Svanninge, 1883-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1883-1891, Svanninge sogn, Sallinge herred,Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1883, 23 Juli, 28 Juli, Niels Rasmussen, husmand, 64, i Millinge
1883, 23 August, 28 August, Christian Larsen, husmand, 51, i Østerby
1883, 28 August, 3 September, Niels Madsen, aftægtshusmand, 78, paa Svanninge Mark
1883, 23 September, 28 September, Jens Hansen, skipper, 63, i Falslev
1883, 29 September, 5 October, Jens Peter Vilhelm Clemensen, skræder, 55, i Odense
1883, 17 Oktober, 24 Oktober, Georg Rasmussen, malersvend, 17, i Millinge. Født i Horne 1866. Søn af murer Christian Rasmussen, i Horne
1883, 17 Oktober, 5 December, Rasmus Peter Hansen, maler og husmand, 36, i Millinge. Født i Millinge. Søn af Niels Hansen
1883, 11 December, 15 December, Anton Nielsen, 10, søn af daglejer Morten Nielsen, i Falsled
1883, 25 December, 31 December, Jørgen Andersen, indsidder, 64, i Millinge
1883, 26 December, 30 December, Martin Hansen Nielsen, 5, søn af daglejer Morten Nielsen, i Falsled
1884, 5 Januar, 11 Januar, Hans Pedersen, ungkarl, 56, opholdt sig i Millinge
1884, 14 Februar, 23 Februar, Peder Larsen, gaardmand og sognefoged, 58, i Svanninge
1884, 7 Marts, 13 Marts, Jørgen Hansen, indsidder og fattiglem, 66, i Svanninge
1884, 19 April, 26 April, Peder Sørensen, indsidder, 66, i Svanninge
1884, 26 April, 3 Maj, Jørgen Johansen, indsidder, 75, i Kukkenbjerg
1884, 6 Maj, 12 Maj, Lars Nielsen, indsidder, 65, i Millinge
1884, 19 Maj, 22 Maj, Dødfødt dreng, søn af bolsmand Henrik Nielsen Hansen, af Svanninge Mark
1884, 24 Juni, 30 Juni, Hans Nielsen Buur, gaardmand, 71, i Svanninge
1884, 11 Oktober, 17 Oktober, Niels Rasmussen, indsidder, 66, i Kukkenbjerg
1884, 8 November, 15 November, Peder Hansen (Ellegaard), gaardmand og enkemand, 80, i Millinge
1884, 7 December, 13 December, Peder Conradsen, forhenværende daglejer, fattiglem og enkemand, 92
1884, 16 December, 21 December, Dødfødt dreng, søn af indsidder Johan Carl Nielsen, af Falsled
1885, 11 Januar, 16 Januar, Niels Nielsen, forhenværende skibsfører og enkemand, 81, i Falsled
1885, 27 Januar, 2 Februar, Jørgen Hansen, ungkarl, 72, boende i Millinge Familiehus
1885, 27 Januar, 3 Februar, Mads Hansen Sørensen, indsidder, 34, i Millinge
1885, 29 Januar, 1 Februar, Marius Jørgensen, 16 dage, søn af indsidder Jørgen Hansen Jørgensen, i Svanninge
1885, 4 Februar, 13 Februar, Jeppe Nielsen, forhenværende smed og enkemand, 84, i Falsled
1885, 3 April, - , Johan Frederik Olsen, fisker og gift, 30, fra Dreslette Sogn
1885, 14 April, 19 April, Dødfødt dreng, søn af husmand og snedker Jørgen Jensen, i Østerby
1885, 3 Maj, 9 Maj, Peder Christian Steffensen, forhenværende daglejer og fattiglem, 75, af Falsled
1885, 11 Maj, 14 Maj, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Rasmus Jørgensen, af Svanninge Mark
1885, 26 Juni, 1 Juli, Hans Sørensen, husmand og bødker, 56, i Millinge
1885, 28 August, 3 September, Niels Petersen, 10 uger, søn af husmand Mads Frederik Petersen, paa Svanninge Mark
1885, 1 August, 5 August, Hans Peter Nielsen, tjenestedreng, 16, paa Høbbet. Søn af husmand Ole Nielsen, i Rallebæk
1885, 3 September, 8 September, Hans Peter Storm Nielsen, 15, søn af skipper Niels Nielsen, i Falsled
1885, 6 September, 11 September, Hans Peder Pedersen, 3 dage, søn af indsidder Carl Milling Pedersen, af Svanninge
1885, 23 September, 27 September, Jens Marius Jensen, 3 maaneder, søn af ugift Johanne Jensen, i Millinge
1885, 7 Oktober, 14 Oktober, Rasmus Peder Larsen, ungkarl og træskjærer, 35, i Falsled. Søn af husmand Lars Rasmussen
1885, 26 December, 2 Januar 1886, Lars Rasmussen, husmand, 72, i Falsled
1886, -, 8 April, Rasmus Rasmussen, ungkarl, 54, opholdt sig hos gaardmand Lars Madsen, paa Millinge Mark
1886, 12 April, 17 April, Christian Frederik Joseph Hansen, 10/12, søn af husmand og bager Emil Thorvald Hansen, i Svanninge,
1886, 3 Juni, 6 Juni, Hans Nielsen, 12 timer, søn af sømand Johan Carl Nielsen, af Falsled
1886, 6 Juni, 11 Juni, Jens Christian Jensen, bager, 56, i Faaborg
1886, 13 Juli, 17 Juli, Niels Rasmussen, gaardbestyrer, 42, paa Millinge Mark
1886, 21 August, 25 August, Niels Jørgensen, forhenværende skibsrheder og enkemand, 86, i Falsled
1886, 20 September, 25 September, Johannes Løve Hansen, 13, søn af skibsfører Anders Løve Hansen, af Svanninge Mark
1886, 28 September, 1 Oktober, Jens Christoffersen Ravn, husmand, 67, i Millinge
1886, 29 December, 3 Januar 1887, Rasmus Christian Sophus Pedersen, 1, søn af indsidder Rasmus Pedersen, af Østerby,
1887, 9 Januar, 15 Januar, Jakob Rasmussen, gaardmand, 80, i Millinge
1887, 17 Januar, 24 Januar, Niels Mortensen, gaardmand og enkemand, 80, i Østerby
1887, 30 Marts, 5 April, Jens Jørgensen, forhenværende skibsfører og enkemand, 81, i Falsled
1887, 30 April, 5 Maj, Hans Sørensen, forhenværende vægter og ungkarl, 90, paa Hvedholm, opholdt sig i Sorgenfri
1887, 11 Maj, 15 Maj, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Nikolaj Larsen, i Svanninge
1887, 8 August, 12 August, Jørgen Nielsen, indsidder, 70, i Millinge
1887, 3 September, 8 September, Johannes Marius Jeppesen, 20, af Millinge. Søn af sømand Jeppesen
1887, 15 September, 21 September, Hans Rasmussen Storm, forhenværende skibsfører og enkemand, 65, i Falsled
1887, 22 September, 27 September, Hans Madsen, husmand og væver, 50, i Millinge
1887, 29 September, 2 Oktober, Udøbt dreng, 14 dage, søn af indsidder Hans Nielsen, af Svanninge
1887, 20 Oktober, 24 Oktober, Lars Jørgensen, 19, af Ulvsbjerg. Søn af gaardmand Jørgen Christensen
1887, 17 Oktober, 24 Oktober, Henrik Nielsen, 24, i Svanninge. Søn af tømmermand Rasmus Nielsen
1887, 29 Oktober, 3 November, Anders Larsen, forhenværende gartner, enkemand og fattiglem, 77, Svanninge
1887, 16 November, 20 November, Johan John Davidsen, 6, søn af kreaturhandler Rasmus Davidsen, i Faaborg
1887, 30 November, 6 December, Peder Andersen, husmand, 68, i Rallebæk
1887, 14 December, 20 December, Lars Peder Jensen, husmand, 49, i Millinge
1888, 5 Februar, 12 Februar, Jørgen Poul Madsen, 9 maaneder, søn af husmand og bødker Jørgen Madsen, i Millinge
1888, 21 Marts, 28 Marts, Jens Peter Rasmussen, gaardejer, 54, i Svanninge Nørremark
1888, 9 April, 17 April, Nicolai Christopher Kall Fogh, sognepræst, 67, i Svanninge
1888, 1 Maj, 6 Maj, Christian Hansen, 7, søn af gaardejer Jens Hansen, paa Illumø
1888, 11 Maj, 17 Maj, Albrecht Frederik Clausen, husmand, 85, i Svanninge
1888, 28 Maj, 3 Juni, Udøbt dreng, 12 timer, søn af ugift Johanne Kirstine Nielsen, af Millinge Familiehus
1888, 11 Juni, 17 Juni, Jens Peder Jensen, 24 timer, søn af gaardmand Lars Jensen Pedersen, i Falsled
1888, 3 Juli, 8 Juli, Dødfødt dreng, søn af skovrider Laurits Peter Bøving, af Hanneslund
1888, 10 Oktober, 15 Oktober, Jens Christian Hansen, husmand, 37, paa Svanninge Mark
1888, 13 Oktober, 16 Oktober, Jens Christian Madsen, 14, søn af skibsfører Jørgen Madsen, Falsled
1888, 15 Oktober, 20 Oktober, Hans Pedersen, husmand, 53, i Svanninge
1888, 25 Oktober, 30 Oktober, Niels Peder Jørgen Madsen, 12, søn af skibsfører J. H. Madsen, i Falsled
1888, 27 Oktober, 1 November, Niels Nielsen, 10, søn af skipper Niels Nielsen, i Falsled
1888, 14 November, 21 November, Jørgen Ulrik Rasmussen, 24, i Svanninge Nørremark. Søn af gaardejer Jens Peter Rasmussen
1889, 21 Februar, 28 Februar, Lars Pedersen Illum, aftægtsmand og enkemand, 79, i Falsled
1889, 7 Juli, 11 Juli, Carl Elmelund Hansen, 10 maaneder, søn af postbud H. M. Hansen og Marie Hansen, af Kjøbenhavn
1889, 23 Marts, 27 Marts, Hans Nielsen, 22, paa Svanninge Mark. Søn af husmand Mads Nielsen
1889, 20 Juli, 24 Juli, Rasmus Nielsen, husmand, 56, i Millinge
1889, 27 December, 31 December, Niels Jørgen Frederiksen, ½, søn af husmand Rasmus Frederiksen, af Svanninge Mark
1889, 30 December, 4 Januar 1890, Anders Rasmussen, 18 uger, søn af arbejdsmand Rasmus Rasmussen, af Rallebæk (Svanninge)
1890, 27 Februar, 6 Marts, Niels Poulsen, enkemand og dyrlæge, 58, af Svanninge Mark
1890, 12 Marts, 18 Marts, Hans Peter Hansen, indsidder, 54, i Østerby
1890, 24 April, 1 Maj, Hans Hansen (Ravn), enkemand og aftægtsmand, 74, af Millinge Mark
1890, 2 Maj, -, Peder Rasmussen, smedelærling, 16, Svanninge Mark
1890, 2 Juni, 6 Juni, Hans Christian Lorentzen, slagter og enkemand, 84, i Falsled
1890, 6 Juli, 12 Juli, Hans Larsen, gaardmand, 69, i Millinge
1890, 11 Juli, 16 Juli, Hans Peder Ellegaard, enkemand og aftægtshusmand, 87, fra Svanninge Mark
1890, 21 August, 26 August, Peder Larsen, husmand, 38, af Svanninge Mark
1890, 31 August, 5 September, Jørgen Nielsen, 1½, søn af husmand Rasmus Nielsen, af Svanninge Mark
1890, 21 September, 25 September, Niels Pedersen, gaardejer, 65, i Svanninge
1890, 29 November, 5 December, Mads Hansen, enkemand og aftægtsmand, 89, af Falsled
1891, 14 Januar, 18 Januar, Christian Henrik Peder Jensen, 7/12, søn af tjenestepige Laurine Mathilde Jørgensen, af Millinge
1891, 23 Januar, 29 Januar, Peter Johansen, 20 dage, søn af methodistpræst S. Johansen, fra Svanninge Mark
1891, 28 Januar, 4 Februar, Lars Nielsen, ungkarl og grynmøller, 47, paa Millinge Mark
1891, 21 August, 25 August, Rasmus Hansen, enkemand og aftægtsgaardmand, 80, i Millinge
1891, 27 August, 31 August, Poul Madsen, enkemand og aftægtshusmand, 80, paa Svanninge Mark
1891, 24 Oktober, 31 Oktober, Jørgen Axel Kristian Nielsen, 11/12, søn af husmand Jørgen Nielsen, af Svanninge Mark
1891, 5 November, 10 November, Magnus Richardt Jørgensen, 3 ¾, søn af husejer Jørgen Hansen Jørgensen, af Svanninge
1891, 11 November, 16 November, Lars Jørgensen, 1 ¾, søn af gaardejer Rasmus Jørgensen, i Svanninge
1891, 22 December, 29 December, Lars Larsen, gift og bolsmand, 87, Svanninge Mark
1883, 14 Juli, 23 Juli, Sophie Bonnesen (Sønderup), ugift, 52, plejedatter af sognepræst N. Fogh, i Svanninge
1883, 17 Juli, 21 Juli, Ane Dorthea Hansen Storm, 41, af Falsled. Husmand Rasmus Hansen
1883, 30 August, 4 September, Kirsten Hansdatter, enke, 73, i Østerby. Gaardmand Peder Jensen
1883, 11 Oktober, 17 Oktober, Anne Rasmine Olsen, 1, Maren Madsen, i Svanninge
1883, 15 Oktober, 19 Oktober, Birthe Hansen, 81, i Falsled. Forhenværende skipper Niels Nielsen
1883, 27 Oktober, 31 Oktober, Bodil Hansdatter, enke og hospitalslem, 83. Indsidder Jørgen Jensen
1883, 29 Oktober, 3 November, Kirsten Hansdatter, 60, af Millinge. Indsidder Jens Pedersen
1883, 12 November, 17 November, Ane Jensdatter, enke, 80, i Falsled. Aftægtsgaardmand Niels Jensen
1883, 29 November, 5 December, Martha Nicoline Pedersen, ½, datter af indsidder Peder Hansen Ploug, i Rallebæk
1883, 30 November, 6 December, Bodil Marie Olsdatter, aftægtsenke, 86, i Østerby. Gaardmand Peder Rasmussen
1883, 7 December, 11 December, Ane Kirstine Nielsen, 47, i Østerby. Indsidder Rasmus Pedersen
1883, 17 December, 21 December, Birthe Marie Hansen, 16, datter af afdøde indsidder Hans Pedersen, i Svanninge
1883, 17 December, 20 December, Thora Marie Nielsen, 8, datter af daglejer Morten Nielsen, i Falsled
1884, 2 Januar, 7 Januar, Ane Marie Jochumsdatter, 91, i Arbejdsanstalten. Forhenværende daglejer Peder Conradsen
1884, 10 Januar, 14 Januar, Johanne Marie Hansen, 36, i Svanninge. Arbejdsmand Schultz
1884, 1 Februar, 6 Februar, Karen Pedersdatter, enke og hospitalslem, 79, i Svanninge. Indsidder Christen Hansen
1884, 5 Februar, 10 Februar, Martha Bora Nielsen, 4½ maaned, datter af skibsfører Richard Fr. Chr. Nielsen, i Falsled
1884, 14 Februar, 19 Februar, Marie Kirstine Henningsen, indsidderske og ugift, 68, i Millinge Familiehus
1884, 18 Februar, 22 Februar, Birthe Marie Jensen, ugift, 28, i Millinge. Datter af?? afdøde indsidder Jens Sørensen
1884, 28 Februar, 6 Marts, Johanne Marie Hansdatter, enke, 83, i Svanninge. Gaardmand Peder Nielsen
1884, 13 April, 19 April, Kirsten Clausdatter, enke, 90, i Falsled. Gaardmand Lars Rasmussen
1884, 16 April, 24 April, Gjertrud Marie Larsen, ugift, 49, opholdt sig hos broderen gaardejer Jens Larsen, i Østerby
1884, 30 April, 6 Maj, Ane Madsdatter, 71, paa Millinge Mark. Husmand Lars Clausen
1884, 18 Maj, 24 Maj, Maren Jensdatter, 63, af Falsled. Skipper Niels Jakob Rasmussen
1884, 4 September, 9 September, Maren Pedersen Storm, enke, 80, i Falsled. Skibsrheder Christensen
1884, 7 September, 12 September, Karen Jensdatter, aftægtsenke, 88, af Svanninge Mark. Husmand Niels Larsen
1884, 15 September, 19 September, Hansine født Veile, 78, af Falsled. Skibsfører Niels Jørgensen
1884, 5 Oktober, 9 Oktober, Karen Nielsen, 48, i Millinge. Indsidder Jakob Jørgensen
1884, 30 Oktober, 5 November, Johanne Dorthea Christiansen, 1 1/3, datter af indsidder Hans Jørgen Christiansen, i Millinge
1884, 2 December, 9 December, Anna Marie Jensen, husholdningselev, 18, hos proprietær Nissen, i Svanninge. Datter af redaktør H. J. Jensen, af Stege
1884, 31 December, 7 Januar 1885, Ane Pedersdatter, enke, 77, i Svanninge. Gaardmand Hans Pedersen
1885, 18 Januar, 24 Januar, Kirsten Rasmusdatter, 76, i Svanninge. Gaardmand Niels Frederiksen
1885, 13 Februar, 18 Februar, Petrine Jørgensen, 33, paa Svanninge Mark. Bager Rasmussen
1885, 2 Marts, 6 Marts, Ane Sophie Frederiksen, 49, i Svanninge. Indsidder Jørgen Hansen
1885, 27 April, 1 Maj, Dødfødt pige, datter af husmand Lars Peter Jensen, i Millinge
1885, 22 Maj, 28 Maj, Karen Pedersen, 68, af Falsled. Husmand Lars Illum
1885, 1 Juni, 5 Juni, Mette Jørgensdatter, enke, 78, af Millinge. Indsidder Christen Madsen
1885, 5 Juni, 9 Juni, Maren Hansdatter, fattiglem, 58, paa Fattiggaarden. Datter af afdøde indsidder Hans Knudsen, i Millinge
1885, 6 Juni, 11 Juni, Dødfødt pige, datter af husmand Jørgen Hansen Ellegaard, i Svanninge
1885, 28 August, 2 September, Kirsten Hansdatter, enke og fattiglem, 89, i Kukkenbjerg. Indsidder Johannes Olsen
1885, 1 September, 5 September, Maren Eline Cathrine Madsen, 7, datter af murer Anders Madsen, i Svanninge
1886, 9 Januar, 15 Januar, Karen Hansdatter, enke, 90, af Falsled. Skipper Hans Hansen
1886, 17 Januar, 22 Januar, Johanne Jørgensdatter, 82, i Østerby. Gaardmand Niels Mortensen
1886, 1 Februar, 6 Februar, Maren Jørgensen, jordemoder, 50, i Millinge. Husmand Anders Christensen
1886, 12 Februar, 19 Februar, Ellen Hansdatter, 76, af Østerby. Indsidder Rasmus Pedersen
1886, 19 Februar, 25 Februar, Ane Sophie Hansen, 14, datter af Marie Rasmussen, i Rallebæk
1886, 21 Februar, 26 Februar, Gjertrud Jørgensdatter, enke, 76, i Svanninge. Smed Christen Christensen
1886, 23 Februar, 2 Marts, Maren Pedersen, 55, paa Millinge Mark. Husmand Jens Rasmussen
1886, 1 Marts, 6 Marts, Johanne Jensen, ugift, 24, i Millinge. Datter af afdøde indsidder Jens Sørensen
1886, 10 Maj, 15 Maj, Karen Pedersdatter, 80, i Svanninge. Husmand og væver Anders Conradsen
1886, 9 Juli, 12 Juli, Marie Kirstine Roulund, 10, datter af husmand Rasmus Roulund, paa Svanninge Mark
1886, 15 August, 22 August, Laura Caroline Jensen, 14 uger, datter af Petrine Pedersen, i Falsled. Født paa Fødselsstiftelsen i Kjøbenhavn
1886, 29 August, 3 September, Jakobine Bertha Nielsen, 14 dage, datter af skibsfører Richard Frederik Chr. Nielsen, i Falsled
1886, 18 September, 21 September, Ane Frederikke Christensen, 19, i Saugsted. Datter af afdøde husmand Jørgen Christensen
1886, 7 November, 13 November, Mette Marie Nielsdatter, 70, i Millinge. Gaardmand Rasmus Madsen
1886, 1 December, 6 December, Karen Nielsdatter, 78, i Millinge. Husmand Jens Nielsen
1887, 14 Januar, 22 Januar, Karen Jørgensdatter, enke, 79, i Svanninge. Gaardmand Jens Rasmussen Dahlkild
1887, 15 Januar, 23 Januar, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Nielsen Rasmussen, i Millinge
1887, 23 Februar, 3 Marts, Mette Hansdatter, 75, i Kronborghuset paa Svanninge Nørremark. Husmand Peder Jensen
1887, 11 Marts, 18 Marts, Clara Amalie Jeppesen, 8, datter af Marie Caroline Mortensen (nu gift med væver Frederik Jensen), i Østerby
1887, 21 Marts, 28 Marts, Anna Hansdatter, 72, i Falsled. Forhenværende sømand Hans Nielsen
1887, 26 Marts, 30 Marts, Dødfødt pige, datter af husmand Niels Nielsen Haastrup, i Svanninge
1887, 16 April, 23 April, Maren Kirstine Hansen, 33, i Svanninge. Husmand Lars Hansen Illum
1887, 21 April, 30 April, Johanne Marie Rasmussen, ugift og fattiglem, 33, paa Arbejdsanstalten i Svanninge
1887, 28 August, 2 September, Ane Dorthe Hansdatter, enke og hospitalslem, 78, i Svanninge. Indsidder Niels Nielsen
1887, 24 September, 29 September, Johanne Jensen, 54, i Millinge. Træskomand Hans Hansen
1887, 21 Oktober, 27 Oktober, Christiane Markusdatter, enke, 71, i Millinge. Hjulmand Niels Hansen Illum
1888, 2 Januar, 8 Januar, Jakobine Bertha Nielsen, 3 maaneder, datter af skibsfører Richard Frederik Christian Nielsen, i Falsled
1888, 3 Februar, 10 Februar, Dorthea Christensdatter, enke, 83, i Svanninge. Gaardmand Niels Andersen Ploug
1888, 26 Marts, 31 Marts, Kirstine Pedersen, ugift, 50, opholdt sig hos broderen gaardmand Jens Pedersen, i Millinge
1888, 28 Marts, 4 April, Marie Kirstine Jensdatter, 79, paa Østerby Mark. Gaardmand Rasmus Hansen Gertsen
1888, 6 April, 11 April, Kirsten Hansen født Jørgensen, enke, 53, af Falsled. Skipper Martin Hansen
1888, 7 Juni, 13 Juni, Anne Marie Jørgensdatter, 60, af Svanninge. Tømrer Henrik Hansen
1888, 7 Juni, 13 Juni, Birthe Hansdatter, enke og hospitalslem, 77, i Svanninge Hospital. Indsidder Hans Pedersen
1888, 17 Juni, 21 Juni, Petra Hansine Bonde, 27, i Falsled. Datter af gaardmand Niels Frederik Sørensen Bonde
1888, 21 Juni, 26 Juni, Anne Marie Jørgensen, 8, datter af bødker Jørgen Jørgensen, i Svanninge
1888, 4 Juli, 10 Juli, Marie Karoline Mortensen, 28, af Østerby. Væver Frederik Jensen
1888, 12 Juli, 17 Juli, Sophie Birgitte Andersen, 18, datter af ugift Sophie Amalie Clausen, i Svanninge
1888, 13 Juli, 19 Juli, Karen Henriksen, 56, paa Svanninge Mark. Husmand Rasmus Nielsen
1888, 22 Juli, 27 Juli, Johanne Marie Jensen, 26, af Svanninge Mark. Gaardbestyrer Hans Larsen
1888, 1 August, 6 August, Maren Rasmussen, ugift og indsidderske, 55, i Svanninge
1888, 14 August, 20 August, Karen Pedersdatter, 77, paa Svanninge Mark. Aftægtshusmand Poul Madsen
1888, 18 August, 23 August, Karoline Kirstine Madsen, 19, tjente hos gaardejer Rasmus Sørensen Rasmussen, i Millinge. Datter af daglejer Mads Madsen, af Faaborg
1888, 31 Oktober, 5 November, Ragna Margrethe Leonhard, 8 dage, datter af gartner Leonhard, paa Svanninge Mark
1888, 9 November, 15 November, Karen Hansdatter, enke, 85, i Østerby, boede i Svanninge. Træskomand Mads Jensen
1888, 13 November, 19 November, Katrine Pedersen, enke og hospitalslem, 73, i Svanninge, af Falsled. Skomager Petersen
1888, 13 November, 17 November, Lovise Jensine Christiansen, 7½, datter af indsidder Mads Christiansen, i Svanninge
1888, 6 December, 11 December, Johanne Rasmusdatter, enke, 86, af Svanninge Mark. Tømrer Hans Zakariasen
1889, 21 Januar, 25 Januar, Ida Christine Frederikke Rasmussen, 14, datter af indsidder Jørgen Rasmussen, i Svanninge
1889, 13 Februar, 20 Februar, Ane Marie Christiansen, 51, af Falsled. Smed Hans Peter Jeppesen
1889, 7 April, 13 April, Johanne Mortensdatter, enke, 73, af Falsled. Husmand Lars Rasmussen
1889, 5 Juni, 8 Juni, Karen Christensdatter, enke, 75, i Østerby Familiehus. Indsidder Jørgen Nielsen
1889, 5 Juni, 11 Juni, Kirsten Pedersdatter, enke, 70, af Falsled. Husmand Peder Christian Steffensen
1889, 18 Juli, 24 Juli, Karen Jørgensdatter, enke og hospitalslem, 81, af Millinge. Indsidder Lars Madsen
1889, 1 August, 5 August, Maren Pedersen, enke, 59, af Faaborg. Forhenværende gaardmand Niels Larsen
1889, 14 August, 20 August, Ane Marie Cathrine Cecilie Christensen, 58, i Falsled. Skibsbygmester Peder Nielsen
1889, 21 September, 26 September, Johanne Margrethe Jensen, 5, datter af gaardejer Viggo Jensen, Dahlkildgaard
1889, 22 September, 27 September, Birthe Kirstine Nielsdatter, 62, af Østerby. Gaardmand Jens Larsen
1889, 27 September, 3 Oktober, Johanne Christine Nielsen, 64, af Svanninge Nørremark. Husmand Jakob Pedersen
1889, 16 Oktober, 21 Oktober, Ane Marie Knudsdatter, enke, 90, af Svanninge, boede paa Svanninge Mark. Gaardmand Hans Hansen
1889, 28 Oktober, 2 November, Nikoline Kirstine Johansen, 42, Svanninge. Arbejdsmand Jens Sørensen
1890, 18 Marts, 24 Marts, Anne Marie Esbensen, 29, af Svanninge Mark. Gaardejer Jens Hansen
1890, 4 April, 10 April, Ellen Jørgensdatter, enke, 87, af Falsled. Husmand Jørgen Rasmussen Bonde
1890, 23 Maj, 28 Maj, Ane Pedersen, 57, af Svanninge Mark. Husmand Anders Sørensen Storm
1890, 4 Juli, 10 Juli, Karen Madsdatter, 77, af Østerby. Husmand Jens Pedersen
1890, 13 Juli, 19 Juli, Maren Nielsen, 37, af Falsled. Skibsfører Richard Frederik Nielsen
1890, 22 Juli, 26 Juli, Dødfødt pige, datter af indsidder Jørgen Rasmussen, af Svanninge
1890, 10 August, 14 August, Johanne Marie Rasmusdatter, 86, af Svanninge Fattiggaard. Arbejdsmand Niels Rasmussen
1890, 13 August, 18 August, Mette Marie Larsdatter, 78, af Millinge. Aftægtsgaardmand Rasmus Hansen
1890, 9 December, 16 December, Karen Larsdatter, enke, 88, af Svanninge. Gaardejer Henrik Nielsen
1891, 11 Januar, 16 Januar, Karen Nielsen, ugift og tjenestepige, 70, af Svanninge Mark
1891, 7 Februar, 13 Februar, Anne Marie Jensen født Pedersdatter, 83, af Østerby. Pens. toldofficiant Niels Jensen
1891, 15 Februar, 20 Februar, Johanne Pedersdatter, enke og hospitalslem, 87, i Svanninge. Indsidder Hans Jørgensen
1891, 27 Februar, 5 Marts, Ane Marie Jensen, 60, af Svanninge. Gaardejer Lars Peder Jørgensen
1891, 1 Marts, 6 Marts, Ellen Marie Jensen, 35, af Millinge. Gaardejer Peder Pedersen
1891, 16 Marts, 21 Marts, Ane Jakobsdatter, aftægtsenke, 95, af Østerby. Gaardmand Jørgen Hansen
1891, 22 Marts, 28 Marts, Dødfødt pige, datter af dyrlæge Mads Nielsen, paa Svanninge Mark
1891, 23 Marts, 28 Marts, Louise Oldenburg født Rothe, enke, 82, Svanninge Præstegaard. Sognepræst Theodor Vilhelm Oldenburg
1891, 20 April, 24 April, Margrete Nielsen, 8 uger, datter af gaardbestyrer Niels Jørgen Nielsen, af Svanninge Mark
1891, 16 Marts, 20 Marts, Maren Rasmusdatter, enke, 74, af Millinge Mark. Gaardfæster Niels Pedersen Haastrup
1891, 3 Maj, 8 Maj, Ane Cathrine Pedersdatter, 80, af Falsled. Indsidder Anders Hansen
1891, 12 Maj, 16 Maj, Maren Johanne Rasmussen, 17, af Svanninge Nørremark. Datter af afdøde gaardejer Jens Peter Rasmussen
1891, 22 Maj, 28 Maj, Ane Margrethe Jensen, enke, 75, af Falsled. Skibsfører Niels Peter Storm
1891, 23 Juni, 26 Juni, Karen Marie Sørensen, 43, af Nørremark. Husmand og væver Peder Andersen
1891, 24 Juni, 27 Juni, Karen Christensdatter, 75, af Svanninge Mark. Gaardmand Jørgen Pedersen
1891, 28 Juni, 3 Juli, Margrethe Hansdatter, ugift og gaardmandsdatter, 79, Ellebjerggaard, Millinge Mark
1891, 14 August, 20 August, Anne Marie Nielsen, 1, datter af husmand Mads Christian Nielsen, af Svanninge Mark
1891, 18 August, 22 August, Johanne Jensen, 52, af Falsled. Husmand Jørgen Jensen
1891, 20 Oktober, 25 Oktober, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Rasmus Rasmussen, af Rallebæk
1891, 15 November, 20 November, Jensine Rasmine Rasmussen, 14, datter af indsidder Peder Rasmussen, Svanninge Nørremark.
1891, 17 December, 23 December, Birthe Jørgensdatter, hospitalslem og enke, 92, Svanninge
1891, 27 December, 2 Januar 1892, Ane Larsen, 66, af Falsled. Husmand Søren Bonde Nielsen