Nyborg, 1869-1874, fødte

Afskrift af kirkebog
Fødte 1869-1874, Nyborg, Vindinge herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1869, 0301, Dreng (død), søn af jernbaneassistent Carl Villiam Hall og Marie Dorthea Henriette Ivers, 40
1869, 0101, 27051869, Carl Hans Bernbom, søn af wertshuusholder Jens Jensen Bernbom og Marie Kirstine Rasmussen, 45, i Nyborg
1869, 1001, 25041869, Rasmus Andreas Mathias Hans Peter Østerby, søn af sadelmagermester Jens Peter Østerby og Susanne Christine Andrea Mørk, 27, i Nyborg
1869, 1601, 09051869, Jørgen Laurits Jørgensen, søn af Søren Jørgensen, i Hjulby og ugift tjenestepige Karen Larsen, 27, i Hjulby
1869, 1601, 22071869, Christian Hjalmar Hermansen, søn af premierlieutenant Frederik Ludvig Hermannsen, i 19 Bal. i Nyborg og Christiane Elisabeth Birch, 40
1869, 1701, 26031869, Hans Georg Valdemar Christoffersen, søn af uldspinder Anders Christoffersen og Caroline Mathilde Hansen, 20, i Nyborg
1869, 1801, 07031869, Hendrik Hansen, søn af arbeidsmand Christian Hansen og Ane Jensen, 39, i Nyborg
1869, 2301, 25041869, Sophus Eiler Schultz, søn af farver Ludvig Constantin Ægidius Schultz og Ane Marie Jørgensen, 30, i Nyborg
1869, 2501, 30051869, Anton Herman Petersen, søn af skræddermester Valdemar Petersen og Frederikke Lovise Lund, 37, i Nyborg
1869, 2401, 26081869, Charles Gustav Hedman, søn af skræddermester Lars Hansen Hedman og Clarizette Conradine Konnerup, 21, i Nyborg
1869, 2701, 14031869, Niels Peter Petersen, søn af oliefarvehandler Andreas Petersen og Ane Kirstine Hansen, 26, i Nyborg
1869, 2801, 05091869, Vilhelm Bernhardt Pelck, søn af maler Johan Bernhard Pelck og Caroline Frederikke Christiane Mikkelsen, 33, i Nyborg
1869, 0102, 25041869, Peder Sophus Nielsen, søn af fisker Hans Nielsen og Ane Kirstine Elise Præem, 24, i Nyborg
1869, 0202, 18041869, Jens Christian Møller, søn af sergent og bataillonsskriver Frands Møller, ved 19 Bat. i Nyborg og Betty Mariane Petra Pauline Petersen, 27
1869, 2801, Dødfødt dreng, søn af skibbygmester Peter Charles Sophus Petersen og Ida Ane Margrethe Eriksen, 41, i Nyborg
1869, 2002, 09051869, Hans Valdemar Kyster, søn af bøssemager Johan Adolf Kyster, ved 7 Bat. i Nyborg og Anna Marie Avernak, 30
1869, 2402, 09051869, Hans Christian Frandsen, søn af smedesvend Hans Frandsen, i Svendborg og ugift tjenestepige Karen Kirstine Hansen, 33
1869, 0903, 02051869, Hans Marcus Valdemar Christensen, søn af arbeidsmand Niels Christensen og Sophie Frederikke Hansen, 30, i Nyborg. Navneændring af 16.2.1914 til Hans Marcus Valdemar Kalmark
1869, 1403, 06061869, Søren Peder Sørensen, søn af arbeidsmand Hans Sørensen og Ane Pedersen, 37, i Avernakke
1869, 1803, Dødfødt dreng, søn af residerende capellan M. F. Lange og Bodil Marie Bredsdorff, i Nyborg
1869, 2503, 10101869, Niels Jørgensen, søn af huusmand Jørgen Larsen og Karen Larsen, 33, i Hjulby
1869, 2803, 06061869, Peder Hendrik Dinesen, søn af gaardmand Mads Dinesen og Ane Marie Hendriksen, 35, i Hjulby
1869, 2703, 16061869, Carl Leonard Abel, søn af skibbygger Adolph Emil Abel, i Rusland og Karen Ingeborg Margrethe Kolby, 30
1869, 0104, 15071869, Hugo Oluf Carl Dircks, søn af postexpedient Carl Christian Frederik Dircks og Anna Magrethe Oline Andersen, 25, i Nyborg
1869, 1104, 05091869, Charles Emil Kondrup, søn af kobbersmed Johannes Jensen Kondrup, ved maskinafdelingen i Nyborg og Marie Nielsen, 26
1869, 1404, 04081869, Edvard Theodor Christoffer Petersen, søn af lærer Edvard Petersen, for tiden undercorporal i Nyborg og ugift Dorthea Marie Hansen, 23
1869, 1704, 23041869, Georg Nordsynet Aarsleff, søn af dreiermester Niels Theodor Johannes Aarsleff og Arnoldine Marie Sophie Jensen, 48, i Nyborg
1869, 1904, 07111869, Niels Christian Nielsen, søn af baadfører Johannes Nielsen og Lise Nielsen, 22, i Dyrehaugen
1869, 2604, 25071869, Niels Andersen, søn af tjenestekarl Søren Andersen, i Hjulby (for tiden rekrut 19 Bat. i Nyborg) og ugift tjenestepige Kirsten Nielsdatter, 27, i Hjulby
1869, 2604, 08081869, Thomas Mogens Klottrup, søn af værkstedsformand Peter Klottrup, ved Jernbanen og Maria Rasmussen, 32
1869, 2904, 20061869, Peder Eiler Jensen, søn af kjøbmand Eiler Jensen og Hansine Christiane Frederikke Hansen, 26, i Nyborg
1869, 0105, 22081869, Peter Anders Hansen, søn af muursvend Lars Hansen og Christiane Guldbrandsen, 41, i Nyborg
1869, 0205, 20061869, Eduard August Valdemar Østerby, søn af bager Frantz Christoffer Østerby og Hansine Holst, 26, i Nyborg
1869, 0405, 04071869, Hans Rasmussen, søn af arbeidsmand Hans Rasmussen og Ane Hansdatter, 39, i Nyborg
1869, 0805, 24061869, Niels Peder Theodor Jørgensen, søn af baadfører Niels Jørgensen og Ane Marie Nielsen, 37, i Nyborg
1869, 1705, 23011870, Knud Christian Carlsen, søn af arbeidsmand Niels Carlsen og Ane Elisabeth Knudsen, 23, i Nyborg
1869, 2805, 01081869, Jørgen Christian Jensen Strarup, søn af smedesvend Jens Nielsen Piil og Else Rasmussen Hansen, 32, i Nyborg
1870, 3005, 28031869, Johan Frederik Petersen, søn af vaabenmester Johan Jacob Michael Petersen, ved 19 Bat. i Nyborg og Ane Marie Frederikke Eggerdine Buus, 33
1873, 3005, 09081869, Niels Rasmussen Barfod, søn af pakmester Barfod, ved Jernbanen i Nyborg og Ane Dorthea Hansen
1869, 0406, 27061869, Johannes Theodor Jensen, søn af skibstømrer Peter Jensen og Mette Marie Jacobsen, 32, i Nyborg
1869, 0406, 18071869, Lauritz Carl Knudsen, søn af porteur Peder Knudsen, ved Jernbanen i Nyborg og Karen Andersen, 31
1869, 0706, 05081869, Henrik Christian Kongstad Petersen, søn af uhrmager Julius Diderik Petersen og Caroline Louise Albertine Kongstad, 28, i Nyborg. Navneændring af 14.7.1905 til Henrik Christian Kongstad
1869, 0806, -, Dreng, søn af afdøde bryggerkarl Peter Larsen og Ane Hansen, 40, i Nyborg
1869, 1406, 22081869, Einer Bjerre, søn af overauditeur Nicolai Frederik Bjerre, ved Garnisionen i Nyborg og Christiane Fabricius, 35. Navneændring af 5.3.1891 til Einer Fabricius Bjerre
1869, 2106, 25071869, Albert Andreas Olsen, søn af skibsfører Hans Peter Olsen og Ane Christine Madsen, 36, i Nyborg
1869, 2506, 08081869, Carl Hansen, søn af gartner Hans Milius Hansen og Oline Larsine Knudsen, 34, i Hjulby
1869, 1304, 17051869, Niels Peter Christensen, søn af ungkarl Andreas Christensen (søn af Christen Pedersen paa Rønninge Mark) og Johanne Marie Hansine Nielsen, hos huusmand Christen Pedersen paa Rønninge Mark
1869, 2406, 22081869, Richard Frederik Georg Frederiksen, søn af sergent Hans Frederiksen, af 25 Bat. i Nyborg og Vilhelmine Petrine Hansen, 21
1869, 0107, 01081869, Frederik Julius Rosckier Jensen, søn af sergent Jørgen Jensen, ved 19 Bat. i Nyborg og Augusta Amalie Vilhelmine Christine Rosckjer, 22
1869, 0707, 29081869, Niels Christian Pedersen, søn af arbeidsmand Rasmus Pedersen og Ane Marie Jacobsen, 42, i Nyborg
1869, 2307, 24101869, Olaf Christian Wolff, søn af snedkersvend Christian Frederik Wolff og Karen Marie Jensen, 36, i Nyborg
1869, 2807, 06061870, Vilhelm Sophus Strøh, søn af skomagermester Frederik Christian Strøh og Sophie Frederikke Schmidt, 27, i Nyborg
1869, 0408, 25091869, Alfred Severin Minor Maale Thesen, søn af capitain og depotcommandeur Carl Albert Thesen, ved Den fynske Brigade og Mathilde Adamine Christine Boalth, 32
1869, 0708, 14091869, Carl Henrik Hansen, søn af ugift jomfru Caroline Cathrine Hansen, 28, i Nyborg
1869, 1608, 10101869, Christian Henrik Nicolai Nissen, søn af gartner Nicolai Nissen, paa Holmen og Ane Kirstine Hansen, 30
1869, 2708, 31081869, Carl Andersen, søn af vertshuusholder Svend Andersen og Henriette Margrethe Mikkelsen, 35, i Nyborg
1869, 2808, 02111869, Carl Lehmann Petersen Falck, søn af postexpedient Eduard Valdemar Petersen og Andrine Nielsine Falck, 28, i Nyborg
1869, 3008, 28111869, Niels Corfits Nielsen, søn af porteur Jens Peter Nielsen, ved Jernbanen i Nyborg og Petrea Corfitzen, 31
1869, 0109, 20111869, Anton Theodor Larsen, søn af bataillonskriver Jørgen Julius Larsen, ved 7 Bat. i Nyborg og Cathrine Marie Petersen, 26
1869, 2306, 20081869, Jens Christian Jensen, søn af ungkarl Rasmus Jensen, af Ørbæk og ugift Ane Dorthea Olsen, i Ørbek
1869, 1809, 12121869, Peder Lauritz Albert Hansen, søn af fisker Johan Henrik Hansen, paa Holmen og Johanne Andrine Madsen, 31
1869, 1909, 05121869, Poul Gustav Adolf Frantz Bøving, søn af styrmand Gustav Adolf Frantz Bøving og Trine Hansen, 25, i Nyborg
1869, 00709, 03011870, Ludvig Marius Eriksen, søn af arbeidsmand Jens Peter Eriksen og Ane Lauritsen, 38, i Nyborg
1869, 2109, 28111869, Rasmus Martinussen, søn af indsidder Niels Martinussen og Ane Hansdatter, 37, i Hjulby
1869, 2509, 19121869, Oscar Vilhelm Frederik Petersen, søn af fyrbøder Peder Pedersen, ved Jernbanen ved Nyborg og Karen Kirstine Jensen, 24
1869, 2809, 13031870, Vilhelm Christian Høiby, søn af sadelmagersvend Vilhelm Høyby, af Nyborg (for tiden i Faaborg) og ugift tjenestepige Sidse Marie Olsen, 27, i Nyborg
1869, 3009, 10041870, Hans Jacob Rasmussen, søn af skomagermester Niels Carl Peter Rasmussen og Rasmine Jørgine Larsen, 35, i Nyborg
1869, 2909, 01121869, Albert Otto Poul Dreyer, søn af stabssergent Niels Dreyer, i 19 Bat. i Nyborg og Martha Jørgensen, 44
1868, 2311, 27121868, Hans Johan Lauritz Hansen, søn af ungkarl Hans Jørgen Hansen og ugift Karen Larsen, 31, Refsvindinge (hos huusmand Lars Andersen i Refsvindinge)
1868, December, 30091869, Marius Christian Georg Mortensen, søn af guldsmed Mortensen, for tiden i Kjøbenhavn og Knuddine f. Hansen, for tiden i Nyborg
1869, 1010, Dødfødt dreng (tvilling), søn af Sophus Vilhelm Christian Petersen (kjøbmand), i Nyborg, Caroline Mathilde Andersen, 36,
1869, 1010, 04071870, Tolluf Petersen (tvilling), søn af kjøbmand Sophus Vilhelm Christian Petersen og Caroline Mathilde Andersen, 36, i Nyborg
1869, 1410, Dødfødt dreng, søn af smedesvend Anders Lindhartsen og Ane Cathrine Olsen, 31
1869, 1710, Dødfødt dreng, søn af væver Lars Nielsen og Ane Kirstine Christensen, 35, i Skyttehuset ved Nyborg
1869, 2709, 07101869, Rasmus Hansen, søn af ungkarl og tjenestekarl Hans Madsen, paa Frørup Mark og Marie Bolette Hansdatter, Lundtoft af Frørup By og Sogn
1869, 2010, 12061870, Carl Frederik Christian Nicolai Hansen, søn af sømand Christian Ludvig Hansen, i Nyborg og ugift tjenestepige Ane Hedvig Bagger, 24
1869, 0411, 08051870, Emmerik Poul Christensen, søn af tømmersvend Peter Andreas Christensen og Marie Poulsen, 28, i Nyborg
1869, 1611, 23011870, Hannibal Marius Theodor Hansen, søn af murer Poul Hansen og Maren Kirstine Jacobsen, 29, i Nyborg
1869, 1611, 26121869, Johan Halvor Othenius Madsen, søn af skomagermester Johan Christian Madsen og Lauritrine Nathalie Vilhelmsen, 26, i Nyborg
1869, 2311, 17011870, Carl Frederik Julius Jørgensen, søn af litsenbroder Christen Søndahl Jørgensen og Maren Kirstine Pedersen, 30, i Nyborg
1869, 2211, 29041870, Aage Holsøe, søn af capitain Vilhelm Holsøe, i 7 Bat. i Nyborg og Camilla Christiane Wigelsen, 32
1869, 2411, 25051870, Laurits Johannes Jacobsen, søn af maler Carl Christian Jacobsen og Johanne Marie Hansen, 40, i Nyborg
1869, 3011, 27051870, Johannes Carl Eduard August Kromayer, søn af apotheker Johan Peter Vilhelm Kromayer og Flora Corinna Sophie Charlotte Holst, 35, i Nyborg
1869, 0811, 19121869, Hans Peter Carstensen, søn af Erik Carstensen, af Øxendrup og ugift Johanne Marie Rasmussen, i Frørup
1869, 0512, 19041871, Holger Sophus Hansen, søn af maler Hans Peter Michael og Sophie Charlotte Willumsen, 43, i Nyborg
1869, 0512, 09011870, Hans Carl Nielsen, søn af muursvend Lars Nielsen og Christiane Hansen, 35, i Nyborg
1869, 1512, 15051870, Niels Peder Jørgensen, søn af arbeidsmand Hans Jørgensen og Pouline Jørgensen, 25, i Nyborg
1869, 1512, 23011870, Anders Henrik Julius Hansen, søn af skomagermester Knud Hansen og Ane Kirstine Jensen, 32, i Nyborg
1869, 2212, 12061870, Hans Carl Frederik Aagaard, søn af arbeidsmand Lauritz Sørensen Aagaard og Marie Christine Nathalie Larsen, 36, i Nyborg
1869, 0110, 14111869, Christen Madsen, søn af ungkarl Hans Madsen, af Hjulby og ugift Kirsten Christensen, af Kullerup
1869, 0812, 08121870, Peter Rasmussen, søn af sergent Peter Rasmussen, i 19 Bat. og Caroline Hansen. Navneændring af 15.5.1922 til Peter Runo
1870, 0701, 06081870, August Carl Jørgen Peder Rasmussen, søn af snedker Henrik Thorbjørnsen Rasmussen, i Nyborg og ugift tjenestepige Frederikke Ludvigdine Hansen, 24, i Nyborg
1870, 1001, 24041870, Niels Hansen, søn af baadfører Hans Hansen, i Skaboeshuse og ugift Bodil Hansen, 22, i Skaboeshuse
1870, 1401, 06021870, Hans Jørgen Johan Petersen, søn af oliefarvehandler Andreas Petersen og Ane Kirstine Hansen, 26, i Nyborg
1870, 1305, 10041871, Heinrik Beslov Frikke, søn af snedker Laurits Martin Frikke og Sophie Frederikke Henriette Theis, 36, i Nyborg
1870, 1801, 28081870, Peter Hendrik Albert Julius Minos Nielsen, søn af skipper Rasmus Minor Nielsen og Karen Nielsen, 35, i Nyborg
1870, 2101, 10071870, Carl Christian Genius Fich, søn af brøndgraver Christian Jacobsen Fich og Nicoline Dorthea Cornelia Sørensen, 32, i Nyborg
1869, 1410, 17121869, Jens Carl Frederik Rasmussen, søn af overspillemand Jens Rasmussen, i Nyborg og ugift Mathilde Caroline Frederikke Petersen (født 1847 i Aastrup By Brenderup Sogn)
1870, 2701, 03071870, Ulrich Nielsen Buch, søn af arbeidsmand Gustav Adolf Buch og Karen Ulriksen, 34, i Nyborg
1870, 0202, 06031870, Christen Hansen Vein, søn af smedesvend Hans Peter Christian Hansen Vein og Ane Christine Hansen, 26, paa Nyborg Fattiggaard
1870, 0602, Dødfødt dreng, søn af spekhøker og skrædder Hendrik Hendriksen og Ane Marie Poulsen, 24, paa Holmen ved Nyborg
1870, 1002, 08051870, Frits Christian Frandsen, søn af skomagersvend Hans Christian Nicolaisen og ugift Conraddine Frederikke Kirstine Frandsen, 32. Navneændring af 24.10.1904 til Frits Christian Pristrup
1870, 1302, 22051870, Anders Lindhardsen, søn af arbeidsmand Anders Lindhardsen og Karen Christensen, 31, i Nyborg
1862, 2505, 20021870, Niels Christoffer Jørgensen, søn af arbeidsmand Niels Jørgensen og Ane Hedevig Hansdatter, da boende i Aarhuus (ved daabspubl. boende i Nyborg)
1870, 1202, 30101870, Vilhelm Christian Kreutzer, søn af skibstømrer Frederik Vilhelm Conrad Kreutzer og Helene Dorthea Nielsen, 24, i Nyborg
1870, 0901, 13021870, Christian Larsen, søn af ungkarl Rasmus Johansen Larsen, af Rudkjøbing og ugift Ane Sophie Larsen, af Sentved i Ørbek Sogn
1870, 2002, 15051870, Laurits Olsen, søn af arbeidsmand Mads Olsen og Laurine Mette Kirstine Larsen, 23, i Nyborg
1870, 1102, 14041870, Christian Georg Sørensen, søn af kjøbmand Carl Frederik Sørensen og Christiane Margrethe Lund, 21, i Nyborg
1870, 2802, 13051870, Carl Peder Niels Riise, søn af lods Georg Johan Rise og Andrea Nielsine Andersen, 27, paa Slipshavn
1870, 2802, 18091870, Frederik Christian Rasmus Emil Andersen, søn af arbeidsmand Rasmus Henrik Emil Andersen og Christine Jensine Nicoline West, 31, i Nyborg
1870, 1103, 18091870, Hendrik Hendriksen, søn af maskinarbeider Lars Hendriksen, ved Jernbanen og Ane Kirstine Marie Hansen, 24
1870, 1103, 15051870, Hans Peter Jensen, søn af tjenestekarl Peder Jensen, Lykkesholm og ugift tjenestepige Johanne Hansen, 34
1870, 1103, 06061870, Poul Johan Holger Christian Rasmussen, søn af sergent og gymnastiklærer Johan Jørgen Rasmussen, i 19 Bat. og Stine Nielsen, 25
1870, 1903, 06061870, Johan Frederik Larsen, søn af sømand Peter Larsen og Johanne Frederikke Johansen, 32, i Nyborg
1870, 2603, 07081870, Laurits Martin Peder Sørensen, søn af arbeidsmand Søren Petersen og Maren Larsen, 41, i Nyborg
1870, 3003, 01051870, Carl Peder Nielsen, søn af Rasmus Pedersen, fra Ullerslev Sogn og ugift tjenestepige Karen Henriette Adolfine Nielsen, i Nyborg
1870, 3001, 05041870, Johannes Olsen, søn af stationsforvalter Jacobinus Olsen og Helene Agnes Marie Juliane Buchta, 23, i Nyborg
1870, 1401, 25061871, Morten Hansen, søn af arbeidsmand Peder Hansen og Anne Margrethe Madsen, 38, i Nyborg
1870, 0504, 14081870, Sofus Sindahl, søn af wertshuusholder Søren Peter Sindahl og Christiane Petersen, 37, i Nyborg
1870, 1104, 22051870, Lars Peter Nielsen, søn af arbeidsmand Niels Mortensen og Johanne Hansen, 36, i Nyborg
1870, 0904, 27041870, Lars Christian Larsen, søn af arbeidsmand Peder Larsen og Mette Christiansen, 32, i Nyborg
1870, 2104, 22041870, Lars Guldbrandsen, søn af sømand Hans Martin Guldbrandsen og Ingeborg Nielsen, 29, i Nyborg
1870, 2404, 17071870, Adam Gotlob Hansen, søn af arbeidsmand Mads Jørgen Hansen og Karen Hansen, 38, i Nyborg
1870, 2901, 10041870, Lars Peter Christensen, søn af underofficeur Hans Carl Instrup og ugift Marie Christine Lovise Christensen (født 1849 i Sarup i Fyen)
1870, 2804, 19071870, Hans Theodor Sophus Pflügger, søn af skomagersvend Hans Theodor Pflügger og Johanne Hansen, 42, i Nyborg
1870, 0901, 15051870, Frits Theodor Petersen, søn af hornblæser August Emil Ferdinand Petersen, ved 7 Bat. i Nyborg og Anne Marie Nielsen, 28. Navneændring af 22.9.1906 til Frits Theodor Hemmert
1870, 0905, 26061870, Hans Peter Rasmussen, søn af for tiden soldat Peder Rasmussen, ved 7 Bat. 4 Comp. og ugift tjenestepige Hansine Hansen, 23, i Nyborg
1870, 1305, 24071870, Peder Carl Christian Erik Bagger, søn af skomager Jens Bagger og Ane Bertoline Petersen, 24, i Nyborg
1870, 1405, 23071870, Hans Carl Hansen, søn af huusmand Lars Hansen og Dorthea Carlsen, 32, i Hjulby
1870, 1705, 16101870, Johannes Hansen, søn af marschandiser Rasmus Hansen og Ane Kirstine Møller, 37, i Nyborg
1870, 2205, 07081870, Hans Valdemar Schmidt, søn af snedkermester Niels Schmidt og Caroline Marie Hansen, 42, i Nyborg
1870, 2505, 26101870, Edvard Johan Schønemann, søn af bogholder Claus Maximilian Vilhelm Schønemann og Nicoline Christine Jørgensen, 33, i Nyborg
1870, 3105, 10061870, Erik Jensen, søn af sømand Søren Jensen, af Svendborg og ugift tjenestepige Augusta Jensen, 26, i Nyborg
1870, 0506, 17071870, Holger Ajax Clemens Olivarius, søn af cand. theol. og skolebestyrer Hans Henrik Ferdinand Olivarius og Anna Emilie Marie Clemens, 32, i Nyborg
1870, 0506, 10081870, Vilhelm Frederik Christian Jørgensen, søn af væver Jørgen Frederik Jørgensen og Ane Marie Petersen, 26, i Nyborg
1870, 0506, 20111870, Hans Laurits Jørgensen, søn af huustømrer Hans Jørgensen og Laurine Pedersen, 28, i Nyborg
1870, 1106, 23101870, Jens Peter Andersen, søn af gartner Valdemar Simonsen Andersen og Ane Dorthea Nielsen, 38, i Nyborg
1870, 11106, 3111870, Asmandal Jørgen Peder Marius Pedersen Nyborg, søn af arbeidsmand Niels Pedersen Nyborg og Karen Marie Jørgensen, 26, i Nyborg
1870, 1506, 18061870, Christian Andersen, søn af corporal Hendrik Andersen, i 19 Bat., af Ullerslev og ugift sypige Ane Kirstine Henriksen, 29, i Nyborg
1870, 1406, 04091870, Niels Peder Petersen, søn af arbeidsmand Anders Petersen og Maren Madsen, 37, i Nyborg
1870, 2406, 24071870, Hans Peder Nielsen, søn af menig Jørgen Nielsen, i 7 Bat. 2 Comp. og ugift tjenestepige Maren Hansen, 27
1870, 2606, 14081870, Laurits Henrik Albert Hansen, søn af arbeidsmand Peder Christian Hansen og Anna Elisabeth Rasmussen, 27, i Nyborg
1870, 2806, 28081870, Johan Peter Nielsen, søn af snedkersvend Carl Julius Nielsen, i Nyborg og ugift tjenestepige Karen Rasmusdatter, 24
1870, 0307, 11091870, Hans Pedersen (tvilling), søn af arbeidsmand Niels Pedersen og Marie Christiansen, 35, i Nyborg
1870, 1807, 23061872, Alfred Blumensaadt, søn af bogtrykker Jannich Sander Ludvig Blumensaadt og Ida Marie Louise Amalie Hansen, 30, i Nyborg
1870, 1907, 02081871, Henrik Eli Jakobsen, søn af fotograf Jens Jacobsen og Henriette Dorthea Saul, 26, i Nyborg
1870, 2707, 30101870, Knud Christian Frederik Wohlers, søn af møllersvend Henrik Wohlers og Ane Magrethe Petersen, 38, i Nyborg
1870, 3007, 28081870, Niels Krabbe Christian Christensen, søn af snedkersvend Hans Jørgen Christensen og Vilhelmine Clausine Nielsen, 28, i Nyborg
1870, 2907, 09101870, Axel Peter Nielsen, søn af sergent Carl Christian Nielsen, i 19 Bat. i Nyborg og Sophie Amalie Jeppesen, 29
1870, 0308, 11121870, Rasmus Johannes Christian Martin Sørensen, søn af corporal Jørgen Sørensen, i 19 Bat. og ugift Caroline Martine Madsen, 19
1870, 0708, 30101870, Enoch Julius Hansen, søn af styrmand Niels Hansen og Maren Kirstine Madsen, 25, i Nyborg
1869, 1706, 15081869, Johannes Christian Gommesen, søn af Hans Christensen, i Nyborg og Anne Kirstine Gommesen, i Kjerteminde
1870, 2308, 02101870, Jens Ditlev Sophus Schultz, søn af farver Ludvig Constantin Ægidius Schultz og Anne Marie Jørgensen, 31, i Nyborg
1870, 0309, 13111870, Hans Hansen, søn af arbeidsmand Johan Hansen og Ane Cathrine Jensen, 34, i Nyborg
1870, 1309, 06041871, Carl Emil Rasmussen, søn af arbeidsmand Hans Rasmussen og Maren Rasmussen, 30, i Nyborg
1870, 1709, 06111870, Rasmus Jørgensen, søn af bødker Mads Jørgensen og Ane Marie Nielsen, 28, i Nyborg
1870, 2209, 09101870, Johan Veinrich Pedersen, søn af muursvend Hans Pedersen og Maren Hansen, 43, i Nyborg
1870, 0410, 20111870, Olaf Helgesen Kyster, søn af bøssemager Johan Adolph Kyster, ved 7 Bat. i Nyborg og Anna Marie Avernach, 31
1870, 0710, 20081871, Hans Henrik Hameister, søn af tjenestekarl Christoffer Henrich Hameister og Ane Kirstine Elisabeth Christensen, 43, i Nyborg
1870, 1010, 01011871, Carl Lars Nielsen, søn af tømmermand Ditlev Nielsen og Martine Mathilde Larsen, 32, i Nyborg
1870, 3009, 09101870, Valdemar Hecquet Mejer, søn af capitain Osvald Maria Gravensten Mejer, i 19 Bat. i Nyborg og Marie Ida Hecquet, 30
1870, 1210, 30101870, Johan Rudolph Christiansen, søn af ungkarl Hans Vilhelm Christiansen, i Ullerslev og ugift Anna Magrethe Rasmusdatter, 22, fra Hjulby
1870, 1110, 20111870, Carl Christian Ziegler Sørensen, søn af kjøbmand Ludvig Idor Sørensen og Hansine Caroline Hansen, 30, i Nyborg. Navneændring af 7.6.1911 til Carl Christian Zieler
1870, 1210, 11121870, Hans Georg Emmerich Valdemar Christoffersen, søn af uldspinder Anders Christoffersen og Caroline Mathilde Hansen, 21, i Nyborg
1870, 1610, 11121870, Hans Christian Sørensen, søn af fisker Christen Sørensen og Maren Christensen, 36, ved Hjulbysø
1870, 1710, 08011871, Georg Carton Frederiksen, søn af skræddersvend Ferdinand Frederiksen, i Faaborg og ugift Ane Kirstine Sørensen, 28
1870, 1710, 02041871, Jens Christian Vilhelm Jensen, søn af arbeidsmand Jens Christian Jensen og Ane Margrethe Sophie Dietz, 33, i Nyborg
1870, 1003, 23101870, Jens Marius Vilhelm Krøytzer Jensen, søn af afskediget sergent Hans Mortensen Jensen og Sophie Krøytzer, 31
1870, 2810, 19031871, Charles Christian Rudolf Jensen, søn af sømand Niels Ruldolf Jensen og Anna Margrethe Pedersen, 27, i Nyborg
1870, 1411, 26021871, Axel Julius Gertz, søn af hornblæser Christian Frederik Gertz, ved 7 Bat. i Nyborg og Jutta Johanne Frederikke Antoinette Schleyer, 25
1870, 1611, 08011871, Thomas Eduard Madsen, søn af tjenestekarl Peder Madsen, fra Ullerslev og ugift tjenestepige Karen Poulsen, 24, Auernakke
1870, 1911, 12031871, Peder Christian Hansen, søn af wertshuusholder Hans Antzen Hansen og Christiane Pedersen, 32, i Nyborg
1870, 2011, 22011871, Carl Nansen, søn af smedemester Hans Christian Nansen og Anna Marie Hansen, 22, i Nyborg
1870, 1711, 12031871, Jens Frederik Nielsen, søn af postexpedient Niels Christian Nielsen og Dorthea Henriette Salomon, 33, i Nyborg
1870, 2711, 12031871, Hans Christian Jensen, søn af skibstømrer Peter Jensen og Mette Marie Jacobsen, 33, i Nyborg
1870, 3011, 19031871, Georg Johan Frederik Ranthe, søn af handskemager Jens Peter Ranthe og Hanne Ulrikke Drevsen, 31, i Nyborg
1870, 0212, 26051871, Johannes Helvig Marius Christensen, søn af spekhøker Ole Christensen og Johanne Kirstine Knudsen, 38, i Nyborg
1870, 1911, 23111871, Johan Frederik Ferdinand Lohse, søn af pakmester Johan Frederik Lohse, ved Jernbanen og Karen Marie Petersen, 36
1870, 1112, 26031871, Peder Hansen Bøye, søn af skibsfører Christian Jørgensen Bøye og Petra Hansine Kromann, 33, i Nyborg
1870, 1412, 12031871, Otto Fabricius, søn af kjøbmand Anton Johannes Fabricius og Henriette Mathilde Høe, 28, i Nyborg
1870, 1712, 18121870, Johan Christian Kongstad Petersen (tvilling), søn af uhrmager Julius Diderik Petersen og Caroline Louise Albertine Kongstad, 30, i Nyborg
1870, 1712, 18121870, Carl Magnus Kongstad Petersen (tvilling), søn af uhrmager Julius Diderik Petersen og Caroline Louise Albertine Kongstad, 30, i Nyborg
1870, 2312, 12031871, Peter Laurits Carl Frederik Anton Hansen, søn af arbeidsmand Lars Hansen og Ane Sophie Mortensen, 33, i Nyborg
1870, 2007, 17021876, Niels Urban Sørensen, søn af slagter Niels Urban Sørensen og Mariane Olsen, 41, i Nyborg
1870, 2212, 05031871, Anders Carl Christian Jensen, søn af gjæstgiver Jens Jensen og Sophie Andersen, 33, i Nyborg
1870, 2612, 06041871, Hans Hansen, søn af møllersvend Hans Hansen og Kirsten Rasmussen, 31, i Nyborg
1870, 2212, 12011871, Knud Dalberg, søn af capitain og stabschef Carl Anthon Stiavitsky Dalberg, i 19 Bat. og Gerhardine Louise de Serene de Acqueria, 24
1871, 1001, 02031871, Severin Julius Sørensen, søn af skræddermester Rasmus Sørensen og Mathaline Frederikke Trondhjem, 32, i Nyborg
1871, 1201, 05111871, Rasmus Carl Ferdinand Marquardsen, søn af kudsk Frits Carl Ferdinand Marquard, paa Dyrehaugegaard og ugift tjenestepige Dorthea Kirstine Jensen, 25
1871, 1701, 26031871, Rasmus Hansen Pedersen, søn af tjenestekarl Hans Jørgen Pedersen, i Nyborg og tjenestepige Anne Margrethe Larsen, 24, i Nyborg
1871, 1801, 20031871, Rasmus Julius Bonne Petersen, søn af skibsbygmester Peter Charles Sophus Petersen og Ida Anna Margrethe Erichsen, 43, i Nyborg
1871, 2101, 24091871, Johannes Clemensen, søn af underlæge Johan Emil Clemensen, ved 7 Bat. i Nyborg og Caroline Raaschou, 28
1871, 0601, Dødfødt dreng, søn af skibsfører Christian Frederik Høst og Caroline Marie Brøndum, 30, i Nyborg
1871, 3101, 26031871, Oskar Frederik Petersen, søn af fyrbøder Peter Petersen, ved Jernbanen og Karen Kirstine Jensen, 28
1871, 0602, 06081871, Johannes Thomas Nielsen, søn af karetmager Claus Nielsen og Ane Marie Voigt, 43, i Nyborg
1871, 1102, 12031871, Hans Peder Madsen, søn af Lars Christian Madsen, i Nyborg og enke Kirstine Jørgensen, 29 (efter sandgraver Peder Hansen i Nyborg)
1871, 1502, 23041871, Carl Johan Christian Rasmussen, søn af krydsassistent Sophus Valdemar Rasmussen og Caroline Vilhelmine Hansine Thomsen, 35, Dyrhaven ved Nyborg
1871, 2402, 07051871, Axel Thomas Høeg Jensen, søn af sergent Jørgen Jensen, ved 19 Bat. og Augusta Amalia Vilhelmine Christine Roscher, 23
1871, 2602, 09051871, Jørgen Alfred Valdemar Hansen, søn af farver Jørgen Hansen og Christine Victoria Hansen, 28, i Nyborg
1871, 0203, 09071871, Hans Peter Oluf Lindhardsen, søn af conducteur Peter Lindhardsen, ved Jernbanen og Kirsten Hansen, 28
1871, 0403, 02041871, Anders Jørgensen, søn af tjenestekarl Hans Jørgensen, paa Als og tjenestepige Johanne Christine Johansdatter, 23
1871, 2303, 09081871, Christian Rasmussen Barfod, søn af pakmester Niels Ole Rasmussen Barfod, ved Jernbanen i Nyborg og Ane Dorthea Hansen, 37
1871, 2403, 30071871, Emil Valdemar Søren Rasmussen, søn af tømmermester Peter Rasmussen og Kirstine Jensen, 34, i Nyborg
1871, 2803, 18051871, Hans Thomas Rasmussen, søn af arbeidsmand Rasmus Rasmussen og Maren Hansen, 30, i Nyborg
1871, 2703, 25061871, Hans Georg Valdemar Andersen, søn af smaakjører Anders Andersen og Ane Cathrine Jensen, 32, i Nyborg
1871, 2803, 25061871, Laurits Sørensen (tvilling), søn af tjenestekarl Niels Peter Hansen Sørensen, paa Frørup Mark og ugift tjenestepige Hansine Henriette Hansen, 27
1871, 0503, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Hans Christian Hansen og Trine Jensen, 39, i Nyborg
1871, 0104, 05041871, Carl Frederik Christian Rasmussen, søn af snedkersvend Niels Rasmussen og Karen Marie Kirstine Vilhelmine Ipsen, 28, i Nyborg
1871, 0402, 04021871, Jens Sophus Hermann Steffensen, søn af gjæstgiver Jensen, i Hotel Nyborg og ugift fruentimmer og huusjomfru Anna Jacobine Steffensen
1871, 0602, 18061871, Lorens Matthias Hansen, søn af ugift Ane Elisabeth Jensen f. Hansen
1871, 0304, 04101871, Peter Eriksen, søn af arbeidsmand Jørgen Hansen og Karen Hansen, 40, i Nyborg
1871, 1004, 04061871, Hans Peter Hansen, søn af tjenestekarl Claus Hansen, i Nyborg og ugift tjenestepige Karen Hansen, 20
1871, 2404, 11061871, Hans Oberbech Clausen, søn af landmand Henrik Clausen, paa Kragsberg, Frue Sogn i Odense og Sidsel Marie Frederikke f. Oberbech, 25
1871, 2804, 24121871, Laurits Peter Vitalis Mathiesen, søn af arbeidsmand Markus Mathiesen og Birthe Kirstine Larsen, 27, i Nyborg
1871, 0505, 18061871, Rasmus Ole Dyrehauge Piil, søn af smedemester Lars Rasmussen Piil og Johanne Margrethe Rasmussen, 32, i Nyborg
1871, 0705, 21051871, Hans Hansen Juhl, søn af gjæstgiver Hans Hansen Juhl og Ane Cathrine Schmidt, 38, i Nyborg
1871, 0305, 20081871, Viggo Edvard Theodor Krøger, søn af overconducteur Christian Eduard Krøger og Jensine Kirstine Jensen, 24, i Nyborg
1871, 2305, 30061871, Wilhelm Ludvig Edvard de Fine Licht, søn af oberst Wilhelm de Fine Licht og Ane Dorthea Kjeldsen, 33, i Nyborg
1871, 2705, 06081871, Peter Severin Petersen, søn af væver Christen Petersen og Ane Catrine Simonine Jensen, 22, i Nyborg
1871, 2905, 02071871, Rasmus Peder Theodor Hansen, søn af arbeidsmand Anders Jørgen Hansen og Ane Kirstine Sørensen, 32, i Nyborg
1871, 3005, 30071871, Martin Marius Madsen, søn af snedkersvend Anders Madsen, i Nyborg og tjenestepige Christine Theodora Møller, 27
1871, 0106, 20081871, Niels Jørgensen, søn af arbeidsmand Jørgen Johansen og Ane Jensen, 30, i Nyborg
1871, 0904, 10061871, Hans Andreas Gotfred Fledelius, søn af sergent Johan Gotfred Fledelius, i 7 Bat. og Petrine Margrethe Andersen, 25
1871, 1805, 24081871, Holger Johannes Sørensen, søn af kjøbmand Carl Frederik Sørensen og Christiane Magrethe Lund, 22, i Nyborg
1871, 0307, 12111871, Thorvald Carl Peter Petersen, søn af arbeidsmand Søren Pedersen og Caroline Madsen, 31, i Nyborg
1871, 0407, 13081871, Carl Georg Lagoni Henningsen, søn af kjøbmand Thorvald Friborg Henningsen og Anne Johanne Lagoni, 28, i Nyborg
1871, 0807, 01101871, Hans Vilhelm Rasmussen, søn af gartner Rasmus Madsen og Ingeborg Dorthea Hansen, 38, i Hjulby
1871, 1207, 01041871, Christoffer Zacharias Hansen, søn af bagersvend og soldat Erich Mench, ved 7 Bat. og ugift tjenestepige Mathilde Oline Constance Hansen, 29, i Nyborg
1871, 2607, 12051872, Carl Johan Theodor Larsen, søn af modelsnedker Peter Larsen og Mette Kirstine Petersen, 39, i Nyborg
1871, 3007, 01101871, Marcus Abdon Sørensen, søn af arbeidsmand Hans Sørensen og Ane Pedersen, 30, i Nyborg
1871, 2607, 10091871, Hans Jacob Carl Emil Lund, søn af bagersvend Carl Emil Lund og Hansine Jacobine Vest, 30, i Nyborg
1871, 2604, 02081871, August Frederik Hansen, søn af snedker Niels Peter Hansen og Cathrine Magrethe Jørgenmine Siverts, 35, i Nyborg
1871, 3107, 10091871, Johan Adolf Herman Johansen, søn af sergent Jørgen Johansen, i 19 Bat. og Olava Andersen, 33
1871, 1907, 25111871, Lars Peter Julius Larsen, søn af bataillonsskriver Jørgen Julius Larsen, ved 7 Bat. og Cathrine Marie Petersen, 28
1871, 0508, 14081871, Christian Jørgensen, søn af skræddersvend Niels Henrik Jørgensen og ugift tjenestepige Karen Christiansen, 25, i Nyborg
1871, 0708, 24091871, Emil Nicolai Hansen, søn af arbeidsmand Marcus Hansen og Caroline Christine Petersen, 33, i Nyborg
1871, 0808, 26101871, Lars Christian Larsen, søn af arbeidsmand Peter Larsen og Mette Christiansen, 33, i Nyborg
1871, 0908, 09101871, Georg Laurits Hansen, søn af assistent Charles Ludvig Hansen, ved Jernbanen og Alvilda Octavia Olsen, 32
1871, 1008, 16111871, Victor Alfred August Madsen, søn af skomagermester Johan Christian Madsen og Lauritsine Nathalie Vilhelmsen, 28, i Nyborg
1871, 2008, 22101871, Adolf Christian Brandrup, søn af tjenestekarl Hinse, i Kjøbenhavn og ugift tjenestepige Christine Dorthea Brandrup, 28, i Nyborg
1871, 2008, 26111871, Carl Ludvig Rasmussen, søn af skomager Niels Carl Peter Rasmussen og Rasmine Jørgine Larsen, 37, i Nyborg
1871, 2308, 09061872, Thorvald Emanuel Olsen, søn af brændselvogter Emanuel Olsen, ved Jernbanen i Nyborg og Frantsine Jensen, 24
1871, 2708, 10121871, Niels Peter Christoffersen, søn af fisker Jørgen Ferdinand Christoffersen og Ane Cathrine Petersen, 23, i Nyborg
1871, 2808, 16111871, Søren Christian Andersen, søn af wærtshuusholder Hendrik Andersen og Hanne Christensen, 42, i Nyborg
1871, 1109, 05051872, Otto Christian Petersen, søn af oversergent Johan Jacob Michael Petersen, ved 19 Bat. i Nyborg og Anne Marie Frederikke Eggedine Buus, 35
1871, 1509, 14041872, Immanuel Christian Emil Hansen, søn af bremsevogter Nis Christian Hansen, ved Jernbanen i Nyborg og Christiane Margrethe Jepsen, 40
1871, 1909, 19111871, Hans Peter Hansen, søn af fisker Hans Hansen og Bodil Hansen, 26, Skaboeshuse
1871, 2009, 28011872, Jørgen Børresen, søn af skibsfører Børre Andersen Børresen og Ane Sophie Bøie, 35, i Nyborg
1871, 1307, 25091871, Ferdinand Theodor August Thesen, søn af capitain og depotcommandeur Carl Albrecht Thesen og Mathilde Adamine Christine Boalth, 34, i Nyborg
1871, 2109, 04101871, Peter Petersen, søn af dampskibsopvarter Janus Eriksen og ugift tjenestepige Mette Kirstine Petersen, 21, i Nyborg
1871, 2609, 02071873, Christian Andreas August Carsten Petersen, søn af lærer Edvard Pedersen, i Nyborg og ugift tjenestepige Dorthea Marie Hansen, 25, i Nyborg
1871, 0110, 05111871, Anders Peter Andersen, søn af tjenestekarl Knud Andersen, fra Aunslev og ugift tjenestepige Maren Andersen, 22, fra Hjulby
1871, 1510, 18121871, Niels Anton Riise, søn af lods Georg Johan Riise og Andrea Nielsine Andersen, 28, paa Slipshavn
1871, 2410, 21011872, Hans Peter Rasmussen, søn af arbeidsmand Rasmus Hansen og Ane Kirstine Poulsdatter, 39, i Hjulby
1871, 2710, 12051872, Hans Peter Jensen, søn af tjenestekarl Mads Jensen, i nærheden af Odense og ugift tjenestepige Caroline Larsen, 25, i Nyborg
1871, 0211, 12111871, Morten Christian Mortensen, søn af corporal Anders Mortensen, ved 19 Bat. i Nyborg og Johanne Kirstine Hansen, 23
1871, 2910, 19051872, Vilhelm Holm Petersen, søn af postbud Rasmus Christian Petersen og Marie Sophie Andersen, 21, i Nyborg
1871, 0311, 10121871, Jens Frederik Vilhelm Rasmussen, søn af skomagersvend Frederik Rasmussen, i Nyborg og ugift tjenestepige Anne Kirstine Jensen, 21, i Nyborg
1871, 1911, 20111871, Hans Peter Petersen (tvilling), søn af indsidder Hans Pedersen og Anne Magrethe Jeppsen, 27, i Præstevænget
1871, 1911, 06021872, Christian Julius Knudsen, søn af kjøbmand Frederik Julius Knudsen og Ane Kirstine Knudsen, 32, i Nyborg
1871, 2011, 10031872, Carl Frederik Ferdinand Rasmussen, søn af gymnastiklærer Frederik Ferdinand Rasmussen, ved 7 Bat. i Nyborg og Vilhelmine Sophie Nielsen, 27
1871, 2511, Dødfødt dreng, søn af sergent Vilhelm Christensen, i Nyborg og ugift Ane Dorthea Cathrine Gullaksen
1871, 2411, 27101872, Carl Christian Frederik Ludvigsen, søn af møllerkudsk Peter Ludvigsen, i Nyborg og ugift tjenestepige Marie Magdalene Elisabeth Christensen, 24
1871, 3011, 11021872, Jens Peder Lindhardt Rasmussen, søn af Rasmus Rasmussen, i Lindeborgstedet og ugift tjenestepige Ane Hansen, 32, i Lindenborgstedet
1871, 2811, 12041872, Peter Jørgensen, søn af portør Gerhard Theodor Benedict Jørgensen, ved Jernbanen i Nyborg og Jensine Dorothea Prysse, 36
1871, 3011, 28051872, Frederik Carl Marius Andersen, søn af sergent Niels Andreas Andersen og Caroline Mariane Rasmussen, 22, i Nyborg
1871, 0312, 11021872, Vilhelm Falck Petersen, søn af postexpedient Eduard Valdemar Petersen og Andrine Nielsine Falck, 30, i Nyborg. Navneændring af 20.3.1903 til Vilhelm Petersen Falck
1871, 0912, 21041872, Niels Rasmus Frederik Poulsen, søn af tjenestekarl Niels Nielsen, i Vester Skjerninge og ugift tjenestepige Ane Cathrine Petersen, 21, i Nyborg
1871, 2212, 11021872, Frederik Møller, søn af former Henrik Møller Iversen og Ane Catrine Lund, 27, i Nyborg
1871, 3012, Dødfødt dreng, søn af ugift tjenestepige Christine Johansen, 23, i Nyborg
1872, 0201, 02061872, Hans Peter Emil Hansen, søn af tjenestekarl Frans Larsen, paa Veirupgaard og ugift tjenestepige Pauline Hansen, 33, i Nyborg
1872, 0201, 07041872, Knud Frederik Rasmus Hansen, søn af marschandiser Rasmus Hansen og Ane Christine Møller, 39, i Nyborg
1872, 0901, 10031872, Valdemar Ludvig Poul Erik Hammerich, søn af snedkersvend Otto Emil Hammerich og Elma Cathrine Nielsen, 38, i Nyborg
1872, 1201, 07071872, Frederik Christian Rasmussen, søn af arbeidsmand Anders Peder Rasmussen og Johanne Kirstine Jørgensen, 23, i Nyborg
1872, 2501, Dødfødt dreng (tvilling), søn af drager Christen Løndahl Jørgensen og Maren Kirstine Petersen, 32, i Nyborg
1872, 2501, 02061872, Christian Sophus Søren Jørgensen (tvilling), søn af drager Christen Løndahl Jørgensen og Maren Kirstine Petersen, 32, i Nyborg
1872, 2601, 26051872, Johan Peter Madsen, søn af tjenestekarl Jørgen Madsen, af Flødstrup og tjenestepige Johanne Dorthea Rasmusdatter, 21, i Hjulby
1872, 2701, 02061872, Charles Viggo Louis Christoffersen, søn af uldspinder Anders Christoffersen og Caroline Mathilde Hansen, 22, i Nyborg
1872, 2901, 15021872, Michael Johan Christian Hansen, søn af sømand Rasmus Mikkelsen, fra Nyord paa Møen og ugift Clementine Oline Henriette Hansen, 23
1872, 0402, 16061872, Hans Christian Larsen, søn af drager Lars Holst Larsen og Elise Hansen, 27, i Nyborg. Navneændring af 17.1.1910 til Hans Christian Larsen-Holst
1872, 0902, 14041872, Carl Petersen, søn af skræddersvend Carl Frederik Linde, i Nyborg og ugift tjenestepige Caroline Christine Pedersen, 20, i Nyborg
1872, 1202, 16021872, Hans Marius Hansen, søn af politibetjent Jens Hansen og Ane Elisabeth Christence Hansen, 35, i Nyborg
1872, 1102, 21041872, Valdemar Andersen, søn af værtshuusholder Svend Andersen og Henriette Margrethe Mikkelsen, 38, i Nyborg. Navneændring af 28.11.1911 til Valdemar Rönnemark
1872, 2402, 02061872, Carl Frøhlich Christensen, søn af arbeidsmand Niels Christensen og Sofie Frederikke Hansen, 33, i Nyborg
1872, 2602, 21041872, Johan Peter Nielsen, søn af kudsk Hans Nielsen, i Ørbek og ugift tjenestepige Ane Magrethe Andersen, 24, i Skaboeshuse
1872, 2902, 12051872, Niels Christian Brøndum Høst, søn af skibsfører Christian Frederik Høst og Caroline Marie Brøndum, 33, i Nyborg
1872, 1003, Dødfødt dreng, søn af dagleier Anders Jespersen og Ane Marie Petersen, 37, i Nyborg
1872, 1603, 21071872, Edvard Alexander Høgsbro Jensen, søn af skomager Niels Jensen og Christine Rosalie Laurence Høxbro, 44, i Nyborg
1872, 2103, 02061872, Rasmus Nicolai Petersen, søn af arbeidsmand Peder Jacob Ernst og Maren Christensen, 41, i Nyborg. Navneændring af 22.8.1915 til Rasmus Nicolai Ernst
1872, 2303, 09061872, Frederik Fabricius, søn af kjøbmand Anthon Johannes Fabricius og Henriette Mathilde Hoe, 30, i Nyborg
1872, 2403, 08091872, Albert Frederik Strøh, søn af skomager Frederik Christian Strøh og Sophie Frederikke Schmidt, 30, i Nyborg
1872, 2703, 09061872, Niels Henrik Olsen, søn af oversergent Carl Vilhjelm Olsen og Marie Henriette Petersen, 23, i Nyborg
1872, 3103, 23061872, Niels Peter Nielsen, søn af bremsevogter Jens Peter Nielsen, paa Jernbanen og Petrea Corfitzen, 33. Navneændring af 6.2.1897 til Niels Peter Nielsen-Haftas
1872, 0604, 30061872, Jens Jacob Jensen, søn af sergent Rasmus Jensen og Ane Marie Hansen, 26, i Nyborg
1872, 0804, 31051872, Lars Jensen, søn af tømmermester Lars Jensen og Andrea Frederikke Christence Knudsen, 33, i Nyborg
1872, 1104, 20051872, Rudolf Jacob Andreas Kondrup, søn af kobbersmed Johannes Jensen Kondrup og Marie Nielsen, 28, i Nyborg
1872, 1504, 29041872, Hans Peter Petersen, søn af arbeidsmand Hans Peter Emmerbølle og Maren Larsen, 36, i Nyborg
1872, 2004, 09061872, Emil Frands Møller, søn af sergent Frands Møller og Betty Mariane Petrea Pouline Petersen, 31, i Nyborg
1872, 2604, 18081872, Jens Frederik Marius Kleiner, søn af arbeidsmand Niels Petersen Kleiner og Ane Marie Jensen, 37, i Nyborg
1872, 2704, 30061872, Johannes Jens Johansen, søn af muursvend Jørgen Johansen og Josefine Hjorth, 33, i Nyborg
1872, 2804, 23061872, Carl Sophus Alexander Michelsen, søn af arbeidsmand Hans Michelsen og Ane Sophie Pedersen, 28, i Nyborg
1872, 1005, 07071872, Ludvig Valdemar Victor Pantmann, søn af havnefoged Ferdinand Christian Pantmann og Petra Jensine Juliane Hansen Helsinge, 38, i Nyborg
1872, 0905, 16061872, Martin Vilhelm Jensen, søn af kjøbmand Martin Vilhelm Jensen og Agnes Euphrosyne Liberta Groot Colding, 24, i Nyborg
1872, 1601, 22061873, Valdemar Robert Johannes Andersen, søn af skomager Hans Christian Andersen og Jacobine Karen Maren Mathilde Hansen, 29, i Nyborg
1872, 1205, 09061872, Carl Frederik Krøyer, søn af capitain Carl Frederik Krøyer, i 19 Bat. i Nyborg og Caroline Amalie Hornung, 30
1872, 2305, 12061872, Robert Peder Frederiksen, søn af sergent Hans Frederiksen, i 19 Bat. i Nyborg og Vilhelmine Petrine Hansen, 24
1872, 2405, 21071872, Hans Peter Christian Clausen, søn af skomager Martin Clausen og Jensine Petrine Elisabeth Pedersen, 30, i Nyborg
1872, 2505, 08061873, Ove Holger Nielsen, søn af bagersvend Christian Erlandsen og ugift tjenestepige Johanne Petrine Nielsen, 26, i Nyborg
1872, 1805, 26061872, Frits Vilhelm Semberg, søn af skrædder Anders Hansen Semberg og Nielsine Caroline Hansen, 33, i Nyborg
1872, 3005, 03091872, Carl Peter August Hellesen, søn af sømand Adolf Carl Johan Hellesen og Charlotte Christine Knap, 22, paa Slipshavn
1872, 2205, 16061872, Hans Axel Jensen, søn af sergent Knud Jensen, i 19 Bat. i Nyborg og Laura Marie Hansine Roscher, 28
1872, 1206, 02101872, Hans Christian Larsen, søn af øltapper Hans Larsen og Johanne Magrethe Hansen, 26, i Nyborg
1872, 2806, 02061873, Joseph Emil Lindhardt, søn af smedesvend Peter Emil Severin Lindhardt og Ane Cathrine Olsen, 44, i Nyborg
1872, 0307, 01121872, Jacob Peter Fritz Kjempff, søn af maler Andreas Peter Kjempff og Anna Christiane Petersen, 25, i Nyborg
1872, 27071872, Hans Peter Jensen, søn af Christian Jensen, tjenestekarl i Kogsbølle og ugift tjenestepige Else Christine Madsen, 24, i Nyborg
1872, 1807, 01091872, Johannes Andreas Jensen, søn af branddirektør Jørgen Jensen og Sophie Dorthea Zachariassen, 37, i Nyborg. Navneændring af 27.6.1917 til Johannes Andreas Jyrd
1872, 2207, 22091872, Johannes Emanuel Sandersen, søn af smedesvend Alexander Sandersen, paa Sletten og ugift tjenestepige Anna Marie Johannesdatter, 28, i Nyborg
1872, 2507, 28121872, Cajus Ludvig Holger Hermansen, søn af premierlieutenant Frederik Ludvig Hermansen og Christiane Elisabeth Birch, 43, i Nyborg
1872, 2607, 13101872, Niels Danielsen, søn af gaardmand Daniel Larsen og Maren Nielsen, 39, i Hjulby
1872, 2807, 17111872, Sophus Emil Nielsen, søn af arbeidsmand Peder Nielsen og Karen Jørgensen, 38, i Nyborg
1872, 3007, 29091872, Hans Poul Cecilius Hansen, søn af arbeidsmand Anders Hansen og Ane Marie Olsen, 24, i Nyborg
1872, 2907, 01091872, Carl Axel Valdemar Haase, søn af oversergent Frederik Vilhelm Alexander Haase, i 25de Bat. i Nyborg og Ida Olilia Margrethe Dreves, 36
1872, 0507, 21081872, Christian Hammerich, søn af sergent Christian Madsen Hammerich, i 19 Bat. i Nyborg og Petrine Lovise Alvilda Petersen, 28
1872, 1108, 17091872, Laurits Hansen, søn af slagter Lars Hansen og Dorthea Carlsen, 34, i Hjulby
1872, 0808, 06101872, Oluf Dalberg, søn af capitain Carl Anthon Stienaitsky Dalberg og Gerhardine Louise Sorene d' Aqueria, 25, i Nyborg
1872, 1308, 21091872, Carl Ferdinand Pio Ørtenblad, søn af skræddersvend Rudolf Persen Ørtenblad og Maren Johansen, 29, i Nyborg
1872, 1608, 26121872, Rasmus Hansen, søn af arbeidsmand Hans Hansen og Kirsten Rasmussen, 32, i Nyborg
1872, 1808, 08091872, Niels Peder Friis Reitzel, søn af vertshuusholder Fritz Carl Reitzel og Ane Marie Kirstine Friis, 27, i Nyborg
1872, 2008, 05111872, Marius Høyby, søn af vognmand Christian Hansen Høyby og Karen Jensen, 31, i Nyborg
1872, 1808, 03111872, Hans Peter Ottosen, søn af murer Frederik Ottosen, i Vindinge og Karen Rasmussen, 37
1872, 2508, 02031873, Aage Holger de Fine Licht, søn af oberst Vilhelm d' Fine Licht og Anna Dorthea Kjeldsen, 34, i Nyborg
1872, 2708, 02091872, Morten Biilmann, søn af cigarmager Morten Biilmann og Ane Magrethe Johansen, 27, i Nyborg
1872, 2308, 24111872, Carl Emil Jensen, søn af skibstømrer Peter Jensen og Mette Marie Jacobsen, 35, i Nyborg
1872, 2808, 06091872, Arnold Christian Petersen, søn af tjenestekarl Anders Andersen, fra Hesselager og ugift tjenestepige Hansine Petrine Petersen, 20, i Nyborg
1872, 3008, 01011873, Hans Carl Theodor Andersen, søn af møllerkusk Hans Andersen, i Nyborg og ugift sypige Sara Christine Caroline Aagaard, 20, i Nyborg
1872, 2808, 22101872, Niels Christian Albert Edvard Jessen, søn af pakmester Jes Peter Jensen, ved Jernbanen i Nyborg og Bertha Marie Jensen, 29
1872, 1207, 28071872, Anders Alfred Esbech, søn af smed Alfred Viborg, fra Kongshøi og ugift tjenestepige Anna Andersdatter Bektved, i Bovense (fra Sverrig)
1872, 1409, 24101872, Axel Sørensen, søn af kjøbmand Carl Frederik Sørensen og Christiane Margrethe Lund, 23, i Nyborg. Navneændring af 15.4.1901 til Axel Lytting
1872, 2009, 06101872, Hans Larsen, søn af afdød fyrbøder Hans Larsen og Ane Andersen, 27,
1872, 1909, 09081872, Dosinius Rasmussen Barfod, søn af postmester Niels Ole Rasmussen Barfod, ved Jernbanen og Ane Dorthea Hansen, 37
1872, 2109, 16021873, Jørgen Christian Jørgensen, søn af tømrer Hans Jørgensen og Laurine Pedersen, 30, i Nyborg
1872, 2209, 10101872, Hans Peder Oluf Lindhardtsen, søn af conducteur Peter Lindhardtsen, ved Jernbanen og Kirstine Hansen, 29
1872, 0110, 11051872, Peter Andreas Christensen, søn af tømrer Peter Andreas Christensen og Marie Poulsen, 30, i Nyborg
1872, 0810, 24111872, Lars Christian Nielsen, søn af sandgraver Niels Pedersen og Abelone Rasmussen, 33, i Nyborg
1872, 1309, 12101872, Herluf Flor, søn af regnskabsfører Georg Flor, ved Jernbanen og Elise Bech, 28
1872, 2010, 02031873, Rasmus Andersen Brendstrup, søn af avlskarl Peder Jensen, paa Juulskov og ugift tjenestepige Ellen Marie Nielsen, 27, i Nyborg
1872, 2310, 15061873, Charles Frits Henrik Drøger, søn af metaldreier Hans Henrich Joachim Drøger og Bodil Christine Larsen, 34, i Nyborg
1872, 3010, 26121872, Anton Christian Nielsen, søn af baadfører Peder Nielsen og Lise Nielsen, 38, i Dyrehaven
1872, 1411, 12011873, Niels Carton Hansen, søn af baadebygger Rasmus Carl Hansen og Johanne Marie Olsen, 38, i Dyrehaven ved Nyborg
1873, 1511, 06041873, Andres Vilhelm Andersen, søn af porteur Niels Andersen og Johanne Jensen, 30
1872, 1811, 30031873, Hans Andreas Nielsen, søn af tømrer Niels Nielsen og Clara Concordia Hansen, 30, i Nyborg
1872, 1911, 25111872, Hans Vilhelm Christoffersen (tvilling), søn af fisker Jørgen Ferdinand Christoffersen og Catrine Petersen, 24, i Skavoeshuse
1872, 1911, 12011873, Hans Peter Frederik Hansen, søn af sergent Anders Hansen, i 19 Bat. og Maren Kirstine Petersen, 27
1872, 0609, 20111872, Peter Christian Fledelius, søn af sergent Johan Gotfred Fledelius, i 7 Bat. og Petrine Margrethe Andersen, 26
1872, 1811, 01011873, Christian Volten Emil Hansen, søn af smed Lars Peter Hansen, ved Jernbanen i Nyborg og Marie Andersen, 38. Navneændring af 4.3.1918 til Christian Emil Wolden
1872, 2911, 12081873, Hans Peter Rasmus Andersen, søn af smedesvend Rasmus Andersen og Hansine Jørgensen, 21, i Nyborg
1872, 2811, 26011873, Sophus Martin Poulsen, søn af forpagter Poul Poulsen, af Steens Fæstegaard i Dyrehaven og Augusta Frederikke Hammerich, 39
1872, 2811, 06071873, Valdemar Olaf Rye Nielsen, søn af sømand Rasmus Nielsen og Karen Nielsen, 38, i Nyborg
1872, 0212, 29121873, Lars Christian Rasmussen, søn af soldat Rasmus Rasmussen, i Nyborg og ugift tjenestepige Ane Kirstine Clausen, 23, i Nyborg
1872, 0612, 09081873, Lars Peter Emil Christen Jørgensen, søn af arbeidsmand Anders Jørgensen og Ane Nielsen, 34, i Nyborg
1872, 1012, 26011873, Hans Albert Boie Hansen Weien, søn af smedesvend Wain og Ane Kirstine Hansen, 27, i Nyborg
1872, 1412, 02061873, Carl Christian Johan Johansen, søn af skomager Fritz Ferdinand Heinrich Johansen og Jensine Knuddine Marie Brodersen, 24, i Nyborg
1872, 1812, 28121872, Marius Henrik Ernst Lohse, søn af pakmester Johan Frederik Lohse, ved Jernbanen i Nyborg og Karen Marie Pedersen, 38
1872, 1912, 19011873, Niels Christian Eriksen, søn af Just Eriksen, i Nyborg og ugift tjenestepige Maren Kirstine Nielsen, 25, i Nyborg
1872, 2512, 12011873, Hans Henrik Hansen, søn af tjenestekarl … , paa Glorup (skal være reist til Amerika) og ugift tjenestepige Karen Hansen, 22, i Nyborg
1872, 3012, 13041873, Thorvald Silius Jensen, søn af handelsbetjent Waldemar Jensen og Hansine Rasmussen, 30, i Nyborg
1872, 2812, 10041873, Villiam Christian Nielsen, søn af bygningskonduktør Peter Christian Nielsen og Frederikke Vilhelmine Axelsen, 38, i Nyborg
1872, 0312, 30031873, Peter Johannes Mollerup, søn af Carl Frederik Mollerup og Cecilie Marie Geleff, 20, i Nyborg
1873, 0101, 30031873, Rudolf Claudi Panduro Clausen, søn af skovfoged Henrik Clausen, i Silkeborghuset og Sidsel Marie Oberbech, 27. Navneændring af 24.2.1886 til Rudolf Claudi Panduro Oberbech-Clausen
1873, 0301, 23031873, Hans Peter Frederiksen, søn af steenhugger Rasmus Frederiksen, i Nyborg og ugift tjenestepige Karen Pedersdatter, 40, i Nyborg
1873, 1501, 19011873, Laurits Martin Hansen, søn af tjenestekarl Anders Hansen, i Nyborg og ugift tjenestepige Ane Catrine Larsen, 24, i Nyborg
1873, 2001, 14041873, Hans Jørgen Diderik Hansen, søn af veimand Hans Hansen og Karen Marie Ditlevsen, 36, i Skyttehuset
1873, 1901, 07041873, Mags Erik Vilhelm Jørgensen, søn af arbeidsmand Niels Jørgensen og Ane Hansen, 34, i Nyborg
1873, 2601, 27071873, Niels Theodor Madsen, søn af snedkersvend Anders Madsen og Christine Theodora Møller, 29, i Nyborg
1873, 2801, 13041873, Vilhelm August Sørensen, søn af kjøbmand Ludvig Idor Sørensen og Hansine Caroline Hansen, 32, i Nyborg. Navneændring af 12.4.1887 til Vilhelm August Ziegler-Sørensen
1873, 0102, 10041873, Frederik Hansen, søn af husmand Christian Hansen og Ane Jensen, 43, paa Hjulby Mark
1873, 3001, 31031873, Jens Jacobsen Juhl, søn af gjæstgiver Hans Hansen Juhl og Ane Catrine Schmidt, 39, i Nyborg
1872, 1511, 26121872, Frederik Johansen, søn af tjenestekarl Hans Johansen, i Nyborg og ugift tjenestepige Karen Larsen, 32, i Frørup
1872, 1112, -, Dreng, søn af tjenestekarl Peder Andersen, af Hjulby og ugift tjenestepige Maren Andersen, 20, i Flødstrup
1872, 2606, 24111872, Carl Peter Petersen, søn af fyrbøder Niels Marius Ranthe, ved Jernbanen i Nyborg og ugift Karen Elise Petersen, 22, i Kjærteminde
1873, 1901, 11021873, Christian Jacob Hansen, søn af ungkarl Christian Hansen og ugift Maren Kirstine Jacobsen, i Frørup
1873, 0902, 18031873, Gottfred Christian Carl Allgrünn, søn af locomotivfører Matthias Gotfred Christoffer Allgrünn og Ane Jensine Christine Schou, 25, i Nyborg
1873, 1402, 29061873, Johannes Marius Valdemar Rasmussen, søn af arbeidsmand Hans Rasmussen og Maren Rasmussen, 30, i Nyborg
1873, 1302, 22061873, Frederik Emil Hansen, søn af marschandiser Rasmus Hansen og Ane Christine Møller, 40, i Nyborg
1873, 2102, 31081873, Niels Christian Hansen, søn af fisker Johan Henrik Hansen og Johanne Andrine Madsen, 37, i Nyborg
1873, 2302, 13041873, Carl Jensen, søn af smedemester Jacob Jensen og Marie Caroline Lentz, 39, i Nyborg
1873, 2702, 22051873, Niels Peter Christian Sørensen, søn af arbeidsmand Peter Sørensen og Ane Marie Rasmussen, 27, i Nyborg
1873, 2002, -, Dreng, søn af Niels Peter Nielsen, i Tange Mølle og ugift tjenestepige Maren Rasmussen, i Vindinge Dyrehave
1873, 0303, 05061873, Børre Axel Boye, søn af skibsfører Christian Jørgensen Boye og Petra Hansine Kromann, 35, i Nyborg
1873, 0603, 15041873, Hans Peter Christian Jeppesen, søn af sergent Peter Jeppesen, i 7 Bat. i Nyborg og Anna Marie Jensen, 35. Navneændring af 24.2.1912 til Hans Peter Christian Irvall
1873, 0903, 11041873, Martin Hansen, søn af arbeidsmand Johannes Hansen og Ane Katrine Jensen, 37, i Nyborg
1873, 1003, 21041873, Hans Christian Frederik Bladt, søn af kudsk Claus Thomsen Bladt, paa Hørbygaard pr. Holbek og Catrine Theodora Kirstine Djernis, 22
1873, 1403, 13041873, Gustav Svensson, søn af arbeidsmand Johannes Gustav Svensson og Maren Petersen, 26, i Nyborg
1873, 1303, 22061873, Hans Linkol Jørgensen, søn af bødker Mads Jørgensen og Ane Marie Nielsen, 31, i Nyborg
1873, 1703, 06071873, Hans Olsen Rasmussen, søn af arbeidsmand Jens Peter Rasmussen (arbeidsmand), i Nyborg, Ane Marie Larsen, 37, i Nyborg
1873, 0204, 07091873, Niels Peter Emil Olsen, søn af Peder Jensen, 7 Batt. 2 Comp no 223 og fraskilt kone Mathilde Olsen, 39 (fraskilt arbeidsmand Hans Eilertsen), i Nyborg
1873, 0604, 31081873, Alfred Marius Thygesen, søn af tømmermand Thomas Thygesen og Larsine Andersen, 30, i Nyborg
1873, 0504, 25051873, Jørgen Johannes Nielsen, søn af murer Lars Nielsen og Christiane Hansen, 37, i Nyborg
1873, 0504, 18041873, Christian Axel Rasmussen, søn af snedker Hendrik Thorbjørnsen Rasmussen og Frederikke Johansen, 26, i Nyborg
1873, 1104, 01081873, Hans Nikolai Nielsen, søn af sømand Ditlev Nielsen og Martine Mathilde Larsen, 34, i Nyborg. Navneændring af 10.6.1914 til Hans Nikolai Halstrøm
1873, 1204, 08061873, Carl Christiansen, søn af arbeidsmand Niels Christiansen og Maren Hansen, 32, i Nyborg
1873, 1904, 08061873, Rasmus Peter Rasmussen, søn af arbeidsmand Hans Rasmussen og Ane Hansen, 38, i Nyborg
1873, 2504, 25051873, Hans Christian Petersen Nyberg, søn af arbeidsmand Niels Petersen Nyberg og Karen Marie Jørgensen, 29, i Nyborg
1873, 2504, 10081873, Christian Viggo Petersen, søn af detaillist Rasmus Christian Petersen og Marie Sofie Andersen, 21, i Nyborg
1873, 0205, 03081873, Georg Carl Andersen, søn af gynmastiklærer Jacob Andersen og Johanne Georgine Caroline Winther, 35, i Nyborg
1873, 0405, 09111873, Rasmus Hileman Anders Jensen Andersen, søn af skibstømrer Hans Andersen og Caroline Andrea Margrethe Andersen, 23, i Dyrehaven
1873, 0905, 01031874, Laurits Christian Petersen, søn af sømand Hans Christian Pedersen, i Odense og ugift handskesyerske Marie Hansen, 25, i Nyborg
1873, 1005, 09111873, Anton Theodor Hansen, søn af snedker Poul Hansen og Johanne Larsen, 29, i Nyborg
1873, 1105, 08061873, Carl Emil Nielsen, søn af sergent Poul Nielsen og Ane Magrethe Caspersen, 38, i Nyborg
1873, 2105, 14071873, Peter Rise, søn af lods Georg Johan Rise, paa Slipshavn og Andrea Nielsine Andersen, 30
1873, 1101, 14041873, Christian Theodor Brandt Jensen, søn af handelsreisende Jens Jensen og ugift tjenestepige Karen Marie Abelone Brandt, i Kjøbenhavn
1873, 0406, 16061873, Christian Peter Emil Iversen, søn af skræddersvend Christian Edvard Iversen, fra Kjøbenhavn og ugift tjenestepige Karen Dine Marie Petersen, 21, i Nyborg
1873, 2605, 10081873, Peter Gerhard Hansen, søn af afdød snedker S. P. Hansen og Kathrine Magrethe Jørgenmine Siverts, 37
1873, 1106, 30111873, Jens Simon Simonsen (tvilling), søn af arbeidsmand Rasmus Simonsen og Martine Caroline Jensen, 37, i Nyborg
1873, 0305, 21061873, Anton Læssøe Staggemeier, søn af capitain Otto Conrad Frederik Staggemeier, i 19 Bat. i Nyborg og Thalia Hansen, 37
1873, 1506, 03081873, Johannes Christian Anton Rasmussen, søn af vognmandskarl Christian Hansen, i Nyborg og forladt kone og skomagerske Ingrid Rasmussen f. Andersdatter, i Nyborg
1873, 1306, 15071873, Johannes Hansen, søn af soldat Rasmus Hansen, i Nyborg og ugift tjenestepige Antoinette Andersen, 20, i Nyborg
1873, 1806, 21091873, Laurits Peter Hansen, søn af skomagersvend Hans Christian Hansen og Ellen Petersen, 34, i Nyborg
1873, 2006, 03081873, Johannes Larsen, søn af tjenestekarl Niels Larsen, i Skjellerup og ugift tjenestepige Ane Christensen, 21, i Nyborg Landsogn
1873, 2106, 02111873, Frederik Larsen, søn af arbeidsmand Jens Larsen og Magrete Rasmussen, 43, i Nyborg ??
1873, 2007, 12101873, Rasmus Larsen, søn af arbeidsmand Jørgen Larsen og Karen Rasmussen, 31, i Nyborg Landsogn
1873, 2607, 07121873, Carl Christian Frederik Andersen, søn af smaakjører Anders Andersen og Ane Cathrine Jensen, 34, i Nyborg
1873, 1403, 08061873, Rasmus Peter Rasmussen, søn af bomvogter Søren Rasmussen, i Vægterhuset 1 ved Juelsberg Aunslev Sogn og Karen Hansen
1873, 1501, 11051873, Carl Christian Emil Edvard Christensen, søn af secondlieutenant Svend Ketelsen, i Kjøbenhavn og ugift tjenestepige Ane Marie Christine Christensen, i Kjerteminde
1873, 0903, 25051873, Anders Peter Jacobsen, søn af tjenestekarl Hans Jacobsen, i Nyborg og ugift Rasmine Pedersen, i Aunslev
1873, 0308, 25121873, Niels Christian Andreas Petersen, søn af uhrmager Peter Henrik Emil Petersen og Hansine Rasmine Petrea Jensen, 36, i Nyborg
1873, 0808, 21091873, Peter Johansen, søn af vognmandskarl Carl Hans Johansen, i Nyborg og ugift tjenestepige Maren Kirstine Olsen, 27, i Nyborg
1873, 1308, 02111873, Olaf Christian Henrik Gundersen, søn af fyrbøder Ammund Punder Gundersen, ved Jernbanen i Nyborg og Ida Anine Jensine Kragh, 24
1873, 2608, 30111873, Christian Johannes Vilhelm Beck, søn af maskinarbeider Gustav Christian Beck og Ane Kirstine Jacobsen, 21, i Nyborg
1873, 0206, 28081873, Christian Frederik Thomsen, søn af portør Carl Frederik Thomsen og Rasmine Augusta Bernbom, 21, i Nyborg
1873, 0109, 05111873, Lars Thomas Christian Jacob Jean Guldbrandsen, søn af sømand Hans Martin Guldbrandsen og Ingeborg Nielsen, 33, i Nyborg
1873, 0809, 02111873, Martin Theodor Hansen, søn af fisker Hans Hansen og Bodil Hansen, 27, i Skaboeshuse
1873, 0709, 05121873, Viggo Bülmann, søn af tobakshandler Morten Bülmann og Ane Margrete Johansen, 28, i Nyborg
1873, 1209, 24071874, August Jens Søren Peter Willer, søn af Hans Peter Willer, fra Samsø og ugift tjenestepige Anna Hedevig Bagger, 24, i Nyborg
1873, 1009, 09111873, Peter Christian Jørgensen, søn af arbeidsmand Niels Jørgensen og Jacobine Petersen, 37, i Nyborg
1873, 1709, 23111873, August Christian Petersen, søn af skræddermester Valdemar Petersen og Frederikke Lovise Lund, 41, i Nyborg
1873, 2809, 14121873, Hans Rikard Theodor Christophersen, søn af uldspinder Anders Christoffersen og Caroline Mathilde Hansen, 24, i Nyborg
1873, 1809, 11101873, Valdemar Morten Olsen, søn af stationsforvalter Jacobinus Olsen og Helene Agnes Marie Juliane Buchta, 27, i Nyborg
1873, 2410, 23111873, Christian Claudius Andersen, søn af pakmester Henrik Andersen og Anne Kirstine Henriksen, 33, i Nyborg
1873, 3110, 06041874, Sophus Christian Hansen, søn af arbeidsmand Anders Peter Hansen og Karen Marie Pedersen, 33, i Nyborg
1873, 0111, 21121873, Carl Theodor Hansen, søn af arbeidsmand Marcus Hansen og Caroline Christine Pedersen, 37, i Nyborg
1873, 0111, 14121873, Peter Carl Frederik Petersen, søn af vertshusholder Lars Petersen og Ane Marie Mogensen, 24, i Nyborg
1873, 2410, 16111873, Johan Frederik Schalburg, søn af winhandler Christian Frederik Schalburg og Augusta Jørgensen, 25, i Nyborg
1873, 0711, 09021874, Niels Christian Nielsen, søn af arbeidsmand Jørgen Peder Nielsen og Maren Hansen, 29, i Nyborg
1873, 2011, 21121873, Lars Peter Danielsen, søn af gaardmand Daniel Larsen og Maren Nielsdatter, 40, i Hjulby
1873, 1511, 06041874, Carl Niels Mathias Nielsen, søn af fisker Hans Nielsen og Ane Kirstine Sofie Elise Pram, 30, i Nyborg
1873, 2011, 04011874, Peder Rudolf Marinus Andersen, søn af klossemager Johan Andersen og Kirsten Marie Larsen, 28, i Nyborg
1873, 2111, 17021874, Axel Georg Schjøttz, søn af gjæstgiver Henrik Ferdinandt Schjøttz og Else Kirstine Hansen, 36, i Nyborg
1873, 2811, 11121873, Andreas Catrinius Møller, søn af former Henrik Møller Iversen og Anne Cathrine Lund, 29, i Nyborg
1873, 2911, 02081874, Charles Marius Sørensen, søn af corporal Søren Ludvig Sørensen, i Nyborg og ugift tjenestepige Antonie Sabine Knudsen, 23, i Nyborg
1874, 0312, 15021874, Just Frederik Hammerich (tvilling), søn af sergent Christian Madsen Hammerich og Petrine Lovise Alvilde Petersen, 29, i Nyborg
1873, 0712, 08021874, Martin Peter Rasmussen, søn af Peter Rasmussen og Maren Poulsen, 30, Carlsminde, Nyborg Landsogn
1873, 1107, 12061873, Simon Johannes Petersen, søn af arbeidskarl Peter Jespersen, i Nyborg og ugift Ane Kirstine Petersen, i Ringe
1873, 0109, 12101873, Jacob Gerhard Schmidt, søn af Jacob Ulrichs Schmidt, af Nyborg og ugift Gerhardine Dorothea Marie Larsen, i Skjelskjør
1873, 1408, -, Dreng, søn af tjenestekarl Mads Nielsen, i Odense og ugift fruentimmer Christine Dorthea Branderup, i Kjøbenhavn
1873, 1012, 19041874, Hans Jacob Geertzen, søn af sømand Michael Geertzen og Jacobine Hansen, 37, i Nyborg
1873, 0412, 10051874, Christian Enig Jensen, søn af sergent Jens Marius Jensen og Ane Petrine Christine Christensen, 33, i Nyborg
1873, 0612, 06121874, Svend Vilhelm Andersen, søn af vertshuusholder Svend Andersen og Henriette Magrethe Mikkelsen, 40, i Nyborg
1873, 3012, 03051874, Hans Christian Valdemar Hansen, søn af litsenbroder Rasmus Hansen og Maren Hansen, 45, i Nyborg
1874, 0201, 22031888, Hans Anders Olaf Bernhardt Jespersen, søn af fyrbøder Anders Jespersen og Ane Marie Petersen, 40, i Nyborg
1874, 1101, 05041874, Ludvig Laurits Andersen, søn af arbeidsmand Valdemar Simonsen Andersen og Ane Dorthea Nielsen, 41, i Nyborg
1874, 1401, 05041874, Osvald Mejer Jensen, søn af oversergent Peter Jensen og Sara Dorthea Hansen, 29, i Nyborg. Navneændring af 8.3.1907 til Osvald Mejer Mullit
1874, 1301, 03041874, Viggo Carl Friis Reitzel, søn af vertshusholder Fritz Carl Reitzel og Anna Marie Kirstine Friis, 28, i Nyborg
1874, 0101, 06041874, Edmund Bath, søn af postexpedient Vilhelm Bath og Frida Valdemardine Thistrup, 27, i Nyborg
1874, 2501, 29031874, Jens Christian Colding Jensen, søn af kjøbmand Martin Vilhelm Jensen og Agnes Euphrosyne Liberta Groot Colding, 26, i Nyborg
1874, 2601, 15021874, Carl Marius Laurits Peter Ipsen, søn af møllersvend Carl Gunda Frøsig, i Nyborg og ugift tjenestepige Marie Sophie Ipsen, 22, i Nyborg
1874, 3001, 31051874, Hakon Hjalmar de Fine Licht, søn af oberst Marcus Philip Wilhelm de Fine Licht og Anna Dorthea Kjeldsen, 36, i Nyborg
1874, 1002, 10051874, Hans Johan Andersen, søn af tjenestekarl Anders Hansen, fra Bovense og ugift sypige Ane Magrethe Rasmussen, 25, i Hjulby
1874, 1402, 14021874, Carl Jørgensen, søn af arbeidsmand Jørgen Johansen og Ane Jensen, 33, i Nyborg
1874, 1402, 03051874, Jens Peter Jensen, søn af Christen Jensen, i Amerika og ugift tjenestepige Jensine Jensen, 28, i Nyborg
1874, 2202, 10051874, Peter Martinussen, søn af huusmand Martinus Jensen og Ane Marie Jørgensen, 43, i Hjulby
1874, 2802, 26041874, Jens Frederik Petersen, søn af mursvend (sin egen fader) Hans Petersen og ugift tjenestepige Ane Marie Caroline Petersen, 16, i Nyborg
1874, 0203, 14051874, Dines Mads Dinesen, søn af gaardmand Mads Dinesen og Ane Marie Hendriksen, 38, i Hjulby
1874, 0903, 14051874, Søren Christian Nielsen, søn af fisker Niels Christian Nielsen og Dorthea Hansen, 34, i Nyborg
1874, 0903, 07061874, Carl Johannes Bang, søn af arbeidsmand Vilhelm Bang og Karen Caspersen, 26, i Nyborg
1874, 1503, 20091874, Carl Christian Emil Andersen, søn af smedesvend Rasmus Andersen og Hansine Jørgensen, 22, i Nyborg
1874, 1703, 16051874, Frits Villiam Semberg, søn af skrædder Anders Hansen Semberg og Nielsine Caroline Hansen, 35, i Nyborg
1874, 1403, 29031874, Alfred Ferdinand Christian Pantmann, søn af havnefoged Ferdinand Christian Pantmann og Petra Jensine Johanne Hansen Helsinge, 40, i Nyborg
1874, 2203, 30071874, Christian Heinrich Petersen, søn af oversergent Johan Jacob Michael Petersen og Ane Marie Frederikke Eggedine Buus, 38, i Nyborg
1874, 2403, 17011875, Christen Hansen Christensen, søn af Svend Hans Christian Pedersen, fra Odense og ugift tjenestepige Ane Christine Charlotte Marie Christensen, 30, i Nyborg
1874, 0503, 29031874, Johannes Theodor Carl Meyn, søn af cigararbeider Johannes Vilhelm Frederich Meyn og Beeche Stoltenberg, 39, i Nyborg
1874, 0804, 08061874, Andreas Hans Christian Jørgensen, søn af bager Lars Jørgensen og Ane Larsen, 37, i Nyborg. Navneændring af 21.10.1913 til Andreas Hans Christian Villestoft
1874, 1404, 31051874, Johannes Sørensen, søn af arbeidsmand Ole Sørensen og Hansine Hansen, 26, i Nyborg
1874, 1304, 26041874, Hans Julius Neitge, søn af kobbersmed Conrad Neitge og Anna Dorthea Østerby, 33, i Nyborg
1874, 1804, 19071874, Valdemar Lange Petersen, søn af postexpedient Eduard Valdemar Petersen og Andrine Nielsine Falk, 33, i Nyborg. Navneændring af 20.3.1903 til Valdemar Lange Petersen Falck
1874, 2304, 19071874, Rasmus Jørgen Rasmussen (tvilling), søn af arbeidsmand Rasmus Rasmussen og Maren Hansen, 34, i Nyborg
1874, 2704, 07061874, Hans Rasmussen, søn af tjenestekarl Hans Peter Rasmussen, i Hjulby og ugift tjenestepige Karen Kirstine Nielsen, 22, i Hjulby
1874, 2904, 02081874, Christian Frederik Thrane, søn af capitain Jørgen Hans Henrik Christian Thrane og Henriette Ivarine Drastrup, 42, i Nyborg
1874, 0105, 05071874, Henrik Rasmus Olaf Rye Braunschou, søn af maskinarbeider Carl August Braunschou og Marie …fine Olsen, 19, i Nyborg
1874, 0705, 07061874, August Colding, søn af tømmermester August Theodor Emil Colding og Karen Dorthea Rasmussen, 32, i Nyborg
1874, 0905, 21061874, Daniel Peter Danielsen, søn af arbeidsmand Peter Danielsen og Maren Hansen, 30, i Nyborg
1874, 1005, 05071874, Jens Peter Jensen, søn af sømand Rudolf Jensen og Ane Nielsen, 32, i Nyborg
1874, 0405, 19071874, Michael Nielsen, søn af overportør Jens Peter Nielsen og Petrea Corfitzen, 35, i Nyborg. Navneændring af 6.2.1877 til Michael Nielsen-Haftas
1874, 1305, 18101874, Rasmus Brendstrup, søn af Peter Brendstrup, for tiden dragon i Odense og ugift tjenestepige Ellen Marie Nielsen, 30, i Nyborg
1874, 1505, 09081874, Theodor Martin Nielsen, søn af portør Peder Christian Nielsen og Henriette Theodore Amalie Pheffermann, 30, i Nyborg
1874, 2605, 27011875, Peter Marqvardsen, søn af arbeidsmand Frits Marqvardsen og Dorthea Jensen, 28, i Nyborg
1874, 2705, 27051874, Niels Olaf Elias Clausen, søn af skovfoged Henrik Clausen og Sidsel Marie Frederikke Oberbech, 28, i Silkeborghuset
1874, 2405, 06091874, Christian Frederik Seiler Hansen, søn af gartner Erik Conrad Hansen og Anna Marie Hansen, 33, i Nyborg
1874, 0304, 11061874, Einer Valdemar Jensen, søn af smedemester Jacob Jensen og Marie Caroline Lentz, 40, i Nyborg
1874, 1106, 06091874, Adolf Hansen, søn af ølhandler Hans Outzen Hansen og Christiane Pedersen, 36, i Nyborg
1874, 1506, 04101874, Peter Emil Frandsen Hansen, søn af gaardskarl Hans Hansen og Johanne Marie Larsen, 35, i Nyborg
1874, 1706, 26121874, Christian Ludvig Hansen, søn af skræddersvend Anders Christen Hansen, i Nyborg og ugift tjenestepige Ane Jørgine Rasmussen, 20, i Nyborg
1874, 2006, 27091874, Anders Jørgen Laurits Rasmussen, søn af gartner Rasmus Madsen og Ingeborg Dorthea Hansen, 42, i Hjulby
1874, 2206, 20091874, Sophus Theodor Sørensen, søn af arbeidsmand Hans Sørensen og Ane Pedersen, 32, i Avernakke
1873, 1408, 25011874, Valdemar Emil, søn af tjenestekarl Mads Nielsen og ugift tjenestepige Christine Dorthea Brandrup
1874, 0407, 13091874, Anders Pedersen, søn af skovfoged Rasmus Pedersen og Petrosine Marie Christensen, 31, i Nyborg Fredsskov
1874, 2007, 27091874, Rasmus Peder Hansen, søn af arbeidsmand Anders Jørgen Hansen og Ane Sørensen, 34, i Nyborg
1874, 2107, 01081874, Johan Peter Trondhjem, søn af litsenbroder Ole Peter Trondhjem og Bodil Christoffersen, 24, i Nyborg
1874, 3107, 23081874, Carl Emil Frederik August Bundgartz, søn af malersvend Carl Christian Bundgartz og Jocumine Lerke, 25, i Nyborg. Navneændring af 2.8.1915 til Carl Emil Frederik August Baumgartz
1874, 0208, 18091874, Ejner Holger Valdemar Jensen, søn af capitain og smedemester Jacob Andreas Jensen og Camilla Bock, 40, i Nyborg
1874, 0608, 07081874, Hans Christian Lefevre (tvilling), søn af locumotivfører Hans Alfred Marius Lefevre og Maren Christiansen, 34, i Nyborg
1874, 0608, 13091874, Peter Iver Petersen, søn af arbeidsmand Iver Petersen og Karen Jensen, 21, i Nyborg
1874, 1806, 16081874, Martin Jørgen Kragh, søn af sergent Gustav Adolf Joakim Kragh og Emilie Martine Petersen, 26, i Nyborg
1874, 1108, 17011875, Hans Theodor Emanuel Salomon, søn af skomagermester Andreas Leo Salomon, i Nyborg og ugift tjenestepige Maren Dorthea Thomsen, 20, i Nyborg
1874, 2208, 11101874, Johannes Bruun, søn af kjøbmand Rasmus Jørgen Bruun og Josepha Arengodt Beck, 27, i Nyborg
1874, 2308, 25121874, Carl Petersen, søn af sadelmager Christian Petersen og Elisabeth Caroline Braunscher, 37, i Nyborg
1874, 2708, 04101874, Johan Ludvig Andersen (tvilling), søn af sømand Anders Andersen og Karen Jensen, 30, i Nyborg
1874, 2708, Dødfødt dreng (tvilling), søn af sømand Anders Andersen og Karen Jensen, 30, i Nyborg
1874, 2608, 20091874, Frederik Tscherning Petersen, søn af oliefarvehandler Anders Petersen og Ane Kirstine Hansen, 32, i Nyborg
1874, 0209, 28011875, Vilhelm Nicolaj Rasmussen, søn af gartner Vilhelm Nicolai Rasmussen og Rasmine Jørgensen, 26, i Nyborg
1874, 0409, 25101874, Sigurd Hjalmar Krøyer, søn af capitain Carl Frederik Krøyer og Caroline Amalie Hornung, 32, i Nyborg
1874, 0509, 01111874, Christen Simonsen, søn af former Niels Simonsen og Bodil Kirstine Christensen, 31, i Nyborg
1874, 0509, 14111874, Peter Frederik Jørgensen, søn af arbeidsmand Hans Jørgensen, i Nyborg og ugift tjenestepige Jørgine Henriette Hansen, 23, i Nyborg
1874, 0709, 20121874, Mogens Alexis Bjørn Jensen, søn af herredsfuldmægtig Mads Jensen og Adolphine Helene Dorthea Bjørnsen, 36, i Nyborg. Navneændring af 26.6.1888 til Mogens Alexis Bjørn-Jensen
1874, 2008, 24091874, Anders Suhr, søn af Johan Suhr, det Slesvigske og ugift tjenestepige Marie Andersen, i Frørup
1874, 1208, 30081874, Hans Christian Frederik Andersen, søn af tjenestekarl Anders Christian Andersen, af Nyborg og ugift tjenestepige Petrine Hansen, i Odense
1874, 1809, 12031876, Lauritz Thygesen, søn af sømand Hans Petersen og ugift tjenestepige Ane Bolette Nielsen kaldet Thygesen, 25, i Nyborg
1874, 1109, 29011875, Victor Emanuel Bager, søn af skomager Jens Christian Bager og Anne Berteline Petersen, 27, i Nyborg
1874, 2209, 01111874, Johannes Rasmus Tandberg, søn af vejassistent Vilhelm Tandberg og Elisa Dorothea Theresia Munck, 36, i Dyrehaven ved Nyborg
1874, 2309, 06121874, Frederik Christian Biering, søn af lærer Hans Leon Wladimir Harald Biering og Anna Christine Søtoft, 24, i Nyborg
1874, 2709, 01111874, Hans Christian Madsen, søn af banevogter Rasmus Madsen og Gjertrud Hansen, 33, ved Hjulby
1874, 0210, 03011875, Anton Jesper Oluf Jespersen, søn af arbeidsmand Hans Jørgen Jespersen og Jensine Kirstine Jensen, 27, i Nyborg
1874, 2909, 10011875, Carl Surland, søn af kobbersmedmester Jens Christian Surland og Cathinka Antoinette Petersen, 34, i Nyborg
1874, 0910, 15111874, Axel Kornbek, søn af telegrafist Jens Carl Emil Kornbek, i Kjøbenhavn og Jacobine Marie Catrine Christensen, 22
1874, 1610, 29101874, Sophus Christian Hansen, søn af arbeidsmand Anders Peter Hansen og Karen Marie Petersen, 34, i Nyborg
1874, 1810, 03011875, Jens Carl Frederik Jensen, søn af vaabenmester Knud Jensen og Laura Marie Jensine Roscher, 30, i Nyborg
1874, 2210, 05111874, Anders Christian Jacobsen, søn af Mads Jacobsen, fra Kjærby og ugift Abelone Andersen, fra Kjærby, Fraugde Sogn
1874, 2010, 07091875, Holger Rasmussen Barfod, søn af pakmester Niels Ole Rasmussen Barfod og Ane Dorthea Hansen, 40, i Nyborg
1874, 2710, 24121874, Jens Christian Petersen, søn af væver Christen Pedersen og Anne Catrine Simonline Jensen, 25, i Nyborg
1874, 2410, 06121874, Theodor Emil Jensen, søn af kjøbmand Eiler Jensen og Hansine Christiane Frederikke Hansen, 31, i Nyborg
1874, 0511, 16041875, Johan Speyer Schønemann, søn af boghandler Claus Maximilian Vilhelm Schønemann og Nicoline Christine Jørgensen, 38, i Nyborg
1874, 0811, 12031875, Hans Andreas Georg Andersen, søn af arbeidsmand Frederik Andersen og Maren Hansen, 29, i Nyborg
1874, 1410, 24011875, Carl Valdemar Strøh, søn af skomager Frederik Christian Strøh og Sophie Frederikke Schmidt, 32, i Nyborg
1874, 1111, 07021875, Peter Christian Alexander Petersen, søn af arbeidsmand Hans Christian Pedersen og Hansine Rasmine Hansen, 27, i Nyborg
1874, 2311, 25031875, Johannes Marius Theodor Hansen, søn af arbeidsmand Hans Hansen og Kirsten Rasmussen, 35, i Nyborg
1874, 0612, 15081875, Sigurd Mommsen, søn af skomagermester Henning Mommsen og Petrine Jørgensen, 25, i Nyborg
1874, 0512, 18011875, Niels Christian Larsen, søn af sømand Anton Pedersen, i Nyborg og ugift tjenestepige Nielsine Marie Larsen, 21, i Nyborg
1874, 1112, 29031875, Hans Jørgen Hansen, søn af tjenestekarl Poul Jørgensen, i Nyborg og ugift tjenestepige Maren Hansen, 29, i Nyborg
1874, 2112, 09041875, Johannes Christian Geertz, søn af hornblæser Christian Frederik Geertz og Jutta Johanne Frederikke Antoinette Schleyer, 32, i Nyborg
1874, 2112, 28021875, Jens Arnt Heilmann Clausen, søn af procurator Lars Clausen og Caroline Henriette Heilmann, 30, i Nyborg
1874, 2812, 06011875, Alfred Rasmussen, søn af fisker Niels Rasmussen og Sine Hansen, 37, i Skaboeshuse
1874, 2512, 06061875, Thomas Johannes Marius Jørgensen, søn af fisker Christoffer Jørgensen og Marie Kirstine Rasmussen, 40, paa Slipshavn
1869, 0301, Dødfødt pige, datter af slagter August Meier og Anna Meier, i Nyborg
1869, 0201, 03031869, Karen Ane Christensen, datter af muursvend Anders Christensen og Ane Sophie Ranthe, 33, i Nyborg
1869, 1801, 18071869, Mathilde Christoffine Nielsine Hansen, datter af corporal Christian Holger Schmidt, ved 16 Bat. i Odense og ugift fruentimmer og tjenestepige Mathilde Oline Constancia Hansen, 27
1869, 3001, 25041869, Valborg Frederikke Frandsen, datter af skibsfører Christian Ernst Frederik Frantzen og Andrea Vilhelmine Paulsen, 33, i Nyborg
1869, 3101, 08081869, Lagertha Louise Vilhelmine Jensen Kryger, datter af overconducteur Christian Edvard Kryger, ved Jernbanen i Nyborg og Jensine Kirstine Jensen, 22
1869, 0602, 30051869, Caroline Frederikke Amalie Rasmussen, datter af krydstoldassistent Sophus Valdemar Rasmussen og Caroline Vilhelmine Hansine Thomsen, 35, i Nyborg
1869, 1002, 17061869, Kirstine Marie Petersen, datter af gymnastiklærer August Ferdinand Petersen, ved 19 Bat. i Nyborg og Ida Emma Marie Pöckel, 43
1869, 1302, 13051869, Ida Christiane Clemmesen, datter af undercop. Christian Emil Clemensen, ved 7 Bat. i Nyborg og Caroline Marie Raaschou, 28
1869, 1602, 02051869, Kirstine Frederikke Cathinka Christensen, datter af smedesvend Christen Christensen og Christiane Frederikke Larsen, 40, i Nyborg
1869, 1802, 04031869, Ane Caroline Hansen, datter af slagter Lars Hansen og Dorthe Carlsen, 31, i Hjulby
1869, 2102, 09051869, Marie Hansine Lindhardtsen, datter af bremsevogter Peter Lindhardtsen, ved Jernbanen ved Nyborg og Kirsten Hansen, 26
1869, 2102, 02041869, Karen Marie Andrea Clausen, datter af procurator Lars Clausen og Andrea Rasmussen Vestphalen, 34, i Nyborg
1869, 1303, 25041869, Ane Cathrine Buus, datter af sømand Niels Anton Buus og Ane Kirstine Larsen, 21, i Nyborg
1869, 1803, 13071869, Caroline Cecilie Elisabeth Delfs, datter af gartner Hans Henrik Delfs og Henriette Eleonore Pedersen, 37, i Nyborg
1869, 2503, 17061869, Johanne Marie Jensen, datter af by…chef Hans Frederik Jensen, for Den fynske Jernbanes postexpedition i Nyborg og Ida Cathrine Fleischer, 19
1869, 2603, 16051869, Lovise Caroline Piil, datter af smedemester Lars Rasmussen Piil og Johanne Margrethe Rasmussen, 30, i Nyborg
1869, 2803, 29061869, Marie Christiane Sophie Sindahl, datter af restauratør Søren Peter Sindahl og Christiane Petersen, 36, i Nyborg
1869, 0404, 18041869, Clara Emilie Larsen, datter af arbeidsmand Peter Larsen og Sophie Rasmussen, 22, i Nyborg
1869, 0204, 04081869, Agnes Christiane Marie Andresen, datter af vaabenmester Jens Peter Andresen, ved 7 Bat. i Nyborg og Ovine Marie Elisabeth Petersen, 39
1869, 0804, 13061869, Christine Povelsen, datter af vertshuusholder Hans Poulsen og Gjertrud Pedersen, 31, i Nyborg
1869, 0804, 13051869, Martine Frederikke Meltz, datter af skibsfører Martin Franciskus Meltz og Frederikke Dorthea Christiane Christensen, 36, i Nyborg
1869, 2204, 07051869, Theodora Kjær, datter af Hæger, i Haderslev og enke Doris født Møller, 37 (efter fotograph Hans Bøieskov Kjær), fra Haderslev
1869, 1804, 13021870, Karen Marie Kirstine Sørensen, datter af farverkarl Peter Sørensen og Marie Hansen, 22, i Nyborg
1869, 1604, 12121869, Laura Marie Pouline Clausen, datter af styrmand Lars Clausen og Karen Marie Pedersen, 35, i Dyrehaugen
1869, 2404, Udøbt pige (død), datter af consul og kjøbmand Vilhelm Kruuse og Justa Marie Schalburg, 29, i Nyborg
1869, 1405, 15061869, Camilla Martine Agnes Neumann, datter af sergent Carl Christian Conrad Neümann, af Artilleriet i Kjøbenhavn og Agnes Cathrine Dorthea Hellesen, 23, Slipshavn
1869, 2005, 08061869, Sexta Ludovika Benedicta Hammerich, datter af snedkersvend Otto Emil Hammerich og Elna Cathrine Nielsen, 35, i Nyborg
1869, 2505, 16091869, Jutta Sophie Rasmussen, datter af skomagermester Hans Rasmussen og Erikka Monraddine Rasmussen, 29, i Nyborg
1869, 2505, 27061869, Maria Christina Budach, datter af fyrbøder Friederich Johan Budach, ved Jernbanen i Nyborg og Marie Christine Lauer, 29
1869, 0106, 16061869, Jørgine Bjerregaard (tvilling), datter af kjøbmand William Bendix Bjerregaard og Johanne Kirstine Nielsine Nielsen, 29, i Nyborg
1869, 0106, 16061869, Marie Bjerregaard (tvilling), datter af kjøbmand William Bendix Bjerregaard og Johanne Kirstine Nielsine Nielsen, 29, i Nyborg
1869, 0806, 23111872, Bertha Helen Emilie Lohse, datter af pakmester Johan Frederik Lohse, ved Jernbanen i Nyborg og Karen Marie Pedersen, 35
1869, 1206, 25071869, Johanne Bang, datter af tjenestekarl Vilhelm Bang, hos kjøbmand J. Winckler i Nyborg og ugift fruentimmer og tjenestepige Karen Caspersen, 22, i Nyborg
1869, 1406, 05091869, Haraldine Susanne Augusta Petersen, datter af uhrmager Peter Henrik Emil Petersen og Hansine Rasmine Petrea Jensen, 32, i Nyborg
1869, 1506, 29081869, Edel Valborg Kirstine Hansen, datter af litsenbroder Rasmus Hansen og Maren Hansen, 41, i Nyborg
1869, 1506, 19091869, Meta Cecilie Petersen, datter af arbeidsmand Hans Peter Emmerbølle og Maren Larsen, 33, i Nyborg
1869, 2306, 12111869, Anna Marie Sophie Rasmussen, datter af gaardskarl Anders Peder Rasmussen, hos gjæstgiver Bache i Nyborg og fruentimmer Johanne Kirstine Jørgensen, 22, i Nyborg
1869, 2506, 30071869, Alma Vilhelmine Andersen, datter af oversergent Anders Christian Andersen, ved 19 Bat. i Nyborg og Emilie Christine Lund, 36
1869, 1904, 04071869, Emma Florentine Henriette Hansen, datter af stabssergent Hendrik Georg Eduard Hansen og Martha Cathrine Petersen, 38, i Nyborg
1869, 0407, -, Julie Marie Antonia Jespersen, datter af dagleier Anders Jespersen og Ane Marie Petersen, 35, i Nyborg
1869, 0204, 27061869, Maren Kirstine Schlytersen, datter af skomagersvend og soldat Henrik Schlyter, i Nyborg og Sidsel Christiansdatter, Pilevad, Aunslev Sogn
1869, 1707, 24091869, Augusta Magdalene Hansen, datter af overforvalter Carl Ferdinand Hansen, ved 7 Bat. i Nyborg og Marie Cathrine Johanne Hendriksen, 38
1869, 0808, 12121869, Alvine Christine Cathrine Adele Nicolaisen, datter af styrmand Adam Nicolaisen og Karen Christine Terkelsen, 44, i Dyrehaugen ved Nyborg
1869, 1408, 25081869, Frederikke Lovise Larsen, datter af arbeidsmand Hans Larsen og Karen Andersen, 29, i Nyborg
1869, 2304, 22081869, Caroline Sophie Margrethe Johansen, datter af arbeidsmand Anders Johansen og Johanne Marie Nielsen, 35, i Nyborg
1869, 1208, 19091869, Didrikke Johanne Marie Jensen, datter af sergent Knud Jensen, ved Nyborg Garnison og Laura Hansine Marie Roscher, 25
1869, 1408, 30091869, Ane Johanne Marie Kirstine Madsen, datter af klodsemager Hans Madsen og Ane Cathrine Hansen, 36, i Nyborg
1869, 1308, 21091869, Caroline Justine Jensen, datter af oversergent Peter Jensen, i 25 Bat. i Nyborg og Sara Dorthea Hansen, 24. Navneændring af 8.3.1907 til Caroline Justine Mullit
1869, 2808, 12111869, Marie Elise Nielsen, datter af sandgraver Niels Pedersen, i Nyborg og ugift Abelone Rasmussen, 30, boende hos jomfru Triebsen
1869, 3008, 21111869, Julie Ludvikka Madsen, datter af sadelmagermester Carl Ludvig Madsen og Emilie Frederikke Hellerung, 41, i Nyborg
1869, 0409, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Lars Hansen og Anna Sophie Hansen, 30, i Nyborg
1869, 1309, 07111869, Hanne Sylvia Knutzen, datter af smedemester Geert Knutzen og Maren Kirstine Hansen, 29, i Nyborg
1869, 1709, 14121869, Ingeborg Jensine Larsen, datter af vertshuusholder Peter Larsen og Kirstine Hansen, 37, i Nyborg
1869, 2609, 26121869, Emilie Augusta Camilla Marie Bonnesen, datter af handskemager Christian Emil Bonnesen, i Nyborg og forlovede Johanne Caroline Christine Lassen, 23
1869, 0210, 26121869, Anna Nielsine Kirstine Christoffersen, datter af fisker Niels Christoffersen og Dorthea Kirstine Petersen, 27, i Skaboeshuse
1869, 0610, 23041870, Marie Petersen, datter af sadelmagermester Christian Frederik Petersen og Elisabeth Caroline Braunscher, 32, i Nyborg
1869, 1010, 07111869, Thora Emilie Augusta Constance Henriette Frost, datter af kleinsmedmester Peter Iversen Frost og Ane Marie Clausen, 27, i Nyborg
1869, 1110, 19121869, Cathrine Frederikke Johansen, datter af muursvend Jørgen Johansen og Josephine Hjorth, 35, i Nyborg
1869, 1510, 12121869, Jenny Surland, datter af kobbersmedmester Jens Christian Surland og Catinka Antoinette Petersen, 29, i Nyborg
1869, 2203, 17101869, Nielsine Petrine Mathilde Rasmussen, datter af maler Hans Peter Rasmussen og Johanne Magrethe Rasmussen, 30, i Nyborg
1869, 1710, 13051869, Dorthea Elisabeth Larsen, datter af litsenbroder Lars Holst Larsen og Elise Hansen, 25, i Nyborg
1869, 2410, -, Pige (død), datter af bager Marcus Petersen og Kirstine Gommesen, 43, i Nyborg
1869, 3110, 15051870, Sexta Marie Hansen, datter af snedkermester Carl Christian Hansen og Elise Juliane Pardun, 38, i Nyborg
1869, 0611, 27031870, Emilie Septima Marquardsen, datter af overhornist Morten Marquardsen, i 19 Bat. i Nyborg og Pauline Susanne Cathinka Olsen, 39
1869, 0711, 06021870, Alma Caroline Clausine Clausen, datter af skomager Martin Clausen og Jensine Petrine Elisabeth Petersen, 27, i Nyborg
1869, 1011, 03041870, Johanne Marie Benedicte Catoline Rasmussen, datter af skomagersvend Peter Carstensen Rasmussen og Ingrid Andersdatter, 36, i Nyborg
1869, 1311, 26121869, Karen Larsine Danielsen, datter af gaardmand Daniel Larsen og Maren Nielsdatter, 36, i Hjulby
1869, 2011, 26121869, Vilhelmine Erich, datter af brolægger Marx Erich og Vilhelmine Hansen, 28, i Nyborg
1869, 2311, 22121869, Ane Marie Thygesen, datter af tømmermand Thomas Thygesen og Ane Marie Olsen, 41, i Nyborg
1869, 2411, 16011870, Nielsine Martine Olivia Vilhelmine Nielsen, datter af hattemagermester Ole Nielsen og Vilhelmine Christensen, 30, i Nyborg
1869, 2411, Dødfødt pige, datter af fisker Christen Nielsen og Dorthea Hansen, paa Holmen ved Nyborg
1869, 0502, 28021869, Gjertrud Marie Nielsen, datter af ungkarl Niels Nielsen og tjenestepige Larsine Andersen, i Refsvindinge
1869, 2112, 11091870, Marie Francisca Alvilde Høyby, datter af smed August Høyby, paa Jernbanen i Nyborg og Sophie Marie Christine Caroline Olsen, 35
1869, 1912, 29011870, Johanne Margrethe Hansen Tønnesen, datter af huusmand Hans Hansen Tønnesen og Ane Marie Pedersdatter, 28, i Hjulby
1869, 2912, 06031870, Pouline Christiane Hammerich, datter af sergent Christian Madsen Hammerich, i 19 Bat. i Nyborg og Petrine Lovise Alvilde Petersen, 26
1869, 2712, 22051870, Ane Marie Augusta Lovise Sørensen, datter af dagleier Ole Sørensen og Hansine Elise Christiane Hansen, 21, i Nyborg
1870, 0901, 06021870, Dagmar Andrea Petrea Nielsen, datter af tjenestekarl Hans Peter Nielsen, paa Apotheket i Nyborg oh ugift Dorthea Amalie Jensen, 26, tjenestepige i Nyborg. Navneændring af 13.5.1890 til Dagmar Andrea Petrea Kjellerup
1870, 0101, 24071870, Caroline Kirstine Frederikke Johansen, datter af sadelmager Carl Adolf Valdemar Johansen, ved Jernbanen i Nyborg og Mathilde Daviddine Kjøping, 30
1870, 0901, 26121870, Ida Anna Marie Andersen, datter af skomager Hans Christian Andersen og Jacobine Karen Marie Mathilde Hansen, 28, i Nyborg
1870, 1201, 27021870, Bodil Jacobine Thomassine Thygesen, datter af arbejdsmand Anders Thygesen og Ane Kirstine Jørgensen, 33, i Nyborg
1870, 0501, Udøbt pige (død), datter af bagersvend Carl Emil Lund, i Korsør og Hansine Jacobine Vest, 29, i Nyborg
1870, 2401, 06031870, Ingeborg Dorothea Poulsen, datter af corporal Christian Jensen Poulsen, af 7 Bat. i Nyborg og ugift fruentimmer Karen Pedersen, 20, fra Hjulby
1870, 3101, 06091870, Martine Caroline Frederikke Jensen, datter af skibsfører Carl Jensen og Jensine Martine Rasmussen, 37, i Nyborg
1870, 0302, 01031870, Caroline Jensine Rasmussen, datter af arbejdsmand Rasmus Rasmussen og Dorthea Nicoline Andersen, 30, i Nyborg
1870, 0502, Udøbt pige (død), datter af sømand Jørgen Basse Lund og Kirstine Hansen, 43, i Nyborg
1870, 0502, Udøbt pige (død), datter af smedemester Jacob Andreas Jensen Camilla Bock, 36, i Nyborg
1870, 1102, 18041870, Anna Sophie Ulrikke Jensen, datter af brandirecteur Jørgen Jensen og Sophie Dorthea Zachariassen, 35, i Nyborg
1869, 2211, 20021870, Sophie Caroline Frederikke Rasmussen, datter af sergent og gymnastiklærer Frederik Ferdinand Rasmussen, ved 7 Bat. i Nyborg og Vilhelmine Sophie Nielsen, 25
1869, 0312, 23011870, Caroline Pedersen, datter af ungkarl og soldat Peder Rasmussen, i Nyborg og ugift fruentimmer Rasmine Jørgensen, 23, Hauhbølle i Humble Sogn (paa Langeland)
1870, 1302, 13051870, Malvine Lund, datter af skibsfører Peter Lund og Ane Kirstine Maale, 43, i Nyborg
1870, 1702, 22051870, Maren Pedersen, datter af arbejdsmand Rasmus Pedersen og Petrosine Marie Christensen, 26, i Nyborg
1870, 1802, 12061870, Anine Caroline Christine Hansen, datter af tømrer Peder Hansen Lundtofte, ved Jernbanen og Maren Hansen, 33
1870, 1702, 18041870, Thyra Sidse Dorthea Haase, datter af oversergent Frederik Vilhelm Alexander Haase, i 25 Bat. i Nyborg og Ida Olivia Margrethe Dreves, 34
1870, 2002, 24071870, Anna Caroline Cecilie Kiempff, datter af maler Andreas Peter Kiempff og Ane Sophie Christiane Petersen, 23, i Nyborg
1870, 2002, 05061870, Thyra Marie Vilhelmine Kjøpping Foss, datter af maskinarbejder Axel Ferdinand Foss, ved Jernbanen og Camilla Rosalia Kjøpping, 21
1870, 2502, 15041870, Marie Petersine Olsen, datter af oversergent Olsen, i 19 Bat. og ugift fruentimmer og tjenestepige Hansine Rasmussen, 30, i Nyborg
1870, 0203, 18071870, Caroline Frederikke Christensen, datter af skræddersvend Carl Frederik Linde, i Nyborg og ugift fruentimmer og tjenestepige Ane Christine Charlotte Marie Christensen, 26, tjenestepige i Nyborg
1870, 2502, 29051870, Laura Henriette Eline Poulsen, datter af forpagter Poul Poulsen, af Dyrehavstedet ved Nyborg og Augusta Frederikke Hammerich, 36
1870, 2302, 07081870, Edel Sofie Larsen, datter af rebslagermester Jørgen Emilius Larsen og Cathrine Vilhelmine Hilke, 33, i Nyborg
1870, 0603, 15051870, Caroline Christine Hansen, datter af handelsbetient Carl Hansen, i Odense og ugift tjenestepige Abelone Kirstine Rasmussen, 27, i Nyborg
1870, 1003, 23061870, Ottilia Marie Kirstine Demant, datter af gjæstgiver Peter Eiler Demant og Gertmine Petersen, 25, i Nyborg
1870, 1403, 12031876, Karen Sophie Thygesen, datter af arbejdsmand Laurits Thygesen og Ane Bolette Nielsen, 45, i Nyborg
1870, 1503, 03041870, Anna Hansen, datter af tjenestekarl Claus Hansen, hos P. Winckler i Nyborg og ugift tjenestepige Maren Hansen, 25, i Nyborg
1870, 0203,27031870, Marie Sophie Jensen, datter af smedemester Jacob Jensen og Marie Caroline Lentz, 34, i Nyborg
1870, 2103, 06111870, Caroline Petrine Kirstine Petersen, datter af cigarmager Rasmus Christian Petersen og Marie Sophie Andersen, 19, i Nyborg
1870, 2803, 03071870, Boline Christine Petersen, datter af forpagter Frederik Petersen, i Præstevænget og Ane Dorthea Andersen, 35
1870, 3103, 29051870, Sophie Christine Nielsen, datter af kobbersmedmester Knud Valdemar Nielsen og Ulrikke Kirstine Knudsen, 25, i Nyborg
1870, 1802, 13031870, Anna Marie Kirstine Johansen, datter af sergent Jørgen Johansen, i Nyborg og ugift fruentimmer Olava Andersen, i Sanderum Torvehave (født Aasgaardistrand i 1838 Borre Præstgjeld-Norge)
1870, 0404, 18041870, Marie Rasmine Jensen, datter af kobbersmedsvend Evald Rasmussen, i Nakskov og ugift fruentimmer og tjenestepige Birthe Kirstine Jensen, 26, i Nyborg
1870, 0704, 05061870, Elna Caroline Krøyer, datter af capitain Carl Frederik Krøyer, i 19 Bat. i Nyborg og Caroline Amalie Hornung, 28
1870, 1004, 12061870, Jensine Pouline Poulsen, datter af sadelmager Rasmus Poulsen og Kirstine Christoffersen, 22, i Nyborg
1870, 1204, 16101870, Ellen Ernestine Frandsen, datter af skibsfører Christian Ernst Frederik Frandsen og Andrea Vilhelmine Poulsen, 34, i Nyborg
1870, 1704, 13061870, Anna Therese Vilhelmine Larsen, datter af skibsfører Poul Larsen og Anna Birgitte Schulin, 35, i Nyborg
1870, 1604, 11071870, Frederikke Caroline Wassmann, datter af muurmester Johan Frederik Wassmann og Marie Larsen, 29, i Nyborg
1870, 1604, 04081870, Dora Kühl, datter af skuespiller Emil Louis Kühl, for tiden i Nyborg og Anna Louise Wiberg
1870, 1504, 07081870, Hansine Petermine Hansen, datter af slagtersvend Hans Peder Mortensen, fra Refsvindinge og ugift fruentimmer og tjenestepige Maren Nielsen, 24
1870, 2704, 30041870, Nicoline Magdalene Andersen, datter af arbejdsmand Henrik Andersen og Ane Kirstine Iversen, 38, i Nyborg
1870, 2704, 04061870, Johanne Nicoline Erikke Nielsen, datter af hornblæser Hans Hendrik Nielsen, i 19 Bat. i Nyborg og Marie Dorthea Hansen, 21
1870, 0505, 18091870, Karen Marie Jørgensen, datter af ungkarl Christian Jørgensen, i Nyborg og ugift tjenestepige Ane Dorthea Jensen, 24
1870, 0705, 19061870, Anne Kirstine Petersen, datter af Knud Pedersen, tjenende paa Strandskov og ugift tjenestepige Sidsel Hansen, 25, i Nyborg
1870, 1805, 04091870, Anna Margrethe Rasmussen, datter af arbeidsmand Rasmus Larsen og Maren Andersen, 40, i Nyborg
1870, 2005, 12071870, Ane Cathrine Marie Frederikke Johansen, datter af skomager Rasmus Johansen og Clausine Hansen, 37, i Nyborg
1872, 2605, 25021870, Anne Kirstine Vilhelmine Hansen, datter af arbeidsmand Rasmus Hansen og Maren Kirstine Larsen, 30, i Nyborg
1870, 0302, 15051870, Emilie Jacobine Henriette Friis Reitzel, datter af kjøbmand Fritz Carl Reitzel, i Odense og Anna Marie Friis
1870, 0306, 30091870, Betty Rasmine Olsen, datter af arbejdsmand Ole Christian Jokumsen og Ane Marie Christiansen, 27, i Nyborg
1870, 1406, 28081870, Hansine Rasmussen, datter af tjenestekarl Rasmus Rasmussen, paa Frederikshøi (Frørup Sogn) og ugift tjenestepige Pouline Hansen, 31
1870, 1406, 26081870, Dagmar Hansen, datter af skolelærer Jørgen Hansen og Rasmine Caroline Larsen, 39, i Nyborg
1870, 1606, Dødfødt pige, datter af ungkarl Anders Rasmussen, i Fjeldsted og ugift Karen Dorthea Hansen, 20
1870, 1906, 11091870, Hanne Marie Hendriksen, datter af gaardmand Dines Hendriksen og Ane Larsdatter, 44, i Hjulby
1870, 2206, 03071870, Ane Sophie Nielsen, datter af …, (paa gjennemreise) og ugift tjenestepige Ane Cathrine Nielsen, 19
1870, 2406, 07081870, Ane Petrine Caroline Ludvigsen, datter af møllerkudsk Peter Ludvigsen, i Nyborg og ugift tjenestepige Marie Magdalene Elisabeth Christensen, 23
1870, 2506, 18081870, Hulda Rosamunde Urania Jacobsen, datter af kurvemager August Frits Jacobsen og Kirstine Marie Bøgsted, 40, i Nyborg
1870, 0307, 11091870, Maren Sofie Pedersen (tvilling), datter af arbejdsmand Niels Pedersen og Marie Christiansen, 35, i Nyborg
1870, 1107, 06111870, Mathilde Samine Johansen, datter af snedkersvend Jacob Johansen og Dorthea Larsen, 28, i Nyborg
1870, 1507, 09081870, Karen Marie Sofie Henningsen, datter af kjøbmand Thorvald Friborg Henningsen og Anne Johanne Lagoni, 27, i Nyborg
1870, 1307, 04091870, Anna Sofie Christensen, datter af postexpedient Rasmus Christensen og Pauline Dorhtea Elisabeth Suhr, 33, i Nyborg
1870, 1907, 21081870, Laurine Christine Jespersen, datter af arbejdsmand Rasmus Jespersen og Elisabeth Thomsen, 30, i Nyborg
1870, 0408, 16101870, Rasmine Dinesen, datter af gaardmand Mads Dinesen og Ane Marie Hendriksen, 36, i Hjulby
1870, 0108, Udøbt pige (død), datter af artillerist Ole Jepsen, fra Sjælland og ugift tjenestepige Jørgine Hansen, 19, i Nyborg
1870, 0608, 25091870, Bodil Marie Lange, datter af residerende capellan Morten Thomas Lange og Bodil Marie Brodsdorff, 38, i Nyborg
1870, 0608, 01091870, Olga Flor, datter af regnskabsfører Georg Flor, ved Jernbanen og Elisa Bech, 26
1870, 3107, 12111870, Anne Frederikke Jensen, datter af ungkarl Peder Olsen, menig ved 7 Bat. og ugift Anne Sophie Jensen, 26, af Monstrås Calmar Lån (kom til Danmark April 1869)
1870, 0208, Udøbt pige (død), datter af tjenestekarl Peder Hansen, fra Haundrup, Hellerup Sogn og ugift tjenestepige Jensine Jørgensen, 24, i Nyborg
1870, 1908, 16101870, Anne Marie Kirstine Madsen, datter af arbeidsmand Rasmus Madsen og Gjertrud Hansen, 29, i Nyborg
1870, 2408, 09101870, Sophie Rasmussen, datter af gaardmand Rasmus Nielsen og Karen Poulsen, 34, i Hjulby
1870, 2908, 13111870, Juliane Marie Georgine Mikkelsen, datter af maskinarbeider Otto Julius Mikkelsen og Karen Rasmussen, 23, i Nyborg
1870, 0409, 12031871, Marie Nielsen, datter af baadfører Peder Nielsen og Lise Jensen, 36, i Dyrehaven
1870, 0509, 03101870, Cathrine Kirstine Johanne Marie Østerby, datter af bager Frantz Christoffer Østerby og Hansine Holst, 27, i Nyborg
1870, 1909, 19031871, Marie Metine Kirstine Nielsen, datter af baadfører Johannes Nielsen og Lise Nielsen, 25, i Dyrehaven
1870, 1209, 23101870, Emma Mathilde Madsen, datter af banevogter Niels Madsen, i no 4 paa Hjulby Mark og Kirstine Rasmussen
1870, 2509, 04121870, Frederikke Marie Købke, datter af skrædder Christian Frederik Henrik Købke og Johanne Jørgensen, 42, i Hjulby
1870, 2807, 16101870, Marie Sophie Augusta Schmitt, datter af oversergent Anthon Dominicus Schmitt, ved Fynske Brigadeskab i Nyborg og Marie Georgine Schenck, 37
1870, 2509, 18121870, Anna Sophie Bertholine Nielsen, datter af huustømrer Anders Nielsen og Marie Sophie Hansen, 39, i Nyborg
1870, 2709, 31121870, Emilie Theodora Semberg, datter af skrædder Anders Hansen Semberg og Nielsine Caroline Hansen, 31, i Nyborg
1870, 0110, 18121870, Hansine Dorthea Kirstine Hansen, datter af snedker Poul Hansen og Johanne Larsen, 26, i Nyborg
1870, 0710, 04111870, Marie Kirstine Dorthea Jørgensen, datter af arbeidsmand Niels Jørgensen og Dorthea Nielsen, 32, i Nyborg
1870, 1010, 26121870, Cathrine Pouline Jacobine Clausen, datter af smedesvend Jacob Clausen, paa Nyborg Fattiggaard og ugift Ane Aagesen, 49, paa Nyborg Fattiggaard
1870, 1110, Dødfødt pige, datter af seilmager Henrik Bernhardt Johansen og Johanne Pedersen, 33
1870, 1610, 27111870, Nathalie Henriette Jensen, datter af herredsfuldmægtig Mads Jensen og Helene Dorthea Bjørnsen, 30, i Nyborg. Navneændring af 26.6.1888 til Nathalie Henriette Bjørn-Jensen
1870, 2110, 02041871, Ane Kirstine Rasmussen, datter af fisker Niels Rasmussen og Sine Hansen, 33, i Skaboeshuse
1870, 1710, 03031871, Axella Camilla Antonia Nielsen, datter af telegrafingenieur Elias Julius Nielsen og Oline Jacobine Jensen, 28
1870, 2510, 15011871, Nicoline Mathilde Christiansen, datter af arbeidsmand Niels Christiansen og Maren Hansen, 30, i Nyborg
1870, 2610, 29101871, Sofie Marie Ane Kirstine Schmidt, datter af sømand Jørgen Schmidt og Ane Kirstine Nielsen, 28, i Nyborg
1870, 2710, 29011871, Louise Christiane Baagøe, datter af eier Lars Peter Ludvig Jørgensen Baagøe, af Frisengaarden ved Nyborg og Ane Kirstine Jensine Petrea Christiane Jensen, 27
1870, 1411, 23041871, Charlotte Hansine Christine Geertsen, datter af sømand Michael Geertsen og Jacobine Hansen, 34, i Nyborg
1870, 1611, 25111870, Nicoline Clausen, datter af for tiden menig Hendrik Clausen, i 7 Bat. og ugift tjenestepige Ane Sophie Petersen, 24
1870, 1611, Udøbt pige (død), datter af skræddersvend Jacob Vilhelm Gamrath Nielsen og Mathilde Nicoline Nielsen, 23, i Nyborg
1870, 1811, 05031871, Bertha Caroline Andersen, datter af gymnastiklærer Jacob Andersen, ved 19 Bat. i Nyborg og Johanne Georgine Caroline Winther, 32
1870, 1911, 18051871, Karen Rasmine Dagmar Hansen, datter af gaardskarl Hans Hansen, hos Suhr i Nyborg og Johanne Marie Larsen, 30
1870, 1411, 18121870, Sophie Hansine Kirstine Christensen, datter af slagtersvend Hans Christensen, i Ullerslev og ugift Ane Marie Jensen, 23
1870, 1012, 05021871, Kirstine Caroline Guldbrand, datter af handskemagersvend Peter Andreas Guldbrandt og Anna Marie Høyer, 32, i Nyborg
1870, 1112, 29051871, Henriette Frandsine Kirstine Petersen, datter af sømsmed Niels Carl Simon Petersen og Johanne Henriette Vilhelmine Spangenberg, 27, i Nyborg
1870, 2012, 05031871, Zacharine Nielsine Sophie Kirstine Zachariassen, datter af styrmand Zacharias Zachariassen og Vibekka Dorthea Lund, 28, i Nyborg
1870, 2712, 25031871, Emma Karen Marie Bülmann, datter af tobaksspinder Morten Bülmann og Ane Magrethe Johansen, 25, i Nyborg
1870, 2812, 12031871, Jutta Johanne Kirstine Jensen, datter af baadfører Hendrik Jensen og Dorthea Elisabeth Jensen, 35, i Nyborg
1870, 3012, 26021871, Caroline Marie Kirstine Christiansen, datter af tjenestekarl Henrik Pedersen og ugift tjenestepige Karen Christiansen, 20
1870, 3012, 16021871, Christine Margrethe Algrünn, datter af locomotivfører Matthias Gottfred Christoffer Allgrünn og Anna Jensine Christine Schou, 23, i Nyborg
1870, 2912, 03011871, Hansine Christine Schmidt, datter af ugift fruentimmer Nielsine Henriette Schmidt
1871, 0301, 02041871, Johanne Laurense Nielsen, datter af gartner Rasmus Nielsen, i Eenrum ved Nyborg og Ane Marie Hansen, 43
1871, 1001, 16041871, Mathilde Hansen, datter af fisker Hans Rasmussen og Ane Dortha Jensen, 44, Skaboeshuse
1871, 1801, Udøbt pige (død), datter af tjenestekarl Vilhelm Bang, i Nyborg og ugift tjenestepige Karen Caspersen, 24, i Nyborg
1871, 2101, 26031871, Ane Charlotte Berg, datter af fhv. constabel Jensen, i Nyborg (hvis opholdssted ikke vides) og ugift tjenestepige Amalie Charlotte Berg, 24, i Nyborg
1871, 2701, 07041871, Anna Surland, datter af kobbersmedmester Jens Christian Surland og Cathinka Antoinette Petersen, 31, i Nyborg
1871, 0202, 14051871, Maren Kirstine Jørgensen, datter af bager Lars Jørgensen og Ane Larsen, 34, i Nyborg
1870, 1012, -, Pige, datter af smedesvend Rasmus Andersen, i Odense og ugift fruentimmer Hansine Jørgensen, i Odense
1870, 2812, 18011871, Petra Julie Theresia Hess, datter af officeeraspirant Peter Hess og ugift sypige Theresia Mortensen, 28, i Flødstrup
1871, 1102, 18061871, Elna Ingeborg Jungersen, datter af skolelærer Christian Mørk Jungersen og Laura Christine Balslev, 41, i Nyborg
1871, 1302, 29051871, Anna Margrethe Mikkelsen, datter af sergent Niels Hansen Mikkelsen, i 19 Bat. og Rasmine Magrethe Andersen, 29
1871, 1302, 26021871, Johanne Sophie Marie Catrine Nielsen, datter af tjenestekarl Hans Nielsen, i Bovense og tjenestepige Johanne Sophie Larsen, 22
1871, 1203, 29051871, Anna Margrethe Jensine Petersen, datter af malersvend Jørgen Petersen og Ane Hansen, 30, i Nyborg
1871, 1803, -, Pige, datter af tjenestekarl Johan Nielsen, i Nyborg og tjenestepige Gjertrud Nielsen, 26, i Nyborg
1871, 2003, 30041871, Emma Serine Laura Guldbrandsen, datter af sømand Hans Martin Guldbrandsen og Ingeborg Nielsen, 30, i Nyborg
1871, 1903, 13081871, Rasmine Martine Hansen, datter af veimand Hans Hansen og Karen Marie Ditlevsen, 35, i Nyborg
1871, 2403, 26121871, Kirstine Nielsine Rasmine Poulsen, datter af smed Eduard Poulsen og Marie Nielsen Bechmann, 29, i Nyborg
1871, 2703, 09071871, Johanne Magdalene Jensine Bang, datter af opvarter Jens Christian Bang, hos Husted og ugift tjenestepige Marie Kirstine Hansen, 22, i Nyborg
1871, 2603, 23041871, Marie Petersen, datter af oliefarvehandler Anders Petersen og Ane Kirstine Hansen, 28, i Nyborg
1871, 2803, 25061871, Marie Severine Sørensen (tvilling), datter af Niels Peter Hansen Sørensen, paa Frørup Mark og ugift tjenestepige Hansine Henriette Hansen, 27
1871, 1703, 29051871, Ingeborg Hansine Rasmussen, datter af maler Søren Andreas Rasmussen og Anne Catrine Nielsen, 30, i Nyborg
1871, 2703, 29051871, Augusta Frederikke Caroline Nielsen, datter af bygningsconducteur Peter Christian Nielsen og Frederikke Vilhelmine Axelsen, 36, i Nyborg
1871, 2403, 13081871, Ingeborg Johanne Pelck, datter af maler Johan Bernhard Pelck og Caroline Frederikke Christiane Mikkelsen, 35, i Nyborg
1871, 0204, 20081871, Gjertrud Jensine Adolfine Larsen, datter af tjenestekarl Jørgen Larsen, paa Juelsberg og ugift tjenestepige Karen Rasmussen, 28
1871, 1604, 25061871, Anna Jensine Julie Frederiksen, datter af pudser Poul Frederiksen, ved Jernbanen og Ane Margrete Andersen, 40
1871, 1904, 21051871, Ellen Isabelle Josvasine Emilie Hansen, datter af arbeidsmand Hans Hansen og Sophie Nielsen, 40, i Nyborg
1871, 1804, 15101871, Kamma Marie Mathilde Jantzen, datter af sømand Carl Jantzen og Maren Christoffersen, 34, i Nyborg
1871, 2802, 23041871, Rasmine Adeline Elisabeth Clausen, datter af drager Hans Nicolai Clausen, ved Jernbanen og Abelone Petersen, 34
1871, 2404, 04061871, Anna Marie Hansine Jeppesen, datter af sergent Peter Jeppesen, ved 7 Bat. og Ane Marie Jensen, 33
1871, 0502, 06041871, Petra Kirstine Fjelrad, datter af skræddersvend Georg Nicolai Fjelrad og ugift Gjertrud Catrine Rasmussen, 21
1871, 1701, 19021871, Catrine Henriette Nielsen, datter af skomager Johannes Nielsen, i Nyborg og ugift Henriette Lisette Charlotte Simonsen, 23
1870, 3112, 23041871, Petra Ivanon, datter af bagersvend Hans Frederik Andreas Ivanon og Karen Kirstine Jensen, 20
1871, 0605, 01041872, Andrea Johanne Bonnesen, datter af handskemagersvend Christian Emil Bonnesen og Johanne Christine Caroline Lassen, 24, i Nyborg
1871, 0905, 27091871, Caroline Cecilie Petersen, datter af uhrmager Peter Henrik Emil Petersen og Hansine Rasmine Petrea Jensen, 34, i Nyborg
1871, 1005, 09071871, Ida Dorthea Kirstine Nielsen, datter af fisker Hans Nielsen og Ane Kirstine Pram, 27, i Nyborg
1871, 1005, 30071871, Karen Christensen, datter af gaardmand Christen Larsen og Karen Hendriksdatter, 42, i Hjulby
1871, 1105, 13081871, Edel Rosina Franciska Hammer, datter af skomager Andreas Heinrich Hammer og Johanne Bay, 34, i Nyborg
1871, 1305, 25061871, Ane Christine Nielsen, datter af tømrer Niels Nielsen og Clara Concordia Hansen, 29, i Nyborg
1871, 1405, 24091871, Ingrid Anna Camilla Drøger, datter af metaldreier Hans Heinrich Joachim Drøger og Bodil Christine Larsen, 33, i Nyborg
1871, 1705, 22101871, Sidsel Jørgensen, datter af husmand Jørgen Larsen og Karen Larsen, 35, i Hjulby
1871, 2105, 16071871, Marie Kirstine Christensen, datter af tjenestekarl Jens Christensen, i Nyborg og ugift tjenestepige Ane Jensen, 31
1871, 2305, 08101873, Hanne Cathinka Lynell, datter af bybud Herman Frederik Lunell og Ane Marie Larsen, 41, i Nyborg
1871, 0106, 16091871, Camilla Cecilie Hansen, datter af vertshuusholder Niels Hansen og Ane Christiansen, 26, i Nyborg
1871, 0206, 12111871, Emilie Nicoline Theodora Christensen, datter af tømmersvend Peter Andreas Christensen og Marie Poulsen, 29, i Nyborg
1871, 0206, 23061872, Eleonore Kirstine Rasch, datter af slagter Johan Frederik Rasch og Karen Christiansen, 34, i Nyborg
1871, 0402, 08061871, Elna Amalia Severine Dumili, datter af expeditionsassistent Marcus Christian Heinrich Dumili, ved den Vestsjællandske Jernbane og Petra Cecilia Jensen
1871, 1006, 21041872, Olivia Vilhelmine Nielsen, datter af kobbersmed Knud Valdemar Nielsen og Ulrikke Knudsen, 26, i Nyborg
1871, 1106, 13081871, Johanne Marie Kirstine Vittenkamp, datter af tømmermand Christian Vittenkamp og Jensine Vilhelmine Jensen, 31, i Nyborg
1871, 1506, 05111871, Anne Marie Henriette Iversen, datter af sømand Rasmus Iversen og Maren Hansen, 40, i Nyborg
1871, 0207, 23071871, Thyra Dagmar Jensen, datter af smedemester Jacob Andreas Jensen og Camilla Bock, 37, i Nyborg
1871, 0207, 06081871, Petra Frederikke Kirstine Iversen, datter af væver Niels Iversen og Andrea Vilhelmine Pedersen, 34, i Nyborg
1871, 1307, 12121871, Ane Marie Thygesen, datter af tømrer Thomas Thygesen og Larsine Andersen, 28, i Nyborg
1871, 2507, 05111871, Christine Jørgine Sørensen, datter af arbeidsmand Ole Sørensen og Hansine Elise Christiane Hansen, 22, i Nyborg
1871, 2607, 12081871, Anna Kirstine Larsen, datter af værtshuusholder Peter Larsen og Ane Kirstine Hansen, 39, i Nyborg
1871, 0308, 17091871, Marie Jacobine Frederikke Augusta (Baumgartz) Bundgartz, datter af malersvend Carl Christian Bundgartz (Baumgartz overstreget) og Jocumine Lorcke, 22, i Nyborg
1871, 0508, 26051872, Caroline Petronelle Nielsen, datter af snedkersvend Carl Julius Nielsen, i Korkendrup og ugift fruentimmer og tjenestepige Karen Rasmussen, 25, i Nyborg
1871, 0308, 22101871, Frederikke Marie Petersen, datter af skræddermester Valdemar Petersen og Frederikke Lovise Lund, 39, i Nyborg
1871, 1108, 21091871, Emma Elfrida Emilie Jensen, datter af oversergent Peter Jensen og Sara Dorthea Hansen, 26, i Nyborg. Navneændring af 2.3.1907 til Emma Elfrida Emilie Mullit
1871, 1508, 19051872, Franciska Sophie Caroline Poulsen, datter af tobakshandler Frederik Ferdinand Poulsen og Wibekka Antonia Adamine Frederikke Petersen, 34, i Nyborg
1871, 2108, 04021872, Dagmar Sophie Frederikke Schenstrøm, datter af oversergent Johannes Gabriel Schenstrøm, i 7de Bat. og Emma Eleonora Therese Rasmussen, 35
1871, 1208, 08021872, Clara Christine Petra Johansen, datter af sømand Bertel Johansen, fra Ærøeskjøbing og ugift brødhandlerske Ane Kirstine Catrine Sophie Petersen, 37, i Nyborg
1871, 1808, 24111872, Marie Jensine Kirstine Christensen, datter af sømand Lars Pedersen, fra Troense og ugift tjenestepige Anne Christine Charlotte Marie Christensen, 27, i Nyborg
1871, 2508, 06091871, Amanda Christine Alfrida Hansen, datter af postexpedient Emil Andersen, i Nyborg og ugift tjenestepige Lovise Frederikke Hansen, 19, i Nyborg
1871, 2708, 28011872, Anna Elise Caroline Nietge, datter af kobbersmed Hans Conrad Neitge og Ane Dorthea Østerby, 30, i Nyborg
1871, 2808, 22101871, Anna Severine Andersen, datter af portør Niels Andersen, ved Jernbanen i Nyborg og Johanne Jensen, 30
1871, 3108, 10111871, Amalie Eleonore Christine Hansen, datter af tjenestekarl Søren Peder Hansen, i Nyborg og ugift tjenestepige Johanne Christiansen, 22, i Nyborg
1871, 0209, 17091871, Hansine Theodore Sofie Pflügger, datter af afdøde skomagersvend Pflügger og Johanne Hansen, 43
1871, 1009, 20091872, Thyra Henriette Frederikke Rasmussen, datter af snedker Henrik Thorbjørnsen Rasmussen og Frederikke Ludvigdine Johansen, 25, i Nyborg
1871, 1909, 12101871, Alma Johanne Nielsen, datter af pakhuuskarl Niels Nielsen, ved Jernbanen i Nyborg og Christiane Fobian, 25
1871, 2509, 26111871, Marie Mathilde Jensen, datter af huusmand Søren Jensen og Ane Kirstine Petersen, 39, paa Hjulby Mark
1871, 1006, 30071871, Camilla Hansine Christiansen, datter af soldat Peter Christian Christoffersen, i Nyborg og ugift tjenestepige Caroline Christiansen, i Vissenbjerg Sogn paa Gadsbølle Mark
1871, 1310, 04061872, Vilhelmine Nicoline Schønemann, datter af boghandler Claus Maximilian Vilhelm Schønemann og Nicoline Christine Jørgensen, 34, i Nyborg
1871, 1110, -, Pige, datter af tjenestekarl Niels Hansen, paa Nybøllegaard og ugift tjenestepige Hansine Rasmine Rasmussen, 19, i Nyborg
1871, 1310, 25011872, Josephine Mathilde Frederikke Johansen, datter af skomager Rasmus Johansen og Clausine Hansen, 38, i Nyborg
1871, 1510, 21041872, Karen Christine Augusta Schnohr, datter af skomagermester Hans Christian Johansen Schnor og Thora Nathalia Hansen, 30, i Nyborg. Navneændring af 14.5.1925 til Karen Christine Augusta Schnohr-Sabroe
1871, 0910, 31121871, Agnes Vilhelmine Elisabeth Becker, datter af justitsraad og borgmester Erik Sophus Becker og Louise Cecilie Schytte, 45, i Nyborg
1871, 2510, 26121871, Caroline Dinesen, datter af gaardmand Mads Dinesen og Ane Marie Hendriksen, 36, i Hjulby
1871, 0710, 17031872, Christine Jensen, datter af vaabenmester Jens Marius Jensen, ved 7 Bat. og Ane Petrine Christine Christensen, 32
1871, 2510, 05051872, Arnoldine Marie Sophie Rasmussen, datter af arbeidsmand Hans Rasmussen og Ane Hansen, 42, i Nyborg
1871, 0911, 01041872, Augusta Christine Caroline Henriette Schølberg, datter af skræddersvend Carl Schølberg, i Kjøbenhavn og ugift tjenestepige Marie Magdalene Dorthea Steengaard, 25
1871, 1111, 31121871, Anna Sophie Christine Andersen, datter af pakmester Henrik Andersen, ved Jernbanen i Nyborg og Ane Kirstine Henriksen, 31
1871, 1911, 11021872, Jette Petersine Petersen (tvilling), datter af indsidder Hans Pedersen og Ane Magrethe Jeppesen, 27, i Præstevænget
1871, 2211, 18021872, Jensine Andersen, datter af træskoarbeider Rasmus Andersen og Mette Kirstine Jensen, 40, i Nyborg
1871, 2311, 23121871, Marie Frederikke Hansen, datter af murer Poul Hansen og Christine Jacobsen, 31, i Nyborg
1871, 1911, 25121871, Anne Elise Caroline Jensen, datter af smedemester Jacob Jensen og Marie Caroline Lentz, 37, i Nyborg
1871, 2811, 11021872, Marie Jørgine Kirstine Johansen, datter af seilmager Henrik Bernhard Johansen og Johanne Pedersen, 34, i Nyborg
1871, 0212, 06061872, Ingeborg Louise Hansen, datter af snedkermester Carl Christian Hansen og Elise Juliane Pardun, 40, i Nyborg
1871, 0612, 28011872, Helene Vilhelmine Nielsen, datter af skomager Vilhelm Nielsen og Vilhelmine Henriksen, 37, i Nyborg
1871, 1112, 28011872, Ane Dorthea Jørgensen (tvilling), datter af arbejdsmand Niels Jørgensen og Jacobine Catrine Petersen, 35, i Nyborg
1871, 1112, 28011872, Andrea Marie Jørgensen (tvilling), datter af arbejdsmand Niels Jørgensen og Jacobine Catrine Petersen, 35, i Nyborg
1871, 2011, 23061872, Johanne Zeline Hansen, datter af gartner Conrad Hansen, i Veile og Anna Hansen
1871, 2312, 15111872, Elise Holtine Oline Nielsen, datter af skræddersvend Jacob Vilhelm Gamrath Nielsen og Mathilde Nikoline Nielsen, 23, i Nyborg
1871, 2712, 14041872, Emma Catrine Sophie Andreassen, datter af skomagersvend Anders Jørgensen og ugift tjenestepige Marie Catrine Lerke, 25, i Nyborg
1871, 2912, 18021872, Ida Hilda Gusta Eline Hansen, datter af muurmester Søren Hansen og Mette Kirstine Hansen, 41, i Nyborg
1871, 2209, 18101874, Anna Marie Andersen, datter af arbeidsmand Rasmus Henrik Emil Andersen og Christine Jensine Nicoline Vest, 33, i Nyborg
1872, 0101, 21071872, Marie Jensine Margrethe Bagger, datter af skomagersvend Jens Christian Bagger og Anne Bertholine Petersen, 25, i Nyborg
1872, 1501, 03111872, Mathilde Jørgine Rasmussen, datter af fisker Niels Rasmussen og Jensine Hansen, 35, Skaboeshuse
1872, 2301, 28071872, Anna Petrine Kirstine Henriette Jørgensen, datter af smedesvend Hans Peter Jørgensen, i Nyborg og ugift tjenestepige Lydia Cathinka Jørgensen, 21, i Nyborg
1872, 2601, 06031872, Fransine Christine Rasmussen, datter af skibsfører Ole Rasmussen og Maren Sophie Terkildsen, 28, i Nyborg
1872, 1402, 20051872, Mine Christine Mariane Nielsen, datter af mølleforpagter Rasmus Nielsen og Ane Hansen, 33, i Nyborg
1872, 1402, 10031872, Anna Marie Rasmussen, datter af arbeidsmand Lars Rasmussen og Maren Nielsen, 37, i Nyborg
1872, 2002, 14071872, Maren Kirstine Jensine Fich, datter af brøndgraver Christian Jacobsen Fich og Nicoline Dorthea Cornelia Sørensen, 34, i Nyborg
1872, 1902, 21041872, Petrine Marie Johansen, datter af tjenestekarl Hans Christensen, fra Rønnebek pr. Nestved og ugift tjenestepige Hansine Johansen, 24, i Nyborg
1872, 2102, 10031872, Anna Enevoldsen, datter af skrædder Rasmus Enevoldsen og Anna Jørgensen, 28, i Nyborg
1872, 2502, 12051872, Laura Petra Karen Jørgensen, søn af væver Jørgen Frederik Jørgensen og Ane Marie Petersen, 28, i Nyborg
1872, 2602, 27101872, Flora Kristine Beate Krøytzer, datter af skibstømrer Frederik Vilhelm Conrad Krøitzer og Helene Dorthea Nielsen, 26, i Nyborg
1872, 0503, -, Pige, datter af tømrer Hans Peter Sander og Ane Kirstine Larsen, 33, i Nyborg
1872, 1003, 09071872, Nielsine Petrine Nielsen, datter af overporteur Jens Nielsen, ved Jernbanen og Maren Kirstine Jacobsen, 37
1872, 1103, 20051872, Laura Axeline Marie Larsen, datter af kulmaaler Jens Larsen, paa Jernbanen og Mette Marie Axelsen, 28
1872, 2303, 09061872, Laura Henriette Nielsen (tvilling), datter af fisker Jens Peter Nielsen og Anne Cathrine Jensen, 37, i Nyborg
1872, 2303, 09061872, Ane Marie Kirstine Nielsen (tvilling), datter af fisker Jens Peter Nielsen og Anne Cathrine Jensen, 37, i Nyborg
1872, 2603, 27101872, Laurine Pedersen, datter af sadelmager Christian Frederik Petersen og Elisabeth Caroline Braunscher, 35, i Nyborg
1872, 0404, 30061872, Karen Jørgensen, datter af husmand Niels Jørgensen og Johanne Nielsen, 35, i Hjulby
1872, 0704, 04061872, Christine Margrethe Kongstad Petersen, datter af uhrmager Julius Diderik Petersen og Caroline Lovise Albertine Kongstad, 32, i Nyborg
1872, 0804, 28071872, Ingeborg Johanne Dorothea Volff, datter af snedker Christian Frederik Volff og Karen Marie Jensen, 39, i Nyborg
1872, 0904, 21071872, Anna Kirstine Margrethe Hansen, datter af smed Mads Jørgen Hansen, paa Jernbanen og Karen Hansen, 40
1872, 1004, 21071872, Caroline Amalie Andersen, datter af skrædder Peter Christen Andersen og Caroline Christiane Vollsted, 42, i Nyborg
1872, 1604, 12051872, Ellen Sophie Frederikke Rasmussen, datter af kusk Peter Rasmussen, paa Sophienberg og ugift tjenestepige Ane Dorthea Amalie Poulsen, 35
1872, 1804, 14071872, Maria Constanca Amalia Baagøe, datter af eier Lars Peter Ludvig Jørgensen Baagøe, af Frisengaard ved Nyborg og Ane Kirstine Jensine Petrea Christiane Jensen, 29
1872, 2504, 30061872, Maren Kirstine Margrethe Madsen, datter af indsidder Hans Madsen, i Auernakke og Gjertrud Christensen, 30
1872, 2604, 07071872, Andrea Hansine Jørgensen, datter af rugbrødbager Lars Jørgensen og Ane Larsen, 36, i Nyborg
1872, 0305, 25081872, Karen Marie Henriksen, datter af maskinarbejder Laurits Henriksen, ved Jernbanen i Nyborg og Ane Kirstine Hansen, 26
1872, 0805, 23061872, Karen Marie Knudine Larsen, datter af arbejdsmand Jørgen Larsen og Hansine Jørgensen, 35, i Nyborg
1872, 1205, 11081872, Ingrid Bjerre, datter af overauditeur Nicolaj Frederik Bjerre, ved Garnisonen i Nyborg, boende paa Sophienberg, Vindinge Sogn og Christiane Fabricius, 38. Navneændring af 24.3.1891 til Inger Fabricius-Bjerre,
1872, 1805, 01071872, Anna Louise Frederikke Villumsen, datter af seilmager Hendrik Vilhelm Willumsen og Lovise Frederikke Henriksen, 35, i Nyborg
1872, 2502, 02061872, Emma Christine Thora Caroline Christiansen, datter af sergent Henrik Jørgen Johan Christiansen og Caroline Dorothea Schouw, 40, i Nyborg
1872, 1306, 11081872, Johanne Schalburg, datter af viinhandler Christian Frederik Schalburg og Augusta Jørgensen, 24, i Nyborg
1872, 1606, 06021873, Clara Pouline Madsen, datter af sadelmager Martin Christen Rue Madsen og Augusta May, 46, i Nyborg
1872, 1806, 04081872, Karen Marie Larsen, datter af arbejdsmand Knud Larsen og Caroline Christiansen, 28, i Nyborg
1872, 2706, 28071872, Cathinca Johanne Dorthea Johansen, datter af snedkersvend Jacob Johansen og Dorthea Larsen, 30, i Nyborg
1872, 2106, 18071872, Ida Surland, datter af kobbersmedmester Jens Christian Surland og Cathinka Antoinette Petersen, 32, i Nyborg
1872, 0407, 17091872, Lovise Henriette Vilhelmine Julie Hansen, datter af ølhandler Hans Outzen Hansen og Christiane Pedersen, 34, i Nyborg
1872, 1407, 08091872, Marie Clemensen, datter af praktiserende læge John Christian Emil Clemensen (praktiserende læge), i Nyborg, Caroline Raaschou, 29,
1872, 1707, 02021873, Johanne Kristine Johansen, datter af politibetjent Hans Johansen og Caroline Henriette Bernbom, 26, i Nyborg
1872, 1907, 22061873, Dagmar Cathrine Hansen, datter af arbejdsmand Peder Hansen og Ane Magrethe Madsen, 39, i Nyborg
1872, 2607, 22091872, Laura Caroline Petrine Jensen, datter af tjenestekarl Lars Jensen, i Jylland ugift tjenestekarl Ane Kirstine Hansen, 20, i Nyborg
1872, 2507, 08091872, Anna Marie Susanne Rasmussen, datter af arbejdsmand Rasmus Rasmussen og Maren Hansen, 32, i Nyborg
1872, 2807, 03111872, Johanne Mathilde Høyby, datter af smed August Høyby, paa Jernbanen og Sophie Marie Christine Caroline Olsen, 37
1872, 1108, 20101872, Rasmine Jensine Marie Petersen, datter af skovløber Rasmus Pedersen og Petrosine Marie Christensen, 29, i Fleskholmhuset
1872, 1108, 04101872, Caroline Vilhelmine Antonie Petersen, datter af fhv. kjøbmand Jens Anthon Gotlieb Petersen, i Ørslev, Sjælland og Teresia Petra Albina Christensen, 21
1872, 2708, 29091872, Laura Elisabeth Nielsen, datter af sergent Carl Christian Nielsen og Sophie Amalie Jeppesen, 30, i Nyborg
1872, 0409, 20101872, Edvardline Sophie Andersen, datter af vejmand Hans Andersen og Hedvig Marie Nielsen, 36, i Piilshuse ved Nyborg
1872, 2305, 07071872, Karen Marie Thomsen, datter af Niels Thomsen, paa Nyborg Mølle ugift tjenestepige Maren Kirstine Petersen, i Vindinge
1872, 1709, 05111872, Petra Jensine Dorthea Andersen, datter af sømand Anders Jacob Andersen og Karen Jensen, 28, i Nyborg
1872, 2109, 13101872, Jutta Charlotte Frederikke Knudsen, datter af maskinarbeider Ferdinand Knudsen og Laura Cecilie Hansen, 27, i Nyborg
1872, 2209, 01041873, Louise Augusta Johansen, datter af sadelmager Carl Adolf Valdemar Johansen, ved Jernbanen i Nyborg og Mathilda Davidine Kiøpping, 33
1872, 2109, 05101872, Anna Marie Rasmine Nielsen, datter af snedkersvend Carl Julius Nielsen, i Nyborg og ugift tjenestepige Karen Rasmussen, 26, i Nyborg
1872, 2109, 27101872, Johanne Cecilie Henningsen, datter af kjøbmand Thorvald Friborg Henningsen og Anne Johanne Lagoni, 29, i Nyborg
1872, 2509, 16101872, Petra Rasmine Rasmussen, datter af gaardmand Rasmus Nielsen og Karen Poulsen, 36, i Hjulby
1872, 0310, 24111872, Petra Caroline Christoffersen, datter af fisker Niels Christoffersen og Dorthea Kirstine Petersen, 30, i Skaboeshuse
1872, 0310, 12011873, Martha Margrethe Elisabeth Bjørn Jensen, datter af herredsfuldmægtig Mads Jensen og Adolphine Helene Dorthea Bjørnsen, 34, i Nyborg
1872, 2709, 12011873, Petra Hansine Nansen, datter af smed Hans Christian Nansen og Ane Marie Hansen, 24, i Nyborg
1872, 1010, 05011873, Hansine Poulsen, datter af vertsholder Hans Poulsen og Gjertrud Pedersen, 32, i Nyborg
1872, 1705, 07071872, Marie Kirstine Larsen, datter af Erik Larsen og ugift Anne Hansen, i Kullerup
1872, 1210, 27041873, Gerda Vilhelmine Rasmussen, datter af handelsbogholder Peter Hansen Rasmussen og Vilhelmine Catrine Jacobine Frederikke Klingenberg, 38, i Nyborg
1872, 1510, 28111873, Caroline Theodore Emilie Madsen, datter af klossemager Hans Madsen og Ane Catrine Hansen, 39, i Nyborg
1872, 1910, 08061873, Anne Sophie Kirstine Hansen, datter af arbejdsmand Anders Peter Hansen og Karen Marie Pedersen, 32, i Nyborg
1872, 2610, 26011873, Ida Elisabeth Marie Jacobsen, datter af ugift Laurentze Rasmine Jacobsen, 27
1872, 1211, 29121872, Jacobine Boline Hansen, datter af arbeidsmand Anders Jørgen Hansen og Anne Kirstine Sørensen, 33, i Nyborg
1872, 1911, 28111872, Christiane Caroline Vilhelmine Christoffersen (tvilling), datter af fisker Jørgen Ferdinand Christoffersen og Ane Catrine Petersen, 24, i Skaboeshuse
1872, 1911, 20041873, Karen Marie Axeline Sophie Jensen, datter af bremsevogter Søren Jensen, ved Jernbanen i Nyborg og Inger Sophie Frederiksen, 27
1872, 2211, 22061873, Marie Christine Christoffersen, datter af avlsbruger Jens Christoffersen og Maren Carlsen, 40, i Nyborg
1872, 2811, 24021873, Ellen Marie Schultz, datter af farver Ludvig Constantin Ægidius Schultz og Anna Marie Jørgensen, 34, i Nyborg
1872, 2711, 20081873, Johanne Marie Christine Jørgensen, datter af arbeidsmand Hans Jørgensen og Pouline Jørgensen, 28, i Nyborg
1872, 3011, 23021873, Cecilie Dinesen, datter af gaardmand Mads Dinesen og Ane Marie Hendriksen, 37, i Hjulby
1872, 2911, 16031873, Hedevig Anna Gertz, datter af hornblæser Christian Frederik Geertz, i 7 Bat. og Jutta Johanne Frederikke Antoinette Schleyer, 29
1872, 0712, 26011873, Anna Christine Olsen, datter af arbeidsmand Mads Olsen og Laurine Kirstine Larsen, 25, i Nyborg
1872, 0812, 23031873, Anna Rasmine Martine Christiansen, datter af bremsevogter Hans Henrik Christiansen, ved Jernbanen og Christine Sophie Rasmussen, 39
1872, 0912, 11051873, Karen Marie Hansen, datter af tømrer Peder Hansen og Marie Hansen, 35, i Nyborg
1872, 0912, 05011873, Marie Kristine Nielsine Nielsen, datter af tjenestekarl Anders Rasmussen, forhen i Nyborg og tjenestekarl Nielsine Andrea Nielsen, 21, i Nyborg
1872, 0912, 02031873, Margrethe Caroline Olsen, datter af kjøbmand Alfred Vilhelm Michael Olsen og Hanne Petrine Köhneke, 24, i Nyborg
1872, 1412, 10041873, Sophie Marie Barbara Hansen, datter af fisker Hans Hansen og Katrine Nielsen, 25, i Nyborg
1872, 0612, 26101873, Luise Dagmar Rasch, datter af slagter Johan Frederik Rasch og Karen Christiansen, 35, i Nyborg
1872, 1612, 26011873, Johanne Marie Jørgine Rasmussen, datter af maler Søren Andreas Rasmussen og Anne Catrine Nielsen, 32, i Nyborg
1872, 2112, 08061873, Rasmine Camilla Poulsen (tvilling), datter af sadelmager Rasmus Poulsen og Kirstine Christoffersen, 24, i Nyborg
1872, 2112, 08061873, Caroline Christine Poulsen (tvilling), datter af sadelmager Rasmus Poulsen og Kirstine Christoffersen, 24, i Nyborg
1872, 2312, 23031873, Amanda Kristine Marie Jørgensen, datter af arbeidsmand Hans Jørgensen og Johanne Christine Jønsdatter, 26, i Nyborg
1872, 3012, 23041873, Maren Kirstine Augusta Julie Madsen, datter af portør Niels Madsen, ved Jernbanen i Nyborg og Ane Kirstine Rasmussen, 29
1873, 0101, 01011873, Emma Frederikke Poulsen (tvilling), datter af tobakshandler Frederik Ferdinand Poulsen og Wibekka Antonia Adamine Frederikke Petersen, 35, i Nyborg
1873, 0101, 01011873, Anne Mathilde Poulsen (tvilling), datter af tobakshandler Frederik Ferdinand Poulsen og Wibekka Antonia Adamine Frederikke Petersen, 35, i Nyborg
1873, 0501, 09031873, Elisabeth Juliane Rasmussen, datter af overconducteur Niels Rasmussen, ved Jernbanen i Nyborg og Elise Thorning, 35
1873, 1001, 05041873, Agnes Edvarda Marie Christiansen, datter af premierlieutenant Valdemar Christiansen, i 19 Bat. og Victoria Jakobine Edvardine Marie Paulsen, 23
1873, 1201, 09031873, Marie Sofie Petersen, datter af arbeidsmand Hans Christian Pedersen og Maren Dorthe Iversen, 35, i Nyborg
1873, 1501, 20071873, Jensine Juliane Marie Eriksen, datter af arbeidsmand Jens Peter Eriksen og Ane Lauritsen, 41, i Nyborg
1873, 1901, 02061873, Alma Louise Edvardine Rasmussen, datter af snedkersvend Niels Rasmussen og Karen Marie Kirstine Vilhelmine Ipsen, 32, i Nyborg
1873, 2201, 04041873, Mathilde Nielsine Theis, datter af fyrbøder Andreas Christian Theis, ved Jernbanen i Nyborg og Agnete Amalie Nielsen, 25
1873, 1301, 24011873, Johanne Catharina Hansen, datter af overhornist Carl Ferdinand Hansen og Marie Catrine Johanne Henrichsen, 42, i Nyborg
1873, 2501, Udøbt pige (død), datter af arbeidsmand Christoffer Christiansen og Karen Rasmussen, 30, i Nyborg
1873, 3101, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Hans Hansen og Johanne Marie Larsen, 33, i Nyborg
1873, 0602, 04061873, Hanna Ulrikka Danielsen, datter af handskemager Oskar Bernhard Danielsen og Nicoline Dorthea Larsen, 21, i Nyborg
1873, 0602, 10061873, Marie Sophie Vilhelmine Hansen, datter af arbeidsmand Peder Hansen og Elise Rasmussen, 33, i Nyborg
1873, 1102, 18031873, Dagmar Vilhelmine Mikkelsen, datter af maskinarbeider Otto Julius Mikkelsen og Karen Rasmussen, 26, i Nyborg
1873, 1402, 14041873, Henriette Kristine Henriksen, datter af gaardmand Dines Henriksen og Ane Larsdatter, 46, i Hjulby
1873, 1502, 06041873, Anna Johanna Hansen, datter af arbeidsmand Hans Hansen og Ane Catrine Pedersen, 26, i Nyborg
1873, 2102, 09041873, Anna Katrine Olsen, datter af oversergent Ferdinand Julius Olsen, i 25 Bat. i Nyborg og Adolfine Mathine Johanne Henriette Weichel, 36
1873, 2202, 09051873, Karen Thygesen, datter af arbeidsmand Anders Thygesen og Ane Kirstine Jørgensen, 37, i Nyborg
1873, 2502, 16061873, Fanny Schønemann, datter af boghandler Claus Maximilian Vilhelm Schønemann og Nicoline Christine Jørgensen, 36, i Nyborg
1873, 2302, 22061873, Caroline Vilhelmine Larsen, datter af rebslager Jørgen Emilius Larsen og Cathrine Vilhelmine Hilke, 34, i Nyborg
1873, 1303, 02061873, Camilla Mathilde Petrine Andersen, datter af tjenestekarl Frederik Andersen, i Nyborg og ugift Maren Hansen, 27, i Nyborg
1873, 2803, 28061873, Fanny Cristella Johanne Agnes Victoria Frost, datter af smed Peter Iversen Frost og Anna Marie Clausen, 29, i Nyborg
1873, 3103, 11051873, Johanne Dorothea Nielsen, datter af baadfører Johannes Nielsen og Elise Nielsen, 27, i Dyrehaven
1873, 3003, 25051873, Ane Marie Christensen, datter af tjenestekarl Hans Johansen, i Nyborg og ugift tjenestepige Maren Cathrine Christensen, 28, i Nyborg
1873, 0304, 14121873, Anne Margrethe Botilie Reimer, datter af tømrer Hendrik Rejmer og Marie Madsen, 36, i Nyborg
1873, 0904, 13071873, Henriette Køpke, datter af skrædder Christian Frederik Heinrich Købke og Johanne Jørgensen, 44, i Nyborg
1873, 0904, -, Pige, datter af tjenestekarl Rasmus Rasmussen, i Nyborg ugift tjenestepige Thora Kirstine Scheüer, 20, i Nyborg
1873, 2504, 09111873, Caroline Nielsine Rasmussen, datter af fisker Niels Rasmussen og Jensine Hansen, 34, i Skaboeshuse
1873, 3004, 26101873, Anna Catrine Marie Buch, datter af arbeidsmand Gustav Adolf Buch og Karen Ulriksen, 36, i Nyborg
1873, 1505, 13071873, Ida Jørgine Amalie Mariane Lund, datter af bagersvend Peter Christian Lund, i Nyborg og tjenestepige Charlotte Sørensen, 24, i Nyborg
1873, 1305, 26101873, Karen Octavia Marquardsen, datter af overhornblæser Morten Marquardsen og Pauline Susanne Cathinka Olsen, 43, i Nyborg
1873, 1101, 09021873, Jacobine Christine Nielsen, datter af jernbanearbeider Peter Lund og ugift Karen Henriette Adolfine Nielsen
1873, 2405, 29061873, Johanne Marie Mathilde Madsen, datter af tjenestekarl Hans Madsen, i Nyborg og ugift tjenestepige Karen Hansen, 32, i Nyborg
1873, 0406, 04061873, Maren Berteline Nielsen, datter af arbejdsmand Lars Nielsen og Mette Marie Jacobsen, 30, i Nyborg
1873, 1106, 30111873, Ane Margrethe Simonsen (tvilling), datter af arbeidsmand Rasmus Simonsen og Martine Caroline Jensen, 37, i Nyborg
1873, 2506, 15081873, Marie Christine Rasmine Nielsen, datter af cigarmager Niels Carl Christen Nielsen og Eline Christine Marie Hansen, 20, i Nyborg
1873, 2806, 10081873, Rasmine Rasmussen, datter af arbeidsmand Lars Rasmussen og Maren Nielsen, 35, i Nyborg
1873, 0507, 27071873, Hansine Johanne Petersen, datter af oliefarvehandler Anders Petersen og Ane Kirstine Hansen, 30, i Nyborg
1873, 1207, 08061873, Julie Alexandra Maria Olsen, datter af sergent Niels Peter Olsen, i 25 Bat. i Nyborg og Christine Marie Mikkelsen, 37
1873, 2607, 07091873, Julie Caroline Bonea Svendsen, datter af skomagermester Carl Svendsen og Caroline Bonedia Petersen, 40, i Nyborg
1873, 0208, 03091873, Anna Surland, datter af kobbersmedmester Jens Christian Surland og Cathinka Antoinette Petersen, 33, i Nyborg
1873, 0808, 18101873, Dagmar Augusta Petersen, datter af mursvend Rasmus Petersen og Marie Sophie Hansen, 38, i Nyborg
1873, 0308, 29081873, Thyra Margrethe Clausen, datter af procurator Lars Clausen og Caroline Henriette Heilmann, 29, i Nyborg
1873, 1008, 28091873, Camilla Marie Madsen, datter af skomagermester Johan Christian Madsen og Lauritsine Nathalie Wilhelmsen, 28, i Nyborg
1873, 1408, 30111873, Anine Cecilie Sørensen, datter af fisker Christen Sørensen og Maren Christensen, 39, ved Hjulbysø
1873, 1508, 30111873, Ane Marie Kirstine Jørgensen, datter af arbeidsmand Hans Jørgensen, i Nyborg og ugift tjenestepige Jørgine Henriette Hansen, 22, i Nyborg
1873, 1308, 08091873, Jacobine Petrea Kjempff, datter af maler Andreas Peter Kjempff og Sophie Christiane Petersen, 27, i Nyborg
1873, 0508, Dødfødt pige, datter af kjøbmand Jens Christian Kjetting Loftager og Ida Flora Camilla Wilde, 23, i Nyborg
1873, 1907, 18071875, Ellen Marie Hansen, datter af stabssergent Henrik Ernst Eduard Hansen og Martha Katrine Petersen, 43, i Nyborg
1873, 2208, 10051874, Dagmar Marie Kirstine Nielsen, datter af sømand Jens Nielsen og Marie Mathilde Godfredsen, 22, i Nyborg
1873, 0109, 05101873, Emilie Caroline Marie Augusta Hansen, datter af sergent Andreas Peter Jørgen Hansen og Maria Christina Amalia Nielsen, 20, i Nyborg. Navneændring af 20.8.1891 til Emilie Caroline Marie Augusta Friis
1873, 0109, 09111873, Jørgine Emilie Marie Andersen, datter af tjenestekarl Jørgen Andersen, fra Ullerslev og ugift tjenestepige Cathrine Christine Gommesen, 23, i Nyborg
1873, 1307, 12101873, Ragnhild Camilla Pelck, datter af maler Johan Bernhard Pelck og Caroline Frederikke Christiane Mikkelsen, 34, i Nyborg
1873, 0609, 07101873, Elfrida Therese Ehrich, datter af steenhugger Marx Erich og Metthea Marie Thora Thalia Hansen, 27, i Nyborg
1873, 0709, 04011874, Karen Kirstine Lovise Nielsen, datter af jernarbeider Søren Nielsen og Ane Jensen, 31, i Nyborg
1873, 0709, 06091874, Anna Augusta Dorothea Petersen, datter af Eduard Petersen, i Amerika og ugift Dorthea Marie Hansen, 27, i Nyborg
1873, 3009, 30111873, Maren Dorthea Madsen, datter af husmand Hans Christian Madsen og Maren Kirstine Andersen, 36, i Hjulby
1873, 3009, 25011874, Petra Josephine Marie Nielsen, datter af tømrer Anders Nielsen og Marie Sophie Hansen, 42, i Nyborg
1873, 0110, 23111874, Augusta Frederikke Axelda Jensen, datter af sergent Jørgen Jensen og Augusta Amalia Vilhelmine Christine Roschjer, 26, i Nyborg
1873, 0610, 08021874, Mary Anna Christine Hellesen, datter af sømand Adolf Carl Johan Hellesen og Charlotte Christine Knapp, 23, paa Slipshavn
1873, 2609, 08031874, Anna Cathrine Poulsen, datter af smed Eduard Poulsen, ved Jernbanen i Nyborg og Marie Nielsen Belhmann, 31
1873, 1010, 17051874, Anna Caroline Kirstine Mathilde Madsen, datter af sandgraver Lars Christian Madsen og Kirstine Jørgensen, 40, i Nyborg
1873, 1510, 25051874, Elise Christine Hansen, datter af arbeidsmand Hans Christian Hansen og Catrine Jensen, 41, i Nyborg
1873, 0211, 14031874, Anna Johanne Helene Just, datter af conductør Frants Albert Thorvald Just og Dorthea Antoinette Joost, 29, i Nyborg
1873, 1311, 28121873, Alma Ida Baagøe, datter af eier Lars Peter Ludvig Jørgensen Baagøe, af Frisengaard ved Nyborg og Ane Kirstine Jensine Petra Christiane Jensen, 31
1873, 1411, 03041874, Dorthea Marie Kirstine Petersen, datter af fyrbøder Peter Petersen og Karen Kirstine Jensen, 30, i Nyborg
1873, 1511, 22021874, Sexta Therese Frikke, datter af snedker Laurits Martin Frikke og Sofie Frederikke Henriette Theiss, 39, i Nyborg
1873, 0312, 15021874, Justa Cathrine Hammerich (tvilling), datter af sergent Christian Madsen Hammerich og Petrine Lovise Alvilde Petersen, 29, i Nyborg
1873, 1412, 03041874, Erika Petrine Laurine Andrea Larsen, datter af møllersvend Erik Larsen, i Kjerteminde og ugift tjenestepige Petrine Larsen, 21, i Nyborg
1874, 0404, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Laurits Sørensen Aagaard og Marie Christine Natalie Larsen, 41, i Nyborg
1874, 0601, 24051874, Christiane Vilhelmine Frederikke Dietz, datter af kornmaaler Carl Christian Dietz og Else Marie Johansen, 45, i Nyborg
1874, 0801, 22021874, Rosilie Kirstine Larsen, datter af arbeidsmand Peter Larsen og Sofie Rasmussen, 29, i Nyborg
1874, 0801, 06061874, Emilie Hansine Elise Christensen, datter af tjenestekarl Jens Christen Christensen, i Nyborg og ugift tjenestepige Bodil Marie Hansen, 22, i Nyborg
1874, 1401, 15031874, Marie Hansine Petrine Vittenkamp, datter af tømrer Christian Wittenkamp og Jensine Vilhelmine Jensen, 34, i Nyborg
1874, 1701, 15021874, Anna Jensine Møller, datter af sergent Frands Møller og Betty Mariane Petra Pouline Petersen, 32, i Nyborg
1874, 1401, 10031874, Erica Cathrine Fløytrup, datter af fuldmægtig Erik Christian Fløytrup og Thyra Groot Colding, 22, i Nyborg
1874, 1701, 25051874, Anna Margrethe Pauline Andersen, datter af reservepakmester Jens Christian Andersen og Else Kirstine Jensen, 26, i Nyborg
1874, 1501, 29031874, Hedevig Cathinca Johansen, datter af sadelmager Carl Adolf Waldemar Johansen og Mathilde Davidine Kjøpping, 35, i Nyborg
1874, 1601, 14061874, Karinna Jacobine Marie Hansen, datter af smedesvend Jens Jacob Jensen, fra Faaborg og ugift tjenestepige Ane Marie Jensine Hansen, 34, i Nyborg
1874, 1901, 15111874, Anna Camilla Nielsen, datter af skrædder Jacob Vilhelm Gamrath Nielsen og Mathilde Nicoline Nielsen, 24, i Nyborg
1874, 2101, 31031874, Kristine Franciska Poulsen, datter af tobakshandler Frederik Ferdinand Paulsen og Vibekka Antonia Adamine Frederikke Petersen, 36, i Nyborg
1874, 3101, 02041874, Mariane Jokine Frederikke Andersen, datter af portør Niels Andersen og Johanne Jensen, 32, i Nyborg
1874, 0302, 03031874, Marie Theodora Rasmussen, datter af artillerist Jens Jørgensen og ugift tjenestepige Ludvigdine Caroline Rasmussen, 23, i Nyborg
1874, 2601, 06091874, Harriet Brüning, datter af garver Heinrich Christian Brüning og Marie Josephine Franciska Møller, 38, i Nyborg
1874, 1202, 02041874, Mathilde Christine Nielsen, datter af tjenestekarl Peder Nielsen, i Bovense og ugift tjenestepige Ottoline Jensine Jensen Blom, 23, i Nyborg
1874, 1102, 20121874, Theodora Emilie Fich, datter af brøndgraver Christian Jacobsen Fich og Nicoline Dorthea Correlia Sørensen, 36, i Nyborg
1874, 1302, 08111874, Karen Christiane Christophersen, datter af fisker Jørgen Ferdinand Christoffersen og Ane Catrine Petersen, 25, i Skaboeshuse
1874, 1602, 12041874, Camilla Marie Jørgensen, datter af arbejdsmand Niels Henrik Jørgensen og Karen Christiansen, 22, i Nyborg
1874, 1702, 22031874, Johanne Larsine Martha Ritz, datter af sergent Peter Frederik Ritz og Margrethe Christine Jørgensen, 31, i Nyborg
1874, 1702, 12041874, Anna Caroline Emilie Hansen, datter af oversergent Harald Emil Hansen og Vilhelmine Henriette Anine Christiansen, 21, i Nyborg
1874, 1902, 19071874, Johanne Kirstine Louise Rasmussen, datter af arbeidsmand Anders Peter Rasmussen og Johanne Kirstine Jørgensen, 25, i Nyborg
1874, 2002, 06091874, Anna Kamma Margrethe Christensen, datter af tømrer Peder Christensen og Marie Poulsen, 32, i Nyborg
1874, 0103, 25051874, Marie Sophie Pedersen, datter af arbeidsmand Hans Peter Emmerbølle og Maren Larsen, 41, i Nyborg
1874, 2402, 27101874, Anna Catrine Kirstine Marie Krøytzer, datter af skibstømrer Frederik Vilhelm Cornad Krøytzer og Helene Dorthea Nielsen, 28, i Nyborg
1874, 1203, 03051874, Ane Marie Jørgensen, datter af husmand Niels Jørgensen og Johanne Nielsen, 38, i Hjulby
1874, 1103, 14051874, Dagmar Johanne Thyra Johansen, datter af sergent Jørgen Johansen og Olava Andersen, 35, i Nyborg
1874, 1503, 17031874, Vilhelmine Hansine Hansen, datter af fisker Jørgen Hansen og Maren Rasmussen, 27, i Nyborg
1874, 1303, 05071874, Anna Mathilde Nansen, datter af smed Hans Christian Nansen og Ane Marie Hansen, 26, i Nyborg
1874, 1503, 31051874, Ida Frederikke Marie Laurine Larsen, datter af ugift tjenestepige Julie Olga Valborg Wassmann, 23, i Nyborg
1874, 2303, 31051874, Birgitte Vilhelmine Jørgensen, datter af forpagter Jørgen Jørgensen og Anna Schumacher, 33, paa Dyrehavegaard
1874, 2403, 12071874, Anna Kirstine Hansen, datter af smedesvend Ole Peter Hansen og Jensine Marie Poulsen, 27, i Nyborg
1874, 0404, 14051874, Anna Marie Laurence Rasmussen, datter af skibsfører Ole Rasmussen og Maren Sophie Therkilsen, 30, i Nyborg
1874, 0904, 10051874, Caroline Hansine Hansen, datter af smedesvend Rasmus Hansen, i Ladby (Kjølstrup) og ugift tjenestepige Ane Christinne Rasmussen, 20, i Nyborg
1874, 1104, Udøbt pige (død), datter af tjenestekarl Christen Larsen, i Jylland og ugift tjenestepige Ane Catrine Pedersdatter, 24, i Nyborg
1874, 1904, 23051874, Johanne Elisabeth Mikkelsen, datter af sergent Niels Hansen Mikkelsen og Rasmine Magrethe Andersen, 33, i Nyborg
1874, 2304, 19071874, Else Kirstine Frederikke Rasmussen (tvilling), datter af arbeidsmand Rasmus Rasmussen og Maren Hansen, 34, i Nyborg
1874, 2704, 11101874, Mette Kirstine Jørgensen, datter af husmand Jørgen Larsen og Karen Larsen, 38, i Hjulby
1874, 3001, 04041874, Hansine Margrethe Marqvardine Ludvigsen, datter af arbeidsmand Peter Ludvigsen og Marie Elisabeth Christensen, 27, i Nyborg
1874, 1005, 12071874, Marie Kirstine Nielsen, datter af overportør Jens Nielsen og Marie Kirstine Nielsen, 36, i Nyborg
1874, 1105, 16081874, Marie Kirstine Henriette Olsen, datter af oversergent Carl Vilhjelm Olsen og Marie Henriette Petersen, 25, i Nyborg
1874, 1105, 07061874, Hansine Johanne Marie Margaret Hansen, datter af sergent Hans Christian Hansen og Marie Knuddine Madsen, 27, i Nyborg
1874, 1405, 26071874, Marie Nielsine Josvadine Hansen, datter af skibstømrer Niels Hansen og Maren Kirstine Pedersen, 34, i Nyborg
1874, 1105, 28061874, Inger Margrethe Ohmeyer, datter af kjøbmand Frantz Mogens Rogert Ohmeyer og Emilie Petrine Hansen, 29, i Nyborg
1874, 1405, 13091874, Anna Kirstine Rasmine Nielsen, datter af vertshusholder Niels Nielsen og Kirsten Andersen Broholm, 28, i Nyborg
1874, 2005, 19071874, Marie Louise Nielsen, datter af tømrer Niels Nielsen og Clara Concordia Hansen, 32, i Nyborg
1874, 2005, 18101874, Marie Frederikke Jensen, datter af skibstømrer Peder Jensen og Marie Jacobsen, 31, i Nyborg
1874, 2303, -, Pige, datter af skomager Frits Ferdinand Henrik Johansen og ugift Marie Jensen, i København
1874, 2505, 05071874, Marie Amalie Johansen, datter af mursvend Jørgen Johansen og Josefine Hjort, 38, i Nyborg
1874, 2105, 04101874, Hildeborg Frederikke Ørtenblad, datter af skræddersvend Rudolph Ørtenblad og Maren Johansen, 30, i Nyborg
1874, 0206, 21061874, Christiane Dyrhaugdine Piil, datter af smedemester Lars Rasmussen Piil og Johanne Margrethe Rasmussen, 35, i Nyborg
1874, 0406, 05071874, Emilie Kirstine Kondrup, datter af kobbersmed Johannes Jensen Kondrup og Marie Nielsen, 31, i Nyborg
1874, 1406, 23081874, Henriette Emilie Frederikke Gram, datter af bagersvend Thorvald Emil Gram, i Kjøbenhavn og ugift tjenestepige Lovise Frederikke Hansen, 22, i Nyborg
1874, 1906, 26071874, Mathilde Berteline Nielsen, datter af arbeidsmand Lars Nielsen og Mette Marie Jacobsen, 31, i Nyborg
1874, 0905, 21061874, Petrine Marie Johansen, datter af farversvend Anton Pedersen, i Kolding og ugift tjenestepige Hansine Johansen, 25, i Nyborg
1874, 1906, 23091874, Maren Andersen, datter af skibstømrer Hans Andersen og Caroline Andrea Margrethe Andersen, 24, i Dyrehaven
1874, 2606, 16081874, Kristence Marie Nielsine Møller, datter af styrmand Niels Hansen Møller og Hansine Caroline Christine Poulsen, 25, i Nyborg
1874, 2701, 06041874, Else Marie Kruse Nielsen, datter af tjenestekarl Hans Nielsen, i Nyborg og ugift Kirstine Marie Kruse, i Odense
1874, 0207, 16081874, Amanda Vilhelmine Kirstine Christiansen, datter af gaardskarl Christoffer Christiansen og Karen Christiansen, 31, i Nyborg
1874, 0607, 16121875, Johanne Marie Christine Jørgensen, datter af arbeidsmand Hans Jørgensen og Caroline Jørgensen, 30, i Nyborg
1874, 1507, 13121874, Anne Marie Medea Kleiner, datter af arbejdsmand Niels Petersen Kleiner og Pouline Rasmussen, 31, i Nyborg
1874, 1307, 06091874, Thyra Margrethe Nielsen, datter af sergent Carl Christian Nielsen og Sophie Amalie Jeppesen, 33, i Nyborg
1874, 1707, 12101874, Julie Caroline Kongstad Petersen, datter af uhrmager Julius Diderik Petersen og Caroline Louise Albertine Kongstad, 34, i Nyborg
1874, 1707, 27121874, Augusta Iversen, datter af væver Niels Iversen, i Horsens og Andrea Vilhelmine Petersen, 37, i Nyborg
1874, 1204, 21071874, Fernanda Cathrine Charlotte Elydia Thesen, datter af afskediget capitain Carl Albrecht Thesen og Mathilde Adamine Christine Boalth, 37, i Nyborg
1874, 0805, 28061874, Anna Marie Kristine Jensen, datter af ungkarl Ole Jensen, fra Hjortvang i Jylland og ugift Karen Pedersen, i Vindinge
1874, 2607, 27121874, Bertha Kirstine Marie Mathiesen, datter af arbeidsmand Markus Mathiesen og Birthe Kirstine Larsen, 31, i Nyborg
1874, 2507, 13091874, Jensine Frederikke Dorthea Jensen, datter af styrmand Ferdinand Gotlieb Jensen og Dorthea Charlotte Sørensen, 32, i Nyborg
1874, 2907, 03101875, Marie Kristine Lünell, datter af arbeidsmand Herman Frederik Lynell og Anna Marie Larsen, 42, i Nyborg
1874, 2907, 08111874, Anna Emilie Jørgensen, datter af litsenbroder Christen Søndahl Jørgensen og Maren Christine Petersen, 34, i Nyborg
1874, 1707, 20091874, Anna Marie Dorothea Elisabeth Larsen, datter af litsenbroder Lars Holst Larsen og Elise Hansen, 30, i Nyborg
1874, 0608, 08081875, Caroline Sofie Lefevre (tvilling), datter af locomotivfører Hans Alfred Marius Lefevre og Maren Christiansen, 34, i Nyborg
1874, 0708, 25101874, Petra Marie Magdalene Hansen, datter af bagersvend Peter Hansen og Madsine Jørgensen, 27, i Nyborg
1874, 0109, 22111874, Frida Elise Bøving, datter af gartner Axel Victor Bøving, paa Holckenhavn og Marie Andersen, 22, i Nyborg
1874, 2506, 14121874, Justa Marie Frederiksen, datter af sergent Hans Frederiksen og Vilhelmine Petrine Hansen, 26, i Nyborg
1874, 1509, 21101874, Johanne Marie Jensen, datter af branddirektør Jørgen Jensen og Sophie Dorthee Zachariassen, 39, i Nyborg
1874, 2109, 01111874, Ane Caroline Hansen, datter af slagter Lars Hansen og Dorthea Carlsen, 36, i Hjulby
1874, 2309, 08111874, Henriette Kristine Petersen, datter af Hans Nicolai Petersen, fra Habernæs og ugift tjenestepige Hansine Elise Emilie Nathalie Jensen, 27, i Nyborg
1874, 2609, 29111874, Christiane Frederikke Høeg, datter af telegrafist Erik Kehlet Høeg og Anna Kirstine Hougaard, 21, i Nyborg
1874, 2809, 13121874, Kirstine Dorthea Hansen, datter af arbeidsmand Hans Andersen, i Nyborg og ugift tjenestepige Ane Marie Hansen, 26, i Nyborg
1874, 2909, 12101874, Augusta Christine Winckler, datter af kjøbmand Lorents Christian Winckler og Frederikke Petrine Augusta Knackstredt, 27, i Nyborg
1874, 0510, 01011875, Emilie Hansine Larsen, datter af kulmand Jens Larsen, ved Jernbanen i Nyborg og Mette Marie Axelsen, 31
1874, 0910, 22111874, Christiane Michaelsen, datter af arbejdsmand Hans Michaelsen og Ane Sophie Petersen, 27, i Nyborg
1874, 1810, 21011875, Anna Marie Nielsine Vilhelmine Jørgensen, datter af arbejdsmand Niels Jørgensen og Ane Hedvig Hansen, 38, i Nyborg
1874, 1710, 05021875, Anna Hansine Else Augusta Hansen, datter af pudser Anders Hansen (pudser), ved Jernbanen i Nyborg og Ane Marie Olsen, 26
1874, 1710, 10011875, Karen Nielsine Oline Gudmannsen, datter af klodsemager Peter Nielsen, i Nyborg og ugift Karen Marie Christine Gudmansen, 22. Navneændring af 11.4.1889 ved adoption til Karen Nielsine Oline Jensen, datter af tobakshandler Carl Linius Jensen i Nyborg og Karen Marie Christine Gudmansen
1874, 2310, 05121874, Caroline Amalie Christensen, datter af postexpedient Rasmus Christensen og Pauline Dorthea Elisabeth Suhr, 40, i Nyborg
1874, 2010, 17041875, Anna Mathilde Frederikke Jacobsen, datter af togfører Frederik Jacobsen og Anna Birgitte Mathilde Langberg, 34, i Nyborg
1874, 0309, 25121874, Karoline Rasmussen, datter af ungkarl Carl Rasmussen, af Rønninge og ugift Maren Dorthea Hansen, i Saaderup
1874, 1311, 25031875, Sophie Nielsine Henriette Christiansen, datter af bremsevogter Hans Henrik Christiansen og Christine Sophie Rasmussen, 41, i Nyborg
1874, 2111, 21011875, Anna Sophie Emilie Jørgine Larsen, datter af arbeidsmand Jørgen Larsen og Hansine Jørgensen, 38, i Nyborg
1874, 2111, 29031875, Marie Vilhelmine Hansine Christoffersen, datter af fisker Peder Christian Christoffersen og Kirsten Hansen, 26, i Skaboeshuse
1874, 2511, 29031875, Anna Marie Rasmine Nielsen, datter af snedkersvend Carl Julius Nielsen, i Nyborg og ugift tjenestepige Karen Rasmussen, 28, i Nyborg
1874, 1012, 26031875, Anna Gustava Knudsen, datter af postexpedient Gustav Napoleon Knudsen og Laura Henriette Cicilie Theodora Schlegel, 28, i Nyborg
1874, 0811, 17021875, Johanne Louise Dahlerup, datter af underlæge Sophus Valdemar Thomas Dahlerup og Camille Kauffeldt, 22, i Nyborg
1874, 1212, 28031875, Thomine Christiane Guldbrandsen, datter af sømand Hans Martin Guldbrandsen og Ingeborg Nielsen, 33, i Nyborg
1874, 0812, 05021875, Emilie Schalburg, datter af vinhandler Christian Frederik Schalburg og Augusta Jørgensen, 25, i Nyborg
1874, 1612, 27061875, Anna Marie Cathrine Volff, datter af snedkersvend Christian Frederik Wolff og Karen Marie Jensen, 41, i Nyborg
1874, 1312, 11041875, Hansine Kirstine Johansen, datter af tjenestekarl Hans Johansen, i Nyborg og ugift tjenestepige Maren Kirstine Olsen, 28, i Nyborg
1874, 2110, 03011875, Anna Caroline Edle Fledelius, datter af sergent Johan Gotfred Fledelius og Petrine Margrethe Andersen, 28
1874, 2612, 25041875, Alma Marie Christine Jacobine Hansen, datter af ungkarl Peter Christian Hansen, i Nyborg og ugift tjenestepige Dorthea Marie Buch, 27, i Nyborg
1874, 2712, 30051875, Mary Camilla Petersen, datter af vertshusholder Lars Petersen og Ane Marie Mogensen, 25, i Nyborg
1874, 1411, Dødfødt pige, datter af ugift tjenestepige Juliane Nielsen, 23, i Nyborg
1874, 3011, 10011875, Sophie Caroline Schmidt, datter af conductør Schmidt, i Nyborg og ugift tjenestepige Nielsine Christine Hansen, i Vindinge
1874, 1512, 27121874, Johanne Marie Larsen, datter af tjenestekarl Rasmus Larsen, i Aunslev og ugift Ane Line Kirstine Henriksen, i Brændemosehus ved Juelsberg
1874, 2310, 28031875, Hertha Caroline Mathilde Christiansen, datter af overhornblæser Henrik Jørgen Johan Christiansen og Caroline Dorthea Schouw, 43, i Nyborg