Vantinge, 1877-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1877-1891, Vantinge sogn, Sallinge herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1877, 1903, 2703, Peder Jensen, 18, søn af gaardmand Jens Jensen, i Vantinge
1877, 2603, 3103, Johannes Laurits Larsen, 1 og 4 maaneder, søn af murer Hans Larsen, i Vantinge
1877, 0704, 1304, Rasmus Hansen, husmand og træskomand, 69, Vantinge
1877, 2910, 0511, Kristen Larsen, fæstegaardmand, 67 og 10 maaneder, paa Vantinge Mark. Søn af fæstegaardmand Lars Kristensen sammesteds
1878, 0202, 0802, Rasmus Peder Jørgensen, 11 maaneder, søn af gaardmand Rasmus Jørgensen, i Vantinge
1878, 1302, 2102, Kristian Jørgensen, arbejdsmand, 55, i Vantinge. Født i Odense men opfødt i Freltofte, Nørre Lyndelse Sogn
1878, 0903 ,1703, Anders Peder Jeppesen, 10 og 10 maaneder, søn af gaardmand Anders Jeppesen, i Vantinge
1879, 1602, 2402, Niels Pedersen, gaardejer, 29, af Øster Skjerninge. Søn af gaardejer Peder Hansen af Heden
1879, 1405, 1905, Rasmus Knudsen, arbejdsmand, 65, paa Vantinge Mark
1879, 0306, 0906, Jørgen Pedersen, fæstegaardmand, 53, paa Vantinge Mark. Født i Gjestelev
1879, 1308, 1808, Mads Andreassen, aftægtsmand, 74, i Vantinge
1879, 0709, 1209, Jens Nielsen, fæstehusmand, 61 og 8 maaneder, i Vantinge
1879, 1711, 2411, Kristen Madsen, fæstehusmand, 77, paa Vantinge Mark
1881, 2503, 0104, Hans Pedersen, husmand og arbejdsmand, 60, i Vantinge. Født sammesteds. Søn af bødker Peder Pedersen
1881, 2105, 2805, Jørgen Mathiassen, aftægtsgaardmand, 86, paa Vantinge Mark
1882, 1003, 1703, Peder Pedersen, aftægtsmand og bødker, 69½, i Vantinge. Søn af hjulmand Peder Sørensen sammesteds
1882, 2304, 0205, Lars Kristensen, 1 og 3 maaneder, søn af gaardmand Frederik Kristian Kristensen, i Vantinge
1883, 1303, 1803, Hans Madsen, enkemand og almisselem, 68, paa Vantinge Mark. Søn af husmand Mads Hansen, Sønderbroby
1883, 2406, 2906, Hans Hansen, ungkarl, 38, ophold hos gaardmand Rasmus Jørgensen, i Vantinge. Søn af gaardmand Hans Jensen paa Aarslev Mark
1884, 1201, 2101, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Peder Larsen, i Vantinge
1884, 0902, 1502, Rasmus Kristian Kristensen, 9 maaneder, søn af husmand og murer Rasmus Kristensen, i Vantinge
1885, 0704, 1404, Jørgen Peder Jørgensen, 2 og 9 maaneder, søn af husmand og træskomand Otto Peder Jørgensen, i Vantinge Mark
1886, 2707, 0308, Johannes Frederiksen, 18 uger, søn af husmand Peder Frederiksen, af ringe Sogn. I pleje hos gaardmand Henrik Frederiksen i Vantinge
1886, 3101, 0802, Jakob Brandt, møller, 78, i Dals Mølle
1886, 2708, 0309, Hans Larsen, boelsmand, 74 paa Vantinge Mark
1886, -, 2812, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Peder Larsen, Vantinge
1887, 0508, 1005, Lars Larsen, tjenestekarl, 29, opholdende sig hos faderen indsidder Lars Hansen, i Vantinge Mark
1888, 1406, 1906, Peder Knudsen, boelsmand, 72, paa Vantinge Mark
1888, 2807, 0308, Peder Andersen, husmand, 77, i Vantinge
1888, 1708, 2208, Jeppe Kristian Pedersen, 15, søn af gaardmand Lars Pedersen
1889, 0204, 0904, Niels Rasmussen, husmand, 69, i Vantinge
1889, 0305, 1105, Hans Hansen Jørgensen, 9, …

1889, 1809, 2409, Lars Knudsen, sadelmagersvend, 32, paa Vantinge Mark. Søn af husmand og sadelmager Mads Knudsen sammesteds
1890, 1710, 2310, Jens Fangel Brandt, møller, 49, i Dals Mølle
1891, 1001, 1601, Niels Knudsen, aftægtsmand, 82½, i Vantinge
1891, 0804, 1304, Kristian Pedersen, husmand, 76, Vantinge Mark
1892, 1601, 2301, Rasmus Pedersen, enkemand og gaardmand, 69, i Vantinge
1892, 1801, 2501, Kristen Kristensen Nørregaard, 5 maaneder, søn af gaardmand Lars Jørgen Kristensen, af Vantinge Mark
1876, 1704, 2404, Maren Rasmussen, enke, 56½, af Vantinge. Født sammesteds. Datter af Kirsten Jensdatter. Husmand og tømmermand Kristen Jørgensen
1876, 1804, 2404, Sine Albertine Marie Jeppesen, 9 maaneder, datter af gaardmand Anders Jeppesen, i Vantinge
1876, 1705, 2105, Udøbt pige, 3 dage, datter af murer Rasmus Kristensen, i Vantinge
1877, 0508, 1108, Anne Andersdatter, enke, 69½, i Vantinge. Født i Rynkeby, Ringe Sogn. Datter af boelsmand Anders Rasmussen. Husmand Niels Pedersen
1878, 1706, 2206, Anne Marie Hansen, enke, 64, af Vantinge. Møllebygger Johan Frederik Hansen
1879, 2804, 0605, Maren Hansdatter, enke, 85, i Vantinge. Husmand Hans Hansen
1879, 2907, 0308, Kirstine Marie Andersdatter, enke og almisselem, 92, i Vantinge. Bødker Peder Pedersen
1879, 2609, 0210, Maren Madsdatter, enke, 71, i Vantinge. Gaardmand Hans Pedersen
1880, 2905, 0506, Petrine Rasmussen, 13, datter af afdøde indsidder Rasmus Knudsen, paa Vantinge Mark
1881, 1904, 2604, Johanne Marie Rasmussen, 53, paa Vantinge Mark. Født i Vesteraaby. Gaardmand Jens Jensen
1881, 0212, 0712, Karen Kristine Pedersen, 11 uger, datter af træskomand Niels Pedersen, i Vantinge
1882, 0305, 0805, Karen Hansdatter, ugift kvinde, 74. Født i Gjestelev
1882, 0406, 1006, Karen Kristiansen, 54, paa Vantinge Mark. Datter af aftægtsgaardmand Kristian Hansen i Sallingelunde. Boelsmand Peder Bondesen
1883, 1310, 1910, Rasmine Petrine Kristensen, 2 og 3 maaneder, datter af husmand og murer Rasmus Kristensen, i Vantinge
1884, 2111, 2811, Karen Andersdatter, enke, 78, i Vantinge. Født paa Heden Mark. Bolsmand Mads Andreasen
1884, 0112, 1012, Ane Andersdatter, enke, 79, i Vantinge. Mads Nielsen
1884, 2406, 3006, Maren Nielsdatter, 65, i Vantinge. Maler Anders Larsen
1885, 2003, 2703, Maren Larsdatter, 80, i Vantinge. Aftægtsmand Niels Knudsen
1885, 0412, 1212, Juliane Jensine Kristine Brandt f. John, 71, i Dals Mølle. Møller Brandt
1887, 0706, 1306, Johanne Andersdatter, enke, 74, i Vantinge. Husmand Kristian Jørgensen
1887, 1406, 2106, Maren Larsen, 57, paa Vantinge Mark. Indsidder Lars Hansen
1887, 3012, 06011888, Abelone Hansdatter, enke, 79, i Vantinge. Husmand Peder Pedersen
1888, 0902, 1302, Gjertrud Marie Rasmussen, 9 maaneder, datter af Ane Katrine Hansen (datter af gaardmand Søren Hansen), paa Vantinge Mark
1888, 0804, 1404, Dorthe Larsdatter, 72, paa Vantinge Mark. Husmand og sadelmager Lars Knudsen
1888, 2104, 3004, Ane Kirstine Larsen, 12, datter af gaardmand Peder Larsen, i Vantinge
1888, 2007, 2607, Anne Kirstine Eriksdatter, 53, paa Vantinge Mark. Husmand Johan Hansen
1889, 0401, 11001, Ane Katrine Hansdatter, 71, i Vantinge. Gaardmand Rasmus Pedersen
1889, 1901, 2401, Maren Kristensen, 48, Vantinge Mark. Gaardmand Jørgen Madsen
1889, 1005, 1605, Marie Kirstine Frederiksdatter, 78, i Vantinge. Aftægtsmand Kristen Larsen
1889, 1705, 2405, Marie Nielsen, 62. Smed Peder Larsen
1889, 2807, 0208, Ane Hansdatter, 61, paa Vantinge Mark. Husmand og murer Mads Andersen
1890, 2301, 2901, Ane Kirstine Hansdatter, 71, i Vantinge. Husmand Jens Kristian Madsen
1891, 2501, 3001, Sine Albertine Marie Jeppesen, 13½, datter af gaardmand Anders Jeppesen, i Vantinge
1891, 2306, 2906, Maren Kirstine Jørgensen, 6, datter af husmand Otto Peder Jørgensen, af Vantinge Mark
1892, 1101, 1901, Anne Katrine Rasmusdatter, 78, af Vantinge Mark. Aftægtsmand Kristian Dittlev Viben