Skrøbelev, 1864-1891,døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1864-1891, Skrøbeløv sogn, Langelands Nørre herred, Svendborg Amt
© Lotte Brændegaard Hvid

1864, 0701, 1401, Rasmus Christensen Bjerg, aftægtsgaardmand, 72, i Skrøbelev. Født i Illebølle. Søn af Christen Bjerg
1864, 2001, 2401, Rasmus Jensen Larsen, lejehusmand, 54½, i Torpe. Født i Fuglsbølle. Søn af husmand Jens Pedersen
1864, 2704, 0105, Dødfødt dreng, søn af husmand Mathæus Christensen, af Henninge
1864, 2605, 3105, Jørgen Jensen Olsen, 14, søn af gaardmand Lars Olsen, af Kragholm
1864, 2108, 2508, Hans Jacob Rasmussen, 8, søn af afdøde husmand Rasmus Pedersen, af Torpe
1864, 2108, 2508, Niels Peder Rasmussen, 5, søn af afdøde husmand Rasmus Pedersen, af Torpe
1864, 0410, 1010, Christian Hansen, skrædder, 38½, i Kragholm. Født her i Sognet
1864, 1310, 1610, Udøbt dreng, 1 dag, søn af møller Rasmus Rasmussen Møller, af Henninge
1864, 0210, 0712, Jens Christian Madsen, husmand, 46, i Vindeltorp
1864, 1012, 1612, Carl Dines Jacobsen, gaardeier, 33, i Svendstrup
1864, 1812, 2212, Carl Christian Madsen, tjenestekarl, 19. Født i Rudkjøbing Kohave
1865, 0502, 1002, Jacob Hansen Rasmussen, 7½, søn af gaardmand Rasmus Jacobsen, af Skrøbeløv
1865, 0803, 1403, Hans Ottesen, tjente, 48, paa Faareveile. Født i Vesterby. Søn af Otto Hansen
1865, 1107, 1507, Lars Madsen, aftægtsgaardmand, 80½, i Torpe
1865, 0106, 0506, Gotfred Rasmussen, 3 maaneder, søn af forpagter Anders Rasmussen, af Sivelykke
1865, 2010, 2410, Lars Pedersen, husmand, 44, i Torpe
1865, 1212, 1712, Dødfødt dreng, søn af pige Jensine Christine Hansen, i Gl. Skrøbelev
1865, 1412, 2012, Anton Jacobsen, fhv. apotheker i Rudkjøbing, 86, paa Faareveile
1865, 1912, 2312, Hans Jensen, husmand, 45½, i Torpe
1866, 0401, 1001, Frederik Victor Carl Havemann, 21, hjemkom syg til moderen i Kragholm
1866, 1601, 2201, Mads Villarsen, fhv. husmand, 76, i Gl. Skrøbelev
1866, 2101, 2501, Mads Pelle Dinesen, ½, søn af Hans Olsen Dinesen, i Kragholm
1866, 0602, 1202, Lars Hansen, huusmand, 49, i Henninge
1866, 0407, 0807, Jens Peder Carl Laurits Rasmussen, 4½, søn af Rasmine Margrete Rasmussen, i Fattighuset
1867, 0501, 1201, Jørgen Rasmussen, aftægtshusmand, 77½, i Henninge
1867, 3101, 0602, Søren Johansen, husmand, 52, i Kragholm
1867, 3003, 0804, Hans Olsen Dinesen, gaardbestyrer, 35, i Kragholm
1867, 2108, 2508, Frederik Jensen Christensen, 4, søn af skrædder Anders Christensen, af Torpe
1867, 0812, 1412, Jens Larsen Johansen, husmand, 76½, i Vindeltorp
1867, 2412, 3012, Lars Christensen, husmand, 47, i Torpe
1868, 1801, 2401, Hans Matisen Hansen, gaardmand, 71, i Svendstrup
1868, 1403, 2003, Hans Jørgen Christensen, gaardmand, 46, i Torpe
1868, 3103, 0504, Anton Olsen, 6 dage, søn af gaardmand Ole Jørgensen, i Torpe
1868, 2503, 3103, Rasmus Bjerg Gotfredsen, 1½, søn af boelsmand Søren Gotfredsen, i Skrøbelev
1868, 1704, 2304, Hans Madsen Jensen, aftægtshusmand, 80, i Henninge
1868, 2605, 3005, Niels Rasmussen, aftægtsgaardmand, 62, i Torpe
1868, 1606, 2106, Peder Hansen, 2, søn af skrædder Hans Hansen, af Sivelykke
1868, 2907, 0208, Dødfødt dreng, søn af Mette Sofie Larsen, af Gl. Skrøbelev
1868, 2209, 2709, Johan Ludvig Kruse, 9 maaneder, søn af hjulmand Hans Pedersen Kruse, i Kragholm
1868, 1710, 2410, Mads Hansen, gaardmand, 55, i Svendstrup
1868, 2311, 3012, Christen Jacobsen Christensen, gaardmand, 82½, i Pudselykke
1869, 2701, 3101, Dødfødt dreng, søn af indsidder Lars Mikkelsen Hansen, af Gl. Skrøbelev
1869, 0103, 0703, Niels Peder Christensen, ½, søn af murer Christian Nielsen Christensen, af Torpe
1869, 2803, 0204, Johan Christian Ludvig Schnedler, skovrider, 88½, i Kragholm
1869, 1904, 2504, Rasmus Christensen, almisselem, 85, i Kragholm
1869, 0106, 0506, Niels Dinesen, gaardmand, 41, i Torpe
1869, 2710, 3110, Jens Andersen, tjenestekarl, 22, paa Faareveile
1869, 2712, 02011870, Dødfødt dreng, søn af parcellist Rasmus Christensen, af Pudselykke
1870, 0601, 1301, Christian Hansen, huseier, 27½, i Torpe
1870, 3103, 0504, Erik Hansen, gaardmand, 57½, i Torpe
1870, 0204, 0804, Frederik Nielsen, tjenestekarl, 38, i Torpe
1870, 1206, 1706, Johannes Hansen, smed og boelsmand, 56, i Torpe
1870, 2108, 2808, Johannes Albertsen, aftægtsmand, 78, i Gl. Skrøbelev
1870, 1311, 2011, Carl Ludvig August Henriksen, 11 uger, søn af pige Nielsine Andrea Nielsen, af Gl. Skrøbelev
1870, 2911, 0512, Hans Hansen, husmand, 63, i Kragholm
1871, 1101, 1701, Jesper Hansen, avlskarl, 55, i Skrøbeløvgaard
1871, 1801, 2201, Dødfødt dreng, søn af parcellist Lars Christensen, i Torpe
1871, 0207, 0707, Niels Pedersen, aftægtshusmand, 65, i Henninge
1871, 0611, 1311, Hans Jensen Hansen, husmand, 60, i Gl. Skrøbelev
1871, 2312, 2812, Anders Christensen, skrædder, 51, i Torpe
1872, 2101, 2701, Hans Rasmussen, husmand, 81, i Gl. Skrøbeløv
1872, 1805, 2405, Jens Christian Jacobsen, 1, søn af ugift Ane Dorthea Jensen, af Torpe. Plejeforældrene i Rudkjøbing Kohave
1872, 1908, 2408, Hans Hansen, skrædder, 37, i Kragholm
1872, 2110, 2610, Udøbt dreng, 7 uger, søn af gaardejer Dines Larsen, i Svendstrup
1873, 0604, 1204, Jørgen Laurits Jensen, 5 maaneder, søn af gaardmand Christen Andersen Jensen, i Skrøbeløv
1873, 1706, 2206, Niels Jørgensen, 14 dage, søn af indsidder Peder Madsen Clausen Jørgensen, i Kragholm
1873, 2806, 0107, Jens Olsen Hansen, 9, søn af skrædder Hans Hansens enke, i Kragholm
1873, 1107, 1307, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Rasmus Jensen Hansen, af Svendstrup
1873, 1410, 1910, Christian Hansen, 6 dage, søn af huslejer Christian Hansen, i Henninge
1873, 2211, 2811, Dødfødt dreng, søn af parcellist Rasmus Christensen, i Pudselykke
1873, 2412, 3012, Morten Pedersen, gaardmand, 57, i Kragholm
1873, 0607, 1007, Niels Larsen, husmand, 61, i Kragholm
1874, 2403, 0104, Morten Pedersen, hjulmand, 85, i Vindeltorp
1874, 2104, 2504, Rasmus Jensen Larsen, fattiglem, 73, hos svigersønnen i Rudkjøbing Kohave
1874, 2704, 0405, Christen Hansen, aftægtshusmand, 79, i Gl. Skrøbeløv
1874, 2206, 2606, Jørgen Laurits Jensen, 4 uger, søn af gaardmand Christen Andersen Jensen, af Skrøbeløv
1874, 1107, 1707, Lars Rasmussen, aftægtsgaardmand, 77½, i Henninge
1874, 1007, 1707, Niels Hansen, 2, søn af gaardmand Jens Jensen Hansen, i Pudselykke
1875, 0702, 1202, Rasmus Rasmussen, aftægtshusmand, 83, i Torpe
1875, 1103 ,1703, Morten Mortensen, almisselem, 78, i Gl. Skrøbeløv
1875, 0804, 1304, Carl Christian Emilius Hansen, tjenestekarl, 18, i Gl. Skrøbeløv
1875, 1307, 1707, Hans Henrik Hansen, gaardmand, 70, i Gl. Skrøbeløv
1875, 0111, 0511, Rasmus Rasmussen, husmand, 69½, i Vindeltorp
1875, 0811, 1211, Hans Henrik Ludvig Feldtmann, husmand, 75, i Vindeltorp
1875, 1011, 1611, Hans Henrik Christensen, møller, 56 og 9 maaneder, i Henninge
1876, 1701, 2101, Søren Poulsen, røgter, 66, i Svendstrup
1876, 0103, 0703, Peder Larsen, parcellist, 53½, i Kragholm
1876, 2603, 3103, Frits Rasmussen, 9 maaneder, søn af huslejer Rasmus Mogensen, af Gl. Skrøbeløv
1876, 1704, 2604, Jens Peder Rasmussen, gaardmand, 39, i Henninge
1876, 0706, 1206, Rasmus Rasmussen, 4, søn af parcellist Anders Rasmussen, i Vindeltorp
1876, 1808, 2308, Jørgen Madsen Rasmussen, ungkarl, 58, i Kragholm
1876, 2108, 2708, Dødfødt dreng, søn af indsidder Peder Madsen Jørgensen, i Kragholm
1876, 2209, 2709, Anders Pedersen Rasmussen, ungkarl, 55, i Kragholm
1876, 0111, 0811, Jens Christian Larsen, gaardmand, 27, i Torpe
1876, 2111, 2711, Mads Christensen, træskomand, 54, i Gl. Skrøbeløv
1876, 0712, 1512, Niels Christoffersen, aftægtsgaardmand, 83½, i Torpe
1877, 2301, 2801, Rasmus Olsen Hansen, 1, søn af husmand Hans Madsen Hansen, af Torpe
1877, 1203, 1703, Udøbt dreng, ½, søn af N. C. Jensen, af Kragholm
1877, 1603, 2303, Lars Jørgensen, parcellist, 28, i Blangshave
1877, 2603, 3003, Dødfødt dreng, søn af parcellist Rasmus Christensen, af Pudselykke
1877, 0604, 1504, Anton Emil Clausen, 2 dage, søn af pige Jensine Christine Hansen, Faarevejle Mark
1877, 0505, 1105, Oluf Stanius Hansen, 1 og 9 maaneder, søn af gaardmand Hans Steffensen, af Blangshave
1877, 1505, 2005, Jens Christian Jensen, 1, søn af ugift Anne Dortea Jensen, paa Faarevejle Mark
1877, 1411, 2011, Peder Andersen Eggert, aftægtshusmand, 68, i Kragholm, i Humble Sogn
1878, 2603, 3103, Jørgen Christiansen, huslejer, 24, i Kragholm. Født i Humble
1878, 0104, 0404, Dødfødt dreng, søn af forpagter Frederik Claudius Andersen, af Søvertorp
1878, 0804, 1304, Hans Laurits Kruse, 21, i Kragholm. Født sammesteds. Søn af hjulmand Hans Pedersen Kruse
1878, 0705, 1305, Hans Olsen Nogel Clausen, 8½, søn af gaardbestyrer Hans Christian Clausen, af Kragholm
1878, 1706, 2206, Peter Julius Olsen, 11 maaneder, søn af gaardmand Ole Jørgensen, i Torpe
1878, 0908, 1408, Alfred Hansen, 5½, søn af gaardmand Hans Hansen, af Torpe
1878, 0909, 1409, Axel Emil Larsen, 3 maaneder, søn af gaardmand Dines Larsen, af Svendstrup
1878, 1709, 2209, Hans Pedersen Madsen, bødker, 68, paa Faarevejle. Født 12.11.1809 sammesteds. Søn af jæger Mads Pelle Hansen
1878, 1910, 2510, Rasmus Madsen, ½, søn af husmand Anders Johansen Madsen, i Kragholm
1878, 2012, 2612, Gotfred Hansen, 5 maaneder, søn af tømrer Lars Hansen, i Henninge
1879, 0304, 1004, Peter Martin Christensen, 6, søn af maler Lars Christensen, af Gl. Skrøbeløv
1879, 1504, 2104, Jens Hansen, 3 uger, søn af husmand Hans Peder Rasmussen, i Kragholm
1879, 2105, 2505, Ludvig Hansen,1½, søn af huslejer Christian Hansen, i Henninge
1879, 1006, 1506, Dødfødt dreng, søn af huslejer Rasmus Mogensen, i Gl. Skrøbeløv
1879, 0407, 0807, Carl Larsen, 10, søn af gaardejer Dines Larsen, af Svendstrup
1879, 1007, 1307, Anders Rasmussen, 11½, i Eskebjerg. Huslejer Rasmus Jensen
1879, 1107, 1707, Wenzel Carl Johansen Jacobsen, 4 maaneder, søn af indsidder Carl Ernst Jacobsen, i Henninge
1879, 2808, 0109, Christian Anton Christiansen, 2½ maaned, søn af Ane Marie Jørgensen, i Henninge
1879, 2809, 0610, Mads Pelle Hansen, gift gaardmand, 73, i Kragholm. Født i Lykkeby
1879, 3112, 06011880, Axel Laurits Jensen, 7 maaneder, søn af smed Niels Chr. Jensen, i Kragholm
1880, 0803, 1203, Peder Christian Pedersen, enkemand og husfæster, 87, i Kragholm
1880, 1404, 2004, Hans Peder Christensen, 13, søn af parcellist Mathæus Christensen, i Henninge
1880, 2007, 27074, Hans Jacob Hansen, gift gaardmand, 69, i Torpe. Født i Skrøbeløv Sogn
1880, 1309, 1809, Albrecht Johansen, gift husfæster, 68, i Kragholm
1880, 0210, 0910, Frederik Vilhelm Jørgensen, ugift blikkenslagersvend, 30, til huse hos gaardmand Rasmus Hansen Rasmussen, i Vindeltorp. Født i Magleby Sogn
1880, 0810, 1510, Hans Henrik Hansen, ungkarl, 29, paa Saxkjøbing Daareanstalt. Født 17.2.1851. Søn af afdøde gaardmand Hans Henrik Hansen
1881, 1101, 1601, Dødfødt dreng, søn af tømrer Lars Hansen, i Kragholm
1881, 2202, 2702, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Rasmus Clausen Nielsen, i Torpe
1881, 2003, 2503, Johannes Frederik Andersen, ½, søn af pige Jensine Frederiksen, i Kragholm
1881, 1506, 2106, Niels Pedersen Andersen, fhv. gaardmand, 79, i Vindeltorp. Født sammesteds
1881, 1608, 2208, Ole Svendsen, enkemand og røgter, 64, paa Faarevejle. Født i Sverrig
1882, 1301, 2001, Erik Christen Larsen, 8, søn af gaardmand og amtsraadsmedlem Jens Larsen, i Kragholm
1882, 2502, 0303, Peder Nielsen, gift aftægtsmand, 81, i Gl. Skrøbeløv. Født i Simmerbølle Sogn
1882, 1703, 2303, Hans Nielsen, enkemand og fattiglem, 88, i Skrøbeløv. Født i Simmerbølle
1882, 1705, 2305, Lars Olsen, gift gaardfæster, 82, i Kragholm. Født November 1799 sammesteds
1882, 2006, 2506, Hans Peter Johansen, 8 dage, søn af pige Ane Marie Pouline Hansen, i Henninge
1882, 2408, 2808, Hans Madsen Jørgensen, enkemand og husmand, 74, i Kragholm. Født i Humble
1882, 2212, 2912, Anders Christian Andersen, enkemand, etatsraad, ridder af Dannebrog, landtingsmand og ejer af gaarden Søvertorp, 71, i Kjøbenhavn. Født i Refsvindinge i Fyn
1883, 1801, 2401, Hans Valdemar Petersen, ½, søn af forpagter Christen Petersen, i Kragholm
1883, 0503, 1103, Karl Christian Christensen, 8 maaneder, søn af murer Christian Nielsen Christensen, i Sivelykke
1883, 0803, 1403, Axel Hansen, 7 maaneder, søn af gaardejer Hans Hansen, i Torpe
1883, 1304, 1704, Rasmus Hansen, 5½, søn af husmand hans Peder Rasmussen, i Kragholm
1883, 0605, 1105, Christen Rasmussen, gift husfæster, 73, i Torpe. Født i Henninge
1883, 2012, 2712, Lars Christensen, gift maler og husfæster, 55, i Gl. Skrøbeløv, Født sammesteds
1884, 0602, 1302, Christian Hansen, ugift tjenestekarl, 24, paa Bjerggaarden i Illebølle. Født 13.2.1859 i Tranekjær
1884, 2004, 2604, Hans Jørgen Nielsen, gift gaardejer, 47, i Torpe. Født 23.12.1836 sammesteds
1884, 0106, 0506, Peter Alfred Hansen, 9, søn af Hanne Marie Madsen. Plejesøn af bedstefaderen Mads Christensen Hansen (Pihl), i Kragholm
1884, 1106, 1706, Christen Hansen Kruse, gift aftægtsmand, 78½, i Gl. Skrøbeløv. Født i Hennetved
1884, 1306, 1806, Christen Jensen, gift fæstehusmand, 42, i Vindeltorp. Født i Lindelse Sogn
1884, 2507, 2907, Jens Peter Hansen, 5, søn af gaardejer H. Jørg Nielsens enke, i Torpe
1884, 0310, 0810, Erik Hansen (Pelle), enkemand og aftægtsmand, 75, i Kragholm. Født i Tullebølle
1884, 0710, 1410, Hans Johansen, gift smed, 74, ui Henninge. Født i Haugbølle, Humble Sogn
1885, 0501, 1201, Anders Rasmussen, gift husmand, 48, i Vindeltorp. Født sammesteds
1885, 2102, 2802, Gotfred Jensen, gift aftægtsmand, 77, i Henninge. Født i Clausbølle
1885, 2403, 2903, Dødfødt dreng, søn af husmand Niels Pedersen, i Kurvemose
1885, 0107, 0707, Christen Madsen Hansen, gift husejer, 65½, i Møllemose. Født i Fuglsbølle Sogn
1885, 0210, 0710, Lars Rasmussen, arbejdsmand, 63, paa Søvertorp. Født 1822 i Stoense
1886, 0601, 1301, Mikkel Hansen, fhv. gaardejer, 82, i Pudseløkke. Født i Frellesvig
1886, 3101, 0502, Hans Pedersen Hansen (kaldet Kruse), enkemand og hjulmand, 66, i Kragholm. Født 27.8.1819 sammesteds
1886, 1903, 2603, Peder Larsen, ugift, 82, opholdt sig hos parcellist Hans Olsen Jørgensen, i Torpe. Født i Herslev
1886, 1006, 1406, Rasmus Hansen, 3 uger, søn af boelsmand Carl Johan Hansen, i Blangshave
1886, 2807, 0108, Dødfødt dreng, søn af husmand Niels Pedersen, af Henninge
1886, 3007, 0508, Hans Ditlevsen Hansen, gift fæstegaardmand, 80, i Gl. Skrøbeløv. Født 4.4.1806 i Lindelse Sogn
1886, 0309, 0809, Christen Pelle Jensen, 13 uger, søn af pige Ane Dorthea Jensen, i Skrøbeløv Fattiggaard
1887, 1501, 2101, Venzel Diderik Hansen, 1, søn af pige Marie Cecilie Hansen. I pleje hos smed H. J. Hansen, Torpe. Født i Rudkjøbing
1887, 0102, 0702, Hans Kristian Erhardt Andersen, ½, søn af gaardmand R. Andersen, i Gl. Skrøbeløv
1887, 0503, 0903, Jens Peder Hansen, 2½, søn af afdøde gaardejer Hans Jørgen Nielsen, i Torpe
1887, 0907, 1307, Mads Mortensen Nielsen, gift husmand, 30, i Vindeltorp af Illebølle
1887, 2210, 2510, Frederik Ludvig Pedersen, skrædderlærling, 19, i Henninge. Født 4.4.1868 sammesteds. Søn af husmand Peder Larsen
1887, 1711, 2111, Johannes Carl Halvorsen, enkemand, fhv. skolelærer og kirkesanger i Skrøbeløv (1852-1886), 74, i Rudkjøbing
1887, 2311, 3011, Hans Andresen Gregersen, gift arbejdsmand, 79, i Vindeltorp. Født i Marts 1808 i Vesterby, Longelse Sogn
1887, 2711, 0412, Rasmus Jørgensen Hansen, 3 uger, søn af boelsmand Carl Johan Hansen, i Blangshave
1887, 2212, 2912, Gotfred Jørgensen, enkemand og aftægtsmand, 71, i Blangshave. Født 11.2.1816 sammesteds
1888, 1201, 1701, Lars Peder Hansen Larsen, gift indsidder, 48, paa Faarevejle Mark
1888, 0802, 1502, Peter Anton Johansen (tvilling), 8 dage, søn af gaardejer Hans Søgaard Johansen i Torpe
1888, 1002, 1502, Erik Søgaard Johansen (tvilling), 8 dage, søn af gaardejer Hans Søgaard Johansen i Torpe
1888, 0703, 1203, Jens Jørgensen (Bruus), enkemand og fhv. gaardmand, 73½, i Henninge. Født 24.9.1814 sammesteds
1888, 0106, 0606, Hans Peter Clausen, 8 uger, søn af gaardejer Rasmus Clausen Nielsen, i Torpe
1888, 0408, 0808, Hans Madsen Nielsen, ugift husmand, 39, i Gl. Skrøbeløv. Født i 23.8.1848 i Lindelse. Søn af Niels Henrik Madsen (Pelle)
1888, 1009, 1409, Mogens Christiansen, enkemand og fattiglem, 70, paa Skrøbeløv Fattiggaard. Født i Torpe
1888, 0710, 1210, Peder Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 89½, i Vindeltorp
1888, 2911, 0412, Peter Hartvig Vilhelm Nygaard, gift dyrlæge, 39, i Henninge. Født 3.2.1849 paa Lille Frydendal i Tusse Sogn
1888, 0612, -, Frederik Christoffer Hansen, ugift smedesvend, 21, i Gl. Skrøbeløv. Født 2.7.1867 i Tryggeløv
1889, 0802, 1002, Dødfødt dreng, søn af parcell. Carl Johan Hansen, i Blangshave
1889, 2102, 2602, Lars Larsen, gift indsidder, 65, i Vindeltorp. Født i Henninge
1889, 2404, 3004, Niels Peder Mortensen, gift aftægtsmand, 73, i Vindeltorp. Født 23.12.1815 i Longelse
1889, 0206, 0806, Christian Sofus Christiansen, 1½, søn af husejer Christen Jensen Christiansen, i Torpe
1889, 2906, 0207, Christen Jensen Christiansen, gift staldkarl, 42, paa Løvertorp. Født 27.11.1846 i Longelse
1889, 1710, 2410, Niels Rasmussen, gift arbejdsmand, 75, i Torpe. Født i Nørreballe, Tryggeløv Sogn
1889, 0411, 1111, Lars Larsen, gift husmand, 68, i Torpe. Født i Nordenbro
1889, 1911, 2511, Iver Gotfredsen, gift husfæster, 58, Kragholm
1890, 1502, 2202, Niels Rasmussen, gift prokurator og ejer, 70, af Skrøbeløvgaard. Født i Sødinge, Ringe Sogn
1890, 1802, 2402, Hans Andersen Jensen, gift husfæster, 57, i Henninge. Født 29.7.1832 sammesteds
1890, 2502, 0403, Lars Dinesen Andersen, gift boelsmand, 66, i Gl. Skrøbeløv. Født 18.10.1823 sammesteds
1890, 1203, 1603, Udøbt dreng, 17 dage, søn af træskomand Rsm. Madsen, Gl. Skrøveløv
1890, 1403, 1903, Frits Rasmussen, 9½, søn af husmand Rasmus Mogensen, i Gl. Skrøbeløv. Født 1880 sammesteds
1890, 2803, 0104, Rasmus Jacobsen, gift gaardejer, 62, i Kirke Skrøbeløv. Født i Humble
1890, 1108, 1508, Christen Andresen Clausen, gift skovfoged, 59, i Faarevejle Hestehave
1890, 2808, 0109, Lars Hansen, gift bødker og fæstehusmand, 60, i Henninge. Født i Kassebølle
1890, 2711, 0412, Rasmus Marius Pedersen, 5 og 11 maaneder, søn af parcell. Frederik Christian Pedersen, af Pudselykke
1890, 2911, 0412, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Dines Petersen og Ane Kirstine f. Rasmussen, i Rudkjøbing Møllemark
1890, 1512, 1812, Niels Christian Jensen Larsen, 5½, søn af husmand Lars Peter Hansen Larsens enke, i Skrøbeløv Fattiggaard
1890, 1412, 1812, Lars Christensen, gift møllebygger, 60½, i Vindeltorp
1891, 1203, 1703, Claus Christensen, enkemand og fhv. skovfoged, 85, i Faarevejle Hestehaveskov. Født i Henninge
1891, 2405, 2805, Mogens Jensen, enkemand og forhen huslejer, 82, i Henninge. Født i Humble Sogn
1891, 0210, 0910, Hans Jensen Povlsen, enkemand og aftægtsmand, 68, i Henninge. Født i Humble Sogn
1891, 0311, 0911, Mikael Hansen, 18 og 11 maaneder, i Gl. Skrøbeløv. Født sammesteds. Søn af gaardmand Rasm. Hansen
1891, 2611, 2911, Peder Clausen, 17 dage, søn af gaardmand Peter Hansen Clausen, af Henninge. Født sammesteds
1891, 0512, 1112, Lars Hansen, gift gaardfæster, 79, i Blangshave
1891, 2512, 3012, Hans Jørgen Larsen, enkemand og væver, 83 og 3 maaneder, i Torpe. Født i Illebølle
1864, 1701, 2401, Udøbt pige, 15 dage, datter af … opholdt sig i Gl. Skrøbeløv
1864, 1203, 1503, Dødfødt pige, datter af … opholdt sig i Gl. Skrøbeløv
1864, 0204, 0604, Laurentine Dorthea Hansen, 3½, datter af afdøde skrædder Hans Sørensen, af Vindeltorp
1864, 2105, 2705, Ane Kirstine Hansen, enke, 66, i Skrøbeløv. Gaardmand Rasmus Bjerg
1864, 2805, 0206, Maren Pedersdatter, gift, 62, i Henninge. Huusmand Hans Madsen Jensen
1864, 0507, 0807, Udøbt pige, 3 maaneder, datter af gaardmand Rasmus Hansen Rasmussen, af Vindeltorp
1864, 0908, 1408, Caroline Hansen f. Madsen, enke, 45, i Kragholm. Smed Mads Hansen 1864, 0110, 0610, Karen Hansen, enke, 76, af Torpe. Huusmand Peder Hansen
1865, 1704, 2004, Ane Margrete Nielsen, almisselem, 47, i Fattighuset
1865, 2104, 2504, Karen Axelsdatter, gift, 78, af Henninge. Huusmand Jørgen Rasmussen
1865, 1407, 1807, Dødfødt pige, datter af husmand Matæus Christensen, af Henninge
1865, 1110, 1510, Matilde Christensen, 13½, datter af husmand Christen Rasmussen, af Gl. Skrøbeløv
1866, 0802, 1402, Marie Frederikke f. Bøgvad, gift, 60, Kragholm. Skovrider C. Snedlev
1866, 2302, 0103, Nicoline Gotfredsen, enke, 69, af Skrøbeløv. Gaardmand Jens Mortensen
1866, 2503, 3003, Kirsten Pedersen, enke, 76, af Gl. Skrøbeløv. Husmand Niels Andersen
1866, 2509, 2909, Caroline Amalie Hansen, ½, datter af hjulmand Hans Larsen Madsen, i Kragholm
1866, 2210, 2910, Maren Pedersen, gift, 82½, af Gl. Skrøbeløv. Gaardmand Hans Ditlevsen
1866, 0112, 0512, Petrasine Jacobine Nielsen, enke, 52, i Fattighuset. Husmand Rasmus Jensen Larsen
1867, 1601, 2201, Christine Christensdatter, enke, 52, af Vindeltorp. Husmand Jens Christian Madsen
1867, 1701, 2201, Ane Kirstine Jensen, 22½, af Gl. Skrøbeløv. Datter af husmand Christen Madsen Hansen
1867, 1805, 2405, Marie Sofie Frederikke Larsen, 9, datter af smed Frederik Larsen, af Gl. Skrøbeløv
1867, 1506, 2106, Ane Kirstine Halvorsen f. Meier, enke, 90 og 3 maaneder, af Nyborg. Skrædermester F. B. Halvorsen
1867, 1510, 1810, Johanne Eriksdatter, gift, 62, af Kragholm. Gaardmand Morten Pedersen
1867, 2510, 0111, Fransiska Jacobine Havemann, 18½, datter af afgangne godsforvalter Havemann, paa Faareveile
1867, 2411, 2811, Karen Hansen f. Henriksen, enke og fattiglem, 86, i Fattighuset. Rasmus Hansen
1867, 2212, 2612, Dødfødt pige, datter af lærer Christen Larsen, af Ommel
1868, 1703, 2203, Hansine Jørgine Pedersen, tjenestepige, 17½
1868, 1903, 2203, Catrine Larsen, 2 maaneder, datter af gaardmand Dines Larsen, i Svendstrup
1868, 0405, 0905, Anna Frederikke Rasmussen, 4, datter af prokurator N. Rasmussen, af Skrøbeløvgaard
1868, 1905, 2405, Udøbt pige, 7 dage, datter af Mads Christensen, af Gl. Skrøbeløv
1868, 0206, 0706, Ane Marie Cecilie Hansen, 3 maaneder, datter af skrædder Hans Hansen, af Sivelykke
1868, 2306, 2706, Marte Johansen, 27, af Henninge. Datter af smed Hans Johansen
1868, 0607, 1007, Tora Henriette Havemann, 21, i Kragholm. Datter af godsforvalter C. L. V. Havemann
1868, 1607, 2107, Karen Olsen, enke, 77, af Sivelykke. Husmand Rasmus Jensen
1868, 2808, 0109, Augusta Marie Rasmussen, 18 dage, datter af boelsmand Anders Rasmussen, i Vindeltorp
1868, 0210, 0610, Ane Christine Laurine Rasmussen, 19½, i Eskebjerghuset. Datter af Caroline Marie Nielsen
1868, 1110, 1610, Pouline Christensdatter, enke, 85½, i Kragholm. Hans Kruse Larsen
1868, 2110, 2610, Ane Kirstine Caroline Christensen, 14, datter af Christen Rasmussen, af Torpe
1868, 0911, 1311, Marte Hansine Hansen (tvilling), 2 dage, datter af smed Hans Jørgen Hansen, i Torpe
1868, 0911, 1311, Ane Marie Hansen (tvilling), 2 dage, datter af smed Hans Jørgen Hansen, i Torpe
1868, 2312, 2712, Marie Amalie Rasmussen, 3 dage, datter af gaardmand Rasmus Hansen Rasmussen, af Vindeltorp
1869, 0507, 1007, Gjertrud Catrine Christiansen, enke, 83½, af Torpe. Gaardmand Hans Nielsen
1869, 2007, 2507, Marie Hansine Rasmussen, ½, datter af smed Christian Rasmussen, i Kragholm
1869, 1108, 1708, Nicoline Jacobsen, gift, 64, af Blangshave. Gaardmand Lars Hansen
1869, 0312, 1012, Ane Marie Nielsdatter, gift, 83, af Gl. Skrøbeløv. Husmand Albert Johansen
1869, 2912, 02011870, Dødfødt pige, datter af Rasmine Christiansen, i Gl. Skrøbeløv
1870, 0803, 1303, Dødfødt pige, datter af husmand Claus Nielsen Christensen, af Henninge
1870, 0803, 1503, Maren Johansen, gift, 65, af Hestehaven. Skovfoged Claus Christensen
1870, 1203, 2003, Frederikke Jørgensen, fattiglem, 83
1870, 1303, 2103, Johanne Hansen, væverpige, 66, i Pudselykke
1870, 1704, 2204, Dødfødt pige, datter af gaardmand Rasmus Hansen Rasmussen, af Vindeltorp
1870, 2304, 0105, Udøbt pige, 18 dage, datter af indsidder Lars Mikkelsen Hansen, af Gl. Skrøbeløv
1870, 0605, 1005, Ane Marie Cecilie Hansen, 1, datter af skrædder Hans Hansen, af Kragholm
1870, 2005, 2405, Johanne Catrine Rasmussen, gift, 35, af Vindeltorp. Gaardmand Rasmus Hansen Rasmussen
1870, 0806, 1306, Mette Marie Mikkelsen, gift, 39, af Henninge. Gaardmand Jens Jørgensen
1870, 3108, 0409, Ane Kirstine Amalie Olsen, 1 og 2 maaneder, datter af gaardmand Ole Jørgensen, af Torpe
1870, 1809, 2309, Ane Marie Pedersen, gift, 46, af Vindeltorp. Indsidder Christian Nielsen
1870, 2110, 2810, Caroline Larsen, gift, 48, af Torpe. Gaardmand Hans Steffensen
1870, 0211, 0711, Riborg Kirstine Nielsen f. Hansen, enke, 72, i Torpe. Aftægtsgaardmand Dines Nielsen
1871, 0201, 0801, Dødfødt pige, datter af husmand Rasmus Christensen, i Pudselykke
1871, 1103, 1603, Laura Constance Larsen (tvilling), 8 dage, datter af gaardeier Dines Larsen, i Svendstrup
1871, 1203, 1603, Marie Christine Larsen (tvilling), 9 dage, datter af gaardejer Dines Larsen, i Svendstrup
1871, 0904, 1404, Johanne Hansdatter, enke, 87, i Kragholm. Husmand Hans Larsen
1871, 3005, 0406, Gjertrud Marie Jørgensen, gift, 68, af Kragholm. Husmand Hans Christian Hansen
1871, 2107, 2507, Marte Larsen, gift, 60, i Vindeltorp. Gaardmand og sognefoged Rasmus Rasmussen
1871, 1910, 2410, Karentine Kirstine Pedersen, 18, datter af parcellist Peder Larsen, af Henninge
1871, 0812, 1412, Jensine Hansen, 9, datter af parcellist Hans Olsen Jørgensen, af Torpe
1871, 3101, 0508, Nicoline Sofie Hansen, 15, datter af gaardmand Hans Rasmussen Hansen, i Gl. Skrøbeløv
1872, 1205, 1805, Ane Kirstine Olsen, enke, 82, af Torpe. Gaardmand Jørgen Hansen
1872, 0306, 0806, Ane Dortea Hansen, 10, datter af husmand Hans Madsen Hansen, i Torpe
1872, 0110, 0510, Udøbt pige, 14 dage, datter af parcellist Rasmus Christensen, i Pudselykke
1872, 2311, 2911, Maren Madsdatter, gift, 84, af Gl. Skrøbeløv. Husmand Gotfred Hansen
1872, 2011, 2611, Marie Christine Hansen, ugift, 59, i Gl. Skrøbeløv
1873, 0902, 1402, Hansine Olsen, gift, 39, i Kragholm. Hjulmand Hans Pedersen Kruse
1873, 0303, 0803, Maren Madsdatter, enke, 79, af Pudselykke. Gaardmand Christen Jacob Christensen
1873, 2803, 0204, Sofie Hansen, 9 maaneder, datter af gaardmand Hans Rasmussen Hansen, i Gl. Skrøbeløv
1873, 0304, 0904, Hanne Margrete Hansen, 14, datter af afdøde gaardmand Mads Hansen, i Svendstrup
1873, 1404, 2204, Maren Jensdatter, enke, 69, i Gl. Skrøbeløv. Husmand Niels Nielsen
1873, 0906, 1506, Maren Kirstine Pedersen, 4 uger, plejebarn hos hjulmand Niels Hansen, i Kurvemose
1873, 2709, 0210, Christine Hansen, 38, i Gl. Skrøbeløv. Bestyrer Hans Peder Christiansen
1873, 2412, 3012, Maren Rasmussen, gift, 82, i Gl. Skrøbeløv. Husmand Hans Isak
1873, 2712, 03011874, Georgine Sofie Kirstine Hansen, enke, 43, i Torpe. Gaardmand Niels Dinesen
1874, 0501, 1001, Ane Pedersen, gift, 49, af Torpe. Husmand Christen Madsen Findsen
1874, 2704, 0405, Kirstine Knudsen, gift, 49½, af Kragholm. Husmand Hans Jacob Hansen
1874, 1105, 1605, Ane Catrine Sørensen, gift, 51, af Kragholm. Husmand Anders Johansen Madsen
1874, 2206, 2606, Tora Sofie Sørensen, 2, datter af smed Peder Sørensen, af Gl. Skrøbeløv
1874, 2208, 2408, Johanne Catrine Hansen, tyende, 38, boer til huse i Møllemark
1874, 0412, 1112, Stine Christensen, enke, 65, i Torpe. Husmand Johan Hansen
1874, 2812, 01011875, Anna Hansen, 3 maaneder, datter af huslejer Christian Hansen, af Henninge
1875, 1001, 1601, Ane Kirstine Christensen, 12½, datter af parcellist Rasmus Christensen, i Pudselykke
1875, 2002, 2402, Marie Sofie Mogensdatter, aftægtshuskone, 75, i Henninge
1875, 2606, 3006, Udøbt pige, 14 dage, datter af parcellist Christen Madsen Findsen, af Torpe
1875, 0407, 0807, Maren Jensdatter, enke, 72, i Gl. Skrøbeløv. Snedker Mads Rasmussen
1875, 0307, 0707, Catrine Marie Hansen, mejerske, 24
1875, 1408, 1908, Dødfødt pige, datter af parcellist Rasmus Christensen, af Pudselykke
1875, 0712, 1212, Laura Marie Larsen, 2 dage, datter af styrmand Laurits Larsen, af Rudkjøbing
1876, 0101, 0501, Catinka Marie Hansen, 9 uger, datter af pige Ane Sofie Larsen, af Torpe
1876, 2701, 0102, Caroline Andersine Rasmussen, 10, datter af parcellist Anders Rasmussen, af Vindeltorp
1876, 0703, 1203, Caroline Sofie Larsen, 9 maaneder, datter af pige Ane Marie Clausen, paa Faarevejle
1876, 1803, 2403, Marie Marte Kirstine Pedersen, 2, datter af husfæster Peder Rasmussen, af Torpe
1876, 2004, 2404, Dorris Frederikke Trikar, fattiglem, 68
1876, 1106, 1706, Johanne Marie Rasmussen, 44½, af Torpe. Gaardmand Hans Jørgen Nielsen
1876, 0509, 0909, Catrine Jacobine Jan, almisselem, 74
1876, 0110, -, Jørgine Marthine Cathrine Christensen, enke og almisselem, 66 og 9 maaneder, i Kragholm. Rasmus Andersen i Lindelse
1876, 0410, 1110, Marentine Hansen, 15, plejedatter af husmand Christen Rasmussen, i Torpe. Døde i Magleby
1876, 1411, 2011, Johanne Catrine Watson, 1, datter af ugift Nielsine Jensen, i Eskebjerghuset
1876, 2412, 2812, Ane Johansdatter, enke, 73, i Spanghuset. Huslejer Rasmus Jensen. Døde i Rudkjøbing
1876, 1810, 2210, Hanne Jensine Jensen, 8 dage, datter af skrædder Hans Hansens enke
1877, 0501, 1201, Hansine Hansen, gift, 26, i Blangshave. Parcellist Lars Jørgensen
1877, 3101, 0502, Marie Elisabeth Enoksdatter, enke, 73, af Kragholm. Husmand Hans Hansen
1877, 2603, 3103, Ane Marie Thor, ugift, 66, ophold hos Lars Larsen, i Torpe
1877, 0204, 0604, Marie Catrine Hansen, 3½, datter af tømrer Lars Hansen, af Faarevejle Mark
1877, 0204, 0604, Sidsel Kirstine Larsdatter, enke, 75½, af Kragholm. Fæstehusmand Niels Larsen
1877, 0904, 1504, Jenny Augusta Clausen, 4 dage, datter af pige Jensine Christine Hansen, Faarevejle Mark
1877, 1510, 1910, Kirsten Rasmussen, enke, 78, i Fattighuset. Rasmus Hansen
1878, 2801, 0302, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Madsen Hansen, af Torpe
1878, 2903, 0404, Marie Olavia Hansen, 6 uger, datter af gaardmand Hans Steffensen, i Blangshave
1878, 0205, 0705, Marte Mortensdatter, gift, 78, af Vindeltorp. Husmand Peder Rasmussen
1878, 0207, 0807, Kristine Marie Andersen f. Jacobsen, gift, 64, paa Søvertorp. Proprietær C. A. Andersen
1878, 2810, 0311, Hanne Marie Jensen, ½, datter af enke Barbara Jensen, i Kragholm
1879, 0102, 0802, Sara Birgitte Sofie Hansen, ugift, frøken og lærerinde, 63, i Rudkjøbing. Født 2.3.1815 paa Skovsbo
1879, 2303, 2903, Bodil Marie Hansen, gift, 69½, af Torpe. Husmand Jens Christian Pedersen
1879, 1604, 2104, Christine Jørgine Jørgensen, 21½, paa Faarevejle Mark. Datter af husmand Hans Jacob Jørgensen
1879, 1012, 1412, Dødfødt pige, datter af indsidder Christian Hansen Christensen, af Milmose
1879, 1612, 2112, Ane Marie Rasmussen, gift fattiglem, 70, i Fattiggaarden
1880, 0401, 0901, Kirsten Pedersdatter, aftægtsenke, 82, i Kragholm. Peder Andersen Eggert
1880, 1901, 2301, Else Catrine Pedersen, gift, 71, i Henninge. Husmand Mogens Jensen
1880, 2701, 0202, Hansine Caroline Jensen, gift, 40, i Kragholm. Husmand Hans Jacob Hansen
1880, 3101, 0902, Ane Marie Pedersen, enke, 76, af Kragholm. Gaardmand Mads Pelle Hansen
1880, 2602, 0403, Karen Alexandersdatter, gift, 73, i Kragholm. Husmand Peder Pedersen
1881, 1901, 2401, Laurentine Madsen, gift, 40, i Kragholm. Tømrer Lars Hansen
1881, 3101, 0502, Inger Kirstine Christensen, enke, 87, i Henninge. Arbejdsmand og husfæster Anders Jensen
1881, 1202, 1802, Bodil Rasmussen, gift, 72, paa Arbejdsanstalten. Almisselem Lars Hansen
1881, 1905, 2205, Dødfødt pige, datter af skrædder Erik Hansen, af Kragholm
1881, 2005, 2605, Christine Andersen, 55½
1881, 0706, 1206, Karen Rasmussen, ugift almisselem, 67, i Skrøbeløv Fattighus
1881, 1307, 1807, Bodil Marie Rasmusdatter, gift, 76, i Torpe. Parcellist Niels Christian Pedersen
1881, 2708, 0209, Caroline Marie Nielsen, ugift fattiglem, 57, i Skrøbeløv
1882, 2104, 2804, Hanne Hansen, gift, 51, i Gl. Skrøbeløv. Født 17.6.1830 i Blangshave. Gaardmand Hans Rasmussen Hansen
1882, 2505, 3005, Birthe Hansdatter, enke, 72, i Skrøbeløv Møllemose. Husmand Rasmus Jørgensen
1882, 1306, 1906, Rasmine Dorthea Kirstine Nielsen, ugift, 41, i Torpe. Datter af parcellist Niels Christian Pedersen
1882, 1807, 2407, Anne Marie Petersen, 19½, i Henninge. Datter af træskomand Peder Larsen
1882, 2107, 2607, Anne Marie Pedersen, aftægtsenke, 83, Torpe Mark. Husmand Rasmus Rasmussen
1883, 0811, 1411, Ane Margrethe Christensen, enke, 60, i Henninge. Møller H. H. Christensen
1883, 1601, 2101, Maren Axelsdatter, enke, 88, i Fattighuset. Husmand Niels Jensen
1883, 0203, 0703, Inger Margrethe Larsen, enke, 94, i Gl. Skrøbeløv. Aftægtsmand Christen Hansen
1883, 1203, 1803, Anna Cathrine Christensen, 8 maaneder, datter af murer Christian Nielsen Christensen, i Sivelykke
1883, 1204, 1704, Mettine Jørgensen, gift, 32, i Blangshave. Gaardmand Hans Steffensen
1884, 1506, 2006, Laurentine Margrethe Petersen, gift, 33, af Vindeltorp. Husmand Hans Christian Andersen
1884, 2110, 2610, Ane Marie Andersen, gift, 69, af Gl. Skrøbeløv. Født i Spodsbjerg. Smed Frederik Larsen
1883, 1712, 2112, Ane Marie Frandsen, gift, 51, i Henninge. Født i København. Skrædder Andr. Olsen
1884, 0304, 1004, Johanne Marie f. Pedersen, enke, 67, i Sivelykke. Daglejer Peder Jacobsen
1884, 1304, 1804, Marie Rasmussen, 17 og 4 maaneder, datter af prokurator N. Rasmussen, paa Skrøbeløvgaard
1884, 1404, 2204, Caroline Anne Cathrine Frederikke Hansen, 21, i Gl. Skrøbeløv. Datter af avlskarl paa Søvertorp og husmand Hans Chr. Rasmussen
1884, 0106, 0506, Maren Alexandersdatter, gift, 75, i Kragholm. Husfæster Mads Christensen Hansen (Pihe)
1884, 1306, 1806, Anna Cathrine Christensen, 17 dage, datter af murer Christian N. Christensen, i Sivelykke
1884, 1706, 2106, Ingeborg Hansen, enke, 86, i Torpe. Gaardmand Erik Hansen Søgaard
1884, 2106, 2706, Anna Kirstine Nielsen, 3 uger, datter af vægter Hans Knudsen Nielsen, paa Faarevejle
1884, 2606, 0207, Kirstine Jørgensdatter, enke, 65, i Kragholm. Gaardmand Lars Olsen
1884, 1607, 2107, Anne Marie Jørgensen f. Larsen, gift, 68½, i Blangshave. Aftægtsmand Gotfred Jørgensen
1884, 2508, 2908, Ane Cathrine Rasmussen, enke og almisselem, 70. Arbejdsmand Jørgen Frederiksen
1884, 2011, 2511, Ane Kirstine f. Rasmussen, gift, 58, i Henninge. Født i Lindelse Sønderskov. Husmand Mathæus Christensen
1884, 0112, 0612, Marthe Jacobine f. Dinesen, gift, 63½, i Skrøbeløv. Gaardmand Gotfred Jensen
1885, 0601, 1001, Andeline Pihl Christensen, 3 og 9 maaneder, plejedatter af skomager Jens Christiansen, i Gl. Skrøbeløv. Født i Humble
1885, 2601, 0102, Laura Camilla Marentine Andersen, ½, datter af husfæster Mads Jensen Andersen, i Kragholm
1885, 2003, 2503, Julie Mettelie Hansen, 2, datter af gaardmand Hans Steffensen, i Blangshave
1885, 0306, 0906, Karen Madsdatter, enke, 66, i Torpe. Født i Fuglsbølle. Husfæster Lars Christensen
1885, 1406, 1806, Martha Pedersen, 1½, datter af husejer Rasmus Nielsen Pedersen, i Gl. Skrøbeløv
1885, 2610, 3110, Frederikke Rasmussen, gift, 74, i Kragholm. Husmand Vilhelm Rasmussen
1885, 2310, 2910, Anne Elisabeth Hansen, enke, 64, hos sin svigersøn Niels Hansen Christensen, i Ørkenbjerg. Smed Hans Christian Jensen
1886, 0302, 0902, Marthe Pedersen, gift, 67, i Torpe. Husmand Peder Rasmus Pedersen
1886, 2604, 0205, Anna Maria Jacobine Olsen, 1, datter af skrædder Andr. Olsen, i Henninge
1886, 1511, 2011, Inge Johanne Godtfredsine Hansen, 12½, datter af smed Hans Jørgen Hansen, Torpe
1887, 1701, 2101, Dødfødt pige, datter af mejeribestyrer Lars Petersen, i Gl. Skrøbeløv
1887, 2501, 2901, Maren Jørgensen, enke, 81½, i Kragholm. Født i Rifbjerg. Husmand Rasm. Olsen Pedersen
1887, 0902, 1202, Martha Clausen, 7, datter af gaardejer Rasm. Clausen Nielsen, i Torpe
1887, 1503, 2003, Thora Rasmine Kirstine Pedersen, 5 maaneder, datter af huslejer Dines Pedersen, i Rudkjøbing Møllemark
1887, 0206, 0706, Johanne Marie Halvorsen f. Leerbech, gift, 71, i Rudkjøbing forhen i Skrøbeløv. Født 16.9.1815 i Ringe. Pens. lærer Johs. Carl Halvorsen
1887, 2209, 2509, Jensine Marie Andersen, 3 uger, datter af parcellist Christen Madsen Andersen, i Vindeltorp
1887, 1711, 2111, Anna Martine Nielsen, 2½, datter af husejer Mads M. Nielsens enke Eline Regine Rasmussen, i Vindeltorp
1887, 1812, 2312, Anne Kirstine Johansen f. Rasmusdatter, enke, 81, i Henninge. Født 1806 i Torpe. Smed Hans Johansen
1887, 1912, 2712, Karen Marie Nielsen f. Frølich, enke, 67, i Gl. Skrøbeløv. Født i Tranekjær Sogn. Husmand Peder Nielsen
1888, 1802, 2402, Marthe Kirstine f. Madsen, enke, 68, i Kragholm. Født her i 1819. Husmand og jordbruger Albrecht Johansen
1888, 0103, 0803, Marie Kirstine f. Hansen, enke, 79 og 9 maaneder, i Vindeltorp. Født 1808 i Vesterby. Gaardmand Niels Pedersen Andersen
1888, 1704, 2304, Ane Kirstine Mortensdatter, enke, 78, opholdt sig hos sin datter i Rudkjøbing Møllemark. Arbejdsmand Rasmus Rasmussen, i Vindeltorp
1888, 0208, 0808, Abelone Jensen, enke, 71, i Kragholm. Født 1817 i Sønder Longelse. Smed Frederik Hansen af Longelse Sand
1888, 3008, 0509, Cathrine Marie Christensen, gift, 62, Gl. Skrøbeløv. Husmand Anders Jacob Hansen
1888, 2909, 0510, Caroline Hansen, enke, 77, i Henninge. Husmand Gotfred Jensen
1888, 2311, 2911, Rasmine Ane Margrethe Rasmussen, gift, 59, i Torpe. Født 11.8.1829 sammesteds. Husmand Hans Jørgen Pedersen
1889, 0902, 1402, Anna Marie Petersen, gift, 64½, af Henninge. Født paa Strynø. Husmand Hans Jensen Poulsen
1889, 2602, 0303, Hansine Frederikke Frederiksen, ugift almisselem, 38, paa Skrøbeløv Fattiggaard. Født i Rudkjøbing
1889, 0103, 0603, Marthe Kirstine f. Jørgensen, enke, 74, i Nørre Longelse. Født i Longelse Sogn. Husmand Hans Rasmussen
1889, 0403, 0803, Signe Caroline Clausen, 5½, datter af gaardejer Rasmus Clausen Nielsen, af Torpe
1889, 2804, 0305, Karen Madsdatter, enke, 84, i Kragholm. Født i Longelse. Gaardmand Claus Bruun
1889, 1005, 1605, Pouline Dorthea Jensen, 13½, datter af afdøde fæstehusmand Christen Jensen (Pelle), i Vindeltorp
1889, 1605, 2205, Hanne Dorthea Jørgensen, ugift, 33, i Vindeltorp. Født 9.7.1854 i Gl. Skrøbeløv. Datter af ugift Ellen Catrine Christensen
1889, 0907, 1507, Anne Christine Larsen f. Stub, gift, 55, i Henninge. Født i Rifbjerg. Husmand og retsvidne Peder Larsen
1889, 1711, 2311, Karen Dorthea Larsen f. Thor, enke, 79, i Torpe. Født 23.5.1810 i Stoense. Husmand Lars Larsen
1889, 0512, 1112, Karen Hansen, gift, 47, i Ommel. Født 23.10.1842 i Henninge. Pensioneret lærer C. M. Larsen
1890, 1502, 2102, Maren Kirstine f. Dinesen, enke, 69½, i Vindeltorp. Født i Torpe. Hjulmand Niels Peder Mortensen
1890, 1604, 2204, Hansine f. Hansen, gift, 23, i Torpe. Født i Tryggeløv. Husejer Hans Jacob Nielsen
1890, 3105, 0606, Ellen Cathrine Christensen, ugift fruentimmer, 69, i Vindeltorp. Født 28.3.1821 i Lindelse Sogn
1890, 1006, 1606, Marie Clausen f. Jørgensen, gift, 63, opholder sig i Skrøbeløv Skole. Født 6.2.1827 i Sattrup, Sundeved. Arbejdsmand Frederik Clausen
1890, 1007, 1807, Anne Dorthea f. Christensen, gift, 43, i Kragholm. Født i Fuglsbølle. Husfæster Anders Johansen Madsen
1890, 1409, 1809, Bodil Margrethe f. Clausen, gift, 61, i Henninge. Født i Magleby Sogn. Husejer Jørgen Christensen
1890, 1910, 2610, Hanne Nielsine Christensen, 1 og 2 maaneder, datter af husejer Niels Hansen Christensen, i Gl. Skrøbeløv
1890, 1011, 1711, Maren Clausdatter, enke, 78, i Gl. Skrøbeløv. Født i Snaremose, Fuglsbølle Sogn. Aftægtshusmand Christen Hansen (Kruse)
1891, 1002, 1502, Thora Nielsine Larsen, 1 maaned, datter af Karentine Jørgine Larsen, i Rudkjøbing Møllemark
1891, 2402, 0103, Jenny Elisa Christensen, 3½, datter af husmand Niels Hansen Christensen, i Ørkenbjerg
1891, 1403, 2003, Hansine Christiane f. Nielsen, gift, 47, i Torpe. Født i Longelse. Husmand Frederik Steffensen Rasmussen
1891, 2904, 0605, Anne Marie Hansen f. Christiansen, gift, 46, paa Faarevejle. Født 21.2.1845 i Karrebok. Forpagter Chr. Hansen
1891, 1806, 2406, Inger Jensdatter, enke, 88, i Pudselykke. Født 10.9.1802 i Rifbjerg. Gaardejer Mikkel Hansen
1891, 2407, 2807, Birtha Marie Hansen, 9 maaneder, datter af mejeribestyrer Lars Hansen, Godthaab
1891, 0208, 0708, Karen Hansdatter, gift, 72, ophold hos sønnen Frederik Steffensen Rasmussen i Torpe. Født sammesteds. Husmand Rasmus Steffensen af Longelse
1891, 1908, 2308, Dødfødt pige, datter af husmand Niels Pedersen, af Torpe
1891, 3108, 0509, Marthe Kirstine Hansine f. Simonsen, gift, 44, af Kragholm. Husmand Mads Jensen Andersen
1891, 0911, 1511, Anna Clausen, 1 dag, datter af gaardmand Peter Hansen Clausen, af Henninge
1891, 1011, 1611, Eline Hansen f. Nielsen, enke, 46, af Henninge. Født sammesteds. Bødker Lars Hansen
1891, 1311, 1911, Hanne Marie f. Hansen, gift, 60, af Kragholm. Født i Rudkjøbing. Indsidder Erik Hansen
1891, 2512, 3012, Johanne f. Hansen, gift, 76, af Kurvemosen. Født i Hennetved. Hjulmand Niels Hansen
1891, 3112, 07011892, Inger Kirstine f. Hansen, enke, 81, af Vindeltorp. Født i Kragholm. Husmand Hans Gregersen