Avernakø, 1868-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1868-1891, Avernakø sogn, Sallinge herred,Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid 

1868, 1005, 1505, Rasmus Andersen Klingenberg, 1, søn af Rasmus Nielsen Rasmussen Klingenberg, i Auernak. Født sammesteds
1869, 2608, 0109, Lars Jørgensen, aftægtsmand, 76, paa Korshavn. Født paa Bjørnø. Søn af Jørgen Hansen
1869, 2511, 0212, Jørgen Andersen, aftægtsmand, 78½, paa Korshavn. Født sammesteds. Søn af Anders Hansen
1870, 3101, 0802, Niels Rasmussen, aftægtsmand, 75½, paa Korshavn. Født paa Bjørnø. Søn af Rasmus Mikkelsen
1870, 2312, 2912, Christian Peter Andersen, skrædder, 16 og 10 maaneder, paa Korshavn. Født sammesteds. Søn af Anders Pedersen
1871, 2401, 0102, Rasmus Rasmussen, huusfæster, 45, paa Korshavn. Født sammesteds. Søn af Rasmus Rasmussen
1871, 0702, 1402, Niels Jakob Nielsen, 27 dage, søn af huusfæster Jakob Nielsen, paa Auernak Mark. Født sammesteds
1871, 1804, 2604, Christian Adam Egede Grønbech, sognepræst,59, paa Auernakø. Født i Røe Sogn paa Bornholm. Søn af sognepræst Niels Grønbech
1871, 3006, 0507, Hans Jensen, gaardfæster, 66, paa Korshavn. Født sammesteds. Søn af Jens Hansen
1871, 0509, 1009, Udøbt dreng, 6 dage, søn af enke Anne Jørgensen, paa Korshavn
1871, 0809, 1309, Lars Nielsen Larsen, 15, søn af skipper Rasmus Jakob Larsen, i Auernak
1871, 0310, 1010, Niels Rasmussen, 20½, i Korshavn. Søn af gaardfæster Rasmus Rasmussen
1872, 2705, 3105, Anders Pedersen, ugift mandsperson og almisselem, 77, i Korshavn. Søn af gaardfæster Peder Hansen
1873, 0204, 0704, Anders Rasmussen, enkemand og husfæster, 74, i Munke
1873, 1904, 2504, Rasmus Christensen, enkemand og husfæster, 81, i Munke
1874, 2304, 2804, Peder Jacobsen Jensen, enkemand og aftægtsmand, 78½, i Munke
1874, 2505, 0206, Niels Jakobsen, gaardfæster, 70, i Avernak
1875, 0604, 1304, Christian Ludvig Falk, husmand, 67½, i Korshavn. Søn af degn Lars Gabriel Falk her i Menigheden
1875, 0805, 1405, Anders Rasmussen, 20 timer, søn af gaardbestyrer Peder Rasmussen, i Avernakø
1875, 1808, 2308, Frands Larsen Jørgensen, 1, søn af husejer Jørgen Hansen Jørgensen, i Munke
1876, 0204, 0704, Rasmus Hansen Munke, husfæster, 70, i Korshavn
1876, 2307, 2807, Hans Hansen, husfæster, 58 og 9 maaneder, i Korshavn
1876, 1103, 3008, Niels Peder Jørgensen, ungkarl og skipper, 29, i Avernak
1877, 2802, 0603, Rasmus Christensen, aftægtsmand paa en gaard, 86, i Avernakø
1877, 3005, 0506, Hans Andersen Hansen, ungkarl, 21 og 3 maaneder, i Korshavn. Søn af gaardmand Anders Hansen
1878, 0907, 1307, Rasmus Larsen Degn, gaardfæster, 83 og 9 maaneder, i Korshavn
1878, 0509, 1109, Anders Andersen, gaardaftægtsmand, 66 og 9 maaneder, i Munke
1879, 0103, 0603, Anders Andersen, gaardmand, 40, i Munke
1879, 2406, -, Carl Adolf Vever, skolelærer, 36½, i Korshavn
1881, 2101, 2801, Christen Hansen, ugift karl, 48 og 9 maaneder, i Munke. Stedsøn af gaardmand Rasmus Pedersen i Munke
1881, 2501, 0202, Peder Lorentsen, gaardmand, 37, i Avernak
1881, 0404, 1104, Rasmus Hansen Taasing, husmand, 52½, i Korshavn
1882, 2103, 2803, Søren Pedersen, husmand, 70½, i Avernak
1882, 0704, 1204, Jens Clausen, husfæster og fisker, 80½, i Korshavn
1882, -, 0706, Opdrevet lig, fundet 3.6., sandsynligvis en sømand mellem 25 og 40 aar
1882, 1607, 2007, Jørgen Jensen, aftægtsmand, 73½, i Korshavn
1882, 1011, 1711, Hans Hansen, aftægtsmand og møller, 75 og 3 maaneder
1883, 0702, 1202, Peder Andersen, enkemand og forhen husmand, 88½, i Korshavn og paa Ærø. I mange aar almisselem i Avernak Kommune
1883, 0104, 0604, Rasmus Rasmussen, gaardmand, 80½, i Korshavn
1883, 3112, 08011884, Hans Jensen, gaardmand, 57 og 3 maaneder, i Munke
1884, 2102, 2802, Niels Peder Pedersen, 4 dage, søn af husmand Hans Pedersen, i Avernak
1884, 2202, 2802, Rasmus Nielsen Pedersen, 5 dage, søn af husmand Hans Pedersen, i Avernak
1884, 2408, 2808, Jørgen Rasmussen, aftægtsmand og forhen skrædder, 87, i Avernak
1884, 1211, 1711, Lars Christian Rasmussen, 1 dag, søn af husmand og væver Niels Jakob Rasmussen, i Munke
1885, 3103, 0404, Hans Jørgensen Mortensen, enkemand, daglejer og aftægtsmand, 76½, i Avernak
1885, 2304, 0205, Søren Larsen Sørensen, 7 maaneder, søn af husmand Christen Sørensen i Avernak
1885, 2806, 0307, Nikolaj Jakobsen, enkemand og fisker, 85, paa Korshavn
1885, 0808, 1208, Rasmus Christensen snedker, ungkarl og fisker, 31½, i Munke. Søn af husmand Christen Rasmussen Snedker
1887, 2001, 2701, Lars Rasmussen, aftægtsmand, 84 og 9 maaneder, Nørremarkshuset, i Munke
1887, 2009, 2609, Peder Nielsen, gaardmand, 50½, i Avernak
1889, 1604, 2404, Hans Madsen, 9 maaneder, søn af husmand Peder Madsen, i Avernak
1889, 0408, 0708, Peder Larsen Pedersen, 6½, søn af husmand og væver Hans Pedersen, i Avernak
1889, 2811, 0412, Hans Hansen, enkemand og gaardmand, 65, i Avernak
1889, 2012, 2812, Lars Nielsen, enkemand og aftægtssmed, 83 og 3 maaneder, i Avernak
1890, 2808, 1809, Carl Christian Brandt, gartnerelev, 18 og 9 maaneder, i Munke. Søn af skolelærer Brandt
1890, 1712, 2312, Mads Pedersen, enkemand og husaftægtsmand, 76, i Avernak
1891, 1603, 2103, Rasmus Larsen Hansen, 16 og 9 maaneder, søn af gaardmand Niels Hansen, i Avernak
1891, 3012, 05011892, Christian Pasch Brandt, skolelærer og kirkesanger, 56½, i Munke
1868, 0201, 1001, Karen Rasmusdatter, gift, 61 og 8 maaneder, i Auernak Sogn. Smed Lars Nielsen
1868, 2901, 0402, Mette Marie Nielsen, 1 og 2 maaneder, datter af huusfæster Rasmus Nielsen, i Auernak
1868, 0302, 0902, Hansine Rasmussen Taasing, 5 maaneder, datter af huusfæster Rasmus Hansen Taasing, paa Korshavn
1868, 2202, 2702, Johanne Cathrine Sørensen, tjenestepige, 24 og 10 maaneder, i Auernak. Datter af huusfæster Søren Pedersen
1868, 2702, 0403, Anne Cathrine Rasmusdatter, enke, 72, paa Korshavn. Huusmand Hans Nielsen Rasmussen
1868, 0103, 0803, Rasmine Rasmussen Degn, 1½, datter af huusfæster Hans Rasmussen Degn, paa Korshavn
1868, 0603, 1303, Dødfødt pige, datter af tjenestekarl Morten Rasmussen, i Auernak
1868, 2211, 2711, Kirsten Rasmusdatter, enke, 61½, i Auernak. Gaardfæster Rasmus Christensen
1868, 1012, 1712, Anne Marie Nielsdatter, enke, 67, paa Korshavn. Huusfæster Rasmus Olsen
1870, 2501, 0202, Inger Poulsdatter, enke, 68, paa Korshavn. Gaardfæster Lars Jørgensen
1870, 1003, 1703, Kirsten Nielsdatter, gift, 35, i Auernak. Huusfæster Rasmus Nielsen
1870, 2010, 2510, Nielsine Nielsen, 9 dage, datter af gaardfæster Rasmus Nielsen, paa Korshavn
1870, 0211, 0811, Kirsten Rasmussen, 6 dage, datter af gaardfæster Lars Rasmussen, i Auernak
1870, 2312, 2912, Anne Mathiesdatter, enke, 79, paa Korshavn. Aftægtsmand Jørgen Andersen
1871, 2202, 0203, Karen Marie Jensen, 18 og 8 maaneder, datter af huusfæster og tømmermand Jens Jensen, i Auernak
1871, 1805, 2505, Ane Cathrine Larsen, gift, 61, i Avernak. Huusfæster Mads Pedersen
1871, 1107, 1507, Maren Hansdatter, gift, 37, paa Korshavn. Huusfæster Rasmus Hansen Taasing
1871, 3008, 0209, Karen Kirstine Rasmussen, 16, datter af huusfæster Rasmus Pedersen, paa Korshavn
1871, 0711, 1411, Sophie Frederikke Falk, gift, 51, i Korshavn. Huusfæster Hans Hansen
1871, 3011, 0512, Marie Sophie Rasmussen, 11 dage, datter af huusfæster Jørgen Hansen Rasmussen, paa Korshavn
1871, 2711, 0212, Mette Kirstine Hansen, tjenestepige, 41, hos avlsbestyrer Lars Rasmussen, i Avernak
1872, 1610, 2110, Anne Larsdatter, ugift fruentimmer og almisselem, 81 og 3 maaneder, af Korshavn
1873, 1102, 1802, Anne Pedersdatter, enke, 74, i Munke. Gaardfæster Hans Larsen
1873, 2803, 0704, Anne Hansdatter, gift, 86, i Munke. Husfæster Anders Rasmussen
1873, 1506, 2006, Mette Marie Hansdatter, enke, 79½, i Korshavn. Gaardfæster Hans Andersen
1874, 1202, 1602, Nielsine Rasmussen, ½ dag, datter af ugift fruentimmer Anne Marie Olsen Kaslund, af Korshavn
1875, 3101, 0502, Anne Kathrine Jensdatter, sypige, 45½, af Avernak. Datter af fhv. gaardfæster Jens Jørgensen
1876, 1901, 2601, Mette Marie Rasmusdatter, enke, 78, i Avernak. Gaardfæster Niels Jakobsen
1876, 2101, 2801, Anne Hansen, 6 uger og 5 dage, datter af tjenestekarl Hans Hansen, i Avernak
1876, 1302, 1902, Christiane Marie Pedersdatter, gift, 67, i Avernak. Indsidder Hans Jørgensen
1876, 0205, 0905, Johanne Larsdatter, gift, 68, af Munke. Gaardmand Rasmus Pedersen
1876, 2309, 2909, Kirsten Jakobsdatter, enke, 74½, af Avernak. Gaardfæster Niels Andersen
1876, 2912, 04011877, Anne Cathrine Larsdatter, fraskilt, 72 og 9 maaneder, paa Skarø, Drejø Sogn. Husmand Hans Hansen
1877, 0801, 1201, Inger Marie Nielsdatter, enke, 70½, i Avernak. Gaardfæster Lorents Pedersen
1877, 1508, 1808, Maren Rasmusdatter, gift, 44 og 3 maaneder, paa Avernak Mark. Gaardmand Jakob Nielsen
1877, 2110, 2610, Johanne Pedersdatter, enke, 75, i Korshavn. Husfæster Simon Nielsen
1878, 1502, 2202, Karen Eline Rasmussen, 1 maaned, datter af husfæster Simon Nielsen, i Korshavn
1878, 1603, 2203, Karen Hansdatter, enke, 67 og 3 maaneder, i Avernak. Gaardmand Rasmus Andersen Klingenberg
1878, 0105, 0805, Anne Rasmusdatter, gift, 44 og 3 maaneder, af Avernak. Gaardmand Peder Nielsen
1879, 0505, 1205, Anne Marie Jørgensdatter, gift, 76, i Munke. Møller Hans Hansen
1879, 2307, 2807, Maren Jensdatter, enke, 81 og 3 maaneder, i Korshavn. Gaardmand Niels Rasmussen
1879, 2109, 2609, Maren Christensdatter, enke, 82½, i Avernak. Gaardmand Rasmus Christensen
1880, 2602, 0403, Hansine Hansen, 7 maaneder, datter af gaardejer Anders Hansen, i Korshavn
1880, 1305, 1805, Anne Malene Rasmusdatter, enke, 64½, i Avernak. Husmand Niels Rasmussen
1881, 2901, 0402, Anne Margrethe Larsdatter, gift, 49 og 9 maaneder, i Korshavn. Husfæster Rasmus Hansen Taasing
1883, 1802, 2402, Else Christine Rasmussen Juul, 1½, datter af husmand og fisker Jørgen Hansen Rasmussen Juul, i Korshavn
1884, 2706, 0407, Anne Hansen Jensen, gift, 26 og 9 maaneder, af Munke. Gaardmandssøn Lars Gabriel Falk
1884, 0907, 1407, Anne Cathrine Andersdatter, gift, 65, i Avernak. Husmand Rasmus Andersen
1884, 2610, 0311, Karen Hansdatter, enke, 89 og 3 maaneder, i Korshavn. Husmand Rasmus Rasmussen (Degn)
1884, 0511, 1211, Anne Hansdatter, gift, 59 og 9 maaneder, i Korshavn. Husmand Christen Andersen
1884, 2411, 0312, Anne Larsdatter, gift, 60 og 9 maaneder, i Avernak. Gaardmand Hans Hansen
1885, 1003, 1703, Anne Cathrine Nielsdatter, enke, 74 og 9 maaneder, i Avernak. Gaardmand Rasmus Larsen
1885, 0508, 0908, Anne Marie Rasmusdatter, gift, 53½, i Korshavn. Husmand Jørgen Rasmussen
1886, 2401, 2901, Anne Kirstine Rasmusdatter, enke, 86, i Korshavn. Husmand Rasmus Hansen (Munk)
1886, 0202, 0902, Mette Marie Jørgensdatter, enke, 63½, i Korshavn. Gaardmand Rasmus Rasmussen
1886, 1907, 2307, Karen Rasmussen, 40½, i Korshavn. Datter af afdøde gaardmand Rasmus Rasmussen
1887, 1901, 2601, Johanne Cathrine Jørgensdatter, enke, 91 og 9 maaneder, i Avernak. Gaardmand Anders Mikkelsen
1887, 0902, 1602, Karen Lorentzen, gift, 54 og 3 maaneder, i Avernak. Husmand Jørgen Nielsen
1888, 2109, 2709, Maren Andersen, gift, 29, i Korshavn. Gaardmand Jørgen Rasmussen (Albertsen)
1888, 2411, 3011, Gjertrud Marie Rasmussen Degn, 27, i Korshavn. Datter af husmand Hans Rasmussen Degn
1889, 2101, 2801, Else Cathrine Fransdatter, enke, 92, i Munke. Husaftægtsmand Lars Rasmussen (Nørremark)
1889, 2203, 3003, Anne Kirstine Jørgensen, 1 og 9 maaneder, datter af tjenestepige Marie Cecilie Jørgensen, i Avernak
1889, 1905, 2705, Anne Marie Mortensdatter, gift, 65 og 3 maaneder, i Munke. Husmand Paulli Falk
1889, 1307, 1807, Johanne Rasmusdatter, enke, 76 og 9 maaneder, i Korshavn. Gaardmand Hans Jensen
1890, 0107, 0507, Rasmine Anesine Kirstine Christensen, gift, 57½, i Avernak. Gaardmand Morten Rasmussen
1890, 1611, 2211, Karen Rasmusdatter, enke, 90 og 3 maaneder, i Korshavn. Husmand Peder Larsen