Sørup, 1887-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1887-1891, Sørup sogn, Sunds herred, Svendborg Amt
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1887, 0101, 0701, Peter Mortensen Gudme, gift orgelbygger og husejer, 81, i Rødskebølle
1887, 1201, 1901, Henrik Hansen, 20, i Tordensgaarden. Søn af husmand H. Eriksen
1887, 2701, 0202, Jørgen Fog Gundesen, 8 maaneder, søn af friskolelærer H. Gundesen, i Sørup
1887, 0402, 1002, Johannes Poulsen, gift aftægtsgaardmand, 73 og 11 maaneder, i Sørup
1887, 0203, 0903, Carl Frederik Knudsen, gift husejer og væver, 58, i Sørup
1887, 0604, 1004, Carl Johansen, 8, søn af jærnbaneformand P. Johansen, i Sørup. Født 16.4.1878 i Ringe
1887, 1104, 1704, Carl Marilius Hansen, 3, søn af husmand H. Jespersen, i Rødskebølle, nu i Lunde
1887, 0507, 1007, Axel Henningsen, 4 maaneder, søn af arbejdsmand Christen A. Henningsen, i Sørup
1887, 1407, 1907, Lars Hansen, gift husejer, 75, i Sørup
1887, 2308, 3008, Otto Ditlev Nielsen, 19, i Sørup. Søn af kammerraad og godsforvalter Nielsen
1887, 0309, 0909, Knud Christian Rasmussen, 5, søn af arbejdsmand Hans Rasmussen, i Sørup. Født 7.1.1882 i Kirkeby
1887, 1909, 2409, Peter Christensen, gift husmand, 69, i Belvedere
1887, 2709, 0410, Jørgen Poulsen, gift indsidder, 64, i Sørup
1887, 1910, 2510, Didrik Poulsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 68, i Sørup
1887, 1312, 1912, Jørgen Petersen (Lundegaard), enkemand og stenhugger, 67, i Belvedere
1887, 2612, 04011888, Anders Madsen, gift indsidder, 74, i Kjølleskovhuset
1888, 1901, 2501, Anders Hansen Andersen, gift husfæster, 40, i Belvedere
1888, 2101, 2501, Charles Larsen, 2½ maaned, søn af uldhandler Christen Larsen, i Pasop. Født 8.11.1887 her i Sognet
1888, 0102, 0702, Christopher Balthazar Scholl, enkemand, partikulier og fhv. kobbersmed, 90, i Svendborg. Født 10.5.1797 i Nikolaj Sogn, Svendborg
1888, 1802, 2202, Udøbt dreng, 24 timer, søn af forstassistent Jakob Fløystrup, Kjølleskovgaard
1888, 2003, 2903, Aage Thomas Christensen, 11 maaneder, søn af husmand Christen Thomsen Christensen, af Kjølleskov
1888, 1105, 1805, Johan Conrad Petersen, gift husejer og væver, 64, i Rødskebølle
1888, 0806, 1406, Mads Iversen, gift skovfoged, 63, i Græsholmene
1888, 0808, 1408, Peter Albert Saxdorff, 15, søn af fotograf Saxdorff, i Pasop
1888, 2808, 0109, Jens Hansen Vest,7, søn af smedemester N. H. Vest, i Sørup
1889, 1102, 1702, Jens Laurits Hansen, 4 maaneder, søn af pige Rasmine Jensen, i Kjølleskov
1889, 2302, 0103, Rasmus Hansen Rasmussen, ungkarl, 74, paa hannelund. Født 25.4.1814 paa Ærø
1889, 0305, 0805, Lars Jørgensen, gift husmand, 41, i Sørup
1889, 0505, 0905, Rasmus Jørgen Jensen, 7, søn af husmand Jens Larsen, Kjølleskov
1889, 0905, 1505, Niels Peter Jacobsen, 6 maaneder, søn af skibsfører A. P. Jacobsen, i Pasop
1889, 1305, 1805, Christen Peter Frederiksen, gift husejer og skibstømrer, 39, i Sørup
1889, 2205, 2705, Niels Peter Nielsen, 13, søn af husejer og arbejdsmand Jørgen Nielsen, Sørup Mark
1889, 2705, 3005, Christian Andersen, 2, søn af smedesvend H. N. Andersen, i Pasop. Født 25.12.1886 i Næstved
1889, 2107, 2507, Dødfødt dreng, søn af fruentimmer Jensine Christensen, paa Fattiggaarden Hannelund
1889, 2907, 0208, Ejner Sørensen, 1, søn af fabrikant og uldhandler Jens Sørensen, i Pasop. Født 29.6.1888 i St. Nikolaj, Svendborg
1889, 0609, 1209, Peter Petersen, enkemand og forhen skrædder, 61, hos husmand Søren Madsen i Rødskebølle. Af Rødskebølle
1890, 0501, 1001, Hans Ludvig Saabye, 20, i Pasop, Sørup Sogn. Søn af pensioneret oberst Saabye
1890, 1301, 1701, Niels Jørgensen, gift husmand og arbejdsmand, 56, i Sørup (Familiehuset)
1890, 0702, 1402, Hans Hansen, gift husmand og træskomand, 47, i Rødskebølle
1890, 2102, 2702, Anders Berthussen, enkemand og fattiglem, 82, paa Hannelund
1890, 1005, 1505, Christen Christensen, gift arbejdsmand, 54, i Sørup
1890, 2606, 0207, Thomas Nielsen, ugift, 31, hjemme hos moderen i Sørup. Søn af Gr. A. Nielsen Hundstrup, i Sørup
1890, 1207, 1707, Mads Peter Jakobsen, gift arbejdsmand, 35, i Pasop. Født 7.12.1854 i Skaarup
1890, 1707, 2207, Niels Larsen, gift husfæster, 64, ved Kjølleskoven (Uglebjerg)
1890, 1110, 1710, Rasmus Rasmussen, gift arbejdsmand og tidligere husejer, 45, af Belvedere
1891, 0201, 0601, Carl Emil Frederik Lundegaard Rasmussen, 2½, søn af former Chr. Valdemar Rasmussen, i Pasop
1891, 2102, 0103, Jens Peter Jørgensen, 2½, søn af husmand Lars Jørgensen, i Sørup
1891, 2702, 0503, Christoffer Andersen, gift aftægtshusmand, 83, Belvedere
1891, 0803, 1303, Jørgen Andersen, gift fattiglem, 76, paa Hannelund
1891, 2609, 2909, Peter Hansen, 12 dage, søn af boelsmand Peter Hansen, Belvedere
1891, 2011, 2511, Niels Madsen, enkemand og fhv. gaardejer i Sørup, 89, hos garver Frandsen i Pasop
1891, 2211, 2511, Martin Rasmussen, gift boelsmand og gartner, 35, paa Sørup Mark. Født 28.2.1856 i Sørup Sogn
1887, 1305, 2005, Johanne Jørgensen (Ploug),46, i Sørup. Gaardmand H. Rasmussen
1887, 1308, 1708, Ane Kathrine Nielsen, 50, i Sørup. Kjedelsmed H. Chr. Hansen
1887, 1109, 1409, Udøbt pige, under 24 timer, datter af smedesvend Poul Th. Nielsen, i Pasop
1888, 1501, 2101, Inger Kirstine Svendsdatter, enke, 67, i Rødskebølle. Husfæster Chr. Petersen (død 5.1.1875)
1888, 3001, 0502, Kirstine Madsen, ugift og tidligere tjenende i Nyborg, 73, ophold hos banevogter P. Johansen, i Sørup
1888, 1802, 2402, Emma Olavia Vilhelmine Høyer, 64, i Pasop. Etatsraad og fhv. amtsforvalter i Svendborg Møller
1888, 2203, 2903, Hedevig Rasmine Frederiksen, 11 maaneder, datter af husejer og tømrer Chr. P. Frederiksen, af Sørup Mark
1888, 2703, 0304, Nielsine Rasmussen, 6, datter af Gr. H. Rasmussen, Sørup
1888, 0104, 0504, Karen Larsen, enke, 74, paa hannelund. Arbejdsmand H. Mogensen
1888, 3105, 0306, Karen Marie Hansen, 1, datter af pladsforvalter Morten Hansen, i Kjøbenhavn (Christianshavn). Født 30.5.1887 paa Christianshavn. Midlertidigt ophold hos smed H. Mortensen, i Sørup
1888, 0306, 1006, Anna Kirstine Frederiksen, 2, datter af former Joh. Frederiksen, Pasop
1888, 2406, 2906, Anne Marie Sofie Amalie Larsdatter, enke, 91, hos husmand og skrædder N. Nielsen, paa Kjølleskov. Arbejdsmand Jens Mikkelsen i Lunde
1888, 0208, 0808, Eline Martine Bredsdorff, enke, 82, boede paa Ovinehøj, Sørup Sogn. Sognepræst C. E. Møller i Dalby
1888, 0808, 1408, Ane Kathrine Johansen, 73, i Pasop. Stenhugger Rasmus Petersen (Lundegaard)
1888, 2709, 0210, Anna Margrethe Christoffersen (tvilling), 5 dage, datter af pige Maren Christoffersen, Pasop
1888, 2709, 0210, Hansine Christoffersen (tvilling), 5 dage, datter af pige Maren Christoffersen, Pasop
1888, 0510, 0710, Ingeborg Nielsen, 2 uger, datter af skomager N. V. Nielsen, i Sørup
1889, 3001, 0302, Olavia Nikoline Olsen, 5, datter af postbud P. Olsen, i Pasop
1889, 1102, 1502, Laura Petra Poulsen, 2 maaneder, datter af arbejdsmand L. Poulsen, i Pasop
1889, 1402, 1902, Anna Caroline Vilh. Riel, 3, datter af smed Joh. Riel, i Pasop. Født 20.7.1885 i Øxendrup
1889, 1802, 2202, Maren Kirstine Juul Nielsen, 10, datter af boelsmand Poul Nielsen, Sørup
1889, 1802, 2502, Anne Kirstine Jørgensen, 73, i Rødskebølle. Husmand Joh. Olsen
1889, 2102, 2602, Anne Marie Hofte, enke, 77, i Pasop. Strømpefabrikant Joh. Vagner
1889, 2202, 0103, Ane Jensen, 4, datter af husmand J. Larsen, Kjølleskov
1889, 0903, 1403, Mariane Caroline Laursen, 1 maaned, datter af indsidder P. Laursen, i Pasop
1889, 1103, 1403, Agnete Christine Larsen, 1 døgn, datter af uldhandler Chr. Larsen, i Pasop
1889, 0404, 1104, Anne Kirstine Andersen, tjenende, 18, paa Sølyst. Født i Eskildstrup Sogn paa Falster. Datter af husmand A. Andersen, Kirkeby
1889, 0205, 0505, Nikoline Marie Hansine Andersen, 3 maaneder, datter af smedesvend H. N. Andersen, i Pasop. Født 27.1.1889 i St. Jørgens Sogn
1889, 0906, 1306, Hansa Andersen, 3 maaneder, datter af styrmand A. V. Andersen, i Pasop
1889, 2607, 2807, Udøbt pige, 1 time, datter af ugift Laura Frederikke Moses, i Pasop
1889, 2109, 2409, Sidsel Marie Larsen, 40, i Pasop. Husejer og former H. Jørgen Hansen
1890, 1401, 1801, Dorthea Henriksdatter, 66, i Sørup. Gaardejer Fr. Chr. Knudsen
1890, 0402, 0902, Anne Kirstine Mikkelsen, enke, 70, af Pasop. Fattiglem R. Nielsen (død 17.10.1883)
1890, 1004, 1604, Kirsten Larsdatter, enke, 79, af Sørup. Husmand Lars Knudsen i Strammelse paa Taasinge
1890, 1504, 2004, Henriette Marie Frederiksen, 7 maaneder, datter af Johanne Marie Frederiksen (gift med arbejdsmand Oskar Hansen), Sørup
1890, 1007, 1507, Mette Marie Gjertrud Hansen, 7, datter af husejer og tømrer Jørgen Hansen, i Pasop
1890, 1607, 2107, Thrine Lovise Rasmussen, 29, i Sørup. Smed N. H. Vest
1890, 2809, 0210, Marie Andersen, 29, Pasop. Styrmand Edv. Hansen
1890, 2809, 0210, Dødfødt pige, datter af styrmand Edv. Hansen
1890, 0210, 0610, Agnes Kirstine Christensen, 12 dage, datter af fruentimmer Jensine Christensen, i Pasop. Født 20.9.1890 i Sørup
1890, 2610, 3110, Johanne Kirstine Olsen, 7 maaneder, datter af postbud P. Olsen, i Pasop. Født 23.3.1890 i Sørup
1891, 1201, 1701, Kirsten Svendsen, 66, Belvedere. Husmand Jens Hansen
1891, 1801, 2501, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand J. Nielsen, Pasop
1891, 1301, -, Johanne Rasmussen, enke, 94, hos svigersønnen forpagter Christian Petersen, i Sørup. Husmand Rasmus Mortensen i Hallingskov
1891, 0903, 1503, Johanne Kathrine Severine Rasmine Petersen, 2 og 10 maaneder, datter af husejer Peter Nikolajsen, i Sørup
1891, 1103, 1703, Ane Marie Petersen, ugift, 40, i Rødskebølle (Aldersro). Plejedatter af gaardejer M. Christensen
1891, 2103, 2803, Sofie Amalie Larsen, enke, 74, i Sørup. Husmand Lars Hansen (død 14.7.1887)
1891, 2104, 2804, Anne Marie Christensen, 68, af Kjølleskoven. Væver H. Chr. Andersen
1891, 2005, 2405, Marie Susanne Laurine Lauritzen, 7 uger, datter af former L. J. Lauritzen, i Pasop. Født 30.3.1891 her i Sognet
1891, 2205, 2705, Karen Marie Madsen, 5, datter af tømrer R. P. Madsen, i Rødskebølle. Født 30.4.1886 hersteds
1891, 2405, 2905, Nikoline Rasmussen,51, i Rødskebølle. Husfæster J. Larsen
1891, 1308, 1808, Maren Nielsen, enke, 80, i Rødskebølle (Eskegaarden). Gaardmand R. Rasmussen
1891, 0109, 0709, Johanne Rasmusdatter, enke og aftægtskone, 78. Fhv. husmand N. Tønnesen i Lunde Sogn
1891, 2209, 2609, Karen Marie Mouritsdatter, enke, 76. Født 6.1.1846 i Sørup. Fhv. gaardbestyrer Hans Nielsen
1891, 0210, 0710, Charlotte Johanne Kirstine Nielsen, 33, i Rødskebølle. Arbejdsmand Fr. Henrik Clausen
1891, 2310, 2910, Johanne Marie Hansen, 47, af Sørup (Hulgaarden). Gaardejer Christen Hansen
1891, 0111, 0811, Karen Marie Rasmussen, 2, datter af arbejdsmand Rasmus Rasmussen, af Kjølleskoven. Født 17.4.1889 i Sørup Sogn
1891, 2512, 01011892, Kirstine Jensine Christiansen, 2 uger, datter af ugift Martine Christiansen, Belvedere. Født 7.12.1891 hersteds