Skaarup, 1921-1926, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1921-1926, Skaarup sogn, Sunds herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

År/dato,måned/begr. dato, måned/navn/alder/erhverv/sted/forældre/efterlevende

1921, 6 Januar, 13 Januar, Jens Christian Torbensen, husmand, 65, paa Aaby Mark, Skaarup Sogn. Født i Sandager, Gislev Sogn. Søn af gaardejer Torben Jensen og Anne Marie Christensen. Anne Margrethe Hansen
1921, 23 Januar, 31 Januar, Rasmus Hansen Pedersen, enkemand og arbejdsmand, 53, i Skaarup. Født paa Bjærgagrene. Søn af gaardejer Peder Rasmussen og Maren Aamusen. Maren Christensen
1921, 22 Februar, 1 Marts, Niels Hansen, husmand, 81, paa Aaby Mark, Skaarup Sogn. Født i Lundehuset, Skeby Sogn. Søn af husmand Hans Nielsen og Ane Jørgensdatter. Anne Marie Madsen
1921, 8 Marts, 16 Marts, Alfred Løkkelund Hansen, elektriker, 25, i Aaby, Skaarup Sogn. Født i Aaby. Søn af købmand Peter Andreas Hansen og Laurentine Hansine Marie Dagmar Hansen
1921, 22 Marts, 26 Marts, Jens Peder Poulsen, 8 maaneder, søn af husmand Poul Johannes Poulsen og Marie Rasmussen, Aaby Mark, Skaarup Sogn. Født sammesteds
1921, 30 April, 6 Maj, Erik Ivard Offersen, enkemand og alumnus, 77, paa Alderdomshjemmet, Skaarup. Født paa Skaarup Mark Søn af husmand Offer Hansen og Ane Margrethe Rasmussen. Bodil Marie Rasmussen
1921, 4 Maj, 8 Maj, Poul Verner Hansen, 7 maaneder, søn af handelsagent Peder Hansen og Petra Christine Rasmussen, Holmdrup Huse, Skaarup Sogn. Født sammesteds
1921, 18 Juli, 25 Juli, Hans Rasmussen, bolsmand, 80, paa Bjærgagrene, Skaarup Sogn. Født i Vejstrup. Søn af gaardejer Rasmus Hansen og Ane Margrethe Nielsdatter. Maren Jensen
1921, 27 Juli, 1 August, Hans Hansen, ungkarl, 22, Landmaalergaarden, Skaarup Sogn. Født sammesteds. Søn af gaardejer Knud Hansen og Karen Mortensen
1921, 3 August, 12 August, Jens Valther Kordt Jørgensen, 2 maaneder, søn af skomager Jørgen Valdemar Kordt Jørgensen og Mary Laura Christensen, Skaarup. Født sammesteds
1921, 8 September, 14 September, Hans Oskar Ernst Simonsen, 10, søn af murer Christen Simonsen og Dagmar Marie Jensen, Skaarup. Født sammesteds
1921, 13 September, 16 September, Helge Christiansen, 2, søn af frugthandler Knud Christian Frederik Christiansen og Victoria Emilie Kucienska Ulkens Dal, Skaarup Sogn. Født sammesteds
1921, 21 Oktober, 28 Oktober, Niels Andersen, handelsmand, 69, paa Brudager Mark, Brudager Sogn. Født i Brudager. Søn af indsidder Anders Jørgensen og Karen Hansdatter. Anesine Gotfredsen
1921, 27 Oktober, 3 November, Lars Larsen Olsen, forhenværende montør, 61, paa Maskinfabrikken, Svendborg. Født paa Skaarup Mark. Søn af husmand Ole Kongstad Hansen og Ane Larsdatter
1921, 20 December, 24 December, Jens Peder Poulsen, 4 maaneder, søn af husmand Poul Johannes Poulsen og Marie Rasmussen, Aaby Mark, Skaarup Sogn. Født sammesteds
1922, 10 Januar, 14 Januar, Niels Andersen Bek, enkemand og forhenværende husmand, 78, paa Bjærgagrene, Skaarup Sogn. Født i Snarup, Krarup Sogn. Søn af gaardejer Anders Pedersen og Mette Marie Rasmusdatter. Ane Marie Rasmussen
1922, 25 Januar, 3 Februar, Jens Nielsen, forhenværende arbejdsmand, 69, i Skaarupøre, Skaarup Sogn. Født i Klingstrup Huse. Søn af indsidder Niels Andersen og Anne Kirstine Hansdatter
1922, 17 Februar, 22 Februar, Harald Leon Christiansen, 2 dage, søn af husmand Carl Marius Christiansen og Jensine Severine Christine Nielsen, Holmdrup Stevning, Skaarup Sogn. Født paa Svendborg Amtssygehus
1922, 22 Februar, 1 Marts, Peder Mortensen, husmand, 78, paa Aaby Mark, Skaarup Sogn. Født paa Aaby Mark. Søn af bolsmand Morten Pedersen og Marie Hansdatter. Anne Marie Dinesen
1922, 23 Februar, 3 Marts, Niels Andersen Holm, forhenværende husmand, 75, paa Skaarup Mark, Skaarup Sogn. Født i Pejrup, Vesteraaby Sogn. Søn af husmand Anders Larsen og Ane Elisabeth Andersen. Anne Marie Larsen
1922, 6 Marts, 13 Marts, Knud Hansen, gaardejer, 71, Landmaalergaarden, Skaarup Sogn. Født sammesteds. Søn af gaardejer Hans Hansen og Johanne Sørensdatter. Karen Mortensen
1922, 25 Marts, 31 Marts, Rasmus Hansen, husmand, 85, i Nørremarken, Skaarup Sogn. Født i Brændeskov, Gudbjerg Sogn. Søn af Karen Andersdatter. Maren Johansen
1922, 22 April, 28 April, Peder Christian Nielsen, husmand, 67, i Aabyskov, Skaarup Sogn. Født paa Illebølle Mark, Lindelse Sogn. Søn af husmand Niels Hansen Bay og Maren Andersdatter. Anne Kirstine Christiansen
1922, 7 Maj, 12 Maj, Rasmus Rasmussen, forhenværende husmand, 69, Aaby Mark, Skaarup Sogn. Født i Oure. Søn af husmand Rasmus Poulsen og Karen Pedersdatter. Anne Pedersen
1922, 19 October, 26 October, Anders Hansen, husmand, 79, paa Aspedam, Skaarup Sogn. Født paa Aaby Mark. Søn af gaardmand Hans Mogensen og Thrine Hansdatter. Bodil Jørgensen
1922, 5 December, 10 December, Hans Helge Hansen, 1 dag, søn af arbejdsmand Sophus Carl Einar Hansen og Astrid Olivia Rasmussen, Nørremarken, Skaarup Sogn. Født sammesteds
1922, 6 December, 10 December, Lars Christian Hansen, 2 dage, søn af arbejdsmand Sophus Carl Einar Hansen og Astrid Olivia Rasmussen, Nørremarken, Skaarup Sogn. Født sammesteds
1923, 31 December 1922, 4 Januar, Hans Andersen Poulsen, cementvare fabrikant, 49, Gaasestræde 5A, Svendborg. Født i Landet, Taasinge. Søn af husmand Anders Poulsen og Maren Andersen. Marie Hansen
1923, 18 Januar, 26 Januar, Find Jensen, enkemand, forhenværende tækkemester og husmand, 83, i Skaarup. Født i Ellested. Søn af Anna Dorthea Findsdatter. Christiane Pedersen
1923, 27 Januar, 1 Februar, Hans Pedersen, forhenværende skomager og allumnus, 78, paa Skaarup Asyl, Skaarup Sogn. Født i Skaarup. Søn af Maren Christinsdatter
1923, 12 April, 18 April, Hans Christian Mortensen, murer, 58, i Holmdrup, Skaarup Sogn. Født i Holmdrup. Søn af husmand Morten Nielsen og Marie Kirstine Rasmussen. Dorthea Kirstine Pedersen
1923, 25 April, 2 Maj, Rasmus Nielsen, enkemand og forhenværende gaardejer, 70, i Brohave, Skaarup Sogn. Født i Søby, Bjerreby Sogn. Søn af husmand Niels Hansen og Maren Christoffersdatter. Camilla Regine Frederiksen
1923, 2 Maj, 8 Maj, Carl Christensen, gaardejer, 80, i Aaby, Skaarup Sogn. Født paa Aaby Mark. Søn af gaardejer Christen Jacob Kordtsen og Karen Nielsdatter.  Anne Kirstine Jensen
1923, 17 Juni, 21 Juni, Niels Larsen, enkemand og forhenværende husmand, 72, i Holmdrup Stevning, Skaarup Sogn. Født i Hesselager. Søn af husmand Lars Larsen og Johanne Madsen. Ane Kirstine Pedersen
1923, 8 Juli, 12 Juli, Anders Knudsen Pedersen, barber, 25, i Svindinge, Svindinge Sogn. Født i Vejle. Søn af smedesvend Johannes Vilhelm Pedersen og Jørgine Cathrine Hansine Lucie Ravn Jørgensen. Johanne Andersen
1923, 4 Juli, 9 Juli, Hans Pedersen Sunne, husmand, 72, Skaarup Mark, Skaarup Sogn. Født paa Mullerup Mark, Flødstrup Sogn. Søn af smed Peder Frandsen og Kirstine Marie Pedersdatter. Pouline Petrine Sunesen
1923, 14 Juli, 20 Juli, Peter Christian Martin Andersen, købmand, 56, i Aabyskov, Skaarup Sogn. Født paa Aaby Mark. Søn af krydstoldbetjent Iver Andersen og Sophie Martine Boline Laura Pedersen. Hulda Vendelia Charlotte Andersen
1923, 8 September, 14 September, Martin Jensen, forhenværende gaardejer, 72, i Skaarupøre, Skaarup Sogn. Født i Vejstrup, Vejstrup Sogn. Søn af slagter Jens Mortensen og Karen Hansen. Johanne Dorthea Larsen
1923, 5 September, 8 September, Søren Martin Sørensen, sognepræst, 60, i Skaarup Præstegaard, Skaarup Sogn. Født i Roskilde. Søn af stiftsprovst Hans Sørensen og Johanne Frederikke Bolette Kock. 1. med Pouline Marie Cecilie Dohn, 2. med Dorthea Marie Langkilde Laursen
1923, 6 November, 12 November, Ejnar Dam Clausen, tjenestekarl, 25, i Gislev (Fjellerup), Gislev Sogn. Født paa Skaarup Mark. Søn af gaardmand Peder Christian Clausen og Karen Marie Henriksen
1923, 2 December, 6 December, Holger Christian Rasmussen, tjenestekarl, 20, i Stenstrup, Stenstrup Sogn. Født paa Hejnsvig Mark, Hejnsvig Sogn. Søn af husmand Hans Rasmussen og Johanne Marie Hansen
1923, 25 December, 2 Januar 1924, Hans Jørgen Jensen, forhenværende husmand og enkemand, 79, paa Skaarup Mark, Skaarup Sogn. Født i Skaarup Sogn. Søn af husmand og væver Peder Rasmus Jensen og Mette Jensdatter. Anna født Jensen
1924, 3 Februar, 8 Februar, Hans Vilhelm Larsen, landmand, 25, paa Skaarup Mark, Skaarup Sogn. Født Faaborgvej no 58, Sørup Sogn. Søn af gaardejer Ferdinand Larsen og Ane Cathrine født Jensen
1924, 5 Februar, 12 Februar, Rasmus Madsen, enkemand og gaardejer, 75, paa Aaby Mark, Skaarup Sogn. Født paa Aaby Mark. Søn af gaardmand Mads Andersen og Karen Rasmusdatter. Maren Cathrine Madsen
1924, 27 Februar, 5 Marts, Lars Madsen, enkemand og bødkermester, 76, i Skaarup. Født i Vejstrup, Vejstrup Sogn. Søn af bødker Mads Larsen og Maren Andersdatter. Marie Sofie Frederikke Madsen født Drejer
1924, 21 April, 26 April, Hans Andersen, husmand, 67, i Holmdrup, Skaarup Sogn. Født i Aaby. Søn af Karen Rasmusdatter og tjenestekarl Anders Hansen. Bodil Kirstine Hansen
1924, 8 Maj, 13 Maj, Niels Sørensen (Bendesen), enkemand og snedkermester, 90, i Skaarup. Født i Skaarup. Søn af husmand Søren Jensen og Anna Jensdatter. Rasmine Pedersen
1924, 9 Juni, 15 Juni, Svend Valter Clausen, knap 4, søn af banearbejder Hans Peter William Clausen og Anna født Christensen, Skaarup, Skaarup Sogn. Født paa Refsvindinge Mark og Sogn
1924, 18 Juni, 21 Juni, Thorkild Valdemar Krarup, 4 dage, søn af proprietær Valdemar Thorvald Krarup og Anne Marie født Rasmussen. Født paa Svendborg Sygehus
1924, 24 Juli, 30 Juli, Niels Peder Thorvald Ditlev Rasmussen, gaardejer, 57, i Holmdrup, Skaarup Sogn. Født sammesteds. Søn af gaardejer Rasmus Hansen og Anne Kirstine Nielsdatter
1924, 27 Juli, 29 Juli, Valdemar Josef Lange, 5 maaneder, søn af husmand Johannes Frederik Lange og Agnes født Drong. Født i Holmdrup Stevning, Skaarup Sogn
1924, 31 Juli, 7 August, Lars Larsen, gaardejer, 64, Aaby Mark. Født paa Nøjsomhed, Skaarup Sogn. Søn af gaardejer Niels Peter Larsen og Anne Marie født Pedersen. Anna Catrine født Mogensen
1924, 2 September, 9 September, Knud Jensen, gaardejer, 72. Født i Skaarup Sogn. Søn af gaardejer Jens Knudsen og Anna Pedersdatter
1924, 29 September, 3 October, Marius Nielsen, pens. overpakpostmester, 71. Født i Dons, Alminde Sogn. Søn af husmand Niels Jensen og Catrine Jensdatter
1924, 25 October, 29 October, Peder Pedersen, enkemand og skrædder, 81, i Skaarup. Søn af husmand Peder Pedersen og Anne Hansdatter
1924, 25 October, 31 October, Hans Peder Christian Hansen (Løgtved), enkemand og husmand, 73, paa Skaarup Mark. Født i Holmdrup Huse, Skaarup Sogn. Søn af Anne Margrethe Olsdatter. Andrea Anna Hansen født Stuhr
1924, 29 October, 4 November, Niels Jørgen Pedersen, murer, 77, i Skaarup. Født i Skaarup By og Sogn. Søn af husmand Peder Clausen Hansen og Marie Jørgensdatter. Karen født Christiansen
1924, 27 October, 31 October, Valdemar Oluf Iver Hansen, baadfører, 48, paa Thurø. Søn af husmand Hans Peder Christian Hansen og Andrea Anna Hansen født Stuhr. Elna Christine Hansen født Christiansen
1924, 2 October, 4 October, Viggo Kirstein, eiendomsmægler, 28, i Brudager Sogn. Søn af slagtermester Peter Kristian Kirstein og Jørgine Martine født Larsen
1924, 14 December, 17 December, Valther Stuhr Petersen, 2, søn af arbejdsmand Julius Marinus Petersen og Marie født Hansen. Født i Svendborg
1924, 22 December, 26 December, Evald Christensen, 2 maaneder, søn ad fisker Valdemar Christensen og Jenny Camilla født Clausen. Født i Skaarupøre, Skaarup Sogn
1925, 6 Marts, 14 Marts, Svend Aage Rasmus Johansen, 17, søn af arbejdsmand Carl Andreas Marinus Johansen og Laura Hansine født Rasmussen, Aaby, Skaarup Sogn. Født i Vormark, Hesselager Sogn
1925, 15 Marts, 19 Marts, Niels Hansen Clausen, forhenværende gaardejer, 71, i Hallingskov. Født i Henninge, Skrøbelev Sogn. Søn af gaardejer Claus Hansen Have og Ane født Nielsen
1925, 10 April, 17 April, Peder Hansen, kroejer, 59. Født i Rynkeby By og Sogn. Søn af bomuldsvæver Christen Hansen og Ane Elisabeth født Martinussen. Kirstine Henriette født Christiansen
1925, 11 April, 17 April, Martin Albert Carl Mogensen, enkemand og forhenværende fodermester, 53. Født i Skaarupøre, Skaarup Sogn. Søn af sømand Hans Mogensen og Bodil Cathrine født Madsen. Mathilde Amalie født Larsen
1925, 16 Marts, 21 Marts, Marqvard Nielsen Larsen, enkemand og forhenværende gaardejer, 80. Født i Skaarup By og Sogn. Søn af gaardejer Lars Marqvardsen og Anne Sofie Madsdatter. Hansine Rasmine født Pedersen
1925, 30 April, 7 Maj, Niels Madsen, enkemand og forhenværende husmand, 82. Født i Kværndrup Sogn. Søn af gaardejer Mads Nielsen og Johanne Nielsdatter. Maren Johanne født Hansen
1925, 2 Maj, 9 Maj, Niels Olsen, husmand, 66. Født i Flintanp?? Sogn. Søn af husmand Ole Johansen og Karen Nielsen. Ella Dorthea født Amnitzbøll
1925, 2 Juni, 8 Juni, Johan Jørgensen, enkemand og smed, 67, i Aaby, Skaarup Sogn. Født i Kyndby, Kyndby Sogn. Søn af husmand og smed Jørgen Nielsen og Maren Cathrine Johansdatter. 1) Inger Sofie Meline Nielsen, 2) Kristine Termansen
1925, 12 October, 19 October, Niels Nielsen, enkemand og forhenværende gaardmand, 83. Født paa Skaarup Mark. Søn af landmand Niels Paulsen og Anne Maria Hansdatter. 1) Maren Kirstine født Larsen, 2) Laurine født Groth
1925, 23 October, 29 October, Niels Thorvald Christensen, arbejdsmand, 37, i Skaarup. Født i Vor Frue Sogn, Svendborg. Søn af arbejdsmand Hans Christensen og Gertrud født Nielsen. Nelly Louise Hansine født Clausen
1925, 6 November, 14 November, Hans Peder Hansen, forhenværende smed og husmand, 83, paa Nyborg Landevej, Svendborg Amt. Født i Longelse, Langeland. Søn af husmand Hans Nielsen og Anne Christensen. Birthe Marie født Larsen
1925, 5 December, 9 December, Niels Peter Madsen, enkemand og forhenværende ringer, 79, ved Skaarup Kirke. Født paa Øster Aaby Mark, Skaarup Sogn. Søn af husmand Mads Axelsen og Gertrud Jacobsdatter. Rasmine født Rasmussen
1925, 11 December, 19 December, Jens Jørgensen (Kordt Jørgensen), enkemand og forhenværende skomagermester, 88. Født paa Øster Aaby Mark, Skaarup Sogn. Søn af Kirsten Kordtsdatter. Rasmine Nicoline født Hansen
1925, 13 December, 19 December, Erik Rasmussen, enkemand og husmand, 72, i Skaarup Sogn. Født i Hundstrup. Søn af Maren Nielsdatter. Anne Rasmussen født Rasmussen
1926, 1 Februar, 9 Februar, Niels Mortensen Nielsen, enkemand og forhenværende skibstømrer, 83, paa Skaarup Alderdomshjem. Født i Svendborg, St. Nikolaj Sogn. Søn af husmand Niels Nielsen og Karen Mortensdatter. Anne Sophie Nielsen født Halvorsen
1926, 3 Februar, 10 Februar, Offer Hansen Offersen, skomager og husejer, 47, i Skaarup. Født i Sørup, Sørup St. Jørgens Sogn. Søn af indsidder Erik Iver Offersen og Ane Hansen
1926, 11 Februar, 14 Februar, Niels Preben Lund, 9 maaneder, søn af mælkehandler Rasmus Svendsen Lund og Hilda Augusta Petersen. Født Trappebæksvej, Svendborg
1926, 25 Marts, 2 April, Herluf Martin Christian Piil, tjenestekarl, 24. Født i Vejstrup Sogn. Søn af fisker Annar August Piil og Maren født Madsen
1926, 23 Marts, 30 Marts, Hans Andersen, forhenværende gaardejer, 76. Født paa Skaarup Mark. Søn af gaardejer Anders Rasmussen og Anne Cathrine Rasmusdatter
1926, 5 April, 9 April, Jens Henrik Carl Marius Tofte, forhenværende semennarielærer, 86, ved Skaarup Statssemenarium, Skaarup Sogn. Født i Vildbjerg Skole, Vildbjerg Sogn. Søn af lærer Hans Christian Tofte og Emilie Josephine født Clausen
1926, 8 April, 14 April, Carl Georg Laurits Hansen, arbejdsmand, 35, i Skaarup. Født i Raageleje, Blidstrup Sogn. Søn af husmand Peder Christian Hansen og Inger Marie Nielsen. Elna Margrethe født Rasmussen
1926, 6 April, 12 April, Jens Christensen Munck, forhenværende lærer, 87. Født i Aarup By, Snedsted Sogn. Søn af Mariane Pedersdatter Munck
1926, 23 April, 29 April, Rasmus Knudsen, enkemand og husmand, 74. Født i Bregninge Sogn, Taasinge. Søn af indsidder Knud Jørgensen og Karen Jacobsdatter. Marie Knudsen født Nielsen
1921, 20 Januar, 2 Februar, Elisabeth Hansen født Rasmussen, 56, i Skaarup. Født i Maare, Herrested Sogn. Datter af gaardejer Ole Rasmussen og Ane Margrethe Thomsen. Forhenværende købmand Jens Peter Hansen
1921, 16 Marts, 23 Marts, Marie Andersen født Rasmussen, enke, 75, i Holmdrup, Skaarup Sogn. Født i Lundby, Landet Sogn. Datter af husmand Rasmus Nielsen og Kirsten Sørensdatter. Husmand Hans Andersen
1921, 24 Marts, 30 Marts, Jørgine Christine Petersen født Rasmussen, enke, 83, i Skaarup. Født paa Thurø. Datter af indsidder Henrik Rasmussen og Christiane Jørgensen. Ølhandler Jørgen Petersen
1921, 2 April, 8 April, Sidsel Kirstine Andersen født Larsen, enke, 80, i Holmdrup, Skaarup Sogn. Født sammesteds. Datter af Sidsel Rasmusdatter. Gaardejer Rasmus Andersen
1921, 5 April, 11 April, Anne Lisbeth Jensen født Sørensen, 70, i Aaby, Skaarup Sogn. Født i Holmdrup. Datter af gaardejer Søren Nielsen og Anne Marie Jensdatter. Gaardejer Rasmus Jørgen Jensen
1921, 13 April, 19 April, Mette Madsen født Sørensen, enke, 74, i Aaby, Skaarup Sogn. Født sammesteds. Datter af arbejdsmand Søren Pedersen og Kirsten Rasmusdatter. Murer Rasmus Madsen
1921, 8 Maj, 13 Maj, Anne Kirstine Hansen, husbestyrerinde, 65, i Holmdrup Stævning, Skaarup Sogn. Født i Brudager. Datter af indsidder Hans Sørensen og Maren Nielsdatter
1921, 10 Maj, 16 Maj, Karen Sophie Pedersen født Larsen, enke, 74, Jonnesvej?? 1 st., Nikolaj Sogn, Svendborg. Født paa Skaarup Mark. Datter af gaardejer Lars Hansen og Maren Nielsdatter. Husmand Jens Pedersen
1921, 10 April, 16 April, Mary Theodora Christensen født Hahn, 29, i Skaarupøre, Skaarup Sogn. Født i Broby, Næsbyhovedbroby Sogn. Datter af Sophia Dorothea Louise Hahn. Fisker Morten Christensen
1921, 16 Juni, 22 Juni, Maren Larsen født Rasmusdatter, enke, 85, i Skaarup. Født i Klingstrup Løkke, Skaarup Sogn. Datter af husmand Rasmus Pedersen og Anne Jensdatter. Væver Niels Larsen
1921, 24 Maj, 30 Maj, Anna Pouline Clausen født Møller, klasselotterikollektrice, 78, i Skattergade, St. Nikolaj Sogn, Svendborg. Født paa Vejstrupgaard. Datter af forpagter Peder Møller og Kirsten Mayntz. Forhenværende proprietær, sparrekassedirektør Hans Peder Magdal Clausen
1921, 31 Maj, 4 Juni, Elly Svendsen, 3 uger, datter af tjenestepige Carla Dagmar Svendsen, Aaby Mark, Skaarup Sogn. Født sammesteds
1921, 15 Juni, 20 Juni, Boline Ellen Marie Jensen født Jørgensen, enke, 67, i Skaarup. Født paa Thurø. Datter af skipper Hans Jørgen Jørgensen og Mathilde Mouritsen. Styrmand Rasmus Michael Jensen
1921, 7 August, 12 August, Karen Larsen født Christophersen, 74, i Aaby, Skaarup Sogn. Født paa Aaby Mark. Datter af gaardejer Christopher Hansen og Johanne Margrethe Andersdatter. Cyklehandler Carl Møller Larsen
1921, 12 November, 16 November, Anna Elise Andersen, 11, Glarmestervej 22, Svendborg. Født i Sortebro, Gudbjerg Sogn. Datter af arbejdsmand Niels Jørgen Andersen og Maren Kirstine Andersen. Plejedatter af murer Th. Andersen, Svendborg
1921, 30 November, 4 December, Inger Mary Christiansen, 7 maaneder, datter af husmand Carl Marius Christiansen og Jensine Severine Christine Nielsen, Holmdrup Stevning, Skaarup Sogn. Født sammesteds
1922, 26 Januar, 2 Februar, Mette Marie Rasmussen Nørgaard født Pedersen, enke, 81, paa Aaby Mark, Skaarup Sogn. Født i Brydemaegaard, Vester Skerninge Sogn. Datter af Peder Johan Pedersen og Johanne Carlsdatter. Bolsmand Rasmus Rasmussen Nørgaard
1922, 26 Januar, 3 Februar, Albertine Christiane Hansen født Petersen, enke, 74, i Holmdrup Huse, Skaarup Sogn. Født i Oure. Datter af husmand Peder Pedersen og Mette Marie Jørgensen. Bolsmand Jesper Hansen
1922, 30 Januar, 7 Februar, Astrid Debora Andersen, 16, datter af statshusmand Hans Christian Andersen og Anne Johanne Jensen, Skaarup. Født i Rødskebølle, Sørup Sogn
1922, 2 Februar, 10 Februar, Johanne Cathrine Jensen født Jensdatter, 69, paa Skaarup Mark, Skaarup Sogn. Født paa Skaarup Mark. Datter af gaardejer Jens Madsen og Anne Sørensdatter. Husmand Jens Jørgen Jensen
1922, 5 Februar, 11 Februar, Caroline Elise Sommer født Hansen, 36, i Holmdrup Stevning, Skaarup Sogn. Født i Hem Sogn. Datter af arbejdsmand Niels Hansen og Nielsine Nielsen. Arbejdsmand Jens Madsen Pedersen Sommer
1922, 18 Februar, 24 Februar, Maren Kirstine Christiansen født Mogensen, enke, 59, i Skaarupøre, Skaarup Sogn. Født i Skaarupøre. Datter af matros Hans Mogensen og Bodil Cathrine Madsdatter. Skipper Rasmus Christiansen
1922, 20 Februar, 25 Februar, Maren Kirstine Rasmussen født Larsen, enke, 64, i Aabyskov, Skaarup Sogn. Født i Gjesinge, Bjerreby Sogn. Datter af husmand Lars Hansen og Ane Cathrine Henricksen. Husmand Hans Rasmussen
1922, 26 Februar, 4 Marts, Dorthea Nielsen født Christensdatter, enke, 88, i Aabyskov, Skaarup Sogn. Født i Aabyskov. Datter af skipper Christen Nielsen og Dorthea Christensdatter. Skibsrheder Peder Eriksen Nielsen
1922, 16 April, 21 April, Maren Kirstine Jensen født Frederiksen, enke, 77, paa Skaarup Asyl, Skaarup Sogn. Født i Slemminge, Vollerslev Sogn. Datter af indsidder Frederik Randrup og Bodil Marie Andersdatter. Kvaseskipper Rasmus Jensen
1922, 30 April, 6 Maj, Kirsten Knudsen født Vilhelmsen, enke, 74, i Skaarup. Født i Albjærg, Oure Sogn. Datter af boelsmand Vilhelm Hansen og Johanne Knudsdatter. Murer Hans Knudsen
1922, 30 April, 3 Maj, Dødfødt pigebarn, datter af arbejdsmand Frederik Rasmussen og Mary Nielsine Christiane Hansen, Skaarupøre, Skaarup Sogn. Født paa Svendborg Amtssygehus
1922, 13 Maj, 19 Maj, Jacobine Maria Jensen født Schurmann, enke, 74, i Kedelsmedstræde 8, Vor Frue Sogn, Svendborg. Født i Aalborg, Vor Frue Sogn. Seminarieforstander, Sognepræst, professor dr. theol. Jens Christopher Schurmann og Cathrine Marie Jensen. Proprietær Niels Christian Olaus Jensen
1922, 21 Maj, 25 Maj, Johanne Marie Jensen født Johansen, 43, i Aaby, Skaarup Sogn. Født i Hesselager. Datter af arbejdsmand Johan Frederik Johansen og Johanne Pedersen. Arbejdsmand Lars Peder Jensen
1922, 8 Juli, 14 Juli, Johanne Sophie Poulsen født Jørgensen, enke, 79, i Skaarup. Født i Egense. Datter af gaardmand Jørgen Nielsen og Mette Hansdatter. Husmand Niels Poulsen
1922, 21 September, 26 September, Marie Valentine Nielsen født Jespersen, enke, 80, paa Skaarup Mark, Skaarup Sogn. Født paa Hallingskov, St. Nikolaj Sogn. Datter af Karen Jespersdatter. Husmand Lars Nielsen
1922, 15 October, 20 October, Ane Hansen født Hansen, enke, paa Skaarup Mark, Skaarup Sogn. Født i Stenstrup. Datter af slagter Hans Rasmussen og Karen Hansdatter. Væver Erik Hansen
1922, 15 November, 19 November, Else Lund, ½, datter af mælkehandler Rasmus Svendsen Lund og Hilda Augusta Pedersen, Skaarup. Født sammesteds
1922, 5 November, 10 November, Kirsten Rasmussen født Rasmussen, enke, 79, paa Aaby Mark, Skaarup Sogn. Født paa Søby Mark, Bjerreby Sogn paa Taasinge. Datter af husmand Rasmus Andersen og Ane Hermansdatter. Gaardejer Hans Peter Rasmussen
1922, 24 November, 1 December, Marthe Pedersen født Hansen, 70, i Skaarup. Født i Hou, Stoense Sogn. Datter af bolsmand Jacob Peder Hansen og Ane Madsdatter. Træskomand Niels Pedersen
1922, 8 December, 15 December, Cathrine Andersen, forhenværende sypige, 84, Skaarup. Født i Frørup. Datter af husmand Anders Johansen og Lisbeth Nielsdatter
1922, 23 December, 29 December, Johanne Larsen født Hansen, 59, i Skaarup. Født i Vindinge, Kullerup Sogn. Datter af boelsmand Hans Pedersen og Bodil Rasmusdatter. Bestyrer for Skaarup Alderdomshjem Jørgen Jensen Larsen
1922, 24 December, 29 December, Johanne Nielsen født Hansen, enke, 88, i Aaby, Skaarup Sogn. Født i Ellerup. Datter af væver Hans Mikkelsen og Anne Marie Hansdatter. Arbejdsmand Lars Nielsen
1923, 29 Januar, 6 Februar, Hilda Kirstine Gustenhoff Eriksen, 1, datter af gaardejer Hans Eriksen og Anna Petersine Gustenhoff, Skaarup Mark, Skaarup Sogn. Født sammesteds
1923, 10 Februar, 12 Februar, Sigrid Aase Clausen, 4 maaneder, datter af forstander for Skaarup Landbrugsskole Søren Claus Clausen og Anna Caroline Marie Ipsen, Skaarup. Født sammesteds
1923, 27 Februar, 5 Marts, Lise Nielsen født Bertelsen, enke, 82, i Holmdrup, Skaarup Sogn. Født i Holmdrup. Datter af gaardejer Bertel Pedersen og Trine Hansdatter. Gaardejer Jens Nielsen
1923, 7 Marts, 15 Marts, Johanne Nielsen født Nielsen, enke, 76, i Holmdrup Huse, Skaarup Sogn. Født i Hallindskov, Vor Frue Sogn, Svendborg. Datter af tømrer Niels Rasmussen og Marie Kirstine Larsen. Bolsmand Erik Jensen Nielsen
1923, 17 Marts, 24 Marts, Karen Astrid Jørgensen, 5 maaneder, datter af smed Jørgen Ludvig Jørgensen og Inger Kirstine Jørgensen født Rasmussen, Skaarup Mark, Skaarup Sogn. Født sammesteds
1923, 18 Marts, 22 Marts, udøbt pigebarn, 15 timer, datter af gaardejer Alfred Rasmussen og Marie Sørensen, Holmdrup, Skaarup Sogn. Født sammesteds
1923, 26 Marts, 2 April, Maren Hansen født Pedersdatter, enke, 86, i Tved, Tved Sogn. Født paa Sønder Højrup Mark, Sønder Højrup Sogn. Datter af husmand Peder Nielsen Teglbrænder og Johanne Hansdatter. Husmand Niels Hansen
1923, 21 April, 28 April, Andrea Anna Hansen født Stuhr, 73, paa Skaarup Mark, Skaarup Sogn. Født i Lundeborg, Oure Sogn. Datter af engvandingspasser Jochim Stuhr og Antje Stoltenberg. Christian Hansen
1923, 25 Maj, 31 Maj, Maren Kirstine Pedersen født Christiansen, enke, paa Skaarup Mark, Skaarup Sogn. Født paa Skaarup Mark. Datter af skipper Knud Christiansen og Ellen Marie Pedersdatter. Husmand Anders Petersen
1923, 2 Juli, 5 Juli, Karen Dorthea Nielsen, 11 dage, datter af barber Hans Edvard Nielsen og Jørgine Marie Jessen, Skaarup. Født sammesteds
1923, 5 Juli, 10 Juli, Elisabeth Rasmussen født Jørgensen, enke, 78, paa Aaby Mark, Skaarup Sogn. Født i Tved. Datter af smed Jørgen Pedersen og Anne Sørensdatter. Boelsmand Jens Rasmussen
1923, 31 Juli, 6 August, Johanne Hansen født Andersen, 69, i Vængemose, Skaarup Sogn. Født i Gudme. Datter af husmand Anders Jensen og Maren Axelsdatter. Husmand Anders Lauesen Hansen
1923, 27 August, 3 September, Maren (Mette) Kirstine Christendsdatter, 81, paa Skaarup Mark, Skaarup Sogn. Født i Brudager, Gudme Brudager Sogn. Datter af husmand Christen Johansen og Ane Marie Hansdatter
1923, 16 September, 24 September, Alma Julie Marie Madsen født Thomsen, 49, i Ringsted Landsogn. Født Blegdamsstræde 94 st., St. Johannes Sogn, København N. Datter af Sophie Christine Thomsen og arbejdsmand Carl Christian Børge Lohmann. Arbejdsmand Niels Aksel Madsen
1923, 27 October, 2 November, Karen Kirstine Nørremand, 4, datter af husmand Hans Anders Nørremand og Anna Nørremand, Aaby Mark, Skaarup Sogn. Født i Vejstrup Sogn, Gudme Herred
1923, 9 November, 15 November, Anne Marie Rasmussen født Nielsen Drejer, enke, 69, paa Skaarup Mark, Skaarup Sogn. Født i Øster Aaby, Skaarup Sogn. Datter af tømrer Niels Carlsen Drejer og Johanne Hansdatter. Husmand Lars Rasmussen
1924, 1 Januar, 8 Januar, Johanne Johansen født Pedersdatter, enke, 73, paa Skaarup Alderdomshjem, Skaarup Sogn. Født i Skaarup. Datter af husmand Peder Nielsen og Anne Marie Nielsdatter. Arbejdsmand Frederik Johansen
1924, 20 Januar, 24 Januar, Sophia Caja Marie Bertelsen Dons, 13, datter af husmand Rasmus Rasmussen Dons og Berteline Sophie Andersen, Aabyskov, Skaarup Sogn. Født i Aabyskov
1924, 12 Februar, 18 Februar, Caroline Henriette Lovise Jensen, husejerske og pensionatsvertinde, 63, i Skaarup. Født i Dømmestrup, Nørre Lyndelse Sogn. Datter af lærer German Jensen og Marie Nielsen
1924, 5 Marts, 12 Marts, Anne Kirstine Larsen født Pedersdatter, enke, 87, i Svendborg. Født i Holmdrup, Skaarup Sogn. Datter af gaardmand Peter Jørgensen og Mette Rasmusdatter. Gaardmand Erik Larsen
1924, 21 Marts, 25 Marts, Anna Bagge, 1 dag, datter af husmand Anton Julius Bagge og Karen Jensine Jensen, Skaarup. Født sammesteds
1924, 8 April, 13 April, Inger Finch, 8 maaneder, datter af skibsbygger Arthur Frederik Finch og Astrid Petra Henriette født Flindt, Svendborg. Født sammesteds
1924, 23 April, 27 April, Lea Beck, 2½ maaned, datter af tømrermester Niels Henrik Nielsen Beck og Beatrice Louisa Alice Pedersen, Nørremarken, Skaarup Sogn. Født sammesteds
1924, 24 April, 3 Maj, Katrine Marie Thomsen født Halvorsen, 65, i Skaarup. Født i Ulkens Dal, Skaarup Sogn. Datter af bødker Christian Frederik Trøi Halvorsen og Martha Kirstine Frederikke Mogensen. Snedkermester Thomas Peter Thomsen
1924, 10 Maj, 13 Maj, Kirstine Bagge, 1 ¾ maaned, datter af husmand Anton Julius Bagge og Karen Jensine Jensen, Skaarup. Født sammesteds
1924, 20 Maj, 26 Maj, Anne Marie Holm født Larsen, enke, 77, paa Skaarup Mark, Skaarup Sogn. Født paa Skaarup Mark. Datter af gaardmand Lars Helgesen og Kirsten Hansdatter. Husmand Niels Andersen Holm
1924, 14 Juni, 20 Juni, Petrine Jørgensen, 66, i Oure, Oure Vejstrup Sogn. Født paa Vejstrup Mark, Vejstrup Sogn. Datter af husmand Jørgen Christensen og Mette Pedersdatter
1924, 2 Juni, 7 Juni, Mathilde Sørensen født Larsen, enke, 80, paa Skaarup Mark, Skaarup Sogn. Født i Hou Sogn, Snøde Stoense, Hou kommune. Datter af husmand og skipper Niels Frandsen Larsen og … Grægersdatter. Væver Niels Sørensen
1924, 25 Maj, 31 Maj, Hilma Eriksen født Olsen, 25, paa Skaarup Mark, Skaarup Sogn. Født i Knudsker Sogn, Vester Herred, Bornholms Amt. Datter af snedker Olaf Olsson og Anne født Gram. Husmand Hans Peder Eriksen
1924, 4 Juni, 10 Juni, Jette Marie Nielsen født Pedersen, enke, 78, i Aabyskov, Skaarup Sogn. Født i Albjerg, Oure Sogn. Datter af stenhugger Peter Petersen og Anna Hjeriksdatter. Husmand Poul Nielsen
1924, 17 Juni, 23 Juni, Anne Rasmussen født Hansen, 62, i Skaarup. Født i Skaarup. Datter af gaardejer Peder Hansen og Kirsten Hansen. Gaardejer Jens Peder Rasmussen
1924, 23 Juni, 27 Juni, Laurine Nielsen født Groth, 64, i Svendborg. Født i Skaarup. Datter af smed Peder Groth og Sofie Madsen. Forhenværende gaardejer Niels Nielsen
1924, 30 Juni, 5 Juli, Sidsel Hansen født Jørgensen, 74, i Aunslev, Aunslev Bogense kommune. Født i Langaa Sogn. Datter af gaardejer Jørgen Larsen og Maren Rasmusdatter. Tømrermester Anders Hansen
1924, 22 Juli, 26 Juli, Karen Marie Elise Hansen født Hansen, 40, i Nyborg. Født paa Skaarup Mark, Skaarup Sogn. Datter af boelsmand Hans Rasmussen og Maren Jensen. Lærer Axel Christian Hansen
1924, 1 August, 2 August, Karen Kirstine Pedersen, 6 uger, datter af arbejdsmand Jens Anton Christian Pedersen og Alfrida Ottilie Madsen født Plov. Født i Skaarupøre, Skaarup Sogn
1924, 4 October, 11 October, Karla Dagny Nielsen, 3 maaneder, datter af arbejdsmand Jens Peter Nielsen og Maren Sofie Jørgensen. Født i Skaarup
1924, 22 October, 26 October, Johanne Maroline Christensen født Johannesen, enke, 79, i Svendborg. Født i Skaarup. Datter af skipper og indsidder Johannes Valentin Johannesen og Marie Lisbeth Hansdatter. Skomager Frederik Christensen
1924, 29 November, 6 December, Ane Kirstine Hansen født Pedersen, 75, i Nørremarken, Skaarup Sogn. Født i Sønderby. Datter af husmand Peder Larsen og Ane Marie Johansdatter. …
1924, 6 December, 11 December, Karen Pedersen (Løv), 67, i Holmdrup, Skaarup Sogn. Født paa Hundtofte Mark, Stenstrup Sogn. Datter af snedker Peder Jensen Løv og Mette Marie Nielsen
1925, 1 Januar, 9 Januar, Anne Marie Inger Laura Carlsen, 56, i København. Født i Skaarup. Datter af skrædder Anders Carlsen og Johanne Marie født Kordtsen
1925, 27 Januar, 2 Februar, Maren Rasmussen født Jensen, enke, 76, paa Skaarup Mark, Skaarup Sogn. Født sammesteds. Datter af indsidder Hans Rasmussen og Anne Kirstine Andersdatter. Boelsmand Hans Rasmussen
1925, 30 Januar, 5 Februar, Johanne Marie Jespersen født Larsen, enke, 82, i Esbjerg. Født i Skaarupøre, Skaarup Sogn. Datter af arbejdsmand Hans Larsen og Magdalene Hansdatter. Matros Hendrik Jespersen
1925, 31 October, 6 November, Maren Mathilde Rasmussen, 68, Rosensvej 5, 3. København. Født i Holmdrup, Skaarup Sogn. Datter af gaardejer Rasmus Hansen og Anne Kirstine Nielsdatter
1925, 25 November, 30 November, Asta Finck, 1½, datter af skibsbygger Arthur Frederik Finck og Astrid Petra Henriette født Flindt. Født i Svendborg, Vor Frue Sogn
1925, 7 Marts, 14 Marts, Stine Madsen født Petersen, enke, 67, Svendborg. Født i Birkum, Fraude Sogn. Datter af gaardejer Peder Jacobsen og Kirsten Nielsdatter. Gaardejer Peder Madsen
1925, 20 Maj, 31 Maj, Karen Petersen født Hansen, 54, Bøgeskovgaard. Født i Højby Sogn. Datter af gaardejer Peder Hansen og Anne født Pedersen. 1) gaardejer Hans Jørgen Jørgensen, 2) proprietær A. Petersen
1925, 30 Maj, 4 Juni, Christine Cecilie Philippa Clausen født Hansen, 58, i Skovlyst, Tved Sogn. Født i København, Trinitatis Sogn. Datter af arbejdsmand Lars Hansen og Kirstine Margrethe Møller. Carl Herman Clausen
1925, 16 Juli, 23 Juli, Dorthea Hansen født Nielsen, enke, 88, i Aaby, Skaarup Sogn. Født paa Slotsbjærg Mark. Datter af husmand Niels Nielsen og Inger Sørensdatter. Hans Peter Hansen
1925, 26 Juli, 30 Juli, Karen Elisabeth Jensen, 4, datter af husmand Laurits Emilius Jensen og Martha Johanne Hansine født Hansen, Skaarup Mark, Skaarup Sogn. Født sammesteds
1925, 22 Maj, 23 Maj, barnet var udøbt (pige), 1 døgn, datter af gaardejer Niels Peter Herluf Rasmussen og Marie født Hansen. Født i Holmdrup, Skaarup Sogn
1925, 22 Juni, 26 Juni, Anna Marie Christoffersen født Larsen, 26. Født paa Skaarup Mark. Datter af Dorthea Vilhelmine … Tjenestekarl Jørgen Jensen Christoffersen
1925, 5 August, 10 August, Maren Hansen født Johansen, enke, 82, Skaarup. Født i Albjerg, Oure Sogn. Datter af husmand Johannes Simonsen og Maren Rasmusdatter. Husmand Rasmus Hansen
1925, 18 August, 25 August, Anna Marie Clausen født Kristoffersen, enke, 77, Skaarup. Født i Fuglsbølle Sogn, Langeland. Datter af indsidder Kristoffer Clausen og Karen født Mortensen. Niels Hansen Clausen
1925, 2 September, 8 September, Laura Ingeborg Henriksen, 1, datter af fisker Jacob Peter Martin Henriksen og Anne Margrethe Laura Hansa født Larsen. Født i Skaarupøre, Skaarup Sogn
1925, 5 November, 10 November, Johanne Hansen, forhenværende husbestyrerinde, 56. Født paa Klingstrup Mølle, Skaarup Sogn. Datter af møller Jørgen Hansen og Maren født Andersen
1926, 8 Februar, 13 Februar, Karen Petersen født Michaelsen, enke og husejerske, 78, i Skaarup. Født i Staagerup, Ollerup Sogn. Datter af boelsmand Michael Ditlev Jensen og Anne Margrethe Nielsdatter. Husmand Christian Pedersen
1926, 5 Marts, 11 Marts, Mette Kirstine Møller Nielsen født Jensen, 42, paa Aaby Mark, Skaarup Sogn. Født i Vinderslev Sogn. Datter af gaardejer Bertel Jensen og Ane Marie født Nielsen. Gaardejer Baltzer Møller Nielsen
1926, 17 Februar, 24 Februar, Martine Boline Andersen Hansen født Lolk, 58, Aabyskov. Født i Strammelse, Landet Sogn. Datter af gaardejer Anders Hansen Lolk og Kirsten født Rasmussen. Boelsmand Jacob Hansen
1926, 7 Marts, 13 Marts, Kirstine Marie Christensen født Rasmussen, 63, Skaarup Mark. Født i Hørup Sogn. Datter af tjenestekarl Jens Rasmussen og Sille Marie Høg. Husmand Christian Jacob Christensen
1926, 15 April, 20 April, Eva Margrethe Hansen, ½, datter af husbestyrerinde Anna Kathrine Ingeborg Hansen hos H. P. Eriksen, Ulkens Dal. Født i Sønder Næraa Sogn
1926, 19 Maj, 24 Maj, Karen Pedersen født Christiansen, enke, 74. Født i Albjerg, Oure Sogn. Datter af indsidder Christian Hansen og Johanne Jørgensdatter. Murermester Niels Jørgen Pedersen