Svendborg - Vor Frue, 1865-1878, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1865-1878, Svendborg - Vor Frue sogn, Sunds herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1865, 1101, Jens Mathias Lund, ungkarl og bagermester, 49, Møllergade, født i sognet og jomfru Maria Catharine Jensen, 31, Møllergade, født i Augustenborg
1865, 1701, Edvard Jensen, ungkarl og styrmand, 23, Troense, født i Troense og jomfru Kirstine Marie Andersen, 21, Ørkildsgade, født i Ærøeskjøbing
1865, 0102, Hans Frederik Carl Nielsen, ungkarl og farver, 35, Nysted, født i Kjøbenhavn og jomfru Dorthea Elisabeth Sophie Løngreen, 32, Bagergade, født i Odense
1865, 3005, Niels Julius Mortensen, ungkarl og sømand, 21, Sct. Pederstræde, født Sct. Nicolai Sogn og enke Marthe Hansen, 34, Kjeddelsmedstræde, (efter styrmand Hans Nicolai Gudbjerg), født paa Strynø
1865, 1403, Rasmus Andersen, ungkarl og sømand, 26, Overgade, født i Bregninge Sogn og pige Johanne Henriksen, 24, Møllergade, født her i sognet
1865, 2805, Niels Pedersen, ungkarl og skomager, 24, Vestergade, født i Hesselager og pige Ellen Marie Hansen, 24, Torvet, født i Marstal
1865, 0906, Christen Nielsen Maagaard, ungkarl og skomagersvend, 25, Bagergade, født i Lemvig og pige Nicoline Clausine Petersen, 25, Bagergade, født her i sognet
1865, 2605, Jørgen Christen Jørgensen, ungkarl og skibsfører, 34, Ørkildsgade, født i sognet og jomfru Marie Elisabeth Johansen, 22, Bagergade, født i sognet
1865, 2605, Jens Bai Eggertsen, ungkarl og kjøbmand, 32, Horsens, født i Ørup og jomfru Christine Henriette Bønnelycke, 19, Møllergade, født i sognet
1865, 0206, Peter Nicolai Sørensen, ungkarl og tobaksspinder, 32, Møllergade, født i sognet og jomfru Hanne Marie Jensine Hansen, 26, Fruestræde, født i Sørup Sogn
1865, 2105, Søren Emil Egebjerg, ungkarl og sømand, 25, søfarende, født paa Strynø og pige Julie Caroline Jespersen, 23, Bagergade, født i Kjøbenhavn
1865, - [dato ikke indført - blev ei viet], Jens Peder Hansen, ungkarl, sømand og elev, 26, Navigationsskolen, født i Lumby Sogn og pige Claudine Abelline Boye, 24, Vestergade, født i Marstal
1865, 0207, Hans Nielsen, ungkarl og skomager, 25, hos skomager Fr. Jacobsen, Møllergade, født i Gudbjerg og jomfru Caroline Marie Andersen, 21, tjener tobaksfabriqeur Schjær, Møllergade, født i sognet
1865, 0608, Hans Madsen, ungkarl og murer, 30, Kjeddelsmedstræde, født i Lakkendrup og pige Marie Christine Jacobsen, 29, Kjeddelsmedstræde, født i Warnæs, Aabenraa Amt
1865, 0809, Jacob Johansen, ungkarl og tøifabrikant, 41, Bagergade, født i Skaarup og jomfru Jørgine Sophie Frandsine Weichel, 24, Bagergade, født i sognet
1865, 1509, Jens Harald Lind, ungkarl og kjøbmand, 34, Wiborg, født i Wiborg og jomfru Mathilde Wilhelmine Baagøe, jomfru, 30, Møllergade, født i sognet
1865, 0510, Oluf Bang Jørgensen, ungkarl og tobaksfabriqeur, 29, Møllergade, født i Ringe og jomfru Mathilde Severine Sørensen, 24, Møllergade, født i sognet
1865, 2610, Lauritz Eduard Madsen, ungkarl og commandeersergeant ved 7. Bataillon, 30, Nyborg, født i Kjøbenhavn og jomfru Kirstine Mathilde Ploug, 20, Kattesundet, født i sognet
1865, 1411, Carl Frederik Mollerup, ungkarl og hoboist ved 7. Regiment, 24, Nyborg, født i Hobro og jomfru Caroline Amalie Sørensen, 27, Møllergade, født i sognet
1865, 2311, Johan Larsen, ungkarl og tjenestekarl, 32, tjener kjøbmand Wandel, Gjerritsgade, født i Gudme og pige Johanne Kirstine Larsen, 27, tjener møller Mølmark, født i Egense
1865, 2210, Mogens Sørensen, fraskilt skrædersvend, 41, Brogade, født i Mørche, (forhen viet til Cecilie Walduin) og pige Margrethe Sophie Hansen, 37, Kjeddelsmedstræde, født i Troense
1865, 0112, Peder Christian Nielsen, enkemand og arbeidsmand, 46, Ørkildsgade, født i Tvilde og enke Karen Jensen, 40, Ørkildsgade, født i Krarup, (efter daglejer Jens Pedersen)
1865, 0811, Jørgen Hansen Larsen, ungkarl og tjenestekarl, 31, Tved, født i Oure og pige Maren Jensdatter, 30, tjener i Frue Præstegaard, født i Egense Sogn
1865, 2412, Henrik Julius Ballwinkel, ungkarl og typograpf, 25, Vestergade, født i Mynden, Hannover og pige Ulrikke Beate Friis, 17, Vestergade, født i sognet
1865, 1711, Anders Jørgensen, ungkarl og muursvend, 25, Ørkildsgade, født i Tved og pige Elise Karentine Nielsine Andersen, 22, Ørkildsgade, født i Rudkjøbing
1865, 1512, Johannes Christopher Hahnefeldt Møller, ungkarl og skipper, 35, Ørkildsgade, født i sognet og jomfru Bodil Cathrine Hansen, 29, Bagergade, født i Skaarup
1865, 1611, Jens Kjeldsen Petersen, ungkarl og skipper, 30, Svendborg, født Ærøeskjøbing og jomfru Johanne Marie Frandsen, 23, Vestergade, født i sognet
1865, 1712, Niels Emil Henrik Scheuer, ungkarl og snedkersvend, 23, Møllergade, født i Sct. Nicolai Kirke Sogn og pige Elise Kirstine Petersen, 27, Vestergade, født i Skrøebeløv
1866, 1401, Frederik Christian Rasmussen, fraskilt garversvend, 34, Vestergade, født i sognet og ugift Maren Kirstine Carlsen, 28, Vestergade, født i Skaarup
1866, 2601, Ferdinand Julius Olsen, ungkarl og underofficer garnis…, 26, Nyborg, født i Kjøbenhavn [Garnison] og jomfru Adolphine Martine Johanne Henriette Weichel, 29, hos faderen skræder Weichel, Bagergade, født i Sct. Nicolai Sogn
1866, 0602, Andreas Martin Henriksen, ungkarl og slagtermester, 30, Ørkildsgade, født i sognet og jomfru Ane Marie Rasmussen, 27, hos pleiefaderen slagtermester Hendriksen, Ørkildsgade
1866, 0604, Anders Knudsen Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 33, Møllergade, tjener kjøbmand J. P. Baagøe, født i Bjerreby Sogn og enke Ane Jørgensen, 33, Hallingskov, (efter husmand Rasmus Hansen), født i Landet Sogn
1866, 2204, Johannes Andersen, ungkarl og styrmand, 27, for tiden paa reise, født i Skaarup og jomfru Ane Kirstine Dorthea Jensen, 22, Ørkildsgade, født i Landet Sogn, Thorseng
1866, 2704, Peder Jørgensen, ungkarl og skrædersvend, 40, Brogade, født i Ore Sogn og pige Wilhelmine Amalie Birkholm, 24, tjener kjøbmand Kock, Torvet, født i Ærøeskjøbing
1866, 2504, Hans Emil Christopher Wendelboe, ungkarl og kjøbmand, 30, Møllergade, født i Odense og jomfru Caroline Johanne Eibye, 29, Kullinggade, født i Rudkjøbing
1866, 2204, Johann Julius Friederich Sackniess, ungkarl og nagelsmedsvend, 41, Hulgade, født i Bischofswerder, Preussen og enke Cathrine Marie Røhr, 34, Hulgade, (efter nagelsmed Røhr)
1866, 0205, Johan Carl Emil Poulsen, ungkarl og skomagermester, 30, Brogade, født i Kjøbenhavn [Garnisons] og jomfru Johanne Helene Strøbech, 35, Bagergade, født i sognet
1866, 2704, Christian Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 35, Tved, født i Tved og pige Ane Margrethe Pedersen, 26, Klostergaarden, født i Skaarup
1866, 0405, Peder Christian Pedersen, ungkarl og svovlstikkefabrikant, 27, Vestergade, født i Tved og pige Ane Cathrine Larsen, 30, tjener kjøbmand J. P. Baagøe, født i Bregninge
1866, - [dato ikke indført], Lars Hansen, ungkarl og skomagersvend, 33, Gjerritsgade, født i Skjellingsted, Holbæk og pige Karen Pedersen, 29, tjener paa Sorø, født i Ollerup Pastorat
1866, 1006, Carl Anton Arnoldus Rasmussen, ungkarl og arbeidsmand, 23, Bagergade, født i Sct. Jørgensgaard Sogn og pige Maren Rasmussen, 29, Bagergade, født i Steenstrup Sogn
1866, 2606, Christian Jørgensen, ungkarl og tjenestekarl, 28, Grubbemøllen, født i Slemminge Sogn, Lolland og pige Sophie Amalie Nielsen, 28, Ørkildsgade, født i Sørup Sogn
1866, 0607, Johann Nicolaus Wielcke, ungkarl og blikkenslagermester, 39, Bagergade, født i Uctersen, Holsten og pige Ane Margrethe Petersen, 25, Fruestræde, født i Gudbjerg
1866, 0607, Peter Larsen, ungkarl og snedkersvend, 32, hos snedker Christensen, Kullinggade, født i Vester Vandet Sogn og pige Ane Andersen, 22, Møllergade, tjener farver Andersen, født i Bregninge Sogn
1866, 1608, Jacob Ludvig Anton Christophersen, ungkarl og glarmester, 30, Møllergade, født i Odense og jomfru Marie Therese Sørensen, 35, Møllergade, født Sct. Nicolai Sogn
1866, 3108, Carl Edvard Lison Christensen Mehder, ungkarl og glarmester, 26, Møllergade, født i Aalborg og pige Marie Kirstine Hansen, 21, Munkestræde, født i sognet
1866, 2108, Johan Christian Bender, ungkarl og skomagermester, 28, Allerup, født i Sønderbroby Sogn og jomfru Maren Pasbjerg, 33, Møllergade, født i sognet
1866, 1110, Rasmus Peter Winckler, ungkarl og kjøbmand, 34, Nyborg, født i Nyborg og jomfru Margrethe Albech, 28, Møllergade, født her i sognet
1866, 2311, Anders Jensen, ungkarl og arbeidsmand, 37, her i sognet, født i Farum og pige Karen Marie Hansen, 21, her i sognet, født i Brudager
1866, 0711, Hans Hansen, ungkarl og smaakjører, 34, Sct. Nicolai Sogn, født i Haastrup Sogn og pige Ane Marie Rasmussen, 25, her i sognet, født her i sognet
1866, 2011, Peder Christensen, ungkarl og tjenestekarl, 35, Møllergade, født i Stoense Sogn, Langeland og pige Marie Kirstine Larsen, 33, Møllergade, født i Bregninge Sogn
1866, 2311, Jens Peter Jørgensen, ungkarl og bødker, 27, Bymøllen, født i Nykjøbing, Falster og pige Karen Marie Henriksen, 24, Møllergade, født i Sct. Jørgensgaard Sogn
1866, 2311, Hans Nielsen, ungkarl og arbeidsmand, 29, Kjeddelsmedstrædet, født i Brudager og pige Ane Cathrine Nielsen, 25, Kjeddelsmedstrædet, født i Sct. Nicolai Sogn
1866, 1412, Jens Jensen, ungkarl og skomagersvend, 27, Bagergade, født i Westerskjerninge og pige Caroline Amalie Brettschneider, 26, Bagergade, født i København [Trinitatis]
1867, 0801, Peter Hansen, ungkarl og handelsmand, 25, Møllergade, født i Ribe og pige Kirstine Marie Petersen, 29, Møllergade, født i Hygum, Haderslev Vesteramt
1866, 2312, Peder Hansen, ungkarl og skipper, 30, født paa Thurø og jomfru Hansine Charlotte Amalie Dreyer, 27, Torvet, født i Kjøbenhavn
1867, 1901, Rasmus Larsen, ungkarl og gaardmand, 26, Skaarup Mark, født i Skaarup og pige Karen Kirstine Andersen, 19, Hallingskov, født her i sognet
1867, 0102, Adolph Christopher Christian Markmann, ungkarl og snedkermester, 29, Ørkildsgade, født i Wittenhagen, Preussen og enke Ane Marie Olsen, 40, Ørkildsgade, (efter tømmermester Hans Sørensen, her i sognet)
1867, 2202, Peter William Wiingaard, ungkarl og kurvemager, 29, Kjeddelsmedstrædet, født i Kjøbenhavn og jomfru Wilhelmine Hansen, 25, Kjeddelsmedstrædet, født i Kjøbenhavn
1867, 2202, Hans Peter Hansen, ungkarl og styrmand, 33, Svendborg, født i Svendborg og jomfru Mette Madsine Flindt, 32, Rudkjøbing, født i Rudkjøbing
1867, 1503, Jørgen Andersen, ungkarl og muurmester, 39, Faaborg, født i Kjøng Sogn og pige Maren Rasmussen, 31, Svendborg, født i Ringe Sogn
1867, 0704, Hans Nielsen Jørgensen, ungkarl, 25, Thurø, født i Lundby og pige Ane Cathrine Caroline Hansen, 29, tjener i Frue Præstegaard, født paa Thurø
1867, 1204, Rasmus Jørgensen, ungkarl og skrædersvend, 23, hos skræder Tillebæk, Pasop, født i Humble, Langeland og pige Johanne Marie Jensine Dreier, 25, Svendborg, født i sognet
1867, 1704, Peder Iversen, enkemand og tømmermand, 44, Vestergade, født i Sct. Jørgensgaard og pige Ane Rasmussen, 29, Vestergade, født i Egense
1867, 1404, Adolph Julius Larsen, ungkarl og rebslagersvend, 29, Brogade, født i sognet og pige Mette Marie Hansen, 22, Bagergade, født i Steenstrup
1867, 0305, Gottlieb Leberecht Ludwig, ungkarl og væver, 37, Møllergade, født i Ober-Rossan, Sachsen og pige Maren Pedersen, 21, Vestergade, født i sognet
1867, 1505, Rasmus Carl Johan Killerup, ungkarl og seilmager, 26, Brogade, født i Sct. Nicolai Sogn og jomfru Laura Margrethe Møller, 25, Ørkildsgade, født i sognet
1867, 1006, Anders Andersen, ungkarl, 27, Hallingskov, født i sognet og pige Ane Margrethe Rasmussen, 23, Hallingskov, født i Gultved
1867, 1606, Peder Jensen, enkemand og skibstømrer, 35, Øxenbjerg Mark, født i Westerskjerninge og pige Christiane Frederiksen Wulff, 41, Mølmarks Mølle, født i Bregninge
1867, 2405, Hans Madsen, ungkarl og tjenestekarl, 29, Møllergade, født i Simmerbølle og pige Johanne Cathrine Hansen, 23, Bagergade, født i Gudbjerg
1867, 3105, Andreas Frederik Josias Andersen, ungkarl og grosserer, 26, Kjøbenhavn, født i Kjøbenhavn og frøken Louise Amalie Mogensine Mathilde Voigt, 27, Møllergade, født i Roeskilde
1867, 1806, Christian Marinus Kragh, ungkarl og uhrmagermester, 26, Møllergade, født i Aalborg og jomfru Anne Marie Theresie Koch, 24, Møllergade, født i Nakskov
1867, 1407, Hans Henrik Jähger, ungkarl og skipper, 40, Hulgade, født i Svendborg og pige Caroline Thomasine Wilhelmine Sørensen, 27, Hulgade, født i sognet
1867, 0809, Christian Pedersen, ungkarl og skrædersvend, 30, Brogade, født i Damsholte, Møen og pige Ane Margrethe Jensen, 22, Møllergade, født i Würden, Sydditmarsken
1867, 0608, Christian Ulrik Svendsen, ungkarl og sadelmagersvend, 26, Frederiksberg, født i Frederiksberg Sogn og pige Ditlevsine Sophie Hansen, 23, Kjeddelsmedstræde, født i Skaarup
1867, 2808, Johan Sophus Antonius Evald, ungkarl og rebslager, 24, Møllergade, født i sognet og jomfru Maren Knudsen, 28, Møllergade, født i sognet
1867, 2510, Carl Emil Thomas Halle, ungkarl og maler, 23, Møllergade, født i sognet og pige Ane Marie Olsen, 23, Bagergade, født i sognet
1867, 2009, Carl Wilhelm Theodor Gamst, ungkarl og former, 27, hos jernstøber Lange, født i Odense og pige Nielsine Caroline Hildeborg Ditlevsen, 22, Bagergade, født i sognet
1867, 0210, Rasmus Rasmussen, ungkarl og forvalter, 28, Bogense, født i Bogense og jomfru Anne Cathrine Christiansen, 27, Hesselagergaard, født i Sct. Jørgensgaard
1867, 0311, Rasmus Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 35, tjener Claus Krøyer, født i Sct. Jørgensgaard Sogn og pige Johanne Cathrine Christophersen, 46, hos Claus Krøyer, født i Egense
1867, 0811, Niels Andersen, enkemand og træskomand, 35, Bagergade, født i Steenstrup og pige Maren Kirstine Hansen, 44, Møllergade, født i Steenstrup
1867, 0811, Edvard Helveg Emil Klein, ungkarl og gartner, 48, Einsidelsborg, født i Kjøbenhavn og jomfru Nielsine Antonie Hansen, 38, Einsidelsborg, født i sognet
1867, 2712, Christopher Simonsen, ungkarl og huusmand, 34, Slukefter, født i Landet Sogn og pige Ane Pedersen, 44, Slukefter, født i Svindinge Sogn
1868, 2401, Niels Christiansen, ungkarl og tjenestekarl, 29, Bagergade, tjener vognmand Knap, født i Bregninge og pige Maren Nielsen, 30, tjener vognmand Andersen, født i Landet Sogn
1868, 1202, Johan Hendrik Knutto Udbye, ungkarl og kjøbmand, 27, Møllergade, født i Faaborg og jomfru Agnes Marcelline Camilla Lange, 23, Bagergade, født i sognet
1868, 0902, Rasmus Jensen, ungkarl og tjenestekarl, 31, tjener Barfoed, født i Giislev og pige Ane Margrethe Pedersen, 30, Pasop, født i Svindinge
1868, 2302, August Anton Flensborg, ungkarl og kobbersmed, 29, Faaborg, født i Horsens og jomfru Mette Margrethe Hansine Kirstine Sonnenburg, 23, Vestergade, født i Faaborg
1868, 0103, Jens Ole Jensen, ungkarl og tjenestekarl, 36, tjener paa Skovlyst, født i Nørre Jernløse, Sjælland og enke Ane Marie Isaksdatter, 45, Kjeddelsmedstrædet, født i Ringe, (efter fyrbøder Hans Hansen)
1868, 2802, Jørgen Michael Peter Anderschou, ungkarl og rebslagermester, 30, Møllergade, født i sognet og jomfru Kirstine Laurine Bang, 29, Møllergade, født i sognet
1868, 1503, Peter Detlef Køppen, ungkarl og arbeidsmand, 38, Græsholmene, født i Cappeln og pige Marie Kirstine Kold, 32, Græsholmene, født i Bregninge
1868, 1103, Hans Larsen, ungkarl og arbeidsmand, 25, Ørkildsgade, født i Langaa og enke Else Jensen, 45, Ørkildsgade, født i Riise, Ærø
1868, 0904, Laurits Rasmussen, ungkarl og skomager, 24, Vestergade, født i Odense og pige Eleonora Laura Juliette Sørensen, 30, Vestergade, født i Kjøbenhavn
1868, 0904, Jørgen Eggertsen, ungkarl og smedesvend, 30, Langes Støberi, født i Hellevad, Aabenraa Amt og pige Ane Helene Georgine Hesse, 25, Vestergade, født i sognet
1868, 0505, Niels Tingberg Thomsen, ungkarl og kjøbmand, 25, Hamborg, født i Bogense og jomfru Caroline Amalie Camilla Hassing, 21, Møllergade, født i sognet
1868, 1605, Peter Jensen, ungkarl og sergeant, 27, Nyborg, født i Aarhuus og jomfru Sara Dorthea Hansen, 23, Svendborg, født i sognet
1868, 1005, Jens Severin Martinsen, ungkarl og snedker, 26, Møllergade, født i Nykjøbing, Falster og pige Ane Sophia Margrethe Bang, 27, Møllergade, født i Faaborg
1868, 1705, Peder Andersen Stage, ungkarl og arbeidsmand, 26, Vestergade, født i Westerskjerninge og enke Birthe Andersen, 27, Vestergade, (efter tømmermand Rasmus Henningsen)
1868, 3005, Carl Alfred Emil Gertz, ungkarl og styrmand, 25, Skattergade, født i Sct. Nicolai Sogn og jomfru Camilla Ottilie Franzisca Schleyer, 18, Fruestræde, født i Svendborg
1868, 1306, Jens Martin Dreier, ungkarl og klodsemager, 23, Vestergade, født i sognet og pige Ane Christine Rasmussen, 39, Vestergade, født i Lindelse
1868, 0507, Lars Peder Christian Jensen, enkemand og arbeidsmand, 38, Græsholmene, født i Faaborg og pige Ane Dorthea Christophersen, 37, Græsholmene, født i Egense
1868, 2406, Jens Henningsen, enkemand og snedkermester, 52, Møllergade, født i sognet og jomfru Johanne Frederikke Kjær, 48, Haderslev, født i Haderslev
1868, 2407, Frederik Valdemar Jørgensen, ungkarl og snedkermester, 26, Kjeddelsmedstrædet, født i Rødby og jomfru Christiane Marie Rugvedel, 36, Kjeddelsmedstrædet, født i sognet
1868, 1607, Carl Lauritz Winther, ungkarl og slagtermester, 29, Fruestræde, født i sognet og jomfru Mathilde Caroline Christine Petersen, 19, Fruestræde, født i Sct. Nicolai Sogn
1868, 3107, Johan Tobias Hausmann, ungkarl og snedker, 25, Bagergade, født i Kolding og pige Laurbergtine Hansine Hansen, 25, Møllergade, født i sognet
1868, 0409, Andreas Vilhelm Jensen, ungkarl og sømand, 25, Svendborg, født i Faaborg og pige Hansine Kirstine Jensen, 20, Svendborg, født i sognet
1868, 1810, Wilhelm Carl August Køpcke, ungkarl og væver, 29, Bjørnemose, født i Grevemühlen, Meklenborg Schwerin og pige Jørgine Karensine Hansen, 27, Fruestræde, født paa Thurø
1868, 1610, Johan Andreas Hoffmann, ungkarl og kjøbmand, 34, Taarmark, Nestved, født i Nestved og jomfru Anna Elisabeth Kirstine Wilhjelm, 32, Møllergade, født i sognet
1868, 0612, Jens Vilhelm Carl Remmert, ungkarl og skomagermester, 30, Møllergade, født i Colding og enke Jacobine Andreasine Ingeborg Køhler, 37, Møllergade, (efter skomagermester Jørgensen)
1868, 2511, Niels Pedersen, enkemand og boelsmand, 58, Hømarken, og pige Caroline Petersen, 32, Hømarken, født i sognet
1868, 2012, Christen Simonsen, ungkarl og skomager, 27, Kattesundet, født i Sct. Nicolai Sogn og pige Hansine Rasmine Hansen, 25, Fruestræde, født i Skaarup
1869, 1903, Niels Christian Pedersen, ungkarl og smedesvend, 24, Ørkildsgade, født i Faaborg pr. Warde og pige Johanne Jørgensen, 23, Vestergade, født i Bregninge, Thorseng
1869, 0704, Ferdinand Henriksen, ungkarl og slagter, 32, Ørkildsgade, født her i sognet og jomfru Ane Pedersen Strøier, 24, Møllergade, født i Tved
1869, 0705, Frederik Wilhelm Gottlieb Spøhr, ungkarl og kjøbmand, 30, Odense, født i Odense og jomfru Louise Barbara Kirstine Anderschouw, 25, Møllergade, født i Sct. Nicolai Sogn
1869, 3005, Poul Jørgensen, ungkarl og tjenestekarl, 30, Vestergade, født i Egense og pige Johanne Kirstine Madsen, 28, Vestergade, født i Oure
1869, 2805, Carl August Jacobsen, ungkarl og dreier, 31, Ørkildsgade, født i Horsens og pige Rasmine Hansen, 36, Bagergade, født i Tved
1869, 2305, Rasmus Møller, ungkarl og kjøbmand, 35, Skattergade, født her i sognet og jomfru Georgine Frederikke Graae, 34, Møllergade, født i Sct. Nicolai Sogn
1869, 0406, Lars Peter Jensen, ungkarl og arbeidsmand, 27, Vestergade, født i Odense og pige Maren Dreier, 23, Vestergade, født her i sognet
1869, 1506, Peter Johannes Hartvig Barckager, ungkarl, lieutenant og skomagermester, 30, Slagelse, født i Slagelse og jomfru Christiane Elisabeth Hartvig, 25, Fruestræde, født i sognet
1869, 0907, Hans Andersen, ungkarl og skibstømmermand, 25, Bregninge, født i Bregninge Sogn og pige Rasmine Rasmussen, 21, Hallingskov, født i sognet
1869, 1407, Julius Theodor Møller, ungkarl og skibscapitain, 29, Ørkildsgade, født i sognet og jomfru Pouline Christine Jensine Jørgensen, 24, Ørkildsgade, født i sognet
1869, 1008, Christen Thomassen, ungkarl og tjenestekarl, 38, Torvet, født i Tved og pige Helene Cathrine Heinsen, 28, Ørkildsgade, født i Aventoft, Tønder Amt
1869, 1208, Lauritz Waldemar Petersen, ungkarl og kobbersmedsvend, 24, Møllergade, født i Kjøbenhavn og pige Ane Marie Poulsen, 21, Vestergade, født i sognet
1869, 2010, Niels Peter Petersen, ungkarl og seilmagermester, 31, Marstal, født i Steenstrup og jomfru Hansine Mariane Hartvig, 22, Fruestræde, født i sognet
1869, 0511, Christian Baagøe, ungkarl og kjøbmand, 27, Gjerritsgade, født i Sct. Nicolai Sogn og jomfru Christiane Schandorff, 22, Møllergade, født i sognet
1869, 1711, Johan Gottlieb Clemmen Clemmensen, ungkarl og tobakshandler, 37, Brogade, født i Sct. Nicolai Sogn og jomfru Birgitte Claudine Poulsen, 26, Bagergade, født i sognet
1869, 1411, Hans Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 33, tjener J. P. Baagøe, født i Tved og pige Karen Mortensen, 35, Møllergade, tjener R. G. Fog, født i sognet
1869, 1712, Erik Nielsen, ungkarl og avlsbruger, 43, Holmdrup, født i Skaarup og pige Johanne Nielsen, 23, Hallingskov, født i sognet
1869, 1912, Jacob Jensen, ungkarl og tjenestekarl, 29, Vestergade, født i Houlum og pige Kirsten Larsen, 28, Pindmøllestræde, født i Gudme
1870, 1404, Jens Larsen Black, ungkarl og snedkersvend, 35, Thurø, født i Vestervandet Sogn og enke Mette Kirstine Hansdatter, 36, Hømarken, født i Ulbølle, (efter huusmand Hendrik Petersen)
1870, 1904, Jens Jensen Schytt, ungkarl og skipper, 32, Skattergade, født i Ærøeskjøbing og jomfru Sophie Cæcilie Wivel, 30, Vestergade, født i sognet
1870, 2804, Henrik Poul Diderik Thorenfeldt, ungkarl og træskomand, 29, Steenstrup, født i Steenstrup og pige Rasmine Andreasine Andersen, 28, Bagergade, født i Bregninge
1870, 0805, Christian Carl Puggaard, ungkarl og karethmagermester, 33, Møllergade, født i Varde og pige Ane Marie Schwartz, 34, Odense, født i Svendborg
1870, 0805, Peder Andersen, ungkarl og tjenestekarl, 45, Møllergade, født i Steenstrup og pige Karen Andersen, 39, Møllergade, født i Sørup
1870, 1205, Rasmus Andreas Frandsen, ungkarl og felbereder, 24, Vestergade, født i sognet og pige Christine Jørgensen, 28, Bagergade, født i sognet
1870, 1205, Søren Mathias Hansen, ungkarl og tandlæge, 33, Horsens, født i Framlev og jomfru Frederikke Theresia Rasmussen, 19, Hulgade, født i sognet
1870, 1405, Hans Frederiksen, ungkarl og arbeidsmand, 27, Ulbølle, født i Ulbølle og pige Dorthea Pedersen, 36, Møllergade, født i Steenstrup
1870, 2205, Jørgen Andersen, ungkarl og sømand, 27, Romsø, født i Viby og pige Anna Margrethe Ploug, 22, Skattergade, født i sognet
1870, 1206, Johan Gotfried Fledelius, ungkarl og sergeant ved 7 Bataillon, 26, Nyborg, født i Veile og pige Petrine Margrethe Andersen, 24, Pløieholmene, født i sognet
1870, 807, Laurits Christian Albrecht Bønnelycke, ungkarl og fabrikant, 29, Møllergade, født i sognet og frøken Sophie Vilhelmine Kisbye, 22, Møllergade, født i sognet
1870, 1807, Niels Rasmussen, enkemand og skipper, 56, Ørkildsgade, født paa Strynø og enke Jacobine Jensen, 50, Ørkildsgade, født i sognet
1870, 3107, Peter Frederik Nielsen, ungkarl, murer og p.t. soldat ved 7 Bataillon, 21, Nyborg, født i Jelling og pige Mathilde Lund, 24, Bagergade, født i Troense
1870, 2409, Hans Pedersen, ungkarl og postillon, 29, Qværndrup, født i Steenstrup og pige Agnete Hansen, 21, Gjerritsgade, født i Steenstrup
1870, 0310, Hans Jensen, ungkarl og skipper, 29, Skattergade, født i Sct. Nicolai Sogn og pige Agnete Vilhelmine Hansen, 30, Bagergade, født her i sognet
1870, 1410, Jes Blinkenberg, enkemand og kunstdreier, 52, Møllergade og jomfru Amalia Christiane Sørensen, 37, Bagergade, født i Odense
1870, 3010, Hans Jørgen Poulsen, enkemand og arbeidsmand, 54, Vestergade og pige Laurine Olsen, 42, Vestergade, født i Østerskjerninge
1870, 0811, Peter Petersen, ungkarl og snedkermester, 30, Bagergade, født i sognet og jomfru Oline Catharine Christensen, 25, Bagergade, født i sognet
1870, 1811, Carl August Jacobsen, enkemand og dreier, 32, Ørkildsgade, født i Horsens og pige Ane Cathrine Margrethe Frandsen, 33, Torvet, født i Bregninge
1870, 2312, Rasmus Nielsen, ungkarl og sømand, 22, Sørup, født i Thorup og pige Marie Kirstine Jacobsen, 24, Sørup, født i Sørup
1871, 0902, Frederik Vilhelm Holbech, ungkarl og slagtermester, 30, Vestergade, født i Middelfart og jomfru Christine Amalie Ploug, 20, Kattesundet, født i sognet
1871, 3103, Christian Johan Jensen, ungkarl og sømand, 26, Strnadhusene, født i Sørup Sogn og pige Ane Kirstine Nielsen, 26, Bagergade, født i Sct. Nicolai Sogn
1871, 0604, Christian August Schnoor, ungkarl og klædevæver, 25, Møllergade, født i Neümünster og pige Johanne Jensen, 22, Overgade, født i sognet
1871, 0804, Peter Jepsen Schmidt, ungkarl og karethmagersvend, 31, Kattesundet, født i Heils og Veistrup Pastorat og enke Marie Nielsine Nielsen, 41, Bagergade, (efter smed … Schleimann)
1871, 2804, Jørgen Larsen, ungkarl og skibstømmermand, 36, Ørkildsgade, født i Oure og pige Karen Hansdatter, 36, Øxenbjerg, født i Oure
1871, 0305, Erik Larsen, ungkarl og tjenestekarl, 34, Møllergade, født i Tved og pige Ane Kirstine Pedersdatter, 35, Holmdrup, født i Skaarup
1871, 0405, Jens Marcus Jensen, ungkarl og vaabenmester ved 7 Bataillon, 25, Nyborg, født i Kjøbenhavn og jomfru Anne Christine Petrine Christensen, 31, Bagergade, født i sognet
1871, 0705, Mads Larsen, ungkarl og avlskarl, 37, Møllergade, født i Ollerup og pige Ane Sophie Ditlevsdatter, 40, Kogtvedgaard, født i Ollerup
1871, 1005, Peter Henriksen, ungkarl og gjæstgiver, 30, Aarhuus, født i Storehedinge og jomfru Marie Hennngsen, 29, Møllergade, født her i sognet
1871, 1105, Jens Hansen, ungkarl og brændeviinskarl, 37, Skattergade, født i Skaarup og pige Ane Marie Jeppesdatter, 39, Fruestræde, født i Vesterskjerninge
1871, 1205, Carl Petersen, ungkarl og styrmand, 34, Svendborg og jomfru Mathilde Hanse, 23, Thurø
1871, 2605, Jørgen Hansen Jørgensen, ungkarl og vognmand, 27, Fruestræde, født i sognet og pige Hansine Hansen, 21, Vestergade, født i sognet
1871, 2705, Jens Jensen Hassing, ungkarl og kjøbmand, 28, Assens, født i sognet og jomfru Caroline Brandt, 22, Assens, født i Assens
1871, 0206, Jens Jensen, ungkarl og tjenestekarl, 30, Møllergade, født i Oure og pige Ane Margrethe Larsen, 29, Hallingskov, født i Skaarup
1871, 0206, Anders Peter Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 26, Vestergade, født i Sct. Nicolai Sogn og pige Ane Christensen, 22, Fruestræde, født i Landet Sogn
1871, 0806, Jørgen Nicolai Jørgensen, ungkarl og tømmermester, 30, Brogade, født i Middelfart og jomfru Emma Cathrine Hellesen, 26, Vestergade, født i Roeskilde
1871, 0707, Anders Hansen Gotfredsen, ungkarl og bagermester, 24, Møllergade, født Simmerbølle og jomfru Albrechtine Elfride Hansine Albrechtsen, 22, Møllergade, født i sognet
1871, 1207, Poul Rasmussen, ungkarl og gaardmand, 35, Strammelse, Thorseng, født i Hesselager og pige Karen Kirstine Pedersen, 24, Hesselager, født i Frørup
1871, 2107, Niels Zachariasen Møller, ungkarl og landmand, 26, Kogtvedgaard, født i Sct. Jørgensgaard og enke Pouline Marie Piil, 26, Møllergade, født i Ærøeskjøbing, (efter kjøbmand … Mikkelsen)
1871, 3007, Oscar Valdemar Lagoni, ungkarl og smed, 27, hos jernstøber Lange, født i Faaborg og jomfru Maren Kirstine Rasmussen, 24, Vestergade, født i Faaborg
1871, 0208, Rasmus Peder Gotfredsen, ungkarl og bager, 22, Møllergade, født i Gjerløv, Sjælland og pige Marie Sophie Henriksen, 19, Grubbemøllestrædet, født i sognet
1871, 1608, Hans Christian Pedersen, ungkarl og typograpf, 26, Randers, født i Skaarup og jomfru Emilie Caroline Amalia Rasmussen, 30, Møllergade, født her i sognet
1871, 2008, Anders Rasmussen, ungkarl og arbeidsmand, 31, Høie, Lunde Sogn, født i Gudbjerg Sogn og pige Lovise Christensen, 27, Vestergade, født i Østerskjerninge
1871, 0309, Peter Carl Villiam Gottlieb Carstensen, ungkarl og skomagersvend, 27, Vestergade, født i sognet og pige Karen Marie Rasmussen, 22, Vestergade, født i Kallehauge
1871, 2209, Hans Jørgen Hansen, ungkarl og skomagersvend, 30, Hulgade, født i Stege og jomfru Ane Adamine Jørgensen, 32, Hulgade, født i sognet
1871, 0810, Lars Nielsen, ungkarl og skomagersvend, 27, Ørkildsgade, født i sognet og jomfru Ane Marie Wendel, 19, Bagergade, født i Sct. Nicolai Sogn
1871, 1710, Henricus Clemens Horten, ungkarl og fabrikant, 38, Kjøbenhavn, født i Eüpen, Rhinpreussen og jomfru Leopoldine Sophie Rosine Jacobsen, 23, Fruestrædet, født i sognet
1871, 1711, Rasmus Jensen Rasmussen, ungkarl og skibstømrer, 23, Skaarup Mark, født i Skaarup og pige Karen Kirstine Nielsen, 24, Hømarken, født i sognet
1871, 1711, Anders Jørgensen, ungkarl og skomager, 23, Ørkildsgade, født i Nyborg og pige Petersine Rasmussen, 18, Ørkildsgade, født i Svendborg
1871, 2611, Ludvig Anton Marius Rée, ungkarl og smed, 29, Vestergade, født i Aarhuus og pige Johanne Sophie Petersen, 18, Vestergade, født i sognet
1871, 0312, Mathias Peter Rosenfeldt, ungkarl og cigarmager, 27, Kjeddelsmedstrædet, født i Assens og pige Jacobine Jacobsen, 26, Kjeddelsmedstrædet, født i Svanninge
1872, 1802, Lars Madsen, ungkarl, bødker og skovfoged, 24, Veistrupgaard, født i Veistrup og pige Marie Sophie Frederikke Dreier, 26, Veistrupgaard, født i Rudkjøbing
1872, 2803, Erik Vilhelm Ohmann, fraskilt former, 39, Bagergade, født i Aabølling, Føvling Pastorat og pige Dorthea Hansen, 34, Bagergade, født i Ulbølle
1872, 2804, Poul Anton Edvard Jørgensen, ungkarl og skibstømrer, 31, Ørkildsgade, født i Sct. Nicolai og pige Augusta Drothea Rudolphi, 27, Ørkildsgade, født Frelsers Sogn, Kjøbenhavn
1872, 0505, Hans Andersen, ungkarl og tjenestekarl, 44, Øverste Mølle, født i Steenstrup og pige Johanne Dorthea Hansen, 32, Møllergade, født i Veistrup
1872, 1105, Christen Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 33, Møllergade, født i Ulbølle og pige Mette Marie Pedersen, 38, Ulbølle, født i Vesteraaby
1872, 1205, Arndt Jensen, ungkarl og tjenestekarl, 34, Brændeskovgaard, født i Østerskjerninge og pige Ane Marie Jørgensen, 26, Vestergade, født her i sognet
1872, 2605, Peder Pedersen, ungkarl og skomagersvend, 32, Møllergade, født i Krogsbølle, Hjørring Amt og pige Marie Caroline Amalie Johansen, 26, Fruestræde, født i Sct. Nicolai
1872, 1306, Christian Larsen, enkemand og huusmand, 56, Hømarken og enke Maren Kirstine Hansen, 69, Hømarken, (efter boelsmand Rasmus Rasmussen af Østeraaby)
1872, 1606, Ditlev Jørgensen, ungkarl og tjenestekarl, 25, Græsholmene, født i Steenstrup og pige Jensine Rasmine Madsen, 24, Møllergade, født i Ollerup
1872, 2306, Frederik Møller, ungkarl og smedesvend, 30, Troense, født i Lindelse og pige Marie Christine Lovise Christensen, 23, Møllergade, født i Sørup Sogn
1872, 0408, Jens Andersen, ungkarl og skomagersvend, 25, Gjerritsgade, født i Steenstrup og jomfru Christiane Johanne Schmidt, 24, Bagergade, født her i sognet
1872, 1608, Jens Orten Bøving, ungkarl og geometer, 32, Hamborg, født i Faaborg og frøken Sophie Vilhelmine Recke, 28, Møllergade, født i Fredensborg
1872, 0709, Christoph Johan Gotthard Volckmar, ungkarl og mægler, 56, Hamborg og jomfru Vilhelmine Albech, 39, Møllergade, født her i sognet
1872, 1009, Sophus Nicolaus Bruun, ungkarl og bagermester, 27, Hammel, Jylland, født i Adelby, Slesvig og pige Marie Laurine Amalia Nielsen, 29, Bagergade, født her i sognet
1872, 2009, Rasmus Poulsen, enkemand og litsenbroder, 41, Fruestræde, født i Humble og pige Johanne Cathrine Larsen, 49, Fruestræde, født i Ulbølle
1872, 1510, Heinrich Valdemar Martin Marck, ungkarl og handelsreisende, 24, Kjøbenhavn, født i Kjøbenhavn og jomfru Kirstine Hansen, 24, Møllergade, født i Aaby
1872, 1710, Janne Andersson, ungkarl og skibstømmermand, 28, Hulgade, af Sverrig og pige Andriette Christine Olsen, 35, Hulgade, født her i sognet
1872, 1910, Hans Nielsen, ungkarl og telegrafbud, 46, Hulgade, født i Faaborg og pige Anne Birgitte Berthelsen, 45, Hulgade, født i Svendborg
1872, 2510, Jens Hansen Honoré, ungkarl og fabrikbestyrer, 29, Ny Havnegade, født i Fredericia og jomfru Rasmine Klinkwort, 22, Møllergade, født i sognet
1872, 2911, Jens Jensen, enkemand og møllebestyrer, 31, Bymøllen, født i Sierslev Sogn og pige Caroline Marie Nielsen, 28, Bymøllen, født i Kattrup
1872, 1812, Niels Larsen, ungkarl og sømand, 26, Troense, født i Bregninge og pige Karen Kirstine Pedersen, 27, Hulgade, født i Vesterskjerninge
1872, 2612, Martin Julius Petersen, ungkarl og fyrværker, 21, Gaasestrædet, født i Ærøeskjøbing og pige Marie Sophie Frederikke Sørensen, 24, Gaasestrædet, født paa Christianshavn
1873, 1001, Frits Christian Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 33, Hømarken, født i Lunde og pige Kirsten Rasmussen, 33, Hømarken, født i Sct. Nicolai Sogn
1873, 1201, Lars Jensen Albrechtsen, ungkarl og klodsemager, 27, Ørkildsgade, født i Simmerbølle og enke Elise Kirstine Petersen, 33, Ørkildsgade, født i Skrøbeløv, (efter snedker Scheuer)
1873, 3001, Carl Daniel Fæster, ungkarl og sømand, 23, Hulgade, født paa Bogø og pige Caroline Mathilde Rasmussen, 28, Hulgade, født her i sognet
1873, 0702, Andreas Olesen, ungkarl og snedkersvend, 25, Møllergade, født i Ribe og pige Marie Sophie Brodersen, 19, Bagergade, født i sognet
1873, 1502, Georg Peter Carl Vilhelm Jørgensen, enkemand og fuldmægtig, 39, hos jernstøber Lange, født i Nakskov og jomfru Vilhelmine Sørensen, 24, Vestergade, født i Rødby
1873, 0103, Rasmus Jørgensen, enkemand og skrædder, 28, Vestergade og pige Henriette Jacobine Nielsen, 26, Vestergade, født her i sognet
1873, 0404, Peter Hansen, ungkarl og brændevinskarl, 38, tjener J. P. Baagøe, født i Hesselager og pige Maren Børgesen, 36, tjener J. P. Baagøe, født i Sørup
1873, 2404, Niels Jacob Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 26, Kattesundet, født i Odense og pige Madseline Pedersen, 28, tjenende paa Sorø, født i Østerskjerninge
1873, 0205, Johan Henrik Bekmann Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 31, tjener Ole Knudsen, født i Sct. Jørgensgaard og pige Maren Kirstine Hansen, 30, Vestergade, født i Herringe
1873, 0805, Frants Emil Hansen, ungkarl, cand. jur. og amtsfuldmægtig, 30, Møllergade, født i Ringe og jomfru Ludvigna Mølmark, 20, datter af møller Mølmark, her i sognet
1873, 2505, Christen Jacobsen, enkemand og skipper, 46, Møllergade, født i Sct. Nicolaj Sogn og Petra Laurentine Andrea Fogh, 26, Møllergade, datter af naalemager Fogh, Nykjøbing paa Morsø
1873, 2705, Theodor Gotfred Rasmussen, ungkarl og gjæstgiver, 31, Torvet, født i Stosse, Laaland og Hansine Rasmussen, 22, Møllergade, datter af Rasmus Christensen, Nøjsomhed
1873, 3005, Niels Hansen, ungkarl og murer, 31, Vestergade, født i Ollerup og pige Karen Marie Petersen, 31, Møllergade, født i Fraugde
1873, 3005, Jens Peter Huusom, ungkarl og smed, 25, Vornæs, Throseng, født her i sognet og pige Hansine Mathilde Hansen, 21, Grubbemøllestrædet, født her i sognet
1873, 3105, Carl Andreas Valdemar Marius Rasmussen, ungkarl og sømand, 20, her af sognet og pige Caroline Amalie Nielsen, 22, Græsholmene, af Skaarup
1873, 2706, Mads Frederiksen, ungkarl og husmand, 35, Hallingskov, af Gudbjerg Sogn og pige Rasmine Andreasen, 29, Hallingskov, af Østerskjerninge Sogn
1873, 0607, Adolph Frederik Ferdinand Frandsen Eisenreich, ungkarl og styrmand, 41, Hulgade og pige Adolphine Christine Steffensen, 24, Hulgade
1873, 2008, Martin Frederik Krüger, ungkarl og styrmand, 26, paa rejse, født i Odense og pige Anna Cathinka Johansen, 24, Fruestræde, af Odense
1873, 2108, Mikkel Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 29, Lundby, af Lundby, Thorseng og pige Maren Hansen, 24, Gjesinge, datter af gaardmand Hans Hansen, Gjesinge, Thorseng
1873, 2908, Ole Christian Rasmussen, ungkarl og arbeidsmand, 33, Sct. Jørgensgaard, af Sørup Sogn og pige Karen Jørgensen, 34, Møllergade, tjener J. P. Baagøe
1873, 1009, Hans Peter Aarestrup, ungkarl og kjøbmand, 30, Faaborg, født i Roeskilde og jomfru Cæcilie Marie Bang, 26, Møllergade, datter af bundtmager Bang, her i sognet
1873, 1410, Jens Mynster Berg Petersen, ungkarl og sømand, 28, Hulgade, af Sct. Nicolaj Sogn og pige Sophie Bertha Rudolphine Johanne Sørensen, 25, Kjeddelsmedstræde, datter af kludehandler Poul Sørensen, født i Altona
1873, 0111, Søren Rasmussen Boemann, enkemand og garversvend, 44, Vestergade og enke Kirstine Knudsen, 46, Bagergade, (efter fisker Ole Marcussen, Ulbølle Strandhuse)
1873, 0211, Carl Sørensen, ungkarl og tjenestekarl, 33, Møllergade, født i Ollerup og pige Johanne Jørgensen, 26, Møllergade, født i Ollerup
1873, 1211, Oscar Emil Hassing, ungkarl og skomagermester, 25, Møllergade, født i Odense og pige Nielsine Rasmussen, 24, Overgade, født her i sognet
1873, 2111, Laurits Peter Mouritzen, ungkarl og styrmand, 27, Bagergade, af Sct. Nicolaj Sogn og jomfru Christiane Frederikke Augusta Kjertmann, 21, Bagergade, her af sognet
1873, 2811, Carl Vilhelm Magnus Brandt, ungkarl og boghandler, 30, Gjerritsgade, af Sct. Nicolaj Sogn og jomfru Henriette Nielsine Petrine Anderschouv, 27, Møllergade, her af sognet
1873, 1812, Harald Peter Rahbe, ungkarl og tobakshandler, 24, Gjerritsgade, født i Taarnborg og jomfru Arentse Hansine Lieberoth, 20, Kjeddelsmedstræde, datter af snedker Lieberoth, her i sognet
1873, - [dato ikke indført], Friederich Johann Christian Babbe, cigararbejder, Flensborg, af Flensborg og Beate Sophie Cornelia Winther, Flensborg, datter af skorstensfejer Winther, Ærøeskjøbing
1874, 1502, Niels Nielsen, ungkarl og sømand, 34, Strynø, af Strynø og pige Karen Rasmussen, 30, Møllergade, af Strynø
1874, 2404, Hans Peter August Hansen, ungkarl og bødkermester, 28, Nyborg, af Nyborg og pige Hansine Nicoline Hansen, 27, Bagergade, datter af tømmermand Hans Hansen, her af sognet
1874, 2504, Hans Peter Hansen, ungkarl og møllebestyrer, 30, Vesterskjerninge Mølle, af Sct. Nicolaj Sogn og jomfru Ane Kirstine Poulsen, 34, Møllergade, datter af bødker Poulsen, her i sognet
1874, 0205, Christen Brandt, ungkarl og tobakshandler, 26, Møllergade, her af sognet og jomfru Frederikke Christine Dichmann, 21, Kjeddelsmedstræde, her af sognet
1874, 0305, Jens Johansen, ungkarl og mursvend, 28, Kjøbenhavn, født paa Skarø og pige Ane Cathrine Hansen, 28, Bagergade, datter af træskomand Mads Hansen, her af sognet
1874, 1005, Henrik Hansen, ungkarl og træskomand, 31, Brogade, af Kirkeby Sogn og pige Marie Kirstine Rasmussen, 32, Møllergade, født i Ollerup
1874, 1605, Frederik Hansen, ungkarl og forpagter, 33, Vestergade, af Sørup Sogn og pige Vilhelmine Christine Ulrikke Jensen, 20, Møllergade, datter af skomager Jensen, her af sognet
1874, 2205, Peder Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 40, Møllergade, af Skaarup Sogn og pige Ane Sørensdatter, 44, Bagergade, af Ulbølle Sogn
1874, 2605, Poul Hansen, ungkarl og skrædder, 28, Vestergade, af Egense Sogn og pige Ane Johanne Rasmine Sander, 28, Vestergade, datter af smed Sander
1874, 0906, Hans Christian Hansen Stærmose, ungkarl og kjøbmand, 32, Aarhus og jomfru Petrine Vilhelmine Blinkenberg, 25, Møllergade, datter af drejer Blinkenberg, her i sognet
1874, 1906, Hans Christian Rasmussen, ungkarl og skrædersvend, 24, Møllergade, af Kværndrup Sogn og pige Henriette Ane Cathrine Olivia Jacobsen, 22, Overgade, her af sognet
1874, 1907, Rasmus Christian Alfred Hansen, ungkarl og snedkersvend, 20, Thurø, af Thurø og pige Josefine Caroline Bleibach, 23, Møllergade, datter af blikkenslager Bleibach, her af sognet
1874, 2607, Carl Jørgensen Madsen, ungkarl og sømand, 22, Vestergade, her af sognet og pige Marthe Karine Mortensen, 24, Vestergade, datter af husmand Iver Mortensen, Wemmecie, Norge
1874, 1109, Niels Mortensen, ungkarl og tjenestekarl, 24, Vemmenæs, af Bjerreby Sogn, Thorseng og pige Caroline Christensen, 22, Græsholmene, født i Gudbjerg
1874, 2309, Peter Johannes Petersen, ungkarl og kjøbmand, 27, Kjøbmand, født i Flensborg og jomfru Christine Marie Jeppesen, 20, Møllergade, datter af naalemager Jeppesen, her af sognet
1874, 2709, Marius Johannes Rasmussen, ungkarl og styrmand, 28, Hulgade, her af sognet og jomfru Maren Hansen, 25, Hulgade, datter af skibstømrer Rasmus Hansen
1874, 0910, Hans Hendrik Busch, ungkarl og sømand, 24, paa rejse, her af sognet og pige Jensine Marie Andreasen, 22, Hulgade, datter af kurvemager Andreasen
1874, 0111, Herman Frederik Ditlev Holm, ungkarl og drejermester, 26, Møllergade, her af sognet og pige Maren Dorthea Andersen, 22, Ørkildsgade, datter af murer Christen Andersen, her af sognet
1874, 0111, Frands Christian Hansen, ungkarl og rebslagersvend, 26, Møllergade, født i Stouby og pige Ane Marie Christophersen, 29, Møllergade, af Kværndrup Sogn
1874, 0611, Søren Hansen, ungkarl og arbejdsmand, 31, Hømarken, af Nørre Lyndelse og pige Ane Marie Nielsen, 29, Sorø, af Egense
1874, 0811, Rasmus Jørgen Nielsen, ungkarl og skibstømrer, 29, Mølmark Mølle, af Vester Skjerninge og pige Johanne Marie Nielsen, 32, Møllergade, af Tved Sogn
1874, 1111, Villiam Theodor Micheelsen, ungkarl og bagermester, 25, Vestergade, af Slagelse og jomfru Regine Marie Elisabeth Gertz, 21, Bagergade, datter af snedker Gertz, her af sognet
1874, 1511, Jens Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 31, Thurø, af Tved og pige Rasmine Hansine Larsen, 36, datter af sømand Jørgen Peter Larsen, af Thurø
1874, 0812, Hans Jørgen Frederiksen, ungkarl og møllersvend, 27, Gjerritsgade, af Paarup Sogn og pige Karen Kirstine Hansen, 31, Gaasestrædet, af Gislev Sogn
1875, 0101, Adolph Emil Christian Jacobsen, ungkarl og styrmand, 26, paa rejse, af Skjelskør og pige Caroline Amalie Lauenborg, 26, Ørkildsgade, her af sognet
1875, 0301, Anders Emil Jensen, ungkarl og sømand, 21, Thurø, af Thurø og pige Kirsten Jensen, 25, Møllergade, af Vesterskjerninge
1875, 1701, Peter Frederik Clausen, ungkarl og styrmand, 28, paa rejse, af Thurø og pige Bodild Cathrine Olsen, 27, Ørkildsgade, her af byen
1875, 3101, Peter Martin Rasmussen, ungkarl og maskinarbejder, 20, Ørkildsgade, her af sognet og pige Ane Johanne Gudbjerg, 23, Ørkildsgade, af Sct. Nicolaj Sogn
1875, 3101, Jens Christian Hansen, ungkarl og møllersvend, 23, Pindmøllen, af Rudkjøbing og pige Kirsten Jensen, 23, Kjeddelsmedstræde, af Svindinge
1875, 1804, Hans Christian Larsen, ungkarl og sømand, 32, Hulgade, født i Bregninge Sogn og enke Hansine Marie Hansen, 39, Hulgade, (efter arbejdsmand Erik Hansen)
1875, 2204, Jens Larsen, ungkarl og arbejdsmand, 27, Kogtved, af Veistrup Sogn og pige Ane Hedevig Rasmussen, 33, Vestergade, af Sct. Jørgensgaard Sogn
1875, 0205, Peder Pedersen, ungkarl og møllersvend, 24, Dampmøllen, her af sognet og pige Ane Andersen, 30, tjener kjøbmand Hoffgaard, af Stenstrup Sogn
1875, 0705, Hans Hansen, ungkarl og gaardmand, 31, Tved, af Tved Sogn og pige Maren Rasmussen, 30, Kongevejen, datter af smaakjører Hans Rasmussen, her af sognet
1875, 0705, Ole Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 39, tjener Claus Krøyer, af Skaarup Sogn og pige Christine Christensen, 37, af Stenstrup Sogn
1875, 1605, Anders Johansson, ungkarl og mursvend, 26, Kjøbenhavn, af Sverige og pige Andrine Kirstine Eriksen, 23, tjener i Kjøbenhavn, her af sognet
1875, 1605, Johan Nielsen, ungkarl og træskomand, 47, Kjeddelsmedstrædet, af Skydebjerg Sogn og pige Ane Marie Rasmussen, 27, Kjeddelsmedstrædet, af Tved Sogn
1875, 2805, Lars Jensen Knudsen, ungkarl og styrmand, 21, paa rejse, af Sct. Nicolaj Sogn og jomfru Sofie Christiane Rasmussen, 19, Vestergade, datter af skomager H. Rasmussen, her af sognet
1875, 3105, Otto Martin Hansen, ungkarl og styrmand, 32, Hallingskov, af Bregninge Sogn, Thorseng og pige Ane Marie Andersen, 24, Hallingskov, datter af boelsmand Anders Andersen, Hallingskov
1875, 0106, Friederich Heinrich Wilhelm Drescher, ungkarl og kjøbmand, 33, Møllergade, af Nordborg, Als og jomfru Jacobine Cathrine Mølmark, 24, Møllergade, datter af møller Mølmark, her i sognet
1875, 0406, Anders Hansen, ungkarl og gartner, 36, Nakskov, af Frørup Sogn og pige Mette Kirstine Jørgensen, 27, tjener paa Sygehuset, af Tved Sogn
1875, 1306, Jens Frandsen, ungkarl og gartner, 32, Ørkildsgade, af Førsløv Sogn og jomfru Ane Marie Christine Hansen, 25, Møllergade, datter af sadelmager E. Hansen, her af sognet
1875, 1407, Anders Prip, ungkarl og tømmermester, 40, Fredericia og jomfru Alberta Lovise Augusta Bentzen, 25, Frue Præstegaard, datter af afdød gartner Bentzen, Arreskov
1875, 1607, Adolph Christian Hansen, ungkarl og styrmand, 32, Ærøeskjøbing, af Rudkjøbing og pige Karen Kirstine Simonsen, 29, tjener kjøbmand Wendelboe, af Tranderup, Ærø
1875, 2107, Vilhelm Theodor Clausen, ungkarl og cigarmager, 24, Bagergade, af Aarhus og pige Petrine Cæcilie Rasmussen, 29, Vestergade, født i Odense
1875, 0608, Johannes Møller, ungkarl og skolebestyrer, 31, Realskolen, af Kjøbenhavn o frøken Cathrine Marie Frederikke Emilie Hallas, 30, Fattiggaarden, født i Fredeicia, Michaelis Sogn
1875, 1008, Carl Theodor Jensen, ungkarl og kjøbmand, 26, Rudkjøbing og pige Hedevig Nielsen, 28, Torvet, datter af skipper Nielsen, her i sognet
1875, 2708, Rasmus Rasmussen, enkemand og væver, 38, Bjørnemose Løkke og pige Ane Sofie Andersen, 42, Møllergade, fra Strynø
1875, 1009, Rasmus Andersen, ungkarl og arbejdsmand, 33, Græsholmene, af Østerskjerninge og pige Johanne Hansen, 32, Græsholmene, af Skaarup
1875, 1909, Julius Rikard Christian Frandsen Eisenreich, ungkarl og sømand, 28, Bagergade, af Sct. Nicolaj Sogn og pige Ane Marie Nielsine Eriksen, 20, Bagergade, her af sognet
1875, 0810, Jens Andersen, ungkarl og tømmermand, 31, Sct. Nicolaj Sogn og pige Maren Kirstine Rasmussen, 30, Hallingskov, her af sognet
1875, 1710, Mads Hansen, ungkarl og møllersvend, 25, Møllergade og pige Johanne Sørensen Vedel, 24, Møllergade
1875, 2410, Jens Peter Larsen, ungkarl og sømand, 24, Bregninge og pige Elisabeth Petersen, 28, her af sognet
1875, 2610, Mads Peter Larsen, ungkarl og skibstømmermand, 25, Hallingskov og pige Ane Marie Rasmussen, 27, Hallingskov
1875, 2710, Siegmund August Jørgensen, ungkarl og kjøbmand, 26, Vejle og jomfru Bertha Emma Christine Frandzen, 20, Torvet
1875, 2910, Hans Ferdinand Hansen, ungkarl og mejeriforpagter, 28, Sæbygaard pr. Slagelse og jomfru Marie Kirstine Larsen, 29, Kjeddelsmedstrædet
1875, 0111, Anders Nielsen, ungkarl og husmand, 27, Hundstrup og pige Karen Madsen, 27, Hundstrup
1875, 2711, Harald Hansen, ungkarl og bødker, 27, Møllergade og pige Hanne Dorthea Hansen, 25, Bagergade
1875, 2811, Peter Nielsen, ungkarl og arbejdsmand, 28, Vestergade og pige Karen Margrethe Frandsine Sørensen, 23, Vestergade
1875, 0312, Niels Jørgen Nielsen, ungkarl og styrmand, 26, Overgade og pige Caroline Andrea Jørgensen, 23, Bagergade
1875, 0312, Henning Christian Corfixen Møller Hansen, ungkarl og skipper, 31, Bagergade og jomfru Lovise Andersen, 25, Bagergade
1875, 0512, Rasmus Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 21, Hømarken og pige Ane Rasmussen, 20, Hømarken
1875, 1212, Lars Hansen, ungkarl og brænderibestyrer, 47, Møllergade og pige Kirstine Hansine Marie Hansen, 27, Græsholmene
1875, 2812, Rasmus Nielsen, enkemand og møller, 58, Bagergade og enke Sidsel Marie Rasmussen, 43, Kjeddelsmedstræde
1875, 3012, Anders Laurids Peder Nielsen, ungkarl og lærer, 21, Assens og jomfru Laura Kirstine Basse, 20, Hulgade
1876, 2502, Christian Andreas Hansen, ungkarl og styrmand, 25, Hømarken og pige Marie Elisabeth Nielsen, 20, Overgade
1876, 2602, Emil Johan Henricus Hansen, ungkarl og cand. jur., 39, Kjøbenhavn og jomfru Jensine Johanne Margrethe Hansen, 19, Vestergade
1876, 0503, Hans Rasmussen, ungkarl og skibstømmermand, 32, boer i Californien og pige Jensine Petrine Nielsen, 24, Bagergade
1876, 0803, Emil Leonhard, ungkarl og gartner, 23, Faaborg og jomfru Rasmine Marie Dreyer, 25, Møllergade
1876, 0903, Hans Peter Isak Christophersen, ungkarl og skræder, 26, Hulgade og pige Anna Rasmussen, 22, Hulgade
1876, 1603, Laurits Clausen, ungkarl og sømand, 26, Skattergade og jomfru Anne Mathinca Sidseline Hansine Lentz, 26, Christiansminde
1876, 2103, Peter Hansen Lauritzen, ungkarl og contorist, 25, Møllergade og jomfru Clara Sofie Frederikke Jacobsen, 22, Øxenbjerg
1876, 2203, Niels Peter Brandt, ungkarl og skibsfører, 26, Møllergade og jomfru Petra Marie Dickmann, 20, Kjeddelsmedstræde
1876, 0504, Rasmus Martin Eriksen, ungkarl og klodsemager, 25, Kjeddelsmedstrædet og pige Anne Marie Hansen, 20, Kjeddelsmedstrædet
1876, 1304, Niels Andersen, ungkarl og gaardmand, 29, Langaa og enke Ane Johanne Frederiksen, 44, Vestergade, (efter arbejdsmand Rasmus Hansen)
1876, 2504, Andreas Claus Brenner, ungkarl og uldhandler, 29, Varde og pige Caroline Jensen, 20, Møllergade
1876, 3004, Jacob Berthelsen, ungkarl og tjenestekarl, Stampebækken og pige Karen Mortensen, Stampebækken
1876, 0205, Anders Pedersen, ungkarl og tømmermand, 39, Fruestræde og pige Mette Marie Kirstine Andersen, 42, Fruestræde
1876, 0605, Niels Hansen, ungkarl og former, 31, Vestergade og pige Maren Rasmussen, 27, Vestergade
1876, 1905, Jens Rasmussen, ungkarl og skibstømmermand, 28, Hallingskov, af Sct. Nicolaj Sogn og pige Pouline Hansine Hansen, 19, Hallingskov
1876, 0106, Christian Rasmussen, ungkarl og sømand, 26, Hulgade og pige Johanne Marie Madsen, 25, Hulgade
1876, 1106, Rasmus Jensen, ungkarl, arbejdsmand og paa tiden soldat, 26, Nyborg og pige Johanne Rasmussen, 31, Bagergade
1876, 2007, Valdemar Ferdinand Andreas Kjær, ungkarl og murer, 25, Bagergade og jomfru Jacobine Vilhelmine Augusta Lange, 24, Vestergade, af Osterode i Hannover
1876, 2408, Peter Lorents Møller, ungkarl og skibsfører, 28, Brogade og pige Mary Henriette Frandsen, 26, Møllergade
1876, 0109, Lars Nielsen, enkemand og arbejdsmand, 45, Gislev Mark og pige Ane Kirstine Jørgensdatter, 50, Lehnshøj, Sørup Sogn
1876, 0809, Simon Petrus Møller, ungkarl og grosserer, 43, Kjøbenhavn og frøken Bertha Caroline Apollonia Henriette Hallas, 27, datter af capitejn Hallas
1876, 1209, Hans Frederik Drescher, ungkarl og proprietair, 34, Nygaard, Kjøbenhavn og jomfru Agnes Johanne Augusta Hansen, 22, datter af møller Hansen, Nederste Mølle
1876, 2109, Johannes Andreas Petersen, ungkarl og bagermerster, 22, Lundeborg og pige Maren Kirstine Jensen, 22, Hømarken
1876, 2409, Hans Peter Larsen, ungkarl og arbejdsmand, 33, Ullemose og pige Amalie Madsen, 25, Møllergade
1876, 0110, Lars Peter Henriksen, ungkarl og sømand, 26, Hulgade og enke Karen Kirstine Andreasen, 29, Hulgade, (efter daglejer Rasmus Hansen)
1876, 2010, John Hansson Ljungdalh, ungkarl og smed, 33, Fruestræde, af Sverrige og jomfru Christiane Petersen, 25, Bagergade
1876, 2910, Rasmus Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 41, Gjerritsgade og pige Ane Marie Rasmussen, 34, Møllergade
1876, 0511, Niels Petersen, ungkarl og arbejdsmand, 26, Svendborg Dampmølle og pige Karen Pedersen, 27, Møllergade
1876, 0511, Hans Madsen Rasmussen, ungkarl og arbejdsmand, 29, Græsholmene og pige Ane Marie Jørgensen, 28, Møllergade
1876, 2111, Hans Pedersen, enkemand og detaillist, 43, Brogade og pige Karen Marie Olsen, 38, Hallingskov
1876, 2611, Niels Peter Jensen, ungkarl og former, 25, Ørkildsgade og pige Johanne Marie Rasmussen, 22, Torvet
1876, 2611, Søren Christen Jensen, ungkarl og sømand, 22, Vesterø, Læsø og pige Karen Marie Pedersen, 19, paa tiden Vestergade, af Skaarup
1876, 0112, Jørgen Theodor Alfred Mogensen, ungkarl og boghandler, 27, Brogade og jomfru Inger Kirstine Serine (Petersen) Støckelbach, 28, Fredericia
1876, 0712, Jørgen Pedersen, enkemand og baadfører, 68, Kjeddelsmedstrædet og pige Anne Markussen, 39, Kjeddelsmedstrædet
1876, 0812, Niels Nielsen, ungkarl og arbejdsmand, 27, Vestergade og pige Ane Hansen, 28, Vestergade
1876, 2712, Christian Larsen, ungkarl og sømand, 24, Bagergade og pige Margrethe Cathrine Schnell, 21, Bagergade
1877, 2301, Hans Nicolaj Jørgensen, ungkarl og skibsfører, 42, Ørkildsgade, her af sognet og jomfru Maren Jacobine Brock, 31, Møllergade, datter af felbereder Brock, her af sognet
1877, 2401, Niels Gottlob Rasmussen, ungkarl og sømand, 29, Møllergade, af Sct. Nicolaj Sogn og pige Johanne Petersen, 32, Møllergade, af Kallundborg
1877, 0402, Niels Clausen Sørensen, ungkarl og brænderibestyrer, 27, Møllergade, af Tved Sogn og pige Karen Eriksen, 32, Bagergade, af Egense
1877, 1403, Vitalis Sofus Frandsen, ungkarl og skomager, 24, Gjerritsgade, af Sct. Nicolaj Sogn og jomfru Zdolfine Ottilia Petersen (Lange), 21, Torvet, steddatter af melhandler Lange
1877, 2803, Christen Fæster, ungkarl og musiker, 26, Brogade, af Hobro og pige Cathrine Elisabeth Andersen, 25, Møllergade, af Assens
1877, 0304, Carl Frederik Sofus Hansen, ungkarl og bødkermester, 26, Gjerritsgade og jomfru Ane Marie Torp, 20, Møllergade
1877, 1504, Niels Nielsen, ungkarl og bagersvend, 33, Torvet og pige Johanne Margrethe Larsen, 36, Møllergade
1877, 2604, August Bang Rasch, ungkarl og slagtermester, 32, Ørkildsgade og jomfru Henriette Caroline Dorthea Buch, 34, Ørkildsgade
1877, 0405, Simon Peter Hartmann, ungkarl og assistent, 29, Frederiksberg og jomfru Agnete Johanne Damm, 25, Ravns Mølle
1877, 0905, Christopher Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 36, Vestergade og pige Ane Cathrine Axelsen, 37, Gjerritsgade
1877, 2405, Hans Rasmussen, ungkarl og husmand, 32, Hundstrup og pige Rasmine Marie Hansen, 31, Torvet
1877, 2705, Niels Olsen, ungkarl og bødker, 28, Hellerup og pige Dorthea Cathrine Henriksen, 20, Græsholmene
1877, 0206, Peder Hansen, ungkarl og arbejdsmand, 29, Ørkildsgade og pige Charlotte Qvarfordts, 21, Ørkildsgade, af Skaane i Sverige
1877, 2006, Hans Andreasen, enkemand og fyrbøder, 35, Egense og enke Ane Margrethe Mogensen, Sørup, (efter Anders Henningsen)
1877, 2207, Hans Christian Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 31, Vindeby og pige Karen Kirstine Rasmussen, 22, Vestergade
1877, 2407, Hendrik Andreas Ferdinand Phlug, ungkarl og maler, 34, Møllergade og pige Caroline Marie Jensen, 25, Møllergade, af Egense
1877, 2101, Carl Henrik Haugsted, ungkarl og kobbersmedmester, 35, Møllergade og enke Pouline Poulsen, 39, Møllergade, (efter skomager Lars Peter Sofus Larsen)
1877, 1408, Christian Albert Elfred Johansen, ungkarl og guldsmed, 35, Linkøping, Sverige og jomfru Augusta Amalia Albertina Hertzmann, 27, Linkøping
1877, 2608, Christian Gotfred Prange, ungkarl og bogbinder, 36, Gjerritsgade og enke Ane Marie Caroline Nielsen, 29, Ravns Mølle, (efter fabrikarbejder Bengt August Nielsson Sjøstrand)
1877, 0709, Hans Knudsen, ungkarl og brænderibestyrer, 31, Møllergade og pige Mette Kirstine Hansen, 30, Pløjeholmene
1877, 2509, Frits Emil Theodor Petersen, ungkarl og kjøbmand, 34, Møllergade og jomfru Petrine Claudine Mathilde Hansen, 24, Møllergade
1877, 2110, Martin Nielsen Sølvbjerg, ungkarl og sømand, 27, Kjeddelsmedstrædet og pige Maren Rasmussen, 24, Kjeddelsmedstrædet
1877, 2610, Fedder Carl Carstens, ungkarl og snedkersvend, 25, Bagergade og pige Marie Cathrine Thomsen, 28, Kjeddelsmedstrædet
1877, 2610, Albert Martin Albertsen, ungkarl og bogholder, 29, Kjøbenhavn og jomfru Anna Elisabeth Christine Gregoria Henriette Kugler, 25, Fruestrædet
1877, 2710, Rasmus Hansen, enkemand og overbrænder ved den Kgl. Porcellainsfabrik, 38, Kjøbenhavn og jomfru Marie Kirstine Petrine Sørensen, 29, Hulgade
1877, 2810, Iver Thomsen Iversen, ungkarl og fyrbøder, 27, Skattergade og pige Christine Christensen, 28, Møllergade
1877, 0111, Peder Jensen, ungkarl og arbejdsmand, 33, Møllergade og pige Maren Johansen, 39, Møllergade
1877, 0411, Hans Nielsen, ungkarl og skomagersvend, 23, Skaarup og pige Rasmine Christophersen, 25, Gjerritsgade
1877, 0411, Anders Olsen, ungkarl og tjenestekarl, 32, Gjerritsgade og pige Nielsine Petroline Christensen, 30, Kongebakken
1877, 1311, Christen Rasmussen, ungkarl og porteur ved Jærnbanen, 25, Odense og pige Maren Kirstine Olsen, 20, Skaarup
1877, 1511, Anders Knudsen, ungkarl og bogbindermester, 25, Rudkjøbing og jomfru Laurine Elisabeth Møller Lindegaard, 25, Møllergade
1877, 2011, Johan Henrik Weber, ungkarl og styrmand, 26, paa rejse og pige Rasmine Poulsen, 32, tjener paa Carlsminde
1877, 1112, Rasmus Peter Petersen, ungkarl og smed, 25, Bagergade og pige Maren Hansen, 25, Bagergade
1877, 2312, Knud Nielsen, ungkarl og assistent ved Jærnbanen, 24, Kullingsgade og pige Christiane Rasmussen, 26, Møllergade
1878, 3101, Martin Nicolaj Berthel West, enkemand og sadelmager, 50, Møllergade og enke Marie Kirstine Andersen, 50, Møllergade, (efter bestyrer … Petersen paa Fattiggaarden i Vesterskjerninge)
1878, 2102, Søren Christian Alfred Aarup, ungkarl og handelsagent, 27, Møllergade og jomfru Else Caroline Hansen, 27, Møllergade, datter af skibsbygger C. C. Hansen
1878, 0303, Johan Johannessen Rapp, ungkarl og smed, 27, Thurø, af Veka Gotheryds Forsamling, Kronebergs Län, Sverige og pige Martha Kathrine Johannesdotter, 22, Ørkildsgade, fra Aabo, Sverige
1878, 2703, Carl Christian Svendsen, ungkarl og kjøbmand, 24, Vestergade og jomfru Anne Jørgine Frandsen, 30, Vestergade, datter af felbereder C. Frandsen
1878, 0305, Hans Nielsen Hansen, ungkarl og tømmermand, 29, Hulgade og jomfru Ane Marie Kirstine Hoffmann, 32, Hulgade
1878, 0305, Hans Jørgen Rasmussen, ungkarl og landmand, 31, Færgevejen og pige Karen Olsen, 25, Bagergade
1878, 1205, Hans Christian Larsen, ungkarl og tømmermand, 30, Pløjeholmene og pige Jensine Rasmine Jensen, 21, Pløjeholmene
1878, 1705, Hans Vilhelm Petersen, ungkarl og skibstømmermand, 26, Møllergade og pige Johanne Kirstine Nielsen, 29, Møllergade
1878, 1905, Peder Pedersen, enkemand og husmand, 45, Græsholmene og pige Maren Johansson, 23, Græsholmene, af Blentorp, Malmøhus Län, Sverige
1878, 2405, Rasmus Jensen, enkemand og maskinmester, 41, Ørkildsgade og jomfru Pouline Margrethe Laurence Qvist, 42, Hømarken, datter af afdøde skipper Henrik Qvist
1878, 2605, Morten Christian Winther, ungkarl og malermester, 33, Møllergade og jomfru Maren Camilla Pouline Marie Andersen, 33, Møllergade, datter af murmester Poul Andersen
1878, 2905, Niels Andersen Holm, ungkarl og husmand, 32, Hømarken og pige Anne Marie Larsen, 31, Bagergade
1878, 1306, Peter Larsen, ungkarl og sømand, 31, paa tiden paa rejse og jomfru Frederikke Vilhelmine Hansen, 23, Hulgade, datter af baadfører Hansen
1878, 2307, Niels Larsen, ungkarl og øltapper, 31, Bagergade og pige Ane Christensen, 26, Ørkildsgade
1878, 2208, Peter Martin Schleimann, ungkarl og skorstensfejer, 24, Ørkildsgade og jomfru Ane Marie Buch, 24, Ørkildsgade, datter af slagter Christopher Buch
1878, 2508, Niels Rasmussen, ungkarl, skolelærer og kirkesanger, 31, Horne og jomfru Augusta Broch, 31, Møllergade, datter af graver Broch
1878, 3008, Hans Jacob Nielsen, ungkarl og møllersvend, 27, Bagergade, af Sønderborg, hjemstedsberettiget i Rudkjøbing og pige Ane Larsen, 29, Bagergade
1878, 0809, Peder Christensen, ungkarl og tjenestekarl, 31, Møllergade og pige Rasmine Caroline Rasmussen, 21, Bagergade
1878, 2210, Hans Siegfried Blinkenberg, ungkarl og kjøbmand, 25, Gjerritsgade og jomfru Caroline Mathilde Kühl, 26, Møllergade, datter af garver … Kühl
1878, 3110, Mads Jørgensen, ungkarl og tjenestekarl, 35, Møllergade og pige Christiane Jensen, 33, Møllergade
1878, 0611, Carl Frederik Sørensen, ungkarl og forvalter, 26, Sorø og jomfru Karen Marie Jensen, 21, Sorø
1878, 0911, Christen Engelbrecht Wolff, ungkarl og cigararbejder, 26, Ørkildsgade og pige Eleonore Ernstine Marie Andersen, 23, Kongebekken
1878, 0911, Jakob Josef Joakim Rohde, ungkarl og krydstoldassistent, 41 og jomfru Elisabeth Frederikke Vilhelmine Jensen, 31, Bagergade
1878, 1211, Jens Sørensen Husom Wilsøe, ungkarl og styrmand, 29, Møllergade og jomfru Ane Cathrine Poulsen, 22, Møllergade
1878, 2611, Peder Iver Holgersen, ungkarl og arbejdsmand, 27, Pløjeholmene og pige Karen Nielsen, 23, Pløjeholmene
1878, 2911, Søren Andreas Hansen, ungkarl og skomager, 23, Kongevejen og pige Nielsine Amalie Christiansen, 24, Kongevejen
1878, 0112, Hans Jørgen Christensen, ungkarl og arbejdsmand, 37, Overgade og pige Karen Rasmussen, 39, Mølmarks Mølle
1878, 1512, Niels Andersen, ungkarl og styrmand, 27, Kullingsgade og pige Ane Marie Andersen, 24, Ørkildsgade
1878, 1912, Lars Dam, ungkarl og skibsfører, 34, paa rejse og jomfru Frederikke Boline Düpont, 21, Møllergade
1878, 2904, Niels Troensegaard, enkemand og skibsrheder, 54, Øxenbjærg og jomfru Maren Kirstine Nielsen, 24, Møllergade