Ellinge, 1814-1844, konfirmerede

Afskrift af kirkebog
Konfirmerede 1814-1844, Ellinge sogn, Vindinge herred, Svendborg Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1814, Jørgen Stephansen, søn af afgangne annexbonde Stephan Hansen, opholdende sig hos sin moder, i Ellinge. Døbt 29.9.1799
1815, Claus Hansen, i Ellinge. Søn af indsidder Hans Clausen, i Ellinge. Døbt 18.1.1801
1815, Niels Nielsen, i Lyneskousgaarden. Søn af huusmand Niels Jensen, ved Ellinge. Døbt 21.12.1800
1816, Rasmus Hansen, i Ellinge. Søn af væver Hans Rasmusen, i Ellinge. Døbt 1.5.1801
1816, Mads Stephansen, i Ellinge. Søn af afgangne annexbonde Stephan Hansen, i Ellinge. Døbt 3.5.1801
1816, Niels Jensen, i Bekstrup. Søn af huusmand Jens Jensen, i Bekstrup. Døbt 26.12.1801
1816, Knud Larsen, Rønninge Kirke. Huusbonde og gaardmand Jørgen Andersen, i Ellinge. Døbt 29.3.1801
1816, Johan Rasmusen, Gierslev Kirke. Pleiesøn af gaardmand Jacob Andersen, i Hestehaugegaarden. Døbt 19.7.1801
1816, Hans Olsen, i Ellinge. Søn af gaardmand Ole Sørensen, i Ellinge. Døbt 18.10.1801
1817, Mads Rasmusen. Søn af møller Rasmus Hansen, i Kilde Mølle. Døbt 25.10.1802
1817, Jens Rasmusen. Søn af gaardmand Rasmus Christensen, i Paarup. Døbt 29.3.1803
1817, Niels Pedersen. Søn af husmand Peder Nielsen, i Nyeraadstædet. Døbt 18.7.1802
1818, Mads Rasmusen, i Ellinge. Søn af afgangne gaardmand Rasmus Hansen, i Ellinge. Døbt 21.3.1804
1818, Søren Jensen, i Paarup. Søn af huusmand Jens Petersen, i Paarup. Døbt 23.3.1804
1818, Søren Christiansen, i Ellinge. Søn af afgangne huusmand Christian Jensen, i Ellinge. Døbt 16.10.1803
1818, Hans Sørensen, i Kildegaarden. Pleiefader og gaardmand Niels Jensen, i Kildegaarden. Døbt 11.9.1803
1819, Anders Nielsen. Søn af sognefoged Niels Andersen, i Bekstrup. Døbt 4.11.1804
1819, Hans Nielsen. Søn af gaardmand Hans Henriksen, i Ellinge. Døbt 3.6.1804
1820, Hans Henrik Rasmusen. Søn af Rasmus Hansen Møller, i Kilde Mølle. Døbt 23.2.1806
1820, Niels Knudsen. Pleiefader og gaardmand Hans Jensen, i Bekstrup. Døbt 23.6.1805
1820, Anders Olsen. Søn af gaardmand Olle Sørensen, i Ellinge. Døbt 3.3.1805
1820, Hans Rudolph Jacobsen. Søn af gaardmand Jacob Andersen, i Hestehaugegaarden. Døbt 17.2.1805
1820, Lars Knudsen. Hosbond gaardmand Peder Larsen i Paarup, Døbt 2.2.1806
1820, Lars Dinesen. Hosbond gaardmand Hans Knudsen i Ellinge, Døbt 26.1.1806
1820, Jens Nielsen. Søn af boelsmand Niels Jensen, i Allebroestædet. Døbt 22.12.1805
1820, Jens Christiansen. Søn af boelsmand Jens Rasmusen, i Ellinge. Døbt 10.4.1806
1820, Christen Pedersen. Søn af huusmand Peder Christensen, i Paarup. Døbt 8.4.1806
1821, Søren Nielsen. Søn af sognefoged Niels Andersen, i Bekstrup. Døbt 23.11.1806
1821, Hans Sørensen. Søn af gaardmand Søren Hansen, i Paarup. Døbt 10.8.1806
1821, Søren Pedersen. Pleiefader og husmand Lars Nielsen, i Ellinge. Døbt 16.4.1807
1822, Niels Hansen. Søn af Hans Rasmusen Væver, i Ellinge. Døbt 14.4.1808
1822, Jørgen Hansen. Søn af husmand Hans Jørgensen, i Møllevaadshuset. Døbt 4.10.1807
1822, Hans Hansen. Søn af gaardmand Hans Christensen, i Bekstrup. Døbt 3.4.1808
1822, Jens Knudsen. Søn af gaardmand Hans Andersen, i Ellinge. Døbt 24.5.1807
1823, Jørgen Nielsen. Søn af sognefoged Niels Andersen, i Bekstrup. Døbt 6.11.1808
1823, Jacob Larsen. Søn af skrædder Lars Jacobsen, i Bøgebjerghuset. Født 15.8.1808
1823, Lars Kristensen. Stedsøn af huusmand Hans Pedersen, i Paarup. Døbt 6.11.1808
1823, Rasmus Pedersen. Søn af huusmand Peder Rasmusen, i Allebrohusene. Døbt 11.9.1808
1824, Thomas Rasmussen. Søn af gaardmand Rasmus Madsen, i Ellinge. Født 3.6.1810
1824, Hans Rasmussen. Pleiefader gl. gaardmand Rasmus Christensen, i Ellinge. Døbt 8.10.1809
1824, Ole Hansen. Søn af gaardmand Hans Rasmussen, paa Ellinge Mark. Født 27.8.1809
1824, Christen Jespersen. Søn af smed Jesper Olsen, i Ellinge. Døbt 28.5.1809
1824, Hans Thomsen. Søn af huusmand Thomas Madsen, i Paarup. Døbt 24.9.1809
1825, Christen Hansen. Søn af gaardmand Hans Christensen, i Bekstrup. Døbt 4.4.1811
1825, Henrik Knudsen. Stedsøn af gaardmand Hans Andersen, i Ellinge. Døbt 9.4.1811
1825, Søren Madsen. Søn af huusmand Mads Larsen, i Saaderup. Døbt 4.6.1810
1825, Jens Sørensen. Søn af gaardmand Søren Rasmussen, paa Ellinge Mark. Døbt 18.11.1810
1826, Jørgen Rasmussen, i Ellinge. Stedsøn af gaardmand Rasmus Christensen, i Ellinge. Døbt 20.11.1811
1826, Anders Rasmussen, i Paarup. Søn af gaardmand Rasmus Christensen, i Paarup. Døbt 22.3.1812
1826, Hans Pedersen, i Nyrodsstedet. Søn af huusmand Peder Nielsen, i Nyrodsstedet. Døbt 26.8.1811
1826, Hans Hansen, i Hestehaugegaarden. Hosbonde gaardmand Jacob Andersen. Døbt 6.3.1812
1827, Hans Rasmussen. Søn afgaardmand Rasmus Madsen, i Ellinge. Døbt 28.9.1812
1827, Rasmus Nielsen. Søn af gaardmand Niels Andersen, i Bekstrup. Døbt 4.1.1813
1827, Søren Christensen. Stedsøn af huusmand Hans Petersen, i Paarup. Døbt 12.2.1813
1828, Povel Andersen. Søn af huusmand Anders Larsen, paa Paarup Mark. Døbt 26.10.1813
1828, Anders Nielsen, i Paarup. Søn af møller Niels Andersen, i Lille Mølle. Døbt 26.7.1813
1828, Rasmus Hansen. Søn af skrædder Hans Rasmussen, paa Bekstrup Mark. Født 26.5.1814
1828, Rasmus Hansen. Søn af gaardmand Hans Rasmussen, i Sandgravgaarden. Født 3.3.1814
1829, Hans Christensen, i Ellinge. Søn af huusmand Christen Jacobsen, i Ellinge. Født 5.5.1815
1829, Jens Thomsen, i Paarup. Søn af huusmand Thomas Madsen, i Paarup. Født 23.11.1814
1829, Rasmus Mathiasen, i Ellinge. Søn af huusmand Mathias Jensen, i Ellinge. Født 10.7.1814
1829, Rasmus Madsen, i Ellinge. Søn af huusmand Mads Rasmussen, i Ellinge. Født 27.8.1814
1829, Lars Hansen, i Bekstrup. Søn af gaardmand Hans Christensen, i Bekstrup. Født 21.3.1815
1829, Niels Christensen, i Møllegaardshuset. Søn af huusmand Christen Nielsen, i Møllegaardshuset. Født 18.3.1815
1830, Rasmus Pedersen, i Ellinge. Søn af huusmand Peder Rasmussen, i Søehøistrup. Født 17.8.1815
1830, Hans Nielsen, i Bekstrup. Søn af gaardmand Niels Andersen, i Bekstrup. Født 15.10.1815
1830, Hans Sørensen, paa Bekstrup Mark. Søn af boelsmand Søren Hansen, paa Bekstrup Mark. Født 4.8.1815
1830, Anders Jørgensen, i Toverodstedet. Søn af boelsmand Jørgen Schjøts, i Toverodstedet. Født 3.8.1815  
1831, Anders Jørgensen, i Ellinge. Søn af gaardmand Jørgen Andersen, i Ellinge. Født 23.2.1817
1831, Niels Rasmussen, i Bekstrup. Søn af huusmand Rasmus Frederiksen, i Bekstrup. Født 27.6.1816
1831, Rasmus Christensen, i Paarup. Søn af huusmand Hans Peter Petersen, i Paarup. Født 16.2.1817
1831, Rasmus Jørgensen, i Ellinge. Søn af Bodild Rasmusdatter, i Paarup og ungkarl Jørgen Rasmussen, fra Ullerslev. Født 29.7.1816
1832, Jens Mathiasen, i Ellinge. Søn af huusmand og væver Mathias Jensen og Anne Rasmusdatter, i Ellinge. Født 24.6.1817
1832, Hans Rasmussen, i Aalykkestedet. Søn af boelsmand Rasmus Hansen og Karen Andersdatter, i Aalykkestedet. Født 19.12.1817
1832, Rasmus Hansen, i Ellinge. Søn af afgangne gaardmand Hans Christensen og Johanne Kirstine Rasmusdatter, i Ellinge. Født 13.1.1818
1832, Søren Pedersen, i Søehøishuset. Søn af huusmand Peder Rasmussen og Maren Hansdatter, i Søhøishuset. Født 3.2.1818
1832, Niels Christensen, i Ellinge. Søn af huusmand og væver Christen Jacobsen og Maren Nielsdatter, i Ellinge. Født 19.3.1818
1832, Niels Larsen, i Bøgebjerghuset. Søn af huusmand og skrædder Lars Jacobsen og Sudsel Danielsdatter, i Bøgebjerghuset. Født 13.6.1817
1832, Jens Jørgensen, i Toverodstedet. Søn af boelsmand Jørgen Schjøtz og Maren Jensdatter, i Toverodstedet. Født 15.10.1817
1832, Anders Nielsen, i Allebrohusene (antaget til forsørgelse hos sin broder huusmand Christen). Søn af afgangne aftægtsmand Niels Jensen og afgangne Maren Jensdatter, i Allebrohusene. Født 10.11.1817
1833, Jens Hansen, i Sandgravgaarden, Søn af gaardmand Hans Rasmussen og Sophie Jensdatter, i Sandgravgaarden. Født 7.9.1818
1833, Anders Jensen, paa Paarup Mark. Søn af Mette Jacobsdatter og tjenestekarl Jens Hintzesen, i Vindinge. Født 23.1.1819
1833, Anders Thomsen, i Paarup. Søn af huusmand Thomas Madsen og Maren Hansdatter, i Paarup. Født 19.7.1818
1834, Anders Jørgensen, i Skovgaarden. Søn af gaardmand Jørgen Sørensen og Sophie Andersdatter, i Skovgaarden. Født 22.6.1819
1834, Rasmus Jespersen, i Ellinge. Søn af smed Jesper Olsen og Maren Larsdatter, i Ellinge. Født 24.8.1819
1834, Rasmus Thomsen, i Ellinge. Søn af Gjertrud Nielsdatter og ungkarl Thomas Rasmussen, i Skovballe. Født 17.3.1820
1834, Mads Rasmussen, i Ellinge. Søn af gaardmand Rasmus Madsen og Anne Thomasdatter, i Ellinge. Født 4.4.1820
1834, Knud Rasmussen, i Langkjærshuset. Søn af huusmand Rasmus Johansen og Anne Knudsdatter, i Langkjærshuset. Født 8.4.1820
1834, Rasmus Sørensen, Bekstrup Mark. Søn af boelsmand Søren Hansen og Anne Kirstine Hansdatter, i Skovstedet. Født 5.7.1819
1834, Hans Larsen, i Bøgebjerghuset. Søn af huusmand Lars Jacobsen og Sidsel Danielsdatter, i Bøgebjerghuset. Født 26.12.1819
1834, Anders Sørensen, i Paarup. Søn af gaardmand Søren Hansen og Anne Andersdatter, i Paarup. Født 23.5.1819
1834, Søndag e. Mikkelsdag 5 October, Søren Hansen, i Bekstrup. Søn af afdøde gaardmand Hans Christensen og Maren Hansdatter, i Bekstrup. Født 4.7.1820
1834, Søndag e. Mikkelsdag 5 October, Lars Pedersen, i Ellinge. Søn af huusmand Peder Rasmussen og afdøde Maren Hansdatter, i Søhøihuset. Født 24.7.1820
1834, Søndag e. Mikkelsdag 5 October, Jørgen Christensen, i Ellinge. Søn af huusmand Christen Jacobsen og Maren Nielsdatter, i Ellinge. Født 27.9.1820
1834, Søndag e. Mikkelsdag 5 October, Rasmus Rasmussen, i Paarup. Søn af afdøde gaardmand Rasmus Christensen og Johanne Andersdatter, i Paarup. Født 3.9.1820
1835, 1 Søndag e. Paaske 26 April, Mads Pedersen, i Paarup. Søn af huusmand Peder Evardsen og Karen Rasmusdatter, i Paarup. Født 27.11.1820
1835, 1 Søndag e. Paaske 26 April, Christian Nielsen, i Allebrohusene. Søn af afdøde huusmand Niels Jensen og afdøde Maren Jensdatter, i Allebrohusene. Født 11.8.1820
1835, 1 Søndag e. Paaske 26 April, Hans Jensen, i Paarup. Søn af afdøde huusmand Jens Pedersen og afdøde Dorthe Hansdatter, i Paarup. Født 24.1.1821
1835, 1 Søndag e. Paaske 26 April, Lars Jensen, i Paarup. Søn af afdøde huusmand Jens Hansen og afdøde Anne Kirstine Nielsdatter, i Paarup. Født 25.4.1820
1835, Søndag e. Michelsdag 4 October, Anders Rasmussen, i Aalykkestedet. Søn af boelsmand Rasmus Hansen og Karen Andersdatter, i Aalykkestedet. Født 9.1.1821
1835, Søndag e. Michelsdag 4 October, Mads Hansen, i Sandgravgaarden. Søn af afdøde gaardmand Hans Rasmussen og Sophie Jensdatter, i Sandgravgaarden. Født 4.6.1821
1835, Søndag e. Michelsdag 4 October, Jens Stephansen, i Ellinge. Søn af gaardmand Stephan Bendixsen og Kirsten Pedersdatter, i Willumstrup. Født 20.9.1818
1835, Søndag e. Michelsdag 4 October, Povel Hansen, i Bekstrup. Søn af afdøde møller Hans Povelsen og afdøde Maren Jensdatter, i Rolfsted Mølle. Født 2.1.1821
1835, Søndag e. Michelsdag 4 October, Jørgen Sørensen, i Skovstedet. Søn af afdøde boelsmand Søren Hansen og Anne Kirstine Hansdatter, i Skovstedet. Født 28.4.1821
1836, 1 Søndag e. Paaske 10 April, Hans Rasmussen, i Ellinge. Søn af gaardmand Rasmus Kristensen og Johanne Kirstine Rasmusdatter, i Ellinge. Født 1.121821
1836, 1 Søndag e. Paaske 10 April, Søren Jørgensen, i Skovgaarden. Søn af sognefoged Jørgen Sørensen og Sophie Andersdatter, i Skovgaarden. Født 5.2.1822
1836, 1 Søndag e. Paaske 10 April, Peter Andersen, i Ellinge. Søn af kromand Anders Jensen og Anne Cathrine Ottosdatter, i Ellinge. Født 12.10.1821
1837, 1 Søndag e. Paaske 2 April, Christen Jensen, i Ellinge. Søn af huusmand og bødker Jens Kristensen og Anne Pedersdatter, i Ellinge. Født 13.3.1823
1837, 1 Søndag e. Paaske 2 April, Knud Jørgensen. Søn af gaardmand Jørgen Andersen og Anne Knudsdatter, i Ellinge. Født 3.4.1823
1837, Søndag e. Mikkelsdag 1 October, Otto Andersen, i Ellinge. Søn af kromand Anders Jensen og Anne Cathrine Ottosdatter, i Ellinge. Født 2.9.1823
1837, Søndag e. Mikkelsdag 1 October, Lars Sørensen, i Skovstedet. Søn af afdøde boelsmand Søren Hansen og Kirstine Hansdatter, i Skovstedet. Født 19.5.1823
1837, Søndag e. Mikkelsdag 1 October, Jens Christiansen, i Lyumskovgaarden. Søn af afdøde gaardmand Christian Nielsen og Dorthea Mortensdatter, af Villumstrup. Født 1.2.1820
1838, 1 Søndag e. Paaske 22 April, Henrik Johansen, Ellinge. Søn af enke Maren Jørgensdatter, i Paarup og ungkarl Johan Pedersen, fra Nyborg. Født 24.12.1823
1838, 1 Søndag e. Paaske 22 April, Jens Rasmussen, i Ellinge. Søn af gaardmand Rasmus Madsen og Anne Thomasdatter, i Ellinge. Født 26.10.1823
1838, 1 Søndag e. Paaske 22 April, Niels Hansen, i Ellinge. Søn af Karen Frederiksdatter, i Ellinge og ungkarl Hans Nielsen, fra Biskoptaarup. Født 31.1.1824
1838, 1 Søndag e. Paaske 22 April, Peder Knudsen, i Nøisomhedshuset. Søn af huusmand og væver Knud Hansen og Kristiane Kristensdatter, i Nøisomhedshuset. Født 25.4.1824
1838, Søndag e. Mikkelsdag 30 September, Niels Madsen, i Kildegaarden. Søn af gaardmand Mads Nielsen og Kathrine Nielsdatter, i Kildegaarden. Født 5.7.1824
1838, Søndag e. Mikkelsdag 30 September, Anders Nielsen, i Ellinge. Søn af huusmand Niels Hansen og Johanne Andersdatter, i Ellinge. Født 19.8.1824
1838, Søndag e. Mikkelsdag 30 September, Hans Sørensen, Mosegaarden. Søn af gaardmand Søren Hansen og Mette Kirstine Sørensdatter, i Mosegaarden. Født 3.5.1824
1838, Søndag e. Mikkelsdag 30 September, Hans Nielsen, i Ellinge. Søn af gaardmand Niels Andersen og Barbara Salomonsdatter, Ferridslev. Født 25.6.1824
1839, 1 Søndag e. Paaske 7 April, Hans Pedersen, paa Bekstrup Mark. Søn af hjulmand Peder Jørgensen og Karen Hansdatter, paa Bekstrup Mark. Født 27.12.1824
1839, 1 Søndag e. Paaske 7 April, Hans Pedersen, paa Ellinge Mark. Søn af huusmand Peder Jensen og Amalia Hansdatter, paa Ellinge Mark. Født 3.1.1825
1839, 1 Søndag e. Paaske 7 April, Peder Jensen, i Ellinge. Søn af bødker Jens Kristensen og Anne Pedersdatter, i Ellin ge. Født 26.10.1824
1839, 1 Søndag e. Paaske 7 April, Daniel Larsen, i Bøgebjerghuset. Søn af skrædder Lars Jacobsen og Sidsel Danielsdatter, i Bøgebjerghuset. Født 26.11.1824
1839, 1 Søndag e. Paaske 7 April, Jacob Michael Brandt, i Ellinge. Søn af fhv. mølleforpagter Johan Herman Brandt og Dorthea Marie Møller, paa Hindemae Mølle. Født 19.3.1825
1839, Søndag e. Mikkelsdag 6 October, Rasmus Jørgensen, i Ellinge. Søn af gaardmand Jørgen Andersen og Anne Knudsdatter, i Ellinge. Født 16.8.1825
1839, Søndag e. Mikkelsdag 6 October, Hans Henrik Jeppesen, i Ellinge. Søn af fruentimmer Maren Christensdatter, i Ellinge og ungkarl og soldat Jeppe Henriksen, i Nyborg. Født t 15.4.1825
1839, Søndag e. Mikkelsdag 6 October, Niels Sørensen, i Skovstedet. Søn af afdøde boelsmand Søren Hansen og Kirstine Hansdatter, i Skovstedet. Født 6.5.1825
1839, Søndag e. Mikkelsdag 6 October, Jacob Rasmussen, Hestehaugegaard, Søn af boelsmand Rasmus Cornelius Andersen og Anne Jacobsdatter, i Giislev. Født 19.4.1925
1840, 1 Søndag e. Paaske 26 April, Peder Rasmussen, i Kilde Mølle. Søn af afdøde møller Rasmus Hansen og Birthe Pedersdatter, i Kilde Mølle. Født 18.4.1826
1840, 1. Søndag e. Paaske 26 April, Christen Hansen, i Paarup. Søn af huusmand Hans Peiter Peitersen og Dorthea Sørensdatter, i Paarup. Født 18.2.1826
1840, 1. Søndag e. Paaske 26 April, Hans Jørgensen, i Toverodstedet. Søn af boelsmand Jørgen Schjøts og Maren Jensdatter, i Toverodstedet. Født 2.3.1826
1840, Søndag e. Mikkelsdag 4 October, Niels Hansen, Bekstrup Mark. Søn af huusmand, skovfoged og skrædder Hans Rasmussen og Kirsten Hansdatter, paa Bekstrup Mark. Født 9.5.1826
1840, Søndag e. Mikkelsdag 4 October, Christian Christensen, Møllegaardshuset. Søn af boelsmand Kristen Nielsen og Margrethe Kristensdatter, i Møllegaardshuset. Født 1.7.1826
1841, 1. Søndag e. Paaske 18 April, Hans Nielsen, Paarup. Søn af huusmand Niels Hansen og Maren Hansdatter, i Paarup. Født 7.10.1826
1841, Søndag e. Mikkelsdag 3 October, Christen Sørensen, Skovstedet. Søn af afdøde boelsmand Søren Hansen og Anne Kirstine Hansdatter, Skovstedet. Født 30.8.1827
1841, Søndag e. Mikkelsdag 3 October, Rasmus Jørgensen, Kathrinebjerggaarden. Søn af gaardmand Jørgen Hansen og Johanne Rasmusdatter, i Kathrinebjerggaarden. Født 28.4.1827
1841, Søndag e. Mikkelsdag 3 October, Jørgen Larsen, Bøgebjerghuset. Søn af huusmand og skrædder Lars Jacobsen og Sidsel Danielsdatter, i Bøgebjerghuset. Født 2.7.1827
1841, Søndag e. Mikkelsdag 3 October, Niels Christian Andersen, Ellinge Kroe. Søn af kroemand Anders Jensen og Anne Cathrine Ottesdatter, i Ellinge Kroe. Født 13.7.1827
1842, 1. Søndag e. Paaske 3 April, Rasmus Jørgensen, i Skovgaarden. Søn af sognefoged Jørgen Sørensen og Sophie Andersdatter, i Skovgaarden. Født 13.11.1827
1842, 1. Søndag e. Paaske 3 April, Christian Hansen, i Paarup. Søn af fruentimmer Maren Rasmusdatter, i Paarup og underofficier Hans Rasmussen Rettestrup, fra Kjøbenhavn. Født 21.1.1828  
1842, 1. Søndag e. Paaske 3 April, Johan Knudsen, i Nøisomhedsstedet. Søn af væver Knud Hansen og Christiane Christensdatter, i Nøisomhedsstedet. Født 1.2.1828
1842, Søndag e. Mikkelsdag 2 October, Peder Rasmussen, i Bøgebjerg. Søn af huusmand Rasmus Johansen og Anne Knudsdatter, i Bøgebjerg. Født 15.7.1828
1843, Søndag e. Paaske 23 April, Holger Olivarius Hansen, i Ellinge. Søn af skolelærer Lars Hansen og Mette Kirstine Jensen, i Ellinge. Født 10.4.1829
1843, Søndag e. Paaske 23 April, Niels Frederiksen, i Bekstrup, Søn af huusmand Frederik Frederiksen og Kirsten Madsdatter, paa Bekstrup Mark. Født 24.3.1829
1843, Søndag e. Paaske 23 April, Hans Jensen, i Ellinge. Søn af bødker Jens Christensen og Anne Pedersdatter, i Ellinge. Født 14.1.1829
1843, Søndag e. Paaske 23 April, Rasmus Sørensen, i Mosegaarden, Søn af gaardmand Søren Hansen og Mette Kirstine Sørensdatter, i Mosegaarden. Født 4.2.1829
1843, Søndag e. Paaske 23 April, Frederik Andersen, i Ellinge. Søn af kromand Anders Jensen og Anne Cathrine Ottesdatter, i Ellinge. Født 4.10.1828
1843, Søndag e. Paaske 23 April, Erik Rasmussen, i Bekstrup. Søn af huusmand Rasmus Frederiksen og Maren Nielsdatter, i Bekstrup. Født 22.3.1829
1843, Søndag efter Mikkelsdag 1 October, Peder Christensen, i Paarup. Søn af gaardmand Christen Pedersen og afdøde Maren Hansdatter, i Paarup. Født 3.9.1829
1843, Søndag efter Mikkelsdag 1 October, Rasmus Jørgensen, paa Ellinge Mark. Søn af huusmand og skrædder Jørgen Eskildsen og Gjertrud Rasmusdatter, paa Ellinge Mark. Født 1.9.1829
1843, Søndag efter Mikkelsdag 1 October, Hans Hansen, i Sandgravgaarden. Søn af afdøde gaardmand Hans Rasmussen og Sophie Jensdatter, i Sandgravgaarden. Født 31.7.1829
1843, Søndag efter Mikkelsdag 1 October, Anders Ovesen, i Paarup. Søn af skovfoged Owe Andersen, ved Ravnholdt og Maren Pedersdatter (nu gift med huusmand Peder Christian Nielsen) i Rønninge. Født 26.6.1829
1843, Søndag efter Mikkelsdag 1 October, Carl Adolph Borchsenius, i Paarup. Søn af farver Christian Borchsenius, i Rudkjøbing og Gjertrud Marie Hansen (nu gift med huusmand Mads Thomsen), i Paarup. Født 1.9.1829
1843, Søndag efter Mikkelsdag 1 October, Rasmussen, i Ellinge. Søn af boelsmand Rasmus Pedersen og Marie Larsdatter, paa Birkum Mark. Født 5.6.1829
1844, 1 Søndag efter Paaske 14 April, Jens Pedersen, i Nyrodshuset. Søn af huusmand Peder Jensen og Amalie Hansdatter, i Nyrodshuset. Født 28.11.1829
1844, 1 Søndag efter Paaske 14 April, Jacob Christensen, i Ellinge. Søn af huusmand og væver Christen Jacobsen og Maren Nielsdatter, i Ellinge. Født 29.10.1829
1844, Søndag efter Mikkelsdag 6 October, Stephan Christensen, i Ellinge. Søn af huusmand og væver Christen Stephansen og Margrethe Hansdatter, i Ellinge. Født 15.4.1830
1844, Søndag efter Mikkelsdag 6 October, Lars Frisch, i Bekstrup. Søn af huusmand Niels Frisch og afdøde Dorthe Cathrine Sørensdatter, i Bekstrup. Født 7.8.1830
1814, Maren Christensdatter, opholdende sig hos sin mormoder almisselem Anne Dorthe Pedersdatter. Døbt 24.11.1799
1814, Kirsten Nielsdatter. Datter af sognefoged og gaardmand Niels Andersen, i Bekstrup. Døbt 20.10.1799
1815, Johanne Eskildsdatter, i Ellinge. Datter af huusmand Eskild Jørgensen, ved Søemosen. Døbt 4.6.1800
1815, Karen Frederiksdatter, i Ellinge. Datter af indsidder Friderik Johansen, i Ellinge Hospital. Døbt 15.6.1800
1815, Bodel Rasmusdatter, i Ellinge. Datter af gaardmand Rasmus Christensen, i Paarup. Døbt 22.2.1800
1815, Maren Thomasdatter. Datter af huusmand Thomas Madsen, i Paarup. Døbt 26.10.1800 i Kullerup Kirke
1816, Johanne Rasmusdatter, paa Cathrineberg. Datter af gaardmand Rasmus Madsen, paa Cathrineberg. Døbt 6.4.1801
1816, Anne Nielsdatter, i Bekstrup. Datter af sognefoged Niels Andersen, i Bekstrup. Døbt 7.6.1801
1816, Anne Hansdatter, Ellinge. Datter af afgangne indsidder Hans Madsen, i Ellinge. Døbt 6.8.1801
1816, Cathrine Nielsdatter, i Kildegaarden. Datter af gaardmand Niels Jensen, i Kildegaarden. Døbt 27.11.1801
1816, Cathrine Frøsell, Kierteminde. Datter af sadelmager Frøsell, i Bekstrup. Døbt 15.2.1802
1816, Karen Jespersen, i Ellinge. Datter af smed Jesper Olsen, i Ellinge. Døbt 6.4.1801
1817, Karen Rasmusdatter. Stedfader og gaardmand Rasmus Christensen, i Ellinge. Døbt 12.12.1802
1817, Sidsel Nielsdatter. Datter af sognefoged Niels Andersen, i Bekstrup. Døbt 31.10.1802
1817, Maren Pedersdatter. Datter af huusmand Peder Christensen, i Paarup. Døbt 22.6.1802
1817, Maren Christensdatter. Pleiefader og muurmester Erik Nielsen, i Nyerodshuset. Døbt 11.2.1802
1818, Anne Stephansdatter, i Ellinge. Datter af afgangne annexbonde Stephan Hansen, i Ellinge. Døbt 17.7.1803
1818, Lisbeth Sophie Hansdatter, i Bekstrup. Datter af gaardmand Hans Christensen, i Bekstrup. Døbt 22.1.1804
1818, Anne Hansdatter, i Ellinge. Datter af væver Hans Rasmussen, i Ellinge. Døbt 28.7.1803
1818, Anne Thomadsdatter, i Paarup. Datter af huusmand Thomas Madsen, i Paarup. Døbt 22.5.1803
1818, Karen Knudsdatter, i Ellinge. Datter af afgangne gaardmand Knud Henrichsen, i Ellinge. Døbt 25.3.1804
1819, Else Cathrine Stephansdatter, hiemme hos moderen afgangne annesbonde Stephan Hansens enke, i Ellinge. Døbt 18.11.1804
1819, Anne Kirstine Pedersdatter. Datter af huusmand Peder Nielsen, i Nyeraadstædet. Døbt 14.10.1804
1819, Anne Margrethe Jespersdatter. Datter af smed Jesper Olsen, i Ellinge. Døbt 2.12.1804
1820, Maren Pedersdatter. Pleiefader og gaardmand Hans Jensen, i Bekstrup. Døbt 24.2.1806
1820, Marie Kirstine Hansdatter. Datter af væver Hans Rasmussen, i Ellinge. Døbt 12.1.1806  
1820, Karen Hansdatter. Datter af gaardmand Hans Christesen, i Bekstrup. Døbt 8.10.1805
1820, Maren Rasmusdatter. Datter af boelsmand Rasmus Hansen, i Aalykkestædet. Døbt 25.8.1805
1820, Giertrud Rasmusdatter. Datter af gaardmand Rasmus Christensen, i Paarup. Døbt 29.12.1805
1821, Maren Jespersdatter. Datter af smed Jesper Olsen, i Ellinge. Døbt 26.3.1807
1821, Maren Jensdatter. Datter af huusmand Jens Pedersen, i Paarup. Døbt 15.6.1806
1822, Karen Stephansdatter. Datter af afgangne annexbonde Stephan Hansen, i Ellinge. Døbt 9.4.1808
1822, Maren Rasmusdatter. Datter af gaardmand Rasmus Christensen, i Ellinge. Døbt 25.10.1807
1822, Anne Jensdatter. Datter af husmand Jens Jensen, i Bekstrup. Døbt 7.2.1808
1822, Marie Kirstine Sørensdatter. Datter af gaardmand Søren Hansen, i Paarup. Døbt 8.3.1808
1822, Christiane Christiansdatter, er hos den gl. Woldborg Abelcrone i Ellinge Kirkehospital. Datter af rebslager Christian Krumm, i Svindinge. Døbt 9.8.1807
1822, Sidsel Olesdatter. Datter af gaardmand Ole Sørensen, i Ellinge. Døbt 26.7.1807
1822, Oline Larsdatter. Pleiefader Johannes Jensen Væver, i Allebroehuset. Døbt 21.10.1807
1822, Maren Nielsdatter. Stedfader og husmand Peder Edvartsen, i Paarup. Døbt 5.4.1808
1823, Maren Sørensdatter. Morfader og husmand Hans Clausen, i Ellinge Hospital. Døbt 16.10.1808
1823, Elisabeth Knudsdatter. Stedfader og gaardmand Hans Andersen, i Ellinge. Døbt 7.5.1809
1823, Sidsel Rasmusdatter. Datter af boelsmand Rasmus Hansen, i Aalykkestædet. Døbt 14.2.1809
1823, Maren Rasmusdatter. Datter af Rasmus Hansen Møller, i Kilde Mølle. Døbt 10.3.1809
1823, Dorthe Rasmusdatter. Datter af gaardmand Rasmus Kristensen, i Paarup. Døbt 19.6.1808
1823, Marie Jacobsdatter. Datter af gaardmand Jacob Andersen, i Hestehaugegaarden. Døbt 18.12.1808
1823, Maren Knudsdatter. Datter af aftægtsmand Knud Larsen, i Langkjærshuset. Døbt 23.10.1808
1823, Inger Nielsdatter. Datter af aftægtsmand Niels Jensen, i Allebrohusene. Døbt 5.3.1809
1824, Anne Kirstine Andersdatter. Pleiefader og boelsmand Jørgen Schøtz, i Toveraadhuset. Døbt 10.6.1810
1824, Maren Sørensdatter. Datter af gaardmand Søren Hansen, i Paarup. Døbt 10.2.1810
1824, Karen Andreasdatter. Pleiefader og indsidder Jørgen Jørgen Thomsen, i Mørkekrogshuset. Døbt 8.10.1809
1825, Maren Nielsdatter. Datter af gaardmand Niels Andersen, i Bekstrup. Døbt 24.3.1811
1825, Sophie Pedersdatter. Datter af huusmand Peder Christensen, i Paarup. Døbt 27.3.1811
1825, Karen Nielsdatter. Datter af gaardmand Niels Jørgensen, i Skouballe. Døbt 16.4.1811
1825, Anne Larsdatter. Datter af gaardmand Lars Jørgensen, i Ferritslev. Døbt 1.4.1811
1825, Anne Sophie Andreasdatter. Datter af Andreas Haugsted, i Odense og Gjertrud Nielsdatter. Døbt 24.3.1811
1825, Kirsten Christensdatter. Stedfader og huusmand Hans Petersen, i Paarup. Døbt 1.7.1811
1825, Anne Marie Jørgensdatter. Hosbonde gaardmand Mads Nielsen, i Kildegaarden. Døbt 1.5.1810
1825, Karen Hansdatter. Datter af gaardmand Hans Rasmussen, paa Ellinge Mark. Døbt 10.2.1811
1826, Marie Kirstine Madsdatter, i Ellinge. Datter af huusmand Mads Rasmusdatter, i Ellinge. Døbt 30.10.1811
1826, Anne Kirstine Mathiasdatter, i Ellinge. Datter af huusmand Mathias Jensen, i Ellinge. Døbt 10.11.1811
1826, Kirsten Nielsdatter, i Ellinge. Hosbonde huusmand Niels Hansen, i Ellinge. Døbt 7.12.1811
1827, Mette Kirstine Thomasdatter. Datter af huusmand Thomas Madsen, i Paarup. Døbt 7.5.1812
1827, Sara Margrethe Jørgensdatter. Datter af boelsmand Jørgen Schjøtz, i Toverodsstedet. Døbt 30.6.1813
1827, Sophie Rasmusdatter. Datter af boelsmand Rasmus Hansen, i Aalykkestedet. Døbt 30.6.1812
1827, Sidsel Sørensdatter. Datter af gaardmand Søren Hansen, i Paarup. Døbt 18.4.1813
1827, Margrethe Sørensdatter. Datter af gaardmand Søren Rasmussen, paa Ellinge Mark. Døbt 16.7.1813
1827, Anne Sophie Hansdatter. Datter af gaardmand Hans Andersen, i Ellinge. Døbt 14.11.1812
1827, Anne Carhrine Larsdatter. Datter af huusmand Lars Nielsen, i Ellinge. Døbt 17.4.1813
1828, Anne Rasmusdatter. Datter af gaardmand Rasmus Christensen, i Ellinge. Født 4.4.1814
1829, Karen Knudsdatter, paa Ellinge Mark. Datter af boelsmand Knud Kristensen, paa Ellinge Mark. Født 1.8.1914
1829, Sidsel Jørgensdatter, i Ellinge. Datter af gaardmand Jørgen Andersen, i Ellinge. Født 7.8.1814
1829, Karen Rasmusdatter, i Aalykkestedet. Datter af boelsmand Rasmus Hansen, i Aalykkestedet. Født 12.3.1815
1829, Sidsel Larsdatter, i Bøgebjerghuset. Datter af huusmand Lars Jacobsen, i Bøgebjerghuset. Født 8.4.1815
1829, Johanne Marie Rasmusdatter, i Paarup. Datter af afgangne gaardmand Rasmus Kristensen, i Paarup. Født 9.10.1814
1829, Maren Rasmusdatter, i Ellinge. Datter af indsidder Rasmus Hansen, i Windinge. Født 28.8.1814
1829, Anne Rasmusdatter, paa Bekstrup Mark. Datter af gaardmand Rasmus Andersen, i Ferridslev. Født 26.2.1814
1830, Anne Kirstine Rasmusdatter, i Ellinge. Datter af gaardmand Rasmus Madsen, i Ellinge. Født 16.1.1816  
1830, Karen Sophie Sørensdatter, i Paarup. Datter af afgangne gaardmand Søren Hansen, i Paarup. Født 7.6.1815
1830, Dorthea Sørensdatter, i Sandgravgaarden. Datter af gaardmand Søren Rasmussen, i Sandgravgaarden. Født 23.1.1816
1830, Karen Nielsdatter, i Allebrohusene. Datter af indsidder Niels Jensen, i Allebrohusene. Født 29.11.1814
1831, Kirsten Stephansdatter, paa Bekstrup Mark. Datter af afgangne huusmand Stephan Pedersen, paa Bekstrup Mark. Født 16.12.1816
1831, Dorthe Hansdatter, paa Ellinge Mark. Datter af gaardmand Hans Rasmussen, paa Ellinge Mark. Født 13.5.1816
1831, Cathrine Marie Hansdatter, i Ellinge. Datter af Hans Andersen, i Ellinge. Født 9.8.1816
1831, Anne Marie Christensdatter, i Møllegaardsstedet. Datter af huusmand Christen Nielsen, i Møllegaardsstedet. Født 2.1.1817
1831, Maren Andersdatter, i Paarup. Datter af indsidder og almisselem Anders Sørensen, i Paarup. Født 24.7.1816
1832, Johanne Susanne Pauline Andersdatter, i Ellinge. Datter af kromand Anders Jensen og Anne Cathrine Ottesdatter, i Ellinge. Født 20.6.1817
1832, Mette Kirstine Rasmusdatter, i Ellinge. Datter af gaardmand, den ældre Rasmus Christensen og Lisbeth Madsdatter, i Ellinge, Lisbeth Madsdatter. Født 5.5.1817
1832, Christiane Madsdatter, i Ellinge. Datter af huusmand og tømmermand Mads Rasmussen og Maren Eliasdatter, i Ellinge. Født 29.6.1818
1832, Maren Rasmusdatter, i Langkjærshuset. Datter af huusmand Rasmus Johansen og Anne Knudsdatter, i Langkjærshuset. Født 13.8.1817
1832, Gjertrud Rasmusdatter, i Ellinge. Datter af gaardmand gl. Rasmus Christensen og Lisbeth Madsdatter, i Ellinge. Født 5.5.1817
1832, Lisbeth Sophie Sørensdatter, paa Bekstrup Mark. Datter af boelsmand Søren Hansen og Kirstine Hansdatter, paa Bekstrup Mark. Født 29.7.1817
1832, Anne Sørensdatter, i Paarup. Datter af gaardmand Søren Hansen og Anne Andersdatter, i Paarup. Født 1.5.1817
1832, Anne Kirstine Henrichsdatter, i Ellinge. Datter af soldat Henrik Ruberg, i Nyborg og Maren Jørgensdatter. Født 23.12.1817
1832, Karen Jensdatter, i Paarup. Datter af afgangne huusmand Jens Petersen og afgangne Dorothea Hansdatter, i Paarup. Født 1.11.1817
1833, Else Marie Knudsdatter, paa Ellinge Mark. Datter af boelsmand Knud Christensen og Karen Hintzesdatter, paa Ellinge Mark. Født 3.8.1818
1833, Else Cathrine Jensdatter, paa Bekstrup Mark. Datter af afdøde huusmand og hjulmand Jens Pedersen og afdøde Maren Jensdatter, i Bekstrup. Født 16.7.1818
1833, Mette Hansdatter, paa Bekstrup Mark. Datter af huusmand og skrædder Hans Rasmussen og Kirsten Hansdatter, i Bekstrup. Født 10.2.1819
1833, Karen Jørgensdatter, i Ellinge. Datter af gaardmand Jørgen Andersen og Anne Knudsdatter, i Ellinge. Født 31.3.1819
1833, Johanne Pedersdatter, i Paarup. Datter af huusmand Peder Evardsen og Karen Rasmusdatter, i Paarup. Født 10.5.1818
1833, Margrethe Christensdatter, i Møllegaardshuset. Datter af boelsmand Christen Nielsen og Margrethe Christensdatter, i Møllegaardshuset. Født 3.3.1819
1833, Karen Andersdatter, i Ellinge. Datter af kromand Anders Jensen og Cathrine Ottesdatter, i Ellinge. Født 23.10.1818
1834, Frederikke Rasmusdatter, i Bekstrup. Datter af huusmand Rasmus Frederiksen og Maren Nielsdatter, i Bekstrup. Født 9.1.1820
1834, Lisbeth Larsdatter, paa Paarup Mark. Datter af huusmand Lars Nielsen, i Davinde og Maren Larsdatter, i Rønninge. Født 10.11.1819
1834, Kirstine Marie Pedersdatter, i Paarup. Datter af fruentimmer Else Knudsdatter, i Langkjærshuset og ungkarl Peder Knudsen, i Davinde. Født 6.9.1819
1834, Jensine Andersdatter, i Ellinge. Datter af kromand Anders Jensen og Cathrine Ottesdatter, i Ellinge. Født 26.3.1820
1834, Christiane Rasmusdatter, i Ellinge. Datter af gaardmand Rasmus Kristensen og Lisbeth Madsdatter, i Ellinge. Født 26.12.1819
1834, Karen Sørensdatter, i Fælledsvaadgaarden. Datter af gaardmand Søren Rasmussen og Anne Jensdatter, i Fælledsvaadgaarden. Født 20.9.1819
1835, 1 Søndag e. Paaske 6 April, Anne Pedersdatter, i Skjellerup. Datter af huusmand og hjulmand Peder Jørgensen og Maren Jensdatter, paa Bekstrup Mark. Døbt 22.11.1820
1835, 1 Søndag e. Paaske 6 April, Anne Sophie Hansdatter, i Ellinge. Datter af afdøde gaardmand Hans Hansen og afdøde Maren Hansdatter, i Rønninge. Født 13.10.1820
1835, 1 Søndag e. Paaske 6 April, Sidsel Christensdatter, i Møllegaardsstedet. Datter af boelsmand Christen Nielsen og Margrethe Christensdatter, i Møllegaardshuset. Født 6.3.1821
1835, Søndag e. Michelsdag 4 October, Sidsel Rasmusdatter, i Bekstrup. Datter af Lisbeth Hansdatter, i Bekstrup og ungkarl Rasmus Petersen, Biskopstaarup. Født 6.10.1821
1835, Søndag e. Michelsdag 4 October, Johanne Jørgensdatter, i Toverodstedet. Datter af boelsmand Jørgen Schjøtz og Maren Jensdatter, Toverodstedet. Født 18.5.1821
1835, Søndag e. Michelsdag 4 October, Anne Jensdatter, i Ellinge. Datter af huusmand Jens Hansen og Anne Marie Madsdatter, i Ullerslev. Født 4.5.1821
1835, Søndag e. Michelsdag 4 October, Sophie Jørgensdatter, i Ellinge. Datter af gaardmand Jørgen Andersen og Anne Knudsdatter, i Ellinge. Født 16.5.1821
1835, Søndag e. Michelsdag 4 October, Caroline Nielsdatter, i Paarup. Datter af møller Niels Andersen og Karen Kristensdatter, i Lille Mølle. Født 15.8.1821
1836, Paaske, Stine Larsdatter, i Bøgebjerghuset. Datter af huusmand Lars Jacobsen og Sidsel Danielsdatter, i Bøgebjerghuset. Født 4.3.1822
1836, Paaske, Anne Pedersdatter, i Mørkekrogshuset. Datter af huusmand Peder Johansen, i Langkjershuset og Margrethe Knudsdatter, i Nyborg. Født 31.12.1821
1837, Paaske, Anne Christensdatter, i Ellinge. Datter af huusmand og væver Kristen Jacobsen og Maren Nielsdatter, i Ellinge. Født 5.2.1823
1837, Paaske, Else Kirstine Rasmusdatter, i Langkjærshuset. Datter af huusmand Rasmus Johansen og Anne Knudsdatter, i Langkjershuset. Født 6.2.1823
1837, Paaske, Margrethe Christensdatter, i Allebrohusene. Datter af boelsmand Kristen Nielsen og Maren Justesdatter, i Allebrohusene. Født 2.3.1823
1837, Paaske, Maren Pedersdatter, paa Bekstrup Mark. Datter af huusmand og hjulmand Peder Jørgensen og Karen Hansdatter, paa Bekstrup Mark. Født 15.3.1823
1837, Paaske, Maren Hansdatter, i Paarup. Datter af huusmand Hans Peter Petersen og Dorthea Sørensdatter, i Paarup. Født 27.3.1823
1837, Mikkelsdag, Anne Rasmusdatter, i Bekstrup. Datter af huusmand Rasmus Frederiksen og Maren Nielsdatter, i Bekstrup. Født 27.6.1823
1837, Mikkelsdag, Anne Christiansdatter, paa Ellinge Mark. Datter af afdøde gaardmand Kristian Nielsen og Dorthea Mortensdatter, i Willumstrup. Født 14.6.1823
1837, Mikkelsdag, Sidsel Johansdatter, i Kildegaarden. Pleiefader gaardmand Mads Nielsen, i Kildegaarden. Født 28.6.1823
1838, 1 Søndag e. Paaske 22 April, Maren Pedersdatter, i Søhøishuset. Datter af afdøde huusmand Peder Rasmussen og Marie Nielsdatter, i Søhøishuset. Født 27.1.1824
1838, 1 Søndag e. Paaske 22 April, Maren Jørgensdatter, i Toverodstedet. Datter af boelsmand Jørgen Schjøth og Maren Jensdatter, i Toverodstedet. Født 1.1.1824
1838, 1 Søndag e. Paaske 22 April, Johanne Pedersdatter, i Langkjærshuset. Datter af Margrethe Knudsdatter, i Langkjærshuset og ungkarl Peder Rasmussen, fra Slipshavn. Født 2.4.1824
1838, 1 Søndag e. Paaske 22 April, Karen Christensdatter, i Møllegaardshuset. Datter af huusmand Kristen Nielsen og Margrethe Kristensdatter, i Møllegaardshuset. Født 22.3.1824
1838, Søndag e. Mikkelsdag 30 September, Kirstine Rasmusdatter, i Ellinge. Datter af gaardmand Rasmus Kristensen og Johanne Kirstine Rasmusdatter, i Ellinge. Født 28.5.1824
1838, Søndag e. Mikkelsdag 30 September, Anne Marie Rasmusdatter, i Kilde Mølle. Datter af afdøde møller Rasmus Hansen og Birthe Pedersdatter, i Kilde Mølle. Født 6.9.1824
1838, Søndag e. Mikkelsdag 30 September, Anne Marie Frederiksdatter, i Ellinge. Datter af indsidder Frederik Frederiksen og Kirstine Madsdatter, i Bekstrup. Født 5.9.1824
1838, Søndag e. Mikkelsdag 30 September, Kirsten Madsdatter, i Ellinge. Datter af boelsmand Mads Henriksen og Maren Nielsdatter, paa Saaderup Mark. Født 9.5.1824
1839, 1 Søndag e. Paaske 7 April, Karen Jørgensdatter, i Skovgaarden. Datter af sognefoged Jørgen Sørensen og Sophie Andersdatter, i Skovgaarden. Født 17.3.1825
1839, 1 Søndag e. Paaske 7 April, Karen Jørgensdatter, i Cathrinebjerggaarden. Datter af gaardmand Jørgen Hansen og Johanne Rasmusdatter, i Kathrinebjerggaarden. Født 22.10.1824
1839, 1 Søndag e. Paaske 7 April, Anne Margrethe Hansen, i Bekstrup. Datter af boelsmand Hans Jensen og afdøde Kirsten Nielsdatter, i Eibye, Kirsten Nielsdatter. Født 6.3.1825
1839, 1 Søndag e. Paaske 7 April, Johanne Marie Hansdatter, i Paarup. Datter af corporal Hans Rettestrup, i Kjøbenhavn og Maren Rasmusdatter, i Paarup. Født 25.11.1824
1839, 1 Søndag e. Paaske 7 April, Anne Christensdatter, i Allebrohusene. Datter af væver Christen Nielsen og Maren Justesdatter, i Allebrohusene. Født 1.2.1825
1839, 1 Søndag e. Paaske 7 April, Anne Nielsdatter, i Paarup. Datter af huusmand Niels Hanssen og Maren Hansdatter, i Paarup. Født 13.2.1825
1839, Søndag e. Mikkelsdag 6 October, Anne Andersdatter, i Ellinge. Datter af boelsmand Anders Sørensen og Karen Nielsdatter, paa Refsvindinge Mark. Født 16.4.1825
1839, Søndag e. Mikkelsdag 6 October, Anne Kirstine Thomasdatter, i Ellinge. Datter af huusmand Thomas Jacobsen og Sophie Rasmusdatter, i Ellinge. Født 25.5.1825
1839, Søndag e. Mikkelsdag 6 October, Amalia Andersdatter, i Ellinge. Datter af kromand Anders Hansen og Anne Cathrine Ottesdatter, i Ellinge. Født 7.8.1825
1839, Søndag e. Mikkelsdag 6 October, Caroline Marie Nielsdatter, i Paarup. Datter af indsidder Niels Hansen, i Torped Beenløse Sogn i Sjælland og fraskildt hustru Anne Pedersdatter. Født 22.8.1825
1839, Søndag e. Mikkelsdag 6 October, Mette Marie Hansdatter, paa Ellinge Mark. Stedfader og huusmand Anders Nielsen og Anne Margrethe Christensdatter, i Saaderup. Født 17.7.1825
1839, Søndag e. Mikkelsdag 6 October, Sidsel Sørensdatter, i Mosegaarden. Datter af gaardmand Søren Hansen og Mette Kirstine Sørensdatter, Mosegaard. Født 1.10.1825
1839, Søndag e. Mikkelsdag 6 October, Anne Elisabeth Hansdatter, i Sandgravgaarden. Datter af afdøde gaardmand Hans Rasmussen og Sophie Jensdatter, i Sandgravgaarden. Født 11.4.1825
1839, Søndag e. Mikkelsdag 6 October, Kirstine Marie Povelsdatter, i Bønderskov. Datter af huusmand og væver Povel Madsen og Anne Dorothea Findsdatter, i Bønderskov. Født 17.7.1825
1840, 1 Søndag e. Paaske 26 April, Christiane Knudsdatter, paa Ellinge Mark. Datter af boelsmand Knud Kristensen og Maren Amalia Gregersine Jacobsdatter, paa Ellinge Mark. Født 15.3.1826
1840, Søndag e. Mikkelsdag 4 October, Karen Marie Hansen, Ellinge. Datter af skolelærer Lars Hansen og Mette Kirstine Jensen, i Ellinge. Født 24.8.1826
1840, Søndag e. Mikkelsdag 4 October, Anne Pedersdatter, Nyrodshuset. Datter af huusmand Peder Jensen og Amalia Hansdatter, i Nyrodshuset. Født 20.6.1826
1840, Søndag e. Mikkelsdag 4 October, Mette Rasmusdatter, Bekstrup. Datter af huusmand Rasmus Frederiksen og Maren Nielsdatter, i Bekstrup. Født 3.5.1826
1841, 1 Søndag e. Paaske 18 April, Maren Frederiksdatter, Lammehauge Skov i Ringe Sogn. Datter af huusmand Frederik Frederiksen og Kirsten Madsdatter, paa Bekstrup Mark. Født 3.11.1826
1841, 1 Søndag e. Paaske 18 April, Maren Cathrine Hansen, Ellinge. Datter af skolelærer Lars Hansen og Mette Kirstine Jensen, i Ellinge. Født 21.11.1827
1841, 1 Søndag e. Paaske 18 April, Mette Pedersdatter, Bekstrup Mark. Datter af huusmand og hjulmand Peder Jørgensen og Karen Hansdatter, paa Bekstrup Mark. Født 28.8.1827
1842, 1 Søndag e. Paaske 3 April, Maren Magdalene Rasmusdatter, i Kilde Mølle. Datter af afdøde møller Rasmus Hansen og Birthe Pedersdatter (nu gift med møller Hans Larsen) i Kilde Mølle. Født 29.10.1827
1842, 1 Søndag e. Paaske 3 April, Maren Jørgensdatter, i Ellinge. Datter af gaardmand Jørgen Andersen og Anne Knudsdatter, i Ellinge. Født 30.12.1827
1842, 1 Søndag e. Paaske 3 April, Sidsel Madsdatter, i Kildegaarden. Datter af gaardmand Mads Nielsen og Anne Kathrine Nielsdatter, i Kildegaarden. Født 3.3.1828
1842, 1 Søndag e. Paaske 3 April, Anne Kirstine Nielsdatter, i Ellinge. Datter af huusmand Niels Hansen og Johanne Andersdatter, i Ellinge. Født 1.2.1828
1842, Søndag e. Mikkelsdag 2 October, Kirsten Jacobine Hansen, paa Bekstrup Mark. Datter af tømmersvend Peder Hansen, i Nyborg (stedfader huusmand Jens Jensen paa Bekstrup Mark) og fraskildt Anne Jørgensdatter. Født 8.6.1828
1843, Søndag e. Paaske 23 April, Maren Kirstine Frisch, Fødselsstiftelsen i Kjøbenhavn. Datter af huusmand Niels Frisch og afdøde Dorthea Cathrine Sørensen, i Bekstrup. Født 31.12.1828
1843, 0110, Inger Kirstine Christensdatter, paa Bekstrup Mark. Datter af boelsmand Christen Nielsen og Maren Justesdatter, i Allebrohusene. Født 30.5.1829
1844, 1404, Karen Pedersdatter, paa Bekstrup Mark. Datter af huusmand og hjulmand Peder Jørgensen og Karen Hansdatter, paa Bekstrup Mark, Karen Hansdatter. Født 19.2.1830
1844, 0404, Maren Jørgensdatter, i Cathrinebjerggaarden. Datter af gaardmand Jørgen Hansen og Johanne Rasmusdatter, i Cathrinebjerggaarden. Født 16.12.1829
1844, 0610, Anne Marie Jørgensdatter, i Ellinge. Datter af skolepatron, sogneforstander og gaardmand Jørgen Andersen og Anne Knudsdatter, i Ellinge. Født 9.6.1830
1844, 0610, Anne Margrethe Madsdatter, i Kildegaarden. Datter af gaardmand Mads Nielsen og Cathrine Nielsdatter, i Kildegaarden. Født 26.7.1830
1844, 0610, Anne Knudsdatter, paa Ellinge Mark. Datter af huusmand og væver Knud Hansen og Christiane Christensdatter, paa Ellinge Mark. Født 14.5.1830
1844, 0610, Anne Margrethe Andersdatter, i Ellinge. Datter af kromand Anders Jensen og Anne Cathrine Ottesdatter, i Ellinge. Født 7.5.1830