Faaborg, 1823-1833, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1823-1833, Faaborg sogn, Sallinge herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1823, 0102, Niels Peder Jørgensen, søefarende, 21, og tjenestepige Ellen Kirstine Simonsdatter, 21, her i Byen
1823, 0603, Jens Hansen, kjøbmand, 34, her i Byen og Frederikke Augusta Christiansdatter Madsen, 22
1823, 1804, Hans Henrik Eriksen, møllersvend, 28, Langs Mølle og tjenestepige Karen Christine Rasmusdatter, 32, her i Byen
1823, 1804, Ernst Albrecht Lüders, eier, 31, Blangstrup ved Odense og jomfru Margarethe Kirstine Ploug, 24, agent S. Plougs datter her i Byen
1823, 1005, Hans Rasmussen, tjenestekarl, 37, og tjenestepige Johanne Pedersdatter, 49
1823, 2305, Johan Henrik Cheitche, garversvend, 40, og tjenestepige Abel Kirstine Larsen, 22
1823, 1406, Christian Nielsen, dyrelæge, 28, Falster og pige Anne Kirstine Levenius, 24
1823, 2806, Jens Mouritzen, enkemand og huusmand, 45, Nye Stennerup og tjenestepige Birthe Pedersdatter, 35, her i Byen
1823, 0111, Mads Poul Henriksen, skoemagersvend, 27, og tjenestepige Anne Andersdatter Munk, 24, her i Byen
1823, 0711, Gregorius Casmar Foss, skomagermester, 23, og tjenestepige Anne Margarethe Jeppesdatter, 24, her i Byen
1823, 0811, Henning Hansen, tømmermand, 29, Djernisse Sogn og tjenestepige Anne Katharine Pedersdatter, 29, her i Byen
1823, 1411, Johan Ortov Meier, borger og bager, 25, her i Byen og jomfru Maren Marie Nielsen, 25, her i Byen
1823, 2811, Johannes Hansen, baadfører, 33, her i Byen og tjenestepige Mette Hansdatter, 29, her i Byen
1823, 2811, Anders Hansen, møllersvend, 46, her ved Veirmøllen og tjenestepige Marie Kirstine Ersberg, 19, her i Byen
1823, 2712, Niels Christ. Faaborg, styrmand, 31, og tjenestepige Maren Rasmusdatter, 25, her i Byen
1824, 1601, Johannes Muuss, skomagermester og borger, 32, her i Byen og tjenestepige Elisabeth Rebekka Poulsen, 27, her i Byen
1824, 1801, Rasmus Christensen Ewald, dagleier, 27, og Dorothea Marie Frederiksen, 26, her fra Byen
1824, 0602, Søren Hansen, dagleier, 32, her i Byen og Maren Jørgensdatter, 32, her i Byen
1824, 0904, Jørgen Hansen, bødkersvend, 32, her i Byen og Anne Marie Hullewad, 24, skrædermester Jørgen Hullewads datter
1824, 0705, Christopher Hansen, tømmermand, 26, her i Byen og Bodil Marie Hasel, 21, politibetjent Hasels datter
1824, 2105, Georg Abraham Bruns, kjøbmand, 33, Lybech og jomfru Frederikke Christiane Ploug, 20, her i Byen, datter af agent S. H. Ploug
1824, 2605, Søren Nicolai Bordi, matros og farende som matros, 31, her fra Byen og Anne Kirstine Braumsted, 25, afdøde skræder Braumsteds datter her i Byen
1824, 2107, Jørgen Ploug Hemzel, enkemand og kjøbmand, 33, her i Byen og jomfru Gjertrud Jørgensen, 20, tjente her i Faaborg
1824, 0808, Hans Jørgen Christophersen, bødkermester, 27, Bogense og tjenestepige Christiane Rasmusdatter, 28, her af Byen
1824, 2108, Lars Jørgensen, uhrmager og gjørtler, 25, Horne og tjenestepige Anne Marie Mortensdatter, 32
1824, 0611, Lars Johansen Kleve, tjenestekarl, 39, og tjenestepige Anne Marie Hansdatter, 30
1824, 1311, Peder Brylle, skoemagermester, 29, og Birthe Marie Winning, 40, afdøde gjæstgiver Winnings datter
1824, 2611, Hans Peder Theodor Mumme, chorsanger og 2den lærer, 23, Borgerskolen her i Byen og jomfru Anne Kirstine Boemann, 17, kobberhandler og kobbersmed G. Boemans datter
1824, 1712, Thorsten Johnsen Berg, borger og malermester, 27, Svendborg og jomfru Henriette Krag, 20, datter af haararbeider og barbeer Krag her i Byen
1824, 1912, Henrik Abrahamsen Woller, træedreier, 58, her i Byen og tjenestepige Anne Katharine Pedersdatter, 35
1825, 3103, Christopher Meier, borger og sadelmagermester, 25, Assens og pige Erikke Kirstine Jahn, 24, datter af møller Jahn i Lange Mølle
1825, 0804, Hans Larsen Brandt, borger og muurmester, 32, her i Byen og pige Anne Dorothea Hardt, 40, datter af afgangne skipper M. P. Hardt her i Byen
1825, 1604, Johan Ulrik Libreth, smed, 29, Hveedholm og tjenestepige Johanne Sophie Roulund, 27, her i Byen
1825, 2704, Hans Clausen Aagesen, styrmand og farende som styrmand, 31, her fra Byen og tjenestepige Karen Sophie Christoffersen, 28, her i Byen
1825, 0505, Nicolai Lorentz Koss, borger og smedemester, 31, her i Byen og tjenestepige Lisbeth Rasmusdatter, 21
1825, 0705, Hans Ernst Frederik Syberg, forpagter, 22, og jomfrue Anne Margrethe Hemzel, 22, kjøbmand H. Mogensens steddatter
1825, 2406, Ole Bryne, enkemand og afskediget toldbetjent, 63, og Inger Sophie Clausdatter, 32, født her i Byen
1825, 2406, Timm Pinster, hattemagersvend, 30, her i Byen og tjenestepige Anna Katharine Nielsdatter, 31, her i Byen
1825, 2907, Henrik Poulsen, bødkersvend, 32, her i Byen og tjenestepige Larsline Chirstine Rosenwind, 28, fra Odense
1825, 1811, Svend Lauritz Hammer, guldsmedsvend, 26, og pige Marie Kirstine Arentzen, 17, datter af guldsmed Mathias Arentzen her i Byen
1825, 1911, Lars Nielsen, tjenestekarl, 45, og tjenestepige Anne Margarethe Nielsdatter, 28, her i Byen
1825, 2511, Hans Peder Ellegaard, ungkarl og skibstømmermand, 22, her i Byen og tjenestepige Maren Hansdatter, her i Byen
1825, 2511, Rasmus Hansen, bondekarl, 29, Haastrup og tjenestepige Kirsten Knudsdatter, 23, her i Byen
1825, 2611, Hans Christian Nielsen, smedesvend, 25, her af Byen og Anne Dorothea Kjellerup, 26, afdøde snedker J. Kjellerups datter
1825, 0912, Christian Peter Christensen, kjøbmnand, 29, her i Byen og jomfru Clara Charlotte Pedersen, 22, datter af bager H. Pedersen her i Byen
1826, 0601, Peder Andersen, ungkarl og brændeviinsbrænder, 33, her i Byen ogenke Maren Hansdatter, 46, efter afdøde brændeviinsbrænder Hans Hansen
1826, 1503, Peter Brylle, enkemand og skoemager, 30, her i Byen og tjenestepige Anne Catharine Jørgensdatter, 19
1826, 1703, Jesper Madsen, hr. procurator og forvalter, ved Stamhuuset Holsteenshuus og jomfru Ditlevine Johanne Marie Brandt, datter af afdøde toldkasserer Brandt her i Byen
1826, 2004, Lars Hansen, ungkarl og styrmand, 28, og tjenestepige Marie Magdalene Jørgensen, 28, her i Byen
1826, 2005, Niels Hansen Refstrup, enkemand og skoemagermester, 36, og tjenestepige Birthe Marie Rasmusdatter, 33, her i Byen
1826, 2406, Johan Henrik Andreasen Kokkendorf, bondekarl, 23, Brahetrolleborg Gods og tjenestepige Catharine Larsdatter, 26, her i Byen
1826, 2807, Hans Hansen, tjenestekarl, 36, her i Byen og tjenestepige Maren Hansdatter, 35, her i Byen
1826, 2710, Jørgen Jensen Jørgensen, matros, 27, og tjenestepige Gjertrud Johanne Tynde, 25, her i Byen
1826, 2810, Søren Wæber, enkemand og sadelmager, 35, Vesterskjærninge og enke Maren Christensdatter, 48, som tjente her i Byen
1826, 0911, Hans Michael Hansen, bagersvend, 29, og tjenestepige Marie Catharine Nentved, 24, her i Byen
1826, 0911, Niels Peter Illum, søemand, 26, og tjenestepige Kirsten Mortensdatter, 23, her i Byen
1826, 1311, Hans Hansen, ungkarl, Svanninge Sogn og tjenestepige Maren Jensdatter, her i Byen
1826, 1711, Christen Hansen, tjenestekarl, 29, her i Byen og tjenestepige Petrine Edsberg, 21, her i Byen
1826, 2311, Niels Hansen, tømmersvend, 32, her i Byen og tjenestepige Marie Kirstine Hansdatter, 22, her i Byen
1826, 2311, Jacob Larsen, enkemand og huusmand, 36, Vesteraabye og tjenestepige Kirstine Christensdatter, 49, her i Byen
1826, - [dato ikke indført], Peter Christensen, tjenestekarl, Nakkebølle og tjenestepige Margarethe Rasmusdatter, her i Byen
1827, 0501, Peder David Zarth Adolph, borger og privilegeret farver, 29, her i Byen og jomfru Magdalene Catharine Boldt, 16, bager H. H. Boldts datter
1827, 1301, Jens Rasmussen, tjenestekarl, 30, her i Byen og tjenestepige Johanne Catharine Pedersdatter, 26, her i Byen
1827, 2803, Rasmus Petersen, smedesvend, 27, her i Byen og Kirstine Andersen, 33, datter af smedemester H. Andersen her i Byen
1827, 2704, Carl Frederik Møller, borger og bogbinder, 27, her i Byen og pige Maren Rasmusdatter, 21, født i Svanninge men opfødt her
1827, 1807, Jens Boesen Voss, snedkersvend, 25, her i Byen og pige Johanne Kirstine Møller, Odense, opholdt sig her hos sin broder bogbinder Møller her i Byen
1827, 0408, Christian Frederik Hansen, sadelmagersvend, 24, her i Byen og Kirstine Catharine Hansen, 26, slagter Stabek Hansens datter
1827, 1708, Jens Hansen, skomagersvend, 25, her i Byen og Engel Margarethe Lunau, 25, født i Tydskland (Holsteen)
1827, 1808, Jens Offersen, enkemand og dagleier, 55, her i Byen og pige Karen Rasmusdatter, 32, født i Svanninge, tjente her i Byen
1827, 1910, Jørgen Christian Hansen, kobbersmedsvend, 24, her i Byen og tjenestepige Johanne Marie Rasmusdatter, 29, her i Byen
1827, 2710, Julius Nielsen Bang, handelsfuldmægtig, 45, og jomfrue Birthe Kirstine Faaborg, 37, datter af afdøde sognepræst paa Auernakøe hr. H. Faaborg
1827, 1512, Niels Hansen, bondekarl, 21, Gjerup, Brahetrolleborg Sogn og tjenestepige Anne Kirstine Jensdatter, 29, her i Menigheden
1828, 2302, Poul Christian Wagner, ungkarl og strømpevæver, 26, Sørup og pige Anne Kirstine Hirtsfeldt, 24, født her i Byen
1828, 1804, Peder Rasmussen, ungkarl og væver, 35, Djernisse og pige Ingeborg Hansdatter, 26, født i Svanninge
1828, 1005, Jørgen Jensen, ungkarl og skrædersvend, 24, født i Horne og pige Maren Andersdatter, 25, født i Horne, tjente her i Byen
1828, 1705, Lars Jørgensen, ungkarl, 34, født paa Bjrønøe og pige Inger Poulsdatter, 28, født paa Bjørnøe
1828, 3005, Lars Pedersen, ungkarl og søefarende, 35, født i Korshavn og pige Karen Hansdatter, 26, født og tjenende her i Byen
1828, 2106, Mads Hansen, ungkarl, 34, født i Djernisse Sogn og pige Mette Sophie Mathiasdatter, 28, født i Særslev Sogn, tjente her
1828, 1110, Erik Nielsen, ungkarl og møllersvend, 47, Lange Mølle, født i Kjerteminde og pige Ane Marie Elisabeth Jessen, 30, født i Lange Mølle
1828, 1710, Lars Hansen, ungkarl og constitueret toldkasserer, 40, født i Mullerup, Sjelland og frøken Catarine Elisabeth Knur, 25, født i Nestved
1828, 1511, Rs. Olsen, ungkarl og snedkersvend, 24, født i Espe Sogn og pige Andrea Andreasen, 26, født her i Byen
1828, 2111, Julius Lorentzen, ungkarl og viinhandler, 27, født i Kjøbenhavn, boer i Slagelse og jomfrue Louise Jensine Jacobsen, 21, her i Byen
1828, 1912, Jens Hansen Birkholm, ungkarl og skipper, 27, født her i Byen og pige Ane Pedersdatter, 27, født i Diernisse, tjener agent Voigt
1828, 1912, David Jepsen Bager, enkemand og styrmand, 36, født i Ærøeskjøbing og pige Ane Catrine Hansdatter, 31, født i Falsled, tjener agent Voigt
1829, 2404, Rasmus Larsen, ungkarl og gaardmand, 30, Auernakøe, født paa Auernakøe og pige Ane Cathrine Nielsdatter, 18, født paa Bjørnøe, hjemme hos sine forældre paa Bjørnøe
1829, 1107, Christen Christensen, ungkarl og muursvend, 34, født paa Ærøe, arbeidende her i Byen og enke Ida Dorthea Møller, 32, (efter karethmager Jørgen Larsen Møller), her i Byen
1829, 2507, Lorentz Petersen, ungkarl og gaardmand, 22, Auernakøe og pige Inger Marie Nielsdatter, 23, Niels Larsens datter, Bjørnøe
1829, 1807, Niels Jensen, ungkarl, 34, Milling, tjenende her i Byen og pige og indsidderske Maren Jørgensdatter, 34, her i Byen, født i Svanninge
1829, 2608, Carl Frederik Hassel, ungkarl og hoboist, 31, ved 1ste Jydske Infanteri Regiment og jomfrue Johanne Christine Søderberg, 27, her af Menigheden
1829, 2908, Mads Eriksen Hvid, ungkarl og baandvæver, 29, her i Byen og tjenestepige Karen Hansdatter, 31, her i Byen
1829, 0409, Frands Sophus v. Bülow, ungkarl og consumpbetjent, 23, her i Byen, født i Høier ved Tøndern og jomfru Christiane Marie Sporleder, 18, hos sine forældre her i Byen, født i Kjøbenhavn
1829, 1010, Anders Rasmussen, ungkarl, 53, født i Vesterskjerninge, tjente i Svanninge Sogn og enke Kirsten Møller, 50, (efter dagleier Rasmus Hendriksen Holm), her i Byen
1829, 1610, Christian Nicolai Hoffgaard, ungkarl og malermester, 25, født i Svendborg, boede her i Byen og jomfrue Christiane Marie Krag, 19, født her i Byen, er hos sine forældre
1829, 3110, Anders Larsen, ungkarl, kæmner og commisionair, 32, Odense, boede her i Byen og jomfrue Luccie Charlotte Bekker, 25, født i Sallinge, nu her i Menigheden
1829, 0311, Søren Larsen, ungkarl og hjulmand, 28, født i Horne, opholdende sig her i Byen og tjenestepige Ane Petersdatter, 25, her i Byen, født i Horne
1829, 1411, Rasmus Jørgensen, ungkarl og skoemagermester, 32, født her i Byen, boede her i Byen og pige Blanca Flora Chatarine Hansen, 23, født og tjener her i Byen
1829, 2111, Rasmus Nielsen Møller, ungkarl og bødkermester, 27, født i Odense, her i Byen og pige Ane Chatrine Henriksen, 41, født paa Strynøe, her af Byen
1829, 2912, Lars Johansen, enkemand og dagleier, 44, her af Byen og pige Maren Hansdatter, 30, født i Gjerup, Trolleborg Sogn
1830, 1501, Hans Peter Bruun, ungkarl og skoemagersvend, 29, født og arbeider her i Byen og pige Else Kirstine Petersdatter, 31, født i Millinge
1830, 2901, Abraham Hendriksen, ungkarl og skomager, 36, født her i Byen og enke Ane Marie Rasmusdatter, 47, (efter skræder Jørgen Hullevad)
1830, 1902, Mads Christiansen Tørring, ungkarl, 34, født i Tørring, Jylland, tjenende her i Byen og enke Dorthea Jørgensdatter, 51, (efter værtshusholder Rasmus Rasmussen), i Slukefter
1830, 2802, Andreas Scheffmann, ungkarl og constitueret toldbetjent, 27, født i Næraae og jomfru Christiane Cathrine Grøn, 23, født i Assens, hos krigsraad Thue her i Byen
1830, 3004, Anders Hansen, ungkarl og skoemagersvend, 42, født i Odense, arbeidende her i Byen og enke Ane Sophie Johansen, 51, (efter smedesvend Christian Hansen), her i Byen
1830, 0304, Hans Wilhelm Krag, ungkarl, barbeer og haarskjærer, 24, født her i Byen, boende her i Byen og jomfrue Cathrine Margrethe Christensen, 30, født i Herringe, her af Menigheden
1830, 1904, Carl Frederik Gjørling, ungkarl og snedkersvend, 30, født i Frederiksborg, arbeidende her i Byen og jomfrue Elisabeth Marie Hjelte, 27, født i Kjøbenhavn, hjemme hos faderen her i Byen
1830, 1705, Peter Iversen, ungkarl og grovsmedmester, 32, født i Svanninge, boende i Krarup og pige Ane Marie Henningsen, 29, født i Trolleborg Sogn, tjener her i Byen
1830, 2105, Jens Jensen, ungkarl og smedemester, 30, født i Kjerte Sogn, her af Byen og enke Mathilde Edel Benedicte Verdeck, (efter afdøde smedemester Jens Lund), her i Byen
1830, 2205, Ole Rasmussen, ungkarl, 30, født i Svanninge, tjent i Jordløse og enke Ane Kirstine Larsdatter, 31, (efter sømand Rasmus Hansen Auernakøe), boende her i Byen
1830, 2905, Ludvig Christian Gotfred Sonnenberg, ungkarl og sadelmagermester, 30, født i Arneburg i Preusen, boende her i Byen og pige Maren Dorthea Sørensen, 22, født her i Byen, hjemme hos sine forældre her i Byen
1830, 0406, Peter Hansen, enkemand og gaardmand, 39, boende i Svanninge og Ane Marie Knudsdatter, 31, født i Trolleborg, tjenende her i Byen
1830, 2006, Niels Rasmussen, ungkarl og skipper, 27, født i Ærøeskjøbing og pige Ane Kirstine Horne, 26, født her i Byen, hos sine forældre her i Byen
1830, 1210, Bertel Erik Weber, ungkarl og matros, 29, født i Ærøeskjøbing og pige Ane Johanne Jørgensen, 25, født her i Byen
1830, 0511, Johan Frederik Leth, ungkarl, hr. ordineret catheket og 1ste lærer, 27, ved Faaborg Borgerskole og jomfrue Henrikke Melschen, 22, her af Menigheden
1830, 1012, Søren Horne, ungkarl og skipper, 28, født her i Byen og jomfrue Agnete Kirstine Danieline Jørgensen, 23, født her i Byen
1831, 2704, Poul Jacob Bøving, ungkarl og skovrider, 32, født her i Byen og jomfrue Riborg Kirstine Voigt, 25, datter af agent Laurits Peter Voigt
1831, 2005, Claus Jørgen Mathiasen, ungkarl og glarmestersvend, 25, født i Rendsburg, her af Byen og pige Gjertrud Marie Johansdatter, 26, født i Svendborg, tjenende her i Byen
1831, 2506, Peter Christian Hofte, ungkarl og skoemagersvend, 24, født her i Byen og pige Ane Hedevig Hulevad, 32, født her i Byen
1831, 0707, Jens Rasmussen, enkemand og værtshuusholder, 49, boende her i Byen og pige Barbara Margrethe Petersdatter, 38, confirmeret i Haastrup, tjenende her i Menigheden
1831, 0508, Holger Olivarius Johnsen, ungkarl, organist, kirkesanger og skolelærer, 28, Nørup, ved Weile og jomfrue Johanne Marie Boemann, 23, her af Menigheden
1831, 2809, Anders Roed Hauhsted, ungkarl og bagermester, 28, født her i Byen, boende her i Byen og jomfru Ane Margrethe Kaster, 31, født her i Byen, hjemme hos moderen
1831, 1510, Jørgen Christian Braacher, ungkarl og bagersvend, 30, født her i Byen, boer i Assens og jomfru Ane Matte Sophia Hartmann, 26, født her i Byen, hos bager H. Petersen her i Byen
1831, 1911, Mads Eriksen Hvid, enkemand og væver, 31, boende her i Byen og pige Margrethe Johansdatter, 34, født i Diernisse, tjenende i Faaborg
1831, 0912, Martin Conradsen, ungkarl og kjøbmand, 32, født i Weile, Gauerslund Sogn, Jylland, boende her i Byen og pige Sophia Christiane Ulrikke Hansen, 26, confirmeret i Krarup, tjenende her i Byen
1831, 1012, Christian Hansen, ungkarl og styrmand, 30, født i Gjærup, her af Byen og jomfrue Mette Marie Stokkebye, 28, født i Ærøeskjøbing, her af Byen
1832, 0401, Christen Petersen, ungkarl og matros, 34, confirmeret paa Strynøe, fra Svendborg og pige Maren Petersdatter Mose, 23, confirmeret her i Byen, her af Menigheden
1832, 2801, Niels Nielsen, ungkarl, 37, confirmeret i Snøde, tjenende her i Byen og indsidderske Ane Marie Mortensdatter, confirmeret i Faaborg, her i Byen
1832, 0202, Jonathan Bergmann Kjøge, enkemand og skomagermester, 39, her af Byen og pige Mette Marie Toft, 35, confirmeret i Haderslev, tjenende her i Byen
1832, 1404, Knud Hansen, enkemand og arvefæster, 41, Trolleborg og pige Ane Marie Petersdatter, 34, confirmeret i Vesterhæsinge, tjenende her i Byen
1832, 1605, Jens Ludvig Balslev, ungkarl og kjøbmand, 34, confirmeret i Verninge, nu bosat i Kjerteminde og pige Helene Kirstine Madsdatter, 29, confirmeret i Trolleborg, tjener her i Byen
1832, 0106, Carl Christian Simonsen, ungkarl og bagermester, 26, født i Kjøbenhavn, boende her i Byen og jomfrue Kirstine Larsen, 24, født her i Byen
1832, 2706, Knud Hermann Lassen, ungkarl, examinatus juris. og fuldmægtig, 30, confirmeret i Thüm, her i Byen og jomfrue Ane Kirstine Boemann, 20, født her i Byen
1832, 2206, Ludvig Ditlev Hansen, ungkarl og sadelmagermester, 27, født i Trolleborg, opholder sig i Skydeberg og pige Nicoline Johansen, 24, født her i Byen, tjenende her i Byen
1832, 2906, Johan Christopher Voigt, enkemand og kjøbmand, 37, boende her i Byen og jomfrue Kirsten Cathrine Ploug, 30, her af Byen
1832, 1407, Knud Simonsen, ungkarl og handskemagermester, 27, født i Haderslev, her i Byen og pige Wolborg Nielsen, 42, født i Odense, her i Byen
1832, 0510, Frederik Christian Løndahl, ungkarl og bødkermester, 31, confirmeret her i Byen, boende her i Byen og pige Severine Mathiasen, 21, confirmeret her i Byen, her i Byen
1832, 0911, Frederik Christian Petersen, enkemand og handskemagermester, 23, her i Byen og pige Johanne Hansdatter, 26, født her i Byen, tjenende her i Byen
1832, 1711, Adolph Frederik Friis, ungkarl og fuldmægtig, 30, født i Haarbye, her i Byen og jomfrue Christiane Marie Frederikke Nielsen, 28, født i Kjøbenhavn, her af Byen
1832, 1412, Hans Frederiksen, ungkarl, 36, født i Egeberg, tjenende i Diernisse og enke Ane Cathrine Abrahamsen, 44, (efter pumpemager Hendrik Abrahamsen), boende her i Byen
1833, 1101, Christen Madsen Nicolaisen, ungkarl og tømmermester, 28, confirmeret i Vesterskjerninge, boende i Assens og jomfrue Ane Margrethe Christensen, født her i Byen
1833, 1403, Jens Rasmussen, ungkarl, 29, confirmeret i Steenstrup, tjenende her i Byen og enke Barbara Margrethe Petersdatter, 39, (efter værtshuusholder Jens Rasmussen, her i Byen), boende her i Byen
1833, 1904, Jørgen Ploug, ungkarl, viceconsul og kjøbmand, 32, confirmeret i Trinitatis Kirke, Kjøbenhavn, boende her i Byen og jomfrue Elisabeth Sophia Wamberg, 27, confirmeret i Odense, her af Byen
1833, 1904, Anthon Leverentz Toxwerdt, ungkarl, candid. chirurg og medicand., 33, confirmeret i Kjøbenhavn, practiserende læge i Svendborg og enke madam Frederikke Christiane Ploug, 29, confirmeret i Faaborg (efter … Brunsch), her af Byen
1833, 2305, Peter Christensen, ungkarl og malersvend, 27, confirmeret her i Byen, opholdende sig her i Byen og pige Susanne Rasmine Jacobsen, 23, confirmeret her i Byen, hos sine forældre her i Byen
1833, 3105, Peter Kaster, ungkarl og snedkermester, 28, confirmeret her i Byen, opholdende sig her i Byen og jomfrue Sophia Amalia Lang, 24, confirmeret her i Byen, hjemme hos sine forældre her i Byen
1833, 3108, Hans Albert Jørgensen, enkemand og dagleier, 42, boende her i Byen og pige Hansine Jacobine Haugsted, 26, confirmeret her i Byen, tjenende her i Byen
1833, 1309, Mads Laussen (Larsen), ungkarl og huusfæster, 22, confirmeret i Westeraaby, boende paa Bjørnøe og pige Karen Larsdatter, 32, confirmeret i Faaborg, hjemme hos forældrene paa Bjørnøe
1833, 0410, Jørgen Christensen, ungkarl og huusfæster, 27, confirmeret i Faaborg, paa Bjørnøe og pige Johanne Chatrine Madsdatter, 26, confirmeret i Westeraabye, tjenende paa Bjørnøe
1833, 0510, Hans Møller, enkemand og kleinsmedmester, 37, boende her i Byen og pige Ane Marie Hansdatter, 29, confirmeret i Westeraaby, tjenende her i Byen
1833, 2610, Hans Nicolai Tvede, ungkarl, 35, confirmeret her i Byen, tjenende her i Byen og pige og indsidderske Kirsten Andersdatter, 39, confirmeret her i Byen, her i Byen
1833, 1611, Povel Petersen, ungkarl og huusfæster, 23, confirmeret i Ollerup, boende paa Bjørnøe og pige Ane Marie Petersdatter, 20, confirmeret i Svanninge, tjenende i Faaborg
1833, 2211, Wilhelm August Knippel, ungkarl og malermester, 27, confirmeret i Kjøbenhavn, boende her i Byen og pige Dorothea Christiansen, 23, confirmeret her i Byen, hjemme hos moderen