Lindelse, 1869-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1870-1891, Lindelse sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg Amt
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1869, 0101, 0701, Ludvig Johansen, gift huusmand, 45, i Illebølle
1869, 0201, 0801, Udøbt dreng, 14 dage, søn af huusmand Hans Mogensen Nielsen, i Vindeby
1869, 2701, 0202, Niels Rasmussen, enkemand og indsidder, 84 og 9 maaneder, i Lindelse
1869, 2702, 0503, Carl Christian Pedersen, 14 dage, søn af pige Marie Hansen, i Lindelse
1869, 2702, 0503, Christian Bruun Johansen, 6, søn af gaardmand Anders Johansen, i Illebølle
1869, 2704, 0305, Peder Hansen Christensen, enkemand og huusmand, 79½, i Illebølle
1869, 0805, 1205, Rasmus Jacobsen, enkemand og fattiglem, 80, i Sognets Fattighuus
1869, 2105, 2805, Christen Nielsen, gift og fhv. gaardmand, 69, i Hennetved
1869, 3005, 0506, Rasmus Andreasen, gift indsidder, 84, i Vindeby
1869, 2606, 0207, Poul Hansen, gift huusmand, 65, i Illebølle
1869, 2906, 0307, Mads Larsen, gift fattiglem, 58, i Sognets Fattighuus
1869, 1607, 2207, Hans Jacob Andersen, 6 maaneder, søn af Hansine Marie Andersen, i Illebølle
1869, 2007, 2407, Claus Christian Christensen, gift indsidder, 51, i Lindelse
1869, 1908, 2308, Peder Rasmussen, gift gaardmand, 56, paa Herslev Mark
1869, 1109, 1609, Julius Christian Iversen, 9 maaneder, søn af huusmand Jens Iversen, i Lindelse
1869, 0510, 0910, Dødfødt dreng, søn af huusmand Hans Mogensen Nielsen, i Vindeby
1869, 0610, 1110, Christen Pedersen, 15½, søn af huusmand Peder Rasmussen, i Illebølle
1869, 0811, 1511, Dødfødt dreng, søn af huusmand Vincentz Hansen, i Lindelse
1869, 2611, 0312, Hans Rasmussen, enkemand og aftægtshuusmand, 73½, i Hennetved
1869, 1312, 1812, Niels Madsen Christensen, gift huusmand og dreier, 67, i Lindelse
1869, 1712, 2312, Peder Hendriksen Schwalbe, skomagersvend, 23 og 3 maaneder, i Lindelse. Søn af væver Hans Jørgen Schwalbe
1870, 0701, 1201, Hans Hansen (Palle), enkemand og huusmand, 77, i Vindeby
1870, 0702, 1202, Søren Hansen, enkemand og huusmand, 86, i Hennetved
1870, 1102, 1802, Christian Larsen, gift huusmand, 40, i Statene
1870, 1602, 2202, Jørgen Frederiksen, gift lejehuusmand, 54, i Vindeby
1870, 1902, -, Dødfødt dreng, søn af huusmand Rasmus Larsen, af Illebølle. Af faderen anmeldt som et drengebarn, men ved jordemoderens attest oplyst at være en pige
1870, 2802, 0703, Niels Madsen Godfredsen, gift huusmand, 63, i Illebølle
1870, 1403, 1903, Hans Jensen, gift huusmand, 75½, i Lindelse
1870, 2304, 3004, Mads Peder Rasmussen, 7, søn af huusmand Peiter Rasmussen, af Illebølle
1870, 1106, 1606, Lars Hansen Just, gift gaardmand, 33, i Lindelse
1870, 0208, 0708, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Knud Larsen (for tiden i Amerika) og hustru i Statene
1870, 1408, 2008, Hans Jacob Madsen Kjær, gift gaardeier, 64, i Stevne
1870, 1711, 2311, Alfred Julius Graver, 4 maaneder, søn af kjøbmand Graver, i Lindelse
1870, 1611, 2111, Dødfødt dreng, søn af Lars Hansen, i Vindeby
1870, 2508, 3008, Hans Christensen, huusmand, 51, i Stevne
1870, 2212, 2812, Johan Majus Clausen, 16 dage, søn af huusmand Jørgen Hansen Clausen, i Statene
1871, 2001, 2601, Lars Jensen Bay, 2 dage, søn af gaardfæster Peder Larsen Bay, i Hersløv
1871, 1801, 2601, Niels Jørgensen Bay, 2 timer, søn af gaardfæster Peder Larsen Bay, i Hersløv
1871, 0602, 1302, Mads Christoffer Rasmussen, enkemand, skrædder, huusmand og almisselem, 80, Vindeby
1871, 0303, 0903, Lars Peder Christiansen, 3, søn af huusmand Anders Christiansen, i Hennetved
1871, 3003, 0504, Hans Jensen, gift huusmand, 63, i Vindeby
1871, 2204, 2804, Gustav Ferdinand Vandel, gift kjøbmand, 43, i Lindelse
1871, 0705, 1305, Niels Nielsen, gift huusfæster, 59, i Lindelse
1871, 0806, 1206, Jørgen Hansen Jørgensen, 1, søn af huusmand Christen Jørgensen, i Hennetved
1871, 2706, 0407, Dødfødt dreng, søn af huusmand Rasmus Larsen, i Illebølle
1871, 1708, 2208, Peder Rasmussen, gift huusmand, 40, i Illebølle
1871, 2808, 0209, Carl Emilius Fyrsterling, gift sadelmager, 62, i Lindelse
1871, 1911, 2511, Udøbt dreng, 8 dage, søn af ugift Frederikke Mortensen, i Hersløv
1871, 2611, 3011, Dødfødt dreng, søn af ugift Caroline Rasmussen, i Herslev
1871, 1512, 2112, Rasmus Madsen Andresen, 5 maaneder, søn af huusmand Mads Andresen, af Vindeby
1872, 3101, 0602, Peder Johansen, enkemand, huusmand smed, 46, i Illebølle
1872, 2702, 0403, Niels Nielsen, enkemand og indsidder, 58, i Lindelse
1872, 0703, 1203, Rasmus Henriksen, enkemand og aftægtsmand, 82, i Hersløv
1872, 0604, 1004, Dødfødt dreng, søn af husmand Rasmus Hansen, i Vindeby
1872, 1304, 1904, Find Hansen, ungkarl og gartner, 71, i Lindelse
1872, 1806, 2106, Rasmus Jørgensen, gift husmand, 52, i Lindelse
1872, 2006, 2306, Anton Rasmussen, 7 og 3 maaneder, søn af husmand Rasmus Olsen Rasmussen, af Illebølle Gammellund
1872, 0107, 0507, Hans Jørgen Pedersen, gift gaardfæster, 30, i Lindelse
1872, 2207 ell. 2307, 2507, Justesen, gift maler og fattiglem, 45, i Svendborg
1872, 1008, 1408, Henrik Madsen, gift husmand, 38, i Illebølle
1872, 2609, 0110, Hans Nielsen (Skytte), enkemand og huusmand, 60, i Hennetved
1872, 0111, 0811, Jacob Jensen Eriksen, gift gaardfæster, 64, i Lindelse
1872, 1309, 1709, Dødfødt dreng, søn af husmand Jens Hansen Jensen, i Hennetved
1872, 1311, 1911, Dreng, c. 3, blev funden druknede ved Hennetved Strand efter Stavnefloden den 13.11. og formodes at være fra Gloslunde Sogn paa Lolland
1872, 1311, 1911 Dreng, c. 6, blev funden druknede ved Hennetved Strand efter Stavnefloden den 13.11. og formodes at være fra Gloslunde Sogn paa Lolland
1872, 0212, 0712, Peder Hansen, enkemand og arbeidsmand, 64, i Hennetved
1873, 0101, 0501, Udøbt dreng, søn af ugift Bertholette Jensen, af Hennetved
1873, 3001, 0502, Jens Christian Jørgensen, 16, søn af husmand Jørgen Salomon Jensen, af Herslev
1873, 2803, 0304, Hans Rasmussen, enkemand og boelsmand, 68, i Hennetved
1873, 1004, 1804, Rasmus Olsen Clausen, gift husmand, 62, i Vindeby
1873, 2204, 2704, Lars Hansen, 5½, søn af husmand Hans Hansen (Eldnegaard), af Hennetved
1873, 2205, 2705, Christian Pedersen, 1 og 9 maaneder, søn af enkekone Rasmine Pedersen, i Hennetved
1873, 2805, 0206, Emil Pedersen, 9 maaneder, søn af arbeidsmand Peder Pedersen, i Hennetved
1873, 3005, 0506, Carl Anton Henrik Hansen, ½, søn af arbeidsmand Hans Hansen, i Vindeby
1873, 1706, 2206, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Hans Jørgen Sørensen, af Statene
1873, 2506, 0107, Lars Olsen, gift fæstehusmand, 71, paa Herslev Mark
1873, 0909, 1509, Mads Nielsen, gift husmand, 68, i Hennetved
1873, 2809, 0410, Christian Hansen, gift husmand, 60, i Lindelse
1873, 2110, 2510, Johannes Guldborg Larsen, 24 timer, søn af gaardmand Lars Guldborg Hansen, i Herslev
1873, 1011, 1511, Jørgen Pedersen Rasmussen, ugift skomager, 27 og 9 maaneder, i Statene
1873, 1511, 2111, Antonius Hansen, 8 dage, søn af gaardmand Lars Hansen, i Illebølle
1873, 2511, 0212, Jens Andersen, gift boelsmand, 64, i Vindeby
1874, 2003, 2603, Hans Pedersen, 1 og 10 maaneder, søn af Laurine Hansen, i Hennetved
1874, 1805, 2505, Christen Johansen Rasmussen, 4½, søn af husmand Peder Rasmussens enke, i Illebølle
1874, 2705, 0106, Jørgen Rasmussen Mikkelsen, gift husmand, 53, i Illebølle
1874, 0706, 1206, Anders Nielsen, gift husmand, 62, i Lindelse
1874, 1207, 1807, Peter Nicolai Bondesen, gift skolelærer, 56, i Illebølle
1874, 2307, 2707, Theodor Georg Sasse, enkemand, smed og fattiglem, 64, i Lindelse
1874, 2707, 3107, Mads Hansen Clausen, 14, stedsøn af bødker Peder Nielsen, i Hennetved
1874, 2610, 3110, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Hans Rasmussen, i Illebølle
1874, 3010, 0611, Henrik Ditlev Theodor Ehlers, gift væver, 52, i Hennetved
1874, 1212, 1812, Hans Madsen, 12, søn af husmand Mads Hansen, i Vindeby
1875, 0201, 0901, Hans Johansen, enkemand og gaardbestyrer, 76, i Stevne
1875, 1001, 1601, Rasmus Nielsen, gift husmand og skrædder, 51, i Hennetved
1875, 1101, 1801, Peder Christiansen (Bøghave), enkemand og aftægtsmand, 73, i Vindeby
1875, 0403, 0903, Hans Mortensen Josefsen, gift husejer, 60, i Statene
1875, 0403, 1103, Udøbt dreng, 10 uger, søn af ugift Caroline Clausen, i Illebølle
1875, 0903, 1503, Lars Pedersen, gift husmand og gartner, 64, i Hennetved
1875, 2503, 3103, Carl Hansen, 10, søn af høker Lars Mikkelsen Hansen, i Illebølle
1875, 2304, 2904, Marius Christoffer Christiansen, 2, søn af ugift Laurentine Christensen. I pleje hos husmand Christian Larsen i Hennetved
1875, 1505, 2005, Rasmus Hansen, gift gaardejer, 60, i Illebølle
1875, 1507, 2007, Hans Hansen, gift husmand, 69, i Lindelse
1875, 1608, 2108, Rasmus Alfred Hansen, 4, søn af husmand Christen Johansen Hansen, af Illebølle Mark
1876, 2601, 0102, Marius Theodor Hansen, 4 maaneder, søn af murmester Rasmus Hansen, i Hennetved
1876, 0702, 1202, Anton Jørgen Vilhelm Pedersen, 4 maaneder, søn af ugift Christine Pedersen, i Vindeby
1876, 1202, 1702, Dødfødt dreng (tvilling), søn af ugift Caroline Rasmussen, af Lindelse Fattiggaard
1876, 1502, 2202, Hans Peder Christensen, 18 uger, søn af ugift tjenestepige Jensine Christensen, paa Frederiksberg. I pleje i Vindeby
1876, 0204, 0804, Jens Jensen (Kjøbmand), gift gaardmand, 79, i Lindelse
1876, 1404, 2004, Frederik Clausen, gift arbejdsmand, 67, i Lindelse
1876, 2305, 2905, Hans Hansen, gift gaardmand og sognefoged, 69, i Illebølle
1876, 0406, 1006, Hans Hansen (Stense), gift husmand, 77, i Hennetved
1876, 2008, 2508, Hans Pedersen, gift gaardfæster, 70, i Vindeby
1876, 2208, 2608, Rasmus Christensen, gift smed og boelsmand, 58, i Vindeby
1876, 1909, 2509, Hans Jacob Hansen (Kvindebjerg), gift gaardmand, 31, i Baunehøjgaard
1876, 2209, 2709, Hans Jeppesen, enkemand og almisselem, 83, i Hennetved
1876, 0210, 0610, Anton Andresen, 16 maaneder, søn af arbejdsmand Mads Andresen, i Vindeby
1876, 0810, 1310, Anton Hansen, ugift kusk,21, i Magleby Præstegaard. Oprindelig fra Hennetved
1876, 0112, 0812, Peder Hansen (Mose), gift aftægtsmand, 91, i Lindelse
1877, 0802, 1402, Mads Hansen Larsen, 5 maaneder, søn af ugift Inger Kirstine Larsen, i Haugbølle
1877, 1303, 2103, Martin Jørgen Rasmussen, 1 og 10 maaneder, søn af boelsmand Niels Rasmussen, i Illebølle
1877, 2803, 0404, Hans Jacob Jørgensen, 1 og 3 maaneder, søn af ugift Maren Madsen. I pleje i Hennetved
1877, 0704, 1404, Hans Christian Jørgensen, gift husejer og skomager, 62, i Lindelse
1877, 2704, 0305, Hans Christensen, gift husfæster, 66, i Hennetved
1877, 2206, 2906, Rasmus Clausen Mikkelsen, gift gaardmand, 62½, i Herslev
1877, 1508, 2008, Mikkel Rasmussen, gift husmand, 70, i Vindeby
1877, 0111, 0711, Peder Pedersen (Have), gift aftægtsmand, 77, i Hennetved
1877, 2511, 2911, Udøbt dreng, 5 dage, søn af ugift Ane Margrethe Christine Caroline Andersen, i Hennetved
1877, 1112, 1812, Jens Peter Hansen,12 uger, søn af murer Rasmus Hansen, i Statene
1878, 0901, 1401, Johan Dischman, gift fattiglem, 69, i Sognets Fattiggaard
1878, 1001, 1701, Johan Jørgensen, gift murer, 54, i Vindeby
1878, 1901, 2501, Mads Hansen Pedersen, gift husmand, 56, i Herslev
1878, 0202, 0902, Gunder Edvard Christensen, 2, søn af indsidder Jens Christensen, i Hennetved
1878, 2603, 0104, Hans Nielsen, enkemand og fattiglem, 89, i Sognets Fattighus
1878, 0904, 1604, Jens Jørgensen, gift gaardejer, 55, i Illebølle
1878, 2904, 0405, Laurits Emil Jensen, 9½, søn af arbejdsmand Anders Jensen, i Kjøbenhavn. I pleie hos morfaderen husmand Mikkel Jacobsen i Vindeby
1878, 1105, 1505, Mads Larsen Clausen, gift husmand, 72, i Hennetved
1878, 1105, 1605, Rasmus Pedersen (tvilling), 2 dage, søn af skomager Pedersen, i Lindelse
1878, 0907, 1307, Hans Pedersen, ugift fattiglem, 48, i Vindeby
1878, 0308, 0608, Dødfødt dreng, søn af husmand Lars Hansen, i Lindelse
1878, 3008, 0309, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hvidtfeldt Nielsen, i Illebølle
1878, 2708, 0109, Laurits Hansen, 7 dage, søn af husmand Jørgen Hansen, i Illebølle
1878, 1309, 1809, Anton Hansen, 15 uger, søn af husmand Hans Jacobsen, paa Hennetved Mark ved Hagenby
1878, 2909, 0310, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Jensen Hansen, i Illebølle
1878, 2010, 2610, Alfred Martin Hansen, 2 og 9 maaneder, søn af husmand Hans Jørgen Hansen, i Lindelse
1878, 0411, 0911, Johan Henrik Christian Johansen, gift aftægtsmand, 84, i Hennetved
1879, 0701, 1401, Christian Jørgensen, gift husmand og hestehandler, 74, i Lindelse
1879, 2203, 2803, Hans Christian Christensen, gift huslejer, 27, i Hennetved
1879, 2504, 0105, Ywan Sigurd Thorvald Dickov, 2, søn af mejeriforpagter Dickow, i Hennetved
1879, 2505, 3005, Hans Hansen Frederiksen, 21, i Lindelse. Stedsøn af indsidder Hans Mikkelsen
1879, 0106, 0806, Christian Nielsen, 9 dage, søn af ugift Caroline Rasmussen, i Sognets Fattighus
1879, 0406, 1106, Laurits Antonius Hansen, 22. Søn af husmand Niels Mogensen Larsen. Plejesøn i Illebølle
1879, 2507, 3107, Christen Hansen, 12, søn af indsidder Hans Pedersen, i Hennetved
1879, 0808, 1208, Frederik Victor Carl Christensen, 9, søn af indsidder Christen Pedersen, i Vindeby
1879, 1208, 1608, Hans Peder Pedersen, 10, søn af afdøde fattiglem Caroline Henriksen, i Lindelse Fattighus
1879, 1508, 1908, Rasmus Hansen Christensen, 6, søn af indsidder Christen Pedersen, i Vindeby
1879, 2110, 2610, Anders Nielsen, 7, søn af husmand Anders Nielsen, i Hennetved
1879, 2310, 2710, Rasmus Jørgensen, gift husmand, 46, i Herslev
1879, 0611, 1111, Peder Alfred Jensen, 6 og 3 maaneder, søn af husmand Hans Jensen, i Lindelse
1879, 0511, 0911, Jørgen Madsen Rasmussen, 18, i Herslev. Søn af afdøde husmand Rasmus Jørgensen
1879, 2111, 2611, Niels Hansen Jensen, 11, søn af husmand Hans Jensen, i Lindelse
1879, 1512, 2012, Hans Madsen (Gade), gift husmand, 68, i Vindeby
1879, 1812, 2312, Niels Sørensen, fraskilt almisselem, 68, i Lindelse
1880, 1401, 2001, Anders Hansen, gift husmand, 67, i Lindelse
1880, 1701, 2401, Hans Christian Jørgensen, gift husmand, 44, i Illebølle
1880, 0703, 1203, Hjalmar Michelsen, 7 og 9 maaneder, søn af proprietær Michelsen, paa Mariendal
1880, 2103, 2703, Christian Hansen Christoffersen, 20 dage, søn af husmand Hans Christoffersen, af Herslev Mark
1880, 0104, 0604, Dødfødt dreng, søn af husmand Niels Hansen Johansen, i Lindelse
1880, 1504, 2204, Christen Albertsen Madsen (Botte), gift almisselem, 75, i Hennetved
1880, 1605, 2005, Hans Johansen, gift indsidder og bødker, 79, i Vindeby
1880, 1605, 2005, Mads Jensen, 5, søn af smed Jens Thomsen Jensen, i Hennetved
1880, 1705, 2205, Claudius Christensen, 9½, søn af gaardmand Frederik Christensen, ved Hennetved Strand
1880, 1905, 2305, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Peder Jørgensen, i Illebølle
1880, 0606, 1206, Christen Hansen Larsen, 23, i Vindeby. Stedsøn af gaardmand J. Krogsgaard Nielsen
1880, 2806, 0507, Niels Mogensen Larsen, ungkarl og boelsmand, 54, i Illebølle Lyeholm
1880, 1607, 2207, Hans Jørgen Schvalbe, enkemand og fattiglem, 71, i Fattiggaarden
1880, 1907, 2407, Mads Larsen Madsen, 9, søn af gaardfæster Lars Christensen Madsen, i Illebølle
1880, 1108, 1508, Morten Olsen, enkemand og aftægtsmand, 84, i Herslev
1880, 0809, 1309, Hans Knudsen, enkemand og bødker, 71, i Illebølle
1880, 1209, 1709, Hans Madsen Larsen, gift gaardmand, 58, i Hennetved
1880, 0210, 0610, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Jensen, i Illebølle
1880, 1510, 2110, Christen Hansen Olesen, gift gaardfæster, 50, i Hennetved
1880, 1510, 2210, Niels Nielsen, enkemand, fhv. skolelærer og kirkesanger i Lindelse, 84 og 9 maaneder, boende i Vindeby
1880, 1111, 1811, Peder Madsen, enkemand og husmand af Fuglsbølle, 87, hos sin søn Mads Pedersen, i Vindeby
1880, 1512, 2112, Morten Pedersen, gift husmand, 70, i Stevne
1880, 1912, 2412, Peder Hansen, 11, søn af husmand Hans Jacobsen, ved Hennetved
1881, 0601, 1101, Laurits Hansen, 5 dage, søn af husmand Lars Peder Hansen, i Hennetved
1881, 0801, 1401, Niels Hansen Baj, gift husejer og arbejdsmand, 56, i Illebølle
1881, 2501, 3101, Hans Larsen Just, enkemand, aftægtsgaardmand og husejer, 70, i Lindelse
1881, 2602, 0403, Hans Jørgensen, gift husmand, 63, i Gammel Long
1881, 2404, 2804, Mads Nielsen, ugift almisselem, 21, af Tryggeløv i Hennetved
1881, 1805, 2305, Lars Hansen, ugift husejer og væver, 70, paa Illebølle Mark
1881, 1106, 1606, Lars Hansen Larsen, 12, søn af husfæster Søren Larsen, Illebølle Skov
1881, 2606, 3006, Adolf Laurits Henrik Pahl, 3½, søn af pottemager Pahl, i Lindelse
1881, 1008, 1508, Bendix Hansen, gift gaardfæster, 76, i Paaø
1881, 2509, 3009, Carl Rasmus Mikkelsen, 4½, søn af smed Hans Jacob Mikkelsen, i Illebølle
1881, 1110, 1710, Anton Laurits Hansen, 8 dage, søn af husmand Christian Hansen, i Hennetved
1881, 2710, 0211, Rasmus Johansen Arentsen, gift skovfoged, 71, i Vindeby
1881, 0311, 0911, Hans Peder Poulsen, gift fattiglem, 38, i Lindelse Sogns Fattighus
1881, 1412, 1812, Christen Larsen, enkemand og fattiglem, 70, paa Lindelse Fattiggaard
1882, 1501, 1901, Herman Lindhardt, 8 dage, søn af slagter hans Peter Lindhardt, i Lindelse
1882, 2403, 2903, Engelbreth Clausen, gift tjenestemand, 49, hos gaardejer Jørgen Hansen Madsen, i Lindelse
1882, 1404, 2104, Carl Hansen Jørgensen, 3½ maaned, søn af husmand Hans Henrik Jørgensen, i Illebølle
1882, 2904, 0505, Hans Larsen Kjær, gift husmand, 79, i Lindelse
1882, 1305, 1905, Johannes Hansen Rask, enkemand og husmand, 83, i Lindelse
1882, 2105, 2605, Hans Peder Jørgensen (Hougaard), enkemand og aftægtsgaardmand, 55, i Vindeby
1882, 2905, 0306, Carl Rasmussen, 1½ maaned, søn af ugift Caroline Rasmussen, af Lindelse Fattighus
1882, 1706, 2106, Peder Rasmussen, enkemand og husmand, 82, i Hennetved
1882, 2408, 2808, Hans Madsen Jørgensen, enkemand og aftægtsmand, 74, i Kragholm, Skrøbeløv Sogn
1882, 0510, 0810, Lars Knudsen Hansen, ½, søn af høker Hans Peder Hansen, i Hennetved
1882, 1710, 2110, Dødfødt dreng, søn af møller N. P. Hansen, i Illebølle
1882, 2511, 0112, Peder Christensen, gift husfæster, 68, i Herslev
1882, 0112, 0712, Frederik Hansen, enkemand, aftægtsmand og hjulmand, 76, af Lindelse
1883, 0201, 0801, Hans Jacob Krøier Hansen, gift sømand og skibstømrer, 38, i Hennetved
1883, 2801, 0302, Peder Pedersen, gift aftægtsgaardmand, 81, af Hennetved
1883, 1002, 1502, Niels Madsen Bøghave, gift gaardejer, 66, af Illebølle
1883, 0403, 0903, Zacharias Møller, enkemand og møller, 85, i Skovsgaards Mølle
1883, 1703, 2403, Hans Jensen Christensen, enkemand og hjulmand, 66, af Lindelse
1883, 0504, 1104, Rasmus Mikkelsen, enkemand og aftægtsmand, 85, af Illebølle
1883, 2704, 0405, Lars Ditlev Nielsen, gift skolelærer og kirkesanger, 51, i Hennetved
1883, 0405, 1005, Otto Peter Rasmussen, 9, søn af husmand Niels Johansen Rasmussen, af Klæsø (Herslev Mark)
1883, 1605, 2105, Hans Marius Valdemar Rasmussen, 25 uger, søn af husmand Jens Rasmussen, af Herslev Mark
1883, 0406, 0806, Hans Peter Petersen, 1½, plejebarn hos stenhugger Jens Henriksen, i Hennetved
1883, 2407, 2807, Hans Nicolaj Andersen, gift husmand, 47, af Illebølle
1883, 0308, 0708, Erik Marius Hansen, 2, søn af gaardmand Hans Erik Hansen, af Illebølle
1883, 0808, 1408, Christen Larsen Nielsen, ugift tjenestekarl, af Vindeby. Søn af gaardejer Niels Larsen
1883, 1608, 1908, Dødfødt dreng, søn af smed Hans Jacob Mikkelsen, af Illebølle
1883, 0509, 1009, Rasmus Pedersen, enkemand og bødker, 78, af Hennetved
1883, 3009, 0510, Edvard Andreasen, 21 uger, søn af ugift Frederikke Andreasen, af Vindeby
1883, 2410, 2910, Lars Larsen (Vilhelm), gift husmand, 80, af Illebølle
1883, 2410, 3110, Niels Brus Pedersen, gift husmand og smed, 83, i Hennetved
1883, 1511, 2111, Jens Jacob Nielsen, gift gaardmand, 68, af Lindelse
1883, 3011, 0612, Hans Jensen Vilhelm, enkemand og husmand, 64, af Vindeby
1883, 1612, 2112, Jørgen Christensen, gift husmand og bødker, 69, af Lindelse
1883, 2812, 04011884, Niels Hansen Madsen, gift gaardmand, 79, af Illebølle Skov
1884, 0501, 1001, Andreas Jensen Rasmussen, 5, søn af arbejdsmand Rasmus Rasmussen, af Vindeby
1884, 2901, 0502, Theodor Regius Lerche Jørgensen, enkemand og endtlediget sognepræst, 76, for Lindelse
1884, 2502, 0303, Niels Pedersen, gift husmand, 76, af Hennetved
1884, 0803, 1503, Mads Larsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 88, af Illebølle
1884, 2604, 0205, Hans Olsen Lorentsen, gift arbejdsmand, 64, af Lindelse
1884, 1405, 1905, Rasmus Jacobsen, gift skrædder, 82, af Herslev Mark
1884, 1605, 2105, Mikkel Jacobsen, gift husmand, 76, af Vindeby
1884, 1605, 2105, Mads Jacob Hansen, ugift tjenestekarl, 35, af Lindelse
1884, 2705, 3105, Dines Peder Jensen, 11 dage, søn af indsidder Hans Larsen Jensen, af Vindeby
1884, 0506, 1106, Martin Nielsen, 1 og 9 maaneder, søn af husmand mads Mortensen Nielsen, af Illebølle
1884, 2206, 2706, Mads Hansen, ugift, 70, tilhuse hos gaardejer Hans Christensen, paa Sophienlyst i Illebølle
1884, 0607, 1107, Christian Marius Christiansen, 7 uger, søn af ugift Hansine Martine Christiansen, tjener i Hennetved
1884, 0208, 0708, Gotfred Clausen, enkemand og aftægtsmand, 75, af Statene
1884, 1508, 2008, Peder Christian Hansen, enkemand og gaardmand, 68, af Hennetved
1884, 2608, 0109, Carl Sørensen Andreassen, 1 og 9 maaneder, søn af husmand mads Andreassen, af Vindeby
1884, 2412, 3012, Christian Mikkelsen, 3½, søn af smed Hans Jacob Mikkelsen, af Illebølle
1885, 0201, 0801, Jens Hansen, gift skomager og almisselem, 90, af Hennetved
1885, 2501, 3101, Rasmus Jensen, enkemand, snedker og aftægtsmand, 82, af Herslev Mark
1885, 2903, 0304, Hans Larsen Hansen, 3 maaneder, søn af ugift Caroline Hansen, af Lindelse
1885, 0605, 1305, Rasmus Christensen Madsen, gift arbejdsmand, 72, af Illebølle
1885, 1605, 2205, Lars Pedersen, enkemand og gaardaftægtsmand, 82, af Herslev
1885, 1406, 1906, Jørgen Salomon Jensen, gift husmand, 63, af Herslev Mark
1885, 0808, 1408, Hans Erik Hansen, gift gaardmand, 46, af Illebølle
1885, 1708, 2208, Lars Pedersen Jensen, gift husejer og træskomand, 62, af Statene
1885, 2108, 2408, Udøbt dreng, 8 timer, søn af boelsmand Jens Hansen Jensen, af Vindeby Mark
1885, 1209, 1709, Erik Larsen, 8 dage, søn af ugift Hansine Larsen, af Illebølle
1885, 1912, 2312, Carl Otto Johansen, 7 dage, søn af smed Niels Chr. Johansen, af Herslev
1885, 2412, 3012, Jørgen Jørgensen, gift husejer og tømrer, 32, af Illebølle
1886, 0101, 0801, Lars Hansen, gift gaardfæster, 77, af Hennetved Mark
1886, 1801, 2301, Thorvald Jokumsen Larsen, 5 maaneder, søn af ugift Hansine Larsen, af Illebølle
1886, 1902, 2402, Dødfødt dreng, søn af husmand Jens Hans Bay, af Illebølle
1886, 2102, 2702, Mads Hansen, enkemand og husmand, 54, af Vindeby
1886, 160, 2203, Lars Jeppesen Jacobsen, gift husejer, 51, af Illebølle
1886, 0104, 0804, Ole Hansen (Skov), arbejdsmand og murer, 75, af Illebølle
1886, 0704, 1304, Carl Frederik Majus Hansen, 1, søn af Christine Hansine Hansen
1886, 2304, 2904, Christen Madsen Christensen, 12, søn af ugift Caroline Christensen, af Hennetved
1886, 2105, 2605, Alfred Georg Hansen, 25 uger, søn af husmand og murer Jens Hansen Skov, af Illebølle Mark
1886, 2405, 2905, Rasmus Christensen, gift skomager, 71, af Hennetved
1886, 0807, 1307, Jørgen Peder Jørgensen, 2 dage, søn af gaardmand Mogens Hansen B. Jørgensen, i Hennetved
1886, 1207, 1707, Rasmus Rasmussen, indsidder og arbejdsmand, 42, af Vindeby
1886, 2508, 3008, Axel Thorvald Hansen, 10 maaneder, søn af gaardmand Niels Hansen, af Klæsø
1886, 3108, 0409, Julius Egemose, 2, søn af gaardejer Lars Peder Egemose, af Lindelse
1886, 0709, 1109, Hans Peder Andersen, 2, søn af husmand Jørgen Anton Andersen, i Illebølle
1886, 2209, 2709, Henrik Knudsen, enkemand, arbejdsmand og fattiglem, 87, af Lindelse
1886, 3009, 0610, Anders Christian Andersen, 6 maaneder, søn af ugift Ansine Martine Christianssen, af Hennetved
1886, 0112, 0712, Christen Olsen Jørgensen, 2, søn af gaardmand Mogens Hansen Boesgaard Jørgensen, af Hennetved
1886, 2012, 2312, Dødfødt dreng, søn af gaardejer Lars Ditlevsen, af Herslev
1887, 1601, 2101, Jørgen Madsen Jørgensen, seminarieelev, 20, i Lindelse
1887, 1601, 2201, Poul Theodor Brandrup, enkemand og væver, 63, i Lindelse
1887, 0402, 1002, Dines Nielsen Christensen, husmand, 53, paa Vindeby Mark
1887, 0402, 1002, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Henrik Jørgensen, af Illebølle
1887, 0903, 1303, Udøbt dreng, 3 dage, søn af arbejdsmand Jacob Hansen, af Hennetved
1887, 1404, 1804, Anders Pedersen, gift husmand, 68, af Kumlehøj, Herslev Mark
1887, 0805, 1105, Peder Hansen, tjenestekarl, 17, søn af skrædder Peder Hansen, af Vindeby
1887, 1206, 1606, Hans Christian Lundsgaard Mogensen, 6 dage, søn af ugift Petra Christine Christensen, af Hennetved
1887, 1507, 2007, Hans Christian Andersen, møllerlærling, 17, af Illebølle
1887, 2407, 2907, Hans Pedersen, gift indsidder og almisselem, 79, af Vindeby
1887, 0408, 0808, Hans Jacob Christiansen, tjenestekarl, 15½, i Illebølle. Søn af husmand Anders Christiansen, i Vindeby
1887, 2109, 2409, Anders Jeppesen Christensen, ugift tømmermand, 64, af Vindeby
1887, 0311, 1011, Niels Larsen, gift gaardejer, 69, af Vindeby
1887, 1311, 1811, Hans Hansen Have, gift gaardejer, 65, af Illebølle
1888, 0501, 1001, Jørgen Hansen, gift husejer og arbejdsmand, 72, af Hennetved
1888, 1401, 2001, Christen Olsen Jørgensen, 4 maaneder, søn af gaardmand Mogens Hansen B. Jørgensen, af Hennetved
1888, 0802, 1402, Hans Hansen, enkemand og gaardejer, 83, i Lindelse
1888, 0103, 0403, Dødfødt dreng, søn af ugift Rasmine Nielsen, af Statene
1888, 1403, 1903, Hans Nielsen, gift indsidder, 61, af Vindeby
1888, 0404, 0704, Hans Christensen, ungkarl og tjenestekarl, 20, af Fuglsbølle
1888, 0604, 1304, Mads Albertsen, gift gaardejer, 52, af Herslev
1888, 1104, 1604, Villiam Rasmus Boesgaard Bernhard Hansen, 3 maaneder, søn af ugift Caroline Hansen, af Hennetved
1888, 1204, 1704, Martin Rasmussen, 3 uger, søn af husmand og landpost Martin Rasmussen, af Lindelse
1888, 0105, 0705, Christen Pedersen, enkemand, indsidder og arbejdsmand, 57, i Vindeby
1888, 2405, 3105, Ole Christensen, enkemand og aftægtsmand, 91 og 9 maaneder, i Hennetved
1888, 0606, 0906, Niels Christoffer Guldborg Hansen, gaardbestyrer, 19, hos moderen der er enke. Søn af gaardmand Bendix Hansen, af Paaø
1888, 0506, 1006, Hans Pedersen, enkemand og fattiglem, 91, paa Lindelse Sogns Fattiggaard
1888, 1506, 1906, Hans Jacob Larsen, ugift tjenestekarl, 24, i Herslev. Søn af husmand Lars Christensen
1888, 2806, 0407, Christian Valdemar Hansen, 5, søn af skolelærer Hansen, af Hennetved
1888, 1907, 2307, Carsten Christensen, gift murer, 71, af Lindelse
1888, 2809, 0310, Christen Julius Christensen, 11 og 9 maaneder, søn af skrædder Niels Christoffer Christensen, af Illebølle
1888, 0110, 0610, Rasmus Christensen Hansen, gaardejer, 29, paa Vindeby Mark
1888, 0112, 0712, Mogens Johansen Mogensen, gift gaardejer, 73, i Hennetved
1889, 0101, 0701, Ivar Johansen, enkemand, indsidder og almisselem, 88, af Vindeby
1889, 0101, 0801, Christen Larsen, enkemand og mejerist, 53, opholdt sig midlertidig hos husmand Christoffer Madsen, i Hennetved
1889, 1401, 1901, Hans Jeppesen Hansen, gift maler, 49, af Statene
1889, 1703, 2203, Peder Madsen Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 68, af Illebølle
1889, 1804, 2404, Peder Jørgensen, 3 maaneder, søn af gaardmand Mogens Hansen Boesgaard Jørgensen, af Hennetved
1889, 0205, 0605, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jørgen Egmose Nielsen, af Vindeby
1889, 0106, 0706, Christen Christensen, gift boelsmand, 68, af Illebølle Mark
1889, 1007, 1407, Julius Johannes Hansen, 9, søn af husmand Hans Hansen, af Gammel Long
1889, 2710, 0211, Hans Hansen Søgaard, gift gaardfæster, 80, af Vindeby
1889, 2311, 2911, Mads Rasmussen, enkemand og aftægtsmand af Vindeby, 78, hos svigersønnen husmand Peder Mikkelsen, Vindeby Mark
1889, 0112, 0612, Valdemar Martin Emil Rasmussen, 2, søn af husmand Niels Johansen Rasmussen, af Herslev Mark
1890, 0701, 1401, Hans Peter Hansen, 11, søn af gaardmand Rasmus Hansen, af Hennetved
1890, 1502, 2102, Jens Iversen, gift huslejer, 68, af Lindelse
1890, 0703, 1003, Dødfødt dreng, søn af ugift Laurentine Hansen, af Illebølle Long
1890, 2003, 2603, Hans Jacob Hansen, enkemand, murer og aftægtsmand, 90, af Lindelse
1890, 2104, 2504, Jens Rasmussen, gift, 72, af Longelse Sand. Under et besøg hos husmand Rasmus Jacob Nielsen, i Statens
1890, 1904, 2504, Hans Thomsen Christiansen, gift huslejer, 71, af Hennetved
1890, 1106, 1606, Hans Rasmussen Pedersen, gift husejer og arbejdsmand, 61, af Vindeby
1890, 2506, 0107, Anders Jensen, gift gaardmand og aftægtsmand, 78, i Vindeby
1890, 1007, 1507, Rasmus Rasmussen, enkemand og aftægtsmand af Illebølle, 88, hos sin svigersøn husmand Peder Hans. Jørgensen
1890, 1807, 2307, Udøbt dreng, 4 timer, søn af gaardmand Erik Jørgensen, af Vindeby
1890, 2807, 0208, Lars Christensen, gift husmand og væver, 68, af Illebølle
1890, 2709, 0310, Mads Hansen, gift husmand, 86, af Lindelse
1890, 0910, 1410, Hans Jørgensen, enkemand, husmand og arbejdsmand, 61, af Hennetved
1890, 0511, 1111, Alfred Christian Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 20, hos gaardmand Anders Elnegaard, i Herslev. Søn af husmand Hans Chr. Madsen i Illebølle Long
1890, 3011, 0612, Rasmus Christiansen, gift husmand og arbejdsmand, 69, af Hennetved
1890, 2712, 2912, Verner Constantin Gudfeldt Lefeldt, 2 maaneder, søn af forvalter Frederik Christian Konrad Lefeldt, af Polleholm
1891, 0903, 1303, Peder Frederiksen, gift arbejdsmand og indsidder, 61, af Lindelse
1891, 1703, 2303, Carl Ejler Holm, gift huslejer, 72, af Stevne
1891, 0604, 1104, Mads Johansen Poulsen, gift arbejdsmand, af Stilund, Herslev Mark
1891, 2205, 2805, Rasmus Hansen, gift husmand og træskomager, 67, af Vindeby
1891, 2505, 3005, Gunnar Wæinø Larsen, 8 maaneder, søn af skolelærer Larsen, af Illebølle
1891, 1706, 2306, Morten Jensen Andersen Foged, gift gaardejer, 72, af Illebølle
1891, 2306, 2706, Hans Peder Hansen, gift snedker, 25, af Hennetved
1891, 2807, 0308, Hans Andreasen, enkemand og væver, 79, i Statene
1891, 0408, 1008, Carl Anton Madsen, gift husmand, 26, i Haubølle
1891, 1309, 1809, Ditløv Larsen Flintegaard, enkemand og gaardmand, 75, i Vindeby
1891, 1012, 1512, Karl Boesgaard Jørgensen, 15 uger, søn af gaardmand Mogens Hansen Boesgaard Jørgensen, af Hennetved
1869, 0202, 0702, Anne Cathrine Hansdatter, enke, 72, i Vindeby. Huusmand Johan Wilhelm
1869, 1002, 1802, Inger Hansdatter, enke, 77, i Vindeby. Boelsmand Mads Christian Bjelke
1869, 3103, 0604, Lovise Julie Johansen, 8 uger, datter af huusmand Ludvig Johansen, af Illebølle
1869, 1404, 1804, Caroline Anna Mortensen, 1 dag, datter af huusmand og snedker Morten Christian Mortensen, fortiden i Lindelse
1869, 2904, 0405, Anne Hansen, 26, i Lindelse. Datter af huusmand Hans Larsen
1869, 2305, 2905, Marthe Pedersen, 50½, af Illebølle. Huusmand Hans Jørgensen
1869, 1506, 1906, Anne Birgitte Madsen, 28, i Hennetved. Gaardfæster Rasmus Hansen
1869, 1207, 1507, Dødfødt pige, datter af smed Lars Hansen, paa Illebølle Mark
1869, 2508, 3008, Emma Sophie Hansen, 2 og 5 maaneder, datter af maler Hans Jeppesen Hansen, i Statene
1869, 0809, 1109, Arentine Kirstine Hansen, 3 maaneder, datter af gaardfæster Rasmus Hansen, i Hennetved
1869, 2410, 2810, Petrine Hansen, 12, datter af huusmand Hans Hansen Elnegaard, i Hennetved
1869, 1512, 2012, Karen Madsdatter, enke, 72, i Lindelse. Huusmand Hans Jørgen Christensen
1870, 0402, 1102, Ingeborg Hansdatter, 62, i Vindeby. Husmand Peder Christiansen
1870, 1902, 2302, Dødfødt pige, datter af huusmand Rasmus Larsen, af Illebølle
1870, 2803, 0204, Martine Pedersen, 11, datter af huusmand Peder Rasmussen, af Illebølle
1870, 1204, 1904, Ane Jensen, enke, 69, paa Illebølle Mark. Gaardmand Hans Christensen
1870, 1705, 2205, Dødfødt pige, datter af huusmand Niels Jensen, paa Paaø
1870, 2605, 0106, Margrethe Jeppesdatter, 50, af Vindeby. Huusmand Jens Jensen
1870, 0406, 1006, Marthe Clausdatter, enke, 72, i Hersløv. Huusmand Hans Rasmussen Steffensen
1870, 0606, 1006, Maren Hansdatter, enke, 83, i Sognets Fattighuus. Huusmand Jacob Pedersen af Hennetved
1870, 1006, 1306, Anine Christine Larsen, 1, datter af Lars Christiansen, i Sognets Fattighuus
1870, 2706, 0107, Anne Marie Pedersen, enke, 88, i Sognets Fattighuus. Hans Larsen
1870, 0207, 0607, Dødfødt pige, datter af ugift Christine Pedersen, i Vindeby
1870, 2807, 0108, Rasmine Caroline Larsen, 1, datter af Lars Christiansen, i Sognets Fattighuus
1870, 0308, 0808, Kirstine Sophie Mikkelsen, enke og aftægtskone, 87, i Hersløv. Smed Mads Jørgensen
1870, 1111, 1711, Udøbt pige, 1 time, datter af huusmand Hans Mogensen Nielsen, i Vindeby
1870, 0512, 1012, Hanne Marie Frederiksen, 3 1/4 maaned, datter af ugift Mathilde Amalie Pedersen, af Vindeby
1870, 2808, 0309, Ane Christine Tobiesdatter, gift, 80, af Hennetved. Boelsmand Hans Rasmussen
1871, 0301, 0801, Hansine Jochumsen, gift, 48, af Hersløv. Huusmand Christen Pedersen
1871, 0202, 0802, Hanne Pedersen, 3 dage, datter af huusmand Peder Haagensen, i Hennetved
1871, 1402, 2102, Ane Elisabeth Hansen, gift, 69, af Hennetved. Smed og huusmand Niels Bruus Pedersen
1871, 2203, 2703, Maren Rasmussen, gift, 53, af Hennetved. Huusmand Rasmus Christiansen
1871, 2903, 0304, Junia Cathrine Madsen, 11 og 9 maaneder, steddatter af gartner Peder Frederiksen, i Hennetved
1871, 1004, 1704, Gythe Margrethe Steffensen, enke og aftægtskone, 86, i Vindeby. Gaardmand Christen Jensen Bruus
1871, 1104, 1504, Caroline Kirstine Pedersen, 14, datter af huusmand Hans Rasmussen Pedersen, af Vindeby
1871, 0106, 0406, Dødfødt pige, datter af gartner Peder Frederiksen, i Hennetved
1871, 0506, 1006, Kirsten Christiansen, ugift fattiglem, 69, i Hennetved
1871, 2706, 0507, Hanne Jørgensdatter, enke, 77 og 9 maaneder, i Hennetved. Gaardfæster Christen Rasmussen
1871, 1108, 1308, Dødfødt pige, datter af huusleier Frederik Hansen Jørgensen, af Hennetved
1871, 1108, 1608, Mathilde Jørgine Hansen, 1 og 3 maaneder, datter af gaardeier Hans Peder Jørgensen (Hougaard), af Vindeby
1871, 1511, 2011, Anne Dorthea Nielsen, enke, 79, i Lindelse. Huusmand Lars Mikkelsen
1871, 2211, 2811, Augusta Margrethe Hansen, 42, af Vindeby. Gaardeier Hans Peder Jørgensen
1871, 2811, 0512, Karen Christensdatter, enke, 68, af Klæsø. Gaardfæster Hans Christoffer Nielsen
1871, 1612, 2212, Christiane Frederiksen, 58, af Vindeby. Huusmand Hans Jensen Vilhelm
1872, 1101, 1601, Lovise Margrethe Rasmussen, 7 uger, datter af mølleeier Otto Rasmussen, af Lindelse Mølle
1872, 1201, 1801, Christine Marie Nielsen, gift, 50, i Illebølle. Smed Peder Johansen
1872, 1601, 2001, Antonia Larsen, 10 uger, datter af huusmand Mads Larsen, i Vindeby
1872, 1901, 2301, Karen Larsdatter, enke, 71, i Sognets Fattighuus. Huusmand Hans Christian Hansen
1872, 2101, 2601, Kirstine Christiansdatter, ugift, 66, i Sognets Fattighuus
1872, 2801, 0302, Dødfødt pige, datter af huusmand Hans Mogensen Nielsen, af Vindeby
1872, 2901, 0202, Margrethe Larsen, 24 timer, datter af træskomand Lars Larsen, af Fruerlund
1872, 2302, 0103, Marthe Christine Christensen, gift, 33, af Vindeby. Huusmand Hans Mogensen Nielsen
1872, 3003, 0504, Johanne Margrethe Christensen, enke, 85, paa Vindeby Mark. Huusmand Niels Hansen
1872, 1505, 1805, Anne Kirstine Jensen, 16, hos bedstemoderen Niels Dreyers enke, i Lindelse
1872, 0906, 1406, Dødfødt pige, datter af indsidder Niels Jensen, af Paaø
1872, 1607, 2007, Caroline Jensine Hansen, ugift, 28, i Vindeby. Datter af husmand Hans Jensen Vilhelm
1872, 2008, 2408, Caroline Kirstine Andersen, 17½, tjenende i Vindeby. Datter af husfæster Anders Christiansen, af Illebølle Skov
1872, 0409, 0909, Mariane Mogensdatter, 47, i Statene. Huusmand og snedker Rasmus Jensen
1872, 2709, 0210, Udøbt pige, 1 time, datter af ugift Marie Jørgensen, af Illebølle
1872, 0312, 0712, Petrosine Christine Madsen, 3 maaneder, datter af ugift Hansine Hansen, i Vindeby
1873, 0101, 0801, Jacobine Caroline Frederiksen, enke og fattiglem af Lindelse Sogn, 49, boende paa Haugbølle Mark. Arbeidsmand Christen Pedersen Christensen
1873, 0501, 1101, Caroline Madsen, enke, 65, i Illebølle. Boelsmand Rasmus Larsen
1873, 2501, 3001, Udøbt pige, 15 minutter, datter af gaardeier Peder Christian Hansen, af Hennetved
1873, 0602, 1402, Gunild Laurine Nielsen, 1 og 3 maaneder, datter af ugift Trine Nielsen, fortiden i plads i Illebølle
1873, 2802, 0703, Julie Martine Graver, 6 maaneder, datter af gjæstgiver Niels Høy Graver, af Lindelse
1873, 0703, 1403, Bodil Christine Rasmussen, 59, af Illebølle. Husmand Peder Madsen Pedersen
1873, 1203, 2003, Dorthea Hansdatter, 68, af Hennetved Mose. Husmand Rasmus Pedersen
1873, 2103, 2903, Nielsine Clausen, 17 og 8 maaneder, datter af husmand Steffen Clausens enke, i Herslev
1873, 1406, 1906, Maren Kirstine Pedersen, enke, 74, i Hennetved. Husmand Hans Pedersen
1873, 0207, 0707, Hanne Margrethe Hansen, gift, 55, i Lindelse. Husmand Hans Jensen Christensen
1873, 1107, 1507, Maren Christiansdatter, 73, i Statene. Boelsmand Godfred Clausen
1873, 2707, 3007, Marie Dorthe Hansen, gift, 66, af Hennetved. Husmand Jørgen Hansen
1873, 0108, 0408, Laurentine Anine Pedersen, 4 maaneder, datter af indsidder Lars Pedersen, i Lindelse
1874, 2701, 3101, Dødfødt pige, datter af gaardmand Lars Hansen, i Herslev
1874, 3001, 0302, Ane Kirstine Jacobsen, ugift almisselem, 57, i Vindeby
1874, 0302, 0902, Kirstine Hansen, ugift tjenestepige, 31, i Vindeby
1874, 0902, 1402, Ane Pedersen, gift,73, i Lindelse. Smed Sasse
1874, 1602, 2102, Hanne Madsdatter, gift, 67, i Lindelse. Husmand Johannes Rask
1874, 1602, 2102, Kirstine Mathilde Larsen, 5, datter af arbeidsmand Mads Hansen Larsen, i Vindeby
1874, 2402, 2802, Anne Margrethe Rasmussen, gift, 37, af Fruerlund. Træskomand Lars Larsen
1874, 0905, 1605, Dorthea Cathrine Madsdatter, 69, af Herslev. Gaardejer Mads Albertsen
1874, 2105, 2805, Kirstine Andersen, aftægtsenke, 78, i Hennetved. Husmand Godtfred Krøjer i Illebølle
1874, 1806, 2406, Dorthea Kirstine Henriksen, gift, 58, af Hennetved. Husmand Hans Jørgensen
1874, 3007, 0308, Ane Cathrin Pedersen, gift, 40, af Vindeby. Husmand Mads Hansen (Skytte)
1874, 0408, 0708, Betty Hansen, 5 uger, datter af maler Hans Jeppesen Hansen, af Statene
1874, 0808, 1308, Rasmine Hansen, 6, datter af husmand Hans Knudsen, af Vindeby
1874, 1208, 1708, Bodild Madsen, enke, 85, i Hennetved. Husmand Johannes Sørensen
1874, 1309, 1809, Jensine Frederikke Marie Kirstine Madsen, ugift, 18, datter af husmand Jens Madsen, i Vindeby
1874, 1809, 2409, Maren Pedersen, enke, 66, i Hennetved. Husmand Frederik Madsen Holm
1874, 1910, 2310, Christine Hansen, 9, datter af bødker Hans Johansen, i Vindeby
1874, 2811, 0412, Maren Mogensdatter, enke, 62, i Hennetved. Almisselem Mads Larsen
1874, 1312, 1912, Antonie Ane Kirstine Hansine Christiansen, 22 uger, datter af husmand Anders Christiansen, i Vindeby
1875, 1301, 1901, Jørgine Jørgensen, enke og nu aftægtskone, 77, i Illebølle. Husmand Hans Larsen (Palle)
1875, 1102, 1802, Maren Nielsdatter, ugift husholderske, 77, hos husmand Johannes Rask, i Lindelse
1875, 1802, 2502, Inger Jensdatter, enke, 85, i Vindeby. Husmand Hans Hansen (Skytte)
1875, 0703, 1303, Karen Larsen, enke og nu almisselem, 78, i Hennetved. Husmand Hans Albrechsen
1875, 1503, 2003, Ane Christiansdatter, gift, 56, i Hennetved. Husmand Godfred Hansen
1875, 0204, 0704, Ottilie Michaeline Mikkelsen, 1, datter af smed Hans Jacob Mikkelsen, i Illebølle
1875, 0705, 1305, Marthe Hansen, gift, 37, af Lindelse. Husmand Christian Jensen Pedersen
1875, 2405, 2905, Marthe Jørgensen, gift, 27, af Illebølle. Boelsmand Niels Rasmussen
1875, 0307, 0807, Christiane Anine Hansen, ½, datter af husmand Niels Johansen Hansen, af Lindelse
1875, 1811, 2211, Ingeborg Marie fyrsterling, gift, 75, af Lindelse Fattiggaard. Fattiglem Hans Jørgen Schwalbe
1875, 1812, 2312, Antonia Margrethe Olsen, 14 dage, datter af sadelmager Christian Olsen, i Lindelse
1875, 2212, 2812, Caroline Frederiksen, gift, 29, af Lindelse. Husmand Martin Rasmussen
1875, 3112, 06011876, Laurine Jensen, 26, af Lindelse Mark. Datter af gaardmand Jens Jensen
1876, 0801, 1401, Sidsel Pedersdatter, enke og aftægtskone, 89, hos sønnen husmand Peder Rasmussen, i Illebølle. Aftægtsmand Rasmus Knudsen
1876, 0102, 0702, Anne Kirstine Christensen, 1½, datter af ugift Frederikke Laurentine Christensen, i Klæsø
1876, 1902, 2502, Johanne Hansdatter, aftægtsenke, 81, i Hennetved. Gaardmand Christen Nielsen
1876, 0503, 1303, Ane Cathrine Hansen, gift, 52, af Illebølle. Husmand Lars Pedersen
1876, 2303, 2903, Johanne Nielsdatter, enke, 90, af Lindelse. Gaardfæster Hans Hansen
1876, 0404, 1004, Alfride Rasmine Hansen, 6½ maaned, datter af husmand Christen Johansen Hansen, Illebølle Mark
1876, 1805, 2105, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Peder Hansen Jørgensen, i Illebølle
1876, 0308, 0808, Dorthea Hansen, enke, 67, i Vindeby. Husmand Peder Larsen
1876, 1208, 1608, Johanne Martine Christiansen, 10 dage, datter af ugift Rasmus Sophie Christiansen, i Hennetved
1876, 0109, 0509, Amalie Rasmine Pedersen, 16, datter af husmand Hans Rasmussen Pedersen, i Vindeby
1876, 1309, 1909, Johanne Hansdatter, gift, 69, af Hennetved. Husmand Hans Madsen Jørgensen
1876, 1809, 2309, Dødfødt pige, datter af skomager Anders Pedersen, i Hennetved
1876, 0110, 0610, Jørgine Mortensine Cathrine Christensen, enke, 66 og 9 maaneder, i Vindeby. Husmand Rasmus Andresen
1876, 1910, 2210, Dødfødt pige, datter af smed Hans Ditlev Larsen Kroager, i Illebølle
1876, 2411, 3011, Karen Rasmusdatter, enke og aftægtskone, 83, i Illebølle. Jens Hesselbjerg
1876, 0312, 1112, Cathrine Christensen, ugift, 26, i Herslev. Datter af husmand Christen Christiansen
1877, 0801, 1301, Mathilde Frederikke Sørensen, 5 maaneder, datter af husejer Anders Peter Sørensen, i Illebølle Long
1877, 2301, 3001, Ane Christine Hansdatter, gift, 71, i Herslev. Indsidder Mads Christian Jensen
1877, 0202, 0902, Maren Hansdatter, enke, 66, i Hennetved. Husmand Christian Johansen
1877, 2404, 2804, Camilla Henriette Hansen, 10 maaneder, datter af husmand Lars Hansen, i Lindelse
1877, 2304, 2904, Udøbt pige, omtrent 3 timer, datter af gaardmand Bendix Hansen, i Paaø
1877, 2704, 0305, Caroline Henriksen, ugift almisselem, 42, i Sognets Fattighus
1877, 1906, 2306, Caroline Hansen, gift, 32, af Hennetved. Forpagter Lars Nielsen
1877, 0307, 0907, Augusta Octavia Hansen, 18, datter af gaardejer Hans Hansen Have, i Illebølle
1877, 1307, 1807, Marie Christensen, enke, 69, i Hennetved. Husfæster Christen Andersen (Ærøbo)
1877, 1507, 2007, Caroline Rasmussen, gift, 25, i Lindelse. Gaardejer Anders Jensen
1877, 1807, 2307, Caroline Jensen, 18 dage, datter af gaardejer Anders Jensen, i Lindelse
1877, 0508, 1008, Johanne Kirstine Madsdatter, enke, 69, i pleje i Vindeby. Indsidder Peder Johansen af Kjædeby
1877, 0509, 1009, Ulrikke Antonette Jacobsen, enke, 91, i Hennetved. Stenhugger Jørgen Christensen
1877, 1109, 1809, Dødfødt pige, datter af husmand Niels Jensen, af Paaø
1877, 1010, 1710, Ane Marie Pedersen, gift, 61, af Illebølle. Husmand Christen Larsen
1877, 1911, 0711, Marie Olsdatter, enke og almisselem, 85, i Sognets Fattighus. Husmand Daniel Rasmussen
1877, 2111, 2711, Anne Marie Nielsdatter, enke og almisselem, 67, i Lindelse. Husmand Peder Mikkelsen
1877, 2911, 0412, Anine Hansine Jørgensen, 3, datter af tømrer Rasmus Hansen Jørgensen, i Illebølle
1878, 0501, 1201, Ane Marie Christensen, gift, 73, af Vindeby. Husmand Iver Johansen
1878, 2901, 0502, Ane Mogensen, ugift husholderske, 65, hos gaardmand Jens Christian Mogensen, i Klæsø
1878, 0503, 1103, Maren Jørgensen, gift, 76, af Illebølle. Husfæster Rasmus Mikkelsen
1878, 0903, 1603, Ane Marie Hansen, enke og fattiglem, 68, i Lindelse Fattighus. Husmand Mads Høj i Hennetved
1878, 2604, 0105, Mathilde Christine Hansen, tjenestepige, 14, paa Herslev Mark
1878, 1105, 1505, Hilleborg Rasmussen, gift, 76, i Hennetved. Husmand Mads Larsen Clausen
1878, 1105, 1605, Johannes Pedersen (tvilling), 2 dage, datter af skomager L. Pedersen, i Lindelse
1878, 1405, 2005, Johanne Caroline Larsen, gift, 67, af Hennetved. Husmand Christen Pedersen
1878, 0506, 1206, Caroline Jørgensen f. Christensen, enke, 73, i Lindelse. Gjæstgiver P. Jørgensen
1878, 2606, 0107, Kirstine Rasmussen, gift, 68, i Lindelse. Gaardmand Hans Hansen (Jørgensen)
1878, 1707, 2207, Ane Cathrine Hansen, gift, 54, paa Vindeby Mark. Gaardmand Ditlev Larsen Flintegaard
1878, 2407, 2907, Johanne Pedersen, enke, 82, i Lindelse. Husmand og drejer Niels Madsen Christensen
1878, 0308, 0808, Karen Rasmussen, enke, 69, i Lindelse. Husmand Niels Nielsen
1878, 0409, 0909, Marie Dorthea Mogensen, gift, 56, af Illebølle. Væver Lars Christensen
1878, 0409, 1009, Maren Hansen, enke, 69, i pleje hos sønnen skrædder Jens Nielsen, i Lindelse. Niels Jensen Just
1878, 0509, 1109, Karen Rasmussen, gift, 36, af Illebølle. Gaardmand Hvidtfeldt Nielsen
1878, 2911, 0812, Christiane Rasmussen, 18 dage, datter af ugift Hanne Dorthe Rasmussen, i Stevne under Herslev
1878, 1412, 2012, Karen Christensdatter, enke, 86, i Herslev. Gaardmand Mikkel Rasmussen
1878, 2812, 02011879, Maren Kirstine Jørgensen, 2½, datter af husmand Hans Jørgensen, i Hennetved
1878, 2912, 04011879, Caroline Marie Pedersen, 18 dage, datter af skomager Anders Pedersen, i Hennetved
1879, 2301, 3001, Karen Nielsdatter, enke, 68, i Lindelse. Sadelmager Fyrsterling
1879, 2901, 0302, Frederikke Clausen, 5, datter af snedker Rasmus Clausen, i Hennetved
1879, 2402, 0103, Ane Rasmine Rasmussen, 14 dage, datter af ugift tjenestepige Hanne Dorthea Rasmussen. I pleje i Vindeby
1879, 1103, 1703, Stine Marie Madsen, gift, 61, i Vindeby. Væver Mathias Huus
1879, 2803, 0204, Oline Larsen, ugift tjenestepige, 17, i Illebølle. Datter af husmand Rasmus Larsen, i Lindelse
1879, 1504, 2104, Hanne Marie Signora Hansen, 1, datter af husmand Jens Hansen, i Illebølle
1879, 2404, 0105, Marie Dorthea Steffensen, gift, 58, af Lindelse. Husmand Rasmus Nielsen
1879, 0806, 1206, Singer Pedersen, ugift, 25, i Vindeby. Datter af husmand Peder Larsen Hansen
1879, 1208, 1808, Hansine Hansen, gift, 36, i Lindelse. Gaardejer Michael Rasmussen
1879, 1009, 1509, Anna Mathilde Cathrine Christiansen, 12 dage, datter af arbejdsmand Christian Antony Christiansen, af Rudkjøbing Kohave
1879, 2710, 0211, Christiane Mikkelsen, gift, 24, af Vindeby. Husmand Hans Rasmussen
1879, 0211, 0611, Dødfødt pige, datter af gaardejer Rasmus Hansen Jørgensen, i Herslev
1879, 2810, 0211, Ane Dorthea Jensen, ugift fattiglem, 42, i Lindelse Fattiggaard
1879, 1512, 2012, Karen Christiansen, enke, 73, i Lindelse. Hans Jensen
1879, 1612, 2312, Birthe Kirstine Jensen, aftægtsenke, 72, i Lindelse. Husmand Peder Hansen (Mose)
1879, 2212, 2712, Maren Augusta Jørgensen, 9, datter af gaardejer Erik Jørgensen, i Vindeby
1880, 1701, 2401, Hanne Marie Christine Rasmussen, 2, datter af arbejdsmand Hans Rasmussen, i Rudkjøbing. I pleje i Kjædeby
1880, 2401, 3101, Christine Christiansen, gift, 62, i Hennetved. Gaardmand Peder Christian Hansen
1880, 0602, 1202, Laura Martin Madsen, 2 og 9 maaneder, datter af husmand Christoffer Madsen, i Hennetved
1880, 2202, 2802, Susanne Pedersen, gift, 82, i Lindelse. Hjulmand Frederik Hansen
1880, 2802 ,0503, Singer Christiansdatter, enke, 73, i Lindelse. Gaardmand Peder Pedersen (Egmose)
1880, 0503, 1203, Johanne Margrethe Hansdatter, enke og fattiglem, 86, i Lindelse Fattighus
1880, 2105, 2805, Johanne Cathrine Clausen, gift, 59, af Illebølle. Tømmermand Anders Rasmussen Christensen
1880, 1206, 1806, Caroline Hansine Camilla Fyrsterling, 6½, datter af skomager Carl Christian Fyrsterling, i Illebølle
1880, 2706, 0207, Mettilie Nielsen, 11, datter af gaardmand Hvidtfeldt Nielsen, i Illebølle
1880, 0408, 0908, Marentine Christensen, gift, 28, i Hennetved. Husmand Erik Hansen
1880, 0610, 1110, Inger Nielsen, 31, i Illebølle. Husfæster Hans Jensen Hansen
1880, 1510, 2010, Ane Kathrine Nielsen, gift, 66, i Lindelse. Husfæster Hans Larsen Kjær
1880, 0611, 1311, Ane Kathrine Jensen, gift, 54, af Illebølle. Arbejdsmand Rasmus Hansen
1880, 2811, 0212, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Pedersen, i Hennetved
1881, 1401, 2101, Karen Rasmussen, gift, 71, i Herslev. Aftægtsgaardmand Lars Pedersen
1881, 1701, 2201, Cathrine Hansen, enke, 83, i Hennetved. Aftægtshusmand Peder Pedersen
1881, 0202, 0902, Caroline Christine Marie Pedersen, ugift husbestyrerinde, 78, i Skovsgaards Mølle
1881, 1002, 1502, Karentine Christine Hansen, 3 uger, datter af ugift Marie Christine Hansen, i Lindelse
1881, 2502, 0203, Hanne Augusta Olavia Mogensen, 9 maaneder, datter af husmand Magnus Mogensen, i Vindeby
1881, 1504, 2004, Karentine Hansen, gift, 35, af Lindelse Kro. Gjæstgiver Jens Peder Rasmussen
1881, 2304, 2804, Anne Margrethe Dorthe Larsen, 18 uger, datter af skomager Christen Larsen, i Vindeby
1881, 1107, 1607, Ane Dorthe Nielsen, 8, datter af gaardmand Christen Pram Gad Nielsen, i Illebølle
1881, 2107, 2707, Charlotte Amalie Lerche Jørgensen f. Bjørnsen, gift, 68, i Lindelse Præstegaard. Sognepræst Th. R. Lerche Jørgensen
1881, 2407, 2907, Anna Rasmine Larsen, 10 maaneder, datter af husmand Søren Larsen, af Illebølle Mark
1881, 1210, 1910, Dorthea Katrine Hansen, enke, 67, i Herslev. Gaardmand Rasmus Clausen Mikkelsen
1881, 1710, 2210, Ane Godfredsen, enke, 72, i Hennetved. Gartner Lars Pedersen
1881, 0511, 1211, Anne Cathrine Sørensdatter, gift, 66, af Vindeby. Gaardmand Mads Rasmussen
1881, 1511, 2011, Petra Nicoline Hansen, 3 uger, datter af ugift Klaudine Amalia Hansen, i Illebølle Gammel Long
1881, 2612, 3112, Boline Kathrine Pedersen, enke, 57, af Vindeby. Husfæster Mikkel Rasmussen
1882, 1003, 1403, Anne Marie Hansen, 5, datter af afdøde hans Pedersen, af Lindelse Fattighus
1882, 0805, 1305, Caroline Rasmussen, ugift fattiglem, 34, i Lindelse Fattighus
1882, 2605, 3105, Marthe Larsdatter, gift, 65, af Lindelse. Husmand og bødker Jørgen Rasmussen
1882, 0106, 0606, Severine Margrethe Andresen, 2, datter af husmand Mads Andresen, af Vindeby
1882, 0110, 0710, Jenny Christiane Holm, ugift, 23, af Herslev. Datter af gaardejer Carl Holm
1882, 0311, 1011, Susanne Christiansdatter, enke og aftægtskone, 76, af Vindeby. Gaardejer M. H. Krogh
1882, 2311, 2911, Ane Marie Larsen, aftægtsenke, 77, af Lindelse
1882, 2911, 0312, Dødfødt pige, datter af ugift Charlotte Hansen, af Lindelse
1882, 1012, 1512, Ellen Jensdatter, enke og almisselem, 82, af Herslev Mark
1882, 1312, 1912, Hansine Larsen, 32, af Hennetved. Høker Hans Peder Hansen
1882, 2912, 03011883, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Henrik Jørgensen, af Illebølle
1883, 2001, 2501, Ane Madsdatter, enke, 76, af Vindeby. Arbejdsmand Mikkel Christiansen
1883, 1102, 1702, Kirsten Dinesdatter, enke, 69, af Hennetved. Husmand Henrik Pedersen
1883, 2603, 3103, Maren Mortensdatter, enke og aftægtskone, 85, i Vindeby. Husmand Hans Madsen
1883, 3003, 0104, Dødfødt pige, datter af blikkenslager E. G. Rasmussen, i Lindelse
1883, 0405, 1005, Annine Hansine Hansen, 15, datter af gaardmand Hans Peter Jørgensen, af Vindeby
1883, 2505, 3105, Ane Marie Johansen, aftægtsenke, 79, af Vindeby
1883, 2605, 0106, Maren Kirstine Nielsen, enke, 55, af Vindeby Mark. Gaardmand Hans Pedersen
1883, 2705, 0106, Maren Larsen, enke, 73, under et besøg i Lindelse. Skolelærer H. J. Bondesen i Frøbjerg
1883, 0706, 1306, Maren Pedersen, enke, 42, af Hennetved. Gaardmand Christen Hansen Olsen
1883, 1908, 2408, Jensine Christiane Madsen, 41, paa Herslev Mark. Opsynsmand Rasmus Jørgensen ved Fattiggaarden
1883, 2808, 0109, Dødfødt pige, datter af ugift Petra Cathinka Pedersen, af Lindelse
1883, 0209, 0709, Christiane Christiansen, ugift, 31, under et besøg hos svogeren gaardejer Chr. P. Jørgensen, af Herslev. Datter af gaardejer R. Christiansen af Bødstrup
1883, 1209, 1709, Hansine Hansen, 60, af Lindelse. Væver P. Th. Brandrup
1883, 0510, 1010, Amalie Magdalene Caroline Engelsted, ugift, 22, i Rudkjøbing. Datter af fabrikant Engelsted
1883, 1911, 2411, Karen Marie Rasmussen, gift, 50, af Illebølle. Høker Lars Mikkelsen Hansen
1884, 0401, 1001, Johanne Marie Pedersen, ugift almisselem, 67, i Lindelse Fattiggaard
1884, 1301, 1901, Ane Hansen, ugift indsidderske, 66, af Vindeby
1884, 2201, 2801, Elisabeth Caroline Christensen, 25, af Lindelse. Snedker Piro
1884, 2402, 2902, Ane Dinesen, enke, 64, af Lindelse. Gaardejer Jens Jacob Nielsen
1884, 2302, 0103, Ahrengott Christiansdatter, 76, af Hennetved. Gaardmand Hans Hansen
1884, 0404, 1104, Mette Marie Larsen, 13, datter af husmand Søren Larsen, af Illebølle Skov
1884, 1004, 1604, Bodil Marie Hansen, 43, af Herslev. Boelsmand Claus Hansen
1884, 1004, 1704, Christofine Marensine Christiansen, 1, datter af ugift Caroline Maren Kirstine Christiansen, af Hennetved
1884, 1408, 1808, Nielsine Kirstine Wandel f. Hansen, 24, af Rudkjøbing Møllemark. Smed Wandel
1884, 3009, 0610, Anne Margrethe Sophie Mortensen, 58, af Hennetved. Husmand Christen Madsen Pedersen
1884, 0912, 1512, Helga Jacobine Jacobsen, 1½, datter af gaardejer Erik Jacobsen, af Lindelse
1884, 1112, 1612, Maren Sophie Jørgensen, ugift almisselem, 69, af Lindelse Fattiggaard paa Herslev Mark
1884, 1512, 2012, Maren Hansen, enke, 82, af Vindeby. Husmand Hans Jensen
1884, 2112, 2912, Kathrine Pedersdatter, enke, 84, af Hennetved. Husmand Mads Nielsen
1884, 2812, 03011885, Marthe Hansen, 64, af Lindelse. Indsidder Christoffer Hansen
1885, 1501, 2001, Marthe Jørgensen, enke, 48, af Illebølle. Husmand Hans Nicolaj Andersen
1885, 3101, 0702, Rasmine Pedersen, 39, af Herslev Mark. Husmand Niels Johansen Rasmussen
1885, 0302, 0902, Anne Larsdatter, enke, 87, af Illebølle. Husmand Lars Larsen (Vilhelm)
1885, 0402, 1002, Rasmine Hansen, 51, af Vindeby. Arbejdsmand Christen Pedersen
1885, 1902, 2602, Kathrine Marie Christensen, enke, 81, af Hennetved. Gaardmand Peder Pedersen
1885, 2202, 2602, Hanne Hansen, ugift fattiglem, 59, af Lindelse Fattiggaard
1885, 1603, 2103, Maren Hansen, 48, af Hagenby. Husmand Hans Jacobsen
1885, 2204, 2804, Karen Hansen, 7 maaneder, datter af husmand Hans Jensen Hansen, af Illebølle
1885, 0405, 0705, Dødfødt pige, datter af ugift Hansine Frederikke Larsen, tjener paa Polleholm
1885, 1107, 1607, Caroline Hansen, 24, ugift, af Vindeby. Datter af afdøde husmand Hans Johansen
1885, 2507, 3107, Martha Frederikke Hansen, 9 maaneder, datter af husmand Lars Hansen, af Hennetved
1885, 1508, 2108, Johanne Margrethe Rasmussen, 69, af Illebølle. Husejer Niels Hansen Andersen
1885, 1309, 1809, Marthe Madsdatter, enke, 61, af Hennetved. Gaardmand Hans Madsen Larsen
1885, 0810, 1510, Bodil Hansdatter, enke, 74, af Hennetved. Husmand J. H. Christiansen
1885, 1810, 2410, Hansigne Hansen, ugift sypige, 36, hos husmand Jørgen Nielsen, i Vindeby
1885, 1910, 2810, Petra Kathinka Pedersen, ugift tjenestepige, 23, paa Hjortholm
1885, 0211, 0911, Marthe Christensen, ugift husejerske, 64, af Illebølle
1885, 2511, 3011, Marie Hansen, af Humble. Skomager Anders Pedersen
1886, 0201, 0801, Caroline Nielsen, aftægtsenke, 69, af Statene ved Herslev
1886, 2301, 2901, Hansine Larsen, ugift, 21, af Illebølle. Datter af husmand Rasmus Larsen
1886, 1301, 1901, Martha Hansine Bendixen, 16, tjente i Hennetved. Datter af gaardmand Hans Peder Bendixen, af Solbjerg i Sjælland
1886, 0102, 0602, Maren Hansdatter, enke, 83, af Vindeby. Gaardejer J. H. Hougaard
1886, 1702, 2302, Hanne Kathrine Jensdatter, enke, 75, af Hennetved. Bødker Johan Olsen
1886, 2502, 0303, Sidsel Jørgensdatter, enke, 80, af Hennetved. Husfæster Hans Christensen
1886, 0503, 1203, Ane Sophie Jørgensen, 55, af Illebølle. Husejer Rasmus Larsen, af Illebølle
1886, 2603, 3103, Alma Sophie Rasmine Hansen, 11, datter af møller N.P. Hansen, af Illebølle
1886, 1704, 2304, Julie Marie Mikkelsen, 12, datter af smed Hans Jacob Mikkelsen, af Illebølle
1886, 0108, 0608, Dorthea Marie Albertsen, 8, datter af gaardmand Albert Herman Albertsen, af Herslev
1886, 1208, 1708, Petra Laurentine Rasmussen, 20, af Illebølle, Gaardmand Jens Jacobsen
1886, 2908, 0309, Marie Ditløvsen, 28, af Lindelse. Gaardejer Christen Pedersen Hansen
1886, 2209, 2909, Ane Marie Mathilde Jensine Christensen,13, datter af husmand Dines Nielsen Christensen, af Vindeby
1886, 0610, 1210, Marie Kirstine Hansen, 14, datter af gaardmand Christen Hansen (Kvindebjerg), af Herslev
1886, 1910, 2310, Marthe Christine Hansen, enke, 84, af Lindelse. Husfæster Hans Rasmussen
1886, 2510, 0111, Maren Pedersdatter, enke, 75, af Illebølle. Husmand Niels Gotfredsen
1886, 0311, 1111, Riborg Hansdatter, enke, 76, af Illebølle Mark. Boelsmand Niels Hansen Madsen
1886, 2011, 2611, Rasmine Rasmussen,35, af Illebølle. Smed Hans Jacob Mikkelsen
1886, 0912, 1312, Udøbt dreng, 12 timer, søn af gaardmand Peder Christian Pedersen, af Hennetved
1887, 0101, 0601, Karen Andreasen, 33, af Herslev Mark. Husmand Jens Rasmussen
1887, 0202, 0802, Antonia Hansine Larsen, 3 maaneder, datter af ugift Caroline Henriette Madsen, af Hennetved
1887, 2502, 0303, Hansine Clausen, 46, af Gammellong. Husmand Anders Peder Sørensen
1887, 2002, 2502, Marie Caroline Jørgensen, 11 maaneder, datter af husmand Peder Hansen Jørgensen, af Illebølle
1887, 0204, 0904, Johanne Larsen, 40, af Illebølle. Husmand Jens Hansen Baj
1887, 1604, 2104, Karen Hansdatter, ugift almisselem, 87, af Lindelse Fattiggaard paa Herslev Mark
1887, 1704, 2304, Ane Hansdatter, enke, 80, af Hennetved. Husmand Hans Hansen Stense
1887, 2805, 0306, Karen Christensdatter, 69, af Vindeby. Husmand Jens Madsen
1887, 1009, 1509, Marthe Pedersdatter, enke, 70, til huse hos husmand Jørgen A. Andersen, i Illebølle. Husmand Peder Sørensen af Fuglsbølle
1887, 0910, 1310, Ane Rasmusdatter, ugift almisselem, 75, paa Lindelse Fattiggaard, Herslev Mark
1887, 2409, 3009, Karen Hansdatter, ugift, 75, nød aftægt af et hus i Illebølle
1887, 0611, 1211, Karen Pedersdatter, 86, af Hennetved. Husmand Hans Rask Nielsen
1887, 0811, 1511, Inger Hansen, 45, af Herslev. Gaardmand Rasmus Peder Larsen
1887, 1412, 2012, Hanne Marie Larsen, 9, datter af arbejdsmand Niels Chr. Larsen, af Hennetved
1888, 2401, 2801, Kathrine Marie Jensdatter, enke, 76, af Søndenbro. Husmand Lars Jørgensen Vilsø
1888, 2802, 0303, Kamilla Christine Christiansen, 8 uger, datter af ugift Hansine Theodorsen, af Hennetved
1888, 0603, 1403, Ane Birgitte Hansen, 18, af Hennetved. Datter af gaardmand Rasmus Hansen
1888, 2303, 3003, Johanne Dorthea Pedersdatter, enke, 81, af Illebølle Long, Murer Ole Hansen Skov
1888, 2703, 0304, Maren Kirstine Madsen, 51, af Illebølle. Husmand Hans Christensen Madsen
1888, 1104, 1704, Ane Margrethe Mogensdatter, enke, 69, af Illebølle. Husmand og tømrer Jørgen Mikkelsen
1888, 1904, -, Dødfødt pige, datter af gaardejer Lars Ditlevsen Flintegaard, af Herslev
1888, 0405, 0905, Dødfødt pige, datter af gaardmand Niels Hansen, i Klæsø
1888, 2105, 2605, Ane Margrethe Andersdatter, enke, 79, i Hennetved. Skrædder Hans Andersen
1888, 2207, 2707, Maren Rasmusdatter, 76, af Statene. Væver Hans Andreassen
1888, 1708, 2208, Stine Magdalene Hansen, ugift fruentimmer,71, af Lindelse
1888, 2008, 2508, Maren Kirstine Hansen, enke, 78, af Kvindebjerg i Herslev. Gaardmand Hans Hansen
1888, 2108, 2508, Christine Jensdatter, enke, 83, af Lindelse. Husmand Rasmus Arentsen
1888, 3108, 0409, Mette Marie Olsdatter, 60, af Herslev. Slagter Jørgen Jensen Nielsen
1888, 2209, 2609, Karen Christiansdatter, 84, af Lindelse. Skrædder Niels Madsen
1888, 1011, 1511, Hansine Kirstine Christiansen, 5, datter af arbejdsmand Anders Christiansen, af Vindeby
1888, 0912, 1512, Maren Alexandersen, enke, 67, af Illebølle. Husejer Niels Hansen Baj
1889, 2602, 0403, Johanne Marie Hansen, 48, af Hennetved. Husmand Hans Jørgensen
1889, 1512, 2112, Singer Christensen, enke, 54, af Longelse Sønderskov. Husmand Johan Henrik Larsen
1889, 1703, 2203, Karen Simonsen, enke, 77, af Lindelse. Husmand Anders Nielsen
1889, 2004, 2604, Marthe Jacobsdatter, 74, af Vindeby. Arbejdsmand Frederik Rasmussen
1889, 2204, 2704, Marthe Clausdatter, enke og aftægtsenke, 82, hos gaardmand Hans Jørgen Sørensen i Statene. Gaardmand Hans P. Larsen af Tullebølle
1889, 0505, 1005, Caroline Larsen, 78, af Statene. Tømrer Rasmus Jensen
1889, 1505, 2105, Marthe Kirstine Rasmusdatter, enke, 75, af Illebølle Mark. Husfæster Lars Hansen
1889, 1706, 2106, Dødfødt pige, datter af husmand Jens Mogensen Rasmussen, af Statene
1889, 0807, 1207, Inger Kirstine Jacobsdatter, enke, 76, af Herslev. Arbejdsmand Claus Christiansen
1889, 0108, 0608, Christine Pedersen, enke, 30, af Vindeby. Gaardmand Rasmus Christensen
1889, 2908, 0209, Christine Pedersen, enke, 32, i Illebølle. Arbejdsmand Christen Christian Jensen Torpe
1889, 3108, 0509, Sophie Frederikke Rasmussen, 14 uger, datter af husmand Carl Christian Rasmussen, af Hennetved
1889, 1009, 1609, Maren Jensdatter, enke og husholderske, 58, hos skrædder Niels Madsen, i Lindelse. Husmand Rasmus Mikkelsen af Tryggelev
1889, 0111, 0711, Caroline Rasmussen, enke, 64, af Hennetved. Indsidder Jørgen Frederiksen
1890, 0402, 1002, Maren Pedersdatter, enke, 72, af Hennetved. Skomager Rasmus Christensen
1890, 0903, 1303, Anna Hansen, 1½, datter af tømrer Peder Madsen Hansen, af Hennetved
1890, 2303, 2703, Anna Marie Juncker, 3 uger, datter af smed Juncker, af Lindelse
1890, 2503, 3103, Karen Jensdatter, 80, af Herslev. Træskomand Christen H. Rasmussen
1890, 1604, 2104, Ane Marie Jørgensen, 1 dag, datter af gaardmand Mogens Hansen B. Jørgensen, af Hennetved
1890, 0907, 1407, Ane Marie Madsen, gift, 67, af Herslev. Skomager Chr. Larsen Gotfredsen
1890, 1007, 1607, Laurine Andersen, enke, 75, hos sin søn Lars Pedersen. Husmand Peder Hansen af Illebølle
1890, 0708, 1108, Mary Kamilla Hansen, 18 dage, datter af husmand Hans Chr. Hansen, af Illebølle Mark
1890, 1408, 1908, Birthe Sophie Christensen, 70, af Hennetved. Particulier Jørgen Rasmussen
1890, 0309, 1009, Ane Margrethe Pedersen, 57, af Hennetved. Husmand Johan Iversen Hansen
1890, 3009, 0810, Ottilie Margrethe Bentine Kops, 46, af Illebølle. Smed Hans Ditløv M. Krøjer
1890, 1910, 2710, Gjertrud Larsdatter, enke, 79, af Herslev. Gaardmand Lars Jensen Baj
1890, 0512, 1212, Mette Christine Christensen, 55, af Illebølle. Husmand Peder Rasmussen
1890, 0912, 1512, Inger Pedersdatter, 85, af Fruelund ved Udb. Stenhugger Jens Pedersen Baj
1891, 0301, 0901, Caroline Pedersen, 58, af Lindelse. Husmand Henrik Gløie
1891, 1301, 1601, Dødfødt pige, datter af gaardejer og sognefoged Lars Pedersen Egmose, af Lindelse
1891, 2801, 0402, Marthe Kirstine Gotfredsen, 66, af Vindeby. Husmand Mads Rasmussen Pedersen
1891, 0302, 0702, Marie Caroline Clausen, 1, datter af fattiggaardsbestyrer Rasmus Clausen, af Herslev Mark
1891, 0902, 1402, Anna Kathrine Pahl, 5, datter af pottemager Pahl, af Lindelse
1891, 1702, 2102, Rigmor Helene Nielsen, 6 uger, datter af pottemager Christian Skjøt Nielsen, af Illebølle
1891, 0503, 1103, Caroline Nielsen, enke, 73, af Vindeby Mark. Husmand Rasmus Nielsen
1891, 2803, 0304, Ane Margrethe Jensdatter, enke, 75, af Paaø. Husmand Christen Gotfredsen
1891, 1604, 2304, Ane Marie Andersen, enke, 83, Lindelse. Gaardmand Jakob Eriksen
1891, 2505, 3005, Christiane Birthe Katrine Hansen, ugift husejerske, 68, af Illebølle
1891, 0606, 1106, Henriette Gøttsche, tjenestepige, 16, Lindelse
1891, 1606, 2006, Maren Nielsen, ugift, 47, Hennetved. Datter af husmand Niels Pedersen Ladefoged
1891, 2506, 0107, Kirstine Larsen, 50, af Hennetved. Husmand Jørg. Jakobsen
1891, 0107, 0607, Johanne Marie Pedersen, enke, 86, af Vindeby. Husmand Hans Hansen
1891, 2607, 3007, Dagmar Margrete Marie Mathilde Slotsgrund, 3 maaneder, datter af bagersvend Slotsgrund, af Lindelse
1891, 2109, 2609, Hanne Marie Madsen, ugift, 43, i Hennetved. Datter af husmand Mads Hansen
1891, 1410, 1910, Marthe Kristine Hansen, 36, i Illebølle. Skomager Carl Kristian Fyrsterling
1891, 2210, 2610, Marie Pedersen Lange, 57, i Haugebølle. Husmand Hans Hansen (Elmegaard)
1891, 2110, 2810, Gudrun Margrete Støber Andersen, 7, hos boelsmand Niels K. Andersen, i Illebølle. Datter af gaardbestyrer Hans Andersen, af Tjæreby, Taarnborg Sogn ved Korsør
1891, 2510, 3110, Ane Marie Jørgensen, 68, af Illebølle. Gaardmand Kristen Hansen Bjerg
1891, 1412, 1912, Grete Mogensdatter, enke og fattiglem, 81, i Tryggelev. Indsidder Kristen Albrekt Madsen af Lindelse
1891, 1912, 2412, Jørgine Mogensen, enke, 73, af Lindelse. Skolelærer M. Bondesen i Hennetved
1891, 2812, 04011892, Ane Margrete Hansdatter, 80, af Statene. Husejer Mikkel Hansen