Nyborg, 1869-1874, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1869-1874, Nyborg, Vindinge herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1869, 0301, 0701, Dreng, søn af jernbaneassistent Hall, i Nyborg
1869, 1201, 1601, Søren Winckler, enkemand og forhen lods, 82, i Nyborg
1869, 2801, 0102, Dødfødt dreng, søn af skibsbygmester, i Nyborg
1869, 0502, 1002, Carl Christian Møgelgaard, ugift sergent, 30, af Forpleiningskorpset
1869, 1702, 2202, Peder Axel Hansen, 12, søn af skipper Knud Hansen, i Nyborg
1869, 1902, 2502, Niels Rasmussen, gift og aftægtsgaardmand, 81, i Hjulby
1869, 1803, 2003, Dødfødt dreng, søn af pastor M. F. Lange, i Nyborg
1869, 1903, 2303, Jørgen Larsen, gift, arbeidsmand og kludesamler, 48, i Nyborg
1869, 2503, 3003, Jens Andersen, enkemand og aftægtsmand, 77, i Hjulby
1869, 2703, 0104, Frederik Christian Bagger, gift og handskemagersvend, 57, i Nyborg
1869, 2903, 0204, Poul Sigurd Krøyer, 8 maaneder, søn af capitain Krøyer, ved 19 Bat. i Nyborg
1869, 0804, 1304, Peter Hansen Piil, gift og arbeidsmand, 63, i Nyborg
1869, 2404, 2604, Georg Nordsynet Aarsleff, 7 dage, søn af dreier Aarsleff, i Nyborg
1869, 1305, 1805, Niels Nielsen, skibsfører, 53, i Nyborg
1869, 1505, 2005, Julius Marius Erichsen, 6, søn af arbeidsmand Jens Peter Eriksen
1869, 2005, 2605, Johan Henrik Wassmann, enkemand og muurmester, 75
1869, 2905, 0406, Jens Peter Christian, 11, søn af skomager C. Hansen, i Nyborg
1869, 0306, 0506, Hans Georg Valdemar, 4 maaneder, søn af uldspinder And. Christoffersen, i Nyborg
1869, 0707, 1407, Niels Christian Petersen, gift og forhen sergent, 44, ved 19 Bat. i Nyborg
1869, 1707, 2007, Lars Olsen, 11, søn af skibsfører N. Olsen, i Nyborg
1869, 2407, 2907, Johan Heinrich Christian Emmeluth, enkemand og skovrider, 88 og 9 maaneder, Juulsberg
1869, 3007, 0208, Jens Peter Hansen, 2 maaneder, søn af Karen Kirstine Jensen, i Nydamshuse
1869, 2707, 0208, August Jeppe Hansen, skomagermester, 48, i Nyborg
1869, 0908, 1408, Jens Peter Jensen, gift og farversvend, 49, i Nyborg
1869, 1208, 1708, Frantz Ludvig Eilertsen, 4½, søn af Hans Eilertsens fraskilte hustru
1869, 0109, 0309, Carl Andersen, 5 dage, søn af værtshusholder Svend Andersen
1869, 1409, 1709, Sophus Eiler Schultz, 9 maaneder, søn af farver Schultz, i Nyborg
1869, 2309, 2809, Johan Heinrich Casper Petersen, afskediget commandeersergent, 80, i Nyborg
1869, 0110, 0810, Christoffer Carl Christoffersen, 8, søn af arbeidsmand Niels Christoffersen, paa Holmen
1869, 1010, 1210, Dødfødt dreng, søn af kjøbmand Petersen, i Nyborg
1869, 1410, 1610, Dødfødt dreng, søn af smedesvend A. Lindhardtsen, i Nyborg
1869, 0710, 1410, Arendt Varelmann Schønau Worck, enkemand og oversergent, 31, ved 25 Bat. i Nyborg
1869, 1710, 2110, John Jørgen Berentzen, gift og sømand, 57, i Nyborg
1869, 1510, 2110, Jacob Sophus Knudsen, ugift menig, 23, ved 19 Bat. 1 Comp
1869, 1710, 2110, Jens Andersen, gift og forhen fisker, 70, Fattiggaarden i Nyborg
1869, 1710, 2110, Dødfødt dreng, søn af væver Lars Nielsen, i Skyttehuset ved Nyborg
1869, 2810, 0211, Peder Hansen, gift og vognmand, 65, Nyborg
1869, 2910, 0311, Andreas Thorvald Christen Pedersen, 5, søn af skomager Søren Petersen, i Nyborg
1869, 1011, 1511, Niels Lund, ungkarl og smaakjører, 48, i Nyborg
1869, 1211, 1611, Niels Petersen, enkemand og fattiglem, 65, i Nyborg Fattiggaard
1869, 1311, 1811, Lauritz Carl Knudsen, ½, søn af porteur P. Knudsen, i Nyborg
1869, 2011, 2511, Hans Christian Pedersen, gift og vertshuusholder, 52, i Nyborg
1869, 2211, 2611, Niels Peter Edvard Linhardt, 3, søn af smedesvend Lindhardt, i Nyborg
1869, 2611, 0112, Rasmus Nielsen, ugift arbeidsmand og fattiglem, 79
1869, 2811, 0412, Just Frederiksen, ungkarl og menig, 23, af 19 Bat. 1 Comp. værnepligtig af Svendborg
1869, 2811, 0612, Christen Andersen Luxhøi, gift, premierlieutenant og stationsforvalter, Sparkjær,
1869, 1012, 1412, Carl Christian Vilhelm, 4, søn af smedemester Chr. Christensen, i Nyborg
1869, 1412, 1712, Anders Christian Nielsen, forhen kjøbmand, 75, i Nyborg
1869, 2212, 2812, Hans Rasmussen, gift og skomagermester, 30, i Nyborg
1869, 2812, 03011870, Oskar Vilhelm Frederik Petersen, 3 maaneder, søn af fyrbøder Petersen
1870, 1101, 1501, Niels Stehr, ugift cand. pharm., 70, Nyborg
1870, 1101, 1701, Hendrik Andersen, enkemand og arbeidsmand, 82, Holmen
1870, 2201, 2601, Jacob Andreas Bartholin Clausen, 1 og 8 maaneder, søn af Ane Aagesen
1870, 0602, 0802, Dødfødt dreng, søn af spekhøker Henriksen, i Nyborg
1870, 1402, 1702, Arnold Emil Theodor, 6, dreier Th. Aarslev, i Nyborg
1870, 1702, 2302, Dreng (nyfødt), søn af Anne Andersdatter, i Hyrdehuset
1870, 2702, 0303, Adam Gotlieb Hansen, 1, søn af arbeidsmand Mads Jørgen Hansen, i Nyborg
1870, 1303, 1803, Christian Adolph Schjern, enkemand, oberst og pensionist, 83, i Nyborg
1870, 1303, 1803, Hans Peter Poulsen, 7, søn af sergent Niels Hansen Mikkelsen, i Nyborg
1870, 1403, 1803, Georg Vilhelm Lehn, gift og malermester, 56, i Nyborg
1870, 1803, 2103, Johan Frederik Emil, 3, søn af reservelæge Clemensen, i Nyborg
1870, 1503, 2103, Rasmus Hansen, 4, søn af arbeidsmand Hans Rasmussen, i Nyborg
1870, 1703, 2503, Hans Martinus Rasmussen, gift og huusmand, i Hjulby
1870, 2903, 0404, Rasmus Peter Anton Petersen, 3, søn af arbeidsmand Søren Petersen, i Nyborg
1870, 0104, 0604, Niels Eriksen Skov, ugift sergent, 33, i Forpleiningscorpset (f.t. tjenstg. ved 19 Bat.)
1870, 0204, 0704, Carl Peter Esland, gift og dagleier, 41, i Nyborg
1870, 0504, 0804, Conrad Carl Henrik Petersen, 1, søn af arbeidsmand Søren Petersen
1870, 1504, 1904, Emil Christian Poulsen, 3, søn af soldat Sønnich Sønnichsen og Maren Poulsen, i Nyborg
1870, 2204, 2504, Lars Guldbrandsen, 1 dag, søn af sømand H. M. Guldbrandsen
1870, 2504, -, Hans Peter Worck, pensioneret trompeter, 68
1870, 0405, 0905, August Christian Carl Henrik Steengaard, snedkersvend, 19, i Nyborg
1870, 1605, 2105, Hans Vith, enkemand og skomagermester, 82, i Nyborg
1870, 1705, 2105, Rasmus Christensen Taastrup, afskediget corpsskriver, 48, i Nyborg
1870, 1805, 2105, Hans Sophus Rasmus, 11 maaneder, søn af gymnastiklærer P. Jeppesen, i Nyborg
1870, 0706, 1006, Gotfred Morten Mikkelsen, gift og arbeidsmand, 48, paa Holmen
1870, 1206, 1506, Erik Jensen, 1/3 maaned, søn af Augusta Jensen,
1870, 1906, 2306, Poul Hansen, gift og markvogter, 72, i Aalshuset ved Nyborg
1870, 0107, 0407, Christian Andersen, 14 dage, søn af Ane Kirstine Henriksen,
1870, 0807, 1107, Niels Peter Christian, 3, søn af sadelmager Christen Madsen, i Nyborg
1870, 1107, 1607, Niels Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 25, af Hjulby
1870, 0308, 0608, Hans Theodor Sofus Pflygger, 3 maaneder, søn af skomagersvend Pflygger, i Nyborg
1870, 0408, 0808, Lars Christian Larsen, 4 maaneder, søn af arbeidsmand Peter Larsen, i Nyborg
1870, 0309, 0909, Christian Gotfred Schaper, sogne- og garnisonspræst, 62, i Nyborg
1870, 0809, 1209, Søren Christian Christensen, undercorporal, 27, i 25 Bat. (fra Tørring)
1870, 0809, 1609, Edvard August Ramsø, garver, 45, i Nyborg
1870, 1909, 2309, Jens Madsen, gift og tømmermester, 67, i Nyborg
1870, 2309, 2709, Johan Villiam Alfred Clausen, 4, søn af afdøde skipper Clausen, i Nyborg
1870, 2709, 0310, Peder Christian Jørgensen, gift og skibstømmermand, 46, i Nyborg
1870, 1110, 1410, Valdemar Hegnet Mejer, 11 dage, søn af capitain Mejer, i 19 Bat., i Nyborg
1870, 3110, 0411, Niels Petersen, enkemand og skrædder, 77, i Nyborg
1870, 0211, 0711, Johan Rudolf Christiansen, 3 uger, søn af Ane Margrethe Rasmusdatter, i Hjulby
1870, 0511, 1011, Peder Olsen Johansen, ugift brænderikarl, 21, i Nyborg
1870, 1112, 1612, Niels Nissen, gift og snedkermester, 60, i Nyborg
1870, 2012, 2412, Anders Christensen, gift og arbeidsmand, 38, i Nyborg
1870, 2212, 3012, Andreas Peter Petersen, enkemand og uhrmager, 63, i Nyborg
1870, 0251, 3012, Peter Christen Pedersen, 6, søn af smed Peder Andersen, i Hjulby
1871, 0201, 0601, Hans Georg Emmerich Valdemar Christoffersen, 2½ maaned, søn af uldspinder Anders Chr., i Nyborg
1871, 1301, 1501, Knud Dalberg, 3 uger, søn af capitain Dalberg, i Nyborg
1871, 1001, 1601, Hans Christensen, gift og detaillist, 47, i Nyborg
1871, 0601, 0901, Dødfødt dreng, søn af skipper Chr. Frederik Høst, i Nyborg
1871, 1701, 2401, Rasmus Jensen, ugift soldat, 21½, i 7de Bat.
1871, 2401, 3001, Peter Larsen, fisker, 29, i Nyborg
1871, 0102, 0702, Sophus Emil Hammeløft, handelsbetjent, 20, i Nyborg
1871, 0602, 1402, Anton Albinus Larsen, havnefoged, 59, i Nyborg
1871, 0502, 1102, Villiam Meltz, 5, søn af skibscapitain Meltz
1871, 1502, 2302, Jacob Christian Vang, gift, cand. phil. og skolebestyrer, 36, i Svendborg
1871, 2302, 0103, Hans Sophus Theodor Phlügger, gift og skomagersvend, 34
1871, 1003, 1503, Niels Kastrup, enkemand og fhv. boelsmand, 73
1871, 0903, 1403, Anders Christian Aarsleff, enkemand og oberstleieutenant, 77
1871, 0503, 0603, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Hans Christian Hansen
1871, 1803, 2503, Hans Jørgen Christensen, skomagersvend, 23
1871, 0504, 0804, Lars Peter Hansen, 4, søn af arbeidsmand Rasmus Hansen
1871, 0904, 1404, Carl Frederik Christian Rasmussen, 9 dage, søn af snedkersvend N. Rasmussen
1871, 1004, 1404, Rasmus Julius Bonne Petersen, 3 maaneder, søn af skibbygmester Petersen
1871, 1404, 1904, Georg Carton Frederiksen, ½, søn af Ane Kirstine Sørensen
1871, 1604, 1904, Carl Magnus Kongstad Petersen, 4 maaneder, søn af uhrmager Julius Petersen
1871, 1904, 2604, Hans Henning Wolff, kjøbmand, 83, i Nyborg
1871, 0105, 0605, Jens Jørgensen, tjenestekarl, 20, i Ubberud
1871, 0705, 1205, Carl Lars Nielsen, ½, søn af sømand Ditlev Nielsen
1871, 1205, 1705, Jens Hansen, gift og skovløber, 80, i Flaskeholmhuset
1871, 2805, 3105, Johan Christian Kongstad Petersen, 5 maaneder, søn af uhrmager Julius Petersen
1871, 0106, 0606, Laurits Jessen, enkemand, arbeidsmand og fattiglem, 58, Fattiggaarden i Nyborg
1871, 0506, 0806, Frederik Hansen, gift og kludesamler, 72, fra Broby
1871, 1406, 1906, Jørgen Hansen, gift og bødker, 53, i Nyborg
1871, 2806, 0307, Jacob Clausen, enkemand og fattiglem, 41, i Nyborg
1871, 2307, 2807, Søren Madsen, ugift arbeidsmand, 61, i Nyborg
1871, 2407, 2907, Henrik Clausen, enkemand og forhen lods, 85, i Nyborg
1871, 1608, 1908, Martin Marius Madsen, 11 uger, søn af ugift Christine Møller
1871, 2409, 2909, Hans Pedersen Lindeskov, gift og dagleier, 57, i Nyborg
1871, 2809, 0210, Henrik Købke, 5, søn af skrædder Købke, i Hjulby
1871, 3009, 0510, Thomas Nielsen, gift og forhen høker, 80, i Nyborg
1871, 0610, 0910, Christian Jørgensen, 2 maaneder, søn af ugift fruentimmer Karen Christiansen
1871, 0610, 1010, Hans Peter Oluf Lindhardtsen, 7 maaneder, søn af conducteur Lindhardtsen, ved Jernbanen i Nyborg
1871, 1110, 1710, Henrik Hansen, gift og gartner, 58, i Nyborg
1871, 0411, 0911, Ole Christensen, gift og høker, 39½, i Nyborg
1871, 2011, 2511, Hans Hansen Juhl, ½, søn af gjæstgiver Juhl, i Nyborg
1871, 2011, 2711, Hans Jensen, gift og værtshuusholder, 67, i Nyborg
1871, 2511, -, Dødfødt dreng, søn af ugift Ane Dorthea Catharina Gullaksen, i Nyborg
1871, 2111, 2911, Lindhard Rasmussen, ugift tjenestekarl, 52, i Hjulby
1871, 0212, 0812, Hans Peter Petersen, 14 dage, søn af arbeidsmand Hans Petersen, i Nyborg
1871, 2512, 2912, Johannes Thomas Nielsen, 10 maaneder, søn af hjulmand Nielsen, i Nyborg
1871, 3012, 06011872, Dødfødt dreng, søn af tjenestepige Christine Johansen, i Nyborg
1871, 3112, 05011872, August Frederik Jacobsen, gift og kurvemager, 39, i Nyborg
1872, 2501, 2701, Dødfødt dreng, søn af litsenbroder Christen Søndahl Jørgensen, i Nyborg
1872, 2401, 2901, Johan Peter Petersen, 9½, søn af ølhandler P. Hansen, i Nyborg
1872, 3101, 0602, Corfitz Hansen, ugift vognmand, 46, i Nyborg
1872, 1102, 1602, Carl Christian Rasmussen, ugift malersvend, 22, i Nyborg
1872, 1302, 1902, Michael Johan Christian Hansen, 14 dage, søn af Clementine Hansen,
1872, 1602, 1902, Hans Marius Hansen, 6 dage, søn af politibetjent Hansen, i Nyborg
1872, 2602, 0203, Peter Eriksen, 10 maaneder, søn af værtshuusholder Eriksen, i Nyborg
1872, 0303, 0803, Lars Christensen, gift og dagleier, 79, i Nyborg
1872, 1003, 1403, Dødfødt dreng, søn af Anders Jespersen
1872, 0203, 1103, Julius Martin Madsen, 10, søn af arbeidsmand Mads Madsen
1872, 2503, 3003, Laurits Henrik Nielsen, 6, søn af fisker Hans Nielsen, i Nyborg
1872, 2603, 3003, Emmerich Martens, ugift og handelsagent, 44, i Nyborg
1872, 2203, 2603, Hans Jørgen Johan Petersen, 2, søn af farvehandler Petersen, i Nyborg
1872, 2903, 0404, Conrad Frederik Jørgensen, gift og vært, 67, i Borgerforeningen i Nyborg
1872, 0604, 1204, Herman Emanuel Jensen, 6, søn af tømmersvend Jensen, i Nyborg
1872, 1404, 1904, Theodor Johan Nikolai Andersen, gift og økonom, 86, i Nyborg
1872, 1604, 2204, Ole Dyrhauge Piil, 11½ maaned, søn af smedemester L. Piil, i Nyborg
1872, 1904, 2304, Lars Christian Larsen, 8 maaneder, søn af arbeidsmand Peter Larsen, i Nyborg
1872, 2804, 0105, Frederik Burke, ugift matros, 18, paa briggen 'Undine'
1872, 0705, 1305, Hans Rasmussen, gift og gaardmand, 76, i Hjulby
1872, 1005, 1405, Hans Peter Petersen, 3 uger, søn af arbeidsmand H. P. Emmerbølle, i Nyborg
1872, 1905, 2405, Frederik Petersen, gift og arbeidsmand, 52, i Nyborg
1872, 2605, 3105, Lars Jensen, gift og tømmermester, 37, i Nyborg
1872, 2105, 2505, Carl Georg Lagoni Henningsen, 11 maaneder, søn af kjøbmand Henningsen, i Nyborg
1872, 2406, 2806, Anton Christian Nielsen, 8, søn af baadfører Peder Nielsen, i Dyrehaven
1872, 2706, 2906, Frits Villiam Semberg, 6 uger, søn af skrædder Semberg, i Nyborg
1872, 1206, 2006, Mads Christensen, enkemand og vognmand, 84, i Nyborg
1872, 0907, 1207, Udøbt dreng, 8 maaneder, søn af Sine Rasmusdatter, i Nyborg
1872, 0907, 1207, Peder Larsen, ugift arbeidsmand, 39, i Nyborg
1872, 1807, 2207, Hans Carl Christian Olsen, handelslærling, 16, i Odense
1872, 1807, 2407, Johan Peter Madsen, ½, søn af en tjenestepige, i Hjulby
1872, 0408, 0908, Georg Christian Lund, gift og hattemager, 56, i Nyborg
1872, 1408, 2108, Johan Peter Trondhjem, gift og sømand, 62, i Nyborg
1872, 1708, 2308, Poul Larsen, gift og fæstehuusmand, 61, i Hjulby Sogn
1872, 0209, 0409, Morten Bülmann, 7 dage, søn af tobakshandler Bülmann, i Nyborg
1872, 0209, 0609, Christen Clausen, gift og dagleier, 78, i Nyborg
1872, 3108, 0509, Hans Larsen, gift og fyrbøder, 26, i Nyborg
1872, 0709, 1109, Rasmus Peter Theodor Hansen, 1, søn af arbeidsmand Jørgen Hansen, i Nyborg
1872, 0909, 1109, Arnold Christian Petersen, 12 dage, søn af ugift Petrine Petersen, i Nyborg
1872, 3009, 0310, Christian Hammerich, 2 maaneder, søn af sergent Hammerich, i Nyborg
1872, 2909, 0410, Peter Larsen, gift og arbeidsmand, 34, i Nyborg
1872, 0410, 0710, Anders Alfred Esbek, 2 maaneder, søn af ugift Anna Baklund, paa Strandskov i Nyborg
1872, 0710, 1410, Theodor Didrik Hinrichsen, gift og krydsbetjent, 46, boende i Kogsbølle, Vindinge Sogn
1872, 1910, 2210, Georg Axel Schjøtz, 5 uger, søn af gjæstgiver Schjøtz, i Nyborg
1872, 2910, 0511, Viggo Emil Hansen, 18, i Nyborg. Søn af skipper Hans Hansen
1872, 0811, 1211, Henrik Andersen, gift og arbeidsmand, 44, i Nyborg
1872, 1411, 1811, Niels Peter Hansen, gift og snedker, 42, i Nyborg
1872, 3011, 0512, Hans Vilhelm Christoffersen, 11 dage, søn af fisker Jørgen Ferdinand Christoffersen, i Skaboeshuse
1872, 2512, 3012, Henrik Vohlers, gift og pudser, 42, ved Jernbanen i Nyborg
1872, 3112, 06011873, Ferdinand Theodor August Thesen, 1 og 3 maaneder, søn af capitain Thesen, i Nyborg
1872, 2812, 03011873, Rasmus Andersen Brendstrup, ugift og forhen corporal, 23, i Nyborg
1873, 0202, 0602, Josef Kalck (Karwicz?), ugift staaltraadsarbeider, 25, i Nyborg (fra Ungarn)
1873, 1302, 1602, Laurits Martin Hansen, 4 uger, søn af tjenestepige Ane Catrine Larsen, i Nyborg
1873, 1202, 1702, Jacob Petersen, enkemand og aftægtsmand, 71, i Nyborg
1873, 2502, 0403, Jens Rasmussen, forhen skolelærer, 75, i Nyborg
1873, 2002, 2802, Claus Nielsen, gift og partikullier, 77, i Nyborg
1873, 2402, 2802, Frederik Julius Roscher Jensen, 3, søn af sergent Jensen, i Nyborg
1873, 2202, 2802, Axel Thomas Høeg Jensen, 2, søn af sergent Jensen, i Nyborg
1873, 2202, 2802, Carl Vilhelm Larsen, 6, søn af rebslager Larsen, i Nyborg
1873, 2203, 2503, Niels Peter Friis Reitzel, 7 maaneder, søn af restauratør Reitzel, i Nyborg
1873, 2803, 0104, Marius Henrik Ernst Lohse, 3 maaneder, søn af pakmester Lohse, i Nyborg
1873, 3003, 0304, Johannes Jens Johansen, 11 maaneder, søn af mursvend Johansen, i Nyborg
1873, 1204, 1704, Jens Christian Hansen, enkemand og pensioneret hoboist, 71, i Nyborg
1873, 1704, 2204, Frits Vilhelm Petersen, gift og afskediget hornblæser, 40, i Nyborg
1873, 2104, 2604, Johan Christian Olsen, bagerlærling, 16, i Nyborg
1873, 2704, 0205, Gerhard Lamers, gift og bundtmager, 58, i Nyborg
1873, 0405, 1005, Hans Christian Pedersen, gift og dagleier, 51, i Nyborg
1873, 0305, 0805, Niels Edvard Arnold Theigelkampff Hansen, 6, søn af skomager P. Hansen, i Nyborg
1873, 0705, 1305, Hans Carl Jensen, 9, søn af branddirektør Jensen, i Nyborg
1873, 0705, 1205, Rasmus Andersen Brendstrup, ½, søn af tjenestepige Ellen Marie Nielsen, i Nyborg
1873, 3005, 0406, Terkel Olsen Terkelsen, gift og skomager, 53, i Nyborg
1873, 0106, 0606, Jørgen Nielsen, gift og gartner, 64, i Nyborg
1873, 0606, 0906, Rasmus Nielsen, ugift og skomagersvend, 21, i Nyborg
1873, 1106, 1606, Jens Jacobsen Juhl, 4 maaneder, søn af gjæstgiver Juhl, i Nyborg
1873, 0906, 1906, Jens Christensen, ugift tjenestekarl, 33, i Nyborg
1873, 2106, 2406, Christian Peter Emil Iversen, 16 dage, søn af K. Marie Petersen, i Nyborg
1873, 0407, 1007, Peter Jørgensen, gift og skomager, 52, i Nyborg
1873, 1708, 2208, Rasmus Theodor Rasmussen, læredreng, 16, i Nyborg
1873, 0409, 0809, Niels Christoffer Jørgensen, 3, søn af arbeidsmand Jørgensen, i Nyborg
1873, 0509, 0809, Jacob Peter Frits Kjæmpff, 1, søn af maler Kjæmpff, i Nyborg
1873, 1209, 1609, Søren Nicolai August Jeppesen, handelslærling, 15, i Nyborg,
1873, 1409, 1809, Johannes Hansen, 3 maaneder, søn af tjenestepige Agnete Andersen, i Nyborg
1873, 2909, -, Peter Poulsen, aftægsmand, i Nyborg
1873, 1110, 1710, Frederik Ludvig Bierfreund, justitsraad og forhen byfoged, 91, i Nyborg
1873, 1810, 2310, Peter Knudsen, gift, fattiglem og forhen smedemester, 65, i Nyborg
1873, 2210, 2810, Rasmus Petersen, gift og tømmermand, 71, i Nyborg
1873, 3110, 0411, Peter Gerhard Hansen, 5 maaneder, søn af snedkermester Hansen, i Nyborg
1873, 1111, 1311, Børre Axel Boye, 8 maaneder, søn af skibscapitain Boye, i Nyborg
1873, 0411, 1011, Conrad Alexander Nicolaisen, 16½, søn af styrmand Nicolaisen, i Nyborg Dyrehauge
1873, 0711, 1011, Lars Thomas Christian Jacob Joan Guldbrandsen, 2 maaneder, søn af sømand Guldbrandsen, i Nyborg
1873, 2011, 2611, Boje Matz, enkemand og fhv. litsenbroder, 63, i Nyborg
1873, 2811, 0112, Hans Peter Rasmus Andersen, 1, søn af smedesvend Andersen, i Nyborg
1873, 2811, 0312, Jørgen Pedersen, ugift arbeidsmand, 61, i Nyborg
1873, 0812, 1312, Peter Hansen, gift og ølhandler, 46, i Nyborg
1873, 1412, 1912, Hans Henrik Jørgensen, gift, cancellieraad og godsforvalter, 72, paa Dyrehaugegaard
1873, 2212, 2712, Johannes Freiesleben, enkemand og generalmajor, 78, i Nyborg
1874, 1301, 1701, Peter Viggo Edvard Valdemar Hansen, 5, søn af arbeidsmand P. Hansen, i Nyborg
1874, 3001, 0602, Hans Larsen, gift og arbeidsmand, 69, i Nyborg
1874, 1102, 1402, Niels Christian Nielsen, 3 maaneder, søn af arbeidsmand Jørgen Peter Nielsen, i Nyborg
1874, 1302, 1902, Lars Christian Rasmussen, ugift soldat, 23, i Nyborg ved 19 Bat.
1874, 1402, 1902, Carl Jørgensen, 2 dage, søn af arbeidsmand Jørgen Johansen, i Nyborg
1874, 2502, 0203, Lauritz Peter Hansen, 9 maaneder, søn af skomagersvend Hansen, i Nyborg
1874, 2802, 0603, Hans Peter Hansen, 15, søn af arbeidsmand Mads Hansen, i Nyborg
1874, 1203, 1803, Magnus Alexis d'Origny, enkemand, overauditeur og herredsfoged, 63, i Vindinge Herred
1874, 1603, 2103, Rasmus Larsen, 7 maaneder, søn af arbeidsmand Jørgen Larsen, i Skyttehuset
1874, 1903, 2503, Theodor Carl Christian Peter Christensen, 5, søn af ugift Marie Lerche, i Nyborg
1874, 1803, 2403, Lauritz Daniel Meltz, gift og forhen skibsfører, 58, i Nyborg
1874, 1903, 2603, Niels Danielsen, enkemand og aftægtsmand, 79, i Hjulbye
1874, 2203, 2803, Jørgen Hansen Brodersen, gift og arbeidsmand, 59, i Nyborg
1874, 0704, 1304, Kristian Peter Rohde, 6, stedsøn af former H. Møller Iversen, af Nyborg
1874, 2704, 3004, Hans Julius Neitze, 14 dage, søn af kobbersmed Neitze, i Nyborg
1874, 3004, -, Niels Jørgensen, ugift menig, 20, af 7 Batt. 3 Comp.
1874, 2704, 0205, Børre Andersen Børresen, gift og koffardicapt., 44, i Nyborg
1874, 1905, 2305, Frits Villiam Semberg, 9 uger, søn af skrædder Semberg, i Nyborg
1874, 0805, 1205, Hans Hansen, gift og husmand, 73, i Nyborg Dyrehave
1874, -, 3005, Jacob Møller, ugift tjenestekarl, 28, paa Holckenhavn
1874, 2805, 0106, Niels Oluf Elias Clausen, 1 dag, søn af skovfoged Clausen, i Sulkenborghuset
1874, 2206, 2606, Niels Hansen, enkemand og aftægtsmand, 81 og 9 maaneder, i Hjulbye
1874, 0407, 1007, Niels Hemmingsen, omreisende musikus, 55
1874, 1007, 1207, Rasmus Hansen Barløse, enkemand og arbeidsmand, 52, i Nyborg
1874, 2707, 2907, Sofus Christian Hansen, 8 maaneder, søn af arbeidsmand A. P. Hansen, i Nyborg
1874, 2907, 0108, Just Frederik Hammerich, 7 maaneder, søn af sergent Hammerich, i Nyborg
1874, 2807, 0108, Hans Knudsen, enkemand og skibstømrer, 55, i Nyborg
1874, 2807, 0308, Andreas Joachim Nielsen, gift og postconducteur, 64, i Nyborg
1874, 0208, 0608, Christian Heinrich Petersen, 4½ maaned, søn af oversergent Petersen, i Nyborg
1874, 0408, 0708, Andreas Cathrilius Møller, 9 maaneder, søn af former H. Møller, i Nyborg
1874, 0608, 0808, Johan Peter Trondhjem, 15 dage, søn af drager Trondhjem, i Nyborg
1874, 1808, 2108, Viggo Carl Friis Reitzel, 7 maaneder, søn af værtshusholder Reitzel, i Nyborg
1874, 1708, 2408, Erik Pedersen, røgter, 60, paa Ørbeklunde
1874, 2208, 2508, Hans Litundur Daniel Hansen, 3 og 1 maaned, søn af kjøbmand Hansen
1874, 2208, 2708, Henrik Rasmus Olaf Rye Braunschoe, 4 maaneder, søn af maskinarbeider Braunschoe, i Nyborg
1874, 2508, 2708, Christian Frederik Thrane, 3½ maaned, søn af korgt Thrane, i Nyborg
1874, 2808, 3108, Dødfødt dreng, søn af sømand AndersAndersen, i Nyborg
1874, 0209, 0909, Jørgen Eriksen, gift og arbeidsmand, 46, i Nyborg
1874, 0509, 1009, Francisens Gerhard Hansen, læredreng, 17, i Nyborg
1874, 0509, 1009, Frederik Vilhelm Krøger, 8, søn af overkonducteur Krøger, i Nyborg
1874, 1409, 1709, Ludvig Laurits Andersen, 8 maaneder, søn af arbeidsmand V. Andersen, i Nyborg
1874, 2209, 2409, Jens Theisen, ugift sømand, 20, ombord paa prangskibet 'Lolland' i Nyborg Havn
1874, 1810, 2310, Nis Peter Nissen, ugift glarmester, 27, i Nyborg
1874, 2110, 2710, August Vilhelm Henrik Madsen, skomagerlærling, 18, i Nyborg
1874, 2510, 2910, Søren Pelck, enkemand og fhv. skibsfører, 60, i Nyborg
1874, 2410, 2910, Hans Christoffersen Beucke, enkemand og vinhandler, 57, i Nyborg
1874, 0111, 0311, Sophus Christian Hansen, 15 dage, søn af arbeidsmand N. Hansen, i Nyborg
1874, 1211, 1811, Christian Jørgensen, ugift arbeidsmand, 32, i Nyborg
1874, 1811, 2311, Jørgen Basse Lund, gift og styrmand, 59, i Nyborg
1874, 0412, 0912, Lauritz Voldemar Wassmann, 7, søn af murmester Wassmann, i Nyborg
1874, 0512, 1212, Johannes Nielsen, 2, søn af skomager Krøyhers datter, i Nyborg
1869, 0301, 0601, Dødfødt pige, datter af slagter Meier, i Nyborg
1869, 0301, 0901, Hanne Nielsen født Rasmussen, enke, 82, i Nyborg. Murer Hans Nielsen
1869, 1401, 1801, Marie Sophie født Sørensen, 55, i Nyborg. Høker Nielsen
1869, 1701, 2101, Edel Marie Juhl, 4 maaneder, datter af gjæstgiver Juhl, i Nyborg
1869, 1801, 2201, Nielsine Christoffersen, 2 maaneder, datter af fisker Niels Christoffersen, i Skaboeshuse
1869, 2001, 2301, Petrea Schjellerup Ramsøe, 1, datter af garver Ramsøe, i Nyborg
1869, 2101, 2301, Udøbt pige, 3 uger, datter af tobakshandler Stenderup, i Nyborg
1869, 0302, 1102, Maren Andersdatter, enke, 82, i Nyborg. Slagter Jørgen Fraun
1869, 0603, 1103, Ane Caroline Hansen, ½ maaned, datter af indsidder og slagter Lars Hansen, i Hjulby
1869, 0803, 1303, Ane Marie født Sørensen, 65½, i Nyborg. Pladsforvalter R. Christoffersen
1869, 1503, 2003, Karen født Petersen, enke, 68, i Nyborg. Skomager Bay
1869, 1503, 2203, Ane Kirstine, 74, i Hjulby. Indsidder Jens Andersen
1869, 2703, 0204, Andrea Rasmussine født Vestphalen, 33, i Nyborg. Porcurator Clausen
1869, 2703, 0204, Marie Charlotte Heitmann, ugift, 52½, i Nyborg
1869, 2703, 0304, Johanne …, enke, 75, Fattiggaarden. Arbeidsmand Peter Fæster
1869, 0904, 1404, Kirstine Skovbo født Hansen, enke, 81, i Fredericia. Snedker Skovbo
1869, 2504, 2904, Udøbt pige, 1 dag, datter af consul W. Kruuse, i Nyborg
1869, 0205, 0705, Maren født Christensen, 69, i Nyborg. Bromand Jørgen Larsen
1869, 0305, 0805, Else Marie født Andersen, enke, 59, i Nyborg. Skomager Fred. Larsen
1869, 0805, 1105, Theodora Kjær, ½ maaned, datter af enke Doris … (enke efter fotograf Kjær), i Haderslev
1869, 0905, 1405, Caroline Cæcilie født Ørsted, 53, i Nyborg. Uhrmager Petersen
1869, 1505, 2005, Karen Marie Andrea Clausen, 3 maaneder, datter af procurator Clausen, i Nyborg
1869, 2205, 2805, Elisabeth Pedersdatter, 76, Holmen i Nyborg. Dagleier Hendrik Andersen
1869, 1606, 2206, Karen Knudsen, 31. Porteur P. Knudsen ved Jernbanen
1869, 2706, 0107, Claudine Florentine, 12, datter af karethmager Nielsen, i Nyborg
1869, 0107, 0507, Jørgine Bjerregaard, 1 maaned, datter af kjøbmand Bjerregaard, i Nyborg
1869, 1107, 1507, Inger Marie Larsen, 1, datter af vertshuusholder P. Larsen, i Nyborg
1869, 1507, 2107, Karen Dorthea Maale, enke, 76. Sømand Anders Chr. Maale
1869, 2607, 2907, Petrine Olsen, enke, 76, Baggers Hospital. Skolelærer Olsen
1869, 1608, 1908, Marie Sophie Jensen, 1, datter af smedemester Jacob Jensen, i Nyborg
1869, 1708, 2108, Frederikke Vesterberg, 46, Nyborg. Arbeidsmand Laurits Jensen
1869, 2608, 2908, Frederikke Lovise Larsen, 13 dage, datter af arbeidsmand Hans Larsen, i Nyborg
1869, 2608, 3108, Kirstine Poulsdatter, 68, Nyborg. Pensionist Christen Mortensen
1869, 0409, 0609, Dødfødt pige, datter af Lars Hansen, i Nyborg
1869, 0709, 1109, Johanne Marie Camilla, 1, datter af arbeidsmand Hans Rasmussen, i Nyborg
1869, 1009, 1409, Ane Marie Iversen, 1½, datter af fisker Rasmus Iversen, i Nyborg
1869, 1309, 2009, Ane Cathrine Christoffersen, 43, paa Holmen. Arbeidsmand Niels Christoffersen
1869, 1709, 2409, Ane Marie født Rasmussen, 69, i Nyborg. Vognmand Mads Christensen
1869, 2409, 2709, Caroline Sophie Margrethe Johansen, datter af skibstømrer Johansen
1869, 2609, 0110, Marie Bjerregaard, 3 maaneder, datter af kjøbmand Bjerregaard, i Nyborg
1869, 3009, 0510, Maren Dorthea Cathrine født Østerby, enke, 48, i Nyborg. Bager Brandt
1869, 1010, 1310, Jutta Sophie, 4½, datter af skomager H. Rasmussen, i Nyborg
1869, 2410, 2810, Udøbt pige, datter af bager Marius Petersen, i Nyborg
1869, 0311, 0811, Kirstine Emilie Hansen, 2, datter af muurer S. Hansen, i Nyborg
1869, 0511, 1011, Johanne Petrea Jensen, ugift, 19, i Nyborg. Datter af arbeidsmand Niels Jensen
1869, 0711, 1111, Ane Cathrine Christensen, 43, i Nyborg. Skrædersvend Jens Andersen
1869, 3010, 0511, Ane Kirstine Christiansen, 35, i Skyttehuset. Væver Lars Nielsen
1869, 0911, 1511, Marie Kirstine Rasmussen, enke, 78, i Skyttehuset. Skovfoged Peter Nielsen
1869, 2411, 2711, Dødfødt pige, datter af fisker Chr. Nielsen, paa Holmen
1869, 2911, 0612, Vilhelmine født Hansen, 28, paa Holmen. Brolægger Marx Erich
1869, 0412, 1012, Ane Marie Rasmussen, 3½, datter af avlsmand Lars Rasmussen, i Nyborg
1869, 0712, 1312, Marie Larsen født Poulsen, enke, 71. Vognmand Hans Larsen
1869, 1312, 2212, Ane Marie født Olsen, 41, Holmen. Tømmermand Thomas Thygesen
1869, 2312, 2912, Bertha Hedevig Emilie Lohse, 2½, datter af pakmester Lohse, paa Jernbanen
1869, 2712, 03011870, Dagmar Sørine Nielsen, 2 og 3 maaneder, datter af muursvend Lars Nielsen
1869, 2912, 03011870, Vilhelmine Erich, 5 maaneder, datter af brolægger Marx Erich
1870, 0301, 0701, Ane Clausine Poulsen, 1 og 4 maaneder, datter af arbeidsmand Poul Frederiksen
1870, 1001, 1401, Vilhelmine Dyrehave født Meltz, enke, 57, i Nyborg. Styrmand Dyrehave
1870, 0501, 0801, Udøbt pige, datter af bagersvend Carl Lund
1870, 1901, 2401, Caroline født Holm, 51, i Nyborg. Skræddermester P. J. Christensen
1870, 2801, 0102, Vilhelmine Nicoline Schønemann, 3, datter af boghandler Schønemann, i Nyborg
1870, 2801, 0302, Inger Hansen født Berg, 55, i Nyborg. Bagermester C. Hansen
1870, 0102, 0302, Ingeborg Bjerre, 5, datter af overauditeur N. Bjerre, i Nyborg
1870, 1002, 1702, Abelone Eyby født Hansen, enke, 66. Brændeviinsbrænder P. H. Eyby
1870, 1402, 1902, Christiane Piil født Johansen, enke, 68, i Nyborg. Smedemester R. Piil
1870, 2402, 2802, Udøbt pige, 18 dage, datter af J. B. Lund, i Nyborg
1870, 2302, 0203, Anne Christine Svendsen, 33, i Nyborg. Snedker Albert Schmidt
1870, 0303, 0703, Caroline Jensine Rasmussen, 4, datter af arbeidsmand Rasmus Rasmussen, paa Holmen
1870, 1603, 2303, Christiane født Petersen, enke, 78, i Nyborg. Sømand Ole Olsen
1870, 1204, 1604, Marie Christiane Sophie, 1, datter af værtshuusholder J. P. Sindahl
1870, 1704, 2204, Anna Dorthea Norberg, forhen jordemoder, 87, i Nyborg
1870, 1904, 2504, Marie født Henriksen, 54, i Nyborg. Skomager Rudolph Larsen
1870, 2404, 2904, Edel Dorthea Fryd, 11, datter af vægter Fryd, i Nyborg
1870, 0905, 1205, Julie Adolfine Kyster, 4, datter af bøssemager Kyster
1870, 0606, 1106, Anna Dorthea Schmidt, enke, 82, i Nyborg. Ritmester M. H. Schmidt
1870, 0806, 1306, Marie Kirstine Jørgensen, 3, datter af arbeidsmand Niels Jørgensen, i Nyborg
1870, 1106, 1506, Vilhelmine Cecilie Kaiser, 2, datter af Christiane Verner, i Nyborg
1870, 1406, 1806, Sophie Christine Nielsen, 2½ maaned, datter af kobbersmed K. V. Nielsen, i Nyborg
1870, 1506, 1806, Anna Cathrine Elise Juhl, 4 og 9 maaneder, datter af gjæstgiver H. H. Juhl, i Nyborg
1870, 1606, 2006, Dødfødt pige, datter af ugift Karen Dorthea Hansen, i Nyborg
1870, 0507, 0807, Udøbt pige, 4 maaneder, datter af smedemester og capitain J. A. Jensen, i Nyborg
1870, 1407, 1607, Ane Cathrine Marie Frederikke Johansen, 2 maaneder, datter af skomager R. Johansen, i Nyborg
1870, 1807, 2207, Ane Margrethe født Jensen, 58, i Nyborg. Garver Peter Jacobsen Ernst
1870, 2007, 2507, Ane Pedersen, enke, 89 og 9 maaneder, i Hjulby. Gaardmand Lars Christensen
1870, 0308, 0608, Caroline Frederikke Christensen, 5 maaneder, datter af pige Christine Christensen
1870, 0208, 0608, Pige, datter af pige Jensine Sørgensen
1870, 0408, 0808, Anna Marie Andersen, 6, datter af skomager H. C. Andersen, i Nyborg
1870, 0508, 0908, Malvine Lund, ½, datter af skipper P. Lund, i Nyborg
1870, 1408, 1908, Mette Vilhelmine, enke, 82, i Fynshavn. Fisker Christen Andersen
1870, 2208, 2708, Frederikke Clausen, 78, i Nyborg. Fhv. lods Clausen
1870, 0309, 0809, Claudine Barbara født Dahl, enke, 69, i Nyborg. Guldsmed Theilgaard
1870, 0909, 1309, Ane Cathrine født Knudsen, enke, 70, i Nyborg. Skovfoged H. Rasmussen
1870, 1309, 1609, Frederikke Mathilde Pedersen, 4, datter af arbeidsmand Rasmus Pedersen, i Nyborg
1870, 1709, 2209, Karen født Hansen, 40, Hjulby. Huusmand Niels Jørgensen
1870, 2309, 2709, Marie Kirstine født Mortensen, 68, i Nyborg. Sømand Boye Matz
1870, 2709, 0310, Ane Magrethe født Andersen, 45, i Nyborg. Former Hendrik Møller
1870, 1110, 1310, Dødfødt pige, datter af seilmager Johansen, i Nyborg
1870, 1410, 1810, Mortenline Jørgensen, ugift, 35, Nyborg
1870, 3010, 0411, Ane Dorthea Nielsen, 31, i Nyborg. Arbeidsmand N. Jørgensen
1870, 0211, 0811, Maren Kirstine Augusta Julie Madsen, 2½, datter af banevogter N. Madsen, i Hjulby
1870, 0711, 1211, Julie Knudsen, 44, i Nyborg. Overconducteur N. Rasmussen
1870, 0911, 1411, Marie Dorthea Jensen, enke, 75, i Nyborg. Sømand Hans Olsen
1870, 1111, 1411, Udøbt pige, 3 maaneder, datter af Jørgine Henriette Hansen, i Nyborg
1870, 2011, 2511, Sidsel født Jensdatter, 51, i Nyborg. Arbeidsmand Jens Gregersen
1870, 2811, 0212, Mette Kirstine født Jespersen, enke, 84, i Nyborg. Blikkenslager Severin Pelck
1870, 2811, 0212, Karen Marie Kirstine Pedersen, 17, datter af arbeidsmand Peter Christian Pedersen, i Nyborg
1870, 0112, 0512, Jensine Andersen, 1, datter af træskomand Rasmus Andersen, i Nyborg
1870, 0312, 0912, Sophie født Uttermühlen, enke, 75, i Nyborg. Færgeskipper Niels Jørgensen
1870, 1512, 1712, Udøbt pige, 4 uger, datter af skræddersvend Vilhelm Nielsen, i Nyborg
1870, 1512, 2012, Ane Pedersdatter, 70, i Hjulby. Huusmand Jørgen Pedersen
1870, 1812, 2312, Gjertrud født Nielsen, enke, 44, i Nyborg. Kjøbmand R. Hansen
1870, 1812, 2212, Maren Elisabeth Jacobsen, 4, datter af fotograf Jacobsen, i Nyborg
1871, 0201, 0901, Mette Kirstine Hansen, 20, i Hjulby. Huusmand Niels Jørgensen
1871, 0601, 1101, Nicoline Clausen, 8 uger, datter af ugift fruentimmer A. Sophie Pedersen, i Nyborg Fattiggaard
1871, 1501, 1701, Bodil Marie Lange, 5 maaneder, datter af residerende capellan pastor Lange, i Nyborg
1871, 1301, 1801, Birthe Andersen, 68, Piilshuse. Huusmand Niels Andersen
1871, 2101, 2501, Kirsten Hansen, enke, 83. Arbeidsmand Hans Hansen
1871, 2101, 2601, Kirsten Hansen, enke, 69. Dagleier Jørgen Hansen
1871, 2501, 3001, Bodil Marie Lange, 38, i Nyborg. Residerende capellan M. T. Lange
1871, 2102, 2702, Jacobine Semine Fryd, enke, 79. Districtslæge Fryd
1871, 2602, 0303, Ane Marie Jørgensen, 38. Litsenbroder Rasmus Jørgensen
1871, 2702, 0403, Johanne Sophie Larsen, ugift, 22
1871, 1003, 1303, Udøbt pige, 7, datter af ugift qvinde Karen Caspersen, i Nyborg
1871, 1503, 1803, Johanne Sophie Marie Cathrine Nielsen, 4 uger, datter af ugift qvinde Johanne Sofie Larsen
1871, 1703, -, Hansine Petermine Hansen, under 1 aar, datter af ugift Maren Nielsen
1871, 1803, 2103, Gjertrud Marie Nielsen, datter af ugift Ane Dorthea Hansen
1871, 1503, 2103, Frederikke Christine Wiese, enke, 69. Dyrlæge Wiese
1871, 1803, 2303, Anna Evaline Augusta Elise Ramsøe, 6, datter af afdøde garver Ramsø
1871, 1704, 2204, Kirsten Larsen født Hansen, enke, 85. Gaardmand Hans Christiansen
1871, 2104, 2804, Maren Jørgine Marie Larsen, ½, datter af kjørekarl Hans Larsen
1871, 2304, 2804, Marie Petersen Normann, ugift fattiglem, 38
1871, 2704, 0105, Dorthea Elisabeth Larsen, 1, datter af drager Lars H. Larsen
1871, 0905, 1205, Karen Kirstine Christiansen, 2, datter af arbeidsmand Niels Christiansen
1871, 1005, 1505, Eva Elisabeth Ernestine født Scharff, enke, 78. Arbeidsmand Niels Christiansen
1871, 1805, 2305, Jacobine Anna Kirstine Schmidt, 4, datter af snedker Schmidt, i Nyborg
1871, 0406, 0806, Trine Mortensen, enke, 84, i Nyborg. Sømand Søren Mortensen
1871, 1606, 2106, Ane Cathrine født Sommer, enke, 84, i Nyborg. Slagter Niels Madsen
1871, 2406, 2906, Marie Kirstine Dorthea Nielsen, 9 maaneder, datter af arbeidsmand Niels Jørgensen
1871, 2106, 2506, Hulda Rosamunda Urania Jacobsen, 1, datter af kurvemager Jacobsen, i Nyborg
1871, 1407, 2107, Marie Sophie Vorm, enke, 76, i Nyborg. Kjøbmand Vorm
1871, 3007, 0208, Petra Julie Therese Hess, 7 maaneder, datter af Therese Mortensen, i Nyborg
1871, 1208, 1508, Anne Christine Larsen, 17 dage, datter af værtshuudholder Larsen, i Nyborg
1871, 2108, 2408, Anne Sophie Christensen, 1, datter af postexpedient Christensen, i Nyborg
1871, 2408, 2908, Dorthea Catharine Larsen født Klemme, enke, 74, i Nyborg. Toldfuldmægtig Larsen
1871, 2508, 3008, Abelone Rasmusdatter, tjenestepige, 39, i Nyborg
1871, 3108, 0709, Frederikke Crone, ugift, 65, i Nyborg
1871, 1309, 1609, Ane Charlotte Berg, 7 maaneder, datter af …, i Nyborg
1871, 1909, 2309, Hansine Theodora Sophie Pflügger, 14 dage, datter af skomager Pflügger, i Nyborg
1871, 1709, 2209, Ane Margrethe Larsen født Knudsdatter, enke, 70, i Nyborg
1871, 1909, 2209, Nicoline Pouline Petersen, 8, datter af arbeidsmand Morten Petersen, i Nyborg
1871, 1010, 1310, Ane Hansen, gift og indsidderkone, 39, i Nyborg
1871, 1810, 2110, Ane Marie Thygesen, 2, datter af tømmermand T. Thygesen, i Nyborg
1871, 2910, 0411, Anne Hansen født Larsen, enke, 73. Hans Henrik Jaritzen i Holse, Hårslev Sogn
1871, 2710, 0211, Amanda Christiane Alfride Hansen, 2 maaneder, datter af ugift Lovise Hansen, i Nyborg
1871, 3110, 0611, Frederikke Flindt født Ziebel, 45, i Nyborg. Sømand Carl Christian Flindt
1871, 0811, 1411, Ane Marie Justsdatter, enke, 89, Avernakke i Hjulby Sogn
1871, 0711, 1611, Caroline Amalia Fløystrup født Friis, 56, i Nyborg. Kæmner Fløystrup
1871, 1612, 2012, Ane Marie Thygesen, 4 maaneder, datter af tømrer Thygesen, i Nyborg
1871, 1812, 2312, Laurine født Henzer, enke, 65, i Korsør. Sadelmager Petersen
1871, 2012, 2312, Petronelle, enke, 62, af Nyborg. Sømand Mads Jacobsen
1871, 2012, 2712, Karen Marie Madsen, enke, 87, i Nyborg. Sadelmager Madsen
1871, 2212, 2912, Anna Elisabeth Hansen, enke, 37, i Nyborg. Farverkarl Jensen
1872, 0201, 0601, Christine Johansen, ugift tjenestepige, 23, i Nyborg
1872, 1201, 1901, Mette Kirstine Andersen, 16, datter af gaardmand Anders Rasmussen, i Hjulby
1872, 2101, 2501, Cella Camilla Antonia Nielsen, 1 og 3 maaneder, datter af telegrafingenieur Nielsen, i Nyborg
1872, 1701, 2301, Maren Knudsen født Petersen, gift, 55, i Nyborg. Skibstømrer Knudsen
1872, 3001, 0202, Josephine Mathilde Frederikke Johansen, 3 maaneder, datter af skomager Johansen, i Nyborg
1872, 1202, 1902, Hendrikke Christiane født Bagge, enke, 69, i Nyborg. Kjøbmand Esmann
1872, 1402, 2102, Ane Marie født Jacobsen, enke, 62, i Nyborg. Væver Frandsen
1872, 1502, 2202, Edel Marie født Larsen, enke, 84, i Nyborg. Gjæstgiver Landmark
1872, 1602, 2302, Gjertrud Kirstine født Jensen, enke, 79, i Nyborg. Hjulmand Edvardsen
1872, 2302, 2902, Magdalene Birgitte Møller født Lange, enke, 87, i Nyborg. Toldkontrolleur Møller
1872, 2602, 0103, Anna Enevoldsen født Jørgensen, 28, i Nyborg. Skrædder Enevoldsen
1872, 0203, 0703, Caroline Alhede Suhr, ugift, 47, ophold i Nyborg
1872, 0403, 1103, Sofie Frederikke født Edvardsen, 49. Former Simonsen, paa Jernstøberiet
1872, 0703, 1303, Marie Birgitte født Andersen, 49, paa Dyrehaugegaard. Forpagter Jørgensen
1872, 1103, 1503, Thyra Dagmar Jensen, 8 maaneder, datter af smedemester og capitain J. A. Jensen
1872, 2403, 3003, Caroline Mathilde Petersen født Andersen, 38, i Nyborg. Kjøbmand W. Petersen
1872, 2903, 0204, Camilla Nielsine Larsen, 7, pleiedatter af dyrlæge Poulsen, i Nyborg
1872, 2204, 2704, Anna Marie Rasmussen, 10 uger, datter af arbeidsmand Lars Rasmussen, i Nyborg
1872, 2604, 0105, Laurine Rasmussen født Friis, enke, 71, i Nyborg
1872, 2804, 0805, Emilie Henriette Charlotte Schaper født Lassen, præsteenke, 59, i Kjøbenhavn
1872, 0205, 0705, Ane Daugaard, enke, 83, i Nyborg. Arrestforsvarer Daugaard
1872, 2205, 2805, Alma Jensen, 4, datter af smedemester Andr. Jensen, i Nyborg
1872, 2905, 0306, Bodil Kirstine Olsen født Pedersen, enke, 72, i Nyborg. Værtshuusholder Olsen
1872, 0306, 0806, Ane Margrethe Pedersen født Jeppesen, 28, i Præstevænget. Indsidder Hans Pedersen
1872, 0806, 1306, Emma Henriette Sørensen født Hesler, 45, i Nyborg. Voldmester Sørensen
1872, 2406, 0107, Louise Frederikke Villumsen, 35, i Nyborg. Seilmager Villumsen
1872, 1507, 2007, Oline Nielsine Vassmann, ugift bestyrerinde, 50, paa Baggers Stiftelse
1872, 1707, 2307, Caroline Kirstine Olsen, 45, i Nyborg. Skomager Olsen
1872, 2407, 2707, Laura Hendrikjette Nielsen, 4 maaneder, datter af fisker Peder Nielsen, i Nyborg
1872, 2907, 0208, Maren Christensdatter, 69, i Hjulby. Huusmand Chr. Nicolaisen
1872, 2907, 0308, Dorthea Nikoline Elisabeth Stephansen, skolelærerinde, 74, i Nyborg
1872, 2907, 0108, Anna Marie Hansine Jeppesen, 1 og 3 maaneder, datter af sergent Jeppesen, i Nyborg
1872, 2707, 2907, Emilie Petrine Johansen, 5 maaneder, datter af Sine Johansen, i Nyborg
1872, 1708, 2108, Ane Kirstine Petersen, datter af arbeidsmand Poul Petersen, i Nyborg
1872, 1908, 2208, Ida Surland, 8 uger, datter af kobbersmed Surland, i Nyborg
1872, 1609, 1909, Anna Enevoldsen, ½, datter af skrædder Enevoldsen, i Nyborg
1872, 0710, 1010, Anne Kirstine Sophie Bencke, 57, i Nyborg. Vinhandler Bencke
1872, 1010, 1510, Marie Dorthea Dreier, ugift syerske, 37, i Nyborg
1872, 0810, 1410, Ane Marie Rasmine Nielsen, 18 dage, datter af Karen Rasmussen, i Nyborg
1872, 1111, 1611, Beata Krøitzer, enke og forhen jordemoder, 59, i Nyborg
1872, 3011, 0512, Christiane Caroline Vilhelmine Christoffersen, 11 dage, datter af fisker Jørgen Ferdin. Christensen, i Skaboeshuse
1872, 0512, 1112, Petra Rasmine Rasmussen, 10 uger, datter af gaardmand Rasmus Nielsen, i Hjulby
1872, 0912, 1212, Johanne Christiane Hansen, 1 og 3 maaneder, datter af Christine Buus, i Nyborg
1872, 1712, 2312, Nielsine Andrea Nielsen, ugift tjenestepige, 21, i Nyborg
1872, 2312, 2812, Karen Marie Lohse, 38, Jernbanen i Nyborg. Pakmester Lohse
1872, 2512, 02011873, Gjertrud Jørgensdatter, aftægtskone, 73, i Hjulby
1872, 2912, 03011773, Elisabeth Cathrine Jacobsen, enke, 71, i Nyborg. Toldassistent Jacobsen
1872, 3112, 06011873, Johanne Caroline Vilhelmine Claudi, ugift, 48, Kjerteminde
1873, 0701, 1001, Marie Nielsine Christine Nielsen, 1 maaned, datter af afdøde tjenestepige Nielsine Nielsen, i Nyborg
1873, 1901, 2301, Augusta Christiane Caroline Elisabeth Schølberg, 1, datter af tjenestepige Marie Magdalene Dorthea Steengaard, i Nyborg
1873, 1801, 2401, Marie Catharina Johanne Hansen, 42, i Nyborg. Overhornist Carl Ferdinand Hansen
1873, 2801, 3101, Udøbt pige, 2 dage, datter af arbeidsmand Christoffer Christiansen, i Nyborg
1873, 3101, 0402, Dødfødt pige, datter af gaardskarl Hans Hansen, i Nyborg
1873, 0201, 0701, Caroline Marie Clemensen, 32, i Nyborg. Prak. læge Clemensen
1873, 2901, 0302, Ane Elise Kirstine Jansen, 11, datter af sømand Jansen, i Nyborg
1873, 1702, 2202, Karen Dorthea Christiansen, ugift tjenestepige, 20, i Nyborg
1873, 2502, 2802, Ellen Marie Schultz, 2 maaneder, datter af farver Schultz, i Nyborg
1873, 0303, 0803, Malthaline Frederikke født Trondhjem, 35, i Nyborg. Skrædder Sørensen
1873, 0703, 1403, Karine Vilhelmine Larsen, 4½, datter af rebslager Larsen, i Nyborg
1873, 0404, 0804, Lovise Augusta Johansen, ½, datter af sadelmager Johansen, i Nyborg
1873, 3103, 0704, Maren Tvede, ugift tjenestepige, 66, i Nyborg
1873, 0304, 0704, Emma Frederikke Poulsen, 3 maaneder, datter af cigarmager Poulsen, i Nyborg
1873, 3103, 0704, Nielsine Vilhelmine Jørgensen, 5, datter af arbeidsmand Niels Jørgensen, i Nyborg
1873, 0404, 0804, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Aagaard, i Nyborg
1873, 0205, 0605, Udøbt pige, 3 uger, datter af Thora Christine Schøyers, i Nyborg
1873, 2205, 2805, Maren Poulsen, enke, 74, Fleskeholmhuset. Skovløber J. Hansen
1873, 2205, 3005, Anna Dorthea Villumsen, ugift sypige, 74, i Nyborg
1873, 2605, 2905, Anna Mathilde Poulsen, 5 maaneder, datter af cigarmager Poulsen, i Nyborg
1873, 0706, 1206, Elisabeth Juliane Rasmussen, 5 maaneder, datter af overkonducteur Rasmussen, i Nyborg
1873, 1106, 1606, Johanne Nielsen, ugift fruentimmer, 69, paa Baggers Stiftelse i Nyborg
1873, 1306, 1706, Anna Surland, 2, datter af kobbersmed Surland, i Nyborg
1873, 1506, 1906, Maren Birtheline Nielsen, 11 dage, datter af arbeidsmand Nielsen, i Nyborg
1873, 2106, 2706, Marie Tægge, ugift fruentimmer, 57, i Nyborg
1873, 2206, 2706, Augustine Christiane Beerman, 56, i Nyborg. Pottemager Beerman
1873, 0907, 1507, Anne Marie Larsen, 37, i Nyborg. Arbeidsmand Jens Peter Rasmussen
1873, 1307, 1907, Marie Jacobine Frederikke Augusta Bundgartz, 2, datter af maler Bundgartz, i Nyborg
1873, 2707, 3107, Ane Marie Kleiner, 59, i Nyborg. Arbeidsmand N. Kleiner
1873, 2907, 2208, Emma Cathrine Sophie Andresen, 1½, datter af Marie Cathrine Lerke, i Nyborg
1873, 0508, 0808, Dødfødt pige, datter af kjøbmand Loftager, i Nyborg
1873, 0608, 1108, Cecilie Sophie Nielsen født Clausen, enke, 69, i Nyborg
1873, 0808, 1208, Hansine Johanne Petersen, 5 uger, datter af farvehandler Petersen, i Nyborg
1873, 1908, 2108, Fanny Christella Johanne Agnes Victoria Frost, 5 maaneder, datter af smed Frost, i Nyborg
1873, 1708, 2208, Anna Cathrine Nielsen, enke, 86, i Nyborg. Værtshuusholder Simon Nielsen
1873, 3008, 0409, Johanne Marie Kirstine Jørgensen, 9 maaneder, datter af arbeidsmand Hans Jørgensen, i Nyborg
1873, 0609, 0809, Ane Sophie Kirstine Hansen, 10 maaneder, datter af arbeidsmand Andreas Peter Hansen, i Nyborg
1873, 1710, 2010, Karen Petersen, ugift, 40, i Nyborg
1873, 2210, 2810, Maren Jensen Strarup, 13, datter af smed Strarup, i Nyborg
1873, 1011, 1711, Ingeborg Dorthea Poulsen, 3, datter af Karen Petersen, i Hjulby
1873, 1911, 2511, Marie Birgitte født Hansen, enke, 62, i Nyborg. Handskemager Bager
1873, 2611, 0212, Anna Marie Cecilie Hansen, 16, datter af arbeidsmand Niels Jørgensen, i Nyborg
1873, 0112, 0812, Christine Lange, ugift pige, 89, i Nyborg
1873, 0812, 1212, Petra Cathinka Lange, ugift pige, 31, i Nyborg. Datter af murermester Jens Lange, i Svendborg
1873, 0812, 1312, Anna Margrethe Christoffersen, ugift pige, 31, i Nyborg
1873, 0512, 1112, Anna Cathrine født Lund, 29, i Nyborg. Former H. Møller Iversen
1873, 1912, 2412, Ane Cathrine Høiby, enke, 78, i Nyborg. Vægter Høiby
1873, 1812, 2412, Jensine Kirstine Marie Jensen, enke, 71, i Nyborg
1874, 0701, 1001, Hedevig Anna Gertz, 1, datter af hoboist Gertz, i Nyborg
1874, 1201, 2001, Vibeke Kristine Frederikke Poulsen, ugift tjenestepige, 18, i Nyborg
1874, 1901, 2301, Francisca Karoline Sofie Poulsen, 2, datter af værtshusholder Poulsen, i Nyborg
1874, 1402, 1902, Laura Caroline Petrine Jensen, 1, datter af tjenestepige Ane Kristine Hansen, i Nyborg
1874, 1302, 1602, Caroline Christine Poulsen, 1, datter af sadelmager Poulsen, i Nyborg
1874, 1702, 2302, Anne Marquardsen, 47, i Nyborg. Arbeidsmand Marquardsen
1874, 1902, 2402, Karen Andersdatter, enke, 72, i Hjulbye
1874, 2102, 2502, Anna Surland, ½, datter af kobbersmed Surland, i Nyborg
1874, 2602, 0203, Maren Christensen, ugift sypige, 65, i Nyborg
1874, 2802, 0503, Magdalene Jensen, enke, 65, i Nyborg
1874, 0303, 0903, Engel Marie Engelbrecht, ugift kvinde, 67, i Nyborg
1874, 1103, 1403, Maria Theodora Rasmussen, 5 uger, datter af Ludvigdine Caroline Rasmussen, i Nyborg
1874, 1403, 2103, Emilie Thomsen, 16, datter af afdøde møllerkudsk Thomsen, i Nyborg
1874, 1703, 2103, Karen Marie Thomsen, 21, i Nyborg. Datter af afdøde møllerkudsk Thomsen
1874, 1703, 2103, Vilhelmine Hansine Hansen, 1 dag, datter af fisker Jørgen Hansen, i Nyborg
1874, 1503, 1903, Karen Johanne Henriette Hansen, 5, datter af afdøde snedker Hansen, i Nyborg
1874, 1503, 2003, Johanne Sophie Egholm, ugift, 20, i Nyborg. Datter af skipper Egholm
1874, 2403, 2803, Dagmar Augusta Petersen, 8 maaneder, datter af mursvend Petersen, i Nyborg
1874, 0104, 0704, Rasmine Camilla Poulsen, 1 og 3 maaneder, datter af sadelmager Poulsen, i Nyborg
1874, 0604, 1104, Stine Larsen født Larsen, enke, 76, i Nyborg. Sømand Larsen
1874, 1204, 1604, Udøbt pige, 1 dag, datter af Ane Cathrine Petersen, i Nyborg
1874, 1104, 1704, Laura Ludovika Hammerich, ugift lærerinde, 46, i Nyborg
1874, 1004, 1404, Kristine Francisca Poulsen, 2½ maaned, datter af værtshuusholder Poulsen, i Nyborg
1874, 0105, 0605, Birthe Boesen, enke, 60
1874, 0205, 0905, Kirsten Thomsen, enke, 57. Møllerkudsk Lars Thomsen
1874, 1505, 2105, Johanne Olsen, enke, 63, i Nyborg. Tømmermand Olsen
1874, 2505, 2705, Johanne Elisabeth Mikkelsen, 5 uger, datter af serg. Mikkelsen, i Nyborg
1874, 2205, 2905, Anna Lovise May, ugift lærerinde, 61, i Nyborg
1874, 2205, 2905, Gjertrud Dinesdatter, aftægtsenke, 82, i Hjulbye. Gaardmand P. Petersen
1874, 0406, 0806, Andrea Hansine Jørgensen, 2, datter af bager Jørgensen, i Nyborg
1874, 1006, 1506, Emilie Hansine Elise Christensen, 5 maaneder, datter af tjenestepige Bodil Marie Hansen, i Nyborg
1874, 1106, 1606, Dorthea Maria Kirstine Petersen, 6 maaneder, datter af fyrbøder Petersen, i Nyborg
1874, 1306, 1806, Ane Kirstine Nielsen, enke, 83, i Nyborg. Høker Thomas Nielsen
1874, 0707, 1007, Ellen Sass, enke, 86, i Nyborg. Arbeidsmand Sass
1874, 2807, 0108, Justa Cathrine Hammerich, 7 maaneder, datter af sergent Hammerich, i Nyborg
1874, 0208, 0708, Caroline Nissen, enke, 64, i Nyborg. Snedker Nissen
1874, 0908, 1408, Sophie Eybye, enke, 73, i Nyborg. Smed Johannes Eybye
1874, 1108, 1508, Anna Dorothea Hansen, 3½ maaned, datter af brolægger Anders Hansen, i Nyborg
1874, 1408, 1908, Ane Marie Kehlet født Heegaard, enke, 89, i Nyborg. Havnefoged Kehlet
1874, 1808, 2408, Anna Maria Rasmussen, enke, 75, i Nyborg. Huseier Knud Rasmussen
1874, 2208, 2808, Caroline Petersen, 34, i Nyborg. Arbeidsmand Søren Petersen
1874, 1009, 1509, Laudine Oline født Winckler, enke, 54, i Nyborg. Muurmester Wassmann
1874, 1709, 2309, Maren Andersen, 53, i Nyborg Dyrehave. Krydsbetjent Andersen
1874, 0210, 0810, Anna Caroline Edele Fledelius, 5, datter af sergent Fledelius, ved 7 Bat.
1874, 0510, 0910, Jørgine Sophie Lund, 15, datter af sømand Jørgen Basse Lund, i Nyborg
1874, 1710, 2210, Augusta Christine Winckler, 3 uger, datter af kjøbmand Christian Winckler, i Nyborg
1874, 0712, 1212, Mariane Vilhelmine Antoinette Wederkinck, ugift kvinde, 74, i Nyborg
1874, 2612, 3112, Abelone Cecilie Petersen, 13, datter af arbeidsmand A. P. Hansens hustru, i Nyborg
1874, 1411, 1611, Dødfødt pige, datter af Juliane Nielsen, i Nyborg