Stoense, 1876-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1876-1891, Stoense sogn, Langelands Nørre herred, Svendborg Amt
© Lotte Brændegaard Hvid

1874, 0901, 1501, Rasmus Rasmussen, husejer og styrmand, 33½, af Stoense
1874, 0802, 1402, Jørgen Madsen, aftægtsmand og skomager, 76, i Stoense
1874, 1203, 1803, Hans Nielsen, indsidder, 64 og 4 maaneder, paa Skiften
1874, 2503, 3103, Hans Larsen, indsidder og fattiglem, 81, i Stoense
1874, 2805, 0306, Jens Kristiansen, husmand, 78, af Stoense
1874, 0106, 0606, Jørgen Nielsen, husfæster, 81, i Stoense
1874, 2808, 0209, Lars Jensen, møllebygger og aftægtsmand, 74, af Stoense
1874, 2309, 2809, Peder Hansen Sørensen, husmand, 67, i Stoense
1874, 2409, 3009, Jakob Madsen, aftægtshusmand, 80, af Stoense
1874, 1510, 1910, Jakob Marius Grube, 6 dage, søn af slagter Grube, i Stoense
1875, 2304, 0105, Niels Nielsen, aftægtsboelsmand, 83, Østerhuse paa Hou
1875, 0809, 1309, Peder Gotfredsen, indsidder og fattiglem, 71, i Stoense
1875, 0211, 0911, Conrad Andersen, boelsmand, 72, i Østrehuse paa Hou
1875, 0612, 1112, Peder Christiansen, husejer, 77 i Stoense
1875, 2312, 2712, Kristian Rasmus Pedersen, ½, søn af pige Dorthe Hansen, i Stoense
1876, 2001, 2301, Martin Grube, 3 maaneder, søn af slagter Peder Hansen, i Stoense
1876, 1104, 1804, Kristen Hansen, husmand, 37 og 9 maaneder, paa Hou
1876, 1807, 2407, Hans Hansen, 37 og 8 maaneder, i Tornemose paa Hou. Søn af bolsmand Erik Hansen
1876, 3107, 0408, Karl Kristian Jørgensen, 2½ maaned, søn af pige Karoline Jørgensen, i Stoense
1876, 1908, 2308, Niels Hansen, gaardejer, 79, i Stoense
1876, 2808, 0109, Dødfødt dreng, søn af pige Karoline Larsen, i Stoense
1876, 3012, 05011877, Morten Hansen, husejer, 64, paa Hou
1877, 1701, 2301, Kristen Rasmussen, gaardfæster, 50, af Stoense
1877, 2601, 3101, Hans Jakobsen, aftægtsgaardmand, 75 og 9 maaneder, i Hønsebjerg paa Hou
1877, 2801, 0302, Hans Peder Pedersen, 3 og 9 maaneder, søn af bødker Lars Kristian Pedersen, af Stoense
1877, 0602, 1102, Niels Larsen (tvilling), 1 dag, søn af skipper Bøje Larsen, af Lohals
1877, 0602, 1102, Karl Larsen (tvilling), 1 dag, søn af skipper Bøje Larsen, af Lohals
1877, 3003, 0504, Hans Jensen, aftægtshusmand, 89, paa Hou
1877, 2211, 2811, Udøbt dreng, 3 dage, søn af slagter Peder Grube, i Stoense
1878, 1805, 2305, Hans Peder Jørgensen, 2 uger, søn af husmand Hans Olsen Jørgensen, i Stoense
1878, 0606, 1306, Peder Jørgensen, husfæster, 60, af Stoense
1878, 2709, 2909, Dødfødt dreng, søn af skipper Rasmus Hansen Pedersen, i Vestrehuse
1878, 2110, 2510, Hans Kristensen, husmand, 58, af Stoense
1879, 2705, 0406, Peder Hansen, boelsmand, 65, i Vestrehuse paa Hou
1879, 0208, 0708, Frederik Rasmussen, 23, af Stoense. Søn af husmand Lars Rasmussen
1879, 2310, 2610, Anders Eriksen, 5 maaneder, søn af gaardejer Niels Eriksen, af Stoense
1879, 2111, 2711, Karl Frederik Jakobsen, 28, paa Stensgaard. Søn af gartner Kristian Jakobsen
1880, 1802, 2402, Niels Jeppe Kristensen, enkemand og husmand, 70, paa Hou
1880, 0505, 1105, Kristian Hansen, 10, søn af smed Hans Hansen, i Stoense
1880, 1208, 1608, Henrik Laurits Jensen, 20, paa Skiften. Søn af skovfoged Jens Klausen
1880, 2008, 2708, Ole Jørgensen, aftægtsgaardmand, 64 og 9 maaneder, af Stoense
1880, 0509, 1009, Ole Jensen, indsidder, 71, i Stoense
1880, 1412, 1812, Laurits Bay Jakobsen, 7 og 8 maaneder, søn af gaardejer Anders Jakobsen, Frederikshus, Hou
1881, 2807, 0308, Karl Jensen, 35, paa Skiften. Søn af skovfoged Jens Klausen
1881, 1511, 2311, Mads Sigvardsen, aftægtsenkemand, 87, paa Hou
1881, 2212, 2612, Rasmus Gommesen Klausen, 5 maaneder, søn af bager Klausen, i Stoense
1882, 2901, 0602, Jakob Steffensen, husmand og skomager, 82, paa Skiften
1882, 2802, 0703, Jakob Bernhard Olsen, 1, søn af gaardmand Hans Martin Olsen, i Stoense
1882, 1305, 1705, Rasmus Madsen Jakobsen, forhen møllersvend, 78, Stensgaards Mølle
1882, 0807, 1307, Hans Jørgen Nielsen, 2, søn af tjener Peder Nielsen, Stoense Udflytter
1882, 2207, 2707, Henrik Kristian Pedersen, 16, søn af bødker Peder Pedersen, af Stoense
1882, 2507, 2907, Peder Jørgensen, 12, søn af gaardejer Peder Jørgensen, af Stoense
1882, 0609, 1109, Hans Jakob Olsen, husmand, 80, i Stoense
1882, 1311, 1811, Rasmus Emil Rasmussen, 2½, søn af skipper Emilius Rasmussen, i Lohals
1883, 1801, 2201, Mads Johansen Goltermann, sømand, 36, i Stoense Havn
1883, 0602, 1502, Jens Hansen, gaardejer, 71, paa Hou
1883, 0303, -, Jørgen Madsen Ernst Rasmussen, skibsdreng, 17
1883, 2205, 2805, Hans Hansen, husmand, 58, ved Stoense
1883, 1110, 1810, Erik Hansen, boelsmand, 81, paa Hou. Født sammesteds. Søn af Hans Olsen
1883, 2311, 0112, Hans Madsen, husfæster, 70, af Stoense. Født i Lejbølle. Søn af Mads Hansen
1884, 0203, 0703, Karl Henrik Larsen, 6 uger, søn af gaardmand Hans Larsen, Trollebjærg
1884, 0107, 07407, Hans Jakobsen, gaardejer, 60, i Stoense. Født sammesteds. Søn af Jakob Jensen
1884, 1411, 2111, Johan Hansen, husejer, 73½, i Stoense
1885, 0903, 1403, Udøbt dreng, 14 dage, søn af indsidder Jørgen Jeppesen, i Stoense
1885, 2703, 0304, Kristian Frederik Eriksen, 8 maaneder, søn af gaardejer Niels Eriksen, af Stoense
1885, 0706, 1106, Hans Peder Pedersen, 5, søn af husmand Jens Pedersen, paa Skiften
1885, 2911, 0512, Hans Hansen, smed, 47, i Stoense
1886, 2802, 0603, Niels Larsen, husmand, 73, paa Hou
1886, 1707, 2307, Jørgen Hansen, aftægtsgaardmand, 73, i Stoense. Født i Botofte, Tranekjær Sogn
1886, 2408, 3008, Anders Rasmussen, aftægtsboelsmand, 72, paa Hou. Født sammesteds. Søn af Rasmus Andersen
1886, 2812, 04011887, Kristen Andersen, husmand, 73, paa Hou
1887, 2708, 0209, Peder Pedersen, husmand, 63, i Skattebølle
1888, 0901, 1601, Hans Peder Kristiansen, aftægtshusmand, 54, i Stoense
1888, 2201, 2801, Rasmus Hansen, forhen smed paa Hou, 78, i Stoense
1888, 0803, 1703, Niels Thomsen, indsidder, 88, i Stoense
1888, 2503, 3103, Hans Peder Marius Pedersen, 11, søn af husmand Frederik Kristian Pedersen, af Stoense
1888, 0605, 1105, Peder Rasmussen, aftægtshusmand, 73, i Stoense
1888, 2508, 2908, Martin Andersen, 24 timer, søn af husmand Lars Kristian Andersen, af Stoense
1888, 2409, 0210, Gotfred Rasmussen, aftægtsboelsmand, 80, paa Hou
1888, 2510, 0111, Peder Hansen, skrædder og husejer, 53, i Stoense
1888, 1912, 2612, Jens Kristian Rasmussen, sømand, 24, i Vestrehuse. Søn af husmand Rasmus Sørensen
1889, 1501, 2101, Niels Peder Hansen Jensen, fhv. kjøbmand, 33, i Stoense
1889, 1403, 2203, Jørgen Hansen, boelsmand, 73, paa Hou. Født i Ennebølle. Søn af Hans Andersen
1889, 1904, 2504, Jens Peder Grube, aftægtshusmand, 76, i Stoense
1889, 2907, 0308, Hans Olsen Jørgensen, husmand, 61, i Stoense
1889, 0410, 1010, Julius Pedersen, 21, af Stoense. Søn af husejer og tømrer Anders Hansen Pedersen
1889, 3011, 0512, Johannes Hansen, 2 dage, søn af gaardejer Hans Hansen, i Stoense
1890, 02014, 0801, Hans Rasmussen Johansen, boelsmand, 59, paa Hou. Født i Østrehuse. Søn af Jørgen Hansen
1890, 0602, 1202, Rasmus Nielsen, husmand, 81, i Stoense. Født i Skattebølle. Søn af Niels Nielsen
1890, 1502, 2002, Kristian Kristiansen, husmand, 55, i Stoense
1890, 0703, 1203, Hans Madsen, arbejdsmand, 78, i Estre paa Hou
1890, 0404, 1104, Niels Frandsen Larsen, fhv. havnefoged, 86, ved Lohals
1890, 2407, 2907, Rasmus Jørgensen, aftægtsmand, 75, i Bastemose paa Hou. Født i Tullebølle Sogn. Søn af Jørgen Hansen
1890, 1210, 1710, Kristian Larsen, aftægtsgaardmand, 83, ved Stoense
1891, 1101, 1701, Jakob Rasmussen, aftægtshusmand, 76, i Vestrehuse paa Hou
1891, 2401, 2901, Udøbt dreng, søn af husmand Karl Ejler Holm, paa Skiften
1891, 2002, 2802, Niels Peder Sørensen, skipper, 27, i Vestrehuse. Født sammesteds. Søn af skipper Niels Sørensen
1891, 2106, 2606, Niels Rasmussen, aftægtsgaardmand, 72½, i Stoense
1891, 1709, 2209, Peder Martin Hyllekvist Johansen, 4 uger, søn af smed Niels Henrik Hyllekvist Johansen, i Stoense
1891, 2512, 02011892, Anders Larsen, arbejdsmand, 76, i Stoense
1874, 0301, 0701, Marie Jacobine Grube, 5 maaneder, datter af slagter Peder Grube, i Stoense
1874, 2701, 3101, Maren Larsen, 65, af Stoense. Datter af gaardmand Lars Andersen
1874, 1904, 2404, Ane Rasmusdatter, enke, 80, af Stoense. Husmand og snedker Niels Pedersen
1874, 1306, 1906, Frandsine Karoline Amalie Frandsen, 14½, datter af skipper Hans Kristian Frandsen, i Stoense
1874, 2408, 2908, Ane Kathrine Jakobsdatter, enke, 80, i Vestrehuse. Boelsmand Jens Sørensen
1874, 1810, 2310, Kirstine Hansen, 58, i Stoense. Husmand og danselærer Ole Jensen
1875, 0701, 1701, Udøbt pige, datter af pige Sophie Kamilla Karoline Kristensen, ved Lohals
1875, 1103, 1803, Maren Jørgensdatter, enke, 60, paa Hou. Husmand Klaus Kristensen
1875, 1503, 2103, Cecilie Kristine Jørgensen, 10 dage, datter af husmand Kristen Jørgensen, i Stoense
1875, 2803, 0104, Gjertrud Marie Hansdatter, 84, i Stoense. Fattiglem Jørgen Olsen
1875, 2307, 2707, Maren Jørgensdatter, 52, i Stoense. Husejer Hans Olsen Jørgensen
1875, 0512, 1312, Frandsine Karoline Amalie Frandsen, 4 maaneder, datter af skipper Hans Kristian Fransen, i Stoense
1876, 0502, 1102, Marie Nielsen, 38, paa Hou. Husmand Christen Andersen
1876, 0103, 0803, Anne Margrethe Nielsdatter, enke, 85, paa Hou. Husmand Jens Frederiksen
1876, 1005, 1605, Ane Kathrine Henriksdatter, enke, 86, i Stoense. Gaardmand Erik Hansen
1876, 0210, 0910, Maren Kirstine Kristensen, 66, af Stoense. Husmand Hans Jensen
1876, 1012, 1812, Ane Katrine Pedersdatter, enke, 80, af Stoense. Husmand Peder Knudsen
1877, 0501, 1201, Marie Kathrine Pedersen, 43, i Stoense. Tømrer og husejer Anders Hansen Pedersen
1877, 1802, 2402, Ane Kirstine Rasmussen, enke, 90, i Skattebølle. Aftægtsgaardmand Niels Nielsen
1877, 3107, 0408, Marie Hansdatter, enke, 80½, i Skattebølle. Gaardfæster Hans Klausen
1878, 1401, 2101, Charlotte Juliane Madsen, aftægtsenke, 87, ved Bastemose paa Hou
1878, 2401, 2901, Mette Magdalene Jensdatter, enke, 86, paa Hou. Husmand Hans Jakobsen
1878, 1302, 2002, Kristiane Hansdatter, aftægtsenke, 87, i Stoense
1878, 1510, 2110, Hansine Kristiane Pedersen,52, paa Hou. Skovfoged Rasmus Pedersen
1878, 2310, 2810, Sidsel Kristensdatter, aftægtsenke, 53, i Stoense
1879, 0101, 0701, Anne Katrine Andersen, enke, 79½, Stoense. Husmand Frands Andersen
1879, 1502, 2102, Lisbeth Jensdatter, almisselem, 85, i Stoense
1879, 1602, 2402, Konstance Karoline Sofie Frederikke Graae, gaardfæsterske, 72, i Stoense
1879, 0104, 0804, Marie Kristensdatter, enke, 72, paa Hou. Husmand Morten Hansen
1879, 2305, 2705, Rasmine Kristine Madsen, ½, datter af skomager Hans Kristian Madsen, i Stoense
1879, 2705, 0306, Anna Thomasdatter, 58½, af Stoense. Gaardmand Ole Jørgensen
1879, 2406, 2906, Karentine Jensen, 1 maaned, datter af pige Ane Marie Larsen, i Stoense
1879, 2510, 3110, Mette Kirstine Hansen, aftægtsenke, 78½, i Skattebølle. Gaardmand Rasmus Andersen
1879, 0312, 0912, Maren Kirstine Larsen, 52, af Stoense. Husmand Hans Hansen
1880, 2801, 0402, Ane Mortensdatter, 61, ved Bastemose. Boelsmand Rasmus Jørgensen
1880, 2901, 0602, Ane Olsdatter, 63, i Stoense. Tømrer og husejer Peder Rasmussen
1880, 0202, 0902, Dorthe Marie Jørgensdatter, enke, 74, i Bøstrup. Gaardmand Hans Jørgen Jørgensen
1880, 2604, 0105, Ane Katrine Rasmussen, 70, i Tørstensborg paa Hou. Aftægtshusmand Hans Erik Pedersen
1880, 2807, 0108, Henriette Margrethe Grube, 23 dage, datter af slagter Grube, i Stoense
1880, 1508, 2008, Ane Margrethe Hansen, 61, i Trollebjerg. Aftægtsgaardmand Jørgen Hansen
1880, 2510, 0311, Maren Steffensdatter, enke, 85, paa Hou. Skipper Kristen Nielsen
1880, 2910, 0511, Anne Pedersen, 44, i Veitr…
1880, 2211, 3011, Karen Nielsen, enke, 60, paa Hou. Skipper Niels Jensen
1881, 0404, 0904, Ane Katrine Hansdatter, 64, i Stoense. Husmand Rasmus Nielsen
1881, 0904, 1404, Dødfødt pige, datter af boelsmand Jørgen Rasmussen, paa Hou
1881, 0906, 1406, Ingeborg Adeline Eriksen, 2 maaneder, datter af gaardmand Niels Eriksen, i Stoense
1881, 2307, 2807, Kirstine Margrethe Rasmusdatter, enke, 77, i Stoense. Husmand Peder Kristiansen
1881, 1509, 1809, Henriette Jakobine Grube, 2½ uge, datter af slagter Peder Andersen Grube, i Stoense
1881, 0111, 0611, Hilda Marie Nielsen, 15 dage, datter af pige Kirsten Pedersen, i Stoense
1881, 2611, 0212, Susanne Steffensdatter, aftægtsenke, 89, i Vestrehuse
1882, 0602, 1202, Udøbt pige, 14 dage, datter af husmand Mads Frandsen Rasmussen Hansen
1882, 2503, 3103, Andrea Karentine Mikaline Andersen, 7 maaneder, datter af gsaardmand Lars Andersen, i Skattebølle
1882, 2506, 0107, Ane Marie Katrine Hansen, 33, i Stoense. Gaardejer Niels Eriksen
1882, 0107, 0607, Juliane Rasmussen, 8, datter af husmand Rasmus Sørensen, i Vestrehuse
1882, 2507, 2907, Kristine Nielsen, 11 maaneder, datter af murer Rasmus Hansen Nielsen, i Stoense
1882, 2208, 2708, Klara Frederikke Grægersen, 13 dage, datter af skipper Lars Grægersen, paa Hou Bastemose
1882, 1609, 2209, Marie Kirstine Hansdatter, enke, 84, i Stoense. Husmand Jørgen Hansen
1882, 2710, 0411, Høregine Laurentine Nielsen, 22, Hou. Plejedatter af husmand Rasmus Hansen Prydie
1883, 2102, 0203, Dødfødt pige, datter af tjener Peder Nielsen
1883, 2202, 0203, Marie Emanuelline Petrine Pedersen, 31, af Stoense. Tjener Peder Nielsen
1883, 2403, 3103, Maren Jørgensen, 71, paa Hou. Boelsmand Gotfred Rasmussen
1883, 1906, 2506, Oline Andersen, 20, i Skattebølle. Fatter af gaardejer Gotfred Rasmussen
1883, 1908, 2408, Andrea Marie Jakobsen, 7, datter af gaardejer Anders Jakobsen, paa Hou
1883, 1210, 1910, Sara Larsdatter, 78, paa Hou. Smed Rasmus Hansen
1883, 2012, 2712, Lise Larsen, 55, paa Hou. Stifdatter af smed Rasmus Hansen
1884, 1502, 2202, Kirsten Jakobsdatter, enke, 81, paa Skiften. Husmand Jakob Steffensen
1884, 0607, 1107, Gjertrud Larsdatter, enke, 64, ved Lohals. Boelsmand Kristen Hansen
1884, 0308, 0708, Margrethe Pedersen, enke, 81, Hou. Skipper Peder Larsen
1884, 0409, 0909, Trine Kristensdatter, 64, af Stoense. Husmand Lars Rasmussen
1884, 0412, 1212, Hansine Kristiane Hansdatter, enke, 78, i Stoense. Husmand og skomager Jørgen Madsen
1884, 261, 2712, Maren Grægersen, 78, ved Lohals. Fhv. havnefoged Niels Frandsen Larsen
1885, 3107, 0508, Bine Hansdatter,70, i Lohals. Gjæstgiver Rasmus Pedersen
1885, 0909, 1609, Mette Andersen, 74, paa Hou. Husmand Hans Frederiksen
1885, 2810, 0411, Karen Nielsen, gaardejer, 68, af Stoense
1885, 1212, 1812, Jensine Rasmine Koppelgaard,28, i Stoense. Datter af skolelærer Koppelgaard
1886, 2202, 2702, Karen Pedersdatter, enke, 85, Hou. Boelsmand Peder Larsen
1886, 2506, 0107, Kirsten Pedersdatter, enke, 83, i Østrehuse. Skovfoged Konrad Andersen
1887, 2610, 0211, Laurenthine Larsen, 40, i Lohals. Fisker Emilius Peder Kristian Rasmussen
1887, 2811, 0612, Ane Margrethe Hansen, 79, af Stoense. Gaardmand Kristian Larsen
1888, 1802, 2402, Gjærtrud Nielsdatter, enke, 84, Lohals. Skipper Niels Villarsen
1888, 1803, 2303, Anna Marie Thomsen, 6, datter af husmand Johan Thomsen, i Stoense
1888, 0706, 1306, Maren Jensdatter, ugift, 76, opholdt sig hos skipper Jens Jensen, Østrehuse
1888, 2111, 2711, Ane Marie Thomsen, 83, paa Hou. Aftægtsboelsmand Niels Rasmussen
1888, 0812 ,1412, Else Knudsdatter, enke, 83, af Stoense. Husmand Peder Madsen Andersen
1889, 0401, 1101, Edel Sofie Marie Krøjer, 26, i Stoense. Husmand Martin Peder Olsen
1889, 1704, 2304, Ellen Kirstine Nielsdatter, 75, i Stoense. Husmand Lars Knudsen Ejlersen
1889, 2709, 0210, Petrine Hansen, 56, i Stoense. Husmand Kristian Kristiansen
1889, 1712, 2312, Gjærtrud Marie Nielsdatter, 74, i Stoense. Husmand Hans Rasmussen
1889, 2512, 02011890, Bodeline Steffensen, ugift væverske, 49, paa Skiften
1890, 1503, 2103, Ane Kirstine Kristensen, enke, 71, Stoense Udflytter. Husmand Jens Kristiansen
1890, 2504, 0105, Dorthea Olsdatter, enke, 82, i Skattebølle. Husmand Kristen Kristensen
1890, 2005, 2705, Ane Kristine Nielsen f. Jørgensen, 55, i Skattebølle. Gaardmand Jørgen Nielsen
1890, 1908, 2308, Maren Olsdatter, 75, i Stoense. Husmand Anders Larsen
1890, 2708, 0209, Kirsten Kristensdatter, enke, 73, i Bastemose. Gaardmand Ole Jensen i Uglebjerg
1890, 1311, 2111, Katrine Steffensen, enke, 86, paa Hou. Husmand Jørgen Hansen
1891, 0702, 1202, Johanne Sofie Andrea Jepsen, 1 og 3 maaneder, datter af snedker Kristoffer Overbæk Jepsen, Stoense
1891, 1802, 2502, Ane Marie Mathesen, 45, paa Hou. Husmand Peder Nielsen
1891, 0503, 1203, Kristine Magdalene Jepsen, 6, datter af snedker Kristoffer overbæk Jepsen, Stoense
1891, 2703, 0204, Maren Sofie Hansen, 53, i Stoense. Husmand Søren Peder Sørensen, i Stoense
1891, 1005, 1605, Marthe Kirstine Hansen, enke, 70, i Stoense. Gaardejer Niels Hansen
1891, 2710, 3110, Birthe Kirstine Rasmusdatter, 72, i Stoense. Indsidder Jens Larsen Frederiksen
1891, 0911, 1411, Ane Marie Nielsen, enke, 69, i Skattebølle. Husmand Peder Pedersen