Nørre Broby, 1873-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1873-1891, Nørre Broby sogn, Sallinge herred,Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1873, 3001, 0502, Knud Henriksen, 1 time, søn af skomager Peder Henriksen, i Nørre Broby
1873, 1902, 2202, Jørgen Rasmussen, ugift, 69, opholdt sig hos broderen gaardmand Poul Rasmussen, i Vøistrup
1873, 0904, 1104, Dødfødt dreng, søn af ugift Ane Kirstine Jørgensen, i Nørre Broby
1873, 1104, 1804, Jens Peter Nielsen, 9 maaneder, søn af huusmand Niels Jensen, i Abildskov
1873, 2004, 2604, Rasmus Hansen, huusmand, 70½, i Staurbrohuset paa Staaby Mark. Søn af huusmand Hans Andersen i Vittinge
1873, 3004, 0505, Jens Christensen, ung karl og sadelmager, 27, ved Store Lung. Født i Aarslev. Søn af indsidder Christen Nielsen
1873, 1106, 1906, Gorm Gormsen, 1, søn af huusmand Peder Gormsen, paa Vøjstrup Mark
1873, 1106, 1906, Mads Hansen, enkemand og gaardmand, 64½, i Nørre Broby. Født sammesteds. Søn af gaardmand Hans Christensen
1873, 1610, 2410, Hans Hansen, gaardmand, 65½, paa Nørre Broby Mark. Søn af gaardmand Hans Hansen i Nørre Broby
1873, 2010, 2810, Henrik Mortensen, aftægtshusmand, 70½, paa Nørre Broby Mark. Født i Vejle. Søn af husmand Morten Eskildsen sammesteds
1873, 0311, 1011, Niels Hansen, husmand, Dannebrogsmand, høker og væver, 47, Vøjstrup. Født i Nyrup. Søn af gaardmand Hans Nielsen i Gummerup
1873, 2911, 0612, Rasmus Jacobsen, aftægtshusmand, 71, paa Nørre Broby Mark. Søn af husmand Jacob Hansen sammesteds
1874, 0102, 0802, Niels Hansen, 14 dage, søn af husmand Peder Hansen, ved Store Lung
1874, 1503, 2503, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Mads Madsen, i Vøjstrup
1874, 0605, 1005, Dødfødt dreng, søn af ugift Ane Jørgensen, af Nørre Broby Mark
1874, 2605, 3105, Carl Peter Jensen, 1, søn af drejer Jens Rasmussen, paa Vøjstrup Mark
1874, 1006, 1606, Mads Rasmussen, ½ døgn, søn af indsidder Jens Rasmussen, paa Nørre Broby Mark
1874, 2907, 0208, Mads Pedersen, 5 og 3 maaneder, søn af skrædder Peder Jensen, paa Nørre Broby Mark
1874, 0409, 0909, Anders Peter Andersen, 2 maaneder, søn af bødker og husmand Jens Andersen, i Nørre Broby
1874, 1510, 2210, Anders Knudsen, enkemand og gaardmand, 91½, paa Nørre Broby Mark. Søn af gaardmand Knud Jørgensen sammesteds
1874, 0911, 1411, Rasmus Christian Andersen, husmand, 38, paa Nørre Broby Mark
1875, 0501, 1301, Hans Rasmussen, tjenestebud, 17½, opholdt sig hos stedfaderen husmand Mads Rasmussen, paa Nørre Broby Mark. Søn af afgangne Rasmus Madsen
1875, 1001, 1501, Niels Poulsen, enkemand og almissenydende, 73 og 3 maaneder, paa Nørre Broby Mark. Søn af husmand Poul Hansen i Vittinge
1875, 0302, 1002, Niels Rasmussen, 7 og 3 maaneder, søn af hjulmand Niels Rasmussen, i Staaby
1875, 1102, 1802, Hans Hansen, 26 og 3 maaneder, paa Nørre Broby Mark. Søn af afgangne gaardmand Hans Hansen
1875, 1403, 2003, Rasmus Hansen, husmand og skrædder, 52, paa Nørre Broby Mark. Født i Allested. Søn af husmand Hans Rasmussen sammesteds
1875, 3103, 0804, Rasmus Rasmussen, 7 maaneder, søn af husmand Mads Rasmussen, paa Nørre Broby Mark
1875, 0204, 0904, Jesper Jørgensen, ungkarl og skrædder, 28½, paa Nørre Broby Mark. Søn af træskomand Jørgen Rasmussen sammesteds
1875, 2804, 0205, Dødfødt dreng, søn af skolelærer Lumholt, Vøjstrup
1875, 2705, 0206, Hans Hansen, husmand, 41, paa Nørre Broby Mark
1875, 1206, 2006, Hans Larsen, 10 maaneder, søn af husmand Anders Larsen, paa Vøjstrup Mark
1875, 0610, 1010, Dødfødt dreng, søn af husmand Christian Andersen, paa Nørre Broby Mark
1875, 2710, 0211, Rasmus Frederik Nielsen, 2½, søn af gaardejer Anders Peter Nielsen, paa Nørre Broby Mark
1875, 0511, 141, Naaman Peder Naamansen, 1 dag, søn af husmand og væver Anders Naamansen, paa Nørre Broby Mark
1875, 2511, 0312, Jørgen Rasmussen, husmand, 39, paa Nørre Broby Mark
1875, 1112, 1912, Jens Jørgensen, 5, søn af smed Hans Jørgensen, i Vøjstrup
1876, -, 2301, Dødfødt dreng, søn af gaardejer Bonne Andersen, ved Nørre Broby
1876, 2901, 0602, Niels Peter Adamsen, 10 maaneder, søn af husmand Jens Adamsen, paa Nørre Broby Mark
1876, 1302, 2102, Hans Pedersen, 40 og 3 maaneder, Vittinge. Søn af boelsmand Peder Hansen
1876, -, 2903, Dødfødt dreng, søn af husmand Iver Christensen, i Abildskov
1876, 1904, 2404, Christopher Christiansen, 15, søn af ugift Ane Kirstine Christophersen, i Nørre Broby
1876, 2605, 0106, Christen Rasmussen, 5½, søn af hjulmand og gaardmand Niels Rasmussen, i Staaby
1876, 2605, 0106, Jens Johannes Johannesen, 4 maaneder, søn af uhrmager Lars Johannesen, i Nørre Broby
1876, 2805, 0306, Anders Peter Rasmussen, 24 og 3 maaneder, i Nørre Broby. Søn af gaardmand Rasmus Andersen
1876, 2905, 0306, Carl Johan Vilhelm Vandschnejder, 6, søn af bager Vandschnejder, i Nørre Broby
1876, 1306, 1906, Knud Andersen, ungkarl og gaardejer, 64 og 3 maaneder, paa Nørre Broby Mark. Søn af gaardmand Anders Knudsen sammesteds
1876, 2107, 2607, Hans Madsen Pedersen, 5, søn af indsidder Rasmus Pedersen, Nørre Broby
1876, 2808, 0409, Peder Henriksen, husmand og sadelmager, 53, paa Nørre Broby Mark
1876, 1709, 2309, Anders Nicolajsen,3, søn af smed Nicolaj Rasmussen, i Nørre Broby
1876, 2209, 0210, Ole Stephansen, aftægtsgaardmand, 89, paa Nørre Broby Mark. Født i Vittinge. Søn af gaardmand Stephan Hansen
1876, 1310, 2110, Jens Madsen, selvejergaardmand, 56, i Nørre Broby. Søn af gaardmand Mads Andersen sammesteds
1877, 1101, 1801, Rasmus Sørensen, gift husmand, 62, i Vittinge. Søn af Ane Poulsdatter i Vittinge
1877, 2602, 0703, Anders Nielsen, 61½, boelsmand, paa Nørre Broby Mark. Søn af Niels Andersen sammesteds
1877, 1403, 2203, Peder Jespersen, aftægtshusmand, 78 og 9 maaneder, i Vittinge. Søn af husmand Jesper Bertelsen sammesteds
1877, 2003, 2503, Dødfødt dreng, søn af husmand Jens Christensen, paa Nørre Broby Mark
1877, 2104, 2804, Søren Hansen, 20 og 3 maaneder, i Abildskov. Søn af smed Hans Sørensen
1877, 2304, 2804, Dødfødt dreng, søn af husmand Anders Jørgensen, paa Nørre Broby Mark
1877, 0605, 1005, Dødfødt dreng, søn af skomager Peder Henriksen, i Nørre Broby
1877, 1608, 2208, Hans Johannesen, 6 maaneder, søn af uhrmager Lars Johannesen, ved Nørre Broby
1877, 08 eller 0908, 1608, Lars Andersen, indsidder, 51, i Gummerup, Kjøng Sogn. Fundet 15.8. om morgenen
1877, 0512, 0912, Hans Peter Henningsen, 12 uger, søn af indsidder Jørgen Henningsen, paa Nørre Broby Mark
1877, 1012, 1812, Hans Hansen, 15½, søn af ugift Ane Hansen, i Vøjstrup
1878, 0501, 1201, Søren Christensen, boelsmand, 72 og 9 maaneder, paa Nørre Broby Mark. Født i Nørre Broby. Søn af smed Christen Sørensen sammesteds
1878, 1102, 1702, Marius Carl Vandschnejder, ½, søn af bager G. L. H. Vandschnejder, i Nørre Broby
1878, 0603, 1203, Niels Pedersen, indsidder, 80½, i Nørre Broby. Søn af husmand Peder Larsen i Nørre Broby
1878, 1903, 2503, Peder Pedersen, almissenydende, 77½, i Nørre Broby. Søn af indsidder Ped. Andersen i Nørre Broby
1878, 1904, 2504, Mads Andersen, gaardejer, 61½, i Staaby. Søn af gaardmand Anders Madsen sammesteds
1878, 2904, 0505, Lars Christian Henningsen, 3, søn af indsidder Jørgen Henningsen, i Abildskov
1878, 0905, 1405, Hans Andersen, aftægtsgaardmand, 68½, i Staaby. Søn af gaardmand Anders Hansen sammesteds
1878, 1705, 2305, Jens Rasmussen, ungkarl og klodsemager, 29, hos gaardmand Jens Jensen paa Nørre Broby Mark. Født i Steenløse. Søn af Kirsten Pedersdatter (nu gift med Jens Jensen)
1878, 2807, 0208, Rasmus Hansen Bech, 20 og 9 maaneder, i Staaby. Søn af gaardmand Hans Rasmussen
1878, 0410, 1010, Jens Andersen, 3, søn af indsidder Peder Andersen, paa Nørre Broby Mark
1878, 2910, 0511, Morten Madsen, aftægtshusmand, 81, ved Præsteskov
1878, 0911, 1611, Jørgen Madsen, aftægtshusmand, 80, i Nørre Broby
1878, 2811, 0612, Lars Andersen, aftægtsmand,81, paa Vøjstrup Mark
1879, -, 0202, Dødfødt dreng, søn af husmand Anders Jørgensen, paa Nørre Broby Mark
1879, 3001, 0502, Jørgen Hansen, indsidder og sadelmager, 26½, i Nørre Broby
1879, 2602, 0403, Peder Nielsen, husmand, 40½, paa Vøjstrup Mark
1879, 0103, 0703, Niels Hansen, ugift husejer, 62, i Nørre Broby
1879, 1403, 1903, Christian Nielsen, indsidder og fattiglem, 51½, paa Nørre Broby Mark
1879, 1803, 2403, Hans Hansen, 5, søn af gaardmand Anders Hansen, i Tommeholt
1879, 1905, 2605, Peder Madsen, husmand, 72, paa Nørre Broby Mark
1879, 2605, 3105, Valdemar Henriksen, 9 maaneder, søn af skomager Peder Henriksen, i Nørre Broby
1879, 1506, 2006, Niels Christiansen, enkemand og havde været gaardejer i Lindhoved Sogn i Ribe Amt, 76, paa rejse i Nørre Broby
1879, 1606, 2006, Johannes Jensen, 1 og 3 maaneder, søn af drejer Jens Rasmussen, paa Vøjstrup Mark
1879, 2507, 3107, Anders Nielsen, indsidder, 76 og 3 maaneder, paa Nørre Broby Mark
1879, 1208, 1708, Christian Louis Vandschnejder, 3 maaneder, søn af bager Vandschnejder, i Nørre Broby
1879, 2208, 2808, Andreas Madsen, 4, søn af kjøbmand Pet. Madsen, i Nørre Broby
1879, 1109, 1709, Ove Christen Christiansen, aftægtshusmand, 73, hos husmand Anders Christian Ovesen, paa Nørre Broby
1879, 1409, 2009, Peder Jensen, aftægtsmand, 70, hos sønnen husmand Hans Pedersen, paa Vøjstrup Mark
1879, 1711, 2411, Jørgen Sørensen, indsidder, 68½, i Nørre Broby
1879, 0712, 1312, Knud Andersen, aftægtsgaardmand, 82 og 9 maaneder, paa Staaby Mark
1880, 0801, 1401, Søren Pedersen, 11 og 3 maaneder, dattersøn af husmand Søren Jensens enke, i Lergravhuset
1880, 2901, 0402, Hans Peter Larsen, aftægtshusmand, 62, hos svigersønnen Jørgen Henningsen, i Abildskov
1880, 0302, 0902, Niels Christian Rasmussen, tjenestekarl, 18, hos gaardmand Jens Rasmussen, i Nørre Broby. Søn af indsidder Rasmus Pedersen, Nørre Broby Mark
1880, 1503, 2103, Laurits Christian Johannesen, 1, søn af uhrmager Lars Johannesen, ved Nørre Broby
1880, 3003, 0404, Rasmus Peder Pedersen, 16 dage, søn af ugift Ane Kirstine Rasmussen, i Vittinge
1880, 0304, 0904, Anders Nielsen, aftægtshusmand, og bødker, 80, i Nørre Broby
1880, 1304, 2004, Mads Peder Gormsen, 19 og 9 maaneder, paa Nørre Broby Mark. Søn af husmand Peder Gormsen
1880, 2004, 2704, Lars Andersen, gaardmand, 84, i Vøjstrup
1880, 0605, 1105, Peder Pedersen, gaardmand, 76, i Nørre Broby
1880, 1605, 2205, Lars Johannesen, uhrmager, 37, ved Nørre Broby
1880, 2705, 0106, Jens Peder Pedersen,7 maaneder, søn af husmand Johan Pedersen, paa Nørre Broby Mark
1880, 1406, 1906, Jørgen Pedersen, aftægtshusmand, 82, paa Nørre Broby Mark
1880, 2606, 0207, Hans Stephansen, gaardmand, 68½, i Vittinge
1880, 0207, 0607, Niels Anton Hansen, 4 maaneder, søn af ugift Ane Kirstine Andersen, paa Nørre Broby Mark
1880, 1508, 1908, Rasmus Jeppesen, husejer og tømrer, 52, i Nørre Broby
1880, 0509, 1109, Hans Peter Rasmussen Aagaard, 11, dattersøn og plejesøn af gaardmand Hans Hansen, paa Nørre Broby Mark
1880, 1510, 2110, Hans Hansen, ungkarl og daglejer, 60, opholdt sig hos svogeren væver og husmand Niels Hansen, i Nørre Broby
1880, 2811, 0612, Peder Carstensen, aftægtshusmand, 83, hos sønnen husmand Rasmus Pedersen, paa Nørre Broby Mark
1881, 1701 ,2401, Niels Madsen, ungkarl, væver og fæster, 66½, i Vøjstrup
1881, 0303, 1003, Rasmus Nielsen, aftægtsgaardmand, 83, paa Nørre Broby Mark
1881, 2803, 0404, Peder Gormsen, husmand, 40½, paa Vøjstrup Mark
1881, 3103, 0704, Hans Larsen, smed, 66, i Nørre Broby
1881, 1004, 1604, mads Pedersen, husmand og skrædder, 59, i Nørre Broby
1881, 2505, 0106, Jørgen Christophersen, fæstegaardmand,62, paa Nørre Broby Mark
1881, 2605, 0206, Hans Pedersen, 13, stedsøn af husmand og bødker Rasmus Andersen, paa Vøjstrup Mark
1881, 3005, 0406, Rasmus Hansen, fhv. gaardmand i Bregnemose, røgter i Hunderup, 62. Svoger til gaardmand Lars Larsen i Gammelhave
1881, 2006, 2706, Morten Larsen, aftægtsgaardmand, 78, hos Lars Hansen i Vittinge
1881, 2308, 2808, Dødfødt dreng, søn af husmand Peder Hansen, paa Nørre Broby Mark
1881, 2908, 0509, Jørgen Dideriksen, aftægtshusmand, 86½, hos sønnen Diderik Jørgensen, paa Nørre Broby Mark
1881, 2509, 0110, Christoffer Christensen, almisselem, 84, i Nørre Broby
1881, 2610, 0311, Rasmus Larsen, ungkarl og gaardejer, 37, i Vøjstrup. Søn af gaardmand Lars Nielsen
1881, 1311, 2111, Christian Mogensen, gaardmand, 63½, i Vøjstrup
1881, 1411, 1911, Anders Frederik Mortensen, aftægtshusmand, 77, hos husmand Anders Knudsen, paa Nørre Broby Mark
1881, 2411, 0212, Peder Knudsen Hansen, 4½, søn af husmand Hans Christian Pedersen, i Vittinge
1882, 0401, 1101, Christian Theodor Hansen, 2, søn af husmand Hans Christian Pedersen, i Vittinge
1882, 1502, 2102, Hans Peter Nielsen, 12, søn af boelsmand Niels Christensen, paa Vittinge Mark
1882, 2102, 2602, Mads Christian Jørgensen (tvilling), 5 timer, søn af husmand Niels Jørgensen, ved et store Lung
1882, 2102, 2602, Hans Jensen Jørgensen, 6 timer, søn af husmand Niels Jørgensen, ved det store Lung
1882, 1703, 2303, Hans Egede Storm, 9 dage, søn af murer Rasmus Hansen Storm, i Nørre Broby
1882, 2203, 2603, Dødfødt dreng, søn af bager Vandschnejder, i Nørre Broby
1882, 2803, 0204, Iver Pedersen, enkemand og fattiglem, 75½, i Nørre Broby
1882, 1804, 2304, Hans Laurits Hansen, 3, søn af gaardmand Anders Hansen, i Tømmerbolt
1882, 0905, 1605, Lars Christian Rasmussen, 4½, søn af gaardmand Jørgen Rasmussen, paa Nørre Broby Mark
1882, 1005, 1605, Morten Peter Hansen, 8 og 9 maaneder, søn af gaardmand Lars Hansen, i Vittinge
1882, 1905, 2605, Jørgen Jørgensen, 4½, søn af indsidder Johannes Jørgensen, paa Nørre Broby Mark
1882, 2405, 2705, Rasmus Rasmussen, 11, stedsøn af husmand Anders Nielsen, paa Nørre Broby Mark
1882, 0107, 0707, Anders Madsen, indsidder, 80, i Nørre Broby
1882, 1207, 1807, Anders Larsen, aftægtsboelsmand, 81, paa Nørre Broby Mark
1882, 1607, 2107, Lars Andersen, 79, opholdt sig hos gaardmand Niels Christian Hansen, i Staaby
1882, 0508, 1108, Sylvester Albrecht Møller, skolelærer og kirkesanger, 73½, i Nørre Broby
1882, 2909, 0610, Rasmus Vilhelm Balslev, sognepræst, 75, i Nørre Broby
1882, 1511, 2111, Rasmus Rasmussen, skomagersvend, 36, Nørregade 28, i Odense. Søn af gaardmand Rasmus Nielsen, Nørre Broby
1882, 0212, 0912, Lars Nielsen, ugift, 75, opholdt sig hos gaardmand Niels Rasmussen, i Staaby
1882, 1412, 2212, Lars Mogensen, enkemand og aftægtsmand, 66, paa Nørre Broby Mark (Højruphus)
1882, 2712, -, Niels Peter Jensen Mose, 24 timer, søn af kjøbmand Rasmus Jensen Mose, af Vøjstrup
1883, 1602, 2202, Knud Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 63½, hos Jens Nielsen, paa Nørre Broby Mark
1883, 2803, 0104, Karl Gustav Otto Jakobsen, 4 uger, søn af ugift Karen Dorthea Rasmussen, af Nørre Broby Mark
1883, 0704, 1404, Mads Kristensen, 6½, søn af husmand Kristen Knudsen, af Nørre Broby Mark
1883, 0607, 1107, Kristen Pedersen, gift aftægtsmand og fhv. skovfoged, 65, af Præsteskov
1883, 2907, 0508, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Erik Larsen, paa Nørre Broby Mark
1883, 0311, 1011, Steffen Jørgensen, enkemand og aftægtsmand, 75, hos gaardmand Jørgen Steffensen, i Vøjstrup
1883, 0412, 1112, Hans Peter Jørgensen, ½, søn af gaardmand Hans Jørgensen, af Nørre Broby
1884, 1901, 2601, Hans Andersen, ugift, 23, paa Nørre Broby Mark. Søn af gaardmand Anders Hansen
1884, 2801, 0302, Rasmus Peder Andersen, 35 uger, søn af husmand Hans Henrik Ludvig Andersen, af Nørre Broby Mark
1884, 0103, 0503, Dødfødt dreng, søn af buntmager Martin Jørgensen, Nørre Broby Mark
1884, 0503, 1103, Jørgen Nielsen, husmand, 72, i Nørre Broby
1884, 1704, 2404, Mads Nielsen, gift gaardmand og slagter, 58, i Nørre Broby
1884, 1005, 1505, Hans Hansen, gift gaardmand, 34, i Nørre Broby
1884, 2105, 2605, Mads Peter Madsen Lund, 2, søn af skrædder Kristian Madsen Lund, i Nørre Broby
1884, 0206, 0606, Lars Madsen, gaardmand, 61, i Vøjstrup
1884, 2606, 2906, Karl Kristian Naamansen, 7 uger, søn af tømrer Kristian Naamansen, i Nørre Broby
1884, 0107, 0607, Peder Kristian Pedersen, 5 maaneder, søn af husmand Søren Pedersen, paa Vøjstrup Mark
1884, 0207, 0807, Rasmus Hansen, gift gaardmand og sognefoged, 69, paa Lærkedal, Nørre Broby Mark
1884, 2107, 2607, Rasmus Hansen, enkemand og aftægtsmand, 78, hos husmand Jørgen Hansen, i Nørre Broby
1884, 0609, 1109, Rasmus Andersen, gift husmand og bødker, 45, paa Vøjstrup Mark
1884, 0709, 1209, Johannes Madsen, 6 uger, søn af gaardmand og teglværksejer Hans Madsen, Nørre Broby Mark
1884, 1009, 1509, Jørgen Nielsen, gift husmand og skrædder, 45, i Nørre Broby
1884, 1210, 1910, Niels Nielsen, 20 dage, søn af husmand Niels Hansen (Bøgholm), Nørre Broby Mark
1884, 3110, 0711, Jørgen Jørgensen, gift gaardmand, 81, i Vittinge
1884, 0511, 1211, Hans Andersen, enkemand og aftægtsmand, 72, hos gaardmand Anders Hansen, i Tømmerholt
1885, 0101, 0801, Niels Sørensen, gift gaardmand, 53, i Nørre Broby
1885, 2201, 2901, Povl Kristian Povlsen, gift gaardmand, 37, i Vøjstrup
1885, 3101, 0702, Hans Hansen, gift gaardmand, 70, paa Nørre Broby Mark
1885, 0503, 1203, Rasmus Nielsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 77, i Nørre Broby
1885, 2103, 2803, Jens Madsen, gift fæstehusmand, 81, paa Vøjstrup Mark
1885, 0404, 1104, Laurits Hansen, 5, søn af skrædder Jakob Hansen, af Vøjstrup Mark
1885, 1104, 1804, Anders Larsen, 17, søn af gaardmand Lars Larsen, af Vøjstrup Mark
1885, 2404, 3004, Niels Rasmussen, gift gaardmand, 41, i Nørre Broby
1885, 1605, 2205, Lars Iversen, gift husmand, skrædder og musikanter, 66, af Præsteskov
1885, 1605, 2105, Andreas Kristian Jensen, 1 dag, søn af detaillist Anders Andersen Jensen, af Vittinge Mark
1885, 1705, 2205, Jens Hansen Løgten, ungkarl, 83, opholdt sig hos smed Hans Jørgensen, af Vøjstrup
1885, 2207, 2607, Peder Rasmussen, ungkarl, 20, i Vittinge. Søn af husmand Rasmus Pedersen
1885, 1508, 2108, Bonne Andersen, gift gaardmand, 60, Nørre Broby
1885, 2008, 2508, Mads Jensen, enkemand og fattiglem, 80, i Nørre Broby
1885, 2008, 2508, Dreng, 10 minutter, søn af husmand Peder Andersen, af Vøjstrup Mark
1885, 2408, 3008, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jens Knudsen, af Staaby
1885, 3008, 0409, Jens Larsen, gift husmand, 59, i Vittinge
1885, 2210, 2810, Hans Larsen, gift indsidder, 27, i Vittinge
1885, 1810, 2310, Kristen Nielsen, gift fattiglem, 69, paa Nørre Broby Mark
1885, 1112, 1912, Hans Jørgen Larsen, 3 maaneder, plejebarn af husmand Søren Rasmussen, Abelskov
1885, 2612, 02011886, Rasmus Adamsen, enkemand og husmand, 84, i Staaby
1886, 2303, 3003, Rasmus Sørensen, enkemand og aftægtsmand, 81, paa Nørre Broby Mark
1886, 0104, 0704, Hans Alfred Møller, 8 maaneder, søn af maler L. P. Møller, i Nørre Broby
1886, 1104, 1904, Lars Nielsen, gift aftægtsgaardmand, 83, paa Vøjstrup Mark
1886, 2104, 2704, Jørgen Madsen, 18, søn af husfæster Mads Larsen, i Nørre Broby
1886, 2604, 0205, Marius Peder Kristiansen, 5 maaneder, plejebarn af husmand Søren Rasmussen
1886, 1705, 2205, Mads Hansen, 16, søn af indsidder Hans Kristian Madsen, af Nørre Broby
1886, 1206, 1906, Jørgen Madsen, enkemand og aftægtsgaardmand, i Nørre Broby
1886, 2406, 3006, Mads Jørgensen, gift gaardmand, 46, paa Nørre Broby Mark
1886, 3107, 0408, Mads Hansen, gift fattiglem, 44, i Nørre Broby
1886, 0208, 0708, Jakob Jørgensen, ugift fattiglem, 83, i Nørre Broby
1886, 1308, 1508, Dødfødt dreng, søn af indsidder Ludvig Sofus Svendsen, af Vittinge
1886, 0509, 1009, Peder Pedersen, gift gaardmand, 48, paa Nørre Broby Mark
1886, 2210, 2910, Mads Rasmusen, enkemand og aftægtsgaardmand, i Staaby
1886, 0512, 1112, Peder Hansen, gift gaardmand, 45, paa Nørre Broby Mark
1886, 1512, 2012, Hans Peder Pedersen, 8, søn af husmand Rasmus Pedersen, af Nørre Broby Kohave
1886, 2312, 2912, Jens Jørgensen, enkemand, husmand og væver, 77, i Abildskov
1887, 2102, 2802, Rasmus Hansen, enkemand, husmand og tækkemand, 65, paa Nørre Broby Mark
1887, 1809, 2709, Hans Jensen, gift husmand, 53, i Nørre Broby
1887, 2410, 3110, Peder Hansen, ungkarl, 67, opholdt sig hos gaardmand Kristian Nielsen, af Nørre Broby Mark
1887, 2011, 2811, Hans Madsen, enkemand og aftægtshusmand, 84, paa Nørre Broby Mark
1888, 0301, 0901, Niels Peter Nielsen, 17, stedsøn af bødker Niels Nielsen, af Nørre Broby
1888, 0603, 1103, Rasmus Rasmussen, 12 uger, søn af ugift Johanne Jensen, af Nørre Broby Mark (Kohave). I pleje hos indsidder Rasmus Steffensen, Vøjstrup Mark
1888, 1403, 2203, Anders Peder Nielsen, gaardmand, 42, paa Nørre Broby Mark
1888, 2904, 0605, Jens Kristian Jensen, 1, søn af skrædder Jørgen Jensen, af Vøjstrup
1888, 3105, 0606, Jørgen Rasmussen, husfæster og vejmand, 78, paa Nørre Broby Mark
1888, 2007, 2507, Jørgen Nielsen, tjenestekarl, 19, af Bøgholm, Nørre Broby Mark. Søn af husmand Niels Hansen
1888, 2910, 0211, Niels Andreasen, kjøbmand, 37, i Nørre Broby
1888, 2206, -, Aage Johannes Nielsen, tjenestekarl, 16, Staaby. Søn af sognefoged Morten Nielsen af Vesterdal, i Udby Sogn, Vends Herred
1888, 1011, 1711, Kristian Rasmussen, 8 maaneder, søn af husmand Hans Jørgen Rasmussen, af Nørre Broby
1888, 3012, 07011889, Knud Iversen, enkemand og aftægtsmand, 88, paa Nørre Broby Mark
1888, 3012, 05011889, Povl Rasmussen, gift aftægtsgaardmand, 80, i Vøjstrup
1889, 1802, 2402, Karl Emil Gustav Jensen, 3, søn af indsidder Niels Jensen, i Vittinge. Født i Sønder Broby
1889, 0104, 0304, Dødfødt dreng, søn af maler Lars Peter Møller, i Nørre Broby
1889, 2704, 0605, Anders Rasmussen, gift gaardmand i Vøjstrup, 75, Trunderup, Jordløse Sogn
1889, 1805, 2405, Christen Rasmussen, ungkarl, 66, opholdende sig hos gaardmand Peder Hansen, i Staaby
1889, 3005, 0306, Jens Adamsen, gift husmand, 50, paa Nørre Broby Mark
1889, 0906, 1306, Peder Hansen, gift fattiglem, 63, i Nørre Broby Familiehus
1889, 0207, 0707, Christen Theodor Jørgensen, 3, søn af husmand Jørgen Rasmussen, paa Nørre Broby Mark
1889, 1707, 2207, Hans Hansen, gift aftægtsmand, 72, paa Vittinge Mark
1889, 2107, 2607, Anders Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 70, i Nørre Broby
1889, 1208, 1708, Jes Nielsen Lund, gift skolelærer og kirkesanger, 30, i Nørre Broby
1889, 1508, 2108, Niels Eriksen, gift indsidder og hjulmand, 81, i Nørre Broby
1889, 1708, 2208, Jens Rasmussen, gift husmand og drejer, 56, i Vøjstrup
1889, 2608, 3108, Hans Larsen, ungkarl og gaardmand, 38, paa Vøjstrup Mark
1889, 2708, 0209, Jens Pedersen, gift husmand, 53, i Nørre Broby
1889, 0310, 0810, Rasmus Sørensen, ungkarl og aftægtsgaardmand, 60, af Gjedebjerg, Nørre Broby Mark
1889, 0511, 1211, Rasmus Steffensen, gift indsidder, 72, paa Vøjstrup Mark
1889, 1311, 1711, Niels Jørgensen (tvilling), 9 dage, søn af husmand Rasmus Jørgensen, Nørre Broby Mark
1889, 1311, 1711, Jørgen Jørgensen (tvilling), 9 dage, søn af husmand Rasmus Jørgensen, Nørre Broby Mark
1889, 3011, 0812, Anders Jensen, 2, søn af husmand Hans Christian Jensen, Staaby
1889, 0312, 1112, Hans Jakob Jensen, 10, søn af husmand Simon Christian Jensen, paa Nørre Broby Mark
1890, 1601, 2501, Karl Julius Peter Nielsen, gift husmand og tømrer, 29, af Nørre Broby
1890, 0302, 1002, Rasmus Christian Hansen, 5, søn af gaardmand Peder Hansen, Staaby Mark
1890, 2002, 2602, Hans Peder Christian Pedersen, 8 maaneder, søn af tømrer Hans Pedersen, Nørre Broby
1890, 2102, 2802, Anders Christian Nielsen, 11, søn af husmand Niels Jensen, af Abildskov
1890, 1004, 2004, Hans Andersen, 1 dag, søn af gaardmand Mads Andersen, paa Nørre Broby Mark
1890, 0805, 1105, Mads Jensen, enkemand og fattiglem, 71, i Nørre Broby Fattiggaard
1890, 1307, 1807, Mads Christian Jensen, gift skrædder og husmand, 58, af Nørre Broby Mark
1890, 3107, 0308, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jens Jensen Kløve, af Staaby
1890, 0608, 1208, Rasmus Johansen, gift husmand, 70, paa Nørre Broby Mark
1890, 1011, 1711, Jørgen Jørgensen, 1, søn af gaardmand Lars Jørgensen, af Staaby
1890, 1111, 1811, Jens Anders Mortensen, gift husmand, 63, paa Nørre Broby Mark
1891, 2101, 2501, Lars Madsen Aagaard, 8 uger, søn af gaardmand Mads Larsen Aagaard, af Vøjstrup
1891, 0602, 1202, Anders Carl Løndahl Petersen, 5, søn af bager Anders Theodor Jørgen Petersen, af Fangel. Plejesøn af bager Niels Carl Gustav Larsen, i Nørre Broby
1891, 1202, 1902, Hans Christoffer Madsen, ugift tjenestekarl, 23, Nørre Broby Mark
1891, 0403, 1103, Jens Madsen, enkemand og fattiglem, 90, paa Nørre Broby Fattiggaard
1891, 0703, 1403, Lars Larsen, gift gaardmand, 59, Gammelhave, Vøjstrup Mark
1891, 0104, 0804, Peder Jensen, gift indsidder og skrædder, 61, Nørre Broby Mark
1891, 1704, 2204, Lars Jensen, gift indsidder og fattiglem, 42½, af Abildskov, Nørre Broby Mark
1891, 0205, 0905, Anders Larsen, gift husmand, 60, Bøgholm, Nørre Broby Mark
1891, 2107, 2607, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jens Jensen Kløve, i Staaby
1891, 2910, 0511, Laurits Madsen Aagaard, 9 dage, søn af gaardmand Mads Larsen Aagaard, i Vøjstrup By
1873, 0803, 1503, Karen Jørgensdatter, aftægtsenke, 66, i Nørre Broby. Gaardmand Rasmus Knudsen
1873, 1204, 1804, Maren Sørensdatter, aftægtsenke, 72, i Vøistrup. Huusmand Peder Nielsen
1873, 2904, 0705, Ane Rasmussen, 38, paa Nørre Broby Mark. Datter af boelsmand Rasmus Sørensen
1873, 0605, 1305, Ane Cathrine Madsdatter, aftægtsgaardenke, 83½, hos gaardmand Hans Andersen, i Vittinge. Gaardmand Jørgen Rasmussen
1873, 1205, 1805, Maren Andersen, ½, datter af boelsmand Rasmus Andersen, i Abildskov
1873, 1307, 2007, Karen Dorthea Rasmussen, ½, datter af ugift Jensine Rasmussen, paa Nørre Broby Mark
1873, 2007, 2507, Karen Pedersdatter, 63, paa Nørre Broby Mark. Huusmand Rasmus Hansen
1873, 3009, 0410, Karen Hansen, 16½, datter af boelsmand Hans Hansen, i Bobjerg
1873, 3112, 06011874, Thrine Rasmussen, sypige, 26, i Nørre Broby. Datter af træskomand Rasmus Hansen
1874, 0102, 0802, Maren Kirstine Henriksen, 14 dage, datter af skomager Peder Heinriksen, i Nørre Broby
1874, 2003, 2503, Mette Marie Jensen, 34, i Vøjstrup. Gaardmand Mads Madsen
1874, 2503, 0104, Elisabeth Nielsdatter, enke og aftægtshuskone, 80 og 3 maaneder, af Vittinge. Husmand Hans Poulsen
1874, 1505, 21205, Ane Jørgensen, tjenestepige, 28, opholdt sig hos R. Gertsen, i Nørre Broby. Datter af husmand Jørgen Nielsen, i Nørre Broby
1874, 1905, 2505, Maren Christine Hansen, 7½, datter af murer Lars Christian Hansen, i Vøjstrup
1874, 1006, 1606, Maren Kirstine Pedersen, 25 og 9 maaneder, paa Nørre Broby Mark. Indsidder Jens Rasmussen
1874, 0908, 1408, Annine Christine Andersen, 3 maaneder, datter af husmand Christian Andersen, paa Nørre Broby Mark
1874, 0908, 1508, Caroline Madsen, 37½, paa Vøjstrup Mark. Husmand Peder Gormsen
1874, 1209, 1809, Maren Nielsdatter, enke og aftægtskone, 70½, paa Nørre Broby Mark. Husmand Rasmus Jørgensen
1874, 2309, 2709, Maren Andersdatter, enke og almissenydende, 74, paa Nørre Broby Mark. Indsidder Jens Nielsen
1874, 2310, 3010, Johanne Nielsdatter, 76, paa Nørre Broby Mark. Aftægtshusmand Ove Christian Christensen
1874, 0811, 1511, Udøbt pige, 3 uger, datter af husmand Søren Pedersen, i Gedebjerg
1874, 1711, 2411, Sophie Jochumsen, 25 og 9 maaneder, ved Nørre Broby. Gaardmand Jørgen Christian Rasmussen
1875, 2401, 3001, Dorthe Andersdatter, enke og aftægtshuskone, 67 og 9 maaneder, paa Nørre Broby Mark. Husmand Knud Hansen
1875, 0203, 0903, Maren Nielsdatter, 60 og 3 maaneder, paa Nørre Broby Mark. Gaardmand Niels Pedersen
1875, 0803, 1503, Christine Hansine Jensen, 59, i Nørre Broby. Indsidder og smed Hans Larsen
1875, 2103, 2703, Marie Hansen, 31 og 9 maaneder, paa Nørre Broby Mark. Husmand Hans Hansen
1875, 1204, 1704, Johanne Kirstine Hansen, 48½, paa Nørre Broby Mark. Indsidder Christen Rasmussen Guldfeth
1875, 1904, 2704, Kirsten Jørgensdatter, 71, opholdt sig hos gaardmand Christian Mogensen, i Vøjstrup
1875, 2505, 3005, Ane Kirstine Pedersen, 1, datter af murer Rasmus Pedersen, i Nørre Broby
1875, 1306, 2006, Ane Cathrine Rasmussen, enke, 76, i Nørre Broby. Indsidder Peder Rasmussen
1875, 2407, 2907, Ane Hansdatter, 71, af Vittinge. Aftægtsgaardmand Morten Larsen
1875, 0108, 0608, Ellen Dorthea Pedersen, 32, i Vittinge. Husmand Hans Christian Pedersen
1875, 2809, 0510, Ane Marie Rasmusdatter, enke og aftægtsgaardkone, 77, i Nørre Broby. Gaardejer Mads Andersen
1875, 2611, 0312, Ane Cathrine Rasmussen, ½, datter af ugift Ane Christensen, paa Nørre Broby Mark
1875, 1412, 2112, Johanne Cathrine Pedersdatter, ugift, 76, opholdende sig hos gaardmand Hans Hansen, paa Nørre Broby
1876, 0802, 1502, Gjertrud Kirstine Hansen, 15, datter af smed Hans Sørensen, i Abildskov
1876, 2603, 0304, Karen Marie Nielsen, ??½, datter af husmand Niels Hansen, i Nørre Broby [alder ulæselig]
1876, 2705, 0206, Maren Kirstine Rasmussen, 15½, datter af husmand Rasmus Hansen, i Abildskov
1876, 3105, 0706, Karen Knudsdatter, ugift indsidderske, 69 og 3 maaneder, i Nørre Broby
1876, 2906, 0407, Cathrine Jørgensdatter, aftægtsgaardkone, 79, i Nørre Broby
1876, 1507, 2307, Marie Cicilie Vandschnejder, 1 og 4 maaneder, datter af bager Vandschnejder, i Nørre Broby
1876, 0908, 1408, Ane Christensen, ugift, 26½, tjente i Brobyværks Kro, i Sønderby Sogn. Datter af indsidder Christen Nielsen, St. L…
1876, 3009, 0710, Ane Kirstine Madsen, ugift, 37, i Vittinge. Datter af gaardmand Mads Madsen
1876, 0810, 1410, Johanne Jørgensen, 1½, datter af gaardmand Mads Jørgensen, paa Nørre Broby Mark
1876, 2210, 2910, Dødfødt pige, datter af boelsmand Niels Christensen, paa Vittinge Mark
1877, 1301, 1901, Karen Jørgensdatter, enke og almisselem, 86, i Nørre Broby. Husmand Jørgen Rasmussen
1877, 1201, 2001, Ane Jensdatter, enke, 62, paa Nørre Broby Mark. Husmand Rasmus Jacobsen
1877, 0402, 1002, Ane Pedersdatter, enke, 58 og 9 maaneder, i Staaby. Gaardmand Hans Nielsen
1877, 1302, 2002, Karen Rasmusdatter, 58 og 9 maaneder, paa Vøjstrup Mark. Husmand Mads Olsen
1877, 1602, 2302, Maren Stephansdatter, 78 og 9 maaneder, i Vittinge. Aftægtsgaardmand Mads Madsen
1877, 2602, 0603, Dorthe Christensdatter, 79½, i Staaby. Gaardmand Mads Rasmussen
1877, 2103, 2803, Kirsten Hansdatter, 64 og 3 maaneder, i Nørre Broby. Aftægtsgaardmand Jørgen Madsen
1877, 2403, 3103, Johanne Baltzersdatter, enke, 68, i Nørre Broby. Glarmester Hans Jensen
1877, 0404, 1204, Kirsten Nielsdatter, 70, i Nørre Broby. Gaardmand Jacob Christian Rasmussen
1877, 1204, 1904, Johanne Jensdatter, 69 og 9 maaneder, i Nørre Broby. Indsidder og træskomand Rasmus Hansen
1877, 1404, 2104, Dorthea Kirstine Hansen Bæk, 5 og 9 maaneder, datter af gaardmand Hans Rasmussen, i Staaby
1877, 1305, 1905, Elise Marie Svingelberg, enke og aftægtshuskone,72½, paa Nørre Broby Mark. Husmand Anders Larsen
1877, 0908, 1409, Maren Knudsdatter, 64, i Nørre Broby. Husmand Peder Hansen
1877, 1809, 2409, Marie Cathr. Jespersdatter, enke, 86½, i Nørre Broby. Skomager Hans Christiansen
1877, 0811, 1411, Kirsten Andersdatter, 54½, paa Nørre Broby Mark. Indsidder Niels Hansen
1877, 1311, 2011, Maren Madsdatter, 72, i Abildskov. Husmand Rasmus Hansen
1878, 2401, 3101, Maren Andersdatter, ugift, 81, opholdende sig hos husmand Niels Rasmussen, i Staurbrohuset
1878, 2601, 0102, Karen Hansdatter, 64, i Abildskov. Husmand Hans Peter Larsen
1878, 2402, 2802, Maren Hansdatter, enke og almisselem, 92, i Vøjstrup. Skomager Christian Svaneberg
1878, 2502, 0503, Erikke Susanne Hansdatter, enke og aftægtskone, 81, i Vøjstrup. Gaardmand Poul Stephansen
1878, 1603, 2403, Karen Dorthea Gormsen,3½, datter af husejer Hans Peter Gormsen, i Vøjstrup
1878, 2304, 0205, Rasmine Andersen, 25, paa Nørre Broby Mark. Gaardmand Christen Jacobsen
1878, 0405, 1005, Margrethe Rasmusdatter, enke, 60, i Nørre Broby. Boelsmand Hans Hansen
1878, 1406, 2106, Ane Margrethe Rasmussen, 3, datter af smed Rasmus Rasmussen, i Vittinge
1878, 1607, 2207, Karen Rasmusdatter, 59½, paa Nørre Broby Mark. Husmand Knud Rasmussen
1878, 0110, 0710, Karen Nielsen, 50, paa Vøjstrup Mark. Husmand Anders Andersen
1878, 1911, 2311, Ane Marie Mortensen, tjenestepige, 28, i Nørre Broby Præstegaard
1879, 0901, 1601, Andersine Jensen, 38, paa Nørre Broby Mark. Indsidder Jacob Andersen
1879, 1101, 1701, Ane Marie Hansen, 14½, datter af husmand Hans Pedersen, i Sandholtshuset
1879, 3101, 1102, Kirsten Olsdatter, aftægtskone,70½, opholdende sig i Vøjstrup. Gaardmand Jens Madsen Lomholt, i Højen, Jylland
1879, 1103, 1603, Maren Knudsdatter, almisselem, 52½, i Nørre Broby
1879, 0305, 1005, Karen Andersdatter, aftægtshuskone, 79, i Stavsbro. Husmand Rasmus Hansen
1879, 2605, 3105, Kirsten Nielsdatter, enke og aftægtskone, 68, i Staaby. Gaardmand Hans Andersen
1879, 1206, 2006, Maren Kirstine Jensen, 1 og 3 maaneder, datter af drejer Jens Rasmussen, paa Vøjstrup Mark
1879, 1806, 2506, Marie Hermansen, 20½, i Abildskov. Plejedatter af husmand og væver Jens Jørgensen
1879, 2306, 2806, Maren Rasmusdatter, 70 og 9 maaneder, i Nørre Broby. Gaardmand Rasmus Nielsen
1879, 1110, 1610, Karen Andersdatter, enke og almisselem, 85, i Nørre Broby. Husmand Lars Andersen
1879, 2311, 0112, Maren Andersen, 43½, i Abildskov. Husmand Anders Knudsen
1879, 2611, 0312, Johanne Pedersen, 42, paa Nørre Broby Mark. Husmand Hans Henrik Ludvig Andersen
1880, 2304, 2704, Dødfødt pige, datter af ugift Antonmine Henriette Jensen, i Nørre Broby
1880, 0905, 1505, Johanne Cathrine Madsen, 39, paa Vøjstrup Mark. Drejer Jens Rasmussen
1880, 1105, 1805, Antonmine Henriette Jensen, ugift indsidderske, 42, i Nørre Broby
1880, 1705, 2205, Martha Marie Jensen, 10 uger, datter af indsidder Hans Jensen og distriktsjordemoder Magdalene Larsen, i Nørre Broby
1880, 2405, 2905, Maren Pedersen, 11 og 3 maaneder, datter af husmand Søren Pedersen paa Nørre Broby Mark
1880, 0107, 0407, Dødfødt pige, datter af husmand Simon Christian Jensen, paa Nørre Broby Mark
1880, 1408, 1808, Maren Jørgensen, 29, i Nørre Broby. Murer Rasmus Hansen Storm
1880, 2212, 3012, Kirsten Andersdatter, aftægtskone, 87½, opholdende sig hos sønnen husmand Anders Rasmussen, i Nørre Broby
1881, 0103, 0903, Ane Larsdatter, gift, 54½, hos Anders Larsen, i Vøjstrup. Rasmus Hansen tjenende i Hunderup
1881, 1503, 2203, Sidsel Christoffersdatter, aftægtsgaardkone, 73, i Tommerhold ved Vittinge
1881, 1104, 1904, Karen Nielsdatter, enke, 79, paa Nørre Broby Mark. Aftægtsgaardmand Rasmus Nielsen Greve
1881, 1704, 2404, Ane Dorthea Hansen, 6½, datter af indsidder Ole Hansen, paa Nørre Broby Mark
1881, 1804, 2404, Maren Christine Hansen, 3, datter af indsidder Ole Hansen, paa Nørre Broby Mark
1881, 0807, 1307, Mette Cathrine Rasmusdatter, 59, paa Nørre Broby Mark (Højruphus). Husmand Lars Mogensen
1881, 1108, 1508, Margrethe Jensdatter, enke, 76, i Nørre Broby. Bødker og aftægtshusmand Anders Nielsen
1881, 1511, 2011, Stine Jørgensen, 2 dage, datter af ugift Maren Andersen, i Vittinge
1881, 1812, 2312, Ane Nielsdatter, aftægtsgaardkone, 86, i Nørre Broby. Gaardmand Niels Rasmussen
1881, 2712, 04011882, Ane Madsdatter, 83, paa Nørre Broby Mark. Aftægtsgaardmand Knud Iversen
1882, 2402, 0103, Karen Jørgensen, 3 maaneder, datter af ugift Maren Andersen, hos broderen gaardmand Hans Andersen, i Vittinge
1882, 1003, 1603, Karen Madsdatter, 79, paa Nørre Broby Mark. Væver og husmand Jens Jørgensen
1882, 1504, 2004, Ane Cathrine Hansdatter, 52, paa Vøjstrup Mark. Husmand Anders Larsen
1882, 1305, 1905, Marie Jørgensdatter, enke, 67½, i Vøjstrup. Fæstegaardmand Christian Mogensen
1882, 2305, 2705, Marie Kirstine Hansen, 4 og 9 maaneder, datter af maler Niels Hansen, ved Nørre Broby
1882, 2605, 3105, Anna Johanne Hansen, 3, datter af maler Niels Hansen, ved Nørre Broby
1882, 1506, 1906, Anna Cathrine Nielsen, 1½ time, datter af boelsmand Jens Nielsen, i Staaby
1882, 1407, 1907, Maren Madsdatter, 61½, i Staaby. Gaardmand Hans Hansen
1882, 1808, 2308, Maren Pedersen, 3, datter af indsidder Karen Pedersen, Nørre Broby
1882, 1010, 1610, Dorthe Madsdatter, enke, 90, af Nørre Broby Mark. Skovfoged Peter Mortensen
1882, 2810, 0211, Karen Rasmussen, sypige, 63, i Nørre Broby
1883, 2103, 2803, Ane Margrethe Markusdatter, aftægtskone, 79, hos husmand Anders Jørgensen, Nørre Broby Mark
1883, 2303, 2903, Mette Kirstine Nielsen, 44, paa Nørre Broby Mark. Husmand Rasmus Pedersen
1883, 1604, 2204, Jensine Kristensen, 4, datter af husmand Kristen Knudsen, paa Nørre Broby Mark
1883, 0109, 0709, Dorthe Nicolaisen, 12, datter af smed Nicolai Rasmussen, af Nørre Broby
1883, 1110, 1410, Dødfødt pige, datter af husmand Peder Hansen og Birthe Marie Pedersen, af Nørre Broby Mark
1883, 2310, 3110, Ane Nielsdatter, 80, i Nørre Broby. Tømrer Niels Hansen
1884, 0201, 0801, Johanne Pedersen, 48, paa Nørre Broby Mark. Husmand Søren Pedersen
1884, 1001, 1601, Ane Sofie Kristensen, 54, paa Nørre Broby Mark. Husmand Mads Rasmussen
1884, 2402, 0103, Marie Hansen, ugift, 24, Vittinge Mark. Datter af boelsmand Hans Hansen
1884, 2402, 0303, Maren Kirstine Andersen, 17, datter af husmand Jens Andersen, Nørre Broby
1884, 0204, 0904, Kirstine Jørgensdatter, enke, 85, til huse hos husmand og sogneraadsformand Mads Hansen, paa Nørre Broby Mark. Skrædder Hans Sørensen i Brobyværk
1884, 0505, 1205, Ane Marie Larsdatter, enke, 99 og 11 maaneder, af Præsteskov. Husmand Iver Mortensen
1884, 3005, 0506, Rasmine Kristiansen, ugift, 23, af Nørre Broby Mark. Datter af afdøde Rasmus Kristian Andersen. Steddatter af husmand Kristian Frederiksen
1884, 0306, 0906, Ane Marie Rasmusdatter, 62, af Nørre Broby Mark (Vittingehus). Aftægtshusmand Niels Karlsen
1884, 3004, 0705, Nicoline Vilhelmine Frederikke Balslev f. Mejer, enke, 74, i Vesterhæsinge. Sognepræst R. V. Balslev i Nørre Broby
1884, 2106, 2606, Jakobine Hansine Pedersen, 9, datter af indsidder og murer Rasmus Pedersen, af Nørre Broby
1884, 2806, 0407, Marie Hansdatter, enke, 77, af Vittinge. Husmand Peder Jespersen
1884, 3006, 0307, Ane Marie Henningsdatter, 51, af Vøjstrup. Detailhandler Jens Peder Nielsen
1884, 0807, 1307, Dødfødt pige, datter af husmand Jens Adamsen, paa Nørre Broby Mark (Store Lung)
1884, 2407, 2707, Gjertrud Marie Rasmine Holm, 5 uger, datter af husmand Mads Jørgen Hansen Holm, af Vøjstrup Mark
1884, 0109, 0609, Ane Larsdatter, enke, 73, opholdt sig hos Rasmus Gertsen, Nørre Broby Mark. Indsidder Niels Pedersen af Nørre Broby Mark
1884, 0409, 0909, Abelone Madsdatter, 55, Abildskov, Nørre Broby Mark. Husmand Rasmus Hansen
1884, 1409, 1909, Laura Hansine Hansen, ½, datter af gaardmand Anders Hansen, Tømmerholt
1885, 1801, 2501, Kristine Hansen, 2 dage, datter af indsidder Mads Hansen, i Nørre Broby
1885, 2702, 0503, Maren Nielsdatter, enke, 56, boende i Nørre Broby. Husmand Peder Kristensen af Skallebjærg
1885, 1303, 2003, Kirsten Rasmusdatter, enke, 82, af Staaby. Gaardmand Hans Iversen
1885, 3003, 0204, Dødfødt pige, datter af husmand og væver Knud Kristensen, af Mark
1885, 0705, 1405, Karen Johannesdatter, 70, af Nørre Broby. Vejmand Anders Pedersen
1885, 1105, 1405, Maren Kirstine Andersen, 13, datter af husmand Hans Henrik Ludvig Andersen, af Nørre Broby Mark
1885, 1505, 2105, Anna Kristine Jensen, 1 og 9 maaneder, datter af detaillist Anders Andersen Jensen, af Vittinge Mark
1885, 1605, 2105, Karoline Jensdatter, enke, 59, af Nørre Broby. Indsidder Kristian Nielsen
1885, 0106, 0506, Johanne Hansdatter, enke, 58, af Nørre Broby. Husmand Rasmus Jepsen
1885, 1107, 1507, Dorthee Jørgensen, 13, datter af afdøde husmand Jørgen Nielsen, i Nørre Broby
1885, 1507, 2007, Maren Rasmussen, 28, af Vittinge Mark. Detailhandler Anders Andersen Jensen
1885, 0408, 0808, Johanne Kirstine Kristoffersen, 46, af Nørre Broby. Tømrer Mads Rasmussen
1885, 1508, 2008, Karen Mortensen, enke, 50, paa Nørre Broby Mark. Snedker Mads Rasmussen
1885, 1909, 2509, Frida Georgine Henriette Hansen, 2, datter af indsidder Mads Hansen, af Nørre Broby
1885, 2009, 2809, Marie Andersdatter, enke, 87, af Nørre Broby Mark. Husmand Mads Nielsen
1885, 2209, 2709, Povline Marie Jørgensen, 1, datter af gaardmand Jørgen Jørgensen, af Vøjstrup
1885, 2412, 3012, Johanne Kathrine Jørgensdatter, 67, af Nørre Broby. Husmand Naaman Pedersen
1885, 3012, 05011886, Maren Kristine Hansen, 10, datter af husmand Mads Hansen, paa Nørre Broby Mark
1886, 0401, 1101, Mette Marie Madsen, 9, datter af gaardmand Mads Madsen, Vøjstrup
1886, 0102, 0802, Ellen Hansdatter, ugift fattiglem, 68, opholdt sig hos husmand Gorm Sørensen, Nørre Broby
1886, 1303, 2103, Laurine Hansen, 3, datter af væver Niels Hansen, Nørre Broby
1886, 2303, 2703, Ane Jensdatter, enke og aftægtskone, 83, hos husmand Niels Jensen, Nørre Broby. Husmand Henrik Madsen
1886, 2903, 0204, Ane Jørgensdatter, enke og aftægtskone, 76, hos husmand Mads Larsen, i Nørre Broby. Husfæster Jørgen Madsen
1886, 0604, 1304, Birthe Kirstine Olesdatter, aftægtsenke, 79, Vøjstrup Mark. Aftægtsmand Peder Jensen
1886, 0505, 1005, Maren Kristine Pedersen,11, datter af skrædder Peder Jensen, af Nørre Broby Mark
1886, 0106, 0806, Ane Kirstine Andersdatter, enke, 63, ophold hos gaardfæster Anders Peder Pedersen, i Nørre Broby. Gaardfæster Peder Clausen i Ølsted
1886, 2206, 2806, Maren Jørgensen, 56, af Nørre Broby Mark (Abelskov). Husmand Søren Rasmussen
1886, 0709, 1309, Maren Kirstine Pedersen, ugift, 37, i Nørre Broby. Datter af afdøde gaardmand Peder Pedersen
1886, 0809, 1309, Ane Sofie Rasmussen, 74, af Nørre Broby. Fattiglem Mads Jensen
1886, 1809, 2409, Karen Nielsen, 18, datter af husmand Niels Jensen, af Abildskov
1886, 2009, 2409, Mette Kristine Pedersen, 2, datter af gaardmand Anders Peder Pedersen, af Nørre Broby
1886, 0810, 1410, Ane Kirstine Madsen, 16, opholdt sig hos husmand og murer Jørgen Rasmussen, af Præsteskov. Datter af afdøde snedker Mads Rasmussen, af Nørre Broby (Kohave)
1886, 1411, 2211, Ane Jørgensdatter, enke og aftægtskone, 95, hos boelsmand Niels Kristensen, af Vittinge Mark
1886, 1511, 2011, Johanne Marie Petersen, 42, af Nørre Broby Mark. Husmand Niels Jørgensen
1887, 2101, 2901, Dorthe Rasmusdatter, 80, af Nørre Broby Mark. Aftægtsmand Hans Andersen
1887, 1401, 2101, Maren Hansdatter, ugift, 65, af Nørre Broby Mark. Datter af gaardmand Hans Andersen
1887, 1103, 1703, Dorthea Madsen, tjenestepige, 19, hos gaardmand Niels Sørensens enke, i Nørre Broby
1887, 2003, 2803, Hansine Pedersen, 16, datter af husmand og røgter Søren Pedersen, af Nørre Broby Mark
1887, 2603, 0204, Johanne Mortensen, 46, af Vittinge. Gaardmand Lars Hansen
1887, 1804, 2404, Hansine Hansen, 5 uger, datter af tømrer Kristoffer Hansen, af Nørre Broby Mark
1887, 0707, 1307, Ane Marie Nielsen, ugift, 26, i Nørre Broby. Datter af husmand Niels Jensen
1887, 1907, 2407, Maren Kathrine Pedersen, 12, datter af husmand Rasmus Pedersen, Nørre Broby Mark
1887, 1308, 1908, Kirsten Pedersdatter, aftægtsenke, 79, af Staaby. Gaardmand Knud Andersen
1887, 0410, 0910, Ane Andersdatter, 58, af Nørre Broby Mark. Husfæster Niels Rasmussen
1888, 0801, 1201, Margrethe Andersen, 45, af Abildskov. Husmand og skemand Niels Jensen
1888, 1101, 1801, Maren Larsdatter, aftægtsenke, 85, af Nørre Broby. Husmand Jørgen Kristiansen
1888, 1501, 2101, Ane Kathrine Kristensen, 30, af Nørre Broby Mark. Husmand Anders Kristian Andersen
1888, 2601, 0102, Karen Pedersdatter, enke, 72, af Nørre Broby. Husmand Søren Jensen
1888, 1902, 2702, Elisabeth Jensdatter, enke, 90, af Nørre Broby Mark. Aftægtshusmand Henrik Mortensen
1888, 1104, 1804, Johanne Kirstine Rasmussen, 12, datter af gaardmand Hans Rasmussen, af Staaby
1888, 0604, 1204, Abelone Larsen, ugift husejerinde, 54, i Nørre Broby
1888, 1305, 1905, Mette Madsdatter, aftægtsenke, 67, af Nørre Broby Mark. Gaardmand Hans Hansen
1888, 2305, 2905, Johanne Kirstine Pedersen, 6, datter af gaardmand Peder Pedersens enke, af Nørre Broby Mark
1888, 2507, 29074, Maren Kirstine Bonnesen, 3 dage, datter af gaardmand Anders Bonnesen, af Nørre Broby Mark
1888, 2907, 0208, Mette Rasmussen, enke og fattiglem, 78, af Vøjstrup. Husmand Kristen Pedersen
1888, 1410, 2010, Ane Kathrine Nielsdatter, 66, af Nørre Broby. Gaardmand Povl Jørgensen
1888, 1710, 2110, Udøbt pige, 5 minutter, datter af ugift Rasmine Pedersen, af Nørre Broby Mark
1888, 2111, 2811, Kirsten Hansdatter, ugift, 80, opholdt sig hos gaardmand Jens Knudsen, af Staaby
1888, 2812, 06011889, Anna Petrine Jensen, 3, datter af skrædder Jørgen Jensen, af Vøjstrup
1889, 0802, 1502, Karen Marie Eckardsen, 52, i Vittinge. Husmand Rasmus Pedersen
1889, 1202, 1902, Karen Nielsdatter, enke, 77, paa Vøjstrup Mark. Gaardmand Lars Nielsen
1889, 1204, 1904, Karen Marie Nielsen, 11 maaneder, datter af gaardmand Peder Nielsen, i Nørre Broby
1889, 1304, 1904, Maren Dorthea Nielsen, 1 time, datter af husmand og tømrer Karl Julius Peter Nielsen, i Nørre Broby
1889, 1804, 2304, Anna Sophie Kirstine Jeppesen, 3½, steddatter af indsidder Lars Larsen, af Vøjstrup Mark
1889, 2304, 2804, Anna Sophie Kirstine Marie Jørgensen, 1½, datter af kurvemager Chr. Jørgensen, af Nørre Broby
1889, 0305, 0605, Udøbt pige, 4 minutter, datter af murer Lars Christian Nielsen, af Nørre Broby
1889, 0505, 1205, Margrethe Jørgensen, 1, datter af husmand Rasmus Jørgensen, paa Nørre Broby Mark
1889, 0606, 1206, Maren Kirstine Sørensen, 46, af Nørre Broby Mark (Præsteskov). Husmand Rasmus Clausen
1889, 1806, 2106, Valborg Kirstine Jørgensen, 8, datter af husmand Martin Jørgensen, paa Nørre Broby Mark
1889, 0608, 1108, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Peder Larsen Lunde, af Vøjstrup
1889, 0908, 1408, Birthe Marie Pedersen, 50, af Nørre Broby Mark (Store Long). Husmand Peder Hansen
1889, 1308, 1908, Maren Andersdatter, aftægtsgaardmandsenke, 72, i Nørre Broby
1889, 1408, 2008, Elisabeth Hansen, 17, steddatter af husmand Anders Naamansen, paa Nørre Broby Mark
1889, 2010, 2810, Stine Hansen, 48, paa Nørre Broby Mark. Gaardmand Iver Knudsen
1889, 0212, 0812, Nielsine Kirstine Larsen Skov, 3, datter af Elise Marie Larsen Skov, paa Nørre Broby Mark
1889, 0512, 1112, Laura Johanne Jensen, 5, datter af murer Christen Jensen, i Staaby
1889, 2412, 2912, Ane Kirstine Larsen, 3, datter af ugift Ane Marie Rasmine Rasmussen, af Nørre Broby Mark
1890, 1502, -, Ane Jørgensdatter, enke og aftægtskone, 68, boende paa Nørre Broby Mark. Husmand Peder Hansen, Sønder Broby Mark
1890, 1702, 2502, Johanne Pedersdatter, enke og fattiglem, 78, af Bøgholm. Skovfoged Niels Hansen
1890, 2002, 2602, Anne Cathrine Larsen Aagaard, 29, af Nørre Broby. Slagter Hans Peder Hansen
1890, 1003, 1703, Anne Nielsdatter, aftægtsenke, 86, paa Vøjstrup Mark. Husmand Jens Madsen

1890, 1303, 1903, Anne Kirstine Hansdatter, 84, af Nørre Broby. Gaardmand Jens Rasmussen
1890, 1603, 2303, Ingeborg Hansine Madsen Lund, ½, datter af skrædder Christian Madsen Lund, Nørre Broby
1890, 2403, 2903, Hansine Pedersen,1, datter af gaardmand Anders Peder Pedersen, Nørre Broby
1890, 0805, 1505, Anna Andreasen, 6, datter af kjøbmand Niels Andreasens enke, Nørre Broby
1890, 1607, 2107, Kirsten Madsen, gift, 59, Nørre Broby. Husmand Niels Hansen
1890, 0408, 0708, Dødfødt pige, datter af husmand og træskomand Niels Jørgensen, Vøjstrup Mark
1890, 0508, 0908, Ane Marie Madsdatter, gift,72, Nørre Broby Mark. Husmand Hans Hansen
1890, 1808, 2308, Dorthea Hansen, gift, 63, Nørre Broby Mark. Væver Rasmus Jørgensen
1890, 2208, 2908, Elise Marie Larsen Skov, ugift, 29, Nørre Broby Mark. Datter af husmand Lars Christian Andersen
1890, 2508, 3008, Maren Kirstine Nielsen, gift,34, Nørre Broby Mark. Gaardmand Peder Larsen Hvid
1890, 0210, 0910, Else Cathrine Larsen, enke, 52, i Vøjstrup. Husmand Peder Nielsen
1891, 2002, 2702, Johanne Christiansen, gift, 47, Vøjstrup. Gaardmand Mads Madsen
1891, 1807, 2307, Andersine Marie Andersen, ugift, 22, af Nørre Broby. Datter af Karen Sofie Andersen
1891, 2307, 2807, Rasmine Hansen, 8 uger, datter af gaardmand Peder Hansen, i Staaby
1891, 2311, 2811, Ane Cathrine Madsdatter, enke, 86, i Nørre Broby. Husmand Anders Madsen
1891, 2312, 01011892, Jensine Christiansen, 3 uger, datter af gaardmand Jakob Christiansen, Nørre Broby Mark
1891, 2912, 06011892, Maren Larsdatter, gift, 71, i Nørre Broby. Husmand Niels Jensen
1891, 3105, -, Dødfødt pige, datter af boelsmand Iver Hansen og Maren Bonnesen, Vøjstrup Mark