Vejle, 1877-1891, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1877-1891, Vejle sogn, Sallinge herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1877, 1105, Peder Pedersen Kilde, enkemand og indsidder, 39, af Nørre Søby Sogn og pige Maren Kristiansen, 40, tjener i Vejle
1877, 2605, Niels Nielsen, ungkarl, 30, af Allested og pige Abelone Marie Hansen, 22, af Vejle
1877, 2505, Rasmus Jørgensen, ungkarl og skomagersvend, 30, af Odense og pige Ane Kirstine Nielsen, 24, af Vejle
1877, 2807, Anders Hansen, enkemand og husmand, 39, af Vejle Mark og pige Maren Andersen, 53, af Vejle Mark
1877, 1309, Anders Rasmussen, ungkarl og tømmermand, 33, af Kjølstrup Sogn, for tiden opholdende sig i Odense og enke Marie født Hansen, 36, af Vejle Mark
1877, 1910, Rasmus Nielsen, ungkarl og gaardejer, 38, af Muldtoftegaard, Fangel Sogn og pige Maren Kirstine Hansen, 28, af Vejle
1877, 1611, Rasmus Jørgensen, ungkarl, 40, af Haarby Sogn og enke Mette Larsen, 54, af Vejle
1877, 2411, Daniel Jensen Rønne, ungkarl, 32, af Eskildstrup, Søllinge Sogn og pige Ane Dorthea Andersen, 27, af Vejle Mark
1878, 1805, Niels Johan Frederik Petersen, ungkarl, 23, af Vejle og pige Ane Marie Rasmussen, 26, af Vejle
1878, 2407, Hans Henrik Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 26, Vejlegaard og pige Johanne Jensen, 31, i Vejle
1878, 2311, Jens Henriksen, enkemand og hjulmand, 41, af Freltofte og enke Maren Rasmussen, 41, af Vejle Mark
1878, 2011, Jesper Kristiansen, ungkarl, 38, af Vejle Mark og pige Karoline Jensen, 30, af Vejle Mark
1879, 2501, Jesper Karl Staaby, ungkarl og væver, 27, af Vejle Mark og pige Maren Kristine Rasmussen, 22, af Vejle Mark
1879, 3005, Peter Valentin Winther, enkemand og lærer, 34, af Vejle og jomfru Thora Martine Pommer, 32, af Vejle
1879, 0811, Kristian Madsen, enkemand og husmand, 51, Vejle Mark og enke Johanne Marie Pedersen, 54, Vejle Mark
1880, 1203, Ole Rasmussen, ungkarl og husmand, 28, af Vejle Mark og pige Ane Marie Hansen, 31, af Vejle Mark
1880, 2104, Lars Knudsen, enkemand og gaardejer, 35, af Allested og pige Ane Marie Hansen, 24, Vejle
1880, 2205, Kristian Ditlev Kristiansen, ungkarl og husmand, 42, af Vejle og pige Ane Kirstine Frederiksen, 33, af Vejle
1880, 1106, Rasmus Andersen, ungkarl og gaardejer, 31, Ore i Sønder Næraa Sogn og jomfru Karen Martine Larsen, 24, af Vejlegaard i Vejle Sogn
1880, 1206, Jens Hansen, ungkarl og husmand, 34, af Vejle og pige Ane Marie Hansen, 38, af Vejle
1880, 2910, Hans Jensen, ungkarl og gaardbestyrer], 32, af Nørrebroby og pige Henriette Marie Kaspersen, 23, af Vejle Mark
1880, 1911, Jørgen Larsen, enkemand og husmand, 42, af Dærup i Flemløse Sogn og pige Maren Pedersen, 42, her af Vejle
1880, 2811, Niels Marius Rasmussen, ungkarl, 31, tjente paa Vejlegaards Teglværk, nu paa Vejle Mark og pige Maren Katrine Jensen, 26, af Vejle Mark
1881, 1804, Hans Kristian Kristiansen, ungkarl, 28, tjener i Dømmestrup og enke Maren Mortensen, 43, af Vejle Mark
1881, 2806, Peder Nielsen, ungkarl og boelsmand, 37, af Vejle Mark og pige Johanne Kirstine Hansen, 29, af Vejle Mark
1881, 1909, Niels Kristian Rasmussen, ungkarl og skomagersvend, 21, af Odense og pige Ane Marie Hansine Larsen, 29, af Vejle Mark
1881, 1310, Simon Sørensen, ungkarl, seminarist og friskolelærer, 33, af Rudme i Herringe Sogn og pige Ane Hansen, 25, af Vejle
1882, 0701, Jens Eriksen Skov, ungkarl, 25, af Vejle Mark og pige Ane Marie Jørgensen, 28, Vejle Mark
1882, 0701, Kristian Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 30, i Allested og pige Karen Kirstine Pedersen, 22, i Allested
1882, 2705, Anders Rasmussen, ungkarl og husmand, 37, af Vejle og pige Karen Marie Pedersen, 27, af Vejle
1882, 1205, Rasmus Thomas Nielsen, ungkarl, 33, af Vejle Mark og enke Maren Kirstine Nielsen, 39, af Vejle Mark
1882, 2005, Peder Larsen, ungkarl, 26, af Vejle Mark og pige Maren Nielsen, 31, af Vejle Mark
1882, 2110, Hans Kristian Hansen, ungkarl og gaardejer, 22, af Sandholts Lyndelse og pige Maren Kirstine Hansen, 29, af Vejle
1882, 1811, Kristian Hansen, ungkarl, 20, af Allested og pige Maren Sofie Rasmussen, 31, af Vejle
1883, 2804, Rasmus Hansen, ungkarl, 32, Vejle Mark og pige Ane Marie Pedersen, 28, Allested
1883, 1905, Jakob Hansen, ungkarl og hjulmand, 39, af Vejle og enke Johanne Kirstine Kristiansen, 37, af Vejle
1883, 0506, Hans Jakob Andersen, ungkarl og murer, 24, af Vejle Mark og pige Ane Marie Andersen, 21, af Vejle Mark
1883, 0510, Niels Hansen, ungkarl, 28, af Vejle Mark og pige Karen Kirstine Eriksen, 25, af Vejle
1884, 2204, Jørgen Knudsen, ungkarl og husmand, 24, af Vejle og pige Ane Kirstine Hansen, 24, af Vejle
1884, 2404, Jørgen Pedersen, ungkarl og gaardejer, 40, af Vejle og pige Maren Eriksen, 37, af Vejle
1884, 2105, Jens Peter Nielsen, ungkarl og klodsemager, 28, af Vejle og pige Ane Margrethe Jensen, 29, af Vejle
1884, 0410, Jakob Andersen Broholm, ungkarl og dyrlæge, 31, af Vejle og pige Karen Dorthea Hansen, 26, af Vejle
1885, 0301, Hans Kristian Jensen, ungkarl, 35, af Sønder Broby, tjener paa Brobygaard og ugift Anna Kirstine Larsen, 31, af Vejle Mark
1885, 2308, Mads Johansen Holm, ungkarl, 22, af Vejle Mark og pige Marie Frederikke Fynsk, 29, af Vejle Mark
1885, 1609, Niels Madsen, ungkarl, 29, af Fangel og pige Nielsine Pedersen, 28, af Vejle
1885, 2511, Rasmus Madsen, ungkarl, 30, af Hjelmerup Mark, Verninge Sogn og ugift Karen Kirstine Madsen, 21, af Vejle
1886, 2305, Peter Jensen, ungkarl og tjenestekarl, 32, af Skovby paa Als og pige Ane Kathrine Hansen, 33, af Lebølle paa Als
1886, 1707, Hans Jensen, ungkarl, 29, af Vejle Mark og pige Mariane Laurentine Larsen, 24, af Vejle Mark
1886, 3007, Jens Hansen, ungkarl, 33, af Allested, født 1853 i Vejle og pige Johanne Marie Eriksen, 41, af Vejle, født i Vejle 1844
1886, 0511, Rasmus Pedersen, enkemand, indsidder og murmester, af Vejle Mark og ugift Ane Sofie Andersen, 37, af Vejle Mark, født i Allested 1850
1886, - [dato ikke indført - ei viet i Vejle], Jens Kristian Ivar Buchholz, ungkarl og gartner, 24, af Nørreby og jomfru Kamilla Elvide Ljunggaard, 26, af Vejle
1886, 0312, Hans Rasmussen, ungkarl, 25, Vejle Mark og pige Asmine Andersen Momsen, 28, Vejle Mark
1887, 2105, Hans Nielsen, enkemand og boelsmand, 44, af Vejle Mark og enke Ane Marie Nielsen, 47, af Vejle Mark
1887, 1805, Johan Karl Rasmussen, ungkarl, 29, af Allested Mark og pige Maren Hansen, 29, af Vejle
1887, 1811, Erik Nielsen, husejer og skomager, 34, af Vejle og pige Dorthea Rasmussen, 28, af Vejle
1888, 1805, Søren Hansen, ungkarl, 21, af Vejle, født i Strandby, Haarby Sogn 1867 og ugift Kristiane Dorthea Frederikke Mader, 26, af Vejle Mark
1888, 0505, Hans Pedersen, ungkarl og husmand, 30, af Fangel, født i Tommerup Sogn 1857 og pige Hansine Andersen, 23, af Vejle
1888, 1605, Jens Kristian Rasmussen, ungkarl, 54, født paa Brylle Mark 1834 og enke Ane Rasmussen, 27, af Vejle Mark (efter husmand Povl Hansen)
1889, 1801, Hans Pedersen, ungkarl og murer, 24, Vejle Mark og pige Hanne Olsson, 22, Vejle Mark
1889, 2803, Lars Peter Kristiansen, ungkarl, 20, af Fangel og pige Kirstine Nicoline Jørgensen, 26, Lerbek
1889, 2103, Jørgen Larsen, ungkarl og sadelmager, 31, af Vejle Mark og pige Johanne Marie Kristensen, 28, af Vejle Mark
1889, 3003, Rasmus Henriksen, enkemand og brøndgraver, 57, af Radby, Allested Sogn og enke Gjertrud Marie Hansen Højbanke, 43, af Vejle
1889, 1505, Niels Hansen Brandt, ungkarl, 29, af Staaby, Nørrebroby Sogn og pige Cecilie Marie Katrine Hansen, 30, af Vejle
1889, 1506, Hans Peter Ludvig Larsen, ungkarl og tjenestekarl, 23, i Nørrelyndelse og ugift Ane Margrethe Henriksen, 30, af Vejle
1889, 2007, Peder Larsen, ungkarl og sadelmager, 29, af Vejle Mark og pige Mette Kirstine Kristensen, 28, af Vejle Mark, født paa Thaarup Mark, Lumby Sogn 1861
1889, 1110, Hans Larsen, ungkarl og forpagter, 35, af Vejlegaards Teglværk og pige Ane Katrine Larsen, 34, af Vejlegaards Teglværk, født i Nyrup i Ørsted Sogn 1855
1889, 1611, Jes Johansen Holm, ungkarl og smedesvend, 23, Vejle Mark og pige Ane Dorthea Larsen, 37, Vejle Mark, født i Dalby Sogn 1852
1889, 2311, Hans Peter Mortensen, ungkarl, 25, Vejle Mark og Sogn og ugift pige Marie Nielsen, 29, Vejle Mark og Sogn
1890, 1705, Niels Bondesen, enkemand og indsidder, 35, af Gulfeldt, Allested Sogn og enke Maren født Nielsen, 40, Vejle Mark og Sogn, født i Sallinge 1850
1890, 2205, Lars Madsen, ungkarl og klodsemager, 29, af Nørrebroby, født sammested 1860 og ugift pige Johanne Marie Hansen, 31, af Vejle, født sammested 1859
1890, 1905, Mads Rasmussen, enkemand og husmand, 61, af Verninge Sogn og pige Cathrine Elisabeth Pedersen, 38, af Vejle, født i Falsled 1852
1890, 1207, Peder Kristian Frandsen, ungkarl og tjenestekarl, 38, af Søbysøgaard, født i Stenderup Sogn ved Horsens 1852 og pige Karen Marie Hansen, 24, af Vejle, født sammested 1865
1890, 2009, Anders Hansen, enkemand og husmand, 52, af Vejle Mark, født Hillerslev Sogn 1838 og enke Maren Jespersen, 50, af Vejle Mark, født i Herringe Sogn 1840
1890, 1610, Carl Christian Hansen, ungkarl og husmand, 29, Radby i Allested Sogn, født paa Anderup Mark, Lumby Sogn og pige Karen Nielsen, 32, af Vejle Mark, født sammested 1858
1891, 2102, Rasmus Marcus Lavrits Mikael Fischer Rasmussen, ungkarl og tjener, 27, af Hørsholm paa Sjælland, født i Lumby i N. Lyndelse Sogn paa Fyn 1863 og pige Jørgine Emilie Klavsen, 26, af Vejle Sogn, født i Dronninglund Sogn 1865
1891, 1808, Christen Nielsen, ungkarl og residerende cappellan, 26, til Karby i Hvidbjerg og Redsted Menigheder paa Mors, født i Søllinge og pige Marie Kristine Larsen, 27, af Vejlegaard i Vejle Sogn, født i Drigstrup Sogn 1864
1891, 2808, Jens Peter Madsen, enkemand og smed, 32, af Vejle, født i Seerslev 1859 og pige Marie Jørgine Demant, 24, af Vejle, født i Vigerslev Sogn 1867
1891, 2309, Jørgen Peter Nielsen, ungkarl, 26, af Allested, født i Fangel 1865 og pige Karen Marie Hansen, 25, af Vejle, født sammested 1866