Nyborg, 1856-1862, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1856-1862, Nyborg, Vindinge herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvis www.virgo-fyn.dk

1856, 2501, Lars Hansen, muursvend, født i Kjærbye 1826 og Christiane Guldbrandsen, datter af matros Guldbrandsen, født i Nyborg 1829
1856, 0905, Peder Christian Sprogøe, matros, født i Nyborg 1830 og Hanne Margrethe Andersdatter, datter af kornmaaler Anders Rasmussen, født i Nyborg 1827
1856, 0105, Hans Christian Pedersen, tømmermand, født i Gjelsted Sogn 1817 og Johanne Nielsdatter, datter af huusmand Niels Sørensen, født i Bellinge 1815
1856, 1005, Niels Nielsen, skibstømmermand, født i Østrup 1822 og Amalia Sophie Friis, datter af reebslagersvend Holger Jacobsen Friis, født i Kjerteminde 1823
1856, 0105, Peder Jacobsen Christensen, skræddermester, født i Bøstrup Sogn 1827 og Caroline Kirstine Holm, datter af skomagersvend Henrik Holm, født i Kjerteminde 1816
1856, 0405, Jens Larsen, tjenestekarl, født i Tanderup Sogn 1828 og Caroline Hansdatter, født i Nyborg 1832
1856, 0405, Johannes Hinzesen, skibstømmermand, født i Nyborg 1830 og Ane Marie Rasmussen, datter af sømand Christian Rasmussen, født i Nyborg 1829
1856, 0305, Christian Johansen, muursvend, født i Nyborg 1830 og Ane Marie Olsen, datter af hjulmand Mads Olsen, født i Nyborg 1830
1856, 1005, Hans Peter Michael Hansen, malermester, født i Skjelskjør 1829 og Sophie Charlotte Willumsen, datter af seilmager H. Willumsen, født i Nyborg 1826
1856, 0106, Anthon Frederik Kÿhn, væversvend, født i Fredericia 1828 og Anne Cathrine Albertine Jensen, født i Nyborg 1834
1856, 0405, Christian Jensen, arbeidskarl, født i Bovense 1832 og Karen Pedersdatter, tømmermand Schüttes enke, født i Bovense 1812
1856, 0405, Johan Carl Christian Knoop, steenhugger, født i Gleschendorffs Sogn 1820 og Karen Andersdatter, datter af huusmand Anders Marcussen, født i Skjellerup 1821
1856, 1205, Poul Christian Hein, procurator og amtsfuldmægtig, født i Egense 1821 og Cecilie Dorothea Jørgensen, datter af procurator Jørgensen paa Dyrehaugegaard, født 1834
1856, 1805, Søren Christian Mortensen, matros, født 1829 i Nyborg og Marie Kirstine Andersen, datter af skrædder Niels Andersen, født 1826 i Nyborg
1856, 2405, Søren Hansen, muurmester, født i Nyborg 1830 og Mette Kirstine Hansdatter, datter af fisker Hans Hansen, født i Nyborg 1831
1856, 2506, Peter Petersen, muurmester, født i Nyborg 1815 og Julie Annette Hillerung, datter af skibsbygger Hans Julius Hillerung, født Christianshavn 1829
1856, 2405, Johan Peter Wilhelm Kromeyer, apotheker, født i Kjøbenhavn 1825 og Flora Corinna Sophie Charlotte Holst, datter af doctor salige C. Holst, født i Nyborg 1834
1856, 2106, Rasmus Knudsen, sømand, født i Faaborg 1822 og Nielsine Ibine Larsen, datter af Ib Larsen, født i Odense 1828
1856, 3006, Carl Christian Frydendahl Holm Poulsen, kjøbmand, født i Middelfart 1826 og Aurora Helene Stephansen, datter af skolelærer Stephansen, født i Nyborg 1832
1856, 0607, Claus Knudsen, dagleier, født i Allerup 1813 og Anne Kirstine Nielsen, født i Wissenberg Sogn 1815
1856, 0308, Jens Sørensen, tjenestekarl, født i Revninge 1826 og Maren Hansdatter, datter af huusmand Hans Pedersen, født i Flødstrup 1829
1856, 2809, Lars Henningsen, tjenestekarl, født i Søllested 1829 og Maren Knudsdatter, datter af huusmand Knud Larsen, født i Sødinge 1828
1856, 0908, Jens Hendriksen, fæstegaardmand, i Rosilde, født 1815 og Karen Hendriksdatter, datter af gaardmand Hendrik Rasmussen, født i Windinge 1821
1856, 2009, Christian Hansen, sergeant, ved 3 Jægercorps, født i Nørre Aaby 1822 og Ingeborg Thorsen, datter af slagter Thorsen, født i Christianssand 1824
1856, 2109, Søren Peter Hansen, sergeant, 3die Jægercorps, født i Odense 1827 og Hartwigsine Wilhelmine Kirstine Hartwigsen, født i Odense 1828
1856, 1110, Peder Jensen, tømmerkarl, født i Herrested 1831 og Maren Hansen, født i Aunslev 1834
1856, 0510, Rasmus Hansen, klodsemager, født i Skovbye 1830 og Hulda Cecilie Nielsen, datter af spekhøker Nielsen, født i Kjøbenhavn 1835
1856, 1710, Christian Larsen, snedker, født i Høibye 1829 og Anne Marie Pedersdatter, datter af huusmand Peder Andersen, født i Aunslev 1814
1856, 0211, Hans Christian Schou, smedesvend, født i Rønne og Kirstine Georgine Petersine Bay, datter af skomagermester Bay, født i Nyborg 1833
1856, 1710, Peder Hansen, jernstøberiformer, født i Nørrebrobye 1833 og Marie Elisabeth Carlsen, datter af hattemagersvend Carlsen, født i Odense 1832
1856, 3011, Frederik Nielsen, arbeidsmand, født i Windinge 1824 og Maren Rasmusdatter, datter af boelsmand Rasmus Nielsen, født i Hesselager 1827
1856, 0211, Jørgen Jens Peter Petersen, muursvend, født i Nyborg 1828 og Andriette Hansen, datter af afgangne dyrlæge Lars Hansen, født i Tranekjær 1828
1856, 0911, Ole Rasmussen, muursvend, født i Seden 1829 og Marie Elisabeth Nielsdatter, datter af vægter Høibye, født i Nyborg 1825
1856, 1611, Peder Christian Pedersen, skibstømmermand, født i Windinge Sogn 1826 og Anne Marie Sidsel Sophie Pelck, datter af blikkenslager Pelck, født i Nyborg 1824
1856, 2311, Sophus Wilhelm Christian Petersen, kjøbmand, født i Herringe 1831 og Caroline Mathilde Andersen, datter af farver Andersen, født i Nyborg 1833
1856, 2311, Lauritz Christian Nicolai Lund, styrmand, født i Nyborg 1825 og Laurine Winckler, datter af lods Søren Winckler, født i Nyborg 1827
1857, 1801, Rasmus Hansen, tjenestekarl, født i Barløse 1828 og Maren Jensdatter, datter af huusmand Jens Poulsen, født i Flødstrup 1831
1856, 1612, Peter Christensen, karethmagermester, født i Lyngbye 1831 og enke Margrethe Eisenhardt, (efter hjulmand Olsen), født i Aalborg 1819
1857, 2801, Niels Andersen Kildemand, styrmand, født i Bjerrebye Sogn 1819 og Jensine Bartholine Jensen, datter af baadfører Johannes Jensen, født i Nyborg 1826
1857, 1801, Peder Christian Olsen, styrmand, født i Nyborg 1822 og Anne Kirstine Winckler, datter af skipper Søren Winckler, født i Nyborg 1816
1857, 2103, Christen Larsen, gaardmand, født i Hjulbye 1822 og Karen Hendriksdatter, datter af gaardmand Hendrik Pedersen, født i Hjulbye 1827
1857, 0102, Niels Olsen, styrmand, født i Nyborg 1826 og Edvardine Marie Lund, datter af sømand Lars Lund, født i Nyborg 1828
1857, 1502, Niels Rasmussen, tømmersvend, født i Allesø 1828 og enke Juliane Knudsen, (efter Carl Enoch Nielsen), født i Kjerteminde 1826
1857, 1902, Peder August Meltz, skibsfører, født i Nyborg 1825 og Edel Sophie Hansen, datter af gjæstgiver R. Hansen, født i Nyborg 1832
1857, 1303, Jens Gedde Schütz, skorsteensfeier, født i Kjøbenhavn 1797 og Dorothea Juliane Marie Larsen, datter af tambour Nommesen født i Odense 1833
1857, 3103, Niels Nielsen, tømmermester, født i Kjøbenhavn 1818 og Wilhelmine Steendine Theilgaard, datter af afdøde guldsmed Theilgaard, født i Nyborg 1833
1857, 0205, Lars Jensen, tjenestekarl, født i Hjulbye 1827 og Anne Marie Dorthea Nielsdatter, datter af skrædder Niels Larsen, født i Bovense 1818
1857, 1005, Hans Jørgensen, sømand, født i Middelfart 1828 og Karen Madsdatter, datter af parcellist Mads Hendriksen, født i Sanderup 1827
1857, 0305, Niels Nielsen, tjenestekarl, født i Pall?? 1824 og Dorthea Nielsdatter, datter af huusmand Niels Hansen, født i Stubberup Sogn 1821
1857, 0305, Peder Christensen, tjenestekarl, født i Hesselager 1828 og Gjertrud Nielsen, datter af huusmand Niels Knudsen, født i Windinge 1825
1857, 0805, Hans Peter Lauritz Hansen, skomagermester, født i Nyborg 1831 og Ane Marie Sørensen, datter af kornmaaler Søren Hansen, født i Korsøer 1829
1857, 0706, Lars Larsen, arbeidsmand, født i Dalby 1819 og Karen Jeppesdatter, datter af indsidder Jeppe Hansen, født 1827 i Kogsbølle
1857, 1005, Jørgen Basse Lund, enkemand og sømand, født i Kjerteminde 1815 og Kirsten Hansen, datter af huusmand Hans Petersen, født i Kjerte 1831
1857, 0208, Peter Jørgensen, arbeidsmand, født i Bovense Sogn 1823 og enke Karen Petersdatter, født i Hjulby 1804 (efter huusmand Martinus Christoffersen)
1857, 1406, Jeppe Johannes Prætorius Bischoff, cand.pharm., og kjøbmand, født 1827 i Qvislemark og Edel Barthollette Georgine Høst, datter af dr. Høst, født i Kjerteminde 1831
1857, 0608, Thomas Thygesen, tømmersvend, født i Frederitz 1828 og fraskilt Nena Marie Petersen, født i Nyborg 1828 (efter bagersvend Neys)
1857, 2308, Hans Martin Bigand Kirckner, bagermester, født i Helsingør 1828 og enke Severine Bondine Catharine Kirstine Pelck (efter vaabenmester Jensen), født 1819 i Nyborg
1857, 2308, Hans Christoffersen, styrmand, født i Skaboeshuse 1833 og Anna Marie Hauan, datter af sømand Hauan, født i Trondhjem 1833
1857, 1309, Rasmus Frantz Christian Gulløv, skomagermester, 28, født i Assens og tyende Marie Olette Olsen, 37, født i Krageø
1857, 0410, Anders Iversen, sømand, født paa Slipshavn 1822 og Johanne Frederikke Rasmussen, født i Nyborg 1834
1858, 0404, Ole Peter Hansen, skibstømrer, født i Gyrstinge 1824 og Ane Birgitte Hansen, datter af fisker P. Hansen, født i Nyborg 1828
1857, 1309, Ole Sørensen, ungkarl, født i Skibet Sogn 1832 og enke Caroline Chrestensdatter, født 1810 (efter vertshuusholder Vinckler)
1857, 2310, Frederik Ludvig Schmidt, premierliutnant, i Søetaten, født i Kjøbenhavn 1823 og Susanne Henriette Suhr, datter af agent O. B. Suhr i Nyborg, født i Nyborg 1831
1857, 2510, Rasmus Rasmussen, tømrer, født i Vindinge 1824 og Lisbette Nicoline Petersdatter, datter af skolelærer Peter Andersen, født i Nyborg 1822
1857, 2911, Christen Olsen, arbeidsmand, født i Sallinge 1829 og Maren Kirstine Christoffersdatter, datter af Christoffer Hansen, født i Hole i Norge 1830
1857, 2709, Christian Emil Klingenberg, møllebestyrer, født i Kjerteminde 1832 og Emma Georgine Guldbrandsen, datter af sømand L. Guldbrandsen, født i Nyborg 1831
1857, 0611, Rasmus Johansen, sømand, født i Schaboeshuse 1821 og Ane Jensdatter, født i Ullerslev 1818
1857, 0611, Martin Christensen Sprogø, sømand, født i Nyborg 1831 og Juliane Marie Nielsen, datter af baadfører N. Nielsen, født i Kjerteminde 1834
1857, 3110, William Bendix Bjerregaard, kjøbmand, født i Kjøbenhavn 1827 og Johanne Kirstine Nielsine Nielsen, datter af gartner Nielsen i Nyborg, født 1840
1857, 2211, Peder Pedersen, enkemand og arbeidsmand, født i Windinge 1810 og enke Inger Nielsdatter (efter dagleier Mads Andersen), født i Ellinge 1809
1857, 0311, Niels Rasmussen, tømrer, født i Kjerte Sogn 1828 og Ane Kirstine Conradsdatter, datter af gaardmand Conrad Hansen, født i Aunslev døbt i 1824
1857, 3010, Carl Christian Pedersen Bærthelsen, skolelærer, født i Svendborg 1818 og Ingeborg Antoinie Maria Stephansen, født i Nyborg 1820, datter af skolelærer Stephansen
1857, 1511, Johan Peter Christensen, foureer, ved 3die Jægercorps, født 1828 i Frederitz og Anna Dorthea Jensen, datter af Christen Jensen, født paa Nordborg 1827
1858, 1701, Ivar Knud Eggertsen, matros, født i Dragøe 1831 og Rasmine Rasmussen, datter af dageleier N. Rasmussen, født i Kjerteminde 1834
1858, 2102, Johan Carl Christian Hansen, skomagermester, født i Slagelse 1826 og enke Laurine Albertine Andresen, født 1825 i Rudkjøbing
1858, 2603, Lars Larsen, sømand, født 1835 i Høgby og Frantzine Wilhelmine West, datter af matros Fr. West, født i Nyborg 1839
1858, 1403, Lars Christian Kildberg, skrædermester, født i Kullerup 1833 og Hansine Frederikke Mogensen, datter af daglejer P. K. Mogensen, født i Korsøer 1830
1858, 2304, Gustaf Johansson, steenhugger, født i Marbaiks Sogn, Sverrig 1826 og Johanne Marie Madsdatter, datter af daglejer Mads Knudsen, født i Dyrehaven 1841
1858, 2504, Anthon Julius Lund, maler, i Frørup, født 1829 i Kjøbenhavn og Hansine Jacobine Rasmussen, datter af skomager J. Rasmussen, født 1836 i Nyborg
1858, 0905, Anders Thygesen, tjenestekarl, født 1821 i Revninge og Anne Kirstine Jørgensen, datter af indsidder Jørgen Madsen, født 1837 i Skalkendrup
1858, 1605, Hans Nielsen, tjenestekarl, født 1826 i Refsvindinge og Johanne Andersdatter, datter af ladefoged Anders Hansson, født 1834 i Ottarp, Sverrig
1858, 1605, Hans Christian Pedersen, tjenestekarl, født i Kogsbølle 1823 og Lise Jensdatter, født i Revninge 1811
1858, 1805, Anders Rasmussen, huusmand, i Vindinge, født 1805 i Bovense og Ane Marie Conradsen, datter af gaardmand Conrad Hansen, født 1813 i Aunslev
1858, 1905, Christen Andersen Luxhøi, premierlieuten. ved 3 Jægercorps, født 1818 i Ydbye og Petrea Wilhelmine Cecilia Petersen, datter af uhrmager H. Petersen, født 1822 i Nyborg
1858, 2205, Anders Christensen, muursvend, født 1833 i Vindinge og Anne Sophie Frederikke Ranthe, datter af sømand Iver Ranthe, født 1835 i Nyborg
1858, 0506, Mads Madsen Trunderup, commandderserg. ved 3 Jægercorps, født 1828 i Jordløse og Marie Kirstine Winckler, datter af skibsmand C. H. Winckler, født i Nyborg 1828
1858, 3007, Jens Caspar Rasmussen, snedkermester, født i Nyborg 1829 og Rasmine Hansen, datter af signalist Hansen, født i Nyborg 1833
1858, 0407, Hans Peter Nielsen, muursvend, født i Nyborg 1828 og Hansine Rasmine Petrea Nielsen, datter af dagleier N. Nielsen, født i Nyborg 1830
1858, 1107, Hans Rasmussen, tjenestekarl, født i Verninge 1830 og Nicoline Madsdatter, datter af indsidder Mads Hansen, født i Ullerslev 1834
1858, 3107, Johan Bernhard Pelck, malermester, født i Nyborg 1830 og Frederikke Caroline Christiane Michelsen, datter af møller Michelsen, født i Fredericia 1835
1858, 1809, Frantz Ludvig Winsløw, premierlieutnant, i 3 Jægercorps, født 1831 og Sophie Henriette Schalburg, datter af cammerraad Schalburg, født i Nyborg 1834
1858, 2310, Lars Rasmussen, boelsmand, født i Revninge 1831 og Anne Hansdatter, datter af Maren Sørensdatter, født i Nyborg Dyrehaugen 1827
1858, - [dato ikke indført], Christian Anders Eilertsen, malersvend, født i Lumby 1834 og Edel Caroline Rasmussen, datter af brændeviinsbrænder Rasmussen, født i Nyborg 1838
1858, 3010, Christian Christensen, smedemester, født i Nyborg 1832 og Johanne Frederikke Andrea Hartvigsen, datter af lysestøber Hartvigsen, født i Frederiksberg 1841
1858, 2610, Søren John Jørgensen, skrædermester, født i Amsterdam 1833 og Anne Marie Pedersen, datter af smaakjører Rasmus Pedersen, født i Nyborg 1832
1858, 1411, Niels Larsen, snedkersvend, født 1829 i Nyborg og Anne Margrethe Hansdatter, datter af huusmand Hans Hansen, født 1836 i Dyrehaugen
1858, 0711, Rasmus Johansen, skomagersvend, født i Bovense 1826 og Clausine Hansen, født i Rynkebye 1830
1858, 0412, Johan Edvard Heinrich Antonius Breckwoldt, maskinmester, født i Altone 1832 og Nicoline Jensine Eibye, datter af smed Eibye, født i Nyborg 1839
1858, 1912, Johan Henrich Hansen, fisker, født i Humble 1832 og Johanne Andrine Madsdatter, datter af Sidsel Madsdatter, født i Nyborg 1838
1858, 1212, Niels Erichsen, foureer ved 3 Jægercorps, født i Harrendrup 1825 og Marie Elisabeth Johansen, datter af berider R. Johansen, født i Odense 1837
1859, 0801, Rasmus Sørensen, skrædermester, født 1833 og Malthatine Frederikke Tronhjem, datter af sømand J. P. Tronhjem, født 137 i Nyborg
1858, 2612, Hans Hansen, styrmand, født i Bøstrup Sogn 1828 og Caroline Petresine Rasmussen, datter af tømmermand Mads Rasmussen, født 1835 i Nyborg
1859, 1903, Christopher Madsen, tømrer, født i Ullerslev 1829 og Karen Nielsdatter, datter af sognefoged Niels Rasmussen, født 1822 i Hjulbye
1858, 3007, Edvard August Eggebrecht, kleinsmedsvend og sergeant ved 3die Jægercorps, 30 og modehandlerinde Anne Marie Gommesen, 33
1859, 0402, Frederik Jørgensen, snedkersvend, født 1810 i Nyborg og Hanne Dorthea Rasmussen, pleiedatter af bødker Ahrentzen, født 1829 i Nyborg
1859, 0603, Peder Rasmussen, tømmersvend, født i Nyborg 1834 og Kirsten Jensen, datter af boelsmand Jens Nielsen, født 1837 i Nordenhuse, i Aunslev
1859, 2603, Christian Michael Gandrup, kjøbmand, født i Aarbye 1834 og Clara Emilie Hansen, datter af kjøbmand H. Hansen, født i Nyborg 1836
1859, 2104, Jens Jensen, smedesvend, født i Svendborg 1830 og Bolette Christiane Sterregaard, datter af meelhandler Sterregaard, født i Slagelse 1831
1859, 2304, Anders Christian Andersen, vaabenmester og dannebrogsmand ved 3 Jægercorps, født i Skydebjerg 1821 og Emilie Christine Lund, datter af skrædermester J. F. Lund, født i Kjøbenhavn 1832
1859, 2304, Hendrik Wilhelm Willumsen, seilmagermester, i Nyborg, født i Nyborg 1822 og Lovise Frederikke Henriksen, datter af sergeant Henriksen, født i Odense 1837
1859, 0306, Carl Hendrik Buncke, styrmand, født i Nyborg 1829 og Abelone Henriette Hendriksen, datter af dagleier Hendrik Svendsen, født i Nyborg 1833
1859, 0705, Frederik Ludvig Hermansen, secondlieutnant ved 3 Jægercorps, født 1830 og Christiane Elisabeth Birch, datter af pensioneret toldbetjent Birch, født i Nyborg 1828
1859, 1106, Hans Hansen, dagleier, født i Veflinge 1817 og Karen Pedersdatter, datter af Bodil Olsdatter, født i Refsvindinge 1818
1859, 0805, Hans Peter Petersen, sømand, enkemand, født i Nyborg 1824 og Gjertrud Marie Laurine Larsen, datter af vægter Larsen, født i Nyborg 1816
1859, 0605, Hans Christian Jespersen, kammerassesser og procurator, i Odense, født 1819 og Johanne Thomine Aagaard, datter af justitsraad Aagaard, født 1825
1859, 1505, Hans Povlsen, træskomand, født i Sigersted 1824 og Gjertrud Pedersen, datter af Maren Iversen, født i Sulkendrup 1838
1859, 0506, Frantz Emilius Hansen, snedkersvend, født 1831 i Kjøbenhavn og Sophie Lisette Ehlers, født i Westensee 1834
1859, 2108, Hans Pedersen, tømrer, født i Kogsbølle 1826 og enke Sidsel Olsdatter (efter smaakjører Mikkel Jensen), født i Ellinge 1808
1859, 0506, Christian Nielsen, skibstømmermand, født i Tved 1827 og Martha Christine Godfredsen, født 1831
1859, 1306, Peder Hansen, tjenestekarl, født i Odense 1822 og Emma Amalia Lovise Augusta Grønbech, født i Kjøbenhavn 1826
1859, 0107, Poul Larsen, styrmand, født i Nyborg 1829 og Anna Birgitte Schulin, datter af skomagermester N. L. Schulin, født i Flensborg 1835
1859, 1007, Jens Christian Larsen Høisgaard, arbeidsmand, født 1817 i Haderup og Maren Anne Margrethe Jørgensdatter, datter af huusmand Jørgen Christiansen, født 1811 i Ryslinge
1859, 0307, Lars Norop, snedkersvend, født i Rødbye 1836 og Frederikke Henriette Soelberg, datter af skomagermester Soelberg, født i Nyborg 1838
1859, 2407, Lars Nielsen Larsen, ungkarl og skomagersvend, født i Nyborg 1835 og pige Hanne Nielsen, af Nyborg, født i Bøstrup 1829
1859, 2108, Olof Bentzon, dagleier, født i Ellestorp i Halland 1810 og pige Sidsel Madsdatter, født i Skaboeshuse 1812
1859, 3107, Heinrich Tagge, enkemand og skibstømmermand, født i Svendborg 1817 og Kirsten Hansdatter, datter af indsidder Hans Hansen, født i Reistrup 1825
1859, 1809, Peder Hansen, ungkarl og tjenestekarl, født 1829 i Bovense og pige Anne Margrethe Madsen, født i Kleven i Mandals Præstegaard 1831
1859, 1211, Morten Larsen, ungkarl og indsidder, i Hjulbye, født 1826 i Refsvindinge og pige Maren Jensdatter, født 1829 i Hjulbye
1859, 0309, Chr. Gottlieb Aug. Koch, overcommandeersergeant, af Nyborg og jomfru Anne Marie Guldbek, af Raunholdt
1859, 2612, Peder Jacob Ernst, enkemand og dagleier, født 1822 og pige Ane Marie Christensen, født i Middelfart 1820
1859, 1410, Johann Carl Eduard Fielitz, barbeer, Nyborg, født i Bøitzenburg 1831 og jomfru Else Margrethe Elise Larsen, Nyborg, født i Svendborg 1827
1859, 2110, Jørgen Jensen, ungkarl og amtstuefuldmægtig, Nyborg, født i Dorum 1832 og jomfru Sophie Dorthea Zachariassen, Nyborg, født i Nyborg 1834
1859, 2310, Niels Christoffersen, ungkarl og klodsemager, Nyborg, født i Giislev Sogn 1818 og enke Ane Cathrine Pedersdatter (efter hørsvinger Peder Hansen), født i Sentved 1826
1859, 1911, Hans Andersen, ungkarl og tjenestekarl, 48, i Nyborg og pige Karen Larsdatter, Nyborg, født i Ullerslev 1813
1859, 0611, Jens Rasmussen, ungkarl og muursvend, Nyborg, født i Allesøe 1822 og pige Anne Kirstine Pedersdatter, Nyborg, født i Nyborg 1831
1859, 2210, Ole Edvardsen, enkemand og beslagsmed, ved 6 Dragonregiment i Wandsbek, født i Nyborg 1819 og jomfru Marie Larsen, født i Nyborg 1821
1859, 0412, Poul Hansen Johansen, ungkarl og skomagermester, Nyborg, født i Nyborg 1835 og pige Jensine Cathrine Olsen, Nyborg, født i Kjerteminde 1834
1859, 1311, Hendrik Hansen, enkemand og dagleier, Nyborg, født 1815 og pige Dorthe Hansdatter Holm, Nyborg, født 1829
1859, 2711, Otto Emil Hammerich, ungkarl og snedkersvend, Nyborg, født 1837 i Kjøbenhavn og pige Elna Catharina Nilsdatter, Nyborg, født 1834 i Malmø
1859, 1112, Peder Nielsen, ungkarl og sømand, Skaboeshuse, født 1834 i Skaboeshuse og pige Ane Cathrine Jensen, Skaboeshuse, født i Nordenhuse 1834
1859, 2112, Jens Christian Hansen, handelsmand, Horringe, født 1824 og jomfru Inger Kirstine Nielsine Jensdatter, Nyborg, født i Ringe Sogn 1826
1859, 1612, Poul Poulsen, ungkarl og forpagter, af Dyrehavestedet, født 1833 paa Dræby ved Munkebo Sogn og jomfru Augusta Frederikke Hammerich, Nyborg, født i Kjøbenhavn 1833
1860, 2001, Hans Carl Hansen, ungkarl og malersvend, Nyborg, født 1837 i Kjøbenhavn og pige Elisabeth Nielsen, Nyborg, født i Svendborg 1840
1859, 1611, Anders Jespersen, ungkarl, Nyborg, født i Davinde 1829 og Ane Marie Petersen, Nyborg, født i Hesselager 1836
1860, 2901, Christian Frederik Heinrich Køpke, ungkarl og skrædder, Vindinge Bye, født 1835 i Nienhoff og pige Johanne Jørgensen, Nyborg, født 1828 i Vindinge
1860, 2201, Carl Peter Esland, ungkarl og tjenestekarl, Nyborg, født i Vindinge 1828 og Ane Marie Magdalene Christensen, Nyborg, født i Marstal 1822
1860, 3103, Dines Hendriksen, gaardfæster, i Hjulby, født 1824 og pige Anne Larsdatter, Hjulby, født i Hjulby 1826
1860, 1902, Peder Jørgensen, enkemand og dagleier, Nyborg, født 1815 og enke Anne Hansen, Nyborg (efter dagleier Hans Hansen), født 1826 i Dyrehaugen
1860, 1202, Niels Hansen, ungkarl og signetstikker, Nyborg, født i Slangerup 1817 og Anne Hansdatter, Nyborg, født i Schaboeshuse 1817
1860, 2904, Erik Pedersen, ungkarl og officeeroppasser ved 19 Bat. Nyborg, født 1829 i Windelev og pige Pouline Madsdatter, født 1828
1860, 1305, Jens Larsen, ungkarl og tjenestekarl, i Nyborg, født i Westerskjerninge 1829 og tjenestepige Margrethe Rasmussen, født i Svinninge 1831
1860, 2809, Peter Bertram Gøtz, ungkarl og skomagermester, af Nyborg, født i Kjøbenhavn 1830 og pige Marie Rasmusdatter Andersen, født 1839 i Nyborg
1860, 2408, Christen Nielsen, ungkarl og værtshuusholder, af Give Sogn, Veile Amt, født 1836 og pige Ane Cathrine Madsen, af Nyborg, født 1841
1860, 2407, Peter Christian Jørgensen, ungkarl og sømand, af Nyborg, født i Nyborg 1840 og Mette Kirstine Madsen, af Nyborg (hidkommen fra Viborg), født 1839 i Fredericia
1860, - [dato ikke indført], Christen Olsen, ungkarl og strømpehandler, af Aulum, Jylland, født 1826 og enke Ane Rasmussen (efter værtshuusholder Søren Rasmussen i Nyborg), født 1813
1860, 0809, Niels Carl Peter Rasmussen, ungkarl og skomagermester, født i Nyborg 1833 og ugift Rasmine Jørgine Larsen, født i Nyborg 1834
1860, 0209, Erik Østerberg, ungkarl og skomagersvend, Nyborg, født 1832 i Søby ved Christiansstad og pige Cathrine Marie Bagger, Nyborg, født i Flensborg 1837
1860, 0909, Christian Madsen, ungkarl og dagleier, paa Holmen, født 1834 og pige Karen Rasmusdatter, paa Holmen, født 1823
1860, 0909, Johan Carl Jørgen Olsen, ungkarl og sømand, Nyborg, født i Nyborg 1824 og pige Anne Marie Sørensen, Nyborg, født i Svendborg 1838
1860, 1410, Ivar Pedersen, tjenestekarl, Nyborg, født 1824 og pige Sophie Nielsdatter, født 1832
1860, 0809, Mads Hansen Madsen, ungkarl og skibsfører, af Nyborg, født 1830 i Seden ved Odense og pige Janetta Hansine Hansen, født i Trondhjem 1826
1860, 2909, Lars Holst Larsen, ungkarl, af Nyborg, født 1836 i Nyborg og jomfru Dorthea Elisabeth Flindt, født 1834 i Bogense
1860, 1111, Friederich Ludvig Nicolaus Dircks, ungkarl og brolægger, født 1836 og enke Sabine Birgitte Rasmussen (efter værtshuusholder Carl Nielsen), født 1830
1860, 2810, Rasmus Minor Nielsen, ungkarl, tjener skipper Smørholm i Nyborg, af Marstal, født 1826 i Marstal og pige Karen Nielsdatter, tjener skipper Smørholm i Nyborg, født i Kullerup 1834
1860, 1711, Niels Larsen, ungkarl og gaardmand, af Høybye Mark ved Odense, født 1824 sammesteds og pige Gjertrud Marie Frantzen, af Dyrehaugegaard ved Nyborg, født i Aarslev 1837
1860, 1811, Christian Hansen, Nyborg, født 1820 og pige Sophie Christiansdatter, Sølyst, født 1830
1860, 2810, Christian Nicolai Bager, ungkarl og skorsteensfeiermester, Nyborg, født i Nyborg 1836 og pige Oline Jensine Nielsen (kaldet Petersen), Nyborg, født i Vindinge 1833
1860, 2612, Simon Christian Olsen, enkemand og skomagermester, Nyborg, født 1827 og pige Johanne Oline Bay, Nyborg, født i Nyborg 1836
1860, 1010, Hans Jacobsen, ungkarl, tjenende kammerherre Cederfeld i Nyborg, født 1823 i Steenstrup Sogn og pige Gjertrud Marie Pedersen, tjener hos lieutenant Harboe i Nyborg, født 1837 i Nyborg (Auernakke)
1860, 2610, Peder Nicolai Petersen, enkemand og skomagermester, af Odense, født 1828 i Odense og jomfru Marie Jensen, af Nyborg, født i Nyborg 1836
1861, 0303, Anders Jørgensen, ungkarl og arbeidsmand, af Nyborg, født 1813 i Skjellerup Sogn og pige Anne Marie Larsen, af Kassebølle, Simmerbølle Sogn paa Langeland, født 1833
1860, 2611, Hans Christian Theodor Christiansen, ungkarl og handelsbetjent, Nyborg, født 1837 og jomfru Anna Christine Hansen, Nyborg, født 1842
1860, 2312, Hans Friis, enkemand og mægler, 38 og jomfru Ida Beck, Nyborg, født i Nyborg 1839
1861, 2402, Mads Johansen, ungkarl og skræder, boende i Frørup, født 1833 og pige Ane Marie Martinsdatter, af Hjulby, født 1830
1861, 1002, Christian Jensen, ungkarl og huusfæster, i Bovense, født i Hjulby 1833 og pige Ane Dorthea Christensen, Nyborg, født i Bovense 1832
1861, 0303, Georg Luis Heinrich Wandschneider, ungkarl og bagersvend, Nyborg, født i Kiel 1837 og pige Vilhelmine Meier, Nyborg, født i Odense 1839
1861, 2802, Mads Madsen, ungkarl, Tullebølle Sogn, født i Tullebølle paa Langeland 1827 og pige Johanne Marie Jørgensen, Nyborg, født i Nyborg 1825
1861, 2402, Rasmus Andersen, ungkarl og veimand, Piilshuse ved Nyborg, født 1833 i Piilshuse ved Nyborg og pige Mette Kirstine Jensen, Nyborg, født 1832
1861, - [dato ikke indført], Jens Andersen, skræddersvend, Nyborg, født Bostrup 1828 og pige Ane Cathrine Christensen, Nyborg, født i Marstal 1824
1861, 2203, Hans Peter Eibye, ungkarl og garver, Nyborg, født 1827 og jomfru Karen Frederiksen, Nyborg, født 1824
1861, 0505, Rasmus Rasmussen, tømmerkarl, Nyborg, født 1817 og enke Pouline Poulsen (efter dagleier Johannes Thomsen), født 1829
1861, 1205, Hendrik Svendsen, ungkarl og snedkersvend, Nyborg, født 1833 i Veile og pige Marie Cathrine Brach, Nyborg, født i Nordborg 1826
1861, 1705, Jørgen Gormsen, ungkarl og muursvend, Nyborg, født 1826 i Villestofte, Paarup Sogn og pige Rasmine Rasmussen, ophold i Nyborg, af Fuglevig Mølle, Vissenberg Sogn, født 1829
1861, 1205, Lars Nielsen, ungkarl og muursvend, Nyborg, født 1832 i Refsvindinge og pige Marie Christiane Hansen, Nyborg, født i Dyrehaugen ved Nyborg 1835
1861, 1606, Henning Jørgensen, ungkarl og tjenestekarl, hos kjøbmand Winckler i Nyborg, født i Bovense Sogn 1817 og pige Ane Marie Pedersen (kaldet Dideriksdater), af Piilshuse ved Nyborg, født 1834
1861, 1905, Christian Peder Larsen, enkemand og smedemester, Nyborg, født 1815 og jomfru Karen Marie Pedersen, Nyborg, født i Nyborg 1818
1861, 2605, Anders Hemmingsen, ungkarl og muursvend, Nyborg, født i Kullerup 1834 og pige Oline Christine Mogensen, Nyborg, født 1831
1861, 1106, Jacob Christian Bentzon, enkemand, dagleier og sygesergeant, Nyborg, født i Kjøbenhavn 1798 og jomfru Ane Hedevig Bech, Nyborg, født i Nyborg 1812
1861, 2107, Dines Conradsen, ungkarl og boelsmand, Nyborg, født i Aunslev 1822 og pige Ane Margrethe Hansen, Nyborg, født i Sanderum 1830
1861, 2807, Christian Friedrich Wolff, ungkarl og snedkersvend, Nyborg, født i Husum 1836 og pige Karen Marie Jensen, Nyborg, født i Nyborg 1833
1861, 0109, Morten Larsen, ungkarl, avlskarl og dannebrogsmand, i Skjellerup Sogn, født i Ullerslev 1825 og pige Karen Marie Buch, Nyborg, født i Gjerup 1830
1861, 1109, Carl Emil Kirketerp, sognepræst, til Uldum og Langeskov Menigheder i Ribe Stift, født 1821 og frøken Hedevig Antoinette Vilhelmine de Crigny, født 1822
1861, 2709, Lars Petersen, tømmermester, i Nyborg, født 1835 og jomfru Andrea Frederikke Christence Knudsen, Nyborg, født i Nyborg 1841
1861, 2609, Ludvig Idor Sørensen, ungkarl og kjøbmand, i Nyborg, født 1832 paa Christianshavn og jomfru Hansine Caroline Hansen, Nyborg, født i Nyborg 1840
1861, 2010, Eduard Jacob Hans Hansen, ungkarl og typograph, Nyborg, født i Kjøbenhavn 1830 og pige Jensine Kirstine Fraun, Nyborg, født i Nyborg 1840
1861, 1011, Niels Hansen, ungkarl, Nyborg, født 1831 og pige Anne Christiansen, Holmen ved Nyborg, født 1845
1861, 2707, Hans Hansen, ungkarl og tjenestekarl, Nyborg, født 1837 og pige Oline Cathrine Johansen, Nyborg, født 1833
1861, 0111, Mathias Thomsen Stenderup, ungkarl og tobakshandler, Nyborg, født i Fredericia 1834 og jomfru Marie Christiane Schmidt, Nyborg, født i Nyborg 1838
1861, 0311, Johan Peter Hansen, ungkarl og fisker, Holmen ved Nyborg, født 1829 og pige Lise Dorthea Andersen, Nyborg, født 1836
1862, 1801, Jens Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, Aunslev By, født 1834 og pige Mette Margrethe Nielsdatter, Hjulby, født i Hjulbye 1832
1861, 1512, Peter Emil Severin Lindhard, ungkarl og kleinsmedsvend, Kongshøi Hammerværk, født i Slagelse 1830 og pige Anne Cathrine Olsen, Nyborg, født i Nyborg 1827
1862, 1201, Gustav Adolf Buk, ungkarl, skrædder og arbeidsmand, Nyborg, født 1835 og pige Anne Kirstine Jensdatter, Nyborg, født i Ullerslev 1828
1862, 1001, Carl Christoffer Leisner, ungkarl og krydsbetjent, Nyborg, født i Assens 1833 og jomfru Erasmine Bolettine Julie Rasmussen, Nyborg, født i Nyborg 1835
1862, 0202, Hans Hansen, ungkarl og tjenestekarl, Nyborg, født i Bogense 1824 og pige Hanne Marie Hansen, Nyborg, født i Rudkjøbing 1839
1862, 1701, Anders Hansen, enkemand og karethmager, i Odense, født 1824 og jomfru Johanne Rasmine Winchler, Nyborg, født i Nyborg 1833