Haastrup, 1856-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1856-1891, Haastrup sogn, Sallinge herred,Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1856, 2601, 0202, Lars Larsen, gaardmand, 82, i Østrup. Født sammesteds. Søn af gaardmand Lars Madsen
1856, 1307, 2007, Peder Sørensen, 11 uger, søn af indsidder og tjenestekarl Søren Pedersen, paa Haastrup Mark. Født i Haastrup
1856, 2810, 0311, Ole Olsen Bonde, 10½, søn af gaardmand Ole Nielsen, i Haastrup. Født i Haastrup
1856, 0512, 1312, Hans Pedersen, 2 og 3 maaneder, søn af huusmand og væver Peder Hansen, paa Haastrup Mark. Født i Haastrup
1856, 2612, 01011857, Jens Pedersen, 6 uger, søn af pige Anne Jensdatter, i Haastrup. Født i Haastrup
1857, 1803, 2503, Mads Rasmussen, indsidder og dagleier, 59, i Haastrup. Født i Falslev, Svanninge Sogn. Indsidder og dagleier Rasmus Madsen
1858, 2101, 2901, Peder Sørensen, huusmand og dagleier, 58, paa Haastrup Enge. Søn af huusmand Søren Jensen. Født i Haastrup
1858, 0804, 1404, Jeppe Nielsen, almisselem, 78, i Hospitalet i Haastrup. Født i Svanninge
1859, 1001, 1701, Jens Hansen Høisgaard, aftægtsgaardmand, 75, i Haastrup. Født i Haastrup. Søn af gaardmand Hans Rasmussen Høisgaard i Haastrup
1859, 0703, 1303, Jørgen Hansen (Lang), enkemand og hospitalslem, 86, i Haastrup. Født i Assens
1859, 2104, 2504, Hans Christensen, enkemand og almisselem, 72, i Haastrup. Søn af gaardfæster Christen Andersen
1859, 2805, 0306, Hans Pedersen (Greve), gift, gaardfæster og sogneforstander, 44, i Haastrup. Født i Haastrup. Søn af gaardfæster Peder Pedersen
1859, 0209, 0709, Lars Nielsen, enkemand og huusfæster, 53, i Haastrup. Huusfæster Niels Hansen
1859, 2810, 0411, Jørgen Pedersen, huusfæster, 55, paa Haastrup Mark. Født i Vesterhæsinge Sogn. Søn af gaardfæster Peder Jensen i Vesterhæsinge Sogn
1859, 1811, 2511, Niels Pedersen, indsidder og røgter, 59, i Haastrup. Født i Millinge. Søn af indsidder Peder Nielsen i Millinge
1860, 1404, 2104, Georg Henrik Christiansen, ½, søn af snedkermester Niels Christiansen, i Odense. I pleie hos huusfæster Christian Nielsen, i Haastrup. Født i Odense
1860, 2007, 2407, Peter Hansen, enkemand og fattiglem, 82, i Haastrup Hospital. Født i Haastrup. Søn af Hans Hansen
1861, 0501, 1301, Carl Johan Jensen, 15, søn af indsidder Jens Hansen (Fløiberg), i Haastrup. Født sammesteds
1861, 0601, 1301, Peder Madsen Nielsen, ½, søn af huuseier Jens Nielsen, paa Haastrup Mark. Født sammesteds
1861, 1901, 2601, Niels Larsen, huuseier og tømmermand, 52, paa Haastrup Mark. Født sammesteds. Søn af huusmand og tømmermand Lars Nielsen, i Haastrup Sogn
1861, 0702, 1302, Peder Andersen, forhen gaardfæster og sognefoged, 84, nød ophold hos sønnen gaardfæster Anders Pedersen, i Haastrup. Født sammesteds. Søn af gaardfæster Anders Pedersen, i Haastrup
1861, 1102, 1702, Peder Larsen, 9 maaneder, søn af indsidder og almisselem Lars Pedersen, paa Haastrup Mark Født sammesteds
1861, 1308, 1808, Hans Peder Rasmussen, 1½, søn af huuseier Peder Rasmussen, paa Haastrup Mark. Født sammesteds
1861, 2312, 3012, Rasmus Hansen, enkemand og møllefæster, 66, i Trente Mølle. Søn af gaardmand Hans Madsen i Veile
1862, 1402, 2302, Dødfødt dreng, søn af huusfæster og væver Niels Andersen. Født paa Haastrup Mark
1862, 2704, 0405, Jens Jørgen Jensen, 2, søn af Antine Pedersen, paa Haastrup Mark. Født sammesteds
1862, 1905, 2305, Niels Jensen, 3½, søn af huusfæster og gartner Jens Larsen, paa Haastrup Mark. Født sammesteds
1862, 1905, 2305, Hans Peter Hansen, 4 maaneder, søn af Birthe Marie Pedersen, paa Haastrup Mark. Født sammesteds
1862, 1707, 2407, Rasmus Hansen, 7, søn af gaardeier Hans Rasmussen, paa Haastrup Mark. Født i Haarby
1862, 2810, 0211, Lars Jørgensen, 4, søn af Jørgen Henriksen, Sølyst. Født Østrup
1862, 0512, 1112, Peder Larsen, 9 maaneder, søn af huusfæster Lars Madsen, i Haastrup. Født sammesteds
1863, 2302, 0103, Niels Hansen, 9 maaneder, søn af huusfæster Hans Larsen, paa Haastrup Mark. Født sammesteds
1863, 1207, 1907, Dødfødt dreng, søn af huuseier og smed Hans Hansen. Født paa Haastrup Mark
1863, 1707, 2207, Hans Pedersen, enkemand og aftægtstager, 81, i Bjerggaard. Født i Sandholts Lyndelse. Søn af indsidder Peder Hansen
1863, 0911, 1511, Niels Peder Pedersen, 9 maaneder, søn af Ane Kirstine Nielsen. I pleie hos huusmand Niels Knudsen paa Haastrup Mark. Født i Svanninge
1864, 1305, 1905, Peder Madsen Pedersen, 2, søn af gaardfæster Jørgen Pedersen, paa Haastrup Mark. Født sammesteds
1864, 0606, 1106, Peder Rasmussen, enkemand og indsidder, 79, i Bjergegaard. Født i Staaby, Nørre Broby Sogn. Søn af gaardfæster Rasmus Larsen
1864, 2206, 2706, Peder Andersen, 1 og 3 maaneder, søn af gaardfæster Anders Pedersen, i Kjøbenhavn. Født i Haastrup
1864, 2107, 0607, Henning Nielsen, ½ døgn, søn af huuseier Niels Hansen, i Haastrup. Født i Haastrup
1864, 0212, 0812, Hans Henrik Christensen, enkemand og huusfæster, 64, i Haastrup. Født i Marslev. Søn af Maren Poulsdatter
1865, 2302, 0103, Mads Hansen, arvefæstegaardeier, 72, i Haastrup. Født i Diernisse. Søn af huusmand Hans Jørgensen
1865, 0503, 1103, Hans Sørensen Storm, arvegaardfæster, 55½, Annexgaarden i Haastrup. Født i Haastrup. Søn af arvegaardfæster Søren Hansen Storm
1865, 3003, 0504, Christen Mortensen Madsen, enkemand og almisselem, 73, i Haastrup Hospital. Født i Haastrup. Boelsfæster Mads Christensen
1865, 0904, 1404, Søren Madsen Bommelund, enkemand, 92, i Haastrup Hospital. Født i Vester Skjerninge. Søn af Mads Nicolaisen
1865, 1105, 1805, Rasmus Larsen, enkemand, 79, har aftægts hos svigersønnen gaardeier Mads Rasmussen, paa Haastrup Mark. Født i Katterø, Diernisse Sogn. Søn af gaardmand Lars Mogensen
1865, 1705, 2105, Niels Peder Nielsen, 2 og 9 maaneder, søn af huuseier Morten Nielsen, paa Haastrup Mark. Født i Svanninge
1865, 2505, 3105, Peder Christensen, sognefoged og gaardfæster, 61 og 7 maaneder. Født i Haastrup. Gaardfæster Christen Hansen
1865, 1308, 1708, Hans Hansen, 3, søn af huuseier Niels Hansen, paa Søbo Mark i Haastrup. Født i Nellemose. Hos indsidder Hans Pedersen
1865, 1308, 1808, Niels Jensen Skipper, gift indsidder, 60, i Haastrup. Født i Haarby. Søn af huuseier og skipper Jens Nielsen
1865, 1409, 1709, Dødfødt dreng, søn af møller Christen Rasmussen, i Trente Mølle
1866, 2301, 3001, Christoffer Knudsen, gaardfæster, 55, paa Haastrup Mark. Født i Haastrup. Søn af gaardfæster Knud Rasmussen
1866, 0702, 1102, Dødfødt dreng, søn af huusfæster og væver Niels Andersen, paa Haastrup Mark
1866, 2706, 0107, Knud Christian Knudsen, 1 og 3 maaneder, søn af Ellen Cathrine Hansen, paa Haastrup Enge. Født i Sønder Broby
1866, 0309, 0909, Hans Madsen, 5 maaneder, søn af gaardeier Mads Rasmussen, paa Haastrup Mark. Født sammesteds
1866, 1610, 2110, Rasmus Hansen Henningsen, 4½ maaned, søn af Karen Marie Rasmussen, paa Haastrup Enge. Født i Haastrup
1866, 1611, 2211, Rasmus Hansen Grønborg, gift og pensioneret skolelærer, 91 og 3 maaneder, ophold hos sin svigersøn skolelærer Andresen, i Haastrup. Født 2.8.1775 i Brahetrolleborg. Søn af huusfæster Hans Hansen
1867, 2004, 2504, Peder Nielsen, gift huusfæster, 64, paa Haastrup Mark. Født i Rudkjøbing. Søn af dagleier Niels Tønnesen
1867, 0806, 1206, Mads Hansen Vogsen, gift snedker og huusfæster, 65, i Haastrup. Født i Haastrup. Søn af tømmermand Hans Hansen Vogsen
1867, 2306, 2706, Peder Hansen, 4½, søn af gaardfæster Hans Larsen, i Haastrup. Født sammesteds
1867, 2209, 2609, Poul Hansen, 5½, søn af indsidder Rasmus Hansen, paa Haastrup Mark. Født sammesteds
1867, 0512, 1212, Peder Rasmussen, gift huuseier og snedker, 36 og 7 maaneder, paa Haastrup Mark. Født paa Haastrup Mark. Søn af boelseier Rasmus Larsen, Tappenøie, Haastrup Mark
1867, 1912, 2612, Peder Jeppesen, gift huusfæster og skrædder, 52, paa Haastrup Mark. Født i Haastrup. Søn af indsidder Jeppe Nielsen
1868, 1903, 2503, Peder Andersen Hansen, 3 og 3 maaneder, søn af indsidder Hans Andersen, i Haastrup. Født sammesteds
1868, 0106, 0706, Dødfødt dreng, søn af indsidder Lars Larsen, af Haastrup Mark
1868, 2508, 3008, Hans Hansen, gift almisselem, 83, paa Haastrup Mark. Født sammesteds. Søn af huusfæster Hans Gotfred Hansen paa Haastrup Mark
1869, 1502, 2102, Peder Madsen Pedersen, 4 og 3 maaneder, søn af gaardfæster Jørgen Pedersen, paa Haastrup Mark. Født sammesteds
1869, 2104, 2604, Mads Knudsen, gift aftægtstager, 76 og 5 maaneder, paa Haastrup Mark. Født i Bjerne, Horne Sogn. Søn af huusfæster Knud Madsen
1869, 2504, 0205, Dødfødt dreng, søn af møllefæster Christen Rasmussen, i Trente Mølle
1869, 2209, 2609, Dødfødt dreng, søn af indsidder Lars Larsen, paa Haastrup Mark
1869, 2012, 3012, Lars Andersen, gift huuseier, 74, Tappenøie paa Haastrup Mark. Født i Gammel Stenderup, Vester Hæsinge Sogn. Søn af indsidder Anders Rasmussen
1870, 1301, 2001, Anders Larsen, enkemand og aftægtstager, 76, hos sin stedsøn gaardfæster Hans Larsen, i Østrup. Født i Volstrup, Ringe Sogn. Søn af gaardfæster Lars Hansen
1870, 2101, 2701, Hans Eriksen, 17 og 2 maaneder, tjente gaardfæster Anders Pedersen Greve, i Haastrup. Født paa Haastrup Mark. Søn af huuseier Erik Nielsen
1870, 3101, 0702, Peder Rasmussen, gift huusfæster og snedker, 69 og 9 maaneder, i Østrup. Født i Millinge. Søn af huusfæster R. Pedersen
1870, 0703, 1103, Henning Madsen, gift huusfæster og vægter, 54, paa Haastrup Mark. Født i Øster Hæsinge. Søn af gaardfæster Mads Jørgensen
1870, 2403, 3003, Niels Peder Nielsen, 1 og 2 maaneder, søn af pige Maren Pedersen, paa Haastrup Mark. Født sammesteds
1870, 0604, 1304, Peder Greve Andersen, 5 og 1 maaned, søn af gaardfæster Anders Pedersen, i Haastrup. Født sammesteds
1870, 2205, 2805, Peder Pedersen Greve, gift gaardfæster, 48 og 4 maaneder, Haastrup. Født i Haastrup. Søn af gaardfæster Peder Pedersen Greve
1870, 3007, 0708, Hans Christian Christensen, 3 maaneder, søn af pige Marie Hansen, paa Haastrup Mark. Født sammesteds
1871, 1601, 2101, Anders Madsen, gift gaardfæster, 58, paa Haastrup Mark. Født i Haastrup. Søn af gaardfæster Mads Madsen
1871, 1106, 1806, Dødfødt dreng, søn af huusfæster og væver Niels Andersen, paa Haastrup Mark
1871, 0508, 1308, Jens Peder Nielsen, 6 timer, søn af huuseier Morten Nielsen, paa Haastrup Mark
1871, 0112, 0612, Rasmus Nielsen (Hol...), gift almisselem, 60, i Haastrup. Født i Jordløse. Søn af indsidder Niels Madsen
1871, 1612, 2212, Jørgen Nielsen, ungkarl og snedker, 21, tilhuse hos gaardfæster Hans Larsen, i Haastrup. Født i Sødinge i Ringe Sogn. Søn af huusfæster Niels Larsen
1872, 3112, 0701, Peder Frederiksen, gift huuseier og høker, 57, i Haastrup. Født i Haastrup. Søn af ugift fruentimmer og indsidderske Kirsten Rasmusdatter
1872, 1806, 2506, Hans Knudsen, ugift avlsbestyrer, 70 og 2 maaneder, i Haastrup. Født 6.5.1802 i Haastrup. Søn af gaardfæster Knud Rasmussen
1873, 0501, 1201, Dødfødt dreng, søn af møller Christen Rasmussen, i Trente Mølle
1873, 2301, 3101, Hans Andersen, gift husejer og høker, 53, i Haastrup. Født i Trunderup, Jordløse. Søn af husejer Anders Jensen
1873, 0903, 1603, Christian Hansen Holm, 3 og 1 maaned, søn af indsidder Lars Peder Hansen, i Haastrup. Født sammesteds
1873, 0504, 1004, Dødfødt dreng, søn af indsidder Hans Pedersen, i Haastrup
1873, 2009, 2809, Hans Pedersen, enkemand og almisselem, 75, i Haastrup Hospital. Født i Haastrup. Søn af indsidder Peder Hansen
1873, 2612, 02011874, Lars Jensen, 20. Født 18.2.1854 paa Haastrup Mark. Søn af husfæster Jens Larsen sammesteds
1874, 3101, 0802, Lars Peter Rasmussen, 14 dage, søn af møller Christen Rasmussen, i Trente Mølle. Født sammesteds
1874, 1406, 2006, Anders Poulsen, boelsejer, 53, i Tappenøje paa Haastrup Mark. Født i Sønder Broby. Søn af gaardfæster Poul Andersen
1874, 0807, 1207, Peder Jørgen Pedersen, 9 og 11 maaneder, søn af ungkarl Peder Jørgensen og enke og fattiglem Karen Pedersen (enke efter Lars Poulsen), paa Haastrup Mark. Født i Tuerup
1874, 0808, 1408, Peder Hansen, gaardejer og sognefoged, 64 og 11 maaneder, i Haastrup. Født sammesteds. Søn af gaardfæster Hans Hansen
1874, 3008, 0409, Knud Christoffersen, gaardejer, 26 og 4 maaneder, paa Haastrup Mark. Født sammesteds. Søn af gaardfæster Christoffer Knudsen
1874, 0809, 1209, Christen Pedersen, examinatus juris., 33. Født i Haastrup. Søn af gaardejer og sognefoged Peder Hansen
1874, 1109, 1709, Hans Hansen, husfæster, 61, i Fuglesanghus, paa Haastrup Mark. Født i Haastrup. Søn af husfæster og bødker Hans Jensen
1874, 0510, 1110, Anders Jørgen Andersen, 9 dage, søn af husejer Mads Andersen, paa Østrup Mark. Født sammesteds
1874, 2212, 2912, Rasmus Ole Larsen, bødkersvend, 25 og 3 maaneder, i Haastrup. Født 22.9.1849 sammesteds. Søn af bødker Andreas Christian Larsen i Haastrup
1875, 2003, 2603, Hans Jørgensen, skearbejder, 21 og 3 maaneder, i Haastrup. Født 12.12.1853 sammesteds. Søn af almisselem Christiane Hansdatter
1875, 0804, 1504, Hans Hansen, gaardbestyrer, 49½, i Haastrup. Født 2.10.1825 samme sted. Søn af gaardfæster Hans Hansen
1875, 1605, 2105, Jørgen Markus Nielsen, gift indsidder, 56 og 7 maaneder, paa Haastrup Mark. Født 8.10.1818 i Jordløse. Søn af indsidder Niels Nielsen i Jordløse
1875, 2105, 2805, Søren Hansen, gift gaardejer, 77, af Rye paa Haastrup Mark. Født 10.5.1798 samme sted. Søn af gaardfæster Hans Hansen
1875, 1608, 2108, Jørgen Jensen, enkemand og gaardfæster, 72 og 4 maaneder, i Haastrup. Født 25.4.1803 samme sted. Søn af gaardfæster Jens Pedersen
1875, 0411, 1011, Hans Hansen, ½, søn af husejer Hans Hansen, i Haastrup. Født 30.4.1875 samme sted
1875, 2712, 03011876, Hans Sørensen, husejer og skrædder, 65 og 4 maaneder, i Haastrup. Født 16.4.1810 samme sted. Søn af husejer Søren Jensen
1876, 2202, 2702, Peder Christensen Hansen, husejer og daglejer, 55, paa Haastrup Mark. Født 1.2.1821 i Haastrup. Søn af indsidder Hans Christensen
1876, 1804, 2304, Rasmus Johansen, indsidder og daglejer, 55 og 4 maaneder, i Haastrup. Født 27.8.1820 i Haastrup. Søn af pige Karen Henriksdatter
1876, 2705, 0206, Jens Nielsen, 2 maaneder, søn af husejer Jens Nielsen, paa Haastrup Mark. Født 24.3.1876 samme sted
1876, 2705, 0206, Peder Madsen, enkemand og aftægtstager, 78 og 4 maaneder, hos sin svigersøn husejer Jens Nielsen, paa Haastrup Mark. Født 2.2.1.1798 i Østerby, Svanninge Sogn. Søn af gaardfæster Mads Rasmussen
1876, 1607, 2107, Philip Oluf Bonde, 2 maaneder, søn af gaardfæster Hans Olsen. Født 10.5.1876 i Haastrup
1876, 2707, 0108, Rasmus Knudsen, enkemand og aftægtstager, 77 og 4 maaneder, hos gaardmand Niels Olsen, i Haastrup. Født 29.3.1799 samme sted. Søn af gaardfæster Knud Rasmussen
1876, 1708, 2108, Niels Knudsen, gift husejer, 58, paa Haastrup Mark. Født 7.9.1818 i Aastrup. Søn af husfæster og hjulmand Knud Rasmussen
1877, 2103, 2903, Dødfødt dreng, søn af lejehusmand Rasmus Pedersen, i Østrup
1877, 0205, 0605, Lars Christian Larsen, 3 dage, søn af husejer Peder Larsen. Født 29.4.1877 i Haastrup
1877, 0605, 1405, Jens Larsen, gift husfæster og gartner, 69 og 5 maaneder, paa Haastrup Mark. Født 3.12.1807 i Dræby, Munkebo Sogn. Søn af husmand Lars Jensen
1877, 1112, 1612, Hans Jørgensen, 2 maaneder, søn af tjenestekarl Rasmus Jørgensen, paa Haastrup Mark. Født 19.10.1877 samme sted
1878, 2601, 0302, Hans Peder Storm, 19 dage, søn af gaardejer Søren Hansen Storm, i Haastrup. Født 7.1.1878 samme sted
1878, 2801, 0302, Hans Eriksen, 3 og 4 maaneder, søn af indsidder Niels Eriksen, paa Haastrup Mark. Født 3.9.1874 samme sted
1878, 1503, 2203, Søren Larsen, aftægtstager, 81, hos sin søn enkemand og gaardmand Lars Sørensen Ellegaard, i Haastrup. Født 2.4.1796 samme sted. Søn af gaardfæster Lars Sørensen
1878, 1404, 2004, Lars Olsen, enkemand og aftægtstager, 80 og 11 maaneder, hos sin svigersøn husfæster Niels Hansen, i Haastrup. Født 19.5.1797 sammesteds. Søn af gaardfæster Ole Larsen
1878, 2504, 0205, Peder Sørensen, gift almisselem, 67 og 10 maaneder, paa Haastrup Enge. Født 24.6.1810 i Høirup, Kjøng Sogn. Søn af husmand Søren Pedersen
1878, 0405, 1005, Lars Hansen, gift husejer, 51 og 1 maaned, paa Haastrup Mark. Født 21.3.1827 i Haagerup. Søn af indsidder Hans Jørgen Larsen
1878, 2505, 3105, Niels Mortensen, gift gaardejer, 58 og 1 maaned, paa Haastrup Mark. Født 17.4.1820. Søn af gaardejer Morten Pedersen
1879, 0603, 1203, Carl Christian Clausen, 6 dage, søn af indsidder Hans Clausen, paa Haastrup Mark. Født 1.3.1879 samme sted
1879, 3003, 0504, Peder Larsen, gift husfæster, 57½, paa Haastrup Mark. Født 5.10.1821 i Haastrup. Søn af gaardfæster Lars Pedersen
1879, 0405, 0905, Udøbt dreng, 15 minutter, søn af indsidder Frederik Madsen, Østrupgaard Arbejderbolig. Født samme sted
1879, 2305, 2905, Anders Madsen (Bigaard), gift gaardfæster, 72 og 3 maaneder, i Haastrup. Født 9.2.1807 i Nørrebroby. Søn af gaardfæster Mads Hansen
1880, 0404, 1104, Rasmus Hansen, 2 og 11 maaneder, søn af husejer Peder Hansen Lyøe, paa Haastrup Mark. Født 8.5.1877 samme sted
1880, 0604, 1204, Hans Larsen, gift gaardfæster, 74 og 8 maaneder, i Haastrup. Født 2.8.1805 samme sted. Søn af gaardfæster Lars Pedersen
1880, 1504, 2304, Rasmus Julius Pedersen, 2 uger, søn af pige Nielsine Christine Klara Baggesen, paa Haastrup Mark. Født samme sted
1880, 0505, 1305, Søren Pedersen Mose, ugift gaardejer, 34, i Haastrup. Født 30.4.1846 samme sted. Søn af gaardfæster Peder Christensen
1880, 2308, 2708, Christian Nielsen, gift aftægtstager, 78, hos sin svigersøn Lars Peter Hansen Holm, i Haastrup. Født 5.9.1802 i Haastrup. Søn af husfæster Niels Eriksen
1880, 0810, 1410, Christen Larsen, gift husejer, 68½, i Haastrup. Født 7.5.1812 der. Søn af husfæster Lars Christensen
1880, 2212, 2812, Jakob Rasmussen, enkemand, husfæster og almisselem, 88 og 8 maaneder, i Haastrup. Født 3.5.1792 i Vester Aaby. Søn af husfæster Rasmus Madsen
1881, 2104, 2604, Hans Rasmussen, gift gaardfæster, 78 og 10 maaneder, paa Haastrup Mark. Født 25.6.1802 i Skjælbækhus paa Haastrup Mark. Søn af husfæster Rasmus Hansen
1881, 2204, 2704, Jens Larsen, enkemand og almisselem, 80 og 9 maaneder, i Haastrup Hospital. Født 1.7.1800 i Haastrup. Søn af indsidder Lars Jensen
1881, 0106, 0606, Hans Marius Hansen, ½, søn af huslejer Lars Hansen, i Fuglesanghus paa Haastrup Mark. Født 13.12.1880 samme sted
1881, 2509, 3009, Hans Hansen, gift gaardfæstyer, 79 og 8 maaneder, i Haastrup. Født 29.1.1802 paa Haastrup Mark. Søn af gaardfæster Hans Hansen
1882, 1702, 2202, Marius Carl Mortensen, 5 og 14 dage, søn af indsidder Christian Henrik Mortensen, paa Haastrup Mark. Født 3.2.1877 samme sted
1882, 1603, 2203, Henning Lavrits Henningsen, 9 og 8 maaneder, søn af husejer Christen Henningsen, i Haastrup. Født 22.7.1872 samme sted
1882, 1112, 1512, Jens Peter Larsen, 3, søn af indsidder Hans Jørgen Larsen, paa Haastrup Mark. Født 1879 i Jordløse
1882, 2612, 3112, Niels Oluf Nielsen, 3 og 9 maaneder, søn af husfæster Niels Hansen. Født 13.3.1879 i Haastrup
1883, 0602, 1102, Udøbt dreng, 1 dag, søn af pige Karen Kristine Clausen, i Østrup. Født samme sted
1883, 1802, 2502, Dødfødt dreng, søn af mølleejer Christen Rasmussen, i Trente Mølle
1883, 2505, 3005, Hans Peter Rasmussen, 8 og 4 maaneder, søn af tjenestepige Anne Rasmussen, paa Østrupgaard. Født 16.1.1875 i Bred, Vissenbjerg Sogn. Hos sin plejemoder boelsejer Anders Poulsens enke, i Tappenøje
1883, 1608, 2308, Jens Pedersen, hjulmand og aftægtstager, 66 og 4 maaneder, hos sin søn husejer og husmand Christian Peder Jensen, paa Haastrup Mark. Født 25.4.1817 i Jordløse. Søn af gaardfæster Peder Madsen
1883, 1809, 2309, Hans Nielsen, 1½, søn af pige Henningmine Andersen. Født 14.2.1882 i Faaborg. I pleje hos indsidder Hans Andersen i Haastrup
1884, 0302, 0902, Peder Sørensen, gaardfæster, 91, paa Haastrup Mark. Født 17.3.1793, i Svanninge. Søn af gaardfæster Søren Jensen
1884, 2407, 2907, Niels Peder Hansen, 1 time, søn af pige Karen Kirstine Nielsen, ophold hos sin fader husejer Morten Nielsen paa Haastrup Mark
1884, 1710, 2510, Ole Poulsen, enkemand og fhv. skibstømrer, 90, ophold hos sin svigersøn Claus Pedersen, i Østrup. Født i Østrup. Søn af husfæster Poul Poulsen
1884, 1112, 1712, Hans Pedersen, 5 maaneder, søn af gaardejer Rasmus Pedersen, paa Lykkehøj, Haastrup Mark. Født samme sted
1885, 1801, 2301, Jørgen Illum Nielsen, 5 og 8 maaneder, søn af gaardejer Jørgen Christian Hansen, paa Risagergaard, Haastrup Mark. Født 19.5.1879 i Horne
1885, 1504, 2104, Jørgen Hansen, husejer og væver, 63 og 4 maaneder, i Radby paa Haastrup Mark. Født 20.8.1821 i Haastrup. Søn af træskomand Hans Henrik Jørgensen
1885, 1604, 1904, Dødfødt dreng (tvilling), søn af ugift Henningmine Andersen, i Haastrup
1885, 0805, 1505, Jørgen Nielsen (Holsten), husfæster og almisselem, 82 og 2 maaneder, i Radby paa Haastrup Mark. Født 25.2.1803 i Jordløse. Søn af indsidder Niels Jørgensen
1885, 1305, 1905, Ole Nielsen, enkemand, forhen gaardfæster og nu aftægtstager, 81 og 2 maaneder, hos sin søn gaardfæster Rasmus Olsen, i Haastrup. Født 15.2.1804 i Haastrup. Søn af gaardfæster Niels Olsen
1885, 1409, 1909, Hans Andersen, ungkarl og pens. invalid, 44 og 9 maaneder, hos sin moder gaardfæster Anders Madsens (Bigaard) enke, i Haastrup. Født 14.12.1840 i Haastrup. Søn af gaardfæster Anders Madsen (Bigaard)
1885, 2009, 2609, Hans Christian Nielsen Bonde, 9 og 8 maaneder, søn af arbejdsmand Peder Nielsen Bonde, i Østrupgaards Arbejderbolig. Født 16.2.1876 i Horne
1886, 1802, 2402, Rasmus Clausen, enkemand og almisselem, 70 og 4 maaneder, i Haastrup Hospital. Født 29.10.1815 paa Haastrup Enge. Søn af husejer Claus Rasmussen
1886, 0803, 1503, Jens Hansen (Fløjborg), enkemand og almisselem, 83 og 10 maaneder, i Haastrup Hospital. Født 19.5.1802 i Horne. Søn af indsidder Hans Pedersen (Fløjborg)
1886, 0904, 1504, Mads Hansen, enkemand, husejer og skrædder, 81 og 10 maaneder, i Haastrup. Født 11.11.1804 i Haastrup. Søn af gaardfæster Hans Madsen
1886, 0205, 0905, Hans Petersen, enkemand og almisselem, 81, og 4 maaneder paa Haastrup Enge. Født 11 S. e. Trin. 1804. Søn af husejer Peter Hansen paa Haastrup Enge
1886, 2408, 2908, Hans Andersen Holmegaard, 5 maaneder, søn af gaardejer Lars Andersen. Født 9.3.1886 paa Holmegaard
1886, 2609, 0410, Lars Nielsen, skomager og musiker, 24 og 10 maaneder, i Østrup. Født 1.1.1862 i Østrup. Gaardfæster Niels Larsen
1886, 3010, 0511, Christen Nielsen, husejer, 63½, paa Haastrup Mark. Født 3.5.1823 i Haastrup. Søn af gaardfæster Niels Christensen
1886, 0611, 1211, Jørgen Eriksen, enkemand og husejer, 80, paa Haastrup Mark. Født 10.11.1807 i Haastrup. Søn af indsidder Jørgen Eriksen i Haastrup
1886, 0712, 1412, Christen Madsen Andresen, skolelærer og kirkesanger, 59 og 7 uger, i Haastrup. Født 19.10.1827 i Rudkjøbing. Søn af kjøbmand Chresten Ravn Andresen
1886, 0812, 1312, Jørgen Henningsen, indsidder, 57 og 9 maaneder, i Radby paa Haastrup Mark. Født 3.4.1829 i Haastrup. Søn af indsidder Henning Nielsen
1887, 2901, 0302, Peder Hansen, ungkarl, 42, opholdt sig hos sin broder Christen Peder Hansen, i Haastrup. Født 21.3.1845. Søn af smed Hans Pedersen
1887, 0401, 0901, Dødfødt dreng, søn af indsidder Niels Eriksen og Ane Kirstine Hansen, i Radby paa Haastrup Mark
1887, 1702, 2302, Peder Larsen, enkemand og hospitalslem, 91, i Haastrup. Født 22.6.1795. Søn af Lars Jensen og Maren Mortensdatter. Johanne Fransdatter
1887, 1103, 1803, Kristian Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 20, paa Østrupgaard. Født i Ny Stenderup, Vester Hæsinge Sogn. Søn af husmand Niels Johansen i Ny Stenderup
1887, 1804, 2304, Dødfødt dreng, søn af gaardejer Hans Jensen og Charlotte Amalie Hansen, i Haastrup
1887, 1808, 2108, Peder Johansen, 1 maaned, søn af indsidder Jørgen Johansen, Haastrup Enge. Født 11.7.1887
1887, 2108, 2808, Lavrits Larsen (Andersen), 5 dage, søn af ugift Maren Kirstine Larsen. Født 16.8.1887 i Haastrup Familiehus
1887, 2208, 2708, Jørgen Andersen, enkemand og aftægtsmand, 87, hos væver Niels Andersen, i Haastrup. Født 1800 i Nellemose
1887, 0712, 1312, Rasmus Hansen, indsidder, 35 og 11 maaneder, paa Haastrup Mark. Født 9.1.1852. Søn af Hans Larsen i Fløjborghuset
1888, 0804, 1404, Rasmus Sørensen, enkemand og aftægtsmand, 76½, paa Haastrup Mark. Født 27.9.1811 i Haastrup
1888, 0306, 0906, Peder Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 82 og 10 maaneder, paa Lykkehøj. Født 31.7.1805 i Haastrup
1888, 0909, 1309, Kristen Pedersen, ungkarl og skrædder, 70½, i Haastrup Hospital. Født 30.1.1818 i Bjerregaard. Søn af gaardmand Peder Rasmussen
1889, 0602, 1002, Dødfødt dreng, søn af indsidder Hans Kristian Pedersen og Karen Kristensen, Østrupgaards Arbejderbolig
1889, 0504, 1004, Hans Jokum Pedersen, tjenestekarl, paa Østrupgaard. Søn af husejer Peder Jensen paa Østerhæsinge Mark
1889, 2005, 2505, Klavs Pedersen, husfæster, 82 og 3 maaneder, paa Østrup Mark. Født 6.2.1807 i Haastrup
1890, 1101, 1701, Peder Jakobsen, husejer, 66 og 9 maaneder, i Haastrup. Født 23.4.1823 i Haarby. Karen Hansdatter
1890, 1601, 2301, Hans Madsen, skovarbejder, 80 og 8 maaneder, i Stuppedam. Født 5.6.1809 i Haastrup
1890, 2404, 0205, Dødfødt dreng, søn af indsidder Mads Pedersen og Kristiane Hansen, i Allemoselund
1890, 0405, 1105, Marius Larsen Tappenøje, 1½, søn af gaardejer Anders Larsen, i Tappenøje. Født 10.11.1888
1890, 0507, 1107, Theodor Hansen, 3 og 3 maaneder, søn af afdøde indsidder Rasmus Hansen (Fløjborg) og enke Ellen Marie Nielsen, i Haastrup Familiehus. Født 2.4.1887 paa Haastrup Mark
1890, 1708, 2208, Thorvald Frederik Olsen, 10 og 4 maaneder, søn af gaardejer Rasmus Olsen, i Haastrup. Født 10.4.1880 samme sted
1891, 0503, 1203, Jens Nielsen, enkemand og husejer, 59 og 8 maaneder, i Kallovn paa Haastrup Mark. Født 24.7.1832 i Falsled
1891, 2403, 3103, Lars Madsen, enkemand og tømmermand, 50 og 2 maaneder, opholdt sig hos sine brødre Peder og Henning Madsen, i Haastrup. Født 21.1.1841. Søn af afdøde skrædder Mads Hansen, i Haastrup
1891, 1104, 1904, Ludvig Kristian Jensen, 5 timer, søn af indsidder Anders Jensen, Østergaards Arbejderbolig
1891, 2805, 3105, Martin Jørgensen, 8 dage, søn af skovarbejder Rasmus Jørgensen, Stubbedam paa Haastrup Mark
1891, 2805, 0206, Knud Rasmussen, enkemand og indsidder, 59 og 7 maaneder, paa Haastrup Enge. Født 11.10.1831 samme sted. Husejer Rasmus Hansen Vognsen i Haastrup
1891, 2805, 3105, Dødfødt dreng, søn af gaardejer Anders Larsen, Tappenøje
1891, 1909, 2509, Hans Pedersen, indsidder og arbejdsmand, 31 og 8 maaneder, i Haastrup. Født 5.1.1860 paa Trunderup Mark. Søn af smed Peder Jakobsen
1891, 0210, 0710, Søren Jensen, 2 dage, søn af ugift Maren Hansen, paa Haastrup Mark
1856, 2301, 2701, Johanne Pedersen, 9 uger, datter af indsidder Peder Christensen Hansen, paa Haastrup Mark
1856, 1804, 2204, Charlotte Dorthe Jørgensdatter, enke og aftægtskone, 84, i Haastrup
1856, 2105, 2805, Margrethe Hansdatter, gaardmandsenke og aftægtskone, 71, i Haastrup
1856, 1407, 1907, Sitsel Hansdatter, 40, i Haastrup. Huusmand og skrædder Hans Sørensen
1856, 2008, 2508, Kirsten Larsdatter, enke, 67, i Østrup. Gaardmand Lars Larsen
1856, 2510, 3110, Maren Hansdatter, 68, i Haastrup. Gaardmand Peder Andersen
1856, 2910, 0411, Anne Marie Nielsdatter, 38, paa Haastrup Mark. Huusmand Erik Nielsen
1857, 0401, 1001, Maren Hansdatter, 53, i Haastrup. Indsidder Christen Madsen
1857, 1603, 2103, Ellen Jørgensdatter, 56, i Haastrup. Huusmand Lars Olsen
1857, 2006, 2806, Karen Kirstine Rasmussen, 8 uger, datter af indsidder Rasmus Johansen, i Haastrup
1857, 2411, 2911, Maren Clausen, ½ time, datter af huusmand Claus Pedersen, i Østrup
1858, 2602, 0603, Karen Hansdatter, enke og aftægtskone, 76, i Haastrup. Gaardmand Lars Pedersen
1858, 2504, 0405, Kirsten Sørensdatter, 47, i Haastrup. Huusmand Lars Nielsen
1858, 0205, 0905, Maren Frederiksdatter, 68, i Haastrup. Almisselem Hans Christensen
1858, 0905, 1405, Maren Andersen, 15½, datter af gaardmand Anders Madsen, paa Haastrup Mark
1858, 0406, 1006, Maren Olsdatter, enke, 59, paa Haastrup Enge. Huusmand Peder Sørensen
1858, 0806, 1306, Karen Pedersen, 3, datter af gaardmand Peder Rasmussen, i Bjergegaard
1858, 1406, 1906, Johanne Marie Larsdatter, sypige, 32, hos sin broder gaardmand Niels Larsen, i Østrup
1858, 1008, 1608, Agnete Hansdatter, 77, paa Haastrup Mark. Boelsmand Lars Andersen
1858, 1112, 1612, Anne Andersdatter, enke, 89, i Fuglesanghuset paa Haastrup Mark. Født i Haastrup. Datter af Anders Jensen. Huusmand Hans Hansen
1858, 2012, 2612, Kirsten Christensdatter, 69, paa Haastrup Mark. Født i Vester Hæsinge. Datter af Christen Olsen. Indsidder Peder Rasmussen
1858, 2512, 3012, Anne Marie Nielsdatter, enke, 83, ophold hos svigersønnen gaardeier Jens Hansen, i Haastrup. Født i Sjur Søby. Datter af gaardmand Niels Larsen. Gaardmand Peder Mortensen
1859, 0503, 1303, Sophie Eriksdatter, ugift fruentimmer og fattiglem, 70, i Haastrup. Født i Jordløse. Datter af Erik Jørgensen
1859, 2203, 2803, Anne Pedersdatter, 59, i Haastrup. Født sammesteds. Datter af gaardfæster Peder Clausen. Gaardfæster Søren Larsen
1859, 1105, 1505, Dorthea Larsen, 9 maaneder, datter af huusfæster Lars Madsen, i Haastrup. Født sammesteds
1859, 0812, 1412, Maren Hansdatter, enke, 79, ophold hos sønnen huusfæster Hans Hansen, i Haastrup. Født i Svanninge. Datter af husfæster Hans Larsen sammesteds. Huusfæster Hans Jacobsen
1860, 1205, 1705, Johanne Frandsdatter, 62, i Haastrup. Født i Svanninge. Datter af huusfæster og murer Frands Hansen sammesteds. Vægter og fattigfoged Peder Larsen
1860, 0606, 1006, Dorthea Christensen, 5½, datter af huusfæster og høker Christen Larsen. Født i Haastrup
1860, 0712, 1512, Sophie Nielsdatter, 61, i Trente Mølle. Født i Steenløse. Datter af smed Niels Hansen i Steenløse. Møller Rasmus Hansen
1860, 2912, 06011861, Sidsel Marie Hansen, 9, datter af indsidder Hans Andersen, paa Haastrup Mark
1861, 3001, 0302, Kirstine Andersen, 11 uger, datter af huusfæster Mads Andersen, i Haastrup. Født sammesteds
1861, 0302, 1002, Karen Christensdatter, 68, i Haastrup. Født sammesteds. Datter af gaardfæster Christen Hansen i Haastrup. Indsidder og skomager Lars Poulsen
1861, 0308, 0808, Karen Hansdatter, 68, i Østrup. Født i Falsled. Datter af huusfæster Hans Hansen. Tømmermand Ole Poulsen
1861, 1410, 1910, Maren Nielsdatter, 73, paa Haastrup Mark. Født i Diernisse. Datter af gaardfæster Niels Jensen. Aftægtstager Rasmus Larsen
1862, 1304, 1804, Maren Frandsdatter, 87, i Haastrup. Født i Svanninge. Datter af huusfæster Frands Hansen i Svanninge. Hospitalslem Søren Madsen Bommelund
1862, 0205, 1005, Maren Larsdatter, enke, 90, af Haastrup. Født i Østrup. Datter af gaardfæster Lars Haastrup. Aftægtstager Niels Olsen
1862, 2407, 3007, Christiane Pedersen, 21½, paa Haastrup Mark. Født samme sted. Gaardfæster Peder Sørensen
1862, 1708, 2108, Johanne Marie Jensen, tjente, 31 og 4 maaneder, hos gaardfæster Jens Madsen, i Haastrup. Født paa Strandby Mark. Datter af huuseier Jens Hansen
1862, 2010, 2710, Margrethe Nielsdatter, 79, i Bjergegaard. Født i Sandholdts Lyndelse. Gaardfæster Niels Larsen. Aftægtstager Hans Pedersen
1862, 2210, 2710, Karen Hansen, 2 og 8 maaneder, datter af høker Hans Andersen, i Haastrup. Født samme sted
1862, 1812, 2412, Maren Mortensdatter, enke, 94, i Haastrup Hospital. Født i Aunslev. Huusfæster Morten Larsen. Huusfæster Lars Jensen
1863, 1904, 2504, Johanne Rasmusdatter, 67, paa Haastrup Mark. Født i Østerby, Svanninge Sogn. Datter af gaardfæster Rasmus Olsen. Aftægtstager Peder Madsen
1863, 1807, 2307, Kirsten Jacobsen, ugift, 29 og 5 maaneder, i Haastrup. Født samme sted. Huusfæster Jacob Rasmussen
1863, 2207, 2707, Anne Johanne Hansdatter, 41 og 8 maaneder, Haastrup Mark. Født paa Haastrup Mark. Datter af huuseier Hans Hansen. Smed Hans Hansen
1863, 1910, 2310, Maren Andersdatter, 47, paa Haastrup Mark. Født i Espe. Datter af huuseier Anders Jensen. Huuseier Erik Nielsen
1863, 1011, 1611, Karen Nielsdatter, 65, i Haastrup. Født i Haastrup. Huusfæster Niels Eriksen. Gaardfæster Jørgen Jensen
1863, 3012, 07011864, Anne Marie Madsdatter, enke, 92, i Skjælbæks Huset. Født i Millinge. Datter af Mads Bæk. Rasmus Hansen
1864, 1804, 2304, Karen Hansdatter, enke, 76, ophold hos sin datter gaardfæster Hans Pedersen Greves enke, i Haastrup. Født i Ørsted. Datter af gaardmand Hans Pedersen. Gaardfæster Hans Pedersen
1864, 2704, 0205, Maren Abelone Rasmusdatter (Bullerup), lem, 82½, i Haastrup Hospital. Datter af Rasmus Bullerup
1864, 0206, 0606, Mette Marie Hansen, ugift indsidderske, 34, i et Fattighuus paa Haastrup Mark. Født i Haastrup. Datter af indsidder Hans Pedersen
1864, 0106, 0606, Dødfødt pige, datter af ugift fruentimmer Mette Marie Hansen, i et Fattighuus, paa Haastrup Mark
1864, 1708, 2308, Mette Jørgensdatter, 79, i pleie hos gaardmand Mads Hansen, i Haastrup. Født i Diernisse. Datter af indsidder Jørgen Christoffersen. Røgter Anders Hansen
1864, 2608, 3108, Anne Marie Larsen, 13 uger, datter af indsidder Lars Pedersen, i Haastrup. Født samme sted
1864, 2210, 2910, Johanne Christensdatter, 43 og 4 maaneder, i Haastrup. Født i Haastrup. Datter af gaardfæster Christen Hansen. Arvegaardfæster Hans Sørensen Storm
1865, 0501, 1301, Anne Nielsdatter, enke, 72, Haastrup Mark. Født i Flemløse Sogn. Datter af boelseier Niels Pedersen. Boelseier Morten Pedersen
1865, 1102, 1902, Dødfødt pige, datter af huusfæster og væver Niels Andersen, paa Haastrup Mark
1865, 1403, 2103, Anne Marie Poulsdatter, 65, i Østrup. Født i Østrup. Datter af huusfæster Poul Poulsen. Gaardmand og aftægtstager Anders Larsen
1865, 0905, 1405, Johanne Marie Pedersen, 6 og 8 maaneder, datter af indsidder Peder Hansen, paa Haastrup Enge. Født paa Haastrup Enge
1865, 3005, 0306, Kirstine Jensen Frandsen, 6, datter af Karen Jensen. Født i Millinge. I pleie hos huuseier Morten Nielsen, paa Haastrup Mark
1865, 2006, 2606, Hansine Christine Lovise Andresen, 6 uger, datter af skolelærer og kirkesanger Andresen, i Haastrup. Født sammesteds
1865, 0111, 0511, Birthe Rasmusdatter, enke, hospitals- og fattiglem, 68, i Haastrup. Født sammesteds. Datter af Rasmus Hansen. Anders Lorentzen
1865, 2111, 2611, Johanne Marie Nielsen, 2 dage, datter af huuseier Jens Nielsen, paa Haastrup Mark. Født sammesteds
1866, 2603, 0304, Sidsel Pedersdatter, 54, i Fuglesanghuus. Født i Ny Stenderup. Datter af huuseier Peder Rasmussen i Ny Stenderup. Huusfæster Hans Hansen
1866, 1904, 2504, Anne Rasmusdatter, 69, i Haastrup Hospital. Født i Østerby, Svanninge Sogn. Datter af gaardfæster Rasmus Christensen. Indsidder Hans Pedersen
1866, 2004, 2504, Kirsten Hennningsdatter, 45, i Haastrup. Født sammesteds. Datter af indsidder Henning Nielsen i Haastrup. Huuseier Niels Hansen
1866, 2308, 2908, Karen Marie Rasmussen, 28, tilhuse hos indsidder Henning Nielsens enke, i Haastrup. Født paa Haastrup Enge. Datter af huusfæster Rasmus Hansen
1867, 0202, 1002, Dødfødt pige, datter af huusfæster og væver Niels Andersen, paa Haastrup
1867, 2702, 0703, Maren Jørgensdatter, pensioneret jordemoder, 67. Født i Millinge. Datter af gaardfæster Jørgen Hansen. Indsidder Hans Larsen
1867, 0805, 1105, Else Kirstine Sørensdatter, enke, 42, paa Haastrup Mark. Født i Haastrup. Datter af gaardfæster Søren Larsen. Gaardfæster Christoffer Knudsen
1867, 1105, 1505, Kirsten Hansdatter, 52, i Haastrup. Født i Svanninge. Datter af gaardfæster Hans Madsen. Boelsfæster Jens Hansen
1867, 2205, 2505, Anne Hansdatter, 68, i Haastrup. Født i Haastrup. Datter af huusfæster Hans Mikkelsen. Indsidder Jens Hansen Fløiborg
1867, 2405, 2805, Karen Larsdatter, enke, 77, fik ophold hos sønnen huusfæster Lars Madsen, i Haastrup. Født i Haastrup. Datter af gaardfæster Lars Sørensen, Ellegaard. Huusfæster Mads Pedersen
1867, 2606, 2806, Karen Jørgensen, 37, paa Haastrup Enge. Født i Svanninge. Datter af indsidder Jørgen Pedersen. Huuseier Peter Hansen
1867, 2908, 0309, Karen Alexandersen, tjenestepige, 19, opholdt sig hos huusfæster Hans Madsen, i Østrup. Født i Kjøng Sogn. Datter af indsidder Alexander Pedersen
1868, 1003, 1503, Anne Hansen, 3 og 2 maaneder, datter af indsidder Rasmus Hansen, paa Haastrup Mark. Født sammesteds
1868, 1107, 1607, Karen Rasmine Larsen, 5, datter af gaardfæster Hans Larsen, i Østrup. Født sammesteds
1868, 2007, 2607, Maren Rasmussen, 3½, datter af afdøde huuseier Peder Rasmussen, paa Haastrup Mark. Født sammesteds
1868, 2910, 0511, Johanne Marie Larsdatter, enke, 70, i Haastrup. Født sammesteds Datter af huusfæster Lars Nielsen. Huusfæster Ole Larsen
1869, 3101, 0902, Kirsten Jespersdatter, enke, 78, i Haastrup. Født i Haarby. Datter af gaardmand Jesper Nielsen Pilegaard. Gaardfæster Claus Hansen
1869, 0404, 1004, Karen Hansdatter, enke, 66, paa Haastrup Mark. Født i Haastrup. Datter af huusmand Hans Larsen. Aftægtstager og almisselem Hans Hansen
1869, 0205, 0905, Birthe Hansdatter, enke, 68, paa Haastrup Mark. Født i Haastrup. Datter af huusfæster Hans Mikkelsen. Indsidder Peder Nielsen
1869, 0305, 0905, Johanne Marie Petersen, 3, datter af huuseier Peter Hansen, paa Haastrup Mark. Født sammesteds
1869, 0406, 1006, Birthe Hansdatter, enke og almisselem, 69, i Haastrup Hospital. Født i Fuglesanghuus, Haastrup Sogn. Datter af huusfæster Hans Hansen og indsidder Mads Rasmussen
1869, 2607, 3007, Anne Kirstine Hansen, tjenestepige, 17 og 7 maaneder, hos gaardfæster Ole Nielsen, i Haastrup. Født i Haastrup. Datter af huuseier Hans Andersen
1869, 2612, 0401870, Marie Jørgensdatter, enke, 76, fik ophold hos sin søn huusfæster Jørgen Hansen, i Haastrup. Født i Haastrup. Datter af huusfæster Jørgen Olsen. Huusfæster Hans Jensen
1870, 2101, 2701, Maren Pedersen, 13 og 10 maaneder, datter af afdøde huusfæster og skrædder Peder Jeppesen, paa Haastrup Mark. Født sammesteds
1870, 2908, 0309, Maren Pedersdatter, 55, i Haastrup. Født i Veile Sogn, Svendborg Amt. Datter af gaardeier Peder Hansen. Gaardfæster Peder Rasmussen
1870, 0909, 1609, Karen Hansdatter, enke, 81½, opholdt sig hos sin svigersøn skolelærer og kirkesanger C. M. Andresen, i Haastrup. Født sammesteds. Datter af huusfæster og tømmermand Hans Hansen. Skolelærer og kirkesanger Rasmus Hansen Grønborg
1870, 2810, 0611, Dødfødt pige, datter af indsidder Lars Larsen, paa Haastrup Mark
1870, 1611, 2311, Anne Marie Hansdatter, 70, hos deres pleiesøn gaardfæster Niels Olsen, i Haastrup. Født i Vester Hæsinge. Datter af gaardfæster Hans Mortensen. Aftægtstager og gaardfæster Rasmus Knudsen
1871, 2801, 0402, Gjertrud Marie Mikkelsdatter, enke, 55 og 5 maaneder, i Haastrup. Født i Haastrup. Datter af Karen Pedersdatter. Indsidder Niels Jensen
1871, 1304, 2104, Anne Hansdatter, enke, 44, i Haastrup. Født 1827 sammesteds. Datter af gaardfæster Hans Pedersen i Haastrup. Gaardfæster Hans Pedersen
1871, 1708, 2108, Anne Hansdatter, 68½, i Haastrup. Født i Svanninge. Datter af huusfæster Hans Nielsen. Gaardfæster Ole Nielsen
1871, 2310, 2810, Karen Jørgensdatter, 64½, paa Haastrup Mark. Født i Haastrup. Datter af Jørgen Hansen Lang. Indsidder Jørgen Markus Nielsen
1871, 2511, 0112, Johanne Nielsdatter, 73, i Haastrup Hospital. Født i Kjærum. Datter af huusfæster Niels Hansen. Almisselem Jens Larsen
1872, 2302, 0203, Christiane Hansdatter, 73, i Haastrup. Født i Haastrup. Datter af gaardfæster Hans Madsen. Huusfæster Jørgen Andersen
1872, 0203, 0903, Johanne Jensdatter, ugift, 52, havde ophold hos sin svoger gaardfæster Søren Pedersen, i Haastrup. Født i Haastrup. Datter af gaardfæster Jens Hansen Høisgaard
1873, 0603, 1203, Anne Andersen, 6 uger, datter af huusfæster og drejer Mads Andersen, i Haastrup. Født sammesteds
1873, 0704, 1104, Johanne Christensdatter, enke, 60 og 8 maaneder, paa Haastrup Mark. Født 9.8.1812 i Haastrup. Datter af gaardfæster Christen Pedersen Bigaard. Huusfæster Henning Madsen
1873, 2104, 2704, Dødfødt pige, datter af indsidder Lars Peder Hansen Holm, i Haastrup
1874, 1402, 2102, Anne Pedersdatter, 57 og 7 maaneder, i Haastrup. Født i Haastrup. Datter af gaardfæster Peder Mortensen. Gaardejer Jens Hansen
1874, 2803, 0304, Anne Marie Pedersen, 5, datter af gaardbestyrer Rasmus Pedersen, i Haastrup. Født sammesteds
1874, 0304, 0904, Anne Hansen, 3 og 8 maaneder, datter af indsidder Rasmus Hansen, paa Haastrup Mark. Født samme sted
1874, 1704, 2504, Anne Hansen, 8 dage, datter af husejer Hans Hansen (Møllerhus), i Haastrup. Født samme sted
1874, 2404, 2904, Maren Jørgensdatter, enke og almisselem, 85 og 8 maaneder, paa Haastrup Mark. Født i Haastrup. Datter af husfæster Jørgen Hansen. Indsidder Hans Henriksen
1874, 2605, 3105, Dødfødt pige, datter af gaardejer Søren Hansen Storm og Dorthea Hansen, i Haastrup
1874, 2307, 2807, Jensine Jørgensen, 19 og 9 maaneder, hos sin fader gaardejer og murmester Peder Jørgensen, paa Haastrup Mark. Født 19.10.1854 i Svanninge Sogn
1874, 1411, 1911, Hansine Jørgensen, 6 og 3 maaneder, datter af husejer Jørgen Hansen, paa Haastrup Mark. Født 22.7.1874 samme sted
1874, 1012, 1512, Maren Pedersdatter, 49 og 8 maaneder, paa Haastrup Mark. Født 1.4.1825 i Haastrup. Datter af gaardfæster Peder Pedersen i Haastrup. Husejer Christen Nielsen
1874, 2312, 3012, Larsine Marie Larsen, 15 og 3 maaneder, datter af gaardfæster Hans Larsen, i Østrup. Født 20.9.1859 samme sted
1874, 2812, 03011875, Dødfødt pige, datter af indsidder Hans Jensen, paa Haastrup Mark
1875, 0405, 0905, Kirstine Jørgensen Baaring, 15 minutter, datter af friskolelærer Thomas Jørgensen, i Haastrup. Født samme sted
1875, 0107, 0607, Karen Rasmussen, 8½, datter af indsidder Rasmus Johansen, i Haastrup. Født 17.1.1867 samme sted
1875, 2310, 2910, Maren Knudsdatter, enke, 78 og 1 maaned, i Haastrup. Født i Haastrup. Datter af gaardfæster Knud Rasmussen. Gaardfæster Hans Hansen
1875, 2811, 0412, Karen Andersdatter, 65 og 11 maaneder, i Østrup. Født 2.1.1810 i Kjøng Højrup. Datter af husejer Anders Pedersen. Skovarbejder Hans Madsen
1876, 2605, 0206, Dødfødt pige, datter af husfæster Niels Hansen og Karen Olsen
1876, 1309, 2009, Caroline Jensen, 3 og 1 maaned, datter af enke og almisselem Karen Pedersen, i Haastrup. Født 1.8.1873 samme sted
1876, 1910, 2710, Dødfødt pige, datter af friskolelærer Thomas Jørgensen, i Haastrup
1876, 2110, 2710, Rasmine Kirstine Nielsen, 50 og 8 maaneder, paa Haastrup Mark. Født 8.7.1826 i Brahe Trolleborg Sogn. Datter af husfæster Niels Rasmussen. Indsidder Peder Rasmussen
1876, 2412, 3112, Dødfødt pige, datter af indsidder Frederik Madsen, i Østrupgaards Arbejdsbolig
1877, 2005, 2705, Mette Johansdatter, 75 og 1 maaned, paa Haastrup Enge. Født April 1802 i Espe. Datter af indsidder Johan Philipsen. Husejer Rasmus Clausen
1877, 2805, 0206, Karen Clausdatter, 69 og 2 maaneder, paa Haastrup Enge. Født 10.3.1808 i Haastrup. Datter af indsidder Claus Rasmussen. Husejer Hans Petersen
1877, 1308, 1908, Karen Kirstine Jørgensen, 14 og 7 maaneder, datter af indsidder Christen Jørgensen, i Østrupgaards Arbejderbolig. Født 15.3.1863 i Vesterhæsinge
1877, 1910, 2610, Anne Christine Hansen, 30 og 1 maaned, i Østrupgaards Arbejderbolig. Født 6.9.1847 i Horne. Datter af indsidder Christen Hansen Trane. Indsidder Peder Nielsen Bonde
1877, 2812, 01011878, Kirsten Sørensdatter, enke og almisselem, 84, i Haastrup Hospital. Født i Millinge, Svanninge Sogn. Datter af indsidder Søren Villumsen. Indsidder Niels Pedersen
1878, 0801, 1501, Karen Andersen, 44 og 7 maaneder. Født 12.8.1833 i Haastrup. Datter af gaardfæster Anders Madsen (Bigaard). Gaardfæster Anders Pedersen (Greve)
1878, 2306, 3006, Teodore Emilie Mortensen, 20 uger, datter af pige Lise Mortensen, af Haastrup Mark. Født 16.2.1878 i Kjøbenhavn
1878, 0411, 1111, Karen Nielsdatter, enke, 64 og 1 maaned, paa Haastrup Mark. Født 7.10.1814 i Strandby. Datter af husmand Niels Sørensen. Husfæster Jens Larsen
1878, 0112, 0612, Kirsten Jensen Fritsdal, 3 og 2 maaneder, datter af husejer Jens Jensen Fritsdal. Født 30.9.1875 i Haastrup
1878, 2812, 01011879, Anne Marie Pedersen, 4 og 2 maaneder, datter af gaardbestyrer Rasmus Pedersen, i Haastrup. Født 16.10.1874 i Haastrup
1879, 0601, 1101, Anne Jeppesdatter, 70 og 10 maaneder, i Haastrup. Født 20.3.1808 i Verninge. Datter af husfæster Jeppe Rasmussen paa Vester Hæsinge Mark. Husfæster Jakob Rasmussen
1879, 0104, 0604, Jensine Nielsen, 7 maaneder datter af husejer Jens Nielsen, paa Haastrup Mark. Født 10.9.1878 samme sted
1879, 1707, 2207, Trine Madsen Vogsen, ugift, 30 og 3 maaneder. Datter af husfæster Mads Hansen Vogsen. Plejedatter af husejer Jørgen Eriksen, paa Haastrup Mark. Født 3.4.1849 i Haastrup
1879, 2311, 0112, Mette Sofie Matiasdatter, enke, 80, i Haastrup. Født 10.11.1799 i Særslev. Datter af gaardejer Matias Hansen. Arvegaardfæster Mads Hansen
1879, 0112, 0712, Maren Pedersen, ugift tjenestepige, 26 og 1 maaned, i Haastrup. Født 4.11.1853 paa Trunderup Mark 1853.Datter af Maren Jørgensen
1879, 2912, 04011880, Anne Hansen, 15 uger, datter af husejer Hans Hansen (Mølleskou), i Haastrup. Født 23.9.1879 samme sted
1880, 0102, 0702, Johanne Madsdatter, 68 og 4 maaneder, paa Haastrup Mark. Født 2.10.1811 i Jordløse. Datter af gaardfæster Mads Jensen. Husfæster Jørgen Eriksen
1880, 1504, 2304, Johanne Marie Pedersen, 4 og 1 maaned, datter af Anne Margrete Pedersen. Født 14.3.1876 i Haarby. Steddatter af husejer Claus Rasmussen paa Haastrup Enge
1880, 1904, 2604, Dorte Nielsdatter, enke og aftægtstagerske, 89½, hos sin svigersøn husejer Jakob Nielsen, paa Haastrup Mark. Født 19.10.1790 i Kjøng. Datter af husmand Niels Kjærumgaard. Husejer Mads Knudsen
1880, 2506, 3006, Anne Marie Johansdatter, ugift fattiglem, 71½, i Haastrup Hospital. Født 28.12.1808 i Haastrup. Datter af en omløbende betlerske Dorthea Pedersdatter
1880, 0607, 1107, Dødfødt pige, datter af ugift Henningmine Andersen, i Haastrup
1880, 2512, 3012, Hansine Madsen Vogsen, 28 og 2 maaneder, i Fuglesanghuset paa Haastrup Mark. Født 7.10.1852 i Haastrup. Datter af husfæster og snedker Mads Hansen Vogsen. Husejer Lars Hansen
1881, 1003, 1603, Maren Nielsdatter, enke, 75 og 10 maaneder, i Haastrup. Født 19.5.1805 i Jordløse. Datter af husejer og høker Peder Frederiksen. Indsidder Niels Madsen
1881, 2504, 0105, Jørgine Petrine Nielsen Bonde, 6 uger, datter af pige Karen Nielsdatter Bonde, Østrupgaards Arbejderbolig. Født 15.3.1881 samme sted
1881, 1811, 2511, Birte Kirstine Christensdatter, enke, 65 og 11 maaneder, i Haastrup. Født 25.12.1815 i Haastrup. Datter af gaardfæster Christen Hansen i Haastrup. Gaardfæster Peder Hansen
1881, 0712, 1312, Maren Henningsen, ugift almisselem, 28. Født 23.11.1853, paa Haastrup Mark. Datter af husfæster Henning Madsen
1882, 2412, 0101, Dødfødt pige, datter af huslejer og træskomand Rasmus Pedersen, i Østrup
1882, 2503, 3103, Kirsten Madsdatter, 65, hos sin søn gaardejer Mads Rasmussen, paa Vester Hæsinge Mark. Født 27.3.1817 i Jordløse. Datter af indsidder Mads Jensen. Husejer Rasmus Sørensen paa Haastrup Mark,
1882, 0711, 1211, Birte Kirstine Hansen, 7 og 2 maaneder, datter af indsidder Rasmus Hansen, paa Haastrup Mark. Født 12.9.1875 samme sted
1883, 0801, 1401, Jensine Kirstine Pedersen, 8 maaneder, datter af gaardarvefæster Rasmus Pedersen, i Haastrup. Født 3.5.1882 samme sted
1883, 2103, 2603, Olga Holm, 4 maaneder, datter af tjenestepige Anne Katrine Hansen. Født 28.11.1882 i Haastrup. Hos plejeforældre indsidder Hans Andersen i Haastrup
1883, 0204, 0904, Anne Katrine Larsdatter, enke og gaardfæsterske, 65 og 8 maaneder, paa Haastrup Mark. Født 5.8.1817 paa Østrup Mark. Datter af husfæster Lars Nielsen. Gaardmand Anders Madsen
1883, 2704, 0305, Maren Larsdatter, ugift indsidderske, 67½, i Haastrup. Født 8.11.1815 samme sted. Datter af husfæster Lars Christensen
1883, 2405, 2905, Anne Margrete Jensdatter, enke, 62 og 8 maaneder, i Haastrup. Født 4.8.1820 i Svanninge Sogn. Datter af gaardfæster Hans Larsen. Husmand Jens Hansen
1883, 2605, 3105, Karen Pedersen, enke og almisselem, 48 og 2 maaneder, i Haastrup. Født 23.3.1845 i Tuerup. Datter af indsidder Lars Poulsen. Indsidder Peder Larsen
1883, 1511, 2211, Johanne Larsdatter, 73 og 4 maaneder. Født 29.7.1810 i Haastrup. Datter af husejer og skrædder Mads Hansen. Gaardfæster Lars Pedersen
1884, 1601, 2201, Anne Ditlevsdatter, ugift pige og almisselem, 71, i Haastrup Hospital. Født i Svanninge. Datter af indsidder Ditlev Adamsen Bang
1884, 2101, 2801, Kirstine Haastrup, enke og gaardfæsterske, 58, i Haastrup. Født 2.2.1826 i Tved. Datter af gaardmand Peder Pedersen Greve. Skolelærer og kirkesanger Christen Pedersen (Haastrup)
1884, 0505, 1105, Maren Clausdatter, ugift almisselem, 78, i Haastrup Hospital. Født 15.4.1806 i Haastrup. Datter af indsidder Claus Rasmussen paa Haastrup Enge
1884, 0607, 1207, Lavra Hansine Petrine Pedersen, 9 maaneder, datter af arbejdsmand Hans Christian Pedersen, i Østrupgaards Arbejderbolig. Født 8.10.1883 samme sted
1884, 1308, 1808, Kirsten Hansdatter, enke og aftægtstagerske, 71, hos sin svigersøn Niels Mortensen, i Haastrup. Født 1813 paa Rye. Datter af gaardfæster Hans Hansen. Sognefoged og gaardmand Peder Christensen
1884, 0610, 1110, Maren Kristine Nielsen, 8 og 9 maaneder, datter af husejer og høker Lars Nielsen, i Haastrup. Født samme sted
1884, 0111, 0811, Karen Larsdatter, enke og aftægtstagerske, 83 og 9 maaneder, hos sin plejesøn gaardejer Niels Kristensen, i Haastrup. Født 2.2.1801 i Snave. Datter af gaardmand Lars Hansen. Gaardfæster Hans Hansen
1884, 0111, 0711, Anne Andersen, 1½, datter af gaardbestyrer Knud Andersen, i Haastrup. Født 14.5.1883 samme sted
1884, 1711, 2311, Herdis Nørrelund (Jørgensen), ½, datter af friskolelærer Thomas Jørgensen (Nørrelund), i Haastrup. Født 1884 samme sted
1884, 1512, 2012, Dorthea Pedersdatter, enke og aftægtstagerske, 69, hos sin svigersøn husejer Peder Christensen, i Haastrup. Født 1815 i Vejle Sogn. Datter af boelsmand Peder Hansen. Husejer og høker Christen Larsen
1885, 0601, 1101, Rasmine Magdalene Nielsen, 1 maaned, datter af husejer Jens Nielsen, i Haastrup. Født 5.12.1884 samme sted
1885, 1203, 1703, Kamilla Hansine Jørgensen, 9 maaneder, datter af husejer Jørgen Jørgensen, paa Haastrup Mark. Født 4.6.1884 samme sted
1885, 1403, 2003, Anne Grønborgsdatter, 75 og 8 maaneder, i Haastrup. Født 30.7.1809 i Haastrup. Datter af skolelærer R. H. Grønborg. Husejer og bødker Andreas Christian Larsen
1885, 0104, 0604, Johanne Marie Nielsen, 11½, datter af husejer Jens Nielsen, i Haastrup. Født 18.9.1873 i Tappernøje
1885, 0404, 1004, Johanne Jørgensdatter, enke, 85½, i Haastrup. Født 7.9.1799 i Haastrup. Datter af hjulmand Jørgen Olsen. Indsidder Henning Nielsen
1885, 0304, 1004, Birte Hansdatter, enke, 84 og 2 maaneder, ophold hos sin søn forpagter og træskomand Rasm. Pedersen, i Østrup. Født 22.2.1801 i Østrup. Datter af husfæster Hans Hansen. Husfæster og snedker Peder Rasmussen
1885, 2806, 0507, Nielsine Oline Nielsen Knudsen, 1 uge, datter af pige Ellen Kirstine Nielsen. Født 21.6.1885 i Haastrup
1885, 1807, 2307, Karen Pedersen, 7½, datter af gaardejer Rasmus Pedersen, paa Lykkeshøj Haastrup Mark. Født 18.2.1878 i Haastrup
1885, 2108, 2808, Dorte Andersen, ugift, 34½, opholdt sig hos gaardejer Rasmus Pedersen, paa Lykkeshøj Haastrup Mark. Født 17.2.1851 i Haastrup. Datter af afdøde gaardfæster Anders Madsen (Bigaard)
1885, 0211, 0711, Maren Pedersen, 51 og 11 maaneder, paa Haastrup Mark. Født 5.12.1833 samme sted. Datter af husejer Peder Madsen. Husejer Jens Nielsen
1885, 0312, 1012, Johanne Sørensdatter, enke og almisselem, 81. Født 22.5.1805 i Diernisse. Datter af indsidder Søren Madsen. Almisselem Jørgen Nielsen
1886, 0905, 1405, Anne Margrete Pedersen, 29 og 7 maaneder, i Østrupgaards Arbejderbolig. Født 29.10.1856 i Nørre Broby. Datter af skrædder Peder Jensen, Arbejdsmand Peder Nielsen
1886, 1206, 1606, Else Marie Rasmusdatter, enke, 78½, paa Haastrup Mark. Født 18.12.1807 i Sønder Næraa. Datter af gaardejer Rasmus Rasmussen. Gaardfæster Peder Sørensen
1886, 1907, 2407, Johanne Kirstine Sørensen, 57, paa Haastrup Mark. Født 11.7.1829 i Vesterhæsinge. Datter af smed Søren Hansen. Husfæster og tømrer Jens Andersen
1886, 0708, 1208, Marie Kirstine Nielsdatter, 73 og 7 maaneder, paa Haastrup Enge. Født 4.1.1813 i Haastrup. Datter af husfæster Niels Eriksen. Husfæster Mads Nielsen
1886, 0609, 1109, Maren Madsen, husbestyrerinde i hjemmet, 53 og 4 maaneder. Født 11.5.1833 i Haastrup. Datter af husejer og skrædder Mads Hansen
1886, 0812, 1412, Birthe Marie Sørensen, ugift, 23½, i Engene paa Haastrup Mark. Født 24.6.1863. Datter af gaardfæster Søren Pedersen
1887, 1101, 1901, Annettine Hedevig Nielsdatter, 73, paa Østrup Mark. Datter af kudsk … paa Arreskov. Aftægtsmand Niels Larsen
1887, 0404, 0904, Anne Marie Steffensdatter, enke, 89, opholdt sig hos sin svigersøn Knud Rasmussen, i Haastrup Enge. Fattiglem Jakob Jensen Klejner i Horne Familiehus, Horne
1887, 1904, 2304, Charlotte Amalie Hansen, 41 og 3 maaneder, i Haastrup. Født 24.1.1846 i Filstrup, Haarby Sogn. Gaardejer Hans Jensen
1887, 1605, 2205, Udøbt pige, datter af indsidder Anders Jensen, Østrupgaard Arbejderbolig
1887, 3006, 0407, Johanne Marie Jakobsdatter Kleiner, 53 og 2 maaneder, Haastrup Enge. Født 25.4.1834 i Bjerne By, Horne Sogn. Indsidder Knud Rasmussen
1887, 1307, 1707, Anne Margrete Eriksen, 4 og 10 maaneder, datter af husejer Niels Eriksen, paa Haastrup Mark (Radby). Født 20.9.1882 samme sted
1888, 2003, 2503, Kristiane Hansdatter, ugift fattiglem, 61 og 10 maaneder, i Haastrup Hospital. Født i Haastrup. Datter af indsidderske Sofie Eriksdatter
1888, 1011, 1711, Johanne Hansdatter, enke, 84, paa Haastrup Mark. Født 25.11.1804 i Falsled. Husfæster Hans Rasmussen
1888, 0612, 1212, Johanne Marie Larsen, 1 og 8 maaneder, datter af husejer Hans Jørgen Larsen, i Halsmose. Født 10.3.1887 sammesteds
1889, 2503, 0104, Else Marie Pedersdatter, 65 og 9 maaneder, paa Haastrup Mark. Født 15.7.1823 i Haastrup. Tømrer Søren Madsen
1889, 2504, 0205, Lovise Grønborg, ugift, 74 og 3 maaneder, i Haastrup. Født 13.1.1815. Datter af lærer Grønborg
1889, 0110, 0710, Margrete Mortensen, 11½ uge, datter af gaardejer Niels Mortensen, i Haastrup. Født 12.7.1889
1889, 1910, 2510, Karen Erikke Eriksen, 8 og 8 maaneder, datter af husejer Niels Eriksen, i Radby paa Haastrup Mark. Født 2.2.1881
1890, 1701, 2301, Karoline Madsen, 55 og 8 maaneder, i Rye. Født 27.5.1834 i Millinge. Datter af Karen S. Sørensen. Gaardejer Hans Sørensen
1890, 2601, 3101, Larsine Sørensen, ugift, 36 og 8 maaneder, opholdt sig hos gaardejer Peder Sørensen Ellegaard, i Holsmose. Født 11.5.1853 i Rye. Datter af afdøde gaardmand Søren Hansen, i Rye
1890, 3001, 0602, Karen Christensdatter, 70 og 10 maaneder. Født 30.3.1819 i Haastrup. Datter af gaardmand Kristen Hansen. Smed Hans Pedersen
1890, 1202, 1802, Petra Nielsen, 4 maaneder, datter af indsidder Peder Nielsen, i Østrupgaards Arbejderbolig. Født 3.10.1889
1890, 1703, 2203, Karen Madsdatter, 74, i Haastrup. Født 19.2…. i Jordløse. Husfæster Jørgen Hansen
1890, 0906, 1406, Anne Kirstine Hansen, ugift, 40 og 9 maaneder, opholdt sig hos broderen gaardfæster P. Hansen (Greve), i Haastrup. Født 9.9.1849 i Haastrup. Datter af afdøde gaardfæster Hans Pedersen i Haastrup
1890, 1206, 1806, Anne Kristoffersen, 1 og 2 maaneder, datter af gaardejer Hans Kristoffersen, i Haastrup. Født 7.4.1889 sammesteds
1890, 1510, 1910, Karen Marie Jensen, 2 dage, datter af ugift Kamilla Kirstine Jensen, paa Haastrup Mark. Født 13.10.1890 samme sted
1890, 1811, 2411, Karen Hansdatter, enke, 79½, i Halsmose. Født 4.5.1811 i Jordløse. Hjulmand Jens Pedersen
1890, 2507, 2907, Trine Jørgensdatter, enke, 69, ophold hos sin søn J. P. Hansen, i Halsmose. Født 1811 i Jordløse. Hørbereder Hans Jensen i Horne
1891, 0102, 0702, Anne Rasmusdatter, enke, 83 og 11 maaneder, i Haastrup. Født 9.3.1807 i Nørre Broby. Gaardfæster Anders Madsen Bigaard
1891, 0206, 0706, Dødfødt pige, datter af indsidder Mads Pedersen, Allemoselund paa Haastrup Mark
1891, 1309, 1809, Maren Kristensdatter, enke, 82 og 10 maaneder, paa Gl. Ryegaard. Født 22.11.1808 i Haastrup. Gaardejer Søren Hansen paa Haastrup Mark