Nyborg, 1869-1874, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1869-1874, Nyborg, Vindinge herred, Svendborg Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1869, 0702, Peder Julius Pedersen, ungkarl og bogbindersvend, Nyborg, født i Kjøbenhavn 1844 og pige og kunstnerinde Simonette Lüdersen, Nyborg, født i Horsens 1821
1869, 0905, Søren Jørgensen, ungkarl og tjenestekarl, Hjulby, født i Nordenhuse 1841 og pige Karen Larsen, Hjulby, født i Hjulby 1840
1869, 1503, Henrik Groot Colding, ungkarl og skovrider, i Sverrig, født 1844 i Svendborg og frøken Caroline Jensen, Nyborg, tømmermester Jens Madsens datter, født i Nyborg 1848
1869, 2104, Carl Theodor Herschind, ungkarl og proprietair, til Edelsborg, født 1842 paa Herschindsgave og frøken Erica Amalie Henriette Fløystrup, født i Nyborg 1841
1869, 0105, Jørgen Frederik Jørgensen, ungkarl og vævermester, Nyborg, født i Nyborg 1836 og pige Ane Marie Pedersen, Nyborg, født i Nordenhuse 1844
1869, 3004, Ole Nielsen, ungkarl og hattemagermester, i Nyborg, født 1840 i Norup og jomfru Vilhelmine Christensen, født i Nyborg 1839
1869, 0904, Jørgen Peter Djørup, ungkarl og bogholder, Nyborg, født i Korsør 1845 og enke Henriette Dorthea Cathrine Jørgensen, Nyborg, født i Nyborg 1847 (efter detaillist A. S. Thorsen)
1869, 0105, Christian Jensen Holme, ungkarl og fuldmægtig, ved Hosens Straffeanstalt, født i Horsens 1841 og jomfru Georgine Christiane Block, Nyborg, født i Kjøbenhavn 1840
1869, 0505, Carl Frederik Sørensen, ungkarl og kjøbmand, i Nyborg, født i Nyborg 1838 og jomfru Christiane Margrethe Lund, Nyborg, født i Nyborg 1849
1869, 0905, Hans Frandsen, ungkarl og smedesvend, i Brændeskov, Gudbjerg Sogn, født i Kjerteminde 1836 og pige Karen Kirstine Hansen, Nyborg, født i Ellested Sogn 1835
1869, 0405, Christian Nielsen, enkemand og styrmand, af Troense, født i Troense 1834 og jomfru Nicoline Nielsine Petersen, Nyborg, født i Nyborg 1847
1869, 1705, Hans Peder Emmerbølle, ungkarl og tjenestekarl, Nyborg, født i Emmerbølle, Bødstrup Sogn paa Langeland og pige Maren Larsdatter, Nyborg, født i Ellinge 1833
1869, 2905, Christoffer Rasmussen, ungkarl og slagtersvend, af Odense, født i Sønder Dollig ved Veile og pige Bartholine Kirstine Hansen, Nyborg, født i Skaboeshuse 1839
1869, 1705, Peter Nørtranders, skræddersvend, Nyborg, født i Stege 1934 (skilt fra Thora Lysen 1867) og pige Frederikke Amalie Utke, Nyborg, født i Nyborg 1846
1869, 0106, Peder Pedersen, ungkarl og fyrbøder, Nyborg paa Jernbanen, født i Kirkestillinge 1841 og pige Karen Kirstine Jensen, Nyborg, født i Flødstrup Sogn 1844
1869, 1106, Jørgen Rasmussen Piil, ungkarl og politibetjent, Nyborg, født 1832 og jomfru Kirstine Hansen, Nyborg, født i Nyborg 1821
1869, 1505, Valdemar Julius Nielsen, ungkarl og skovfoged, i Troende, Bregninge Sogn paa Troense, født i Veile 1844 og jomfru Johanne Cathrine Carlsen, paa Egeskov, født i Ormsløv, Vemmeløv Sogn, Sorø Amt 1837
1869, 2606, Rudolph Theodor Hansen, ungkarl og sectionsinspecteur, ved den Jydsk Fyenske Jernbane, Fredericia, født i Kjøbenhavn 1841 og frøken Ida Caroline Augusta Jensen, Nyborg, født i Helsingør 1845
1869, 2908, Niels Petersen Nyberg, arbeidsmand, i Nyborg og pige Karen Marie Jørgensen, af Nyborg
1864, 2306, Rasmus Hansen, ungkarl og fhv. avlsbestyrer, Langæble, Frørup Sogn,  Conradsminde, født 1812 i Taarup og pige Anne Kirstine Hansen, Kogsbølle Mark, født i Kogsbølle 1827
1869, 0608, Rasmus Poulsen, ungkarl og sadelmagermester, Nyborg, født i Nyborg 1839 og Kirstine Christoffersen, Nyborg, født i Ribe 1847
1869, 2908, Rasmus Henrik Emil Andersen, ungkarl og landmand, Nyborg, født i Spanget, Brahetrolleborg Sogn 1845 og pige Christine Jensine Nicoline West, Nyborg, født i Nyborg 1838
1869, 3009, Rasmus Hansen, enkemand, marschandiser og dannebrogsmand, i Nyborg, født i Odense 1821 og enke Ane Kirstine Møller, Nyborg, født i Lyngby 1833 (efter handskemager Frants A. Waldt)
1869, 0110, Poul Hansen, ungkarl og muursvend, Nyborg, født i Nyborg 1846 og pige Maren Kirstine Jacobsen, Nyborg, født i Nyborg 1840
1869, 1711, Peter Larsen, ungkarl og sømand, Nyborg, født i Nordenhuse, Aunslev Sogn 1841 og pige Johanne Frederikke Johansen, født i Aunslev Sogn 1838
1869, 1211, Niels Pedersen, ungkarl og sandgraver, i Nyborg, født 1841 i Svindinge og pige Abelone Rasmussen, født i Vindinge 1838
1869, 0511, Mikkel Justesen, ungkarl og snedkersvend, i Odense, født i Besser 1840 og pige Maren Mette Kirstine Rasmusdatter, Nyborg, født i Nyborg 1845
1869, 2410, Christen Pedersen, ungkarl og væversvend, Nyborg, født paa Ørsted Mark, Randers Amt 1836 og pige Simonine Ane Cathrine Jensen, Nyborg, født i Nyborg 1849
1869, 3110, Hans Peder Sandersen, ungkarl og arbeidsmand, Nyborg, født i Lind, Damsholte Sogn 1842 og pige Anne Kirstine Larsen, Nyborg, født i Nordenhuse 1837
1869, 2910, Jens Pedersen, ungkarl og skrædder, af Langaae, født i Langaae 1840 og pige Karen Hansen, Nyborg, født i Kjerte Sogn 1838
1869, 1211, Anders Peter Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, Nyborg, født i Lennemark paa Møen 1840 og pige Johanne Kirstine Jørgensen, Nyborg, født i Lysemose i Bogense Sogn 1847
1869, 1411, Niels Hansen, ungkarl og styrmand, Bovense Sogn, født i Sølund Bovense Sogn 1841 og pige Maren Kirstine Madsen, Nyborg, født 1845 i Nyborg
1869, 2611, Hans Christian Nansen, ungkarl og kleinsmedmester, Nyborg, født i Horsens 1840 og pige Ane Marie Hansen, Nyborg, født i Ullerslev 1848
1869, 0311, Axel Ferdinand Voss, ungkarl og maskinarbeider, ved Jernbanen i Nyborg, født i Fredericia 1848 og jomfru Camilla Rosalie Kjøpping, Nyborg, født i Kjøbenhavn 1848 [døbt Frue Kirke]
1869, 2911, Lars Jørgensen, ungkarl og sømand, Nyborg, født i Nyborg 1846 og fraskilt hustru Ane Pedersen, Nyborg, født i Holmstrup 1823 (fraskilt fra arbeidsm. Simon Nielsen)
1869, 0512, Markus Mathiesen, ungkarl og arbeidsmand, Nyborg, født i Vindinge Sogn 1831 og pige Birthe Kirstine Larsen, Nyborg, født i Strandby i Haarby Sogn 1843
1869, 2811, Rasmus Christian Pedersen, ungkarl og cigarmager, i Kjøbenhavn, født i Birkende 1842 og jomfru Marie Sophie Andersen, født i Nyborg 1851
1870, 0201, Mads Olesen, ungkarl og tjenestekarl, Juelsberg, født i Versum Sogn, Ringkjøbing Amt 1839 og pige Laurine Mette Kirstine Larsen, Nyborg, født i Brahetrolleborg Sogn 1847
1869, 2612, Emil Christian Bonnesen, ungkarl og handskemagersvend, Nyborg, født i Kjøbenhavn 1846 og pige Johanne Caroline Christine Lassen, Nyborg, født i Flensborg 1846
1870, 1102, Valdemar Simonsen Andersen, ungkarl og gartner, Nyborg, født 1843 (db. i St. Knuds Kirke, Odense) og pige Ane Dorthea Nielsen, Nyborg, født 1831 i Aunslev
1870, 1502, Henrik Bernhardt Johansen, ungkarl og seilmager, Nyborg, født i Nyborg 1838 og enke Johanne Pedersen, Nyborg, født i Svendborg 1847 (efter litsenbr. Jørgen Jørgensen)
1870, 0303, Hans Jespersen, ungkarl og pakmester, Fredericia ved det jydske Postbereau, født i Hjelmerup, Verninge 1843 og jomfru Hansine Valdborg Nielsen, Nyborg, født i Kjøbenhavn 1844
1870, 0403, Zacharias Zachariassen, ungkarl og styrmand, Nyborg, født 1839 i Nyborg og jomfru Vibekka Dorthea Lund, Nyborg, født i Nyborg 1842
1870, 2905, Jens Rasmussen Grønberg, ungkarl og arbeidsmand, Nyborg, født 1847 i Rachlev Sogn, Holbek Amt og pige Sidsel Pedersen, Nyborg, født 1842 i Søndersø
1870, 1604, Marius Christian Heinrich Dumili, ungkarl og bogholder, ved den Sydsjællandske Jernbane (Vordingborg), født i Kiel 1839 og jomfru Petra Cecilia Jensen, Nyborg, født i Nyborg 1843
1870, 0405, Anders Andersen, ungkarl og patroulliebetjent, ved politiet i Odense, født i Assens 1839 og pige Dorthea Hansen, Nyborg, født i Kogsbølle 1843
1870, 0105, Hans Jørgen Christensen, ungkarl og snedkersvend, Nyborg, født i Nyborg 1842 og pige Vilhelmine Clausine Nielsen, Nyborg, født i Odense 1841 (db. St. Hans Kirke)
1870, 0105, Søren Andreas Rasmussen, enkemand og maler, født i Nyborg 1833 og pige Anne Cathrine Nielsen, Nyborg, født 1841 i Simmerbølle
1870, 0805, Jacob Vilhelm Gamrath Nielsen, ungkarl og skræddersvend, Nyborg, født i Korsør 1847 og pige Mathilde Nicoline Nielsen, Nyborg, født i Nyborg 1849
1870, 2505, Frederik Christian Myhre Wittenkamp, ungkarl og tømrer, Nyborg, født i Tranekjær 1846 og pige Jensine Vilhelmine Jensen, Nyborg, født i Nyborg 1840
1870, 0706, Peter Petersen, enkemand, materialskriver og krigsassessor, Kjøbenhavn, født i Flensborg 1814 og jomfru Henriette Caroline Cecilie Hansen, Nyborg, datter af krydsassistent Andreas Hansen, født i Nykjøbing F. 1840
1870, 2905, Anders Nielsen, ungkarl og gartner, Østergaard, Munkebo Sogn, født i Steenløse 1846 og pige Elvira Sabine Dorthea Scheuer, Nyborg, født i Nyborg 1845
1870, 2606, Johannes Hansen, ungkarl og arbeidsmand, Nyborg, født i Eeghavn, Skeby Sogn 1843 og pige Cathrine Jensen, Nyborg, født 1836 (døbt i Bregninge Kirke)
1870, 1806, Morten Bülmann, ungkarl og tobaksspinder, Nyborg, født i Oure 1840 og pige Anna Margrethe Johansen, Nyborg, født i Nyborg 1845
1870, 0307, Jørgen Rasmussen, ungkarl, tjener hos gæstgiver Rasmussen i Ullerslev, født i Høiby 1841 og pige Maren Knudsen, 22, Nyborg, født i Ullerslev
1870, 0708, Peder Andersen, ungkarl og forpagter, af gaarden i Hotel Nyborg, født i Lellinge 1843 og jomfru Anne Kirstine Jørgine Schmidt, Nyborg, født i Nyborg 1844
1870, 2308, Martin Karsten Møller, ungkarl og bager, i Dunkjær paa Ærø, født i Bjergsted, Sjælland 1843 og pige Anne Marie Larsdatter, Nyborg, født i Nyborg 1845
1870, 2608, Peder Jacobsen Christensen, enkemand og skræddermester, i Nyborg, født i Bødstrup (Langeland) 1827 og fraskilt hustru Vilhelmine Semberg, Nyborg, født i Nyborg 1828 (fraskilt skræddermester Bjelke)
1870, 2108, Ole Sørensen, menig af 19 Bat. 2 Comp., født i Gammelby 1839 og pige Hansine Elise Christiane Hansen, Nyborg, født i Nyborg 1848
1870, 2108, Hans Christian Ludvig Larsen, enkemand og skipper og enkemadam Laurine Winckler (enke efter Lund)
1870, 0209, Henrik Roe, ungkarl og tobaksspindersvend, Odense, født 1835 i Faaborg og pige Petronelle Svendsdatter, Nyborg, født i Ansaas i Sverrig 1834
1870, 1308, Jørgen Jørgensen Piilmand, ungkarl og soldat ved 25 Bat., født 1843 i Tændslet paa Als og pige Sidsel Marie Rasmussen, født i Refsøre Hesselager Sogn 1838
1870, 2010, Jørgen Peder Nielsen, ungkarl og menig ved 7 Bat. 2. Comp., født i Trolleborg Sogn 1850 og pige Maren Hansen, Nyborg, født i Rynkeby i Ringe Sogn 1843
1870, 1109, Hans Heinrich Joachim Dröger, enkemand og dreier, ved den Fynske Jernbane i Nyborg, født 1830 i Schwartau i Vestphalen og pige Bodil Kirstine Larsdatter, Nyborg, født i Harløse 1838
1870, 0510, Jørgen Johansen, ungkarl og sergent af 19 Bat. 4 Comp., født i Søsted i Nørre Lyndelse 1844 og jomfru Olava Andersen, Nyborg, født i Aasgaardstrand, Borre Sogn, Norge 1838
1870, 0410, Søren Jensen, ungkarl og tjenestekarl, Brylle, født i Agedrup Sogn 1841 og enke Ane Kirstine Pedersen, Hjulby, født i Rønninge Sogn 1832 (efter hmd. Hans M. Rasmussen)
1870, 0511, Thomas Thygesen, enkemand og tømmermand, født i Fredericia 1828 og pige Larsine Andersen, Nyborg, født i Refsvindinge 1843
1870, 0611, Frederik Felix Julius Gøtterup, ungkarl og maskinarbeider, ved Jernbanen i Nyborg, født i Kjøbenhavn 1848 og jomfru Ulrikka Mathea Hedevig Klug, Nyborg, født i Odense 1845
1870, 2511, Hans Hansen, ungkarl og fisker, i Skaboeshuse, født 1838 og pige Bodil Hansen, i Skaboeshuse, født sammesteds 1847
1870, 0311, Martin Vilhelm Jensen, ungkarl og kjøbmand, i Nyborg, født 1837 og frøken Agnes Eufrozine Liberta Groot Colding, i Nyborg, født i Svendborg 1848
1870, 2710, Peder Pedersen, ungkarl og politibetjent, Nyborg, født ved Boltinggaard, Ringe Sogn 1838 og Anne Cathrine Christensen, Nyborg, født i Rynkeby 1833
1870, 2411, Hans Hansen, ungkarl og møllersvend, Nyborg, født i Hesselager 1835 og pige Kirsten Rasmusdatter, Nyborg, født i Hjulby 1840
1870, - [dato ikke indført], Christian Jørgensen, ungkarl og arbeidsmand, Nyborg, født i Kogsbølle 1843 og pige Anne Dorthea Jensen, Nyborg, født i Vindinge Sogn 1846
1870, 2711, Niels Christensen, ungkarl og tjenende, hos kronprindsen, Kjøbenhavn, født i Stenstrup (Vibensted Sogn) 1840 og jomfru Sophie Magdalene Friis, Nyborg, født i Kallundborg 1840
1870, 2602, Carl Christian Bundgartz, ungkarl, malersvend og undercorporal ved 7 Bat. Nyborg, født i Svendborg 1845 og pige Jocumine Lerche, Nyborg, født i Nyborg 1849
1870, 2511, Lars Sørensen, ungkarl, Giislev, født i Giislev 1831 og pige Maren Larsen, Giislev, født i Giislev 1837
1870, 1612, Henrik Andersen, ungkarl og muursvend, Nyborg, født i Ullerslev 1844 og pige Ane Kirstine Henriksen, Nyborg, født i Giislev Sogn 1840
1870, 3112, Niels Nielsen, ungkarl og tømmermand, Nyborg, født i Refsvindinge 1843 og pige Clara Concordia Hansen, Nyborg, født i Bødstrup Sogn 1842
1871, 2601 Marx Erich, enkemand og brolægger, Nyborg, født i Hanstedt i Holstein 1830 og jomfru Metthea Marie Thora Thalia Hansen, Nyborg, født paa Harritslevgaard, Skovby Sogn 1845
1870, 2312, Peder Henriksen, ungkarl, Vindinge Mark, født paa Vindinge Mark 1837 og pige Karen Frederiksen, Frørup, født i Blæsenborg 1851
1871, 1202, Knud Petersen, ungkarl, paa Strandskov i Bovense Sogn, født 184 i Fraugde Sogn og pige Sidsel Hansen, i Hjulby, født i Hjulby 1845
1871, 2503, Peder Madsen, ungkarl, af Ullerslev, født 1845 og pige Karen Poulsdatter, af Avernakke, født 1846
1871, 1104, Rasmus Enevoldsen, ungkarl og skrædder, ophold i Nyborg, født 1841 paa Hvolgaards Mark, Uldum Sogn og pige Anna Jørgensen, Nyborg, født 1844 i Mesinge
1871, 0205, Simon Pedersen, ungkar, født i Ørridslev, Otterup Sogn 1837 og pige Anne Kirstine Pedersen, Nyborg, født i Varberg i Brenderup Sogn 1843
1871, 3004, Ole Johan Andreas Schlippe, ungkarl og fyrbøder, ved Jernbanen i Nyborg, født i Kjøbenhavn 1844 og pige Sophie Kirstine Caroline Jensen, Nyborg, født i Svendborg 1849
1871, 0804, Christian Frederik Schalburg, wiinhandler, ophold i Nyborg, født i Nyborg 1841 og frøken Augusta Jørgensen, ophold Dyrehaugegaard, født paa Dyrehaugegaard 1848
1871, 0504, Niels Jørgensen, enkemand, i Nyborg, født i Flødstrup 1838 og enke Jacobine Catrine Petersen, Nyborg, født i Nyborg 1836 (efter … Christensen)
1871, 0504, Hendrik Møller Iversen, enkemand og former, i Nyborg, født 1828 og enke Ane Catrine Lund, Nyborg, født 1844 (efter … Rohde)
1871, 2004, Hans Henning Jørgensen, forpagter og ungkarl, Astrup Sogn, født i Aalund 1834 og jomfru Christiane Frederikke Laurine Iversen, Nyborg, født i Nyborg 1851
1871, 2704, Lorentz Christian Winckler, ungkarl og kjøbmand, Odense, født i Nyborg 1846 og jomfru Frederikke Petrine Augusta Knachsbredt, Nyborg, født paa Raunholt 1847
1871, 0405, Jens Larsen, ungkarl, født i Kullerup 1839 og pige Mette Marie Axelsen, født i Pallehave 1843
1871, 0705, Hans Peter Vilhelm Johannes Bang, ungkarl, født i Tranekjær 1842 og tjenestepige Karen Caspersen, født i Birkum 1847
1871, 0306, Jens Hansen, ungkarl og gaardmand, i Vindinge, født 1830 i Vindinge og pige Maren Pedersdatter, ophold i Hjulby, født i Hjulby 1846
1871, 1109, Frits Carl Ferdinand Marquardsen, ungkarl, født paa Sæbygaard, Sæby Sogn, Sjælland og pige Dorthea Kirstine Jensen, ophold i Nyborg, født i Horslunde paa Lolland 1845
1871, 0407, Peder Jacob Ernst, enkemand og arbeidsmand, i Nyborg, født 1822 og pige og tjenestepige Maren Christensdatter, i Nyborg, født 1830 i Kullerup
1871, 0807, Anders Hansen, ungkarl og gaardmand, fra Ullerslev, født 1842 i Rynkeby og pige Maren Frederiksen, fra Hjulby, født i Hjulby 1843
1871, 1107, Henrik Thorbjørnsen Rasmussen, ungkarl og snedker, i Nyborg, født 1832 i Nyborg og pige og tjenestepige Frederikke Ludvigdine Johansen, i Nyborg, født 1846 i Odense
1871, 2307, Christen Olesen, ungkarl og muursvend, i Nyborg, født i Nørrefelding 1826 og enke Nicoline Elisabeth Larsen, ophold i Nyborg, født i Nyborg 1829
1871, 0208, Adolf Johan Carl Hellesen, ungkarl og sømand, fra Slipshavn, født 1850 og pige Charlotte Kirstine Knap, ophold i Nyborg, født i Assens 1850
1871, 1308, Hans Christian Johansen, ungkarl og dagleier, i Nyborg, født 1846 og pige Birthe Jensen, ophold i Nyborg, født 1842
1871, 1609, August Fridrich Boldt, ungkarl og toldkontrollør, i Helsingør, født i Munkbrarup 1833 og pige Johanne Jacobine Dorthea Pøckel, født i Nyborg 1845
1871, 0410, Jens Anton Gotlob Petersen, ungkarl og kjøbmand, i Ørslev, Sjælland, født i Kjøbenhavn 1849 og pige Theresia Petra Albina Christensen, ophold i Nyborg, født i Nyborg 1850
1871, 0110, Anders Hansen, ungkarl og gartner, paa Dyrehaugegaard, født i Ørbek Sogn 1839 og pige Ane Marie Olsen, i Nyborg, født i Munkebo 1848
1871, 0311, Hans Peter Sofus Rasmussen, ungkarl og sømand, i Nyborg, født i Kjerteminde 1847 og pige og tjenestepige Gjertrud Marie Henriksen, i Nyborg, født i Aunslev 1848
1871, 1310, Henrik Sørensen, smed, i Vindinge, født i Vindinge 1826 og pige og tjenestepige Johanne Marie Jørgensdatter, i Hjulby, født i Hjulby 1842
1871, 0311, Hans Larsen, ungkarl og jernbanearbeider, i Nyborg, født i Kullerup 1845 og pige og tjenestepige Ane Andersdatter, i Hjulby, født i Hjulby 1845
1871, 2110, Ferdinand Knudsen, ungkarl og jernbanearbeider, i Nyborg, født i Nykjøbing paa Falster 1845 og pige og tjenestepige Laura Cecilia Hansen, i Nyborg, født i Stubbekjøbing 1845
1871, 1011, Søren Peter Hansen, ungkarl og arbeidsmand, i Nyborg, født i Sødinge 1839 og pige Johanne Christiansen, født i Øster Skjerninge, i Ballum By 1849
1871, 2611, Hans Frederiksen, ungkarl og arbeidsmand, født i Kogsbølle 1847 og pige Ane Kirstine Jørgensen, ophold i Nyborg, født i Hesselager 1843
1871, 0511, Christian Hansen Høyby, ungkarl og vognmand, ophold i Nyborg, født i Nyborg 1844 og pige Karen Jensen, ophold i Nyborg, født i Vindinge 1841
1871, 0511, Niels Andersen, ungkarl, ophold i Nyborg, født i Ørbek 1835 og pige Ane Marie Lisbeth Henningsdatter, ophold i Nyborg, født i Kullerup 1831
1871, 0411, Anders Jacob Andersen, ungkarl, i Nyborg, født 1844 i Nyborg og pige Karen Jensen, født i Skalkendrup 1844
1871, 0212, Edvard Julius Andreasen, ungkarl og postexpedient, ved Jydske Jernbane ophold i Fredericia, født i Nyborg 1842 og pige Anne Dorothea Andresen, ophold i Nyborg, født i Aabenraa 1851
1871, 1911, Jens Christian Bang, i Nyborg, født 1845 i Hellerup Sogn og pige Kirsten Rasmussen, i Nyborg, født i Andekjær 1841
1871, 0112, Jens Gregersen, enkemand, i Nyborg og pige Sidsel Madsdatter, ophold i Nyborg, født i Aunslev 1821
1871, 1812, Rasmus Jensen, ungkarl og sergent, i Nyborg, født i Flødstrup 1845 og pige Ane Marie Hansen, ophold i Nyborg, født i Nørrelyndelse 1845
1871, 2912, Jørgen Larsen Bredlund, ungkarl, i Nyborg, født i Vissenberg 1846 og pige Hansine Jørgensen, i Nyborg, født i Flødstrup 1836
1871, 3112, Lars Christian Madsen, ungkarl, opholdsted i Nyborg, født 1842 i Snøde og enke Kirsten Jørgensen, i Nyborg (efter sandgraver [Hansen])
1872, 1002, Rasmus Rasmussen, ungkarl, i Hjulby, født i Hjulby 1824 og pige Ane Hansen, fra Hjulby, født i Saaderup 1838
1872, 0202, Christopher Christiansen, ungkarl, født i Aunslev Sogn 1833 og pige Karen Rasmussen, i Nyborg, født i Flødstrup 1843
1872, 0302, Jørgen Larsen, i Aunslev, født i Magleby Sogn 1841 og pige Karen Rasmussen, i Nyborg, født i Gislev 1843
1872, 0305, Hans Christian Petersen, ungkarl, født 1835 i Skalkendrup og pige Maren Dorthe Iversen, født 1837 i Fjellerup
1872, 1205, Jens Nielsen, ungkarl og sømand, af Nyborg, født i Vindeby 1849 og pige Marie Mathilde Gotfredsen, født i Nyborg 1851
1872, 2405, Martin Peter Sørensen, ungkarl og lieutnant i Forstærkningen i Nyborg, født i Thisted 1838 og jomfru Maria Frederikke Jacobine Kirstine Prom, i Nyborg, født i Odense 1842
1872, 0907, Jørgen Sørensen, ungkarl og postbud, i Kjøbenhavn, født i Hedensted 1844 og pige Caroline Matthea Madsen, i Nyborg, født i Nyborg 1851
1872, 0408, Christian Rasmussen, ungkarl og fragtmand, i Nyborg, født i Kogsbølle 1836 og pige Cæcilie Rasmussen, ophold i Nyborg, født i Strandtved, Bovense Sogn 1843
1872, 1708, Andreas Peter Jørgen Hansen, ungkarl og sergent, i Nyborg, født i Nyborg 1847 og pige Maria Christina Amalia Nielsen, født i Sønderborg 1853
1872, 2608, Rasmus Carl Hansen, ungkarl, i Dyrehaugen, Nyborg Landsogn, født 1821 i Dyrehaugen og pige Johanne Marie Olsen, i Dyrehaugen, født i Gudbjerg 1834
1872, 1910, Jens Christian Hjetting Loftager, ungkarl og kjøbmand, i Nyborg, født i Tirstrup 1840 og jomfru Ida Flora Camilla Wilde, i Nyborg, født i Helsingør 1850
1872, 1910, Martinus Rasmussen, ungkarl og forvalter, paa Dronninggaard, i Vensyssel, født i Aalborg 1842 og jomfru Kirstine Hansen, født i Nyborg 1840
1872, 2510, Johan Frederik Rasmussen, ungkarl og skomagersvend, i Nyborg, født i Gudme 1849 og pige Ane Kirstine Jensen, i Nyborg, født i Vindinge Dyrehave 1850
1872, 2710, Peder Ludvigsen, ungkarl, i Nyborg, født i Hjelm 1844 og pige Marie Magdalene Elisabeth Christensen, i Nyborg, født i Marstal 1847
1872, 2710, Hans Christian Hansen, ungkarl og, sergent, i Nyborg, født i Nørre Lyndelse 1847 og pige Ane Marie Knuddine Madsen, i Nyborg, født 1847 i Nyborg
1872, 0211, Hans Hansen, ungkarl og fisker, i Skaboeshuse, født 1846 i Skaboeshuse og pige Rasmine Nielsen, i Nyborg, født i Hillested 1848
1872, 1511, Anders Sørensen Aalbek, ungkarl og skrædder, i Nyborg, født i Skjelskjør 1826 og pige Ane Nielsdatter, født i Assens 1819
1872, 2211, Anders Sørensen, ungkarl, født i Egerup 1815 og pige Nicoline Pedersdatter, i Nyborg, født 1819
1872, 2411, Hans Jørgensen, ungkarl, i Nyborg, født i Nydamshuset 1848 og pige Johanne Christine Jønsdatter, født i Sverrig 1846
1872, - [dato ikke indført], Anders Sandersen, ungkarl og smedesvend, i Kjøbenhavn, født i Ebbelnæs, i Damsholte Sogn paa Møen 1846 og pige Anna Marie Johansdatter, Nyborg, født i Øster Kulhult Gøtheryds Førs, Kroneberg Læn Sverrig 1844
1872, 0712, Jørgen Nielsen, ungkarl, fra Juelsberg, født 1840 i Ubberud Sogn og pige Birthe Marie Christiansen, af Nyborg, født 1831 i Hillerslev Sogn
1872, 1312, Hans Pedersen, enkemand, i Præstevænget, født 1839 i Saaderup og pige Karen Madsdatter, i Hjulby, født 1826 i Hjulby
1873, 0501 Hans Christian Madsen, ungkarl, Hjulby, født i Hjulby 1833 og pige Maren Kirstine Andersen, i Hjulby, født i Revninge 1837
1873, 1001 Ole Peter Trondhjem, ungkarl og sømand, i Nyborg, født i Nyborg 1844 og pige Bodil Christoffersen, af Skaboeshuse, født i Skaboeshuse 1848
1873, 1901 Just Eriksen, ungkarl og arbeidsmand, i Nyborg, født i Ørbæk 1850 og pige Maren Kirstine Nielsen, i Nyborg, født i Svenstrup 1847
1873, 1102, Jens Kraft Peter Ludvig Pontoppidan, ungkarl og premierlieutenant, i Kjøbenhavn, født 1841 i Nebel og jomfru Frederikke Henriette Suhr, ophold i Nyborg, født i Nyborg 1852
1873, 1102, Hans Andersen, ungkarl og skibstømrer, i Nyborg Landsogn, født 1847 og pige Caroline Andrea Margrethe Andersen, ophold i Nyborg Landsogn, født i Nyborg 1850
1873, 1602, Hans Christian Hansen, ungkarl og skomagersvend, i Nyborg, født 1848 i Bogense og Ellen Pedersdatter, ophold i Nyborg, døbt i Helsinge 1839
1873, 2502, Carl Frederik Thomsen, ungkarl og portør, i Nyborg, født i Randers 1845 og pige Rasmine Augusta Bernbom, opholdssted i Nyborg, født i Nyborg 1852
1873, 2602, Niels Carl Christen Nielsen, ungkarl og cigarmager, i Kjøbenhavn, født i Fredericia 1844 og pige Eline Christine Marie Hansen, opholdssted i Nyborg, født i Nyborg 1852
1873, 0703, Johannes Gustaf Svensson, ungkarl, i Nyborg, født i Berga Kronobergstan (Sverrig) 1841 og pige Maren Pedersen, opholdssted i Nyborg, født i Ullerslev Mark 1847
1873, 0304, Frants Mogens Roger Ohmeyer, ungkarl, i Nyborg, født i Slagelse 1844 og Petrine Emilie Hansen, datter af bager i Nyborg C. Hansen, født 1845
1873, 0204, Erik Christian Fløystrup, ungkarl og fuldmægtig, ophold i Nyborg, født 1845 og Thyra Groot Colding, ophold i Nyborg, datter af distriktslæge Colding i Nyborg, født i Ærøeskiøbing
1873, 2604, Ole Peter Hansen, ungkarl og smed, i Nyborg, født i Nyborg 1841 og pige Jensine Marie Poulsen, født i Horsens 1847
1873, 1804, August Theodor Emil Kolding, ungkarl og tømmermester, i Nyborg, født i Kjøbenhavn 1844 og pige Karen Dorothea Rasmussen, opholdssted i Nyborg, født i Nyborg 1841
1873, 2604, Jørgen Jørgensen, enkemand og forpagter, paa Dyrehavegaard, født 1823 i Vesterskjerninge og pige Anna Schumacher, født 1841 i pastorat Schwansen
1873, 0205, Claus Rasmussen, ungkarl, af Nyborg, født i Taarup 1837 og pige Caroline Abelone Rasmussen, opholdssted i Nyborg, født i Nyborg 1845
1873, 0405, Iver Pedersen, ungkarl, af Nyborg Landsogn, født i Egense Sogn 1846 og pige Karen Jensen, opholdssted i Nyborg, født i Kogsbølle 1853
1873, 1805, Anders Hansen, ungkarl, i Davinde, født i Rynkeby 1842 og pige Ane Cathrine Larsen, opholdssted i Nyborg, født i Dalby Sogn 1849
1873, 2805, Hans Peter Rasmussen, ungkarl, i Herning, født i Nyborg 1847 og pige Dorthea Hansen, opholdssted i Nyborg, født i Nørrebroby 1845
1873, 0606, Rasmus Mortensen, ungkarl og skrædder, i Saaderup, født 1844 i Kullerup og pige Kirsten Madsen, født i Flødstrup 1842
1873, 1206, Niels Nielsen, ungkarl og lods, paa Slipshavn, født paa Taasinge 1844 og pige Mariane Jensine Lohse, opholdssted i Nyborg Landsogn, født i Svendborg 1843
1873, 2906, Søren Christian Jensen, ungkarl og dagleier, i Nyborg, født i Saaderup 1843 og pige Elise Christine Marie Henriksen, ophold i Nyborg, født 1850 [conf. i Veile]
1873, 0908, Johannes Vilhelm Prætorius, ungkarl, i Tubæk Mølle ved Præstø, født i Bredegades Mølle ved Slagelse 1843 og jomfru Frederikke Laurentze Schjøttz, i Nyborg, født i Frederiksberg 1852
1873, 0309, Rasmus Jørgen Bruun, ungkarl og kjøbmand, i Nyborg, født i Assens 1842 og jomfru Josepha Arengott Beck, ophold i Nyborg, født i Nyborg 1847
1873, 0609, Poul Madsen, ungkarl, i Hjulby, født 1837 i Hjulby og pige Maren Madsen, født 1836 i Nyborg
1873, 1410, Harald Emil Hansen, ungkarl og oversergent ved 7 Bat., i Nyborg, født i Lyngby (Sjælland) 1839 og jomfru Vilhelmine Henriette Anine Christiansen, ophold i Nyborg, født i Fredericia 1853
1873, 1210, Lars Pedersen, ungkarl, i Nyborg, født i St. Knuds Sogn, Odense 1847 og pige Ane Marie Mogensen, født i Svanninge Sogn 1849
1873, 0211, Niels Jensen, ungkarl, paa Sophienberg, født i Saaderup i Kullerup Sogn 1838 og pige Karen Marie Nielsen, ophold i Nyborg, født i Kragelund Herrested Sogn 1835
1873, 1211, Niels Hansen Møller, ungkarl og styrmand, født i Rudkjøbing 1836 og pige Hansine Christine Caroline Poulsen, ophold i Nyborg, født i Nyborg 1849
1873, 1511, Peder Rasmussen, ungkarl og postbud, i Nyborg, født i Klippinge Sogn 1843 og pige Frederikke Hansen, ophold i Nyborg, født i Nyborg 1843
1873, 1611, Peter August Martin Hellesen, ungkarl og sømand, paa Slipshavn, født i Nyborg 1844 og pige Hanne Kirstine Petersen, ophold i Slipshavn, født 1851 i St. Jørgen i Roeskilde
1873, 1811, Jens Ditlev Theodor Holck Jørgensen, ungkarl og fyrbøder, i Nyborg, født i Vindinge Sogn 1850 og pige Caroline Emilie Georgine Sibbernsen, ophold i Nyborg, født i Nyborg 1854
1873, 2311, Christen Hansen, enkemand, Lauendrup, Vindinge Sogn, født i Kullerup Sogn 1834 og pige Ane Hansdatter, ophold i Hjulby, født i Hjulby 1842
1873, 1212, Erik Kehlet Høeg, ungkarl og telegrapfist, i Nyborg, født 1845 i Nyborg og jomfru Anna Christine Haugaard, født i Nyborg 1853
1874, 1301 Carl August Braunscher, ungkarl og maskinarbeider, i Nyborg, født i Haderslev, Frue Sogn 1835 og pige Marie Rudolphine Olsen, ophold i Nyborg, født i Nyborg 1855
1874, 2301 Niels Peter Trondhjem, ungkarl og styrmand, i Nyborg, født 1846 og jomfru Julia Pelch, ophold i Nyborg, født 1851
1874, 1302, Niels Henrik Jørgensen, ungkarl og skræder, i Svendborg, født i Vester Skjerninge 1848 og pige Karen Christiansdatter, ophold i Nyborg, født i Hjulby 1852
1874, 1902, Frederik Andersen, ungkarl og arbeidsmand, i Nyborg, født i Refsvindinge 1836 og pige Marne Hansen, ophold i Nyborg, født i Refsvindinge 1845
1874, 0103, Knud Christian Hansen, ungkarl, i Vindinge, født 1833 og pige Sophie Jacobsen, ophold i Nyborg, født 1841 i Frørup
1874, 0103, Peder Christian Pedersen, ungkarl, i Nyborg, født i Odense 1852 og pige Marie Hansen, ophold i Nyborg, født 1848 i Nyborg
1874, 0304, Søren Larsen, ungkarl, i Nyborg, født i Brudager 1848 og pige Karen Sophie Jacobsen, ophold i Nyborg, født i Skjellerup 1854
1874, 2404, Hans Hansen, ungkarl og gaardskarl, i Nyborg, født 1837 [conf. Korup] og pige Maren Kirstine Jørgensdatter (Sørensen), ophold i Nyborg, født i Nyborg 1847
1874, 2604, Hans Gormsen, ungkarl og gartner, paa Erholm, født 1840 i Norup og jomfru Emma Vilhelmine Nissen, ophold i Nyborg, født i Nyborg 1842
1874, 0105, Johan Carl Rasmussen, ungkarl og sømand, i Nyborg, født i Svendborg 1850 og pige Ane Kirstine Hansen, ophold i Nyborg, født 1852 i Nyborg
1874, 0205, Peter Lund, ungkarl og bager, i Nyborg, født i Nyborg 1846 og jomfru Charlotte Sørensen, født i Vindinge 1849
1874, 0205, Jens Sørensen, ungkarl og jernbanebetjent, i Fredericia, født i Kongsted 1846 og jomfru Ane Sophie Magdalena Elisabeth Seiersen, født i Nykjøbing paa Mors 1845
1874, 0305, Bertel Johansen, enkemand og sømand, af Slipshavn, født i Ærøeskiøbing 1819 og pige Ane Kirstine Kathrine Sofie Petersen, ophold i Nyborg, født i Mullerup 1834
1874, 2407, Jens Christian Søren Jensen, ungkarl og cigararbeider, i Svendborg, født i Sønderborg 1849 og pige Maren Hansen, ophold i Nyborg, født i Lamdrup i Vindinge Sogn 1843
1874, 0206, Peter Hansen, ungkarl og bager, i Nyborg, født i Hjærby, Skovby Sogn 1846 og pige Madsine Jørgensen, ophold i Nyborg, født i Sanderum 1848
1874, 1505, Lars Petersen, ungkarl og kjøbmand, født i Helsingør 1844 og jomfru Jacobine Vilhelmine Dyveke Fiebig, ophold i Nyborg, født i Kjøbenhavn 1848
1874, 2705, Hans Knudsen, ungkarl og gaardmand, i Ullerslev, født i Ullerslev 1846 og pige Karen Petersdatter, født i Hjulbye 1843
1874, 1007, Hans Peder Nielsen, ungkarl, i Nyborg, født i Bogense 1840 og pige Ane Marie Pedersen, ophold i Nyborg, født i Bogense 1836
1874, 0707, Axel Victor Bøwing, ungkarl og gartner, paa Holckenhavn, født i Svanninge Sogn 1838 og pige Marie Andersen, ophold i Nyborg, født i Nyborg 1852
1874, 2406, Erik Hansen Fisher, ungkarl og skibscapitain, født paa Thurø 1848 og jomfru Rasmine Petrea Rasmussen, ophold paa Thurø, født paa Thurø 1854
1874, 1207, Hans Jacobsen, ungkarl og postbud, i Nyborg, født 1844 i Østersnede og pige Rasmine Petersen, ophold i Nyborg, født i Aunslev 1853
1874, 2407, Hans Peter Vilder, ungkarl og sømand, i Nyborg, født i Nordby paa Samsø 1846 og pige Ane Hedevig Bagger, ophold i Nyborg, født i Nyborg 1845
1874, 0309, Emil Edvard Hansen, ungkarl og forpagter, paa Anhof, født i Haarby Sogn 1849 og Laurine Marie Suhr, ophold i Nyborg-datter af afdøde kjøbmand R. Suhr i Nyborg, født 1854
1874, 0410, Christian Jensen, ungkarl og arbeidsmand, født 1851 i Reistrup By, Nørrejernløse Sogn og pige Jensine Jensen, ophold i Nyborg, født i Herringe 1846
1874, 0211, Georg Nicolai Fjelrad, ungkarl og skræddersvend, i Nyborg, født i Stege 1848 og pige Gjertrud Cathrine Rasmussen, ophold i Nyborg, født i Kjølstrup Sogn 1850
1874, 0511, Frederik Ferdinand Bagger, ungkarl og sømand, i Nyborg, født i Nyborg 1846 og pige Augusta Jensen, ophold i Nyborg, født i Tved 1844
1874, 0711, Mads Eriksen Skov, ungkarl og jernbanearbeider, født i Østerhæsinge 1849 og pige Clementine Oline Henriette Hansen, ophold i Nyborg, født i Nyborg 1849
1874, 0711, Hans Petersen, ungkarl og skibstømrer, i Nyborg, født i Nordenhuse 1847 og pige Karen Hansen, ophold i Nyborg, født i Kogsbølle 1847
1874, 1111, Knud Petersen, ungkarl og vognmandskarl, i Nyborg, født i Aunslev Sogn 1826 og pige Karen Madsdatter, ophold i Nyborg, født i Frørup 1829
1874, 2211, Hans Andersen, ungkarl og arbeidsmand, af Nyborg, født i St. Knuds Sogn, Odense 1846 og pige Sara Kristine Caroline Aagaard, ophold i Nyborg, født i Nyborg 1854
1874, 2711, Carl Christian Madsen, ungkarl og sømand, i Nordenhuse, født 1854 i Aunslev i Bovense Sogn og pige Marensine Nielsen, ophold i Nyborg Landsogn, født i Skaboeshuse 1849
1874, 2811, Frederik Johan Nicolai Jacobsen, ungkarl og smedearbeider, i Nyborg, født i Kullerup 1848 og pige Adamine Nielsen, ophold i Nyborg, født i Rønninge 1846
1874, 2911, Valdemar Simonsen Andersen, enkemand og arbeidsmand, i Nyborg, født 1843 i Odense, og pige Johanne Petersen, ophold i Nyborg, født i Davinde 1845
1874, 612, Anders Hansen, ungkarl og arbeidsmand, i Hjulby, født i Aunslev 1850 og pige Ane Margrethe Rasmusdatter, ophold i Nyborg Landsogn, født i Hjulby 1848
1874, 2612, Niels Peter Johansson, ungkarl og jernbanearbeider, i Odense, født 1840 i Vederløfs Førsamling i Sverig, Kronabergs Län og pige Ane Kirstine Hansen, ophold i Nyborg, født i Nyborg Dyrehave 1857
1874, 2712, Johan Hansen, ungkarl og arbeidsmand, i Nyborg, født i Rynkeby 1848 og pige Rasmine Juliane Hansen, ophold i Nyborg, født i Tranekjær Sogn 1844
1874, 2912, Niels Petersen, ungkarl og sømand, af Aunslev Sogn, født i Aunslev Sogn 1846 og pige Mette Marie Rasmusdatter, ophold i Nyborg Landsogn, født i Skaboeshuse 1841