Longelse, 1867-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1867-1891, Longelse sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg Amt
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1867, 0704, 1204, Ludvig Hans Gjørup Holst, 5, søn af sognets præst … hr. pastor Holst
1867, 1105, 2005, Anders Mogensen, gaardeier, 79, i Pederstrup
1867, 0306, 0806, Axel Welajus Sørensen, 2 og 2 maaneder, søn af forpagter W. Sørensen, af Longelse Præstegaard
1867, 307, 0508, Rasmus Jørgensen, gartner, 70, opholdt sig hos sin søn maler Jørgensen, i Sønder Longelse
1867, 3110, 0611, Niels Nielsen (Tærkelsen), separeret huusmand, 46, paa Longelse Sand
1867, 1412, 2012, Hans Nielsen (Tærkelsen), huusmand og klokker, 56, paa Longelse Sand
1867, 1512, 2312, Niels Hansen Rasmussen, huuseier, 64½, i Sønder Longelse
1868, 1201, 1801, Claus Pedersen, huusmand, boende i Stærehaven
1868, 0802, 1502, Frederik Mikkelsen, ungkarl, 25½, hos sin broder huusmand Rasmus Mikkelsen, Pederstrup
1868, 1506, 2006, Jens Hansen, gaardeier, 80, i Spodsbjerg
1868, 2109, 2609, Hans Hansen (Torpe), huusmand, 74, i Nørre Longelse
1868, 1511, 2211, Dødfødt dreng, søn af ugift fruentimmer Maren Dorthe Johansen, Fattiggaard, Sønder Longelse
1868, 1208, 1708, Christian Hansen, eier, 41, af Sønder Longelse Mølle
1868, 2112, 2812, Hans Gotfredsen, aftægtsmand, hos sønnen bager Gotfred Hansen, i Nørre Longelse
1868, 2112, 2812, Lars Hendriksen, huusmand, i Spodsbjerg
1869, 1001, 1601, Rasmus Rasmussen, huuseier, 59, i Pederstrup
1869, 2802, 0603, Hans Jacob Hansen, fattiglem, 81, i Sønder Longelse Fattiggaard
1869, -, 0605, Dødfødt dreng, søn af ugift Johanne Kathrine Hansen, i Nørre Longelse Fattiggaard
1869, 0207, 0707, Hans Jacob Hansen, huuseier og dagleier, 30½, i Nørre Longelse
1869, 0107, 0707, Rasmus Jensen, huusmand og væver, 55, paa Longelse Sand
1869, 1908, 2308, Mikael Christensen, 7, søn af huuseier og hjulmand, Jørgen Pedersen, i Askemose
1869, 0111, 0611, Sophus Madsen, 10 dage, søn af huusmand og væver Carel Madsen, Spodsbjerg
1870, 1302, 1702, Dreng, 15 minutter, søn af huusmand Peder Jensen, paa Sønderskov
1870, 2203, 2703, Dødfødt dreng, søn af huusmand Jens Christian Smidt, i Barager
1870, 0704, 1004, Hans Frederik Nielsen, 12, søn af indsidder Lars Hansen, i Krogsbjerg
1870, 1104, 1604, Mads Jørgensen, gaardmand, 54, i Sønder Longelse
1870, 1104, 1504, Laurits Hansen Pedersen, 1 maaned, søn af ugift Petra Elise Mathæa Larsen, i Spodsbjerg
1870, -, 2703, Dødfødt dreng, søn af huusmand Jens Christian Smidt, Barager
1870, 2307, 1807, Hans Peder Pedersen, møllersvend, 40, hjemmehørende Bromme Sogn, Sjelland
1870, 1610, 2110, Niels Peder Mikkelsen Nielsen, 6 uger, søn af huusmand Rasmus Madsen Nielsen, i Pederstrup
1870, 2710, 0311, Christen Mikkelsen, boelsmand, 81, i Sønder Longelse
1870, 2411, 2911, Rasmus Hansen, aftægtshuusmand, 88½, boende hos sin søn Peder Rasmussen, i Søvertorp Skov
1870, 1212, 1812, Frederik Carl Christian Hanssen, 11 uger, søn af Hansine Andersen, hos morfader huusmand Anders Hansen, i Neppe
1871, 1101, 1801, Jacob Knudsen Andersen, huusfæster og skovfoged, 47, i Sønder Longelse
1871, 2502, 0303, Christen Larsen, aftægtshuusmand, 76, i Barager
1871, 1903, 2503, Anders Hansen, gaardfæster, i Pederstrup
1871, 1903, 2503, Rasmus Pedersen, søn af huuseier Peder Mogensen, i Gaaseris
1871, 2403, 2903, Carl Christian Hansen, 3 uger, søn af indsidder Martin Hansen, i Spodsbjerg
1871, 3103, 0504, Erik Pedersen, aftægtshuusmand, 70, i Neppe
1871, -, 2904, 2 dødfødte drenge (tvillinger), sønner af indsidder Hans Pedersens enke Claudine Hansen, i Sønder Longelse
1871, 2206, 2606, Hans Peder Hansen, 1 og 9 maaneder, søn af indsidder Martin Hansen, Spodsbjerg
1871, 2406, 2806, Marius Carl Pedersen, 4, søn af huusmand Niels Pedersen, paa Sandet
1871, 2608, 0209, Hans Peder Hansen, nogle dage, søn af indsidder Hans Jensen Clausen, i Nørre Longelse
1871, 2808, 0209, August Emilius Hansen, nogle dage, søn af indsidder Hans Jensen Clausen, i Nørre Longelse
1871, 1110, 1710, Anders Mogensen Hansen, indsidder og daglejer, 56, paa Krogsbjerg
1871, 0411, 1111, Christen Mortensen Smidt, 3 uger, søn af huusmand Maximilian Smidt, i Spodsbjerg
1871, 2911, 0612, Mikkel Larsen, aftægtsboelsmand, 71 og 9 maaneder, paa Pederstrup Mark
1872, 2101, 2601, Hans Peder Sørensen, 2, søn af huusmand Hans Sørensen, i Sønder Longelse
1872, 2701, 0202, Godfred Larsen, huusfæster, 59, i Sønder Longelse
1872, 2105, 2505, Peder Christensen Pedersen, 12½, søn af arbeidsmand og indsidder Mads Jensen Pedersen, paa Krogsbjerg
1872, 1206, 1706, Udøbt dreng, 4 maaneder, søn af huusmand Peder Mogensen, Gaaseris, Nørre Longelse
1872, 2006, 2406, Konrad Vilhelm Dinesen, 1½, søn af ugift indsidderske Anne Kathrine Larsen, i Spodsbjerg
1872, 0207, 0807, Mads Peder Jørgensen, gaardeier, 30, i Pederstrup
1872, 1210, 1610, Lars Christian Hansen, 4 uger, søn af ugift Jensine Hansen, paa Longelse Strand
1872, 2311, 3011, Claus Mikkel Christensen, 51, i huset hos huusmand Hans Christiansen, i Sønder Engelse
1872, 2412, 01011873, Jens Larsen Clausen, 22½, i Sønder Longelse Fattiggaard
1873, - 0302, Dødfødt dreng, søn af indsidder Carl Bai og Nicoline Christiansen, Spodsbjerg
1873, 0605, 1105, Hans Christoffer Jensen, fattiglem, 76, i Sønder Longelse Fattiggaard
1873, 0705, 1205, Niels Hansen (Botker), aftægtsmand og fattiglem, 73, i Nørre Longelse
1873, 0406, 0906, Christian Jensen (Eghave), enkemand og lejehusmand, 72, i Longelse
1873, 1406, 1806, Frederik Hansen, 3, søn af skomagermester Daviel Hansen, paa Sønderskov
1873, 0407, 0807, Christen Mogensen, fattiglem, 76, paa Fattiggaarden i Sønder Longelse
1873, 0807, 1107, Andreas Rasmussen, pensioneret veibetjent samt selveierhusmand, 65, paa Pederstrup Mark
1873, 1208, 1708, Anton Pedersen, 1, søn af husmand Peder Pedersen, i Barager
1873, 2008, 2508, Niels Hansen, skibscaptain og forpagter Færgegaarden og færgeriet, 46, i Spodsbjerg
1873, 2211, 2611, Niels Johansen, huseier, 27, paa Sønderskov
1874, 0301, 0801, Hans Pedersen, aftægtshuusmand, 82, i Neppe, her i Sognet
1874, 0501, 1001, Frederik Nielsen, huusfæster, 71, i Spodsbjerg
1874, 1403, 1903, Dines Nielsen Frederiksen, 3 maaneder, søn af husmand og træskomand Frederik Nielsen
1874, -, 2903, Dødfødt dreng, søn af maler Jørgensen, i Sønder Longelse
1874, 0104, 0704, Mads Pedersen, forhen ejer, 86, af Hovedgaarden Møllegaard
1874, 1505, 2005, Hans Larsen, fattiglem, 75, i Sønder Longelse Fattiggaard
1874, 1307, 1807, Hans Christian Johansen, ½, søn af husmand og tømmermand Johannes Mikkelsen, i Nørre Longelse
1874, 2607, 0108, Niels Frederiksen, gift gaardmand, 47, i Spodsbjerg. Født i Lykkeby. søn af Frederik Nielsen
1874, 2807, 0108, Andreas Hendriksen, huusejer, 63½, i Ravnemose paa Pederstrup Mark
1874, -, 2009, Dødfødt dreng, søn af husmand Rasmus Hansen Christiansen, i Spodsbjerg
1874, 2611, 0112, Mads Jørgensen Waldemar Mogensen, 2 og 11 maaneder, søn af murmester Mogensen, der i øjeblikket opholder sig hos svigermoderen Mads Jørgensens enke, i Sønder Longelse
1874, 1112, 1612, Hans Erik Jacobsen, 1 og 9 maaneder, søn af husejer Rasmus Hansen Jacobsen, i Neppe
1874, 2512, 3112, Mikkel Jørgensen, indsidder og daglejer, 59, i Sønder Longelse
1875, 1502, 2002, Ole Hansen, husmand, i Spodsbjerg
1875, 1003, 1603, Niels Hansen, aftægtsmand, 68, i Spodsbjerg
1875, 1203, 1803, Christen Andersen, aftægtsmand og daglejer, 63½, paa Sandet
1875, 0705, 1205, Henrik August Carlsen, husmand og daglejer, 50, i Sønder Longelse
1875, 0406, 0906, Anders Nielsen, husaftægtsmand, 84½, paa Pederstrup Mark
1875, 1906, 2406, Jens Larsen Henriksen, ungkarl, 28. Født 16.8.1847 paa Tryggeløv Østerskov
1875, - 1808, Dødfødt dreng, søn af husmand Jens Christian Smidt, i Neppe
1875, 0109, 0509, Udøbt dreng, 14 dage, søn af ugift Jensine Mathilde Hansen, i Nørre Longelse. I pleje hos husmand Hans Nielsen Larsen, paa Longelse Sand
1875, 0709, 1209, Dines Hansen, ungkarl og gaardbestyrer, 23, Nyborg. Indkaldt som soldat i Nyborg
1875, -, 1909, Dødfødt dreng, søn af husmand Peder Christensen, i Barager
1875, 2010, 2610, Niels Rasmussen Jeppesen, aftægtshusmand, 87 og 9 maaneder, i Pederstrup
1875, 3110, 0511, Jørgen Hansen Andersen, 24 og 3 maaneder, i Sønder Longelse. Hjalp sin fader gaardmand Anders Christensen
1875, 1111, 1911, Lars Mortensen, aftægtshusmand, 78½, i Spodsbjerg
1875, 2411, 3011, Hans Jørgensen, husmand og væver, 67, i Spodsbjerg
1875, 1312, 1712, Frederik Christian Emil Jensen, 12, opholdt sig paa Fattiggaarden i Sønder Longelse. Opdraget paa Fattigvæsenet
1875, 3012, 04011876, Hans Madsen Hansen, 4 maaneder, søn af husmand Peder Hansen, paa Sønderskov
1876, 0101, 0601, Rasmus Larsen, aftægtsmand og daglejer, 71, i Nørre Longelse
1876, 2301, 2901, Christian Henning Johan Hasse, enkemand og dyrlæge, 62 og 9 maaneder, bosiddende i Nørre Longelse
1876, 0202, 0902, Christen Nielsen, husmand og skrædder, 75, paa Longelse Sand
1876, 0503, 1003, Jørgen Clausen Bonde, fattiglem, 80, paa Sønder Longelse Fattiggaard
1876, -, 1104, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Hansen Bay, i Nørre Longelse
1876, 0607, 1107, Christen Madsen Jensen, indsidder og tømmermand, 67, i Nørre Longelse
1876, 1607, 2007, Rasmus Hansen Mikkelsen, husejer, 40, paa Pederstrup Mark
1876, 0308, 0708, Udøbt dreng, søn af ugift Laura Marie Rasmussen, hos faderen husmand Rasmus Christensen, i Barager
1876, 1610, 1910, Mads Nielsen, tjenestekarl, 21, hos broderen husmand Hans Jørgen Madsen, i Noppe
1876, 2310, 2810, Hans Jensen Christensen, husfæster og arbejdsmand, 63, i Kildehuset paa Sandet
1876, 2610, 0111, Niels Dinesen, opsynsmand, 68, ved Sønder Longelse Fattiggaard
1876, 1911, 2511, Rasmus Andersen Johansen, 11 og 3 maaneder, søn af husmand og tømmermand Johannes Mikkelsen, i Nørre Longelse
1877, 0102, 0602, Hans Nielsen, fattiglem, 82, i Sønder Longelse Fattiggaard
1877, 0303, 0903, Udøbt dreng, 10 uger, søn af husejer Hans Henrik Nielsen og Katrine Hansen, paa Nørre Long Sand
1877, 1203, 1603, Peter Christensen, tjenestekarl, 39, hos gaardejer Niels Christensen, i Pederstrup
1877, 2705, 0106, Mogens Andersen Jørgensen, husmand, 52, i Spodsbjerg
1877, 3107, 0408, Niels Jensen, fhv. tømmermand og nu indsidder, 68, i Nørre Long
1877, 1008, 1408, Udøbt dreng, 1 dag, søn af skomager Christen Larsen og Marie Sofie Jørgensen, i Nørre Longelse
1877, 0709, 1309, Rasmus Sørensen, 1½, søn af husmand Hans Sørensen, i Sønder Longelse
1877, 0810, 1210, Rasmus Jørgensen, husmand, 26, i Sønder Longelse
1877, 3112, 07011878, Niels Christian Nielsen, enkemand, 68, af Nørre Longelse Mølle. Født i Rudkjøbing
1878, 2701, 0202, Carl Ferdinand Jørgensen, 7 og 9 maaneder, plejesøn af indsidder Jørgen Mathiasen, i Nørre Longelse
1878, 1902, 2402, Hans Clausen, fattiglem, 64, paa Sønder Longelse Fattighus
1878, 2602, 0303, Udøbt dreng, 14 dage, søn af indsidder Mogens Ottesen, i Nørre Longelse
1878, 1303, 2003, Carl Knudsen, møller, 85, i Nørre Longelse Mølle
1878, 0504, 1104, Peter Christensen, ungkarl, 57, i Sønder Longelse
1878, 0704, 1104, Johannes Lavrits Frederiksen, ½, søn af ugift Lavrine Lavrentine Larsen, i Nørre Longelse
1878, 2704 (funden), 2904, Peter Nielsen Clausen, ungkarl, 20, hos plejefaderen Rasm. Johansen i Barager. Søn af Carl Frederik Clausen i Rudkjøbing
1878, 1907, 2507, Christian Hansen, gift, gartner og husejer, 71, i Nørre Longelse. Gift med jordemoderen
1878, 1209, 1809, Christen Andersen Lund, husmand og tømrer, 80, i Spodsbjerg
1878, 2609, 0110, Hans Mikael Terkel Nielsen, 3 maaneder, søn af ugift Anne Marie Hansen, Longelse Sand
1878, -, 0211, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Rasmus Larsen, i Assemose
1878, 1011, 1511, Peder Hansen, husmand, 45, i Neppe
1878, 2111, 2611, Rasmus Anton Funch, ungkarl og husejer, 69, i Fuglsbølle
1878, 2711, 0212, Martin Frederik Hansen, 1 maaned, søn af ugift Catrine Marie Frederikke Hansen, i Sønder Longelse
1878, 1912, 2712, Lars Christian Christiansen, husmand og skrædder, 57, i Pederstrup
1879, 1304, 1804, Magnus Thorin Frederiksen, smed, 33½, paa Longelse Sand
1879, 2904, 0605, Villiam Christian Myhre Jørgensen, 8½, søn af maler Jørgensen, i Sønder Longelse
1879, 1905, 2405, Anders Nielsen Andersen, 4 maaneder, søn af gaardmand Christian Andersen, i Pederstrup
1879, 0408, 1008, Otto Lund Sørensen, 1 maaned, søn af ugift Petra Thomine Lund og ungkarl Fred. Andersen Sørensen, i Sønder Longelse
1879, 1308, 1808, Johan Jørgen Johansen, enkemand, 82, i Pederstrup
1879, 1510, 2010, Hans Christian Olsen Rasmussen, 3 uger, søn af husmand Lars Jensen Rasmussen, i Spodsbjerg
1879, 1712, 2212, Peter Godtfred Hansen, 16 dage, søn af boelsmand Hans Godtfredsen Hansen, i Spodsbjerg
1880, 1001, 1601, Jørgen Andersen (Bondo), skrædder, 82, i Nørre Longelse
1880, 1604, 2404, Knud Hansen, husmand, 78½, i Spodsbjerg
1880, 2004, 2404, Christian Georg Hansen, 10 maaneder, søn af gaardejer Christen Rasmussen Hansen, i Pederstrup
1880, 2904, 0405, Rasmus Jakobsen, 10, stedsøn af skomager Frederik Teodor Larsen, i Sønder Longelse
1880, 2004-2104, -, Samuel Johannes Tyche Brahe Prahl, gift murmester, 45, boende i Fredericiagade 13 i Kjøbenhavn
1880, 1106, 1706, Hans Jensen Jørgensen, ungkarl, 51, hos moderen gaardmand Rasmus Nielsens enke, i Assemose
1880, 2906, 0307, Niels Dinesen Hansen, 3 maaneder, søn af gaardejer Jeppe Hansen, i Spodsbjerg
1880, -, 1307, Dødfødt dreng, søn af fisker Frands Christensen, i Spodsbjerg
1880, 0108, 0608, Hans Carl Christian Hansen, 7 maaneder, søn af indsidder Martin Hansen, i Spodsbjerg
1880, 1009, 1509, Peter Rasmussen, husmand, 63, i Pederstrup
1880, 2009, 2409, Christen Madsen Jensen, skomagersvend, 21, i Rudkjøbing. Søn af husmand Rasm. Jensen paa Longelse Sand
1880, 2309, 2909, Hans Godtfredsen, sadelmager, 46, i Nørre Longelse
1880, 0910, 1410, Christian Teodor Edsberg, 3, søn af skolelærer H. Edsberg, Sønder Longelse
1881, 1201, 1601, Dødfødt dreng, søn af avlsforvalter Søren Hansen, af Sønder Longelse
1881, 1903, 2503, Anders Hansen, husmand, 68, i Næbbe
1881, 1404, 2004, Niels Jensen, 3, søn af husmand Lars Jensen Lang, Sønderskov
1881, 0107, 0607, Frederik Anton Sørensen, tjenestekarl, 23, i Sønder Longelse. Søn af indsidder Hans Sørensen
1881, 0109, 0809, Mads Simonsen Nielsen, husmand, 84, i Nørre Longelse
1881, 0709, 1309, Peter Hansen, ungkarl og tømrer, 26, hos faderen Hans Larsen Christensen, Barager
1881, 2910, 0511, Godfred Hansen, sognefoged, 60, i Nørre Longelse
1881, -, 2612, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Peter Christen Barager
1881, -. 2612, Dødfødt dreng, søn af indsidder Jørg. Hansen, af Nørre Longelse
1882, 3101, 0602, Jens Villadsen, aftægtsmand, 83, i Barager
1882, -, 1904, Dødfødt dreng, søn af ugift Gjertrud Sofie Rasmussen, i Assemose
1882, 2104, 2704, Peter Jensen, fhv. husejer, 48, paa Longelse Sønderskov
1882, 3006, 0407, Hans Peder Rasmussen, 2½ maaned, søn af høker Christen Rasmussen, i Spodsbjerg
1882, 1807, 2407, Rasmus Marius Watson, 2 og 3 maaneder, søn af boelsmand Peter Watson, Longelse Sønderskov
1882, 1607, 2207, Alfred Eriksen Hansen, ungkarl og landvæsenselev, 20 og 11 maaneder, paa Frederiks Hospital i Kjøbenhavn. Søn af afdøde sognefoged Rasm. Hansen, i Pederstrup
1882, 0209, 0709, Hans Jensen Clausen, indsidder og arbejdsmand, 57, i Sønder Longelse
1882, 1109, 1509, Julius Christian Frederiksen, tjenestekarl, 19, i Pederstrup. Søn af husmand Fred. Nielsen
1882, 1509, 2009, Johannes Erik Mads Petersen, 4 maaneder, søn af proprietær C. M. Petersen, til Møllegaard
1883, 2502, 0103, Mads Jakob Nielsen, 15 dage, søn af husmand Christian Nielsen, i Spodsbjerg
1883, 0903, 1503, Alfred Hansen, 8 dage, søn af tømrer Peter Hansen, Longelse Sønderskov
1883, 1603, 2103, Peter Larsen Godtfredsen, arbejdsmand i Torpe, 29, hos Rasmus Olsen i Ravnemose
1883, 0108, 0408, Niels Dinesen Hansen, 2 maaneder, søn af gaardmand Jeppe Hansen, Spodsbjerg
1883, 2608, 3108, Niels Hansen, husmand, 51, paa Longelse Sønderskov
1883, 2709, 0210, Peder Lindorf Pedersen, 1 maaned, søn af møllersvend Jens Theodor Pedersen, i Nørre Longelse
1883, 0710, 1210, Hans Christian Hansen, 2, søn af indsidder Hans Peder Hansen, i Pederstrup
1883, 1012, 1512, Lars Christensen, gartner, 66½, i Nørre Longelse
1884, 0302, 0802, Jørgen Christensen, fhv. skomager, 64, paa Longelse Sand, nu i Fattighuset
1884, 0402, 0902, Mads Christensen Larsen, ungkarl og gartner, 37, i Nørre Longelse
1884, 0702, 1302, Hans Nielsen, husmand, 59, i Assemose
1884, 1902, 2302, Axel Lavrits Larsen, 2, søn af indsidder Rasm. Hansen Larsen, i Nebbe
1884, 1203, 1603, Udøbt dreng, faa timer, søn af skrædder Christian Madsen og Andrea Jensen, i Pederstrup
1884, 1903, 2603, Peder Majus Pedersen, 1, søn af ugift Anne Katrine Hansen, i Nørre Longelse
1884, 0804, 1404, Julius Christian Hansen, 1, søn af bager Jørg. Hansen, Longelse Sand
1884, 1204, 1704, Anton Ludvig Hansen, 3, søn af bager Jørg. Hansen, Longelse Sand
1884, 2009, 2409, Carl Edvard Hansen, 3 maaneder, søn af gaardmand Jeppe Hansen, i Spodsbjerg
1884, 2009, 2609, Johan Christian Petersen, ungkarl, 23, i Næbbe. Søn af murer Peder Mortensen
1884, 1412, 1812, Alfred Christian Petersen Christensen, 11½, søn af skomager Hans J. Christensen, Longelse Sand
1885, 0702, 1402, Jens Drost Mogensen, aftægtsmand, 77, Sønder Longelse
1885, 0802, 1402, Mads Jensen Petersen, indsidder, 79, i Krogsbjerg
1885, 2002, 2202, Dødfødt dreng, søn af bagersvend Emil Vestfal, Nørre Longelse
1885, 2703, 0404, Otto Konrad Hansen, gift, 23½. Søn af kapt. Hansen i Spodsbjerg
1885, 0105, 0605, Jørgen Hansen, stenhugger og husejer, 67, paa Longelse Sand
1885, 0905, 1405, Lavrits Frederik Olsen, 10 maaneder, søn af indsidder Anders Olsen, i Spodsbjerg
1885, 1606, 2006, Rasmus Godtfredsen Mikkelsen Hansen, snedker og tidligere kroejer, 55, i Spodsbjerg, tidligere i Sønder Longelse
1885, 2406, 2906, Udøbt dreng, 1 time, søn af skomager Hans Jak. Christensen, Longelse Sand
1885, 2505, 2905, Udøbt dreng, 12 dage, søn af pige Johanne Antonie Hansen, Nørre Longelse
1885, 0311, 0911, Johan Frederik Dirksen, sadelmager, 70, i Spodsbjerg
1885, 2112, 2812, Johannes Mikkelsen, tømrer, 53, Nørre Longelse
1886, 2801, 3101, Dødfødt dreng, søn af smed Carl Emanuel Schovboe, Longelse Sand
1886, 0202, 0702, Hans Rasmus Hansen, 3 maaneder, søn af sømand Gotfred Hansen, Spodsbjerg
1886, 0203, 0803, Jens Hansen Martinsen, kludesamler, 71, i Nørre Longelse
1886, 0603, 1203, Hans Henrik Johansen Sure, 10 dage, søn af husmand Joh. Johansen Sure, Longelse Sand
1886, 0903, 1403, Udøbt dreng, 2 maaneder, søn af skrædder Christian Madsen, i Pederstrup
1886, 2911, 0612, Hans Hansen, fattiglem, 73, paa Fattiggaarden
1887, 2501, 3001, Hans Theodor Emil Eriksen, 14 dage, søn af Marentine Hansine Eriksen, Spodsbjerg
1887, 0602, 1102, Jørgen Andersen, ugift fattiglem, 52, paa Longelse Fattiggaard
1887, 2702, 0403, Rasmus Johan Hansen, husmand, 62, i Barager
1887, 0804, 1504, Lars Larsen, husfæster, 84, Longelse Mark
1887, 1904, 2504, Udøbt dreng, 3 maaneder, søn af gaardmand Mads Pelle Eriksen, i Spodsbjerg
1887, 2104, 2704, Jens Madsen Hansen, husfæster, 82, Longelse Sand
1887, 3007, 0408, Johan Henrik Mogensen, møller, 46, i Sønder Longelse
1887, 0408, 0908, Hans Jakob Jørgensen, husmand, 82, i Pederstrup
1887, 0608, 1108, Hans Madsen Hansen, aftægtsmand i Utterslev paa Fyn, 69, hos gaardejer Hans Larsen, i Pederstrup
1887, 1008, 1608, Peder Jensen, vejmand i Longelse, 76 i Pederstrup
1888, 0802, 1502, Peter Nielsen Krogh, enkemand, 78, paa Sønder Longelse Fattiggaard
1888, 1802, 2302, Edvard Hansen, 2½, søn af gaardmand Jeppe Hansen, Spodsbjerg
1888, 2603, 3103, Gotfred Kristensen, fattiglem, 82, paa Longelse Fattiggaard
1888, 2704, 0205, Dødfødt dreng, søn af husmand Niels Thomsen, Sønder Longelse
1888, 2904, 0505, Kristian Nielsen (Margaard), skipper og husmand, 64, i Spodsbjerg
1888, 2305, 2805, Anders Hansen Larsen, husmand, 81, i Spodsbjerg
1888, 2010, 2510, Lars Nielsen, husmand, 54, i Næbbe
1888, 2210, 2710, Carl Lavrentius Jensen, enkemand og fattiglem, 68, paa Sønder Longelse Fattighus
1888, -, 2810, Dødfødt dreng, søn af indsidder Hansen Frederiksen og Lavra Antonie Hansen, i Pederstrup
1888, 0811, 1411, Niels Jørgen Larsen, husmand, 72, i Assemose
1888, 1911, 2411, Ludvig Jensen, 6 dage, søn af bestyrer Kr. Jensen, Nørre Longelse
1888, 2411, 3011, Johan Henrik Larsen, husmand, 58, Longelse Sønderskov
1888, 2611, 0112, Rasmus Hansen Kristiansen, tømrer, 52, Nørre Longelse
1888, 2112, 2312, Rikard Hans Kristian Larsen, 1 maaned, søn af røgter Carl Theodor Larsen, i Sønder Longelse
1889, 0802, 1402, Hans Henrik Nielsen, boelsmand, 63, paa Longelse Sand
1889, 0503, 0903, Niels Petersen, husmand, 65, i Næbbe
1889, 2703, 0104, Lavrits Rasmussen Hansen, 13, i Sønderskov. Boelsmand Anton Hansen
1889, 2803, 0304, Anders Jensen Clausen, fattiglem, 58, paa Longelse Fattighus
1889, 1804, 2404, Jens Jørgensen, murmester, 69, i Næbbe
1889, 3005, 0306, Carl Kristian Hansen, 3 uger, søn af Marie Jensine Hansen, Sønder Longelse
1889, 0206, 0606, Axel Thorkild Hansen, 9 dage, søn af slagter H. M. Hansen, i Spodsbjerg
1889, 2811, 0412, Jakob Sørensen, fhv. boelsmand, 70, paa Longelse Sand
1889, 0812, 1412, Jens Alexander Larsen, fhv. gaardmand, 79, i Pederstrup
1889, 1212, 1812, Lars Hansen, fattiglem, 74, paa Longelse Fattiggaard
1890, 1101, 1801, Rasmus Boesgaard, proprietær, 69, til Haugaard
1890, 2302, 2802, Karl Kristian Sørensen, 10 maaneder, søn af ugift Anne Katrine Hansen, Assemose
1890, 2104, 2504, Jens Rasmussen, husmand, 71, paa Longelse Sand. Hos datteren i Lindelse Sogn
1890, 2104, 2804, Hans Peter Hansen, 10½, søn af tømrer Peter Hansen, Longelse Sønderskov
1890, -, 1003, Dødfødt dreng, søn af ugift Lavrentine Hansen, i Illebølle, Lindelse Sogn
1890, 2009, 2409, Rasmus Jensen, fhv. husmand i Fuglsbølle, 74, nu til huse hos sømand Gotfred Hansen, i Spodsbjerg
1890, 2312, 2712, Valdemar Riberdt Krogh, 5 maaneder, søn af mejerist Kr. Krogh, Nørre Longelse
1890, 2312, 3012, Mogens Eriksen, gaardfæster, 80, Longelse Sønderskov
1890, 2812, 01011891, Karl Kristian Westfal, 8 dage, søn af bagersvend Emil Westfal, Nørre Longelse
1891, 1201, 1801, Johannes Anton Hansen, 6 uger, søn af ugift Andrea Kristine Sofie Frandsen, Longelse Sand
1891, 0602, 1102, Niels Hansen, husmand, 51, i Pederstrup
1891, 2802, 0603, Hans Petersen, bager, 62, Sønder Longelse
1891, 3003, 0404, Anton Larsen, ungkarl og sømand, 24, i Spodsbjerg. Søn af husmand Lars Larsen
1891, 2104, 2604, Karl Avgust Emenuel Lysty, ½ time, søn af ugift Marie Sofie Frederikke Hansine Hansen, Sønder Longelse
1891, 0405, 0805, Jens Kristian Hansen, 15, søn af Niels Hansen, Sønder Longelse
1891, 2006, 2406, Hans Peder Rasmussen, 10 maaneder, søn af Karl Kristian Rasmussen, Næbbe
1891, 2306, 2706, Valdemar Hansen, 2, søn af arbejdsmand Jørgen Hansen, i Kohaven
1891, 1207, 1707, James Vatson, aftægtsmand, 72, i Pederstrup
1891, 2907, 0108, Valdemar Johannes Nielsen, 5 uger, søn af Frederik Nielsen, Rudkjøbing
1891, 1909, 2509, Christian Andersen, gaardmand, 48, i Pederstrup
1867, 2102, 2602, Marthe Hansine Madsen, syerske og pige, 30, i huset hos moderen S. Mads Hansen Mortensens enke, i Sønder Longelse
1867, 2802, 0603, Annine Juliane Jacobsen, 9 maaneder, datter af gaardmand Anders Jacobsen, i Pederstrup
1867, 2405, 3105, Maren Sophie Pedersen, 36, paa Sanders Kro. Huusmand Christian Hansen
1867, 1108, 1708, Ingeborg Petersen f. Andresen, 80, til Møllegaard. Propritær Petersen
1867, 0711, 1411, Anne Christine Jørgensen, 46½, i Pederstrup. Murer Christian Mortensen
1867, 2711, 0312, Anne Sophie Dorthee Rasmussen, aftægtsenke, 73, i Neppe
1867, 0212, 0912, Amalie Christine Jensen, 25½, i Brager. Datter af huusmand Christian Pedersen
1867, 2212, 2612, Hanne Christine Eriksen, i Sønder Longelse Fattgigaard
1868, 0501, 1101, Anne Andersen, enke, 34½, i Pederstrup. Gaardeier Rasmus Hansen
1868, 1102, 1602, Dødfødt pige, datter af huusmand Rasmus Hansen Torpe, paa Longelse Sønderskov
1868, 1504, 1904, Udøbt pige, 19 dage, datter af indsidder Hans Pedersens enke Claudine Hansen, af Sønder Longelse
1868, 1006, 1406, Kirsten Andersen, fattiglem og døvstum, 73, i Sønder Longelse Fattighuus
1868, 2307, 2807, Anne Marie Pedersen, ½, datter af hjulmand Jørgen Petersen, i Askemose
1868, 2907, 0308, Maren Nielsen,71½, i Sønder Longelse. Huuseier Johan C. Jensen
1868, 1810, 2410, Augusta Marie Gotfredsen, 4 uger, datter af huusmand Jens Gotfredsen, i Neppe
1868, 0411, 1011, Gjertrud Marie Petersen, huusbestyrerinde, 52½, hos sin broder færgemand Petersen, i Spodsbjerg
1868, 1911, 2311, Maren Christiansen, 61, Fattiggaarden K. Fattiglem Hans Jacob Hansen
1868, 2311, 2811, Else Cathrine Madsen, 56, i Nørre Longelse. Skrædermester Hou
1868, 2311, 2811, Maren Dorthe Johansen, ugift, 31, i Sønder Longelse Fattiggaard
1868, 2912, 04011869, Anne Marie Jørgensen, 66, hos Jens Hansens enke i Spodsbjerg. Aftægtsgaardmand Claus Peder Larsen i Maglebye
1868, 0308, 0908, Dødfødt pige (tvilling), datter af huusmand Christen Hansen Jacobsen, paa Sønderskov
1868, 0408, 0908, Pige (tvilling), 1 dag, datter af huusmand Christen Hansen Jacobsen, paa Sønderskov
1869, 2802, 0603, Mette Christine Hansen, 71, Sønder Longelse. Gaardmand Christen Mikkelsen
1869, 0303, 1003, Anne Cathrine Larsen, 78, ved Søvertorpe. Aftægtshuusmand og skovfoged Rasmus Hansen
1869, 2705, 0106, Marie Christine Oline Olsen, 3 maaneder, datter af hjulmand Lars Nielsen Olsen, i Askemose
1869, 2205, 2705, Marie Kirstine Gotfredsen, 3 maaneder, datter af indsidder Mads Gotfredsen, ved Bønnelykke
1869, 3010, 0611, Jørgine Jørgensen, 13, datter af afdøde murer Jørgen Pedersen og Maren Christiansen, i Pederstrup
1869, 2612, 10011870, Johanne Hansdatter, enke, 80, i Sønder Longelse. Huusmand Hans Johansen paa Sandet
1870, 1301, 1801, Anne Kathrine Gotfredsen, enke, 77, i Bønnelykke Skov. Skovfoged Jørgen Hansen
1870, 2102, 2802, Maren Olsen, 48, i Pederstrup. Huusmand Ole Hansen Guldberg
1870, 1906, 2406, Anne Kirstine Eriksen, ugift, 62, opholder sig hos sin svigersøn Rasmus H. Christiansen, i Spodsbjerg
1870, 2606, 0207, Anne Sophie Jørgensen, ugift syerske, 34 og 3 maaneder, hos sin moder Christen Jørgensens enke, i Sønder Longelse
1870, 0609, Caroline Nielsine Gotfredsen, 6, datter af huusmand Jens Gotfredsen, i Neppe
1870, 2510, 2810, Udøbt pige, 3 dage, datter af huusmand Hans Nielsen Pedersen, paa Sønderskov
1870, 2910, 0311, Inger Margrethe Jørgensen, 35, paa Sønderskov. Huusmand Hans Nielsen Pedersen
1870, 0711, 1411, Sidsel Christensen, 54, i Sønder Longelse. Huusmand Gotfred Larsen
1870, 1311, 1811, Claudine Madsen, 63, i Longelse Sand. Indsidder Jens Madsen Hansen
1871, 1201, 1801, Hanne Jonsdatter, enke og fattiglem, 70 og 3 maaneder, paa Kragsbjerg. Fhv. huusmand Anders Christensen i Spodsbjerg
1871, 1301, 2001, Anne Marie Rasmussen, 37, i Barager. Huusfæster Peder Christensen
1871, 2201, 2701, Anne Marie Hansdatter, enke, 74½, Spodsbjerg. Huusmand Mogens Andersen
1871, 1103, 1703, Kathrine Hansine Jørgensen, 30½, i Pederstrup. Gaardmand Hans Larsen Hansen
1871, 1303, 2003, Mortine Christine Smidt, 7 maaneder, datter af huusmand Maximilian Smidt, i Spodsbjerg
1871, 2504, 2904, Claudine Hansen, enke og daglejerske, 47, i Sønder Longelse. Indsidder Hans Pedersen
1871, 0306, 0806, Maren Carlsen, fattiglem, 64, Fattiggaarden i Sønder Longelse
1871, 2107, 2707, Karentine Sophie Frederiksen, 3, datter af boelsmand Niels Frederiksen, Dalsminde paa Sandet
1871, 0108, 0608, Emilie Jensen, 1 og 2 maaneder, datter af ugift Marie Sophie Jensen, var hos bedstefaderen Christen Jensen, i Nørre Longelse
1871, 0808, 1208, Hansine Pedersen, 2 og 4 maaneder, datter af huusmand Hans Nielsen Pedersen, paa Longelse Sønderskov
1871, 1309, 1809, Nielsine Kathrine Hansen Brun, 34½, paa Longelse Sand. Huusmand Niels Pedersen
1871, 1709, 2209, Bolette Dorthea Andersen, enke, 62 og 3 maaneder, Neppe. Huusmand Erik Pedersen
1871, 0710, 1310, Marthe Christine Hansen, 45, i Sønder Longelse. Lods Hans Christian Rasmussen
1871, 2410, 3110, Anne Jørgensdatter, enke, 73 og 9 maaneder, Nørre Longelse Fattighuus. Indsidder Rasmus Hansen
1871, -, 3011, Dødfødt pige, datter af ugift Rasmine Christiansen, hos Jens Rasmussen paa Sandet
1871, 0112, 0612, Karentine Jørgine Jørgensen, 1½, datter af ugift Cathrine Jørgensen, hos moderen paa Sandet
1871, -, 3112, Dødfødt pige, datter af huusmand Rasmus Hansen, paa Sønderskov
1872, -, 1303, Dødfødt pige, datter af huusmand Peder Christensen, paa Longelse Barager
1872, 1206, 1706, Udøbt pige, 4 maaneder, datter af huusmand Peder Mogensen, i Gaaseriis 2
1872, 2307, 2707, Marthe Hansine Hansen, 10 uger, datter af gaardmand Christen Rasmussen Hansen, i Pederstrup
1872, 0609, 1009, Anne Hansen, enke, 89, hos Rasmus Hansen paa Sønderskov. Hans Hansen i Refbjerg
1872, 1510, 2110, Johanne Knudsen f. Boesgaard, 73½, i Nørre Longelse Mølle. Møller Knudsen
1872, 1810, 2410, Inger Kirstine Madsen, 39, paa Sandet. Huusmand Hans Henrik Nielsen
1872, 1810, 2410, Christiane Hansine Martine Pedersen, 7 uger, datter af indsidder Hans Pedersen, Neppe
1873, 1305, 2005, Hanne Marie Kirstine Jensen, 24, i Nørre Longelse. Husmand Jørgen Madsen
1873, 1705, 2205, Inger Johanne Hansen, 40, i Neppe. Datter af husmand Hans Hansen
1873, 2705, 3105, Mathilde Sofie Toftemand, 41, i Longelse. Husmand og skomager Frederik Theodor Larsen
1873, 2905, 0406, Kristine Clausen, enke, 68½, hos sønnen snedker Andreasen, i Askemose. Drager Poul Carlsen i Nysted
1873, 0406, 0906, Inger Hansen, enke, 81, i Nørre Longelse. Husmand Gotfred Madsen
1873, 1506, 1906, Jørgine Jørgensen, enke og fattiglem, 68, i Nørre Longelse. Johan Hansen
1873, 2506, 0207, Ida Christofine Eleonore Jørgensen, 1½, datter af maler Jørgensen, Sønder Longelse
1873, 0808, 1308, Maren Jørgensen, 39, i Sønder Longelse. Gaardmand Anders Christensen
1873, 2609, 0310, Thora Christine Jensen, 15 uger, datter af ugift Marie Jensen, hos faderen Christen Jensen, i Nørre Longelse
1873, -, 0903, Dødfødt pige, datter af husmand Rasmus Hansen, paa Sønderskov
1873, 2012, 2712, Thomasine Ottilie Kirstine Boesgaard, 19, paa Bønnelykke. Datter af afdøde prokurator J. Boesgaard
1873, 2812, 02011874, Karen Hansen, 82, i Spodsbjerg. Husmand Frederik Nielsen
1874, 1202, 1802, Karen Jørgensen, enke, 63, Spodsbjerg. Gaardmand Jens Hansen Bagenkop
1874, 2102, 2702, Anne Kirstine Hansen, enke, 64, i Sønder Longelse. Indsidder Mads Hansen Mortensen
1874, 0904, 1504, Hansine Eriksen, 27, i Neppe. Husmand Rasmus Hansen Jacobsen
1874, 1304, 1804, Maren Nicoline Nielsdatter, 65½, paa Sønderskov. Husmand Hans Madsen Larsen
1874, 1904, 2404, Hansine Petersen f. Hansen, 43, i Sønder Longelse. Skolelærer Petersen
1874, 1704, 2304, Kirsten Rasmussen, 65, i huset hos husmand Rasmus Hansen Jacobsen, i Neppe
1874, 1405, 2005, Petra Kristine Jacobsen, 4, datter af huusmand Rasmus Hansen Jacobsen, i Neppe
1874, 1705, 2205, Anne Marie Jensdatter, 48 og 9 maaneder, i Sønder Longelse. Husmand Peder Jørgensen Christiansen
1874, 0706, 1306, Constance Sophie Frederikke Nielsen, 9½, datter af tømmermand Jørgen Nielsen, i Sønder Longelse
1874, 1906, 2506, Gusta Nielsen, 25, i Sønder Longelse Fattiggaard. Datter af opsynsmand N. Dinesen
1874, 3107, 0508, Anne Margrethe Hjortholm, enke, 67½, paa Sønderskov. Husejer Hans Henrik Jørgensen
1874, 1409, 1809, Marthe Jacobsen, 39, i Sønder Longelse. Husmand Hans Jørgen Mogensen
1874, 2310, 2910, Anne Kathrine Hansen, 31½, paa Sandet. Husmand og murer Hans Henrik Nielsen
1874, 0511, 1011, Gusta Rasmine Jensen, 8 uger, plejebarn hos skomager Chris[t]en Madsen Jørgensen, paa Sandet
1874, 1211, 2011, Caroline Dorthea Clausen, 37, ved Søvertorpe. Husmand Peder Rasmussen
1875, 2501, 3001, Maren Larsdatter, enke, 87, opholdt sig hos datteren Jørgen Hansens enke, i Sønder Longelse. Aftægtshuusmand Niels Rasmussen
1875, 0702, 1202, Maren Clausen, tjenestetyende, 20, Fattiggaarden i Sønderlongelse
1875, 0505, 1105, Maren Olsen, 53½, i Nørre Longelse. Indsidder Hans Rasmussen Pedersen
1875, 3008, 0509, Christine Rasmussen, 78, i Pederstrup. Fattiglem Hans Nielsen
1875, 1209, 1709, Anne Marie Jørgensen, enke, 84, i Spodsbjerg. Husmand Claus Nielsen
1875, 1211, 1711, Ritta Elise Hansen, 7, datter af indsidder Hans Jensen Clausen, i Sønder Longelse
1875, 1311, 1911, Maren Christine Hammer, 64½, i Nørre Longelse. Indsidder Christen Jensen
1876, 1701, 2401, Raseline Dorthea Hansen, 69 og 9 maaneder, Pederstrup. Husmand og murmester Salomon Hansen
1876, 0202, 0902, Johanne Marie Christensen, 10, hos sin bedstefader husmand Hans Jensen Christensen, ved Kilden paa Longelse Sand
1876, 1103, 1703, Anine Kirstine Evardine Hansen, 4½, datter af indsidderske og væverpige Rasmine Kristine Nielsen
1876, 1403, 2003, Karen Hansdatter, enke, 72, i Nørre Longelse. Husmand Hans Hansen
1876, 0305, 0905, Anne Marie Jensen, plejedatter af møller C. Knudsen, i Longelse Mølle
1876, 2308, 2908, Maren Christensen, 68, i Sønder Longelse. Gjestgiver Hans Jørgen Nielsen
1876, 0911, 1511, Anne Kathrine Olsdatter, enke, 76, i Nørre Longelse. Aftægtsmand og fattiglem Niels Hansen Botker
1877, 1203, 1803, Pige, døde et øjeblik efter, datter af ugift Marthe Sine Kristensen, i Nørre Longelse
1877, 2903, 0504, Inger Margrete Nielsen f. Rasmussen, enke, 76, boende hos datteren ved Rudkjøbing. Peter Nielsen i Pederstrup
1877, 1704, 2404, Karen Larsdatter, enke, 70, i Sønder Longelse. Indsidder Rasmus Olsen Eriksen
1877, 2604, 0305, Karen Rasmusdatter, enke, 68½, i Assemose. Gaardmand Niels Hansen
1877, 0606, 1106, Anne Kirstine Lavrentine Jørgensen, 49, Nørre Longelse. Datter af skrædder Jørgen Andersen
1877, 1706, 2206, Rasmine Frederikke Frederiksen, 8 maaneder, datter af smed Magnus T. Frederiksen, paa Nørre Longelse Sand
1877, 0507, 0907, Petrosine Hansine Jørgine Christiansen, 26, i Neppe. Styrmand Jeppe Hansen
1877, 2910, 0411, Karen Jørgensen, enke, 84 og 10 maaneder, paa Longelse Sand. Væver Jørg. Hansen
1877, 3010, 0411, Inger Larsen, 73, i Sønder Longelse Fattiggaard. Husmand Hans Clausen paa Longelse Sand
1877, 2212, 2912, Anne Kirstine Christensen, enke, 66, i Pederstrup. Gaardmand Anders Mogensen
1878, 2804, 0405, Marthe Jensen, 53½, paa Sønderskov. Indsidder Johan Henrik Larsen
1878, 0605, 1105, Christine Edvardine Johannesen, 2½, datter af tømrer Johannes Mikkelsen, Nørre Longelse
1878, 1305, 1805, Hanne Kirstine Johannesen, 22, Nørre Longelse. Datter af tømrer Johannes Mikkelsen
1878, 1505, 2005, Camilla Thomalia Cicilie Drost, 2½, datter af tømrer Hans Drost, i Sønder Longelse
1878, 2604, 0105, Mathilde Kirstine Hansen, 14 og 9 maaneder, tjenende i Herslev, Lindelse Sogn. Datter af Hans Jensen Clausen
1878, 1506, 2106, Martine Petersen, 44, i Neppe. Husmand Hans Larsen Christensen
1878, 0610, 1110, Anne Elisabeth Simonsen, 4 maaneder, datter af forpagter Hans Christian Simonsen, af Lykkensøe, Vinding Sogn i Jylland. Forældrene paa besøg hos C. Christensens enke i Pederstrup
1878, 2010, 2610, Christine Jørgensen, enke, 62, i Sønder Longelse. Gaardmand Mads Jørgensen
1879, 2906, 0407, Anne Dorthea Larsen, enke, 74, i Pederstrup. Husejer Jens Nielsen
1879, 2207, 2807, Hanne Marie Albertine Hansen, 15½, datter af afdøde skipper Niels Hansen, i Spodsbjerg
1879, 1410, 2010, Caroline Kristine Andersen, 54, i Assemose. Husmand Hans Nielsen
1879, 1711, 2111, Johanne Marie Jørgensen, ugift pige og fattiglem, 58
1880, 0801, 1501, Andersine Jørgine Nielsen, ½, datter af husmand Christian Nielsen, i Spodsbjerg
1880, 0805, 1505, Anne Madsdatter, 77, Sønderskov. Gaardmand Mogens Eriksen
1880, 2506, 0107, Katrine Marie Jørgensen, enke, 80½, i Spodsbjerg. Husmand Christen Andersen Lund
1880, 2609, 0110, Johanne Madsen, 41½, i Longelse Sønderskov. Husmand Peter Jensen
1880, 2410, 2810, Hanne Christensdatter, enke, 70, paa Longelse Sand. Aftægtsmand Christen Andersen
1881, 2701, 0102, Anne Marie Madsen, fattiglem, 55, i Longelse Fattighus
1881, 1402, 1902, Dorthe Helene Larsen, enke, 75, Pederstrup. Husmand Peter Rasmussen
1881, 2403, 3003, Agnes Henriette Lovise Bøgh, 61, Longelse Sand. Husmand Johan Johansen Sure
1881, 2304, 2704, Povline Frederikke Dirksen, ½, datter af ugift Anne Katrine Larsen, Spodsbjerg
1881, 2406, 3006, Anne Andersen, enke, 86½, i Pederstrup. Gaardmand Christen Jeppesen
1881, 1907, 2507, Marie Jørgensen, enke, 66, Sønder Longelse. Husmand Niels Hansen Rasmussen
1881, 1209, 1709, Lavrine Petersen, 23, i Neppe. Datter af murer Peter Hansen Mortensen
1881, 2809, 0410, Karen Hansen, 44, i Næbbe. Husmand Andreas Rasmussen
1881, 0610, 1310, Hanne Hansen, aftægtsenke, 83, i Spodsbjerg. Gaardmand Hans Jensen
1881, 0910, 1410, Nielsine Nielsen, sypige, 40, af Næbbe. Datter af huslejer Niels Hansen Nielsen
1881, 2412, 2912, Kirstine Johansen, 68, paa Longelse Fattighus. Peter Nielsen Krogh
1881, 2101, 2601, Marthe Hansen, 6 dage, datter af ugift Anne Katrine Hansen, af Nørre Longelse
1882, 2201, 2801, Karen Andersen, 47, i Pederstrup. Boelsmand Hans Ch. Jakobsen
1882, 2501, 3001, Marie Katrine Jørgensen, 7½, plejedatter af møllersvend Jens Theodor Petersen, i Nørre Longelse
1882, 0902, 1602, Christine Hansen, 13 dage, datter af tømrer Peter Hansen, Longelse Sønderskov
1882, 0503, 1103, Martine Christine Christensen, 18, i Nørre Longelse. Datter af indsidder Christen Madsen
1882, 1303, 1903, Marie Madsine Rasmine Catrine Godtfredsen, 1 og 4 maaneder, datter f husmand Rasm. Godtfredsen, i Næbbe
1882, 2605, 0106, Frederikke Christiansen, 57, i Næbbe. Husmand Lars Nielsen
1882, 1406, 1906, Marthe Katrine Christensen, 63, Longelse Sand. Skomager Jørgen Christensen
1882, 1406, 1906, Hanne Christine Constance Hansen, 17, datter af slagter Hans Madsen Hansen, i Pederstrup
1882, 2806, 0307, Hansine Mortine Jakobsen, 18 uger, datter af Marie Kirstine Hansen, Sønder Longelse
1882, 2806, 0207, Juditte Juliane Christiansen, fattiglem, 51, i Sønder Longelse Fattighus
1882, 0111, 0711, Caroline Marie Hansen, 4, datter af husmand Hans Peter Hansen, i Pederstrup
1882, 2711, 0412, Marie Christine Jørgensen, 68½, i Næbbe. Boelsmand Christian Petersen
1882, 2212, 2912, Inger Catrine Clausen, 61, i Nørre Longelse. Bager Joh. Ch. Jensen
1883, 1401, 1901, Cathrine Marie Christensen, 2 maaneder, datter af ugift Claudine Marentine Christensen
1883, 2601, 0202, Caroline Bendine Christiansen, 61, Sønder Longelse. Gaardmand Lars Jørgensen
1883, 1902, 2502, Lavra Povline Christine Hansen, 8 maaneder, datter af husmand Martin Hansen, i Spodsbjerg
1883, 2803, 0304, Petronelle Christiane Petersen, enke, 76, Sønder Longelse. Skomager Jørg. Hansen
1883, 1005, 1405, Marie Hansen, 1, datter af ugift Marie Frederikke Hansen, Sønder Longelse
1883, 0503, 1103, Bodil Pedersen, enke og fattiglem, 87, Sønder Longelse. Murer Morten Hansen
1883, 3005, 0506, Nikoline Martinsen, 72, Sønder Longelse. Gartner Lars Madsen
1883, 3107, 0408, Anne Andersen, fattiglem, 73, i Sønder Longelse Fattighus
1883, 2509, 0110, Abigail Pedersdatter, 69, Pederstrup. Aftægtsmand Jens Larsen
1883, 1610, 2210, Hanne Dorthe Larsen, 20, i Næbbe. Datter af husmand Lars Nielsen
1883, 1811, 2211, Hansine Dortine Christensen, 6½, datter af skomager Hans Jak. Christensen, Nørre Longelse Sand
1883, 1312, 2012, Jørgine Christine Rasmussen, 17½, datter af boelsmand Rasmus Larsen, i Assemose
1883, 1912, 2412, Hansine Petrine Kamilla Bay, 10, datter af musik. Carl Chr. Larsen Bay, i Spodsbjerg
1883, 2512, 3012, Lavra Mathilde Bay, 3 og 9 maaneder, datter af musik. Carl Ch. Larsen Bay, i Spodsbjerg
1884, 0601, 1101, Inger Margrete Larsen, 65, Sønder Longelse. Høker Hans Petersen
1884, 1101, 1801, Anne Hansen, 12½, datter af tømrer Peter Hansen, Longelse Sønderskov
1884, 2001, 2801, Johanne Marie Hansen, enke, 77 og 9 maaneder, Næbbe. Husmand Jens Villardsen
1884, 3001, 0602, Hansine Hansen (Bay), 28, Nørre Longelse. Datter af husmand Hans Hansen Bay
1884, 0204, 0804, Frederikke Holm, ugift fattiglem, 79 og 3 maaneder, i Sønder Longelse Fattighus
1884, 2804, 0305, Karen Marie Hansen, 1 og 3 maaneder, datter af husmand Christen Hansen, i Sønder Longelse
1884, 1705, 2205, Johanne Jørgine Nielsen, 7 maaneder, datter af ugift Christine Eline Christiansen, Spodsbjerg. Plejebarn af tømrer Rasm. Hansen Christiansen, Spodsbjerg
1884, 0306, 1006, Emma Mathilde Hansen f. Stenersen, pastorinde, 40, Longelse Præstegaard. Sognepræst P. Hansen
1884, 2106, 2706, Marie Lavrintine Jakobsen, 13, datter af husmand Jørgen Christian Jakobsen, i Nebbe
1884, 0810, 1210, Karen Larsdatter, enke, 87, hos Jørg Hansens enke, Sønder Longelse. Henrik Jensen Winther i Rudkjøbing
1884, 0311, 0811, Martesine Katrine Hansen, 28, i Pederstrup. Datter af husmand Christian Hansen
1884, 1512, 2012, Maren Hansen, enke, 82, i Nebbe. Husmand Hans Jensen i Vindeby
1885, 1001, 1601, Jørgine Edelberdine Hammer Magnussen, 10, datter af skomager Hammer Magnussen, i Sønder Longelse
1885, 1801, 2401, Mathilde Kirstine Larsen, 28, hos gartner Lars Christensens enke, i Longelse. Daglejer Christen Andresen Bay, af Rudkjøbing
1885, 2002, 2702, Anne Kristine Gregersen, aftægtsenke, 83½, i Barager. Hans Petersen
1885, 2002, 2502, Henriette Augusta Petersen, 2½ maaned, datter af husmand Carl Nielsen Petersen, Longelse Sand
1885, 2203, 2803, Karen Johansdatter, 80, Sønder Longelse. Husmand Jens Larsen Rasmussen
1885, 3004, 0705, Christiane Hansen, 63, i Sønder Longelse. Aftægtsmand og fhv. gaardmand Rasm. Rasmussen Bruun
1885, 0905, 1505, Anne Kirstine Steffensen, enke, 84, Pederstrup Mark. Boelsmand Mikkel Larsen
1885, 1505, 2105, Katrine Rasmussen, 12, datter af tækkemand Jakob Madsen Rasmussen, Sønder Longelse
1885, 2505, 2905, Marie Kristine Olsen, 2 og 8 maaneder, datter af indsidder Anders Olsen, i Spodsbjerg
1885, 2505, 2905, Udøbt pige, 12 dage, datter af ugift Johanne Antonia Hansen, af Nørre Longelse
1885, 2406, 2906, Lavrine Hansine Hansen, 42, Sandet. Skomager Hans Jak. Christensen
1885, 0809, 1309, Dødfødt pige, datter af vejmand Martinus Ch. Jensen, Assemose
1885, 1809, 2409, Anne Kirstine Hansen, 61, Sønder Longelse. Væver Niels Nielsen
1885, 1810, 2210, Dødfødt pige, datter af husmand Jørgen Nielsen Jørgensen, i Spodsbjerg
1885, 2310, 2810, Anne Katrine Hansdatter, enke, 85, af Sønder Longelse Mølle. Rasm. Hansen af Illebølle
1886, 0503, 1203, Maren Dorthea Nielsen, 55, i Pederstrup. Slagter Hans M. Hansen
1886, 0603, 1303, Anna Nielsen, 31, Sønder Longelse. Træskomand Emil Larsen
1886, -, 1303, Dødfødt pige, datter af Emil Larsen og Anna Nielsen, Sønder Longelse
1886, 0405, 1105, Gertrud Jensen, enke, 86½, i Spodsbjerg. Husmand Lars Mortensen
1886, 2105, 2605, Julie Lovise Kirstine Rasmussen, 11 maaneder, datter af ugift Gertrud Sofie Rasmussen, Assemose
1886, 1608, 2008, Karoline Andersen, enke, 82, Pederstrup. Hans Larsen
1886, 0710, 1210, Gertrud Hansen, 64, Sønder Longelse. Opsynsmand Hans P. Andersen
1886, 0511, 0811, Frida Hansine Hansen, 20, af Rudkjøbing. Styrmand Niels Gotfredsen Hansen
1886, 3112, 06011887, Dorthea Margrethe Hansen, enke, 72, i Nørre Longelse. Husfæster Hans Jensen Kristensen
1887, 1401, 2001, Anne Katrine Larsen, enke, 49, i Spodsbjerg. Sadelmager Dirksen
1887, 1801, 2401, Maren Clausen, 67, i Assemose. Boelsmand Rs. Kristensen
1887, 1302, 1902, Bodil Birgitte Eleonore Petersen, 65, Nørre Longelse. Pens. lærer Clausen
1887, 2002, 2602, Anne Rasmussen, 38, Pederstrup. Indsidder Peter Johan Andersen
1887, 2502, 0303, Johanne Margrethe Olsen, enke, 89, i Pederstrup. Niels Peter Madsen
1887, 0803, 1203, Sigrid Adelheid Julie Petersen, 6 dage, datter af proprietær C. M. Petersen, Møllegaard
1887, 2103, 2603, Johanne Marie Jørgensen, enke, 75, Sønder Longelse. Rasmus Toftemann
1887, 2306, 2806, Hanne Katrine Larsen, enke, 74, Longelse Sand. Væver Hans Nielsen
1887, 1307, 1807, Anna Kristine Hansen, 8 maaneder, datter af gaardmand Jeppe Hansen, Spodsbjerg
1887, 2409, 309, Karen Hansdatter, ugift, 75, opholdssted boelsmand Jens Larsen, Sønder Longelse. Fra Illebølle
1887, 2409, 2909, Frida Kristiane Hansine Hansen, 11 maaneder, datter af styrmand Niels Godtfredsen Hansen, af Rudkjøbing
1887, 0210, 0710, Kristiane Jensen, 23, Næbbe. Indsidder Jørg. Kristian Larsen
1887, 1510, 2010, Ida Jensine Hansen, 11 maaneder, datter af ugift Anne Katrine Hansen, Assemose
1887, 2410, 2910, Anne Margrete Kristensen, ugift, 53, Spodsbjerg. Datter af Jørg. kristensen (Lund)
1887, 0212, 0712, Marie Katrine Larsen, sypige, 71, i Pederstrup (hos Henrik Jakobsen)
1887, 0712, 1312, Andersine Martine Andersen, 5, datter af gaardmand Hans Jok. Andersen, Pederstrup
1887, 1112, 1612, Maren Kristensen, enke, 92, i Illebølle. Lærer Mathiesen
1887, 2012, 2712, Marthe Andersen, enke, 76, Longelse Sand. Mathias Kristensen
1887, 2412, 3012, Anne Sofie Knudsdatter, enke, 84, Sønder Longelse. Frands Johan Klejnsorg Hansen
1887, 2512, 3112, Karen Karsdatter, 71, i Pederstrup. Husmand Kristian Hansen
1887, 2812, 03011888, Pouline Nielsen, 65, Longelse Sønderskov. Husmand Rasmus Kristensen
1888, 1401, 2001, Bolette Hansine Rasmussen, ugift fattiglem, 34, paa Sønder Fattighus
1888, 1703, 2403, Jenny Constance Oktavia Rasmussen, 2½ maaned, datter af ugift Hanne Nielsen og Jens L. Rasmussen, Sønder Longelse
1888, 1703, 2403, Marthe Nielsen, enke, 69, Pederstrup. Vejmand Peter Jensen
1888, 1303, 2103, Maren Hansdatter, enke, 68, paa Longelse Sand. Rasm. Jensen
1888, 0104, 0704, Maren Madsdatter, enke, 86, hos husmand Korse, Simmerbølle Sogn. Husmand Anders Nielsen, Pederstrup Mark
1888, 0304, 0904, Karoline Olsdatter, enke, 81, paa Longelse Sand. Husmand Johan Hansen
1888, 2604, 0205, Dorthea Rasmussen, enke, 79, Nørre Longelse. Husmand Jens Knudsen
1888, 2905, 0406, Marthe Larsen, 33, Sønder Longelse. Datter af gaardmand Lars Jørgensen
1888, 0706, 1306, Anne Hansen, enke, 93, Nørre Longelse. Skrædder Jørgen Andersen
1888, 2206, 2706, Anne Rasmussen, ugift pige, 64, hos boelsmand Rs. Mikkelsens enke, Pederstrup Mark
1888, 0208, 0808, Abelone Jensen, enke, 70, i Kragholm. Smed Frederik Hansen, Longelse
1888, 1608, 2008, Oline Kristine Olsen, ½, plejebarn af Anders Mogensens enke, Nørre Longelse
1888, 1412, 1912, Regine Anne Kirstine Hansen, 30, Sønder Longelse. Husmand Carl Theodor Larsen
1888, 1512, 2112, Singer Kristensen, enke, 54, Sønderskov. Husmand Joh. Henrik Larsen Thor
1889, 2001, 2501, Kristiane Nielsen, 91, Spodsbjerg. Husmand Kristen Hansen
1889, 1002, 1502, Marie Sofie Frederikke Ottesen, 13, datter af husmand Mogens Ottesen, Longelse Sand
1889, 1702, 2302, Marie Pedersdatter, enke, 77, Pederstrup. Husmand Rasm. Rasmussen
1889, 0103, 0603, Marthe Kirstine Jørgensen, enke, hos datter i Skrøbelev. Husmand Hans Rasmussen i Nørre Longelse
1889, 0104, 0604, Dorthea Hovgaard, enke, 82, Kjøbenhavn. Proprietær Hovgaard til Hovgaard, Sønder Longelse
1889, 0706, 1106, Lavrine Andersen, enke, 58, i Spodsbjerg. Husmand Anders Larsen
1889, 2206, 2706, Anna Margrete Kristiansdatter, enke, 81, i Spodsbjerg. Husmand Niels Hansen
1889, 0207, 0807, Fanny Augusta Jørgensen, 25, Sønder Longelse. Datter af maler Jørgensen
1889, 0907, 1507, Hansine Kristine Nielsen, ugift, 46, i Assemose. Datter af gaardmand Niels Hansen
1889, 2207, 2607, Karen Johansen, 63, i Spodsbjerg. Husmand Lars Larsen
1889, 1808, 2408, Anette Kristine Hansen, 5, datter af møllersvend Mads Hansen, i Nørre Longelse
1889, 2511, 2911, Katrine Marie Jakobsen, 4 maaneder, datter af Kristine Jakobsen. Plejebarn hos slagter Kristian Jensen, Sønder Longelse
1889, 0812, 1312, Johanne Kristine Jensen, enke, 81, Pederstrup. Opsynsmand Niels Dinesen (Long)
1890, 0402, 0802, Johanne Elisabeth Petersen, 5, datter af proprietær Petersen, Møllegaard
1890, 2002, 2602, Marie Kirstine Madsen, enke, 85, paa Longelse Fattiggaard. Fhv. husmand Jens Martinsen, Nørre Longelse
1890, 0603, 1003, Kathinka Hansen, 3, datter af indsidder Kristen Hansen, i Assemose
1890, 1503, 2103, Karen Nielsen, 43, i Longelse Sønderskov. Husmand Kristen Johansen Hansen
1890, 1503, 2103, Karen Madsdatter, enke, 89, Spodsbjerg. Niels Rasmussen
1890, 3003, 0304, Dødfødt pige, datter af husmand Niels Thomsen og Caroline Olsen, Sønder Longelse
1890, 0904, 1604, Marthe Hansen, 60, i Fuglsbølle. Tømrer Jørg. Nielsen
1890, 1204, 1804, Gusta Hansen, 27, Sønderskov. Datter af gaardmand Rasmus Gotfredsen Hansen
1890, 2604, 0305, Mette Kirstine Hansen, enke, 79, Longelse Sand. Husmand Andreas Henriksen
1890, 1406, 1806, Hulda Marie Petersen, 8½, datter af møllersvend Jens Theodor Petersen, i Nørre Longelse
1890, 1008, 1508, Karentine Elvine Jakobsen, 21, i Pederstrup. Datter af husmand Hans Kristian Jakobsen
1890, 2508, 2908, Rasmine Kristensen, ugift, 82, i Longelse Fattighus
1890, 0610, 1110, Kirsten Jørgensen, enke, 79, i Skebjerg, Tullebølle Sogn. Arbejdsmand Jens Jørgensen i Skebjerg, forhen boende i Longelse
1890, 1510, 2110, Anne Marie Hansdatter, enke, 82, i Barager. Husmand Rasmus Johansen Hansen
1890, 2310, 2610, Karentine Margrete Sure, 3 maaneder, datter af husmand Johan Johansen Sure, paa Sandet
1890, 1411, 1911, Oline Lavrentine Mortensen, 64, Bondegaards Skov. Skovfoged Jens P. Henriksen
1890, 1312, 1812, Alfrida Kathinka Marie Hansen, 13½, datter af husmand Kristen Johansen Hansen, Longelse Sønderskov
1891, 2703, 0304, Jutta Nielsine Nielsen, 3 og 11 maaneder, datter af husmand Kristian Nielsen, Spodsbjerg
1891, 0904, 1504, Johanne Marie Jensdatter, enke, 84, Longelse Sønderskov. Anders Hansen
1891, 2104, 2604, Dødfødt pige, datter af skomager Hans Joh. Kristensen, Sønder Longelse
1891, 2204, 2704, Hansine Jørgine Johansen, ugift, 20, Sandet. Datter af Johannes Mikkelsens enke
1891, 1605, 1905, Dødfødt pige, datter af boelsmand Fred. Petersen, Longelse Sønderskov
1891, 2207, 2707, Marentine Hansen, 35, Longelse Sand. Husmand Hans Peder Hansen
1891, 0208, 0708, Karen Hansdatter, 72, Nørre Longelse. Husmand Rasmus Steffensen
1891, 0909, 1409, Hanne Kirstine Hansen, ugift sypige, 44, hos sadelmager Gotfredsens enke, i Nørre Longelse
1891, 2309, 2709, Jenny Christiane Petersen, 7 uger, datter af møllersvend Jens Theodor Petersen, i Nørre Longelse