Herrested, 1892-1905, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1892-1905, Herrested sogn, Vindinge herred,Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1892, 2802, 0703, Peder Eriksen, 86, til huse hos gaardejer Anders Larsen, paa Maare Mark. Født i Avnslev. Søn af gaardmand Erik Hansen og Karen Larsdatter
1892, 0304, 0904, Christian Rasmussen (tvilling), 11 maaneder, søn af husmand Hans Rasmussen og Karen Kirstine Hansen, paa Maare Mark
1892, 0404, 0904, Karl Rasmussen (tvilling), 11 maaneder, søn af husmand Hans Rasmussen og Karen Kirstine Hansen, paa Maare Mark
1892, 1506, 2106, Hans Rasmussen, arbejdsmand, 75, i Herrested Familiehus. Født i Rynkeby (Ringe Sogn). Søn af husmand Rasmus Nielsen og Maren Sørensdatter. Ane Marie Pedersen
1893, 1401, 2001, Claus Jochumsen, enkemand og pensioneret skovfoged, 78, i Villumstrup. Født i Bøgelskov By i Sønderjylland. Søn af Hans Christian Jochumsen og Catharine Nissen. Marie Catharine Puck
1893, 0602, 1202, Ole Carl Olsen, 3, søn af bolsmand Just Olsen og Ane Kirstine Pedersen, i Herrested By og Sogn. Født i Herrested
1893, 2504, 3004, Axel Vilhelm Svensen, 4 og 9 maaneder, søn af arbejdsmand Sven Perssen og Hanna Massesdotter, paa Maareskov. Født paa Maareskov
1893, 0806, 1506, Hans Hansen, 3 og 9 maaneder, søn af gaardejer Rasmus Hansen og Ane Sophie Larsen, paa Ringholm. Født paa Ringholm
1893, 1307, 1807, Christian Jensen, almisselem, 79, i Kragelund Familiehus. Født her i sognet. Søn af kok Jens Jensen og Gjertrud Marie Thorup
1893, 1908, 2508, Sven Perssen, arbejdsmand, 29, paa Maareskov. Født i Sverrig. Søn af Per Svenson og Ingrid Olsen. Hanna Massesdotter
1893, 1809, 2309, Jens Jensen, 15, søn af arbejdsmand Rasmus Jensen og Sidsel Marie Andersdatter, i Kragelund Familiehus
1894, 2002, 2702, Christian Andersen, røgter, 60, i Herrested By og Sogn. Født i Øverup (Tingsted Sogn paa Falster). Søn af husmand Anders Nielsen og Maren Margrethe Bendtsdatter
1894, 0503, 1303, Rasmus Andersen, gaardejer, 73, i Herrested By og Sogn. Født samme sted. Søn af gaardfæster Anders Rasmussen og Abelone Conradsdatter. Marie Poulsen
1894, 0905, 1405, Emil Christian Johansen, ½, søn af tømrer Niels Johansen og Andrea Petra Frederikke Marie Rufine Rosine Jensen, paa Maare Mark. Født paa Maare Mark
1894, 0407, 0907, Peder Caspersen, uldhandler, 58, i Gislev By og Sogn. Født i Paarup Sogn
1894, 0508, 1108, Jakob Madsen, enkemand og aftægtsmand, 79, paa Maare Mark. Født i Ørbæk. Søn af hjulmand Mads Knudsen og Ane Hansdatter. Ane Nielsdatter
1894, 1112, 1712, Lars Jensen, skrædder, 67, i Herrested By og Sogn. Født i Herrested. Søn af indsidder Jens Hanke
1895, 2102, 2802, Ole Nielsen, enkemand og husejer, 78, i Kragelund By. Født paa Maare Mark. Søn af gaardmand Niels Olsen og Maren Jensdatter. Gjertrud Marie Nielsen
1895, 1603, 2303, Jens Madsen, indsidder, 71, i Maare By. Født i Frøbjerg, Orte Sogn. Søn af gaardmand Mads Christensen. Karen Kirstine Hansen
1895, 1005, 1905, Anders Carl Nielsen, 5 maaneder, søn af husmand Anders Nielsen og Mette Kathrine Madsen, i Villumstrup. Født i Villumstrup
1895, 1105, 1505, Harry Edvard Christiansen, 1 maaned, søn af snedker Christian Carl Christiansen og Martine Harriet Gottliebine Thambsen, paa Maareskov. Født paa Maareskov
1895, 1805, 2405, Christen Sørensen, gaardejer og sognefoged, 67, i Herrested By og Sogn. Født i Ellinge Sogn, søn af gaardmand Søren Hansen og Ane Kirstine Hansdatter. Elise Sophie Jørgensen
1895, 1706, 2406, Hans Christian Nielsen, skrædder, 42, i Villumstrup. Født i Villumstrup. Søn af væver Niels Nielsen og Maren Pedersdatter
1895, 2406, 2906, Niels Marius Knudsen, 10, søn af arbejdsmand, fyrbøder Jørgen Knudsen og Caroline Rasmussen, paa Maareskov. Født i Frue Landsogn ved Odense
1895, 0510, 1010, Hans Olaf Andersen, 7 dage, søn af maler Christian Andersen og Laura Andrea Jørgine Petersen, paa Maare Mark. Født paa Maare Mark
1895, 0912, 1612, Christian Gert Rasmussen Nyenstad, husfæster, 65, paa Maareskov. Født i Søllinge. Søn af gaardmand Rasmus Hansen Nyenstad og Jakobine Pedersdatter. Petrine Clausen
1896, 0101, 0701, Peder Christian Pedersen, husmand, 54, paa Maare Mark. Født i Hundslev. Søn af husmand Peder Jensen og Maren Sofie Hansen. Kirsten Olsen
1896, 2701, 0302, Hans Rasmussen, gaardejer, 67, paa Maare Mark. Født paa Maare Mark. Søn af gaardmand Rasmus Hansen og Lucie Charlotte Andersdatter. Maren Hansen
1896, 1002, 1802, Christen Hansen, arbejdsmand, 76, paa Maareskov. Født i Sødinge. Ane Kirstine Pedersdatter
1896, 1702, 2402, Hans Hansen, enkemand og aftægtsmand, 85, i Kragelund. Født i Maare. Søn af gaardmand Hans Christian Hansen og Sidsel Andersdatter. Ane Kirstine Christensdatter
1896, 0204, 0804, Peder Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 79, i Villumstrup. Født i Skrøbeshauge, Aunslev Sogn. Søn af gaardmand Niels Andersen og Maren Pedersdatter. Maren Jeppesdatter
1896, 0905, 1505, Anders Hansen, enkemand og husmand, 54, paa Maare Mark. Født i Ørbæk. Søn af indsidder Hans Hansen og Mette Kirstine Andersen. Karen Kirstine Jensen
1896, 1105, 1505, Dødfødt dreng, søn af husmand Just Olsen og Ane Kirstine Pedersen, Kragelund
1896, 1806, 2306, Anders Larsen, enkemand og gaardmand, 59, paa Maare Mark. Født i Aunslev. Søn af gaardmand Lars Eriksen. Karen Pedersen
1896, 2006, 2506, Jens Larsen, husmand, 48, paa Maare Mark. Født i Maare. Søn af gaardmand Lars Jensen og Kirsten. Mette Marie Hansen
1896, 0507, 1107, Hans Justesen, husmand, 78, i Villumstrup. Født i Villumstrup. Søn af husmand Just Hansen og Kirstine Hansdatter. Anne Jensdatter
1896, 1508, 2108, Lars Jensen, 26, paa Maareskov. Født i Lindeskov. Søn af huslejer Julius Jensen og Birthe Hansen
1896, 2208, 2708, Jens Nikolai Julius Jensen, huslejer, 54, paa Maareskov. Født i Rørup, Rønninge Sogn. Søn af skomager Jens Hansen og Dorthe Rasmusdatter. Birthe Larsen
1896, 0710, 1210, Christian Alfred Hansen, 9 maaneder, søn af husmand Jens Peder Hansen og Elisabeth Rasmussen, i Ryslinge. I pleje hos sin bedstefader gaardmand Ole Rasmussen, i Maare
1896, 1411, 2011, Morten Knudsen, enkemand og aftægtsmand, 73, paa Kragelund Mark. Født i Øksendrup. Søn af Knud Mortensen. Marie Hansen
1896, 1511, 2011, Christian Larsen, fattiglem, 57, i Kragelund Familiehus
1896, 2911, 0512, Jens Christian Hansen, indsidder, 44, i Kragelund Familiehus. Født i Herrested. Karen Kirstine Rudolph
1897, 2201, 3001, Hans Nielsen, aftægtsmand, 79, i Maare. Født i Kullerup. Søn af husmand Niels Pedersen og Marie Kirstine Pedersen. Gjertrud Pedersdatter
1897, 0302, 0702, Rasmus Valdemar Petersen, 3 uger, søn af arbejdsmand Niels Peter Petersen og Johanne Jønsdotter, paa Maare Mark. Født paa Maare Mark
1897, 1502, 2002, Jørgen Frederik Rasmussen, gartnerelev, 21, i Lumby, Lumby Sogn. Født paa Maareskov. Søn af kusk Anders Rasmussen og Johanne Marie Jørgensen
1897, 0403, 0703, Dødfødt dreng, søn af gaardejer Rasmus Hansen og ane Sofie Larsen, Ringholm. Født i Ringholm
1897, 1203, 1903 Hans Hansen, enkemand og fæsteboelsmand, 86, paa Maareskov. Født i Refsvindinge. Søn af gaardmand Hans Hansen og Johanne Hansdatter. Kristiane Nielsdatter
1897, 3103, 0404, Dødfødt dreng, søn af husmand Dines Rasmussen og Kirsten Pedersen, i Kragelund
1897, 1104, 1704, Peder Jensen, indsidder, 71, paa Maareskov. Født i Fraugde. Søn af husmand Jens Nielsen og Johanne Marie Rasmusdatter. Maren Knudsdatter
1897, 1705, 2305, Dødfødt dreng, søn af husmand og skrædder Ove Andersen og Karen Andersen, i Kragelund
1897, 2307, 2907, Peder Rasmussen, gaardejer, 75, i Maare. Født i Gislev. Søn af gaardmand og sognefoged Rasmus Christoffersen og Sofie. Maren Hansen
1897, 1111, 1811, Jørgen Ottosen, 59, hos sin broder gaardmand Niels Ottosen, i Kragelund. Født i Kragelund. Søn af husmand Otto Pedersen og Karen Rasmussen
1897, 0112, 0812, Christian Hansen, indsidder, 69, paa Maareskov. Født i Paarup i Ellinge Sogn. Søn af Maren Rasmussen
1897, 0812, 1412, Niels Johansen, indsidder, 78, i Villumstrup
1898, 0402, 1102, Rasmus Mogensen, fæstehusmand, 84, paa Maareskov. Født i Æble. Søn af gaardmand Mogens Andersen. Karen …
1898, 2703, 0404, Anders Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 81, paa Maare Mark. Født i Mesinge. Maren Hansdatter
1898, 0209, 0809, Jens Christiansen, enkemand og husmand, 40, i Maare
1898, 0309, 1009, Magnus Carl Martinussen, 3 uger, søn af husmand Hans Christian Martinussen og Karen Kirstine Christiansen, i Villumstrup. Født i Villumstrup
1898, 1810, 2410, Hans Hansen, enkemand, 65, med ophold hos sin søn i Herrested. Født i Gislev Holme. Mariane Larsen
1898, 1312, 2012, Anders Nielsen, arbejdsmand, 36, paa Maareskov. Født i Ullerslev. Søn af Karen Dorthea Andersen. Johanne Dorthea Nielsen
1899, 0101, 1001, Anders Christoffersen, enkemand, 84, ophold paa Maare Mark. Født i Gislev. Søn af gaardmand Christoffer Ibsen og Ane Kirstine Andersdatter. Ane Kirstine Hansdatter
1899, 1701, 2401, Christen Rasmussen, 15, paa Kragelund Mark. Født i Kragelund. Søn af husmand Rasmus Rasmussen og Mette Marie Andersen
1899, 2801, 0602, Anders Hansen, skomager, 35, hjemme hos sin moder, i Maare.Født i Maare. Søn af gaardejer Just Hansen og Ane Hansdatter
1899, 0702, 1202, Dorat Mart Holm Andersen, ½, søn af arbejdsmand Laurits Andersen og Marie, i Odense. Født i Odense, I pleje hos arbejdsmand Hans Peter Andersen, Kragelund
1899, 1302, 1902, Valdemar Johansen, 5 maaneder, søn af tømrer Niels Johansen og Andrea Petra Frederikke Marie Rufine Jensen, paa Maare Mark. Født paa Maare Mark
1899, 2402, 0203, Jørgen Marius Rasmussen, 10, søn af husmand Ole Rasmussen og Karen Marie Nielsen Lindholm, i Maare. Født i Maare
1899, 0203, 0903, Peter Christian Ærenlund, aftægtsmand, 63, hos sin søn bødker Lars Pedersen, Ringholm. Født i Ryslinge, søn af gaardmand Christen Hansen og Marie … Karen Larsdatter
1899, 0203, 0703, Christian Johan Hansen, 4 maaneder, søn af arbejdsmand Peder Hansen og Ane Kirstine Johansen, paa Maareskov. Født paa Maareskov
1899, 1710, 2310, Ole Jørgensen, husmand, 61, i Kragelund. Født i Kragelund. Søn af gaardmand Jørgen Nielsen og Charlotte Olsdatter. Maren Rasmussen
1899, 1712, 2712, Martinus Christoffersen, enkemand og aftægtsmand, 72, i Villumstrup. Født i Refsvindinge. Søn af stenhugger Christoffer Mathisen. Marie Hansdatter
1899, 2812, 04011900, Valdemar Pedersen, stud. mag., 20, Sofienlund. Født paa Stubbendrup, Søllinge Sogn. Søn af gaardmand August Pedersen og Dorthea Pedersen
1900, 0101, 0801, Peder Alexandersen, enkemand og aftægtsmand, 86, i Kastel. Født i Ørbæk. Marie Hansdatter
1900, 1501, 2001, Peder Hansen, pensioneret skovfoged, 76, i Røde Huse
1900, 2301, 2801, Dødfødt dreng, søn af slagter Jørgen Frederik Sørensen og Dorthea Andersen, i Maare
1900, 3001, 0702, Anders Rasmussen, 92, opholdsmand hos tømrer Hans Andersens enke, paa Kragelund Mark
1900, 1103, 1703, Jens Nielsen, opholdsmand, 77, i Kragelund. Født i Maare. Søn af gaardmand Niels Olsen og Maren Jensdatter. Edel Povlsdatter
1900, 0904, 1404, Hans Christian Hansen, medgaardejer, 38, i Kragelund. Født i Kragelund. Søn af gaardejer Hans Hansen og Ane Christine Christensen
1900, 1204, 1604, Kristian Johannes Larsen, 5 maaneder, søn af husmand Rasmus Larsen og Gjertrud Christiansen, i Herrested. Født i Herrested
1900, 0605, 1205, Christian Frederik Them, enkemand og indsidder, 74, i Maare. Født i Maare. Maren Larsdatter
1900, 2905, 0406, Emil Valdemar Johansen, 6 dage, søn af tømrer Niels Johansen og Andrea Petra Frederikke Marie Rufine Jensen, paa Maare Mark. Født paa Maare Mark
1900, 0506, 1106, Kristen Hansen, 37, i Kragelund. Født i Kragelund. Søn af gaardejer Hans Hansen og Ane Kirstine Kristensen
1900, 0906, 1406, Rasmus Larsen, 74, paa Maareskov. Født paa Maareskov. Søn af husmand Lars Jakobsen og Ane Rasmusdatter
1900, 1506, 2006, Henry Christian Mogensen, 7 maaneder, søn af husholderske Birthe Kirstine Madsen, paa Ringholm. Født i Odense
1900, 1906, 2506, Hans Christian Johansen, enkemand og husmand, 64, i Maare. Født i Maare. Søn af indsidder Johan Christiansen og Ane Hansdatter. Johanne Marie Rasmussen
1900, 2407, 3007, Hans Christian Rasmussen, husmand, 51, i Maare
1900, 3108, 0509, Dines Rasmussen, husmand, 66, i Herrested. Født i Refsvindinge. Søn af gaardmand Rasmus Nielsen og Johanne Rasmusdatter. Kirsten Pedersen
1900, 0209, 0909, Povl Christian Povlsen, 3 uger, søn af gaardejer Ove Povlsen og Margrethe Nielsen paa Maare Mark. Født paa Maare Mark
1901, 0502, 1202, Niels Pedersen, husfæster, 78, paa Maare Mark. Født i Havndrup. Søn af husfæster Peder Eriksen. Johanne Margrethe Olsen Gydelund
1901, 0602, 1202, Peter Lauritz Christiansen, 2 dage, søn af avlsbestyrer Anton Georg Christiansen og Eline Andrea Rasmussen, Maare Mark. Født paa Maare Mark
1901, 2508, 3008, Anton Emil Madsen, 12, søn af smed Rasmus Anders Madsen og Marie Knudsen, Maare Mark. Født paa Maare Mark
1901, 3010, 0311, Johannes Marius Jensen, 10 dage, søn af Maren Kirstine Dagmar Emilie Hansen, i Herrested. Født i Herrested
1901, 0612, 1212, Niels Pedersen, enkemand , 82, i pleje paa Maareskov. Født i Sulkendrup. Søn af arbejdsmand Peder Pedersen og Gjertrud Marie … - Mette Kirstine Jensdatter
1902, 0101, 0701, Carl Rasmus Madsen, 10 maaneder, søn af smed Johan Frederik Madsen og Ane Sofie Larsen, i Maare. Født i Maare
1902, 0401, 1001, Petrus Immanuel Fogh Hansen, 8, søn af sognepræst Carl Christian Vilhelm Hansen og Petra f. Mikkelsen, i Herrested. Født i Sønder Næraa
1902, 1802, 2202, Niels Marius Pedersen, ½, søn af murer Rasmus Pedersen og Hansine Dorthea Bech, i Maare. Født i Maare
1902, 1903, 2603, Hans Jørgen Povlsen, snedker, 32, i Maare. Født i Havndrup. Søn af snedker Rasmus Povlsen og Karen Kirstine Hansdatter
1902, 2103, 2903, Hans Pedersen, fhv. gaardmand, nu opholdsmand og enkemand, 88, i Kragelund. Født i Kragelund. Søn af husmand Peder … og Kirstine Hansen. Maren Andersdatter
1902, 2806, 0307, Rasmus Jensen, husmand, 84, i Kragelund. Ane Jensen
1902, 0407, 0907, Rasmus Frederiksen, tjenestekarl, 25, i Maare. Født i Davinde Sogn
1902, 1809, 2409, Johannes Jensen, 10 maaneder, søn af husmand Hans Jensen og Maren Kirstine Christiansen, i Maare. Født i Maare
1902, 2212, 2712, Anders Rasmussen, kusk, 53, paa Ravnholt. Født paa Maareskov
1903, 0103, 0803, Frederik Larsen, 4 maaneder, søn af husmand, snedker Rasmus Jørgen Larsen og Kirsten Hansen, i Kastel. Født i Kastel
1903, 2803, 0104, Christian Alfred Madsen, ½, søn af husmand Hans Madsen og Maren Kirstine Sørensen, i Kragelund. Født i Kragelund
1903, 0304, 0804, Christian Larsen, gaardejer, 67, I Villumstrup. Født I Villumstrup. Søn af gaardmand Lars Olsen og Sofie Hedevig Pedersdatter. Johanne Povline Rasmussen
1903, 0705, 1205, Karl Storm, 1 maaned, søn af Ane Emilie Storm, i Dyrehaven. Født i Dyrehaven
1903, 1111, 1511, Otto Axel Jensen, 8 dage, søn af husmand Hans Jensen og Maren Kirstine Kristiansen, i Maare. Født i Maare
1903, 1011, 1611, Martin Anton Christian Crone, pastor emeritus, 86, i Nyborg. Født i Odense. Søn af k..mand Crone. Sophie Kirstine Gnudtzmann
1904, 2702, 0403, Niels Rasmussen, enkemand og husfæster, 76, i Kragelund. Født i Kullerup, Ellested Sogn. Søn af gaardmand Rasmus Konradsen og Kirsten Marie … - Ane Kathrine Larsdatter
1904, 0104, 0404, Hans Kaj Rasmus Hansen, 7 maaneder, søn af snedkersvend Rasmus Hansen og Ellen Marie Bentine König, i Kjøbenhavn. Født i Kjøbenhavn
1904, 2004, 2704, Hans Jørgen Hansen, 32, i Kragelund. Født i Kragelund. Søn af gaardmand Hans Christian Hansen og Mette Jørgensen
1904, 0508, 1008, Jørgen Povlsen, 79, i Maare. Født i Maare. Søn af husmand Povl Jørgensen og Eleonore Charlotte Johansen
1904, 2411, 3011, Anders Andersen, enkemand og opholdsmand, 82, i Maare. Født i Herrested. Søn af gaardmand Anders Rasmussen og Abelone Conradsdatter. Karen Jørgensdatter
1904, 2311, 2911, Lars Christiansen, enkemand og aftægtsmand, 77, i Maare. Født i Maare. Søn af Else Clausdatter og Christian Larsen Bødker. Dorthea Hansen
1904, 0912, 1412, Niels Mikkelsen, 20 dage, søn af forpagter Mads Peter Rasmus Mikkelsen og Marie Kirstine Sofie Olsen, paa Maareskov. Født paa Maareskov
1905, 2802, 0803, Johan Rasmussen, husmand, 69, i Kragelund. Født i Sønder Høirup. Sofie Kirstine Clausen
1905, 2803, 0204, Ernst Vilhelm Madsen, 7 uger, søn af indsidder, skrædder Christian Madsen og Anna Sofie Andersdatter, i Herrested. Født i Herrested
1905, 0705, 1305, Erik Samuelsen, enkemand og opholdsmand, 76, i Davinde By og Sogn. Født i Ørbæk. Søn af gaardmand Samuel Pedersen. Margrethe Samuelsen
1892, 0201, 0801, Maren Larsdatter, gift almisselem, 84, i Sehestedts Hospital. Født i Søllinge. Datter af almisselem Anna Johansdatter. Arbejdsmand Johan Frederik Ludvig Pedersen
1892, 1001, 1601, Margrethe Hansdatter, aftægts- og husmandsenke, 67, i Maare. Født i Maare. Datter af indsidder Hans Nielsen og Karen Justsdatter. Husmand Rasmus Christian Olsen
1892, 1602, 2102, Anna Kirstine Andersen, 3, datter af smed Hans Andersen og Johanne Jørgensen, i Maare. Født i Maare
1892, 2803, 0404, Maren Andersdatter, aftægts- og gaardmandsenke, 92, i Villumstrup. Født i Vindinge, Lamdrup. Datter af gaardmand Anders Frederiksen og Ane Nielsdatter. Gaardmand Jens Andersen
1892, 0506, 1006, Ane Rasmusdatter, husmandsenke, 79, i Davinde By og Sogn. Datter af gaardmand Rasmus Andersen og Ane Rasmusdatter. Husmand Otto Pedersen
1892, 2307, 2907, Karen Kirstine Jensdatter Strøm, gift husmandskone, 51, paa Maare Mark. Født i Søllinge. Datter af bødker Jens Vilhelm Pedersen Strøm og Karen Hansdatter. Husmand Anders Hansen
1892, 3107, 0508, Kirsten Jørgensdatter, gaardmandsenke, 77, paa Maare Mark. Født i Oure. Datter af gaardmand Jørgen Hansen og Ane Hansdatter. Gaardmand Rasmus Madsen
1892, 2710, 0411, Ane Kirstine Christensdatter, gift gaardmandskone, 62, i Kragelund. Født i Paarup, Ellinge Sogn. Datter af gaardmand Christen Pedersen og Maren Hansdatter. Gaardmand Hans Hansen
1893, 1302, 1702, Karen Kirstine Margrethe Olsen, 2, datter af bolsmand Just Olsen og Ane Kirstine Pedersen, Herrested By og Sogn. Født i Herrested
1893, 0703, 1203, Andrea Camilla Jensen, 10 maaneder, søn af husmand, murer Anders Jensen og Rasmine Rasmussen, paa Maare Mark
1893, 3004, 0505, Hansine Marie Nielsen, 5 uger, datter af træskomand Christoffer Nielsen og Christiane Jensen, paa Maareskov
1893, 2405, 2805, Agnes Rasmine Sørensen Ellegaard, 8 dage, datter af slagter Jørgen Frederik Sørensen og Dorthea Andersen, paa Maare Mark
1893, 1306, 1906, Jørgine Christine Stephansen, 20. Datter af gaardejer Peder Stephansen og Ane Jørgensdatter, i Villumstrup
1893, 1509, 2209, Dødfødt pige, datter af gaardejer Hans Christian Andersen og Abelone Hansen, i Kragelund By
1893, 0210, 0610, Sara Christensdatter, gaardmandsenke, 69, paa Maareskov. Født i Brangstrup, Ringe Sogn. Datter af gaardejer Christen Jensen og Sara Rasmusdatter. Gaardfæster Peder Hansen
1893, 1512, 2212, Maren Justsdatter, gift indsidderske, 72, i Maare Ny. Født i Villumstrup. Datter af husmand Just Hansen og Kirsten Hansdatter. Indsidder Christen Nielsen
1894, 1102, 1802, Marie Kirstine Jensen, 3 uger, datter af husmand Just Jensen og Maren Kirstine Pedersen, paa Maare Mark. Født samme sted
1894, 2104, 2804, Johanne Marie Pedersen, gift husmandskone, 60, paa Maare Mark. Født i Gislev Sogn, datter af husmand Peder Madsen og Ane Dorthea Steffensen. Husmand Claus Christiansen
1894, 2204, 2704, Christiane Rasmusdatter, 85, i Kragelund By. Født i Unkerskov. Datter af gaardmand Rasmus Rasmussen og Karen Justsdatter
1894, 1906, 2506, Erika Hansen, gaardmandskone, 35, i Villumstrup By. Født i Huntofte, Stenstrup Sogn
1894, 0508, 1208, Pige, datter af gaardmand Christen Hansen og Ane Elisabeth Hansen, i Kastel. Født i Kastel By
1894, 2009, 2609, Marie Sophie Carlsen, 4, datter af Johanne Marie Larsen, paa Maareskov. Født i Kongshøj, Frørup Sogn
1894, 0411, 0911, Mette Nielsen, enke og indsidderske, 62, i Herrested Familiehus. Født i Bøstrup Sogn paa Langeland. Datter af husmand Niels Jensen og Ane Marie Jørgensdatter. Indsidder Johan Frederik Olsen
1894, 2512, 3112, Ane Kathrine Larsen, gift husmandskone, 61, i Kragelund. Født i Lindeskov, Ellested Sogn. Datter af gaardmand Lars Hansen og Johanne Marie Pedersdatter. Husmand Niels Rasmussen
1895, 0601, 1201, Sidsel Hansdatter, gift boelsmandskone, 67, paa Maare Mark. Født i Lørup, Ryslinge Sogn. Datter af Ane Madsdatter. Boelsmand Hans Christian Hansen
1895, 1201, 1901, Ane Kirstine Jensdatter, enke og gaardmandskone, 74, i Herrested By og Sogn. Født i Rønninge. Datter af gaardmand Jens Pedersen og Kirsten Hansdatter. Gaardmand Lars Knudsen
1895, 1302, 1702, Meta Marie Jørgine Johansen, 4, datter af tømrer Niels Johansen og Andrea Petra Frederikke Marie Rufine Jensen, paa Maare Mark. Født paa Maare Mark
1895, 0204, 1004, Ane Andersen, gift husmandskone, 32, i Maare. Født i Villumstrup. Datter af husmand Anders Sørensen og Ane Kirstine Jensdatter. Husmand Jens Christiansen
1895, 1505, 2105, Karen Justsdatter, gift husmandskone, 70, paa Ringholm. Født i Herrested. Datter af husmand Just Hansen og Kirsten Hansdatter. Husmand Peder Andersen
1895, 0107, 0807, Mette Kathrine Madsen, gift husmandskone, 34, paa Ringholm. Født i Norup Sogn. Datter af husmand Anders Madsen og Christiane Hansen. Husmand Anders Nielsen
1895, 1808, 2508, Olga Christine Knudsen, 3 uger, datter af arbejdsmand Hans Knudsen og Hansine Jensen, paa Maareskov. Født paa Maareskov
1895, 1109, 1509, Dødfødt pige, datter af husmand Rasmus Jensen og Johanne Cathrine Christensen, i Dalshuse (Maareskov)
1895, 3010, -, Mette Jørgensen, gaardmandskone, 52, i Kragelund. Født i Herrested Sogn. Datter af gaardmand Jørgen Nielsen og Charlotte Olsdatter
1896, 2801, 0402, Dorthea Hansen, gift, 56, paa Maare Mark (Røde Huse). Født i Gislev Sylt. Datter af husmand Hans Jørgensen og Ane Jensen. Husfæster og landpost Lars Christiansen
1896, 0803, 1603, Rasmine Christiansen, 37, gift, i Villumstrup. Født i Bødstrup paa Langeland. Datter af husmand Rasmus Christiansen og Gjertrud Marie Rasmussen. Gaardmand Niels Pedersen
1896, 3103, 0704, Christiane Hansdatter, enke og aftægtskone, 71, i Kastel. Født i Biskopstorup i Skjellerup Sogn. Datter af gaardmand Hans Andersen og Kirsten. Smed Frederik Nielsen
1896, 1803, 2303, Johanne Frederikke Andersen, enke og aftægtskone, 79, i Kragelund. Født i Troense. Datter af væver Anders Hansen. Husmand Peder Rasmussen
1896, 0604, 1304, Johanne Marie Rasmussen, gift husmandskone, 75, i Maare. Født i Ellerup. Datter af skolelærer Rasmussen. Husmand Hans Christian Johansen
1896, 1904, 2504, Margrethe Haagensdatter, fæstehusmandsenke, 93, paa Maareskov. Født i Havndrup. Datter af husmand Haagen Andersen og Johanne Elersen. Fæstehusmand Niels Rasmussen
1896, 1606, 2106, Camilla Jensen, 5 uger, datter af husmand, murer Anders Jensen og Rasmine Rasmussen, paa Maare Mark. Født paa Maare Mark
1897, 0202, 0802, Johanne Marcussen, enke og aftægtskone, 81, paa Maare Mark. Født i Sulkendrup. Datter af møller Marcus Marcussen og Margrethe. Husmand Hans Olsen
1897, 2203, 2603, Else Emilie Marie Christiansen, 1, datter af husmand, snedker Christian Carl Christiansen og Martine Harriet Gotliebine Thambsen, paa Maareskov. Født paa Maareskov
1897, 1404, 2204, Maren Hansdatter, gift aftægtskone, 69, paa Maare Mark. Født i Aunslev. Datter af gaardmand Hans Rasmussen. Aftægtsmand Anders Pedersen
1897, 2204, 2804, Karen Bodil Hansen, 9, datter af gaardejer Christen Hansen og Ane Elisabeth Hansen, i Kastel. Født i Kastel
1897, 2504, 3004, Gertrud Kirstine Sivertsen, enke og aftægtskone, 61, hos sin søn, i Odense, St. Knuds Sogn. Født i Gislev. Datter af træarbejder Sivert Rasmussen og Dorthea Hansdatter. Husmand Jørgen Knudsen
1897, 3005, 0406, Kirsten Kristensdatter, enke og aftægtskone, 82, paa Maare Mark. Født i Herrested. Husmand Anders Hansen
1897, 1708, 2308, Gjertrud Kirstine Christoffersen, 19, datter af husmand Rasmus Christoffersen og Bodil Nielsen, paa Maare Mark. Født i Gislev
1897, 2909, 0710, Charlotte Olsdatter, enke og aftægtskone, 89, paa Kragelund Mark. Gaardmand Jørgen Nielsen
1897, 0310, 0910, Marie Hansdatter, gift aftægtskone, 76, i Kastel. Født i Maare. Datter af arbejdsmand Hans Nielsen. Bødker Peder Alexandersen
1897, 2910, 0511, Ane Kathrine Rasmussen, gift gaardmandskone, 38, i Maare. Født i Bækstrup. Gaardejer Jens Christian Pedersen
1897, 0311, 1011, Karen Kirstine Hansen, gift aftægtskone, 65, i Maare. Født i Ryslinge. Datter af arbejdsmand Hans Henrik og Mette Dinesdatter. Anders Peter Theodor Delfs
1897, 1111, 1811, Helga Antonie Rasmine Pedersen, 3 uger, datter af Rasmine Kristine Pedersen, paa Maareskov. Født paa Maareskov
1897, 2311, 0112, Ane Kathrine Jensen, enke, 60, opholdt sig hos sin broder, i Birkende Skov, Marslev Sogn. Født i Avnslev. Datter af gaardmand Jens Jakobsen og Johanne Marie Rasmussen. Træskomand Rasmus Larsen
1898, 1802, 2402, Karen Nielsen, aftægtspige, 62, Maare Mark. Født paa Maare Mark
1898, 2002, 2602, Ane Kirstine Andersdatter, hospitalslem, 88, i Herrested Hospital. Født i Kastel. Datter af gaardmand Anders Rasmussen og Lotte …
1898, 1703, 2403, Anne Kirstine Pedersdatter, enke, 82, hos sin svigersøn smed Christensen, i Kragelund. Født i Harthe Sogn ved Vejle. Datter af husejer Peder Jørgensen og Margrethe Mikkelsdatter. Boelsmand Hans Hansen Møller
1898, 2703, 0304, Jenny Petrine Almatea Nielsen, 5 maaneder, datter af arbejdsmand Jens Nielsen og Kirstine Marie Klemmensen, paa Maareskov. Født paa Maareskov
1898, 1204, 2304, Dorthea Rasmussen, ½ time, datter af gaardmand Rasmus Rasmussen og Sara Margrethe Pedersen, paa Maare Mark. Født paa Maare Mark
1898, 1604, 2304, Sara Margrethe Pedersen, gift gaardmandskone, 32, paa Maare Mark. Født i Skjellerup. Gaardmand Rasmus Rasmussen
1898, 0806, 1506, Ane Dorthea Ovesen, aftægtsenke, 86, paa Maare Mark. Født i Villumstrup. Gaardfæster Poul Christensen
1898, 2109, 2709, Maren Hansen, enke, 59, i Havndrup, Hellerup Sogn. Datter af husmand Hans Hansen og Mette Dinesdatter. Husmand Lars Jespersen
1898, 0410, 1110, Maren Jørgensdatter, fattiglem, 65, i Kragelund Familiehus
1898, 0510, 1110, Bodil Nielsen, gift gaardkone, 50, paa Maare Mark. Født i Gislev. Datter af gaardmand Niels Hansen og Gjertrud Hansen. Gaardmand Rasmus Christoffersen
1898, 0810, 1610, Maren Andrea Olga Sørensen Ellegaard, 4 maaneder, datter af slagter Jørgen Frederik Sørensen Ellegaard og Dorthea Andersen, paa Maare Mark. Født paa Maare Mark
1899, 1601, 2201, Alma Viktoria Carlson, 4½ maaned, datter af Hilda Charlotte Carlson, paa Maareskov. Født paa Maareskov
1899, 0802, 1202, Ingeborg Margrethe Jensen, 2½ maaned, datter af husmand Anders Jensen og Mette Marie Hansen, paa Maare Mark. Født paa Maare Mark
1899, 0503, 1303, Mette Kirstine Jensdatter, gift, 78, i pleje hos sin svigersøn sadelmager Niels Christiansen, paa Maareskov. Født i Maare. Datter af smed Jens Larsen og Kirsten Justsdatter. Niels Pedersen
1899, 0503, 1203, Mary Kirstine Pedersen, 14 dage, datter af arbejdsmand Niels Pedersen og Mathilde Christiane Hansen, i Maare. Født i Maare
1899, 2605, 3105, Maren Kirstine Knudsen, 19, datter af arbejdsmand Jørgen Knudsen og Caroline Rasmussen, Maareskov. Født i Beldringe
1899, 0508, 1308, Marie Kristine Hansen, 1 maaned, datter af blikkenslager Lars Christian Hansen og Ane Margrethe Rasmussen, i Herrested. Født i Herrested
1899, 0410, 1110, Kristine Eleonora Christensen, 23, Kragelund. Født i Kragelund. Datter af smed Hans Frederik Christensen og Mikaeline Mikkelsen
1899, 1410, 2010, Ane Margrethe Andersdatter, enke, 76, i Maare. Født i Herrested. Datter af husfæster Anders Rasmussen og Elisabeth. Husfæster Lars Larsen
1899, 2110, 2810, Anna Marie Andersen, 4½, datter af gaardejer Rasmus Andersen og Ane Marie Larsen, i Herrested. Født i Herrested
1900, 1801, 2601, Anne Christiansdatter, aftægtskone, 76, Ringholm
1900, 1604, 2104, Maren Larsdatter, gift husmandskone, 75, i Maare. Født paa Maareskov. Datter af husmand Lars Jakobsen og Ane Rasmusdatter. Christian Frederiksen Them
1900, 1604, 2304, Ane Kirstine Pedersdatter, enke, 79, paa Maareskov. Født i Kattekilde. Datter af husmand Peder Henriksen og Ane Marie Andersdatter. Arbejdsmand Christen Hansen
1900, 1704, 2304, Maren Olsen, gift gaardmandskone, 53, i Kragelund. Født i Maare. Datter af gaardmand Ole Jensen og Maren Rasmussen. Gaardmand Christian Rasmussen
1900, 0205, 0505, Dødfødt pige, datter af husmand, snedker Jens Christian Knudsen og Maren Christine Christiansen, i Herrested
1900, 2905, 0406, Nielsine Pedersen, 7 uger, datter af Petrine Pedersen, paa Ravnholt. Født paa Maareskov
1900, 0707, 1307, Ane Margrethe Thomsen, gift gaardmandskone, 67, i Maare. Født i Maare. Datter af gaardmand Thomas Pedersen og Elisabeth Christensen. Gaardmand Ole Rasmussen
1900, 0509, 0909, Marie Kirstine Madsen, 7 uger, datter af husmand Hans Madsen og Maren Kirstine Sørensen, i Kragelund. Født i Kragelund
1900, 2711, 0312, Ane Dorthea Knudsen, husmandskone, 34, i Villumstrup. Født i Frørup. Datter af boelsmand Rasmus Knudsen og Ane Marie Hansen. Husmand Anders Rasmussen
1901, 1601, 2301, Helga Frederikke Olsen, 18, datter af lærer Niels Frederik Olsen og Ottilie Jakobine Conradine Kehlet, i Herrested Skole. Født i Herrested Skole
1901, 2901, 0502, Anna Kirstine Erikka Hansen, 16, datter af husmand, væver Rasmus Hansen og Ane Olsen, i Kragelund. Født i Kragelund
1901, 3103, 0504, Johanne Kathrine Pedersen, ½, datter af købmand Niels Pedersen og Ane Marie Hansen, i Maare. Født i Maare
1901, 2006, 2706, Karen Pedersdatter, enke og opholdskone, 73, paa Maare Mark. Født i Gislev. Datter af gaardmand Peder Madsen og Ane Dorthea. Gaardmand Thyge Pedersen
1901, 1610, 2210, Ane Marie Nielsen, enke og opholdskone, 80, paa Herrested Mark. Født i Søllinge. Datter af husmand … - Husmand Johan Christoffer Jensen
1901, 0311, 0911, Kirsten Nielsen, gift gaardmandskone, 68, paa Maare Mark. Født i Maare. Datter af gaardmand Niels Jørgensen og Karen Hansdatter. Gaardejer Lars Jeppesen
1901, 0112, 0712, Ane Kathrine Rasmussen, 53, i Kragelund Familiehus. Født i Søllinge Sogn, Eskildstrup Sogn. Datter af husmand Rasmus Clausen. Daglejer Rasmus Hansen
1902, 0602, 1302, Kirsten Rasmussen, aftægtskone, 85, i Maare
1902, 2103, 2803, Dødfødt pige, datter af landpost Anton Georg Christiansen og Eline Andrea Rasmussen, af Maare
1902, 2103, 2803, Dødfødt pige, datter af landpost Anton Georg Christiansen og Eline Andrea Rasmussen, af Maare
1902, 2005, 2705, Ane Lovise Jørgensdatter Them, indsidder, 45, i Maare. Født i Herrested Sogn. Datter af Ane Margrethe Andersdatter
1902, 2405, 3005, Maren Pedersdatter, enke, 78, i Kastel. Født i Svindinge. Husmand Jørgen Hansen
1902, 3005, 0606, Maren Hansen, gift gaardmandskone, 53, i Kragelund. Født i Ullerslev. Datter af gaardmand Hans Larsen og Sidsel Hansdatter. Gaardejer Mouritz Hansen
1902, 3005, 1906, Ane Kathrine Larsen, gift gaardmandskone, 60, i Maare. Født i Bolteskov, Ringe Sogn. Datter af gaardmand Lars Andersen og Hanne Nielsen. Gaardejer Peder Nielsen
1902, 3107, 0808, Ane Sofie Hansen, ophold hos sin svigersøn husmand Hans Christian Martinussen, i Villumstrup. Født i Kragelund. Datter af husmand Hans Rasmussen og Karen Hansdatter
1903, 2102, 2802, Karen Kristiansdatter, aftægtsenke, 73, Maare. Datter af gaardmand Kristian Pedersen og Sofie … Gaardmand Rasmus Pedersen
1903, 1203, 1803, Maren Nielsdatter, fattiglem, 86, ophold hos svigersøn murer Anders Jensen, paa Maare Mark. Født paa Maareskov. Arbejdsmand Rasmus Rasmussen
1903, 2205, 2705, Anna Johanne Nielsen, 7 maaneder, datter af gaardejer Niels Nielsen og Ane Margrethe Pedersen, paa Maare Mark. Født paa Maare Mark
1903, 2605, 0206, Johanne Margrethe Olsen, gift husmandskone, 78, i Kragelund. Født i Kragelund. Datter af husmand Ole Pedersen og Sara Hansen. Husmand Søren Rasmussen
1903, 0406, 0806, Rigmor Sofie Rasmussen, 5 maaneder, datter af slagter Rasmus Rasmussen og Dagmar Rasmine Hansen, i Maare. Født i Maare
1903, 0107, 0707, Ane Dorthea Pedersen, enke aftægtskone, 81, i Kullerup, Ellested Sogn. Født i Kragelund. Skovfoged Anton Storm
1903, 2109, 2609, Pouline Marie Danielsen, vaskepige, 43, paa Ravnholt. Født i Maribo. Datter af Ellen Sofie Danielsen
1903, 1210, 1910, Ane Johanne Hansen, gift gaardmandskone, 64, i Maare. Født i Maare. Datter af gaardmand Hans Justesen og Mette Christensdatter. Gaardejer Anders Nielsen
1903, 0411, 1011, Johanne Jørgensen, husmandskone, 56, i Maare. Født i Gislev Ravndrup. Datter af husmand Jørgen Christensen og Ane Jørgensen. Husmand og smed Hans Andersen
1903, 2311, 2811, Sophie Kirstine Gnudtzmann, præsteenke, 69, fra Nyborg. Født i Kjøbenhavn. Datter af købmand Johan Frederik Gnudtzmann og Johanne f. Lütken. Pastor Martin Anton Christian Crone
1904, 2201, 2701, Elise Karoline Meyer, købmandskone, 54, i Maare. Født i Assens. Datter af sømand Jakob Meyer og Eleonora. Købmand Kristian06us Hansen
1904, 2802, 0503, Abelone Hansen, gift gaardmandskone, 47, i Kragelund. Født i Kragelund. Datter af gaardmand Hans Pedersen og Maren Andersdatter. Gaardejer Hans Christian Andersen
1904, 0103, 0703, Karen Pedersen Lundager, gift husmandskone, 53, i Maare. Født i Søllinge Sogn. Datter af husmand Peder Andersen. Husmand Hans Jensen
1904, 1505, 2005, Ane Dorthea Sofusdatter, fattiglem, 76, i Saaderup, Kullerup Sogn
1904, 2505, 3105, Sidsel Hansdatter, enke og husfæster, 82, i Ruerne, Herrested Sogn. Født i Ore i Sønder Næraa Sogn. Datter af gaardmand Hans Hansen og Karen Pedersdatter. Husmand Hans Christensen
1904, 0506, 1006, Kirsten Povlsen, gift husmandskone, 61, i Herrested By og Sogn. Født i Maare. Datter af gaardmand Povl Christiansen og Dorthea Ovesdatter. Husmand Carsten Andersen
1904, 1206, 1706, Lydia Meta Margrethe Olsen, 4, datter af husmand Just Olsen og Ane Kirstine Pedersen, i Dueløkke. Født i Dueløkke
1904, 1306, 2006, Ane Sofie Larsen, gift gaardmandskone, 40, paa Ringholm. Født paa Ringholm. Datter af gaardmand Lars Christiansen. Gaardmand Rasmus Hansen
1904, 2610, 0211, Ottilie Jakobine Conradine Kehlet, gift, 48, i Herrested Skole. Født i Sneslev ved Fuglebjerg. Datter af gaardejer Hans Julius Kehlet og Caroline Gudmandsen. Førstelærer Niels Frederik Olsen
1904, 0811, 1511, Marie Nissen Østergaard, husmandskone, 59, i Kragelund. Født i Dalby ved Kolding. Datter af gaardmand Nis Nissen og Mariane. Husmand Jes Nielsen
1904, 0912, 1612, Maren Kirstine Hansen, tjenestepige, 19, i Herrested By og Sogn. Født i Havndrup. Datter af husmand Mads Hansen og Karen Marie Hansen
1904, 3012, 06011905, Ane Margrethe Jensdatter, gift, 95, i Herrested By og Sogn. Født i Vigerslev Sogn. Indsidder Jens Jensen
1905, 2603, 0204, Carla Margrethe Frydenlund, 13 maaneder, datter af gartner Niels Carl Andersen Frydenlund og Mette Anna Margrethe Hansen, paa Maare Mark. Født paa Maare Mark
1905, 2504, 3004, Helga Johanne Hansen, 8 dage, datter af forpagter Hans Peter Hansen og Anna Hansen, i Maare. Født i Maare
1905, 3004, 0705, Jenny Kirstine Andersen Dyrehauge, 2½, datter af arbejdsmand Rasmus Andersen Dyrehauge og Marie Dorthea Jensen, paa Maareskov. Født paa Maareskov
1905, 2909, 0610, Karen Kristiane Bendixen, gift husmandskone, 66, i Maare. Født i Refsvindinge. Datter af arbejdsmand Bendix. Husmand Anders Nielsen Frydenlund
1905, 2810, 0411, Marie Rasmussen, gift husmandskone, 66, i Herrested By og Sogn. Født i Sønder Højrup. Datter af husmand Rasmus Johansen. Husmand Hans Hansen
1905, 2711, 0412, Karen Cecilie Hansen, 25, Kragelund. Født i Kragelund. Datter af gaardejer Mouritz Hansen og Maren Hansen