Sønder Broby, 1868-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1868-1891, Sønder Broby sogn, Sallinge herred, Svendborg Amt
© Lotte Brændegaard Hvid
Kirkebog www.virgo-fyn.dk

1868, 0602, 1302, Hans Stephansen, huusmand, 77, i Sønder Broby. Født i Vittinge, Nørre Broby. Søn af gaardmand Stephan Hansen og Maren Poulsdatter
1868, 0703, 1303, Niels Nielsen, indsidder og muurer, 66, Allerup Mark. Født i Jordløse Sogn
1868, 0604, 1104, Rasmus Hansen, 2½, søn af væver Hans Hansen, Allerup. Født sammesteds
1868, 1004, 1704, Frands Madsen, skovfoged, 67 og 10 maaneder, i Brobyskov, Sønder Broby. Født i Egeskov, Qværndrup Sogn. Søn af huusmand Mads Skov
1868, 2005, 2405, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jens Christensen, Ølsted
1868, 2405, 2905, Hans Jørgen Steensen, 8, søn af gaardmand Jørgen Hansen, Ølsted. Født sammesteds
1868, 0509, 1309, Morten Carl Rasmussen, -, søn af gaardmand Rasmus Mortensen, i Tørringe
1868, 1109, 1709, Mogens Nielsen, gaardmand, 57, i Sønder Broby. Søn af gaardmand Niels Olsen
1868, 1710, 2210, Johan Peder Johansen, 2 maaneder, søn af huusmand Christian Johansen, i Sønder Broby. Født sammesteds
1868, 0811, 1411, Anders Christensen, forpagter, 63 og 8 maaneder, paa Allerup Mark. Født i Trunderup, Jordløse Sogn. Søn af gaardmand Christen Davidsen
1868, 1911, 2511, Jørgen Christensen, gaardmand, 42½, i Allerup. Søn af selveiergaardmand Christen Jørgensen, paa Allerup Mark
1869, 0201, 0801, Niels Hansen, indsidder, 25, paa Brobyværk. Født i Sallinge, Hillerslev sogn, Søn af Ane Cathrine Nielsen, i Svanninge og indsidder Hans Pedersen i Sallinge
1869, 0901, 1501, Jacob Hansen, gaardmand, 74, i Sønder Broby. Født i Akkerup. Søn af boelsmand og hjulmand Hans Jacobsen
1869, 0702, 1502, Falk Sørensen Møller, møller, 68½, i Sønder Broby. Søn af møller Søren Andersen
1869, 0202, 1102, Anders Jørgensen, huusmand og væver, 69, paa Brobyværk. Født i Verninge
1869, 3103, 0804, Morten Nielsen, aftægtsgaardmand, 82, i Tørringe. Født i Sønder Broby
1869, 0505, 1205, Hans Hansen, huusmand og væver, 46, paa Sønder Broby Mark. Søn af huusmand og skomager Hans Nicolai Brodersen
1869, 1411, 2211, Niels Rasmussen, enkemand, aftægtshuusmand og hjulmand, 64 og 9 maaneder, i Sønder Broby. Født sammesteds. Søn af huusmand og hjulmand Rasmus Jensen
1869, 2011, 2711, Mads Christensen, aftægtshuusmand, 66 og 10 maaneder, paa Sønder Broby Mark. Født i Høirup, Hillerslev Sogn. Søn af gaardmand Christen Sørensen
1869, 2612, 3112, Søren Jensen, ungkarl og skomager, 27, i Sønder Broby. Født sammesteds. Søn af huusmand Jens Jørgensen
1870, 2402, 0303, Anders Hansen, ugift, 62 og 9 maaneder, Ernebjerggaard, Allerup Mark. Født paa Allerup Mark. Søn af gaardmand Hans Andersen
1870, 1303, 2103, Peder Hansen, huusmand, 48, paa Sønder Broby Mark. Født i Vantinge. Søn af gaardmand Hans Pedersen
1870, 1303, 1903, Mikkel Carstensen, indsidder, 60, paa Sønder Broby Mark. Født paa Haarby Mark. Søn af huusmand Carsten Eriksen
1870, 2003, 2703, Laurits Johannes Hansen, 3 maaneder, søn af garvermester H. P. Hansen, paa Brobyværk
1870, 0406, 1106, Rasmus Larsen, huusmand og væver, 59 og 10 maaneder, i Sønder Broby. Født sammesteds. Søn af huusmand Lars Andersen
1870, 0906, 1506, Niels Stephansen, indsidder, 68½, i Ølsted. Født paa Trunderup Mark. Søn af gaardmand Stephan Nielsen
1870, 1406, 1906, Peder Poulsen, enkemand og fattiglem, 80, i Hospitalet. Født i Ølsted
1870, 1606, 2306, Carl Vilhelm Pedersen, 1, søn af maler Jens Christian Pedersen, paa Tørringe Mark. Født sammesteds
1870, 2306, 2806, Jørgen Johansen, gift og fattiglem, 63, i Hospitalet. Født i Sandholds Lyndelse
1870, 2007, 2407, Johan Frederik Rasmussen, 9½, søn af indsidder Rasmus Rasmussen, i Familiehuset
1870, 2709, 3009, Jens Andersen, 17, søn af gaardmand Anders Mortensen, i Tørringe
1870, 2611, 0512, Hans Hansen, 19 og 10 maaneder, i Allerup. Født i Ølsted. Søn af væver Hans Hansen
1870, 0212, 0912, Jens Jørgensen, enkemand og huusmand, 62 og 8 maaneder, i Tørringe. Født sammesteds. Søn af huusmand Jørgen Hansen
1870, 2012, 2812, Hans Johansen, væver og huusmand, 69, i Sønder Broby. Søn af huusmand Johan Hansen
1871, 2101, 2801, Lars Knudsen, ungkarl, 19 og 9 maaneder, i Sønder Broby. Født sammesteds. Søn af afdøde indsidder Knud Andersen
1871, 2801, 0302, Jørgen Peder Nielsen, 2 og 5 maaneder, søn af huusmand og saddelmager Lars Nielsen, paa Brobyværk. Født sammesteds
1871, 3001, 0102, Dødfødt dreng, søn af ugift Karen Nielsen, i Ølsted
1871, 1102, 1902, Dødfødt dreng, søn af ugift Dorthe Knudsen, af Ølsted
1871, 2002, 2702, Peder Hansen, væver og husmand, 73, i Tørringe. Søn af husmand Hans Nielsen af Brobyværk
1871, 2202, 0303, Christen Olsen, gaardmand, 61, i Sønder Broby. Født sammesteds. Søn af gaardmand Ole Pedersen
1871, 2203, 3003, Knud Christiansen, bødker og husmand, 55, i Sønder Broby. Født paa Tørringe Mark. Søn af husmand Christian Knudsen
1871, 3003, 0504, Rasmus Poulsen Møllemark, 36, tjente i Sønder Broby Mølle. Født i Hillerslev. Søn af husmand Poul Rasmussen
1871, 1304, 2104, Hans Hansen Drud, aftægtsgaardmand, 71, paa Allerup Mark. Født i Dreslette Sogn. Søn af husmand Hans Hansen Drud
1871, 2105, 2705, Hans Christiansen, husmand og slagter, 71 og 3 maaneder, i Sønder Broby. Født paa Brobyværk
1871, 1406, 2006, Morten Christoffersen, 53, tjente paa Brobygaard. Søn af husmand Christoffer Madsen i Sønder Broby
1871, 3107, 0508, Hans Madsen, aftægtsmand, sognefoged og Dannebrogsmand, 79, i Tørringe. Født i Lundehuset paa Sønder Broby Mark. Søn af husmand Mads Jespersen
1871, 0508, 0908, Niels Olsen, indsidder og fattiglem, 70, i Ølsted. Født i Espe. Søn af husmand Ole Rasmussen
1871, 1308, 1708, Hans Rasmussen, enkemand og gaardmand, 76, i Ølsted. Født i Voldtofte, Flemløse Sogn
1871, 0309, 0809, Hans Rasmussen, husmand og skrædder, 77, paa Brobyværk. Søn af husmand Rasmus Hansen sammesteds
1871, 2110, 2710, Niels Nielsen, enkemand og gaardmand, 59, i Sønder Broby. Født sammesteds. Søn af Niels Pedersen
1871, 2011, 2811, Hans Hansen, husmand og væver, 46, i Allerup. Født paa Nørre Broby Mark. Søn af boelsmand Hans Pedersen
1871, 3011, 0812, Hans Sørensen, husmand, 52, paa Allerup Mark. Født i Diernesse Sogn. Søn af boelsmand Søren Hansen
1871, 0212, 0912, Hans Larsen, aftægtshusmand, 78, i Sønder Broby. Søn af husmand Lars Andersen
1872, 0301, 0901, David Abrecht Pedersen, gift gaardmand, 44, i Ølsted. Født i Sønder Broby. Søn af husmand og skrædder Peter Davidsen
1872, 0402, 0802, Niels Jørgen Hansen, 2 maaneder, søn af gaardmand Hans Jacobsen, i Sønder Broby. Født sammesteds
1872, 1202, 1802, Dødfødt dreng, søn af husmand Rasmus Hansen, i Tyndskovhuset paa Sønder Broby Mark
1872, 2802, 0703, Peder Clausen, gaardmand, 68, i Ølsted. Født i Gjestelev Sogn. Søn af husmand Claus …
1872, 0607, 1107, Hans Sørensen, husmand og skrædder, 80, paa Brobyværk. Født sammesteds
1872, 1009, 1609, Lars Madsen, gift husmand, 41, paa Allerup Mark- Født sammesteds. Søn af husmand Mads Hansen
1872, 2511, 3011, Hans Jacob Knudsen, 4 maaneder, søn af gaardmand Niels Knudsen, i Ølsted
1872, 2811, 0512, Rasmus Pedersen, ugift, 30, paa Allerup Mark. Født sammesteds. Søn af gaardmand Peder Jensen
1873, 1102, 1902, Niels Jørgen Hansen, 7 uger, søn af gaardmand Hans Jacobsen, i Sønder Broby
1873, 2503, 0104, Hans Larsen, ugift gaardmand, 74, i Ølsted. Født sammesteds. Søn af gaardmand Lars Larsen
1873, 1004, 1704, Anders Rasmussen, aftægtshusmand, 66, paa Allerup Mark. Født i Trunderup, Jordløse Sogn
1873, 2804, 0605, Hans Jørgensen, husmand, 45, paa Sønder Broby Mark. Søn af husmand Jørgen Nielsen
1873, 2405, 2805, Hans Christian Knudsen, 28, tjente i Ølsted. Søn af ugift Maren Jacobsdatter, i Nørre Lyndelse
1873, 0206, 0906, Niels Christiansen, gaardmand, 42, i Allerup. Født sammesteds. Søn af gaardmand Christian Mogensen
1873, 0807, 1207, Hans Gotfred Carl Hansen, 9½, søn af garver Hans P. Hansen, paa Brobyværk. Født sammesteds
1873, 1807, 2307, Lars Christian Hansen, 14, søn af gaardmand Hans Olsen, i Sønder Broby. Født sammesteds
1873, 2507, 2907, Hans Madsen, aftægtsmand, 75, i Ølsted. Født i Millinge. Søn af husmand Mads Hansen
1873, 3107, 0408, Hans Hansen, ungkarl og fattiglem, 74, i Bundshuset, paa Tørringe Mark. Søn af husmand Hans Larsen sammesteds
1873, 0610, 1110, Samuel Gottlieb Hansen, husmand og saddelmager, 75½, i Sønder Broby. Født i Faaborg. Søn af saddelmager A. Hansen
1873, 07410, 1310, Jørgen Andersen, indsidder i Vester Hæsinge og røgter, 67½, i Sønder Broby Præstegaard. Født i Haarby
1873, 1510, 2310, Christen Rasmussen, aftægtsgaardmand, 73, i Ølsted. Født i Nybølle. Søn af gaardmand Rasmus Andersen
1873, 1212, 2012, Rasmus Andersen, husmand, 78, i Tørringe. Søn af husmand A. Nielsen, Brobyværk
1874, 1301, 1801, Christen Olsen Hansen, 2 og 4 maaneder, søn af husmand og tømrer Johan Frederik Hansen, paa Brobyværk Mark
1874, 2102, Februar, Hans Christian Mose, 16, søn af dagleier Rasmus P. Mose, i Sønder Broby
1874, 2502, 0403, Niels Christian Hansen, 11 maaneder, søn af husmand og tømrer Johan Frederik Hansen, Brobyværk
1874, 0503, 1203, Jacobus Rasmussen, aftægtshusmand, 85, i Ølsted. Søn af husmand Rasmus Rasmussen sammesteds
1874, 0604, 1204, Niels Christian Pedersen, 1 maaned, søn af husmand Hans Pedersen, i Sønder Broby
1874, 1404, 2104, Mads Christoffersen, fattiglem, 77, i Allerup. Født i Sønder Broby
1874, 2807, 0208, Marius Hansen, 1 døgn, søn af husmand Hans Madsen, i Tørringe
1875, 2105, 3005, Johannes Edvard Pedersen, 10 uger, søn af indsidder Jens Christian Pedersen, paa Tørringe Mark
1875, 3105, 0806, Niels Hansen Stokkebro, aftægtshusmand, 75, paa Allerup Mark
1875, 1607, 2107, Peder Hansen, husmand, 81, i Sønder Broby. Født sammesteds
1875, 2608, 0109, Gotfred Nielsen Bang, indsidder og forhen garver paa Brobyværk, 63, paa Tørringe Mark. Født i Svendborg
1875, 2808, 0309, Lars Larsen, aftægtshusmand, 70, paa Allerup Mark. Født i Sarup
1875, 2810, 0711, Hans Peder Jørgensen,3 uger, søn af hjulmand Hans Christian Jørgensen
1875, 0612, 1812, Erik Jensen, 1 døgn, søn af ugift Caroline Olsen, i Ølsted
1876, 0501, 1101, Niels Peder Nielsen, 9 maaneder, søn af husmand Rasmus Nielsen, i Tørringe
1876, 1603, 2203, Christian Østrup Hermansen, 3½, søn af slagter Hermansen, Tørringe Mark. Født i Faaborg
1876, 0404, 0904, Vilhelm Ludvig Hansen, ugift fattiglem fra Odense og røgter, 55, hos gaardmand Niels Mogensen, i Sønder Broby
1876, 2405, 3105, Jens Chr. Pedersen, maler og indsidder, 39, i Tørringe. Søn af skovfoged Peder …, i Langvaad, Hillerslev Sogn
1876, 1407, 1907, Marius August Hansen, ½, søn af husmand Hans Madsen, i Tørringe
1876, 1908, 2408, Johan Christian Hansen, 20 og 9 maaneder, paa Tørringe Mark. Født i Høirup, Hillerslev Sogn. Søn af gaardmand Hans Johansen
1876, 2908, 0409, Ludvig Carl Hansen, 21, i Sønder Broby. Søn af husmand Hans Simonsen
1876, 3108, 0609, Rasmus Albrechtsen, ugift tjenestekarl, 27, i Sønder Broby. Født sammesteds. Søn af arbeidsmand Albrecht Michaelsen, i Odense
1876, 2110, 2710, Jens Jørgensen, aftægtshusmand, 82, i Sønder Broby. Født i Ølsted
1877, 3001, 0402, Dødfødt dreng (tvilling), søn af husmand Hans Hansen, i Ølsted
1877, 0602, 1002, Espen Hansen, enkemand og røgter, 66, i Præstegaarden. Født i Nellemose, Haarby Sogn. Søn af Hans Pedersen
1877, 1002, 1602, Rasmus Jørgensen, 17, søn af husmand Hans Jørgensen, Sønder Broby Mark. Født sammesteds
1877, 0703, 1403, Niels Peder Hansen, 4 maaneder, søn af gaardmand Hans Jacobsen, i Sønder Broby
1877, 0903, 1403, Hans Rudolf Gotfred Vilhelm Nielsen, 1½, søn af uhrmager Nielsen, paa Tørringe Mark. Født i …
1877, 0905, 1605, Mads Andersen, enkemand og gaardmand, 57, i Ølsted. Født i Flemløse. Søn af gaardmand Anders Madsen i Flemløse
1877, 1403, 1803, Dødfødt dreng, søn af ugift malkepige paa Brobygaard Karen Marie Frederikke Frederiksen, af Kallundborg
1877, 2305, 3005, Søren Pedersen, ugift væversvend, 52, i Sønder Broby. Født i Høisris, Lunde Sogn. Søn af Peder Madsen
1877, 0306, 1006, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jens Hansen, i Tørringe
1877, 2707, 3107, Casper Henriksen, enkemand og fattiglem, 79, i Sønder Broby
1877, 0310, 0810, Jeppe Peder Andersen, ungkarl, 31, i Sønder Broby. Søn af afdøde husmand Anders Jeppesen
1877, 0510, 0810, Niels Pedersen, 12 dage, søn af ugift Ane Nielsen, i Ølsted
1877, 1612, 2212, Jørgen Jørgensen, gift aftægtsmand, 72, i Ølsted. Født i Freltofte, Nørre Lyndelse Sogn
1878, 1303, 2003, Rasmus Jørgensen,11, søn af husmand og smed Niels Jørgensen, i Sønder Broby
1878, 2304, 2904, Christen Rasmussen, gift arbejdsmand, 27, hos husmand Hans Rasmussen, paa Allerup Mark, hvorfra han var flyttet fra Trunderup i Jordløse Sogn
1878, 1408, 1908, Jens Peter Jensen, gift tjenestekarl, 33, Brobygaard
1878, 1708, 2208, Anders Barfoed Crone, enkemand og kjøbmand, 40, i Kjøng Sogn, Glensbjerg By
1879, 0101, 0801, Jens Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 77, paa Brobyværk
1879, 1403, 2103, Rasmus Rasmussen, gift arbejdsmand, 57, af Sønder Broby
1879, 2403, 3103, Rasmus Madsen, 4 og 11 maaneder og 25 dage, søn af gaardmand Mads Madsen, i Ølsted
1879, 0604, 1204, Lars Jørgensen, ungkarl og klodsemager, 33, i Sønder Broby. Født 30.8.1845. Søn af boelsmand Jørgen Nielsen i Tommerup
1879, 2804, 0305, Jens Christoffer Jørgensen, 6 maaneder og 18 dage, søn af smed Niels Jørgensen junior, i Sønder Broby
1879, 3005, 0606, Rasmus Jørgensen, gift gaardmand, 67, i Tørringe
1879, 0512, 1212, Ole Rasmussen, gift aftægtsgaardmand, 71 i Sønder Broby
1880, 1302, 2002, Hans Larsen, gift aftægtsmand, 72, i Allerup
1880, 0903, 1603, Niels Christian Rasmussen, 4 og 8 maaneder, søn af husmand og hørbereder Anders Rasmussen Kjærby, af Sønder Broby
1880, 0604, 1404, Hans Hansen, enkemand og aftægtsmand, 79, i Ølsted
1880, 1005, 1805, Hans Sørensen, gift aftægtsmand, 71, paa Brobyværk
1880, 3008, 0609, Lars Christensen, gift gaardmand, 47, i Ølsted
1880, 0609, 1109, Rasmus Rasmussen, gift aftægtshusmand, 72, af Allerup Mark
1880, 1110, 1810, Jørgen Hansen Jørgensen, 17 dage, søn af gaardstyrer Peder Jørgensen, i Allerup
1880, 1412, 1912, Christian Frederiksen, 11 dage, søn af pige Rasmine Cathrine Michaelsen, i Sønder Broby
1880, 1812, 2412, Hans Eriksen, gift fattiglem, 82, i Sønder Broby
1880, 2012, 2712, Hans Hansen, enkemand og aftægtsmand, 79, i Tyndskov, Sønder Broby Mark
1881, 0103, 0703, Henning Peter Henningsen, 5 og 3 maaneder og 7 dage, søn af husmand Adam Christoffer Henningsen, af Sønder Broby
1881, 0304, 1004, Mads Madsen, 2 maaneder og 10 dage, søn af husmand og væver Hans Madsen, i Tørringe
1881, 0404, 1104, Jørgen Pedersen, ugift, 22, paa Brobjerg, Sønder Broby. Søn af husmand Peder Jørgensen
1881, 3004, 0105, Knud Hansen, gift gaardmand, 64, i Allerup
1881, 1706, 2106, Rasmus Hansen, 1 maaned, søn af husmand og væver Niels Peder Hansen, i Allerup
1881, 2807, 0408, Erik Nielsen, gift arbejdsmand paa Brobygaard, 63, boede paa Brobygaards Mark
1881, 1009, 1609, Peter Hansen, ugift fattiglem, ca 69, i huset hos husmand Peder Hansen, i Sønder Broby. Født i Hillerslev
1881, 1209, 1909, Jørgen Larsen, gift gaardmand, 56, af Ølsted
1881, 0512, 1212, Jens Jeppesen, gift gaardmand, 51, af Sønder Broby. Født sammesteds. Søn af gaardfæster Jeppe Andersen og Karen Andersdatter
1881, 0712, 1512, Niels Hansen, ugift, 81, havde de sidste 20 aar sit ophold hos gaardmand Rasmus Larsen, i Tørringe. Født 22.5.1800 i Trunderup, Jordløse Sogn
1881, 2512, 3012, Rasmus Jacobsen, gift husfæster og røgter paa Brobygaard, 58, boende i Sønder Broby
1882, 0205, 0905, Christen Jørgensen, ugift, 25, i Allerup. Søn af afdøde gaardmand Jørgen Christensen
1882, 1605, 2305, Hans Jørgensen, gift husmand, 59, af Ølsted
1882, 2905, 0306, Mads Hansen, gift aftægtsmand, 65, af Brobyværk
1882, 1106, 1606, Hans Christian Simonsen, gift husfæster, 61, i Sønder Broby. Født i Espe
1882, 1207, 1607, Niels Peter Hansen, 4 dage, søn af husmand og skrædder Jens Hansen, i Tørringe
1882, 1308, 1708, Christopher Hansen, gift husmand, 69, i Ølsted
18852, 0510, 1110, Christian Steffansen, gift aftægtsmand, 79, i Ølsted. Født i Trunderup, Jordløse Sogn
1883, 0301, 0901, Lars Jørgensen, ugift og fhv. kusk 77, paa Brobygaard hvor han havde opholdt sig i over 40 aar. Søn af gaardmand Jørgen Jørgensen, i Tørringe
1883, 2402, 2802, Jens Kristian Jensen, ½, søn af kjøbmand J. P. Jensen, paa Brobyværk
1883, 2802, 0603, Jens Hansen, enkemand og aftægtsmand, 67, i Ølsted
1883, 3103, 0804, Mads Pedersen, ugift lærling, 24, hos skomager Christen Larsen, i Tørringe. Født 24.1.1859 i Jerstrup. Søn af husmand Peder Christensen
1883, 0604, 1204, Rasmus Jørgensen, gift husmand, 71, Sønderbroby Mark
1883, 1205, 1905, Jørgen Rasmussen, gift aftægtshusmand, 70, paa Sønder Broby Mark
1883, 2505, 0106, Jørgen Peter Jensen, gift kjøbmand, 44, paa Brobyværk
1883, 0207, 0707, Rasmus Christensen, gift gaardmand, 74, Brobyskov
1883, 1708, 2308, Hans Peder Hansen, 16, i huset hos gaardmand gaardmand Hans Rasmussen Drud, i Allerup. Søn af boelsmand Rasmus Hansen, i Ny Stenderup, Vester Hæsinge Sogn
1883, 2808, 0209, Rasmus Jacob Jacobsen, 6 timer, søn af gaardfæster Christen Jacobsen, af Emebjerggaarden paa Allerup Mark
1883, 2109, 2909, Søren Nielsen, enkemand og fhv. hørbereder, 81, boede hos svigersønnen Hans Johansen, paa Tørringe Mark
1883, 1610, 2410, Hans Olsen, gift gaardmand, 75, i Sønder Broby
1884, 0904, 1404, Karl Christian Andersen, 4 maaneder og 5 dage, søn af pige Laura Rasmine Larsen, f.t. tjenende paa Aalykkegaaard ved Odense. I pleje hos husmand Jens Simonsen paa Sønderbroby Mark
1884, 1004, 1704, Jørgen Nielsen, enkemand, 74, hos sin svigersøn husmand Hans Andersen, paa Brobyvlærk. Født i Aarslev. Flyttede i aaret 1881 fra Tommerup hvor han ejede et hus
1884, 1004, 1404, Jørgen Peder Madsen, 2 maaneder, søn af husmand og væver Hans Madsen, i Tørringe
1884, 0404, 0105, Hans Christian Jørgensen, gift, husmand og hjulmand, 40, i Sønderbroby. Født sammesteds
1884, 2504, 0205, Hans Nielsen, gift husmand, 63, i Sønderbroby. Født paa Nørrebroby Mark
1884, 0206, 0706, Anders Mortensen, gift gaardmand, 62 og 11 maaneder, i Tørringe. Født sammesteds
1884, 2907, 0208, Erik Christian Rasmussen, ugift væver, 59, tilhuse hos husmand Niels Hansen, i Brobyværk. Født sammesteds
1884, 1910, 2510, Hans Rasmussen, gift arbejdsmand og indsidder, 47, paa Sønder Broby Mark. Født i Sønder Broby
1885, 2603, 0204, Hans Peder Sørensen, 9, maaneder, søn af indsidder Jens Christian Sørensen, paa Ølsted Mark. Født sammesteds
1885, 1205, 1905, Napoleon Møller, gift fæster, 56, paa Sønderbroby Mølle. Født sammesteds
1885, 1206, 1806, Hans Larsen, gift husmand og skomager, 67, i Sønderbroby. Født sammesteds
1885, 1806, 2406, Lars Pedersen, separeret og forhen husmand, 59, opholdt sig hos husmand Christen Hansen, paa Brobyværk Mark. Født sammesteds
1885, 2006, 2606, Hans Jacobsen, gift gaardmand, 42, i Sønderbroby. Født sammesteds
1885, 2406, 3006, Hans Rasmussen, gift gaardmand, 67, i Ølsted. Født i Allerup
1885, 2007, 2407, Villars Hansen, ugift fattiglem, 29, opholdt sig hos slagter Hermansen i Tørringe. Indtinget hos husmand Peder Hansen, i Sønder Broby. Født i Kjøbenhavn
1885, 2907, 0208, Mads Peter Andersen, 1 og 9 maaneder, søn af husmand Peter Andersen, af Sønder Broby Mark
1885, 2408, 2808, Anders Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 80, paa Allerup Mark. Født i Allerup
1885, 0909, 1609, Jørgen Christensen, gift aftægtsmand, 87, paa Sønderbroby Mark. Født i Ringe
1885, 1511, 2011, Johannes Rasmussen, gift husmand, 63, i Allerup. Født paa Brobyværk
1885, 2412, 02011886, Anders Jørgen Sørensen Møller, 15, søn af gaardmand Falk Møller, i Sønderbroby. Født sammesteds
1886, 1702, 2302, Rasmus Hansen, 4, søn af gaardbestyrer Peder Hansen, i Sønder Broby. Født sammesteds
1886, 1204, 1804, Jørgen Jørgensen, enkemand og fattiglem, 73, tilhuse hos husmand Hans Madsen, i Tørringe. Født sammesteds
1886, 1504, 2004, Knud Madsen, gift husmand, 70, i Ølsted. Født sammesteds
1886, 2704, 0405, Peder Jørgensen, enkemand og husmand, 66, paa Brobyværk Mark (Bjerget). Født i Vester Hæsinge
1886, 2005, 2305, Hans Marius Hansen, 3, søn af indsidder Peder Hansen, paa Sønderbroby Mark
1886, 1606, 2006, Carl Christian Mogensen, 2 dage, søn af gaardmand Niels Mogensen, i Sønder Broby
1886, 2407, 2807, Rasmus Steffensen, ugift røgter, 50, tjente gaardmand Falk Møller, i Sønder Broby. Fødested ubekjendt
1886, 2707, 0108, Mads Peder Andersen, 9 dage, søn af husmand Peder Andersen, paa Sønder Broby Mark
1886, 3107, 0408, Niels Jørgensen, enkemand, husmand og smed, 73, i Sønder Broby. Født sammesteds
1886, 0209, 0709, Christen Christensen, gift gaardmand, 56, i Allerup. Født sammesteds
1887, 0401, 1001, Anders Nielsen, gift gaardmand, 65, i Sønder Broby. Født i Tørringe
1887, 0402, 0602, Dødfødt dreng, søn af Jørgen Jørgensen, paa Sønder Broby Mark
1887, 1402, 2402, Christian Laurits Pedersen, 2 maaneder, søn af gaardmand Anders Pedersen, i Ølsted
1887, 1903, 2303, Hans Christian Laurits Hansen, 3 uger, søn af ugift fruentimmer Ane Kirstine Nielsen. Født i Sønderbroby
1887, 2603, 3003, Laurits Jensen, 10 maaneder, søn af indsidder Hans Jensen, i Sønder Broby. Født i Vejle
1887, 0704, 1104, Dødfødt dreng, søn af gaardbestyrer Peder Hansen, i Sønderbroby
1887, 2004, 2504, Niels Andersen, gift husmand, 76, i Sønder Broby. Født i Nørrebroby
1887, 2304, 2804, Carl Larsen, gift husmand, 62, Brobyværk. Født sammesteds
1887, 0610, 1110, Alfred Marius Nielsen, 1 og 3 maaneder, søn af hjulmand Hans Nielsen, i Ølsted
1887, 2510, 3010, Christian Laurits Pedersen, 10 timer, søn af gaardmand Anders Pedersen, i Ølsted
1888, 0102, 0902, Peder Johansen, enkemand og aftægtshusmand, 78, paa Brobyværk Mark. Født i Ølsted
1888, 0503, 1103, Hans Jacob Rasmussen, 14, tjente gaardmand Hans Jacobsens enke, i Sønder Broby. Født i Hillerslev. Søn af husmand Rasmus Rasmussen af Hillerslev
1888, 0204, 0904, Anders Hansen, enkemand og husmand, 67, i Tørringe, Født sammesteds
1888, 2405, 2705, Jørgen Peter Madsen, 8 maaneder, søn af husmand og væver Hans Madsen, i Tørringe. Født sammesteds
1888, 0109, 0709, Anders Christian Christensen, 6, søn af husmand Johan Christensen, paa Tørringe Mark
1888, 2112, 2912, Anders Jørgensen, enkemand og aftægtsmand, 77, paa Brobyværk. Født i Tørringe
1888, 2412, 2912, Peder Jørgensen, gift husmand, 57, paa Sønder Broby Mark (Sølløse). Født i Sønder Broby
1889, 0502, 1002, Marius Madsen, 4 maaneder, søn af husmand og væver Hans Madsen, i Tørringe. Født sammesteds
1889, 1102, 1602, Mads Rasmussen, gift, husmand og væver, 75, paa Ølsted Mark. Født i Nørre Lyndelse
1889, 1603, 2303, Anders Jørgensen, gift gaardmand, 74, i Ølsted. Født sammesteds
1889, 1703, 2203, Jacob Poulsen, gift husmand, 66, i Allerup. Født i Sandholt Lyndelse
1889, 1504, 1904, Hans Christian Jakobsen, 11 maaneder, søn af gaardmand Christen Jakobsen, paa Allerup Mark. Født sammesteds
1889, 0505, 1005, Rasmus Nielsen, 10, søn af gaardmand Peder Nielsen, paa Tørringe Mark. Født sammesteds
1889, 1705, 2305, Lars Pedersen, gift husmand, 56, paa Allerup Mark. Født i Haastrup
1889, 1006, 1406, Niels Peder Marius Pedersen, ugift skræddersvend, 22, tilhuse hos husmand Rasmus Knudsen, i Tørringe. Født paa Ringe Mark
1889, 0307, 0707, Rasmus Alfred Iversen, 2½ maaned, søn af gaardmand Anders Peter Iversen, i Ølsted
1889, 0909, 1309, Christian Pedersen, gift husmand, 32, paa Ølsted Mark. Født i Hillerslev
1889, 1810, 2310, Rasmus Peder Pedersen, 11, søn af ugift Maren Pedersen, i Familiehuset. Født i Nørre Broby
1889, 0812, 1612, Anders Frederik Larsen, gift gaardmand, 70, i Tørringe. Født i Haastrup
1890, 2501, 0302, Jørgen Andersen, enkemand og aftægtsgaardmand, 93, i Tørringe. Født sammesteds
1890, 1002, 1702, Niels Rasmussen, enkemand og husmand, 78, paa Brobyværk. Født i Sønder Broby
1890, 0404, 1004, Jens Christensen, enkemand og gaardmand, 54, i Ølsted. Født sammesteds
1890, 0504, 1104, Hans Peter Hansen, 11, søn af afgangne gaardmand Hans Jakobsen, i Sønder Broby. Født sammesteds
1890, 0206, 0906, Poul Hansen Knage, enkemand og aftægtshusmand, 91, paa Sønder Broby Mark. Født i Sønder Broby
1890, 1206, 1906, Hans Kvindebjerg Hansen, gift, husmand og hjulmand, 30, paa Sønder Broby Mark. Født paa Langeland
1890, 2007, 2507, Hans Pedersen, gift husmand, 70, i Sønder Broby. Født i Sandholtlyndelse
1890, 2408, 3108, Rasmus Alfred Iversen, 14 dage, søn af gaardmand Anders Peder Iversen, i Ølsted. Født sammesteds
1890, 1709, 2309, Ubekjendt mandsperson, sandsynlig 35 aar, fundet i sognefoged Hans Rasmussens mark
1890, 0710, 1510, Mads Pedersen, ugift husmand, 29, paa Brobybjerg. Født sammesteds
1890, 2611, 0312, Karl Christian Hansen, tjenestekarl, 42, paa Brændegaard i Vester Aaby Sogn. Født i Sønder Broby
1890, 2112, 2612, Peder Christiansen, enkemand og husmand, 69, paa Sallinge Mark, Hillerslev sogn. Født i Sallinge
1891, 2301, 3001, Ole Hansen, enkemand og aftægtshusmand, 80, paa Sønder Broby Mark. Født i Sønder Broby
1891, 2701, 0102, Marius Frederik Hansen, 2, søn af indsidder Mads Peder Hansen, i Sønder Broby. Født sammesteds
1891, 1902, 2802, Vilhelm Frederik Stanius, gift og forhen ejer af Dorthealund, 75, boende paa Brobyværk
1891, 1204, 1804, Christian Sørensen, gift indsidder, 84, i Sønder Broby. Født i Ølsted
1891, 1406, 1906, Hans Frederik Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 59, paa Allerup Mark. Født i Nørre Søby
1891, 1807, 2207, Anders Truelsen, tjenestekarl, 17, i Sønder Broby. Født 10.10.1873 i Koldby Sogn paa Samsø
1891, 0208, 0708, Rasmus Hansen, gift husmand, 51, paa Sønder Broby Mark (Tyndskovhuset). Født sammesteds
1891, 0411, 1211, Niels Kristian Rasmussen, gift husmand, 73, i Tørringe. Født i Hillerslev
1891, 1011, 1511, Hans Jørgen Hansen, 5, søn af indsidder Mads Peder Hansen, i Sønder Broby. Født sammesteds
1891, 1911, 2511, Ditlev Rasmussen, gift og fhv. fasanjæger, 73, i Sønder Broby. Født i Diernisse. Gift med jordemoderen
1891, 0612, 1312, Kristian Rasmussen (tvilling), 15 minutter, søn af indsidder Poul Rasmussen, paa Tørringe Mark
1891, 0612, 1312, Dødfødt dreng (tvilling), søn af indsidder Poul Rasmussen, paa Tørringe Mark
1891, 0612, 1312, Anders Kristian Pedersen, 12, søn af afgangne husmand Hans Pedersen, i Sønder Broby. Født sammesteds
1891, 1112, 1612, Hans Rasmussen, 3, søn af husmand Jens Rasmussen, i Tørringe
1892, 0701, 1301, Alfred Sofus Hansen, 2, søn af husmand Kristian Hansen, paa Brobyværk
Mark
1892, 1201, 1701, Hans Peter Hansen, 3, søn af husmand Hans Hansen, i Sønder Broby. Født sammesteds
1868, 0403, 0803, Karen Marie Hansen, 3 døgn, datter af huusmand Peder Hansen, Sønder Broby. Født sammesteds
1868, 2403, 2903, Dødfødt pige, datter af snedker Hans Jeppesen, paa Tørringe Mark
1868, 1504, 1904, Karen Rasmusdatter, enke og fattiglem, 76, paa Brobyværk. Huusmand Rasmus Pedersen
1868, 2505, 0206, Ludovica Augusta Juliane Bülow, enke, 58, paa Brobygaard. Kammerherre og lehnsgreve Albrecht Christopher Schaffalitzky de Muckadell
1868, 2807, 0108, Mette Kirstine Knudsen, 14, datter af gaardmand Knud Hansen, i Allerup. Født sammesteds
1868, 0108, 0708, Pige, døde strax, datter af uhrmager Peder August Nielsen, i Tørringe
1868, 1408, 1908, Ane Larsdatter, enke, 84, paa Brobyværk. Huusmand Carl Pedersen
1868, 1508, 2108, Maren Pedersen, 16, datter af huusmand Peder Jørgen Brobybjerg, Sønder Broby. Født sammesteds
1868, 1808, 2408, Karen Pedersdatter, gift, 79, Ølsted. Født i Hjelmerup, Verninge Sogn. Huusmand og smed Jacobus Rasmussen
1868, 2411, 2911, Johanne Marie Rasmusdatter, enke og fattiglem, 78, i Hospitalet. Født i Verninge Sogn. Indsidder Hans Larsen i Sønder Broby
1868, 0812, 1312, Mette Kirstine Jensen, 2, datter af ugift Ane Marie Hansen, i Ølsted og ungkarl Lars Jensen af Ølsted. Født sammesteds
1869, 1501, 2001, Maren Jacobsdatter, gift, 62½, i Tørringe. Født i Nørre Søby. Huusmand Anders Hansen
1869, 1304, 1804, Maren Kirstine Christensen, 3, datter af huusmand Christen Poulsen, i Tørringe. Født sammesteds
1869, 2004, 2504, Maren Larsdatter, enke og fattiglem, 84, i Sønder Broby Hospital. Huusmand Lars Andersen i Ølsted
1869, 1205, 1905, Karen Nielsdatter, enke, 82, i Allerup. Født i Vester Hæsinge. Selveiergaardmand Peder Larsen
1869, 2105, 2705, Ane Kirstine Christiansen, 18, datter af huusmand Christian Stephansen, i Ølsted. Født sammesteds
1869, 0608, 1108, Caroline Susanne Pedersen, 2 og 3 maaneder, datter af huusmand Christen Pedersen, Brobyværk. Født sammesteds
1869, 1808, 2308, Ane Kirstine Christiansen, gift, 55, i Ølsted. Født i Allerup. Gaardmand Anders Jørgensen
1869, 2410, 3110, Ane Cathrine Johansen, 11 dage, datter af huusmand Christian Johansen, i Sønder Broby
1869, 1011, 1911, Kirsten Larsdatter, enke, 84 og 2 maaneder, i Sønder Broby. Født i Nybo, Trolleborg Sogn. Skovfoged Hans Nielsen
1869, 0112, 0812, Kirsten Andersdatter, enke, 67, i Sønder Broby. Huusmand Peder Andersen
1870, 0802, 1502, Ane Rasmusdatter, enke, 79, Allerup Mark. Selveiergaardmand Christen Jørgensen
1870, 0902, 1702, Ane Cathrine Madsen, ugift, 24 og 2 maaneder, i Ølsted. Født sammesteds. Datter af gaardmand Mads Andersen
1870, 1802, 2502, Mette Marie Rasmusdatter, ugift, 58, i Sønder Broby. Født sammesteds. Datter af gaardmand Rasmus Olsen
1870, 1104, 1804, Karen Christine Rasmussen, faa timer, datter af tjenestepige Ane Kirstine Christensen, paa Tørringe Mark
1870, 2406, 2806, Karen Jensen, gift, 27, i Ølsted. Født i Lumby, Nørre Lyndelse Sogn. Gaardmand Jens Christensen
1870, 0708, 1408, Maren Kirstine Knudsen, 1½, datter af indsidder Hans Jacob Knudsen, Sønder Broby Mark
1870, 2309, 2809, Karen Jespersdatter, gift, 73 og 11 maaneder, i Ølsted. Født i Vittinge, Nørre Broby Sogn. Gaardmand Hans Rasmussen (Stær)
1870, 0612, 1112, Maren Andersen, gift fattiglem, 83, opholdt sig hos sin svigersøn huusmand Rasmus Caspersen, paa Allerup Mark. Indsidder Christen Clausen i Østerhæsinge
1870, 1112, 2012, Maren Jørgensdatter, gift, 55 og 9 maaneder, i Sønder Broby. Født sammesteds. Gaardmand Niels Nielsen
1871, 2601, 0102, Gjertrud Poulsdatter, ugift, 54, tjenende hos gaardmand Christen Olsen i Sønder Broby. Født i Vøistrup, Nørre Broby Sogn
1871, 1804, 2504, Karen Nielsen, enke, 74 og 10 maaneder, paa Brobyværk. Født i Trolleborg Sogn. Gjæstgiver G. Larsen
1871, 2704, 0505, Adolphine Martine Petra Caspersen, 3, datter af huusmand Rasmus Caspersen, paa Allerup Mark. Født sammesteds
1871, 1205, 1805, Ane Marie Mortensen, 3 og 3 maaneder, datter af gaardmand Mads Mortensen, Allerup Mark. Født sammesteds
1871, 1905, 2605, Maren Jeppesdatter, gift, 75, i Tørringe. Født i Sønder Broby. Gaardmand Jørgen Andersen
1871, 0206, 0906, Karen Dorthe Hansen, 25, i Sønder Broby. Født sammesteds. Datter af huusmand Hans Jørgensen
1871, 0808, 1208, Maren Madsdatter, gift, 62, i Ølsted. Født sammesteds. Huusmand Ole Pedersen
1871, 1309, 1709, Ane Marie Knudsen, 1 og 10 maaneder, datter af tjenestepige Karen Knudsen, i Sønder Broby
1872, 2003, 2703, Birthe Rasmussen, gift, 40, i Sønder Broby. Født i Ølsted. Smed Niels Jørgensen
1872, 0705, 1105, Maren Nielsen, ugift, 33, opholdt sig hos gaardmand Jørgen Larsen, i Ølsted. Datter af gaardmand Niels Hansen i Ølsted
1872, 2007, 2507, Ane Margrethe Jørgensen, gift, 30, Ølsted. Født paa Nørre Broby Mark. Gaardmand Niels Knudsen
1872, 1508, 1908, Karen Kirstine Andersen, ½, datter af husmand Hans Andersen, Brobyværk
1872, 0810, 1410, Ane Sophie Pedersen, enke, 89, paa Ølsted Mark. Husmand Jacob Andersen
1872, 0511, 1311, Karen Sørensdatter, enke, 74, paa Ølsted Mark. Husmand Jørgen Jørgensen
1872, 1511, 2211, Ane Hansdatter, gift, 70, paa Sønder Broby Mark. Husmand Poul Hansen
1872, 1611, 2311, Johanne Jørgensdatter, enke, 71, i Sønder Broby. Skolelærer og kirkesanger P. Bonde
1872, 2612, 03011873, Ane Cathrine Hansen, 16, datter af væver Hans Hansen, i Allerup. Født sammesteds
1873, 2702, 0703, Lorentze Andreasdatter, gift, 64, i Ølsted. Født i Vantinge. Husmand og hjulmand Hans Hansen
1873, 0603, 1303, Ane Kirstine Smidt, 83, boende paa Brobyværk. Født i Faaborg. Datter af branddirecteur Smidt i Faaborg
1873, 0803, 1203, Christiane Nielsen, ugift fattiglem, 54½, i Sønder Broby. Født paa Brobyværk
1873, 0205, 0805, Kirstine Rasmine Larsen, gift og pens. jordemoder, 64, i Sønder Broby. Husmand Jens Petersen
1873, 1105, 1805, Pige, 3 uger, datter af husmand Johannes Rasmussen, i Allerup
1873, 0106, 0706, Elise Hansdatter, enke, 53, i Allerup. Væver og husmand Hans Hansen
1873, 2707, 3107, Ane Madsdatter, enke og fattiglem, 70, i Ølsted. Født sammesteds. Husmand Poul Hansen
1873, 3107, 0308, Birthe Johansdatter, enke og fattiglem, 84, i Ølsted. Husmand Jens Pedersen
1873, 0309, 0809, Kirstine Falksdatter, enke, 71½, paa Brobyværk. Født i Tørringe. Husmand og væver Anders Jørgensen
1873, 1210, 1810, Petra Oline Christine Morgensterne Kongstad, enke, 61, i Sønder Broby. Skolelærer og kirkesanger L. Petersen
1873, 1610, 2410, Maren Justine Jørgensen, 33½, i Sønder Broby. Datter af husmand og hjulmand Jørgen Christensen
1874, 1701, 2401, Karen Andersdatter, enke, 71 og 11 maaneder, i Sønder Broby. Gaardmand Jeppe Andersen
1874, 2302, 0203, Mette Cathrine Jørgensen, 35, paa Sønder Broby Mark. Født sammesteds. Datter af husmand Jørgen Nielsen
1874, 1003, 1703, Maren Sørensen, enke, 65, i Allerup. Skomager Hans Andreas Bender
1874, 1503, 2003, Ane Margrethe Jensen, gift, 38, i Sønder Broby. Husmand Hans Pedersen
1874, 1204, 2004, Jensanne Margrethe Smidt, 81, boende paa Brobyværk. Datter af brandirecteur Smidt i Faaborg
1874, 0705, 1405, Johanne Marie Cathrine Johansen, 2 uger, datter af husmand Christian Johansen, i Sønder Broby
1874, 1205, 1805, Marie Pedersdatter, enke, 90, i Sønder Broby. Født i Brylle Sogn. Indsidder Rasmus Rasmussen
1874, 3105, 0606, Karen Larsdatter, enke, 82½, opholdt sig hos gaardmand Anders Frederik Larsen, i Tørringe. Husmand Morten Hansen paa Frøbjerg Mark, Vissenbjerg Sogn
1874, 0506, 1006, Maren Hansdatter, enke, 70, paa Allerup Mark. Gaardmand Peder Jensen
1874, 2106, 2706, Else Marie Nielsen, gift, 42, paa Sønder Broby Mark. Husmand Jørgen Jørgensen
1874, 2806, 0507, Maren Kirstine Christensen, 1, datter af indsidder Christen Poulsen, i Sønder Broby
1875, 0302, 0902, Ane Marie Pedersdatter, gift, 67 og 9 maaneder, Tyndskov. Husmand Hans Hansen
1875, 1002, 1802, Albertine Gotfredsine Jeppesen, 4, datter af gaardmand Jens Jeppesen, i Sønder Broby
1875, 1703, 2303, Maren Nielsdatter, enke, 70, Brobyværk Mark. Husmand Peder Henriksen
1875, 2703, 0304, Johanne Marie Hansdatter, enke, 78, Brobyværk. Husmand Simon Andersen
1875, 0404, 1104, Ane Jensdatter, 51, tjente paa Brobygaard. Datter af Jens Nielsen paa Nørre Broby Mark
1875, 1404, 2004, Maren Hansdatter, enke og aftægtskone, 79, i Sønder Broby. Gaardmand Rasmus Hansen
1875, 0705, 1405, Maren Hansdatter, enke og aftægtskone, 70, Sønder Broby Mark. Husmand Jørgen Nielsen
1875, 1405, 2205, Ane Margrethe Andersen, gift, 68, paa Sønder Broby Mark. Indsidder og skrædder Hans Jørgensen
1875, 2006, 2606, Johanne Dorthe Jensen, 16½, tjente hos gaardmand Hans Christiansen, i Sallinge. Datter af husmand Jens Simonsen, paa Sønder Broby Mark
1875, 3110, November, Maren Kirstine Pedersen, 1 og 9 maaneder, datter af husmand Henrik Pedersen, paa Sønder Broby Mark
1875, 1212, 1812, Caroline Olsen, 27, tjente i Ølsted. Datter af aftægtsgaardmand Ole Rasmussen i Sønder Broby
1875, 1912, 2712, Ane Cathrine Johannesen, gift, 45, Sønder Broby Mark. Husmand og træskomand Jørgen Andersen
1876, 0701, 1301, Ane Pedersen, gift, 50, paa Sønder Broby Mark. Husmand Jens Simonsen
1876, 0701, 1501, Birgitte Susanne Albertine Rasmussen, enke, 80, i Sønder Broby. Født paa Arreskov. Møller Falk Møller
1876, 1504, 2104, Dorthe Hansdatter, enke, 76, paa Allerup Mark. Husmand Mads Hansen
1876, 0908, 1408, Ane Christensen, 27, tjente hos kroforpagter Gotfredsen, i Sønder Broby. Datter af husmand Christen Nielsen paa Nørre Broby Mark
1876, 1208, 1808, Karen Rasmusdatter, gift, 71, i Ølsted. Født i Voldtofte. Gaardmand Mads Andersen
1876, 2310, 3010, Marie Rasmine Pedersen, 7, datter af husmand Rasmus Madsen Pedersen, paa Allerup Mark
1876, 2612, 3112, Marie Dorthea Hansine Andersen, 3 maaneder, datter af skrædder Rasmus Andersen, paa Allerup Mark
1877, 0801, 1501, Ane Margrethe Knudsen, 5 uger, datter af gaardmand Niels Knudsen, i Ølsted
1877, 1501, 2201, Kirsten Hansdatter, gift, 83, paa Allerup Mark. Husmand Mads Jørgensen
1877, 1505, 2205, Kirsten Jørgensdatter, enke og fattiglem, ca 80, paa Sønder Broby Mark. Husmand Rasmus Sørensen
1877, 0406, 0806, Johanne Marie Kristensen, tjenestepige, 18, i Sønder Broby
1877, 0807, 1407, Ane Marie Eriksen, enke, 61, paa Tørringe Mark. Garver Bang
1877, 1708, 2208, Else Rasmusdatter, enke, 67½, opholdt sig hos broderen gaardmand Ole Rasmussen, i Sønder Broby. Husmand og skrædder Rasmus Hansen i Tommerup
1877, 2808, 0309, Ane Marie Rasmussen Flindt, gift, 45, paa Brobyværk. Husmand og smaakjører Christen Pedersen
1877, 1110, 1410, Udøbt pige, 3 timer, datter af husmand Lars Christensen og Maren Hansen, af Verninge. Døde i læge Nommels hus i Tørringe
1877, 1710, 2210, Marie Nielsen, gift, 47, i Ølsted. Husmand og tømrer Lars Hansen
1877, 2210, 3010, Ane Rasmusdatter, enke, 79, i Ølsted. Husmand Niels Olsen
1877, 0711, 1511, Johanne Kirstine Hansen, 18, datter af husmand Hans Nielsen, i Sønder Broby
1878, 2201, 2701, Dorthea Caroline Rasmussen, 1 og 9 maaneder, datter af husmand og tømrer Lars Rasmussen, paa Allerup Mark
1878, 2603, 3103, Caroline Jørgensen, 1½, datter af pige Maren Kirstine Jørgensen, af Brobyværk
1878, 2803, 0404, Maren Henriksen, gift, 38, i Tørringe. Arbeidsmand Rasmus Knudsen
1878, 0104, -, Maren Rasmusdatter, ugift sypige, 35, Ølsted. Havde hjemstavn i Vejle
1878, 2604, 0205, Martha Andrea Hermandine Christine Hermansen, 3½, datter af slagter Hermansen, i Tørringe
1878, 0706, 1306, Johanne Christine Johansen, ½, datter af husmand Christian Johansen, i Sønder Broby
1878, 2407, 2807, Sofie Severine Jørgensen, 3 maaneder og 7 dage, datter af pige Karen Kirstine Rasmussen, i Sønder Broby
1878, 2908, 0509, Karen Johansdatter, enke, 71, i Ølsted. Aftægtsmand Jørgen Jørgensen
1878, 1712, 2312, Maren Rasmusdatter, enke, 78, i Sønder Broby. Aftægtshusmand Jens Jørgensen
1879, 0201, 0901, Ane Kirstine Pedersdatter, gift, 72, paa Allerup Mark. Aftægtsgaardmand Anders Rasmussen
1879, 1801, 2501, Ane Michaelsdatter, enke, 64, i Sønder Broby. Husmand hans Johansen
1879, 1003, 1703, Ane Cathrine Sørensen, enke, 78, i Ølsted. Aftægtsgaardmand Hans Madsen
1879, 2603, 0104, Ane Madsdatter, enke, 71, opholdt sig i Sønder Broby. Husmand Anders Christensen paa Allerup Mark
1879, 3103, -, Maren Kirstine Jacobsen, ugift tjenestepige, 29, i Allerup
1879, 2105, 2705, Ane Cathrine Andersdatter, gift, 65, i Sønder Broby. Husmand Jørgen Jørgensen
1879, 1506, 2006, Ane Kirstine Johansen, gift, 79, paa Tørringe Mark. Aftægtshusmand Søren Nielsen
1879, 1506, 2106, Ane Sofie Rasmusdatter, gift, 63, i Sønder Broby. Husmand Ole Madsen
1879, 0608, 1208, Maren Sørensdatter, pige og fattiglem, 74, af Sønder Broby. Datter af husmand Søren Christiansen og Abelone Hansdatter, af Ølsted
1879, 2711, 0312, Birthe Kirstine Møller, ugift, 76, opholdt sig i Sønder Broby Mølle
1880, 0501, 1001, Anna Kirstine Christensen, 10 maaneder og 13 dage, datter af husmand Johan Christensen, paa Tørringe Mark
1880, 0901, 1701, Kirsten Hansdatter, aftægtsenke, 82, i Allerup. Gaardmand Rasmus Hansen
1880, 1501, 2101, Ane Kirstine Rasmussen, 14½, datter af afdøde indsidder Rasmus Rasmussen, af Familiehuset i Sønder Broby
1880, 1703, 2303, Kirstine Hansdatter, gift, 69, paa Brobyværk. Husmand og gartner Anders Jørgensen
1880, 2003, 2703, Petrine Pedersen, 7½, datter af ugift Maren Pedersen, f.t. tjenende i Vester Hæsinge og husmand og tømrer Johan Fr. Chr. Pedersen, af Brobyværk, hos hvilken hun opholdt sig
1880, 1704, 2404, Gjertrud Marie Karline Jørgensen, 1 og 11 maaneder, datter af husmand Peder Jørgensen, i Sønder Broby
1880, 0906, 1306, Jensine Petrine Jensen, 1 og 3 maaneder og 12 dage, datter af afdøde tjenestekarl paa Brobygaard Jens Peder Jensen og Dorthea Jørgensen (nu gift med væver Hans Madsen), af Tørringe
1880, 0607, 1407, Ane Margrethe Rasmusdatter, enke, 90½, paa Allerup Mark. Gaardmand Hans Hansen
1880, 1007, 1607, Karen Mogensen, ugift, 21, i Sønder Broby. Datter af afdøde gaardmand Mogens Nielsen
1880, 0708, 1308, Marie Kirstine Christensen, 3 og 10 maaneder, datter af husmand og snedker Hans Christensen, paa Brobyværk
1880, 0410, 1110, Marie Pedersdatter, enke, 87, i Ølsted. Gaardmand Hans Hansen død 23.6.1859
1881, 2001, 2801, Mette Kirstine Hansdatter, enke, 65, paa Brobyværk. Husmand og møllersvend Anders Johansen død 28.6.1866
1881, 2501, 3001, Marie Rasmine Pedersen, 2 dage, datter af husmand Rasmus Pedersen, paa Allerup Mark
1881, 3101, 0502, Johanne Pedersen, 18, datter af husmand Rasmus Pedersen, paa Allerup Mark
1881, 2002, 2702, Ane Kirstine Madsen, 2 maaneder og 7 dage, datter af gaardmand Mads Madsen, i Allerup
1881, 1403, 2103, Anne Sofie Pedersen, 12, datter af husmand og smed Anders Pedersen, i Allerup
1881, 2304, 2704, Kirstine Rasmine Jensen, 3 og 4 maaneder, datter af kjøbmand J. P. Jensen, paa Brobyværk
1881, 2404, 3004, Ellen Katrine Hansen, gift jordemoder, 42, i Sønder Broby. Arbejdsmand Rasmus Peder Mose
1881, 0605, 1205, Anne Margrethe Larsdatter, gift, 67, i Ølsted. Aftægtshusmand Jens Hansen
1881, 2108, 2608, Ane Marie Larsdatter, enke, 91, paa Brobyværk. Aftægtshusmand Hans Rasmussen
1881, 0709, 1109, Ane Margrethe Jacobsen, 3 og 25 dage, datter af husmand Peter Christian Jacobsen, af Allerup
1882, 1304, 1904, Ane Rasmusdatter, enke, 79, i Sønder Broby. Bødker Knud Christiansen
1882, 1606, 2006, Ane Hansdatter, ugift brødhandlerske, 86, af Sønder Broby. Født i Nørre Broby
1882, 0108, 0508, Else Margrethe Knudsen, 4 og 3 maaneder og 3 dage, datter af gaardmand Niels Knudsen, i Ølsted
1882, 2709, 0310, Maren Pedersdatter, enke, 79, af Brobyværk Mark. Aftægtsmand Hans Sørensen død 10.5.1880
1882, 1310, 2010, Ane Marie Andersen, 6, datter af husmand Hans Andersen, paa Brobyværk. Født 25.4.1876
1882, 1910, 2410, Karen Hansdatter, enke og fattiglem, 86, af Ølsted Mark. Indsidder Niels Stephansen
1882, 2410, 2910, Karoline Vilhelmine Simonsen, 3 maaneder og 24 dage, datter af husmand og snedker Anders Simonsen, af Brobyværk
1882, 1612, 2412, Maren Kirstine Hansen, 2 maaneder og 7 dage, datter af arbejdsmand Christian Hansen, af Allerup Mark. F. t. arbejder paa Jernbanen mellem Assens og Tommerup
1883, 0101, 0801, Sidsel Johansdatter, aftægtsenke, 76, af Bundshuset paa Tørringe Mark. Husmand Christen Hansen
1883, 1203, 1803, Karoline Mathilde Kirstine Larsen, 3½, datter af pige Ane Margrethe Pedersen, f.t. tjenende paa Dorthealund. I pleje hos husmand Lars Pedersen, paa Allerup Mark
1883, 1903, 2303, Marie Vilhelmine Jørgensen, 6 uger, datter af pige Laurine Hansen, i Sønder Broby
1883, 0205, 0705, Anne Katrine Madsine Iversen, 4 og 27 dage, datter af gaardmand Anders Peter Iversen, i Ølsted
1883, 1306, 1706, Ane Katrine Madsen, 3 maaneder og 17 dage, datter af husmand og væver Hans Madsen, af Tørringe
1883, 1606, 2206, Karen Hansen, gift, 28, hos faderen gaardmand Hans Rasmussen (Drud), i Allerup. Gaardbestyrer Lars Jacobsen i Sønder Broby
1883, 2606, 0207, Rasmine Rasmussen, enke, 81, paa Allerup Mark. Aftægtshusmand Anders Rasmussen
1883, 3010, 0311, Dorthea Marie Holm, ugift, 43, bestyrer sin broders dyrlæge Holms hus i Sønder Broby
1883, 0711, 1411, Maren Hansdatter, gift, 75, i Allerup. Husmand Peder Sørensen
1884, 2001, 2601, Maren Larsdatter, aftægtsenke, 88, i Sønderbroby. Født 11.8.1795. Husmand og slagter Hans Christiansen (død 21.5.1871)
1884, 2101, 2501, Anne Christine Christensen, gift, 27, paa Allerup Mark. Husmand Peter Christian Jacobsen
1884, 2308, 2708, Abelone Jørgensen, enke, 73, i Sønder Broby. Gaardmand Jacob Hansen
1884, 1310, 2010, Maren Jacobsen, gift, 31, i Ølsted. Hjulmand Hans Nielsen
1884, 1610, 2310, Maren Kirstine Jacobsen, ugift, 37, opholdt sig hos faderen gaardmand Lars Jacobsen, i Sønder Broby
1884, 0411, 1011, Anne Pedersdatter, enke, 86, opholdt sig hos gaardmand Rasmus Mortensen, i Tørringe. Husmand Morten Nielsen i Tørringe
1884, 0612, 1212, Maren Kirstine Rasmussen, 17, datter af gaardmand Peder Rasmussen, i Ølsted
1884, 1912, 2412, Marie Christensdatter, gift, 60, paa Allerup Mark. Gaardmand Rasmus Christensen
1885, 3101, 0602, Christine Hansen, tjenestepige, 19, opholdt sig hos moderen husmand Chr. Simonsens enke, i Sønderbroby
1885, 1902, 2402, Maren Christensen, 27, opholdt sig i hjemmet. Datter af gaardmand Rasmus Christensen, paa Allerup Mark
1885, 2003, 2703, Ane Nielsdatter, enke, 69, i Sønderbroby. Gaardmand Hans Olsen
1885, 0304, 0904, Ane Marie Jensen, 11 dage, datter af indsidder Rasmus Peder Jensen, i Ølsted
1885, 2804, 0405, Karen Christiansen, gift, 50, paa Sønderbroby Mark. Husmand og træskomand Jørgen Andersen
1885, 1105, 1805, Johanne Marie Madsen, gift, 59, i Sønder Broby Bjerg. Husmand Peder Jørgensen
1885, 1905, 2605, Margrete Larsen, gift, 73, paa Brobyværks Mark. Aftægtshusmand og tømrer Peder Johansen
1885, 2705, 0306, Dorthea Johansdatter, enke, 85, opholdt sig hos boelsmand Lars Madsens enke, Allerup Mark. Husmand Hans Christian Larsen af Brobyværk
1885, 1309, 1609, Dorthea Nielsdatter, enke og fattiglem, 64, hos husmand Peder Hansen i Sønderbroby. Indsidder Erik Nielsen af Sønderbroby Mark
1885, 0410, 1010, Johanne Rasmusdatter, enke, 70, af Ernebjerg paa Allerup Mark. Gaardmand Jacob Hansen
1885, 2010, 2510, Ida Johanne Hermansen, 4, datter af slagter Peter Hansen Hermansen, i Tørringe
1886, 2001, 2401, Maren Hansdatter, enke, 86, i Sønder Broby Hospital. Fattiglem Jørgen Johansen
1886, 3001, 0502, Kirsten Hansdatter, enke, 81, paa Sønder Broby Mark. Aftægtshusmand Jørgen Christensen
1886, 2102, 0103, Laurine Rasmussen, tjenestepige, 27, opholdt sig hos husmand Hans Nielsen, i Sønder Broby
1886, 0403, 1103, Dorthea Marie Pedersen, 16, tjente hos gaardmand Niels Hansen, i Sønder Broby. Datter af husmand Hans Pedersen
1886, 1703, 2403, Maren Hansen, 5 maaneder, datter af husmand og væver Niels Peder Hansen, i Allerup
1886, 2903, 0304, Yelva Hagerup, gift, 38, i Tørringe. Praktiserende læge Carl Nommels
1886, 1105, 1605, Karen Dorthe Madsen, 2 maaneder, datter af husmand og væver Hans Madsen, i Tørringe
1886, 0106, 0806, Ane Kirstine Andersdatter, enke, 63, ophold hos gaardmand Anders Peder Pedersen, i Nørre Broby. Gaardmand Peder Clausen i Ølsted
1886, 1306, 2006, Ida Nielsen, 6 uger, datter af afdøde og ugift Ane Marie Nielsen, i Ny Stenderup. I pleje hos husmand Rasmus Knudsen i Tørringe
1886, 1406, 2006, Martha Mogensen, 5 timer, datter af gaardmand Niels Mogensen, i Sønder Broby
1886, 2506, 3006, Johanne Kathrine Madsen, 19, i Ølsted. Datter af gaardmand Mads Madsen
1886, 2806, 0307, Maren Sofie Jensen, gift, 41, i Ølsted. Gaardmand Jens Christensen
1886, 0607, 1207, Erikke Susanne Poulsen, gift, 35, i Sønder Broby. Gaardmand Niels Mogensen
1886, 1709, 2109, Meta Marie Madsen, 5 uger, datter af husmand og bager Rasmus Jørgen Madsen, paa Brobyværk
1886, 0910, 1510, Karen Jørgensdatter, enke, 89, i Tørringe. Gaardmand Lars Rasmussen
1886, 1212, 1712, Maren Jørgensdatter, enke, 70, paa Sønder Broby Mark. Husmand og væver Rasmus Hansen
1887, 2602, 0403, Kirsten Hansdatter, enke, 91, i Sønder Broby. Husmand Peder Hansen
1887, 0606, 1006, Karen Olsdatter, enke, 79, havde ophold i Sønder Broby. Skovfoged Peder Christiansen i Hillerslev
1887, 2206, 2706, Albertine Gotfredsine Møller, 13, datter af gaardmand Falk Møller, i Sønder Broby
1887, 2206, 26906, Margrethe Pedersen, enke, 87, i Sønderbroby Hospital. Indsidder Hans Eriksen
1887, 2807, 3107, Udøbt pige, datter af indsidder Christen Henrik Caspersen, paa Allerup Mark
1887, 0310, 0910, Maren Thorsen, 2 timer, datter af indsidder Jakob Valdemar Thorsen, paa Ølsted Mark
1887, 0210, 0710, Ane Kathrine Hansen, tjenestepige, 26, opholdt sig hos moderen husmand Hans Chr. Simonsens enke, i Sønder Broby
1887, 2510, 3010, Ane Kirstine Pedersen, 5 timer, datter af gaardmand Anders Pedersen, i Ølsted
1887, 1712, 2312, Karen Pedersdatter, enke, 69, af Ølsted Mark. Boelsmand David Albrecht Pedersen
1888, 2101, 2701, Ane Kathrine Olsdatter, enke, 70, Ølsted Mark. Husmand Mads Nielsen
1888, 2003, 2703, Johanne Rasmusdatter, enke, 77, i Sønderbroby. Gaardmand Christen Olsen
1888, 1004, 1704, Caroline Larsen, gift, 57, i Ølsted. Husmand og møllebygger Niels Hansen
1888, 1104, 1804, Karen Rasmusdatter, enke, 79, i Ølsted. Husmand Christian Steffensen
1888, 1704, 2104, Ane Johanne Jørgensen, gift, 56, paa Allerup Mark. Husmand Hans Nielsen
1888, 1108, 1708, Erikke Møller, enke, 87, i Sønderbroby. Sadelmager Gottlieb Hansen
1889, 2403, 0104, Marie Olsdatter, enke, 88, i Sønderbroby. Husmand og væver Christian Hansen
1889, 1304, 2004, Johanne Rasmussen, gift, 43, paa Brobyværk Mark. Husmand og tømrer Johan Frederik Christian Pedersen
1889, 0507, 1007, Gjertrud Marie Jørgensen, 2, datter af husmand og vejmand Peder Jørgensen, paa Sønderbroby Mark
1889, 2611, 0212, Maren Jørgensdatter, enke, 87, paa Allerup Mark. Aftægtshusmand Niels Hansen
1889, 0212, 0712, Dorthea Karoline Møller, enke, 64, i Allerup. Gaardmand Jørgen Christensen
1889, 1912, 2812, Sara Jensdatter, enke, 66, i Tørringe. Gaardmand Anders Mortensen
1889, 2012, 3012, Ane Marie Johansen, enke, 78, boende i Tørringe. Gaardmand Hans Mogensen af Hemmeshøj paa Sjælland
1890, 1401, 1901, Madsine Andersen, 9 dage, datter af husmand Peder Andersen, paa Tørringe Mark
1890, 3001, 0602, Karen Villumsen, gift, 70, paa Brobyværk. Husmand Niels Rasmussen
1890, 0702, 1602, Gjertrud Marie Jørgensen, 5 maaneder, datter af husmand og vejmand Peder Jørgensen, paa Sønder Broby Mark
1890, 1502, 2102, Ane Jørgensdatter, enke, 68, tilhuse hos husmand og væver Knud Christensen, paa Nørre Broby Mark. Husmand Peder Hansen paa Brobyværk Mark
1890, 1604, 2304, Birthe Christine Rasmussen, 17, datter af gaardmand Peder Rasmussen, i Ølsted
1890, 2705, 3105, Maren Christensen, 10, datter af indsidder Christen Poulsen, i Sønder Broby Familiehus
1890, 1606, 2106, Kirsten Hansdatter, enke, 63, i Ølsted. Gaardmand Jørgen Larsen
1890, 2408, 2708, Dødfødt pige, datter af gaardmand Christen Jakobsen, paa Allerup Mark
1890, 3008, 0509, Ane Marie Hansdatter, enke, 74, af Brobyskov. Gaardmand Rasmus Christensen
1890, 0811, 1311, Maren Kirstine Pedersdatter, gift, 67, i Sønder Broby. Gaardmand og kjøbmand Peder Jørgensen
1891, 2802, 0703, Maren Hansdatter, enke, 85, i Tørringe. Husmand og væver Peter Hansen
1891, 1203, 1903, Karen Pedersdatter, gift, 81, i Allerup. Gaardmand Jørgen Hansen
1891, 0305, 0805, Ane Sofie Pedersdatter, enke, 59, tilhuse hos indsidder Hans Rasmus Jensen, paa Ølsted Mark. Indsidder Peder Hansen af Nørre Broby Familiehus
1891, 0908, 1408, Gjertrud Pedersdatter, enke, 78, paa Sønder Broby Mark. Aftægtshusmand Jørgen Rasmussen
1891, 2610, 0311, Margrete Karoline Marie Dalstrøm Schjerning, 2, datter af gaardmand Ossian Schjerning, af Brobyskov. NB. faderen til det afdøde barn oplyst at hans navn er Ove Kristian Emil Schjerning og ikke Ossian Schjerning, som urigtigt opgivet
1891, 2312, 3012, Ane Kathrine Pedersdatter, enke, 76, i Ølsted. Gaardmand Hans Rasmussen
1891, 2512, 3112, Maren Nielsen, gift, 53, i Tørringe. Husmand Rasmus Knudsen
1891, 2812, 04011892, Maren Hansdatter, enke, 91, tilhuse hos husmand Jørgen Hansen, i Tørringe. Husmand Rasmus Jespersen i Nørre Broby