Øster Hæsinge, 1859-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1859-1891, Øster Hæsinge sogn, Sallinge herred,Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1859, 3101, 0702, Johan Andreas Christensen, gift huusmand, 67, i Havbækhuset
1859, 0205, 0805, Erik Christian Nielsen, 4 dage, søn af Maren Nielsdatter, i Østerhæsinge
1859, 1109, 1509, Peder Sørensen Brogaard, 25, i Østerhæsinge (Brogaard). Søn af gaardmand Søren Pedersen
1859, 2811, 0612, Knud Rasmussen, gift gaardmand, 66, i Østerhæsinge. Født sammesteds. Søn af gaardmand Rasmus Knudsen
1860, 2803, 0504, Kristen Knudsen, 9, søn af skrædder Knud Nielsen, i Østerhæsinge
1860, 2004, 2704, Søren Pedersen, gaardmand, 56, Brogaarden i Østerhæsinge
1860, 1307, 1807, Mourits Christian Knudsen, 3½, søn af gaardmand Knud Hansen, i Østerhæsinge
1860, 0312, 1012, Hans Mourits Knudsen, 8 uger, søn af gaardmand Knud Hansen, i Østerhæsinge
1860, 2312, 3012, Christen Larsen, 12 dage, søn af huusmand Rasmus Larsen, i Østerhæsinge
1861, -, 2603, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Peder Madsen, i Østerhæsinge
1861, 2603, 0304, Anders Hansen, enkemand og almisselem, 92, i Østerhæsinge
1861, 0107, 0607, Knud Frederiksen, fhv. skipper i Assens, 91, opholdende sig hos sin svigersøn skovfoged Bærch, i Erikslund
1861, 1807, 2407, Peder Madsen, gaardmand, 45½, i Østerhæsinge
1861, 3007, 0408, Hans Knudsen, ½ døgn, søn af gaardmand Knud Hansen, i Østerhæsinge
1861, 2212, 2812, Rasmus Jensen kaldet Lund, almisselem, 80, i Østerhæsinge
1862, -, 2411, Dødfødt dreng, søn af Peder Jørgensen Aalund
1862, 2011, 2611, Hans Larsen, enkemand, tømmermand og huusmand, 62, i Kistrup Skovhuse
1862, 2012, 2712, Mads Jørgensen, gift huusmand, 40, i Bredholt
1862, 2512, 3112, Christoffer Jensen kaldet Lund, almisselem, 81, i Østerhæsinge
1863, 0705, 1205, Rasmus Christensen, forhen indsidder i Krebshuset, 64, indlogeret hos sin datter almisselem Kirsten Rasmusdatter Søfeldt, i Fattighuset
1863, 0806, 1506, Hans Jochumsen, aftægtsmand, 80, i Østerhæsinge
1863, 1409, 2109, Hans Hansen, enkemand og aftægtsgaardmand, 77, paa Wilhelmsgave
1863, 3009, 0310, Adolph Michael Sperling, 1½ time, søn af jægermester Sperling, paa Sollerup
1864, 0101, 1501, Udøbt dreng, et par minutter, søn af gaardmand Peder Jørgensen Aalund
1864, -, 0702, Dødfødt dreng, søn af huusmand Mads Andersen, Kistrup Skovhuse
1864, 0803, 1403, Hans Jensen, tjenestekarl, 81, paa Arreskov
1864, 2203, 2703, Christen Rasmussen, almisselem, 37, i Østerhæsinge. Født sammesteds. Søn af aftægtshuusmand Rasmus Pedersen
1864, 2803, 0204, Niels Jørgen Hansen, 5, søn af gaardmand Jørgen Hansen, i Østerhæsinge
1864, 0606, 1106, Anders Hansen, skrædder, 20½, paa Østerhæsinge Mark. Født i Østerhæsinge. Søn af huusmand Hans Larsen i Kistrup Skovhuse
1864, 1212, 1812, Hans Rasmussen, enkemand og almisselem, 61 og 9 maaneder, i Fattighuset. Født i Vesterskjærninge
1865, 1505, 2105, Niels Ulrik Johansen, 10 dage, søn af huusmand Niels Johansen, i Havbek
1865, 2905, 0306, Knud Hansen Skovlund, 7 uger, søn af skomager Christen Hansen Skovlund, i Østerhæsinge
1865, 1606, 2106, Niels Peder Rasmussen, 1, søn af gaardmand Rasmus Hansen, i Wilhelmsgave
1865, 2406, 2906, Henrik Jensen, hospitalslem og almisselem, 79. Født i Østerhæsinge. Søn af muurmester Jens Jensen i Østerhæsinge
1865, 2707, 0208, Rasmus Peder Rasmussen, 3½, søn af avlskarl Jørgen Rasmussen, paa Sollerup. Født sammesteds
1865, 1108, 1808, Niels Falksen, gift almisselem, 67, i Østerhæsinge. Født i Hillerslev
1866, 2501, 3101, Hans Jacob Hansen, ½, søn af Maren Kirstine Hansen (datter af huusmand Hans Jacobsen i Nybølle), for tiden tjenende i Østerhæsinge
1866, 0509, 1109, Rasmus Poulsen, Holmgaard, tjenestekarl, 25 og 9 maaneder, i Østerhæsinge
1866, 0709, 1409, Hans Jacobsen, gaardmand, 75, i Østerhæsinge
1866, 1110, 1510, Niels Jørgen Hansen, 2, søn af gaardmand Jørgen Hansen, i Østerhæsinge
1866, 1111, 1811, Mads Jørgen Rasmussen, 3, søn af avlskarl Jørgen Rasmussen, paa Sollerup
1867, 0205, 0905, Niels Pedersen, skovfoged, 80, paa Arreskov
1867, 0706, 1206, Rasmus Pedersen, enkemand og aftægtshuusmand, 83, i Østerhæsinge Mark. Født i Wantinge
1867, 0207, 0807, Peder Andersen, enkemand og gaardmand, 75, i Østerhæsinge. Født i Sandholtslyndelse
1867, 2007, 2407, Niels Madsen, gift forpagter, 49, i Østerhæsinge Præstegaard
1867, 0710, 1410, Christen Poulsen Holmegaard, 28, i Østerhæsinge. Søn af huusmand Poul Christensen
1867, 0910, 1310, Niels Christian Meyer,12 uger, søn af indsidder Johan Christian Meyer, i Blidenborg
1867, 0112, 0612, Mads Rasm8ussen, enkemand og aftægtsmand, 88, i Østerhæsinge
1868, 1701, 2301, Hans Pedersen, 9 maaneder, søn af afdøde gaardmand Peder Andersen, i Østerhæsinge
1868, 3108, 0509, Anders Madsen, enkemand og aftægtsmand, 75, i Lunghuset i Kistrup Skovhuse. Født i Østerhæsinge Sogn
1868, -, 1109, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Peder Jørgensen Aalund, i Østerhæsinge
1868, 1710, 2410, Christoffer Nicolai Hansen, gift huusmand, 68, i Østerhæsinge
1868, 0111, 0711, Peder Nielsen, gift indsidder, 68, i Østerhæsinge
1869, 2303, 2903, Christian Nicolai Rasmussen, ½, søn af skovfoged Erik Rasmussen, ved Arreskov
1869, 1309, 2009, Hans Agerbek, enkemand og sognepræst,71, til Østerhæsinge og Hillerslev
1869, 2812, 04011870, Niels Hansen, enkemand og gaardmand, 68, i Østerhæsinge
1870, 0404, 1204, Hans Hansen Langvad, enkemand og gaardmand, 66, i Østerhæsinge
1870, 1907, 2307, Christen Nielsen, gift aftægtshuusmand, 79, paa Østerhæsinge Mark
1870, 1508, 2008, Hans Christensen, enkemand og aftægtshuusmand, 96, i Østerhæsinge
1871, 0801, 1401, Carl Lauritz Oluf Pedersen Helskov, 3, søn af pige Kirsten Pedersdatter Helskov, hos morfaderen huusmand Peder Andersen, i Kistrup Skovhuse
1871, 0602, 1402, Peder Pedersen, enkemand, huusfæster og væver, 67, i Blidenborg ved Arreskov
1871, 0607, 1107, Johan Larsen, enkemand og hospitalslem, 68, i Østerhæsinge. Født i Diernisse
1871, 1909, 2609, Carl Wilhelm Nielsen, gift indsidder, 51, paa Østerhæsinge Mark. Født i Østerhæsinge
1872, 2901, 0302, Hans Rasmussen Halsted, ugift tjenestekarl, 22, paa Arreskov. Født i Hjadstrup Sogn, Lunde Herred, Odense Amt
1872, 1802, 2702, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Peder Jørgensen Aalund, i Østerhæsinge
1872, 0603, 1503, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Søren Jørgensen Aalund, i Aabylund
1872, 0104, 0604, Niels Jørgensen, 8 dage, søn af skolelærer S. Jørgensen, i Kistrup
1872, 1005, 1705, Nicolai Olsen, ugift gartner, 25, paa Arreskov. Søn af fæstegaardmand Ole Rasmussen i Frørup
1872, 2605, 3105, Hans Holm Sandorff Borch, enkemand og skovfoged, 68, i Erikslund
1872, 0809, 1409, Mads Jørgen Christensen Glyksborg, 1½, søn af indsidder Christen Pedersen Glyksborg, i Kistrup Skovhuse
1872, 2710, 0411, Christen Jensen Christensen, 4, søn af gaardmand Rasmus Christensen, paa Svanninge Mark. Pleiesøn af gaardmand Christen Pedersen, i Østerhæsinge
1873, 1103, 1803, Jørgen Sørensen, gift aftægtsgaardmand, 73, i Aabylund
1873, 1005, 1705, Jørgen Madsen, tjenestekarl, 19, paa Bredholt, Østerhæsinge Sogn. Søn af afdøde huusmand Mads Jørgensen
1873, 2805, 0506, Hans Madsen, gift aftægtshusmand, 72, i Østerhæsinge
1873, 2409, 0210, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Søren Jørgensen Aalund, i Aabylund
1873, 2710, 0111, Peter Christian Lagoni, gift og fhv. kjøbmand, 34, i Østerhæsinge
1873, 2412, 3012, Hans Rasmussen, gift gaardmand, 74, i Østerhæsinge
1874, 1902, 2502, Jørgen Christian Pedersen, 17 dage, søn af husmand Peder Jensen, i Østerhæsinge
1874, 0505, 1305, Rasmus Simonsen, enkemand, aftægtsmand og smed, 84, i Østerhæsinge
1874, 1605, 2305, Christen Larsen, enkemand, husmand og drejer, 91, i Østerhæsinge
1875, 2301, 3001, Jesper Jørgensen, gift husmand, 79, i Østerhæsinge
1875, 1705, 2205, Niels Madsen, gift husmand, 61, i Kistrup Skovhuse
1875, 1808, 2308, Rasmus Madsen, enkemand og husmand, 76, i Kistrup Skovhuse
1875, 0710, 1410, Søren Madsen, gift aftægtshusmand, 79, i Kistrup Skovhuse
1875, 2212, -, Peter Hansen Petersen, ½, søn af indsidder Jørgen Petersen, i Østerhæsinge
1876, 1401, 2101, Niels Pedersen, gift gaardmand, 67, i Østerhæsinge
1876, 2208, 2808, Joachim Ulrik v. Sperling, jægermester, ritmester og ridder af Dannebrog, 61, paa Sollerup
1876, 2112, 03011877, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Søren Jørgensen Aalund, i Aabylund
1877, 1102, 1902, Niels Nielsen, ugift gaardmand, 37, i Østerhæsinge
1877, 1804, 2504, Lars Pedersen, ungkarl, 43 i Østerhæsinge. Plejesøn af indsidder Hans Jacob Jensen i Østerhæsinge
1877, 1112, 1812, Hans Peter Hansen, 5, søn af indsidder Hans Nielsen, i Blindenborg
1878, 2801, 1202, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Søren Jørgensen Aalund, i Aabylund
1878, 1802, 2302, Johan Frederik Jørgensen, 18 dage, søn af skolelærer S. Jørgensen, i Kistrup
1878, 2904, 0305, Dødfødt dreng, søn af indsidder Rasmus Peder Jensen, i Østerhæsinge
1878, 2008, 2408, Hans Peter Hansen, 5 dage, søn af indsidder Peder Hansen, paa Østerhæsinge Mark
1878, 0309, 0909, Jens Hansen, gift skomager og husmand, 60, i Egebo ved Arreskov
1879, 2502, 0603, Erik Jørgensen, enkemand og aftægtsgaardmand, 83, i Østerhæsinge
1879, 2003, 2703, Rasmus Pedersen Brogaard, ugift, 72, opholdt sig hos gaardmand Kristen Kristensen Søborg, i Brogaarden paa Østerhæsinge Mark. Søn af gaardmand Peder Jensen sammesteds
1879, 2803, 0404, Johan Andreas Peter Johansen, 17, søn af indsidder Johan Johansen, i Østerhæsinge
1879, 1206, 1806, Rasmus Hansen, gift husmand og tømmermand, 61, i Østerhæsinge
1879, 2106, -, Rasmus Rasmussen, ugift ridekarl, 22, paa Arreskov. Søn af husmand Rasmus Nielsen i Ollerup Sogn
1879, 2806, 0407, Hans Peter Jensen Møller, ugift møllersvend, 31, i Arreskov Mølle. Søn af afdøde møller Jens Hansen
1879, 1711, 2411, Hans Bonde, gift gaardmand, 55, i Østerhæsinge
1880, 2906, 0307, Hans Peter Nielsen, gift, 28, i Østerhæsinge. Søn af afdøde gaardmand Niels Hansen (Bindebetz)
1880, 1007, 1507, Hans Jensen, enkemand og gaardmand, 76, i Østerhæsinge
1880, 1512, 2212, Hans Pedersen, ugift fattiglem, 71, i Østerhæsinge
1881, 2501, 3001, Anders Andersen Birkholm, 7 og 9 maaneder, søn af indsidder Niels Andersen Birkholm, paa Østerhæsinge Mark
1881, 1203, 1903, Niels Jensen, 1½, søn af ugift husmand Jens Jensen, i Kistrup
1881, 2403, 3103, Kristen Klausen, enkemand og fattiglem, 88, paa Østerhæsinge Hospital
1881, 2905, 0406, Rasmus Rasmussen Vest, gift husmand, 67, i Østerhæsinge
1882, 0304, 0804, Lars Ditlev Jensen, ugift gartner, 29, paa Arreskov
1882, 1609, 2209, Jakob Rasmussen Holmslund, ½, søn af gaardmand Rasmus Rasmussen
1882, 0510, 1010, Karl Frederik Jørgensen, gift indsidder, 38, i Kuskehuset ved Arreskov
1883, 0203, 1103, Kristen Madsen, 9 dage, søn af bødker Hans Jørgen Madsen, i Kistrup
1883, 2607, 2907, Kristen Frederik Lund, 1 time, søn af gaardbestyrer Rasmus Laurits Lund, i Østerhæsinge
1883, 2110, 2610, Hans Rasmussen Erikslund, enkemand og husmand, 75, i Østerhæsinge
1885. 1301, 2001, Poul Kristensen, enkemand og husmand, 76, i Østerhæsinge
1885, 0202, 0802, Dødfødt dreng, søn af indsidder Hans Jesin Jensen, i Egebo
1885, 1403, 2303, Hans Peter Hansen Anderslund, ugift ungkarl, 24, opholdt sig hos gaardfæster Lars Peter Larsen Lund, i Østerhæsinge
1886, 1703, 2503, Hans Jacob Pedersen, gift gaardfæster, 65, i Østerhæsinge
1886, 1304, 1904, Peder Andersen, gift indsidder og tjenende paa Vilhelmsgave som røgter, 66, i Ny Stenderup
1886, 3006, -, Jens Carl August Andersen, gartnerelev, 15, paa Arreskov. Søn af oversergeant Andersen, i Odense
1886, 2709, 0410, Andreas Hansen, gift husmand og smed,67, i Østerhæsinge
1886, 0712, 1312, Peder Jensen, gift gaardfæster, 68, i Østerhæsinge
1886, 1812, 2312, Karl Julius Kristensen, ½, søn af gaardfæster Niels Peter Kristensen, i Østerhæsinge
1887, 1304, 2104, Rasmus Hansen, enkemand og gaardfæster, 68, i Østerhæsinge
1887, 0509, 1009, Ulrik Vilhelm Michael Sperling, 24, i Kjøbenhavn. Søn af afdøde jægermester Sperling
1887, 1112, 1712, Niels Hansen, enkemand og almisselem, 70
1887, 1812, 2412, Johan Christian Mejer, enkemand og almisselem, 48
1888, 2202, 0103, Jens Pedersen, gift murmester, 85 i Østerhæsinge
1888, 2502, 0203, Johannes Sørensen, 1½, søn af husmand Hans Peter Sørensen, af Kistrup
1888, 2303, 2903, Kristen Marius Skov, 11 dage, søn af gaardmand Jørgen Eriksen, Østerhæsinge
1888, 2303, 3103, Peder Jespersen, enkemand og aftægtshusmand, 78, i Østerhæsinge
1889, 2503, 0204, Anders Larsen, enkemand og aftægtshusmand, 88, i Østerhæsinge
1889, 2303, 2703, Hans Nielsen, ugift tjenestekarl, 22, i Østerhæsinge
1889, 0504, 1004, Hans Jokum Pedersen, ugift, 24, i Østerhæsinge. Søn af husmand Peder Jensen
1889, 0207, 0707, Alfred Christian Larsen Lund, 4 maaneder, søn af gaardmand Lars Peter Larsen Lund, i Østerhæsinge
1889, 2607, 3107, Ole Johansen, gift husmand, 55, i Østerhæsinge
1889, 2908, 0309, Jørgen Jensen, gift husmand, 64, i Østerhæsinge
1890, 0104, 0804, Niels Frederiksen, enkemand og aftægtsgaardmand, 92, i Kistrup
1890, 0904, 1604, Hans Jespersen, enkemand og almisselem, 77
1890, 2908, 0209, Peder Hansen, gift skrædder, 59, i Østerhæsinge
1890, 2910, 0611, Rasmus Pedersen, gift gaardmand, 75, i Aabylund
1891, 2101, 2801, Frederik Vilhelm Kristensen, ½, søn af gaardfæster Niels Peter Kristensen, i Østerhæsinge
1891, 2801, 0402, Rasmus Peter Andersen, ungkarl, 22, i Kistrup. Søn af bolsmand Lars Andersen
1891, 0304, 0804, Rasmus Hansen, gift drejer og husmand, 85, i Østerhæsinge
1891, 2206, 2706, Hans Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 85, i Kistrup Skovhuse
1891, 0708, 0908, Dødfødt dreng, søn af indsidder Mads Kristiansen Vobbelund, Østerhæsinge
1891, 1210, 1910, Knud Hansen, gaardfæster, 68, i Østerhæsinge
1891, 2910, 0111, Dødfødt dreng, søn af tømrer Hans Jensen, Østerhæsinge
1859, 0202, 0902, Kirsten Rasmusdatter, 51, i Østerhæsinge. Huusmand Rasmus Hansen
1859, 0504, 1404, Marie Pedersdatter, enke, 76, i Østerhæsinge. Huusmand Morten Pedersen
1859, 0108, 0808, Gjertrud Andersdatter, enke, 70, i Østerhæsinge. Gaardmand Hans Hansen
1859, -, 0611, Dødfødt pige, datter af Anne Kirstine Pedersdatter, i Blidenborg
1859, 1711, 2211, Anne Kirstine Pedersdatter, 41, i Blidenborg. Datter af afdøde indsidder Peder Nielsen
1859, 0712, 1312, Kirsten Christensen, 29, i Østerhæsinge. Datter af indsidder Christen Clausen
1859, 2512, 01011860, Marie Rasmussen, 7 uger, datter af gaardmand Rasmus Hansen, paa Wilhelmsgave
1859, 2612, 3112, Kirsten Pedersdatter, enke og almisselem, 63, i Østerhæsinge. Indsidder Bendix Hansen
1860, 2304, 3004, Anne Julie Knudsen, 1 og 3 maaneder, datter af gaardmand Knud Hansen, i Østerhæsinge
1860, 1105, 1805, Rasmine Kirstine Pedersen, ½, datter af gaardmand Peder Madsen, i Østerhæsinge
1860, 3006, 0707, Maren Hansen, 11½, stifdatter af huusmand Peder Jensen, i Østerhæsinge
1860, 1807, 2207, Anne Catrine Pedersen, 1 og 4 maaneder, datter af huusmand Peder Jensen, i Østerhæsinge
1861, 2102, 2702, Caroline Johansdatter Buch, ugift indsidderske, 62, i Østerhæsinge
1861, 2806, 0407, Marie Rasmusdatter, 47, i Godhavn. Indsidder Johan Larsen
1861, 0910, 1510, Abelone Madsdatter, 46, i Østerhæsinge. Gaardmand Erik Jørgensen
1861, 0911, 1711, Jensine Kirstine Sørensen Aaselund, 6 dage, datter af Caroline Georgine Pedersen, Kistrup i Blidenborg
1861, 1611, 2311, Charlotte Amalie Nielsdatter, 46, paa Arreskov. Datter af afdøde kudsk Niels Rasmussen
1862, 0507, 1107, Anne Sophie Larsdatter, 78½, i Østerhæsinge. Gaardmand Peder Andersen
1862, 2108, 2708, Anne Cathrine Madsdatter, 53½, i Kistrup Skovhuse. Tømmermand Hans Larsen
1862, 1309, 2009, Susanne Helene Poulsen f. Agerbek, 34, opholdende sig i Østerhæsinge Præstegaard. Practiserende læge Magnus Christian Lund Poulsen i Ringe
1862, 1910, 2510, Jensine Wilhelmine Lund, 18 uger, datter af huusmand Jens Mouritz Christian Lund, paa Sollerup Mark
1862, 2511, 0212, Anne Marie Christoffersdatter, 74, i Krebshuset. Huusmand Rasmus Madsen
1863, 0102, 0802, Mette Rasmussen, 9 maaneder, datter af gaardmand Rasmus Hansen, paa Wilhelmsgave
1863, 0702, 1102, Karen Kirstine Hansen, 9, datter af afdøde indsidder Hans Pedersen, paa Østerhæsinge Mark
1863, 0610, 1810, Hansine Jørgine Hansen, 11 dage, datter af gaardmand Jørgen Hansen, i Østerhæsinge
1863, 2011, 2811, Karen Pedersdatter, enke, 87, i Blidenborg. Huusmand Peder Nielsen
1864, 2102, 2802, Maren Jørgensdatter, almisselem, 71, i Fattighuset paa Grusgravene. Hans Rasmussen
1864, 2105, 2805, Anne Rasmusdatter Holmslund, 21, i Østerhæsinge. Datter af afdøde gaardmand Rasmus Rasmussen
1864, 0706, 1206, Gjertrud Johansen, 19 uger, datter af huusmand Niels Johansen, i Havbæk
1864, 1003, 1711, Maren Hansdatter, 56, i Godhavn. Født i Haastrup. Indsidder Hans Jacob Jensen
1865, 0201, 1001, Bodil Hansdatter, 62, i Østerhæsinge. Gaardmand og fhv. sognefoged Niels Hansen
1865, 0503, 1603, Udøbt pige, datter af gaardmand Peder Jørgensen Aalund, i Østerhæsinge
1865, 0605, 1405, Gjertrud Johansen (tvilling), 1 dag, datter af huusmand Niels Johansen, i Havbek
1865, 0408, 1008, Maren Rasmusdatter, enke og aftægtskone, 91, i Østerhæsinge. Gaardmand Rasmus Rasmussen
1865, 1708, 2108, Martine Sophie Jørgensen, 9 uger, datter af skolelærer Jørgensen, i Kistrup Skole
1865, 1710, 2410, Emilie Christine Lund, 8, datter af huusmand Jens Christian Mourits Lund, i Kistrup Skovhuse
1866, 0602, 1302, Karen Hansdatter, ugift hospitalslem, 82, i Østerhæsinge
1866, 2006, 2706, Maren Poulsdatter Holmegaard, 22½, i Østerhæsinge. Datter af huusmand Poul Christensen
1866, 2207, 2707, Maren Pedersen, 5, datter af huusmand Peder Jensen, i Østerhæsinge
1866, 1708, 2308, Maren Rasmusdatter Holmslund, 26 og 9 maaneder, i Østerhæsinge. Datter af afdøde gaardmand Rasmus Rasmussen
1866, 2109, 2709, Mettine Pedersen, 3½, datter af bødker Peder Hansen, i Østerhæsinge
1866, 0210, 0810, Margrethe Jørgine Hansen, 5½, datter af gaardmand Jørgen Hansen, i Østerhæsinge
1866, 0611, 1211, Anne Kirstine Pedersdatter, enke, 65, i Østerhæsinge. Huusmand Jens Bertelsen
1866, 0612, 1312, Johanne Knudsen, 23½, datter af skrædder Knud Nielsen, i Østerhæsinge
1866, 1112, 1712, Karen Christensen, 4, datter af indsidder Johan Christensen, i Grusgraverhuset
1866, 2912, 04011867, Karen Marie Johansen, 2½, datter af indsidder Johan Johansen, i Grusgraverhuset
1867, 1202, 2002, Maren Frederiksen, 70, i Blidenborg. Væver Peder Pedersen
1867, 1702, 2302, Lovise Caroline Rasmussen, 4 maaneder, datter af gaardmand Rasmus Hansen, i Wilhelmsgave
1867, 2602, 0503, Anne Hansen, 24, i Østerhæsinge. Datter af gaardmand Hans Larsen
1867, 2503, 3003, Maren Mikkelsdatter, enke og aftægtshuuskone, 87, i Østerhæsinge. Huusmand Jesper Pedersen
1867, 2105, 2905, Caroline Margrethe Jensdatter Frost, 26, i Østerhæsinge. Gaardmand Peder Andersen
1867, 0912, 1312, Anne Marie Rasmussen, 2 og 3 maaneder, datter af indsidder Anders Rasmussen, i Kistrup Skovhuse
1867, 1009, 1609, Karen Christensen, 2 maaneder, datter af gaardmand Christen Christensen Søborg, i Brogaarden
1868, 1602, 2202, Petrine Jørgensen Aalund, 1½, datter af gaardmand Peder Jørgensen Aalund, paa Østerhæsinge Mark
1868, 1604, 2304, Maren Nielsdatter, enke, 66, i Østerhæsinge. Huusmand Albrect Christoffer Christensen
1869, 2702, 0803, Marie Cathrine Pedersdatter, 52 i Østerhæsinge. Datter af gaardmand Peder Andersen og Maren Rasmusdatter, i Aabylund. Gaardmand Hans Hansen Langvaad
1869, 2702, 0403, Karen Nielsen, tjenestepige, 31 og 9 maaneder, paa Arreskov
1869, 2606, 3006, Johanne Birgitte Hansdatter, hospitalslem, 69, i Østerhæsinge Hospital
1869, 2307, 2807, Maren Rasmussen, 37, i Østerhæsinge. Gaardmand Peder Jørgensen
1869, 2409, 0110, Maren Rasmusdatter, enke, 79, i Aabylund. Gaardmand Peder Andersen
1869, 0412, 1112, Frederikke Rasmusdatter, 90, i Østerhæsinge. Aftægtsmand Hans Christensen
1870, 3001, 0502, Anne Eriksdatter, enke, 64, i Østerhæsinge. Skovfoged Niels Pedersen
1870, 0406, 1006, Gjertrud Christiansdatter, 42, paa Østerhæsinge Mark. Huusmand Rasmus Olsen
1870, 2106, 2506, Karen Marie Christensen Søberg, 3 maaneder, datter af gaardmand Christen Christensen Søberg, Brogaarden, Østerhæsinge Sogn
1870, 2008, 2508, Margrethe Christensdatter, 80, ved Arreskov. Smed og huusmand Rasmus Simonsen
1870, 0312, 0912, Karen Simonsdatter, enke, 83, i Egebo ved Arreskov. Snedker Jørgen Andersen
1871, 1601, 2401, Karen Christensdatter, enke og almisselem, 86, i Østerhæsinge. Aftægtshuusmand Rasmus Jensen (Lund)
1871, 0602, 1402, Margrethe Borch f. Knudsen, 65, i Erikslund. Skovfoged Borch
1871, 1402, 2102, Kirsten Hansdatter, 46, i Østerhæsinge. Huusmand Peder Jensen
1871, 1202, 2102, Dødfødt pige, datter af gaardmand Søren Jørgensen, i Aabylund
1871, 2111, 2811, Kirsten Hansdatter, enke, 77, i Østerhæsinge. Gaardmand Jørgen Rasmussen
1872, 0502, 1002, Maren Hansdatter, enke og hospitalslem, 90. Indsidder Christen Corfitzen
1872, 1405, 2105, Louise Marie Nicoline Thorup, 3 maaneder, datter af provst og sognepræst Thorup, i Østerhæsinge
1872, 2509, 0110, Anne Marie Nielsdatter, 31, i Østerhæsinge Familiehuus. Indsidder Christen Henriksen
1872, 1911, 2611, Kirsten Rasmusdatter, enke, 77 og 9 maaneder, i Østerhæsinge. Gaardmand Knud Rasmussen
1873, 1801, 2401, Maren Kirstine Andersen, 1 og 3 maaneder, datter af ugift fruentimmer Johanne Kirstine Henriksdatter, i Østerhæsinge
1873, 1602, 2502, Marie Pedersdatter, 61, paa Østerhæsinge Mark. Gaardmand Christen Jørgensen
1873, 1603, 2203, Karen Rasmusdatter, 65, i Kistrup Skovhuse. Huusmand Peder Andersen
1873, 0110, 0910, Maren Eriksdatter, 65, i Østerhæsinge. Husmand Niels Hansen
1873, 1411, 2111, Anne Mortensdatter, 56, i Østerhæsinge. Gaardmand og sognefoged hans Larsen
1874, 0503, 1103, Maren Kirstine Marie Hansen, 1 og 3 maaneder, datter af ugift Karen Kirstine Jørgensen, i Østerhæsinge
1874, 3108, 0609, Marie Dorthea Jørgensen, ½, datter af indsidder Christian Peter Jørgensen, i Østerhæsinge
1874, 2111, 2811, (Anne) Katrine Pedersdatter, 52, i Arreskovs Mølle. Møller Jens Jørgensen
1874, 2611, 0312, Maren Falkensdatter, enke, 87, ved Arreskov. Husmand Hans Frederiksen Jørgensen
1874, 2109, 2609, Maren Kirstine Hansen, 9 maaneder, datter af indsidder Peder Hansen, i Østerhæsinge Familiehus
1875, 0503, 1203, Anne Kristine Pedersen, 81, i Østerhæsinge. Gaardmand Hans Jensen
1875, 1803, 2403, Karen Pedersdatter, enke, 97, i Arreskovs mølle. Møller Hans Jensen
1875, 2103, 2703, Karen Andersdatter, enke, 70, i Østerhæsinge. Husmand Hans Madsen
1875, 0412, 1112, Anne Jørgensdatter, fraskilt,83, i Kistrup Skovhuse. Fraskilt husmand Hans Hansen
1876, 2106, 2706, Maren Pedersdatter, enke, 75, i Østerhæsinge. Gaardmand Niels Pedersen
1876, 2906, 0407, Juliane Sørensen Brogaard, ugift, 33, i Brogaarden. Datter af gaardmand Søren Pedersen Brogaard
1876, 2507, 2907, Karen Mortensdatter, 64, i Østerhæsinge Familiehus. Fattiglem Jørgen Bendt Jensen
1877, 0802, 1602, Maren Pedersdatter Aaskov, 23, i Østerhæsinge. Husmand Henrik Hansen Rue
1877, 1305, 1905, Anne Marie Jensdatter, 70, i Kistrup Skovhuse. Husmand hans Pedersen
1878, 1302, 2302, Anne Sofie Jørgensen (tvilling), 13 dage, datter af skolelærer S. Jørgensen, i Kirstrup
1878, 2406, 2906, Ane Kirstine Knudsdatter, 73, i Østerhæsinge. Husmand Hans Rasmussen Erikslund
1878, 2606, 0207, Pernille Pedersdatter, ugift, 56, i Østerhæsinge. Datter af afdøde gaardmand Peder Madsen, Steddatter af gaardmand Hans Jensen
1878, 0707, 1207, Ane Kirstine Poulsdatter, 55, i Østerhæsinge. Gaardmand Anders Hansen Bæk
1878, 1808, 2208, Elise Hansine Andersdatter, enke, 82, paa Østerhæsinge Mark. Husmand Kristen Nielsen
1879, 1302, 2102, Maren Hansdatter, 51, i Østerhæsinge. Gaardmand Rasmus Hansen
1879, 1203, 1903, Mette Kirstine Pedersen, 49, i Østerhæsinge Familiehus. Indsidder Kristen Henriksen
1879, 2304, 2804, Gjertrud Kirstine Kristiansen Mejer, 7, datter af indsidder Johan Kristian Mejer, i Østerhæsinge Familiehus
1879, 1908, 2408, Engelke Charlotte Hansen Drejer, enke, 80, paa Sollerup. Chäfer Jochim Heinrich Christian Mejer
1879, 2811, 0412, Anne Rasmusdatter, enke, 76, i Østerhæsinge, Hospitalet. Indsidder Peder Nielsen
1880, 2407, 3007, Christence Hansen, 32, i Østerhæsinge. Gaardmand Jørgen Eriksen Skou
1880, 1910, 2510, Anne Hansdatter, enke, 70, i Østerhæsinge. Gaardmand Rasmus Rasmussen
1881, 0406, 1006, Anne Kirstine Kristensdatter, enke, 69, i Østerhæsinge. Indsidder Hans Madsen
1882, 1801, 2501, Charlotte Amalie Rasmusdatter, enke, 75, i Erikslund. Husmand Niels Madsen
1882, 3101, 0502, Kirsten Nielsen, 1 dag, datter af indsidder Søren Nielsen, i Blidenborg
1882, 0202, 0502, Marie Nielsen, 3 dage, datter af indsidder Søren Nielsen, i Blidenborg
1882, 0203, -, Anne Dorthea Rasmussen, 32, tjenende paa Sollerup. Datter af husmand Rasmus Jensen i Steenstrup
1882, 2505, 0106, Marie Nielsdatter, gift, 74, i Østerhæsinge Familiehus. Indsidder Henrik Hermansen
1882, 1912, 2712, Maren Hansdatter, enke, 85½, i Østerhæsinge. Gaardmand Hans Jakobsen
1883, 1704, 2304, Gjertrud Hansdatter, aftægtsenke, 84, i Kistrup
1883, 2305, 3005, Karen Rasmusdatter, gift, 75, i Østerhæsinge. Husmand Poul Kristensen
1883, 0811, 1511, Kirsten Rasmusdatter, gift, 83½. Aftægtsgaardmand Niels Frederiksen
1884, 2402, 0103, Kirstine Rasmusdatter, gift, 74. Skrædder Knud Nielsen
1884, 0310, 0910, Anne Pedersdatter, enke, 86. Husmand Søren Madsen
1884, 2710, 0211, Gunhild Marie Sørensen, 9 maaneder, datter af husmand Hans Peter Sørensen, paa Bredholt
1885, 0404, 1104, Maren Dorthea Rasmusdatter, gift, 53. Husmand Kristen Pedersen Glyksborg
1885, 1211, 1811, Anna Mathilde Larsen, ½, datter af gaardmand Niels Frederik Larsen, i Kistrup
1885, 2211, 2811, Abelone Kirstine Rasmussen Holmslund, 9 maaneder, datter af gaardmand Rasmus Rasmussen, i Østerhæsinge
1886, 2701, 0302, Karen Kirstine Nielsen, gift, 40.Fattiglem, Johan Kristian Mejer
1886, 0206, 0806, Mette Sophie Andersdatter, gift fattiglem, 77, i Brohuset i Østerhæsinge
1886, 1410, 1710, Dødfødt pige, datter af gaardmand Ole Pedersen, i Østerhæsinge
1886, 1911, 2611, Frederikke Kathrine Hansen, 1 og 9 maaneder, datter af tømmermand Hans Erik Hansen, i Østerhæsinge
1886, 2712, 03011887, Karen Larsdatter Aaskov, gift, 79, i Brohuset. Aftægtsmand Peder Jespersen
1886, 3112, 07011887, Maren Madsdatter, enke, 67. Gaardmand Hans Jakob Pedersen
1887, 0602, 1202, Anne Mouritsdatter, gift, 67. Gaardmand Knud Hansen
1887, 1302, 2102, Anne Marie Rasmusdatter, enke, 68, i Østerhæsinge. Smed Andreas Hansen
1887, 0603, 1203, Anne Kathrine Pedersdatter, gift, 79, i Østerhæsinge. Tømmermand Anders Larsen
1887, 2304, 0205, Anne Kristensen, gift, 72, i Østerhæsinge. Aftægtsgaardmand Kristen Pedersen
1888, 0310, 0810, Johanne Pedersen Skov, gift, 52, i Brohuset. Husmand Henrik Hansen Rue
1889, 303, 0504, Andrea Mathilde Larsen, 1, datter af gaardmand Niels Frederik Larsen, i Kistrup
1889, 0704, 1604, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Kristian Nielsen, i Østerhæsinge
1889, 0405, 1305, Anne Pedersdatter, ugift, 71, i Østerhæsinge. Datter af gaardmand Peder Madsen
1889, 2512, 02011889, Kirstine Hansdatter, enke, 74. Husmand Kristoffer Nikolaj Hansen
1890, 1901, 2701, Anne Kathrine Andersen, ugift, 24. Datter af husmand Mads Andersen
1890, 2401, 3001, Birthe Kirstine Hansdatter, ugift almisselem, 78, i Østerhæsinge Hospital
1890, 2005, 2705, Mette Hansdatter, enke, 73, i Østerhæsinge. Gaardmand Hans Rasmussen
1890, 1707, 2307, Maren Møller, ugift tjenestepige, 22, hos gaardmand Søren Jørgensen Aalund, i Aabylund
1890, 1010, 1710, Dorthea Julie Brøndum f. Schmidt, gift, 58, i Østerhæsinge. Lærer Brøndum
1891, 2401, 3001, Karen Rasmusdatter, enke, 84, i Østerhæsinge. Husmand Jesper Jørgensen
1891, 2701, 0302, Anne Kathrine Henningsdatter, enke, 84, i Aabylund. Gaardfæster Jørgen Sørensen
1891, 2702, 0503, Emilie Nielsen, 7 maaneder, datter af gaardfæster Peter Nielsen, i Østerhæsinge
1891, 1003, 1603, Maren Rasmusdatter, ugift, 80, havde ophold hos snedker H. J. Bendixen, i Østerhæsinge
1891, 2605, 0106, Marie Kirstine Nielsen, 40, i Østerhæsinge. Gaardmand N. P. Kristensen
1891, 0307, 0807, Sigrid Margrethe Jensen, 2½, datter af tømrer Hans Jensen, Øster Hæsinge
1891, 0707, 1307, Johanne Nielsdatter, 69, Øster Hæsinge. Købmand P. Jørgensen
1891, 2910, 0211, Sofie Severine Madsen, 5 maaneder, datter af husmand Knud Madsen, Østerhæsinge Skovhaver
1891, 0811, 1311, Kirsten Andersen, 41, Østerhæsinge. Tømrer Hans Jensen