Vester Aaby, 1880-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1880-1891, Vester Aaby sogn, Sallinge herred,Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1880, 1001, 1601, Jams Andersen, aftægtsmand, 75, hos husmand og slagter Hans Peter Rasmussen, i Vester Aaby
1880, 1501, 2001, Jørgen Sørensen, ugift musiker, 29, Pejrup. Søn af husmand Søren Jørgensen
1880, 0102, 0103, Peter Hansen, tjenestekarl, 24, paa Skjerninggaard. Søn af husmand Hans Petersen, Pejrup
1880, 1903, 2703, Mikkel Petersen, gift indsidder, 92, Røglemarkshuset
1880, 2304, 2904, Hans Peter Rasmussen, gift indsidder, 67, Teglværkshuset, i Vester Aaby
1880, 0105, 0705, Anders Christensen, gift gaardmand, 52, Vester Aaby. Søn af bolsmand Christen Frederiksen
1880, 1408, 1808, Dødfødt dreng, søn af husmand Mads Rasmussen, i Pejrup
1880, 1312, 1912, Lavrids Peter Andersen, 4 uger, søn af Hans Andersen, i Vester Aaby
1880, 2012, 2412, Peter Kristian Petersen, 4, søn af Johanne Petersen, i Vester Aaby. Plejesøn af husmand Peter Hansen i Pejrup
1881, 0402, 1102, Søren Jørgensen, gift gaardmand, 66, Vester Aaby
1881, 2702, 0703, Rasmus Nielsen, tjenestekarl,28, paa Høbbet i Brahetrolleborg Sogn. Søn af husmand Niels Rasmussen i Nørre Broby
1881, 0403, 1103, Rasmus Larsen, gift husmand, 49, Vester Aaby
1881, 0803, 1503, Niels Peter Rasmussen, ungkarl og almisselem, 20, paa Fattiggaarden. Søn af Karen Larsen i Aastrup
1881, 0205, 0905, Hans Rasmussen (Kusk), gift gaardmand, 70, Vejrup
1881, 2005, 2605, Niels Hansen Petersen, ugift jernbanearbejder, 35, under sit ophold i Pejrup. Hos skrædder Hansen fra Kjærby Sogn
1881, 2905, 0306, Anders Hansen, 13, søn af husmand Hans Peter Hansen, i Pejrup
1881, 1007, 1607, Jens Hansen, gift indsidder, 46, Øxenhaven. Søn af indsidder Hans Hansen i Vester Aaby
1881, 2007, 2307, Frits Peter Hansen, gift husmand, 41, Vester Aaby. Søn af husmand Hans Hansen sammesteds
1881, 0810, 1410, Hans Rasmussen, 16, søn af husmand Anders Rasmussen, i Aastrup
1881, 1011, 1711, Hans Kristian Hansen, 9 maaneder, søn af husmand Knud Hansen, i Pejrup
1882, 2201, 2901, Hans Jørgensen, enkemand og indsidder, 74, i Røglemarkshuset
1882, 1203, 2003, Morten Kristian Avgust Olsen, ugift tjenestekarl, Øxenhaven, Vester Aaby Sogn. Søn af husmand Henrik Pedersen
1882, 2904, 0505, Hans Kristian Adam Ludvig Jensen, 1, søn af husmand Jesper Jensen, i Øxenhaven
1882, 1011, 1611, Johan Hansen, 9, søn af indsidder Morten Hansen, Vesteraaby
1883, 2301, 3101, Rasmus Olsen, enkemand og husmand, 79, Vesteraaby
1883, 1503, 2403, Ove Peter Henrik Paulsen, gift jagtjunker og skovrider, 60, Ditlevslyst i Vesteraaby Sogn
1883, 0511, 1111, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Andersen, i Vesteraaby
1883, 1411, 2111, Jens Frederik Hansen, 19½, opholdt sig paa Fattiggaarden i Vesteraaby. Søn af afdøde indsidder Kristian Hansen
1884, 1301, 1901, Peder Jensen, gift gaardmand, 53, Vesteraaby Mark. Søn af aftægtsmand Jens Frederiksen
1884, 3001, 0602, Niels Hansen, enkemand og gaardmand (smed), 63, Pejrup. Søn af smed Hans Nielsen
1884, 2502, 2902, Dødfødt dreng, søn af husmand Anders Larsen, Pejrup
1884, 3003, 0404, Hans Hansen, gift husmand, 77, Pejrup
1884, 2109, 2609, Jens Frederiksen, enkemand og aftægtsmand, 91, Vesteraaby Mark
1885, 1701, 2301, Knud Frederik Hansen, gift indsidder og væver, 34, Pejrup. Søn af væver Hans Knudsen
1885, 2301, 3001, Niels Peder Hansen, 4, søn af afdøde sømand Søren Peter Hansen, Vesteraaby
1885, 0202, 0902, Lars Andersen, enkemand og aftægtsmand, 84, i Vesteraaby
1885, 2903, 0404, Hans Petersen (Bondegaard), gift aftægtsmand, 84, Pejrup
1885, 1604, 2204, Hans Madsen, gift aftægtsmand, 93, i Vesteraaby
1885, 3005, 0506, Rasmus Hansen, gift husmand, 63, Vesteraaby
1885, 0307, 0807, Søren Peter Hansen, 2, søn af afdøde sømand Søren Peter Hansen og Jensine Nikoline Pedersen, Vesteraaby
1885, 0507, 1007, Marius Lavrits Larsen, 11, søn af husmand Hans Larsen, Vesteraaby Mark
1885, 0908, 1508, Lars Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 86, i Vesteraaby
1885, 1909, 2409, Kristen Nielsen, søn af indsidder Niels Kristian Nielsen, Fjellebroen
1885, 2410, 3010, Kristian Hoffmann, 1 dag, søn af skibsbygger Lars Frederik Rasmussen Hoffmann, Fjellebroen
1885, 2710, 0211, Knud Rasmussen, 7 dage, søn af husmand og røgter Hans Peter Rasmussen, Vesteraaby
1885, 0311, 0911, Jens Sørensen (Skov), gift indsidder, 65, Hospitalet i Vesteraaby
1886, 0302, 1102, Jørgen Jørgensen, ugift fattiglem, 72, paa Arbejdsanstalten i Vester Aaby. Født i Brahetrolleborg Sogn
1886, 1303, 1803, Jens Hansen, gift indsidder, 42, i Røglemarkshuset
1886, 2403, 0104, Hans Jensen, enkemand og aftægtsmand, 70, i Pejrup
1886, 2604, 0105, Ludvig Emil Nielsen, 5, søn af former Nielsen i Svendborg
1886, 2405, 3105, Peter Eriksen, enkemand og aftægtsmand, 85, Vesteraaby
1886, 2505, 2905, Anders Andersen (Munk), enkemand og aftægtsmand, 79, Vesteraaby
1886, 2306, 2906, Hans Knudsen, gift husmand og væver, 74, Pejrup
1886, 0907, 1407, Jørgen Mortensen, enkemand, pensioneret lærer og dannebrogsmand, 91, i Vesteraaby
1886, 2307, 2907, Rasmus Kristensen, gift husmand, 56, i Øxenhaven, Pejrup
1886, 0608, 1208, Karl Ditlev Thomsen, gift husmand og snedker, 76, i Vesteraaby
1886, 0411, 0711, Hans Peter Hansen, 5, stedsøn af indsidder Hans Jørgen Rasmussen, Øxenhaven
1886, 1012, 1512, Niels Hansen, gift husmand, 44, Pejrup
1886, 2512, 3012, Lars Rasmussen (Skytte), gift husmand, 66, Vesteraaby
1887, 0601, 1201, Rasmus Kristensen, enkemand og aftægtsmand, 78, Bremerstentehus
1887, 1201, 1801, Niels Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 79, Vesteraaby
1887, 1801, 2201, Jens Lavrits Jensen, lærling, 20, hos drejer Jakob Jensen, Vesteraaby. Søn af husmand Søren Jensen, Tommerup
1887, 2401, 3101, Hans Kristian Marius Larsen, 1, søn af husmand Andreas Larsen, Pejrup
1887, 0402, 1002, Niels Peder Jørgensen, ½ dag, søn af indsidder Hans Jørgensen, Vesteraaby
1887, 0803, 1203, Hans Peter Marius Sørensen, 5½, sønaf gaardbestyrer Johan Jørgen Sørensen, Vester Aaby
1887, 0804, 1504, Hans Jørgen Rasmussen, gift husmand og hjulmand, 70, Vesteraaby
1887, 2608, 3108, Frederik Clausen, gift husmand, 68, Vesteraaby
1887, 3009, 0610, Rasmus Peter Kristian Pedersen, 7, opholdt sig i Røglemarkshuset. Søn af Mette Marie Larsine Petersen
1887, 1910, 2610, Niels Peter Rasmussen, ugift tjenestekarl, 33. Søn af husmand Rasmus Petersen i Pejrup
1887, 2411, 3011, Dødfødt dreng, søn af væver Kristen Jørgen Rasmussen, Vesteraaby
1888, 0501, 1101, Hans Rasmussen, gift gaardmand, 63, Vesteraaby Mark
1888, 1201, 1701, Henning Iver Nielsen Kraft, ugift almisselem, 72, paa Fattiggaarden
1888, 1401, 1901, Lars Eriksen, gift almisselem, 78, paa Fattiggaarden
1888, 1802, 2602, Lars Jørgen Jørgensen Banke, 1, søn af gaardmand Kristen Jørgensen, Vesteraaby Mark
1888, 1004, 1504, Ulrik Andreas Johannes Ludvig Jensen, 4 maaneder, søn af husmand Jesper Jensen, Øxenhaven
1888, 0705, 1305, Niels Kristian Nielsen, 4 maaneder, søn af indsidder Hans Nielsen, i Røglemarkshuset
1888, 1805, 2405, Lars Jørgen Jørgensen, gift husmand, 75, Vesteraaby Mark
1888, 2207, 2707, Hans Jakob Hansen, ugift væver, 33, Pejrup. Søn af husmand og væver Hans Knudsen sammesteds
1888, 0109, 0409, Casius Karlsen, 8, søn af husmand Lars Karlsen, Vester Aaby
1888, 0409, 0709, Hans Kristian Larsen,1, søn af husmand og tømrer Hans Kristian Larsen, Vester Aaby
1888, 1809, 2309, Lars Jørgensen, gift indsidder, 75, Pejrup
1888, 1809, 2309, Lavrits Karl Henrik Larsen, 1, søn af Maren Sofie Rasmussen, Aastrup. Plejefader husmand Mads Andersen i Vester Aaby
1888, 0311, 0911, Mads Sørensen (Bøgebjerg), gift gaardmand, 66, Vester Aaby Mark
1888, 0711, 1111, Jens Frederik Nielsen, 4, søn af husmand Niels Peter Nielsen, Vester Aaby
1888, 1611, 2311, Frands Hansen, enkemand og aftægtsmand, 72, Fiskholm
1888, 2611, 0112, Anders Petersen, ugift og fhv. gaardmand, 64, har opholdt sig paa Brændegaard
1888, 2012, 2412, Mads Peter Madsen, 15, søn af sognefoged og gaardmand Niels Madsen, Vester Aaby
1889, 0204, 0904, Hans Frederik Evald, enkemand og hørsvinger, 66, Vester Aaby
1889, 2705, 0106, Kristen Petersen, gift almisselem,78, paa Fattiggaarden
1889, 2905, 0206, Kristian Peder Kristiansen, 3 maaneder, søn af husmand Niels Kristiansen, Vester Aaby
1889, 2206, 2606, Anders Hansen, 1 dag, søn af Anne Jensine Jørgensen, Vester Aaby
1889, 2306, 2806, Søren Petersen, gift husmand, 68, Vester Aaby Mark
1889, 1907, 2507, Niels Madsen, enkemand og aftægtsmand, 81, Vester Aaby
1889, 2508, 2908, Hans Peter Rasmussen, 17, søn af afdøde indsidder Morten Rasmussen, Bremerhus
1889, 1709, 2309, Hans Kristian Lavrits Marius Larsen, 1½, søn af husmand Andreas Larsen, Pejrup
1889, 1210, 1810, Hans Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 81, Vester Aaby
1889, 2710, 3110, Hans Peter Henriksen, 14 dage, søn af Johanne Mathilde Nielsen, Vester Aaby
1889, 1611, 2311, Hans Jørgen Frandsen, gift husmand og gartner, 75, Pejrup
1889, 0412, 0812, Dødfødt dreng, søn af husmand og engmester Jens Rasmussen, Pejrup
1890, 0601, 1101, Hans Pedersen, skrædder og indsidder, 86, Bremerhus
1890, 2301, 3001, Frederik Rasmussen Hoffmann, gift kjøbmand, 67, Fjellebroen
1890, 2202, 0103, Lars Frederik Hansen, gift indsidder, 77, Røglemarkshuset
1890, 0203, 0903, Hans Frederik Jørgensen, 18 dage, søn af pige Anne Katrine Jørgensen, Vester Aaby
1890, 2903, 0504, Jens Petersen, gift husmand og smed, 86, Vester Aaby
1890, 3103, 0504, Henrik Knudsen, ungkarl og tømrer, 30, Vester Aaby. Søn af indsidder Knud Larsen sammesteds
1890, 2104, 2504, Karl Kristian Hansen, 1½, søn af pige Nielsine Karoline Jensen, Bremerhus
1890, 2611, -, Karl Kristian Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 42, paa Brændegaard
1891, 0601, 1301, Jens Rasmussen, enkemand og husmand, 91, Vester Aaby
1891, 1302, 1902, Mads Kristian Eriksen, 9, søn af indsidder Erik Petersen, Bremerstentehus
1891, 2302, 2802, Johannes Sørensen, 1 og 9 maaneder, søn af fraskilt kone Anne Kirstine Hansen, paa Fattiggaarden
1891, 2402, 2802, Hans Johansen Holm, gift aftægtshusmand, 77, Vester Aaby
1891, 1503, 2303, Anders Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 84, Vester Aaby
1891, 1905, 2505, Hans Frederik Rasmussen, gift gaardmand, 66, Vester Aaby
1891, 2205, 2705, Andreas Andersen, 4 dage, søn af pige Marie Andersen, Vester Aaby
1891, 3108, 0609, Jens Kristoffer Petersen, 5 uger, søn af pige Kirsten Jørgensen, Røglemarkshuset
1891, 0910, 1510, Peter Marius Petersen, ungkarl og tjenestekarl, 17, Teglværkshuset
1891, 0411, 1011, Jens Hansen, gift husmand, 67, Vester Aaby Mark
1891, 2911, 0512, Peter Larsen, enkemand og indsidder, 83, Gjældebrede
1891, 2312, 2912, Anders Jørgensen, enkemand og aftægtsmand, 82, Vester Aaby
1880, 0503, 1203, Anne Margrethe Frederikke Nielsen, 4, datter af afdøde husmand Anders Nielsen, Vester Aaby
1880, 2304, 3004, Charlotte Amalie Larsen Banke, 21, i Vester Aaby. Datter af gaardmand Lars Hansen Banke
1880, 2105, 2705, Marie Kristine Larsen Banke, 27, i Vester Aaby. Datter af gaardmand Lars Hansen Banke
1880, 1408, 1808, Josefine Dorthea Larsine Sørensen, 31, Pejrup. Husmand Mads Rasmussen
1880, 0711, 1311, Marie Larsdatter, enke og almisselem, 92, paa Fattiggaarden. Gaardmand Anders Petersen, Vester Aaby
1880, 1511, 2211, Anne Katrine Jørgensen, 68, Vester Aaby. Husmand Hans Rasmussen
1881, 0501, 0901, Lavra Sofie Andersen, 6 uger, datter af husmand Hans Andersen, Vester Aaby
1881, 1501, 2201, Cecilie Hansen, 58½, Pejrup. Gaardmand Niels Hansen
1881, 1403, 2103, Anne Petersen, enke, 71, i Vesteraaby. Gaardmand Peter Rasmussen
1881, 1503, 2203, Karen Petersen, 29, i Vesteraaby. Gaardmand Rasmus Larsen Kragegaard
1881, 0504, 1204, Hansine Larsen, 28, tjente i Gjerskov, Skeby Sogn. Datter af afdøde gaardmand Lars Hansen Kragegaard, Vester Aaby
1881, 1904, 2504, Mette Kirstine Eriksdatter, enke og almisselem, 96, paa Fattiggaarden. Indsidder Mads Hansen i Vester Aaby
1881, 2504, 3004, Johanne Rasmusdatter, enke, 79, i Øxenhaven. Husmand Kristen Jensen
1881, 2405, 3005, Johanne Kirstine Andersen, 23, Pejrup. Datter af husmand Anders Andersen
1881, 1708, 2308, Karen Mortensen f. Hansen, 85, Vester Aaby. Afgangne Skolelærer, kirkesanger og Dannebrogsmand J. Mortensen
1881, 2208, 2708, Anne Marie Offersen, 58, Vesteraaby. Gaardmand Mads Johansen
1881, 1709, -, Elise Marie Frederiksen, tjenestepige, 24, paa Brændegaard. Datter af smed Frederik Jørgensen i Ørbek
1881, 2612, 03011882, Karen Nielsen, enke, 76, Skovhuse i Vester Aaby Sogn. Husmand Hans Rasmussen
1882, 2803, 0504, Maren Larsdatter, enke, 82, i Pejrup. Indsidder Peter Hansen Lillemand i Horne
1882, 0404, 1104, Maren Hansen, enke, 85, Vesteraaby. Gaardmand Rasmus Petersen
1882, 2105, 2705, Kristine Marie Sørensen, 6, opholdt sig paa Fattiggaarden i Vesteraaby. Datter af pige Maren Larsen i Faaborg.
1882, 2109, 2409, Hansine Frederikke Rasmussen, 9 maaneder, datter af pige Johanne Katrine Hansen, i Vesteraaby
1882, 3110, 0611, Johanne Marie Nielsen, 37, i Vesteraaby. Datter af husmand Niels Nielsen
1882, 1911, 2511, Trine Nielsen, 42, i Broager. Datter af husmand Niels Hansen i Vesteraaby. Smed Kristian Jakobsen
1882, 2111, 2911, Anne Margrethe Eriksdatter, enke, 86, Guldbjærggaarden, Vesteraaby. Gaardmand Peter Rasmussen
1882, 2411, 0112, Anne Jensdatter, enke og almisselem, 84, paa Fattiggaarden. Indsidder Hans Hansen i Vesteraaby
1882, 1912, 2612, Anne Margrethe Petersdatter, 67, i Pejrup. Husmand Hans Pedersen
1882, 2312, 3012, Dorthea Kristiansen, 58, Vesteraaby. Gaardmand Peter Hansen
1883, 1901, 2601, Anne Dorthea Nielsdatter, 70, i Vesteraaby. Husmand Anders Jørgensen
1883, 0702, 1302, Johanne Katrine Kristensen, ½, datter af husmand Rasmus Kristensen, Vesteraaby
1883, 2903, 0404, Karen Mortensdatter, enke, 83, i Bremerhus. Indsidder Jens Petersen
1883, 0204, 0904, Anne Margrethe Madsdatter, enke, 90, i Vesteraaby. Husmand Niels Klavsen
1883, 0808, 1308, Anne Marie Petersen, 76, Vesteraaby. Husmand Hans Frederik Evald
1883, 0310, 1010, Maren Hansen, 1 og 3 maaneder, datter af husmand Knud Hansen, Pejrup
1883, 2012, 2312, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Andersen, Skovhuse
1883, 2112, 2712, Lavra Frederiksen, 4½, datter af indsidder Jens Frederiksen, Vesteraaby
1883, 2312, 2812, Karen Marie Katrine Larsen, 3 maaneder, datter af gaardmand Rasmus Larsen, Vesteraaby
1883, 2512, 3112, Anne Kristoffersdatter, 71, Pejrup Mark. Husmand Peter Rasmussen
1884, 0601, 1101, Ida Mathilde Nielsen, 3 maaneder, datter af husmand Niels Jørgen Nielsen, Vesteraaby
1884, 2901, 0402, Karen Nielsdatter, enke og almisselem, 81, paa Fattiggaarden. Indsidder Jesper Rasmussen
1884, 0102, 0802, Anne Marie Klausen, 52, Bremerstentehus. Indsidder Jens Petersen
1884, 1102, 1702, Katrine Magdalene Bargmann, 1 dag, datter af indsidder Peter Johan Bargmann, Vesteraaby
1884, 0803, 1403, Anne Marie Hansen, 73, Pejrup. Husmand og væver Svend Svendsen
1884, 2703, 0304, Elisabeth Marie Andersen, enke, 74, i Vesteraaby. Gaardmand Mads Nielsen
1884, 1305, 1705, Anne Margrethe Larsen, 50, Bremerhus, Vesteraaby Sogn. Indsidder Kristian Jørgen Jensen
1884, 2107, 2707, Lavra Kristine Larsen, 11 maaneder, datter af pige Maren Sofie Larsen, paa Fattiggaarden og ungkarl Karl Sørensen
1884, 0311, 1011, Kirsten Hansdatter, enke, 73, i Vesteraaby. Gaardmand Niels Rasmussen
1884, 1611, 2211, Karen Hansdatter, enke, 81, i Pejrup. Gaardmand Frands Petersen
1885, 0201, 0801, Marie Margrethe Frandsdatter, enke, 97, Øxenhaven, Vesteraaby Sogn. Husmand Ole Nielsen
1885, 0302, 1002, Anne Jørgensdatter, enke, 83, Vesteraaby. Indsidder Hans Hansen
1885, 2002, 2702, Mine Jensine Hoffmann, 6 uger, datter af skibsbygmester Lars Frederik Rasmussen Hoffmann, Fjellebroen
1885, 1205, 1705, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Davidsen, Vesteraaby Mark
1885, 2407, 2607, Dødfødt pige, datter af indsidder og væver Kristian Jørgen Rasmussen, Vesteraaby
1885, 0209, 0709, Anne Katrine Madsdatter, enke, 78, i Hundstrup Sogn. Gaardmand Lars Hansen Krogsgaard, Vesteraaby Mark
1885, 0310, 0910, Sidsel Hansen, 49, Vesteraaby Mark. Husmand Rasmus Jørgensen
1885, 2410, 3010, Jensine Hoffmann, 1 dag, datter af skibsbygger Lars Frederik Rasmussen Hoffmann, Fjellebroen
1885, 1911, 2611, Anne Sofie Rasmussen, enke, 91, Vesteraaby Mark. Gaardmand Jens Nielsen
1885, 1312, 2012, Dødfødt pige, datter af husmand Kristen Jørgensen, Pejrup
1886, 0701, 1401, Inger Henriette Hansen, 17, plejedatter af afdøde husmand Rasmus Hansen, i Vesteraaby
1886, 0503, 1203, Anne Margrethe Hansdatter, 77. Husmand Anders Andersen (Munk)
1886, 0603, 1303, Dorthea Frederikke Nielsen, 60, Pejrup. Husmand Rasmus Petersen
1886, 1903, 2803, Hilda Kristine Malmberg, 3 uger, datter af Helene Avgusta Elisabeth Malmberg, Vesteraaby
1886, 2303, 2703, Anne Johanne Kristoffersen, 19, Vesteraaby Mark. Datter af gaardmand Peter Kristoffersen
1886, 0504, 0904, Margrethe Kirstine Lillegaard, enke, 92, paa Arbejdsanstalten i Vester Aaby. Indsidder Rasmus Jakobsen i Vesteraaby
1886, 1304, 1904, Else Kristine Rasmussen, enke, 50, Vesteraaby Mark. Gaardmand Peter Jensen
1886, 0607, 1007, Maren Jensen, 59, Vesteraaby. Husmand og smed Hans Frederik Clausen
1886, 1808, 2308, Maren Bertelsdatter, 68, Pejrup. Husmand Peter Hansen Hus
1886, 2308, 2808, Kirsten Rasmusdatter, ugift, 83, Pejrup. Datter af gaardmand Rasmus Jørgensen sammesteds
1886, 2309, 2709, Anne Dorthea Andersen, almisselem, 45, paa Fattiggaarden. Kristian Rasmussen
1886, 2312, -, Karen Møller, husjomfru, 22, i Lindevads Mølle. Datter af proprietair Møller, Egholm
1886, 2712, 03011887, Anna Elisabeth Hansen, 4, datter af pige Maren Sofie Frederiksen, Vester Aaby Fattiggaard
1887, 1301, 2101, Anne Marie Markvardsen, 65, Pejrup. Gaardmand Niels Hansen
1887, 1601, 2201, Lavra Andrea Larsen, 13, datter af husmand Andreas Larsen, Pejrup
1887, 2001, 2601, Valborg Katrine Hansen, 3 uger, datter af husmand Knud Hansen, Pejrup
1887, 2501, 0202, Rasmine Kristine Margrete Krøll, 76, Pejrup. Gaardmand Niels Larsen
1887, 2601, 3101, Anna Marie Karoline Larsen, 6, datter af husmand Andreas Larsen, i Pejrup
1887, 1802, 2302, Karen Johanne Petersen, 2, hos gaardmand Anders Rasmussen, i Sølvbjerg, Vesteraaby Sogn. Datter af gaardmand Vilhelm Petersen, i Vesterskjerninge
1887, 2703, 0304, Eline Kirstine Rasmussen, 3, datter af husmand Rasmus Jørgensen, Vesteraaby
1887, 1004, 1504, Mette Marie Hansdatter, enke, 68, Vesteraaby. Gaardmand Søren Jørgensen
1887, 1007, 1507, Maren Jensdatter, 80, Gjældebrede, Vesteraaby Sogn. Indsidder Peter Larsen
1887, 3007, 0408, Julie Kristiane Davidsen, 1, datter af gaardmand Hans Davidsen, Vesteraaby
1887, 1710, 2210, Karen Petersen, enke, 86, Øxenhaven, Pejrup. Husmand Jørgen Jensen (Drejer)
1887, 0612, 1312, Anne Barbara Petersen, enke, 91, i Vesteraaby. Husmand Rasmus Larsen
1887, 2012 ,2412, Maren Hansdatter, enke, 82, Vesteraaby. Husmand Hans Rasmussen (Møller)
1887, 2812, 03011888, Maren Hansdatter, enke, 94, paa Fattiggaarden. Husmand Hahns Madsen, Vesteraaby
1888, 2101, 2601, Andrea Sofie Davidsen, 9, datter af gaardmand, Hans Davidsen, Vesteraaby Mark
1888, 0402, 1102, Kristiane Hansen, 62½, i Vesteraaby. Husmand Jørgen Hansen
1888, 2102, 2602, Martine Davidsen, 3, datter af gaardmand Hans Davidsen, Vesteraaby Mark
1888, 2402, 0303, Anne Katrine Andersdatter, ugift almisselem, 71, Fattiggaarden i Vesteraaby
1888, 1704, 2304, Anne Kirstine Hansen, 12 dage, datter af husmand og murer Lars Peter Hansen, Vesteraaby
1888, 2804, 0305, Marie Kristine Jensen, 9, plejedatter af husmand Jens Kristensen, Pejrup
1888, 0405, 1005, Birthe Eline Rasmussen, 5 maaneder, datter af husmand og væver Kristen Jørgen Rasmussen, Vesteraaby
1888, 0308, 0808, Anne Katrine Larsen, 10 uger, datter af gaardmand Rasmus Larsen, Vesteraaby Mark
1888, 2308, 2608, Maren Kirstine Rasmussen, 3, plejedatter af husmand Jens Kristensen, Pejrup
1888, 3108, 0409, Hanne Frederikke Larsen, 8, datter af husmand og tømrer Hans Kristian Larsen, Vester Aaby
1888, 3010, 0311, Lavra Kristine Andersen, 1, datter af husmand Hans Andersen, Vester Aaby Mark
1888, 1111, 1611, Maren Hansdatter, 89, Vester Aaby. Husmand Niels Madsen
1888, 2911, 0512, Dorthea Kirstine Hansen, 31, Røglemarkshuset. Indsidder Hans Nielsen
1888, 0712, 1412, Lavrentine Krogh f. Korch, Ulbølle. Gaardejer Lars Krogh
1888, 0812, 1512, Johanne Margrete Knudsen, ugift, 20, Vester Aaby. Datter af husmand Knud Jørgensen
1888, 1812, 2412, Mette Marie Kristensen, 65, Vester Aaby. Husmand Søren Sørensen
1889, 0102, 0802, Johanne Katrine Rasmussen, 58, Teglværkshuset. Indsidder Hans Rasmussen
1889, 2502, 0203, Karen Kristine Nielsdatter, enke, 97, Hundtofte, Stenderup Sogn. Husmand Mads Mortensen
1889, 0203, 0803, Maren Kirstine Hansen, 46, Vester Aaby. Husmand Frederik Ditlev Larsen
1889, 2703, 0404, Else Kirstine Nielsdatter, enke, 79, Pejrup. Gaardmand Hans Rasmussen
1889, 0104, 0704, Esther Marie Elisabeth Krohn, 3, datter af proprietair Ludolf Krohn, paa Hovmark ved Randers
1889, 0604, 1204, Kirsten Nielsen, enke, 81, Vester Aaby Mark. Husmand og væver Hans Jensen
1889, 0206, 0506, Andrea Andersen, 13, datter af lærer Andersen, Vester Aaby
1889, 0506, 0806, Inger Kirstine Nielsdatter, enke, 86½, i Pejrup. Husmand Lars Andersen
1889, 0807, 1107, Karoline Martine Kristoffersen, ugift, 20, i Vester Aaby. Datter af husmand Jakob Kristoffersen
1889, 0807, 1107, Dødfødt pige, datter af pige Karoline Martine Kristoffersen, Vester Aaby
1889, 1108, 1708, Ottilie Vilhelmine Jensen, 16, datter af indsidder Kristian Jensen, Gjeldebrede
1889, 0309, 0909, Anne Marie Jørgensen, 16, datter af gaardmand Offer Jørgensen, Vester Aaby Mark
1890, 0603, 1303, Maren Petersen, ugift, 46, Gjeldebrede. Datter af indsidder Peter Larsen sammesteds
1890, 1503, 2103, Ellen Jørgensen, 66, Vester Aaby. Husmand Kristian Rasmussen
1890, 2203, 2903, Lavra Vilhelmine Larsen, 1½, datter af husmand og smed Jens Jørgen Larsen, Vester Aaby
1890, 2704, 0305, Maren Hansdatter, enke, 81½, paa Fattiggaarden. Almisselem Lars Eriksen
1890, 2606, 0207, Maren Rasmusdatter, enke, 92, i Røglemarkshuset. Indsidder Niels Kristensen
1890, 0207, 0807, Maren Kristensen, 41, Røglemarkshuset. Indsidder Hans Kristian Jakobsen
1890, 0210, 0810, Kirsten Jensen, 55, Vester Aaby. Gaardmand Kristen Andersen
1890, 0611, 1311, Karen Jørgensdatter, enke, 74, i Vester Aaby. Husmand Lars Rasmussen
1891, 0301, 1001, Anne Marie Hansdatter, enke, 81, Fattiggaarden. Fattiglem Kristen Petersen
1891, 0501, 1001, Kirsten Kristensdatter, enke, 83, i Pejrup. Gaardmand Hans Petersen (Bondegaard)
1891, 2101, 2801, Kirsten Andersdatter, 77, i Vester Aaby. Husmand Jørgen Hansen
1891, 2804, 0505, Anne Marie Andersen, 34, Vester Aaby. Husmand og smed Jens Jørgen Larsen
1891, 3004, 0505, Gerda Margrethe Feldthusen, 9 maaneder, datter af forpagter Frederik Ludvig Feldthusen, Pilegaard
1891, 0706, 1306, Anna Kristine Svendsen (tvilling), 5 maaneder, datter af skibsfører Svendsen, Fjellebro
1891, 1006, 1306, Kristiane Johanne Svendsen (tvilling), 5 maaneder, datter af skibsfører Svendsen, Fjellebro
1891, 1206, 1806, Inger Katrine Hansen, 59, Vester Aaby. Husmand Mads Jørgen Hansen
1891, 2106, 2706, Mariane Katrine Jørgensen, 66, Vester Aaby Mark. Husmand Hans Rasmussen
1891, 2508, 0109, Anna Charlotte Gøtzsche f. Bendtsen, enke, 85, i Gjerslev paa Sjælland. Pastor Gøtzsche
1891, 1211, 1511, Anne Lovise Hansen, 11, datter af husmand og landpost Frederik Kristian Hansen, Pejrup
1891, 2611, 0212, Karoline Georgine Andersen, ugift, 58, Vester Aaby Mark
1891, 0412, 1012, Anne Marie Hansen, enke, 74, Vester Aaby. Husmand og smed Jens Petersen