Fuglsbølle, 1863-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1863-1891, Fuglsbølle sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg Amt
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

 1863, 2106, 2606, Anthon Christensen, 2½, søn af Marthe Christensen, i Hennetved. I pleie hos huusmand Christen Frederiksen i Fuglsbølle
1864, 1403, 2103, Lars Madsen, gaardmand, 70, i Fuglsbølle. Født i Fuglsbølle. Søn af fhv. gaardmand Mads Larsen sammesteds
1864, 1405, 1805, Hans Christian Hansen, 18 dage, søn af ugift fruentimmer Sophie Christine Christensen. Hos huusmand Erik Hansen i Fuglsbølle
1864, 1612, 2312, Frederik Mogensen, 2 og 10 maaneder, stedsøn af huusmand Hans Hansen, i Østerby
1865, 2101, 2701, Lars Madsen, huusmand og træskomand, 51, i Fuglsbølle. Født i Oure, Fodslette Sogn. Søn af huusmand Mads Hansen i Brandsby
1865, 2605, 0106, Christen Pedersen, gaardmand, 74, i Vesterby. Født i Hesselbjerg, Humble Sogn
1865, 0908, 1408, Claus Jørgen Pedersen, aftægtsmand, 68 og 3 maaneder, i Østerby. Født paa gaarden Frederiksminde i Østerby. Søn af gaardmand Peder Jørgensen sammesteds
1865, 2408, 2808, Mads Larsen, aftægtsmand, 80, i Fuglsbølle. Født i Svindinge paa Fyen
1865, 0609, 1009, Christian Mikkelsen Christiansen, 15 uger, søn af gaardmand Christian Mikkelsen Christiansen, i Vesterby. Født sammesteds
1865, 2209, 2709, Niels Andersen, pensionist fra den kongelige Stald, 62, nu boende i Fuglsbølle. Født i Hesselbjerg, Humble Sogn. Søn af møller Anders Nielsen
1865, 0510, 1010, Hans Christensen Nielsen, 14 dage, søn af ugift fruentimmer Rasmine Christine Nielsen, paa Fuglsbølle Sand. Født sammesteds
1865, 1508, 2008, Hans Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, i Lysten, Illebølle, Lindelse Sogn. Født i Fuglsbølle. Søn af Peder Madsen sammesteds
1866, 1503, 2203, Rasmus Nielsen, aftægtsmand, 82, hos gaardmand Jens Rasmussen, paa Vesterby Mark. Født i Vesterby. Søn af gaardmand Niels Rasmussen sammesteds
1866, 0904, 1504, Lars Hansen, 14 dage, søn af huusmand Hans Jørgen Pedersen, paa Vesterby Mark. Født sammesteds
1866, 2005, 2505, Frederik Olsen Funch, gaardmand, 61, i Fuglsbølle. Født paa Lolland. Søn af fhv. forpagter O. Funck, paa Søgaard, i Magleby Sogn
1866, 1206, 1706, Udøbt dreng, søn af indsidder Hans Hansen, af Østerby
1866, 2011, 2611, Jens Mikkelsen, huusmand, 53, af Statene. Født i Brandsby, Humble Sogn. Søn af gaardmand Mikkel Jensen i Hesselbjerg
1866, 2012, 2612, Hans Jørgen Hansen, 13, søn af indsidder Hans Hansen
1867, 0801, 1301, Hans Christian Madsen, 2 dage, søn af fruentimmer Marthe Hansen, i Vesterby
1867, 0302, 0902, Niels Gotfredsen, gaardmand, 50, paa Fuglsbølle Mark. Født sammesteds. Søn af huusmand …
1867, 0302, 0902, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Albert Hansen, i Vesterby
1868, 0410, 0910, Hans Jørgen hansen, fattiglem, 81, i Østerby. Født i Nappe
1869, 1809, 2309, Peder Nielsen Krogh, aftægtsmand, 79, i Fuglsbølle
1870, 1504, 2204, Hans Peder Hansen, huusmand, 64, paa Fuglsbølle Mark. Født i Kadsebølle. Søn af gaardmand Hans Hansen sammesteds
1870, 2705, 0106, Hans Larsen, fattiglem, 68, paa Fuglsbølle Skov. Født i Henninge. Søn af huusmand Lars Hansen
1870, 0812, 1312, Mads Hansen, 1½, søn af hjulmand Jens Janus Hansen, i Fladmose
1871, 1104, 1704, Christen Christoffersen, aftægtsmand, 76, paa Fuglsbølle Mark. Født i Fodslette
1871, 1210, 1810, Hans Henrik Mortensen Hansen, 20 og 3 maaneder, i Fuglsbølle. Søn af huusmand Hans Christensen Hansen
1871, 0112, 0712, Niels Peder Rasmussen, 6 timer, søn af skomager Hans Jørgen Rasmussen, paa Fuglsbølle Mark
1872, 0207, 0807, Christen Hansen Christensen, huusmand, 45, paa Fuglsbølle Sønderskov. Født i Skrøbeløv. Søn af gaardmand Christen Jakobsen sammesteds
1872, 0912, 1412, Christian Larsen Kjær, indsidder og fattiglem, 62. Født i Fuglsbølle. Søn af huusmand Lars Kjær sammesteds
1872, 1112, 1612, Jørgen Madsen Jørgensen, aftægtsmand, 72, hos sin søn Christian Jørgensen, paa Fuglsbølle Mark. Født i Tullebølle Sogn. Søn af husmand Jørgen Bottesen i Fuglsbølle
18782, 2212, 2812, Morten Nielsen, huusmand, 64, paa Vesterby Mark. Født i Kadsebølle, Simmerbølle Sogn. Søn af gaardmand Niels Olsen sammesteds
1873, 1006, 1506, Julius Christoffer Hansen, 9, stedsøn af huslejer Niels Johansen Suhr, paa Fuglsbølle Mark. Født i Nørre Longelse
1873, 0607, 1107, Peder Nielsen, husmand, 84, paa Vesterby Mark. Født i Vindeltorp
1874, 2901, 0402, Magnus Jørgensen, gaardbestyrer, 38, i Snaremose. Født i Snaremose. Søn af afdøde gaardmand Jørgen Mogensen
1874, 2505, 3105, Niels Gotfredsen Johansen Suhr, indsidder, 69 og 4 maneder, paa Fuglsbølle Mark. Født i Kjædeby. Søn af husmand Johan Suhr sammesteds
1875, 0803, 1303, Johan Henrik Funk, gaardmand, 67½, i Fuglsbølle. Født paa Søgaard, Magleby Sogn. Søn af Ole Pedersen Funk
1875, 1603, 2103, Niels Mortensen, snedker, 63½, i Fuglsbølle. Født i Aabenraa i Sønder Jylland. Søn af arbejdsmand Niels Mortensen
1875, 1708, 2208, Hans Peder Rasmussen, 11 uger, søn af husmand Morten Hansen Rasmussen, i Vesterby
1875, 0810, 1510, Jeppe Krogsgaard Pilegaard, proprietair, 92, paa Skovsbo. Født i Rudkjøbing. Søn af kjøbmand Jens Pilegaard sammesteds
1875, 0411, 1011, Ole Andersen, aftægtsmand, i Vesterby
1875, 0811, 1311, Anton Jørgensen, husmand, 31, paa Fuglsbølle Sand. Født i Fladmose, Østerby. Søn af afdøde gaardmand Jørgen Christensen
1875, 0612, 1312, Christen Larsen (Toftemand), aftægtsmand, 66, paa Fuglsbølle Mark. Født paa Fuglsbølle Mark. Søn af boelsmand Lars Jørgensen sammesteds
1876, 1201, 1901, Hans Olsen, landpostbud, 53, i Vesterby. Født i Vesterby. Søn af aftægtsmand Ole Andersen sammesteds
1876, 1701, 2201, Rasmus Gotfredsen, aftægtsmand, 84, i Østerby. Født i Henninge
1876, 1403, 2103, Hans Frederik Julius Marinius Hansen, 1½, søn af husmand og fisker Christian Hansen, paa Vesterby Mark
1876, 0804, 1404, Johannes Peder Mortensen, 1½, søn af husmand Morten Christensen, paa Vesterby Mark
1876, 1004, 1404, Valdemar Christoffer Jensen, 9 maaneder, søn af husmand og bødker Christian Larsen Jensen, paa Vesterby Mark
1876, 2105, 2505, Hans Jørgen Hansen, 2, søn af husmand Hans Hansen, i Østerby
1876, 2209, 2809, Jens Rasmussen, gaardmand, 58, paa Vesterby Mark. Født paa Vesterby Mark. Søn af gaardmand Rasmus Nielsen sammesteds
1877, 1803, 2403, Hans Lykkesen, aftægtsmand, 68, paa Vesterby Mark. Født paa Vesterby Mark. Søn af husmand Lykke Mikkelsen sammesteds
1877, 0704, 1204, Johannes Jensen, husmand, 59, paa Vesterby Mark. Født i Vindeltorp. Søn af husmand Jens Johansen sammesteds
1877, 1406, 1906, Rasmus Hansen Jensen, 3 maaneder, søn af husmand Hans Christian Jensen, i Fuglsbølle
1878, 1101, 1701, Markus Rasmussen, husmand, 52½, paa Fuglsbølle Mark. Født i Haugbølle, Humble Sogn
1878, 1103, 1503, Johan Christensen Carlsen, 6 uger, søn af Rasmine Carlsen
1878, 2412, 3012, Christian Clausen, husmand og skrædder, 30 paa Fuglsbølle Sand. Født i Sterrehaven, Longelse Sogn. Søn af husmand Claus Pedersen sammesteds
1879, 0102, 0702, Christen Madsen Pedersen, ungkarl, 20, i Østerby. Født i Østerby. Søn af indsidder Peder Christensen sammesteds
1879, 0302, 1002, Hans Pedersen, husmand, 57, i Fuglsbølle. Født i Fuglsbølle. Søn af smed Peder Hansen sammesteds
1879, 0804, 1404, Carl Madsen, ungkarl, 20, paa Fuglsbølle Mark.  Søn af husmand Rasmus Rasmussen sammesteds
1879, 1607, 2107, Thomas Nielsen, husmand og bødker, 56, i Fuglsbølle. Født paa Longelse Sand. Søn af husmand Niels Therkildsen
1879, 1907, 2407, Niels Christensen, husmand og smed, 59½, paa Vesterby Mark. Født i Haugbølle. Søn af husmand Christen Carlsen Bøgh sammesteds
1879, 1009, 1709, Niels Rasmussen, husmand, paa Fuglsbølle Mark. Født …
1880, 1201, 1601, Laurits Hansen, ½, søn af gaardmand Niels Hansen, i Vesterby
1880, 1205, 1805, Jørgen Pedersen Hansen, husmand, 35, i Fuglsbølle. Født i Fuglsbølle. Søn af husmand Hans Christensen Hansen sammesteds
1880, 1007, 1607, Hans Jakob Hansen, ungkarl, 37, paa Fuglsbølle Sønderskov. Født i Pederstrup. Søn af gaardmand Morten Rasmussen Hansen paa Fuglsbølle Sønderskov
1880, 1111, 1811, Peder Madsen, enkemand, hospitalslem og tidligere husejer i Fuglsbølle, 87, hos sin søn i Vindeby, Lindelse Sogn
1881, 1005, 1505, Niels Steffensen Christiansen, 9 maaneder, søn af husmand Rasmus Christiansen, paa Vesterby Mark
1881, 3105, 0606, Bernhard Jakob Christiansen, 1 og 3 maaneder, søn af husmand Claus Christiansen, i Østerby
1881, 2506, 2906, Laurits Hansen, 11 maaneder, søn af gaardejer Niels Hansen, i Vesterby
1881, 2906, 0407, Mads Hansen Rasmussen, 23½, i Vesterby. Søn af gaardejer Rasmus Christiansen sammesteds
1881, 2906, 0407, Alfred Kastrupsen, 4½, søn af gaardejer Lars Kastrupsen, i Fladmose, Østerby
1881,3006, 0407, Karl Majus Kastrupsen, ½, søn af gaardejer Lars Kastrupsen, i Fladmose, Østerby
1881, 1307, 1807, Jørgen Christian Pedersen, husmand, 51, i Fuglsbølle. Født i Fuglsbølle. Søn af husmand Peder Nielsen sammesteds
1881, 1711, 2411, Carl Madsen, husejer og husmand,43, paa Fuglsbølle Mark. Født i Clausebølle, Tullebølle Sogn. Søn af husmand Mads Nielsen sammesteds
1882, 1003, 1603, Agner Christian Jensen, 6, søn af husejer og murer Niels Peder Jensen, i Fuglsbølle
1882, 0706, 1206, Rasmus Christensen, husmand, 67, i Fuglsbølle Skov. Søn af husmand Christen Rasmussen i Fuglsbølle
1882, 0712, 1012, Hans Christensen Hansen, 1 dag, søn af husejer Frederik Carl Sinius Hansen i Fuglsbølle
1883, 1103, 1803, Anders Christian Hansen, 15 dage, søn af husmand Hans Thomsen Hansen, i Vesterby
1883, 1005, 1805, Jørgen Jakob Hansen, husmand, 76, paa Fuglsbølle Skov. Født i Humble
1883, 0907, 1607, Lars Hansen Bjerg, boelsmand, 52, paa Fuglsbølle Mark
1883, 0912, 1512, Jens Gregersen Hansen, husejer, 65, pa Fuglsbølle Mark
1884, 3008, 0409, Christian Mikkelsen Christiansen, gaardmand og sognefoged, 51, i Vesterby. Født i Vesterby. Søn af gaardmand Christian Mikkelsen sammesteds
1884, 1510, 2010, Peder Sørensen, husmand, 67½, i Fuglsbølle
1885, 1203, 1803, Rasmus Christiansen Guldborg, gaardejer, 74, i Vesterby. Født i Illebølle. Søn af gaardejer Christian Guldborg sammesteds
1885, 2706, 0307, Hans Christensen Hansen, 2 dage, søn af husmand Frederik Carl Sinius Hansen, i Fuglsbølle
1885, 0409, 0909, Christen Rasmussen, husejer, 45, i Fuglsbølle. Født i Fuglsbølle. Søn af husejer Rasmus Hansen sammesteds
1885, 1010, 1710, Rasmus Henrik Hansen, gaardejer, 84, i Brendebjerg, Østerby. Søn af gaardfæster Hans Henrik Hansen i Skrøbeløv
1885, 1210, 1910, Christen Mogensen, hjulmand og husejer, 61, paa Fuglsbølle Mark. Født paa Klarø. Søn af gaardmand Mogens Peder Hansen
1885, 1711, 2111, Jens Mikkelsen, husmand, 61, i Fuglsbølle
1886, 0602, 1302, Hans Peder Mogensen, husejer, 71, paa Fuglsbølle Sønderskov
1886, 1907, 2407, Niels Christian Godtfredsen, aftægtsmand, 77, i Østerby
1886, 3107, 0708, Christen Clausen, aftægtsmand, 81, paa Fuglsbølle Sand
1886, 1804, 2304, Dødfødt dreng, søn af husmand Claus Christiansen, i Østerby
1886, 1811, 2411, Jens Hansen, boelsmand, 49, i Fuglsbølle. Søn af boelsmand Hans Andersen sammesteds
1887, 3105, 0306, Dødfødt dreng, søn af bødker H. H. Steffensen, Statene
1887, 2908, 0209, Karl Nielsen, 3 maaneder, søn af Marthe Hansine Nielsen, hos madam Jens Hansen Nielsens enke, i Fuglsbølle
1887, 0109, 0609, Christen Frederiksen, husmand, 75, i Fuglsbølle
1887, 2710, 0211, Rasmus Truelsen, husmand, 73, paa Fuglsbølle Mark
1887, 3110, 0511, Claus Christiansen, husmand, 45, i Østerby
1887, 1612, 2212, Christian Nielsen Hjortholm, husejer og murer, 81, i Statene
1888, 0901, 1301, Hans Jakob Larsen, husmand, 72, i Vesterby
1888, 1302, 1702, Hans Christensen Hansen, husmand, 66, i Fuglsbølle
1888, 0403, 0903, Rasmus Nielsen, husmand og høker, 59, i Fuglsbølle
1888, 0904, 1304, Jørgen Henrik Hansen, 1, søn af husmand Frederik Karl Senius Hansen, i Fuglsbølle
1888, 0306, 0906, Christen Hansen Clausen, particulier, 53, i Snaremose. Søn af gaardejer Claus Nielsen
1888, 1010, 1610, Jens Larsen (Kjær), husmand, 76, i Vesterby
1888, 1512, 2012, Peder Christian Steffensen, 14½, søn af bødker Hans Henrik Steffensen, i Statene
1889, 1401, 1901, Knud Jensen, aftægtsmand, 83, paa Vesterby Mark
1889, 2501, 3001, Christian Olsen, aftægtsmand, 80, paa Vesterby Mark
1889, 2901, 0402, Jens Alexander Nielsen Bruun, husejer og smed, 64, i Statene
1889, 2710, 0211, Anders Kristensen Hansen, husejer, 48, paa Vesterby Mark
1890, 1801, 2401, Kristen Jensen, husejer og slagter, 73, paa Vesterby Mark
1890, 1908, 2408, Julius Johannes Pedersen, 4 maaneder, søn af Martine Boline Pedersen, i Østerby
1890, 1910, 2410, Hans Kristensen, husmand, 75, i Fuglsbølle
1890, 2911, 0512, Peder Kristian Pedersen, enkemand og smed, 67, i Fuglsbølle
1891, 2501, 2901, Mads Hansen Rasmussen, 13, dattersøn af husmand Morten Hansen Rasmussen, af Vesterby
1891, 0102, 0602, Karl Kristian Jørgensen, gaardejer, 20½, Vestre Snaremosegaard
1891, 0402, 0702, Jakob Majus Jeppesen, tjenestekarl, 15½, paa Vestre Snaremosegaard. Søn af skrædder Jørgen Jeppesen i Fuglsbølle
1891, 1702, 2102, Alfred Emilius Larsen, 8, søn af enkemand og røgter Karl Larsen, paa Skovsbo
1891, 0812, 1412, Johannes Nielsen Bruun, aftægtsmand, 83, i Fuglsbølle
1863, 1704, 2204, Udøbt pige, 1 time, datter af ugift fruentimmer Marthe Hansen
1863, 0210, 0810, Birthe Hansdatter, aftægtskone, 77, i Fuglsbølle. Aftægtshuusmand Mads Larsen
1864, 1305, 1805, Ellen Madsdatter, 72, i Longelse – Fuglsbølle Fattighuus. Fattiglem Christen Mogensen
1864, 0807, 1307, Martine Christine Clausen, 8 uger, datter af ugift fruentimmer Hansine Jørgine Christensen, hos faderen huusmand Christen Clausen, paa Fuglsbølle Sand
1865, 0701, 1401, Anne Margrethe Pedersen, enke, 57, i Vesterby. Huusmand Find Madsen
1865, 1602, 2302, Kirstine Madsdatter, enke, 75, Vesterby Mark. Aftægtsmand Mads Pedersen
1865, 2202, 2802, Anne Gotfredsdatter, enke, 91, i Fuglsbølle Skov. Aftægtsmand Peder Rasmussen
1865, 1406, 1806, Christiane Mikkelsdatter, enke og fattiglem, 87. Huusmand …
1865, 0808, 1108, Anne Hansen, 21, var hjemme hos moderen gaardmand Lars Madsen Kroghs enke, i Fuglsbølle
1865, 0511, 1111, Karen Rasmusdatter, enke, 93, paa Vesterby Mark. Huusmand Lykke Mikkelsen
1866, 0701, 1401, Johanne Christine Caroline Christiansen, 30, i Fuglsbølle. Huusmand Jens Christian Hansen
1866, 2601, 0102, Anne Marie Madsdatter, 76, I Fuglsbølle. Gaardmand Frederik Funck
1866, 0104, 0604, Margrethe Christensen, enke, 87, i Vesterby. Huusmand Truels Rasmussen
1866, 0509, 0909, Maren Hansdatter, fattiglem, 77½, i Fuglsbølle Hospital
1866, 0811, 1111, Dødfødt pige, datter af smed Jens Alesander Nielsen Bruun, paa Vesterby Mark
1866, 1612, 2312, Caroline Maren Kirstine Hansen, 6 dage, datter af ugift fruentimmer Karen Marie Rasmussen, hos huusmand Hans Christensen Hansen, i Fuglsbølle
1866, 2812, 0101, Karentine Elise Hansen, 10 uger, datter af ugift fruentimmer Jensine Christensen, hos huusmand Hans Rasmussen Hansen, i Statene
1867, 0201, 0801, Marthe Hansen, 56, i Statene. Murer Christian Hjortholm
1867, 1202, 2002, Karen Madsen, 36, i Snaremose. Gaardmand Christian Henrik Clausen
1867, 2803, 0404, Kirstine Catrine Østrup f. Pilegaard, enke, 81½. Østrup. Sognepræst for Longelse og Fuglsbølle
1867, 0606, 1006, Nielsine Marentine Nielsen, 8 uger, datter af ugift fruentimmer Hansine Christine Nielsen, tjenende paa Skovsbo. I pleie hos indsidder Peder Christensen i Østerby
1867, 1506, 1906, Johanne Jørgensen, 35, i Snaremose. Datter af gaardmand Jørgen Mogensens enke
1868, 2902, 0503, Anne Marie Clausen, 4, pleiedatter af skrædder Hans Olsen, i Vesterby
1868, 3103, 0504, Henriette Hansen, 6 uger, datter af indsidder Hans Hansen, i Østerby
1868, 2707, 0108, Marie Nielsdatter, 80, i Østerby. Gaardmand Rasmus Gotfredsen
1868, 2009, 2509, Anne Jørgensen, 30, paa Fuglsbølle Mark. Skrædder Andreas Hansen Rasmussen
1868, 1412, 2012, Maren Christensen, enke og almisselem, 76 og 9 maaneder, i Østerby. Hans Jørgen Hansen
1869, 0805, 1605, Dødfødt pige, datter af huusmand Mads Hansen Larsen, i Fuglsbølle
1869, 2205, 2805, Ingeborg Christensdatter, enke, 95, i Fuglsbølle. Boelsmand Lars Jørgensen Toftmand
1869, 2601, 3101, Dødfødt pige, datter af huusmand Christen Jensen, i Fuglsbølle
1869, 0907, 1507, Christine Christensen, 79, i Fuglsbølle Skov. Aftægtsmand
Hans Larsen
1869, 2107, 2607, Anne Clausen, enke, 65, i Østerby. Aftægtsgaardmand Claus Jørgen Pedersen
1870, 0101, 0601, Udøbt pige, datter af pige Anne Marie Hansen
1870, 3101, 0702, Johanne Mortensdatter, 80. aftægtsmand Christen Christoffersen
1870, 0905, 1405, Johanne Kirstine Mikkelsen, 66. Gaardmand Johan Henrik Funck
1870, 2310, 2910, Karen Madsen, 52, paa Fuglsbølle Mark. Boelsmand Christen Larsen Toftemand
1870, 1011, 1611, Anne Pedersen, 55, paa Fuglsbølle Mark. Huusmand Rasmus Mikkelsen Hansen
1870, 0212, 0912, Marthe Christensen, 61, paa Fuglsbølle Mark. Huusmand Niels Rasmussen
1871, 3005, 0606, Dorthea Andersen, 68, paa Vesterby Mark. Huusmand Morten Nielsen
1871, 1006, 1506, Kirsten Christensen, enke og almisselem, 68, i Fuglsbølle. Mikkel Olsen
1871, 2908, 0309, Kirsten Rasmussen, 63, i Vesterby. Indsidder Jørgen Madsen Jørgensen
1872, 1303, 1703, Petrusine Christine Christensen, 9 dage, datter af ugift fruentimmer Cathrine Hansine Johansen, i Vesterby
1872, 2203, 2903, Kirstine Nielsdatter, enke, 79, i Fuglsbølle. Aftægtsmand Hans Mikkelsen
1872, 1807, 2307, Johanne Marie Dorthea Mogensen, 12, steddatter af huusmand Hans Hansen, paa Fuglsbølle Sønderskov
1872, 2711, 0412, Johanne Pilegaard f. Christensen, 80, paa Skovsbo. Proprietair J. K. Pilegaard
1873, 0308, 0808, Marie Christine Jørgensen, 56, paa Fuglsbølle Sønderskov. Husmand Lars Jensen
1873, 0109, 0509, Marthe Kirstine Hansen, 43, i Skovsbo Skov. Huslejer Hans Nielsen Pedersen
1873, 1211, 1811, Kirsten Clausdatter, enke, 69, af Vesterby. Husmand Christen Mortensen
1873, 0512, 1012, Bodil Catrine Lollesgaard f. Rasmussen, enke, 96
1874, 2203, 2703, Anne Sophie Jensine Larsen, 40, i Østerby. Husmand Claus Christiansen
1874, 1304, 1704, Kirsten Jensen, enke og aftægtskone, 92, i Fuglsbølle. Smed Lars Nielsen Kjær
1874, 1406, 1806, Julia Augusta Margrethe Pedersen, 4, datter af husmand Jørgen Christian Pedersen, i Fuglsbølle
1874, 1606, 2206, Catrine Larsen, 63, i Fuglsbølle. Husmand og slagter Christen Frederiksen
1875, 0405, 0905, Udøbt pige, 12 uger, datter af indsidder Dines Pedersen, i Fuglsbølle
1875, 2606, 0207, Johanne Pedersdatter, aftægtsenke, 81, i Fuglsbølle. Smed Peder Hansen
1875, 2909, 0310, Julie Augusta Margrethe Pedersen, 5 dage, datter af husmand Jørgen Christian Pedersen, i Fuglsbølle
1876, 0101, 0601, Marie Amalie Hansen, 14, datter af husmand Hans Hansen, i Østerby
1876, 1703, 2103, Marentine Gjertrudsine Pedersen, 10 maaneder, datter af husmand Peder Olsen Pedersen, i Vesterby
1876, 0704, 1404, Marie Karentine Madsen, 2, datter af husmand Carl Madsen, paa Fuglsbølle Mark
1876, 1204, 1704, Laura Constanse Julie Olsen, 2, datter af skrædder Andreas Olsen, i Fuglsbølle
1876, 0605, 1205, Jørgine Jørgensen, 14 dage, datter af pige Mathilde Jørgensen, hos husmand Peder Hansen Gott, i Fuglsbølle
1876, 1708, 2208, Ane Sophie Winther f. Nyholm, enke, 72 og 9 maaneder. Skolelærer Winther i Caroline Amalia Skole, Oure Sogn paa Fyen
1876, 1708, 2308, Christine Christensen, 75½, i Fuglsbølle. Husmand Rasmus Hansen
1877, 1511, 2111, Mettine Christine Jørgensen, 27½, Fladmose i Østerby. Gaardmand Lars Kastrupsen
1877, 2811, 0212, Andersine Frederikke Hansen, 12 dage, datter af husmand Hans Thomsen Hansen, i Vesterby
1878, 0903, 1503, Marthe Carstensen, 63, paa Vesterby Mark. Husmand og skrædder Jens Peder Hansen
1878, 1503, 2103, Johanne Pedersen, enke, 83, paa Vesterby Mark. Husmand Peder Nielsen
1878, 2203, 2703, Hanne Sofie Christensen, 6 dage, datter af boelsmand Mogens Peder Christensen, paa Fuglsbølle Mark
1878, 3012, 0304, Udøbt pige, 10 uger, datter af gaardmand Niels Hansen, i Vesterby
1878, 1309, 1709, Rasmine Jensen, 16 uger, datter af husmand Hans Christian Jensen, i Fuglsbølle
1879, 1101, 1801, Anne Jørgensen, tjenestetyende, 30, hos slagter Christen Frederiksen, i Fuglsbølle
1879, 1201, 1801, Bernhartine Methelse Rasmussen Guldborg, 17, datter af gaardejer Rasmus Guldborg, i Vesterby
1879, 1104, 1704, Mortine Lovise Mortensen, 1 og 1 maaned, datter af husmand Morten Christens, paa Vesterby Mark
1879, 1706, 2206, Julie Margrethe Hansen, 3 uger, datter af husmand Hans Hansen, i Østerby
1879, 1807, 2107, Junia Augusta Andersine Hansen, 4 uger, datter af husmand Hans Thomsen Hansen, i Vesterby
1879, 1908, 2408, Jensine Hansen, 17, datter af enke Inger Christiansen, i Fuglsbølle
1879, 2209, 2709, Johanne Marie Larsen, enke, 81, i Statene. Husmand Jens Mikkelsen
1879, 2811, 0512, Anne Catrine Christiansen, enke, 74, Snaremose. Gaardmand Hans Andersen Foged
1879, 0812, 1212, Anne Margrethe Rasmussen, 53, paa Vesterby Mark. Husmand Hans Jørgen Pedersen
1879, -, -, Dødfødt pige, datter af gaardejer Lars Kastrupsen, i Flademose
1880, 0401, 1001, Augusta Frederikke Rasmussen, 24, i Vesterby. Datter af gaardmand Rasmus Christiansen Guldborg sammesteds
1880, 1406, 1906, Amalie Jørgine Rasmussen, 26½, i Vesterby. Datter af gaardmand Rasmus Christiansen Guldborg sammesteds
1880, 1412, 2012, Anne Kirstine Jørgensen, 50, i Østerby. Gaardejer Claus Jørgen Clausen
1880, 1512, 2212, Maren Olsen, 77, paa Vesterby Mark. Husmand Knud Jensen
1881, 0302, 0802, Anna Villumine Marie Pedersen, 10, datter af husmand Christen Pedersen, paa Fuglsbølle Mark
1881, 2003, 2603, Ellen Katrine Hansen, 77, i Østerby. Gaardmand Morten Rasmussen Hansen
1881, 2709, 0410, Karen Andresen, enke, 83, paa Fuglsbølle Mark. Husmand Hans Povlsen Rasmussen
1881, 2912, 0401, Marentine Kirstine Jensen, 3½, datter af ugift Claudine Kirstine Jensen, af Vesterby
1882, 1307, 1807, Ottelia Andersine Augusta Frederikke Hansen, 1½, datter af husmand Hans Thomsen Hansen, i Vesterby
1883, 0502, 1202, Christine Rasmussen, fraskilt hustru, 67. Husmand Carl Christian Laurentius Christensen
1883, 0203, 0903, Karen Jensen, tjenestepige, 35½, hos husejer Christen Rasmussen, i Fuglsbølle. Datter af Jens Christensen i Haugbølle
1883, 2004, 2604, Marie Hansen, 60, i Fuglsbølle. Smed Peder Christian Pedersen
1883, 2105, 2705, Marentine Kirstine Jensen, 7 uger, datter af ugift Claudine Jensen, af Vesterby
1883, 0607, 1107, Hansine Hansen, 28, Vesterby. Steddatter af husmand Hans Olsen
1883, 2412, 3012, Martine Christine Hansen, 6 timer, datter af husejer Frederik Carl Sinius Hansen, i Fuglsbølle
1884, 0301, 0901, Anne Katrine Nielsen, pige, 62, opholdt sig hos husejer Christen Pedersen, Fuglsbølle Sand
1884, 1502, 2102, Anne Kirstine Jensen, 2½, datter af husejer og murer Niels Peder Jensen, i Fuglsbølle
1884, 0208, 0808, Christine Hansen, enke, 73, i Fuglsbølle. Husmand Lars Madsen
1884, 2301, 2901, Marthe Andersen, ugift, 69, af Rudkjøbing
1885, 1102, 1802, Karen Pedersen, enke, 82, Vestre Snaremosegaard. Gaardejer Jørgen Mogensen
1885, 1903, 2603, Marthe Jørgensdatter, 80, Bremlebjerg. Gaardejer Rasmus Henrik Hansen
1885, 1308, 1608, Karentine Hansen, 17, datter af husejer Anders Christensen Hansen, paa Vesterby Mark
1885, 2308, 2808, Hanne Anine Christine Hansen, 29, Bøgely, Humble Sogn. Husejer Niels Hansen
1886, 0201, 0801, Karoline Nielsen, enke, 69, i Fuglsbølle. Gaardmand Lars Madsen Krogh
1886, 0503, 1203, Hansine Petrine Hansen, 19 maaneder, datter af ugift Hansine Hansen, af Sønder Longelse. I pleje hos husmand Frederik Hansen i Fuglsbølle
1886, 1405, 2005, Maren Christiansen, 76, paa Fuglsbølle Sand. Aftægtsmand Christen Clausen
1886, 0707, 1007, Anne Pedersdatter, aftægtsenke, 88, nu boende hos sin datter Inger Christiansen, i Fuglsbølle. Boelsmand Christian Larsen (Vilhelm) i Vesterby
1886, 2810, 0211, Marthe Nielsen, 33, i Fuglsbølle. Boelsmand Jens Hansen
1886, 0711, 1211, Berthaline Madsen, enke, 69, nu boende hos boelsmand Jens Hansen, i Fuglsbølle. Smed Niels Christensen, Vesterby Mark
1887, 1702, 2302, Anne Marie Pedersen, enke, 75, i Vesterby. Skrædder Hans Olsen
1887, 0206, 0706, Karen Hansen, enke, 82, i Vesterby. Husmand Christen Nielsen
1887, 1006, 1606, Maren Christensen, 82, paa Fuglsbølle Mark. Husejer Christen Godtfredsen
1887, 1009, 1509, Marthe Pedersen, enke, 69, i Fuglsbølle. Husmand Peder Sørensen
1887, 2511, 0112, Martine Jørgensen, 2, datter af husmand Frederik Jørgensen, i Fuglsbølle
1888, 0201, 0701, Hansine Dorthea Hansen, 24, i Fuglsbølle. Husmand Hans Christensen Hansen
1888, 0102, 0702, Karen Nielsen, enke, 66, hos indsidder Peder Christiansen, i Østerby. Væver Jørgen Knudsen Jørgensen
1888, 3003, 0304, Alma Jørgensen, 2, datter af pige Karentine Knudsen Jørgensen. I pleje hos husmand Hans Jørgen Pedersen, paa Vesterby Mark
1889, 2203, 2703, Marentine Marie Hansen, 32, i Fuglsbølle. Husejer Frederik Jørgensen
1889, 1704, 2204, Anna Jørgensen, 2, datter af husejer Frederik Jørgensen, i Fuglsbølle
1889, 2011, 2611, Anine Martine Nielsen, 18, steddatter af husejer Anders Johansen Jensen, paa Fuglsbølle Mark
1890, 1001, 1501, Marie Kirstine Kristensen, 53, Fuglsbølle. Boelsmand Jens Olsen Kristiansen
1890, 0102, 0702, Anne Kirstine Kristensen, 57, Vesterby Mark. Smed Peder Kristian Larsen
1890, 1503, 2103, Henrikke Marie Sofie Hansen, 65, i Fuglsbølle. Husmand Hans Kristensen Hansen
1890, 2503, 3103, Karoline Pedersen, ugift husejerske, 55, i Østerby
1890, 0904, 1604, Marthe Hansen, 60, i Fuglsbølle. Husejer og tømrer Jørgen Kristensen Nielsen
1890, 2508, 2908, Rasmine Kristensen, ugift fattiglem, 82
1890, 0611, 1211, Trine Margrethe Clausen, 53, i Statene. Husejer Hans Mortensen
1890, 3112, 05011891, Alberta Kirstine Marie Hansen, 3, datter af gaardejer Hans Hansen, i Vesterby
1891, 2101, 2701, Methelie Karentine Hansen, 13 og 9 maaneder, datter af sognefoged Hans Godtfredsen Hansen, i Snaremose
1891, 0902, 1602, Anne Margrethe Andersen, enke, 89, i Fuglsbølle. Boelsmand Hans Andersen
1891, 2502, 0103, Kristiane Marentine Larsen, 4 og 9 maaneder, datter af enkemand og røgter Karl Larsen, paa Skovsbo
1891, 0203, 0703, Anne Margrethe Guldborg f. Kristensen, enke, 69½. Gaardejer Rasmus Kristiansen Guldborg, af Vesterby
1891, 0503, 1203, Anne Margrethe Berndtsen, enke, af Vesterby. Husmand Jens Larsen Kjær
1891, 0705, 1105, Marie Jørgine Sørensen, 2, datter af huslejer Niels Hansen Larsen Sørensen, i Fuglsbølle
1891, 0207, 0707, Anne Margrethe Johansdatter, 92, i Fuglsbølle. Aftægtsmand Johannes Nielsen Bruun
1891, 3007, 0408, Anne Kirstine Godtfredsen, enke, 61, i Fuglsbølle. Husmand Kristen Frederiksen
1891, 1911, 2311, Henriette Hansine Dorthea Hansen, 2 og 10 maaneder, datter af husmand Frederik Karl Senius Hansen, i Fuglsbølle