Svanninge, 1871-1883, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1871-1883, Svanninge sogn, Sallinge herred,Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1871, 6 Marts, 12 Marts, Niels Jørgen Jacobsen, 3 dage, søn af husmand og skrædder Jens Jacobsen, i Svanninge. Født i Svanninge
1871, 25 April, 30 April, Rasmus Peder Rasmussen, 1½, søn af Jacobine Jacobsen, i Faaborg. Født i Svanninge
1871, 3 Juni, 8 Juni, Jørgen Pedersen, aftægtshuusmand, 84, i Saugsted
1871, 31 Juli, 5 August, Rasmus Nielsen, huusfæster, 55, i Falsled
1871, 25 September, 29 September, Hans Jacob Sørensen, gaardfæster, 81, i Falsled
1871, 4 November, 10 November, Hans Pedersen – gaardfæster, 62, i Svanninge
1871, 11 November, 16 November, Hans Eiler Rasmussen, gaardfæster, 52, i Østerby
1871, 20 November, 25 November, Rasmus Rasmussen, 3 aar, søn af indsidder Povel Rasmussen, Lindegaard paa Svanninge Mark
1871, 16 December, 22 December, Niels Hansen, huusmand, 60, i Østerby
1871, 23, December, 27 December, Henrik Hansen, 3 uger, søn af ugift fruentimmer Karen Hansen, i Svanninge
1871, 31 December, 6 Januar 1872, Hans Jørgen Pedersen, 3½, søn af ugift fruentimmer Johanne Marie Hansen, i Svanninge
1872, 7 Januar, 12 Januar, Peder Nielsen, indsidder, 53, i Svanninge
1872, 8 Januar, 12 Januar, Lars Hansen, møllersvend 26, i Grubbemølle. Født 12 October 1845 i Vindinge. Søn af huusmand Hans Pedersen, i Vindinge
1872, 11 Februar, 16 Februar, Jørgen Peder Pedersen, 10½, søn af huusmand Peder Pedersen, i Falsled
1872, 16 Februar, 22 Februar, Lars Madsen, indsidder, 63, i Millinge
1872, 6 Marts, 12 Marts, Henrik Hansen Friis, huusmand og sømand, 75½, i Falsled
1872, 28 Marts, 1 April, Niels Hansen, ½, søn af indsidder Hans Larsen Hansen, i Østerby
1872, 10 April , 16 April, Peder Hansen, 65, tjenende madam Holm, i Sorgenfri
1872, 31 Mai, 2 Juni, Dødfødt dreng, søn af ugift fruentimmer Ane Marie Jørgensen, i Svanninge
1872, 2 Juli, 5 Juli, Rasmus Pedersen, huusmand, 68, i Svanninge
1872, 4 Juli, 8 Juli, Syrak Sørensen, huusmand, 38, i Saugsted
1872, 5 August, 8 August, Peder Pedersen, 10 dage, søn af indsidder Rasmus Pedersen, i Østerby
1872, 15 September, 17 September, Hans Jacobsen, ungkarl, 57, tjenende hos gaardmand Hans Poulsen, i Svanninge
1872, 22 October, 27 October, Henrik Christensen Henriksen, 10 dage, søn af gaardmand Rasmus Henriksen, i Svanninge
1872, 27 October, 2 November, Hans Møller, 11½, søn af skibsrheder Vilhelm Hansen Møller, i Falsled
1872, 15 November, 21 November, Mads Rasmussen, aftægtsgaardmand, 76, i Saugsted
1872, 2 December, 5 December, Lauritz Carl Christian Poulsen, 25, tjenende hos gaardmand Niels Andersen Plougs enke, i Søgaardsmark. Født 8. November 1847 i Faaborg. Søn af skræddermester Peder Christian Poulsen i Faaborg
1873, 16 Januar, 24 Januar, Svend Jørgen Larsen, møller, 80, i Hedens Mølle
1873, 10 Marts, 15 Marts, Jacob Rasmussen, huusmand og sømand, 68½, i Falsled
1873, 21 April, 27 April, Christian Hansen, 2 dage, søn af uhrmager Lorentz Hansen, i Falsled
1873, 7 Mai, 11 Mai, Mads Jørgensen, huusmand, 79, i Falsled
1873 6 Juni, 11 Juni, Peter August Nielsen, uhrmager, 29, i Faaborg. Født i Haastrup Sogn. Søn af skovfoged Mads Nielsen, i Hesbjergaard
1873, 30 Juli, 4 August, Jens Jacobsen, huusmand og skrædder, 54, i Svanninge
1873, 25 August, 1 September, Hans Larsen, gaardfæster, 64½, i Svanninge
1873, 8 August, 10 August, Dødfødt dreng, søn af ugift fruentimmer Johanne Marie Pedersen, paa Svanninge Mark
1873, 22 October, 26 October, Jørgen Sophus Jacobsen, 10, søn af afdøde huusmand Jens Jacobsen, i Svanninge
1873, 26 November, 30 November, Hans Christian Peter Hansen, 12 uger, søn af indsidder Rasmus Hansen, i Falsled
1873, 29 November, 5 December, Hans Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 88, hos sønnen træskomager Hans Hansen, i Millinge
1874, 31 Marts, 6 April, Rasmus Hansen Rasmussen, 10 dage, søn af indsidder Rasmus Hansen Rasmussen, paa Østerby Mark
1874, 12 April, 16 April, Rasmus Nielsen, 14 dage, søn af styrmand Niels Nielsen, i Falsled
1874, 13 April, Niels Madsen, arbeidsmand og ugift, 50, i Svanninge
1874, 22 April,29 April, Christen Christensen, 16 ¾, søn af huusmand Jørgen Christensen, i Saugsted
1874, 12 Mai, 18 Mai, Frederik Rasmussen, 1 ¾, søn af huusmand Jesper Rasmussen, paa Svanninge Mark
1874, 12 Mai, 18 Mai, Erik Jørgensen, ungkarl, 58, opholdende sig hos huusmand Jesper Rasmussen, i Nørremark
1874, 7 Juli, 11 Juli, Rasmus Rasmussen, enkemand og aftægtsgaardmand, 82, i Millinge
1874, 9 Juni, 14 Juni, Carl Pedersen, 8½, søn af ugift Laurense Pedersen, i Østerby
1874, 15 Juli, 20 Juli, Henning Hansen, enkemand og aftægtsgaardmand, 82, paa Millinge Mark
1874, 22 August, 27 August, Søren Jensen, enkemand og aftægtsmand, 82, i Millinge
1874, 29 October, 2 November, Anders Nielsen, aftægtshusmand og gift, 55, paa Millinge Mark
1874, 4 December, 9 December, Rasmus Peder Rasmussen, 12 uger, søn af husmand Hans Rasmussen, paa Millinge Mark
1875, 3 Januar, 8 Januar, Vilhelm Christian Rosenberg, husmand og gift, 54, paa Svanninge Mark
1875, 24 Februar, 7 Marts, Carl Marius Nielsen, 6 uger, søn af husmand Mads Nielsen, paa Svanninge Mark
1875, 15 Marts, 18 Marts, Dødfødt dreng, søn af fruentimmer Johanne Frederikke Pedersen, i Svanninge
1875, 3 April, 5 April, Dødfødt dreng, søn af murer Lars Madsen, i Svanninge
1875, 23 Maj, 29 Maj, Søren Rasmussen Greve, gaardmand og gift, 54, i Millinge
1875, 12 Juni, 16 Juni, Hans Jørgen Andersen, 1, søn af fisker Jens Andersen, i Falsled
1875, 16 Juni, 21 Juni, Rasmus Hansen, 5, søn af husmand Emil Thorvald Hansen
1875, 13 Juli, 16 Juli, Mads Peder Madsen, 9, søn af husmand Peder Madsen, paa Svanninge Mark
1875, 20 August, 25 August, Hans Hansen Illum, gaardmand og gift, 67, paa Svanninge Mark
1875, 17 September, 20 September, Mads Larsen, smed og gift, 54, paa Svanninge Mark
1875, 20 October, 25 October, Mads Hansen, husmand og gift, 64, i Saugsted
1875, 27 November, 6 December, Hans Christian Rasmussen, 9, søn af gaardmand Jens Peter Rasmussen, paa Svanninge Nørre Mark
1875, 30 November, 5 December, Lars Peder Larsen, 16 timer, søn af indsidder Hans Larsen, paa Svanninge Mark
1875, 12 December, 17 December, Niels Hansen, hjulmand, husmand og gift, 73, i Millinge
1875, 14 December, 20 December, Hans Jørgen Pedersen, bager og gift, 60, i Millinge
1875, 22 December, 29 December, Rasmus Pedersen, aftægtshusmand og enkemand, 83, paa Millinge Mark
1876, 2 Januar, 10 Januar, Rasmus Jensen, aftægtsmand og enkemand, 87, Ulfsbjerg
1876, 29 Januar, 2 Februar, Jacob Blifwernicht, enkemand og væver, 83, i Kukkenbjerg
1876, 17 Februar, 22 Februar, Rasmus Nielsen, 5 maaneder, søn af styrmand Niels Nielsen, i Falsled
1876, 21Februar, 26 Februar, Peder Jørgensen, skipper og gift, 65, i Falsled
1876, 21 Marts, 26 Marts, Dødfødt dreng, søn af indsidder Hans Jørgen Christiansen, i Hedens Mølle
1876, 25 Marts, 31 Marts, Hans Jacob Jørgensen, stenhugger og husmand, 58, i Østerby
1876, 27 Marts, 3 April, Rasmus Nielsen, husmand og enkemand, 82, i Svanninge
1876, 24 April, 2 Maj, Peder Jensen, gaardmand og gift, 63, i Østerby
1876, 1 Maj, 8 Maj, Simon Hansen Poulsen, forhenværende skibsfører, eier og gift, 58, af Marienlund
1876, 26 Juni, 1 Juli, Rasmus Hansen, 5 maaneder, søn af husmand Emil Thorvald Hansen, i Svanninge
1876, 11 August, 16 August, Jens Christiansen, husmand og skomager, 63, i Østerby
1876, 7 September, 12 September, Jens Rasmussen, aftægtsmand og enkemand, 82, paa Millinge Mark
1876, 27 September, 4 October, Henrik Nielsen, gaardmand og gift, 65, i Svanninge
1876, 1 October, 5 October, Jens Jensen, skipper og enkemand, 70, i Falsled
1877, 16 Januar, 21 Januar, Mads Jørgen Henningsen, 22 uger, søn af ugift Maren Henningsen, i Millinge
1877, 20 Februar, 25 Februar, Ole Madsen, almisselem og gift, 74, i Kukkenbjærg
1877, 23 Februar, 2 Marts, Peder Nielsen, 17 ¾, søn af husmand Mads Nielsen, paa Svanninge Mark
1877, 15 Marts, 22 Marts, Rasmus Nielsen, indsidder, daglejer og gift, 65, i Kukkenbjærg
1877, 28 Marts, 4 April, Niels Rasmussen, indsidder og ugift, 78 i Østerby
1877, 8 Maj, 12 Maj, Niels Hansen Jacobsen, ungkarl og skrædder, 24, i Millinge
1877, 26 Maj, 31 Maj, Peder Marius Nielsen, 1 2/3, søn af husmand Ole Nielsen, i Rallebæk
1877, 14 Juli, 18 Juli, Mads Jensen, indsidder og gift, 72, i Østerby
1877, 9 August, 13 August, Søren Pedersen, husmand og gift, 79 paa Svanninge Mark
1877, 27 August, 2 September, Henrik Magius Jørgensen, 2, søn af indsidder Rasmus Jørgensen, i Svanninge
1877, 5 October, 10 October, Jørgen Hansen, husmand og gift, 57, paa Millinge Mark
1877, 18 December, 24 December, Henning Pedersen, aftægtshusmand og enkemand, 72, paa Svanninge Mark
1878, 4 Januar, 10 Januar, Niels Nielsne, daglejer og gift, 65, i Kukkenbjerg
1878, 28 Januar, 4 Februar, Rasmus Sørensen, aftægtsmand og enkemand, 87, i Nørremark
1878, 14 Februar, 20 Februar, Jørgen Larsen, bødker og gift, 66, i Falsled
1878, 19 Marts, 26 Marts, Lars Peter Rasmussen, 16, søn af gaardejer Jens Peter Rasmussen, i Nørremark
1878, 2 April, 8 April, Rasmus Marius Hansen, 10 maaneder, søn af husmand og bager Emil Thorvald Hansen, i Svaninge
1878, 16 April, 20 April, Peder Jacobsen, husmand, slagter og gift, 66, i Svanninge
1878, 17 April, 24 April, Hans Henrik Hansen, 13½, stedsøn af husmand og pompemager Mads Jeppesen, paa Svanninge Mark
1878, 23 April, 28 April, Jens Frederik Rasmussen, ungkarl, 24, i Falsled. Søn af afdøde sømand Jacob Rasmussen
1878, 23 Maj, 29 Maj, Hans Peder Hansen, 14 ¾, søn af indsidder Hans Peder Hansen, i Østerby
1878, 22 Juni, 27 Juni, Niels Jensen, aftægtsgaardmand og gift, 76, i Falsled
1878, 2 Juli, 8 Juli, Sophus Nielsen Bonde, 16½, søn af husmand og dykker Søren Bonde, i Falsled
1878, 2 August, 6 August, Rasmus Hansen Rasmussen, rekrut, 19, i Nyborg. Søn af gaardmand Rasmus Rasmussen Greve, paa Millinge Mark
1878, 31 August, 6 September, Hans Zachariasen, tømrer og gift, 84, paa Svanninge Mark
1878, 7 October, 12 October, Hans Hansen, kromand og gift, 65, i Falsled
1878, 23 October, 28 October, Dødfødt dreng, søn af indsidder Jens Christian Hansen, i Rallebæk
1878, 27 December, 2 Januar 1879, Mads Rasmussen, husmand og enkemand, 75, i Millinge
1879, 9 Januar, 15 Januar, Ferdinand Emil Jensen, ungkarl og gartner, 24, i Svanninge. Søn af afdøde skolelærer Jensen i Falsled
1879, 22 Marts, 28 Marts, Mads Jørgen Hansen, 13, søn af snedker Hans Jørgen Madsen, af Falsled
1879, 28 Marts, 2 April, Mads Jørgensen, forhenværende snedker og gift, 83, i Falsled
1879, 22 April, 28 April, Hans Peder Hansen, husmand og gift, 34, i Svanninge
1879, 20 Maj, 26 Maj, Jacob Pedersen, skomager og gift, 69, i Falsled
1879, 14 August, 19 August, Peder Jensen, husmand og gift, 55, paa Millinge Mark
1879, 23 August, 27 August, Christen Hansen, indsidder og gift, 68, i Svanninge
1879, 29 August, 3 September, Mads Hansen, indsidder og gift, 68, i Svanninge
1879, 29 August, 3 September, Rasmus Nellemann Nielsen, gaardmand, 76, af Svanninge Mark
1879, 1 September, 7 September, Niels Peter Larsen, 4, søn af hjulmand Jens Christian Larsen, i Østerby
1879, 4 October, 8 October, Rasmus Andersen, husmand og gift, 57, i Svanninge
1879, 25 November, 30 November, Otto Julius Rasmussen, 2½, søn af skrædder Hans Rasmussen, i Millinge
1879, 6 December, 12 December, Niels Hansen Bonde, husmand og forhenværende skibstømrer, 86, i Falsled
1879, 7 December, 14 December, Dødfødt dreng, søn af husmand Rasmus Jensen Rasmussen, paa Østerby Mark
1879, 18 December, 24 December, Hans Hansen, gaardmand og gift, 70, i Svanninge
1879, 26 December, 31 December, Søren Pedersen, 19, paa Østerby Mark. Søn af gaardmand og sognefoged Jørgen Pedersen
1880, 3 Januar, 11 Januar, Carl Christian Rasmussen, 7 uger, søn af gaardmand Rasmus Hansen Rasmussen, i Millinge
1880, 7 Januar, 12 Januar, Peter Hansen Petersen, 5, søn af indsidder Mads Pedersen Limkilde, paa Svanninge Mark
1880, 15 Januar, 18 Januar, Asgar Leonhard, 10 dage, søn af gartner M. Leonhard, paa Svanninge Mark
1880, 17 Januar, 22 Januar, Peder Madsen,18, tjenende i Svanninge. Søn af Mette Kirstine Pedersen. Plejesøn af husmand Rasmus Christensen
1880, 22 Januar, 29 Januar, Peder Rasmussen Hansen, 8, søn af indsidder Hans Peder Hansen, i Østerby
1880, 29 Januar, 5 Februar, Rasmus Pedersen, husmand, kalkbrænder og gift, 67, paa Svanninge Mark
1880, 15 Februar, 21 Februar, Jens Sørensen, 4, søn af husmand Hans Sørensen, i Millinge
1880, 17 Februar, 25 Februar, Mads Hansen Møller, husmand og gift, 56, paa Svanninge Mark
1880, 2 Marts, 9 Marts, Hans Hansen, aftægtsgaardmand og gift, 75, i Falsled
1880, 9 April, 17 April, Peder Hansen, aftægtsgaardmand og enkemand, 86, opholdt sig hos sønnen gaardmand Frederik Pedersen, i Falsled
1880, 2 Juni, 6 Juni, Peder Andreas Madsen, ¾, søn af murer Hans Madsen, i Svanninge
1880, 18 Juni, 22 Juni, Jørgen Jensen, forhenværende væver, fattiglem og gift, 84, paa Svanninge Arbejdsanstalt
1880, 19 Juni, 24 Juni, Hans Peter Hansen, 1½, søn af arbejdsmand Peter Hansen Ploug, paa Svanninge Mark
1880, 28 Juli, 3 August, Jørgen Jensen Dahlkilde, gaardejer, forpagter af Præstegaarden og ugift, 41 paa Svanninge Nørremark
1880, 11 October, 15 October, Hans Pedersen, husmand og gift, 56, paa Svanninge Mark
1880, 17 October, 23 October, Niels Frederiksen Sørensen, gaardmand og gift, 62, i Falsled
1881, 4 Januar, 10 Januar, Hans Nielsen, aftægtsgaardmand og enkemand, 73, i Svanninge
1881, 17 Januar, 23 Januar, Dødfødt dreng, søn af fyrbøder Niels Jørgensen, paa Svanninge Mark
1881, 2 Februar, 6 Februar, Niels Frederik Nielsen, 11 uger, søn af skibsfører Richard Nielsen, i Falsled
1881, 15 Februar, 21 Februar, Hans Hansen, husmand og gift, 66, i Rallebæk
1881, 25 Marts, 30 Marts, Dødfødt dreng, søn af indsidder Lars Hansen, i Kukkenbjerg
1881, 13 April, 19 April, Hans Sørensen, gaardmand og gift, 78, i Svanninge
1881, 16 April, 23 April, Niels Rasmussen, forhenværende skovfoged og enkemand, 95, opholder sig i Vester Hæsinge Sogn
1881, 16 April, 22 April, Søren Rasmussen, gaardmand og enkemand, 64, i Millinge
1881, 30 April, 6 Maj, Jørgen Christensen, husmand og gift, 65, i Svanninge
1881, 4 Maj, 10 Maj, Carl Peter Jensen, 7 maneder, søn af husmand Niels Jensen, paa Svanninge Mark
1881, 9 Juni, 13 Juni, Hans Petersen, hospitalslem, forhenværende daglejer og gift, 86
1881, 8 Juni, 12 Juni, Jørgen Andreas Christian Jørgensen Greve, 5 uger, søn af ugift Marie Jørgensen Greve, i Hedens Mølle
1881, 25 Juni, 30 Juni, Lars Rasmussen, aftægtsgaardmand og gift, 71, i Falslev
1881, 27 August, 1 September, Hans Eriksen, husmand og gift, 66, paa Svanninge Mark
1881, 28 August, 1 September, Jens Christian Larsen, husmand, hjulmand og gift, 35, i Østerby
1881, 27 September, 2 October, Martin Hansen, 9, søn af snedker Hans Jørgen Madsen, i Dalsled
1881, 26 October, 30 October, Claus Nielsen, ugift, 59, oprindelig hjemmehørende i Svanninge. Funden død i en grøft i nærheden af Faaborg
1881, 2 November, 10 November, Rasmus Nielsen, husmand og tømrer, 35, paa Svanninge Mark. Født i Ulbølle 11.3.1846. Søn af husmand Niels Nielsen
1881, 8 November, 14 November, Marius Christian Hansen, 4, søn af husmand Rasmus Hansen, af Falsled
1882, 5 Januar, 12 Januar, Hans Rasmussen Hansen, 4½, søn af smed Lars Hansen, i Millinge
1882, 5 Februar, 12 Februar, Jørgen Peder Marius Larsen, 47 uger, søn af afdøde husmand Jens Christian Larsen, i Østerby
1882, 2 Marts, 8 Marts, Marius Jørgensen, 1½, søn af husmand Rasmus Jørgensen, paa Svanninge Nørremark
1882, 9 Marts, 14 Marts, Rasmus Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 83, i Østerby
1882, 9 Marts, 12 Marts, Knud Davidsen, 13 dage, søn af husmand Rasmus Davidsen, paa Svanninge Mark
1882, 4 April, 10 April, Martin Bargmann, 8 dage, søn af ugift Lovise Rasmine Bargmann, paa Svanninge Mark
1882, 14 April, 19 April, Rasmus Nielsen, husmand og enkemand, 61, i Rallebæk
1882, 18 Juli, 20 Juli, Christian Peder Christensen, 12, søn af gaardmand Rasmus Christensen, i Svanninge
1882, 27 Juli, 1 August, Niels Jørgensen, bolsmand og gift, 45, i Svanninge
1882, 18 August, 23 August, Peder Larsen, hjulmand og enkemand, 83, i Østerby
1882, 16 September, 22 September, Rasmus Hansen, husmand og gift, 68, paa Millinge Mark
1882, 2 October, 6 October, Jens Hansen (Munk), husmand og enkemand, 62, i Østerby
1882, 27 October, 31 October, Rasmus Larsen, indsidder og enkemand, 82, p.t. paa Arbejdsanstalten
1882, 18 December, 22 December, Niels Jensen Nielsen, tjenestekarl, 23. Død i Faaborg. Født i Horne Sogn
1883, 8 Februar, 17 Februar, Hans Peter Jørgensen, mølleforpagter, 50/60, boende i Svindinge Sogn. Funden død i Svanninge Plantage
1883, 1 Marts, 8 Marts, Lars Larsen, enkemand og aftægtsmand, 76, i Millinge
1883, 12 Marts, 18 Marts, Dødfødt dreng, søn af husmand Syrak Madsen, paa Millinge Mark
1883, 23 Marts, 29 Marts, Rasmus Peder Rasmussen, 17, søn af husmand Jesper Rasmussen, paa Svanninge Mark
1883, 20 April, 28 April, Hans Christian Rasmussen, 5, søn af gaardejer Jens Peter Rasmussen, i Svanninge
1871, 1 Januar, 9 Januar, Karen Larsdatter, 59, i Langsted. Huusfæster Henning Pedersen
1871, 24 Marts, 31 Marts, Birthe Rasmusdatter, enke, 75, i Svanninge. Gaardmand Morten Madsen
1871, 26 Marts, 30 Marts, Ane Pedersdatter, enke og hospitalslem, 85, i Svanninge. Huusmand Jacob Jørgensen
1871, 15 April, 20 April, Johanne Christensdatter, enke, 77, i Svanninge. Indsidder Jens Hansen
1871, 6 Mai, 13 Mai, Maren Pedersdatter, enke, 68, i Østerby. Huusmand Jørgen Jørgensen
1871, 6 Juni, 12 Juni, Ane Cathrine Jacobsen, 48, i Svanninge. Datter af indsidder Jacob Blieffernicht
1871, 13 Juni, 19 Juni, Ane Christensdatter, enke, 71, i Svanninge. Gaardmand Peder Jacobsen
1871, 17 Juni, 22 Juni, Ane Margrethe Hansdatter, enke, 72½, boende i Østerby. Skrædder Rasmussen
1871, 18 Juni, 22 Juni, Dødfødt pige, datter af indsidder Rasmus Peter Hansen, i Millinge
1871, 26 Juni, 4 Juli, Caroline Sørensen Greve, 12, datter af gaardmand Søren Rasmussen Greve, i Millinge
1871, 4 Juli, 7 Juli, Ane Cathrine Jensen, enke, 71, i Falsled. Huusmand Rasmus Hansen Storm
1871, 16 September, 24 September, Dødfødt pige, datter af indsidder Rasmus Hansen, i Falsled
1871, 5 November, 11 November, Ane Kirstine Hansdatter, 48½, paa Millinge Mark. Huusmand Jens Rasmussen
1871, 15 November, 22 November, Karen Jørgensdatter, hospitalslem og enke, 79. Indsidder Niels Nielsen
1871, 19 November, 24 November, Johanne Marie Hansen, ½, datter af mølleforpagter Ole Hansen, i Grubbemølle
1871, 23 November, 27 November, Maren Jensdatter, enke og hospitalslem, 78½, i Østerby. Indsidder Peder Hansen
1871, 25 November, 3 December, Dødfødt pige, datter af gaardbestyrer Hans Madsen, i Falsled
1871, 17 December, 23 December, Johanne Marie Sørensdatter, 65½, i Saugsted. Huusmand Christen Frederiksen
1871, 22 December, 27 December, Ane Marie Hansdatter, hospitalslem og enke, 69, i Svanninge. Indsidder Lars Hansen
1872, 27 Februar, 3 Marts, Mathilde Frederikke Georgine Jørgensen, 4, datter af skrædder Mads Jørgensen, i Falsled
1872, 4 Marts, 10 Marts, Rasmine Cathrine Caroline Andersen, 3, datter af styrmand Hans Isak Andersen, i Falsled
1872, 1 April, 7 April, Hansine Rasmine Jørgensen, 6, datter af skrædder Mads Jørgensen, i Falsled
1872, 28 April, 3 Mai, Frederikke Pedersen, 15, datter af indsidder Hans Christian Pedersen, i Rallebæk
1872, 13 Juli, 18 Juli, Dorthea Holm født Kruse, enke, 67, i Sorgenfri. Procurator Holm
1872, 7 August, 12 August, Ellen Marie Nielsen, 21, i Millinge. Datter af gaardmand Niels Jensen sen.
1872, 13 August, 17 August, Ane Marie Hansdatter, enke, 79, i Saugsted. Hjulmand Rasmus Knudsen
1872, 14 August, 18 August, Anna Cecilie Hansen, 5 uger, datter af skipper Hans Hansen, i Falsled
1872, 9 September, 14 September, Maren Pedersdatter, 48½, i Rallebæk. Indsidder Hans Christian Pedersen
1872, 20 September, 26 September, Maren Larsdatter, enke, 66½, boende i Svanninge. Skolelærer Rasmussen i Millinge
1872, 17 October, 24 October, Mette Cathrine Rasmussen Storm, 45½, i Falsled. Skrædder Mads Jørgensen
1872, 9 December, 16 December, Maren Kirstine Sørensen Greve, 9½, datter af gaardmand Søren Rasmussen Greve, i Millinge
1873, 5 Januar, 13 Januar, Ane Hansdatter, enke, 77, i Østerby. Aftægtsgaardmand Rasmus Eilersen
1873, 17 Februar, 26 Februar, Karen Andersdatter, enke, 79½, i Svanninge. Gaardmand og sognefoged Lars Sørensen
1873, 25 Februar, 4 Marts, Maren Hansen, ugift fruentimmer, 26, opholdende sig i Falsled
1873, 12 Marts, 18 Marts, Ane Margrethe Rasmussen, 35, i Millinge. Indsidder Jørgen Nielsen
1873, 5 April, 11 April, Maren Camilla Pedersen, 1, datter af indsidder Rasmus Pedersen, i Rallebæk
1873, 16 Mai, 23 Mai, Sophie Pedersen, 59½, i Hesbjerg. Skovfoged Mads Nielsen
1873, 20 Juni, 25 Juni, Ane Cathrine Rasmussen, ugift, 26, tjenende i Diernisse Sogn
1873, 29 Juni, 6 Juli, Udøbt pige, 3 dage, datter af indsidder Rasmus Jørgensen, i Rallebæk
1873, 15 September, 22 September, Ottilia Angelica Jensen, 16, tjente i Faaborg. Datter af afdøde skolelærer Jensen i Falsled
1873, 20 September, 25 September, Jensine Jørgensen, 21, tjente i Faaborg. Datter af skibsfører Peder Jørgensen, i Falsled
1873, 28 November, 6 December, Ane Kirstine Larsdatter, enke, 77, opholdt sig hos boelsmand Rasmus Frederik Hansen, i Haastrup. Tjenestekarl Hans Rasmussen
1873, 29 November, 2 December, Ane Marie Hansen, tjenestepige, 32, i Svanninge
1873, 14 December, 22 December, Ane Pedersdatter, enke, 66, af Millinge Mark. Huusmand Hans Jørgensen
1873, 31 December, 7 Januar 1874, Maren Hansen Ellegaard, 2½, datter af grynmøller Jørgen Hansen Ellegaard, paa Svanninge Mark
1874, 2 Februar, 7 Februar, Johanne Jensdatter, enke, 90, i Millinge. Indsidder Jacob Hansen
1874, 16 Marts, 24 Marts, Maren Nielsen, 29, paa Svanninge Mark. Gaardmand Niels Knudsen
1874, 24 Marts, 29 Marts, Dødfødt pige, datter af gaardbestyrer Hans Madsen, i Falsled
1874, 27 Marts, 4 April, Margrethe Hansdatter, enke og fattiglem, 69, i Svanninge Familiehuus. Huusmand Lars Jørgensen
1874, 22 Mai, 27 Mai, Maren Jørgensen, enke, 74, i Falsled. Skibstømmermand Niels Mortensen
1874, 23 Mai, 26 Mai, Ingeborg Margrethe Hartmann født Rosendahl, enke, 84½, opholdende sig i Svanninge. Dreier Andreas Hartmann, i Haderslev
1874, 24 Mai, 27 Mai, Marie Pedersen, ugift, 76, opholdt sig i Faaborg. Datter af afdøde muurmester P. Knudsen, i Svanninge
1874, 28 Mai, 1 Juni, Birthe Kirstine Hansen, 9 dage, datter af dagleier Hans Peter Hansen, i Østerby
1874, 19 August, 23 August, Karen Jørgensen, hospitalslem og ugift, 85, i Svanninge
1874, 20 August, 22 August, Kirstine Margrethe Hansen, tjenestepige, 18, i Faaborg. Datter af snedker Hans Jørgen Madsen, i Falsled
1874, 13 September, 17 September, Karen Pedersdatter, enke, 69, havde ophold i Svanninge Hospital. Indsidder Lars Nielsen
1874, 24 September, 30 September, Caroline Sørensen, 15, datter af afdøde husmand Syrak Sørensen, paa Svanninge Mark
1874, 1 October, 5 October, Eline Petrine Jensen, 14, datter af husmand Peder Jensen, paa Millinge Mark
1874, 13 October, 17 October, Sophie Sørensen, 76, i Falslev. Baadebygger Niels Nielsen Hansen Bonde
1874, 18 October, 22 October, Karen Nielsdatter, 71, i Svanninge. Datter af afdøde gaardmand Niels Rasmussen, i Svanninge
1874, 16 November, 21 November, Maren Hansen, 4, datter af tømrermester Henrik Hansen, i Svanninge
1874, 29 November, 2 December, Hansine Sørine Hansen, 7, datter af skibsrheder Morten Kromann Hansen, i Falsled
1875, 7 Januar, 13 Januar, Maren Pedersdatter, 63, paa Svanninge Mark. Aftægtsmand Hans Nielsen
1875, 23 April, 25 April, Dødfødt pige, datter af husmand Rasmus Hansen, i Falsled
1875, 26 April, 3 Maj, Maren Frederiksen, enke, 83, i Falsled. Gaardmand Søren Hansen Bonde
1875, 27 Maj, 2 Juni, Sophie Frederikke Nielsen født Løndal, enke, 87, Kronborghuset, Nørre Mark. Husmand Niels Nielsen
1875, 31 Maj, 5 Juni, Johanne Marie Pedersdatter, 55, Østerby. Husmand Jens Hansen
1875, 20 Juni, 22 Juni, Christine Olivia Hansen, 4 uger, datter af kjøbmand og gjæstgiverbestyrer H. Hansen, i Falsled
1875, 22 Juli, 26 Juli, Mine Margrete Nielsen, 9, datter af husmand Rasmus Nielsen, paa Svanninge Mark
1875, 6 September, 10 September, Karen Hansdatter, enke, 72, paa Svanninge Mark. Væver Lars Hansen
1875, 14 October, 17 October, Karen Marie Rasmussen, 4 maaneder, datter af fruentimmer Johanne Marie Rasmussen, i Svanninge
1875, 7 November, 13 November, Karen Rasmusdatter, enke, 82, paa Svanninge Mark. Husmand Mogens Frandsen
1875, 15 November, 20 November, Caroline Hansen, 9, datter af tømmermand Peder Hansen, i Millinge
1875, 28 November, 4 December, Abelone Madsdatter, 62, i Østerby. Skomager Jens Christiansen
1876, 10 Januar, 15 januar, Sidsel Andersdatter, enke, 75, paa Svanninge Mark. Husmand Mads Hansen
1876, 23 Februar, 1 Marts, Ane Hansdatter, enke, 77, opholdt sig hos sønnen i Grubbe Mølle. Skibsbygger Peder Hansen
1876, 2 Marts, 8 Marts, Margrethe Jensdatter, enke, 78, i Falsled. Gaardmand Hans Sørensen
1876, 15 Marts, 21 Marts, Ane Jacobsen, 8, datter af afdøde skrædder Jens Jacobsen, i Svanninge
1876, 3 April 10 April, Ane Hansdatter, enke, 80, i Stampmøllen. Indsidder Jørgen Sørensen
1876, 2 Maj, 7 Maj, Johanne Marie Pedersen, 1, datter af husmand Jens Peter Pedersen, i Millinge
1876, 20 Juni, 24 Juni, Sophie Larsdatter, enke, 68, i Millinge. Smed Hans Rasmussen
1876, 21 Juni, 26 Juni, Johanne Sophie Liebroth født Roulund, forhenværende gjordemoder og enke, 80, i Millinge. Smed Johan Ulrik Liebroth
1876, 24 Juni, 29 Juni, Maren Pedersen, ugift, 39 i Østerby. Datter af indsidder Peder Hansen
1876, 28 September, 5 October, Ane Sophie Christensen, 10, datter af gaardmand Rasmus Christensen, paa Svanninge Mark
1876, 6 November, 11 November, Esther Holzschwartz født Allerup, enke, 82, opholdt sig hos svigersønnen dyrlæge Poulsen, i Svanninge. Smedemester ved Tøjetaten Holtzschwartz
1876, 26 November, 1 December, Johanne Mortensdatter, 63, i Millinge. Husmand Hans Hansen Ravn
1876, 18 December, 23 December, Johanne Jensdatter, 69, i Østerby. Husmand Peder Larsen
1877, 13 Januar, 19 Januar, Maren Nielsen, 32, i Østerby. Husmand og hjulmand Jens Christian Larsen
1877, 10 Marts, 16 Marts, Christine Rasmussen, 46, i Millinge. Gaardmand Søren Rasmussen
1877, 18 Marts, 24 Marts, Eleonore Christine Møller født Hansen, enke, 45, i Falsled. Skibsfører Vilhelm Møller
1877, 5 Maj, 12 Maj, Johanne Sørensdatter, 73, paa Svanninge Mark. Gaardmand Rasmus Nellemann Nielsen
1877, 23, Maj, 28 Maj, Maren Jørgensen, 14, datter af Marie Larsen (nu gift med murer Anders Madsen), i Svanninge
1877, 1 Juni, 6 Juni, Dødfødt pige, datter af indsidder Jens Christian Hansen, i Rallebæk
1877, 5 Juli, 8 Juli, Dødfødt pige, datter af smed Lars Hansen, i Millinge
1877, 20 October, 26 October, Juliane Hansen født Møller, enke, 81, i Grubbe Mølle. Møller Niels Hansen
1877, 24 October, 30 October, Udøbt pige, ½ time, datter af gaardejer Hans Hansen, af Egen Sogn paa Als (fødtes og døde under moderens besøg hos forældrene i Falsled)
1877, 1 Decmeber, 6 December, Birgitte Rasmine Pedersen, 5, datter af snedker Hans Pedersen, i Svanninge
1877, 23 December, 28 December, Karen Jacobsdatter, enke og hospitalslem, 79, i Svanninge. Indsidder Ole Madsen
1878, 7 Januar, 14 Januar, Maren Jensdatter, enke, 75, opholdt sig hos en gift datter, i Horne. Husmand Hans Hansen i Svanninge
1878, 7 August, 12 August, Sidsel Rasmusdatter, enke, 76, i Millinge. Bødker Hans Hansen
1878, 7 August, 11 August, Caroline Laurine Vikkelsø, 2 dage, datter af husmand Mads Johansen Vikkelsø, paa Svanninge Mark
1878, 12 October, 18 October, Kirsten Knudsdatter, 77, i Millinge. Væver Mads Rasmussen
1878, 23 October, 28 October, Johanne Marie Pedersen, 29, i Rallebæk. Indsidder Jens Christian Hansen
1878, 14 November, 18 November, Maren Storm, ugift og mejerske, 34, paa Brolykke, i Viby Sogn
1878, 28 November, 3 December, Caroline Bodil Marie Nielsen, 40, i Millinge. Indsidder og væver Hans Madsen
1878, 7 December, 15 December, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Christiansen, paa Millinge Mark
1878, 25 December, 31 December, Ane Marie Pedersdatter, 65, i Svanninge. Husmand Lars Pedersen
1879, 10 April, 17 April, Karen Pedersdatter, 61, paa Millinge Mark. Smed Andreas Olsen
1879, 17 April, 24 April, Else Hansdatter, enke, 87, hos svigersønnen i Falslev. Husmand Anders Nielsen, i Kjærum Sogn
1879, 29 April, 7 Maj, Mette Pedersen, 44, paa Svanninge Mark. Husmand Mads Nielsen
1879, 14 Maj, 19 Maj, Hansine Nielsen, 39, i Falsled. Bager Jørgen Hansen Jørgensen
1879, 18 Juni, 23 Juni, Marie Jensine Nielsen, 7 maaneder, datter af tømmermand Rasmus Nielsen, paa Svanninge Mark
1879, 25 Juni, 1 Juli, Johanne Hansdatter, enke og aftægtskone, 80, Svanninge Mark. Gaardmand Hans Larsen
1879, 28 Juni, 2 Juli, Anine Jørgine Vikkelsø, 3 dage, datter af skibstømrer Mads Johansen Vikkelsø, paa Svanninge Mark
1879, 17 Juli, 20 Juli, Johanne Johansen, fattiglem, 49, i Ravnehuset, Svanninge. Husmand og gartner Anders Larsen
1879, 4 August, 9 august, Sophie Frederikke Larsen, 61, paa Dahlkildegaard. Røgter Niels Jacobsen
1879, 8 September, 13 September, Christiane Hansen, 73, af Falsled. Skibsrheder Jens Jørgensen
1879, 16 October, 24 October, Karen Hansdatter, aftægtskone og enke, 77, i Millinge. Husmand Hans Hansen
1879, 24 October, 31 October, Maren Christensdatter, 76, i Nørremark. Gaardmand Peder Larsen
1879, 4 December, 10 December, Johanne Nielsdatter, enke, 74, paa Østerby Mark. Husmand Rasmus Hansen
1879, 7 December, 14 December, Dødfødt pige, datter af husmand Rasmus Jensen Rasmussen, paa Østerby Mark
1879, 25 December, 30 December, Christiane Sophie Pedersdatter, 72, i Millinge. Gaardmand Peder Hansen Ellegaard
1880, 24 Februar, 2 Marts, Ane Rasmusdatter, aftægtskone og enke, 90, i Millinge. Husmand Mads Jørgensen
1880, 12 Marts, 18 Marts, Karen Christensen, ugift, 30, opholdt sig hos svogeren indsidder Peder Rasmussen, i Svanninge
1880, 3 April, 8 April, Anne Christine Oline Madsen, 8½ maaned, datter af ugift Maren Madsen, i Kukkenbjerg
1880, 15 April, 21 April, Maren Hansdatter, 78, paa Svanninge Mark. Aftægtshusmand Hans Peter Ellegaard
1880, 16 April, 22 April, Johanne Madsdatter Hansen, ugift, 42, havde ophold hos husmand Mads Møller, paa Svanninge Mark
1880, 30 April, 7 Maj, Larsine Christiane Jørgensen, 11 maaneder, datter af bager J. H. Jørgensen, i Falsled (død i Ulbølle Sogn)
1880, 8 Maj, 14 Maj, Ellen Sophie Jacobsen, 14, datter af Kirstine Pedersen og plejedatter af husmand Jens Rasmussen, paa Millinge Mark
1880, 13 Juni, 17 Juni, Maren Camilla Marie Hansen, 7 dage, datter af bestyrer paa Arbejdsanstalten Jens Hansen
1880, 18 Juni, 22 Juni, Christine Rasmussen, 7 maaneder, datter af ugift Marie Rasmussen, paa Svanninge Arbejdsanstalt
1880, 27 August, 31 August, Petra Marie Brodersen, 8 maaneder, datter af smed Christian Brodersen, i Østerby
1881, 24 Maj, 28 Maj, Maren Sørensdatter, 67, i Millinge. Indsidder Jens Jacobsen
1881, 25 Maj, 29 Maj, Laurine Rasmussen, 1½, datter af ugift Marie Rasmussen, paa Arbejdsanstalten
1881, 5 Juni, 10 Juni, Ane Marie Hansine Theodore Rasmussen, 14 maaneder, datter af bagersvend Rasmus Adolf Rasmussen, paa Svanninge Mark
1881, 21 Juni, 26 Juni, Margrethe Hansdatter, enke og fattiglem, 81, i Falsled. Snedker Mads Jørgensen
1881, 24 Juni, 29 Juni, Karen Kirstine Poulsen, meierielev 17½, i Kværndrup. Datter af gaardmand Hans Poulsen, i Svanninge
1881, 1 Juli, 7 Juli, Karen Rasmussen, 17, datter af gaardmand Rasmus Rasmussen, i Nørremark
1881, 2 Juli, 8 Juli, Mette Hansdatter, enke, 67, paa Millinge Mark. Husmand Niels Larsen
1881, 2 Juli, 7 Juli, Ane Marie Hansen, 16, datter af indsidder og væver Hans Madsen, i Millinge
1881, 7 Juli, 12 Juli, Johanne Nielsdatter, 62, i Falsled. Bødker Jørgen Larsen
1881, 25 August, 28 august, Ane Hansdatter, fattiglem og enke, 88, i Millinge. Indsidder Hans Knudsen
1881, 31 August, 6 September, Stine Hansdatter, ugift og indsidderske, 58, i Hedens Mølle. Datter af afdøde gaardmand Hans Pedersen
1881, 29 September, 5 October, Marie Larsen, enke, 86, i Falsled. Skipper Mads Jørgensen
1881, 29 September, 3 October, Laurine Hansen, 29. Bestyrer paa Arbejdsanstalten Jens Hansen
1881, 15 October, 20 October, Maren Kirstine Rasmine Hjul, 5 ¾, datter af husmand og hjulmand Lars Peter Sørensen Hjul, paa Svanninge Mark
1881, 16 November, 22 November, Ane Hansen, 29, i Millinge. Datter af indsidder Lars Nielsen
1882, 4 Januar, 8 Januar, Kirsten Hansdatter, enke og hospitalslem, 76. Husmand Peder Christensen
1882, 6 Januar, 12 Januar, Madsine Rasmine Caroline Christensen, 1, datter af ugift Nielsine Margrethe Christensen, i Falsled
1882, 23 Januar, 29 Januar, Hansine Abelone Pedersen, 4½ maaned, datter af indsidder Peder Hansen Ploug, paa Svanninge Mark
1882, 8 April, 13 April, Ane Sophie Christensdatter, 64, i Rallebæk. Husmand Rasmus Nielsen
1882, 8 April, 13 April, Johanne Kirstine Jensen, 26, i Svanninge. Indsidder Peder Rasmussen
1882, 11 April, 17 April, Karen Nielsdatter, enke,73, i Falsled. Slagter Peder Jacobsen
1882, 5 Maj, 12 Maj, Maren Rasmusdatter, aftægtskone og enke, 93, i Millinge. Gaardmand Mads Madsen
1882, 15 Juli, 21 Juli, Johanne Rasmussen, enke, 86, paa Millinge Mark. Gaardmand Rasmus Andersen Haastrup
1882, 9 August, 12 August, Ane Sophie Christensen, 4½, datter af gaardmand Rasmus Christensen, i Svanninge
1882, 31 August, 6 September, Sophie Hansdatter, enke, 71, i Millinge. Væver Hans Nielsen
1882, 10 November, 14 November, Maren Pedersen, 1, datter af indsidder Peder Hansen Ploug, i Svanninge
1882, 10 November, 14 November, Johanne Marie Jacobsen, 13, plejebarn hos tømrer Henrik Hansen, i Svanninge
1882, 24 November, 2 December, Ane Larsdatter, 78, i Falslev. Aftægtsmand Mads Hansen
1882, 25 Devember, 30 December, Ane Margrethe Hansen, enke, 83, i Millinge. Husmand Niels Isaksen
1883, 7 Januar, 12 Januar, Ane Marie Pedersdatter, enke, 64, af Østerby. Stenhugger Hans Jakob Jørgensen
1883, 11 Januar, 18 januar, Karen Larsdatter, aftægtsenke, 84, af Millinge. Gaardmand Mads Jensen
1883, 11 Februar, 16 Februar, Birthe Rasmusdatter, hospitalslem og enke, 73, paa Millinge Mark. Husmand Rasmus Hansen
1883, 27 Februar, 2 Marts, Henriette Vilhelmine Knudsdatter, enke, 78, i Langsted. Husmand Søren Pedersen
1883, 18 Marts, 24 Marts, Mette Marie Rasmusdatter, 60, Ulfbjerggaard, Svanninge Mark. Gaardmand Jørgen Christensen
1883, 30 April, 3 Maj, Dødfødt pige, datter af boelsmand Rasmus Jørgensen, paa Svanninge Nørremark
1883, 21 Maj, 28 Maj, Maren Rasmusdatter, enke, 58, i Millinge. Gaardmand Søren Rasmussen Greve
1883, 19 Juni, 23 Juni, Emma Amalie Poulsen født Andersen, 51, i Svanninge. Dyrlæge Poulsen