Karen Jørgensdatter, gift, Snøde, 73½. Aftægtsmand Jens Jeppesen
1875, 2206, 28061875, Marie Andrea Rasmussen, 7, datter af smed Hans Kristian Rasmsusen, Snøde
1875, 2607, 31071875, Johanne Marie Hejnsdatter, gift, ved Piben, Snøde Sogn, 63. Husmand Jørgen Grægersen
1875, 1108, 16081875, Laura Pedersen, 6 maaneder, datter af husmand Peder Pedersen, Snøde
1875, 0209, 07091875, Maren Nielsen, enke, Snøde, 73 5/12. Husmand Hans Grægersen
1875, 0509, 09091875, Marentine Ingeborg Kristensen (tvilling), 18 dage, datter af husmand Jørgen Kristensen, Østrehuse
1875, 1210, 19101875, Jensine Pedersen, 22, Ennebølle. Datter af husmand Peder Jensen
1875, 2710, 02111875, Johanne Marie Boiesdatter, aftægtsenke, Estrehuse paa Hou, 68
1875, 2611, 02121875, Ane Jakobsdatter, aftægtsenke, Snøde, 76
1876, 2501, 01021876, Sofie Simonsen, husbestyrerinde, paa Stensgard, 57
1876, 0204, 08041876, Kirsten Jørgensen, gift, ved Lohals, 76. Aftægtsmand Jens Hansen (Lohals)
1876, 0605, 11051876, Inger Frederiksen, gift, Ennebølle, 55. Husmand Rasmus Kristian Hansen
1876, 0307, 07071876, Karen Pedersdatter, enke, Tressebølle, 78. Husmand Anders Rasmussen
1876, 2007, 23071876, Thora Karoline Amalie Jensen, 8 maaneder, datter af murer Jens Jensen, Næstved
1876, 2608, 29081876, Karoline Pedersen, gift, Snøde, 45. Husmand jens Jeppesen Pedersen
1876, 2911, 05121876, Ane Kirstine Andersen, gift, Bremholm, Snøde, 78½. Aftægtsgaardmand Rasmus Madsen
1876, 0812, 13121876, Dødfødt pige, datter af pigen Hansine Petra Kristiansen, af Tressebølle
1876, 0812, 15121876, Ane Hansdatter, gift, Uglebjærg, 77. Aftægtsmand Mads Pedersen
1877, 1001, 17011877, Maren Rasmusdatter, enke, Tressebølle, 78. Husmand Frederik Jensen
1877, 1701. 23011877, Sidsel Jensdatter, gift, Tressebølle, 59 10/12. Husmand Mads Pedersen
1877, 2701, 02021877, Lovise Mathilde Pedersen, 1 3/4, datter af indsidder Frederik Pedersen, Snøde
1877, 0602, 10021877, Kristine Kristiansen, gift, Snøde Hesselager, 31½. Indsidder Ole Hansen Olsen
1877, 0910, 16101877, Margrethe Henriksdatter, aftægtsenke, Ennebølle, 84½
1877, 1710, 24101877, Gjertrud Olsdatter, aftægtsenke, Snøde, 75 3/4
1877, 0912, 14121877, Maren Pedersen, enke, Snøde, 76. Husmand Anders Nielsen Salomonsen
1877, 2112, 24121877, Dødfødt pige, datter af gaardmand Rasmus Andersen Hansen, Tressebølle
1878, 1903, 27031878, Bodil Marie Nielsen, aftægtsenke, Lohals, 84
1878, 0310, 09101878, Ane Katrine Sørensen, gift, Tressebølle, 45. Smed Mads Hansen Kristensen
1878, 1810, 26101878, Katrine Margrethe Hansen, gift, Ennebølle, 58. Aftægtsmand Henrik Hansen
1878, 2910, 04111878, Kirstine Margrethe Schleimann, enke, paa Hou, 87. Skovfoged Rasmus Hansen
1878, 2412, 30121878, Dorthe Marie Kristensen, enke, ved Lohals, 84. Kristen Pedersen
1879, 1501, 22011879, Gjertrud Kirstine Hansdatter, gift, Ennebølle, 68½. Gaardmand Ole Jørgensen
1879, 2301, 31011879, Ane Kirstine Olesdatter,, enke, Lille Snøde, 76 8/12. Husmand Frederik Hansen
1879, 1504, 21041879, Nikoline Pedersen, gift, Tressebølle, 67. Husmand Jakob Rasmussen
1879, 2505, 30051879, Hilleborg Hansen, enke, Snøde, 71. Husmand Hans Larsen
1879, 3105, 05061879, Georgia Konstance Goltermann, 2½ maaned, datter af husejer og sadelmager Frederik Goltermann, Tressebølle
1879, 3105, 05061879, Ane Katrine Jensdatter, fattiglem, Snøde Fattighus, 74
1879, 0506, 10061879, Kirsten Henriksdatter, gift, Tressebølle, 61½. Husejer Niels Jørgensen
1879, 1206, 16061879, Dorthe Hansen, fattiglem, Snøde, 64
1879, 1306, 16061879, Bodil Hansdatter, fattiglem, Snøde, 59
1879, 1307, 18071879, Marthe Hansen, enke, Snøde, 49. Gaardmand Jørgen Nielsen
1879, 2508, 30081879, Anna Lisbeth Pedersen, gift, Snøde, 65 9/12. Husmand og skomager Søren Hansen Sørensen
1879, 0609, 11091879, Ane Rasmussen, gift, Snøde, 62. Husmand Hans Johansen
1879, 0311, 08111879, Katrine Rasmusdatter, gift, Ennebølle, 66. Gaardmand Frederik Eriksen
1880, 1101, 17011880, Johanne Kirstine Jensdatter, enke, ved Lohals, 68. Husmand Thomas Andersen
1880, 0802, 14021880, Abelone Nielsdatter, enke, Snøde, 76. Aftægtsgaardmand Hans Jørgen Hansen
1880, 1402, 19021880, Karoline Kristine Nielsen, enke, Snøde Fattighus, 57
1880, 2102, 29021880, Dødfødt pige, datter af husmand Peder Larsen, ved Piben
1880, 2202, 27021880, Ane Marie Pedersen, Snøde, 21. Datter af husmand Jakob Pedersen
1880, 0203, 06031880, Anna Rasmussen, Snøde Fattighus, 11
1880, 1204, 17041880, Mette Marie Pedersen, gift, paa Skiften, 30. Skomager Niels Andreasen
1880, 1006, 16061880, Gjertrud Marie Jeppesdatter, enke, Hou, 72. Baadfører Frederik Iversen
1880, 1306, 18061880, Ane Kirstine Jørgensen, gift, Ennebølle, 58. Husmand Jens Andreasen
1880, 2307, 30071880, Kristine Johanne Hansen, 5 4/12, datter af gaardmand Peder August Hansen, Snøde
1880, 2408, 30081880, Marie Katrine Nielsen, gift, Snøde, 24. Gaardejer Peder Hansen
1880, 2808, 02091880, Anine Marie Nielsen, 10 maaneder, datter af skipper Rasmus Hansen Nielsen, Lohals
1880, 1111, 18111880, Martha Kirstine Madsen, 8, datter af skipper Mads Jørgensen Madsen, ved Lohals
1881, 0201, 05011881, Juliane Marie Pedersen, 5, datter af husmand og tømrer Poul Pedersen, Snøde
1881, 0701, 14011881, Edel Oline Nielsen, paa Hou, 18. Datter af boelsmand Niels Peder Olsen
1881, 1201, 20011881, Inger Hansdatter, aftægtsenke, paa Hou, 86. Boelsmand Karl Frederik Frederiksen
1881, 1501, 21011881, Andrea Kirstine Nielsen, 9, datter af gaardejer og sognefoged Hans Kristian Nielsen, Lohals
1881, 0902, 16021881, Edel Sofie Nielsen, 29, Snøde. datter af husmand Jakob Nielsen
1881, 0605, 12051881, Laurine Madsen, gift, Sejrlund paa Hou, 56. Gaardmand Gotfred Gotfredsen
1881, 1205, 19051881, Augusta Kristine Georgine Hansen, 7 maaneder, datter af skipper Hans Larsen Hansen, Skiften
1881, 1608, 20081881, Ane Marie Halvorsdatter, enke, Hou, 80 7/12. husmand Rasmus Thomsen
1881, 1908, 23081881, Ane Marie Pedersen, enke og fattiglem, Snøde, 80 7/12
1881, 1809, 23091881, Mariane Jakobsen, enke, Skiften, 56. Skipper N. Flindt
1881, 2609, 03101881, Andrea Kirstine Mortensen, 19 10/12, Snøde. Datter af skipper Vilhelm Andreas Mortensen
1881, 0610, 13101881, Karoline Pedersen, gift, Snøde, 45. Gaardmand Rasmus Hansen
1881, 1411, 20111881, Marie Rasmussen, 10 uger, datter af pigen Marthe Jørgine Frandsen, Tressebølle
1881, 2111, 29111881, Marthe Lovise Hansine Hansen, Snøde, 21. Datter af husmand Søren Hansen Sørensen
1881, 0312, 09121881, Ane Dorthe Madsen, enke, Snøde, 88 10/12. Husmand Hans Kristensen
1882, 1901, 25011882, Gjerda Hansine Kristine Frederiksen, 3, datter af pigen Karoline Kristiansen, Snøde Hesselbjerg
1882, 0402, 11021882, Gjertrud Sofie Jørgensen, enke, Ennebølle, 60. Gaardmand Jørgen Larsen
1882, 1002, 17021882, Kristiane Andersen, indsidderske, Skiften, 76
1882, 1802, 25021882, Dora Nikoline Madsen, 6, datter af skipper Mads Jørgensen Madsen, ved Lohals
1882, 2703, 01041882, Mette Sofie Madsen, enke og fattiglem, Tressebølle, 70
1882, 0106, 08061882, Caroline Petrine Hansen, 17½, datter af havnefoged Rasmus Petersen Hansen, Lohals
1882, 2807, 04081882, Marie Jørgensen, gift, Hov, 62. Husejer og snedker Peter Christensen
1882, 0108, 05081882, Ane Sørensen, aftægtsenke, Snøde, 73
1882, 1908, 24081882, Karen Pedersen, gift, Lohals, 50. Husmand Peter Christensen
1883, 0304, 09041883, Marthe Kristine Kristiansen, gift, Lille Snøde, 26. Tjenestekarl af Stoense, Frederik Andersen
1883, 1404, 21041883, Kristiane Henningsen, gift, Snøde By, 48. Husmand Jakob Petersen
1883, 1206, 17061883, Nielsine Marie Nielsen, 5/6, datter af skipper Rasmus Hansen Nielsen, Lohals
1883, 0407, 10071883, Ane Marie Rasmussen, gift, Tressebølle, 50. Husmand Peter Lindskov Christensen
1883, 1607, 21071883, Ane Sofie Villarsen, enke, Hov, 62. Skipper Niels Nielsen
1883, 0910, 15101883, Maren Sofie Henriksen, fattiglem, Snøde, 42
1883, 2212, 28121883, Dorthea Vilhelmine Marie Holstebro, 18, Snøde Hesselbjerg. Datter af husmand Johan Holstebro
1883, 2212, 28121883, Kirstine Hansen, aftægtsenke, Snøde Udflyttere, 82. Husmand Henrik Petersen
1884, 0801, 12011884, Stine Kristensen, fattiglem, Snøde Fattighus, 54
1884, 1801, 25011884, Henriette Konstance Karoline Rasmussen, 12, datter af gaardmand R. J. Rasmussen, Syddringgaard, Snøde
1884, 2301, 29011884, Martha Hansen, gift, Snøde, 34. Husmand Steffen Klavsen
1884, 2302, 26021884, Dødfødt pige, datter af ugift Konstance Henriette Hansen, Snøde
1884, 2702, 04031884, Jensine Margrethe Andersen, 10, datter af husmand Morten Kristian Andersen, Ennebølle
1884, 1404, 1884, 1904, Ida Nielsine Andreasen Watson, 13, datter af skovfoged Kristen Andreasen Watson, Karskov
1884, 0905, 13051884, Dødfødt pige, datter af bødker Hans Andersen Larsen, Ennebølle
1884, 2605, 30051884, Lisbeth Pedersdatter, enke, Snøde, 71. Indsidder Hans Jørgen Hansen
1884, 1207, 15071884, Ane Kirstine Madsdatter, enke, Tressebølle, 79. Husmand Joh. Hansen
1884, 2907, 02081884, Hanne Madsen, gift, Lille Snøde, 53. Gaardejer Jakob Jørgensen
1884, 0408, 08081884, Johanne Halvorsen, 11, datter af murer Kristian Halvorsen, Lille Snøde
1884, 0210, 06101884, Georgia Konstance Goltermann, 4, datter af saddelmager Goltermann, Tressebølle
1884, 0910, 15101884, Johanne Henriksdatter, enke, Snøde, 87. Husmand Anders Hansen
1884, 1810, 22101884, Hansine Larsen, 2, plejedatter af saddelmager Goltermann, Tressebølle
1884, 2110, 25101884, Marie Kathrine Hansen, 3 uger, datter af husmand Niels Peter Hansen, Snøde
1885, 0602, 11021885, Mette Kathrine Hansdatter, ugift fruentimmer, Snøde, 81
1885, 2802, 05031885, Karoline Hansen, 1, datter af bødker Kristen Hansen, Snøde
1885, 2903, 04041885, Thora Augusta Nielsen, 13, datter af gaardmand Mads Nielsen, Tressebølle
1885, 3003, 03041885. Dødfødt pige, datter af gaardejer Jørgen Larsen Hansen, Ennebølle
1885, 0804, 13041885, Katrine Rasmussen, 4 uger, datter af gaardejer Hans Peter Rasmussen, Ennebølle
1885, 1004, 17041885, Maren Andersen, enke, Hou, 75. Husmand Rasmus Villarsen
1885, 1307, 16071885, Johanne Nielsen, ugift væverske, Tryggeløv Sogn, 61
1885, 1707, 21071885, Rasmine Jørgine Larsen, 6,. datter af indsidder Christian Larsen, Tressebølle
1885, 1905, 23051885, Rasmine Lauritsen f. Hansen, gift, Snøde, 40. Krydstoldassistent P. Lauritsen
1885, 0206, 08061885, Henriette Erica Jakobine Bøttcher f. Eriksen, gift, Sværup Mølle, Vigerslev Sogn, Fyn, 34. Møller P. Bøttcher
1885, 1108, 15081885, Petra Anine Kirstine Hansen, Snøde, 21. Datter af gaardmand Peter August Hansen
1885, 3108, 05091885, Ane Kirstine Andreasdatter, gift, Snøde, 82. Aftægtsgaardmand Jakob Olsen
1885, 1110, 16101885, Johanne Hansen, 10 dage, datter af husmand Niels Peter Hansen, Snøde
1885, 2310, 28101885, Ma... Kristine Rasmussen,  3 maaneder, datter af husmand Rasmus Rasmussen, Bjergby Sogn, paa Thorseng. Plejebarn af husmand Hans  Pedersen, Tressebølle
1885, 2511, 02121885, Marthe Kirstine Gotfredsen, gift, Ennebølle, 44. Gaardejer Ole Pelle Olsen
1885, 1512, 23121885, Hanne Hansen, enke, Lohals, 63. Arbejdsmand Peter Karl Jørgensen
1885, 2012, 28121885, Anna Katrine Jørgensen, 3½, datter af husmand Jørgen Nielsen, Snøde
1886, 0501, 11011886, Sofie Rasmussen, gift, Snøde Udflyttere, 25. Husmand hans Kristian Hansen
1886, 1101, 16011886, Frederikke Larsen, gift, Snøde Hesselbjerg, 44. Husmand Hans Alexander Henriksen
1886, 2001, 26011886, Kristiane Rasmussen, gift, Snøde Hesselbjerg, 44. Husmand Johan Georg Zingstorff Holstebro
1886, 2701, 02021886, Hansine Holstebro, 6 maaneder, datter af husmand Johan Georg Zingstorff Holstebro, Hesselbjerg
1886, 0802, 13021886, Hilleborg Mortensdatter, fattiglem, Ennebølle, 85
1886, 1402, 20021886, Ane Marie Grægersen, husejerske, Snøde Udflyttere, 52
1886, 1203, 19031886, Gunild Kristine Thomsen født Bahnsen, enke, Snøde, 62. Sadelmager og tapetserer Thomsen, Nykjøbing paa Falster
1886, 2205, 27051886, Gjertrud Marie Petersen,  enke, fattiglem, Snøde Fattighus, 90. Husmand Hans Larsen, Stoense
1886, 0208, 07081886, Ane Marie Rasmusdatter, gift, Hov, 79. Skipper Kristian Hansen
1886, 0809, 13091886, Hanne Kamilla Katrine Petersen, tjenestepige, Snøde, 19
1887, 0502, 09021887, Udøbt pigebarn, 3 timer, datter af husmand Johan Georg Zingsdorf Holstebro, Hesselbjerg
1887, 2602, 04031887, Ane Dorthea Olsdatter, enke, Snøde, 79. Gaardmand Jens Rasmussen
1887, 2203, 28031887, Karen Pedersdatter, enke, Lille Snøde, 84. Husmand Andreas Jensen
1887, 2603, 30031887, Olavia Marie Svendsen Rasmussen, 5 uger, datter af ugift Anine Lavrine Rasmussen, Snøde
1887, 0108, 06081887, Greta Barfoed født Nielsen, gift, Snøde, 59. Godsforvalter S. Barboed
1887, 0508, 10081887, Johanne Kirstine Elna Hansen, 8, datter af husmand Hans Peder Magaard Hansen, Ennebølle
1887, 1709, 22091887, Maren Frederiksen, enke, fattiglem, Stoense, 73, Arbejdsmand Rasmus Hansen
1887, 1010, 17101887, Ane Sofie Pedersen, gift, Hov, 70. Gaardejer Frands Hansen
1887, 1310, 18101887, Bodil Rasmussen, enke, fattiglem, Stoense, 79. Arbejdsmand Peder Gotfredsen
1887, 3110, 04111887, Nielsine Jørgensen, fattiglem, Snøde, 23
1887, 2711, 05121887, Inger Sofie Johansen, gift, Snøde, 52. Bolsmand Peder Hansen
1887, 1212, 17121887, Karen Olsdatter, ugift fruentimmer, Snøde, 71
1887, 2612, 02011888, Petrine Kristiansen, gift, Snøde Udflyttere, 48. husmand Peder Hansen
1888, 3101, 06021888, Maren Jensdatter, enke, Snøde, 93. Gaardmand Peder Jakobsen
1888, 2802, 06031888, Ane Kirstine Nielsen, enke, Ennebølle, 68. Husmand Jørgen Rasmussen
1888,0803, 15031888, Ane Margrete Madsen, gift, Snøde, 53. Husmand Jørgen Nielsen
1888, 1903, 25031888, Petra Sofie Rasmussen, 8 maaneder, datter af arbejdsmand Jens Peder Rasmussen, ved Lohals
1888, 2703, 03041888, Maren Pedersdatter, enke, Hov,68. Skipper Kristen Jensen
1888, 1604, 21041888, Mariane Rasmussen, enke, Lohals, 52. Skipper Hans Nielsen Madsen
1888, 2406, 28061888, Augusta Kristine Holm,  10 maaneder, datter af ugift Ane Hansen, paa Skiften
1888, 1007, 16071888, Konstance Henriette Alexandrine Eriksen født Rasmussen, enke, Snøde,70. Gaardejer Hans Eriksen, i Ennebølle
1888, 2507, 30071888, Ane Sofie Olsen, enke, Østre Huse, 83. Husmand Ole Jakobsen
1888, 2109, 25091888, Olivia Marie Johanne Kristine Rasmussen, 3 maaneder, datter af ugifte Rasmine Kirstine Rasmussen, Snøde
1888, 0410, 12101888, Ellen Kirstine Madsdatter, gift, Østrehuse, 70. Gaardmand Kristen Jørgensen
1888, 0811, 15111888, Mathilde Nikoline Rasmussen, Skiften, 29. Datter af skipper Jens Rasmussen
1888, 1111, 15111888, Nora Marie Jeppesen, 11, datter af gaardmand Jeppe Jeppesen, Snøde
1889, 0101, 07011889, Ane Sofie Nielsen, gift, Snøde, 83. Skrædder Kristian Pedersen
1889, 0102, 06021889, Petra Lovise Rasmussen, ½, datter af bødker Hans Kristian August Rasmussen, Tressebølle
1889, 2102, 28021889, Ane Kathrine Sørensen, gift, Tressebølle, 49. Husmand Peder Kristian Pedersen
1889, 2402, 01031889, Christine Elisabeth Barfoed, Snøde, 29. Datter af godsforvalter Barfoed
1889, 0603, 12031889, Marie Marthesine Jørgine Hansen,8, datter af gaardmand Peder Hansen, Snøde Udflyttere
1889, 2905, 02061889, Olavia Karoline Jørgensen, 1 dag, datter af arbejdsmand Anton Salomon Jørgensen, Hesselbjerg
1889, 0106, 05061889, Ane Kirstine Rasmussen, gift, Snøde, 70. Kjøbmand Mathias Hansen
1889, 1306, 18061889, Alvilda Hansen, 15, datter af gaardmand Hans Kristian Hansen,  Eshøj
1889, 3108, 05091889, Inger Nielsdatter, enke, Snøde Udflyttere, 73. Husmand Anders Henrik Olsen
1889, 2009, 27091889, Ane Marie Nielsdatter, enke, Østrehuse, 84. Boelsmand Kristen Andreasen
1889, 0110, 09101889, Emma Katrine Flindt, 2, datter af snedker Kristian David Flindt, ved Lohals
1889, 3010, 05111889, Lovise Frederikke Goltermann, gift, Tressebølle, 29. Bødker Hans Kristian August Rasmussen
1889, 0811, 14111889, Ane Nielsen, enke, Karskov, Bøstrup Sogn, 79. Skovfoged Frederik Johansen Reskmann
1889, 1512, 20121889, Anna Lovise Kristiansen, 8, stifdatter af husmand Johan Zingsdorff Holstebro, Hesselbjerg
1889, 2212, 30121889, Marie Kathrine Jensen, enke, paa skiften, 75. Skrædder Niels Jørgensen
1890, 0401, 11011890, Gjertrud Sofie Andersen, enke, Lille Snøde, 48. Sognefoged Hans Jørgen Sørensen
1890, 2301, 31011890, Eleonora Hansen, 9, datter af gaardmand Hans Kristian Hansen, Eshøj
1890, 2301, 31011890, Thyra Hansen, 6, datter af gaardmand Hans Kristian Hansen, Eshøj, Ennebølle
1890, 3001, 07021890, Maren Nielsen, enke, Bøstrup Sogn, 69. Husmand Niels Hansen
1890, 0503, 12031890, Kamilla Nielsen, 11 maaneder, plejedatter af husmand Rasmus Watson, Lohals
1890, 0903, 15031890, Jensine Kristine Gregersen, væverske, Snøde Udflyttere, 20
1890, 3103, 05041890, Dagmar Antonette Elisabeth Hansen, 1½, datter af gjæstgiver Michael Hansen, Snøde
1890, 1104, 18041890, Ane Marie Nielsen, enke, Snøde Udflyttere, 42. Gaardmand Frederik Pedersen
1890, 1804, 25041890, Mette Kirstine Jensen, gift, Lille Snøde, 34. Styrmand Erik Johannes Jensen
1890, 3004, 11051890, Sofie Hansen, 7 timer, datter af ugifte tjenestepige Ane Marie Kristensen, Skiften
1890, 0205, 07051890, Maren Larsdatter, enke, Ennebølle, 71. Husmand Niels Jensen
1890, 0305, 11051890, Karen Hansen, 3 dage, datter af ugifte tjenestepige Ane Marie Kristensen, Skiften
1890, 1405, 19051890, Karen Marie Hansen, tjenestepige, Snøde, 39
1890, 2406, 30061890, Maren Larsdatter, gift, Snøde, 67. Gaardmand Kristian Hansen
1890, 0707, 11071890, Gjertrud Marie Sigvardsdatter, gift, Skiften paa Hou, 92. Husmand Jens Bild Hansen
1890, 2210, 25101890, Lovise Sørine Larsen, 15 maaneder, datter af husmand Jørgen Larsen, Hesselbjerg
1891, 1401, 21011891, Ane Sofie Mortensen, ugift fruentimmer, Snøde, 33
1891, 0202, 09021891, Inger Hansdatter, enke, Ennebølle, 83. Tømrer Hans Hansen
1891, 0702, 14021891, Marie Kathrine Jørgensdatter, enke, Snøde, 83. Bolmand Rasmus Anders Rasmussen
1891, 2302, 02031891, Birthe Kathrine Hansdatter, enke, Snøde, 84.Husmand Niels Nielsen
1891, 2203, 28031891, Eline Kirstine Hansen, gift, Snøde Udflyttere, 36. Gaardmand Peder Hansen
1891, 2504, 28041891, Dødfødt pige, datter af sadelmager Andreas Julius Andersen, Snøde
1891, 0205, 08051891, Mariane Rasmussen, enke, Østrehuse, 88. Husmand Frederik Willarsen
1891, 1905, 23051891, Gjerda Hansine Kirstine Kristiansen, 6, stifdatter af husmand Johan Georg Zingsdorff Holstebro, Hesselbjerg
1891, 0612, 14121891, Ane Marie Rasmusdatter, enke, Skiften, 85. Husmand Peder Olsen