Diernæs, 1876-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1876-1891, Diernæs sogn, Sallinge herred, Svendborg Amt
© Lotte Brændegaard Hvid
Kirkebog www.virgo-fyn.dk

1876, 3001, 0602, Johan Carl Wegener, gift indsidder, 61, i Diernisse. Født i Faaborg
1876, 1002, 1702, Jens Jacobsen, gift gaardmand, 80, i Agermosegaard i Diernisse Sogn. Født i Gaarden
1876, 1403, 1903, Niels Pedersen, 1 og 3 maaneder, søn af husmand Johan Pedersen, Nørregaard. Født i Diernisse
1876, 1806, 2206, Niels Christiansen, gift husmand, 67, i Diernisse. Født i Sallinge
1876, 2906, 0407, Lars Christian Eriksen Balle, gift gaardmand, 66½, i Diernisse. Født i Haarby
1876, 1710, 2310, Jens Henriksen, gift lem, 70½, i Diernisse Hospital. Født paa Langeland
1877, 2901, 0402, Anders Hansen, 6 og 3 maaneder, søn af husmand Hans Hansen, i Diernisse. Født sammesteds
1877, 2303, 2903, Niels Christian Olesen, 10 maaneder, søn af indsidder Hans Peder Olesen. Født i Kalleko, Diernisse Sogn
1877, 2004, 2604, Jes Peder Jensen, 3, søn af boelsmand Jacob Jensen, af Katterø
1877, 1405, 1805, Hans Madsen, gift vægter, 55½, paa Holstenshus. Født i Diernisse
1877, 0307, 0707, Niels Pedersen, gift husmand, 69, i Katterø. Født i Vesteraaby
1877, 1707, 2007, Søren Pedersen, .., søn af møllebestyrer Søren Pedersen, i Kalleko Mølle. Født i Kalleko
1877, 3007, 0308, Niels Frederik Madsen, 7, søn af husmand Mads Frederiksen, i Diernisse. Født sammesteds
1877, 2708, 0209, Jens Andersen Lund, ugift væver og fattiglem, 46. Født paa Katterø Mark
1877, 1311, 1711, Hans Nielsen, gift husmand og aftægtsmand, 70, i Diernisse. Født sammesteds
1878, 1501, -, Christian Jensen, ugift, 22, et kort ophold i Diernisse Søhuset. Søn af Else Catharine Henriksen. Født 12.7.1855 i Skydebjerg
1878, 2603, 0204, Rasmus Pedersen, gift gaardmand, 49, i Diernisse. Født sammesteds
1878, 0304, 1004, Lars Jensen Drejer, enkemand og husmand, 75, i Diernisse Sogn. Født sammesteds
1878, 2304, 2704, Rasmus Knudsen, gift husmand, 56, i Diernisse. Født sammesteds
1878, 2504, 3004, Casper Johansen, gift husmand, 62, i Diernisse. Født i Skaarup Sogn
1878, 3105, 0606, Niels Jørgensen, enkemand og fhv. indsidder i Pejrup. Død i Katterø
1878, 2712, -, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Rasmus Jensen, i Diernisse. Født sammesteds
1879, 0302, 0902, Rasmus Poulsen, enkemand og husmand, 91½, i Diernisse. Født sammesteds
1879, 1102, 1802, Johan Hansen, gift husmand, 74, i Lindebjerg. Født i Ulbølle
1879, 0104, 0804, Lars Pedersen, enkemand og gaardmand, 62, i Katterø. Født sammesteds
1879, 0907, 1307, Jens Christian Jensen, 9 dage, søn af ugift fruentimmer Anne Kirstine Larsen, af Katterø. Født i Katterø Hospital
1879, 3007, 0508, Christian Frederik Berg, gift proprietær og fhv. skovrider paa Holstenshus, 78, i Kjøbenhavn. Født paa Skjoldemose
1879, 0212, 1012, Ole Elias Madsen, gift dyrlæge, 29, i Yding. Født i Kalleko
1879, 0812, 1612, Christian Madsen, enkemand, 76½, i Diernisse. Født sammesteds
1879, 1612, 2112, Lars Marius Jensen, 25 uger, søn af ugift fruentimmer Anne Kirstine Larsen, i Katterø Hospital. Født i Katterø
1880, 1301, 1801, Johan Larsen Rasmussen, 2 dage, søn af ugift fruentimmer Karen Johansen, i Diernisse. Født sammesteds
1880, 2801, 0102, Carl Marius Nielsen, 1, søn af indsidder Mads Nielsen, i Diernisse. Født sammesteds
1880, 1902, 2902, Rasmus Peder Jensen, ½, søn af boelsmand Jacob Jensen, i Katterø
1880, 0804, -, Dødfødt dreng, søn af tømrer Rasmus Larsen, i Diernisse
1880, 1104, 1804, Andreas Madsen, 3 uger, søn af stenhugger Lars Christian Madsen, i Diernisse. Født sammesteds
1880, 2604, 0105, Niels Hansen, 10½, søn af husmand Christen Hansen, i Diernisse. Født sammesteds
1880, 0206, 0906, Søren Poulsen, 12, søn af gaardmand Poul Mikkelsen, i Katterø. Født sammesteds
1880, 0306, 0806, Rasmus Hansen, enkemand og husmand, 81, i Barnehøjhuset. Født i Diernisse
1880, 0806, 1406, Gumme Madsen, ugift og fhv. kjøbmand, 64, i Svendborg. Født sammesteds
1880, 2510, 3110, Lars Rasmussen, enkemand og fhv. husmand, 82, i Svartehus, Diernisse Sogn. Født sammesteds
1880, 2811, 0512, Niels Hansen, 14 dage, søn af husmand Hans Hansen, i Diernisse. Født sammesteds
1880, 0112, 0712, Knud Jensen, gift bolsmand, 44, i Diernisse. Født i Gjestelev
1881, 1201, 1801, Christian Rasmussen, 4½, søn af væver Niels Rasmussen, i Katterø. Født sammesteds
1881, 2501, 0102, Peder Pedersen, gift husmand, 62, i Katterø. Født i Vester Aaby
1881, 0504, 1104, Peder Rasmussen, gift husmand, 77, i Diernisse. Født i Østerhæsinge
1881, 0705, 1405, Christian Pedersen, gift aftægtsgaardmand, 77½, i Diernisse. Født i Sophienlund, Diernisse Sogn
1881, 2105, 2705, Jens Flindt, enkemand, snedker og husfæster, 85, i Rødeledshus. Født i Kjøbenhavn
1881, 0907, 1507, Lars Nielsen, gift lærer, 38½, ved Trunderup Skole. Født i Diernisse
1881, 1409, 2009, Anders Rasmussen (Ravn), enkemand, aftægtsmand og fhv. boelsmand, 76, i Diernisse. Født i Grønderup
1882, 1701, 2401, Anders Jacobsen, gift husmand, 73, i Diernisse. Født i Agermosegaard
1882, 0503, 1003, Jens Rasmussen, 17 og 9 maaneder, søn af afdøde gaardmand Rasmus Pedersen, Lucienhøj. Født i Diernisse
1882, 1704, 2304, Hans Martin Christiansen, 13, søn af husmand Lars Nielsen, i Diernisse. Født i Katterø
1882 ,1305, -, Dødfødt dreng, søn af husmand Rasmus Poulsen, Katterø
1882, 2005, 2605, Jørgen Rasmussen, gift bolsmand, 44, i Diernisse. Født sammesteds
1882, 2706, 0407, Peder Andersen, gift husmand, 83, i Tillebækshuset. Født i Diernisse Sogn
1882, 0110, 0510, Niels Pedersen, gift husmand, 63, i Katterø. Født sammesteds
1882, 0612, 1312, Anton Marius Møller, 4 dage, søn af husmand Elias Eliasen Møller, Sophienlund. Født sammesteds
1882, 1612, 2112, Christian Knudsen, gift gaardmand, 59, i Svanninghuse. Født i Svanninghuse, Diernisse Sogn
1883, 2304, 2804, Peder Pedersen, gift og fhv. møller, 80, i Kalleko. Født i Diernisse
1883, 2405, 3005, Henrik Ernst Gjerstorup, gift gartner, 69 og 11 maaneder, paa Holstenshus. Født i Sørup
1883, 2606, 0207, Jesper Nielsen Fejlsted, ugift og fhv. sømand, 78, senere opholdt sig paa Barnehøjgaard. Født i Faaborg
1883, 0607, 1007, Poul Mikkelsen, enkemand og gaardmand, 68½, i Kalleko. Født sammesteds
1883, 1509, 2009, Carl Andersen, 2½, søn af indsidder Anders Madsen Andersen, i Priceshavehus. Født sammesteds
1884, 0901, 1601, Paul Jørgensen, gift og fhv. husmand, 88, i Lindebjærg. Født i Diernisse
1884, 0102, 0802, Lars Peder Pedersen, 16, søn af møller Søren Pedersen, i Kalleko Mølle. Født i Kalleko
1884, 0602, 1202, Peder Andreasen Møller, gift og fhv. husmand i Diernisse, 84 og 9 maaneder, nu boende i Diernisse Hospital. Født i Stenstrup Sogn
1884, 0107, -, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jens Christian Jensen, i Kalleko
1884, 1107, 1407, Bernhard Valdemar Moberg, 14 dage, søn af ugift fruentimmer Hilma Augusta Moberg. Født paa Holstenshus
1884, 2807, 0108, Lars Rasmussen, gift husmand, 68½, i Diernisse. Født sammesteds
1884, 1208, 1808, Ditlev Lagoni, gift og fhv. møller, 73½, i Diernisse Sogn. Født i Gjærup Skole
1884, 1209, 1809, Anders Rasmussen, gift og fhv. tøjfabrikant, 69. Født i Diernisse
1884, 0510, 0910, Peder Pedersen, gift husmand, 67, i Katterø. Født i Lindebjerggaard
1884, 2809, -, Peter Larsen, 7, søn af træskomand og kirkeværge Ditlev Ludvig Larsen, i Aastrup. Født sammesteds
1884, 2811, 0312, Ove Juel Berg, 10 maaneder, søn af forpagter Berg, paa Barnehøjgaard. Født sammesteds
1885, 3103, 0704, Jacob Heinrich Vilhelm Schousen, ugift slagtersvend, 20, i Kalleko
1885, 3005, 0306, Jens Rasmussen, ugift arbejdsmand, 85, i Diernisse. Født i Vester Aaby
1885, 2211, 2711, Niels Juel Berg, 12 dage, søn af forpagter Berg, Barnehøjgaard
1886, 0902, 1502, Lars Nielsen, enkemand og fhv. husmand, 89 og 9 maaneder, i Katterø. Født sammesteds
1886, 1803, 2403, Peder Jeppesen, ugift, ungkarl og fattiglem, 75, under Diernisse Kommune. Født i Horne Sogn
1886, 1805, 2305, Hans Peder Madsen Møller, 14 uger, søn af indsidder Jørgen Madsen Møller, i Diernisse. Født sammesteds
1886, 2005, -, Vilhelm Christian Larsen, gift sadelmagermester, 57, i Odense. Døde under et ophold paa Finstrup
1886, 2606, 0107, Lars Axelsen, gift og fhv. husmand, 82, i Bøjlerehavehus, Født paa Strynø
1886, 1608, 2008, Hans Pedersen, gift indsidder, 73½, i Katterø. Født sammesteds
1886, 1209, 1709, Ole Nielsen, gift og fhv. husmand, 83, i Orehus, Diernisse Sogn. Født i Katterø
1886, 3110, 0611, Hans Peder Hansen, 6, søn af husmand Morten Hansen, Lisesminde. Født i Diernisse Sogn
1886, 0611, 1311, Rasmus Hansen, gift indsidder, 62, i Næshave Fattighus. Født i Kalleko
1886, 0810, 1310, Niels Peder Pedersen, 2 timer, søn af gaardmand Rasmus Pedersen, Helenelund. Født sammesteds
1886, 1511, 1911, Otto Frederik Pedersen, 5 dage, søn af Christoffer Pedersen, i Diernisse
1886, 0811, 1311, Oskar Christian Fabricius, 2, søn af mejerske Kirstine Nielsen. Født i Kjøbenhavn
1887, 3101, 0502, Hans Jensen, gift indsidder, 50 og 10 maaneder, i Katterø Hospital. Født i Diernisse
1887, 2502, -, Rasmus Axelsen Bøje, gift og pensioneret lærer, 78½, Holstenshus Godsforvalterbolig. Født i Davinde Sogn
1887, 0803, 1303, Johan Henrik Kokkendorf, gift fattiglem, 85, opholdt sig hos sønnen indsidder Lars Kokkendorf, i Diernisse. Født i Brahetrolleborg
1887, 1006, 1706, Erik Rasmussen, ugift, fhv. husfæster og smed, 78 og 3 maaneder, i Katterø. Født sammesteds
1887, 0509, -, Dødfødt dreng, søn af bolsmand Peder Hansen, i Katterø. Født sammesteds
1887, 1609, 2109, Carl Christian Johansen, gift fattiglem, 61, i Næshave Fattighus. Født i Diernisse
1887, 0310, 0810, Johan Christian Peder Johansen, 6, søn af Niels Christian Johansen, i Rødeledshus. Født i Pejrup
1887, 0510, 1110, Jens Andreassen, gift og fhv. husmand, 79, i Teglværkshuset, Diernisse Sogn. Født sammesteds
1887, 1010, 1510, Peder Hansen, gift skrædder og fhv. husmand, 74½, i Lindebjærg. Født i Vester Aaby Sogn
1887, 2312, 3012, Johan Pedersen, enkemand og husmand, 73, i Lindebjærg. Født sammesteds
1888, 1701, 2201, Hans Peder Johansen, 5 maaneder, søn af ugift fruentimmer Laurine Johansen, paa Brobygaard. Født i Faaborg. O pleje hos Adam Henriksen i Næshavehuset
1888, 0503, 1303, Jørgen Jensen, gift husmand, 81, i Lille Tillebæk, Diernisse Sogn
1888, 1703, 2403, Christoffer Pedersen, gift og fhv. husmand, 77 og 11 maaneder, i Næshavehus, Katterø. Født i Katterø
1888, 0907, 1407, Jørgen Peder Johansen, 21, i Næshavehuset. Født i Diernisse. Søn af afdøde indsidder Carl Christian Johansen
1888, 3105, 0506, Lars Hansen, gift fattiglem, 71, i Diernisse
1888, 1307, 1707, Johannes Sophus Madsen, 3 uger, søn af Johanne Marie Madsen, Katterø
1888, 2007, 2407, Søren Hansen, gift indsidder, 65, i Diernisse Hospital. Født i Diernisse
1888, 3007, 0508, Hans Jørgen Jørgensen, 4 uger, søn af husmand Rasmus Jørgensen, i Diernisse. Født sammesteds
1888, 0908, 1508, Mads Rasmussen, gift husmand, 73, i Svanninghuse, Diernisse Sogn. Født i Østerhæsinge
1889, 0202, 0802, Rasmus Pedersen, ugift og fhv. gaardmand, 81, i Katterø. Født sammesteds
1889, 0302, 1002, Frederik Hansen, 7 maaneder, søn af husmand Jens Peder Hansen, Diernisse Mark. Født sammesteds
1889, 1102, 1702, Poul Andersen, gift indsidder, 33, i Priceshavehus. Født i Diernisse Sogn
1889, 2003, 2403, Rasmus Rasmussen, 1 dag, søn af husmand Christen Rasmussen, Svanninghuse
1889, 0805, -, Dødfødt dreng, søn af smed Peder Jørgensen, i Diernisse
1889, 0406, -, Dødfødt dreng, søn af husmand Poul Henriksen, Lille Tillebæk
1889, 2707, 3007, Niels Madsen Andersen, 10½, søn af indsidder Anders Madsen Andersen, Priceshavehus
1889, 3107, 0508, Niels Nielsen, gift skovfoged, 67 og 11 maaneder, i Katterø. Født i Horne
1889, 0911, 1411, Lars Clausen, gift husmand og smed, 50, i Katterø. Født i Sognet
1889, 2311, 2711, Christian Feldschou Rasmussen, 15, stedsøn af husmand Rasmus Rasmussen, Landevejshuset. Født i Sognet
1889, 0612, 0812, Udøbt dreng, 9 timer, søn af indsidder Johan Larsen, i Diernisse
1890, 1801, 2401, Niels Christiansen, enkemand og fhv. tømrer i Faaborg, i Diernisse. Født sammesteds
1890, 0403, 1003, Magnus Carl Henrik Nielsen, 2½, søn af af gaardmand Jens Nielsen, Ditlevsholm, Diernisse. Født i Sognet
1890, 1703, -, Carl Frederik Clausen, ugift forvalter, 24, Haastrup Mejeri
1890, 2903, 0504, Henrik Marius Frederik Jørgensen, ugift, 21, i Diernisse. Født i Faaborg. Stedsøn af smed Lars Jensen
1890, 0104, 0504, Niels Nielsen, gift husmand, 67½, i Kalleko
1890, 0205, 0605, Peder Rasmussen, 16, søn af husmand søren Rasmussen, i Diernisse
1890, 2605, 3105, Lars Sørensen, gift og forhen væver og husmand i Diernisse, 73, boende i Diernisse Hospital. Født i Sognet
1890, 0106, 0506, Mads Andersen, gift husmand, 72, i Priceshavehus. Født i Kistrup Skovhuse, Østerhæsinge Sogn
1891, 0404, 1004, Hans Peder Nielsen, gift indsidder, 47 og 9 maaneder, i Diernisse
1891, 2004, 2604, Peder Christian Jørgensen, ugift røgter, 23, paa Holstenshus
1891, 0704 ,1404, Jens Rasmussen, gift røgter paa Bjørnemosegaard, 75, i Katterø Hospital
1891, 0505, 1005, Dødfødt dreng, søn af husmand Christian Nielsen, Bjerregaard i Diernisse
1891, 1305, 1605, Jens Bergenhammer Møller, ½, søn af proprietær Møller, Solbjærg, Diernisse Sogn
1891, 1505 (funden), 1905, Ubekjendt mandsperson, ugift? sømand, mellem 20 og 30. Formodes at være sømand Anton Christian Jensen, Rudkjøbing
1891, 0207, 0607, Søren Peder Rasmussen, ugift soldat, 23 og 9 maaneder, i Nyborg. Søn af husmand Rasmus Rasmussen, Svartelhus, Katterø
1891, 1708, 2008, Hans Christian Nielsen, 2½, søn af husmand Niels Nielsen, Barnehøjhuset, Diernisse Sogn
1891, 1210, 1710, Mads Christian Hansen, gift husmand, 60, i Diernisse
1891, 1610, 2210, Hans Peder Nielsen, gift husmand, 53 og 9 maaneder, i Katterø, Næshavehuset
1891, 1710, 2310, Morten Nielsen, ugift skrædder 22 og 11 maaneder, i Diernisse. Stedsøn af tømrer Rasmus Larsen
1876, 0803, 1203, Maren Andersen, gift, 63, i Diernisse. Født i Horne Sogn. Væver Rasmus Hansen
1876, 2008, 2408, Maren Kathrine Hansen, 4, datter af husmand Christen Hansen, i Diernisse. Født sammesteds
1876, 0910, 1510, Anne Marie Jensen, 3 og 3 maaneder, datter af ugift fruentimmer Christine Frøberg, paa Holstenshus
1876, 0810, 1410, Karen Andreasen, ugift, 20½, i Katterø. Datter af afdøde husmand Andreas Christiansen
1877, 0701, 1301, Else Rasmusdatter, gift, 67, i Bøjlerehavehus. Født sammesteds
1877, 2202, 2802, Johanne Nielsen, 1, datter af gaardmand Niels Nielsen, i Katterø. Født sammesteds
1877, 0103, 0703, Dødfødt pige, datter af møllerkusk Peder Nielsen, i Diernisse
1877, 2605, 3105, Anne Margrethe Hansen, ugift hospitalslem, 90, i Diernisse Hospital. Født i Egense
1877, 1208, 1708, Cecilie Andreasdatter, enke, 69, i Diernisse. Født i Diernisse. Gaardmand Jørgen Jørgensen
1877, 2808, 0309, Anna Marie Lovise Henriksen, 4 maaneder, datter af organist og skolelærer Jens Peter Henriksen, i Diernisse. Født sammesteds
1877, 0109, 0609, Elisabeth Frederikke West, 9 maaneder, datter af skovrider Carl Emil West, paa Egelund. Født paa Egelund, Diernisse sogn
1877, 1009, 1409, Dødfødt pige, datter af gaardmand Niels Nielsen, i Katterø
1877 ,1409, -, Dødfødt pige, datter af husmand Jens Peter Hansen, i Katterø
1877, 2310, 2910, Maren Andersen, ugift, 25, Landevejshuset, Diernisse Søgn. Født sammesteds. Datter af husmand Anders Pedersen
1877, 0111, 0511, Marie Berthelsen, gift, 22, i Priceshavehus. Indsidder Poul Andersen
1877, 0211, 0911, Anne Sophie Hansdatter, enke, 76, i Katterø. Født i Svanninge Sogn. Gaardmand Anders Rasmussen
1878, 2401, 3001, Anne Catharine Nielsen, ugift, 35, i Diernisse. Født sammesteds. Datter af afdøde hjulmand Niels Christiansen
1878, 0402, -, Marie Elisabeth Christensen, 14 dage, datter af husmand Johan Christensen, i Gundestrup, Hundstrup Sogn. Født i Diernisse Sogn
1878, 2003, 2703, Anne Catharine Pedersen, ugift, 38, i Katterø. Født sammesteds. Steddatter af gaardmand Lars Pedersen
1878, 2603, 3103, Dorothea Johansen, ugift, 27, i Diernisse Hospital. Født i Diernisse. Datter af afdøde indsidder Johan Christiansen
1878, 2005, 2405, Ida Marthine Düsterdich, 8½, datter af møller Düsterdich, Hestemøllen. Født i Alminde ved Kolding
1878, 0611, 1311, Anne Pedersdatter, enke, 86, i Nyhavehus. Født i Gudbjerg Sogn. Niels Christensen
1878, 1612, 2212, Kirsten Johansdatter, enke, 85, i Diernisse. Født sammesteds. Husmand Lars Hansen
1879, 3105, 0606, Anne Marie Hansdatter, gift, 77, i Barnehøjhuset. Husmand Rasmus ..ild
1879,3105, 0506, Marie Jørgensdatter, ugift, 70, i Katterø. Datter af gaardmand Jørgen Pedersen
1879, 1706, 2206, Maren Johanne Nielsen, 3 og 4 maaneder, datter af husmand Lars Nielsen, i Diernisse. Født i Brahetrolleborg Sogn
1879, 1805, 2105, Henriette Frederikke Düsterdich, 7 og 11 maaneder, datter af møller Düsterdich. Født i Vester Aaby
1879, 2807, 0308, Anne Rasmusdatter, enke, 83½, i Diernisse. Født i Kalleko. Murer Rasmus Madsen
1879, 0908, 1408, Johanne Margarethe Birgitte Jensen, enke, 82, i Hesselager. Født i Svindinge Lavndrup. Husmand Rasmus Nielsen
1879, 1710, 2310, Rasmine Pedersen, 3½, datter af bolsmand Niels Pedersen, i Diernisse. Født sammesteds
1879, 2810, 0311, Karen Poulsdatter, gift, 44, i Lindebjerg. Født sammesteds. Husmand Jørgen Rasmussen
1879, 3110, 0711, Adamine Christiane Hutzen, 8 dage, datter af skytte Hutzen, paa Bjørnemosegaard
1879, 1511, 2311, Maren Dorthea JensenFlindt, enke, 57, i Diernisse. Født sammesteds. Indsidder og skrædder Mads Rasmussen
1879, 2912, 04011880, Oline Sørine Olsen, 2 dage, datter af indsidder Hans Peder Olsen, i Kalleko. Født sammesteds
1880, 1501, 1801, Caroline Rasmine Nielsen, 1 maaned, datter af gaardmand Peder Nielsen, i Diernisse. Født sammesteds
1880, 0403, 0703, Marie Christine Rasmussen, 14 dage, datter af husmand Rasmus Rasmussen, i Barnehøjhuset. Født sammesteds
1880, 2003, 2703, Anne Kirstine Larsen, gift, 33 og 9 maaneder, i Diernisse. Født sammesteds. Stenhugger Lars Christian Madsen
1880, 1404, 2004, Jacobine Rasmusdatter, enke, 74, i Diernisse. Født i Vester Aaby. Husmand Christen Pedersen
1880, 1605, 2105, Karen Gjertrud Line Pedersen, 6 og 9 maaneder, datter af møller Søren Pedersen, i Kalleko Mølle. Født sammesteds
1880, 2408, 2808, Anne Nielsen, 9 og 9 maaneder, datter af gaardmand Anders Nielsen, i Katterø. Født sammesteds
1880, 2610, 0311, Anne Johanne Clausen, 13, datter af smed Lars Clausen, i Katterø. Født sammesteds
1880, 1311, 1811, Christiane Hansdatter, gift, 66½, i Kalleko. Født paa Hansesoddegaard, Diernisse Sogn. Gaardmand Poul Mikkelsen
1880, 2711, 0512, Lovise Adamine Hansen, 3 uger, datter af murer Johan Hansen, Øxenhaven, Diernisse Sogn
1881, 1301, 2001, Anne Sørensen, gift, 75, i Orehuset, Diernisse Sogn. Født i Diernisse. Husmand Ole Nielsen
1881, 0203, 0803, Maren Jørgensdatter, enke, 77, i Katterø. Født sammesteds. Husmand Peder Pedersen
1881, 0603, 1203, Johanne Catharine Hansen, gift, 56, i Diernisse. Født paa Bjørnø. Husmand Fritz Christiansen
1881, 2603, 0104, Maren Kirstine Pedersen, 5 og 9 maaneder, datter af møller Søren Pedersen, i Kalleko Mølle. Født i Kalleko
1881, 0104, 0604, Anne Johanne Knudsen, 1 og 8 maaneder, datter af indsidder August Knudsen, i Diernisse. Født i Katterø Hospital
1881, 1104, 1807, Anne Sophie Frederikke Nielsen, 5 maaneder, datter af husmand Niels Nielsen, i Diernisse. Født sammesteds
1881, 2405, 3005, Jacobine Marie Rasmussen, 15, datter af afdøde gaardmand Rasmus Pedersen, Lucienhøj. Født i Diernisse
1881, 2505, 3105, Rasmine Anne Margarethe Rasmusdatter, gift, 81, i Katterø. Født i Brahetrolleborg Sogn. Fhv. husmand Lars Nielsen
1881, 1506, 2106, Karen Johansdatter, enke, 80, i Diernisse. Født sammesteds. Bolsmand Lars Pedersen
1881, 2509, 2909, Dorothea Hansdatter, enke og almisselem, 86, i Katterø Hospital. Født i Diernisse. Indsidder Jens Eriksen
1881, 1012, 1712, Karen Pedersdatter, ugift, 75, i Katterø. Datter af gaardmand Peder Rasmussen
1882, 2401, 2901, Maren Larsen, gift, 71 og 9 maaneder, i Katterø Hospital. Født i Kjøbenhavn. Indsidder Jørgen Jensen
1882, 0802, 1302, Karen Jensdatter, enke, 75, i Agermosegaard. Født i Katterø. Gaardmand Jens Jacobsen
1882, 1004, 1704, Gjertrud Marie f. Madsen, gift, 67 og 3 maaneder, Savmøllen. Fhv. møller D. Lagoni
1882, 1404, 1904, Mette Jensine Olsen, ugift, i Diernisse. Født sammesteds. Datter af tømmermester Anders Olsen
1882, 1506, 2206, Karen Larsdatter, gift, 79, i Katterø Hospital. Født i Diernisse. Indsidder Jens Larsen
1882, 0507, 1007, Lise Hansen, 16, datter af gaardmand Hans Hansen, Lysemosegaard. Født sammesteds
1882, 1707, 2307, Marie Rasmussen, ugift lem, 76, i Katterø Hospital. Født i Katterø
1882, 1808, 2408, Gjertrud Jørgensen, enke, 70½, i Diernisse. Født i Vesterhæsinge. Gaardmand Lars Eriksen Balle
1882, 2908, 0309, Johanne Sophie Andersen, 2 timer, datter af indsidder Poul Andersen, Priceshavehus. Født sammesteds
1883, 0502, 1002, Anne Marie Pedersen, enke, 85, i Landevejshuset. Født i Diernisse. Husmand Anders Frandsen
1883, 0802, 1502, Margarethe Pedersdatter, ugift, 66, i Katterø. Datter af gaardmand Peder Rasmussen
1883, 2302, 0103, Martine Hansdatter, gift, 62, i Katterø. Født i Ulbølle Sogn. Husmand Niels Rasmussen
1883, 0603, 1103, Anne Catharine Frederiksen, gift, 46, paa Katterø Mark. Født i Vejle sogn. Ledvogter Lars Christian Andersen
1883, 1104, 1704, Karen Marie Jensen, 17 og 4 maaneder, datter af smed Hans Jensen, i Diernisse. Født sammesteds
1883, 2804, 0305, Laura Caroline Nielsen, 10 maaneder, datter af bolsmand Jørgen Nielsen, i Diernisse. Født sammesteds
1883, 2506, 3006, Anne Marie Nielsine Hansen, gift, 17 og 9 maaneder, i Diernisse. Født i Haastrup. Arbejdsmand Jørgen Hansen
1884, 1901, 2501, Maren Jørgensen, ugift, 28½, i Diernisse. Født sammesteds. Datter af husmand Jørgen Nielsen
1884, 2901, 0502, Karen Kirstine Hansen, gift, 37½, i Diernisse. Født sammesteds. Bolsmand Jørgen Nielsen
1884, 0902, 1502, Anne Jørgensdatter, enke, 72½, Sophienlund. Født i Katterø. Gaardmand Christian Pedersen
1884, 0903, 1503, Maren Laura Catharine Nielsen, 1 og 1 maaned, datter af gaardmand Jens Nielsen, Brændeholm. Født sammesteds
1884, 1103, 1703, Karen Christoffersdatter, enke, 69, i Diernisse. Født sammesteds. Gaardmand Hans Sørensen
1884, 1803, 2403, Petra Larsen, gift, 34, i Bøjleredhavehus, 34. Født sammesteds. Husmand Mads Clausen
1884, 0705, 1205, Mette Cathrine Rasmusdatter, gift, 77, i Næshavehus. Født sammesteds. Husmand Christoffer Pedersen
1884, 0907, 1407, Mette Hansdatter, gift, 64½, i Lysemose. Født i Lysemosegaard. Husmand Mads Christian Hansen
1884, 0110, 0610, Adolfine Kirstine Schousen,9 dage, datter af ugift fruentimmer Karen Sophie Vilhelmine Frandsine Schousen, i Kalleko. Født sammesteds
1885, 0201, 0601, Mette Marie Hansen, gift, 48, i Katterø. Født sammesteds. Boelsmand Peder Hansen
1885, 2802, 0503, Karen Nielsdatter, gift, 75½, i Tillebækshus, Diernisse Sogn. Født i Nyhavehus. Husmand Jørgen Jensen
1885, 0203, 0703, Maren Kirstine Larsen, ugift, 44, i Stejlemahus. Født sammesteds. Datter af afdøde husmand Lars Jensen
1885, 2903, 0404, Abelone Nielsen, enke, 94, i Holstensprøve. Født paa Lucienhøj. Gaardmand Hans Madsen
1885, 3007, 0408, Anne Rasmusdatter, gift, 76 og 3 maaneder, i Bjerregaard. Født i Grønderup, Brahetrolleborg Sogn. Gaardmand Hans Hansen
1885, 1709, 2209, Maren Sørensdatter, gift, 82, Helenelund, Diernisse Sogn. Født i Kalleko. Gaardmand Elias Eliasen
1886, 2202, 0103, Maren Rasmusdatter, enke, 62, Katterø Mark. Husmand Peder Pedersen
1886, 1204, 1604, Maren Larsen f. Rasmusdatter, enke, 75, i Katterø Hospital. Født i Katterø. Indsidder Christian Larsen
1886, 0905, 1605, Anne Sophie Hansdatter, enke, 84, i Diernisse. Født i Vester Aaby. Husfæster Jens Henriksen Lykkeby
1886, 0507, 1007, Grethe Hansdatter, gift, 77, i Landevejshuset. Født i Lusemosegaard,, Diernisse Sogn. Husmand Anders Pedersen
1886, 1808, -, Dødfødt pige, datter af boelsmand Jacob Jensen, Katterø
1886, 2108, 2608, Karen Sophie Clausen f. Andersen, gift, 46 og 9 maaneder, i Katterø. Født i Vester Aaby. Smed Lars Clausen
1886, 2609, -, Dødfødt pige, datter af husmand Rasmus Nielsen, i Katterø
1886, 1010, 1610, Abelone Maren Kirstine Andersen, gift, 44 og 10 maaneder, i Diernisse. Født sammesteds. Husmand Hans Hansen
1886, 1210, 1810, Anne Margarethe Hansen, gift, 61½, i Lindebjærghuset. Født i Pejrup. Husmand Johan Pedersen
1886, 3011, 0712, Anne Magdalene Knudsdatter, enke, 69, i Katterø. Født sammesteds. Husmand Niels Pedersen
1886, 1012, 1612, Anne Marie Pedersdatter, gift, 75, Kohavehus. Født i Brændeholm, Diernisse Sogn. Husmand Niels Peder Nielsen
1887, 2201, 2901, Mette Marie Olsen, enke, 79, i Lindebjærg. Født i Diernisse. Husmand og skomager Johan Hansen
1887 ,2901, 0602, Johanne Marie Christiansen, 13 og 3 maaneder, datter af husmand Fritz Christiansen, i Diernisse. Født sammesteds
1887, 2503, -, Marie Jørgensen Greve, gift, 40, i Katterø. Tømrer Niels Christiansen
1887, 0305, 0905, Karen Jensdatter, enke, 79, i Diernisse. Født i Svanninge Sogn. Husmand Lars Pedersen Bang  
1887, 1209, 1709, Laura Hansen, ugift, 21 og 9 maaneder, i Katterø. Født sammesteds. Datter af husmand Hans Nielsen
1887, 0110, 0610, Stine Pedersen, 4 dage, datter af ugift fruentimmer Ane Elise Pedersen, f.t. i Stejlemahuset
1887, 2610, 0211, Anne Marie Knudsdatter, gift, 71, i Diernisse Hospital. Født i Brahetrolleborg Sogn. Indsidder Rasmus Ditlevsen
1887, 0311, 0811, Ingeborg Nielsen, ugift, 56, i Katterø. Født sammesteds. Datter af gaardmand Niels Sørensen
1887, 0711, 1211, Severine Hansen, gift, 27, Lucienhøj. Født i Vester Aaby Sogn. Tømrer Jørgen Jensen
1887, 0812, 1212, Abelone Rasmussen, ugift, 20, i Katterø. Født sammesteds. Datter af afdøde Ingeborg Nielsen
1888, 2401, 2901, Anne Sophie Hansen, 11½, datter af murer Johan Hansen, Øxenhaverne. Født i stedet
1888, 2102, 2802, Mette Marie Tylster, ugift, 86½, boende paa Barnehøjgaard. Datter af skibsfører Tylsted i Faaborg
1888, 0603, 1303, Karen Jørgensdatter, enke, 86, i Katterø. Født sammesteds. Gaardmand Hans Hansen
1888, 1504, 2204, Pouline Rasmine Poulsen, 15 uger, datter af ugift fruentimmer Sophie Elisabeth Rasmussen, Katterø. Født sammesteds
1888, 0905, 1405, Birthe Pedersdatter, ugift fattiglem, 87, i Diernisse Hospital. Født i Truehavehuset
1888, 1107, 1507, Johanne Boline Marie Christine Caspersen, 3½ maaned, datter af ugift fruentimmer Anne Catharine Caspersen, i Diernisse. Født sammesteds
1888, 1207, 1707, Maren Hansine Margrethe Madsen Møller, 8 maaneder, datter af indsidder Jørgen Madsen Møller, i Katterø. Født sammesteds
1888, 1705, 2105, Udøbt pige, 3 dage, datter af former Christian Madsen, i Diernisse
1888, 0508, 1108, Johanne Jacobsdatter, enke, 95, Lucienhøj. Født i Agermosegaard. Gaardmand Peder Nielsen
1888, 0311, 1011, Maren Larsdatter, enke, 70, Ditlevsholm. Født i Ringe. Gaardmand Niels Pedersen
1888, 1411, 1811, Anne Pedersdatter, enke og fattiglem, 66, i Diernisse Hospital. Født i Egense. Indsidder Johan Christiansen
1889, 1601, 2301, Maren Kirstine f. Tylster, enke, 86, Barnehøjgaard. Født i Faaborg. Skovrider Berg
1889, 2301, 2701, Johanne Hansdatter, enke, 81½, boede i Diernisse Hospital. Født i Sognet. Husmand Niels Larsen i Katterø
1889, 0102, 0602, Anne Kirstine Henriette Rasmussen, gift, 51½, i Katterø. Født i Brahetrolleborg Sogn. Banevogter Lars Christian Andersen
1889, 1002, 1702, Camilla Rasmussen, 8 maaneder, datter af husmand Rasmus Rasmussen, Landevejshus, Katterø. Født i Huset
1889, 2302, 0103, Laura Johanne Andersen, 4 og 3 maaneder, plejedatter af tømrer Rasmus Larsen, Diernisse. Født i Ulbølle Strandhuse
1889, 0304, -, Marie Andreasdatter, enke, 89, Katterø Mark. Født i Aastrup. Husmand Anders Hansen
1889, 2206, 2706, Anne Kirstine Larsen, 14½, datter af husmand Rasmus Larsen, i Lindebjerg. Født i Aastrup
1889, 0308, 0608, Karen Kirstine Andersen, 9 maaneder, datter af indsidder Anders Madsen Andersen, Priceshavehus
1889, 2608, 3108, Karen Dorothea Jensen, gift, 60 og 11 maaneder, i Svanninghuse. Født i Ulbølle. Snedker Hans Hansen
1889, 2010, 2610, Anne Jørgensdatter, gift, 76, i Diernisse. Født i Sognet. Gaardmand Rasmus Pedersen Bilde
1889, 0811, 1411, Karen Kirstine Margarethe Jørgensen, 4 uger, datter af indsidder Mads Jørgensen, i Nyhavehus
1889, 0711, 1411, Anne Catharine Hedevig Pedersdatter, gift, 76, Diernisse Mark. Født i Sognet. Husmand Lars Jørgensen
1889, 1711, 2211, Anne Catharine Christoffersdatter, enke, 57, i Katterø Hospital. Født i Vesterskjerninge. Indsidder Hans Jensen
1890, 1006, 1406, Abelone Nielsen, enke, 70, i Lindebjærg. Født sammesteds. Skrædder Peder Hansen
1890, 1307, 1907, Karen Andersen, enke, 64, i Diernisse Hospital. Født i Gjerup. Væver Lars Sørensen
1890, 2808, 0209, Maren Sophie Rasmussen, ugift, 21, i Katterø. Født sammesteds. Datter af væver Niels Rasmussen
1890, 1709, 2009, Maren Hansine Nielsen, 13, datter af bolsmand Jørgen Nielsen, i Diernisse. Født sammesteds
1890, 1811 ,2411, Anne Sophie Rasmussen, enke, 70, boende i Katterø Hospital. Født i Stige. Husmand Christian Drejer i Landevejshuset
1890, 2812, 02011891, Anne Rasmusdatter, enke, 89, i Diernisse. Husmand Hans Pedersen
1891, 1401, 2001, Karen Jørgensdatter, enke, 83 og 9 maaneder, i Katterø. Husmand Hans Pedersen
1891, 2601, 0102, Udøbt pige, 3 uger, datter af ugift Marie Kirstine Andersen, i Katterø
1891, 0303, 0903, Maren Pedersdatter, enke, 85, i Diernisse. Hjulmand Niels Christiansen
1891, 0704, 1304, Anne Marie Nielsen, ugift, 53 og 9 maaneder, i Kalleko. Datter af husmand Niels Larsen
1891, 1904, 2504, Maren Kirstine Pedersen, gift, 31, i Katterø. Smed Peder Chr. Johansen
1891, 1506, 1906, Sophie Rasmusdatter, gift, 73, i Diernisse Hospital. Væver Hans Pedersen Bang
1891, 1110, 1610, Anne Pedersdatter, enke, 83, i Diernisse. Husmand Rasmus Christensen i Gjærup
1891, 2010, 2410, Anne Johansdatter, gift, 79½, Lysemose, Diernisse. Husmand Lars Hansen
1891, 2312, 3012, Anne Marie Hansdatter, gift, 74, Katterø. Boelsmand Lars Pedersen
1891, 2812, 04011892, Elise Sørensdatter, enke, 84 og 9 maaneder, Kalleko. Møller Peder Pedersen
1891, 3112, 06011892, Inger Benedikte Agnete Nielsen, 53½, Diernisse. Skrædder Falk Hans Nielsen