Tranekær, 1860-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1860-1891, Tranekær sogn, Langelands Nørre herred, Svendborg Amt
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1860, 0601, 1001, Knud Hansen, huusmand, 67, i Tranekjær
1860, 2102, 2702, Rasmus Hansen, muursvend, 28. Født i Tranekjær
1860, 0603, 1303, Hans Peder Gotfredsen, huusmand, 29, i Botoft. Født i Kjædeby
1860, 1803, 2703, Thomas Jensen, 1½ søn af gaardmand Jens Rasmussen, paa Bameskov
1860, 2304, 2804, Frederik Christian Krogh, 20, ved Tranekjær. Søn af møller Krogh
1860, 0905, 1305, Hans Johansen Gelting, almisselem, 85, i Botoft
1860, 0306, 0806, Jørgen Poulsen, boelsmand, 67, paa Aasøe
1860, 2906, 0207, Jacob Scavenius Fibiger, ½, søn af practiserende læge Fibiger, i Tranekjær
1860, 0808, 1208, Udøbt dreng, 6 uger, søn af dagleier Jacob Jensen Christensen
1860, 1409, 1809, Mads Rasmussen, skomager, 67, i Tranekjær
1860, 1510, 2010, Christian Hansen, væver, 73, paa Bameskov
1860, 0811, 1411, Dødfødt dreng, søn af gaardfæster Carl Johan Pedersen
1860, 1611, 2211, Rasmus Hansen Madsen, 9 og 9 maaneder, søn af skomager Mads Rasmussen, i Tranekjær
1861, 1103, 1503, Dødfødt dreng, søn af skomager Albrecht P. Nicolaisen
1861, 3003, 0504, Rasmus Christensen, indsidder, 71, hos huusmand Hans Christensen
1861, 0504, 1104, Peder Christian Nicolaisen, dagleier, 39, i Tranekjær
1861, 0505, 1005, Lars Hansen, almisselem, 27, i Klintehuset. Søn af Hans Peter Larsen
1861, 2605, 3105, Martin Jensen Jørgensen, 10, søn af huusmand Jørgen Peder Hansen, paa Bameskov
1861, 0509, 1109, Frederik Christian Jensen, 5 maaneder, søn af gaardmand Jens Rasmussen, paa Bameskov
1861, 1409, 1909, Claus Pedersen, 52, tilhuse hos hjulmand Hans Jacob Rasmussen, i Tranekjær
1861, 0910, 1310, Dødfødt dreng, søn af rebslager Peter Dorn
1861, 0712, 1312, Hans Jørgensen, gaardmand, 66, i Strandby
1862, 0701, 1401, Niels Madsen, huslejer, 42, paa Tevlesø under Tranekjær
1862, 0403, 1103, Christian Rieck, almisselem og snedker, 77, i Tranekjær
1862, 0603, 1403, Jens Jørgensen Bay, huusmand, 81, i Botoft
1862, 1004, 1604, Hans Madsen, indsidder, 52, i Botoft
1862, 2305, 3005, Niels Adolph Wengel, regimentschirurg og practiserende læge, 79
1862, 0806, 0806, Peter Christensen, 9 uger, søn af pige Anne Kirstine Christensen
1862, 0707, 1207, Rasmus Jørgensen Schou Rosenvind, 10 og 3 maaneder, søn af dagleier Peder Danielsen Rosenvind
1862, 2208, 2508, Niels Peter Madsen, ½, søn af huusmand Jens Madsen, af Botoft
1862, 1509, 2109, Daniel Georg Hasenkam, tjenestekarl, ca 27, i Tranekjær
1862, 1110, 1610, Rasmus Pedersen, huusmand, 60, Botoft
1862, 2012, 2612, Dreng, 1 dag, søn af huusmand Niels Thomsen
1863, 2601, 0202, Niels Hansen, huusmand, 67, i Hestehaven ved Tranekjær
1863, 0202, 0702, Hans Christensen, huusfæster, 62, paa Aasøe
1863, 2205, 2905, Niels Christensen, huusmand, 65½, paa Tevlesøe
1863, 2309, 2709, Peter Christian Munthe Krogh, 3 dage, søn af skomager Lars Johansen Krogh, i Tranekjær
1863, 0312, 0712, Hans Christian Pedersen, 16 og 11 maaneder, søn af afdøde huusmand Peder Hansen, af Botoft. Født i Magleby
1864, 2201, 2701, Rasmus Jensen, 9 maaneder, søn af tjenestepige Birthe Marie Pedersen, paa Bameskov
1864, 0306, 0806, Johan Christian Andersen, 9 maaneder, søn af tjenestepige Johanne Frederiksen, i Tranekjær
1864, 2909, 0610, Peder Wittenkamp, forhen skræder, 83, i Tranekjær
1864, 1510, 2010, Andreas Gotfredsen, 35. Søn af gaardmand Gotfred Andreasen
1864, 1011, 1511, Lars Rasmussen, indsidder, 44, i Tranekjær
1864, 0612, 1212, Johan Henrik Mogensen, kleinsmed og Dannebrogsmand, 81½
1864, 2912, 03011865, Rasmus Sigvardsen, aftægtsmand, 77, paa Tevlesø
1865, 0901, 1601, Gerhard Vilhelm Heilmann, landbrugscandidat, 21, paa Tranekjær Slots Ladegaard. Søn af pastor Heilmann paa Thorseng
1865, 2601, 0302, Theodor Jørgensen, indsidder, 48, i Tranekjær Fattighuus
1865, 1303, 1003, Udøbt dreng, 9 uger, søn af tjenestekarl Søren Pedersen Sørensen
1865, 1404, 1804, Rasmus Hansen, ½, søn af pige Marie Kirstine Hansen, i Botoft. Født paa Hou
1865, 1704, 2204, Hans Ditlev Baithien, indsidder, 81, i Tranekjær
1865, 0807, 1507, Frederik Funch, tjenestekarl, i Svallebøllegaard. Død i Bødstrup Sogn
1865, 3007, 0308, Niels Peter Rasmussen, snedker, 44, i Tranekjær
1865, 1508, 2108, Nicolai Christensen, smedesvend, 64, i Tranekjær
1865, 2809, 0210, Dreng, 20 minutter, søn af indsidder Mads Mathiasen
1865, 2910, 0311, Jes Christian Hansen, musicus og høker, 65, i Tranekjær
1865, 3110, 0411, Christian Mortensen, væver, 63, i Tranekjær
1866, 1401, 2001, Rasmus Larsen, huusmand, 49, i Botoft
1866, 1703, 2303, Sigismund Hein, gaardfæster, 73, paa Bameskov
1866, 3003, 0504, Martin Madsen, 14 dage, søn af huusmand Peter Jørgensen Madsen, i Vidiehuset
1866, 2004, 2804, Max Ditlev Lissau, fhv. districtsjæger, 88, ved Tranekjær
1866, 2204, 2804, Carl Christian Hansen, tjenestekarl, 25, paa Pæregaard. Født i Tranekjær
1866, 1106, 1506, Frederik Christian Nielsen, huusleier, 39, i Tranekjær
1866, 2107, 2707, Niels Hansen Andersen, skovfoged og huusmand, 60, i Strandby
1866, 2008, 2308, Dødfødt dreng, søn af Rasmus Rasmussen
1866, 1610, 2310, Frederik Hansen, indsidder, 71, i Tranekjær
1867, 2501, 0202, Hans Veigaard Nielsen, huusmand, 56, i Botoft
1867, 1402, 1902, Hans Peder Pedersen, 8 maaneder, søn af gaardbestyrer Rasmus Pedersen, i Strandby
1867, 2803, 0504, Lorentz Jessen Brandt, cand. philosophia, 89½
1867, 1204, 1804, Jes Christian Hansen Krogh, 14 dage, søn af skomager Lars Johansen Krogh
1867, 1705, 2205, Carl Hansen Gerster, 4 uger, søn af skomager Gerster
1867, 0506, 1006, Christian Gudbjerg, almisselem, 66, i Tranekjær Fattighuus
1867, 2906, 0507, Morten Rasmussen, aftægtsmand, 82, i Botoft
1867, 0107, 0507, Peter Christian Madsen, 10 dage, søn af Cathrine Marie Madsen, i Botoft
1867, 1907, 2607, Peder Nielsen, 6 dage, søn af gaardmand Johan Nielsen, i Botoft
1867, 0208, 0708, Lars Hansen, aftægtsgaardmand, 86, ved Botoft
1867, 0408, 0708, Christian Madsen, 2, søn af dagleier Ole Peder Madsen, i Tranekjær
1867, 2908, 0309, Johan Carl Frederik Hedemann, exam. juris. og jordbruger, 67½, I Tranekjær
1868, 0601, 1101, Mads Christian Madsen, skomager, 48, i Tranekjær
1868, 1102, 1702, Anders Rasmussen, aftægtsmand, 79, i Tvillinghuset under Tranekjær
1868, 0204, 1104, Eiler Clausen, aftægtsmand, 82, paa Tevlesø
1868, 1004, 1604, Peder Hansen Jensen, 8 maaneder, søn af gaardmand Jens Rasmussen, paa Bameskov
1868, 1504, 2004, Christian Simonsen, 9 maaneder, søn af tjenestepige Caroline Simonsen
1868, 1205, 1705, Dødfødt dreng, søn af stadsjæger Frederik Jeppesen
1868, 1505, 2005, Rasmus Jørgensen (Kanelifas), fattiglem, 79, Tranekjær
1868, 0908, 1308, Anton Christian Nielsen, 8 maaneder, søn af gaardmand Hans Christian Nielsen, paa Bameskov
1868, 1308, 1808, Andreas Rasmussen, 15, søn af huusmand Rasmus Madsen, i Tranekjær
1868, 1608, 2008, Vilhelm Christensen, 14 dage, søn af dagleier Jacob J. Christensen, i Tranekjær
1868, 0312, 0912, Niels Nielsen, bødker, 69, i Tranekjær
1869, 0304, 1004, Peder Rasmussen Jeppesen, boelsmand, 76½, paa Aasø
1869, 1605, 2105, Jens Clausen, aftægtsmand, 83, i Tranekjær
1869, 2305, 2805, Hans Christian Jørgensen, 19½, paa Bameskov. Født 18.12.1849. Søn af Jørgen Peder Hansen
1869, 2310, 2910, Hans Matthias Wittenkamp, bager, 55, i Tranekjær
1869, 0611, 1111, Rasmus Jørgensen, skomager, 80, i Tranekjær
1869, 3012, 04011870, Gustav Jeppesen, ½, søn af stadsjæger Frederik Jeppesen, i Tranekjær
1870, 0402, 1202, Andreas Andersen, 31, Tvede Skov. Søn af skovfoged H. J. Andersen
1870, 0802, 1602, Mads Jensen, aftægtsmand, 85, i Botoft
1870, 1302, 1902, Niels Larsen, gaardfæster, 62½, i Botoft
1870, 0403, 0803, Ludvig Hansen Pico, 4 uger, søn af muurmester Henrik Pico
1870, 2705, 3105, Frederik Hermann Christiansen, 5 uger, søn af dagleier Rasmus Christiansen, i Tranekjær Fattighuus
1870, 0107, 0307, Rasmus Sørensen, huusmand, 47, paa Tevlesø
1870, 2209, 2809, Hans Mathiasen, boelsmand, 77, paa Bameskov ved Tranekjær
1870, 2410, 2910, Peder Larsen, aftægtsmand og almisselem, 79, i Tranekjær
1870, 2910, 0311, Hans Nielsen, fattiglem, 51, i Tranekjær
1870, 3112, 04011871, Anders Hansen Andersen, 3 uger, søn af Constance Marie Hansen
1871, 0101, 0701, Claus Hansen Hou, smedesvend, 29, i Tranekjær. Født i Longelse
1871, 1105, 1405, Dreng, søn af skrædder Povl Martin Hansen
1871, 2208, 2608, Jacob Christoffer Henrik Pico, murer, 82, i Tranekjær
1871, 2608, 0109, Johan Christian Bondesen, almisselem, 86, i Tranekjær
1871, 0109, 0609, Carl Ludvig Pico, 2 maaneder, søn af muurmester Pico
1871, 1210, 1810, Andreas Madsen, arbeidsmand, 68, paa Aasø
1872, 0401, 0801, Dødfødt dreng, søn af staldkarl Peter Larsen
1872, 1002, 1702, Frederik Johansen, enkemand og husmand, 69, i Tranekjær
1872, 1602, 2202, Rasmus Jørgensen Hansen, gaardmand og sognefoged, 58, i Tranekjær
1872, 2203, 2703, Robert Vatson, gaardmand, 59, i Strandby
1872, 2903, 0304, Niels Christian Lissau, skovfoged, 58, i Korsebølle Kohave
1872, 3004, 0605, Peter Christian Theodor Nielsen, 1 og 3 maaneder, søn af kjøbmand Nielsen, i Tranekjær
1872, 0105, 0605, Hans Christian Nielsen, husmand, 33, i Hestehaven ved Tranekjær
1872, 1308, 1808, Dreng, nogle timer, søn af pige Rasmine Caroline Pedersen
1872, 1811, 2211, Dreng, 1 dag, søn af pige Constance Mariane Hansen
1872, 1912, 2412, Johan Larsen, aftægtsmand, 87 og 9 maaneder, i Tranekjær
1873, 0408, 1008, Udøbt dreng, 1 maaned, søn af Niels Jørgensen
1873, 1208, 1808, Ole Hansen, husmand, 51, paa Tevlesø
1873, 1409, 2009, Udøbt dreng (tvilling), 10 dage, søn af husmand Jakob Andersen
1873, 2410, 3110, Lars Kristian Hansen, gaardfæster, 44, i Strandby
1873, 1412, 2212, Mathias Hansen, aftægtsmand, 72, paa Bammeskov
1873, 2912, 05011874, Hans Mikkelsen, baadfører og boelsmand, 77, i Aasø
1874, 1402, 2002, Rasmus Pedersen (Emmerbølle), husmand og arbejdsmand, 65 og 11 maaneder, i Botoft
1874, 1603, 2003, Anders Hansen Andersen, 1 og 11 maaneder, søn af tjenestepige Caroline Simonsen, paa Ladegaarden. I pleje hos sømand Jens Poulsen i Tranekjær
1874, 1504, -, Dødfødt dreng, søn af husmand Mads Mathiassen, i Tranekjær
1874, 2707, 3007, Jens Hansen (Stengade), hjulmand, 62, i Tranekjær
1874, 3110, 0511, Dødfødt dreng, søn af gaardfæster Edvard Morits Frederik Hejn, paa Bammeskov
1874, 0611, 1311, Kristen Rasmussen, husfæster, 77, i Tranekjær
1874, 2111, 3011, Jørgen Pedersen, gaardmand, 49, i Bammeskov
1875, 1901, 2701, Jørgen Klausen, gaardmand, 75, i Botoft
1875, 1302, 2202, Kristian Rasmussen (Fisker), aftægtsmand, 88, ophold hos sin søn i Botoft. Født i Magleby
1875, 2103, 2703, Hans Hansen, malersvend, 19, hjemme hos sin fader Jørgen Hansen Kristensen (Helveg) i Klintehuset i Strandby
1875, 0404, 0904, Jens Peter Rasmussen, ½, søn af gaardmand Rasmus Kristensen Rasmussen, paa Bammeskov
1875, 0304, 0604, Dødfødt dreng, søn af kjøbmand Johan Emil Ploug, i Tranekjær
1875, 2105, 2705, Christian Graae, sognepræst, 73, i Tranekjær og Tullebølle. Fra 1851 til 1873 provst over Langeland
1875, 2306, 2906, Gotfred Madsen, aftægtsmand, 84, boende hos sin plejesøn boelsmand Rasmussen paa Bammeskov
1875, 2906, 0307, Lars Madsen, skrædder, 47, boende i Fattighuset ved Strandbyvejen
1875, 0507, 0907, Rasmus Sørensen, aftægtsmand, 88½, boende hos sin søn husmand Søren Rasmussen, paa Banken i Tranekjær
1875, 1709, 2109, Jens Madsen, aftægtsmand, 65, i Botoft
1875, 0110, 0810, Jens Madsen, husmand og fhv. vægter, 72, paa Tranekjær Slot
1875, 0210, 0810, Peder Jørgensen, 20, paa Bammeskov. Søn af husmand Jørgen Peder Hansen
1875, 0610, 1210, Kristen Jakobsen (Prost), indsidder, 73, i Tranekjær
1875, 2810, 0311, Hans Halvorsen, enkemand og aftægtsmand, 63, paa Tevlesø
1875, 1411, 1911, Hans Kristian Madsen, 3, søn af husmand Peder Jørgen Madsen, i Botoft
1875, 1912, 2412, Andreas Larsen, enkemand, væver og aftægtsmand, 76, hos Jørgen Rasmussen (Danebrogsmand), i Tranekjær
1876, 1876, 2201, 2701, Henrik Oskar Ernst Wittenkamp, 7 maaneder, søn af bager Peder Wittenkamp, i Tranekjær
1876, 2301, 2901, Kristian Henning Johan Hasse, dyrlæge, 61, i Longelse
1876, 3103, 0604, Vilhelm Martin Hansen, 5 maaneder, søn af husmand Jokum Mathiassen Hansen, i Botoft
1876, 1004, 1504, Lars Kristian Larsen, 15½, søn af materialkusk Jørgen Larsen, i Tranekjær
1876, 1804, 2604, Hans Frandsen, aftægtsmand, 73, i Rensebjerg
1876, 2804, 0505, Adolf Michael Svendsen, pensioneret kgl. slotsgartner og gartner, 70, paa Tranekjær
1876, 1306, 1706, Christian Kjær, gift møllersvend, 65, i Svallebølle i Bøstrup Sogn
1876, 1506, 1806, Frits Ferdinan Christian Christensen, 8 uger, søn af arbejdsmand Rasmus Christensen, i Botoft
1876, 1210, 2010, Christen Pedersen, enkemand og arbejdsmand, 76, i Tranekjær
1876, 2610, 0211, Baltazar Zehngraff, skomager, 64, i Tranekjær
1876, 0611, 1311, Hans Jørgensen, husmand, 76, i Tranekjær
1876, 0812, 1212, Jens Frederik Andersen, landmand, 26, i Amerike [Amerika]. Han var paa vejen for at besøge sin slægt i Tranekjær, men blev syg og døde i Rudkjøbing
1877, 1602, 2302, Johan Jensen, aftægtsmand, 893, af Klintehsuet
1877, 0504, 0904, Bertel Ferdinand Pico, 6 maaneder, søn af murmester Henrik Pico, i Tranekjær
1877, 0505, 0905, Jens Poulsen, sømand, 64, i Tranekjær
1877, 0906, 1406, Christian Riber Feldt, malermester, 77, i Tranekjær
1877, 2406, 2906, Gotfred Andresen, aftægtsmand, 77, hos Christian Gotfredsen i Botoft
1877, 2608, 3108, Jørgen Hansen, husmand, 43, i Botoft
1877, 2712, 03011878, Ole Rasmussen, aftægtsmand, 77, i Botoft
1878, 0501, 1001, Jens Pedersen, indsidder, 65, hos Ejler Jensen paa Tevlesø
1878, 1601, 2301, Jørgen Clausen Pedersen Krogh, møller, 72½, paa Tranekjær
1878, 2401, 3001, Peder Sørensen, husmand, 74, ved Aasø
1878, 0803, 1103, Rasmus Christian Larsen, 3 uger, søn af husmand Peder Larsen
1878, 1206, 1506, Hans Christian Jensen, 1½, søn af arbejdsmand Niels Peder Jensen, i Botoft
1878, 3006, 0507, Peder Christian Hasenkam, aftægtsmand, 88, i Tranekjær. Født paa Sjælland
1878 ,0607, 1507, Rasmus Jørgensen Gammelgaard, smed, 48, ved Aasø
1878, 3008, 0309, Johan Marius Hansen, 9 maaneder, søn af pige Elise Marie Jensen, i Tranekjær
1878, 1109, 1609, Johan Peder Andersen, 9 maaneder, søn af pige Petrea Charlotte Pedersen, i Tranekjær
1878, 2810, 0411, Niels Madsen, aftægtsmand, 93, i Botoft
1878, 1011, 1611, Mads Rasmussen, snedker, 74½, i Strandby
1878, 2711, 0312, Lars Hansen, murmester, 70, i Tranekjær
1879, 0302, 0802, Jens Laursen, arbejdsmand, 79, i Tranekjær
1879, 1303, 1903, Hakon Søren Bojesen Møller, studiosus juris., 23. Søn af fhv. godsforvalter Møller i Tranekjær
1879, 2303, 2803, Jørgen Peder Hansen, husmand, 58, i Bammeskov
1879, 2506, 3006, Niels Rasmussen, husmand, 61, i Botoft
1879, 0210, 0610, Rasmus Ottesen, ugift, 59, paa besøg her. Har tjent i 30 aar hos Chr. Mortensens svigermoder i Lindelse
1880, 1303, 1803, Rasmus Christian Hansen, 7, søn af arbejdsmand Christian Hansen, i Tranekjær
1880, 1703, 2403, Peder Hansen, 24. Søn af pige Marie Kirstine Jørgensen. Plejesøn af Ane Marie Rasmussen i Botoft
1880, 2406, -, Hans Julius Kehlet, fhv. gaardejer, 78, i Sneslev, Førslev Sogn paa Sjælland
1880, 2808, 0209, Hans Rasmussen, 1 og 3 maaneder, søn af gaardmand Rasmus Rasmussen, Bammeskov
1880, 3009, 0710, Jørgen Kjeldsen, skrædder, 84, i Botoft
1880, 2310, 2910, Peder Andersen Bruun, ungkarl, 44½, i Botoft
1881, 1902, 2502, Holger Christian Hein, 10 maaneder, søn af gaardfæster Eduard Frederik Moritz Hein, paa Bammeskov
1881, 2403, 3003, Niels Sørensen, gift aftægtsmand, 75, i Korsebølle Kohave
1881, 0104, 0604, Peder Julius Johansen, 3, søn af smed Christian Johansen, i Botoft
1881, 2504, 0205, Rasmus Pedersen Clausen, enkemand og skovfoged, 79, ved den forrige Præstegaardsskov ved Tranekjær
1881, 0606, 1306, Bertel Leonor Møller, justitsraad og fhv. godsforvalter, 71, paa Grevskabet i Tranekjær
1881, 2206, 2906, Peder Christian Hansen, 1, søn af husmand Christian Hansen, i Bammeskov
1881, 0608, 1008, Johan Larsen, 5 dage, søn af arbejdsmand Niels Larsen, i Tranekjær
1881, 2008, 2508, Niels Rasmussen, enkemand og fattiglem, 89, i Tranekjær
1881, 0712, 1312, Peder Mortensen, aftægtsmand, 76, i Tranekjær
1882, 1302, 2102, Peder Hansen, gift aftægtsmand, 73½, i Botoft
1882, 1104, 1504, Dødfødt dreng, søn af bolsmand Rasmus Rasmussen, paa Bammeskov
1882, 0310, 0710, Rasmus Christensen, gift husmand, 61, i Strandby
1882, 0311, 0811, Peder Madsen, gift fattiglem, 74, i Tranekjær
1883, 2901, 0302, Christian Jørgensen Hansen, 4 maaneder, søn af husmand Anders Hansen, i Tranekjær
1883, 0903, 1603, Rasmus Jørgensen, 9 maaneder, søn af husmand Niels Jørgensen, i Tranekjær
1883, 0705, 1105, Dødfødt dreng, søn af gaardfæster E. F. M. Hein, paa Jytenborg
1883, 1407, 2007, Fritz Gottlob Hunderup, kammerraad og fhv. forpagter, 77, i Tranekjær
1883, 1208, 1808, Henrik Fich Qvist, fhv. godsforvalter, 89½, paa Nordskov. Død paa Pæregaard
1883, 2010, 2510, Peder Jensen, huslejer, 88½, i Tranekjær
1884, 2501, 3001, Alfred Gammelgaard Jensen, 1½, søn af husmand Jens Marcus Jensen, ved Aasø
1884, 0803, 1203, Holger Johannes Hejn, 9 dage, søn af gaardfæster Hejn, i Bammeskov
1884, 2403, 0104, Niels Peder Nielsen, 23, i Botoft. Søn af gaardmand Hans Christian Nielsen
1884, 1304, 1904, Niels Andersen, aftægtsmand, 82½, i Botoft
1884, 2406, 2806, Lars Christensen, gift møllerkarl, 54, havde hjem paa Bagenkop, men tjente paa Tranekjær Mølle
1884, 3108, 0409, Frederik Ejler Holm, gift husmand, 67, i Botoft
1884, 2308, 2708, Hans Jensen, enkemand og aftægtsmand, 75½, paa Tevlsø
1884, 0211, 0811, Frederik Hansen, gift, tømrer og husfæster, 73, i Korsebølle Kohave
1884, 1212, 1612, Christian Hansen, 8 maaneder, søn af husmand Anders Jacob Hansen, i Tranekjær
1884, 2012, 2712, Hans Nielsen, gift aftægtsmand, 81, i Bammeskov
1885, 2504, 0205, Lars Jørgensen, huslejer og havearbejder, 54, i Tranekjær
1885, 0806, 1306, Jakob Pedersen (Follig), gift aftægtsmand, 76, i Botoft
1885, 0710, 0910, Erasmi Jørgensen, 1½, søn af husmand Niels Jørgensen, i Tranekjær
1885, 2910, 0511, Karl Hansen Larsen, gift murmester, 58, ved Aasø
1886, 3101, 0302, Dødfødt dreng, søn af pige Hansine Hansen, paa Bammeskov
1886, 0802, 1102, Dødfødt dreng, søn af husmand Kristen Rasmussen, i Strandby
1886, 1402, 1702, Udøbt dreng, 3 uger, søn af gaardmand Kristen Gotfredsen, i Botoft
1886, 0303, 0903, Johan Peder Larsen, 25 og 3 maaneder, i Tranekjær. Søn af materialkusk Jørgen Larsen
1886, 1704, 2404, Gotfred Pedersen, gift husmand, 48, i Hestehaven
1886, 2006, 2506, Henrik Georg Clausen Gad, gift sognepræst, 61, i Tranekjær og Tullebølle
1886, 1307, 1707, Hans Christian Jensen, 2 maaneder, søn af kjøbmand Niels Peder Jensen, i Botofte
1886, 0108, 0508, Andreas Andersen Bruun, 14 dage, søn af gaardmand Anders Pedersen Bruun, i Botofte
1886, 2410, 2910, Anders Jørgensen, gift aftægtshusmand, 83, i Korsebølle Kohave
1886, 1111, 1611, Ludvig Anders Madsen, 5 dage, søn af husmand Gotfred Madsen, af Aasø
1886, 1211, 2011, Frederik Albrecht Kruhøffer, gift kammerraad og landmaaler, 65 og 9 maaneder, i Tranekjær
1886, 1812, 2212, Karl Gustav Vesterberg, 5 maaneder, søn af bager Vesterberg, i Tranekjær
1886, 1712, 2712, Hother Clausen Gad, gift grosserer, 29, i Kjøbenhavn
1886, 0605, 1305, Karl Peder Kristensen, 5 maaneder, søn af ugift Kristine Kristensen, i Tullebølle
1887, 0803, 1503, Karl Axel Qvist, 18 og 10 maaneder, søn af forpagter Qvist, i Tranekjær
1887, 2606, 0107, Rasmus Kristiansen, gift arbejdsmand, 56½, i Tranekjær
1887, 2406, 2906, Karl Nielsen, enkemand og fattiglem, 69, i Tullebølle Fattighus
1887, 1208, 1608, Peder Madsen, 2 maaneder, søn af snedker Jens Kristian Madsen, i Tranekjær
1887, 2409, 2909, Rasmus Larsen, enkemand og aftægtsmand, 75, i Botofte
1888, 2810, 0511, Hans Jørgensen, gift aftægtsmand, 86, i Botofte
1888, 0212, 0812, Niels Madsen Nielsen, gift gaardfæster, 55, i Botofte
1888, 0612, 1412, Frederik Kristoffer Hansen, ugift smedesvend, 21, i Tranekjær. Søn af smed Lars Hansen
1888, 1212, 1812, Hans Peter Rasmussen, gift gaardfæster, 81, i Botofte
1888, 1712, 2312, Peder Larsen, gift skovfoged, 55, i Søbytykke
1889, 0901, 1501, Rasmus Nielsen, gift husmand, 78, i Tranekjær
1889, 1601, 2201, Theodor Pedersen, ugift kusk, 32, hos justitsraad Bøgh, i Tranekjær. Søn af husmand Peder Hansen Jørgensen, af Lejbølle, Bøstrup Sogn
1889, 1203, 1803, Hans Knudsen Hansen, enkemand og smed, 70, i Botofte
1889, 1303, 1903, Johan Nielsen Hansen, tjenestedreng, 15, søn af husmand Jokum Hansen, af Botofte
1889, 2103, 0106, Vilhelm Bruun, gift sømand, 35, ansat ved et fyrskib ved Korsør med hjem i Korsør
1889, 1406, 1906, Vilhelm Arnold Prehn, 11, plejebarn hos husmand Halvor Halvorsen, i Korsebølle Kohave
1889, 0509, 1009, Johannes Avgust Wagner, enkemand og aftægtshusmand, 80, af Vidjehusene, Tranekjær
1889, 1610, 2210, Jørgen Hansen Christensen, gift husfæster, 72, af Klintehuset ved Pæregaard
1889, 3011, 0712, Frederik Ludvig Vilhelm Ahlefeldt Laurvigen, enkemand, lehnsgreve til grevskabet Langeland og Laurvigen, fideicommis samt til Stamhusene Ahlefeldt og Lundsgaard, geheimekonferensraad, kammerherre, hofjægermester, storkors af Dannebrog m. fl. ordener, 72½, paa Tranekjær Slot
1889, 1612, 2112, Peter Daniel Rosenvind, gift murer, 73, i Tranekjær
1890, 0701, 1401, Hans Peter Hansen, ugift, 22, i Botofte. Søn af husmand Jokum Mathiesen Hansen
1890, 0702, 1302, Laurits Arnold Hansen, 2 og 5 maaneder, søn af gaardfæster Karl Hansen, i Botofte
1890, 1202, 1802, Hans Hansen, gift gaardfæster, 77, i Botofte
1890, 1903, 2203, Dødfødt dreng, søn af ugift Angelica Frederikke Kristiansen, tjenende paa Pæregaarden
1890, 0308, 1008, Christen Carl Christensen, 26 dage, søn af gaardmand Christian Christensen, af Botofte
1890, 0109, 0609, Anton Easmi Christensen, 8 og 9 maaneder, søn af gaardmand Christian Christensen, af Botofte
1890, 1509, 1909, Valdemar Kristoffer Madsen, 5 uger, søn af snedker Jens Christian Madsen, af Tranekjær
1890, 2009, 2509, Oskar Alfred Henriksen, 12 uger, søn af arbejdsmand Henrik Henriksen, af Tranekjær
1890, 2109, 2509, Niels Christian Gotfredsen, 6 og 9 maaneder, søn af gaardmand Christian Gotfredsen, i Botofte
1890, 1411, 2011, Hans Grundtvig Holm, 1 og 4 maaneder, søn af tømrer Johan Peter Holm, i Slukefter paa Korsebølle Mark
1890, 1911, 2411, Lars Steffensen, enkemand og fhv. arbejdsmand, 82, i Tranekjær
1891, 2001, 2601, Adolph Carl Wengel, ugift og fhv. typograf, 75, i Tranekjær. Søn af regimentskirurg Niels Adolph Wengel
1891, 0802, 1602, Peder Hansen Nielsen, enkemand og fhv. overjæger, 81 og 3 maaneder, i Tranekjær. Født 21.9.1809 i Tranekjær. Søn af skovrider Johan Nielsen
1891, 2104, 2904, Dødfødt dreng, søn af gaardfæster Edvard Hein, Bammeskov
1891, 1406, 1906, Johan Peder Theodor Rieck, gift snedker, 68, i Tranekjær
1891, 2706, 0407, Kristian Jensen, gift husmand, 68, i Botofte
1891, 0907, 1507, Jørgen Jakobsen, gift husmand, 72, i Botofte
1891, 1710, 2310, Carl Johan Gerster, ugift smedesvend, 28, i Svendborg. Født 9.7.1863 i Tranekjær. Søn af skomager Martin Gerster
1891, 1312, 1812, Jens Peter Kastberg, gift godsforvalter, 38, ved grevskabet Langeland, i Tranekjær
1860, 0401, 1001, Jørgine Hansine Amalia Jacobsen, 4, datter af huusmand Hans Jacob Rasmussen, i Tranekjær
1860, 2201, 2801, Johanne Kaisdatter, enke, 66 og 10 maaneder, i Tvede Skov. Skovfoged Hans Rasmussen
1860, 1402, 2102, Johanne Madsen, enke, 70 og 2 maaneder, i Tranekjær. Sadelmager Goltermann
1860, 0204, 0904, Frederikke Nielsen, 5, datter af huusmand Niels Jørgensen, ved Tranekjær
1860, 1604, 2204, Frederikke Jørgensen, almisselem, 72, ved Tranekjær
1860, 2404, 2804, Dødfødt dreng, søn af Inger Marie Pedersen
1860, 1605, 2205, Johanne Hansen, gift, 59 i Botoft. Huusbeboer Hans Nicolaisen
1860, 0506, 1006, Sophie Frederikke Madsen, 11½, datter af huusmand Mads Rasmussen
1860, 0207, 0607, Gjertrud Rasmussen, aftægtsenke, 75, i Botoft
1860, 1607, 2007, Sidsel Mortensdatter, enke, 68, i Botoft. Huusmand Mads Christensen
1860, 0908, 1508, Marthe Larsen, enke, 49, i Korsebølle Kohave. Huusmand Niels Nielsen
1860, 2208, 2708, Nathalia Constance Augusta Denker, 23, i Tranekjær. Datter af afdøde secretair Denker
1860, 2310, 2910, Johanne Marie Nielsen, gift, 78, ved Tranekjær. Skovbetjent Lissau
1860, 3011, 0712, Mariane Andreasen, gift, 52, i Tranekjær Mølle. Møller Krogh
1861, 2803, 0304, Maren Larsen, enke, 42, Tranekjær Fattighuus. Almisselem Søren Povlsen
1861, 2004, 2504, Johanne Marie Jacobsen, 13, datter af hjulmand Hans Jacob Rasmussen
1861, 0406, 0906, Dødfødt pige, datter af huusmand Christen Rasmus Pedersen
1861, 1006, 1406, Sophie Frederikke Pico, 3 uger, datter af muurmester Frederik Pico
1862, 2602, 0303, Anine Martine Rasmussen, 5 maaneder, datter af pige Marie Mathisen, paa Bameskov
1862, 2003, 2503, Jensine Christine Nielsen, 11 maaneder, datter af tjenestepige Anne Sophie Pedersen, paa Tevlesø
1862, 0205, 0705, Anne Cathrine Pedersen, 9 maaneder, datter af tjenestepige Birthe Marie Pedersen, paa Bameskov
1862, 1305, 1805, Martine Caroline Jørgensen, 3 uger, datter af huusmand Jørgen Peder Hansen
1862, 0606, 1006, Maren Mathiasen, gift, 79. Huusmand Mads Jensen
1862, 2606, 0107, Maren Christine Pedersen, 3, datter af gaardmand Jørgen Pedersen, ved Tranekjær
1862, 0407, 0907, Cicilie Marie Wildt, gift, 77. Sognefoged og Dannebrogsmand J. H. Mogensen
1862, 1408, 2108, Ane Sørensen, gift, 60 og 3 maaneder, paa Tevlesø. Indsidder Niels Christensen
1862, 0809, 1209, Marthe Sophie Andersen, 18½. Datter af skovfoged Hans Jacob Andersen
1862, 1310, 1810, Laurentine Larsen, 12½, datter af huusmand Rasmus Larsen, i Botoft
1862, 0211, 0711, Anne Hansdatter, gift, 64½, i Tvillinghuset. Huusmand Anders Rasmussen
1862, 2911, 0412, Anne Pedersdatter, almisselem, 89, paa Aasøe
1862, 0712, 1212, Marie Charlotte Andersen, 12, datter af cand. philof. Andersen. Pleiebarn paa Korsebølle
1863, 1301, 2001, Ane Sophie Laurentine Nielsen, gift, 32, Korsebølle Mark. Huusmand og bødker Niels Thomsen
1863, 2502, 0103, Dødfødt pige, datter af huusmand Anders Nielsen, i Botoft
1863, 3105, 0606, Anne Marie Andersen, gift, 63, i Tvede Skov. Skovfoged Hans Jacob Andersen
1863, 2409, 2909, Dødfødt pige, datter af gaardmand Rasmus Madsen, i Botoft
1863, 1912, 2312, Mortine Caroline Jensen, 1 og 9 maaneder, datter af gaardmand Jens Rasmussen
1864, 2001, 2601, Ane Kirstine Mathisen, enke, 76 og 3 maaneder, i Botoft. Huusmand Hans Pedersen
1864, 0103, 0503, Sigrid Nicoline Sophie Rasmussen, 2 maaneder, datter af meierske Dorthea S. H. Koch, i Tranekjær
1864, 2304, 2704, Margrethe Mariane Falck, syjomfru, 59½, i Tranekjær
1864, 2705, 0106, Anne Marie Pedersen, aftægtsenke, 76½, paa Bameskov
1864, 0308, 0708, Pige, 1 dag, datter af tjenestepige Anne Dorthea Jensen
1864, 0209, 0709, Karen Kajsdatter, enke, 64, paa Bameskov. Gaardmand Hans Rasmussen
1864, 1211, 1711, Caroline Andersine Rasmussen, 2 maaneder, datter af gaardmand Rasmus Christensen Rasmussen
1864, 1911, 2411, Anne Christine From, gift, 74½, i Tranekjær. Muurmester Pico
1864, 1312, 1912, Anne Kirstine Mathisen, 21½. Datter af aftægtsmand Mathias Hansen
1864, 1612, 2312, Abeline Hansdatter, gift, 44, ved Tranekjær. Huusmand Niels Jørgensen
1864, 2412, 03011865, Kirsten Jensen, gift, 75, paa Tevlesø. Aftægtsmand Rasmus Sigvardsen
1865, 0202, 0502, Dødfødt pige, datter af indsidder Andreas Madsen
1865, 0503, 1103, Marie Boline Jensen, 8, datter af huusmand Lars Jensen, af Botoft
1865, 2503, 0104, Laurine Jørgensen, gift, 40, i Tranekjær. Dagleier Peder Danielsen Rosenvind
1865, 0504, 1204, Maren Jensdatter, enke, 67. Huusmand Peder Rasmussen
1865, 1504, 2104, Pouline Pedersdatter, gift, 67, i Tranekjær. Dagleier Peder Jensen
1865, 0505, 1005, Inger Madsdatter, gift, 73, i Tranekjær. Huusmand Christen Pedersen
1865, 1105, 1805, Anna Marie Andersen, gift,55, i Tranekjær. Sognepræst og provst Graae
1865, 1605, 2005, Anna Christophine Frederikke Pico, 5 maaneder, datter af muurmester Frederik Christian Pico
1865, 0906, 1506, Inger Kirstine Hansen, gift, 51, paa Tevlesø. Huusmand Jens Pedersen
1865, 1806, 2206, Mette Sophie Povlsdatter, gift, 79, i Tranekjær. Aftægtsmand Peder Larsen
1865, 2106, 2506, Johanne Christine Madsen, 6½, datter af afdøde skomager Mads Rasmussen
1865, 2806, 0407, Anne Cathrine Wittenkamp, 20. Datter af Wittenkamp
1865, 0307, 0707, Anne Kathrine Nielsdatter, enke, 87. Skrædder Rasmus Christoffersen
1865, 1807, 2407, Cathrine Kaisdatter, gift, 83, i Botoft. Huusmand Christian Rasmussen
1865, 2507, 2807, Marie Kirstine Jensen, almisselem, 29 og 9 maaneder, i Tranekjær. Datter af huusmand Jens Madsen
1865, 1608, 2108, Inger Margrethe Rasmussen, 1 maaned, datter af huusmand Rasmus Christensen Madsen, i Tvillinghuset
1865, 2209, 2609, Anne Kirstine Kajsdatter, enke og almisselem, 88, i Tranekjær. Huusmand Rasmus Christensen
1865, 3009, 0610, Bodil Marie Jensen, gift, 44½, i Botoft. Huusmand Frederik Eilersen
1865, 0712, 1312, Anne Madsdatter, enke, 76, ved Botoft. Huusmand Hans Christensen
1866, 2401, 3001, Dorthea Mortensen, gift, 43, i Bameskov. Gaardmand Jens Rasmussen
1866, 1204, 2004, Anne Clausen, aftægtsenke, 89½. Hans Pedersen
1866, 1905, 2405, Caroline Hansine Rasmussen, 5 maaneder, datter af gaardmand Rasmus Christensen Rasmussen, ved Tranekjær
1866, 2605, 3105, Kirsten Hansdatter, aftægtsenke, 77½, paa Bameskov. Mogens Johansen
1866, 1207, 1707, Louise Margrethe Krogh, gift, 24, i Tranekjær Mølle. Møller Otto Rasmussen
1866, 1808, 2308, Caroline Claudine Pico, gift, 44, i Tranekjær. Indsidder Claus Nielsen
1866, 2408, 3008, Anne Marie Johansen Schiøtter, gift, 62, Frederiksminde. Jagtbetjent Niels Christian Lissau
1866, 0611, 1111, Karen Kirstine Rasmussen, 8 dage, datter af dagleier Lars Rasmussen
1867, 0803, 1603, Maren Nielsen, enke, 83, paa Aasø. Huusmand Mads Clausen
1867, 1405, 2205, Udøbt pige, 1 dag, datter af huusmand Peder Jørgensen Madsen
1867, 1605, 2205, Christiane Rasmussen, gift, 22, i Botoft. Huusmand Peder Jørgensen Madsen
1867, 1707, 2207, Marie Wilhelmine Mariane Kaas, 3½, datter af skipper Kaas, paa Bameskov
1867, 2508, 3008, Marie Kirstine Hansen, 30, tilhuse i Botoft
1868, 0402, 1102, Clausine Margrethe Møller, gift, 56. Materialforvalter Nielsen
1868, 0603, 1103, Johanne Marie Jacobsen, 1½, datter af tjenestepige Dorthea Christensen
1868, 1803, 2203, Anne Kirstine Hansen, enke, 81, i Tranekjær. Indsidder Knud Hansen
1868, 2205, 2805, Anne Marie Madsen (Birket), gift, 59, i Tranekjær. Huusmand Frederik Johansen
1868, 3105, 0506, Anna Cathrine Pico, ½, datter af muurmester J. C. Henrik Pico
1868, 3005, 0406, Inger Kirstine Hansen, gift, 55, af Botoft. Huusmand Hans Jacob Bøgvad
1868, 1306, 1606, Annine Caroline Jensen, 2 maaneder, datter af skomager H. P. Jensen, paa Tevlesø
1868, 2706, 0407, Dødfødt pige, datter af huusmand Hans Christian Nielsen, i Hestehaven ved Tranekjær
1868, 2509, 3009, Pige, nogle timer, datter af gaardmand Carl Johan Pedersen
1869, 2002, 2502, Bodil Marie Jørgensen, tjenestepige, 30, i Korsebølle Kohave. Datter af huusmand Jørgen Sørensens enke
1869, 2502, 0403, Elisabeth Charlotte Hjorteberg, enke, 95, i Tranekjær. Skolelærer Friederichsen
1869, 0503, 1203, Udøbt pige, 1 time, datter af gaardmand Rasmus Rasmussen
1869, 0803, 1203, Udøbt pige, 4 dage, datter af gaardmand Rasmus Madsen
1869, 3003, 0604, Johanne Myhre, gift, 61, i Tranekjær. Bager Wittenkamp
1869, 0105, 0605, Jensine Jensen, 2, datter af arbeidsmand Christian Jensen, i Botoft
1869, 1605, 2205, Conradine Sophie Worm, lærerinde, 65½, i Tranekjær
1869, 2405, 2905, Sophie Myhre, enke, 66, i Tranekjær. … Hansen
1869, 2605, 3105, Camilla Christine Christensen, 7½, datter af huusmand Rasmus Pedersen Christensen, i Vidiehuset
1869, 1810, 2510, Margrethe Kirstine Rasmussen, enke, 70, i Korsebølle Kohave. Jørgen Sørensen
1869, 3110, 0511, Sidsel Marie Pedersen, gift, 39, i Botoft. Huusmand Frederik Eilertsen Holm
1870, 1001, 1501, Johanne Marie Krogh, 1 dag, datter af skomager Lars Johansen Krogh, i Tranekjær
1870, 2702, 0503, Anne Jørgensen, enke, 82, i Tranekjær. Skomager Jørgensen
1870, 2004, 2504, Marie Jørgensen, 13, datter af skomager Rasmus Jørgensen, i Tranekjær
1870, 0707, 1107, Johanne Christine Watson, 7 uger, datter af gaardbestyrer Thomas Watson
1870, 1907, 2307, Emilie Sophie Pico, 5 dage, datter af muurmester F. Pico
1870, 0808, 1308, Cathrine Marie Jørgensdatter, enke, 78. Huusmand Jacob Nielsen
1870, 0909, 1409, Maren Madsdatter, enke, 68. Huusmand Niels Hansen
1870, 1609, 2109, Albertine Kristine Petra Vogelsang, frøken, 52, hos kammerraad Hunderup, paa Tranekjær Ladegaard
1870, 2609, 0110, Marthe Hansen, 3 og 3 maaneder, datter af huusmand Jørgen Hansen Christensen, i Klintehuset
1870, 1912, 2612, Mette Christensen, 40, ved Tranekjær. Huusmand Niels Jørgensen
1870, 2212, 2812, Dorthea Jacobine Boldemann, enke, 89, i Tranekjær. Musicus Boldemann
1871, 0804, 1504, Lovise Margrethe Andersen, 14 dage, datter af huusmand Christen Andersen, i Tranekjær
1871, 2804, 3004, Sophie Ahlefeldt Laurvigen, 1 dag, datter af greve Sigismund Ahlefeldt Laurwigen
1871, 2105, 2705, Kirstine Pedersen, enke, 82, i Botoft. Gaardmand Jochum Mathiesen
1871, 1907, 2407, Karen Nicolaisen, gift, 64. Indsidder Lars Jensen
1871, 1011, 1511, Ellen Kirstine Rasmussen, aftægtsenke, 66, i Tranekjær
1871, 0612, 1112, Inger Pedersdatter, enke, 87, paa Tevlesø. Eiler Clausen
1872, 0302, 0802, Gjertrud Hansine Martine Kirstine Frøhlich, 1½, datter af uhrmager Mads A. Frølich
1872, 2706, 0107, Caroline Mortensen, 1, datter af tømmermand Christian Mortensen
1872, 1311, 2111, Pige, et ved stormfloden forulykket pigebarn
1872, 0212, 0712, Johanne Jørgensen, 62, gift, paa Tevlesø. Husmand Hans Halvorsen
1873, 0801, 1401, Hedevig Margrethe Wirth, enke, 67, i Tranekjær. Sekretær Denker
1873, 1603, 2203, Anne Pedersdatter, gift, 77½. Murmester Lars Hansen
1873, 2303, 2803, Maren Christensdatter, gift, 63, i Tranekjær. Indsidder Jens Madsen
1873, 2404, 0205, Augusta Emilie Blichfeldt, gift, 57, i Tranekjær. Particulier Damm
1873, 0105, -, Louise Margrethe Johanne Andersen, 11 maaneder, datter af husmand og vægter Christen Andersen, i Tranekjær
1873, 1807, 2407, Karen Pedersen, aftægtsgaardmandsenke, i Botoft. Gaardmand Morten Rasmussen
1873, 1108, 1508, Dødfødt pige, datter af gaardmand Rasmus Rasmussen
1873, 2008, 2508, Marie Clausen, gift, 60, i Botoft. Husmand Jakobsen
1873, 1311, 2111, Mariane Scheel, fru, pension og haandarbejde, 77½, Tranekjær. Justitsraad Ramus
1873, 2611, 0212, Anne Lisbeth Nielsdatter, enke, 57, i Botoft. Gaardfæster Niels Rasmussen
1874, 1402, 2002, Ane Kirstine Hansen, gift, 57, i Tranekjær. Husmand Jens Hansen
1874, 1702, 2302, Petra Oline Mathiassen, 2½, datter af væver Mads Mathiassen, i Tranekjær
1874, 2404, 3004, Anne Larsdatter, gift, 69½, i Tranekjær. Aftægtsmand Gotfred Andreassen
1874, 1208, 1508, Dagmar Jakobine Emilie Fibiger, 3 uger, datter af praktiserende læge Fibiger, i Tranekjær
1874, 2308, 2707, Karen Andersdatter, gift, 50, i Botoft. Gaardmand Karl Johan Pedersen
1874, 2209, 2609, Dødfødt pige, datter af jæger Kristian Adolf Nielsen, i Tranekjær
1875, 0702, 1502, Kirstine Marie Bøgvad, gift, 67, i Tranekjær. Maler C. R. Feldt
1875, 0604, 1204, Mariane Rasmussen, gift, i Botoft. Husmand Hans Nikolajsen
1875, 1004, 1604, Marthe Albertine Jakobsen, ugift og ernærede sig ved at læse med smaa børn, 72, i Tranekjær
1875, 1605, 2405, Gjertrud Hansen, enke, 69, ophold hos sin svigersøn Klavs Ejlersen, paa Tevlesø. Husmand Andreas Frølich
1875, 0806, 1106, Dødfødt pige, datter af huslejer Søren Rasmussen, i Tranekjær
1875, 2409, 0110, Ane Sofie Larsen, gift, 60, i Botoft. Boelsmand Rasmus Larsen
1875, 2410, 2910, Anne Marie Jensen, 16 dage, datter af indsidder Niels Peder Jensen, i Botoft
1875, 0211, 0811, Palma Andrea Ottesen, 9 maaneder, datter af forgylder A. O. C. Ottesen, i Tranekjær
1875, 1312, 1712, Caroline Hansen (Piel), kogekone, 65, efter branden boende hos sin søn indsidder Hans Hansen, i Aasø
1876, 0501, 1101, Regine Jensen, enke, 54, i Aasø. Husmand Andreas Madsen
1876, 1101, 1801, Hanne Katrine Jensen, 5, datter af gaardmand Jens Rasmussen, paa Bammeskov
1876, 2601, 0102, Petra Marie Hansen, 14, tjente som lillepige hos gaardmand Anders Nielsen, i Botoft. Datter af husmand Frederik Hansen, i Tranekjær
1876, 2801, 0302, Ane Dorthea Jensen, ældre ugift pige og ernærede sig ved at gaa paa arbejde, 42, sat til leje i et hus i Botoft
1876, 0803, 1303, Johanne Katrine Mathiassen, gift, 35, paa ’Flaadet’. Huslejer Hans Hansen Jørgensen
1876, 1303, 1703, Marie Margrete Madsen, 2 maaneder, datter af arbejdsmand Ole Peder Madsen, i Tranekjær
1876, 3103, 0604, Maren Dorthea Mogensen, enke, 67, i Strandby. Skovfoged Niels Hansen Andersen
1876, 0604, 1004, Emilie Vilhelmine Kristiansen, 4 maaneder, datter af pige Antoinette Mathilde Larsen, i Aasø
1876, 1604, 2204, Anna Jørgine Jørgensen, 3 og 9 maaneder, datter af husmand Johannes Jørgensen, paa Tevlesø
1876, 0606, 1306, Ane Rasmussen, enke, 69, i Tranekjær. Materialkusk Peder Christensen
1876, 2806, 0307, Ane Marie Andersen, gift, 66, paa Tevlesø. Husmand Hans Jensen
1876, 1709, 2209, Maren Cathrine Larsen, gift, 28, i Botofte. Sømand Niels Peder Rasmussen
1876, 1812, 2712, Kirsten Clausen Thomsen, gift, 51½, i Tranekjær. Bødker Niels Thomsen
1876, 2212, 3012, Ane Rasmussen, enke, 69, i Tranekjær. Arbejdsmand Christen Jakobsen
1877, 2502, 0303, Frederikke Dorthea Hansen, 25 dage, datter af husmand Christian Hansen, paa Bammeskov
1877, 1103, 1503, Dødfødt pige, datter af pige Laura Hansine Madsen, i Tranekjær
1877, 2105, 2605, Anna Nielsen, gift, 72, i Tranekjær. Væver Peder Mortensen
1877, 0407, 1007, Claudine Rasmussen, enke, 74. Husmand Hans Jørgensen
1877, 2208, 2808, Laurine Christensen, gift, 60½, paa Korsebølle Mark. Husfæster Johannes August Vagner
1877, 2409, 2909, Martha Halvorsdatter, gift, 70. Skovfoged Rasmus Clausen
1877, 0711, 1311, Johanne Margrethe Bærentsdatter, enke, 97½. Aftægtsmand Johan Jensen
1877, 2811, 0412, Marie Lovise Eigler, enke, 82, i Tranekjær. Drejer Weesch
1877, 0512, 112, Hansine Caroline Madsen, 2 dage, datter af husmand Peder Jørgen Madsen, i Botofte
1878, 0402, 1102, Anne Marie Rasmussen, enke, 78, paa aftægt hos husmand Peder Madsen i Botoft. Husmand Jens Jørgensen Bay, i Botoft
1878, 1203, 1503, Anna Kirstine Agathe Hansen, 1½, datter af arbejdsmand Frederik Hansen, i Tevlesø
1878, 1204, 1704, Dorthea Sophie Sørensen, enke, 73, ved Aasø. Boelsmand Peder Sørensen
1878, 2804, 0405, Ane Marie Rasmussen, 20, i Strandby. Datter af husmand Rasmus Christensen
1878, 0710, 1210, Mary Elisabeth Nielsen, 9 maaneder, datter af gaardmand Anders Nielsen, i Botoft
1879, 0101, 0701, Louise Pedersdatter, gift, 88. Aftægtsmand Niels Rasmussen
1879, 0203, 0703, Dødfødt pige, datter af husmand Christian Hansen, i Bammeskov
1879, 1803, 2503, Anne Marie Nielsen, enke, 75 og 3 maaneder, i Botofte. Husmand Matthias Hansen
1879, 2504, 3004, Anne Dorthea Hansen, enke, 84, i Fattighuset. Husmand Rasmus Jørgensen
1879, 2604, 0205, Anne Pedersdatter, enke, 94½. Rasmus Rasmussen Fisker
1879, 0807, 1507, Ane Christine Laurentine Andersen, enke, 72, paa Korsebølle. Forpagter Frederik Johan Ludvig Fabricius
1879, 0110, 0710, Gjertrud Nielsen, gift, 30, i Botoft. Skrædder Rasmus Jensen
1879, 2110, 2710, Olaura Frederikke Hansen, gift, 41. Murmester F. Pico
1879, 2112, 2712, Ane Marie Jensen, 2 maaneder, datter af indsidder Niels Peder Jensen, i Botoft
1880, 2203, 2503, Ingeborg Marie Rieck, 14, datter af snedkersvend Th. Rieck, i Tranekjær
1880, 0304, 1004, Anne Hansen, enke, 83, nu i aftægt hos Rasmus Rasmussen i Bammeskov. Gotfred Madsen
1880, 1708, 2108, Anna Marie Andersdatter, gift, 74, i Botoft. Gaardmand Christian Christensen
1880, 1909, 2509, Karen Larsen, gift, 65, i Botoft. Husmand Lars Jensen
1880, 1811, 2511, Anne Marie Rasmussen, enke, 90, i Botoft. Husmand Rasmus Pedersen
1880, 1612, 2412, Louise Jørgensen, 5 og 9 maaneder, datter af arbejdsmand Johannes Jørgensen, paa Tevlesø
1881, 1001, 1501, Rasmine Jørgensen, 4½, datter af arbejdsmand Niels Jørgensen, ved Tranekjær
1881, 0603, 1203, Anine Mortine Hansen, 21½, i Bammeskov. Datter af husmand Christian Hansen
1881, 1503, 2303, Rasmine Marie Jensen, enke, 51, i Strandby. Gaardmand Lars Christian Hansen
1881, 1005, 1605, Juliane Marie Nielsen, gift, 32, i Botoft. Gaardmand Anders Nielsen
1881, 1505, 2005, Hedevig Juliane Svendsen, ugift, 87, hos slotsgartner Svendsens enke, i Tranekjær
1881, 0308, 0808, Anna Sophie Hansen, 3 maaneder, datter af husmand Anders Jakob Hansen, i Tranekjær
1881, 2608, 0109, Riborg Margrethe Rasmussen, enke, 75 og 9 maaneder. Arbejdsmand Christen Rasmussen
1881, 2808, 0309, Julie Methea Larsen, 7 uger, datter af postkjører Christian Larsen, i Tranekjær
1881, 2909, 0510, Caroline Jepsen, gift, 62, i Tranekjær. Glarmester Hasenkam
1881, 2511, 0112, Maren Christine Larsen, 17½, datter af postkjører Christian Larsen, i Tranekjær
1881, 0812, 1212, Inger Kirstine Jensen, 15½, datter af husmand Ejler Jensen, paa Tevlesø
1882, 2106, 2706, Anna Kirstine Pedersen, enke og aftægtskone, 80½, i Rensebjerghuset
1882, 1707, 2207, Anna Christofine Frederikke Pico, 16, datter af murmester Frederik Pico, i Tranekjær
1882, 0512, 1112, Cathrine Pedersen, enke, 74½, i Tranekjær. Arbejdsmand Jens Larsen
1882, 1712, 2312, Christine Sørensdatter, enke, 83, i Tranekjær. Indsidder Peder Hansen
1883, 1101, 1601, Gjertrud Hansine Kirstine Frølich, 6, datter af uhrmager Mads Henrik Andreassen Frølich
1883, 0402, 1002, Stine Margrethe Rasmussen, enke, 73, i Tranekjær. Sognefoged og boelsmand Rasmus Jørgensen Hansen
1883, 0502, 1002, Thea Margrethe Pedersen, 14 dage, datter af slagter Mads Pedersen, i Tranekjær
1883, 0402, 1202, Hansine Petrine Hansen, gift, 33½, i Tranekjær. Kusk Peder Ejler Hansen
1883, 1302, 1702, Andreasine Marie Cathrine Saaby, 83, i Tranekjær. Datter af lieutenant Saaby
1883, 2102, 0103, Kirsten Jørgensdatter, enke, 80, i botoft. Gaardmand Mads Pedersen
1883, 0103, 0903, Frederikke Caroline Frederiksen, enke, 79. Sadelmager P. C. Hasenkam
1883, 2704, 0205, Anne Kirstine Albertsen, enke, 74, i Tranekjær. Smed Nicolajsen
1883, 2505, 0106, Maren Hansen, gift, 68, i Botoft. Husmand Jens Mathiasen
1883, 2905, 0506, Anne Margrethe Jakobsen, 24, i Botoft. Datter af husmand Jørgen Jacobsen
1883, 0806, 1306, Fritze Henriette Feldt, 2 maaneder, datter af maler Feldt, i Tranekjær
1883, 1606, 2306, Christiane Pedersen, gift, 67, i Tranekjær. Hjulmand Hans Jacob Rasmussen
1883, 1307, 1607, Hansine Caroline Madsen, 4½, datter af husmand Peder Jørgen Madsen, i Botoft
1883, 2511, 3011, Marie Caroline Nielsen, 1, datter af pige Laura Christiansen, tjenende i Kjøbenhavn
1883, 0212, 0612, Johanne Kirstine Larsen, 2½ maaned, datter af ugift Anne Juliane Larsen, i Tranekjær
1884, 0601, 1201, Marie Kirstine Rasmussen, enke, 83 og 9 maaneder, i Botoft. Husmand Peter Hansen
1884, 0801, 1501, Karen Christiansdatter, enke, 80, i Bammeskov. Gaardmand Lars Hansen i Botoft
1884, 2304, 0105, Frederikke Charlotte Lovise Scheel, frøken, 82 og 9 maaneder, i Tranekjær
1884, 1207, 1707, Hansine Hansen, 36, i Botoft. Husmand Peder Jørgen Madsen
1884, 2408, 2908, Anne Thomsen, enke, 81½, paa aftægt hos gaardmand Hans Jacob Hansen. Jens Rasmussen i Botoft
1884, 1610, 2110, Sophie Frederikke Andersen, gift, 43, i Tranekjær. Husejer Anders Jacob Hansen
1884, 1810, 2410, Christine Frederikke Pedersen, 9, datter af husmand Gotfred Pedersen, i Hestehaven
1884, 2111, 3011, Kirstine Hansen, enke, 60 og 3 maaneder, i Strandby. Mads Rasmussen
1885, 2901, 0702, Jørgine Claudine Nielsen, 4½, datter af tømmermand Niels Peder Nielsen, i Botoft
1885, 0502, 1202, Marie Albertine Mathilde Ahlefeldt Laurvigen f. comtesse Schulte, gift, 64 og 9 maaneder. Født 23.5.1820, gift 11.8.1843. Hans excellence lehnsgreve F. L. V. Ahlefeldt Laurvigen til grevskabet Langeland, stamhuset Ahlefeldt og Lundsgaard, samt det laurvigske Fideikommis
1885, 1502, 2002, Elise Frederikke Fenger, frøken, 77, i huset hos sin svoger skolelærer og kirkesanger Brandstrup, i Tranekjær
1885, 1502, 2002, Kirstine Jensdatter, enke, 71, i Botoft. Husmand Hans Nielsen
1885, 2102, 2802, Karen Hansen, ugift, 77, i Tranekjær
1885, 2702, 0503, Stine Rasmussen, enke, 79, i Tranekjær. Rasmus Sørensen
1885, 1803, 2403, Maren Rasmussen (tilnavnet Hedemann), ugift, 66, i Tranekjær.
1885, 0104, 0804, Martha Marie Hansen, gift, 56, i Tranekjær. Fhv. bestyrer af Grønslettegaarden Jens Pedersen
1885, 0504, 1104, Louise Petra Krog, 1, datter af bødker Erik Krog, i Tranekjær
1885, 1904, 2504, Christiane Marie Damm, oldfrue, 61, paa Tranekjær Slot
1885, 2104, 2704, Karen Andreasdatter, gift, 79, i Botoft. Gaardmand Anders Bruun
1885, 1105, 1605, Kirsten Margrethe Nielsen, 13, datter af kjøbmand N. Nielsen, Tranekjær
1885, 0711, 1711, Margrethe Christensen, gift, 71½. Overjæger Peder Hansen
1885, 2011, 2811, Marie Jacobsen, enke, 83, i Botoft. Ole Bødker
1885, 0712, 1412, Sophie Frederikke Marie Vogelsang, enke, 77, i Tranekjær. Kammerraad Pretz Gottal Hunderup
1885, 2012, 2612, Martha Nielsen, ugift, 88½, i Tranekjær
1886, 2203, 2703, Martha Hansen, enke, 78, i Tranekjær. Aftægtsmand Frederik Hansen i Lykkeby
1886, 0207, 0707, Emma Lovise Frederikke Rasmussen, 17 dage, datter af pige Hansine Rasmussen, i Botofte
1886, 2608, 0209, Ane Katrine Margrethe Madsen, enke, 70, i Tranekjær. Skrædder Madsen
1886, 3008, 0409, Inge Marie Hein, 1 og 3 maaneder, datter af gaardfæster Edvard F. M. Hein, Bammeskov
1886, 0209, 0709, Sofie Jakobine Nielsen, 22 og 9 maaneder, Tevlesø. Datter af husmand Niels Peter Nielsen
1886, 2709, 0410, Ane Andersen, aftægtsenke, 80 og 9 maaneder, Tevlesø. Husmand Simon Kristensen
1887, 0801, 1401, Susanne Kisling, ugift og fhv. husholderske, 78, paa Slottet
1887, 1601, 1901, Karoline Hansen, gift, 45 og 9 maaneder, i Tranekjær. Huslejer Peder Mortensen Hansen
1887, 2703, 0104, Frederikke Margrethe Lissau, gift, 74, i Hestehaven. Skovfoged Hans Gotfredsen
1887, 1704, 2204, Kristine Pedersen, enke, 67, Tranekjær. Husmand Lars Rasmussen
1887, 1210, 1910, Hansine Karoline Jakobsen, tidligere væverpige, 48, i Tranekjær. Død paa Vordingborg Sindssygeanstalt
1887, 2010, 2510, Anna Rasmine Martine Petersen, ½, datter af pige Karentine Petrine Petersen, hos slagter Petersen, Tranekjær
1887, 1812, 2312, Ane Katrine Nielsdatter, gift, 72 og 11 maaneder, i Tranekjær Fribolig. Huslejer Lars Steffensen
1888, 0401, 1001, Marie Dorthea Hansen, enke, 66 og 9 maaneder, i Botofte. Aftægtshusmand Jens Madsen
1888, 0801, 1301, Ane Sofie Larsen, enke, 83 og 11 maaneder, i Korsebølle Kohave. Aftægtshusmand Niels Sørensen
1888, 2503, 2803, Karen Margrethe Hansen, 14 dage, datter af forstassistent Hans Holger Hansen, i Tranekjær
1888, 0304, 0904, Sofie Eigler, ugift syjomfru, 85, i Tranekjær
1888, 0404, 1104, Hanne Nielsen, enke, 80, i Tranekjær. Husmand Klavs Jakobsen
1888, 0305, 1105, Dorthea Petersen, enke, 82½, paa Bammeskov. Boelsmand Hans Mathiasen
1888, 2105, 2905, Johanne Marie Madsdatter, gift, 78, i Tranekjær. Pens. tjener Schultz
1888, 3007, 0408, Johanne Marie Madsen, ugift og under fattigforsørgelse, 65, i Botofte
1888, 2610, 0211, Gjertrud Kristine Hansdatter, gift, 79, i Botofte. Aftægtsmand Peder Ejler Holm
1889, 0302, 0802, Laura Birgitte Rosenvind, 10 maaneder, datter af ugift Anne Martine Madsen af Korsebølle. I pleje hos indsidder Peder Hansen i Helletofte, Bøstrup Sogn
1889, 0503, 0903, Marie Jørgine Kristine Andersen, 1, datter af husmand Jakob Mogensen Andersen, af Strandby
1889, 1303, 1603, Dødfødt pige, datter af ugift Jørgine Kristine Hansen, i Tranekjær
1889, 1503, 2103, Sofie Jensine Rasmussen, 12 dage, datter af pige Rasmine Severine Rasmussen, af Botofte
1889, 1904, 2604, Maren Hansdatter, enke, 74, hos søn gaardfæster A. Nielsen, i Botofte. Aftægtsmand Niels Andersen af Lejbølle
1889, 2705, 3005, Karentine Jensine Rasmussen, 1, datter af indsidder Peder Rasmussen, af Botofte
1889, 1406, 2006, Charlotte Sofie Frederikke Falck, ugift jomfru, 87, i Tranekjær
1889, 2607, 3107, Mathilde Larsen, 13 og 3 maaneder, datter af vognmand Christian Larsen, i Tranekjær
1889, 1408, 2008, Dorthea Cæcilie Katrine Bojesen, ugift frøken, 70 i Tranekjær
1889, 0609, 1209, Laura Henriette Møller, gift, 36 af Rudkjøbing. By- og herredsfogedfuldmægtig Valdemar Jenssen
1889, 1812, 2312, Birthe Katrine Andreasdatter, enke, 83, i Bammeskov. Boelsmand Hans Nielsen
1890, 2901, 0402, Jensine Rasmussen, gift, 39, paa Tevlesø. Husmand Niels Peter Jørgensen
1890, 1802, 2502, Hanne Kristine Madsen, enke, 52, i Botofte. Gaardfæster Niels Madsen Nielsen
1890, 2802, 0603, Rasmine Sarabine Rasmussen, gift, 64, i Tranekjær. Arbejdsmand og Dannebrogsmand Jørgen Hansen Rasmussen
1890, 1503, 2103, Ane Osbensen, gift, 57, af Strandby. Husmand Rasmus Andreassen Frølich
1890, 2303, 2903, Marie Christine Middelboe, enke, 86, paa Asylet i Tranekjær. Sognepræst Bildsøe til Taulov
1890, 2204, 2504, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Peter Rasmussen, af Tevlesø
1890, 1310, 1810, Karen Line Margrethe Jensen, 10½, plejedatter af gaardmand Hans Hansen, i Botofte
1890, 2910, 0411, Jørgine Marie Halvorsen, gift, 48, paa Tevlesø. Husmand Niels Peter Nielsen
1890, 0311, 0811, Karoline Rasmine Rasmussen, 11, datter af husmand Hans Peter Rasmussen, paa Tevlesø
1891, 0802, 1402, Karentine Kristine Nielsen, 18 og 9 maaneder, tjenende paa Gjæstgivergaarden i Tranekjær. Datter af husmand Christen Nielsen i Botofte
1891, 2302, 2802, Johanne Petersen, enke, 84 i Tranekjær. Væver Christian Mortensen
1891, 0604, 1104, Marie Margrethe Nielsen, ugift tjenestepige, 73, paa Korsebølle
1891, 1904, 2304, Karoline Jørgensen, gift, 50 i Tranekjær. Kusk ved Slottet Peter Schleimann
1891, 2204, 2904, Anine Sofie Caroline Bondesen, gift, 43, af Bammeskov. Gaardfæster Edvard Hein
1891, 2807, 0308, Johanne Marie Andersen, enke, 68, af Botofte. Husmand Christian Jensen
1891, 1208, 1708, Kirstine Hansen, gift, 32, i Botofte. Fyrassistent Henning Jørgensen Albertsen
1891, 3110, 0611, Mariane Laurentine Larsen, gift, 30, i Snage, Tullebølle Pastorat. Skovfoged Hans Jensen
1891, 1412, 1912, Johanne Christensen, enke, 90, i Tranekjær. Pensioneret tjener af Tranekjær Slot Johannes Bang
1891, 2712, 02011892, Johanne Marie Jensen, enke, 77 og 9 maaneder, i Strandby. Gaardmand Hans Jørgensen