Svendborg - Sct. Nicolai, 1888-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1888-1891, Svendborg - Sct. Nicolai sogn, Sunds herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1888, 0201, 0601, Niels Thaaning Berthelsen, ugift og kjøbmand, 39
1888, 2301, 2601, Rasmus Hansen, ugift og letmatros, 22
1888, 0502, 1002, Thorvald Bustrup v. Schnidtler, rentier og ugift, 71
1888, 0102, 0702, Christoffer Balthasar Scheel, forhen kobbersmed og enkemand, 90
1888, 0702, 1302, Hans Christian Johan Hansen, 13, søn af former Hansen
1888, 0902, 1502, Rasmus Laurits Jensen, 1 og 9 maaneder, søn af husmand Lars Jensen
1888, 2102, 2702, Jens Larsen, husmand og gift, 75, Hømarken
1888, 1103, 1903, Anders Hansen Gudme, enkemand og vognfabrikant, 72
1888, 2804, 0305, Johan Peter Heinrich Holgersen Jørgensen, 1, søn af cand.phil., lærer Holger Jørgensen, ved Realskolen
1888, 0406, 0906, Mads Bredsted, enkemand og forhen gartner, 82
1888, 0806, 1406, Mads Iversen, gift og skovfoged, 63, Græsholmene
1888, 2006, 2506, Niels Holm Rasmussen, 2½ maaned, søn af musiker Holm Rasmussen
1888, 0407, 0607, Olaf Ryberg, 7½, søn af oberstløjtnant Ryberg
1888, 1107, 1407, Jens Bülov, gift og saugskjærer, 50, i Troense Bregninge Sogn
1888, 0908, 1408, Johan Ludvig Lagoni, gift og fæstemand, 39
1888, 1408, 1808, Lauritz Rasmussen Møller, 4, søn af møllersvend (arbejdsmand) Møller
1888, 2208, 2708, Andreas Rasmus Thurø, enkemand og forhen skibsfører, 61
1888, 0409, 0809, Christian Holm Rasmussen, 3, søn af musiker Holm Rasmussen
1888, 0609, 1109, Niels Peter Nielsen, ugift og bagersvend, 25 og 3 maaneder
1888, 0809, 1209, Jens Peter Gotfred Engsig Hollesen, 3 maaneder, søn af kjøbmand Hollesen
1888, 1009, 1409, Peter Marius Andersen, 4, søn af gartner Knud Andersen, Hømarken
1888, 1411, 2011, Johan Peter Petersen, gift og arbejdsmand, 25, Græsholmene. Født 1863 i Jellinge
1888, 2411, 2911, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Jens Christensen, Hømarken
1888, 0412, 1012, Joakim Christoffer Tegge, gift og drejer, 69
1888, 1212, 1712, Jacob Clausen, gift og dampskibsfører, 63
1889, 0801, 1401, Rasmus Hansen, gift og murer, 64
1889, 1401, 1801, Jens Peter Jensen, 6 maaneder, søn af røgter Hans Peter Jensen, Hømarken
1889, 2701, 0202, Frederik Christian Rasmussen, gift, garversvend og invalid, 57½
1889, 1202, 1502, Hans Jørgen Albrechtsen, ugift og opvarter, 35
1889, 0402, 0902, Rasmus Peter Poulsen, gift og forlagsboghandler, 29. Født 1859
1889, 1202, 1602, Hans Christian Knudsen, 2, søn af husmand Hans Chr. Knudsen, Holmdrup
1889, 2002, 2302, Udøbt dreng, 10 timer, søn af kjøbmand Valdemar Jensen
1889, 0503, 0803, Axel Christian Jensen, 8 maaneder, plejesøn af maskinmester Ottzen
1889, 0803, 1203, Christian Peter Aage Petersen, 11 maaneder, søn af bogholder Chr. Petersen
1889, 2003, 2503, August Edvard Frederik Blume, gift og nagelsmed, 62
1889, 0804, 1004, Carl Christian Andreas Andersen, søn af skræddersvend J. Andersen
1889, 1304, 1704, Otto Erichsen, ½, søn af frisør Erichsen
1889, 2704, 0205, Hans Hansen, enkemand, 86, opholdt sig hos sønnen, Søgaardsvej
1889, 0905, 1505, Simon Jensen Møller, enkemand og skibsrheder, 73
1889, 0905, 1505, Niels Peter Jacobsen, 6 og 9 maaneder, søn af skibsfører Jacobsen
1889, 1905, 2105, Johannes Knudsen, 4 maaneder, søn af skibscaptain L. Knudsen
1889, 2205, 2705, Sofus Peter August Colmer Hansen, 4 uger, søn af ugift Ane Kirstine Rasmussen
1889, 2905, 0306, Christian Lauritzen Hansen, skrædder og ugift, 68
1889, 2206, 2506, Dødfødt dreng, søn af blokkedrejer Bang
1889, 2306, 2706, Daniel Nielsen Henningsen, slagtermester og gift, 66
1889, 2506, 2906, Christian Jensen, snedkersvend og gift, 33
1889, 2907, 0208, Ejnar Sørensen, 13 maaneder, søn af uldspinder og kjøbmand Jens Sørensen
1889, 0308, 0608, Karl Mauritz Hansen, 7 uger søn af vognmand Fr. Hansen
1889, 0408, 1008, Iver Albrechtsen, enkemand og detaillist, 80
1889, 0908, 1108, Peter Hansen Lauritzen, handelsagent og separeret mand, 40
1889, 1609, 2009, Carl Christian Jæger, 12, søn af smedesvend Jæger
1889, 1909, 2309, Arthur Sofus Peter Jensen, 2 maaneder, søn af kreaturhandler Jensen, af Odense
1889, 0210, 0710, Jens Pedersen, forhen brænderibestyrer og gift, 83 og 9 maaneder
1889, 0310, 1010, Jørgen Christian Andersen, gæstgiver og gift, 44
1889, 1810, 2210, Anders Hansen, gæstgiver og gift, 59
1889, 2810, -, Carl Martin Rasmussen, sømand og ugift, 24, Thurø. Søn af kvaseskipper Rasmussen
1889, 3011, 0612, Jens Martin Jørgen Brandenborg, forhen sandgraver og enkemand, 66
1889, 0512, 1212, Hans Christian Larsen, 8 maaneder, søn af pakhuskarl Larsen, Græsholmene
1889, 0712, 1312, Knud Valdemar Mørch Troensegaard, 6, søn af particulier N. Troensegaard
1889, 2712, 02011890, Morten Andersen, husmand, 80, Græsholmene
1890, 0401, 0901, Ejnar Christian Petersen, 4, søn af bager Petersen
1890, 0501, 1001, Jørgen Peter Jørgensen, toldassistent og gift, 71
1890, 2301, 3101, Philip Neander Schytt, skibsrheder, forhen konsul og gift, 82
1890, 0502, 1102, Jens Petersen, husmand og gift, 77, Øxnebjerg
1890, 0103, 0703, Jens Madsen Schmidt, forhen lærer og enkemand, 60, St. Jørgen
1890, 0403, 1003, Christian Nielsen, sømand og enkemand, 69
1890, 0803, 1403, Hans Christian Pedersen, sejlmager og gift, 40
1890, 1604, 2304, Christian Erhard Anthon, toldassistent og ugift, 52
1890, 1904, 2104, Charles Christensen, 4 dage, søn af skibsfører Chr. Christensen
1890, 0205, 0705, Hans Julius Hansen, 10 dage, søn af skrædder Erik Hansen
1890, 0405, 0805, Niels Jochum Laursen, 1 maaned, søn af ugift Johanne Rasmussen
1890, 0805, 1405, Erik Svendsen Lindegaard, rokkedrejer, ridder af dannebrog og enkemand, 88
1890, 1105, 1405, Axel Rasmus Heckmann, 11 dage, søn af snedker Heckmann
1890, 0106, 0406, Hans Wennerwald, 5 uger, søn af kunstmaler Wennerwald
1890, 1205, 1605, Charles August Emil Stender, 1, søn af arbejdsmand Stender
1890, 1706, 2006, Rasmus Andreas Petersen, former og ugift, 28. Født 1869 i Svendborg
1890, 2806, 0107, Ivar Ebsen, styrmand og gift, 70, hjemhørende i Flensborg
1890, 1107, 1407, Peter Heinrich Jäger, 5 dage, søn af glarmester Julius Jäger
1890, 2408, 2708, Dødfødt dreng, søn af skomager Rasmus Peter Andersen
1890, 0709, 1209, Jørgen Hansen Lauenborg, forhen tømrermester og enkemand, 83
1890, 1609, 1909, Carl Peter Seierup, 13 maaneder, søn af skomager J. Seirerup
1890, 1909, 2509, Carlo Alfred Jørgensen, 4, søn af former Jørgensen
1890, 2009, 2509, Sofus Ferdinand Carl Bjørnsen, 1, søn af bogholder Bjørnsen
1890, 2409, 2909, Rasmus Poulsen Nielsen, 12, søn af afdøde styrmand Nielsen
1890, 0410, 0910, Anders Christian Nielsen, boghandler og gift, 33
1890, 0610, 0910, Dødfødt dreng, søn af lithograf Meyer
1890, 0710, 1110, Axel Emil Larsen, 7 og 9 maaneder, søn af gasværksarbejder R. J. Larsen
1890, 0910, 1310, Peter Petersen, 3, søn af hattemager Hans Martin Petersen
1890, 1910, 2410, Jens Julius Gysbech Møller, etatsraad, forhen amtsforvalter og enkemand, 76
1890, 1211, 1911, Peter Rasmussen, husmand og gift, 56, i Græsholmene
1890, 2011, 2611, Carl Valdemar Theodor Jensen, 2, søn af smedesvend Jens Peter Jensen
1890, 1012, 1612, Peter Jensen, fyrbøder og gift, 33, paa Dampskibet Rolf
1890, 3112, 05011891, Maximillian Ferdinand Assam, forhen redaktør og gift, 80, af Svendborg Amtstidende
1891, 3101, 0502, Niels Zachariassen, gift og forhen skibsfører, 77
1891, 0102, 0702, Mads Nielsen, gift og arbejdsmand, 66
1891, 0802, 1302, Peter Thorbensen, ugift og postassistent, 22
1891, 0902, 1302, Mads Jensen, 11, søn af sømand Lars Peter Jensen
1891, 2702, 0503, Niels Jensen, gift, grosserer og skibsrheder, 51
1891, 0103, 0503, Jens Peter Julius Albert Thuge, 5 maaneder, søn af tømmermand Thuge, Græsholmene
1891, 0303, 0903, Michael Strøbech, gift hattemager, 29
1891, 0503, 1103, Christian Johansen Lentz, skomager og gift, 83
1891, 1503, 2003, Nikolai Holmgaard Thune, vævermester og gift, 77 og 9 maaneder
1891, 1703, -, Adolf Nathanael Jochumsen, 5, søn af naturtræarbejder Jochumsen
1891, 0504, 1004, Christian Frederik Otto Becher, arbejdsmand og gift, 56
1891, 1604, 2004, Rasmus Peter Nielsen, sømand og gift, 31
1891, 2105, 2705, Christian Gudme, gift og bødkermester, 69½
1891, 0105, 0505, Andreas Thorvald Nielsen, 12, søn af skræddermester Niels Jensen Nielsen, i Oure
1891, 2206, 2606, Knud Larsen Knudsen, ugift og røgter, 38
1891, 2306, 2506, Peter Theodor Emil Carlsen, 12 timer, søn af skrædder Carlsen
1891, 3007, 0408, Hans Peter Vilhelmsen Hansen, gift og snedkermester, 48
1891, 3107, 0408, Peter Dall, enkemand og forhen skolelærer, 66
1891, 3107, 0708, Vilhelm Ferdinand Bendz, ugift kaptain og branddirektør, 58, i Forsterkningen
1891, 0108, 0608, Peter Hendriksen, gift og husmand, 60, i Hallindskov
1891, 0208, 0508, Rasmus Henningsen, 7 maaneder, søn af skomager Henningsen
1891, 0708, 1308, Rasmus Johansen, fhv. husmand og gift, 74, i Øster Skjærninge
1891, 0908, 1208, Frederik Christian Jacobsen, 13 dage, søn af dampskibsfører Jacobsen
1891, 1208, 1808, Rasmus Hansen Frantzen, enkemand og skomager, 76
1891, 2608, 0109, Niels Peter Sofus Hansen, gift og landinspektør, 62
1891, 1609, 2109, Valdemar Andersen Petersen, 4, søn af stenhugger Anders Pedersen
1891, 0710, 1110, Peter Jørgen Nielsen, 7, søn af husmand Rasmus Nielsen
1891, 2010, 2410, Christian Marius Frederiksen, 2, søn af former Peter Frederiksen
1891, 2810, 0511, Jens Peter Hansen, gift og modelsnedker, 36
1891, 0911, 1311, Hans Frederik Valdemar Petersen, 6, søn af kjøbmand Petersen
1891, 1911, 2311, Niels Valdemar Jensen, 1 og 9 maaneder, søn af kjøbmand Jensen
1891, 2211, 2511, Martin Rasmussen, gift og gartner, 35
1891, 2911, 0412, Hans Peter Jensen, gift og husmand, 52
1891, 0812, 1412, Rasmus Christensen, gift og arbejdsmand, 59
1891, 2812, -, Hans Christian Lange, gift og forpagter, 37 og 9 maaneder, paa Hesselagergaard
1888, 0801, 1301, Karen Jäger f. Rasmussen, 27. Glarmester Jäger
1888, 0302, 602, Anna Helene Hansine Pedersen, 4½ maaned, datter af skomagersvend Carl Vilh. Pedersen
1888, 0703, 1403, Karen Kathrine Riise f. Killerup, enke, 85. Skipper Riise
1888, 1003, 1403, Rosalie Vilhelmine Louise Mathisen, 1½ maaned, datter af styremand Erik Mathisen
1888, 0903, 1303, Kaja Elisabeth Jensen, 7 maaneder, datter af bankdirektør Jensen
1888, 0903, 1403, Maja Kirstine Kathrine Rasmussen, 11 maaneder, datter af sejlmager Rasmussen
1888, 2003, 2403, Hansine Martine Lund, ugift, 73½. Datter af afdøde bager Chr. Lund
1888, 2203, 2703, Anna Marie Jensine Strøm, 4 maaneder, datter af styrmand N. Chr. Strøm
1888, 2403, 2803, Karen Vilhelmine Marie Jacobsen, 2 og 9 maaneder, datter af hattemager Jacobsen
1888, 0204, 0704, Hanne Christine Vandel f. Scheel, 60½. Bankkasserer Vandel
1888, 0404, 0704, Henriette Victoria Wengel, 8, datter af handelsbetjent F. Wengel
1888, 0904, 1604, Sigrid Emma Jørgensen, 7, datter af tømrermester Jørgensen
1888, 1004, 1304, Ane Jacobsen f. Johansdatter, enke, 70. Arbejdsmand Johan Jørgensen
1888, 1304, 1804, Nielsine Vilhelmine Rasmussen, 9 maaneder, datter af fiskehandler Niels Rasmussen
1888, 1706, 2006, Johanne Dorthe Clausen f. Madsen, 64½, Langes Huse. Arbejdsmand Hans Clausen
1888, 1009, 1409, Anna Emilie Caroline Andersen, 2, datter af gartner Andersen, Hømarken
1888, 2210, 2710, Maren Nielsen f. Hansen, enke, 86½. Sømand Niels Rasmussen
1888, 2607, 3107, Marie Katharine Vilhelmine Otzen, ugift og tjenestepige, 21
1888, 3110, 0611, Clara Emilie Rützau, 61. Sadelmager W. Rützau
1888, 1211, 1711, Meta Frederikke van der Hude, enke, 73. Mægler E. W. v. d. Hude
1889, 1301, 2201, Sidsel Marie Lindegaard f. Aarslev, enke, 79. Kobbersmedmester Lindegaard
1889, 2101, 2401, Thyra Jensen, 5½, datter af forretningsfører Jensen
1889, 0802, 1202, Bolette Nielsine Nielsen, 1½, datter af møllersvend And. Nielsen
1889, 2202, 2502, Udøbt pige, 4 timer, datter af maler Vest
1889, 2602, 0503, Maren Sørensen, ugift husholderske, 37
1889, 2702, 0503, Maren Rasmusdatter, enke og aftægtskone, 80
1889, 0603, 1303, Caroline Jørgensen, ugift og forhen tjenestepige, 62
1889, 0704, 1204, Kristine Sofie Larsen f. Jensen, enke, 84. Husmand Mads Larsen
1889, 1704, 2304, Karen Petersen f. Andersen, enke, 81, ophold hos sin datter
1889, 1705, 2305, Henriette Nielsen, ugift og forhen daglejerske, 69, opholdt sig hos broderen Fr. Nielsen, Græsholmene
1889, 1705, 2105, Elvine Knudsen, 4 maaneder, datter af skibskaptain L. Knudsen
1889, 0606, 0806, Frederikke Karoline Schou, 4 og 1 maaned, datter af fisker Carl Christian Schou
1889, 2006, 2606, Ane Cathrine Karoline Iversen f. Rudolfsen, enke, 63. Arbejdsmand Hans Iversen
1889, 0108, 0608, Henriette Hansen f. Christensen, 56. Restauratør Christoffer Hansen
1889, 0908, 1508, Rasmus Jørgine Hansine Rasmussen, 3, datter af skipper A. Rasmussens enke
1889, 2408, 2708, Karen Marie Kathrine Knudsen, 16 dage, datter af børstenbinder Henrik Knudsen
1889, 2411, 2911, Kamilla Karoline Adolphine Bodenhoff f. Zipelius, enke, 59. Telegrafist Bodenhoff
1889, 0111, 0711, Birgithe Marie Elisabeth Jensen f. Lund, 69 og 9 maaneder, af Sct. Jørgen Sogn. Partikulier og forhen blikkenslager Christian Jensen
1889, 2912, 03011890, Kirsten Nielsen f. Pedersdatter, enke, 77½, Hømarken. Husmand Hans Nielsen
1890, 0101, 0801, Christine Simonsen f. Larsen, enke, 81, her af byen. Gæstgiver og tidligere toldbetjent Simonsen
1890, 2801, 0302, Maren Jørgensen f. Andersen, 54. Forhenværende værtshusholder Jørgensen
1890, 0602, 1202, Gjertrud Marie Nielsen f. Jensen, 64. Sømand Chr. Nielsen
1890, 1902, 2502, Gjertrud Kirstine Petersen f. Rasmussen, enke, 80. Brænderibestyrer Jens Petersen
1890, 2002, 2502, Ane Rasmussen, ugift daglejerske, 66
1890, 1603, 2103, Kirsten Sjøberg, enke, 61. Møller Andreas Sjøberg
1890, 1703, 2103, Anna Andrea Andersen, 8 maaneder, datter af skomager R. P. Andersen
1890, 2203, 2803, Ane Sørensen f. Jørgensen, enke, 68. Skibstømrer Helge Sørensen
1890, 2403, 2803, Agnes Hansine Vilhelmsen Hansen, 1 og 11 maaneder, datter af snedker H. P. Vilhelmsen Hansen
1890, 0104, 0704, Margrethe Kirstine Jacobsen f. Mortensen, 72. Skipper P. C. Jacobsen
1890, 0305, 0805, Sofie Petersen f. Christensen, enke, 70. Skrædder P. Petersen
1890, 2805, 3105, Olga Viktoria Andersen, 5 maaneder, datter af sandgraver P. Andersen
1890, 0806, 1306, Johanne Christine Hansen f. Hansen, 48. Smed R. Hansen
1890, 0707, 1207, Elisabeth Madsen f. Jeriksen, 57. Husejer Albert Madsen
1890, 2707, 3007, Ane Margrethe Petersen, ugift, 19, Ullerslev. Datter af husmand Niels Pedersen
1890, 0410, 0710, Udøbt pige, 3 uger, datter af blokkedrejer Bang
1890, 1010, 1610, Paline Petra Johanne Jacobsen f. Bendixen, 72. Farver C. F. Jacobsen
1890, 0911, 1411, Josefine Marie Jensen f. Møller, enke, 81
1890, 1511, 1911, Xenia Magda Hedevig Bang, 1½, datter af skibsfører Chr. Bang
1890, 1911, 2611, Olga Kristine Jensen, 4, datter af smedesvend Jens Peter Jensen
1890, 2011, 2611, Gjertrud Kirstine Rasmine Unserod, sypige og ugift, 38
1890, 2111, 2611, Kathrine Louise Wengel f. Schmidtler (Schnedler?), 76. Forhenværende landmand Carl Adolf Wengel
1890, 2711, 0112, Kristine Marie Jensen, 4, datter af skræddersvend Hans Jensen
1890, 1412, 1812, Sevilla Alexandra Flindt, 2, datter af natpolitibetjent C. Flindt
1890, 2212, 2412, Marie Emilie Anchersen, 2 dage, datter af kunstdrejer Anchersen
1890, 3012, 06011891, Abel Kathrine Nielsen f. Mouritzen, enke, 79. Skipper Mikkel Nielsen
1891, 0801, 1201, Inger Kirstine Fich, 3 maaneder, datter af kjøbmand C. Fich
1891, 1601, 2301, Maren Elisabeth Didrichsen, enke, 82. Politibetjent Didrichsen
1891, 1802, 2402, Ingeborg Jacobine Christensen, 2½, datter af skibsfører Carl Christensen
1891, 2102, 2402, Marie Kirstine Frederiksen, 9 dage, datter af cigarmager Frederiksen
1891, 0303, 0903, Ane Christine Jensen f. Lorentz, 72. Sømand Martin Jensen
1891, 1503, 2003, Hansine Rasmussen f. Rasmussen, 39. Gæstgiver Theodor Rasmussen
1891, 1803, 2003, Udøbt pige, 2 dage, datter af frisør Erichsen
1891, 3103, 0704, Christiane Nielsen f. Rasmussen, enke, 86. Skibsfører Christian Nielsen
1891, 2304, 2804, Ane Margrethe Petersen f. Jensen, enke, 46. Skrædder Chr. Petersen
1891, 0405, 0605, Nielsine Jachomine Nicolajsen, 1 dag, datter af sukkervarefabrikant Chr. Nicolajsen
1891, 1905, 2105, Dødfødt pige, datter af gibstøber Rasmussen
1891, 1905, 2605, Rasmine Frederikke Hansen f. Larsdatter, enke, 77, Gamtofte. Gaardejer Christen Hansen
1891, 0106, 0506, Carla Margrethe Elisabeth Hansen, 5, datter af smed Hansen
1891, 2705, 0206, Maren Petroline Larsen, ugift, 74
1891, 1006, 1506, Louise Frederikke Mathiesen, 1, datter af styrmand Mathiesen
1891, 2806, 0307, Johanne Dorthea Sofie Christiane Zachariasen f. Madsen, enke, 72. Skibsfører N. Zachariasen
1891, 2906, 0307, Petra Emilie Marie Nielsine Christiansen, 1, datter af enke Maren Petersen
1891, 0707, 1107, Sofie Margrethe Rynitz f. Hansen, 40. Styrmand Rynitz
1891, 0907, 1407, Johanne Marie Ramm f. Hansen, 73. Væver Ramm
1891, 1407, 1807, Ane Marie Rasmussen f. Madsen, 64, Søholm (Øxnebjerg). Landmand Rasmussen
1891, 1707, 1807, Poula Valeria Troensegaard, 7 dage, datter af skibsrheder Niels Troensegaard
1891, 2507, 2707, Ellen Knudsen, 8 dage, datter af ølhandler Knud Knudsen
1891, 0408, 1008, Hansine Andrea Hansen, 8, datter af smed H. L. Hansen
1891, 2108, 2708, Ane Kirstine Thuge f. Hansen, fraskilt hustru, 26, Græsholmene. Tømrer Christian Villiam Thuge
1891, 1209, 1809, Maren Schvartz f. Nielsdatter, 69. Aftægtsmand Gotfred Johansen Schvartz
1891, 2209, 2609, Karen Marie Nielsen f. Mouritzdatter, enke, 75. Husmand Hans Nielsen
1891, 510, 910, Maren Rasmussen f. Hansen, 31. Arbejdsmand Hans Rasmussen
1891, 2010, 2410, Maren Møller, ugift, 68, levede af sine midler
1891, 2310, 2910, Anna Margrethe Nissen f. Petersen, enke, 86, af Bøyden pr. Faaborg. Færgemand Nissen
1891, 111, 611, Ane Elisabeth Cold f. Jensdatter, enke, 76. Fisker Gert Rasmus Cold
1891, 1411, 1911, Ingrid Minnie Nelson, 2, datter af lagerforvalter A. Nelson, i Brochlyn Amerika
1891, 1811, 2311, Sofie Augusta Jensen, 6, datter af fyrbøder A. C. Jensen
1891, 2211, 2711, Annine Christine Jensen, 3, datter af fyrbøder A. C. Jensen
1891, 2511, 2811, Elvira Adolfine Holmbeck, 1 og 9 maaneder, datter af hattemagersvend Holmbech
1891, 112, 512, Marie Kirstine Jæger f. Hansen, 55. Smed Jæger
1891, 1012, 1512, Mathilde Qvist, enke, 66. Bager Qvist
1891, 2112, 2812, Johanne Katrine Jørgensen f. Hansen, 30½. Arbejdsmand Peter Jørgensen
1891, 2012, 2612, Maren Thune f. Petersdatter, enke, 80. Væver Holmgaard Thune
1891, 3112, 501 1892, Karen Kirstine Ploug f. Bruun, 78. Arbejdsmand Ras. Ploug