Skaarup, 1914-1920, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1914-1920, Skaarup sogn, Sunds herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

År/dato,måned/begr. dato, måned/navn/alder/erhverv/sted/forældre/efterlevende

1914, 18 Januar, 23 Januar, Jørgen Hansen, smed, 77, Aabyskov, Skaarup Sogn. Født i Sønder Næraa. Søn af smed Hans Rasmussen og Anne Cathrine Jørgensdatter. Vilhelmine Henriksen
1914, 21 Januar, 29 Januar, Hans Christian Edvard Hansen, kusk, 19, paa Gl. Klingstrup, Skaarup Sogn. Født i Klingstrup Havehus, Skaarup Sogn. Søn af murer Lars Hansen og Caroline Petrine Pedersen
1914, 26 Januar, 31 Januar, Søren Christian Jantzen, enkemand og fhv. mægler i Middelfart, 84, Aabyskov Skole, Skaarup Sogn. Født i Gestelev Skole, Gestelev Sogn. Søn af lærer Peter August Jantzen og Marie Magdalene Elisabeth Sidenius. Amalie Gierahn
1914, 22 Februar, 26 Februar, Johannes Carl Johannessen, 8 uger, søn af banearbejder Rasmus Marius Johannessen og Clara Petersen, Skaarup Sogn. Født sammesteds
1914, 27 Februar, 5 Marts, Svend Pedersen, 9 maaneder, søn af husmand Hans Pedersen og Ane Kirstine Rasmussen, Skaarup Mark. Født sammesteds
1914, 9 Marts, 11 Marts, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Hans Nielsen Dreyer og Anna Margrethe Dorthea Rasmussen, Aabyskov, Skaarup Sogn. Født sammesteds
1914, 9 Marts, 16 Marts, Lars Hansen, enkemand og husmand, 81, Faaborgvej, Sørup Sogn. Født i Rødskebølle, Sørup Sogn. Søn af skrædder Hans Rasmussen og Maren Hansdatter. Karen Kirstine Nielsdatter
1914, 1 April, 8 April, Marinus Johannes Flindt, ½, søn af Astrid Petre Henriette Flindt, i Svendborg. Plejebarn hos husmand Erik Henriksen og Marie Kirstine Vilhelmine Petersen, Skaarup. Født sammesteds
1914, 19 April, 25 April, Rasmus Madsen, murermester, 69, i Aaby, Skaarup Sogn. Født i Egense. Søn af arbejdsmand Mads Rasmussen og Anne Marie Sørensen. Mette Sørensen
1914, 7 April, 14 April, Harry Egard Jensen, 10, søn af sømand Hans Peter Jensen og Marie Larsen, Skaarupøre, Skaarup Sogn. Født sammesteds
1914, 28 Maj, 4 Juni, Hans Mikkelsen Lund, friskolelærer, 61, i Aaby, Skaarup Sogn. Født i Binderup, Sønder Bjert Sogn. Søn af husmand Mikkel Lund og Mette Johanne Nissen. Marie Mortensen
1914, 17 Juni, 24 Juni, Rasmus Jensen Pedersen, forhenværende gaardejer i Oure, 82, i Skaarup. Født i Oure Grønneskov. Søn af gaardejer Jens Pedersen og Kirsten Rasmussen. Marie Sørensdatter Lund
1914, 11 Juli, 17 Juli, Peder Hansen, husmand, 67, i Skaarup. Født i Aaby. Søn af Karen Andersdatter. Anne Margrethe Andersen
1914, 11 September, 17 September, Jens Hansen Lundehuus, enkemand og forhenværende husmand, 83, Dronningholmsvej 27, Vor Frue Sogn, Svendborg. Født paa Vejstrup Mark. Søn af boelsmand Hans Nielsen og Anne Pedersdatter. Anne Marie Rasmusdatter
1914, 18 September, 22 September, Jørgen Peder Urban Jørgensen, 5 uger, søn af husmand Johannes Carl Jørgensen og Maren Kirstine Urbansen, Skaarup Mark. Født sammesteds
1914, 17 November, 25 November, Hans Peter Hansen, skibstømrer, 24, i Lemvig. Født i Vor Frue Sogn, Svendborg. Søn af husmand Hans Peter Christian Hansen og Ane Andrea Sthur
1915, 3 Januar, 10 Januar, Bertrand Brænder, uldhandler og kommissionær, 23, Holmdrup Stævning, Skaarup Sogn. Født paa Skaarup Mark. Søn af uldhandler Claus Andreas Brænder og Caroline Jensen
1915, 1 Februar, 7 Februar, Morten Nielsen, enkemand og husmand, 94, i Holmdrup, Skaarup Sogn. Født i Horne Sogn. Søn af indsidder Niels Andersen og Kirsten Mortensdatter. Marie Kristine Rasmusdatter
1915, 5 Februar, 12 Februar, Carl Christian Lerche, rebslager, 61, paa Skaarup Mark. Født i Frederiksværk. Søn af rebslager Vilhelm Lerche og Karen Olesdatter. Rasmine Rasmussen
1915, 18 Februar, 24 Februar, Theodor Christian Thygesen, 9, søn af husbestyrerinde Mette Marie Thygesen, Skaarup. Født i Kirkeby
1915, 5 April, 8 April, Dødfødt dreng, søn af banearbejder Rasmus Marius Johannesen og Clara Pedersen, Skaarup. Født sammesteds
1915, 5 April, 12 April, Rasmus Hansen, boelsmand, 73, i Holmdrup, Skaarup Sogn. Født i Brudager. Søn af tømrer Hans Jacob Carlsen og Abelone Henriksdatter. Clausine Clausen
1915, 3 Maj, 8 Maj, Rasmus Gunnar Møller, 7, søn af gaardejer Jens Hansen Møller og Maren Kirstine Knudsen, Skaarup. Født sammesteds
1915, 23 Maj, 29 Maj, Peder Vilhelm Pedersen, 17, søn af sømand Peder Vilhelm Pedersen og Nielsine Jørgine Jensen, Vængemosen, Skaarup Sogn. Født sammesteds
1915, 20 Juni, 26 Juni, Hans Rasmussen, tømrer, 72, paa Skaarup Mark. Født paa Skaarup Mark. Søn af husmand Rasmus Rasmussen og Karen Vest. Marie Elisabeth Jensen
1915, 24 Juni, 1 Juli, Hans Jacob Andersen, enkemand og forhenværende gaardejer, 77, paa Skaarup Asyl, Skaarup Sogn. Født i Holmdrup. Søn af gaardejer Anders Rasmussen og Karen Jacobsdatter. Christine Madsen
1915, 22 Juli, 27 Juli, Henrik Jensen, forhenværende skibsfører, 78, i Aabyskov, Skaarup Sogn. Født i Aabyskov. Søn af skipper Hans Jensen og Anne Øland. Anne Nielsen
1915, 11 August, 15 August, Hans Peter Hansen, 6 uger, søn af Carla Astrid Stærk, Faaborgvej Vogterhus, Sørup Sogn. Født sammesteds
1915, 31 August, 6 September, Niels Hansen, stenhugger, 74, i Aaby, Skaarup Sogn. Født i Rubjerg Skov, Skaarup Sogn. Søn af husmand Hans Jensen og Anne Vilhelmsdatter. Anne Sofie Madsen
1915, 31 Oktober, 6 November, Lars Andersen, forhenværende gaardejer, 75, i Nørremarken, Skaarup Sogn. Født i Oure, søn af husmand Anders Larsen og Anne Petersen. Maren Pedersen
1916, 11 Februar, 13 Februar, Dødfødt dreng, søn af statshusmand og vejmand Hans Jørgen Hansen og Ane Margrethe Henriksen, Skaarup. Født sammesteds
1916, 17 April, 25 April, Jens Halvor Thomsen, elev, 20, paa Skaarup Seminarium, Skaarup Sogn. Født i Skaarup. Søn af snedker Thomas Peder Thomsen og Marie Cathrine Halvorsen
1916, 9 Maj, 17 Maj, Jørgen Eriksen, forhenværende husmand, 82, i Skaarup. Født i Snarup, Krarup Sogn. Søn af husmand Erik Hansen og Karen Nielsdatter. Anne Johanne Frandsen
1916, 2 Juni, 8 Juni, Henrik Stuhr, enkemand og arbejdsmand, 75, i Skaarup. Født i Bontfeld, Kloster Priets i Holsten. Søn af bestyrer Jochum Stuhr og Antje Stoltenberg. Anna Margrethe Johansen
1916, 3 Juni, 9 Juni, Hans Peder Larsen, enkemand og forhenværende tømrer, 89, i Skaarupøre, Skaarup Sogn. Født i Hovgaardsskoven. Søn af indsidder Lars Jørgensen og Maren Olesdatter. Maren Rasmusdatter
1916, 28 Juni, 5 Juli, Søren Christiansen, enkemand og aftægtshusmand, 86, i Aabyskov, Skaarup Sogn. Født paa Aaby Mark. Søn af gaardejer Christian Jørgensen og Gertrud Sørensdatter. Maren Rasmussen
1916, 5 Juli, 9 Juli, Christian Klingskov Larsen, ¼, søn af arbejdsmand Lars Peder Larsen og Anne Marie Pedersen Hald, Lille Mølle Huse, Skaarup Sogn. Født i Klingstrup Storskov
1916, 24 august, 27 August, Johannes Henriksen, 2 maaneder, søn af gaardejer Otto Rasmi Henriksen og Helga Marie Christiansen, Aaby Mark, Skaarup Sogn. Født sammesteds
1916, 13 Oktober, 20 Oktober, Erik Hansen, forhenværende væver, 79, i Skaarup. Født paa Drejø, Drejø Sogn. Søn af husmand og væver Hans Eriksen og Johanne Nielsdatter. Anne Hansen
1916, 16 Oktober, 20 Oktober, Peter Anton Stougaard, musiker, 22, i Skaarup. Født i Marstal. Søn af forhenværende sømand Hans Christian Stougaard og Karen Hansen
1916, 16 Oktober, 20 Oktober, Johannes Johannesen, 3 uger, søn af banearbejder Rasmus Marius Johannesen og Clara Petersen, Skaarup. Født sammesteds
1916, 27 Oktober, 2 November, Mogens Thune Jacob Højberg, forhenværende lærer, 69, i Skaarup. Født i Gummerup, Køng Sogn. Søn af lærer H. J. Højberg og Ane Kirstine Højberg. Thora Anna Christine Ericksen
1916, 28 Oktober, 3 November, Rasmus Peter Storm, enkemand og husmand, 83, i Aaby, Skaarup Sogn. Født i Vejstrup. Søn af arbejdsmand Peter Christian Storm og Magdalene Andersen. Maren Kirstine Nielsen
1916, 25 December, 2 Januar 1917, Kristian Frederik Ferdinand Rasmussen, ungkarl, 48, i Holmdrup, Skaarup Sogn. Født i Holmdrup. Søn af gaardejer Rasmus Hansen og Anne Kirstine Nielsdatter
1916, 26 December, 2 Januar 1917, Hans Peder Jørgensen, mejeribestyrer, 51, i Skaarup. Født paa Grieslev Mark, Vemmelev. Søn af husfæster Jørgen Christoffersen og Dorthe Rasmusdatter. Maren Henriksen
1916, 28 December, 4 Januar 1917, Niels Aamand, forhenværende maltgører paa Skaarup Mark, 79, Hømarken, Vor Frue Sogn, Svendborg. Født i Bregninge Sogn. Søn af husfæster Rasmus Hansen Aamand og Vibeke Christiansdatter. Marie Kirstine Hansen
1917, 3 Januar, 10 Januar, Hans Mikkelsen Tofte, enkemand og forhenværende lærer i Flensborg og degn ved den danske Menighed, senere forstander for Aagaard Landbrugsskole, 91, boende i Skaarup. Født i Tirslund Skole, Sønderjylland. Søn af skolelærer Jens Tofte og Maren Lykke. Helene Margrethe Berthelsen
1917, 4 Januar, 16 Januar, Johan Frederik Nielsen, forhenværende lærer, 90, i Aabyskov, Skaarup Sogn. Født i Kolstrup i Sønderjylland. Søn af … Niels Hansen og Maren Hansdatter. Anne Marie Nielsen
1917, 8 Januar, 13 Januar, Knud Kristensen, forhenværende boelsmand, 68, i Hammerum, Hammerum Herred. Født i Fæster, Bølling Herred. Søn af Anne Kirstine Knudsdatter og Kresten Pedersen. Lene Vistisen
1917, 21 Januar, 30 Januar, Jens Jensen, forhenværende sømand, 83, boende i Skaarup. Født i Lunde Sogn. Søn af husmand Jens Jensen og Ane Marie Hansdatter. Maren Hansen
1917, 1 Februar, 9 Februar, Hans Larsen, fattiglem, 80, paa Fattiggaarden, Skaarup Sogn. Født i Skaarup. Søn af Maren Pedersdatter. Frederikke Madsen
1917, 1 Februar, 9 Februar, Peder Larsen Olsen, enkemand og fattiglem, 74, paa Fattiggaarden, Skaarup Sogn. Født i Holmdrup Huse. Søn af husmand Ole Hansen og Maren Jensdatter. Juliane Dorthea Beck
1917, 27 Februar, 6 Marts, Søren Alfred Christoffersen, 14, søn af husmand Carl Christian Christoffersen og Hansine Vilhelmine Christensen, Holmdrup, Skaarup Sogn. Født sammesteds
1917, 12 Marts, 20 Marts, Jens Jensen, styrmand, 34, i Aabyskov, Skaarup Sogn. Født i Aabyskov. Søn af snedker Lars Peder Jensen og Ingeborg Cæcilie Jørgensen
1917, 22 Marts, 28 Marts, Jørgen Hansen Rasmussen, husmand, 35, paa Brudager Mark, Brudager Sogn. Født paa Drejø. Søn af fisker Christen Rasmussen og Karen Jørgensen. Eline Hansine Christiansen
1917, 31 Marts, 6 April, Lars Hansen, enkemand og arbejdsmand, 76, i Klingstrup Løkke, Skaarup Sogn. Født i Haastrup Sogn. Søn af Anne Marie Larsdatter. Karen Marie Nielsen
1917, 7 April, 14 April, Rasmus Peter Henriksen, gaardejer, 51, ’Rolighed’, Skaarup Sogn. Født i Holmdrup. Søn af gaardejer Henrik Rasmussen og Marie Christine Pedersen
1917, 11 April, 17 April, Frederik Emil Rasmussen, fattiglem, 41, paa Skaarup Fattiggaard. Født i Vejstrup. Søn af Nikoline Hermansen
1917, 29 April, 4 Maj, Ejnar Mortensen, ½, søn af tømrerlærling Aksel Mortensen og Martha Emilie Jensen, Aaby, Skaarup Sogn. Født sammesteds
1917, 2 Maj, 8 Maj, Poul Pedersen, enkemand og gaardejer, 81, paa Skaarup Mark. Født i Aaby. Søn af gaardejer Peder Mortensen og Maren Jensdatter. Ane Margrethe Mogensen
1917, 16 Maj, 22 Maj, Jens Edmund Nielsen, 11 maaneder, søn af husmand Niels Peder Nielsen og Karen Marie Rasmussen, Aabyskov, Skaarup Sogn. Født sammesteds
1917, 19 Maj, 27 Maj, Knud Jørgen Andreas Jørgensen, skomager, 30, i Langelandsgade 15, 4., København. Født i Skaarup. Søn af gaardejer Rasmus Jørgensen og Rasmine Rasmussen
1917, 23 Maj, 29 Maj, Christian Nielsen Bro, førstelærer, 63, i Ranum, Bjørnsholm Sogn, Slet Herred. Født i Vindblæs Sogn. Søn af Sognefoged Niels Christian Jacobsen og Hedevig Christiansdatter. Laura Manna Andresen
1917, 25 August, 1 September, Hans Jensen Kroman, enkemand og forhenværende gaardejer, 75, Hjelmkilde, Aaby Mark, Skaarup. Født sammesteds. Søn af gaardejer Jens Hansen og Maren Mortensdatter. Ane Pedersen
1917, 17 November, 26 November, Jens Jørgen Hansen Muhle, skoleinspektør, 47, Bispegade 34, Hjørring. Født i Tved Sogn. Søn af husmand Martin Sophus Hansen Muhle og Karen Marie Jensen. Mouritze Nicoline Sophie Hansen
1918, 2 Januar, 7 Januar, Kaj Folmer Hansen, ¾, søn af handelsagent Peter Hansen og Petra Kristine Rasmussen, Holmdrup Huse, Skaarup Sogn
1918, 4 Januar, 10 Januar, Hans Christoffersen, forhenværende gaardejer, 75, paa Aaby Mark, Skaarup Sogn. Født i Aaby. Søn af gaardejer, Sognefoged Christopher Hansen og Johanne Margrethe Andersdatter
1918, 15 Februar, 22 Februar, Jørgen Rasmussen, gaardejer, 79, paa Skaarup Mark. Født i Gudbjerg Sogn. Søn af gaardmand Rasmus Rasmussen og Karen Andreasdatter. Ane Kirstine Hansen
1918, 21 Marts, 27 Marts, Peter Hansen Jensen, forhenværende husejer, 82, paa Skaarup (Egis Moe) Mark. Født i Skaarup. Søn af gaardmand Jens Hansen og Elsebeth Pedersdatter. Anne Marie Jakobsen
1918, 11 Juli, 18 Juli, Jens Larsen, forhenværende gaardejer, 85, i Holmdrup, Skaarup Sogn. Født paa Skaarup Mark. Søn af gaardejer Lars Larsen Møller og Anne Kirstine Petersdatter. Anne Marie Andersen
1918, 7 Juli, 13 Juli, Niels Jacob Emil Nielsen, arbejdsmand, 33, paa Skaarup Mark. Født samme steds. Søn af skibstømrer Niels Mortensen Nielsen og Anne Sophie Halvorsen
1918, 23 Juli, 27 Juli, Erik Marqvard Nielsen, -, søn af gaardejer Niels Eriksen Nielsen og Julie Martine Marqvardsen, Holmdrup Huse, Skaarup Sogn – født samme sted
1918, 25 August, 30 August, Christen Rasmussen Gregersen, enkemand og forhenværende boelsmand, 87, boende i Lundeborg, Oure Sogn. Født i Oure. Søn af indsidder Rasmus Hansen og Kirsten Christensdatter. Karen Marie Nielsen
1918, 4 Oktober, 11 Oktober, Hans Peter Helgesen, gaardejer, 59, paa Skaarup Mark. Født samme sted. Søn af gaardejerske Mette Kirstine Larsen, født samme steds
1918, 14 Oktober, 19 Oktober, Hans Christian Pedersen, enkemand og husmand, 79, i Skaarup. Født i Skaarup. Søn af væver Peter Hansen og Anne Margrethe Rasmusdatter. Anne Andersen
1918, 25 Oktober, 31 Oktober, Hans Peter Christensen, træskomand, 46, i Skaarup. Født i Lille Mølle, Vejstrup Sogn. Søn af husmand Hans Christensen og Maren Pedersen. Rasmine Jakobine Petersen
1918, 10 November, 16 November, Christian Mikkelsen Christiansen, entreprenør, 29, i Grindsted, Slangs Herred. Født i Fuglsbølle Sogn paa Langeland. Søn af husmand Emilius Christiansen og Martine Mogensine Rasmussen
1918, 16 November, 25 November, Jørgen Christiansen, kusk, 24, paa Bøgeskovgaard, Skaarup Sogn. Født i Jelv, Sønderjylland. Søn af gaardejer Jørgen Christiansen og Marie Magdalene Andresen
1918, 1 December, 8 December, Niels Nielsen, enkemand og husmand, 70, i Holmdrup Huse. Født i Svendborg, Frue Sogn. Søn af arbejdsmand Mads Nielsen og Anne Marie Hansen. Maren Kirstine Nielsen
1918, 4 December, 11 December, Anders Pedersen, husmand, 63, i Ulkensdal, Skaarup Sogn. Født i Ravndrup, Gislev Sogn. Søn af husmand Peter Petersen og Mette…. Maren Kirstine Christiansen
1918, 7 December, 13 December, Jens Jensen, gaardejer, 64, paa Skaarup Mark. Født paa Skaarup Mark. Søn af gaardejer Jens Andersen og Mette Kirstine Jensdatter. Marie Jensen
1918, 9 December, 14 December, Villiam Nielsen, fisker, 57, i Skaarupøre, Skaarup Sogn. Født i Skaarupøre. Søn af sømand Rasmus Nielsen og Charlotte Christiane Jensine Marie Børgesen. Karen Jønsson
1919, 18 Februar, 24 Februar, Anders Jørgen Rasmussen, enkemand, 72, paa Skaarup Alderdomshjem, Skaarup Sogn. Født paa Oure Mark. Søn af husmand Frederik Christian Rasmussen og Ane Kirstine Jensen. Maren Kirstine Thomsen
1919, 10 Februar, 17 Februar, Hans Henningsen, rentier, 58, i Aaby, Skaarup Sogn. Født paa Aaby Mark. Søn af gaardejer Henning Hansen og Johanne Jensdatter
1919, 18 Februar, 25 Februar, Poul Nielsen, husmand, 80, paa Skaarup Mark. Født i Brudager, Gudme Herred. Søn af husmand, smed Niels Thomas Christensen og Ane Cathrine Rasmusdatter. Jette Marie Pedersen
1919, 22 Februar, 28 Februar, Rasmus Johan Birck Møller, husmand, 58, paa Aaby Mark, Skaarup Sogn. Født i Skaarup. Søn af smed Jens Andreas Johan Birck Møller og Kirsten Jørgensen. Maren Christiansen
1919, 20 Februar, 26 Februar, Jens Mogensen, enkemand og gaardejer, 65, i Skaarup. Født i Albjærg, Oure Sogn. Søn af gaardejer Mogens Nielsen og Anne Cathrine Jensen. Anne Marie Pedersen
1919, 5 Marts, 14 Marts, Hans Hansen, fattiglem, 48, Nyborg Landevej 68, Vor Frue Sogn, Svendborg. Født i Egense. Søn af arbejdsmand Hans Hansen og Johanne Marie Andersen
1919, 9 Marts, 13 Marts, Ejnar Laursen, 4 uger, søn af smed Jens Christian Laursen og Dagmar Kirstine Hansen, Aaby, Skaarup Sogn. Født sammesteds
1919, 27 April, 3 Maj, Peder Outzen Hasinkam, husmand, 89, i Skaarup. Født i Tranekær, Svendborg Amt. Søn af sadelmager Peter Christian Hasenkam og Caroline Friederiksen. Johanne Frederikke Vilhelmine Thuge
1919, 1 Maj, 7 Maj, Rasmus Nielsen, forhenværende gaardejer, 72, i Holmdrup, Skaarup Sogn. Født i Holmdrup. Søn af gaardejer Niels Jensen og Anne Pedersdatter. Kristine Jensen
1919, 7 Juni, 12 Juni, Godtfred Jensen, forhenværende skibstømrer, 78, paa Aaby Mark, Skaarup Sogn. Født i Haugbølle, Humble Sogn. Søn af husmand Jens Christensen og Marie Kirstine Nielsdatter. Jensine Rasmine Pedersen
1919, 8 September, 15 September, Carl Henriksen, husmand, 70, i Holmdrup, Skaarup Sogn. Født i Tved Skovhave, Tved Sogn. Søn af indsidder Henrik Rasmussen og Anna Dorthea Larsdatter. Johanne Marie Larsen
1919, 18 September, 24 September, Søren Rasmussen, forhenværende gaardejer og sognefoged, 55, i Skaarup. Født i Oure, Oure Sogn. Søn af gaardejer Rasmus Jensen Pedersen og Marie Sørensdatter Lund. Petrine Nielsen
1919, 27 September, 3 Oktober, Johan Cornelius Berthelsen, forhenværende bogbinder, 74, i Skaarup. Født i Ringkøbing. Søn af bogbinder Aksel Berthelsen og Ane Marie Christensdatter. Ane Marie Berthelsen født Godtfredsen
1919, 8 December, 13 December, Morten Henning Bojsen Mortensen, 11, søn af førstelærer Rasmus Mortensen og Agnes Bojsen, Skaarup. Født i Horsens
1920, 7 Januar, 16 Januar, Christen Andersen, husmand, 70, i Langaa, Langaa Sogn, Gudme Herred. Født i Vester Skerninge. Søn af skrædder Anders Jørgen Salomonsen og Gertrud Cathrine Mogensdatter. Ane Margrethe Andersen
1920, 16 Januar, 23 Januar, Peder Christiansen, enkemand og forhenværende gaardejer, 91, Skaarup. Født paa Skaarup Mark. Søn af smed Christian Kirstein og Maren Nielsdatter. Anne Kirstine Nielsen
1920, 4 Februar, 11 Februar, Hans Rasmussen, enkemand og gaardejer, 85, paa Aaby Mark, Skaarup Sogn. Født paa Ørbæk Mark, Ørbæk Sogn. Søn af gaardejer Rasmus Larsen og Johanne Hansdatter. Bertholine Ane Kirstine Pedersen
1920, 24 Februar, 5 Marts, Johannes Hansen, madrasmager, 42, Dalumvej 58, Dalum Sogn, Odense Herred. Født i Egeskov, Kværndrup Sogn. Søn af arbejdsmand Offer Hansen og Christiane Clausine Rosander
1920, 10 Marts, 14 Marts, Udøbt dreng, 2 maaneder, søn af træskomand Jens Christensen og Sørine Petra Hansen, Nørremarken, Skaarup Sogn. Født sammesteds
1920, 30 Marts, 6 April, Hans Jensen, smed, 74, paa Skaarup Mark. Født i Gudme Sogn. Søn af husmand Jens Rasmussen og Anne Hansdatter. Anne Marie Hansen
1920, 3 April, 10 April, Ejnar Christian Andersen, tjenestekarl, 17, paa Landmaalergaarden, Skaarup Sogn. Født i Rødskebølle, Sørup Sogn. Søn af husmand Hans Christian Andersen og Anne Johanne Jensen
1920, 17 April, 24 April, Annart August Pihl, fisker, 56, i Brohave, Skaarup Sogn. Født i Rudkøbing. Søn af skipper Johan Christoffer Pihl og Ane Christine Jensen. Marie Madsen
1920, 12 September, 15 September, Dødfødt dreng, søn af husmand Alfred Mandrup Christiansen og Karen Marie Gertrud Elisabeth Jensen, Skaarupøre, Skaarup Sogn. Født sammesteds
1920, 12 October, 18 October, Jesper Hansen, forhenværende boelsmand, 80, i Holmdrup Huse, Skaarup Sogn. Født sammesteds. Søn af husmand Hans Olsen og Anne Jespersdatter. Albertine Christiane Pedersen
1920, 12 October, 19 October, Peder Pedersen, enkemand og forhenværende arbejdsmand, 82, Alderdomsasylet, Skaarup. Født i Ellekærstedet paa Skaarup Mark. Søn af gaardejer Peder Hansen og Inger Kirstine Pedersdatter. Frederikke Anne Kirstine Jeppesen
1920, 25 October, 4 November, Rasmus Nielsen, enkemand og forhenværende gaardejer, 85, paa Skaarup Mark. Født sammesteds. Søn af gaardejer Niels Jørgensen og Anna Rasmusdatter. Sidsel Andersen
1920, 1 November, 4 November, Herman Elvin Christiansen, ½, søn af arbejdsmand Carl Marius Christiansen og Jensine Severine Christine Nielsen, Holmdrup Stevning, Skaarup Sogn. Født sammesteds
1920, 14 November, 20 November, Christian Pedersen, husmand, 68, i Skaarup. Født paa Skaarup Mark. Søn af husmand Peder Christian Jørgensen og Karen…. Karen Pedersen født Michaelsen
1914, 9 Januar, 16 Januar, Anna Rosager Lund, 8 maaneder, datter af boelsmand Erik Marius Peder Lund og Ingefred Christensen Rosager, Skaarupøre, Skaarup Sogn. Født sammesteds
1914, 14 Januar, 21 Januar, Anne Kirstine Andersen født Henriksen, enke og fabriksarbejderske, 67, Nyborg Landevej 4, Svendborg. Født i Tved Skovhave, Tved Sogn. Datter af husmand Henrik Rasmussen og Anne Dorthea Larsdatter. Murer Rasmus Andersen
1914, 8 April, 16 April, Gudrun Marie Nielsen, 3 maaneder, datter af husmand Niels Peter Nielsen og Karen Marie Rasmussen, Aabyskov, Skaarup Sogn. Født sammesteds
1914, 10 April, 13 April, Victoria Sito, polsk arbejderske, 15, paa Ny Klingstrup, Skaarup Sogn. Født i Galizien
1914, 9 Maj, 15 Maj, Johanne Rasmussen født Johansen Laulunde, enke, 81, i Skaarupøre, Skaarup Sogn. Født paa Vejstrup Mark, Vejstrup Sogn. Datter af gaardejer Johan Hansen og Karen Christiansdatter. Gaardejer Mads Rasmussen
1914, 7 Juni, 12 Juni, Johanne Jacobine Mogensen født Lentz, enke, 72, paa Skaarup Mark. Født paa Skaarup Mark. Datter af smed Carl Rudolf Lentz og Maren Nielsdatter. Gaardejer Johan Peter Mogensen
1914, 7 Juni, 13 Juni, Rasmine Hansen født Pedersen, enke, 64, i Skaarup. Født i Vejstrup. Datter af husmand Peder Mortensen Nielsen og Ane Cathrine Rasmusdatter. Husmand Rasmus Hansen
1914, 4 September, 6 September, Anna Marie Christine Larsen, 6 uger, datter af arbejdsmand Lars Peder Larsen og Anne Marie Pedersen Hald, Klingstrup Skov, Skaarup Sogn. Født sammesteds
1914, 17 December, 23 December, Nielsine Petrine Marie Nielsen født Nielsen, enke, 62, i Skaarupøre, Skaarup Sogn. Født i Skaarupøre. Datter af skipper Niels Nielsen og Anne Kirstine Christiansen. Søkaptajn Niels Christian Nielsen
1915, 1 Februar, 8 Februar, Marie Larsen født Bertelsen, enke, 74, i Vejstrup, Vejstrup Sogn. Født paa Skaarup Mark. Datter af husmand Bertel Andersen og Johanne Rasmusdatter. Husmand Niels Larsen
1915, 7 Marts, 12 Marts, Inger Elise Kristine Christiansen født Rasmussen, 62, paa Aspedam, Skaarup Sogn. Født i Kregome. Datter af Marie Nielsen. Dræningsmester Hans Jørgen Christiansen
1915, 16 Marts, 24 Marts, Kristiane Madsen født Pedersen Hald, 36, i Aaby, Skaarup Sogn. Født i Øster Jølbypaa Mors. Datter af arbejdsmand Peder Christensen Hald og Kirsten Marie Christensen. Murer Mads Peder Madsen
1915, 9 April, 16 April, Anne Marie Iversen født Jørgensen, 72, i Skaarupøre, Skaarup Sogn. Født i Drugs Højrup, Kirkeby Sogn. Datter af gaardejer Jørgen Cordtsen og Johanne Cathrine Pedersdatter. Kordegn Hans Iversen
1915, 16 Maj, 21 Maj, Gertrud Nicoline Amalie Nielsen, 69, i Skaarup. Født paa Skaarup Mark. Datter af husmand Niels Pedersen og Maren Pedersdatter
1915, 10 Juni, 13 Juni, Anne Lise Hansen, 3 maaneder, datter af Thyra Elisa Hansen, Troense (plejedatter af skrædder Jens Peder Marius Jensen og Anine Pedersen Hald, Aaby). Født i Vor Frue Sogn, Svendborg
1915, 10 Juni, 15 Juni, Mette Kirstine Frederiksen født Nielsen, enke, 65, i Skaarup. Født i Skaarup. Datter af boelsmand Niels Rasmussen og Maren Sørensdatter. Forhenværende skovfoged Johan Vilhelm Frederiksen
1915, 10 Juni, 17 Juni, Marie Pedersen født Sørensdatter Lund, enke, 84, i Skaarup. Født paa Oure Mark. Datter af gaardmand Søren Rasmussen og Karen Larsdatter. Forhenværende gaardmand Rasmus Jensen Pedersen
1915, 18 August, 27 August, Nielsine Benedicte Larsen født Pedersdatter, enke, 79, paa Skaarup Mark, Skaarup Sogn. Født i Aabyskov. Datter af husmand Peder Larsen og Elsebeth Nielsdatter. Husmand Søren Larsen
1915, 3 September, 9 September, Anne Kirstine Gustave Svendsen, fattiglem, 44, paa Skaarup Fattiggaard. Født i Nørremarken. Datter af arbejdsmand Niels Peder Svendsen og Maren Kirstine Pedersdatter
1915, 1 Oktober, 4 Oktober, Edith Malvine Mathilde Pedersen, ¼, datter af arbejdsmand Otto Georg Pedersen og Marie Elisabeth Jensen, Ny Klingstrup, Skaarup Sogn. Født sammesteds
1915, 20 Oktober, 28 Oktober, Christiane Jensen født Pedersen, 70, i Skaarup Sogn. Født i Tved. Datter af skrædder Peder Sørensen og Johanne Hansdatter. Husmand Fi.. Jensen
1915, 11 November, 20 November, Anne Gotfredsen født Hansen, enke, 78, i Skagen. Født i Pederstrup, Longelse Sogn. Datter af husmand Hans Jacob Jørgensen og Maren Hansdatter. Husmand Hans Peder Gotfredsen
1915, 10 November, 16 November, Anne Jensen Kromann født Pedersen, 72, i Hjælmkilde, Aaby Mark, Skaarup Sogn. Født i Gravvænget, Brudager Sogn. Datter af gaardejer Peder Nielsen og Johanne Margrethe Hansdatter. Gaardejer Hans Jensen Kromann
1915, 6 December, 11 December, Anne Kirstine Nielsine Rasmussen, tjenestepige, 42, i Bellinge, Bellinge Sogn, Odense Herred. Født paa Aaby Mark. Datter af boelsmand Jens Rasmussen og Elisabeth Jørgensen
1916, 28 Januar, 4 Februar, Marie Sofie Frederikke Madsen født Dreier, 70, i Skaarup. Født i Rudkøbing. Datter af smed Frederik Leegaard Dreier og Lau… Petrine Larsen. Bødker Lars Madsen
1916, 23 Februar, 1 Marts, Ellen Marie Christiansen født Pedersdatter, enke, 86, i Ulkens Dal, Skaarup Sogn. Født paa Maegaard, Skaarup Sogn. Datter af gartner Peder Jensen og Ellen Rasmusdatter. Husmand Knud Christiansen
1916, 11 April, 18 April, Christine Jørgensen født Termansen, 61, i Aaby, Skaarup Sogn. Født i Grønneskov, Oure Sogn. Datter af indsidder Terman Pedersen og Maren Johansen. Smed Johan Jørgensen
1916, 24 April, 29 April, Ingeborg Cecilie Jensen født Jørgensen, 65, i Aabyskov, Skaarup Sogn. Født i Marstal. Datter af skipper Jørgen Rasmussen Jørgensen og Thrine Vilhelmine Frandsen. Snedker Lars Peder Jensen
1916, 1 Maj, 7 Maj, Martha Jensine Andersen, 8 maaneder, datter af husmand Niels Jørgen Andersen og Maren Kirstine Andersen, Holmdrup Stevning, Skaarup Sogn. Født sammesteds
1916, 22 Maj, 25 Maj, Ellen Thomasine Pedersen, 18, datter af snedker Rasmus Pedersen og Rasmine Pedersen, Holmdrup Huse, Skaarup Sogn. Født sammesteds
1916, 9 Juni, 15 Juni, Anne Margrethe Jørgensen, 2, datter af husmand Johannes Carl Jørgensen og Maren Kirstine Urbansen, Skaarup Mark, Skaarup Sogn. Født sammesteds
1916, 19 Juli, 25 Juli, Agnes Rigmor Jensen, 11 maaneder, datter af forpagter Lars Jensen og Clara Jenny Emilie Nielsen, Strandgaarden, Skaarupøre, Skaarup Sogn. Født sammesteds
1916, 22 Juli, 26 Juli, Eva Emilie Sandfeld Christensen, 13, datter af afdøde sagfører Jens Christian Christensen og Maren Sofie Pedersen (nu gift med forpagter Søren Lunde), Skjern, Bølling Herred. Født i Skjern, nu boende i Holmdrup, Skaarup Sogn
1916, 25 November, 1 December, Ane Kirstine Rasmussen født Kristensen, enke, 82, i Holmdrup, Skaarup Sogn. Født i Fangel. Datter af husmand Kristen Jacobsen og Inger Kathrine Larsdatter. Husmand Mads Rasmussen Vejle
1917, 10 Januar, 18 Januar, Anne Nielsen født Hansdatter, enke, 83, i Skaarup. Født i Møllegaardshuset, Lunde, Lunde Sogn. Datter af arbejdsmand Hans Hansen og Anne Hansen. Arbejdsmand Rasmus Nielsen
1917, 21 Januar, 27 Januar, Anne Jensen født Jensen, 62, paa Skaarup Mark, Skaarup Sogn. Født i Ellekærstedet, Skaarup Mark. Datter af gaardmand Jens Madsen og Anne Sørensdatter. Husmand Hans Jørgen Jensen
1917, 21 Januar, 25 Januar, Johanne Marie Jensen født Sørensdatter, enke, 88, paa Alderdomshjemmet, Svendborg. Født i Skaarup. Datter af husmand Søren Hansen og Maren Nielsdatter. Sømand Niels Jensen
1917, 22 Januar, 29 Januar, Maren Baagø Jensen født Jensdatter, 84, paa Aaby Mark, Skaarup Sogn. Født i Skaarup. Datter af gaardmand Jens Møller og Karen Sofie Hansdatter. Gaardmand Søren Jensen
1917, 19 Januar, 25 Januar, Ane Marie Nielsen født Knudsen, enke, 81, Baagøs Alle 4, Svendborg. Født i Langaa, Langaa Sogn. Datter af K… Maren Andersdatter. Pensioneret lærer Johan Frederik Nielsen
1917, 31 Januar, 7 Februar, Christiane Adolphine Andersen født Groth, 70, i Hovgaardsskoven, Skaarup Sogn. Født i Oure. Datter af smed Peder Groth og Sofie Madsdatter. Stenhugger Christian Andersen
1917, 11 Februar, 16 Februar, Johanne Sofie Larsen født Hansdatter, enke, 87, Skaarupøre, Skaarup Sogn. Født i Brudager. Datter af husmand Hans Christensen og Ane Marie Ishøj. Arbejdsmand Lars Larsen
1917, 2 Marts, 9 Marts, Ane Johanne Eriksen født Frandsen, enke, 82, i Skaarup. Født i Stenstrup. Datter af gaardejer Frands Hansen og Maren Nielsdatter. Forhenværende husmand Jørgen Eriksen
1917, 9 Marts, 15 Marts, Maren Johansen født Pedersen, enke, 85, i Skaarup. Født i Vesterhæsinge Sogn. Datter af Anne Marie Christensdatter. Arbejdsmand Anders Johansen
1917, 19 Marts, 27 Marts, Karen Hansen født Frandsen, enke, 82, paa Aaby Mark, Skaarup Sogn. Født i Gærup, Brahetrolleborg Sogn. Datter af husmand Ditlev Frandsen og Erikka Christiansen. Arbejdsmand Jens Hansen
1917, 21 Maj, 26 Maj, Rasmine Madsen født Rasmussen, 75, i Skaarup. Født i Rudkøbing. Datter af skipper Rasmus Rasmussen og Christine Andersen. Arbejdsmand Niels Peder Madsen
1917, 15 Juni, 20 Juni, Marie Kristine Aamand født Hansen, enke, 81, Nyborg Landevej 21, Vor Frue Sogn, Svendborg. Født i Dunkjær, Rise Sogn. Datter af husmand Christen Hansen og Anne Christensdatter. Forhenværende maltgører Niels Aamand
1917, 24 Juli, 28 Juli, Karen Kirstine Christiansen født Nielsen, 68, i Skaarup. Født i Vester Skerninge, datter af Anne Jensen. Pedel Lars Christiansen
1917, 26 Juli, 1 August, Johanne Kirstine Hansen født Rasmussen, 73, Bistedet, Skaarup Mark, Skaarup Sogn. Født paa Lakkendrup Mark, Gudbjerg Sogn. Datter af skovfoged Rasmus Hansen og Ane Nielsdatter. Gaardejer Peder Hansen
1917, 1 August, 7 August, Valborg Marie Pedersen født Henningsen, 46, i Holmdrupshuse, Skaarup Sogn. Født i Bellinge Sogn. Datter af husmand Christen Henningsen og Cathrine Jepsen. Husmand Peder Christian Pedersen
1917, 22 September, 27 September, Barbara Marie Kirstine Antonsen født Jensen, enke, 81, paa Skaarup Fattiggaard, Skaarup Sogn. Født i Skaarup Sogn. Datter af husmand og hørsvinger Jens Nielsen og Karen Andersdatter. Arbejdsmand Morten Antonsen
1917, 25 September, 2 Oktober, Christiane Jensen født Andreasen, enke, 73, paa Aaby Mark, Skaarup Sogn. Født i Vejstrup. Datter af boelsmand Andreas Christiansen og Anne Henriksdatter. Gaardejer Niels Jensen
1917, 17 Oktober, 23 Oktober, Karen Sofie Jørgensen født Hansen, 60, paa Aaby Mark, Skaarup Sogn. Født i Brudager Sogn. Datter af skomager Rasmus Hansen og Margrethe Sofie Hansen. Skomager Jens Peder Jørgensen
1917, 28 December, 3 Januar 1918, Johanne Marie Hansen født Andersen, enke, 84, Skaarup Kloster, Skaarup Sogn. Født i Albjerg, Oure Sogn. Datter af husmand Anders Pedersen og Ellen Marie Larsdatter. Arbejdsmand Hans Hansen
1918, 7 Februar, 13 Februar, Julie Antonsen født Hansen, husejerske og enke, 59, paa Skaarup Mark, Skaarup Sogn. Født paa Holmdrup Mark, Skaarup Sogn. Datter af husmand Hans Jensen og Maren Madsdatter. Niels Antonsen
1918, 3 Marts, 9 Marts, Karen Kirstine født Rasmussen, enke, 85, paa Skaarup Fattiggaard, Skaarup Sogn. Født i Albjerg, Oure Sogn. Datter af husmand Anders Rasmussen Andersen og Anna Jensdatter. Rasmus Daniel Petersen
1918, 2 Marts, 8 Marts, Elisabeth født Hansen, enke, 85, i Holmdrup, Skaarup Sogn. Født i Tved, Tved Sogn. Datter af husmand Hans Andersen og Sophie Hansdatter. Husmand Peter Hansen
1918, 22 Januar, 29 Januar, Henriette Nielsine Christiansen født Nielsen, enke, 68, i Skaarupøre, Skaarup Sogn. Født paa Tved Mark, Tved Sogn. Datter af Ane Marie Andersen. Husmand Anders Christiansen
1918, 17 Februar, 23 Februar, Anne Sophie Nielsen født Halvorsen, 72, paa Skaarup Mark, Skaarup Sogn. Født i Ulkens Dal. Datter af bødker Christian Frederik Troj Halvorsen og Martha Kirstine Frederikke Mogensen. Skibstømrer Niels Mortensen Nielsen
1918, 28 Marts, 4 April, Siri Heisch født Handegaard, enke, 74, i Skaarupøre, Skaarup Sogn. Født i Strandebarms Præstegæld, Hardanger, Norge. Datter af gaardbruger Lars Johannes Handegaard og Brita Kittelsdatter. Havnebetjent Carl Frederik Heich
1918, 24 Marts, 30 Marts, Laura Cathrine Andersen født Rasmussen, 26, Fruerstuevej 17, Svendborg. Født i Aabyskov, Skaarup Sogn. Datter af husmand Hans Rasmussen og Maren Kirstine Larsen. Skibstømrer Anders Peter Frederik Andersen
1918, 22 April, 29 April, Maren Andersen født Pedersen, enke, 77, Nørremarken, Skaarup Sogn. Født i Lunde Sogn. Datter af bolsmand Peder Jensen og Abelone Jensdatter. Gaardejer Lars Andersen
1918, 26 April, 28 April, Dødfødt pige, datter af gaardejer Henrik Christoffersen og Jenny Petersine Rasmussen, Aaby Mark, Skaarup Sogn
1918, 5 Maj, 11 Maj, Karen Marie Muhle født Jensen, enke, 73, paa Alderdomshjemmet i Hjørring. Født i Hemmerslev, Særslev Sogn. Datter af smed Jens Jørgensen og Maren Madsdatter. Husmand Martin Sophus Hansen Muhle
1918, 14 Juni, 20 Juni, Maren Jørgensen født Nielsdatter, enke, 82, i Skaarup. Født i Oure. Datter af Anna Hjeriksdatter. Husmand Peder Jørgensen
1918, 5 Juli, 11 Juli, Abelone Marie født Jensen, ungpige, 85, i Skaarup. Født i Hemmerslev, Særslev Sogn. Datter af smed Jens Jørgensen og Maren Madsdatter
1918, 23 Juli, 26 Juli, Udøbt pige, 5 timer, datter af gaardejer Niels Eriksen Nielsen og Julie Martine Marqvardsen, Holmdrup Huse, Skaarup Sogn. Født samme steds
1918, 26 Juli, 30 Juli, Valborg Maren Kirstine Hansen, 5 maaneder, datter af arbejdsmand Jens Aksel Hansen og Karen Marie Skou, Skaarup. Født i Svendborg
1918, 23 September, 29 September, Selma Therese Eleonora Nielsen født Nielsen, 59, i Skaarup. Født i Aarhus. Datter af købmand Michael Nielsen og Marie Christine Elisabeth Anholm. Forhenværende bogholder Niels Severin Nielsen
1918, 13 November, 19 November, Marie Elisabeth Vest født Jensen, enke, 73, paa Skaarup Mark, Skaarup Sogn. Født i Skaarup. Datter af gaardejer Jens Hansen og Elsabeth Pedersdatter. Tømrer Hans Vest
1918, 18 November, 25 November, Martha Emilie Mortensen født Jensen, 25, i Skaarup. Født i Lynge ved Frederiksborg, Sjælland. Datter af gaardejer Hans Peter Jensen og Oline Marie Jørgensen. Tømrer Axel Mortensen
1918, 3 December, 10 December, Anna Kirstine Christensen født Hansen, 18, i Ny Gjessinge, Bjerreby Sogn, Taasinge Birk. Født paa Hallingeskov, Frue Sogn, Svendborg. Datter af husmand Niels Sivert Hansen og Ane Christensen. Gaardejer Christen Kordt Christoffer Christensen
1918, 13 December, 18 December, Valborg Cathrine Andersen, 7 maaneder, datter af bestyrer Christen Andersen og Johanne Hansine Abelone Hansen, Holmdrup, Skaarup Sogn. Født sammesteds
1919, 13 Februar, 18 Februar, Dorthea Marie Sørensen født Nielsen, enke, 84, Holmdrup, har boet i Tved. Født i Gudbjerg. Datter af Anna Nielsen og ungkarl Lars Nielsen. Husmand Anders Sørensen
1919, 23 Januar, 28 Januar, Ruth Gudrun Pihl, 7 maaneder, datter af fisker Alfred Pihl og Marie Nielsine Nielsen, Brohave, Skaarup Sogn. Født sammesteds
1919, 11 Marts, 20 Marts, Anne Margrethe Dorthea Dreyer født Rasmussen, 43, i Aabyskov, Skaarup Sogn. Født i Høje Mark, Lunde Sogn. Datter af sadelmager Niels Rasmussen Aagaard og Maren Hansen. Husmand Hans Nielsen Dreyer
1919, 13 April, 17 April, Agnes Christine Manne Pedersen født Steffensen, 36, i Vindmøllergaarden, Holmdrup, Skaarup Sogn. Født i Branderslev Sogn. Datter af gaardejer Thorvald Peder August Steffensen og Rasmine Magdalene Rasmussen. Proprietær Peder Pedersen
1919, 30 Maj, 5 Juni, Johanne Hansen født Larsdatter, enke, 84, paa Skaarup Mari, Skaarup Sogn. Født i Skaarup. Datter af indsidder Lars Jørgensen og Maren Olesdatter. Husmand Jørgen Hansen
1919, 9 Juni, 15 Juni, Dagmar Anine Larsen, 5 uger, datter af arbejdsmand Lars Peter Larsen og Anne Marie Pedersen Hald, Lille Mølle Huse, Skaarup Sogn. Født paa Sygehuset, St. Nikolaj Sogn, Svendborg
1919, 15 Juni, 20 Juni, Camilla Regine Nielsen født Frederiksen, 64, i Brohave, Skaarup Sogn. Født i Bjerreby Sogn. Datter af skipper Peter Gammelgaard Frederiksen og Anne Regine Antonsen. Gaardejer Rasmus Nielsen
1919, 5 Juli, 12 Juli, Anne Hansen født Jensen, enke, 67, paa Skaarup Mark, Skaarup Sogn. Født paa Skaarup Mark. Datter af gaardejer Jens Andersen og Mette Kirstine Jensdatter. Gaardejer Rasmus Hansen
1919, 17 Juli, 23 Juli, Anne Dorthea Nielsen født Dinesen, enke, 67, i Øster Aaby, Skaarup Sogn. Født Tullebølle Sogn, Langeland. Datter af husmand Dines Andersen Christoffersen og Anne Marie Larsen. Bolsmand Rasmus Hansen Nielsen
1919, 30 September, 7 Oktober, Maren Sørensen født Nielsen, 65, paa Aabyskov, Bjergagrene, Skaarup Sogn. Født i Dover Sogn ved Skanderborg. Datter af gaardmand Niels Poulsen og Karen Marie Jensdatter. Forhenværende husmand Hans Sørensen
1919, 8 September, 14 September, Dødfødt pige, datter af gaardejer Rasmus Bønløkke og Johanne Nielsen, Holmdrup, Skaarup Sogn. Født sammesteds
1919, 18 October, 24 October, Johanne Marie Pedersen født Jensen, enke, 73, paa Skaarup Asyl, Skaarup Sogn. Født i Vængemose. Datter af husmand Jens Jørgensen og Dorthea Nielsen. Fisker Lars Pedersen
1920, 4 Januar, 12 Januar, Mette Kirstine Rasmussen født Rasmussen, enke, 85, paa Aaby Mark Skaarup Sogn. Født i Vor Frue Sogn, Svendborg. Datter af husmand Søren Rasmussen og Karen Hellesdatter. Boelsmand Rasmus Rasmussen
1920, 14 Januar, 19 Januar, Bodil Larsen født Nielsdatter, enke, 85, i Skaarup. Født i Høje, Stenstrup Sogn. Datter af arbejdsmand Niels Mikkelsen og Anne Marie Sophie Amalie Larsdatter. Skomager Ole Larsen
1920, 30 Januar, 5 Februar, Maren Kirstine Andersen født Andersen, 41, i Holmdrup Stevning, Skaarup Sogn. Født paa Gudme Mark. Datter af murer Niels Andersen og Edel Sophie Jensen. Husmand Niels Jørgen Andersen
1920, 2 Februar, 8 Februar, Karen Dorthea Nielsen født Hansen, 71, paa Egis Mae, Skaarup Sogn. Født i Kellerup, Ringe Sogn. Datter af Anne Marie Isaksen. Træhandler Mads Nielsen
1920, 2 April, 9 April, Marie Knudsen født Nielsen, 69, i Nørremarken, Skaarup Sogn. Født i Sønder Næraa. Datter af husmand Niels Mathiassen og Mette Marie Hansdatter. Husmand Rasmus Knudsen
1920, 2 Juli, 8 Juli, Mette Larsen født Andersen, enke, 77, paa Aaby Mark, Skaarup Sogn. Født i Holmdrup. Datter af gaardejer Anders Rasmussen og Karen Jacobsdatter. Gaardejer Christen Larsen
1920, 7 August, 13 August, Frederikke Anne Kirstine Pedersen født Jeppesen, 76, paa Skaarup Mark, Skaarup Sogn. Født i Vejstrup. Datter af Dorthea Rasmusdatter. Arbejdsmand Peder Pedersen
1920, 15 August, 23 August, Johanne Marie Christensen født Pedersen, enke, 78, i Oure, Oure Sogn, Gudme Herred. Født i Oure. Datter af boelsmand Peder Johansen og Maren Larsdatter. Gaardejer Peder Christensen
1920, 8 September, 14 September, Anne Emilie Eriksen født Antonsen, 34, i Ulkens Dal, Skaarup Sogn. Født paa Skaarup Mark. Datter af gaardejer Niels Antonsen og Julie Hansen. Gaardejer Hans Peter Eriksen
1920, 24 November, 28 November, Anna Rasmussen, 7 uger, datter af gaardbestyrer Anton Rasmussen og Andrea Hansine Andersen, Holmdrup, Skaarup Sogn. Født sammesteds
1920, 13 November, 19 November, Ane Carlsen født Andersen Larsen, 41, paa Skaarup Mark, Skaarup Sogn. Født i Rind. Datter af boelsmand Anders Larsen og Maren Dinesen. Bolportør Lars Emil Carlsen
1920, 11 December, 17 December, Rasmine Jørgensen født Rasmussen, enke, 68, i Pjentemøllestræde 8, Vor Frue Sogn, Svendborg. Født i Langaa. Datter af gaardejer Rasmus Nielsen og Karen Andreasdatter. Husmand Rasmus Jørgensen
1920, 18 December, 22 December, Ruth Højte Sørensen, ¼, datter af gaardejer Carl Sørensen og Anna Laurine Hansen Højte, Skaarup Mark, Skaarup Sogn. Født sammesteds