Sønder Broby, 1849-1867, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1849-1867, Sønder Broby sogn, Sallinge herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1849, 0710, Peter Christian Larsen, ungkarl og bødker, 31, Brobygaard og tjenestepige Marie Madsdatter, 31, Ølsted
1849, 3011, Jørgen Hansen, ungkarl og væver, 37, Tørringe og tjenestepige Karen Andersdatter, 35, Tørringe
1849, 0812, Lars Hansen, ungkarl, corporal og dannebrogsmand, 24, Odense og tjenestepige Kirstine Pedersdatter, 33, Odense
1850, 0504, Hans Rasmussen, ungkarl og fæstegaardmand, 32, Ølsted og gaardmandsenke Anna Catarina Pedersdatter, 35, Ølsted
1850, 2704, Rasmus Larsen, enkemand og huusmand, 39, Sønder Broby og tjenestepige Petronille Christensdatter, 32, Tørringe
1850, 0806, Mads Hansen, enkemand og huusmand, 50, Søeløse, Sønder Broby Mark og tjenestepige Johanne Johansdatter, 50, Sønder Broby
1850, 1406, Jørgen Larsen, ungkarl og tjenestekarl, 25, Snave, Dreslette Sogn og tjenestepige Kirsten Hansen, 23, Ølsted
1850, 2906, Knud Madsen, ungkarl og tjenestekarl, 34, Ølsted og tjenestepige Ane Marie Jørgensdatter, 33, Ølsted
1850, 0208, Jørgen Christensen, ungkarl og fæstegaardmand, 24, Allerup og gaardmandsenke Dorthea Caroline Møller, 25, Allerup
1851, 1104, Peder Jørgensen, ungkarl og fæstehuusmand, 30, Brobybjerg og pige Johanne Marie Madsdatter, 23, Sønderbroby Mark
1851, 1804, Rasmus Rasmussen, møllersvend, Sønderbroby og tjenestepige Susanne Larsdatter, Nørre Broby
1851, 1005, Peder Christoffer Willumsen, ungkarl, 21, født i Gudbjerg, opholdende sig for øieblikket paa Brobygaard og pige Marie Rasmine Olsen, 22, opholdende sig i Familiehuset, Sønderbroby Sogn
1851, 1705, Hans Madsen, ungkarl, 37, Brobygaard, født i Ølsted og pige Maren Nielsdatter, 28, Ølstedgaard, født i Ringe Rynkeby
1851, 2405, Peder Hansen, ungkarl, 32, Odense, født i Paarup Sogn og pige Anne Jacobsdatter, 27, Ølsted
1851, 3005, Rasmus Jørgensen, ungkarl, 39, Tørringe og enke Anne Jørgensdatter, 29, Tørringe, født i Sønderbroby
1851, 2607, Rasmus Jørgensen, ungkarl, 39, Nørrebroby og enke Maren Jacobsdatter, 52, Sønderbroby
1850, 1711, Erik Nielsen, ungkarl, 33, tjenende paa Brobygaard og indsidderske Dorthe Nielsdatter, 29, af Brobygaard, Løkke
1850, 2211, Jochum Hansen, ungkarl, 35, Hillerslev Sogn og tjenestepige Margrethe Hansdatter, 24, Ølsted
1851, 0612, Hans Christian Jacobussen, 30, født i Ølsted og pige Anne Marie Andersdatter, 29, født i Hjælmerup, Verninge Sogn
1851, 1309, Erik Carl Bille Brahe, baron, 24, Hvedholm og baronesse Hedevig Charlotte Amalie Schaffallitzky de Mukkadell, 20, Ølstedgaard
1851, - [dato ikke indført], Carl Hansen, ungkarl, 31, tjenende i Allerup og Anne Marie Carlsdatter, 30, tjenende i Præstegaarden, Sønderbroby
1852, 1704, Niels Jensen, ungkarl, 26, Barløse, født i Jylland og pige Maren Frederichsdatter, 28, tjenende hos gaardmand Jacob Hansen, Allerup Mark, født i Ebberup
1852, - [dato ikke indført], Poul Nielsen, ungkarl og qvæghandler, 36, opholdende sig hos skovfoged Hans Nielsen, Bøgelund og pige Anne Kirstine Larsdatter, Brobyværk
1852, 1405, Mads Rasmussen, ungkarl, 38, Vantinge og pige Sara Marie Nielsen, 41, tjenende paa Ølstedgaard
1852, 0406, Hans Larsen, ungkarl og skomager, 35, Sønderbroby og pige Anne Catrine Rasmussen, 27, Sønderbroby
1852, 1605, Mads Hansen, ungkarl og skrædder, 34, Brobyværk og pige Marie Madsdatter, 37, tjenende i Sønderbroby Præstegaard
1852, 1906, Hans Jørgensen, ungkarl og huusmand, 36, Brobyværk og pige Birthe Kirstine Nielsdatter, 34, Brobyværk
1852, 0207, Rasmus Rasmussen, ungkarl og muursvend, 30, Odense og sypige Mette Larsen, 22, Odense
1852, 1010, Jørgen Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 38, Brobygaard og inderste Johanne Marie Madsdatter, 27, Sønder Broby
1852, 2910, Peder Pedersen Bølling, hr. kjøbmand, 51, Assens og jomfru Emilie Petronelle Pelsevine. Bølling, 28, Assens
1852, 3010, Hans Hansen, ungkarl og væver, 29, Sønderbroby og tjenestepige Anne Marie Thomasdatter, 31, Brobyværk
1852, 2611, Anders Nielsen, tjenestekarl, 31, Sønderbroby og gaardmandsenke Karen Jensdatter, 33, Sønderbroby
1852, 1810, Christen Poulsen, tjenestekarl, 26, Sønderbroby og tjenestepige Anne Kirstine Pedersdatter, 25, Sønderbroby
1853, 1102, Johan Christian Hansen, enkemand og smed, 33, Vesterhæsinge og tjenestepige Maren Jørgensdatter, 45, Tørringe
1853, 1903, Peder Sørensen, ungkarl og huusmand, 38, Vesterhæsinge og tjenestepige Anne Kirstine Hansdatter, 32, Tørringe
1853, 0804, Niels Pedersen, ungkarl, 32, tjener i Ølsted og tjenestepige Anne Christensdatter, 23, Ølsted
1853, 2104, Knud Christiansen, enkemand, huusmand og bødker, 38, Sønder Broby og indsidder Anne Rasmusdatter, 31, Nørre Broby
1853, 2304, Rasmus Larsen, tjenestekarl, 27, Allerup og tjenestepige Dorthe Larsdatter, 29, Allerup
1853, 2304, Rasmus Jacobussen, tjenestekarl, 30, Nybyllegaard og tjenestepige Mette Marie Larsen, 32, Ølsted
1853, 0705, Niels Pedersen, ungkarl og væver, 37, Sønderbroby Mark og tjenestepige Karen Nielsdatter, 36, Sønderbroby
1853, 2005, Lars Erichsen, ungkarl og tjenestekarl, 36, Ny Stenderup, Vester Hæsinge og tjenestepige Margrethe Hansdatter, 32, Tørringe
1853, 2805, Jørgen Christensen, ungkarl og tjenestekarl, 33, Tidselholdt, Veistrup Sogn og tjenestepige Mette Pedersdatter, 31, i hjemmet hos faderen, Sønderbroby
1853, 1006, Niels Povelsen, enkemand og gaardmand, 51, Allested og tjenestepige Karen Hansdatter, 39, Tørringe
1853, 2210, Jørgen Rasmussen, enkemand og huusmand, 43, Nørre Broby Mark og pige Anne Larsdatter, 35, Allerup
1853, 2210, Lars Jensen, tjenestekarl, 25, Ølsted og tjenestepige Frederikke Christine Hansdatter, 28, Ølsted
1853, 2711, Carl Wilhelm Nielsen, tjenestekarl, 33, Gjælskov og indsidderske Johanne Kirstine Madsen, 20, Sønder Broby
1853, 0412, Jens Simonsen, tjenestekarl, 31, Sønderbroby og tjenestepige Maren Rasmusdatter, 44, Sønderbroby
1853, 1111, Hans Jacob Larsen, huusmand, 29, Haarby og tjenestepige Karen Rasmusdatter, 28, Skalleberg
1854, 2001, Hans Rasmussen, ungkarl, 30, Hillerslev og enke Ane Margrethe Madsdatter, 29, Tørringe
1854, 2001, Niels Christian Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 36, Hillerslev og tjenestepige Maren Kirstine Madsen, 24, Brobygaard
1854, 1102, Anders Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 32, Ølsted og tjenestepige Maren Jacobsdatter, 45, Tørringe
1854, 0605, Mads Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 30, Ølstedgaard og tjenestepige Ane Catrine Olsdatter, 37, Brobygaard
1854, 1405, Lars Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 27, Ølsted og tjenestepige Marie Nielsen, 24, Ølsted
1854, 3009, Mads Hansen, ungkarl, skomager og huusmand, 29, Herringe Sogn og tjenestepige Birthe Kirstine Christophersen, 34, Sønderbroby Mølle
1854, 2910, Jørgen Hansen Stolberg, ungkarl og tjenestekarl, 23, Allerup og tjenestepige Margrete Jeppesdatter, 27, Sønderbroby
1854, 1811, Hans Frederik Hansen, ungkarl og tømmermand, 35, Søllinge og tjenestepige Anne Marie Rasmussen, 27, Sønderbroby
1854, 0212, Christen Pedersen, enkemand og indsidder, 34, Woldtofte og tjenestepige Dorthe Andersdatter, 23, Woldtofte
1854, 0812, Niels Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 27, Ølsted og tjenestepige Kirsten Hansdatter, 25, Ølsted
1854, 0912, Peder Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 29, Allerup og tjenestepige Trine Andersen, 19, Allerup Mark
1855, 0501, Hans Rasmussen, ungkarl og fæstegaardmand, 28, Sønderbroby og tjenestepige Johanne Jørgensdatter, 29, Sønderbroby
1855, 1301, Niels Nielsen, enkemand og murer, 52, Allerup Mark og tjenestepige Ane Catrine Rasmusdatter, 31, Nørrebroby
1855, 2004, Hans Peter Knudsen, ungkarl, snedker og huusfæster, 24, Tørringe og sypige Birthe Marie Jørgensdatter, 31, Tørringe
1855, 1305, Hans Rasmussen, ungkarl og indsidder, 36, Sønderbroby og tjenestepige Christiane Dorthea Simonsen, 24, Sønderbroby
1855, 0106, Niels Jørgensen, ungkarl og smed, 42, Sønderbroby og tjenestepige Birthe Rasmussen, 24, Sønderbroby
1855, 0306, Hans Nielsen, avlskarl, Gjelskov, Hillerslev Sogn og tjenestepige Karen Madsdatter, Hillerslev Sogn
1855, 0708, Carl Christian August Jensen, skovrider, 28, Lille Lyndby Sogn, Frederiksborg Amt og Ane Kirstine Caroline Gotfredsen, 25, datter af gjæstgiver G. Larsen
1855, 1011, Hans Johansen, enkemand og huusmand, 47, Nørre Søby Mark og tjenestepige Kirsten Jørgensdatter, 40, Ølsted
1855, 2511, Niels Peder Nielsen, ungkarl og indsidder, 24, Allerup og tjenestepige Ane Catrine Hansdatter, 27, Allerup Mark
1855, 3011, Christen Christensen, ungkarl og gaardfæster, 25, Allerup og tjenestepige Johanne Rasmusdatter, 31, Allerup
1855, 1412, Anders Frederik Larsen, ungkarl og gaardfæster, 36, Tørringe og tjenestepige Mette Kirstine Jørgensen, 23, Tørringe
1856, 1403, Hans Jørgensen, ungkarl og huusfæster, 28, Sønderbroby Mark og tjenestepige Mette Kirstine Rasmussen, 26, Allerup
1856, 1503, Hans Jacob Hansen, ungkarl og huusfæster, 32, Ølsted og tjenestepige Ane Jacobsen, 23, Ølsted
1856, 2704, Niels Jensen, ungkarl og kudsk, 35, Ølstedgaard og tjenestepige Kirstine Marie Pedersen, 34, Ølstedgaard
1856, 0106, Jens Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 33, Lundegaard, Nørre Broby Sogn og tjenestepige Anne Marie Jørgensdatter, 40, Ølsted
1856, 0806, Just Wilhelm Tanderup, ungkarl og beslagsmed, 25, 5. Dragonregiment 2. Eskadron, Randers og Johanne Rasmusdatter, 33, Ølsted
1856, 2910, Peder Simonsen, ungkarl og ladefoged, 40, Ølstedgaard og huusholderske Hanne Homann, 41, Ølstedgaard
1856, 3110, Ole Christiansen Tønder Nielsen, ungkarl, 27, Dorthealund, Jordløse Sogn og huusjomfru Karen Kabbel, 21, Dorthealund, Jordløse Sogn
1856, 0612, Niels Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 44, Brobygaard og tjenestepige Karen Willumsen, 38, Brobyegaard
1857, 1801, Jens Simonsen, enkemand og indsidder, 35, Sønderbroby og tjenestepige Ane Simonsdatter, 36, Sønderbroby
1857, 3001, Stephan Hansen, ungkarl og snedker, 33 og tjenestepige Maren Jenssine Hansdatter, 25
1857, 2404, Hans Jensen, enkemand, huusmand og murer, 30, Søbo Mark og tjenestepige Karen Rasmussen, 23, Allerup
1857, 0305, Rasmus Peter Mose, ungkarl, 21, Hillerslev Sogn og tjenestepige Ellen Catrine Hansen, 18, Sønderbroby
1857, 1605, Hans Madsen, ungkarl og tjenestekarl, 31, Brobygaard og tjenestepige Caroline Margrethe Jeppesen, 24, Sønderbroby
1857, 2507, Knud Ludvig Grønlund, ungkarl og smed, 34, Sønderbroby og enke Hanne Hansen, 42, Ølsted, (efter ladefoged Peder Simonsen)
1857, 3110, Lars Gotfredsen, ungkarl og selveierhuusmand, 34, Brobyværk og tjenestepige Karen Kirstine Nielsen, 25, Sønderbroby
1857, 0611, Rasmus Madsen, ungkarl og selveierhuusmand, 34, Haarby og tjenestepige Mette M. Hansdatter, 35, Tørringe
1857, 0711, Peder Andersen, huusmand, 37, Allested og tjenestepige Ane Hansdatter, 34, Ølsted
1857, 0512, Rasmus Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 34, Sønderbroby og tjenestepige Johanne Poulsen, 22, Brobyværk
1857, 1812, Peder Rasmussen, ungkarl og gaardmand, 28, Ølsted og tjenestepige Ane Hansen, 21, Ølsted
1858, 1303, Lars Christian Andersen, ungkarl og huusmand, 29, Nørrebroby og tjenestepige Kirsten Nielsdatter, 34, Tørringe
1858, 2404, Niels Hansen, ungkarl og huusfæster, 34, Ølsted og tjenestepige Caroline Larsen, 27, Sønderbroby
1858, 2011, Lars Madsen, ungkarl og huuseier, 27, Allerup og tjenestepige Karen Hansen, 27, Brobyværk
1858, 2711, Peder Hansen, ungkarl og avlskarl, 28, Sønderbroby Præstegaard og tjenestepige Karen Nielsen, 30, Sønderbroby
1858, 0212, Sophus Frederik Erik Otte Skeel, stamhuusbesidder, 22, Birkelse, Jylland og baronesse Erikke Josephine Ellonora Schaffalitzcy de Mukkadell, 24, Ølstedgaard
1858, 1712, Rasmus Jørgensen, ungkarl og væver, 35, Nørrebroby Mark og tjenestepige Ane Cathrine Jørgensdatter, 34, Ølsted
1859, 0405, Ove Peter Henrik Poulsen, jagtjunker og forstmand, 36, Ditlevslyst, Vesteraaby Sogn og comtesse Betzy Wilhelmine Schaffaletzy de Muckadell, 24, Brobygaard
1859, 0705, Hans Madsen, enkemand og huusmand, 50, Dømmestrup, Nørre Lyndelse Sogn og tjenestepige Jacobine Nielsdatter, 33, Ølstedgaard
1859, 0805, Henrik Hansen, tjenestekarl, 33, Brobygaard og tjenestepige Karen Simonsdatter, 30, Brobygaard
1859, 1410, Jens Hansen, ungkarl, 33, Dømmestrup, Nørrelyndelse Sogn og tjenestepige Karen Christensdatter, 30, Ølsted
1859, 2110, Jørgen Hansen, ungkarl, 40, Ølsted og tjenestepige Kirsten Hansdatter, 32, Ølsted
1859, 1111, Peder Olsen, ungkarl, 41, Heden og tjenestepige Mette Kirstine Hansen, 28,  Ølsted
1859, 1811, Hans Nielsen, enkemand og huusmand, 38, Sønderbroby og tjenestepige Maren Poulsdatter, 30, Sønderbroby
1860, 2501, Hans Ch. Simonsen, enkemand og huusmand, 40, Sønderbroby og tjenestepige Birthe Kirstine Jørgensdatter, 32, Sønderbroby
1859, 0212, Morten Christensen, ungkarl, 33, Allested og tjenestepige Ane Jørgensen, 26, Allested
1859, 1712, Hans Jeppesen, ungkarl og tømmer og huusmand, 36, Sønderbroby og tjenestepige Albertine Jacobsdatter, 32, Sønderbroby
1859, 3012, Christen Nielsen, skolelærer og kirkesanger, 34, Verninge og Ane Elisabeth Caroline Møller, 26, datter af Falk Møller, Sønderbroby Mølle
1860, 0801, Christen Rasmussen Gulfeldt, ungkarl, 29, Sønderbroby Sogn og tjenestepige Johanne Kirstine Hansdatter, 34, Allerup
1860, 1006, Mads Hansen, enkemand og huusmand, 74, Sønder Broby Mark og tjenestepige Ane Jørgensdatter, 39, Sønder Broby
1860, 3008, Sophus Emanuel Anthon Bøisen, cancellist, 33, Undervisningsministerium og comtesse Lovise Frederikke Charlotte Saffarlitzy de Muchadell, 28
1860, 2708, Knud Madsen, enkemand og huusmand, 44, Ølsted og tjenestepige Ane Pedersdatter, 33, Brobyskov
1860, 2708, Jens Larsen, ungkarl, 29, Steenstrup Sogn og tjenestepige Kirsten Rasmussen, 26, Allerup
1860, 2511, Jørgen Andersen, ungkarl og træskomager, 31, Odense og tjenestepige Anne Catrine Johannesdatter, 30, Allerup
1860, 0112, Hans Sørensen, tjenestekarl, 41, Faaborg og enke Karen Pedersdatter, 42, (efter huusmand Hans Mouritzen), Allerup
1860, 1612, Søren Poulsen, ungkarl og indsidder, 33, Allerup og tjenestepige Susanne Kirstine Madsen, 29, Allerup
1860, 2212, Christen Hansen, snedker, 30, Sønder Broby og enke Anne Catrine Jørgensdatter, 36, (efter huusmand R. Jørgensen), Ølsted
1861, 1701, Lars Rasmussen, tømmermand, 24, Allerup og tjenestepige Karen Jeppesen, 25, Sønder Broby
1861, 1105, Jørgen Pedersen, ungkarl og huusfæster, 42, Ølsted Mark og enke Maren Dideriksdatter, 41, Ølsted Mark
1861, 2405, Hans Peter Hansen, ungkarl og garvermester, 29, Brobyværk og Birgitte Dorthea Hedevig Gotfredsen, 30, Brobyværk
1861, 0106, Hans Pedersen, ungkarl og huusfæster, 42, Sønder Broby og tjenestepige Ane Margrethe Jensen, 25, Tørringe
1861, 2106, Jens Jeppesen, ungkarl, 31, Sønder Broby og tjenestepige Lovise Masmine Napoline Møller, 27, Sønder Broby
1861, 1210, Rasmus Christiansen, ungkarl, 24, Ølsted og tjenestepige Ane Katrine Nielsen, 24, Ølsted
1861, 1910, Lars Nielsen Stokholm, sadelmagersvend, 32, Brobyværk og tjenestepige Frederikke Jørgensdatter, 34, Brobyværk
1861, 0911, Niels Jørgensen, ungkarl og tjenestekarl, 30, Sønderbroby og tjenestepige Marie Nielsen, 26, Sønderbroby
1861, 0911, Rasmus Nielsen, tjenestekarl, 25, Tørringe og tjenestepige Ane Kirstine Andersen, 28, Sønder Broby
1861, 1511, Niels Christiansen, enkemand og selveiergaardmand, 30, Allerup og tjenestepige Mette Kirstine Rasmussen, 21, Allerup
1862, 0803, Jørgen Hansen, ungkarl, 29, Ølsted og tjenestepige Maren Hansdatter, 35, Tørringe
1862, 2103, Mads Hansen, ungkarl, 33, Ølsted og tjenestepige Kirsten Madsen, 27, Ølsted
1862, 0405, Rasmus Johansen, ungkarl og huusmand, 28, Westerhæsinge og ugift indsidder Kirsten Pedersdatter, 35, Sønder Broby
1862, 1705, Hans Pedersen, ungkarl og huusmand, 35, Veile Mark og tjenestepige Maren Jørgensdatter, 36, Brobygaard
1862, 2405, Rasmus Madsen Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 32, Brobygaard og tjenestepige Rasmine Andersen, 25, Allerup Mark
1862, 3105, Peder Jørgensen, ungkarl og qvartør, 32, Brobyværk Kro og høkerske Maren Kirstine Pedersdatter, 39, Sønderbroby
1862, 1110, Carl Larsen, ungkarl og bødker, 38, Brobyværk og tjenestepige Johanne Madsdatter, 42, Allerup Mark
1862, 2910, Christen Pedersen, enkemand, 47, Ny Stenderup, Westerhæsinge Sogn og pige Kirsten Jørgensdatter, 42, Ølstedgaard
1862, 0711, Niels Jacob Ravn, ungkarl, 38, Skallebjerg og tjenestepige Mette Marie Jeppesen, 28, Sønderbroby
1862, 0811, Jens Christensen, ungkarl og gaardfæster, 27, Ølsted og tjenestepige Ane Margrethe Jacobsen, 22, Ehrenbjerggaarden
1862, 1411, Hans Peter Frederik Ravn, ungkarl og huusmand, 40, Jordløse og tjenestepige Mette Kristine Henriksdatter, 35, Sønder Broby
1863, 2901, Christian Lund, kjøbmand, 29, Faaborg og jomfru Caroline Sophie Scherning Knudsen, 21, Odense
1863, 1004, Rasmus Mortensen, ungkarl, 39, Tørringe og enke Karen Marie Rasmusdatter, 36, Tørringe
1863, 2805, Jens Hansen Holm, ungkarl, 30, Ny Stenderup, Westerhæsinge Sogn og tjenestepige Christiane Frederikke Woss, 22, Brobygaard, Sønderbroby Sogn
1863, 1406, Jens Simonsen, enkemand, 41, Sønder Broby Mark og Ane Pedersdatter, 38, Broby Mark
1863, 1110, Rasmus Mortensen, ungkarl, 27, Allerup og tjenestepige Christiane Knudsen, 26, Tørringe, Sønderbroby Sogn
1863, 1411, Hans Rasmussen, ungkarl, 26, Sønder Broby Mark og tjenestepige Johanne Jørgensdatter, 37, Ølstedgaard, Sønder Broby Sogn
1863, 0611, Hans Andersen Skov, enkemand og huusmand, 32, Hillerslev Sogn og Maren Hansen, 33, Tørringe, Sønder Broby Sogn
1863, 0811, Lars Hansen, ungkarl, 27, Hillerslev Sogn og enke Albertine Jacobsdatter, 36, Sønder Broby Mark
1863, 1411, Anders Petersen, ungkarl og smed, 34, Allerup og tjenestepige Kirsten Petersen, 29, Tørringe
1863, 2011, Peder Johansen, enkemand og boelsmand, 37, Nørrebroby Mark og tjenestepige Karen Pedersen Ploug, 21, Tørringe, Sønder Broby Sogn
1864, 3001, Christen Petersen, huusmand, 33, Brobyværk og tjenestepige Ane Marie Rasmusen Flint, 32, Præstegaarden
1864, 0605, Hans Larsen, meieribestyrer, 34, Brobygaard og tjenestepige Birthe Kirstine Pedersen, 39, Sønderbroby
1864, 1811, Niels Mortensen, ungkarl, 35, Tørringe og pige Kirsten Hansdatter, 44, Tørringe
1864, 0312, Jørgen Pedersen, ungkarl, 30, Gummerup, Kjøng Sogn og tjenestepige Ane Kirstine Andersdatter, 36, Sønder Broby
1865, 0701, Niels Hansen, ungkarl, 36, Kjøng, Høirup Mark og enke Karen Andersdatter, 45, Brobyværk, (efter huusmand Jesper Rasmussen)
1865, 1703, Hans Jacobsen, ungkarl, 26, Allerup Mark og pige Ane Kirstine Knudsen, 23, Allerup
1865, 0504, Niels Nielsen, bagermester, 31, Haarby og jomfru Karen Lovise Bender, 30, Allerup
1865, 2605, Anders Jeppesen Dydensborg, ungkarl og tjenende, 29, Ringe og tjenestepige Maren Hansen, 32, Tørringe
1865, 2307, Peder Hansen, ungkarl, 44, Vantinge og enke Ane Jørgensdatter, 44, Sønder Broby Mark
1865, 1111, Christen Poulsen, enkemand og indsidder, 39, Brobyværk og pige Mette Rasmussen, 30, Allested, tjenende paa Brobygaard
1865, 1511, Jørgen Herløv Løndahl, ungkarl og bagermester, 30, Nørre Broby og Ane Margrethe Andersen, 31, Broby Værk
1866, 0604, Jørgen Larsen Winter, ungkarl, 25, Nellemose, Haarby Sogn, tjenende i Ølsted og pige Maren Hansen, 27, Ølsted, tjenende i Tørringe, Sønder Broby Sogn
1866, 2104, Lars Larsen, ungkarl og huusmand, 28, Trunderup Mark, Jordløse Sogn og pige Nicoline Johansen, 28, Sønder Broby
1866, 2104, Christian Johansen, ungkarl og huusmand, 30, Sønder Broby og pige Maren Jensen, 29, Sønder Broby, af Espe Sogn
1866, 1105, Rasmus Hansen, ungkarl og avlsbestyrer, 30, gaarden Møgelkjær, Horsens, af Ølsted og pige Dorthe Hansdatter, 38, Tørringe
1866, 1205, Rasmus Pedersen, ungkarl, 23, Nørre Broby og pige Ane Kirstine Andersen, 32, Allerup Mark
1866, 2807, Lars Pedersen, ungkarl, 32, Haastrup Sogn og enke Karen Kirstine Nielsen, 33, Allerup Mark
1866, 2010, Christian Andersen, ungkarl, 26, Allerup Mark og enke Mine Margrethe Hansen, 25, Stolbjerghuset, Tørringe Mark
1866, 0112, Rasmus Knudsen, ungkarl og indsidder, 25, Brobyværks Mark, født i Sønder Broby og pige Maren Henriksen, 27, Broby Værk Mark, af Tommerup Sogn, Odense Herred og Amt
1866, 2411, Anders Rasmussen Kjærby, ungkarl og hørbereder, 36, Sønder Broby og pige Kirsten Rasmussen, 25, Sønder Broby
1866, 1411, Niels Christian Gottfredsen, ungkarl og avlsforvalter, 32, Østrup Skovgaard pr. Odense, af Sønder Broby og jomfru Kirstine Storm, 34, Brobyværk Kro, af Assens
1866, 2411, Rasmus Jørgensen Stokkebro, ungkarl og bødker, 28, tjenende paa Sandholdt, Nybølle Hillerslev Sogn og pige Clausine Dorthea Andersen, 23, Allerup Mark
1866, 2311, Rasmus Hansen, ungkarl, 22, Allerup Mark og pige Maren Rasmussen, 20, Broby Skov
1866, 0812, Ole Nielsen, ungkarl, 33, Ølsted, tjenende paa Ølstedgaard og pige Ane Cathrine Hansen, 29, Svanninge, opholdende sig i Ølsted
1867, 3001, David Albrecht Petersen, ungkarl, 39, Sønder Broby og pige Karen Pedersdatter, 48, Ølsted
1867, 1502, Lars Christensen, ungkarl, 34, Vantinge og enke Kirsten Hansdatter, 39, Ølsted
1867, 1603, Ole Hansen, ungkarl, 26, Sønder Broby og pige Johanne Kirstine Andersen, 24, Broby Værk
1867, 0804, Peder Jørgensen Paaske, ungkarl, 26, Sandholts Lyndelse Mark og pige Larsine Christensen, 22, Allerup Mark
1867, 1805, Hans Jørgensen, ungkarl og huusmand, 44, Ølsted og pige Kirsten Rasmussen, 31, Sønder Broby
1867, 2505, Mads Mortensen, ungkarl, 34, Allested og pige Kirstine Hansen, 27, Allerup Mark
1867, 2505, Hans Jensen, ungkarl, 30, Saaderup Skjellerup Sogn, boende i Sønder Høirup Sogn, Svendborg Amt og pige Karen Andersen, 25, Ølsted
1867, 0911, Jørgen Jørgensen, ungkarl, 25, Tørringe og pige Else Marie Nielsen, 25, Sønder Broby
1867, 0611, Jens Christiansen, ungkarl og dreielsvæver, 38, Sønder Broby og pige Maren Poulsen, 34, Ølsted, tjenende paa Brobygaard
1867, 0811, Peder Jørgensen, ungkarl, 36, Sønder Broby, tjenende paa Brobygaard og pige Ane Christiansdatter, 39, Sallinge, tjenende Brobygaard
1867, 0211, Peder Poulsen, ungkarl, 29, Sønder Broby Mark og pige Maren Nielsen, 23, Allerup Mark
1867, 2211, Niels Andersen, ungkarl og smedesvend, 32, Ny Stenderup, Væsterhæsinge Sogn, tjenende i Sønder Broby og pige Mette Pedersen, 28, Sønder Broby, tjenende sammesteds
1867, 1611, Niels Hansen, ungkarl, 23, Sallinge, Hillerslev Sogn, tjenende paa Brobygaard og pige Mette Kirstine Hansen, 30, Sønder Broby, tjenende paa Brobygaard
1867, 2012, Falk Møller, ungkarl og gaardmand, 30, Sønder Broby og pige Maren Kirstine Jørgensen, 24, Allerup
1867, 2812, Henrik Pedersen, ungkarl, 30, Sønder Broby og pige Johanne Kirstine Pedersen, 31, Sønder Broby