Rudkøbing, 1872-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1872-1891, Rudkøbing sogn, Langelands Nørre herred, Svendborg Amt
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.d

1872, 1701, 2201, Rasmus Julius Thrane, borger, 80, Rudkjøbing
1872, 1802, 2302, Otto Carl Ludvig Jørgensen, 4½ søn af pige Hansine Jørgensen
1872, 1802, 2302, Johannes Petersen Bang, ½, søn af gartner Chr. N. Fr. Bang
1872, 2603, 3003, Otto Hansen, 2 og 9 maaneder, søn af tømmermand Lars Hansen
1872, 0604, 1104, Christen William Olsen, 4 maaneder, søn af snedkermester Ludvig Hoffmann Olsen
1872, 0604, 1104, Carl Hansen, 4 og 9 maaneder, søn af tømmermand Lars Hansen
1872, 0405, 1005, Axel Valdemar Bauer, 3, søn af apotheker Aug. Fredol Bauer
1872, 1805, 2405, Jens Christian Jacobsen, 1, søn af pige Ane Dorthea Jensen
1872, 2305, 2705, Dødfødt dreng, søn af farver Carl Ferdinan Nissen
1872, 2705, 0106, Carl Clement, ugift bogbinder, 42, her i Byen (Rudkjøbing)
1872, 0806, 1106, Emil Hansen Jørgensen, 16½, søn af snedker Rasm. Jørgensen
1872, 0107, 0507, Frederik Wilhelm Knudsen From, kjøbmand, 55, her i Byen (Rudkjøbing)
1872, 0207, 0607, Hans Markussen Wolder, smedemester, 74, her i Byen (Rudkjøbing)
1872, 2007, 2507, Anders Julius Groth, 1, søn af rebslager Christian Groth
1872, 3007, 0308, Johannes Petersen, kjøbmand og skibsrheder, 72
1872, 0108, 0308, Holger Jørgensen, 12 dage, søn af kjøbmand Herm. Anr. Jørgensen
1872, 2508, 2908, Otto Maximilian Semberg, 4 maaneder, søn af jomfru Laura Semberg
1872, 3008, 0209, Peter August Petersen, 3 uger, søn af consul Emil Petersen
1872, 0209, 0509, Morten Hansen Funk, fattiglem (sømand), 67
1872, 0110, 0710, Rasmus Schnohr, møller og møllebygger, 66
1872, 0310, 0810, Peter Jørgen Nielsen, 1, søn af tømrer Jens Nielsen
1872, 1310, 1810, Peter Olsen, arbejdsmand, 63
1872, 2710, 0211, Hans Krøger, skomagersvend, 68½
1872, 0911, 1211, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Kr. Olsen Nielsen
1872, 2311, 2911, Hans Madsen, arbejdsmand, 75, fra Kohaven
1872, 2511, 2811, Jørgen Hansen Funch, fattiglem (sømand), 34
1872, 0512, 0912, Hans Christian Roimer Holstebro, toldassistent, 68
1873, 0103, 0603, Johannes Petersen Bang, 6 dage, søn af gartner Chr. N. Freds. Bang
1873, 2803, 0104, Heinrik Peter Jensen, farversvend, 47
1873, 1404, 1804, Jacob Ernst Olsen, 3, søn af kjøbmand Joh. E. Olsen
1873, 1504, 1904, Frederik Poulsen, skomagersvend, 22
1873, 1006, 1306, Niels Ludvig August Petersen, 7 uger, søn af ugift Marie Christensen og snedkersvend Carl A. Petersen
1873, 1606, 2106, Lars Didrik Hansen, garver, 66, her i Byen (Rudkjøbing)
1873, 1407, 1707, Carl Frederik Plambek Hansen, 3 og 9 maaneder, søn af slagter Plambek Hansen
1873, 2807, 0108, Peter Christian Nielsen, skræddermester, 70
1873, 0508, 0908, Peter Hansen, snedker, 53, hersteds (Rudkjøbing)
1873, 0908, 1508, Jørgen Poulsen, baadfører, 77
1873, 1808, 2208, Hans Jørgen Hansen, kjøbmand, 66
1873, 1009, 1309, Udøbt dreng, 5 uger, søn af sømand Henrik Theodor Rasch
1873, 1010, 1510, Rasmus Svensen, rebslager, 58, hersteds (Rudkjøbing)
1873, 2311, 2811, Mathias Colding Petersen, skomager, 60, hersteds (Rudkjøbing)
1873, 2911, 0212, Peter Mortensen Bang, murer, 82
1873, 3012, 06011874, Hans Henrik Michelsen (Jørgensen), husmand, 75, i Kohaven
1874, 0201, 0801 Hans Peter Rasch, bagersvend, 19, hersteds (Rudkjøbing)
1874, 0901, 1201, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Hans Pet. Christensen
1874, 2001, 2401, Laurentzius Bergstrøm, uhrmager, 71, hersteds (Rudkjøbing)
1874, 2501, 2901, Frederik Rasmussen, 10 dage, søn af møller Otto Rasmussen
1874, 0302, 0902, Edvard Christian Carl Rasmussen, 1½, søn af styrmand Jens Ole Rasmussen
1874, 0304, 0904, Frederik Julius Bagge, smedemester, 70, hersteds
1874, 0904, 0404, Poul Christian Hansen, 3½, søn af bødker Hans Chr. Hansen
1874, 1104, 1504, Hans Nielsen Olsen, husmand, 53, i Møllemarken
1874, 1904, 2404, Anders Rasmussen, daglejer, 60, hersteds
1874, 2104, 2504, Rasmus Jensen Larsen, indsidder, 73, i Rudkjøbing Kohave
1874, 0105, 0505, Marius Wolder, 10½ uge, søn af telegrafist Julius Wolder
1874, 0205, 0805, Christen Madsen Petersen, skipper, 73, her i Byen
1874, 3004, 0605, Niels Jørgensen, soldat, 20. Søn af arbejdsmand Jørgen Frederiksen
1874, 0805, 1105, Dødfødt dreng, søn af ugift Ane Marie Clausen
1874, 1905, 2205, Waldemar Hansen, 8 dage, søn af tømrer Rasmus Hansen
1874, 2605, 3005, Christoffer Reinholdt Emil Rasmussen, 4, stedsøn af former Christian Larsen
1874, 1106, 1506, Hans Kruse Mogensen, arbejdsmand, 68, hersteds
1874, 1707, 2307, Jørgen Madsen Rasmussen, murer, 32½, Møllemark
1874, 2907, 0308, Rasmus Nielsen, daglejer, 79, hersteds
1874, 3007, 0408, Wilhelm Buch, skipper, 50½, hersteds
1874, 0408, 0808, Wilhelm Frands Conrad Hollynsky, 4, søn af politibetjent Hollynsky, hersteds
1874, 1209, 1809, Jens Frederik Ferdinand Hansen, sømand, 52, hersteds
1874, 2509, 3009, Frederik Constantin Christensen, 12½, søn af skrædder A. Christensen
1874, 0310, 0910, Peter Nielsen, skomagersvend, af Faaborg
1874, 0910, 1410, Morten Rasmussen, sømand, 61, hersteds
1874, 1911, 2311, Johan Ambrosius Mikkelsen, skorstensfejer, 51
1874, 2512, 3012, Christoffer Hansen, skræddersvend, 45. Født i Nyborg
1875, 2301, 2701, Frederik Christian Nielsen, teglbrænder, 69, hersteds
1875, 0102, 0402, Carl Johannes Christoffersen, 5 maaneder, søn af afdøde tjenestepige Johanne Kathrine Hansen. Barn af kudsk paa Skrøbelevgaard
1875, 0902, 1302, Jens Jørgensen, skomagermester, 27
1875, 1302, 1602, Julius Emil Christensen, 3 maaneder, søn af skibsfører Laurits Andreas Christensen
1875, 2802, 0303, Dødfødt dreng, søn af smed Jens Henriksen
1875, 1708, 2108, Jørgen Jørgensen Ploug, skomager, 72
1875, 2608, 2808, Ernst Sofus Olsen, ½, søn af smedesvend Ernst Olsen
1875, 2110, 2610, Claus Stage Hansen Rasmussen, 14, søn af hotelejer Hans Christian Rasmussen
1875, 0811, 1211, Mads Dros, arbejdsmand og fattiglem, 83
1875, 0711, 1211, Salomon Jørgensen, arbejdsmand og røgter, 68, paa Liø
1875, 1311, 1911, Lars Martensen, skræddermester, 61, hersteds
1875, 2111, 2611, Hans Møller, sømand og fattiglem
1875, 2211, 2711, Jens Larsen, avlsbruger, 66
1875, 0912, 1412, Mathias Jørgensen, værtshusholder, 78, hersteds
1875, 1612, 2412, Niels Søren Caspersen, tjenestekarl, paa Faarevejle
1876, 1701, 2101, Søren Poulsen, røgter, 66, hos gaardmand Dines Lars…
1876, 0202, 0702, Hans Larsen, arbejdsmand, 51½, Møllemark
1876, 0703, 1103, Udøbt dreng, 3 uger, søn af bager Kristian Ammonsen
1876, 1103, 1503, Preben Wognsen, 5 uger, søn af fuldmægtig Sofus Wognsen
1876, 1304, 1904, Johan Henrik Gotlieb Michelsen, møllersvend, 29½, paa Sygehuset
1876, 2304, -, Peder Jensen, husmand, 53, Bodstrup Sanderskov
1876, 0305, 0505, Carl Louis Wilhelm Dideriksen, 9 uger, søn af skuespiller Dideriksen
1876, 0505, 1005, Johan Frederik Petersen, gjæstgiver, 50, hersteds
1876, 2505, 0106, Christen Petersen, skomagermester, 50½
1876, 0506, 0906, Niels Jensen, tømrer, 23½. Søn af Peter Jensen
1876, 1806, 2306, Just Herman Weeke, slagter, 44, hersteds
1876, 2006, 2306, Peter Hansen, arbeidsmand, 44, hersteds
1876, 3107, 0508, Adolf Rosenberg Goth, 1, søn af styrmand Gustav Goth, hersteds
1876, 1908, 2208, Laurits Johan Larsen, 4 maaneder, søn af arbejdsmand Hans Jensen Larsen
1876, 0810, 1410, Anton Hansen, ungkarl, 22, fra Hennetved
1876, 2310, 2810, Christen Rasmussen, røgter
1876, 2810, 0111, Lars Hansen Madsen, snedker, 68, hersteds
1876, 0711, 1311, Johan Peter Voigt, kammerraad og toldforvalter, 74
1876, 3011, 0412, Emil Jørgensen, 11 dage, søn af murer Johannes Jørgensen
1876, 0612, 0912, Dødfødt dreng, søn af Hans Nielsen Petersen
1876, 0812, 0912, Jens Frederik Andersen, landmand, 26, nylig hjemme fra Amerika
1876, 1412, 2012, Christen Madsen Christensen, murmester, 82½, hersteds
1876, 2212, 2812, Rasmus Jørgensen, snedker, 66, hersteds
1876, 2612, 3012, Julius Andreas Petersen, 5 maaneder, søn af arbejdsmand Oscar Petersen
1877, 1001, 1501, Jørgen Hansen Jørgensen, bagersvend, 26, hersteds
1877, 1401, 1701, Rikard Martin Nielsen, 4 uger, søn af arbejdsmand Jens Nielsen
1877, 2501, 3001, Hans Thorslund Andersen, 10 og 3 maaneder, søn af væver Hans Andersen
1877, 0802, 1402, Hans Christian Skaarup, toldassistent, 70, hersteds
1877, 1602, 2302, Hans Eduard Andreas Hansen, vinhandler, 29, Svendborg
1877, 1802, 2302, Niels Reinholdsen, skibstømrer, 72, hersteds
1877, 0603, 1303, Peter Hansen, møllebygger, 65, (Møllemarken)
1877, 1504, 2004, Sofus Peter Løv Petersen, 15, søn af gjæstgiver Frederik Petersen
1877, 1604, 2004, Johan Larsen Johansen, sømand og fattiglem, 58
1877, 2504, 0105, Jørgen Krøger, garver og skomagermester, 75
1877, 2604, 3005, Carl Bay Petersen, 3½, søn af konsul Emilius Petersen
1877, 0306, 0606, Erik Frede Bo Lassen, 6, søn af overlærer E. Lassen
1877, 0606, 1106, Frederik Wilhelm Konrad Schønewald, gift barber, 54, hersteds
1877, 0207, 0607, Henrik Jensen Rasmussen, gift og arbejdsmand, 54, Rudkjøbing. Født i Skrøbeløv
1877, 0307, 0607, Hans Larsen Johansen, enkemand og skrædder, 69, Kohaven, Rudkjøbing. Født i Illebølle
1877, 1107, 1407, Arthur Ottzen Glüsen, 6 og 9 maaneder, søn af prokurator Glüsen, Rudkjøbing
1877, 1907, 2107, Ludvig Klaudius Hansen Hou, 5, søn af skomager Kristen Rasmussen Hou
1877, 2307, 2607, Erik Adolf Rasmussen, gift og baadfører, 43 og 3 maaneder, Rudkjøbing. Født i Longelse. Søn af kolportør Rasmus Clausen
1877, 0608, 1008, Peder Christiansen, enkemand og arbejdsmand, 74, Rudkjøbing. Født i Henninge
1877, 0708, 1108, Carl Ludvig Steen, gift og sognepræst, 77, for Rudkjøbing og Skrøbeløv Menigheder. Født i Frederikshald i Norge. Søn af kjøbmand Lars Steen dersteds
1877, 0808, 1108, Ludvig Peter Albert Gøttsche, 4 maaneder, søn af arbejdsmand Henrik Gøttsche og frille Anne Marie Rasmussen (datter af arbejdsmand Erik Hansen), i Kragholm
1877, 1108, 1508, Carl Johan Pedersen Norsk, gift og styrmand, 37, Rudkjøbing. Søn af sømand Jørgen Pedersen Norsk i Rudkjøbing
1877, 1208, 1508, Anton Hansen, 7 og 9 maaneder, søn af arbejdsmand Anton Peter Hansens enke, Rudkjøbing
1877, 1808, 2108, Axel Orhenholdt Lund Mahncke, ½, søn af skomager J. Mahncke, Rudkjøbing
1877, 2008, 2408, Anker Peter Johannes Hou, 1 og 1 maaned, søn af skomager Kristen Rasmussen Hou, Rudkjøbing
1877, 2308, 2708, Claus Delfs, enkemand og vævermester, 82, Rudkjøbing. Født i Lyttenvorstädt, Rendsborg Amt
1877, 2608, 2908, Bernhard Christian Roager Jørgensen, 4 maaneder, søn af former Hans Jørgensen, Rudkjøbing
1877, 3108, 0309, Carl Julius Weeke, 5½, søn af afdøde slagter Weeke, Rudkjøbing
1877, 0109, 0309, Albert Frederik Johan Boesgaard, 3 og 9 maaneder, søn af styrmand J. Boesgaard, Rudkjøbing
1877, 0809, 1409, Hans Henrik Winther, gift og hattemagermester, 72, Rudkjøbing. Født i Veflinge paa Fyen. Søn af skolelærer Mads Therkildsen Winther
1877, 1009, 1409, Anders Christian Ferdinand Vedeby, 12, søn af drejer Vedeby, Rudkjøbing
1877, 1609, 1809, Hans Petersen Christensen, gift og arbejdsmand, 51, Rudkjøbing. Død paa Strynø
1877, 2709, 2909, Niels Edvard Julius Hansen, 1 maaned, søn af blikkenslagermester N. E. Hansen, Rudkjøbing
1877, 2809, 0210, Udøbt dreng, 1 maaned, søn af møllersvend Hans Peter Thomsen, Rudkjøbing
1877, 0610, 0910, Niels Carl Ove Walbum, 3, søn af barbér Walbum, Rudkjøbing
1877, 1010, 1310, Carl Martin Rolf, 12½, søn af former Carl Martin Rolf, Rudkjøbing
1877, 1810, 2310, Oberg Christian Keller Rønnov, enkemand og malermester, 50, Rudkjøbing. Født i Faaborg
1877, 0612, 1112, Jens Flindt, enkemand og tømmermester, 84, Rudkjøbing. Født i Rudkjøbing. Søn af tømmermester Mads Nielsen Flindt
1877, 3112, 07011878, Johan Martin Schnohr, gift og fhv. urmager, 80 og 9 maaneder, Rudkjøbing. Søn af fhv. bymøller Schnohr
1878, 1001, 1601, Peder Christian Have, gift og skomager, 64, Rudkjøbing. Søn af skomager Christian Nielsen
1878, 1601, 1901, Carl Christian Martin Poulsen, 12, søn af sejlmager Martin Poulsen, Rudkjøbing
1878, 1901, 2201, Laurits Christian Bøye, 6 uger, søn af sømand Albert Herman Bøye, Rudkjøbing
1878, 2101, 2501, Dødfødt dreng, søn af smedesvend Frederik Christian Christensen, Rudkjøbing
1878, 2201, 2501, Peter Anton Schwalbe, 1, søn af skomagermester C. Schwalbe, Rudkjøbing
1878, 2002, 2502, Christian Lund, gift og fhv. toldkontrollør, 78 og 9 maaneder, Rudkjøbing. Født i Assens
1878, 3003, 0504, Frederik Christian Schultz, gift og væver, 65, Rudkjøbing. Født i Rudkjøbing Møllemark
1878, 0904, 1304, Jens Jørgensen, 3 dage, søn af isenkræmmer købmand Herman Jørgensen, Rudkjøbing
1878, 0204, 1104, Christian Enewold Petersen, 2, søn af restauratør Petersen, Rudkjøbing. Død i Viborg
1878, 2804, 0205, Jens Alexander Nielsen, enkemand og arbejdsmand, 58, Rudkjøbing. Født i Skrøbeløv
1878, 3004, 0605, Hans Jørgen Andersen, ugift sadelmagersvend, 24, Rudkjøbing. Født 13.12.1853 i Jordløse
1878, 1705, 2205, Christian Jørgensen, gift og skomagermester, 35, Rudkjøbing. Søn af Kirsten Christiansdatter. Født 7.12.1842 i Lindelse
1878, 2805, 0106, Hans Peter Nielsen, 7 maaneder, søn af arbejdsmand Laurits Severin Mejdal Nielsen, Rudkjøbing Møllemark
1878, 2808, 0209, Hans Peder Christian Madsen, 11 maaneder, søn af kjøbmand Christian Madsen, Rudkjøbing. Født 25.9.1877 i Nyborg
1878, 0610, 1110, Christen Pedersen, gift og arbejdsmand, 54, Rudkjøbing. Født i Lindelse Sogn
1878, 1110, 1510, Albert Otto Rasmussen, 1, søn af mølleejer O. Rasmussen, Hine Mølle, Rudkjøbing
1878, 2111, 2511, Karl Kristian Nielsen, 3 maaneder, søn af Karen Nielsen, Rudkjøbing
1878, 2311, 2811, Jakob Rasmussen, ungkarl og matros, 40½, Rudkjøbing. Født paa Taasinge, Landet Sogn. Søn af tømmermand Rasm. Jakobsen Clausen
1878, 0212, 0512, Valdemar Gerhard Smith, smedelærling, 16½, Lindelse. Født 6.6.1862. Død i Rudkjøbing
1878, 2312, 2712, Knud Agner Lindegaard Knudsen, 11 uger, søn af bogbinder A. Knudsen, Rudkjøbing
1878, 2412, 2712, Frits Mogensen Hansen, 9 dage, søn af Hanne Marie Hansen, Rudkjøbing
1879, 1001, 1401, Christen August Petersen, 2 maaneder, søn af Ane Marie Pedersen, Rudkjøbing
1879, 1801, 2301, Jørgen Jørgensen, gift og fattiglem, 69, Rudkjøbing Fattiggaard. Født i Longelse Sogn
1879, 0702, 1102, Theodor Julius Petersen, 5, søn af konsul Jens Emilius Petersen, Rudkjøbing
1879, 1302, 0303, Laurits Esophus Emil Bie, ugift og toldkontrollør, 52½, Rudkjøbing. Født 17.10.1826 i Fredericia, Trinitatis Sogn
11879, 2402, 2702, Dødfødt dreng, søn af husmand Niels Hansen, Kohaven
1879, 0804, 1404, Carl Madsen Rasmussen, ugift og tjenestekarl, 20, Illebølle. Født ved Nytaar 1859 i Hennetved, Lindelse
1859, 0605, 1205, Johan Jørgen Juhler Hansen, gift, gartner og husmand, 65, Rudkjøbing. Født 5.6.1813 i Rudkjøbing
1859, 3005, 0406, Laurits Erichsen, gift og blokkedrejer, 71½, Rudkjøbing. Født paa Ærø
1879, 2806, 0107, Udøbt dreng, 8 dage, søn af arbejdsmand Peter Larsen, Rudkjøbing Kohave
1879, 1607, 1907, Jens Karl Tønnesen, 3 maaneder, søn af ugift Karoline Tønnesen, Rudkjøbing
1879, 3007, 0408, Rasmus Hansen Brandrup, gift og kjøbmand, 54, Rudkjøbing. Født 31.5.1825 i Rudkjøbing
1879, 2007, 0208, Hans Peter Petersen, gift og skrædermester, 52, Rudkjøbing. Født i Krogholm
1879, 0708, 1108, Frederik Christian Christensen, gift og smedesvend, 31, Rudkjøbing. Født 31.1.1848 i Simmerbølle
1879, 1908, 2608, Christian Clausen, enkemand og skomagermester, 73, Rudkjøbing. Født 8.3.1806 i Rudkjøbing
1879, 3108, 0409, Gustav Erasmi Graver, 25 dage, søn af kjøbmand og værtshusholder … Graver, Rudkjøbing
1879, 1009, 1509, Rasmus Dinesen Larsen Pelle, gift og urmager, 52, Rudkjøbing
1879, 2209, 2609, Hans Peter Hansen, 2 uger, søn af brolægger Anders Hansen, Rudkjøbing
1879, 0110, 0410, Dødfødt dreng, søn af tømmermand Hans Hansen, Rudkjøbing
1879, 0910, 1310, Frederik Cato Sophus Halle, enkemand og fhv. snedker, 65, Odense
1879, 1210, 1610, Jakob Andersen, enkemand, fattiglem og fhv. brolægger, 82, Rudkjøbing
1879, 2610, 3010, Hans Jørgensen, enkemand og arbejdsmand, 73, Rudkjøbing Møllemark
1879, 3110, 1111, Karl Vilhelm Rasmussen, ugift og mejeristyrer, 24, paa Hjortholm. Født Falkensteen Skov pr. Ringsted
1879, 0511, 0911, Jørgen Madsen Rasmussen, ugift, husfæster og børstenbinder, 18, af Lindelse. Født i Herslev, Lindelse Sogn
1879, 0611, 1111, Salomon Krøyer, gift, arrestforsvarer og politibetjent, 81, Rudkjøbing. Født i Rudkjøbing
1879, 1111, 1711, Hans Frederik Albert Rasmussen, 7 uger, søn af mølleejer Otto Rasmussen, Hine Mølle
1879, 1211, 1811, Jens Truelsen, gift og former, 61, Rudkjøbing. Født i Rudkjøbing
1879, 2311, 2811, Hans Poulsen, 7½, søn af skipper [Hans Poulsen] Poul Jensen Norsk, Rudkjøbing
1879, 2611, 2911, Udøbt dreng, 16 dage, søn af tømrer P. Pedersen, i Møllemark
1879, 2411, 2911, Hans Jørgen Hansen, 10, søn af arbejdsmand Rasmus Hansen
1879, 2711, 0212, Charles Emil Sørensen Ehlers, 10 maaneder, søn af detaillist … Ehlers, Rudkjøbing
1879, 1912, 2312, Niels Sørensen, fraskilt mand og fattiglem, 68, fra Lindelse
1879, 2412, 3112, Udøbt dreng, søn af cand. pharm. og materialist … Segetty, Rudkjøbing
1879, 2412, 3012, Gothardt Arnold Jensen, ugift snedkersvend, 19, Svalebølle, Bødstrup Sogn. Født 30.12.1859 i Simmerbølle
1879, 2912, 3112, Laurits Adolf Møller, 4 maaneder, søn af ugift Antonie Rasmussen, Rudkjøbing
1880, 2001, 2401, Laurits Folkvar Larsen, 12 uger, søn af gartner N. Larsen, Nørrebro
1880, 3101, 0602, Sophus Epidus Boas, gift og skibsbygmester, 61, Rudkjøbing. Født ved Rødby
1880, 1002, 1602, Hans Nielsen Pedersen (Krogh), gift, husejer og daglejer,40, Rudkjøbing Møllemark
1880, 2002, 2702, Christian Niels Frederiksen Bang, gift, gartner og husejer, 49, Rudkjøbing Møllemark
1880, 2503, 3003, Albert Hermansen Bøye, gift og sømand, 41, Rudkjøbing Kohave. Født 27.10.1838 i Marstal
1880, 3003, 0504, Claus Christiansen, gift og sømand, 63, Rudkjøbing. Født i Henninge, Skrøbeløv Sogn
1880, 1304, 1704, Ole Hansen, gift, høker og fhv. roerskarl, 67, Rudkjøbing. Født paa Fæjø
1880, 1304, 1704, Michael Jensen Closter, ugift og fhv. konditor, 56½, Rudkjøbing. Født i Svendborg
1880, 2505, 2905, Hans Andersen, 1, søn af vognmand Niels Madsen Andersen, Rudkjøbing
1880, 2205, 2805, Peter Andreas Hagbarth Hoffgaard, ugift kjøbmand, 26, Nysted. Født i Rudkjøbing
1880, 0506, 1106, Mads Christian Simonsen, enkemand og smedemester, 69½, Rudkjøbing. Født i Fuglsbølle Sogn. Søn af husmand Christoffer Simonsen
1880, 0506, 1106, Hans Petersen, ugift tjenestekarl, 20½, Rudkjøbing. Født i Frellesvig, Tullebølle Sogn, Søm af vejmand Peter Pedersen sammesteds
1880, 3105, 0406, Johannes Gustav Rasmussen, 1½, søn af gaardejer Rasm. Hansen Rasmussen, Rifbjærg, Simmerbølle Sogn
1880, 2706, 3006, Jephardt Johannes Hansen, 4½, søn af slagter J. Hansen, Rudkjøbing
1880, 2908, 0209, Albert Julius Frederik Jørgensen, 9 maaneder, søn af skomager Fr. Jørgensen, Rudkjøbing
1880, 0609, 1009, Morten Ludvig Skov Madsen, 5 maaneder, søn af styrmand Johan Madsen [Skov], Rudkjøbing
1880, 0509, 1009, Ole Jensen, enkemand og fhv. danselærer, 72, af Stoense
1880, 0609, 1009, Morten Ludvig Skov Madsen, 4 maaneder, søn af skipper Joh. Madsen, Rudkjøbing
1880, 1409, 1709, Hans Henrik Søren Hansen, 2 maaneder, søn af mejerist Hans Hansen, Rudkjøbing
1880, 2009, 2409, Christen Madsen Jensen, ugift skomagersvend, 20 og 9 maaneder, Rudkjøbing. Født i Longelse
1880, 2709, 3009, Peter Albrecht Petersen, gift og dampskibsfører, 40½, Rudkjøbing. Født i Rudkjøbing
1880, 0910, 1210, Udøbt dreng, 4 uger, søn af arbejdsmand Lars Nielsen Jørgensen, Kohaven
1880, 2910, 0311, Carl Bay, gift og kjøbmand, 70, Rudkjøbing. Født 6.11.1809 I Rudkjøbing
1880, 0111, 0611, Thomas Friis Møller, enkemand og skibstømrer, 77, Rudkjøbing. Født i Troense
1880, 1111, 1511, Udøbt dreng, søn af const. arrestforsvarer Rasm. Krøyer, Rudkjøbing
1880, 2111, 2911, Hans Henrik Christensen Knudsen, gift og skibstømrer, 43, Rudkjøbing. Født i Kjædeby Skole
1880, 2312, 3112, Lars Pedersen, ugift skipper, 34, fra Bødstrup
1881, 1501, 1901, Hans Gotfred Hansen, 1, søn af arbejdsmand Rasm. Gotfr. Hansen, Rudkjøbing
1881, 2001, 2501, Rasmus Hansen Humble, enkemand og almisselem, 90, paa Rudkjøbing Fattiggaard. Født 1791 i Humble
1881, 2101, 2701, Hans Henrik Petersen, 2 og 3 maaneder, søn af arbejdsmand Mads Hansen Petersen, Møllemark
1881, 2401, 2901, Peder Hansen, enkemand og almisselem, 81, paa Rudkjøbing Fattiggaard. Født 1791 i Moss, Norge
1881, 2801, 0402, Jens Nielsen, gift og fhv. magasinforvalter, 74, Rudkjøbing. Født paa Fyen
1881, 0502, 1002, Johannes Vilhelm Clausen, 2 og 3 maaneder, søn af styrmand Erik Clausen, Kohave
1881, 0802, 1202, Hans Dam Albertsen, 13, søn af bager Chr. Albertsen, paa Strynø
1881, 0602, 1002, Peder Hansen, 8, søn af husmand Hans Jensen, af Bødstrup
1881, 1202, 1802, Hans Gotfredsen, gift og færgekarl, 55, Spodsbjerg, Tullebølle Sogn
1881, 2202, 2602, Jens Frederik Richard Rasmussen, 9 og 9 maaneder, søn af møller O. Rasmussen, Hine Mølle, Rudkjøbing
1881, 1003, 1503, Jacob Jensen, ugift skrædersvend, 62, Rudkjøbing. Født i Korsebølle Kohave, Tranekjær Sogn. Døvstum
1881, 1703, 2203, Hans Christian Hansen, 5 maaneder, søn af arbejdsmand Anders Hansen, Møllemarken
1881, 1404, 2004, Christen Madsen Petersen, gift og buntmager, 69, Rudkjøbing
1881, 1504, 2104, Hans Pedersen, gift, stenhugger og husejer, 64, Rudkjøbing. Født 5.1.1817 i Simmerbølle
1881, 0605, 1205, Søren Christian Winding, gift og fhv. lærer, 78, Rudkjøbing. Født i Kjøbenhavn
1881, 1105, 1405, Christian Andreas Buxbom, ½, søn af arbejdsmand Jonas Buxbom, Rudkjøbing
1881, 1905, 2505, Christian Mortensen Hansen, gift og arbejdsmand, 47, Rudkjøbing. Født i Sivelykke, Skrøbeløv Sogn
1881, 2005, 2505, Christen Andersen, 2 maaneder, søn af murmester Mads Andersen, Rudkjøbing
1881, 1007, 1607, Jens Poulsen, gift og fhv. skipper, 80, Rudkjøbing
1881, 2107, 2507, Ole Frandsen, gift og vævermester, 51, Rudkjøbing. Født 14.10.1829 i Bøstrup
1881, 3007, 0308, Hans Albertsen Christensen Bøye, gift og skibsfører, 41, Rudkjøbing. Født i Marstal
1881, 1608, 2208, Ole Svendsen ell. Ola Svenson, enkemand og røgter, 64, paa Faarevejle. Født i Sverig
1881, 2809, 0410, Johan Christian Krøyer, enkemand og handskemager, 85, Rudkjøbing. Født 8.3.1796 i Rudkjøbing
1881, 0410, 1010, Peder Jørgensen, gift og gaardejer, 70, Rudkjøbing Kohave. Født i Blangshave
1881, 2110, 2410, Udøbt dreng, ½, søn af kjøbmand Hans Bjerg, Rudkjøbing
1881, 0611, 1111, Christen Eriksen, enkemand og bødkermester, 73, Rudkjøbing. Født 1.5.1808 i Humble
1881, 0911, 1411, Maans Sonesson, gift røgter, 56, paa Baagøgaard, Humble Sogn. Født 27.9.1825 i Asarua, Sverig
1881, 2711, 0212, Jonas Buxbom, gift og arbejdsmand, 38, Rudkjøbing. Født i Vigsnæs ved Saxkjøbing
1881, 2811, 0212, Hans Jørgensen, 8 dage, søn af skomager F. Jørgensen, Rudkjøbing
1881, 0412, 0912, Johan Phillip Phillipsen, gift og politiassistent, 59, Rudkjøbing
1881, 1112, 1612, Dødfødt dreng, søn af blikkenslager … Hansen, Rudkjøbing
1881, 1412, 1812, Christen Larsen, enkemand og fattiglem, 67, Lindelse
1882, 2201, 2601, Berent Jessen Iversen, ugift blokkedrejer, 34, Rudkjøbing. Født22.1.1848 i Randerskoven (Sønderjylland?)
1882, 2401, 3001, Frederik Theodor Rasmussen, ugift maskinist, 21, Rudkjøbing. Født 22.4.1860 i Rudkjøbing
1882, 2501, 0102, Lars Mortensen, gift og værtshusholder, 34, Rudkjøbing. Født i Finderup Sogn ved Slagelse
1882, 3001, 0302, Udøbt dreng (tvilling), 2 dage, søn af arbejdsmand Lars Nielsen Jørgensen, i Kohaven
1882, 1802, 2302, Hans Christian Schaarup, enkemand og bagersvend, 50, Sønder Højrup i Fyen. Født i Kjøbenhavn paa Fødselsstiftelsen
1882, 0603, 1003, Udøbt dreng (tvilling), 5 uger, søn af arbejdsmand Lars Nielsen Jørgensen, i Kohaven
1882, 1203, 1603, Emil Christian Frederik Alexander Lassen, gift, cand. theol. og overlærer, 55, Rudkjøbing. Født 2.2.1827 i Slagelse
1882, 3103, 0504, Hans Poulsen, enkemand og skibstømrer, 73, Rudkjøbing. Født 7.9.1808 i Rudkjøbing
1882, 2104, 2404, Søren Horne, gift og fhv. skibsfører, 79½, Rudkjøbing. Født i Faaborg
1882, 2404, 2904, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Hans Rasmussen, Rudkjøbing Kohave
1882, 0705, 1005, Frederik Boesgaard, 3 uger, søn af skibsfører Jac. Boesgaard, Rudkjøbing
1882, 0705, 1005, Alfred Laurits Andresen, 4 maaneder, søn af kjøbmand Andr. Andresen, Rudkjøbing
1882, 2406, 3006, Anders Wilhelm Hansen, enkemand og arbejdsmand, 74, Rudkjøbing. Født 30.6.1809 i Rudkjøbing
1882, 2306, 2806, Svend Jørgensen, 1, søn af politiassistent … Jørgensen, Rudkjøbing
1882, 2506, 2806, Jens Hansen, gift, høker, fhv. politibetjent og postbud, 72, Rudkjøbing. Født i Gilleleje
1882, 0407, 0807, Emil Nissen, 10 og 9 maaneder, søn af skibsfører N. H. Nissen, Rudkjøbing
1882, 0408, 0808, Jens Andreas Christiaan Giulio Andreasen, 1 dag, søn af mursvend Simon Julius Andreasen, Rudkjøbing
1882, 0408, 1008, Hans Jørgen Hansen, enkemand og fhv. gaardejer, 87, i Vemmeløv paa Sjælland. Siden hos datteren Inger Margrethe Hansdatter, i Rifbjerg
1882, 0608, 0908, Jens Vilhelmsen, gift og arbejdsmand, 36, Rudkjøbing Møllemark. Født 17.9.1845 i Kragholm
1882, 0908, 1408, Laurits Sørensen, gift, værtshusholder og kjøbmand, 44, Rudkjøbing. Født i Gjelleruplund, Jylland
1882, 2908, 0209, Frederik Hansen Madsen, gift og smedemester, 48, Rudkjøbing
1882, 0810, 1210, Rasmus Ejlersen, gift og sømand, 70, Rudkjøbing. Født i Bregninge Sogn paa Taasinge
1882, 0511, 0911, Martin Schultz, enkemand og fattiglem, 67, Rudkjøbing. Født 17.3.1815 i Rudkjøbing
1882, 1111, 1611, Jens Hansen, gift og arbejdsmand, 75, Rudkjøbing Møllemark. Født i Kassebølle, Simmerbølle Sogn
1882, 1811, 2411, Johan Christian Theodor Nissen, bogbinderlærling, 18, Rudkjøbing. Født 24.11.1864 I Rudkjøbing
1882, 2011, 2711, Peter Hansen Petersen, ugift snedker, 60, Rudkjøbing. Født 21.10.1822 i Rudkjøbing
1882, 1212, 1912, Rasmus Bernhard Forstmand Graver, 15 uger, søn af fhv. værtshusholder … Graver, Rudkjøbing
1882, 1912, 2312, Jørgen Madsen Larsen, enkemand og arbejdsmand, 83, Rudkjøbing. Født i Brandsby
1882, 3012, 06011883, Christian Frederik Boes, ugift skomagersvend, 30, Rudkjøbing. Født 6.2.1851 i Skanderborg
1883, 2801, 3101, Dødfødt dreng, søn af mattrialist og cand. pharm. Carl Vilh. Sigetty, Rudkjøbing
1883, 3001, 0202, Christian Madsen, ½ dag, søn af kjøbmand Christian Madsen, Rudkjøbing
1883, 2202, 2702, Andreas Jensen Hovid Glad, enkemand og skomagermester, 74, Rudkjøbing. Født 15.3.1808 i Rudkjøbing
1883, 2302, 2702, Johannes Peter Christiansen, 6 dage, søn af gaardskarl og arbejdsmand Frederik Christiansen, Rudkjøbing
1883, 1103, 1503, Jørgen Plambeck Hansen, gift og slagter, 44, Rudkjøbing. Født 11.12.1839 i
Rudkjøbing
1883, 1103, 1503, Carl August Christensen, 9 dage, søn af arbejdsmand Stefanus Christensen, Rudkjøbing
1883, 2103, 2803, Niels Juul Hansen, ugift styrmand, 34, Rudkjøbing. Født 27.10.1848 i Rudkjøbing
1883, 2403, 2803, Udøbt dreng, 9 dage, søn af ugift Juliane Hansine Richter, Rudkjøbing
1883, 2603, 2903, Jens Peter Andersen, 4 maaneder, søn af møllersvend Jens Fred. Ferdin. Andersen, Rudkjøbing
1883, 1104, 1604, Mads Petersen, enkemand og handskemager, 77½, Rudkjøbing. Født 22.11.1805 i Rudkjøbing
1883, 1604, 1904, Hans Christian Rasmussen, 11 maaneder, søn af mursvend P. Rasmussen, Rudkjøbing
1883, 2604, 3004, Carl Frederik Nielsen, ugift handelsmand, 23, Rudkjøbing. Født 24.12.1859 i Rudkjøbing
1883, 0705, 1205, Niels Peter Hansen, gift og tømmermester, 34, Rudkjøbing. Født Marts 1849 i Tullebølle
1883, 1105, 1605, Poul Bøving Melson, 8 maaneder, søn af kjøbmand Emil Melson, Rudkjøbing
1883, 0106, 0506, Jørgen Christian Laurits Nielsen, 14, søn af arbejdsmand Niels Peter Madsen, Rudkjøbing
1883, 2906, 0407, Peter Michelsen Bendixen, enkemand og malermester, 63, Rudkjøbing. Født i Rudkjøbing
1883, 0207, 0507, Axel Laurits Bjerg, 4 maaneder, søn af kjøbmand Hans Bjerg, Rudkjøbing
1883, 0707, 1107, Hans Albert Bøye, 4 maaneder, søn af arbejdsmand Christen Andreasen Bøye, Rudkjøbing
1883, 1307, 1607, Niels Frederik Jensen, 7 maaneder, søn af tømrer Lars Jensen, Møllemarken
1883, 3107, 0408, Hans Jensen, enkemand, fhv. kurvemager og fattiglem, 75, Rudkjøbing
1883, 2409, 2909, Mads Hansen Frederiksen, enkemand og fisker, 68, Rudkjøbing. Født 1815 i Rudkjøbing
1883, 0810, 1510, Niels Vogelius Gjertsen, gift og sejlmager, 62, Rudkjøbing. Født i Aalborg
1883, 0910, 1510, Udøbt dreng, ½ dag, søn af vognmand Niels Madsen Andersen, Rudkjøbing
1883, 1010, 1610, Johan Gottlob Petersen, gift, branddirektør og bankdirektør, 54. født 11.10.1829 i Assens
1883, 2410, 2910, Peder Johansen, gift og værtshusholder, 70, Rudkjøbing
1883, 1011, 1611, Niels Jacobsen, gift og baadfører, 71, Rudkjøbing. Født paa Taasinge
1883, 1711, 2011, Axel Emilius Jensen, 1½, søn af husmand Carl Christian Jensen, Møllemarken
1883, 1811, 2311, Mads Nielsen, gift og købmand, 58, Rudkjøbing. Født i Illebølle, Lindelse Sogn
1883, 0312, 0612, Dødfødt dreng, søn af ugift Mortine Jørgine Frederiksen
1884, 1501, 2201, Carl Christensen, 9 uger, søn af ugift Anna Christensen, Rudkjøbing
1884, 1001, 1901, Jørgen Hansen, ugift sømand, 21½. Født 28.6.1862 i Rudkjøbing. Søn af enke Marta Hansen (efter Lidzemose)
1884, 1001, 1901, Peder Frederik Julius Petersen, ugift styrmand, 21½, Rudkjøbing. Født 4.7.1862 i Rudkjøbing. Søn af ølhandler Rasm. Petersen
1884, 2201, 2801, David August Wejdemann, enkemand og fhv. murmester, 74, Rudkjøbing. Født 26.5.1809 i Svendborg
1884, 0602, 1302, Christian Hansen, ugift tjenestekarl, 24, paa Bjerggaarden, Illebølle. Født 13.2.1859 i Tranekjær
1884, 2102, 2902, Johan Wilhelm Senker, enkemand og billedhugger, 62, Rudkjøbing. Født i Osnabrück
1884, 0403, 1003, Hans Christian Jørgensen, fhv. bødker, 85, Rudkjøbing Kohave. Født 6.2.1799 i Rudkjøbing
1884, 1903, 2503, Heinrich Conrad Ludvig Heidelberg, ugift formersvend, 54, Rudkjøbing. Født 16.10.1829 i Gesdorf, Lüneburg
1884, 2805, 3105, Johan Peter Krogh, 11 og 9 maaneder, søn af kobbersmed og blikkenslager C. C. Krogh, Rudkjøbing. Født 9.9.1872 i Rudkjøbing
1884, 0606, 1106, Martin Poulsen, gift og sejlmager, 59, Rudkjøbing. Født 22.6.1825 i Svendborg
1884, 1407, 1807, Carl Bernhardt Rasmussen, 9½, maaned, søn af gaardejer Rasm. Hansen Rasmussen, Rifbjerg, Simmerbølle Sogn
1884, 2508, 2808, Rasmus Madsen Bager, ½, søn af sømand Rasmus Hansen Bager, Rudkjøbing Kohave
1884, 0509, 0909, Jens Anton Sørensen, 4 maaneder, søn af arbejdsmand Søren Sørensen, Faarevejle
1884, 0509, 1009, Christen Larsen, gift og arbejdsmand, 68, Rudkjøbing. Født i Henninge
1884, 0810, 1310, Andreas Rasmussen Andreasen, gift, fhv. skibsfører og kalkbrænderiejer, 57. Født 28.6.1827 i Rudkjøbing
1884, 1710, 2410, Viktor Emmanuel Carstensen, 6 uger, søn af gymnastiklærer J. A. V. Carstensen, Rudkjøbing
1885, 2103, 2803, Anders Jensen, gift og skibsfører, 67, Rudkjøbing. Født i Humble Sogn
1885, 2203, 2803, Henrik Andersen, 1 og 1 maaned, søn af møllersvend Jens Fr. Ferdin. Andersen, Rudkjøbing
1885, 0705, 1305, Jørgen Otto Joachim Bayer, gift og sagfører, 31, Rudkjøbing. Født 5.1.1854 i Rudkjøbing
1885, 0306, 0806, Jens Madsen (kaldet Skov), gift og sømand, 68, Rudkjøbing. Født i Magleby
1885, 0606, 1106, Frands Vilhelm Ferdinand Mogensen, ugift landmand, 42, Boeballe Skov, Magleby Sogn. Født i Boeballe Skov. Søn af skovfoged Mogensen sammesteds
1885, 2206, 2606, Jørgen Henrik Drejø, gift og kleinsmed, 46, Rudkjøbing. Født 21.1.1839 i Rudkjøbing
1885, 0807, 1307, Henrik Vilhelm Christensen, gift og drager, 61, Rudkjøbing. Født i Odense
1885, 2907, 0108, Anders Madsen Hansen, enkemand og fhv. væver, 83, Fuglsbølle. Født i Torpe
1885, 0908, 1208, Kaj Ulrik Petersen (tvilling), ½ døgn, søn af toldkontrollør Christian Ulrik Petersen, Rudkjøbing
1885, 1008, 1208, Sofus Ulrik Petersen (tvilling), 1 døgn, søn af toldkontrollør Christian Ulrik Petersen
1885, 2908, 0109, Marius Christian Krøyer, 5 dage, søn af arrestforsvarer Rasm. Krøyer, Rudkjøbing
1885, 0809, 1209, Johannes Georg Smith, gift, kordegn og tredielærer, 53, Rudkjøbing. Født i Allerup Sogn ved Odense
1885, 1209, 1609, Dødfødt dreng, søn af skibsfører Vilhelm Christensen, Rudkjøbing
1885, 1809, 2309, Christian Hansen Lange, gift og fhv. slagter, 89, Rudkjøbing. Født 29.9.1796 i Rudkjøbing
1885, 2509, 2909, Udøbt dreng, 3 uger, søn af redaktør Axel Rosenstand, Rudkjøbing
1885, 2709, 0210, Emil Hoffmann Olsen, 12, søn af snedkermester Ludvig Hoffmann Olsen, Rudkjøbing
1885, 1910, 2310, Niels Christoffer Jørgensen, ugift smedesvend, 26, Rudkjøbing. Født 15.12.1858 i Horsens
1885, 0911, -, Albert Andersen Rasmussen, gift og fhv. skipper, 52, Kragenæs paa Ærø
1885, 3011, 0512, Hans Hansen, gift og fhv. skibsfører, 62, Rudkjøbing. Født i Svendborg
1885, 2012, 2312, Christian Emilius Jørgensen, 4½, søn af ølhandler Jørg. Peter Jørgensen, Rudkjøbing. Født i Tryggelev Sogn
1886, 1401, 1801, Thomas Victor Davidsen, 1 dag, søn af skrædder Chr. Davidsen, Rudkjøbing
1886, 0402, 0802, Jens Christian Petersen, ½, søn af fyrbøder Mads Hansen Petersen, Rudkjøbing Møllemark
1886, 2103, 2403, Jens Peter Jørgen Christensen (tvilling), 17 dage, søn af urmager Knud Christensen, Rudkjøbing
1886, 2303, 2703, Anders Julius Schmidt, 9 maaneder, søn af fyrbøder Claus Hansen Hou Schmidt, Rudkjøbing
1886, 2004, 2404, Vilhelm Rasmussen, ½ time, søn af smedemester Fredr. Rasmussen, Rudkjøbing
1886, 2804, 0305, Andreas C. Glad, gift og fhv. skipper, 71, Rudkjøbing. Født i Troense
1886, 0205, -, Lars Johansen Rasmussen, gift og møllebygger, 69, Nørreballe, Tryggeløv Sogn
1886, 0705, 1105, Laurits Marius Petersen, 11 maaneder, søn af tømmermester Rasmus Madsen Petersen, Rudkjøbing
1886, 1005, 1505, Enevold Christensen, gift, kgl. vejer maaler og vrager, 53, Rudkjøbing. Født 1.7.1832 i Gamtofte
1886, 2805, 0206, Zacharias Jansson, enkemand og fisker, 58, Rudkjøbing. Født i Kongsele ved Gøteborg, Sverig
1886, 0806, 1106, Ludvig Hoffmann Olsen, gift og smedemester, 49, Rudkjøbing. Født 30.10.1836 i Rudkjøbing
1886, 1606, 2106, Henrik Jensen Winther, gift og snedkermester, 67½, Rudkjøbing. Født 2.1.1819 i Rudkjøbing
1886, 0207, 0607, Carl Vilhelm Hansen (kaldet Humble), enkemand, fhv. snedker og nu almisselem, 66, Rudkjøbing Fattiggaard. Født 29.9.1819 i Skrøbeløv Sogn
1886, 1207, -, Peder Jensen Faurschou, gift og fhv. krydsbetjent, 33, Marstal. Født 6.9.1852 i Marstal
1886, 2307, 2707, Hans Laurits Julius Hansen, 17 dage, søn af smed Niels Hansen, Rudkjøbing østre Møllemark
1886, 0208, 0708, Lars Hansen, gift og skomager, 63, Rudkjøbing. Født 1.10.1822 i Tullebølle Sogn
1886, 1208, 1708, Jens Diderik Petersen, gift og smed, 57, Rudkjøbing. Født 17.2.1829 i Hillerød
1886, 0109, 0409, Rasmus Buch, gift og mægler, 57, Rudkjøbing. Født 12.7.1829 i Rudkjøbing
1886, 1709, 2009, Christen Nielsen Mikkelsen, ½, søn af slagter Fredr. Ferd. Mikkelsen, Rudkjøbing
1886, 1909, 2109, Henrik Valdemar Hansen, 2 maaneder, søn af murer Ferdinand Hansen, Rudkjøbing
1886, 0210, 0710, Hans Jørgensen, gift og arbejdsmand, 69, Rudkjøbing. Almissenydende fra Tryggelev sogn
1886, 0210, 0710, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Christen Hansen, Kohaven
1886, 1010, 1410, Valdemar Alfred Rasmussen, 4, søn af skomager Anton Rasmussen, Rudkjøbing Kohave
1886, 2310, 2810, Johannes Madsen, gift og fhv. garver, 76, Rudkjøbing. Født 19.10.1810 i Rudkjøbing
1886, 2810, 3010, Udøbt dreng, 10 timer, søn af kalkbrænder Rasmus H. Rasmussen, Rudkjøbing Møllemark
1886, 0411, 0811, Lenes Stengade Petersen, ½, søn af skibsfører Jørgen Hansen Petersen, Rudkjøbing
1886, 1311, 1911, Frederik Gustav Thomsen, enkemand og fhv. ejer af ’Friheden’.74, Birkerød Sogn. Født 2.10.1812 paa ’Ørnfeldt’, Kjølstrup Sogn
1886, 1412, 2012, Emil Marius Christiansen, 2 maaneder, søn af tømrer Frederik Christiansen, Rudkjøbing
1886, 2012, 2312, Andreas Ferdinand Møller, gift og garver, 63, Rudkjøbing. Født 17.5.1823 i Kjøbenhavn
1886, 1812, 2212, Karl Gustav Vesterberg, 14 dage, søn af bageribestyrer Oscar V. G. Vesterberg, Tranekjær
1887, 1901, 2401, Lars Peder Pedersen, 1½, søn af gaardskarl Rasmus Pedersen, Rudkjøbing. Født i Simmerbølle Sogn
1887, 0602, 1102, Jørgen Andersen, ugift skrædder og almisselem, 52, Longelse Fattiggaard. Født i Longelse
1887, 1002, -, Dødfødt dreng, søn af urmager Christian Wilhjelm, Rudkjøbing
1887, 2102, 2502, Udøbt dreng, 8 dage, søn af skibsfører Jens Clausen Hansen, Rudkjøbing
1887, 0503, 1103, Ole Knudsen, enkemand og jærnstøber, 78, Rudkjøbing. Født 26.4.1808 i Rudkjøbing
1887, 1403, 1803, Jens Carl Beyer, enkemand og sømand, 66, Rudkjøbing. Født3.2.1821 i Rudkjøbing
1887, 2003, 2503, Niels Jensen, gift og fhv. ølbrygger, 71, Rudkjøbing. Født 1848 i Sverig. Til Danmark som frivillig soldat
1887, 2303, 2903, Mads Hansen Pedersen, fyrbøder, 37, paa Dampskibet ’Svendborgsund’. Født 9.7.1849 i Rudkjøbing
1887, 2703, 0204, Hans Hendrik Christiansen, gift og murmester, 71 og 9 maaneder, Rudkjøbing. Født 8.6.1815 i Tranekjær
1887, 2903, 0204, Rasmus Georg Hansen, 5 dage, søn af væver Christian Hansen, Rudkjøbing
1887, 3103, 0204, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Hans Petersen, Rudkjøbing Møllemark
1887, 0504, 0904, Hans Larsen, enkemand og arbejdsmand, 83, Rudkjøbing. Født i Brandsby, Humble Sogn
1887, 2904, 0505, Stephen Clausen, frasepareret og fhv. gaardmand, 87, Longelse. Født 27.5.1899 i Longelse
1887, 0406, 0906, Peder Larsen, enkemand og fhv. snedkermester, 85, Rudkjøbing. Født 21.4.1802 i Rudkjøbing
1887, 1406, -, Hans Christian Hansen, ugift sømand og fisker, 27, Bagenkop
1887, 1407, 1807, Andreas Heide, enkemand og skomagermester, 87, Rudkjøbing. Født 26.8.1799 i Svendborg
1887, 3107, 0408, Hakon Röse, ugift og stud. medicinæ, 19, Kjøbenhavn. Født 12.9.1867 i Grindsted. Søn af distriktslæge Röse i Rudkjøbing
1887, 0808, 1308, Mads Jensen Groth, gift, maler og fhv. fattiggaardsbestyrer, 49, Nordenbro. Født 1.9.1837 i Rudkjøbing
1887, 1008, 1308, Alfred Watz, 1 uge, søn af bryggeriarbejder Johs Olaf Watz, Rudkjøbing. Født 4.8.1887 i Rudkjøbing
1887, 1208, -, Johan Arndt Jørgensen, ugift landmand og sidst tjente, 25, paa Wiumgaard pr. Tarm. Født 19.6.1862 i Humble
1887, 2909, 0510, Niels Hansen Nissen, enkemand og fhv. skibsfører, 75, Rudkjøbing. Født 1812 i Ristinge, Humble Sogn
1887, 0210, 0810, Hans Nielsen, gift og rokkedrejer, 51, Rudkjøbing. Født 2.12.1835 i Rudkjøbing
1887, 1010, 1410, Hans Carl Christensen, 7 uger, søn af ugift Cathrine Marie Lovise Christensen, Rudkjøbing
1887, 1711, 2111, Johannes Carl Halvorsen, enkemand, fhv. skolelærer og kirkesanger, 74, Skrøbeløv (1851-1886)
1887, 2311, 3011, Hans Andresen Gregersen, gift og arbejdsmand, 79, Vindetorpe. Født Marts 1808 i Vesterby, Longelse Sogn
1887, 1012, 1512, Christen Nielsen, enkemand og almisselem, 75, paa Rudkjøbing Fattiggaard. Født 1812 i Fodslette
1887, 2312, 2812, Poul Christensen, gift og skibsfører, 55, Rudkjøbing. Født 28.11.1832 i Rudkjøbing
1888, 0601, 0901, 2 dødfødte drenge (tvillinger), sønnaf af kjøbmand Rasmus Maegaard, Rudkjøbing
1888, 1702, 2102, Theodor Rasmus Johannes Buch, 5 maaneder, søn af mægler P. Buch, Rudkjøbing
1888, 2502, 0203, Christen Frederiksen, gift og avlsbestyrer, 70, Rudkjøbing. Født i Longelse, Fuglsbølle Pastorat
1888, 1603, 2203, Carl Gustav, 11 maaneder, søn af pige Jensine Hansen, fra Ringe. Født i Hanborg eller Altona og døbt der uden efternavn
1888, 0404, 0704, Hans Christensen, ugift tjenestekarl, 20, Fuglsbølle
1888, 0105, 0405, Valdemar Christian Madsen, 5 uger, søn af arbejdsmand Peter Christian Madsen, Rudkjøbing Møllemark
1888, 0305, 0905, Johan Jean Langhorn, 9 maaneder, søn af snedkermester Hans Langhorn, Rudkjøbing
1888, 0405, 0905, Christian Peter Gustav Christensen, 5 uger, søn af sømand Joh. Chr. Christensen, Rudkjøbing
1888, 0605, 1105, Mads Nielsen, ungkarl, 20, Rudkjøbing. Født 13.1.1868 i Rudkjøbing. Søn af klodsemager Jens Nielsen
1888, 0805, 1405, Hans Christian Hansen, gift og skrædermester, 64½, Rudkjøbing. Født 1.11.1823 i Bøstrup Sogn
1888, 1705, 2205, Thido Hansen, 1, søn af enke Cecilie Marie Hansen (efter Buxbom), Rudkjøbing
1888, 2605, 0106, Rasmus Hansen Krøyer, konstitueret arrestforsvarer, 51, Rudkjøbing. Født 20.3.1837
1888, 2905, 0306, Theodor Mortensen, 16½, søn af skibsfører Theodor Mortensen, Rudkjøbing. Født 20.9.1871
1888, 0506, 0806, Johannes Egelykke Bendixen, 4, søn af kjøbmand Hans Chr. Bendixen, Rudkjøbing
1888, 1006, 1906, Gotfred Victor Christensen, 4 uger, søn af kunstdrejer Jens Christensen, Rudkjøbing
1888, 1906, 2306, Rasmus Hansen Rasmussen, gift og kalkbrænder, 30, Rudkjøbing. Født 15.2.1858 i Kragholm
1888, 3006, 0407, Otto Johannes Jensen Jørgensen, 7½, søn af ugift Hansine Jacobsen Jørgensen, Møllemarken. Født 15.12.1880
1888, 0407, 0907, Rasmus Peder Hansen, gift og gaardskarl, 38, hos kjøbmand H. Chr. Nissen. Født 28.4.1850 i Vesterborg Sogn
1888, 1307, 1707, Udøbt dreng, 1½ time, søn af vognmand Hans Peter Rasmussen, Rudkjøbing
1888, 2207, 2707, Poul Jensen Poulsen, 11, søn af skibstømrer Peter Albrecht Poulsen, Rudkjøbing. Født 5.8.1876
1888, 0108, 0608, Niels Peter Nielsen, 7 og 9 maaneder, søn af brolægger Magnus Nielsen, Kohaven. Født i Magleby Sogn
1888, 2808, 0109, Poul Christian Christensen, separeret arbejdsmand, 48, Rudkjøbing. Født i Nørre Jylland
1888, 1609, 1909, Harris Marthal Krogh, 2 og 3 maaneder, søn af fotograf P. Krogh, Rudkjøbing
1888, 1909, 2409, Frederik Christian Jensen Schultz, 7 uger, søn af væver Chr. M. Schultz, Rudkjøbing
1888, 2809, 0410, Niels Hansen Petersen, gift og kunstdrejer, 71, Rudkjøbing. Født 21.12.1816 i Rudkjøbing
1888, 0810, 1310, Christen Merl Nielsen, 6 timer, søn af forretningsbestyrer Otto Nielsen, Rudkjøbing
1888, 1210, 1610, Peter Christoffersen, 10 uger, søn af Anna Hermine Christoffersen f. Kroman, af Marstal. Født 1.8.1888 i Rudkjøbing. I pleje hos arbejdsmands J. Buxboms enke i Rudkjøbing
1888, 2810, 0211, Erhard Johannes Petersen,8 maaneder, søn af gaardskarl Rasmus Petersen, Rudkjøbing
1888, 0611, 1011, Jørgen Pedersen, fhv. husejer, 69½, Blandebjerg, Lindelse. Født 19.2.1819 i Tullebølle Sogn
1888, 1911, 2211, Niels Larsen, gift og tømmemester, 70 og 11 maaneder, Rudkjøbing. Født i Longelse sogn
1888, 0112, 0312, Rasmus Jacobsen, 6 uger, søn af mejerske Karen Marie Jacobsen, f.t. hos sømand Martin Graa i Rudkjøbing
1888, 2912, 03011889, Alfred Lars Madsen Poulsen, 3 uger, søn af snedker Frits Georg Poulsen, Rudkjøbing
1889, 0701, 1201, Evald Daniel Hansen, 4 maaneder, søn af skrædder Mikkel Hansen, Kohaven
1889, 2301, -, Jørgen Andersen, gift og brøndgraver, 41, Odense
1889, 1902, 2302, 2 dødfødte drenge (tvillinger), sønner af bager Jacob Jørgensen, Rudkjøbing
1889, 2502, 0203, Michael Poulsen, gift og fhv. fastlods, 76, Rudkjøbing. Født i Rudkjøbing
1889, 1203, 1603, Jens Henrik Christensen, 3 maaneder, søn af syerske Nielsine Petroline Jacobsen, Kohaven
1889, 0904, 1304, Hans Iversen, gift og arbejdsmand, 65 og 9 maaneder, Rudkjøbing. Født i Tullebølle Sogn
1889, 1004, 1304, Dødfødt dreng, søn af skomagersvend Anton Rasmussen, Rudkjøbing Kohave
1889, 0704, 2304, Christian Møller, enkemand, fhv. skipper og røgmand, 79, Rudkjøbing. Født i Vemmernæs Færgegaard
1889, 1904, 2404, Jens Sørensen, 8 uger, søn af Ane Marie Sørensen, Rudkjøbing. Født 27.2.1889 i Rudkjøbing
1889, 2304, 2604, Poul Barfod, 2 ¾ maaned, søn af kjøbmand H. V. Barfoed, Rudkjøbing
1889, 0505, 1105, Peder Hansen, gift og graver, 84, ved kirkegaarden i Rudkjøbing. Født 22.2.1805 i Hennetved, Lindelse Sogn
1889, 1505, 2005, Laurits Peder Møller, 3 og 9 maaneder, søn af fisker Hans Møller, Rudkjøbing
1889, 2105, 2505, Thorvald Daniel Hansen, 8 maaneder, søn af skrædder Mikkel Hansen, Rudkjøbing
1889, 2405, 2905, Anders Melson, ugift og fhv. skipper, 69, Rudkjøbing. Født 5.10.1819 i Rudkjøbing
1889, 2505, 2905, Hans Laurits Rasmussen, ½ dag, søn af bødker Andreas Peter Rasmussen, Rudkjøbing
1889, 0806, 1106, Volmer Harald Havemann, ½, søn af sodavandsfabrikant P. S. Carl Havemann, Rudkjøbing
1889, 1806, 2206, Udøbt dreng, 6 timer, søn af vægter Rasmus Jensen Jacobsen, Rudkjøbing
1889, 2006, 2206, Christen Sand Rinder, 1 dag, søn af lærer Mads Chr. S. Rinder, Rudkjøbing
1889, 2406, 2806, Poul Jensen Andersen, 3½ maaned, søn af vognmand Niels Madsen Andersen, Rudkjøbing
1889, 2506, 2806, Andreas Møller, gift og skolelærer, 47, Tryggelev
1889, 0507, 0807, Anders Orla Julius Schmidt, 3 maaneder, søn af fyrbøder Claus Hansen Hou Schmidt, Rudkjøbing
1889, 2707, 3007, Carl Otto Emil Larsen, 6 uger, søn af ugift Nielsine Christine Nielsen. Født 12.6.1889 Kjøbenhavn (St. Pauls)
1889, 0208, 0608, Gotfred Viktor Christensen, 3 uger, søn af kunstdrejer Jens Christensen, Rudkjøbing
1889, 1408, 1608, Svend Rosenstrand, 5 maaneder, søn af redaktør Axel Rosenstand, Rudkjøbing
1889, 2108, -, Jørgen Sørensen Hansen, gift, husmand og baadfører, 38, Bagenkop, Magleby Sogn
1889, 1709, 2009, Niels Erasmus Thomsen, 4 maaneder, søn af slagter Hans Thomsen, Rudkjøbing  
1889, 1809, 2109, Theodor Hare, enkemand og fhv. værthusholder, 70, Rudkjøbing. Født 13.11.1819 i Rudkjøbing
1889, 0410, 1110, Christen Jørgensen Meyer, gift og skomagermester, 76½, Rudkjøbing. Født 20.3.1813 i Rudkjøbing
1889, 0910, 1210, Hans Thösing Andersen, gift og dampskibsfører, 56, Rudkjøbing. Født 27.4.1833 paa Strynø
1889, 1310, 1510, Udøbt dreng, ½ dag, søn af vognmand Hans Peter Rasmussen, Rudkjøbing
1889, 2212, 2712, Hans Kristian Rasmussen, gift og hotelejer, 52, Rudkjøbing. Født i Bødstrup Sogn
1889, 2512, 02011890, Adolph Jacob Bierfreund Breum, gift og bager, 45, Rudkjøbing. Født 15.11.1844 i Rudkjøbing
1890, 1201, 2001, Henrik Anton Goth, gift og skrædermester, 79, Rudkjøbing
1890, 2001, 2501, Jørgen Clausen, ugift skomager, 75, Rudkjøbing. Født 1815 i Rudkjøbing
1890, 2101, 2701, Carl Ferdinand Nissen, gift og fhv. farver, 70, Rudkjøbing. Født i Kjøbenhavn
1890, 2601, 3101, Alfred Ejner Rathje, 16 uger, søn af brolæggere Johan Henrik Rathje, Rudkjøbing
1890, 0702, 1202, Hans Jacob Hansen, gift, fotograf og brandinspektør, 65, Rudkjøbing. Født 22.11.1824 i Tullebølle Sogn
1890, 1502, 2202, Rasmus Larsen, gift og husmand, 50, Skaarup Sogn i Fyen. Født i Skaarup Sogn
1890, 2202, 2802, Rasmus Larsen Nielsen, ugift gaardbestyrer, 26, Rønninge Sogn i Fyen. Født 15.2.1864 i Rudkjøbing
1890, 2202, 2802, Carl Vilhelm Valdemar Hansen, ugift vinhandler, 44½, Svendborg. Født 1.10.1845 i Helsingør
1890, 0603, 1003, Rasmus Jensen Jørgensen, gift og arbejdsmand, 58 og 9 maaneder, Rudkjøbing. Født i Bødstrup
1890, 1503, 1803, Emil Nielsen Heide, 1 uge, søn af bager Johan Alfred Heide, Rudkjøbing
1890, 0505, 0905, Anton Hansen Stæhr, 3 maaneder, søn af sømand Peter Julius Stæhr. Født 4.2.1890 i Rudkjøbing
1890, 2005, 2405, Johan Stengade Petersen, 7 maaneder, søn af skibsfører Hans Larsen Petersen, Rudkjøbing. Født 24.10.1889 i Rudkjøbing
1890, 1607, 1907, Carl Emil Evald Enevoldsen, 11, søn af fisker Hans Peter Enevoldsen, Rudkjøbing
1890, 0608, 09008, Christian Madsen, gift og snedkermester, 52½, Rudkjøbing. Født 7.12.1837 i Rudkjøbing
1890, 1408, 1808, Hieronymus Olsen, enkemand og skrædermester, 55, Rudkjøbing. Født 23.11.1834 i Rudkjøbing
1890, 1608, 2308, Niels Lyders Jørgensen, gift og kjøbmand, 36, i Helisngør
1890, 0209, -, Erik Sigsgaard, ugift bryggersvend, 22, paa Bryggeriet ’Langeland’. Født i Jetsmark
1890, 3009, 0310, Niels Hansen Petersen, 1½, søn af kunstdreier R. H. Petersen, Rudkjøbing
1890, 2210, 2510, Dødfødt dreng, søn af vægter Rasmus Jacobsen
1890, 2311, 0112, Jørgen Rasmussen, gift og husmand, 53, Refsvindinge ved Nyborg
1890, 2911, 0312, Axel Nikolaj Hansen, 2 og 9 maaneder, søn af manufakturhandler Anton Hansen, Rudkjøbing. Født 3.2.1888 i Rudkjøbing
1890, 2911, 0412, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Dines Petersen, Møllemarken
1890, 1212, 1512, Viggo Herman Hansen, 11 maaneder, søn af kjøbmand Anton Chr. J. Hansen, Rudkjøbing
1891, 0811, 1111, Laurits Jørgensen, ½, søn af arbejdsmand Lars Nielsen Jørgensen, Rudkjøbing
1891, 0501, 0801, Christian Mortensen Madsen, 17 dage, søn af ugift Johanne Marie Madsen, Rudkjøbing
1891, 2101, 2701, Claus Christian Bang, ugift almisselem, 79½, paa Fattiggaarden, Rudkjøbing. Født 26.8.1811 i Rudkjøbing
1891, 2501, 3001, Niels Peter Poul Hansen, 16, telegrafist, Rudkjøbing. Født 12.5.1874 i Rudkjøbing
1891, 2701, 0202, Peter Andreas Abraham Basballe Vognsen, gift, sagfører og bankdirektør, 46, Rudkjøbing. Født 2.2.1845 paa Fallegaard, Kværndrup Sogn
1891, 2801, 0202, Johan Vilhelm Hansen, 11 maaneder, søn af kjøbmand Vilhelm Hansen, Rudkjøbing
1891, 3001, 0402, Rasmus Jacobsen, gift og stenhugger, 66, Rudkjøbing. Født 20.9.1824 i Magleby Sogn
1891, 2602, 0503, Hans Christoffersen, gift og former, 80, Rudkjøbing
1891, 0203, 0603, Frederik Otto Nielsen, gift og skibsfører, 44, Rudkjøbing. Født 19.10 i Rudkjøbing
1891, 0603, 1103, Jørgen Peter Rasmussen, gift og kjøbmand, 53, Rudkjøbing. Født 29.11.1837 i Rifbjerg
1891, 0403, 1203, Johan Christian Frederik Jochumsen, gift og husmand, 76, Kassebølle. Født i Humble Sogn
1891, 1103, 1603, Christen Olsen Nielsen, gift og arbejdsmand, 52, Rudkjøbing. Født i Longelse
1891, 1803, 2503, Nicolai Abraham Tidemand, enkemand og kjøbmand, 76, Rudkjøbing. Født i Utterslev Præstegaard paa Laaland
1891, 2203, 2803, Arent Bang, gift og fhv. gjæstgiver, 78, Rudkjøbing. Født 21.8.1812 i Rudkjøbing
1891, 1205, 1605, August Emil Lind, gift, borgmester og by- og herredsfoged, 65, Rudkjøbing. Født 10.12.1825 i Odense
1891, 2305, 2705, Sigfrid Rasmussen, 5, søn af Nielsine Jacobsen. Født 20.5.1886 i Rudkjøbing
1891, 2505, 0106, Carl Ludvig Petersen, 6, søn af murmester Niels Peter Petersen, Rudkjøbing
1891, 0506, 0906, Andreas Rasmussen, enkemand og fhv. husejer, 56, Illebølle. Født Oktober 1834 i Lindelse Sogn
1891, 2306, -, Valdemar Hansen,2, søn af arbejdsmand Jørgen Hansen, Kohaven
1891, 2506, 2906, Ditlev Frederik Grube, enkemand og maler, 81, Rudkjøbing. Født i Marstal
1891, 2606, 2906, Niels Peter Nielsen, 10 maaneder, søn af husmand Magnus Nielsen, Rudkjøbing Kohave
1891, 2706, 0407, Christen Jensen, gift og husmand, 68, Botofte
1891, 0707, -, Aage Johannes Kroll, 9, søn af magazinforvalter Ernst Kroll, Rudkjøbing
1891, 0407, 1807, Theodor Mortensen, gift og skibsfører, 55, Rudkjøbing. Født i Vemmenæs
1891, 1807, 2107, Lucas Wagner, enkemand og sadelmagermester, 74, Rudkjøbing. Mosaiske religion
1891, 2907, 0108, Valdemar Johannes Nielsen, 5 uger, søn af gaardbestyrer Frederik Nielsen
1891, 0708, 1108, Hans Nielsen Rasmussen, enkemand og arbejdsmand, 71, Rudkjøbing. Født 1820 i Skrøbeløv Sogn
1891, 0408, 1008, Carl Anton Madsen, gift og husmand, 26, Haugsbølle
1891, 1409, 1909, Christian Larsen Christensen, gift og handskemager, 60, Rudkjøbing
1891, 2309, 2909, Niels Christophersen Nielsen, gift og snedker, 76, Rudkjøbing
1891, 1410, 1910, Johannes Madsen Christensen, gift og handskemager, 35, Rudkjøbing
1891, 0411, 0711, Annert Marius Nielsen, 4, søn af ølhandler Jørgen Nielsen, Rudkjøbing. Født 13.1.1887 i Rudkjøbing
1891, 0811, 1111, Laurits Jørgensen, 5 maaneder, søn af arbejdsmand Lars Nielsen Jørgensen, Rudkjøbing
1891, 0911, 1311, Herman Emil Jørgensen, 4 maaneder, søn af bager Jakob Jørgensen, Rudkjøbing
1891, 1211, 1511, Valdemar Hansen, 3 uger, søn af jordbruger Christian Ludvig Hansen, Rudkjøbing
1891, 1211, 1711, Lars Johansen, enkemand og slagter, 72, Rudkjøbing Mølle. Født 4.5.1819 i Haugsbølle, Humble Sogn
1891, 1911, 2111, Carl Georg Edelin Westermann, 10, søn af navigationslærer … Westermann, Rudkjøbing
1891, 2111, 2311, Hjalmar Hansen, 1 maaned, søn af jordbruger Christian Ludvig Hansen, Rudkjøbing Kohave
1891, 2311, 3011, Andreas Martin Nielsen, gift og rebslagersvend, 50, Rudkjøbing
1891, 2711, 0112, Hans Peter Holst, gift og smedemester, 65, Rudkjøbing. Født 5.4.1826 i Bogense
1891, 1012, 1712, Peter Hansen, enkemand og snedkermester, 88, Rudkjøbing. Født 17.1.1803 i Rudkjøbing
1891, 1012, 1512, Rasmus Clausen Sønderskov, enkemand, fhv. kolportør og indremissionær, 88. Født 1803 paa Lolland
1891, 1812, 2312, Johan Peter Bonsack, enkemand og fhv. gjæstgiver, 79, Ærøeskjøbing. Født 16.10.1812 i Ærøeskjøbing
1891, 2012, 2312, Hans Nielsen Høgh, ugift skibsbygger, 71, Rudkjøbing. Født Januar 1820 i Lindelse
1891, 2512, 02011892, Hans Jansen Jacobsen, gift og fhv. modelsnedker, 81, Rudkjøbing. Født 18.1.1810 i Dragør
1891, 2812, 02011892, Simeon Julius Andreasen, separeret mursvend, 43, Svendborg.
1872, 1901, 2301, Ane Margrethe Phillipsen, enke, 82. Arbeidsmand Jørgen Ploug
1872, 2601, 3101, Dagmar Augusta Andrea Rasmussen, 10 maaneder, datter af sømand Jacob Rasmussen
1872, 0302, 0902, Marie Christensen, enke, 61. Arbeidsmand Christen Christensen
1872, 1902, 2602, Hansine Hansen, gift, 53. Bager Kreiby
1872, 2202, 2702, Marie Cathrine Hoffmann, enke, 56, Skjellerup i Fyen. Skolelærer og kirkesanger Andersen
1872, 2803, 0204, Maren Henriksen, enke, 86. Arbeidsmand Mads Hagenby
1872, 1404, 1904, Jenny Sofie Møller, 2 og 9 maaneder, datter af styrmand Møller
1872, 2604, 3004, Maria Frederikke Kirstine Jørgensen, 13 maaneder, datter af skomager Christian Jørgensen
1872, 0205, 0805, Inger Sophie Møller, gift, 68½. Snedker P. Hansen
1872, 0105, 0705, Christine Rasmine Amalie Petersen, ½, datter af skibsfører R. Petersen
1872, 1705, 1805, Dødfødt pige, datter af væver H. Andersen
1872, 2405, 2905, Marie Nielsen, gift, 43. Væver H. Andersen
1872, 0706, 1106, Johanne Christiane Hansen, 4 maaneder, datter af arbeidsmand Hans Iversen
1872, 1306, 1706, Dødfødt pige, datter af kjøbmand Johan Emilius Olsen
1872, 2307, 2707, Maren Petersdatter, enke, 94. Baadfører Niels Steensen
1872, 2208, 2608, Martha Augusta Johansen, 1½, datter af snedker Johansen
1872, 2308, 2708, Julia Georgia Knudsen, 20. Datter af jernstøber Knudsen
1872, 2809, 0210, Hanne Christine Kock, 14 dage, datter af smed Koch
1872, 2110, 2510, Marie Helene Kaars, enke, 68. Skomager Kaaes af Sønderborg
1872, 1311, 1911, Hedevig Johanne Jacobine Boesgaard, 9 maaneder, datter af skipper Boesgaard
1872, 1812, 2012, Udøbt pige, 2 dage, datter af arbeidsmand Niels Peder Madsen
1872, 1912, 2312, Pauline Kirstine Schnohr, gift, 68. Skrædder Pico
1872, 2912, 02011873, Camilla Ottilie Nielsen, 4 uger, datter af skibsfører Otto Nielsen
1873, 0801, 1001, Ane Marie Jørgine Jørgensen, gift, 68, Huusmand Peder Larsen
1873, 0801, 1001, Nielsine Petra Nielsen, 27. Datter af skipper Anders Jacob Nielsen
1873, 2001, 2301, Anne Cathrine Margrethe Vargue, gift, 79. Murer Christen Madsen Christensen
1873, 1702, 2102, Kristiane Frederiksen, gift, 56, Møllemarken. Arbeidsmand Jens Christiansen
1873, 0704, 1204, Hilborg Hansen, enke, 82. Arbeidsmand Mads Mortensen
1873, 2004, 2304, Christiane Johanne Rasmine Pelle, 4, datter af uhrmager Pelle
1873, 2604, 3004, Dorthea Petersen, enke, 75. Smedemester Hans Marcussen Møller
1873, 2904, 0505, Ane Cathrine Jørgensen, enke, 75, Kohaven. Karethmager J. Andresen
1873, 0805, 1205, Christine Møller, enke, 76. Arbeidsmand Hans Christensen
1873, 2705, 3105, Ane Sørensen, enke og fattiglem, 60. Thomas Wilsø
1873, 2305, 3005, Bertha Rasmine Schjødt, 2 og 3 maaneder, datter af gjæstgiver Schjødt, Tryggeløv
1873, 2006, 2406, Julie Augusta Frederikke Hansen, ugift, 23. Datter af skibstømmermand Hans Caspersen Hansen
1873, 2006, 2406, Gjertrud Christine Hansen, gift, 33. Huusmand Lars Mikkelsen
1873, 0407, 0907, Hulda Cathinca Juniethe Bjørnsen, ugift, 36. Datter af vævermester Bjørnsen
1873, 1807, 2107, Ingeborg Christine Christensen, gift, 74. Murer Peter Mortensen Bang
1873, 2207, 2807, Kathrine Marie Rasmussen, gift, 61. Maler Ditl. Fred. Grube
1873, 1008, 1408, Theodora Amalie Marie Hansen, 6, datter af tømmermand Niels Peder Hansen
1873, 2208, 2808, Nielsine Augusta Jørgensen, gift, 20. Skrædder Johan Otto Thulin
1873, 2308, 2708, Karen Marie Kristine Nielsen, 4, datter af skibstømrer Jens Nielsen, Kohaven
1873, 0609, 1209, Marie Clausen, gift, 25, af Petersborg. Mekanikus Johan Henrik Clausen
1873, 0111, 0411, Marie Mortensen, 7 uger, datter af skipper Mortensen
1873, 1611, 2211, Christophine Myhre, enke, 63½. Lysestøber Carl Chr. Hjorteberg
1873, 0512, 1012, Inger Wild, enke og fattiglem, 87. Skrædder Hou
1874, 0601, 1201, Sine Johanne Simonsen, enke, 80½. Kandestøber Sørensen (i Odense)
1874, 1901, 2301, Dødfødt pige, datter af brændevinskarl Hans Jensen Larsen, Møllemarken
1874, 2002, 2702, Karen Rasmussen, gift, 63. Boelsmand R. Hansen
1874, 2402, 2802, Ane Margrethe Rasmussen, gift, 38, Vindeby. Træskomand Lars Larsen
1874, 2703, 0104, Anriette Larsdatter, enke, 86. Skomager C. C. Petersen
1874, 2803, 0104, Maren Hedevig Clausen, enke, 74. Rendemester Rasmus Bull
1874, 3003, 0404, Udøbt pige, 3 uger, datter af enke Cecilie Johanne Jensen
1874, 1404, 1804, Inger Knudsen, fattiglem, 82
1874, 2404, 3004, Dorthea Marie Johansen, 19. Datter af snedker Johansen
1874, 0305, 0605, Kathrine Christensen, 10 maaneder, datter af skibsfører L. A. Christensen
1874, 2005, 2305, Ane Kathrine Hansen, gift, 36. Slagter Petersen
1874, 0106, 0506, Marthe Laurentine Michelsen, 4 uger, datter af kjøbmand Michelsen
1874, 0306, 0806, Hanne Sine Andersen, gift, 48, Møllemarken. Avslbruger Anders Madsen Nielsen
1874, 1006, 1706, Maren Johansen, ugift, 71
1874, 2206, 2606, Marie Andersen, gift, 53, Silkeborg. Smedemester Hansen
1874, 0207, 0607, Regine Jacobsen, enke, 75. Farver Jens Jensen
1874, 1907, 2307, Hanne Kathrine Hansen, ½, datter af skipper Poul Hansen
1874, 2807, 3107, Johanne Marie Amalie Hansen, ½, datter af tømrer Niels Peder Hansen, Kohaven
1874, 1908, 2208, Laura Abelone Jensen, 10 dage, datter af jernstøber Jensen
1874, 2208, 2408, Hanne Cathrine Hansen, tjenestepige, 37, Longelse
1874, 2710, 3110, Johanne Christensen, gift, 41. Snedker Chr. Madsen
1874, 0111, 0511, Christiane Amalie Jørgensen, 14 dage, datter af skipper Jørgensen
1874, 0512, 1112, Sophie Augusta Skaarup, gift, 33. Kjøbmand C. H. Sofus Lau
1875, 0901, 1501, Ahrengoth Margrethe Sofie Krag Hansen, enke, 69. Rebslager Svendsen
1875, 0402, 1102, Stine Clausen, fattiglem, 71
1875, 0502, 1102, Laurine Sophie Hjortholm, gift, 63. Steenhugger Hans Petersen
1875, 0703, 1003, Anna Marie Henriette Andersen, 3 uger, datter af vognmand Niels Madsen Andersen
1875, 2003, 2403, Kathrine Marie Hansen, aftægtsenke, 52, Møllemarken
1875, 0204, 0604, Karen Jørgensdatter, enke, 78. Styrmand M. H. Olsen
1875, 0404, 0904, Ellen Marie Clausen, gift, 78. Handskemager J. Krøyer
1875, 1804, 2204, Henriette Danielle Ludovica Ehlers, 23 dage, datter af væver Ehlers
1875, 2304, 2804, Marthe Nielsen, enke, 62. Væver Jørgen Hansen
1875, 2905, 0306, Marie Nissen, gift, 41. Kjøbmand F. Theodor Nielsen
1875, 0506, 1006, Maren Hansdatter, enke, 68, Møllemarken. Hans Madsen Bagencop
1875, 0906, 1406, Ane Nielsdatter, gift, 74½. Skomager E. Andreas Heide
1875, 1606, 2106, Gjertrud Margrethe Hansen, enke, 67. Skrædder Lundegaard Krøyer
1875, 1806, 2306, Lovise Caroline Rasmussen, gift, 25. Sømand Henrik Theodor Rasch
1875, 1007, 1107, Marie Magdalene Horne, gift, 27, Kjøbenhavn. Mægler Thorvald Berg
1875, 0908, 1308, Antonette Septima Sigurdsdatter, gift, 56. Kjøbmand Gaslason
1875, 3108, 0309, Betty Emilie Nielsen, 14 dage, datter af skibsrheder Erik Emil Nielsen
1875, 0209, 0709, Maren Cathrine Pedersdatter, gift, 60. Bager Hans Christian Skaarup
1875, 1310, 1810, Augusta Cathrine Cæcilie Larsen, 3 maaneder, datter af gartner Niels Larsen
1875, 2011, 2611, Ane Margrethe Pedersen, 1, datter af arbeidsmand Lars Pedersen
1875, 0412, 1012, Dødfødt pige, datter af landinspectør J. R. H. Steenstrup
1875, 0612, 1212, Laura Marie Larsen, 1 dage, datter af styrmand Laurits Larsen
1876, 1401, 1901, Inger Kirstine Hansdatter, enke, 78. Arbeidsmand Hans Jørgensen
1876, 1501, 1901, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Jacob Hansen
1876, 0512, 1002, Martha Laurentine Elisabeth Michelsen, 6½ maaned, datter af kjøbmand Christian Christoffer Michelsen
1876, 2202, 2602, Udøbt pige, 2 maaneder, datter af garveribestyrer Anton Eds. Lars. Berg
1876, 0804, 1104, Frederikke Marentine Nielsen, 9 og 9 maaneder, datter af skomager Christen Chr. Jørgensen
1876, 0904, 1504, Marie Christiane Højer, gift, 22, Kohaven. Arbejdsmand Peter Larsen
1876, 2504, 2804, Caroline Rasmussen, ugift, 57
1876, 2904, 0305, Sigvardine Ludvigsen, enke, 80. Skomager A. Iversen
1876, 1005, 1505, Maren Marie Hansen, 4 maaneder, datter af husmand Christian Ludvig Hansen
1876, 1405, 1905, Ane Elisabeth Wolder, enke, 74. Handelsmand Hans Peter Larsen
1876, 2805, 0106, Anna Christine Hansen, 14 dage, datter af slagter Pet. Chr. Hansen
1876, 2905, 0306, Caroline Jensen, gift, 28. Vognmand Niels Madsen Andersen
1876, 2206, 2406, Dødfødt pige, datter af jernstøber Hans Henrik Jensen
1876, 2506, 2906, Augusta Andersen, enke, 67. Skomager Fritz Zielefeldt
1876, 0308, -, Dorthea Hansen, enke, 67, Vindeby. H. P. Larsen
1876, 1208, 1708, Jensine Pedersen, 20. Datter af skipper Peter Petersen
1876, 1508, -, Birthe Marie Mortensen, enke, 75. Bager Røhling, i Ærøeskjøbing
1876, 1509, -, Johanne Hansen, gift, 69, Hennetved. Husmand Hans Madsen Jørgensen
1876, 1512, 2212, Hansine Christiane Petersen, 11, datter af baadfører Peter Jørgensen Petersen
1876, 1612, 2212, Christine Margrethe Weber, enke, 85. Brygger Hans Jensen
1876, 1912, 2312, Hanne Marie Lund, enke, 75. Skrædder Hans Pet. Nielsen
1876, 2412, 2812, Ane Johansdatter, enke, 73. Arbejdsmand Rasmus Jensen
1877, 1402, 2102, Catharina Dorothea Jacobsen, gift, 81. Snedker Peter Larsen
1877, 1802, 2402, Malene Nielsdatter, enke, 86. Snedker Chr. Rudolphsen
1877, 2602, 0303, Frederikke Dorthea Elisabeth Nielsen, enke, 73. Kjøbmand Niels Peter Nielsen
1877, 3003, 0504, Ane Kathrine Andersen, gift, 64. Baadfører Hans Nielsen Rask
1877, 2903, -, Inger Margrethe Rasmussen, enke, 76, Longelse. Husmand Peter Nielsen
1877, 0204, 0704, Anna Nielsen, 7, datter af skibsfører og skibsrheder Erik Emil Nielsen
1877, 1705, 2305, Maren Johansdatter, enke, 59, Møllemarken. Daglejer Jørgen Frederiksen
1877, 2405, 2905, Constance Henriette Hansen, 10, datter af arbejdsmand Jakob Hansen
1877, 2705, 0106, Christiane Charlotte Petersen, enke, 61. Skipper P. Rifbjerg
1877, 2805, 0106, Karentine Jørgine Møller, 1½, datter af sømand Hans Rasmussen Møller
1877, 0706, 1206, Bertha Kristine Roager, gift, 42.Former H. Jørgensen
1877, 2606, 3006, Kathrine Marie Ditlef, gift, 68. Snedker C. Olsen
1877, 0307, 0607, Anine Marentine Andersen, 4½, datter af arbejdsmand And. Rasmus Andersen, Rudkjøbing Kohave
1877, 1807, 2107, Caroline Kristine Marie Christensen, 6, datter af fyrbøder Jens Christensen, Rudkjøbing
1877, 2207, 2507, Johanne Kirstine Laurentine Larsen, gift, 40, Rudkjøbing. Drejer Linderoth
1877, 3107, 0308, Anna Margrete Kaas, 5 og 9 maaneder, datter af skipper Fredr. Christian Kaas, Rudkjøbing
1877, 0508, 0808, Elna Kaas, 3 og 9 maaneder, datter af skipper Fredr. Christian Kaas, Rudkjøbing
1877, 1708, 2008, Alvine Henriette Olsen, 6 og 9 maaneder, datter af maskinarbejder Ernst Anton Olsen, Rudkjøbing
1877, 0409, 0709, Ane Dorthea Weeke, 8, datter af afdøde slagter Weeke
1877, 1009, 1409, Kirstine Sophie Drejø, 9, datter af smedesvend Jørgen Henr. Drejø, Rudkjøbing
1877, 1109, 1509, Anne Marie Bang, gift, 82. Tømmermester Jens Nielsen Flint
1877, 1409, 2109, Marie Johanne Bøyesen, 5, datter af detailist Bøyesen, Rudkjøbing
1877, 2509, 2909, Emilie Frederikke Ottesen, 5, datter af ugift Othilie Mariane Hansen, Rudkjøbing. Plejedatter af postbud Hansen
1877, 1610, 2010, Augusta Vilhelmine Hansen, 5½, datter af slagter Jeppe Madsen Hansen, Rudkjøbing
1877, 1510, 2010, Inge Caroline Havemann, 12, datter af kjøbmand Joh. Havemann, Rudkjøbing
1877, 0311, 0911, Ane Krogh, enke, 64, Hougaarden, Bødstrup Sogn. Gaardmand Jakob Petersen
1877, 1511, 1711, Dødfødt pige, datter af bagermester Bernth, Rudkjøbing
1877, 1811, 2111, Mogensine Hansen, 1 dag, datter af Martine Hansen, Ramsherred
1877, 1911, 2411, Karen Hansdatter, enke og fattiglem, 87, Rudkjøbing Fattighus. Smed Peter Morten Olsen
1877, 2111, 2411, Dødfødt pige, datter af snedker rasm. Hansen Clausen, Rudkjøbing
1877, 2811, 0412, Caroline Hansen, gift, 46, Rudkjøbing. Født i Rudkjøbing. Fisker Zacharias Janson
1877, 2811, 0412, Berthe Locie Welsch, enke, 76, Rudkjøbing. Rebslager Rasmus Jensen
1877, 1412, 2012, Johanne Kathrine Møller, gift, 76, Rudkjøbing. Fhv. skibstømmermand Thomas Møller
1877, 2112, 2812, Annette Christine Moor, gift, 60, Rudkjøbing. Kapitain og postmester Schlegel
1877, 3012, -, Marie Juliane Clemmensen, fraskilt kone, 67, Rudkjøbing. Født i Longelse. Fra arbejdsmand Rasmus Johansen
1878, 1501, 1901, Cecilie Cathrine Hansen, enke, 49, Rudkjøbing. Sømand Thorsten Thorstensen
1878, 2101, 2501, Dødfødt pige, datter af smedesvend Frederik Chr. Christensen, Rudkjøbing
1878, 0402, 0902, Henrikke Karoline Henriksdatter, enke, 79, Rudkjøbing. Garver og klokkeringer Peter Jensen
1878, 0902, 1202, Melred Janet Ottzen Glüsen, 14 dage, datter af prokurator Glüsen, Rudkjøbing
1878, 1902, 2502, Dødfødt pige, datter af ugift tjenestepige Maren Kirstine Pedersen, Brahetrolleborg Kommune
1878, 3103, 0504, Adolfine Caroline Jansson, 5 maaneder, datter af fisker Zacharias Jansson, Rudkjøbing
1878, 0204, 0504, Hanne Kirstine Hansen, ugift tjenestepige, 33, Rudkjøbing Møllemark
1878, 0504, 1004, Kirsten Sørensdatter, almisselem, 86, Fattiggaarden. Vægter Hans Christensen
1878, 0805, 1105, Henriette Jensine Jørgensen, 9, datter af arbejdsmand Andreas Martin Nielsen, Rudkjøbing Kohave
1878, 2505, 2905, Thora Eline Camilla Vognsen, 1½, datter af sagfører P. Vognsen, Rudkjøbing
1878, 3105, 0306, Katrine Christensen, gift, 56 og 9 maaneder, Rudkjøbing Møllemark. Født i Vindeby, Lindelse. Arbejdsmand Rasmus Hansen
1878, 0906, 1306, Margrete Kirstine Knudsen, gift, 59, Rudkjøbing. Organist Jens Christensen (2. ægteskab)
1878, 1506, 2106, Ane Marie Nielsen, 5, datter af arbejdsmand Hans Jensen Nielsen, Rudkjøbing
1878, 2606, 2906, Nielsine Cathrine Petersen Norsk, gift, 47, Rudkjøbing. Skipper Nikolai Tønnesen
1878, 0707, 1007, Ane Dorthea Nielsen, enke, 84, Fattighuset. Arbejdsmand Henrik Knudsen Nielsen, Rudkjøbing
1878, 1607, 2007, Johanne Kathrine Hansen, 4, datter af skomagermester A. Hansen, Rudkjøbing
1878, 1907, 2307, Anna Karoline Marie Johansen, ½, datter af Petra Wilhelmine Johansen
1878, 2607, 2907, Maren Andersen, gift, 79. Rudkjøbing. Arbeidsmand Jørgen Larsen
1878, 2707, 3107, Karoline Andersen, 2 maaneder, datter af vognmand Niels Madsen Andersen, Rudkjøbing
1878, 0608, 1008, Marie Amalie Kathinka Rasmussen, 1½, datter af murer Hans Peter Rasmussen, Møllemarken
1878, 0508, 1008, Fanny Olga Walbum, 11 maaneder, datter af barber Jørg. Fr. Walbum, Rudkjøbing
1878, 1608, 2008, Karentine Cecilia Thomsen, 16 dage, datter af møller Hans Peter Thomsen, Rudkjøbing
1878, 1911, 2311, Karoline Kirstine Fryd, enke, 65, Rudkjøbing. Født 12.2.1813 i Ringkjøbing. Sognepræst C. L. Steen
1878, 1912, 2712, Anna Cathrine Petersen, gift, 61, Rudkjøbing. Billedhugger Joh. Wilh. Senker
1878, 2412, 2812, Dødfødt pige, datter af cand. pharm og materialist C. Sigerty, Rudkjøbing
1878, 2412, 2812, Marie Christiane Ploug, gift, 45, Rudkjøbing. Kapitain C. Emil Nielsen
1879, 1001, 1601, Ane Marie Jakobsen, gift, 70, Rudkjøbing Kohave. Kurvemager Hans Jensen
1879, 2201, 2801, Emma Frederikke Augusta Rasmussen, 11, datter af skomager Anders Rasmussen, Kjøbenhavn. I pleje hos stenhugger Rasmus Jakobsen, Møllemarken
1879, 2801, 0302, Christine Elisabeth Jensen, enke, 78, Rudkjøbing. Født i Ringsted. Byskriver Rasmussen
1879, 0102, 0802, Sara Birgitte Sofie Hansen, ugift og fhv. lærerinde, 63, Rudkjøbing. Født 2.3.1815 paa Skovsbo
1879, 1802, 2202, Jensine Michelsen, ½ time, datter af skipper Michael Michelsen, Rudkjøbing
1879, 0403, 0803, Elisabeth Mølk, gift, 58½, Rudkjøbing Fattiggaard. Økonom Carl Frederik August Rasch
1879, 1404, 1804, Maren Mogensen, enke, 84, til huse hos enkemadam Weike i Rudkjøbing. Født i Rudkjøbing. Kjøbmand Joh. Probst
1879, 1804, 2204, Dorthea Sivertsen, gift, 52, Rudkjøbing. Født 1826 i Rudkjøbing. Skibskapitain Rasm. Emil Melson
1879, 2404, 3004, Othilia Christine Marie Krogh, 23, Rudkjøbing. Datter af blikkenslager C. C. Krogh
1879, 2404, 0105, Anne Marie Christine Elisabeth Langgreen, gift, 70, Rudkjøbing. Skomagermester Christian Clausen
1879, 2105, 2605, Abel Marie Frederiksen, gift, 61, Rudkjøbing. Arbejdsmand Hans Larsen
1879, 2705, 3105, Elna Jørgensen, 8 uger, datter af skomager Hans Rasmussen Jørgensen, Rudkjøbing
1879, 3005, 0306, Lisbeth Pedersdatter, enke, 77, Vemmenæs. Husmand Niels Christensen
1879, 1806, 2306, Singer Margrethe Mathiesen, enke, 80, Rudkjøbing. Hattemager H. H. Winther
1879, 1906, 2306, Sørine Jørgensen, 18, datter af kjøbmand Hans Jørgensen, Rudkjøbing
1879, 0707, 1207, Katrine Sofie Nielsen, 10 maaneder, datter af Eickertine Nielsen (datter af smed N. Chr. Nielsen), Rudkjøbing
1879, 1207, 1707, Christine Marie Møller, enke, 64, Rudkjøbing. Født 11.10.1814 i Nyborg. Væver F. C. Schultz
1879, 1407, 1907, Johanne Marie Olsen, enke, 73, Rudkjøbing. Født i Odense. Træskomand Rasmus Pedersen
1879, 1607, 1907, Ane Margrethe Poulsen, enke, 84, Rudkjøbing. Sømand Henrik Philip Eriksen
1879, 2007, 2407, Mette Katrine Pedersen, gift, 75, Rudkjøbing Møllemark. Arbejdsmand Hans Jørgensen
1879, 2307, 2807, Karoline Andersen, gift, 19, Kohave. Tømrer Peder Gotfredsen
1879, 1608, 2008, Emma Ploug, gift, 33, Rudkjøbing. Smed S. C. Koch
1879, 1009, 1509, Anna Mathilde Kathrine Christiansen, 12 dage, datter af tjenestekarl Chr. Antoni Christiansen, paa Stensgaard
1879, 1310, 1610, Mathilde Maria de Jung, 4 maaneder, datter af maskinarbejder de Jung, Rudkjøbing
1879, 1410, 1710, Johanne Margrethe Kristine Madsen, 2½, datter af snedker Christian Madsen, Rudkjøbing
1879, 2510, 2710, Ida Sofie Andersen, 6 uger, datter af arbejdsmand Christian Andersen, Rudkjøbing
1879, 2810, 0211, Ane Dorthea Jensen, ugift fruentimmer, 41, af Lindelse Fattiggaard
1879, 3110, 0511, Anna Sofie Johanne Olsen, 4½, datter af snedkermester Ludvig Hoffmann Olsen, Rudkjøbing
1879, 1211, 1511, Martha Sofie Petersen, 2½, datter af tømrer Peter Petersen, Rudkjøbing Møllemark
1879, 1811, 2211, Karen Hansen, enke, 81. Født i Lindelse. Toldbetjent Høeg
1879, 1911, 2211, Anna Margrethe Petersen, 4, datter af tømrer P. Petersen, Møllemarken
1879, 3011, 0612, Ane Jørgensen, ugift pige, 72, Rudkjøbing Født i Vester Aaby. Datter af arbejdsmand Christian Andersen, Rudkjøbing
1879, 0212, 0512, Anna Marie Andersen, 1 og 9 maaneder, datter af arbejdsmand Christian Andersen, Rudkjøbing
1879, 3011, 0612, Ane Jørgensen, ugift pige, 72, Rudkjøbing. Født i Vester Aaby
1879, 0212, 0612, Martha Hansdatter, enke, 68, Rudkjøbing. Fattiglem og væver Jørgen Jørgensen
1879, 0512, 1302, Johanne Marie Petersdatter, enke og fattiglem, 65, fra Kværndrup Kommune
1879, 1112, 1512, Udøbt pige, 19 dage, datter af Laura Rasmine Dorthea Kirstine Larsen, Rudkjøbing Nørrebro
1879, 2612, 02011880, Marthe Marie Bay, gift, 47, Rudkjøbing. Datter af afgangne kjøbmand J. Pilegaard Bay, Rudkjøbing. Apotheker A. F. Bauer
1880, 0101, 0501, Ane Marie Christensen, 1½, datter af daglejer Hans Jacob Christensen, Kohaven
1880, 1201, 1601, Ane Margrethe Hilden, enke, 98, Rudkjøbing. Skrædder Jørgen Hansen
1880, 0502, 1102, Sørine Melson, gift, 68, Rudkjøbing. Bødker Eriksen
1880, 0502, 1002, Hanne Kristine Karoline Nielsen, 13½, datter af arbejdsmand Mads Nielsen, Rudkjøbing Kohave
1880, 1602, 1902, Nanny Kristine Josefine Pedersen, 5, datter af væver Hans Christian Hansen, Møllemarken
1880, 2302, 2702, Hansine Karoline Hansen, 10, datter af former Rasmus Hansen, Møllemarken
1880, 2502, 0303, Jensine Helene Marie Thorbjørnsen, enke, 86, Rudkjøbing. Toldassistent C. G. Bager, Kjøbenhavn
1880, 2902, 0503, Marthe Margrete Lisbeth Larsen, gift, 60, Rudkjøbing. Sømand Mads Frederiksen
1880, 2003, 2403, Johanne Hansen, 6 uger, datter af kjøbmand Carl Hansen, Rudkjøbing
1880, 0204, 0704, Hansine Christine Groth, gift, 32, Rudkjøbing. Blikkenslager N. E. Hansen
1880, 0504, 1004, Christiane Emilie Martha Henriette Rasmussen, 1 maaned, datter af Karoline Amalie Emilie Christensen, Rudkjøbing
1880, 0504, 1004, Bodil Rasmussen, enke, 79, Fattiggaarden i Rudkjøbing. Færgekarl Jørgen Pedersen
1880, 2604, 0305, Mette Sofie Ottesen, enke, 72½, Rudkjøbing. Skipper Anders Jakob Nielsen
1880, 1204, 1704, Marie Madsen, ½, datter af arbejdsmand Theodor Madsen, Rudkjøbing
1880, 1905, 2205, Fanny Johanne Christine Vilhelmine Schjerning, opvartningsjomfru, 24, hos restauratør N. Pedersen, Rudkjøbing. Født i Thorning sogn
1880, 0906, 1406, Gertrud Elisabeth Cecilie Petersen, gift, 26, Rudkjøbing. Bagermester Johan Michael Hansen
1880, 1407, 1907, Sofie Karoline Mortensen, 10 dage, datter af skibsfører Mortensen, Rudkjøbing
1880, 2807, 0308, Martha Kirstine Nielsen, enke, 74, Rudkjøbing. Født i Rudkjøbing. Kjøbmand Joannes Petersen
1880, 1208, 1608, Anna Bolette Sofie Voigt, ugift, 81, Rudkjøbing. Datter af afdøde kapitain i Linien Voigt
1880, 1808, 2308, Anna Amalie Boesen, ugift husbestyrerinde, 51, hos cand. phil. Th. Steen, Rudkjøbing
1880, 0110, 0710, Dagmar Jørgine Marie Nielsen, 14 dage, datter af ugift Martha Kirstine Nielsen, Kohaven
1880, 2010, 2310, Dødfødt pige, datter af pige Johanne Dorthea Nielsen, af Nielstrup pr. Svendborg. Født paa Amtssygehuset
1880, 2710, 0211, Christiane Marie Kragh, enke, 70, Rudkjøbing. Født i Faaborg. Malermester C. N. Hoffgaard
1880, 2810, 0111, Karen Petersen, enke, 82, Rudkjøbing. Født i Ørbæk paa Fyen. Kjøbmand Jens Petersen
1880, 3110, 0511, Udøbt pige, datter af Marie Petersen, Ramsherred, Rudkjøbing
1880, 0111, 0611, Anne Margrethe Andreasen, enke, 64, Rudkjøbing. Født i Tranekjær. Farver Frederiksen
1880, 2611, 0112, Kirstine Marie Iversen, gift, 64, Rudkjøbing. Væver Claus Ehlers
1880, 2611, 2811, Mine Meyer, gift, 63, Rudkjøbing. Sadelmager Wagner
1880, 0512, 0912, Mathilde Hansine Hansen, 3, datter af kurvemager Hans Hansen, Kohaven
1880, 0912, 1612, Anna Sofie Behlendorff, 3 maaneder, datter af nagelsmed Behlendorff, Rudkjøbing
1880, 1612, 2312, Maren Ballieu, enke, 79, Rudkjøbing. Skipper Rasmus Løve
1880, 2112, 2412, Ane Margrete Nielsen, ugift husejerske, 66, Rudkjøbing. Født i Lindelse Sogn
1880, 2812, 03011881, Laurine Elisabeth Møller, gift, 28, Rudkjøbing. Bogbinder And. Knudsen
1881, 1101, 1501, Marie Jensen, gift, 75, Rudkjøbing. Baadfører og kolportør Rasmus Clausen (Sønderskov)
1881, 1201, 1901, Olavia Henriette Gislason, gift, 28, Rudkjøbing. Styrmand Carl Chr. Petersen
1881, 2101, 2501, Christine Emilie Duus, ½, datter af kjøbmand Jørgen Duus, Rudkjøbing
1881, 2701, 0202, Marie Cathinka Amalie Rasmussen, 11 maaneder, datter af murer Hans Peter Rasmussen, Møllemarken
1881, 3101, 0702, Emma Walthea Christoffersen, gift, 25, Rudkjøbing Bymølle. Mølleejer Niels Cornelius Christoffersen
1881,0602, 1002, Mariane Hansen, 2, datter af husmand Hans Jensen, Bøstrup
1881, 1102, 1602, Inger Mortine Rasmussen, 5 maaneder, datter af brygger J. O. Rasmussen, Rudkjøbing
1881, 0103, 0903, Ane Sophie Dorthea Nikolajsen, enke, 78, Rudkjøbing. Født i Flensborg. Smedemester O. P. Olsen
1881, 0803, 1203, Anne Sofie Frederikke Nielsen, gift, 40, Rudkjøbing. Litsenbroder O. F. Herman Nielsen
1881, 1503, -, Rasmine Marie Jensen, enke, 51, Strandby. Gaardmand Lars Christian Hansen
1881, 2403, 3003, Agnes Henriette Louise Bøgh, gift, 61, af Longelse. Husmand Johan Johansen Suhr
1881, 2603, 3003, Dødfødt pige, datter af styrmand Wilhelm Christensen, Rudkjøbing
1881, 0404, 1204, Gerda Elisabeth Nielsen, 3 og 3 maaneder, datter af skipper Niels Hansen Nielsen, Rudkjøbing
1881, 1204, 1604, Karen Christensen, gift, 46, Rudkjøbing. Nagelsmed Ernst J. G. Behlendorff
1881, 1104, 1904, Johanne Marie Pilegaard, enke, 65, Kjøbenhavn. Kjøbmand Carl Bay af Rudkjøbing
1881, 1805, 2505, Ane Kathrine Sørensen, enke, 50. Skipper Anders Buch
1881, 1905, 2705, Helle Marie Rye, enke, 83, Rudkjøbing. Født i Nyborg. Kordegn og dannebrogsmand Niels Chr. Christiansen
1881, 2005, 2505, Marthe Hansen, ugift fattiglem, 81, Rudkjøbing. Født i Lindelse
1881, 2205, 2505, Anna Halvorsen, 1 og 4 maaneder, datter af kjøbmand B. Halvorsen, Rudkjøbing
1881, 0406, 0906, Edel Rebekka Bech, enke og fhv. distriktsjordemoder, 93 og 9 maaneder, Rudkjøbing. Toldassistent Jørgensen
1881, 2006, 2306, Augusta Hansen, gift, 40, Rudkjøbing. Rebslager Johan Frederik Richter
1881, 2806, 0107, Erikka Christine Madsen, 2 maaneder, datter af kjøbmand Christian Madsen, Rudkjøbing
1881, 0307, 0807, Hansine Laurentine Larsen, enke, 48, Rudkjøbing. Skipper J. Anthonsen
1881, 0608, 1108, Ane Marie Jørgensen, 18, datter af husmand Mads Christensen Jørgensen, Møllemarken
1881, 2608, 3008, Hansine Nielsen, ugift fattiglem, 32, Rudkjøbing
1881, 1910, 2510, Ida Charlotte Michaelsen, 13, datter af blikkenslager Michaelsen, Rudkjøbing
1881, 0511, 1011, Kirstine Abelone Hejde, enke, 84, Rudkjøbing. Født i Svendborg. Bager Thrane
1881, 2211, 2811, Grethe Christensen, gift, 62, Rudkjøbing. Arbejdsmand Jørgen Jensen (’Vognmand’)
1881, 0612, 1212, Ida Marie Wied, gift, 50, Rudkjøbing. Født i Sønderborg. Urmager S. Petersen
1882, 0201, 0701, Juliane Rasmine Jean, ugift fattiglem, 53, Rudkjøbing
1882, 0801, 1301, Anne Marie Bekker, enke, 93, Rudkjøbing. Sømand Oluf Bekker
1882, 3001, 0302, Dødfødt pige, datter af bødker Ernst Peter Klinkwordt, af Svendborg
1882, 0102, 0702, Dorthea Jørgensen, gift, 56, Rudkjøbing. Arbejdsmand Christian Larsen
1882, 1702, 2302, Johanne Rasmussen, 10, datter af hotelejer H. C. Rasmussen, Rudkjøbing
1882, 1104, 1504, Anne Christiansen, enke, 91½, Rudkjøbing. Hjulmager P. Hansen
1882, 2604, 2904, Agnete Christine Danieline Jørgensen, enke, 74, Rudkjøbing. Født i Faaborg. Skipper Søren Horne
1882, 3004, 0405, Marie Christiansen, 1 og 4 maaneder, datter af former Søren Christiansen, Rudkjøbing
1882, 0405, 1005, Karentine Petrine Jørgensen, 2½, datter af gaardmand Peder Nielsen Jørgensen, Stengade
1882, 1005, 1605, Constance Hansen, ugift, 28, Rudkjøbing. Datter af tømrer Rasmus Hansen
1882, 1605, 2005, Laura Kathrine Karoline Andersen, 3 uger, datter af murer Jens Andersen, Rudkjøbing Kohave
1882, 3005, 0306, Ingenia Antonia Hansen, 1, datter af ugift Martha Madsen, Møllemarken
1882, 0506, 1006, Johanne Martine Madsen, gift, 43½, Rudkjøbing. Fisker Hans Rasmussen Møller
1882, 2406, 0407, Hanne Sofie Krøyer, enke, 81, Rudkjøbing. Distriktslæge Gebhard
1882, 1607, 2007, Maria Henrikka Larsen, enke, 80, Rudkjøbing. Født i Kjøbenhavn. Fhv. toldassistent Winding
1882, 1408, 1708, Nicoline Anthonie Nielsen, 5 maaneder, datter af skrædder Otto Nielsen Lehd, Rudkjøbing
1882, 0509, 0909, Agnes Nielsine Christiane Petersen, enke, 62, Rudkjøbing. Født i Nyborg. Garver Jens Jørgen Jørgensen
1882, 2609, 3009, Ane Christiane Hansen, enke, 66, Rudkjøbing. Født i Rudkjøbing. Tømrer Anders Nielsen
1882, 2010, 2510, Rasmine Antoinette Rasmussen, enke, 69, paa Hvidkilde. Gartner Rasmussen
1882, 3110, 0311, Oline Henriette Mathea Frandsen, ½, datter af pige Anne Kirstine Frandsen, Rudkjøbing
1882, 0412, 0912, Frederikke Ane Kirstine Baggesen, 9, datter af arbejdsmand Ferdin. Baggesen, Rudkjøbing
1882, 1312, 1612, Hanne Marie Hansen, ugift pige, 57, Rudkjøbing Kohave
1883, 1101, 1501, Gjertrud Hansine Kirstine Frølich, 6, datter af urmager Frølich, Tranekjær
1883, 1501, 2004, Karen Sophie Petersen, enke, 42, Rudkjøbing. Skipper H. A. C. Bøye
1883, 2801, 3101, Dødfødt pige, datter af materialist og cand. pharm. Carl Vilh. Sigetty, Rudkjøbing
1883, 3001, 0302, Hanne Hansen, gift, 75, Rudkjøbing. Handskemager Mads Petersen
1883, 0103, 0503, Maria Elisabeth Jensen, 3½ maaned, datter af ugift Jensine Rasmine Jensen, Rudkjøbing
1883, 0503, 0903, Magda Jensine Christiane Antonsen, 15½, datter af afdøde skipper Antonsen, Rudkjøbing
1883, 1303, 1603, Karoline Møller, 2 maaneder, datter af husmand Herman Møller, Rudkjøbing
1883, 1903, 2403, Dødfødt pige, datter af bendrejer Rasm. Petersen jun., Rudkjøbing
1883, 2303, 2903, Charlotte Margrethe Wilhjelm, ugift klosterdame, 67, af Sct. Jørgensgaard I Svendborg
1883, 2404, 2804, Anna Christine Rasmine Andersen, ½, datter af vognmand Niels Madsen, Andersen, Rudkjøbing
1883, 2604, 3004, Henriette Nielsen, enke, 70. Født i Kjøbenhavn, Murmester P. Buch
1883, 2704, 0205, Ane Christine Albertsen, enke, 74. Fhv. smed Nikolaj Nikolajsen, Tranekjær
3004, 3004, 0705, Laura Wilhelmine Bayer, ugift, 21, Rudkjøbing. Datter af bogholder og collecteur E. Bayer
1883, 1105, 1605, Karen Christiansen, gift, 77, Rudkjøbing. Arbejdsmand Hans Nielsen Rasmussen
1883, 2505, 3105, Hanne Cathrine Poulsen, enke, 72. Skipper Peter Albrecht Hansen
1883, 1205, 1605, Karen Hansen (Probst), enke og fattiglem, 82, Rudkjøbing. Født i Lindelse. Arbejdsmand Niels Hansen
1883, 0706, 1006, Mathilde Johansen, fattiglem, 14, paa Bøstrup Fattiggaard
1883, 1306, 1606, Olga Sofie Kay, 3 maaneder, datter af ølhandler Jensen Kay, Rudkjøbing
1883, 0207, 0707, Rasmine Frederikke Frandsen, gift, 28, i Kjøbenhavn. Født i Rudkjøbing. Styrmand Peter Lindorf Petersen
1883, 1307, 1607, Hansine Karoline Madsen, 4½, datter af husmand Peter Jørgen Madsen, Botofte
1883, 1607, 2007, Gjertrud Grønholtz, enke, 85, Rudkjøbing. Født i Uby pr. Middelfart. Politibetjent Storm
1883, 0208, 0608, Christine Nielsen, enke, 71, Rudkjøbing. Baadfører Holger Bistrup Tranberg
1883, 0308, 0908, Dorthea Albertine Elberling, 14½, datter af rigsdagsbibliothekar Elberling, Kjøbenhavn
1883, 0508, 1307, Inger Johansen, enke, 77, Rudkjøbing. Blokkedrejer Laur. Erichsen
1883, 1008, 1308, Ulrikke Alexandra Dreier, 5 maaneder, datter af hesteslagter J. M. Dreier, Rudkjøbing
1883, 1508, 2108, Emilie Henriette Endersen, 17, datter af Caroline Rasmussen. Plejedatter af sømand Morten Rasmussens enke, Rudkjøbing
1883, 1908, 2408, Anna Kirstine Olsen, gift, 83, Rudkjøbing. Født i Rudkjøbing. Rebslagermester J. Lund
1883, 0510, 1010, Amalie Mathilde Magdalene Engelsted, ugift, 22, Rudkjøbing. Datter af fabrikant N. G. Engelsted
1883, 0910, -, Maren Sophie Henriksen, ugift fattiglem, 41, Snøde
1883, 0111, 0611, Anne Kirstine Ballieu, enke, 89½, Rudkjøbing. Lods Andr. Jørg. Andresen
1883, 0312, 0612, Magdalene Jørgensen, 1 time, datter af skomager Christen Christensen Jørgensen, Rudkjøbing
1884, 0601, 1101, Katrine Margrete Madsdatter, ugift, 80, tilhuse hos smed H. Drejø, Rudkjøbing. Født 26.2.1803 i Tranekjær
1884, 2301, 2901, Martha Andersen, ugift arbejderske, 69, Rudkjøbing. Født i Fuglsbølle
1884, 2902, 0603, Johanne Marie Hansen, gift, 30, Rudkjøbing Møllemark. Arbejdsmand Mads Hansen Pedersen
1884, 1203, 1703, Ellen Kathrine Rasmussen, enke, 68, Rudkjøbing. Husmand Mads Madsen i Tryggelev
1884, 1303, 1903, Johanne Christine Christensen, gift, 51, Rudkjøbing. Vejmand Christian Larsen Rasmussen
1884, 1303, 1903, Ane Margrete Petersen, ugift, 71, Stiftelsen af 25. Juli 1851. Født i Rudkjøbing
1884, 1403, 1803, Marthe Maria Laura Hansen, 9, datter af slagter Jeppe Hansen, Rudkjøbing
1884, 1503, 1903, Anne Dorthea Bay, enke, 82. Født i Pederstrup. Arbejdsmand Peder Larsen
1884, 1503, 2103, Eleonora Hansine Larsen, gift, 25, Rudkjøbing. Født i Kjøbenhavn. Mekanikus Sofus Johan Emil Wilhjelm
1884, 0804, 1204, Martha Marie Caroline Knudsen, 10 maaneder, datter af urmager Knudsen, Rudkjøbing
1884, 0804, 1504, Nikoline Elisabeth Jensdatter, enke, 86, hos sønnen brygger Lars Hansen, Rudkjøbing. Husmand Hans Johansen i Brandsby
1884, 1704, 2404, Thomasine Petersen, gift, 35½, Rudkjøbing. Væver Hans Andersen
1884, 2304, 3004, Hansine Petra Hansen, 17½, datter af arbejdsmand Anton Hansens enke Christine Hansen, Rudkjøbing
1884, 1905, 2405, Bodil Christoffersdatter, enke og almisselem, 85, Rudkjøbing. Født i Fodslette. Feldbereder Jens Andersen
1884, 2605, 2905, Ingeborg Julie Schwalbe, 10 maaneder, datter af skomagermester C. F. Schwalbe, Rudkjøbing
1884, 2106, 2406, Emma Elina Hansen, 5½, datter af arbejdsmand Rasmus Peter Hansen, Rudkjøbing
1884, 0107, 0407, Martha Cecilie Krarup Rønnow, 1½, datter af malermester Carl Rønnow, Rudkjøbing
1884, 2307, 2807, Hansine Petrine Rasmussen, 11 maaneder, datter af ugift Christiane Rasmussen, paa Blegholm. I pleje hos arbejdsmand Rasmus Madsen Hansen i Rudkjøbing
1884, 1308, 1608, Frida Caroline Alfredine Richter, 2 maaneder, datter af Hansine Juliane Richter, Rudkjøbing Kohave
1884, 1408, 1808, Nielsine Christine Hansen, gift, 24, Rudkjøbing. Smed Fredr. Joh. Ludvig Wandel
1884, 1708, 2008, Frederikke Caroline Petersen, 5 maaneder, datter af musikdirektør Johan Herman Petersen, Rudkjøbing
1884, 1708, 2208, Caroline Christensen, 22, Bagenkop. Datter af husmand Christen Christensen
1884, 2008, 2508, Louise Margrethe Jørgine Duus, 6, datter af kjøbmand Jørgen Duus, Rudkjøbing
1884, 2609, 2909, Anna Claudine Schmidt, 5 maaneder, datter af fyrbøder Claus h. H. Schmidt, Rudkjøbing
1884, 2709, 0210, Ane Kirstine Hansen, gift, 60, Rudkjøbing Møllemark. Slagteren Hans Henrik Hansen
1884, 0210, 0610, Nancy Cathrine Frigaard Larsen, 7 maaneder, datter af handelsgartner N. Larsen, Rudkjøbing
1884, 0510, 0910, Marthe Kathrine Jacobsen, ugift, 46, ophold sig hos sin svoger slagtermester C. F. Pedersen, Rudkjøbing. Født i Bøstrup
1885, 0901, 1601, Ane Dorthea Christensen, enke, 65, Rudkjøbing. Slagter Carl Antonius Dreier
1885, 1001, 1601, Jørgine Edelbertine Hammer Mogensen, 10, datter af skomager Hammer Mogensen, Sønder Longelse
1885, 1801, 2401, Mathilde Kirstine Larsen, gift, 28, Rudkjøbing. Født i Longelse. Arbejdsmand Christen Andreasen Boye
1885, 2501, 3001, Justa Rasmine Anna Nielsen, 1½, datter af murer Niels Nielsen, Kohaven. Født i Magleby Sogn
1885, 2601, 0102, Laura Kamilla Marentine Andersen, ½, datter af husfæster Mads Jensen Andersen, Kragholm
1885, 1402, 1902, Agnes Fanny Carstensen, 5 maaneder, datter af gymnastiklærer Julius Anton Viggo Carstensen, Rudkjøbing
1885, 0503, 1303, Ane Christine Tofte, enke, 64. Født i Marstal. Roerskarl Ole Hansen
1885, 0503, 1003, Fransiska Laurentine Jørgensen, 2 maaneder, datter af arbejdsmand Lars Nielsen Jørgensen, Kohaven
1885, 2802, 0903, Hansine Glad, ugift og fhv. modehandlerinde, 64, Rudkjøbing.
1885, 1203, 1403, Maria Magdalene Davidsen, 12-14 timer, datter af skrædersvend C. Davidsen, Rudkjøbing
1885, 2803, 0104, Karen Henriksen, enke, 87. Født paa Strynø. Husmand Hans Henrik Mikkelsen (Jørgensen)
1885, 2903, 0404, Thora Augusta Nielsen, 13, datter af gaardejer Mads Nielsen, Tressebølle, Snøde Sogn
1885, 0704, 1304, Johanne Elisabeth Jørgensen, enke, 72, Rudkjøbing. Sømand Morten Rasmussen
1885, 1504, 2104, Anne Christensen, enke og almisselem, 79, Rudkjøbing Fattiggaard. Tømmermand Hans Larsen
1885, 2204, 2704, Ingeborg Nielsen, enke, 84, Rudkjøbing. Født i Tommerup. Arbejdsmand Hans Nielsen (Pudselykke)
1885, 0305, 0705, Thora Lovise Madsen, 2 dage, datter af pige Gjertrud Frederikke Madsen, Rudkjøbing
1885, 0606, 1106, Emmy Nathalie Rasmussen, 8 maaneder, datter af sadelmagermester Joh Rasmussen, Rudkjøbing
1885, 0907, 1307, Udøbt pige, 2½ maaned, datter af arbejdsmand Frederik Anton Clausen, Rudkjøbing
1885, 3008, 0409, Hanne Marie Larsen, gift, 71, Rudkjøbing. Født 20.8.1814 i Rudkjøbing. Værtshusholder H. P. Petersen
1885, 0109, 0709, Martine Marie Bøgvad, enke, 53, Marienlund, Skebjerg By, Tullebølle Sogn. Proprietær H. H. Larsen
1885, 1809, 2409, Ane Kirstine Hansen, gift, 61, Sønder Longelse. Væver Niels Nielsen
1885, 1909, 2309, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Poul Christian Christensen (Jyde), Rudkjøbing Møllemark
1885, 1910, 2810, Petra Kathinka Petersen, ugift tjenestepige, 23, paa Hjortholm
1885, 0211, 0711, Marie Louise Rasmussen, gift, 73½, Rudkjøbing. Født i Maglebrænde. Kjøbmand Hans Madsen Melson
1885, 1211, -, Kirsten Christensen, enke, 66, opholdt sig hos urmager Knudsen i Rudkjøbing. Husmand Rasmus Thomsen
1885, 3112, 06011886, Martine Pouline Krøyer, gift, 76, Rudkjøbing. Født i Rudkjøbing. Fhv. skibsfører Niels Hansen Nissen
1886, 2901, 0202, Nicoline Margrethe Emilie Ejlersen, ½, datter af sømand Christian Ejlersen, Rudkjøbing
1886, 2401, -, Frederikke Berg, enke, 76, Rudkjøbing. Født i Randers. Kjøbmand L. Lucas
1886, 1202, 1702, Kirsten Olsen, gift, 61, Rudkjøbing. Født i Skebjerg. Arbejdsmand Christen Nielsen
1886, 1402, 1902, Gjertrud Marie Rasmusdatter, gift, 73, Rudkjøbing søndre Møllemark. Født i Lindelse, Slagter Lars Johansen
1886, 1402, 1902, Marie Elisabeth Rasmusdatter, enke, 80. Gaardmand Mads Johansen paa Strynø
1886, 2102, 2602, Marthe Christine Hansen, gift, 67, Rudkjøbing. Født i Lindelse Sogn. Skibstømrer Peter Jensen
1886, 2502, 0103, Karoline Amalie Baggesen, 4, datter af arbejdsmand Ferdinand Baggesen, Rudkjøbing
1886, 0903, 1603, Hanne Margrethe Jørgensen, 13½, datter af arbejdsmand Rasmus Jensen Jørgensen, Rudkjøbing
1886, 2003, 2703, Martha Arntzen, gift, 80, Rudkjøbing. Født i Bøstrup Sogn. Fhv. værtshusholder Theodor Hare
1886, 2703, 3103, Anne Dorthe Madsen, enke, 79½, Rudkjøbing Møllemark. Født 1806 i Rudkjøbing. Arbejdsmand Salomon Jørgensen
1886, 0604, 1204, Laura Andresen, 10, datter af murmester And. Andresen, Rudkjøbing
1886, 0905, 1405, Marie Kirstine Jensine Karentine Hansen, 14½, datter af skipper Jens Hansen (Friis), Rudkjøbing
1886, 2105, -, Julie Lovise Kirstine Rasmussen, 11 maaneder, datter af pige Sofie Rasmussen. Født i Longelse. I pleje hos husmand Kr. Hansen, Rudkjøbing Kohave
1886, 2605, 3105, Vilhelmine Karentine Baggesen, 7, datter af arbejdsmand Ferdinand Baggesen, Rudkjøbing. Født 27.5.1879 i Rudkjøbing
1886, 3105, 0506, Anna Magdalene Jensen, gift, 37, Rudkjøbing. Født 25.11.1848 i Gaabense. Skibsfører Jørgen Petersen (f. Stengade)
1886, 0406, 1006, Margrethe Sophie kalder Pedersen, ugift fattiglem, 72, Rudkjøbing. Født 6.12.1813 i Rudkjøbing
1886, 2206, 2606, Johanne Rasmussen, 5 uger, datter af skomagersvend Anton Rasmussen, Rudkjøbing Kohave
1886, 0707, 1007, Johanne Caroline Christine Andersen, 9 maaneder, datter af vognmand Niels Madsen Andersen, Rudkjøbing
1886, 0508, 1008, Johanne Dorthea Glad, ugift modehandlerske, 72, Rudkjøbing. Født 2.1.1814 i Rudkjøbing
1886, 1008, 1608, Frederikke Sørensen, enke og almisselem, 84, Rudkjøbing. Smed Jørgen Fangel Wilsø
1886, 1608, 2008, Marie Christine Christiansen, gift, 77, Rudkjøbing. Født i Henninge. Sadelmager Peder Tillebæk
1886, 2608, 0209, Ane Kathrine Margrete Buch, enke, 70, i Tranekjær. Skrædder Madsen
1886, 0509, 0909, Anne Margrethe Hansdatter, enke, 87, Rudkjøbing. Født 1799 i Lindelse. Smedemester Fr. J. Bagge
1886, 0210, 0710, Amalie Margrethe Rhein, gift, 73, Rudkjøbing. Født 18.9.1813 i Odense. Kobbersmed og jærnstøber Ole Knudsen
1886, 0511, 0811, Frida Hansine Hansen, gift, 20½, Rudkjøbing. Født i Herslev, Lindelse Sogn. Styrmand Niels Gotfredsen Hansen
1886, 1911, 2611, Hanne Mariane Andresen, enke, 82, Rudkjøbing. Født 2.8.1804 i Rudkjøbing. Skibsfører Hans Olsen Petersen
1886, 0312, 0812, Anna Jensine Vilhelmine Vesterberg, 1½, datter af bageribestyrer Oscar V. G. Vesterberg, Tranekjær. Født 3.6.1885 i Rudkjøbing
1886, 0312, 0812, Rasmine Christensen, enke, 58, Rudkjøbing. Født i Snøde. Arbejdsmand Ole Nielsen
1886, 0712, 1112, Elvira Håkonsen, 16 dage, datter af arbejdsmand Håkon Håkonsen, Rudkjøbing
1887, 1001, 1501, Jenny Margrete Charlotte Andersen, 9 maaneder, datter af møllersvend Ferdinand Andersen, Rudkjøbing Kohave
1887, 1701, 2401, Martha Kirstine Hansen, 13½, datter af husmand Niels Hansen, Rudkjøbing Kohave
1887, 1401, 2001, Ane Katrine Larsen, enke, 49, Spodsbjerg, Longelse. Sadelmager Joh. Fredr. Dircksen
1887, 0603, -, Anna Cathrine Brandt, enke, 69, ophold i Rudkjøbing. Skibsrheder Chr. Errboe
1887, 0903, 1403, Leopoldine Henriette Pohl, gift, 55, Rudkjøbing. Født i Svendborg. Skrædermester Hieronymus Olsen
1887, 1503, 2003, Thora Rasmine Kirstine Pedersen, 5 maaneder, datter af huslejer Dines Pedersen, Rudkjøbing Møllemark
1887, 1204, 1504, Margrethe Barfoed, 4 uger, datter af kjøbmand H. V. Barfoed, Rudkjøbing
1887, 1304, 1504, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Rasmus Davidsen, Rudkjøbing sønder Møllemark
1887, 1804, 2204, Dødfødt pige, datter af skibsfører Mads Hansen Andersen, Rudkjøbing
1887, 2905, 0306, Justa Rasmine Anna Nielsen, 6 uger, datter af murer Niels Nielsen, Rudkjøbing
1887, 0206, 0706, Johanne Marie Leerbech, gift, 71, Rudkjøbing, forhen Skrøbeløv. Født 16.1.1815 i Ringe. Pens. lærer J. C. Halvorsen
1887, 1406, 1706, Emma Karoline Hansen, 2 og 3 maaneder, datter af jordbruger Chr. Ludvig Hansen, Kohaven
1887, 1406, 1706, Nicoline Margrethe Emilie Jensen, gift, 55, Rudkjøbing. Født 19.2.1832 i Rudkjøbing. Farver og fabrikant Frederik Ferdinand Hansen
1887, 1707, 2107, Ane Kirstine Jensen, gift, 40, Rudkjøbing Møllemark. Født i Haugbølle. Husmand Mads Christensen Jørgensen
1887, 0209, 0609, Ane Marie Caroline Gregersen, ugift almisselem, 38, Fattiggaarden i Rudkjøbing. Født 1849 i Rudkjøbing
1887, 0909, 1409, Dødfødt pige, datter af husmand Carl Hansen, Stengade (Bammeskov), Tullebølle Sogn
1887, 2409, 2909, Frida Christiane Hansine Hansen, 11 maaneder, datter af styrmand Niels Hansen. Plejebarn af enkemadame Christine Mogensen, Rudkjøbing
1887, 0410, 0810, Emma Arp, 7 uger, datter af billedhugger Ferd. Arp, Rudkjøbing
1887, 0211, 0811, Martha Kirstine Petersen, gift, 67, Rudkjøbing. Født 10.11.1819 i Rudkjøbing. Snedker Joh. Fredr. Jean
1887, 0811, 1511, Inger Hansen, gift, 45 og 9 maaneder, Herslev, Lindelse Sogn. Født i Blangshave. Gaardmand R. Larsen
1887, 0911, 1511, Anne Rasmussen, enke, 85, fribolig i Peter Mehls Stiftelse. Født 30.11.1802 i Rudkjøbing. Smed Joh. Chr. Rudolf Schnor
1887, 1211, 1711, Hansine Christensen, gift, 60, Rudkjøbing. Født 27.1.1827 i Rudkjøbing. Sømand Steffen Nielsen
1887, 1711, 2311, Olavia Larsson, 5½, datter af garver og læderhandler Jos. L. Emanuel Larsson, Rudkjøbing
1887, 2811, 0512, Anna Marie Petersen, enke, 68, Rudkjøbing. Født i Tranekjær. Skomager Christen Pedersen
1887, 0812, 1512, Bertha Hansen, enke, 72½, Rudkjøbing. Født i Kongens Lyngby. Barber F. V. Schønewald
1887, 1912, 2412, Thora Jørgine Pedersen, 11 maaneder, datter af afdøde fyrbøder Mads Hansen Pedersen, Rudkjøbing
1888, 2001, 2501, Emilie Kathinka Krogh, gift, 51½, Rudkjøbing. Født 14.7.1836 i Rudkjøbing. Murmester L. Hejde
1888, 0802, 1402, Johanne Henriette Madsen, ½, datter af pige Gjertrud Frederikke Madsen, paa Haugaard
1888, 1302, 1802, Maren Jørgensdatter, enke, 84, ophold i Rudkjøbing. Født i Vemmenæs. Husmand Christen Andersen i Vemmenæs
1888, 2002, 2502, Johanne Christiansen, gift, 68, Rudkjøbing. Klodsemager Hans Rasmussen
1888, 0903, 1503, Dorthea Glad, enke, 88. Født i Brandsby. Graver og gartner ved Kirkegaarden Rasmus Sørensen
1888, 1203, 2003, Marie Christine Meier, enke, 77, Rudkjøbing. Født 2.9.1810. Skrædder Lorents Bremsholm
1888, 1903, 2703, Maren Jørgensdatter, enke, 82, Rudkjøbing. Født i Spodsbjerg. Snedker Jens Rasmussen
1888, 0204, 0904, Sidsel Møller, enke, 73, Rudkjøbing. Født paa Siø. Faderen gik under navnet Staustrup. Sømand Hans Møller
1888, 1604, 1904, Karen Kirstine Nielsen, enke, 55, Rudkjøbing. Sømand Albert Hermansen Bøye
1888, 1704, 2304, Ane Kirstine Mortensdatter, enke, 78, hos sin datter i Rudkjøbing Møllemark. Arbejdsmand Rasmus Rasmussen forh. i Vindeltorpe
1888, 0506, 0906, Mette Kathrine Hansen (kaldet Kruse), enke, 71, Rudkjøbing Fattiggaard. Født i Longelse. Arbejdsmand hans Kruse Mogensen
1888, 1306, 1806, Marie Olsen, 9 maaneder, datter af gaardmand Jens Olsen, i Rifbjerg
1888, 2106, 2506, Anna Bertha Elisabeth Holst Terkelsen, 1, datter af kjøbmand Seneca Terkelsen, Rudkjøbing
1888, 3006, 0407, Henriette Bolette Cathrine Rasmussen, enke, 64, Faaborg. Født i Maglebrænde v. Stubbekjøbing. Skibsfører Hans Caspar Horne
1888, 0807, 1307, Elvira Henriette Andersen, 6 maaneder, datter af Anne Marie Andersen, tjente paa Hjortholm. Født i Fodslette. I pleje hos arbejdsmand Hans Peter Johansen i Rudkjøbing
1888, 2007, 2307, Karen Walbum, 1 og 3 maaneder, datter af barber Jørg. Fredr. Walbum, Rudkjøbing
1888, 2607, 31074, Olavia Annine Cathrine Christensen, 13, datter af snedkermester Andreas Christensen, Rudkjøbing
1888, 0908, 1408, Anna Margrethe Olsen, gift, 32, Rudkjøbing. Født 23.1.1856 i Nyborg. Kjøbmand Christian Madsen
1888, 1308, 1708, Anne Dorthea Jørgensdatter, enke, 87, Rudkjøbing. Født 1801 i Pederstrup. Arbejdsmand Jens Mogensen
1888, 1508, -, Laura Lucas, ugift, 20, Rudkjøbing. Datter af kjøbmand Edvard Lucas
1888, 0609, 1009, Rasmine Cecilie Madsen, ugift syjomfru, 29, Rudkjøbing. Datter af afdøde sømand Jens Madsen Skov
1888, 2209, 2609, Rytly Marthal Krogh, 10 maaneder, datter af fotograf P. Krogh, Rudkjøbing
1888, 0510, 1010, Karen Andersen, enke, 86, Fattiggaarden i Rudkjøbing. Født i Magleby. Sømand Hans Mortensen Skov
1888, 2110, 2510, Marie Petersen, 6 uger, datter af arbejdsmand Rasmus Hansen Petersen, Rudkjøbing
1888, 2210, 2510, Jørgine Petrine Rasch, enke, 71, Rudkjøbing. Bager Frederik Rasch
1888, 3112, 05011889, Hanne Caroline Buch, enke, 83, Rudkjøbing. Født 9.8.1805. Fhv. kæmner og exam. jur. Jørgen Rasmussen Boesgaard
1889, 0701, 1401, Eleonora Frederikke Hache, gift, 72 og 9 maaneder, Rudkjøbing. Født i Kjøbenhavn. Kjøbmand N. A. Tidemand
1889, 1704, 2404, Anne Marie Dorthea Goldermann, gift, 67, Rudkjøbing. Født i Tranekjær. Fhv. vognmand Rasmus Clausen
1889, 2004, 2504, Christine Michelsen, 7 og 9 maaneder, datter af slagter F. F. Michelsen, Rudkjøbing. Født 26.6.1881
1889, 2804, 0605, Marie Cathrine Bay, enke, 75, Bymøllen i Rudkjøbing. Født 7.9.1813 i Rudkjøbing. Møller H. H. Hansen
1889, 0105, 0605, Stella Aurora Friegaard Larsen, 3 maaneder, datter af handelsgartner Niels Larsen, Rudkjøbing Kohave
1889, 1605, 2105, Kirstine Jensen, gift, 80, Rudkjøbing. Født 17.11.1808 i Sandby paa Laaland. Tømmerhandler Rasmus Larsen
Rudkjøbing
1889, 2205, 2505, Cecilie Maria Sofia Hou, ugift syerske, 67, Rudkjøbing. Født 1822 i Rudkjøbing
1889, 0106, 0306, Anna Margrethe Havemann, 2 maaneder, datter af kjøbmand Frands Havemann, Rudkjøbing
1889, 0206, 0706, Juliane Kirstine Margrete Hansen, enke, 88, Rudkjøbing. Født 1801 i Snøde. Arrestforsvarer og politibetjent Salomon Krøyer
1889, 0506, 0806, Charlotte Hansine Eskildsen, enke, 70, Rudkjøbing. Født 4.1.1819 i Rudkjøbing. Guldsmed Mads Hansen Eskildsen
1889, 1806, 2206, Jacobine Clausen, enke, 65½, Rudkjøbing. Født i Ærøeskjøbing. Sejlmager Martin Poulsen
1889, 1906, 2406, Dorthea Hansen, enke, 75, Rudkjøbing. Født 22.9.1813 i Rudkjøbing. Skipper Rasmus Ejlersen
1889, 2906, 0207, Charlotte Korts, gift, 54, Rudkjøbing. Født 26.1.1835 i Sønderborg. Blikkenslager Hans Henrik Michaelsen
1889, 0907, 1507, Anne Christine Stub, gift, 55, Henninge. Husmand og retsvidne Peder Larsen
1889, 1407, 1907, Emilie Mathilde Bendixen, 20, Rudkjøbing. Datter af kjøbmand H. Chr. Bendixen
1889, 1807, 2207, Johanne Thomsen, enke, 94. Født 1794 i Skrøbeløv. Født November 1794 i Gl. Skrøbelev. Sømand Bertel Thomsen
1889, 1907, 2307, Udøbt pige, 5 maaneder, datter af skrædder Anders Jørgensen, Rudkjøbing
1889, 2807, 3007, Signe Christine Jørgensen, 1 maaned, datter af ølhandler Peter Jørgensen, Rudkjøbing
1889, 3107, 0508, Vilhelmine Julie Krøyer, enke, 60, Rudkjøbing. Født 2.10.1828 i Rudkjøbing. Skibsfører Christian Petersen
1889, 0108, 0608, Kirstine Petersen, enke, 30, Vindeby, Lindelse Sogn. Gaardmand P. Hansen
1889, 0308, 0708, Marie Elisabeth Bayer, enke, 73 og 9 maaneder, Født i Kjøbenhavn. Kjøbmand Wilhelm From
1889, 1908, -, Alfrieda Marie Rigmor Michelsen, 17½, datter af skolelærer Michelsen, i Sludstrup pr. Slagelse
1889, 0509, 0909, Johanne Petrea Borelli Møller, 1, datter af overlærer P. G. Møller, Rudkjøbing
1889, 0509, 0909, Cecilie Kristine Augusta Ejlersen, 7½, datter af sømand Christian Ejlersen, Rudkjøbing
1889, 0210, 0510, Ingeborg Karen Madsine Johansen, 4 maaneder, datter af murer Peder Johansen, Møllemarken
1889, 2111, 2611, Marie Elisabeth Rasmussen, 17, datter af ugift Anne Elisabeth Rasmussen, Rudkjøbing. Født paa Strynø
1889, 2911, 0512, Marie Elisabeth Møller, ugift og fhv. lærerinde for smaabørn,86, Rudkjøbing. Født i Sørup paa Fyen
1889, 0412, 1012, Gjertrud Sofie Walder, enke, 83, Rudkjøbing. Født 23.4.1806 i Rudkjøbing. Skomager Henrik Svendsen
1889, 1612, 2012, Dødfødt pige, datter af skibskapitain Peter J. Petersen, Rudkjøbing
1889, 2112, 2812, Sidse Nielsen, gift, 66, Rudkjøbing. Født 16.5.1823 i Vemmernæs. Skipper Anders Christoffersen
1889, 3012, 04011890, Johanne Christiansen, gift,75½, Rudkjøbing. Født i Henninge. Sømand Lars Rasmussen (kaldet Kruse)
1890, 1101, -, Rasmine Jensen, tjenestepige, 16, fra Brandsby, Humble Sogn
1890, 1701, 2001, Kathinka Emma Andrine Vilhelmine Kjeldskov, gift, 68, Rudkjøbing. Toldkontrollør Andersen
1890, 2001, 2501, Anne Dorthea Pedersen Rasmussen, enke, 85, Født i Fæbæk, Bøstrup Sogn. Arbejdsmand Peter Paulsen
1890, 1703, 2103, Amalie Marie Jørgensen, gift, 28½, Rudkjøbing. Født i Tryggelev. Værtshusholder Petersen
1890, 0506, 1006, Jacobine Bagge, enke, 77½, Rudkjøbing. Født 16.10.1812 i Skjelskør. Skomager og garver Jørgen Krøyer
1890, 1206, 1706, Karen Brandt, enke, 85½, i Svendborg. Født 23.09.1804 i Ærøeskjøbing. Skipper Rasmus Rasmussen
1890, 3007, 0208, Inger Marie Schmidt, 16½, datter af fyrbøder Claus Hansen Hou Schmidt, Rudkjøbing
1890, 0709, 1209, Caroline Hansen, ugift tjenestepige, 20, paa Korsebølle
1890, 1409, 1709, Gerda Inga Kirstine Petersen, 7½, datter af vognmand Christen Hansen Petersen, Rudkjøbing
1890, 2609, 0210, Clara Johanne Frederikke Cathrine Jensen, gift, 35, Rudkjøbing. Født i Odense. Dyrlæge Rasm. Vilhelm Schmoll
1890, 0610, 1010, Christine Clausen, gift, 30, Rudkjøbing. Født i Hennetved. Restauratør Julius Emil Thorvald Christensen
1890, 1210, 1510, Inger Cathrine Nielsen, 6, datter af detaillist Otto Christian Nielsen, Rudkjøbing. Født 28.9.1884 i Svendborg
1890, 1710, 2010, Marthe Cecilie Caroline Schmidt, 4, datter af fyrbøder Claus Hansen Hou Schmidt, Rudkjøbing
1890, 2610, 3010, Marie Meyer, 9, datter af skomagermester Julius Meyer, Rudkjøbing. Født 2.5.1881 i Rudkjøbing
1890, 2610, 3010, Bertha Laura Røhling, 7, datter af bager L. B. Røhling, Rudkjøbing. Født 19.12.1882 i Rudkjøbing
1890, 1911, 2211, Stella Aurora Nancy Augusta Friegaard Larsen, 3 uger, datter af handelsgartner Niels Larsen, Rudkjøbing
1890, 2211, 2811, Mette Sophie Rasmussen, gift, 79, Rifbjerg, nu paa Strandlyst, Simmerbølle Sogn. Født i Rifbjerg. Gaardejer Peder Rasmussen
1891, 2001, 2301, Johanne Andersen, 17 dage, datter af vognmand Niels Madsen Andersen, Rudkjøbing
1891, 2301, 2801, Caroline Rebekka Amalie Pedersen, ugift syerske, 50, Rudkjøbing. Født 17.02.1840 i Rudkjøbing
1891, 2801, 0302, Emma Jørgensen, 3 og 9 maaneder, datter af skibsfører J. Chr. Jørgensen, Rudkjøbing. Født 1887 i Rudkjøbing
1891, 1002, 1502, Thora Nielsine Larsen, 1 maaned, datter af Karentine Jørgine Larsen, Østre Møllemark, Rudkjøbing
1891, 0802, 1402, Karentine Christine Nielsen, ugift tjenestepige, 17, Tranekjær Gjæstgivergaard
1891, 0802, 1302, Kristine Karentine Christoffersen, tjenestepige, 17, Kjædeby Bryggeri
1891, 1702, -, Rikke Moses, ugift, 50, Rudkjøbing. Jødinde. Datter af afdøde glarmester Mosen Joseph
1891, 1103, 1703, Anna Marie Petersen, ugift, 40, Stengade. Datter af skibsfører Peder Jørgensen Petersen. Plejedatter af proprietær Mads Christensen, Rødskebølle, Sørup Sogn
1891, 2803, 0204, Ingeborg Christine Walder, enke, 80, Rudkjøbing. Født 24.08.1810 i Rudkjøbing. Skrædermester Christoffer Rasmussen
1891, 0104, 0704, Mary Olavia Anna Petersen, 3, datter af murmester Niels Peter Petersen, Rudkjøbing
1891, 0904, 1304, Dødfødt pige, datter af Eline Poulsen, Rudkjøbing Kohave
1891, 1504, 1804, Astrid Kristine Svendsen, 26 dage, datter af ugift Hilma Augusta Moberg, hos arbejdsmand Niels Jensen, Kohaven
1891, 1704, 2504, Sidsel Marie Brandrup, gift, 80, Rudkjøbing. Født 9.12.1810 i Rudkjøbing. Væver Ludvig Frederik August Ehlers
1891, 2004, 2504, Mathilde Lovise Jensen, gift, 38, Rudkjøbing. Født i Humble Sogn. Vognmand Niels Madsen Andersen
1891, 1305, 1605, Kirstine Klausen, enke, 66, hos arbejdsmand Jac. Osbensen, Rudkjøbing. Boelsmand Peter Christensen Helvig, Bjerreby paa Thorseng
1891, 3005, 0306, Gjertrud Frederikke Madsen, ugift og tjenende, 25, paa Haugaard. Født 1865 i Tranekær
1891, 0306, 1006, Olivia Christiane Bayer, gift, 33, Thoruplund, Aasum Sogn pr. Odense. Født i Rudkjøbing. Proprietær Petersen
1891, 1406, 1906, Maren Mortensdatter, enke, 92, Rudkjøbing. Født 4.03.1799 i Hennetved. Færgekarl Morten Thomsen
1891, 1407, 1807, Katrine Margrete Nielsen, enke, 73, Rudkjøbing Møllemark. Født i Skrøbelev Sogn. Skomager Jørgen Rasmussen
1891, 2207, -, Martine Hansen, separeret hustru, 36, Longelse. Født i Magleby Sogn. Arbejdsmand Hans Peter Hansen
1891, 3107, 0508, Rasmine Christine Nielsen, gift, 47, Rudkjøbing. Født i Fuglsbølle. Skibstømrer H. J. Frandsen
1891, -, 1808, Ubekendt pigebarn, nyfødt, faldbaaren
1891, 2808, 0209, Gerda Ingerline (Inger Line) Jensen, 4, datter af arbejdsmand Christian Jensen, Østre Møllemark
1891, 2809, 0110, Charlotte Emilie Michelsen, gift, 38, Rudkjøbing. Sømand Henriksen
1891, 1009, -, Mathilde Larsen, gift, 42, Søndenbro. Husmand Chr. Larsen
1891, 1610, 1910, Charlotte Emilie Henriksen, 3 uger, datter af sømand Henriksen, Rudkjøbing
1891, 1910, -, Anna Marie Hansen, ½, datter af murer Niels Hansen, Rudkjøbing Tørvemose
1891, 2210, 2710, Hanne Madsdatter, frasepareret, 65, Kjædeby. Husmand Rasmus Jensen
1891, 1911, 2311, Ellen Christine Petersen, gift, 39. Født 4.02.1852 i Karrebæksminde. Skibsfører Hans Larsen Petersen
1891, 2511, 3011, Johanne Sofie Theodora Larsen, ugift, 25, Rudkjøbing. Født 24.11.1866 i Rudkjøbing. Datter af snedkermester E. Larsen
1891, 2811, 3011, Dødfødt pige, datter af farver Frederik Ferdinand Hansen, Rudkjøbing
1891, 0412, 0712, Louise Kirstine Dyrholm, enke, 79, Rudkjøbing. Født 1812 i Horsens. Snedker Lars Madsen
1891, 1512, 1812, Maren Kirstine Rasmussen, gift, 41, Rudkjøbing. Født 1851 i Strandby, Tranekjær Sogn. Arbejdsmand Theodor Madsen
1891, 1312, 1812, Martha Kirstine Petersen, enke, 88, Rudkjøbing. Født 1803 i Rudkjøbing. Kjøbmand og kaptajn Tidemand
1891, 1712, 2212, Kristine Arndt, gift, 88, Rudkjøbing. Født 1803 i Tranekjær Sogn. Fhv. restauratør Mads Rasmussen
1891, 2212, 2912, Inger Kathrine Olsen, enke, 71, Salby paa Fyen. Gaardmand Gotfred Nielsen
1891, 2712, 02011892, Caroline Holm, ugift og husjomfru, 50, hos Kronprinsen. Født 1841 i Rudkjøbing. Datter af afdøde skrædder Holm
1891, 3112, 07011892, Birthe Johanne Lange, gift, 72, Rudkjøbing. Født 27.04.1819 i Faaborg. Hattemager H. H. Lange